Årsskrift Kragelundskolen 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift Kragelundskolen 2013/14"

Transkript

1 Årsskrift Kragelundskolen 2013/14

2 Kontaktinformation Kragelundskolen Skolens kontor er åbent Parkvej 18 på alle skoledage mellem 8270 Højbjerg kl Skolens telefonnummer SFO-Kragelund Skoleleder Lene Mols Administrativ leder Freddy Fisker Pædagogisk leder Marianne Berg SFO-leder Per Hust Skolesekretær Helle Peschardt Skolesekretær L liisa Dalgas Skole UU-vejleder Reza Karimi Skolepsykolog K karl Aage Balle Talehørekonsulent Karen J. Nielsen Teknisk serviceleder Søren Nielsen Rengøring/kontormedhjælp Sidse Søgaard Skoletandklinikken (Lukket tirsdag) Sundhedsplejen Sundhedsplejersker G gitte Nørlev Charlotte Norvang Skolelægen (Efter aftale) Britta Weyer Kragelundskolens ungdomsskole / Klubben (Fra 19-22) se flere kontaktoplysninger på side 30 Side 2 årsskrift kragelundskolen 2013/14

3 Velkommen til Kragelundskolen 13/14 Om få dage starter sommerferien og 6 uger, hvor skolearbejdet bliver trængt i baggrunden, skal fyldes med oplevelser og begivenheder. Husk nu også at få tid til at dovne. Jeg håber, at I nyder sommeren og kommer friske tilbage til et nyt og spændende skoleår. SFO starter torsdag den 1. august. Første skoledag er mandag den 12. august. Med dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som kan være nyttige for skolens brugere. Oplysningerne er ordnet alfabetisk, så det er let at finde rundt. De kan også findes på skolens hjemmeside: sammen med mange flere oplysninger. I skoleåret 13/14 vil der igen være 39 klasser på Kragelundskolen, og der vil være indskrevet ca. 875 elever på skolen. Heraf vil 400 gå i SFO. Personalet består af 100 personer. Billederne af personalet finder I bag i dette hæfte. Vi skal i år sige farvel til Marianne Tromholt, der går på pension. Tidligere på året gik også Susanne Wind på pension. Desuden skal Rikke Houborg på orlov. Vikar for Rikke bliver Trine Andersen, som tidligere har været ansat på skolen I SFO er Sanne Isaksen og Anette Vinther Sørensen blevet fastansatte. I SFO vil der i efteråret komme 5 nye pædagogstuderende. I ønskes alle en god sommer! Lene Mols Skoleleder årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 3

4 Indhold Årsskriftet er delt op i tre afsnit. AFSNIT 1 Længere tekster om nogle af vores pædagogiske indsatsområder. Det er: S. 5 Børnesyn S. 6 Teamstruktur S. 7 Kragelundskolens specialcenter S. 8 Ungdommens Uddannelsesvejledning AFSNIT 2 Informationer om stort og småt, ordnet alfabetisk. Brug det som opslagsværk hen over året, når der er noget du er i tvivl om. S. 10 Bygninger S. 11 Elevintra S. 11 Elevplaner S. 11 Ferieplan for skoleåret S. 12 Forældreintra S. 12 Fritagelse fra skolegang S. 12 Fælles fundament S. 13 Frikvarter S. 14 IT og IT-sikkerhed S. 14 Karakterer S. 14 Kick S. 14 Kontaktbogen S. 14 Kragefonden S. 15 Kvalitetsrapport S. 15 Les Lanciers S. 15 Lejrskole S. 15 Lektiecafé S. 16 Lektiehjælp S. 16 Lærerstuderende S. 16 Lokal udviklingsplan S. 17 Mælkebøtten S. 17 Nationale tests S. 18 Område Oddervej S. 18 Prøver S. 18 Rengøring S. 18 Ringetider S. 19 SFO-forældreråd S. 19 SFO-Kragelund S. 19 Studerende i SFO S. 20 Skader S. 20 Skole-hjem samarbejde S. 20 Skolebal og jubilæum S. 21 Skolebestyrelsen S. 21 Skolebussen S. 21 Sundhedsplejersken S. 22 Skolebiblioteket S. 22 Tandplejen S. 23 Traditioner S. 24 Trafik S. 25 Ungdomsskole- og klub S. 26 Ulykkes- og sygdomstilfælde S. 26 Ulykkesforsikring S. 26 Vikar Som den årvågne læser vil bemærke, er det ikke HELT i alfabetisk rækkefølge men det skulle jo også gå op på siderne ;) AFSNIT 3 Afgangsklasser, telefontavle og oversigt over Kragelundskolen- og SFOs personale med billeder. S. 27 Årets afgangsklasser S. 30 Telefontavle S. 32 Oversigt med billeder Side 4 årsskrift kragelundskolen 2013/14

5 Børnesyn På Kragelundskolen ønsker vi at udvikle alle børns kompetencer bedst muligt såvel fagligt, socialt, kulturelt, motorisk samt personligt. I arbejdet med at fremme dette, tager vi udgangspunkt i en fælles forståelse af, hvad børn har behov for, for at have de bedste vilkår for at lære og være. Vi mener, at det er væsentligt for alle børn, at de oplever at blive set, som de er og bliver udfordret og begrænset af empatiske voksne at de oplever at høre til: at være en del af en flok ligesindede i et fællesskab at de oplever, at der er noget at se op til: værdier, der er værd at rette sig imod; det gode eksempel at de oplever at skulle bruge deres evner: at kunne og ville deltage i faglige og sociale fællesskaber, og at vokse med udfordringer. Det er vores grundholdning, at fagligt udbytte og et velfungerende socialt fællesskab er gensidigt afhængige størrelser. Det betyder, at det enkelte barn dels er sig selv, men samtidig altid er en del af et større fællesskab. Det er væsentligt, at skolens elever udvikler forståelse for ansvar for eget og andres liv. Vi har derfor et fælles fundament for skolen, der har det gode liv for den anden, dvs. barnet og den unge for øje. Dette fundament består af: Respekt (Selv)disciplin Selvstændighed Glæden ved at gå i skole I denne forståelse er skolen særligt forpligtet på, at give mulighed for at etablere læringsfællesskaber. Her bygger vi på det læringsbegreb, som er formuleret af Børn og Unge i Århus og som lyder: børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer børn har forskellige foretrukne måder at lære på en sammenhængende indsats på tværs af alle kompetenceudviklingsområder og fagområder styrker læring og udvikling Det betyder, at vores elever lærer alene, i små grupper, som klasse og som del af et større fællesskab. De lærer i formelle og uformelle situationer, ligesom de både lærer af de voksne og af hinanden. De lærer forhåbentlig meget, der bidrager til deres faglige, personlige, sociale og kulturelle udvikling så de efter 9. klasse kan gå ud herfra og være aktive og engagerede medborgere, der har kompetencer til og mod på at indgå i et demokratisk videns samfund til glæde for sig selv og alle os andre. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 5

6 Teamstruktur det er vel det med sporene og Team Tusindfryd? Ja det var det! Men fra august 2013 forandrer vi Kragelundskolens samarbejdsstruktur, så det i fremtiden er årgangsteamene, der er hovedteamene. Vi har i de sidste 10 år arbejdet i lodrette team på Kragelundskolen. Vi har med stort udbytte blandet børn på forskellige alderstrin i aktiviteter og undervisningsforløb i løbet af skoleåret. Gennem årene har arbejdet i undervisningsdelen med undervisningsdifferentiering og holddeling gjort, at vi også har etableret samarbejdsfora på de enkelte årgange. Og så har vi jo også klasseteamene, hvor det er trivslen i det lille fællesskab og den enkelte elevs læring og tilegnelse af kompetencer, der er i fokus. Vi har valgt fra næste skoleår at mindske kompleksiteten i den mødestruktur, der følger med så mange samarbejdsfora. Vi nedlægger derfor (med lidt vemod) de lodrette team. Vi vil koncentrere os om børnenes læring i bred forstand, og vi vil sætte fokus på, hvordan vi sikrer os, at det enkelte barn får mest muligt ud af sin tid på Kragelundskolen. I teamene 0 4 vil der være både pædagoger og lærere. Teamene fra 5 9 vil udelukkende bestå af lærere. Man kunne så spørge, om Muhammed eller Sofie så aldrig skal opleve at arbejde sammen med elever, der er ældre eller yngre, end dem selv. Og svaret er: jo! Vi vil også fremover prioritere, at eleverne arbejder på tværs af årgangene. Kender jeg de voksne på Kragelundskolen ret, kan de slet ikke lade være med at udnytte den synergi, der opstår, når børn i forskellige aldre mødes. Men som udgangspunkt vil I i højere grad opleve, at jeres børn arbejder på hold med elever, der går på samme årgang som jeres eget barn. Specialcenteret består af: (1) Lene Mols, skoleleder (2) Marianne Berg, pædagogisk leder (3) Per Hust, SFO-leder (4) Anni Hensel, koordinator for det faglige støttecenter (5) Hans Mørk, koordinator for AKT (6) Birgitte Byrialsdatter, koordinator for elever med dansk som andetsprog (7) Karl Aage Rasmussen, p æ d a g o g (8) Malene Due Jensen, lærer Side 6 årsskrift kragelundskolen 2013/14

7 Kragelundskolens specialcenter Specialcenteret er skolens forum for specialpædagogiske initiativer et sted, hvor lærere og pædagoger kan få sparring, og et sted, der har karakter af at være et udviklings- og kompetencecenter. Det er specialcenterets opgave: at gennemgå og diskutere henvendelser fra lærere og pædagoger at tilbyde faglig sparring til lærere og pædagoger i relation til enkelt elever og grupper af elever i vanskeligheder at sikre, at elever med støttebehov såvel indenfor som udenfor skolens egne muligheder, får det bedst mulige tilbud i henhold til de tildelte ressourcer På skolen gives hjælpen enten af det faglige støttecenter, der støtter eleverne i eller udenfor klassen, eller af AKT- teamet, der arbejder med elevers, gruppers eller klassers relationer, hvorfor hjælpen oftest gives i klassen. AKT står for adfærd kontakt - og trivsel og drejer sig derfor om problemstillinger, der ikke primært er af faglig karakter. På Kragelundskolen tænker vi på børn med særlige vanskeligheder, som børn i problemer og ikke børn med problemer. Det giver et andet syn på børnene, og det giver vi voksne en anden tilskyndelse til at handle på flere felter, der fokuserer på vores egen rolle, elevens samspil med andre elever, og skolens muligheder for at tage hensyn, frem for at placere hele ansvaret hos den enkelte elev. Det er vel det, der hedder inklusion at forsøge at tage de hensyn, der gør det muligt for næsten alle børn, at trives og lære på vores skole og meget få udskilles til specielle foranstaltninger. Generelt er det vores overbevisning, at en tidlig indsats gerne før der er tale om et egentligt problem er det allerbedste. Derfor er en meget stor del af vores ressourcer rettet mod en tidlig, forebyggende og foregribende indsats, bl.a. som det er beskrevet i vores fælles fundament. Vi har udarbejdet en pjece om specialcenterets arbejde, som findes på skolens hjemmeside. Marianne Berg Pædagogisk leder årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 7

8 Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus Samsø Vejledningen på Kragelundskolen. Det er UU-vejlederens opgave i samarbejde med forældre, elever og skolen at sørge for, at eleverne ved udgangen af 9. klasse har den fornødne viden, selvindsigt og erfaring til at kunne træffe et kvalificeret valg vedrørende ungdomsuddannelse. UUvejlederen... Planlægger og gennemfører vejledning på klassetrin der kan være tale om kollektiv vejledning, gruppevejledning og individuel vejledning. elever i udskoling med et særligt vejledningsbehov tilbydes individuelle vejledningssamtaler. Bistå eleverne i udfærdigelsen af deres uddannelsesplaner. at vejledningen bidrager til, at den enkelte unge selv kan søge og anvende informationer, herunder IT-baserede informations- og vejledningstilbud om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse. at vejledningen fører til, at alle der forlader 9. klasse på Kragelundskolen fortsætter i en ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. at vejledningen i særlig grad målrettes unge med særligt behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv. at vejledningen bidrager til, at frafald og omvalg i ungdomsuddannelserne begrænses mest muligt. Vurdering af uddannelsesparathed Den 1. januar 2011, trådte en ny lovgivning i kraft, som betyder at alle unge, der forlader grundskolen, vurderes om de er parate til at fortsætte på en ungdomsuddannelse. Den unge udarbejder en uddannelsesplan, og UU vejlederen vurderer, om Elevrådet: Arrangementer, der skaber fællesskab Et år er gået på Kragelundskolen, og det har på mange måde været et lærerigt, udfordrende og interessant år for elevrådet. Efter sommerferien bliver der på årgang, fra hver klasse, valgt en repræsentant til elevrådet. De valgte repræsentanter mødes herefter og finder ved hjælp af demokratisk valg frem til en formand, næstformand og referent. Cirka en gang om måneden holder elevrådet møder og diskuterer sager, der vedrører samtlige elevers hverdag på Kragelundskolen. Elevrådsmedlemmerne er alle elevers direkte vej til lærere og ledelse. Som repræsentant i elevrådet får man lov at prøve kræfter med demokrati, ansvar og indflydelse. I skoleåret har elevrådet gjort sit bedste for at skabe en fælles ånd på skolen midt i alt byggerodet. Det første indslag lå i starten af skoleåret i form af Kragelundskolens fodboldturnering. Turneringen er arrangeret 100 % af eleverne, der lægger mange timers hårdt arbejde i arrangementet. Ugen forløb smertefrit, og det var en fryd for alle at se både de yngste og ældste samlet omkring fællesskabet. Endnu et stort arrangement løb af stablen, da årets skolebal blev afholdt. Elevrådet Side 8 årsskrift kragelundskolen 2013/14

