Årsskrift Kragelundskolen 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift Kragelundskolen 2013/14"

Transkript

1 Årsskrift Kragelundskolen 2013/14

2 Kontaktinformation Kragelundskolen Skolens kontor er åbent Parkvej 18 på alle skoledage mellem 8270 Højbjerg kl Skolens telefonnummer SFO-Kragelund Skoleleder Lene Mols Administrativ leder Freddy Fisker Pædagogisk leder Marianne Berg SFO-leder Per Hust Skolesekretær Helle Peschardt Skolesekretær L liisa Dalgas Skole UU-vejleder Reza Karimi Skolepsykolog K karl Aage Balle Talehørekonsulent Karen J. Nielsen Teknisk serviceleder Søren Nielsen Rengøring/kontormedhjælp Sidse Søgaard Skoletandklinikken (Lukket tirsdag) Sundhedsplejen Sundhedsplejersker G gitte Nørlev Charlotte Norvang Skolelægen (Efter aftale) Britta Weyer Kragelundskolens ungdomsskole / Klubben (Fra 19-22) se flere kontaktoplysninger på side 30 Side 2 årsskrift kragelundskolen 2013/14

3 Velkommen til Kragelundskolen 13/14 Om få dage starter sommerferien og 6 uger, hvor skolearbejdet bliver trængt i baggrunden, skal fyldes med oplevelser og begivenheder. Husk nu også at få tid til at dovne. Jeg håber, at I nyder sommeren og kommer friske tilbage til et nyt og spændende skoleår. SFO starter torsdag den 1. august. Første skoledag er mandag den 12. august. Med dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som kan være nyttige for skolens brugere. Oplysningerne er ordnet alfabetisk, så det er let at finde rundt. De kan også findes på skolens hjemmeside: sammen med mange flere oplysninger. I skoleåret 13/14 vil der igen være 39 klasser på Kragelundskolen, og der vil være indskrevet ca. 875 elever på skolen. Heraf vil 400 gå i SFO. Personalet består af 100 personer. Billederne af personalet finder I bag i dette hæfte. Vi skal i år sige farvel til Marianne Tromholt, der går på pension. Tidligere på året gik også Susanne Wind på pension. Desuden skal Rikke Houborg på orlov. Vikar for Rikke bliver Trine Andersen, som tidligere har været ansat på skolen I SFO er Sanne Isaksen og Anette Vinther Sørensen blevet fastansatte. I SFO vil der i efteråret komme 5 nye pædagogstuderende. I ønskes alle en god sommer! Lene Mols Skoleleder årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 3

4 Indhold Årsskriftet er delt op i tre afsnit. AFSNIT 1 Længere tekster om nogle af vores pædagogiske indsatsområder. Det er: S. 5 Børnesyn S. 6 Teamstruktur S. 7 Kragelundskolens specialcenter S. 8 Ungdommens Uddannelsesvejledning AFSNIT 2 Informationer om stort og småt, ordnet alfabetisk. Brug det som opslagsværk hen over året, når der er noget du er i tvivl om. S. 10 Bygninger S. 11 Elevintra S. 11 Elevplaner S. 11 Ferieplan for skoleåret S. 12 Forældreintra S. 12 Fritagelse fra skolegang S. 12 Fælles fundament S. 13 Frikvarter S. 14 IT og IT-sikkerhed S. 14 Karakterer S. 14 Kick S. 14 Kontaktbogen S. 14 Kragefonden S. 15 Kvalitetsrapport S. 15 Les Lanciers S. 15 Lejrskole S. 15 Lektiecafé S. 16 Lektiehjælp S. 16 Lærerstuderende S. 16 Lokal udviklingsplan S. 17 Mælkebøtten S. 17 Nationale tests S. 18 Område Oddervej S. 18 Prøver S. 18 Rengøring S. 18 Ringetider S. 19 SFO-forældreråd S. 19 SFO-Kragelund S. 19 Studerende i SFO S. 20 Skader S. 20 Skole-hjem samarbejde S. 20 Skolebal og jubilæum S. 21 Skolebestyrelsen S. 21 Skolebussen S. 21 Sundhedsplejersken S. 22 Skolebiblioteket S. 22 Tandplejen S. 23 Traditioner S. 24 Trafik S. 25 Ungdomsskole- og klub S. 26 Ulykkes- og sygdomstilfælde S. 26 Ulykkesforsikring S. 26 Vikar Som den årvågne læser vil bemærke, er det ikke HELT i alfabetisk rækkefølge men det skulle jo også gå op på siderne ;) AFSNIT 3 Afgangsklasser, telefontavle og oversigt over Kragelundskolen- og SFOs personale med billeder. S. 27 Årets afgangsklasser S. 30 Telefontavle S. 32 Oversigt med billeder Side 4 årsskrift kragelundskolen 2013/14

5 Børnesyn På Kragelundskolen ønsker vi at udvikle alle børns kompetencer bedst muligt såvel fagligt, socialt, kulturelt, motorisk samt personligt. I arbejdet med at fremme dette, tager vi udgangspunkt i en fælles forståelse af, hvad børn har behov for, for at have de bedste vilkår for at lære og være. Vi mener, at det er væsentligt for alle børn, at de oplever at blive set, som de er og bliver udfordret og begrænset af empatiske voksne at de oplever at høre til: at være en del af en flok ligesindede i et fællesskab at de oplever, at der er noget at se op til: værdier, der er værd at rette sig imod; det gode eksempel at de oplever at skulle bruge deres evner: at kunne og ville deltage i faglige og sociale fællesskaber, og at vokse med udfordringer. Det er vores grundholdning, at fagligt udbytte og et velfungerende socialt fællesskab er gensidigt afhængige størrelser. Det betyder, at det enkelte barn dels er sig selv, men samtidig altid er en del af et større fællesskab. Det er væsentligt, at skolens elever udvikler forståelse for ansvar for eget og andres liv. Vi har derfor et fælles fundament for skolen, der har det gode liv for den anden, dvs. barnet og den unge for øje. Dette fundament består af: Respekt (Selv)disciplin Selvstændighed Glæden ved at gå i skole I denne forståelse er skolen særligt forpligtet på, at give mulighed for at etablere læringsfællesskaber. Her bygger vi på det læringsbegreb, som er formuleret af Børn og Unge i Århus og som lyder: børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer børn har forskellige foretrukne måder at lære på en sammenhængende indsats på tværs af alle kompetenceudviklingsområder og fagområder styrker læring og udvikling Det betyder, at vores elever lærer alene, i små grupper, som klasse og som del af et større fællesskab. De lærer i formelle og uformelle situationer, ligesom de både lærer af de voksne og af hinanden. De lærer forhåbentlig meget, der bidrager til deres faglige, personlige, sociale og kulturelle udvikling så de efter 9. klasse kan gå ud herfra og være aktive og engagerede medborgere, der har kompetencer til og mod på at indgå i et demokratisk videns samfund til glæde for sig selv og alle os andre. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 5

6 Teamstruktur det er vel det med sporene og Team Tusindfryd? Ja det var det! Men fra august 2013 forandrer vi Kragelundskolens samarbejdsstruktur, så det i fremtiden er årgangsteamene, der er hovedteamene. Vi har i de sidste 10 år arbejdet i lodrette team på Kragelundskolen. Vi har med stort udbytte blandet børn på forskellige alderstrin i aktiviteter og undervisningsforløb i løbet af skoleåret. Gennem årene har arbejdet i undervisningsdelen med undervisningsdifferentiering og holddeling gjort, at vi også har etableret samarbejdsfora på de enkelte årgange. Og så har vi jo også klasseteamene, hvor det er trivslen i det lille fællesskab og den enkelte elevs læring og tilegnelse af kompetencer, der er i fokus. Vi har valgt fra næste skoleår at mindske kompleksiteten i den mødestruktur, der følger med så mange samarbejdsfora. Vi nedlægger derfor (med lidt vemod) de lodrette team. Vi vil koncentrere os om børnenes læring i bred forstand, og vi vil sætte fokus på, hvordan vi sikrer os, at det enkelte barn får mest muligt ud af sin tid på Kragelundskolen. I teamene 0 4 vil der være både pædagoger og lærere. Teamene fra 5 9 vil udelukkende bestå af lærere. Man kunne så spørge, om Muhammed eller Sofie så aldrig skal opleve at arbejde sammen med elever, der er ældre eller yngre, end dem selv. Og svaret er: jo! Vi vil også fremover prioritere, at eleverne arbejder på tværs af årgangene. Kender jeg de voksne på Kragelundskolen ret, kan de slet ikke lade være med at udnytte den synergi, der opstår, når børn i forskellige aldre mødes. Men som udgangspunkt vil I i højere grad opleve, at jeres børn arbejder på hold med elever, der går på samme årgang som jeres eget barn. Specialcenteret består af: (1) Lene Mols, skoleleder (2) Marianne Berg, pædagogisk leder (3) Per Hust, SFO-leder (4) Anni Hensel, koordinator for det faglige støttecenter (5) Hans Mørk, koordinator for AKT (6) Birgitte Byrialsdatter, koordinator for elever med dansk som andetsprog (7) Karl Aage Rasmussen, p æ d a g o g (8) Malene Due Jensen, lærer Side 6 årsskrift kragelundskolen 2013/14

7 Kragelundskolens specialcenter Specialcenteret er skolens forum for specialpædagogiske initiativer et sted, hvor lærere og pædagoger kan få sparring, og et sted, der har karakter af at være et udviklings- og kompetencecenter. Det er specialcenterets opgave: at gennemgå og diskutere henvendelser fra lærere og pædagoger at tilbyde faglig sparring til lærere og pædagoger i relation til enkelt elever og grupper af elever i vanskeligheder at sikre, at elever med støttebehov såvel indenfor som udenfor skolens egne muligheder, får det bedst mulige tilbud i henhold til de tildelte ressourcer På skolen gives hjælpen enten af det faglige støttecenter, der støtter eleverne i eller udenfor klassen, eller af AKT- teamet, der arbejder med elevers, gruppers eller klassers relationer, hvorfor hjælpen oftest gives i klassen. AKT står for adfærd kontakt - og trivsel og drejer sig derfor om problemstillinger, der ikke primært er af faglig karakter. På Kragelundskolen tænker vi på børn med særlige vanskeligheder, som børn i problemer og ikke børn med problemer. Det giver et andet syn på børnene, og det giver vi voksne en anden tilskyndelse til at handle på flere felter, der fokuserer på vores egen rolle, elevens samspil med andre elever, og skolens muligheder for at tage hensyn, frem for at placere hele ansvaret hos den enkelte elev. Det er vel det, der hedder inklusion at forsøge at tage de hensyn, der gør det muligt for næsten alle børn, at trives og lære på vores skole og meget få udskilles til specielle foranstaltninger. Generelt er det vores overbevisning, at en tidlig indsats gerne før der er tale om et egentligt problem er det allerbedste. Derfor er en meget stor del af vores ressourcer rettet mod en tidlig, forebyggende og foregribende indsats, bl.a. som det er beskrevet i vores fælles fundament. Vi har udarbejdet en pjece om specialcenterets arbejde, som findes på skolens hjemmeside. Marianne Berg Pædagogisk leder årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 7

8 Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus Samsø Vejledningen på Kragelundskolen. Det er UU-vejlederens opgave i samarbejde med forældre, elever og skolen at sørge for, at eleverne ved udgangen af 9. klasse har den fornødne viden, selvindsigt og erfaring til at kunne træffe et kvalificeret valg vedrørende ungdomsuddannelse. UUvejlederen... Planlægger og gennemfører vejledning på klassetrin der kan være tale om kollektiv vejledning, gruppevejledning og individuel vejledning. elever i udskoling med et særligt vejledningsbehov tilbydes individuelle vejledningssamtaler. Bistå eleverne i udfærdigelsen af deres uddannelsesplaner. at vejledningen bidrager til, at den enkelte unge selv kan søge og anvende informationer, herunder IT-baserede informations- og vejledningstilbud om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse. at vejledningen fører til, at alle der forlader 9. klasse på Kragelundskolen fortsætter i en ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. at vejledningen i særlig grad målrettes unge med særligt behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv. at vejledningen bidrager til, at frafald og omvalg i ungdomsuddannelserne begrænses mest muligt. Vurdering af uddannelsesparathed Den 1. januar 2011, trådte en ny lovgivning i kraft, som betyder at alle unge, der forlader grundskolen, vurderes om de er parate til at fortsætte på en ungdomsuddannelse. Den unge udarbejder en uddannelsesplan, og UU vejlederen vurderer, om Elevrådet: Arrangementer, der skaber fællesskab Et år er gået på Kragelundskolen, og det har på mange måde været et lærerigt, udfordrende og interessant år for elevrådet. Efter sommerferien bliver der på årgang, fra hver klasse, valgt en repræsentant til elevrådet. De valgte repræsentanter mødes herefter og finder ved hjælp af demokratisk valg frem til en formand, næstformand og referent. Cirka en gang om måneden holder elevrådet møder og diskuterer sager, der vedrører samtlige elevers hverdag på Kragelundskolen. Elevrådsmedlemmerne er alle elevers direkte vej til lærere og ledelse. Som repræsentant i elevrådet får man lov at prøve kræfter med demokrati, ansvar og indflydelse. I skoleåret har elevrådet gjort sit bedste for at skabe en fælles ånd på skolen midt i alt byggerodet. Det første indslag lå i starten af skoleåret i form af Kragelundskolens fodboldturnering. Turneringen er arrangeret 100 % af eleverne, der lægger mange timers hårdt arbejde i arrangementet. Ugen forløb smertefrit, og det var en fryd for alle at se både de yngste og ældste samlet omkring fællesskabet. Endnu et stort arrangement løb af stablen, da årets skolebal blev afholdt. Elevrådet Side 8 årsskrift kragelundskolen 2013/14

9 den unge er parat til at påbegynde den valgte ungdomsuddannelse. Vurderingen sker i forhold til start på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Vurderingen foretages ud fra den unges faglige, sociale og personlige kompetencer, og selvfølgelig i samarbejde med lærerne. Vurderes den unge ikke uddannelsesparat, kan den unge/forældrene kræve, at uddannelsesinstitutionen foretager en ny vurdering. Unge der vurderes ikke-uddannelsesparate, skal have et tilbud fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus Kommune (UU), der gør den unge parat til uddannelse. Der foretages ikke en yderligere vurdering, når den unge har deltaget i tilbuddet. Uddannelsespligt Fra 1. januar 2011 har alle årige unge pligt til at være i uddannelse. For at opfylde uddannelsespligten skal den unge følge uddannelsesplanen. Den unge opfylder uddannelsespligten ved at være i et forløb, hvor den unge bliver parat til uddannelse eller på en ungdomsuddannelse. Aarhus Kommune kan, med inddragelse af forældremyndigheden, fritage unge for uddannelsespligten efter vurdering af den enkelte unge. Grund til fritagelse kan være som følge af sygdom, handicap eller væsentlige sociale problemer. Fritagelse kan ske midlertidigt eller permanent. Hvis uddannelsespligten ikke overholdes, tilbyder UU den unge særlige forløb, der skal gøre den unge parat til uddannelse. Børnefamilieydelsen for årige omlægges til en ungeydelse, der udbetales månedligt til forældrene. Aarhus Kommune kan beslutte, at udbetalingen af ungeydelsen skal standses, hvis den unge ikke følger uddannelsesplanen. Reza Karimi UU Vejleder mobil havde i samarbejde udarbejdet aktiviteter, konkurrencer og hyggehjørner. Gennem hele aftenen blev alle elevskabte aktiviteter flittigt benyttet. Skoleballet er senere fra elevers side blevet omtalt som, det mest succesfulde i mange år, og det er bestemt ikke uden stolthed i stemmen, at elevrådet erklærer deres indsats for skoleballets succes. Som noget nyt i år er morgensang blevet indført på Kragelundskolen. For mange elever i de ældste klasser har det været svært at favne det nye påfund. Man kan håbe på, at de snarest vil tage det nye til sig og sætte pris på, at skolen sætter fokus på at styrke elevernes kulturelle horisont og det fælles engagement. Elevrådet på Kragelundskolen vil fortsat sætte arrangementer i gang, der skaber fællesskab på skolen. Fællesskab er noget af det stærkeste, vi har, og det skal bestemt ikke undervurderes. Elevrådsformanden Astrid Jungberg Bjørn, 9.D årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 9

10 Kragelund skolen fra A til Å eller rettere fra B til Å B Bygninger Nu er byggeriet på Kragelundskolen færdigt, og den lange byggeperiode med støj og dårlige adgangsveje er endelig overstået. Vi glæder os meget over alt det, vi har fået. Det er næsten en helt ny skole med nye bygninger, nye tilbygninger og arealer samt en del lokaler, der er blevet renoveret, alt sammen til gavn og glæde for os alle. Vi har heller ikke behov for at anvende L. A. Ringsvej længere, så alle elever og personale er nu samlet på skolen. Vi håber, at alle tager godt imod den nye skole og vil være med til at passe på den. For at Kragelundskolen skal forblive en pæn skole, vil vi fortsætte med indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, samt løbende renovering af lokaler. Side 10 årsskrift kragelundskolen 2013/14

11 E Elevintra Alle elever har adgang til elevintra via: Her kan der gemmes dokumenter i personlige eller fælles mapper. Hvis klassen vil, kan der oprettes en lektiebog, afleveringsmapper, logbøger osv. Eleverne kan også skrive beskeder til hinanden. Det er forskelligt på skolen, hvordan og hvor meget de enkelte klasser bruger elevintra. Elevplaner Hvert år får eleverne en elevplan. Lærerne og klassepædagogerne i de yngste klasser beslutter, hvordan og hvornår elevplanerne formidles til elever og forældre. I mange klasser udleveres elevplanen i begyndelsen af skoleåret og de opsatte mål evalueres mod årets slutning.vi har på skolen en fælles skabelon, som anvendes på alle klassetrin. Kragelundskolen har søgt om dispensation i forbindelse med regeringens afbureaukratiseringsprojekt. Det betyder, at ikke alle fag behøver at være beskrevet i elevplanen hvert år. Dansk og matematik indgår altid, mens de øvrige fag indgår, når der er noget, der har betydning for den enkelte elevs videre udvikling. F Ferieplan for skoleåret 2013/14 Sommerferie 2013: lørdag den 29. juni - søndag den 11. august Efterårsferie: lørdag den 12. oktober - søndag den 20. oktober Juleferie: lørdag den 21. december - onsdag den 1. januar Vinterferie: lørdag den 8. februar - søndag den 16. februar Påskeferie: lørdag den 12. april - mandag den 21. april 1. maj: torsdag den 1. maj St. Bededag: fredag den 16. maj Kr. Himmelfartdag: torsdag den 29. maj Fridag: fredag den 30. maj Grundlovsdag: torsdag den 5. juni Pinseferie: lørdag den 7. juni - mandag den 9. juni Sommerferie 2014: lørdag den 28. juni - søndag den 10. august De nævnte dage er inklusive. Se mere : Skole/Skolerne-i-Aarhus-Kommune/Ferier-og-fridage.aspx årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 11

12 F Forældreintra Alle forældre har adgang til forældreintra, når deres barn er begyndt på skolen. I forældreintra har hver klasse deres egen side. Den er et godt forum for information fra skole til hjem, til referater, billeder, kontakt mellem forældre, skema, tilmelding til arrangementer, årsplaner m.m. Det er derimod ikke velegnet til meget personlige beskeder, da det er et medie, der kan læses af mange. Forældre kan forvente svar i løbet af tre skoledage, hvis forældreintra benyttes som kommunikationsvej. Brugervejledningen til forældreintra udleveres til nye forældre og kan også findes på skolens hjemmeside under Information. Forældre, der ikke har adgang til internettet skal selv bede klasselæreren om at få informationerne på anden måde. Fritagelse for skolegang Børn, der er indmeldt i skolen, er undervisningspligtige. Ønsker man sit barn fritaget for undervisning, skal man derfor søge om det. Det sker via den elektroniske kontaktbog. Her angives fraværets omfang og årsagen til fritagelsen. Klasselæreren kan give en elev fri i en dag. Hvis det drejer sig om flere dage, vil fritagelsen skulle gives af ledelsen. Fælles fundament Vi ønsker, at vores arbejde på skolen bygger på et fælles fundament. Det består af følgende elementer: respekt, (selv) disciplin, selvstændighed og glæden ved at gå i skole. Det er væsentlige kvaliteter for eleverne at besidde i en skolehverdag, hvor læring og socialt fællesskab er hinandens forudsætninger. På hjemmesiden er der en særlig lille folder om vores fundament, ligesom forældrene til de nye elever i 0. klasse orienteres om det på det første forældremøde. Hent pdf-filen med denne QR-kode Side 12

13 Frikvarter I frikvartererne er der tilsyn med eleverne af lærere eller pædagoger, både ude og inde. Alle elever fra klasse opholder sig ude i frikvartererne. De øvrige elever kan vælge at være ude eller inde. De yngste elever holder frikvarter i vestgården og de øvrige elever er i den gård, der hører til deres klasseværelse. Store Torv Eleverne i 8. og 9. klasse kan forlade skolen i 12-frikvarteret, HVIS deres forældre har givet skriftlig tilladelse til det. Tilladelsen gives i begyndelsen af skoleåret, og er betinget af, at eleven opfører sig ordentligt udenfor skolen. Det vil f.eks. sige, at eleven færdes uden gener for naboer og handlende samt kommer rettidigt tilbage til undervisningen. Tilladelsen kan inddrages af skolen, hvis dette ikke overholdes. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 13

14 I K It og It-sikkerhed På skolen underviser vi i god net-etik. Da eleverne kan komme på nettet mange steder, er det vigtigt, at skole og hjem sammen hjælper dem til at få filter i hovedet, så de lærer at færdes forsvarligt på internettet. Få inspiration på fx. cyberhus.dk (for voksne). Overtrædelser af skolens retningslinier kan medføre begrænsninger af retten til brug af skolens net. Se mere på skolens hjemmesiden. Karakterer Ifølge Folkeskoleloven må der først gives karakterer fra 8. klasse. På Kragelundskolen får eleverne i løbet af 8. klasse standpunktskarakterer 2 gange i alle de fag,som de kan komme til afgangsprøve i. I 9. klasse gives der standpunktskarakterer inden 1. november og 1. februar samt årskarakterer inden 1. maj, hvor de skriftlige prøver starter. Der gives en skriftlig udtalelse i idræt. Desuden gives der en skriftlig udtalelse til projektprøven. Eleverne kan vælge om de også vil have en karakter for projektprøven. KICK Kultur og Idræts Center Kragelund er en privat forening, som efterhånden er veletableret. KICK havde sit udspring i en ikke-elitær tanke, hvor der skal være plads til alle uanset evner og kompetencer. Kontaktbog Alle elever har en kontaktbog. Fra august 2013 er denne kontaktbog elektronisk, og findes på ForældreIntra under barnets klasse. Kontaktbogen kan anvendes til at sende beskeder mellem skolen og hjemmet. Kun i særlige tilfælde, kan det aftales med skolelederen, at kontaktbogen er af papir. Kragefonden Kragelundskolen råder over en fond, hvor forældre, der måtte have behov for det, kan søge om hjælp til dækning af udgifter til lejrskole, samt andre skolerelaterede aktiviteter, som deres børn skal deltage i. Fonden bestyres af skolens leder, skolebestyrelsesformanden og en lærer. Side 14 årsskrift kragelundskolen 2013/14

15 Kvalitetsrapport Hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport om hele Kragelundskolens virksomhed. Den næste udarbejdes i efteråret Den er en del af det tilsyn, som skolebestyrelse og kommune skal føre. Rapporten drøftes på et møde mellem områdechef Marianne Rosenholm og repræsentanter fra skolebestyrelsen og skolen. Kvalitetsrapporten fra 2011 kan læses på skolens hjemmeside. L Les Lanciers I SFO-Kragelund danser vi lanciers i 3. klasse. Les Lanciers er en fællesskabsskabende aktivitet, der på smukkeste vis udfolder Kragelundskolens fælles fundament. Fællesskabet er nødvendigt i kvadrillerne, hvordan skal man ellers kunne lave en herremølle? Respekten er en forudsætning, selvstændigheden er en naturlig følge af at kunne stille sig ud i rummet for at danse og selvdisciplinen er en lige så naturlig del af dansen, når man skal vente på ens egen tur. Kragelundskolen har verdens- og Guiness rekord i Les Lanciers med 54 kvadriller svarende til 432 elever i gang på samme tid med at danse dansen. Lektiecafé Vi har på skolen lektiecafé tre eftermiddage om ugen på biblioteket. Når skolens skema er færdigt, bliver det besluttet, hvilken dag det bliver og forældre og elever bliver orienteret om dette. SFO tilbyder også lektiehjælp, det er beskrevet i afsnittet om SFO. For de ældste elever tilbyder vi valgfaget fagligt indspark, hvor man kan få lærerbistand, eller blot selv lave sine lektier under hyggelige former. Lejrskole I skoleåret 13/14 bliver der afholdt lejrskoler på to årgange: 3. og 7. Vi håber fortsat, at forældre på andre årgange tager udfordringen op og arrangerer aktiviteter for børnene. I skoleåret de foregående skoleår har flere klassers forældre taget eleverne med på ture. Lærerne på 9. årgang har arrangeret dagsture til København, og SFO tager 4. årgang med på lejr, hvor lærerne deltager i den ene dag sammen med de elever, der ikke går i SFO. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 15

16 L Lokal udviklingsplan Kragelundskolen skal som et led i Børn-/ og Ungepolitikken i Århus have en udviklingsplan. Når planen for 13/14 er færdig, vil den kunne læses på hjemmesiden. Allerede nu kan vi sige, at indsatserne kommer til at dreje sig om it i undervisningen, læsning og robusthed. 95% målsætningen, som drejer sig om, at mindst 95% af en årgang skal være i stand til at tage en ungdomsuddannelse, vil også være beskrevet. Lærerstuderende Omdrejningspunktet i læreruddannelsen er faget praktik. Det betyder, at lærerstuderende i kortere eller længere perioder kommer ud på praktikskolerne og får lov til at undervise og være med i en lærers skolehverdag. På Kragelundskolen kommer der hvert år mange studerende, og her ser vi det som en ressource at have lærerstuderende i praktik, for de kan i høj grad bidrage med nye pædagogiske tiltag. De har måske et anderledes syn på klassens elever, og de kan være med, når der skal afholdes sociale arrangementer, skole-hjemsamtaler, fagdage osv. De lærerstuderende forsøger at afpasse de metoder, som de har lært på seminariet til vores skolevirkelighed, og på den måde er de et skridt videre i deres uddannelse til at blive virkelige lærere. Kragelundskolens elever er vant til lærerstuderende og møder dem med åbenhed og venlighed, også selv om de studerende ikke gør tingene helt som den normale lærer. Men eleverne kan også synes, at det er fedt, at der i en periode er tre lærere i klassen i stedet for bare den sædvanlige lærer, for så kan man få mere hjælp til sine opgaver. Når de studerende forlader Kragelundskolen, siger mange af dem, at her vil de gerne have job, og det opfatter vi på skolen positivt og som et tegn på, at vi i fællesskab klarer rollen som praktikskole tilfredsstillende. Lektiehjælp Nye læringsrum i SFO Kragelund Lektiehjælpen tager udgangspunkt i det allerede eksisterende samarbejde, der er mellem pædagoger, lærere, forældre og evt. skolens læsevejleder. I dette forum afklares: Hvilke børn, der har behov for lektiehjælp Hvordan lektiehjælpen skal foregå Hvordan vi hjælper det enkelte barn bedst Hvornår det skal foregå Der kan tilbydes lektiehjælp i undervisningstiden for 1. klasserne. 2. klasserne har lektiehygge i Spiloppen, mens lektiehygge er åben to gange om ugen for 3. klasserne og 4. klasserne. Side 16 årsskrift kragelundskolen 2013/14

17 M Mælkebøtten Mælkebøtten er flyttet ind i nye moderne lokaler i det nye hus. De nye lokaler er meget spændende indrettet med 2 selvbetjeningslinier, hvor man selv skal tage drikkevarer og f.eks. sandwich. Mælkebøttens åbningstider er: og Bestilt frugt kan hentes på hylden inde i Mælkebøtten fra kl Bestilt mælk kan hentes i køleskabet inde i Mælkebøtten fra kl Mælkebøtten arbejder stadig hen imod den kontantløse kantine, ligesom der arbejdes på at udvide brugen, så kortet også kan bruges andre steder i kommunen. BU-kort kan bestilles på bukort.dk, hvor mistede kort også spærres og optankes. Menuplan for ugen kan findes på skolens hjemmeside: Der vil som noget nyt kun være to perioder med skolemælk og frugt. Se mere på: BUkort den kontantløse skole forældreinformation om BUkortet Læs mere om BUkortet i pjecen fra Aarhus kommune. Den kan hentes fra vores hjemmeside vha. QRkoden her N ABCD Nationale test Hvert år skal der gennemføres en række nationale test i folkeskolen. Det er på følgende klassetrin og fag: 2. kl. dansk 3. kl. matematik 4. kl læsning 6. klasse læsning og matematik 7. klasse engelsk 8. klasse dansk, fysik, biologi og geografi. Der sendes brev hjem til forældrene om elevernes resultater, ligesom læreren kan se dem men i øvrigt må resultaterne ikke offentliggøres. Testene indgår sammen med mange andre tests, observationer, tilbagemeldinger på det daglige arbejde og samtaler med eleverne i lærernes løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 17

18 O Område Oddervej Kragelundskolen deltager sammen med Skåde, Solbjerg, Malling, Mårslet og Beder skoler samt alle institutioner for børn og unge i distrikterne i et tværfagligt samarbejde om børn og unge fra 0 til 18 år. Lederen af vores område er områdechef Marianne Rosenholm. Indsatsen i område Oddervej handler om robusthed. Vi vil i de kommende år sammen med forældrene have fokus på, hvordan vi lærer børn at tackle livet, som det er. I stedet for at bruge alle ressourcer til at forhindre folk i at falde i floden og drukne, er det bedre at give dem mulighederne for at lære at svømme i den. Aaron Antonovsky P Prøver I 9. klasse skal alle elever til afgangsprøve i skriftlig fremstilling (dansk stil), dansk læsning og retskrivning og matematik. De skal også til prøve i mundtlig dansk, engelsk og fysik. Derudover er der fag, der kan udtrækkes til prøve et humanistisk og et naturvidenskabeligt. De humanistiske er historie, samfundsfag, kristendomskundskab, skriftlig engelsk og tysk mundtligt eller skriftligt. I 13/14 vil der udover mundtlig matematik komme en ny naturvidenskabelig, biologi, geografi og fysik/kemi. Derudover har Undervisningsministeriet besluttet at gruppeprøver genindføres. R Ringetider: : 1. lektion : 2. Lektion : Frikvarter : 3. Lektion : 4. lektion : Spisepause i klassen : Frikvarter : 5. lektion : Ved samme fag i 5. og 6. lektion : Frikvarter : 6. lektion : 7. lektion Rengøring På Kragelundskolen udføres rengøringen af Eurest-services. Rengøringen bliver foretaget hverdage fra kl til samt kl For at sikre en ren skole skal vi alle hjælpe til ved at: rydde op efter os selv huske at tømme affaldsspande rydde op i garderoberne sørge for, at der ikke ligger/står ting på gulvet lukke vinduerne og sætte stolen op efter skoledagen Evt. henvendelse vedrørende rengøringen kan rettes til skolens administrative leder, Freddy Fisker på: Side 18 årsskrift kragelundskolen 2013/14

19 S SFO-Kragelund SFO-Kragelund modtager alle de børn fra klasse, som ønsker at gå i SFO. SFO-Kragelund har ca. 400 indmeldte børn, 27 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, 1 kunsthåndværker, 4 studerende og 1 pædagogisk assistentelev til at varetage børnenes udvikling. SFO-Kragelund strækker sig over nederste etage i hovedbygningen, hele vestfløjen og Mellembygningen. 0. og 1. klasserne går sammen i enten Blå, Grøn eller Orange team. 2. klasserne i Spiloppen og 3. og 4. klasserne i Mellembygningen. SFO-Kragelund er en integreret del af Kragelundskolen, og er derfor omfattet af samme fundament og målsætning som Kragelundskolens undervisningsdel. Telefonisk kontakt til SFO-Kragelund sker bedst mellem kl Studerende i SFO SFO-Kragelund har op til 8 pædagogstuderende pr. skoleår. De studerende kommer fra Pædagoguddannelsen på Peter Sabroe og Jydsk. De er i SFO-Kragelund fra henholdsvis 1. februar til 30. juli og fra 1. august til 31. januar. De studerende fordeles i alle SFO-Kragelunds teams. Alle SFO-Kragelunds pædagoger er uddannede praktikvejledere. SFO-Kragelund modtager også pædagogisk assistentelever fra Social- og Sundhedsskolen. SFO-Kragelunds forældreråd Forældrerådet kan have indflydelse på: Mål og principper for SFO ens virksomhed, herunder budgettet, de overordnede pædagogiske retningslinier samt lokaleanvendelse og etablering, arrangementer og møder med forældrene, skole-hjemsamarbejdet, drøfte alle spørgsmål vedrørende SFO ens drift, ansættelse af personale i SFO en, evaluering af SFO ens virksomhed, samt påtegne skrivelser. SFO-forældrerådets fornemste opgave er, at formidle forældresynspunkter og medvirke til et konstruktivt og inspirerende samarbejde med SFO en til gavn for alle børnene. Medlemmer af forældrerådet kan ses på under SFO. årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 19

20 S Skole-hjemsamarbejde Et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem elevernes lærere og forældre er altid en uvurderlig ressource både for den enkelte elev og for klasserne som helhed. Det oplever vi dagligt. Der skal være et forældremøde og en skole-hjemsamtale om hvert barn hvert år ofte holdes der to. Men der er jo meget andet samarbejde mellem skolen og elevernes hjem. Kommunikation på intra, kontaktbogen til besked om sygdom og evt. fritagelse fra undervisningen, telefonsamtaler, sociale arrangementer, temamøder m.m. Det er et fundamentalt særkende ved den danske folkeskole så det skal vi værne om og være dygtige til og udgangspunktet er altid, at jo bedre vi arbejder sammen, jo bedre er det for vores elev jeres barn. Skader Hvis en elev forvolder forsætlig skade, er eleven ansvarlig og dermed erstatningspligtig (evt. via egen familieforsikring). Det gælder uanset, om der er tale om skader på skolen, f.eks. en ituslået rude, eller skader på en anden elevs ejendele. Eleven er også ansvarlig, hvis eleven burde have sagt sig selv, at den forudgående handling kunne føre en skade med sig. Til gengæld er eleven ikke erstatningspligtig, hvis skaden sker uagtsomt. Det kunne være en skade i en fodboldkamp i et frikvarter. Skolebal og 75 års jubilæum 2013 er et særligt år på Kragelundskolen, da skolen fylder 75 år den 10. oktober. For at fejre den runde dag, holder vi jubilæumsskolebal for alle elever og forældre, torsdag den 10. oktober. Lørdag den 5. oktober holder skolen i anledning af jubilæet åbent hus for alle tidligere elever og personaler fra kl Det vil fra august fremgå på hjemmesiden hvordan, man melder sig til og sikrer sig, at man mødes med sine gamle klassekammerater og lærere. Jubilæumsskriftet bliver elektronisk. Alle vil fra august og frem mod jubilæet kunne sende bidrag til redaktionen. Skolen er kun erstatningspligtig, hvis en skade skyldes, at skolen eller en ansat har gjort sig skyldig i en forsømmelse. Side 20 årsskrift kragelundskolen 2013/14

Årsskrift Kragelundskolen 2014/15

Årsskrift Kragelundskolen 2014/15 Årsskrift Kragelundskolen 2014/15 Indhold AFSNIT 1 S. 3 Velkommen til Kragelundskolen 14/15 v. Lene Mols, Skoleleder S. 4 Den nye skolereform v. Marianne Berg, Pædagogisk leder S. 5 Elevrådet: Elevernes

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007 Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007 Tilstede: Fraværende: Bent Jensen(BJ), Hanne Juul(HJ), Pia Wogelius, Janni Lund Jensen, Inger Bloksgaard, Benny Vindelev, Evan Rasmussen, Christian

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause.

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Nyhedsbrev juni 2014 Skårup Skole Østergade 53 5881 Skårup Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Personalenyt: Christina Ejby kommer

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles.

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles. PARKSKOLENS SFO ØnskeØen Park Allé 2, 7600 Struer Telefon: 97 85 11 52 Velkommen til Parkskolens SFO, ØnskeØen Denne folder er en orientering til børn, forældre, samarbejdsparter og andre interesserede,

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere