Årsskrift Kragelundskolen 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift Kragelundskolen 2013/14"

Transkript

1 Årsskrift Kragelundskolen 2013/14

2 Kontaktinformation Kragelundskolen Skolens kontor er åbent Parkvej 18 på alle skoledage mellem 8270 Højbjerg kl Skolens telefonnummer SFO-Kragelund Skoleleder Lene Mols Administrativ leder Freddy Fisker Pædagogisk leder Marianne Berg SFO-leder Per Hust Skolesekretær Helle Peschardt Skolesekretær L liisa Dalgas Skole UU-vejleder Reza Karimi Skolepsykolog K karl Aage Balle Talehørekonsulent Karen J. Nielsen Teknisk serviceleder Søren Nielsen Rengøring/kontormedhjælp Sidse Søgaard Skoletandklinikken (Lukket tirsdag) Sundhedsplejen Sundhedsplejersker G gitte Nørlev Charlotte Norvang Skolelægen (Efter aftale) Britta Weyer Kragelundskolens ungdomsskole / Klubben (Fra 19-22) se flere kontaktoplysninger på side 30 Side 2 årsskrift kragelundskolen 2013/14

3 Velkommen til Kragelundskolen 13/14 Om få dage starter sommerferien og 6 uger, hvor skolearbejdet bliver trængt i baggrunden, skal fyldes med oplevelser og begivenheder. Husk nu også at få tid til at dovne. Jeg håber, at I nyder sommeren og kommer friske tilbage til et nyt og spændende skoleår. SFO starter torsdag den 1. august. Første skoledag er mandag den 12. august. Med dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som kan være nyttige for skolens brugere. Oplysningerne er ordnet alfabetisk, så det er let at finde rundt. De kan også findes på skolens hjemmeside: sammen med mange flere oplysninger. I skoleåret 13/14 vil der igen være 39 klasser på Kragelundskolen, og der vil være indskrevet ca. 875 elever på skolen. Heraf vil 400 gå i SFO. Personalet består af 100 personer. Billederne af personalet finder I bag i dette hæfte. Vi skal i år sige farvel til Marianne Tromholt, der går på pension. Tidligere på året gik også Susanne Wind på pension. Desuden skal Rikke Houborg på orlov. Vikar for Rikke bliver Trine Andersen, som tidligere har været ansat på skolen I SFO er Sanne Isaksen og Anette Vinther Sørensen blevet fastansatte. I SFO vil der i efteråret komme 5 nye pædagogstuderende. I ønskes alle en god sommer! Lene Mols Skoleleder årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 3

4 Indhold Årsskriftet er delt op i tre afsnit. AFSNIT 1 Længere tekster om nogle af vores pædagogiske indsatsområder. Det er: S. 5 Børnesyn S. 6 Teamstruktur S. 7 Kragelundskolens specialcenter S. 8 Ungdommens Uddannelsesvejledning AFSNIT 2 Informationer om stort og småt, ordnet alfabetisk. Brug det som opslagsværk hen over året, når der er noget du er i tvivl om. S. 10 Bygninger S. 11 Elevintra S. 11 Elevplaner S. 11 Ferieplan for skoleåret S. 12 Forældreintra S. 12 Fritagelse fra skolegang S. 12 Fælles fundament S. 13 Frikvarter S. 14 IT og IT-sikkerhed S. 14 Karakterer S. 14 Kick S. 14 Kontaktbogen S. 14 Kragefonden S. 15 Kvalitetsrapport S. 15 Les Lanciers S. 15 Lejrskole S. 15 Lektiecafé S. 16 Lektiehjælp S. 16 Lærerstuderende S. 16 Lokal udviklingsplan S. 17 Mælkebøtten S. 17 Nationale tests S. 18 Område Oddervej S. 18 Prøver S. 18 Rengøring S. 18 Ringetider S. 19 SFO-forældreråd S. 19 SFO-Kragelund S. 19 Studerende i SFO S. 20 Skader S. 20 Skole-hjem samarbejde S. 20 Skolebal og jubilæum S. 21 Skolebestyrelsen S. 21 Skolebussen S. 21 Sundhedsplejersken S. 22 Skolebiblioteket S. 22 Tandplejen S. 23 Traditioner S. 24 Trafik S. 25 Ungdomsskole- og klub S. 26 Ulykkes- og sygdomstilfælde S. 26 Ulykkesforsikring S. 26 Vikar Som den årvågne læser vil bemærke, er det ikke HELT i alfabetisk rækkefølge men det skulle jo også gå op på siderne ;) AFSNIT 3 Afgangsklasser, telefontavle og oversigt over Kragelundskolen- og SFOs personale med billeder. S. 27 Årets afgangsklasser S. 30 Telefontavle S. 32 Oversigt med billeder Side 4 årsskrift kragelundskolen 2013/14

5 Børnesyn På Kragelundskolen ønsker vi at udvikle alle børns kompetencer bedst muligt såvel fagligt, socialt, kulturelt, motorisk samt personligt. I arbejdet med at fremme dette, tager vi udgangspunkt i en fælles forståelse af, hvad børn har behov for, for at have de bedste vilkår for at lære og være. Vi mener, at det er væsentligt for alle børn, at de oplever at blive set, som de er og bliver udfordret og begrænset af empatiske voksne at de oplever at høre til: at være en del af en flok ligesindede i et fællesskab at de oplever, at der er noget at se op til: værdier, der er værd at rette sig imod; det gode eksempel at de oplever at skulle bruge deres evner: at kunne og ville deltage i faglige og sociale fællesskaber, og at vokse med udfordringer. Det er vores grundholdning, at fagligt udbytte og et velfungerende socialt fællesskab er gensidigt afhængige størrelser. Det betyder, at det enkelte barn dels er sig selv, men samtidig altid er en del af et større fællesskab. Det er væsentligt, at skolens elever udvikler forståelse for ansvar for eget og andres liv. Vi har derfor et fælles fundament for skolen, der har det gode liv for den anden, dvs. barnet og den unge for øje. Dette fundament består af: Respekt (Selv)disciplin Selvstændighed Glæden ved at gå i skole I denne forståelse er skolen særligt forpligtet på, at give mulighed for at etablere læringsfællesskaber. Her bygger vi på det læringsbegreb, som er formuleret af Børn og Unge i Århus og som lyder: børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer børn har forskellige foretrukne måder at lære på en sammenhængende indsats på tværs af alle kompetenceudviklingsområder og fagområder styrker læring og udvikling Det betyder, at vores elever lærer alene, i små grupper, som klasse og som del af et større fællesskab. De lærer i formelle og uformelle situationer, ligesom de både lærer af de voksne og af hinanden. De lærer forhåbentlig meget, der bidrager til deres faglige, personlige, sociale og kulturelle udvikling så de efter 9. klasse kan gå ud herfra og være aktive og engagerede medborgere, der har kompetencer til og mod på at indgå i et demokratisk videns samfund til glæde for sig selv og alle os andre. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 5

6 Teamstruktur det er vel det med sporene og Team Tusindfryd? Ja det var det! Men fra august 2013 forandrer vi Kragelundskolens samarbejdsstruktur, så det i fremtiden er årgangsteamene, der er hovedteamene. Vi har i de sidste 10 år arbejdet i lodrette team på Kragelundskolen. Vi har med stort udbytte blandet børn på forskellige alderstrin i aktiviteter og undervisningsforløb i løbet af skoleåret. Gennem årene har arbejdet i undervisningsdelen med undervisningsdifferentiering og holddeling gjort, at vi også har etableret samarbejdsfora på de enkelte årgange. Og så har vi jo også klasseteamene, hvor det er trivslen i det lille fællesskab og den enkelte elevs læring og tilegnelse af kompetencer, der er i fokus. Vi har valgt fra næste skoleår at mindske kompleksiteten i den mødestruktur, der følger med så mange samarbejdsfora. Vi nedlægger derfor (med lidt vemod) de lodrette team. Vi vil koncentrere os om børnenes læring i bred forstand, og vi vil sætte fokus på, hvordan vi sikrer os, at det enkelte barn får mest muligt ud af sin tid på Kragelundskolen. I teamene 0 4 vil der være både pædagoger og lærere. Teamene fra 5 9 vil udelukkende bestå af lærere. Man kunne så spørge, om Muhammed eller Sofie så aldrig skal opleve at arbejde sammen med elever, der er ældre eller yngre, end dem selv. Og svaret er: jo! Vi vil også fremover prioritere, at eleverne arbejder på tværs af årgangene. Kender jeg de voksne på Kragelundskolen ret, kan de slet ikke lade være med at udnytte den synergi, der opstår, når børn i forskellige aldre mødes. Men som udgangspunkt vil I i højere grad opleve, at jeres børn arbejder på hold med elever, der går på samme årgang som jeres eget barn. Specialcenteret består af: (1) Lene Mols, skoleleder (2) Marianne Berg, pædagogisk leder (3) Per Hust, SFO-leder (4) Anni Hensel, koordinator for det faglige støttecenter (5) Hans Mørk, koordinator for AKT (6) Birgitte Byrialsdatter, koordinator for elever med dansk som andetsprog (7) Karl Aage Rasmussen, p æ d a g o g (8) Malene Due Jensen, lærer Side 6 årsskrift kragelundskolen 2013/14

7 Kragelundskolens specialcenter Specialcenteret er skolens forum for specialpædagogiske initiativer et sted, hvor lærere og pædagoger kan få sparring, og et sted, der har karakter af at være et udviklings- og kompetencecenter. Det er specialcenterets opgave: at gennemgå og diskutere henvendelser fra lærere og pædagoger at tilbyde faglig sparring til lærere og pædagoger i relation til enkelt elever og grupper af elever i vanskeligheder at sikre, at elever med støttebehov såvel indenfor som udenfor skolens egne muligheder, får det bedst mulige tilbud i henhold til de tildelte ressourcer På skolen gives hjælpen enten af det faglige støttecenter, der støtter eleverne i eller udenfor klassen, eller af AKT- teamet, der arbejder med elevers, gruppers eller klassers relationer, hvorfor hjælpen oftest gives i klassen. AKT står for adfærd kontakt - og trivsel og drejer sig derfor om problemstillinger, der ikke primært er af faglig karakter. På Kragelundskolen tænker vi på børn med særlige vanskeligheder, som børn i problemer og ikke børn med problemer. Det giver et andet syn på børnene, og det giver vi voksne en anden tilskyndelse til at handle på flere felter, der fokuserer på vores egen rolle, elevens samspil med andre elever, og skolens muligheder for at tage hensyn, frem for at placere hele ansvaret hos den enkelte elev. Det er vel det, der hedder inklusion at forsøge at tage de hensyn, der gør det muligt for næsten alle børn, at trives og lære på vores skole og meget få udskilles til specielle foranstaltninger. Generelt er det vores overbevisning, at en tidlig indsats gerne før der er tale om et egentligt problem er det allerbedste. Derfor er en meget stor del af vores ressourcer rettet mod en tidlig, forebyggende og foregribende indsats, bl.a. som det er beskrevet i vores fælles fundament. Vi har udarbejdet en pjece om specialcenterets arbejde, som findes på skolens hjemmeside. Marianne Berg Pædagogisk leder årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 7

8 Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus Samsø Vejledningen på Kragelundskolen. Det er UU-vejlederens opgave i samarbejde med forældre, elever og skolen at sørge for, at eleverne ved udgangen af 9. klasse har den fornødne viden, selvindsigt og erfaring til at kunne træffe et kvalificeret valg vedrørende ungdomsuddannelse. UUvejlederen... Planlægger og gennemfører vejledning på klassetrin der kan være tale om kollektiv vejledning, gruppevejledning og individuel vejledning. elever i udskoling med et særligt vejledningsbehov tilbydes individuelle vejledningssamtaler. Bistå eleverne i udfærdigelsen af deres uddannelsesplaner. at vejledningen bidrager til, at den enkelte unge selv kan søge og anvende informationer, herunder IT-baserede informations- og vejledningstilbud om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse. at vejledningen fører til, at alle der forlader 9. klasse på Kragelundskolen fortsætter i en ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. at vejledningen i særlig grad målrettes unge med særligt behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv. at vejledningen bidrager til, at frafald og omvalg i ungdomsuddannelserne begrænses mest muligt. Vurdering af uddannelsesparathed Den 1. januar 2011, trådte en ny lovgivning i kraft, som betyder at alle unge, der forlader grundskolen, vurderes om de er parate til at fortsætte på en ungdomsuddannelse. Den unge udarbejder en uddannelsesplan, og UU vejlederen vurderer, om Elevrådet: Arrangementer, der skaber fællesskab Et år er gået på Kragelundskolen, og det har på mange måde været et lærerigt, udfordrende og interessant år for elevrådet. Efter sommerferien bliver der på årgang, fra hver klasse, valgt en repræsentant til elevrådet. De valgte repræsentanter mødes herefter og finder ved hjælp af demokratisk valg frem til en formand, næstformand og referent. Cirka en gang om måneden holder elevrådet møder og diskuterer sager, der vedrører samtlige elevers hverdag på Kragelundskolen. Elevrådsmedlemmerne er alle elevers direkte vej til lærere og ledelse. Som repræsentant i elevrådet får man lov at prøve kræfter med demokrati, ansvar og indflydelse. I skoleåret har elevrådet gjort sit bedste for at skabe en fælles ånd på skolen midt i alt byggerodet. Det første indslag lå i starten af skoleåret i form af Kragelundskolens fodboldturnering. Turneringen er arrangeret 100 % af eleverne, der lægger mange timers hårdt arbejde i arrangementet. Ugen forløb smertefrit, og det var en fryd for alle at se både de yngste og ældste samlet omkring fællesskabet. Endnu et stort arrangement løb af stablen, da årets skolebal blev afholdt. Elevrådet Side 8 årsskrift kragelundskolen 2013/14

9 den unge er parat til at påbegynde den valgte ungdomsuddannelse. Vurderingen sker i forhold til start på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Vurderingen foretages ud fra den unges faglige, sociale og personlige kompetencer, og selvfølgelig i samarbejde med lærerne. Vurderes den unge ikke uddannelsesparat, kan den unge/forældrene kræve, at uddannelsesinstitutionen foretager en ny vurdering. Unge der vurderes ikke-uddannelsesparate, skal have et tilbud fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus Kommune (UU), der gør den unge parat til uddannelse. Der foretages ikke en yderligere vurdering, når den unge har deltaget i tilbuddet. Uddannelsespligt Fra 1. januar 2011 har alle årige unge pligt til at være i uddannelse. For at opfylde uddannelsespligten skal den unge følge uddannelsesplanen. Den unge opfylder uddannelsespligten ved at være i et forløb, hvor den unge bliver parat til uddannelse eller på en ungdomsuddannelse. Aarhus Kommune kan, med inddragelse af forældremyndigheden, fritage unge for uddannelsespligten efter vurdering af den enkelte unge. Grund til fritagelse kan være som følge af sygdom, handicap eller væsentlige sociale problemer. Fritagelse kan ske midlertidigt eller permanent. Hvis uddannelsespligten ikke overholdes, tilbyder UU den unge særlige forløb, der skal gøre den unge parat til uddannelse. Børnefamilieydelsen for årige omlægges til en ungeydelse, der udbetales månedligt til forældrene. Aarhus Kommune kan beslutte, at udbetalingen af ungeydelsen skal standses, hvis den unge ikke følger uddannelsesplanen. Reza Karimi UU Vejleder mobil havde i samarbejde udarbejdet aktiviteter, konkurrencer og hyggehjørner. Gennem hele aftenen blev alle elevskabte aktiviteter flittigt benyttet. Skoleballet er senere fra elevers side blevet omtalt som, det mest succesfulde i mange år, og det er bestemt ikke uden stolthed i stemmen, at elevrådet erklærer deres indsats for skoleballets succes. Som noget nyt i år er morgensang blevet indført på Kragelundskolen. For mange elever i de ældste klasser har det været svært at favne det nye påfund. Man kan håbe på, at de snarest vil tage det nye til sig og sætte pris på, at skolen sætter fokus på at styrke elevernes kulturelle horisont og det fælles engagement. Elevrådet på Kragelundskolen vil fortsat sætte arrangementer i gang, der skaber fællesskab på skolen. Fællesskab er noget af det stærkeste, vi har, og det skal bestemt ikke undervurderes. Elevrådsformanden Astrid Jungberg Bjørn, 9.D årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 9

10 Kragelund skolen fra A til Å eller rettere fra B til Å B Bygninger Nu er byggeriet på Kragelundskolen færdigt, og den lange byggeperiode med støj og dårlige adgangsveje er endelig overstået. Vi glæder os meget over alt det, vi har fået. Det er næsten en helt ny skole med nye bygninger, nye tilbygninger og arealer samt en del lokaler, der er blevet renoveret, alt sammen til gavn og glæde for os alle. Vi har heller ikke behov for at anvende L. A. Ringsvej længere, så alle elever og personale er nu samlet på skolen. Vi håber, at alle tager godt imod den nye skole og vil være med til at passe på den. For at Kragelundskolen skal forblive en pæn skole, vil vi fortsætte med indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, samt løbende renovering af lokaler. Side 10 årsskrift kragelundskolen 2013/14

11 E Elevintra Alle elever har adgang til elevintra via: Her kan der gemmes dokumenter i personlige eller fælles mapper. Hvis klassen vil, kan der oprettes en lektiebog, afleveringsmapper, logbøger osv. Eleverne kan også skrive beskeder til hinanden. Det er forskelligt på skolen, hvordan og hvor meget de enkelte klasser bruger elevintra. Elevplaner Hvert år får eleverne en elevplan. Lærerne og klassepædagogerne i de yngste klasser beslutter, hvordan og hvornår elevplanerne formidles til elever og forældre. I mange klasser udleveres elevplanen i begyndelsen af skoleåret og de opsatte mål evalueres mod årets slutning.vi har på skolen en fælles skabelon, som anvendes på alle klassetrin. Kragelundskolen har søgt om dispensation i forbindelse med regeringens afbureaukratiseringsprojekt. Det betyder, at ikke alle fag behøver at være beskrevet i elevplanen hvert år. Dansk og matematik indgår altid, mens de øvrige fag indgår, når der er noget, der har betydning for den enkelte elevs videre udvikling. F Ferieplan for skoleåret 2013/14 Sommerferie 2013: lørdag den 29. juni - søndag den 11. august Efterårsferie: lørdag den 12. oktober - søndag den 20. oktober Juleferie: lørdag den 21. december - onsdag den 1. januar Vinterferie: lørdag den 8. februar - søndag den 16. februar Påskeferie: lørdag den 12. april - mandag den 21. april 1. maj: torsdag den 1. maj St. Bededag: fredag den 16. maj Kr. Himmelfartdag: torsdag den 29. maj Fridag: fredag den 30. maj Grundlovsdag: torsdag den 5. juni Pinseferie: lørdag den 7. juni - mandag den 9. juni Sommerferie 2014: lørdag den 28. juni - søndag den 10. august De nævnte dage er inklusive. Se mere : Skole/Skolerne-i-Aarhus-Kommune/Ferier-og-fridage.aspx årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 11

12 F Forældreintra Alle forældre har adgang til forældreintra, når deres barn er begyndt på skolen. I forældreintra har hver klasse deres egen side. Den er et godt forum for information fra skole til hjem, til referater, billeder, kontakt mellem forældre, skema, tilmelding til arrangementer, årsplaner m.m. Det er derimod ikke velegnet til meget personlige beskeder, da det er et medie, der kan læses af mange. Forældre kan forvente svar i løbet af tre skoledage, hvis forældreintra benyttes som kommunikationsvej. Brugervejledningen til forældreintra udleveres til nye forældre og kan også findes på skolens hjemmeside under Information. Forældre, der ikke har adgang til internettet skal selv bede klasselæreren om at få informationerne på anden måde. Fritagelse for skolegang Børn, der er indmeldt i skolen, er undervisningspligtige. Ønsker man sit barn fritaget for undervisning, skal man derfor søge om det. Det sker via den elektroniske kontaktbog. Her angives fraværets omfang og årsagen til fritagelsen. Klasselæreren kan give en elev fri i en dag. Hvis det drejer sig om flere dage, vil fritagelsen skulle gives af ledelsen. Fælles fundament Vi ønsker, at vores arbejde på skolen bygger på et fælles fundament. Det består af følgende elementer: respekt, (selv) disciplin, selvstændighed og glæden ved at gå i skole. Det er væsentlige kvaliteter for eleverne at besidde i en skolehverdag, hvor læring og socialt fællesskab er hinandens forudsætninger. På hjemmesiden er der en særlig lille folder om vores fundament, ligesom forældrene til de nye elever i 0. klasse orienteres om det på det første forældremøde. Hent pdf-filen med denne QR-kode Side 12

13 Frikvarter I frikvartererne er der tilsyn med eleverne af lærere eller pædagoger, både ude og inde. Alle elever fra klasse opholder sig ude i frikvartererne. De øvrige elever kan vælge at være ude eller inde. De yngste elever holder frikvarter i vestgården og de øvrige elever er i den gård, der hører til deres klasseværelse. Store Torv Eleverne i 8. og 9. klasse kan forlade skolen i 12-frikvarteret, HVIS deres forældre har givet skriftlig tilladelse til det. Tilladelsen gives i begyndelsen af skoleåret, og er betinget af, at eleven opfører sig ordentligt udenfor skolen. Det vil f.eks. sige, at eleven færdes uden gener for naboer og handlende samt kommer rettidigt tilbage til undervisningen. Tilladelsen kan inddrages af skolen, hvis dette ikke overholdes. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 13

14 I K It og It-sikkerhed På skolen underviser vi i god net-etik. Da eleverne kan komme på nettet mange steder, er det vigtigt, at skole og hjem sammen hjælper dem til at få filter i hovedet, så de lærer at færdes forsvarligt på internettet. Få inspiration på fx. cyberhus.dk (for voksne). Overtrædelser af skolens retningslinier kan medføre begrænsninger af retten til brug af skolens net. Se mere på skolens hjemmesiden. Karakterer Ifølge Folkeskoleloven må der først gives karakterer fra 8. klasse. På Kragelundskolen får eleverne i løbet af 8. klasse standpunktskarakterer 2 gange i alle de fag,som de kan komme til afgangsprøve i. I 9. klasse gives der standpunktskarakterer inden 1. november og 1. februar samt årskarakterer inden 1. maj, hvor de skriftlige prøver starter. Der gives en skriftlig udtalelse i idræt. Desuden gives der en skriftlig udtalelse til projektprøven. Eleverne kan vælge om de også vil have en karakter for projektprøven. KICK Kultur og Idræts Center Kragelund er en privat forening, som efterhånden er veletableret. KICK havde sit udspring i en ikke-elitær tanke, hvor der skal være plads til alle uanset evner og kompetencer. Kontaktbog Alle elever har en kontaktbog. Fra august 2013 er denne kontaktbog elektronisk, og findes på ForældreIntra under barnets klasse. Kontaktbogen kan anvendes til at sende beskeder mellem skolen og hjemmet. Kun i særlige tilfælde, kan det aftales med skolelederen, at kontaktbogen er af papir. Kragefonden Kragelundskolen råder over en fond, hvor forældre, der måtte have behov for det, kan søge om hjælp til dækning af udgifter til lejrskole, samt andre skolerelaterede aktiviteter, som deres børn skal deltage i. Fonden bestyres af skolens leder, skolebestyrelsesformanden og en lærer. Side 14 årsskrift kragelundskolen 2013/14

15 Kvalitetsrapport Hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport om hele Kragelundskolens virksomhed. Den næste udarbejdes i efteråret Den er en del af det tilsyn, som skolebestyrelse og kommune skal føre. Rapporten drøftes på et møde mellem områdechef Marianne Rosenholm og repræsentanter fra skolebestyrelsen og skolen. Kvalitetsrapporten fra 2011 kan læses på skolens hjemmeside. L Les Lanciers I SFO-Kragelund danser vi lanciers i 3. klasse. Les Lanciers er en fællesskabsskabende aktivitet, der på smukkeste vis udfolder Kragelundskolens fælles fundament. Fællesskabet er nødvendigt i kvadrillerne, hvordan skal man ellers kunne lave en herremølle? Respekten er en forudsætning, selvstændigheden er en naturlig følge af at kunne stille sig ud i rummet for at danse og selvdisciplinen er en lige så naturlig del af dansen, når man skal vente på ens egen tur. Kragelundskolen har verdens- og Guiness rekord i Les Lanciers med 54 kvadriller svarende til 432 elever i gang på samme tid med at danse dansen. Lektiecafé Vi har på skolen lektiecafé tre eftermiddage om ugen på biblioteket. Når skolens skema er færdigt, bliver det besluttet, hvilken dag det bliver og forældre og elever bliver orienteret om dette. SFO tilbyder også lektiehjælp, det er beskrevet i afsnittet om SFO. For de ældste elever tilbyder vi valgfaget fagligt indspark, hvor man kan få lærerbistand, eller blot selv lave sine lektier under hyggelige former. Lejrskole I skoleåret 13/14 bliver der afholdt lejrskoler på to årgange: 3. og 7. Vi håber fortsat, at forældre på andre årgange tager udfordringen op og arrangerer aktiviteter for børnene. I skoleåret de foregående skoleår har flere klassers forældre taget eleverne med på ture. Lærerne på 9. årgang har arrangeret dagsture til København, og SFO tager 4. årgang med på lejr, hvor lærerne deltager i den ene dag sammen med de elever, der ikke går i SFO. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 15

16 L Lokal udviklingsplan Kragelundskolen skal som et led i Børn-/ og Ungepolitikken i Århus have en udviklingsplan. Når planen for 13/14 er færdig, vil den kunne læses på hjemmesiden. Allerede nu kan vi sige, at indsatserne kommer til at dreje sig om it i undervisningen, læsning og robusthed. 95% målsætningen, som drejer sig om, at mindst 95% af en årgang skal være i stand til at tage en ungdomsuddannelse, vil også være beskrevet. Lærerstuderende Omdrejningspunktet i læreruddannelsen er faget praktik. Det betyder, at lærerstuderende i kortere eller længere perioder kommer ud på praktikskolerne og får lov til at undervise og være med i en lærers skolehverdag. På Kragelundskolen kommer der hvert år mange studerende, og her ser vi det som en ressource at have lærerstuderende i praktik, for de kan i høj grad bidrage med nye pædagogiske tiltag. De har måske et anderledes syn på klassens elever, og de kan være med, når der skal afholdes sociale arrangementer, skole-hjemsamtaler, fagdage osv. De lærerstuderende forsøger at afpasse de metoder, som de har lært på seminariet til vores skolevirkelighed, og på den måde er de et skridt videre i deres uddannelse til at blive virkelige lærere. Kragelundskolens elever er vant til lærerstuderende og møder dem med åbenhed og venlighed, også selv om de studerende ikke gør tingene helt som den normale lærer. Men eleverne kan også synes, at det er fedt, at der i en periode er tre lærere i klassen i stedet for bare den sædvanlige lærer, for så kan man få mere hjælp til sine opgaver. Når de studerende forlader Kragelundskolen, siger mange af dem, at her vil de gerne have job, og det opfatter vi på skolen positivt og som et tegn på, at vi i fællesskab klarer rollen som praktikskole tilfredsstillende. Lektiehjælp Nye læringsrum i SFO Kragelund Lektiehjælpen tager udgangspunkt i det allerede eksisterende samarbejde, der er mellem pædagoger, lærere, forældre og evt. skolens læsevejleder. I dette forum afklares: Hvilke børn, der har behov for lektiehjælp Hvordan lektiehjælpen skal foregå Hvordan vi hjælper det enkelte barn bedst Hvornår det skal foregå Der kan tilbydes lektiehjælp i undervisningstiden for 1. klasserne. 2. klasserne har lektiehygge i Spiloppen, mens lektiehygge er åben to gange om ugen for 3. klasserne og 4. klasserne. Side 16 årsskrift kragelundskolen 2013/14

17 M Mælkebøtten Mælkebøtten er flyttet ind i nye moderne lokaler i det nye hus. De nye lokaler er meget spændende indrettet med 2 selvbetjeningslinier, hvor man selv skal tage drikkevarer og f.eks. sandwich. Mælkebøttens åbningstider er: og Bestilt frugt kan hentes på hylden inde i Mælkebøtten fra kl Bestilt mælk kan hentes i køleskabet inde i Mælkebøtten fra kl Mælkebøtten arbejder stadig hen imod den kontantløse kantine, ligesom der arbejdes på at udvide brugen, så kortet også kan bruges andre steder i kommunen. BU-kort kan bestilles på bukort.dk, hvor mistede kort også spærres og optankes. Menuplan for ugen kan findes på skolens hjemmeside: Der vil som noget nyt kun være to perioder med skolemælk og frugt. Se mere på: BUkort den kontantløse skole forældreinformation om BUkortet Læs mere om BUkortet i pjecen fra Aarhus kommune. Den kan hentes fra vores hjemmeside vha. QRkoden her N ABCD Nationale test Hvert år skal der gennemføres en række nationale test i folkeskolen. Det er på følgende klassetrin og fag: 2. kl. dansk 3. kl. matematik 4. kl læsning 6. klasse læsning og matematik 7. klasse engelsk 8. klasse dansk, fysik, biologi og geografi. Der sendes brev hjem til forældrene om elevernes resultater, ligesom læreren kan se dem men i øvrigt må resultaterne ikke offentliggøres. Testene indgår sammen med mange andre tests, observationer, tilbagemeldinger på det daglige arbejde og samtaler med eleverne i lærernes løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 17

18 O Område Oddervej Kragelundskolen deltager sammen med Skåde, Solbjerg, Malling, Mårslet og Beder skoler samt alle institutioner for børn og unge i distrikterne i et tværfagligt samarbejde om børn og unge fra 0 til 18 år. Lederen af vores område er områdechef Marianne Rosenholm. Indsatsen i område Oddervej handler om robusthed. Vi vil i de kommende år sammen med forældrene have fokus på, hvordan vi lærer børn at tackle livet, som det er. I stedet for at bruge alle ressourcer til at forhindre folk i at falde i floden og drukne, er det bedre at give dem mulighederne for at lære at svømme i den. Aaron Antonovsky P Prøver I 9. klasse skal alle elever til afgangsprøve i skriftlig fremstilling (dansk stil), dansk læsning og retskrivning og matematik. De skal også til prøve i mundtlig dansk, engelsk og fysik. Derudover er der fag, der kan udtrækkes til prøve et humanistisk og et naturvidenskabeligt. De humanistiske er historie, samfundsfag, kristendomskundskab, skriftlig engelsk og tysk mundtligt eller skriftligt. I 13/14 vil der udover mundtlig matematik komme en ny naturvidenskabelig, biologi, geografi og fysik/kemi. Derudover har Undervisningsministeriet besluttet at gruppeprøver genindføres. R Ringetider: : 1. lektion : 2. Lektion : Frikvarter : 3. Lektion : 4. lektion : Spisepause i klassen : Frikvarter : 5. lektion : Ved samme fag i 5. og 6. lektion : Frikvarter : 6. lektion : 7. lektion Rengøring På Kragelundskolen udføres rengøringen af Eurest-services. Rengøringen bliver foretaget hverdage fra kl til samt kl For at sikre en ren skole skal vi alle hjælpe til ved at: rydde op efter os selv huske at tømme affaldsspande rydde op i garderoberne sørge for, at der ikke ligger/står ting på gulvet lukke vinduerne og sætte stolen op efter skoledagen Evt. henvendelse vedrørende rengøringen kan rettes til skolens administrative leder, Freddy Fisker på: Side 18 årsskrift kragelundskolen 2013/14

19 S SFO-Kragelund SFO-Kragelund modtager alle de børn fra klasse, som ønsker at gå i SFO. SFO-Kragelund har ca. 400 indmeldte børn, 27 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, 1 kunsthåndværker, 4 studerende og 1 pædagogisk assistentelev til at varetage børnenes udvikling. SFO-Kragelund strækker sig over nederste etage i hovedbygningen, hele vestfløjen og Mellembygningen. 0. og 1. klasserne går sammen i enten Blå, Grøn eller Orange team. 2. klasserne i Spiloppen og 3. og 4. klasserne i Mellembygningen. SFO-Kragelund er en integreret del af Kragelundskolen, og er derfor omfattet af samme fundament og målsætning som Kragelundskolens undervisningsdel. Telefonisk kontakt til SFO-Kragelund sker bedst mellem kl Studerende i SFO SFO-Kragelund har op til 8 pædagogstuderende pr. skoleår. De studerende kommer fra Pædagoguddannelsen på Peter Sabroe og Jydsk. De er i SFO-Kragelund fra henholdsvis 1. februar til 30. juli og fra 1. august til 31. januar. De studerende fordeles i alle SFO-Kragelunds teams. Alle SFO-Kragelunds pædagoger er uddannede praktikvejledere. SFO-Kragelund modtager også pædagogisk assistentelever fra Social- og Sundhedsskolen. SFO-Kragelunds forældreråd Forældrerådet kan have indflydelse på: Mål og principper for SFO ens virksomhed, herunder budgettet, de overordnede pædagogiske retningslinier samt lokaleanvendelse og etablering, arrangementer og møder med forældrene, skole-hjemsamarbejdet, drøfte alle spørgsmål vedrørende SFO ens drift, ansættelse af personale i SFO en, evaluering af SFO ens virksomhed, samt påtegne skrivelser. SFO-forældrerådets fornemste opgave er, at formidle forældresynspunkter og medvirke til et konstruktivt og inspirerende samarbejde med SFO en til gavn for alle børnene. Medlemmer af forældrerådet kan ses på under SFO. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 19

20 S Skole-hjemsamarbejde Et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem elevernes lærere og forældre er altid en uvurderlig ressource både for den enkelte elev og for klasserne som helhed. Det oplever vi dagligt. Der skal være et forældremøde og en skole-hjemsamtale om hvert barn hvert år ofte holdes der to. Men der er jo meget andet samarbejde mellem skolen og elevernes hjem. Kommunikation på intra, kontaktbogen til besked om sygdom og evt. fritagelse fra undervisningen, telefonsamtaler, sociale arrangementer, temamøder m.m. Det er et fundamentalt særkende ved den danske folkeskole så det skal vi værne om og være dygtige til og udgangspunktet er altid, at jo bedre vi arbejder sammen, jo bedre er det for vores elev jeres barn. Skader Hvis en elev forvolder forsætlig skade, er eleven ansvarlig og dermed erstatningspligtig (evt. via egen familieforsikring). Det gælder uanset, om der er tale om skader på skolen, f.eks. en ituslået rude, eller skader på en anden elevs ejendele. Eleven er også ansvarlig, hvis eleven burde have sagt sig selv, at den forudgående handling kunne føre en skade med sig. Til gengæld er eleven ikke erstatningspligtig, hvis skaden sker uagtsomt. Det kunne være en skade i en fodboldkamp i et frikvarter. Skolebal og 75 års jubilæum 2013 er et særligt år på Kragelundskolen, da skolen fylder 75 år den 10. oktober. For at fejre den runde dag, holder vi jubilæumsskolebal for alle elever og forældre, torsdag den 10. oktober. Lørdag den 5. oktober holder skolen i anledning af jubilæet åbent hus for alle tidligere elever og personaler fra kl Det vil fra august fremgå på hjemmesiden hvordan, man melder sig til og sikrer sig, at man mødes med sine gamle klassekammerater og lærere. Jubilæumsskriftet bliver elektronisk. Alle vil fra august og frem mod jubilæet kunne sende bidrag til redaktionen. Skolen er kun erstatningspligtig, hvis en skade skyldes, at skolen eller en ansat har gjort sig skyldig i en forsømmelse. Side 20 årsskrift kragelundskolen 2013/14

Ledelse. Administration og teknik. Lene Mols Skoleleder. Freddy Fisker Administrativ leder. Per Hust SFO-leder. Marianne Berg Pædagogisk leder

Ledelse. Administration og teknik. Lene Mols Skoleleder. Freddy Fisker Administrativ leder. Per Hust SFO-leder. Marianne Berg Pædagogisk leder Ledelse Lene Mols Skoleleder Freddy Fisker Administrativ leder Marianne Berg Pædagogisk leder Per Hust SFO-leder Administration og teknik Helle Peschardt Sekretær Liisa Dalgas Sekretær Sidse Markmann Kontormedhjælp

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Årsskrift Kragelundskolen 2014/15

Årsskrift Kragelundskolen 2014/15 Årsskrift Kragelundskolen 2014/15 Indhold AFSNIT 1 S. 3 Velkommen til Kragelundskolen 14/15 v. Lene Mols, Skoleleder S. 4 Den nye skolereform v. Marianne Berg, Pædagogisk leder S. 5 Elevrådet: Elevernes

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015

Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015 Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Hårup Skole. Vi kan så småt skimte elevernes sommerferie i det fjerne. Her ved skoleårets afslutning er der en masse at glæde sig over: vores

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2, 2650 Hvidovre Tlf.: 3675 3035 - Fax: 3675 1294 - E-mail: soenderkaer@hvidovre.dk Sønderkærskolen Det fine ved at lære noget er, at ingen kan

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 4.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 36 37 On. 21. aug. On. 28. aug. On. 4.sept. Rystesammendag for MG Forældremøde

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ ELEV SKOLE

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ ELEV SKOLE VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ ELEV SKOLE KONTAKT Skolens kontor SFO Spirillen Tlf. 87 13 63 44 Tlf. 87 13 63 40 E-mail: haa@mbu.aarhus.dk Skoleleder Jens Mathiasen SFO-leder Ingrid Skjøt Pædagogisk leder

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE Velkommen i skole Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE 2 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fag i folkeskolen 3 Folkeskolens

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole Team B Mål for mellemtrinet: at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. at skolen tilbyder en undervisning,

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Skolens ledelse bestående af skoleleder Jeppe Møller Tobberup, viceinspektør Alice Bach Andersen, SFO-leder Pernille Hossy, afdelingsleder Helle Lindgaard, afdelingsleder

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

I næste uge holder vi vinterferien og der har været et par snefnug udenfor vinduerne i dag.

I næste uge holder vi vinterferien og der har været et par snefnug udenfor vinduerne i dag. Uge 6 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Så er denne uge ved at være

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Nogle klasser tager på éndagsekskursioner, og andre deltager i forskellige arrangementer, emnearbejder,

Nogle klasser tager på éndagsekskursioner, og andre deltager i forskellige arrangementer, emnearbejder, Orientering om uge 26 Som tidligere år foregår der i de sidste skoledage før sommerferien en række aktiviteter, der bevirker, at det normale ugeskema for nogle klasser brydes op. Nogle klasser tager på

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Kære elever og forældre,

Kære elever og forældre, Kære elever og forældre, Efter en et fantastisk forår med mange samlende arrangementer, hvor oplevelserne har været mangfoldige og hvor der har været stort fremøde til såvel 9. kl. Sidste Skoledag, 6.

Læs mere