9 den unge er parat til at påbegynde den valgte ungdomsuddannelse. Vurderingen sker i forhold til start på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Vurderingen foretages ud fra den unges faglige, sociale og personlige kompetencer, og selvfølgelig i samarbejde med lærerne. Vurderes den unge ikke uddannelsesparat, kan den unge/forældrene kræve, at uddannelsesinstitutionen foretager en ny vurdering. Unge der vurderes ikke-uddannelsesparate, skal have et tilbud fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus Kommune (UU), der gør den unge parat til uddannelse. Der foretages ikke en yderligere vurdering, når den unge har deltaget i tilbuddet. Uddannelsespligt Fra 1. januar 2011 har alle årige unge pligt til at være i uddannelse. For at opfylde uddannelsespligten skal den unge følge uddannelsesplanen. Den unge opfylder uddannelsespligten ved at være i et forløb, hvor den unge bliver parat til uddannelse eller på en ungdomsuddannelse. Aarhus Kommune kan, med inddragelse af forældremyndigheden, fritage unge for uddannelsespligten efter vurdering af den enkelte unge. Grund til fritagelse kan være som følge af sygdom, handicap eller væsentlige sociale problemer. Fritagelse kan ske midlertidigt eller permanent. Hvis uddannelsespligten ikke overholdes, tilbyder UU den unge særlige forløb, der skal gøre den unge parat til uddannelse. Børnefamilieydelsen for årige omlægges til en ungeydelse, der udbetales månedligt til forældrene. Aarhus Kommune kan beslutte, at udbetalingen af ungeydelsen skal standses, hvis den unge ikke følger uddannelsesplanen. Reza Karimi UU Vejleder mobil havde i samarbejde udarbejdet aktiviteter, konkurrencer og hyggehjørner. Gennem hele aftenen blev alle elevskabte aktiviteter flittigt benyttet. Skoleballet er senere fra elevers side blevet omtalt som, det mest succesfulde i mange år, og det er bestemt ikke uden stolthed i stemmen, at elevrådet erklærer deres indsats for skoleballets succes. Som noget nyt i år er morgensang blevet indført på Kragelundskolen. For mange elever i de ældste klasser har det været svært at favne det nye påfund. Man kan håbe på, at de snarest vil tage det nye til sig og sætte pris på, at skolen sætter fokus på at styrke elevernes kulturelle horisont og det fælles engagement. Elevrådet på Kragelundskolen vil fortsat sætte arrangementer i gang, der skaber fællesskab på skolen. Fællesskab er noget af det stærkeste, vi har, og det skal bestemt ikke undervurderes. Elevrådsformanden Astrid Jungberg Bjørn, 9.D årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 9

10 Kragelund skolen fra A til Å eller rettere fra B til Å B Bygninger Nu er byggeriet på Kragelundskolen færdigt, og den lange byggeperiode med støj og dårlige adgangsveje er endelig overstået. Vi glæder os meget over alt det, vi har fået. Det er næsten en helt ny skole med nye bygninger, nye tilbygninger og arealer samt en del lokaler, der er blevet renoveret, alt sammen til gavn og glæde for os alle. Vi har heller ikke behov for at anvende L. A. Ringsvej længere, så alle elever og personale er nu samlet på skolen. Vi håber, at alle tager godt imod den nye skole og vil være med til at passe på den. For at Kragelundskolen skal forblive en pæn skole, vil vi fortsætte med indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, samt løbende renovering af lokaler. Side 10 årsskrift kragelundskolen 2013/14

11 E Elevintra Alle elever har adgang til elevintra via: Her kan der gemmes dokumenter i personlige eller fælles mapper. Hvis klassen vil, kan der oprettes en lektiebog, afleveringsmapper, logbøger osv. Eleverne kan også skrive beskeder til hinanden. Det er forskelligt på skolen, hvordan og hvor meget de enkelte klasser bruger elevintra. Elevplaner Hvert år får eleverne en elevplan. Lærerne og klassepædagogerne i de yngste klasser beslutter, hvordan og hvornår elevplanerne formidles til elever og forældre. I mange klasser udleveres elevplanen i begyndelsen af skoleåret og de opsatte mål evalueres mod årets slutning.vi har på skolen en fælles skabelon, som anvendes på alle klassetrin. Kragelundskolen har søgt om dispensation i forbindelse med regeringens afbureaukratiseringsprojekt. Det betyder, at ikke alle fag behøver at være beskrevet i elevplanen hvert år. Dansk og matematik indgår altid, mens de øvrige fag indgår, når der er noget, der har betydning for den enkelte elevs videre udvikling. F Ferieplan for skoleåret 2013/14 Sommerferie 2013: lørdag den 29. juni - søndag den 11. august Efterårsferie: lørdag den 12. oktober - søndag den 20. oktober Juleferie: lørdag den 21. december - onsdag den 1. januar Vinterferie: lørdag den 8. februar - søndag den 16. februar Påskeferie: lørdag den 12. april - mandag den 21. april 1. maj: torsdag den 1. maj St. Bededag: fredag den 16. maj Kr. Himmelfartdag: torsdag den 29. maj Fridag: fredag den 30. maj Grundlovsdag: torsdag den 5. juni Pinseferie: lørdag den 7. juni - mandag den 9. juni Sommerferie 2014: lørdag den 28. juni - søndag den 10. august De nævnte dage er inklusive. Se mere : Skole/Skolerne-i-Aarhus-Kommune/Ferier-og-fridage.aspx årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 11

12 F Forældreintra Alle forældre har adgang til forældreintra, når deres barn er begyndt på skolen. I forældreintra har hver klasse deres egen side. Den er et godt forum for information fra skole til hjem, til referater, billeder, kontakt mellem forældre, skema, tilmelding til arrangementer, årsplaner m.m. Det er derimod ikke velegnet til meget personlige beskeder, da det er et medie, der kan læses af mange. Forældre kan forvente svar i løbet af tre skoledage, hvis forældreintra benyttes som kommunikationsvej. Brugervejledningen til forældreintra udleveres til nye forældre og kan også findes på skolens hjemmeside under Information. Forældre, der ikke har adgang til internettet skal selv bede klasselæreren om at få informationerne på anden måde. Fritagelse for skolegang Børn, der er indmeldt i skolen, er undervisningspligtige. Ønsker man sit barn fritaget for undervisning, skal man derfor søge om det. Det sker via den elektroniske kontaktbog. Her angives fraværets omfang og årsagen til fritagelsen. Klasselæreren kan give en elev fri i en dag. Hvis det drejer sig om flere dage, vil fritagelsen skulle gives af ledelsen. Fælles fundament Vi ønsker, at vores arbejde på skolen bygger på et fælles fundament. Det består af følgende elementer: respekt, (selv) disciplin, selvstændighed og glæden ved at gå i skole. Det er væsentlige kvaliteter for eleverne at besidde i en skolehverdag, hvor læring og socialt fællesskab er hinandens forudsætninger. På hjemmesiden er der en særlig lille folder om vores fundament, ligesom forældrene til de nye elever i 0. klasse orienteres om det på det første forældremøde. Hent pdf-filen med denne QR-kode Side 12

13 Frikvarter I frikvartererne er der tilsyn med eleverne af lærere eller pædagoger, både ude og inde. Alle elever fra klasse opholder sig ude i frikvartererne. De øvrige elever kan vælge at være ude eller inde. De yngste elever holder frikvarter i vestgården og de øvrige elever er i den gård, der hører til deres klasseværelse. Store Torv Eleverne i 8. og 9. klasse kan forlade skolen i 12-frikvarteret, HVIS deres forældre har givet skriftlig tilladelse til det. Tilladelsen gives i begyndelsen af skoleåret, og er betinget af, at eleven opfører sig ordentligt udenfor skolen. Det vil f.eks. sige, at eleven færdes uden gener for naboer og handlende samt kommer rettidigt tilbage til undervisningen. Tilladelsen kan inddrages af skolen, hvis dette ikke overholdes. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 13

14 I K It og It-sikkerhed På skolen underviser vi i god net-etik. Da eleverne kan komme på nettet mange steder, er det vigtigt, at skole og hjem sammen hjælper dem til at få filter i hovedet, så de lærer at færdes forsvarligt på internettet. Få inspiration på fx. cyberhus.dk (for voksne). Overtrædelser af skolens retningslinier kan medføre begrænsninger af retten til brug af skolens net. Se mere på skolens hjemmesiden. Karakterer Ifølge Folkeskoleloven må der først gives karakterer fra 8. klasse. På Kragelundskolen får eleverne i løbet af 8. klasse standpunktskarakterer 2 gange i alle de fag,som de kan komme til afgangsprøve i. I 9. klasse gives der standpunktskarakterer inden 1. november og 1. februar samt årskarakterer inden 1. maj, hvor de skriftlige prøver starter. Der gives en skriftlig udtalelse i idræt. Desuden gives der en skriftlig udtalelse til projektprøven. Eleverne kan vælge om de også vil have en karakter for projektprøven. KICK Kultur og Idræts Center Kragelund er en privat forening, som efterhånden er veletableret. KICK havde sit udspring i en ikke-elitær tanke, hvor der skal være plads til alle uanset evner og kompetencer. Kontaktbog Alle elever har en kontaktbog. Fra august 2013 er denne kontaktbog elektronisk, og findes på ForældreIntra under barnets klasse. Kontaktbogen kan anvendes til at sende beskeder mellem skolen og hjemmet. Kun i særlige tilfælde, kan det aftales med skolelederen, at kontaktbogen er af papir. Kragefonden Kragelundskolen råder over en fond, hvor forældre, der måtte have behov for det, kan søge om hjælp til dækning af udgifter til lejrskole, samt andre skolerelaterede aktiviteter, som deres børn skal deltage i. Fonden bestyres af skolens leder, skolebestyrelsesformanden og en lærer. Side 14 årsskrift kragelundskolen 2013/14

15 Kvalitetsrapport Hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport om hele Kragelundskolens virksomhed. Den næste udarbejdes i efteråret Den er en del af det tilsyn, som skolebestyrelse og kommune skal føre. Rapporten drøftes på et møde mellem områdechef Marianne Rosenholm og repræsentanter fra skolebestyrelsen og skolen. Kvalitetsrapporten fra 2011 kan læses på skolens hjemmeside. L Les Lanciers I SFO-Kragelund danser vi lanciers i 3. klasse. Les Lanciers er en fællesskabsskabende aktivitet, der på smukkeste vis udfolder Kragelundskolens fælles fundament. Fællesskabet er nødvendigt i kvadrillerne, hvordan skal man ellers kunne lave en herremølle? Respekten er en forudsætning, selvstændigheden er en naturlig følge af at kunne stille sig ud i rummet for at danse og selvdisciplinen er en lige så naturlig del af dansen, når man skal vente på ens egen tur. Kragelundskolen har verdens- og Guiness rekord i Les Lanciers med 54 kvadriller svarende til 432 elever i gang på samme tid med at danse dansen. Lektiecafé Vi har på skolen lektiecafé tre eftermiddage om ugen på biblioteket. Når skolens skema er færdigt, bliver det besluttet, hvilken dag det bliver og forældre og elever bliver orienteret om dette. SFO tilbyder også lektiehjælp, det er beskrevet i afsnittet om SFO. For de ældste elever tilbyder vi valgfaget fagligt indspark, hvor man kan få lærerbistand, eller blot selv lave sine lektier under hyggelige former. Lejrskole I skoleåret 13/14 bliver der afholdt lejrskoler på to årgange: 3. og 7. Vi håber fortsat, at forældre på andre årgange tager udfordringen op og arrangerer aktiviteter for børnene. I skoleåret de foregående skoleår har flere klassers forældre taget eleverne med på ture. Lærerne på 9. årgang har arrangeret dagsture til København, og SFO tager 4. årgang med på lejr, hvor lærerne deltager i den ene dag sammen med de elever, der ikke går i SFO. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 15

16 L Lokal udviklingsplan Kragelundskolen skal som et led i Børn-/ og Ungepolitikken i Århus have en udviklingsplan. Når planen for 13/14 er færdig, vil den kunne læses på hjemmesiden. Allerede nu kan vi sige, at indsatserne kommer til at dreje sig om it i undervisningen, læsning og robusthed. 95% målsætningen, som drejer sig om, at mindst 95% af en årgang skal være i stand til at tage en ungdomsuddannelse, vil også være beskrevet. Lærerstuderende Omdrejningspunktet i læreruddannelsen er faget praktik. Det betyder, at lærerstuderende i kortere eller længere perioder kommer ud på praktikskolerne og får lov til at undervise og være med i en lærers skolehverdag. På Kragelundskolen kommer der hvert år mange studerende, og her ser vi det som en ressource at have lærerstuderende i praktik, for de kan i høj grad bidrage med nye pædagogiske tiltag. De har måske et anderledes syn på klassens elever, og de kan være med, når der skal afholdes sociale arrangementer, skole-hjemsamtaler, fagdage osv. De lærerstuderende forsøger at afpasse de metoder, som de har lært på seminariet til vores skolevirkelighed, og på den måde er de et skridt videre i deres uddannelse til at blive virkelige lærere. Kragelundskolens elever er vant til lærerstuderende og møder dem med åbenhed og venlighed, også selv om de studerende ikke gør tingene helt som den normale lærer. Men eleverne kan også synes, at det er fedt, at der i en periode er tre lærere i klassen i stedet for bare den sædvanlige lærer, for så kan man få mere hjælp til sine opgaver. Når de studerende forlader Kragelundskolen, siger mange af dem, at her vil de gerne have job, og det opfatter vi på skolen positivt og som et tegn på, at vi i fællesskab klarer rollen som praktikskole tilfredsstillende. Lektiehjælp Nye læringsrum i SFO Kragelund Lektiehjælpen tager udgangspunkt i det allerede eksisterende samarbejde, der er mellem pædagoger, lærere, forældre og evt. skolens læsevejleder. I dette forum afklares: Hvilke børn, der har behov for lektiehjælp Hvordan lektiehjælpen skal foregå Hvordan vi hjælper det enkelte barn bedst Hvornår det skal foregå Der kan tilbydes lektiehjælp i undervisningstiden for 1. klasserne. 2. klasserne har lektiehygge i Spiloppen, mens lektiehygge er åben to gange om ugen for 3. klasserne og 4. klasserne. Side 16 årsskrift kragelundskolen 2013/14

17 M Mælkebøtten Mælkebøtten er flyttet ind i nye moderne lokaler i det nye hus. De nye lokaler er meget spændende indrettet med 2 selvbetjeningslinier, hvor man selv skal tage drikkevarer og f.eks. sandwich. Mælkebøttens åbningstider er: og Bestilt frugt kan hentes på hylden inde i Mælkebøtten fra kl Bestilt mælk kan hentes i køleskabet inde i Mælkebøtten fra kl Mælkebøtten arbejder stadig hen imod den kontantløse kantine, ligesom der arbejdes på at udvide brugen, så kortet også kan bruges andre steder i kommunen. BU-kort kan bestilles på bukort.dk, hvor mistede kort også spærres og optankes. Menuplan for ugen kan findes på skolens hjemmeside: Der vil som noget nyt kun være to perioder med skolemælk og frugt. Se mere på: BUkort den kontantløse skole forældreinformation om BUkortet Læs mere om BUkortet i pjecen fra Aarhus kommune. Den kan hentes fra vores hjemmeside vha. QRkoden her N ABCD Nationale test Hvert år skal der gennemføres en række nationale test i folkeskolen. Det er på følgende klassetrin og fag: 2. kl. dansk 3. kl. matematik 4. kl læsning 6. klasse læsning og matematik 7. klasse engelsk 8. klasse dansk, fysik, biologi og geografi. Der sendes brev hjem til forældrene om elevernes resultater, ligesom læreren kan se dem men i øvrigt må resultaterne ikke offentliggøres. Testene indgår sammen med mange andre tests, observationer, tilbagemeldinger på det daglige arbejde og samtaler med eleverne i lærernes løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 17

18 O Område Oddervej Kragelundskolen deltager sammen med Skåde, Solbjerg, Malling, Mårslet og Beder skoler samt alle institutioner for børn og unge i distrikterne i et tværfagligt samarbejde om børn og unge fra 0 til 18 år. Lederen af vores område er områdechef Marianne Rosenholm. Indsatsen i område Oddervej handler om robusthed. Vi vil i de kommende år sammen med forældrene have fokus på, hvordan vi lærer børn at tackle livet, som det er. I stedet for at bruge alle ressourcer til at forhindre folk i at falde i floden og drukne, er det bedre at give dem mulighederne for at lære at svømme i den. Aaron Antonovsky P Prøver I 9. klasse skal alle elever til afgangsprøve i skriftlig fremstilling (dansk stil), dansk læsning og retskrivning og matematik. De skal også til prøve i mundtlig dansk, engelsk og fysik. Derudover er der fag, der kan udtrækkes til prøve et humanistisk og et naturvidenskabeligt. De humanistiske er historie, samfundsfag, kristendomskundskab, skriftlig engelsk og tysk mundtligt eller skriftligt. I 13/14 vil der udover mundtlig matematik komme en ny naturvidenskabelig, biologi, geografi og fysik/kemi. Derudover har Undervisningsministeriet besluttet at gruppeprøver genindføres. R Ringetider: : 1. lektion : 2. Lektion : Frikvarter : 3. Lektion : 4. lektion : Spisepause i klassen : Frikvarter : 5. lektion : Ved samme fag i 5. og 6. lektion : Frikvarter : 6. lektion : 7. lektion Rengøring På Kragelundskolen udføres rengøringen af Eurest-services. Rengøringen bliver foretaget hverdage fra kl til samt kl For at sikre en ren skole skal vi alle hjælpe til ved at: rydde op efter os selv huske at tømme affaldsspande rydde op i garderoberne sørge for, at der ikke ligger/står ting på gulvet lukke vinduerne og sætte stolen op efter skoledagen Evt. henvendelse vedrørende rengøringen kan rettes til skolens administrative leder, Freddy Fisker på: Side 18 årsskrift kragelundskolen 2013/14

19 S SFO-Kragelund SFO-Kragelund modtager alle de børn fra klasse, som ønsker at gå i SFO. SFO-Kragelund har ca. 400 indmeldte børn, 27 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, 1 kunsthåndværker, 4 studerende og 1 pædagogisk assistentelev til at varetage børnenes udvikling. SFO-Kragelund strækker sig over nederste etage i hovedbygningen, hele vestfløjen og Mellembygningen. 0. og 1. klasserne går sammen i enten Blå, Grøn eller Orange team. 2. klasserne i Spiloppen og 3. og 4. klasserne i Mellembygningen. SFO-Kragelund er en integreret del af Kragelundskolen, og er derfor omfattet af samme fundament og målsætning som Kragelundskolens undervisningsdel. Telefonisk kontakt til SFO-Kragelund sker bedst mellem kl Studerende i SFO SFO-Kragelund har op til 8 pædagogstuderende pr. skoleår. De studerende kommer fra Pædagoguddannelsen på Peter Sabroe og Jydsk. De er i SFO-Kragelund fra henholdsvis 1. februar til 30. juli og fra 1. august til 31. januar. De studerende fordeles i alle SFO-Kragelunds teams. Alle SFO-Kragelunds pædagoger er uddannede praktikvejledere. SFO-Kragelund modtager også pædagogisk assistentelever fra Social- og Sundhedsskolen. SFO-Kragelunds forældreråd Forældrerådet kan have indflydelse på: Mål og principper for SFO ens virksomhed, herunder budgettet, de overordnede pædagogiske retningslinier samt lokaleanvendelse og etablering, arrangementer og møder med forældrene, skole-hjemsamarbejdet, drøfte alle spørgsmål vedrørende SFO ens drift, ansættelse af personale i SFO en, evaluering af SFO ens virksomhed, samt påtegne skrivelser. SFO-forældrerådets fornemste opgave er, at formidle forældresynspunkter og medvirke til et konstruktivt og inspirerende samarbejde med SFO en til gavn for alle børnene. Medlemmer af forældrerådet kan ses på under SFO. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 19

20 S Skole-hjemsamarbejde Et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem elevernes lærere og forældre er altid en uvurderlig ressource både for den enkelte elev og for klasserne som helhed. Det oplever vi dagligt. Der skal være et forældremøde og en skole-hjemsamtale om hvert barn hvert år ofte holdes der to. Men der er jo meget andet samarbejde mellem skolen og elevernes hjem. Kommunikation på intra, kontaktbogen til besked om sygdom og evt. fritagelse fra undervisningen, telefonsamtaler, sociale arrangementer, temamøder m.m. Det er et fundamentalt særkende ved den danske folkeskole så det skal vi værne om og være dygtige til og udgangspunktet er altid, at jo bedre vi arbejder sammen, jo bedre er det for vores elev jeres barn. Skader Hvis en elev forvolder forsætlig skade, er eleven ansvarlig og dermed erstatningspligtig (evt. via egen familieforsikring). Det gælder uanset, om der er tale om skader på skolen, f.eks. en ituslået rude, eller skader på en anden elevs ejendele. Eleven er også ansvarlig, hvis eleven burde have sagt sig selv, at den forudgående handling kunne føre en skade med sig. Til gengæld er eleven ikke erstatningspligtig, hvis skaden sker uagtsomt. Det kunne være en skade i en fodboldkamp i et frikvarter. Skolebal og 75 års jubilæum 2013 er et særligt år på Kragelundskolen, da skolen fylder 75 år den 10. oktober. For at fejre den runde dag, holder vi jubilæumsskolebal for alle elever og forældre, torsdag den 10. oktober. Lørdag den 5. oktober holder skolen i anledning af jubilæet åbent hus for alle tidligere elever og personaler fra kl Det vil fra august fremgå på hjemmesiden hvordan, man melder sig til og sikrer sig, at man mødes med sine gamle klassekammerater og lærere. Jubilæumsskriftet bliver elektronisk. Alle vil fra august og frem mod jubilæet kunne sende bidrag til redaktionen. Skolen er kun erstatningspligtig, hvis en skade skyldes, at skolen eller en ansat har gjort sig skyldig i en forsømmelse. Side 20 årsskrift kragelundskolen 2013/14

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2013/2014 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

års- og orienteringshæfte

års- og orienteringshæfte 20 11 års- og orienteringshæfte Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 6 Skolens bestyrelse 12 Skolens ledelse 13 Skolens administration 13 Skolens lærere 14 Myretuen og 4. klasse klub 16 Praktiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Læs bl.a. om: s. 6 Nyt fra skolebestyrelsen s.22 En tilfældig dag på kontoret s.35 Se skolens ansatte Informationshæftet: udgives til

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere