Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD"

Transkript

1 Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: April / 2008

2 Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørte sand- og grusmaterialer Side 1 Kolding Kommune Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørte sand- og grusmaterialer April 2008 Udgivelsesdato : 16. april 2008 Projekt : Udarbejdet : Rune Haven Kontrolleret : Dorte Uth Brodersen Godkendt : Rune Haven r:\projects\kol\30\ \06_output\re001ruh.doc

3 Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørte sand- og grusmaterialer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 UDFØRTE UNDERSØGELSER 3 3 RESULTATER 4 4 BORTSKAFFELSE AF FORURENET JORD 4 5 REFERENCER 4 Bilag 1: Analysetabeller Bilag 2: Analyserapporter Bilag 3: Vejeseddel r:\projects\kol\30\ \06_output\re001ruh.doc

4 Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørte sand- og grusmaterialer Side 3 1 INDLEDNING Kolding Kommune har gennemført nedrivning af eksisterende bygninger, opgravning af fundamenter og kloakker samt oprensning af forurening på ejendommen Kløvkærvej 4, Kolding. Til opfyldning af udgravningerne efter dette arbejde er der tilkørt sandog grusmaterialer. De tilkørte materialer er opgravet på ejendommene omkring Kløvkærvej og er tidligere fyld- og bærelag fra asfalt- og flisebelægninger. Materialerne består hovedsageligt af grus og sand. For at sikre, at der udelukkende opfyldes med rene materialer, har Grontmij Carl Bro løbende udtaget jordprøver af de tilkørte sand- og grusmaterialer. Entreprenørarbejdet er udført af SAB Recycling, Kolding. Entreprenøren har tilkørt materialerne og oplagt dem i miler på Kløvkærvej 4. Herefter har Grontmij Carl Bro udtaget en jordprøve pr. 30 tons jord fra milerne. Dokumenteret ren jord er anvendt til opfyldning af udgravninger, mens de forurenede jordpartier er fjernet fra ejendommen igen. 2 UDFØRTE UNDERSØGELSER I perioden d. 4. december april 2008 er der udtaget 108 jordprøver af tilkørte sand og grusmaterialer. Der er udtaget prøver af i alt ca m 3 tilkørt jord, svarende til ca tons jord. Jordprøverne er navngivet 1-49 og Milerne er opdelt i felter med en størrelse svarende til ca. 30 tons jord. I hvert felt er der udtaget en blandingsprøve af fem nedstik. Samtlige jordprøver er udtaget som dobbeltprøver i jordglas og tørstofpose og er efter prøvetagning afleveret til Højvang Miljølaboratorium i Dianalund for kemisk analyse. Jordprøverne er analyseret for indhold af totalkulbrinter til GC-FID, 6 tungmetaller ved ICP-metoden og PAH er ved GC-MSD. r:\projects\kol\30\ \06_output\re001ruh.doc

5 Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørte sand- og grusmaterialer Side 4 3 RESULTATER Resultatet af de kemiske analyser for jordprøver er sammenstillet i bilag 1. Til sammenligning er angivet Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier /1/. Analyserapporter er vedlagt i bilag 2. Som det fremgår af tabellerne i bilag 1 er der konstateret indhold over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for ren jord i 13 af de analyserede jordprøver. De 13 jordpartier er bortskaffet fra bortkørt fra ejendommen igen. Totalt set er der udtaget prøver af ca tons ren jord, som er anvendt til opfyldning på Kløvkærvej 4, Kolding. Der er endvidere udtaget prøver af ca. 390 tons forurenet jord, som er fjernet fra ejendommen igen. 4 BORTSKAFFELSE AF FORURENET JORD Bortskaffelse af overskudsjord er sket efter aftale med Kolding Kommune. Et jordparti på 43,46 tons (prøve 47) er bortskaffet til RGS90, Kolding. Vejeseddel er vedlagt i bilag 4. Et jordparti på ca. 360 tons (prøve 12, 17, 67-69, 73 og 83-89) er mellemdeponeret på hjørnet af Kløvkærvej og Overbyvej, matr. nr. 13ca Seest By, Seest. Kolding Kommune varetager den videre disponering af dette jordparti. 5 REFERENCER /1/ Liste med kvalitetskriterier, r:\projects\kol\30\ \06_output\re001ruh.doc

6 BILAG 1 [Analysetabeller]

7 Bilag 1: Analyseresultater for jordprøver Prøve nr Jordkvalitetskriterier /1/ Analyseparametre: Tørstof (%) C 5 -C 10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 - C 10 -C 25 <5, , ,4 26 <5,0 14 <5,0 7, C 25 -C 35 < < Total kulbrinter (mg/kg TS) i.p i.p Naphthalen (mg/kg TS) <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - Benz(a)pyren (mg/kg TS) <0,01 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,07 0,01 0,03 0,08 <0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,01 0,01 0,04 0,3 Dibenz(a,h)anthracen (mg/kg TS) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,3 Sum af PAH er (mg/kg TS) 0,04 0,39 0,21 0,13 0,10 0,12 0,37 0,09 0,18 0,48 i.p. 0,09 0,12 0,14 0,09 0,17 0,16 0,07 0,08 0,19 4 Bly (mg/kg TS) 6,8 7,6 7,8 6,7 8,1 7,4 7,6 7,4 7,5 7,4 7,9 7,8 20 7,7 8,8 6,9 7,3 8,1 8,1 7,8 40 Cadmium (mg/kg TS) 0,12 0,17 0,15 0,19 0,22 0,13 0,15 0,20 0,15 0,18 0,17 0,19 0,19 0,15 0,17 0,24 0,15 0,17 0,14 0,18 0,5 Chrom (mg/kg TS) 8,8 9,0 9,1 8,4 10 6,9 8,5 9,0 9,5 9,2 11 9, ,4 9,1 11 9,7 10 9,3 500 Kobber (mg/kg TS) 7,7 9,8 9,9 9,0 10 6,7 8,9 9,6 9,5 9,0 8,1 8,1 34 9,1 9,2 8,5 8,9 9,7 9, Nikkel (mg/kg TS) 8,2 9,4 8,6 9,5 11 7,3 8,4 9,7 8,7 9,7 10 9,1 6,5 9,1 9,4 11 9,3 9,7 9, Zink (mg/kg TS) Ingen kvalitetskriterier / ikke analyseret i.p. Ikke påvist x Overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier /1/ Prøve nr Jordkvalitetskriterier /1/ Analyseparametre: Tørstof (%) C 5 -C 10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 - C 10 -C 25 7,2 <5,0 <5,0 <5,0 7,6 <5,0 8,5 10 <5,0 8,1 <5,0 8,0 6,6 7,8 <5,0 7,7 <5,0 6,9 <5,0 7,9 - C 25 -C <10 <10 <10 11 < <10 <10 < <10 15 <10 20 < Total kulbrinter (mg/kg TS) 33 i.p. i.p. i.p. 19 i.p i.p. 8,1 i.p i.p. 23 i.p. 27 i.p Naphthalen (mg/kg TS) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - Benz(a)pyren (mg/kg TS) 0,02 0,01 < 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03 < 0,01 0,06 < 0,01 0,02 0,02 < 0,01 0,3 Dibenz(a,h)anthracen (mg/kg TS) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,3 Sum af PAH er (mg/kg TS) 0,09 0,07 0,04 0,11 0,05 0,07 0,07 0,03 0,03 0,04 0,17 0,07 0,11 0,16 0,03 0,21 0,01 0,09 0,08 0,03 4 Bly (mg/kg TS) 7,9 6,4 7,4 5,7 6,1 8,7 7,5 7,7 7,4 8,1 7,6 7,8 7,7 7,3 7,0 7,7 6,2 6,1 7,6 8,8 40 Cadmium (mg/kg TS) 0,15 0,19 0,15 0,13 0,18 0,19 0,15 0,17 0,19 0,20 0,19 0,15 0,17 0,21 0,14 0,16 0,13 0,13 0,16 0,14 0,5 Chrom (mg/kg TS) 9,9 7,2 9,0 6,4 7,9 11 9,6 9,5 9,0 11 9,3 9,9 9,3 8,5 8,0 8,7 8,1 7,8 9, Kobber (mg/kg TS) 8,8 7,6 7,8 6,5 8,6 9,7 8,5 7,2 7,1 8,0 8,9 8,7 9,3 8,9 8,6 8,9 7,9 7,4 8,1 8,7 500 Nikkel (mg/kg TS) 9,6 8,5 9,1 7, ,6 9, ,7 9,6 9,6 8,3 9,8 8,5 8,4 9,3 9,5 30 Zink (mg/kg TS) Ingen kvalitetskriterier / ikke analyseret i.p. Ikke påvist x Overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier /1/

8 Bilag 1: Analyseresultater for jordprøver Prøve nr Jordkvalitetskriterier /1/ Analyseparametre: Tørstof (%) C 5 -C 10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 - C 10 -C , , ,2 13 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, <5,0 <5,0 <5,0 - C 25 -C < <10 <10 <10 - Total kulbrinter (mg/kg TS) i.p i.p. i.p. i.p. 100 Naphthalen (mg/kg TS) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - Benz(a)pyren (mg/kg TS) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,21 0,05 0,02 0,07 0,23 0,03 0,05 0,03 0,02 0,12 0,06 0,02 0,05 0,06 0,3 Dibenz(a,h)anthracen (mg/kg TS) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,03 0,01 < 0,01 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,3 Sum af PAH er (mg/kg TS) 0,04 0,04 0,05 0,02 0,04 1,5 0,32 0,15 0,28 1,3 0,18 0,29 0,15 0,17 0,79 0,42 0,12 0,25 0,33 4 Bly (mg/kg TS) 8,5 7,6 7,5 12 7, ,3 7,8 4,7 6,2 6,8 33 5,6 8,5 11 4,4 3,7 5,1 40 Cadmium (mg/kg TS) 0,19 0,18 0,26 0,20 0,18 0,21 0,24 0,23 0,21 0,05 0,05 0,03 0,09 0,10 0,07 0,08 0,03 0,03 0,06 0,5 Chrom (mg/kg TS) ,6 5,6 5,4 6,0 6,0 8,9 6,5 4,8 3,8 4,6 500 Kobber (mg/kg TS) 8,0 8,5 7,9 7,5 7, ,3 7,0 6,1 5,1 8,6 7,3 9,7 7,0 4,7 11 4,9 500 Nikkel (mg/kg TS) , ,3 7,0 6,2 9,1 8,4 9,3 8,0 5,9 5,3 6,2 30 Zink (mg/kg TS) Ingen kvalitetskriterier / ikke analyseret i.p. Ikke påvist x Overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier /1/ Prøve nr Jordkvalitetskriterier /1/ Analyseparametre: Tørstof (%) C 5 -C 10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 - C 10 -C 25 <5,0 <5,0 <5, ,9 7,3 7,2 14 9,2 8,7 8,3 6,8 <5,0 <5,0 <5,0 - C 25 -C 35 < <10 < Total kulbrinter (mg/kg TS) i.p i.p. i.p Naphthalen (mg/kg TS) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,08 0,05 0,04 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - Benz(a)pyren (mg/kg TS) 0,02 0,05 0,10 0,09 0,05 0,09 0,60 0,24 0,28 0,03 0,03 0,03 0,41 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,02 0,3 Dibenz(a,h)anthracen (mg/kg TS) < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,07 0,02 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,06 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,3 Sum af PAH er (mg/kg TS) 0,09 0,26 0,50 0,44 0,27 0,56 4,9 1,6 2,0 0,14 0,11 0,15 1,3 0,33 0,19 0,17 0,17 0,16 0,07 0,08 4 Bly (mg/kg TS) 3,7 4,7 5,1 5,4 5,4 8, ,0 6,4 6,3 6,3 5,7 5,7 5,9 6,2 5,2 5,9 5,7 40 Cadmium (mg/kg TS) 0,05 0,07 0,06 0,08 0,04 0,16 0,28 0,23 0,25 0,15 0,16 0,17 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15 0,14 0,14 0,14 0,5 Chrom (mg/kg TS) 4,2 5,4 5,3 6,0 5,5 6, ,8 6,4 6,0 6,2 6,9 6,0 5,7 6,3 5,5 5,6 5,4 500 Kobber (mg/kg TS) 4,3 5,6 5,2 8,4 6,2 6,7 460/ ,1 6,9 7,3 6,3 5,5 5,8 5,5 6,1 5,1 5,4 5,4 500 Nikkel (mg/kg TS) 5,3 6,6 6,3 8,8 7,5 6, ,2 7,2 7,4 7,4 6,6 6,3 6,4 7,0 5,8 6,3 6,3 30 Zink (mg/kg TS) Ingen kvalitetskriterier / ikke analyseret i.p. Ikke påvist x Overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier /1/

9 Bilag 1, Analyseresultater for jordprøver Prøve nr Jordkvalitetskriterier /1/ Analyseparametre: Tørstof (%) C 5 -C 10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 - C 10 -C 25 <5,0 <5,0 5, <5,0 <5,0 9,5 19 5, ,0 12 8, C 25 -C 35 <10 < < < Total kulbrinter (mg/kg TS) i.p. i.p i.p , Naphthalen (mg/kg TS) < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,016 < 0,010 0,022 0,011 0,010 0,021 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,022 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 - Benz(a)pyren (mg/kg TS) 0,02 0,01 0,01 0,20 0,10 0,11 0,26 0,12 0,10 0,015 0,011 0,014 0,21 0,016 0,034 0,027 0,13 0,024 0,032 0,020 0,3 Dibenz(a,h)anthracen (mg/kg TS) < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,021 0,014 0,011 0,023 0,015 0,016 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,013 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,015 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,3 Sum af PAH er (mg/kg TS) 0,13 0,06 0,06 1,2 0,66 0,75 1,5 0,65 0,70 0,092 0,061 0,060 1,2 0,086 0,17 0,16 0,77 0,14 0,14 0,11 4 Bly (mg/kg TS) 5,4 5,2 4,9 11 8, ,2 5,2 7,1 5,1 5,2 5,0 5,8 5,8 6,4 5,3 5,4 40 Cadmium (mg/kg TS) 0,13 0,15 0,15 0,15 0,10 0,12 0,18 0,17 0,17 0,06 0,10 0,10 0,06 0,06 0,08 0,05 0,10 0,07 0,09 0,10 0,5 Chrom (mg/kg TS) 4,7 4,9 4,9 12 9, ,2 6,1 7,0 6,7 5,8 6,3 7,4 7,0 8,3 6,7 6,1 500 Kobber (mg/kg TS) 4,9 4,6 4, ,9 6,5 6,0 5,9 5,6 6,2 7 7,6 7,9 6,7 6,3 500 Nikkel (mg/kg TS) 5,7 5,8 5, ,1 6,8 7,1 7,0 6,9 6,2 7,4 8,7 8,1 7,6 7,4 30 Zink (mg/kg TS) Ingen kvalitetskriterier / ikke analyseret i.p. Ikke påvist x Overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier /1/ Prøve nr Jordkvalitetskriterier /1/ Analyseparametre: Tørstof (%) C 5 -C 10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 - C 10 -C ,7 8,6 10 8,1 7,4 - C 25 -C Total kulbrinter (mg/kg TS) Naphthalen (mg/kg TS) < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 - Benz(a)pyren (mg/kg TS) 0,028 0,024 0,033 0,033 0,028 0,023 0,026 0,056 0,11 0,3 Dibenz(a,h)anthracen (mg/kg TS) < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,017 0,3 Sum af PAH er (mg/kg TS) 0,13 0,14 0,16 0,18 0,13 0,11 0,14 0,28 0,55 4 Bly (mg/kg TS) 4,3 5,5 4,8 5,7 4,7 5,2 4,8 6,6 6,5 40 Cadmium (mg/kg TS) 0,18 0,06 0,14 0,08 0,09 0,10 0,07 0,07 0,11 0,5 Chrom (mg/kg TS) 5,0 5,3 6,0 6,7 5,5 5,9 5,4 6,5 7,9 500 Kobber (mg/kg TS) 5,4 6,3 6,4 8,0 5,9 5,9 5,7 7,0 7,1 500 Nikkel (mg/kg TS) 8,5 6,6 7,1 6,9 6,1 6,8 6,4 7,3 8,3 30 Zink (mg/kg TS) Ingen kvalitetskriterier / ikke analyseret i.p. Ikke påvist x Overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier /1/

10 BILAG 2 [Analyserapporter]

11 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Kløverkærvej Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 14 Bilag: 14 stk. Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Detektionsgrænse Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID Usikkerhed Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C10-C25 <5, mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C35 < mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 # mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren <0,01 0,05 0,03 0,02 0,02 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,04 0,39 0,21 0,13 0,10 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 6,8 7,6 7,8 6,7 8,1 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,12 0,17 0,15 0,19 0,22 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 8,8 9,0 9,1 8,4 10 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 7,7 9,8 9,9 9,0 10 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 8,2 9,4 8,6 9,5 11 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 1: Spor af kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. 2: 3: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAH'er) svarende til asfalt/bitumen. 4: 5: Lissi Teglskov Side 1 af 3

12 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Kløverkærvej Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 14 Bilag: 14 stk. Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Detektionsgrænshed Usikker- Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C10-C25 6, mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,02 0,07 0,01 0,03 0,08 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,12 0,37 0,09 0,18 0,48 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 7,4 7,6 7,4 7,5 7,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,13 0,15 0,20 0,15 0,18 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 6,9 8,5 9,0 9,5 9,2 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 6,7 8,9 9,6 9,5 9,0 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 7,3 8,4 9,7 8,7 9,7 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % 6: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 7: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 svarende til asfalt/bitumen. 8: 9: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 svarende til asfalt/bitumen. 10: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 svarende til asfalt/bitumen. Lissi Teglskov Side 2 af 3

13 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Kløverkærvej Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 14 Bilag: 14 stk. Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Detektionsgrænshed Usikker- Emballage m/r m/r m/r m/r Prøve ID Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS GC-FID-pentan 2,5 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C10-C25 5,4 26 <5,0 14 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren <0,01 0,01 0,02 0,02 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) # 0,09 0,12 0,14 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 7,9 7,8 20 7,7 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,17 0,19 0,19 0,15 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 11 9, mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 8,1 8,1 34 9,1 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 10 9,1 6,5 9,1 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 11: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 12: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 svarende til asfalt/bitumen. 13: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 14: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAH'er) svarende til asfalt/bitumen. Lissi Teglskov Side 3 af 3

14 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Kløverkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 26 Bilag: 26 stk. Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Detektionsgrænse Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID Usikkerhed Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C10-C25 <5,0 7, mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C35 < mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 # mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,02 0,03 0,04 0,01 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,09 0,17 0,16 0,07 0,08 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 8,8 6,9 7,3 8,1 8,1 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,17 0,24 0,15 0,17 0,14 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 9,4 9,1 11 9,7 10 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 9,2 8,5 8,9 9,7 9,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 9,4 11 9,3 9,7 9,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 15: Spor af kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 16: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 17: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 svarende til smøre-/hydraulikolie. 18: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 svarende til smøre-/hydraulikolie. 19: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 svarende til smøre-/hydraulikolie. Helle Rasmussen Side 1 af 6

15 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Kløverkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 26 Bilag: 26 stk. Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Detektionsgrænshed Usikker- Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C10-C ,2 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C <10 <10 <10 mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C # # # mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,04 0,02 0,01 < 0,01 0,02 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,19 0,09 0,07 0,04 0,11 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 7,8 7,9 6,4 7,4 5,7 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,18 0,15 0,19 0,15 0,13 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 9,3 9,9 7,2 9,0 6,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 12 8,8 7,6 7,8 6,5 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 10 9,6 8,5 9,1 7,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 20: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 svarende til smøre-/hydraulikolie. 21: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 svarende til smøre-/hydraulikolie. 22: Spor af kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 23: Ikke påvist totalkulbrinter. 24: Ikke påvist totalkulbrinter. Helle Rasmussen Side 2 af 6

16 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Kløverkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 26 Bilag: 26 stk. Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Detektionsgrænshed Usikker- Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C10-C25 7,6 <5,0 8,5 10 <5,0 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C35 11 < <10 mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 19 # # mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,05 0,07 0,07 0,03 0,03 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 6,1 8,7 7,5 7,7 7,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,18 0,19 0,15 0,17 0,19 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 7,9 11 9,6 9,5 9,0 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 8,6 9,7 8,5 7,2 7,1 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel ,6 9,9 11 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 25: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 26: Ikke påvist totalkulbrinter. 27: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 28: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 29: Ikke påvist totalkulbrinter. Helle Rasmussen Side 3 af 6

17 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Kløverkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 26 Bilag: 26 stk. Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Detektionsgrænshed Usikker- Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C10-C25 8,1 <5,0 8,0 6,6 7,8 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C35 <10 < mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 8,1 # mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren < 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,04 0,17 0,07 0,11 0,16 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 8,1 7,6 7,8 7,7 7,3 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,20 0,19 0,15 0,17 0,21 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 11 9,3 9,9 9,3 8,5 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 8,0 8,9 8,7 9,3 8,9 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel ,7 9,6 9,6 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 30: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 31: Ikke påvist totalkulbrinter. 32: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 33: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 34: Helle Rasmussen Side 4 af 6

18 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Kløverkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 26 Bilag: 26 stk. Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Detektionsgrænshed Usikker- Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C10-C25 <5,0 7,7 <5,0 6,9 <5,0 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C35 <10 15 <10 20 <10 mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 # 23 # 27 # mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren < 0,01 0,06 < 0,01 0,02 0,02 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,03 0,21 0,01 0,09 0,08 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 7,0 7,7 6,2 6,1 7,6 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,14 0,16 0,13 0,13 0,16 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 8,0 8,7 8,1 7,8 9,0 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 8,6 8,9 7,9 7,4 8,1 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 8,3 9,8 8,5 8,4 9,3 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 35: Ikke påvist totalkulbrinter. 36: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 37: Ikke påvist totalkulbrinter. 38: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 39: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. Helle Rasmussen Side 5 af 6

19 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Kløverkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 26 Bilag: 26 stk. Lab. nr Prøvetype Jord Enhed Metode Detektionsgrænshed Usikker- Emballage m/r Prøve ID 40 Tørstof, TS 85 % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C5-C10 <2,5 mg/kg TS GC-FID-pentan 2,5 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C10-C25 7,9 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C35 16 mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 24 mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,03 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 8,8 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,14 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 10 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 8,7 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 9,5 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink 26 mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 40: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. Helle Rasmussen Side 6 af 6

20 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløverkærvej, Kolding 6000 Kolding Sagsbeh.: RuH Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 9 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C10-C , ,0 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,04 0,04 0,05 0,02 0,04 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 8,5 7,6 7,5 12 7,3 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,19 0,18 0,26 0,20 0,18 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 8,0 8,5 7,9 7,5 7,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel ,8 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % 41: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 42: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 43: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 44: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 45: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. Paw Nielsen Laboratorieleder Helle Andersen Side 1 af 2

21 Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløverkærvej, Kolding 6000 Kolding Sagsbeh.: RuH Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 9 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Emballage m/r m/r m/r m/r Prøve ID Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS GC-FID-pentan 2,5 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C10-C ,2 13 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,21 0,05 0,02 0,07 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen 0,03 0,01 < 0,01 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 1,5 0,32 0,15 0,28 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly ,3 7,8 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,21 0,24 0,23 0,21 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber ,3 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % 46: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 47: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 svarende til smøre-/hydraulikolie. 48: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. 49: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35. Paw Nielsen Laboratorieleder Helle Andersen Side 2 af 2

22 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløvkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 15 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C10-C25 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C < mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C # mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,23 0,03 0,05 0,03 0,02 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 1,3 0,18 0,29 0,15 0,17 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 4,7 6,2 6,8 33 5,6 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,05 0,05 0,03 0,09 0,10 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 5,6 5,6 5,4 6,0 6,0 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 7,0 6,1 5,1 8,6 7,3 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 7,3 7,0 6,2 9,1 8,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 51: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 52: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 53: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 54: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 55: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. Paw Nielsen Laboratorieleder Helle Andersen Side 1 af 3

23 Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløvkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 15 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C10-C <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C <10 <10 <10 mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C # # # mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,12 0,06 0,02 0,05 0,06 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,79 0,42 0,12 0,25 0,33 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 8,5 11 4,4 3,7 5,1 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,07 0,08 0,03 0,03 0,06 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 8,9 6,5 4,8 3,8 4,6 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 9,7 7,0 4,7 11 4,9 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 9,3 8,0 5,9 5,3 6,2 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 56: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 57: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 58: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 59: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 60: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. Paw Nielsen Laboratorieleder Helle Andersen Side 2 af 3

24 Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløvkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 15 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C10-C25 <5,0 <5,0 <5, mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C35 < mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 # mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,02 0,05 0,10 0,09 0,05 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,09 0,26 0,50 0,44 0,27 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 3,7 4,7 5,1 5,4 5,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,05 0,07 0,06 0,08 0,04 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 4,2 5,4 5,3 6,0 5,5 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 4,3 5,6 5,2 8,4 6,2 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 5,3 6,6 6,3 8,8 7,5 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 61: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 62: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 63: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 64: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 65: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. Paw Nielsen Laboratorieleder Helle Andersen Side 3 af 3

25 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløverkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 18 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C10-C ,9 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen 0,01 0,08 0,05 0,04 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,09 0,60 0,24 0,28 0,03 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,01 0,07 0,02 0,03 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,56 4,9 1,6 2,0 0,14 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 8, ,0 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,16 0,28 0,23 0,25 0,15 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 6, ,8 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 6,7 460/590* ,1 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 6, ,2 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % Afvigelser/kommentar ved denne rapport: *Prøven synes vanskelig at homogenisere. Analyse af 3 selvstændige oplukninger resulterede i kobber værdier:460/490/ : Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 67: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 68: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 69: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 70: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. Helle Andersen Side 1 af 4

26 Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløverkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 18 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C10-C25 7,3 7,2 14 9,2 8,7 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,03 0,03 0,41 0,06 0,03 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,01 < 0,01 0,06 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,11 0,15 1,3 0,33 0,19 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 6,4 6,3 6,3 5,7 5,7 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,16 0,17 0,15 0,13 0,15 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 6,4 6,0 6,2 6,9 6,0 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 6,9 7,3 6,3 5,5 5,8 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 7,2 7,4 7,4 6,6 6,3 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % 71: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 72: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 73: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 74: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 75: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. Helle Andersen Side 2 af 4

27 Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløverkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 18 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøve ID Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C10-C25 8,3 6,8 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C <10 <10 12 mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C # # 12 mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,03 0,03 0,03 0,01 0,02 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,17 0,17 0,16 0,07 0,08 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 5,9 6,2 5,2 5,9 5,7 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,13 0,15 0,14 0,14 0,14 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 5,7 6,3 5,5 5,6 5,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 5,5 6,1 5,1 5,4 5,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 6,4 7,0 5,8 6,3 6,3 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 76: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 77: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 78: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 79: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 80: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. Helle Andersen Side 3 af 4

28 Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløverkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 18 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Emballage m/r m/r m/r Prøve ID Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS GC-FID-pentan 2,5 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C10-C25 <5,0 <5,0 5,4 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C35 <10 <10 11 mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 # # 16 mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,02 0,01 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,13 0,06 0,06 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 5,4 5,2 4,9 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,13 0,15 0,15 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 4,7 4,9 4,9 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 4,9 4,6 4,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 5,7 5,8 5,3 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 81: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 82: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. 83: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAHer) svarende til tjære/asfalt. Helle Andersen Side 4 af 4

29 Analyserapport Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløvkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 26 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage r r r r r Prøve ID stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % Kulbrinter >C10-C mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen 0,016 < 0,010 0,022 0,011 0,010 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,20 0,10 0,11 0,26 0,12 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen 0,021 0,014 0,011 0,023 0,015 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 1,2 0,66 0,75 1,5 0,65 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 11 8, mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,15 0,10 0,12 0,18 0,17 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 12 9, mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % 84: 85: 86: 87: 88: Helle Andersen Side 1 af 6

30 Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløvkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 26 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage r r r r r Prøve ID Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C10-C25 85 <5,0 <5,0 9,5 19 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C < mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C # mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen 0,021 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,022 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,10 0,015 0,011 0,014 0,21 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen 0,016 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,013 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,70 0,092 0,061 0,060 1,2 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 11 6,2 5,2 7,1 5,1 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,17 0,06 0,10 0,10 0,06 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 11 8,2 6,1 7,0 6,7 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 13 6,9 6,5 6,0 5,9 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 12 8,1 6,8 7,1 7,0 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. 89: 90: Spor af kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. 91: 92: 93: Helle Andersen Side 2 af 6

31 Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløvkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 26 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage r r r r r Prøve ID Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C10-C25 5, ,0 12 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C35 < mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 5, mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,016 0,034 0,027 0,13 0,024 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,015 < 0,010 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,086 0,17 0,16 0,77 0,14 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 5,2 5,0 5,8 5,8 6,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,06 0,08 0,05 0,10 0,07 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 5,8 6,3 7,4 7,0 8,3 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 5,6 6,2 7 7,6 7,9 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 6,9 6,2 7,4 8,7 8,1 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % 94: 95: 96: 97: 98: Helle Andersen Side 3 af 6

32 Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløvkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 26 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage r r r r r Prøve ID Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C10-C25 8, mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,032 0,020 0,028 0,024 0,033 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,14 0,11 0,13 0,14 0,16 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 5,3 5,4 4,3 5,5 4,8 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,09 0,10 0,18 0,06 0,14 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 6,7 6,1 5,0 5,3 6,0 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 6,7 6,3 5,4 6,3 6,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 7,6 7,4 8,5 6,6 7,1 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % 99: 100: 101: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 svarende til diesel-/fyringsolie. 102: 103: Helle Andersen Side 4 af 6

33 Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløvkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 26 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage r r r r r Prøve ID Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod +/- 3 % stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C10-C ,7 8,6 10 8,1 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,033 0,028 0,023 0,026 0,056 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,18 0,13 0,11 0,14 0,28 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 5,7 4,7 5,2 4,8 6,6 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,08 0,09 0,10 0,07 0,07 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 6,7 5,5 5,9 5,4 6,5 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 8,0 5,9 5,9 5,7 7,0 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 6,9 6,1 6,8 6,4 7,3 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % 104: Kulbrinter i intervallerne >C10-C25 og >C25-C35 svarende til diesel-/fyringsolie. 105: 106: 107: 108: Helle Andersen Side 5 af 6

34 Rekvirent Grontmij Carl Bro as Identifikation Sagsnavn: Kløvkærvej, Kolding Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 26 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emballage Jord Prøve ID 109 r Analyserapport Tørstof, TS 90 % (w/w) DS204 mod +/- 3 % stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 mg/kg TS GC-FID-pentan 2,5 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C10-C25 7,4 mg/kg TS GC-FID-pentan 5,0 mg/kg +/- 10 % Kulbrinter >C25-C35 16 mg/kg TS GC-FID-pentan 10 mg/kg +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 23 mg/kg TS GC-FID-pentan +/- 10 % Naphthalen < 0,010 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Benz(a)pyren 0,11 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen 0,017 mg/kg TS GC-MSD-toluen 0,010 mg/kg +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,55 mg/kg TS GC-MSD-toluen +/- 15 % Bly 6,5 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 mg/kg +/- 10 % Cadmium 0,11 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 mg/kg +/- 10 % Chrom, total 7,9 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Kobber 7,1 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 mg/kg +/- 10 % Nikkel 8,3 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 mg/kg +/- 10 % Zink 24 mg/kg TS DS259-ICP 1,5 mg/kg +/- 10 % 109: Helle Andersen Side 6 af 6

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr. 1540487 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til etablering af midlertidigt mellemdepot for jord på dele af matr. nr. 859 Horsens Markjord

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til etablering af midlertidigt mellemdepot for jord på dele af matr. nr. 859 Horsens Markjord Horsens Vand A/S Grønlandsvej 5 8700 Horsens mail@horsensvand.dk Teknik og Miljø Miljø Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskom.dk KS: SPE Sagsnr: 2012-003157 Tilladelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Screening for forurening i overfladejord

Screening for forurening i overfladejord Bornholms Regionskommune Screening for forurening i overfladejord Dokumentation vedr. screening af overfladejorden i 13 børneinstitutioner indenfor byzonen i Bornholms Regionskommune Juli 2009 NIRAS A/S

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter jordforureningslovens

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å)

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) VandCamp 2. og 3. december 2013 Morten Ejsing, Center for Miljø, Københavns Kommune Generel lovgivning Miljøbeskyttelsesloven ( 28) Spildevandsbekendtgørelsens

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord

En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord ATV Projekter med forurenet jord 8. maj 2013 En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling Gladsaxe Kommune er som udgangspunkt

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Marts 2008 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 63 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

B rande omfart s ve j

B rande omfart s ve j B rande omfart s ve j Af Niels Jørgen La r s e n, Ve j d i re k to ra te t I forbindelse med pro j e k te ring og anlæg af Brande omfart s ve j er der udført undersøgelser af et område med fo ru renet

Læs mere

Nordfyns Kommune. Afd. For Vej & Park Att.: Per Frydkjær. Sendt på mail til

Nordfyns Kommune. Afd. For Vej & Park Att.: Per Frydkjær. Sendt på mail til Nordfyns Kommune Afd. For Vej & Park Att.: Per Frydkjær Sendt på mail til pfr@nordfynskommune.dk Teknik, Erhverv og Kultur 22. november 2016 Sagsnummer 480-2016-21926 Dokument nr. 480-2016-226656 CVR-nr.

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 45 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse ved:

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse ved: Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse ved: - Bygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation - Tidligere konstaterede jordforureninger Januar 2008 Christianiaområdet Orienterende

Læs mere