Årsskrift Kragelundskolen 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift Kragelundskolen 2014/15"

Transkript

1 Årsskrift Kragelundskolen 2014/15

2 Indhold AFSNIT 1 S. 3 Velkommen til Kragelundskolen 14/15 v. Lene Mols, Skoleleder S. 4 Den nye skolereform v. Marianne Berg, Pædagogisk leder S. 5 Elevrådet: Elevernes demokratiske stemme v. Felix Bohn Sylvestersen, Elevrådsformand S. 6 Kontaktinformationer AFSNIT 2 Informationer om stort og småt, ordnet alfabetisk. Brug det som opslagsværk hen over året, når der er noget du er i tvivl om. S. 7 Børnesyn S. 8 Elevintra S. 8 Elevplaner S. 8 Ferieplan for skoleåret S. 9 Forældreintra S. 9 Fritagelse fra skolegang S. 9 Fælles fundament S. 9 Fag der er nye fra næste år S. 10 Frikvarter S. 10 IT og IT-sikkerhed S. 10 Karakterer S. 11 Klasselærer Kontaktlærer Kontaktpædagog S. 11 Kvalitetsrapport S. 11 Kontaktbog S. 11 Kragefonden S. 12 Lejrskole S. 12 Lektier S. 12 Les Lanciers S. 13 Lærerstuderende S. 13 Mælkebøtten S. 14 Nationale tests S. 14 Område Oddervej S. 14 Prøver S. 15 Pædagogisk læringscenter (tidl. Skolebiblioteket) S. 16 Pædagog-/lærer samarbejdet S. 16 Rengøring S. 17 Ringetider S. 18 Skole-hjem samarbejde S. 18 Skolebal S. 18 Skolebus S. 19 SFO-Kragelund S. 19 Studerende i SFO S. 19 SFO-forældreråd S. 20 Specialcenter S. 21 Skader S. 21 Sundhedsplejersken S. 21 Skema S. 22 Skolebestyrelsen S. 23 Tandplejen S. 23 Traditioner S. 24 Trafik S. 25 Ungdomsskole- og klub S. 25 Ungdommens Uddannelsesvejledning S. 26 Ulykkes- og sygdomstilfælde S. 26 Ulykkesforsikring S. 26 Vikar S Årets afgangsklasser AFSNIT 3 Afgangsklasser, telefontavle og oversigt over Kragelundskolen- og SFOs personale med billeder. S. 32 Telefontavle S. 34 Personaleoversigt med billeder Side 2 årsskrift kragelundskolen 2014/15 Som den årvågne læser vil bemærke, er det ikke HELT i alfabetisk rækkefølge men det skulle jo også gå op på siderne ;)

3 Velkommen til Kragelundskolen 14/15 Om få dage starter sommerferien, og det er tid til at glemme skolen for en stund. Alle har brug for at lade op, at lave noget andet eller måske slet ikke lave noget. Jeg håber, at I alle nyder sommeren og kommer friske tilbage til skolen i august. Her starter nemlig et skoleår, der på flere måder bliver anderledes end de tidligere år. SFO starter fredag den 1. august. Første skoledag er mandag den 11. august. Med dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som kan være nyttige for skolens brugere. Oplysningerne er ordnet alfabetisk, så det er let at finde rundt. De kan også findes på skolens hjemmeside: sammen med mange andre oplysninger. I skoleåret 14/15 vil der være 37 klasser på Kragelundskolen, og der vil være indskrevet ca. 849 elever på skolen. Heraf vil 390 gå i SFO. Personalet består af knap 100 personer. Billederne af personalet finder I bag i dette hæfte. I det kommende år er Maren Kjær og Mette Lave og Signe Homilius på orlov. Nye lærere i det kommende år er Søren Ladegaard Jensen, Steffen Grodt, Søren Lauge og Thomas Eilertsen. I SFO har vi sagt farvel til Anne Timmermann, der har fået andet arbejde. I SFO vil der i efteråret komme 2 nye pædagogstuderende i SFO. I ønskes alle en god sommer! Lene Mols Skoleleder årsskrift kragelundskolen 2014/15 Side 3

4 Den nye folkeskolereform Den 1. august træder den nye folkeskolereform i kraft og dermed de mest gennemgribende forandringer af folkeskolen i mange år. Eleverne vil opleve, at de får sprogfag tidligere end hidtil, de vil opleve en skole, hvor bevægelse får en større plads og hvor det bliver muligt at læse en del af sine lektier i den tid, der for de små hedder leg og læring og for de ældre studietid. Og allertydeligst vil de fleste elever nok mærke, at skoledagene bliver længere. Derfor er det vores opgave i fællesskab lærere og pædagoger at sørge for, at dagene bliver varierede og præget af mange former for læring. Der kommer et nyt begreb ind i vores hverdag understøttende undervisning forkortet uuv. Det er aktiviteter, der understøtter læring, dannelse og arbejdet med elevers og klassers sociale udvikling. Bevægelse og leg og læring / studietid er også en del af den understøttende undervisning. Understøttende undervisning kan læses af lærere og af pædagoger. For lærerne og pædagogerne sker der også store ændringer i det daglige arbejde. Pædagogerne vil deltage mere i undervisningen, end de gør i dag - og vi kan derfor udbygge det gode samarbejde, der allerede finder sted i dag mellem de professionelle på skolen. For lærerne betyder deres nye arbejdstidsaftale som træder i kraft samtidig med reformen at de skal være flere timer på skolen til undervisning, møder og forberedelse og at de ikke kan pålægges arbejde efter kl undtagen ved særlige arrangementer f.eks. skolefesten. Det er vigtigt, at dette også respekteres af skolens forældre så telefonsamtaler undtagen i absolutte nødstilfælde finder sted i lærernes arbejdstid. Kommunikation via Intra er stadig en rigtig god kontaktform og vil måske blive brugt endnu flittigere fremover. Vi er ved at være på plads med alle de aftaler om nye tiltag, der skal være klar efter ferien og selv om det er en stor forandring for os alle skal vi gøre, hvad vi kan, for at leve op til intentionerne i reformen og give jeres børn den bedst mulige uddannelse samtidig med de stadig skal forlade skolen med sociale færdigheder, dannelse og personlig robusthed. Marianne Berg Pædagogisk leder Side 4 årsskrift kragelundskolen 2014/15

5 Elevrådet: Elevernes demokratiske stemme Efter hver sommerferie bliver der på årgang, valgt en repræsentant til elevrådet fra hver klasse. De valgte repræsentanter mødes herefter og finder ved hjælp af demokratisk valg frem til en formand og en næstformand. Omtrent en gang om måneden mødes repræsentanter til elevrådsmøde oppe i glasæsken over Lille Torv. I elevrådet taler vi om emner, som har betydning for vores dagligdag på skolen. Der er også større arrangementer, som elevrådet er involveret i. I skoleåret har elevrådet på flere møder beskæftiget sig med den årlige fodboldturnering i uge 35, som var en succes, og hvor alle var engageret. Alt var planlagt og lavet af eleverne, og man kan se, at der blev lagt mange timers arbejde i det. Senere på året var elevrådet med til at planlægge Kragelundskolens bal, der ligger i begyndelsen af oktober, og som i år samtidig var jubilæum for de 75 år, skolen har eksisteret. Her kom tidligere elever, der har gået på Kragelundskolen, både unge, midaldrende og ældre mennesker trådte glade op. Det virkede som om de havde en rigtig god dag. Efter de gamle elever tog hjem, blev der sat op til skoleballet om aftenen, som var en stor succes, som altid med det store arbejde der bliver lagt i det. Sidst på året, bliver der kigget på evalueringerne af fodboldturneringen, og vi debatterede, hvad det er vi ellers skal gøre bedre næste år, både for skole og for nabolaget. Sidst men ikke mindst, snakkede vi om, hvad der skal ske det kommende år. Elevrådet er en god start, hvis man gerne vil have indflydelse på sin hverdag og er interesseret i demokrati og i samfundet. Elevrådet på Kragelundskolen vil næste år fortsat have fokus på den nye skolereform, som jo bliver en realitet efter sommerferien. Eleverne vil gerne være med til at have indflydelse på, hvordan den nye dagligdag i skolen bliver i praksis. Felix Bohn Sylvestersen, 9.e Elevrådsformand årsskrift kragelundskolen 2014/15 Side 5

6 Kontaktinformation Kragelundskolen Skolens kontor er åbent Parkvej 18 på alle skoledage mellem 8270 Højbjerg kl Skolens telefonnummer SFO-Kragelund Skoleleder Lene Mols Administrativ leder Freddy Fisker Pædagogisk leder Marianne Berg SFO-leder Per Hust Skolesekretær Helle Peschardt Skolesekretær L liisa Dalgas Skolepsykolog K karl Aage Balle Talehørekonsulent Lise Ejg Kristensen Teknisk serviceleder Søren Nielsen Teknisk servicemedarbejder Henrik Hjermind Rengøring/kontormedhjælp Sidse Søgaard Skoletandklinikken (Lukket tirsdag) Sundhedsplejen Sundhedsplejersker G gitte Nørlev Charlotte Norvang Skolelægen (Efter aftale) Britta Weyer Kragelundskolens ungdomsskole / Klubben (Fra 19-22) se flere kontaktoplysninger på side 30 Side 6 årsskrift kragelundskolen 2014/15

7 Kragelund skolen fra B til Å Børnesyn På Kragelundskolen ønsker vi at udvikle alle børns kompetencer bedst muligt såvel fagligt, socialt, kulturelt, motorisk samt personligt. I arbejdet med at fremme dette, tager vi udgangspunkt i en fælles forståelse af, hvad børn har behov for, for at have de bedste vilkår for at lære og være. Vi mener, at det er væsentligt for alle børn, at de oplever at blive set, som de er og bliver udfordret og begrænset af empatiske voksne at de oplever at høre til: at være en del af en flok ligesindede i et fællesskab at de oplever, at der er noget at se op til: værdier, der er værd at rette sig imod; det gode eksempel at de oplever at skulle bruge deres evner: at kunne og ville deltage i faglige og sociale fællesskaber, og at vokse med udfordringer. Vi har derfor et fælles fundament for skolen, der har det gode liv for den anden, dvs. barnet og den unge for øje. Dette fundament består af: respekt (selv)disciplin selvstændighed glæden ved at gå i skole I denne forståelse er skolen særligt forpligtet på, at give mulighed for at etablere læringsfællesskaber. Vi bygger naturligvis også på den brede læringsforståelse, der gælder i Børn og Unge. Det betyder, at vores elever lærer alene, i små grupper, som klasse og som del af et større fællesskab. De lærer i formelle og uformelle situationer, ligesom de både lærer af de voksne og af hinanden. De lærer forhåbentlig meget, der bidrager til deres faglige, personlige, sociale og kulturelle udvikling så de efter 9. klasse kan gå ud herfra og være aktive og engagerede medborgere, der har kompetencer til og mod på at indgå i et demokratisk videnssamfund til glæde for sig selv og alle os andre. årsskrift kragelundskolen 2014/15 Side 7

8 Elevintra Alle elever har adgang til elevintra via: Her kan der gemmes dokumenter i personlige eller fælles mapper. Hvis klassen vil, kan der oprettes en lektiebog, afleveringsmapper, logbøger osv. Eleverne kan også skrive beskeder til hinanden. Det er forskelligt på skolen, hvordan og hvor meget de enkelte klasser bruger elevintra. Elevplaner Hvert år får eleverne en elevplan. Lærerne og klassepædagogerne i de yngste klasser beslutter, hvordan og hvornår elevplanerne formidles til elever og forældre. I mange klasser udleveres elevplanen i begyndelsen af skoleåret og de opsatte mål evalueres mod årets slutning. Vi har på skolen en fælles skabelon, som anvendes på alle klassetrin. Kragelundskolen har søgt om dispensation i forbindelse med regeringens afbureaukratiseringsprojekt. Det betyder, at ikke alle fag behøver at være beskrevet i elevplanen hvert år. Dansk og matematik indgår altid, mens de øvrige fag indgår, når der er noget, der har betydning for den enkelte elevs videre udvikling. Ferieplan for skoleåret 2014/15 Sommerferie 2014: lørdag den 28. juni - søndag den 10. august Efterårsferie: lørdag den 11. oktober - søndag den 19. oktober Juleferie: tirsdag den 23. december - søndag den 4. januar Vinterferie: lørdag den 7. februar - søndag den 15. februar Påskeferie: lørdag den 28. marts - mandag den 6. april St. Bededag: fredag den 1. maj Kr. Himmelfartdag: torsdag den 14. maj Fridag: fredag den 15. maj Pinseferie: lørdag den 23. maj - mandag den 25. maj Grundlovsdag: fredag den 5. juni Sommerferie 2015: lørdag den 27. juni - (endnu ikke fastlagt) De nævnte dage er inklusive. Se mere : familie-boern-og-unge/ Skole/Skolerne-i-Aarhus-Kommune/ Ferier-og-fridage.aspx Side 8 årsskrift kragelundskolen 2014/15

9 Forældreintra Alle forældre har adgang til forældreintra, når deres barn er indmeldt på Kragelundskolen. I forældreintra har hver klasse deres egen side. Den er et godt forum for informationer til og fra skole og hjem, til referater, billeder, skema, tilmelding til arrangementer, årsplaner m.m. Hele klassens forældre kan læse, hvad der står på siden. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, at personlige beskeder eller følsomme oplysninger skal sendes enten som en besked eller skrives i kontaktbogen (ved sygdom og fritagelse fra undervisning). Beskeder og kontaktbog findes under bjælken: Dialog mellem skole og hjem På Kragelundskolen forventes det, at alle forældre har adgang til og benytter Forældreintra. Fritagelse for skolegang Børn, der er indmeldt i skolen, er undervisningspligtige. Ønsker man sit barn fritaget for undervisning, skal man derfor søge om det. Det sker via den elektroniske kontaktbog. Her angives fraværets omfang og årsagen til fritagelsen. Klasselæreren kan give en elev fri i en dag. Hvis det drejer sig om flere dage, vil fritagelsen skulle gives af ledelsen. Fælles fundament Vi ønsker, at vores arbejde på skolen bygger på et fælles fundament. det består af følgende elementer: respekt, (selv) disciplin, selvstændighed og glæden ved at gå i skole. Det er væsentlige kvaliteter for eleverne at besidde i en skolehverdag, hvor læring og socialt fællesskab er hinandens forudsætninger. Hent pdf-filen med denne QR-kode På hjemmesiden er der en særlig lille folder om vores fundament, ligesom forældrene til de nye elever i 0. klasse orienteres om det på det første forældremøde. Fag der er nye fra næste skoleår Som en del af reformen sker der en del ændringer af de fag, vi skal tilbyde eleverne. Engelsk indføres fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse. Alle elever fra klasse skal nu have et valgfag det har tidligere ikke været tilbudt i 7.klasse og været valgfrit for 8. og 9. klasse. Hjemkundskab får nyt navn og hedder nu madkundskab og sløjd og håndarbejde slås sammen til et helt nyt fag, der hedder håndværk og design. årsskrift kragelundskolen 2014/15 Side 9

10 Frikvarter I frikvartererne er der tilsyn med eleverne af lærere eller pædagoger både ude og inde. Alle elever fra klasse opholder sig ude i frikvartererne. De øvrige elever kan vælge at være ude eller inde. Fra skoleåret 14/15 holder årgangene frikvarter på forskellige tidspunkter (se ringetider). Det vil giver bedre plads til de børn, der holder pause ude. De mindste holder til i vestgården. De mellemste i den store skolegård og østgården kan i deres store frikvarter opholde sig i vestgården. Eleverne i 8. og 9. klasse kan desuden forlade skolen i det store frikvarter, HVIS deres forældre har givet skriftlig tilladelse til det. Tilladelsen gives i begyndelsen af skoleåret og er betinget af, at eleven opfører sig ordentligt udenfor skolen. Det vil fx sige, at eleven færdes uden gener for naboer og handlende samt kommer rettidigt tilbage til undervisningen. Tilladelsen kan inddrages af skolen, hvis dette ikke overholdes. It og It-sikkerhed På skolen underviser vi i god net-etik. Da eleverne kan komme på nettet mange steder, er det vigtigt, at skole og hjem sammen hjælper dem til at få filter i hovedet, så de lærer at færdes forsvarligt på internettet. Få inspiration på fx. cyberhus. dk (for voksne). Overtrædelser af skolens retningslinier kan medføre begrænsninger af retten til brug af skolens net. Se mere på skolens hjemmeside. Karakterer Ifølge Folkeskole-loven må der først gives karakterer fra 8. klasse. På Kragelundskolen får eleverne i løbet af 8. klasse standpunktskarakterer 2 gange i alle de fag, som de kan komme til afgangsprøve i. I 9. klasse gives der standpunktskarakterer inden 1. november og 1. februar samt årskarakterer inden 1. maj, hvor de skriftlige prøver starter. Der gives en skriftlig udtalelse i idræt. Desuden gives der en skriftlig udtalelse til projektprøven. Eleverne kan vælge om de også vil have en karakter for projektprøven. Side 10 årsskrift kragelundskolen 2014/15

11 Klasselærer Kontaktlærer Kontaktpædagog I forbindelse med folkeskolereformen, er der sket så store ændringer af lærernes arbejdstid, at vi også tænker nyt om måden, vi organiserer arbejdet om den enkelte klasse på. Alle klasser har en klasselærer og de yngste også en klassepædagog. Som noget nyt deles opgaven med at være kontaktlærer som tidligere var en del af klasselæreropgaven mellem 2 voksne om en klasse. Det betyder, at hver kontaktlærer har et antal elever, han / hun er ansvarlig for i forhold til at skrive elevplan, afholde skole-hjemsamtaler og allervigtigst have en særlig opmærksomhed på i hverdagen på skolen. Alle elever, der går i SFO, har også en klassepædagog, som er deres primære voksne i SFO. Kvalitetsrapport Hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport om hele Kragelundskolens virksomhed. Den næste udarbejdes i efteråret Den er en del at det tilsyn, som skolebestyrelse og kommune skal føre. Rapporten drøftes på et møde mellem områdechef Karen Marie Schytter og repræsentanter fra skolebestyrelsen og skolen. Kvalitetsrapporten 2013 kan læses på skolens hjemmeside. Kontaktbog Alle elever har en elektronisk kontaktbog. Den findes på Forældreintra under barnets klasse. Kontaktbogen anvendes ved sygdom og ved anmodning om fritagelse fra undervisning. Kragefonden Kragelundskolen råder over en fond, hvor forældre, der måtte have behov for det, kan søge om hjælp til dækning af udgifter til lejrskole, samt andre skolerelaterede aktiviteter, som deres børn skal deltage i. Fonden bestyres af skolens leder, skolebestyrelsesformanden og en lærer. årsskrift kragelundskolen 2014/15 Side 11

12 Lejrskole I skoleåret 14/15 bliver der afholdt lejrskoler på to årgange: 3. og 7. Vi håber fortsat, at forældre på andre årgange tager udfordringen op og arrangerer aktiviteter for børnene. I skoleåret de foregående skoleår har flere klassers forældre taget eleverne med på ture. SFO tager 4. årgang med på lejr, hvor lærerne deltager i den ene dag sammen med de elever, der ikke går i SFO. Lektier Som et led i folkeskolereformen skal vi tilbyde lektiehjælp, tid til faglig fordybelse - eller leg og læring, som vi har valgt at kalde det hos de alleryngste. Det skal i følge loven - indtil næste folketingsvalg - ligge sidst på skoledagen - og det kan fravælges fra dag til dag. Efter næste folketingsvalg bliver det muligt at placere disse timer anderledes i løbet af skoledagen. De konkrete tidspunkter vil fremgå af jeres børns skemaer - og vi vil gøre os ganske særligt umage med at give alle elever en faglig støtte - en faglig udfordring - eller mulighed for anderledes arbejdsformer i disse timer - så eleverne forhåbentlig slet ikke vil undvære dem! M Les Lanciers I SFO-Kragelund danser vi lanciers i 3. klasse. Les Lanciers er en fællesskabsskabende aktivitet, der på smukkeste vis udfolder Kragelundskolens fælles fundament. Fællesskabet er nødvendigt i kvadrillerne, hvordan skal man ellers kunne lave en herremølle? Respekten er en forudsætning, selvstændigheden er en naturlig følge af at kunne stille sig ud i rummet for at danse og selvdisciplinen er en lige så naturlig del af dansen, når man skal vente på ens egen tur. Kragelundskolen har verdensog Guiness rekord i Les Lanciers med 54 kvadriller svarende til 432 elever i gang på samme tid med at danse dansen. BUkort den kontantløse skole forældreinformation om BUkortet Side 12 årsskrift kragelundskolen 2014/15

13 L Lærerstuderende Omdrejningspunktet i læreruddannelsen er faget praktik. Det betyder, at lærerstuderende i kortere eller længere perioder kommer ud på praktikskolerne og får lov til at undervise og være med i en lærers skolehverdag. På Kragelundskolen kommer der hvert år mange studerende, og her ser vi det som en ressource at have lærerstuderende i praktik, for de kan i høj grad bidrage med nye pædagogiske tiltag. De har måske et anderledes syn på klassens elever, og de kan være med, når der skal afholdes sociale arrangementer, skole-hjem-samtaler, fagdage osv. De lærerstuderende forsøger at afpasse de metoder, som de har lært på seminariet til vores skolevirkelighed, og på den måde er de et skridt videre i deres uddannelse til at blive virkelige lærere. Kragelundskolens elever er vant til lærerstuderende og møder dem med åbenhed og venlighed, også selv om de studerende ikke gør tingene helt som den normale lærer. Men eleverne kan også synes, at det er fedt, at der i en periode er tre lærere i klassen i stedet for bare den sædvanlige lærer, for så kan man få mere hjælp til sine opgaver. Når de studerende forlader Kragelundskolen, siger mange af dem, at her vil de gerne have job, og det opfatter vi på skolen positivt og som et tegn på, at vi i fællesskab klarer rollen som praktikskole tilfredsstillende. M Mælkebøtten Placeret i sydfløjens stueetage ligger Mælkebøtten, Kragelundskolens kantine. Lokalerne er spændende indrettet bl.a. med to selvbetjente salatbarer. Vi tilbyder ydermere også ta -selv kølevarer som smoothies, youghurt og frisksmurte sandwiches. Bestilt frugt kan hentes fra klassens frugtkurv fra kl. 09:40 Bestilt mælk kan hentes i køleskabet fra kl. 10:55 Mælkebøtten arbejder fortsat hen imod den kontantløse kantine. Ligesom der arbejdes på at udvide brugen, så kortet også kan bruges andre steder i kommunen. BU-kort kan bestilles på bukort. dk, hvor mistede kort også spærres og optankes. Menuplanen så vel som informationer om BU-kort, åbningstider m.m. kan findes på skolens hjemmeside: Læs mere om BUkortet i pjecen fra Aarhus kommune. Den kan hentes fra vores hjemmeside vha. QRkoden her årsskrift kragelundskolen 2014/15 Side 13

14 Nationale test Hvert år skal der gennemføres en række nationale test i folkeskolen. Det er på følgende klassetrin og fag: 2. kl. dansk 3. kl. matematik 4. kl læsning 6. klasse læsning og matematik 7. klasse engelsk 8. klasse dansk, fysik, biologi og geografi. Der sendes brev hjem til forældrene om elevernes resultater, ligesom læreren kan se dem men i øvrigt må resultaterne ikke offentliggøres. Testene indgår sammen med mange andre tests, observationer, tilbagemeldinger på det daglige arbejde og samtaler med eleverne i lærernes løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. P Område Oddervej Kragelundskolen deltager sammen med Skåde, Solbjerg, Malling, Mårslet og Beder skoler samt alle institutioner for børn og unge i distrikterne i et tværfagligt samarbejde om børn og unge fra 0 til 18 år. Lederen af vores område er områdechef Karen Marie Schytter. Indsatsen i område Oddervej handler om robusthed. Vi vil i de kommende år sammen med forældrene have fokus på, hvordan vi lærer børn at tackle livet, som det er. I stedet for at bruge alle ressourcer til at forhindre folk i at falde i floden og drukne, er det bedre at give dem mulighederne for at lære at svømme i den. Aaron Antonovsky Prøver Som en del af folkeskolereformen afskaffes folkeskolens afgangsprøve og eleverne afslutter nu deres skolegang hos os med 9. klassesprøven. Den består fortsat af en række skriftlige prøver dansk skriftlig fremstilling (dansk stil), dansk læsning og retstavning og matematik. De obligatoriske mundtlige prøvefag er dansk, engelsk og fysik. Derudover udtrækker Undervisningsministeriet hvert år nogle prøvefag - et humanistisk og et naturvidenskabeligt til hver klasse. De humanistiske er historie, samfundsfag, kristendomskundskab, skriftlig engelsk og mundtlig eller skriftlig tysk. De naturvidenskabelige er biologi, geografi, mundtlig matematik og som noget helt nyt idræt. Side 14 årsskrift kragelundskolen 2014/15

15 Pædagogisk læringscenter (Tidligere Skolebiblioteket) Når skoleporten åbnes kl. 8.00, kommer de første elever på biblioteket. Der skal lige lånes eller afleveres en bog, en stil printes ud eller måske er der bare brug for at være sig selv nogle minutter, inden skoledagen begynder. I åbningstiden, i det kommende skoleår hver dag fra kl , er der altid en skolebibliotekar til stede til at rådgive og vejlede eleverne. Det kan være hjælp til projektopgaver, præsentation af gode ungdomsbøger, nye, spændende fagbøger eller det længe ventede bind 3 i en serie. Mange klasser har en fast, skemalagt bibliotekstime, og det giver skolebibliotekaren en fin mulighed for at præsentere den gode historie, fortælle om forfattere, illustratorer og opleveelevernes glæde, når den sidste nye af Kim Fupz eller Oskar K. kan læses op. Det pædagogiske læringscenter har en mangfoldighed af letlæsningsbøger, der kan træne deres læsefærdigheder og samtidig give dem en god oplevelse. På det pædagogiske læringscenter er der naturligvis computere med netadgang, kopimaskine, telefon og diverse leksika og opslagsbøger, som eleverne kan benytte i forbindelse med deres gruppe- og projektarbejde. Praktiske oplysninger: Udlånstid er en måned Bortkomne og ødelagte materialer skal erstattes Åbningstid: kl Skolebibliotekarer: Eva Øland og Irene Kristensen årsskrift kragelundskolen 2014/15 Side 15

16 Pædagog-/lærer samarbejdet Folkeskolereformens tre mål er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. R SFO-Kragelund har i mange år været optaget af de tre overordnede mål, som først er blevet formuleret fra politisk hold i Vi mener, at grundstenene til at børn og unge bliver så dygtige som de kan, er gennem et solidt, vedvarende og vidensbaseret pædagogisk arbejde, som kun kan lykkes, hvis det sker i fællesskabet mellem børn, forældre, lærere og pædagoger. På den måde oplever børnene den tryghed, der skal til for at kunne udvikle sig og blive så dygtige som de kan. Folkeskolereformen betyder et formaliseret samarbejde i klasseteamene. På Kragelundskolen har vi i mange år arbejdet tæt sammen lærere og pædagoger. Dette samarbejde øges nu til at gælde en lang større del af tiden end før. Helt konkret vil pædagogerne være på skolen fra kl hver dag. Nogle vil være på skolen fra 6.30 til morgenvagten, mens andre vil lukke SFO kl. 17. Pædagoger og lærere vil lave fælles forberedelse og planlægge såvel undervisningssom læringsforløb, sådan at det bliver en varieret skoledag for børnene. Rengøring Aarhus Kommune har udliciteret rengøringen på skolerne til eksterne selskaber. På kragelundskolen er det Eurest der står for al rengøring. Rengøringen bliver foretaget alle ugens hverdage mellem kl og kl En repræsentant fra skolen og rengøringslederen fra Eurest fører daglig kontrol med rengøringen og hver måned udarbejdes der en kvalitetskontrolrapport. For at sikre en ren skole skal vi alle hjælpe til ved at: Rydde op efter os selv Huske dukseordningerne Huske at tømme affaldspande Rydde op i garderoberne sørge for, at der ikke ligger/står ting på gulvet lukke vinduerne og sætte stolene op efter skoledagen Evt. henvendelse vedrørende rengøringen kan rettes til skolens administrative leder, Freddy Fisker på: Side 16 årsskrift kragelundskolen 2014/15

17 Ringetider: klasse klasse klasse : 1. lektion : 2. lektion : uuv : frikvarter : 3. Lektion : spisepause i klassen : frikvarter : 4. lektion : 5. lektion : frikvarter 3/UUV : 6. lektion : 1. lektion På fagdage kan frikvarter : 2. lektion flyttes efter behov : frikvarter : 3. lektion : 4. lektion : spisepause i klassen : frikvarter : 5. lektion : uuv/pause/15 min. idræt varierer : 6. lektion : 7. lektion : 1. lektion : 2. lektion : frikvarter : 3. lektion : 4. lektion : spisepause i klassen : frikvarter : 5. lektion : 6. lektion : bevægelse/frikvarter UUV om formiddagen og frikvarter 1 kan flyttes til andre positioner inden spisepausen efter behov. På fagdage kan frikvarter 1 flyttes efter behov : 7. Lektion + 15 min. pause eller 60. UUV/lektiehjælp : uuv/lektiehjælp for 7. årgang pga. konfirmationsundervisning på samme dag årsskrift kragelundskolen 2014/15 Side 17

18 Skole-hjemsamarbejde Som noget nyt i den nye reform, skal lærerne være tilstede på skolen en langt større del af deres arbejdstid end det tidligere har været tilfældet. Deres arbejdstid er fastlagt til at være afsluttet kl bortset fra i enkelte særlige tilfælde. Det betyder, at skole-hjemsamtaler i det væsentlige vil blive afholdt inden dette tidspunkt. Samtidig betyder det, at vi vil bede jer forældre respektere, at lærerne kun kan kontaktes efter kl i nødstilfælde. Det vil ofte være det bedste, at skrive en evt. besked til en lærer på Intra og lærerne har så, ifølge vores aftaler i huset, tre dage til at svare. Som regel vil der naturligvis blive svaret langt hurtigere men læreren kan være optaget af kurser, møder m.m. Som nævnt i afsnittet om klasselærer / kontaktlærer har vi valgt, at hver elev nu har en kontaktlærer og det er den lærer, man kommer til at tale med ved skole-hjemsamtalerne. I de yngste klasser vil barnets kontaktpædagog også deltage i samtalen. Det er vores hensigt, at alle klassens lærere præsenteres på det første forældremøde så man ved, hvem klassens lærere er men man kommer ikke til at tale med alle lærere til alle samtaler. Teamene omkring klasserne vil orientere jer om datoer for og organisering af skole hjem samarbejdet i netop deres klasse. Skolebal Skoleballet er i år d. 4. december 2014 for alle skolens elever. Skolebus Elever i klasse, der er henvist fra Søndervangsskolens skoledistrikt kan benytte skolebussen. Elever fra klasse får udleveret et buskort til bybusserne. De kan dog, p.g.a. ændringer i bybussernes rute, køre med skolebussen til skole om morgenen. Om eftermiddagen skal de tage bybussen hjem, når de har fået fri fra skole. Skolebussen kører tilbage efter skoletid og sidst på eftermiddagen efter SFO. Busplanen, der udarbejdes, når skemaerne er færdige, uddeles til de børn, der kan benytte bussen, i begyndelsen af skoleåret og kan desuden findes på skolens hjemmeside. I begyndelsen af skoleåret vil en medarbejder køre med bussen om morgenen for at lære de nye elever i 0. klasse, at benytte bussen. Desuden sørger vi for, at hver ny elev kan få en busven, der får til opgave at hjælpe de nye elever i bussen. S Side 18 årsskrift kragelundskolen 2014/15

19 SFO-Kragelund SFO-Kragelund modtager alle de børn fra klasse, som ønsker at gå i SFO. SFO-Kragelund har ca. 400 indmeldte børn, 24 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, 1 kunsthåndværker, 4 studerende og 1 pædagogisk assistentelev til at varetage børnenes udvikling. SFO-Kragelund strækker sig over nederste etage i hovedbygningen, hele vestfløjen og Mellembygningen. 0. og 1. klasserne går sammen i enten Blå, Grøn eller Orange team. 2. klasserne i Spiloppen og 3. og 4. klasserne i Mellembygningen. SFO-Kragelund er en integreret del af Kragelundskolen, og er derfor omfattet af samme fundament og målsætning som Kragelundskolens undervisningsdel. Telefonisk kontakt til SFO-Kragelund sker bedst mellem kl Studerende i SFO SFO-Kragelund har op til 4 pædagogstuderende pr. skoleår. De studerende kommer fra Pædagoguddannelsen på Peter Sabroe og Jydsk. De er i SFO-Kragelund fra henholdsvis 1. februar til 30. juli og fra 1. august til 31. januar. De studerende fordeles i alle SFO-Kragelunds teams. Alle SFO-Kragelunds pædagoger er uddannede praktikvejledere. SFO-Kragelund modtager også pædagogisk assistentelever fra Social- og Sundhedsskolen. SFO-Kragelunds forældreråd Forældrerådet kan have indflydelse på: Mål og principper for SFO ens virksomhed, herunder budgettet, de overordnede pædagogiske retningslinier samt lokaleanvendelse og etablering, arrangementer og møder med forældrene, skole-hjemsamarbejdet, drøfte alle spørgsmål vedrørende SFO ens drift, ansættelse af personale i SFO en, evaluering af SFO ens virksomhed, samt påtegne skrivelser. SFO-forældrerådets fornemste opgave er, at formidle forældresynspunkter og medvirke til et konstruktivt og inspirerende samarbejde med SFO en til gavn for alle børnene. Medlemmer af forældrerådet kan ses på under SFO. årsskrift kragelundskolen 2014/15 Side 19

20 Kragelundskolens Specialcenter Specialcenteret er skolens forum for specialpædagogiske initiativer et sted, hvor lærere og pædagoger kan få sparring, og et sted, der har karakter af at være et udviklings- og kompetencecenter. Her træffes beslutning om, hvilken hjælp og støtte - fagligt, socialt eller personligt - elever eller klasser skal tilbydes. På skolen gives hjælpen enten af det faglige støttecenter, der støtter eleverne i eller udenfor klassen, eller af AKT- teamet, der arbejder med elevers, gruppers eller klassers relationer, hvorfor hjælpen oftest gives i klassen. AKT står for adfærd kontakt - og trivsel og drejer sig derfor om problemstillinger, der ikke primært er af faglig karakter. Generelt er det vores overbevisning, at en tidlig indsats gerne før der er tale om et egentligt problem er det allerbedste. Derfor er en meget stor del af vores ressourcer rettet mod en tidlig, forebyggende og foregribende indsats, bl.a. som det er beskrevet i vores fælles fundament. Vi har udarbejdet en pjece om specialcenterets arbejde, som findes på skolens hjemmeside. S Specialcenteret består af: (1) Lene Mols, skoleleder (2) Marianne Berg, pædagogisk leder (3) Per Hust, SFO-leder (4) Anni Hensel, koordinator for det faglige støttecenter (5) Lotte Zesach, koordinator for AKT (6) Birgitte Byrialsdatter, koordinator for elever med dansk som andetsprog (7) Karl Aage Rasmussen, lærer (8) Malene Due Jensen, lærer Side 20 årsskrift kragelundskolen 2014/15

21 Skader Hvis en elev forvolder forsætlig skade, er eleven ansvarlig og dermed erstatningspligtig (evt. via egen familieforsikring). Det gælder uanset, om der er tale om skader på skolen, f.eks. en ituslået rude, eller skader på en anden elevs ejendele. Eleven er også ansvarlig, hvis eleven burde have sagt sig selv, at den forudgående handling kunne føre en skade med sig. Til gengæld er eleven ikke erstatningspligtig, hvis skaden sker uagtsomt. Det kunne være en skade i en fodboldkamp i et frikvarter. Skolen er kun erstatningspligtig, hvis en skade skyldes, at skolen eller en ansat har gjort sig skyldig i en forsømmelse. Sundhedsplejersken Gitte Nørlev Er på skolen onsdag. Træffetid på telefon: Onsdag kl på Mail: Sms kan sendes på Charlotte Norvang Er på skolen mandag Mail: eller Mobil: (ring eller sms). Skema Eleverne får deres nye skemaer før sommerferien og lærerne vil gøre sig særligt umage med at forklare de nye begreber! Vær opmærksomme på, at skoledagen fra d. 1. august begynder kl Skolen vil være åben fra kl Elever, der kommer tidligere med skolebussen, kan opholde sig på Store Torv. årsskrift kragelundskolen 2014/15 Side 21

22 Skolebestyrelsen 1. august 2014 starter en ny skolebestyrelse på Kragelundskolen. De forældrevalgte medlemmer sidder i henholdsvis to og fire år. I 2016 afholdes der valg af 3 forældrerepræsentanter. Den nye bestyrelse konstituerer sig på deres første møde i august måned. Forældrerepræsentanter (1) Birgitte Schacksen (2) Lotte Gaardskjær Brandt (3) Klaus Karlsmose Jacobsen (4) Mario Brauer (5) Osman Skjold Kingo (6) Søren Brogner (7) Søren Mathiessen (8) Michael Bøje, suppleant (9) Metin Aydin, suppleant Skolerepræsentanter (1) Mathias Henriksen, medarbejderrepræsentant, lærer (2) Marc Theede, medarbejderrepræsentant, pædagog (3) Lene Mols, skoleleder (4) Marianne Berg, pædagogisk leder (5) Per Hust, SFO-leder Side 22 årsskrift kragelundskolen 2014/15

23 T Tandplejen Kragelundskolens FUT-klinik (forebyggelses- og undersøgelsestandklinik) tilbyder alle former for forebyggende tandpleje og regelmæssige eftersyn af børnenes tænder. Klinikkens medarbejdere underviser fx eleverne i, hvordan de kan holde tænderne sunde og vejleder om/øver tandbørstning med børnene både i grupper og enkeltvis efter behov. Hvis et barn har brug for behandling, foregår det på Skåde skoles tandklinik. Kontakt meget gerne FUT-klinikken med spørgsmål om jeres barns tandpleje. Tlf.: eller via Kragelund.aspx Traditioner På Kragelundskolen har vi tradition for hvert år, at afholde en række fælles arrangementer udover de traditioner, klasser og teams har opbygget i deres fællesskaber. Arrangementerne cementerer det fællesskab, som vi alle har på Kragelundskolen. Det er vigtigt for os at være sammen, og vi har stor glæde af at kunne være det i de fine nye rammer. Ved arrangementerne er det vores fælles værdier og normer, der kommer i højsædet. Ikke mindst glæde og gensidig respekt fordres, når hele skolen deltager i f.eks. vores juleafslutning og i skoleballerne. Men også når alle løber motionsløb sidste fredag før efterårsferien, når vi holder idrætsdag torsdag før sommerferien, og når vi alle deltager i julegudstjenesterne i Frederikskirken i december kræver det, at den enkelte bidrager aktivt og positivt til den fælles oplevelse, for at det overhovedet kan lade sig gøre. Børnene på Kragelundskolen er efterhånden så gode til at bidrage positivt til disse fællesarrangementer, at det ikke er nødvendigt at lave alting nøjagtigt som vi plejer. Alle ved hvad der fordres og lever op til det. Skolebal afholdes i år d. 4/12. Udover de allerede nævnte ting vil I også i det kommende år kunne finde kendte arrangementer, som fastelavnsfesten, 9. klasses sidste skoledag med karameludkastning og revy og så selvfølgelig sommerferiesangen med den afsluttende sommer-boogiewoogie på Store Torv. HUSK AT Forældre og andre interesserede er meget velkomne til at komme og deltage i de udendørs arrangementer, ligesom vi regner med, at 9. klasse trods endt skolegang ikke kan undvære sommerferiesangen. årsskrift kragelundskolen 2014/15 Side 23

24 T Trafik Trafikulykker er den hyppigste dødsårsag blandt børn i alderen 0-15 år. Derfor skal børnene have den viden og erfaring, der er nødvendig for at klare sig i trafikken. Forældre spiller hovedrollen i børns trafiktræning. Men både børnehaver, SFO, fritidshjem og skoler kan bidrage aktivt. Børn skal opleve trafiktræningen som en naturlig del af deres hverdag - uanset hvor de befinder sig. Derfor har vi alle sammen en vigtig rolle over for børnene. På Kragelundskolen starter færdselsundervisningen allerede med en solid indsats i børnehaveklassen, Rådet for sikker trafik har til formålet lige udviklet et helt nyt net baseret materiale til alle børnehaveklasser. Undervisningen er mest baseret på at lære børnene at færdes til fods i trafikken og afsluttes med Gå-Prøven, hvor politiet også deltager. NB. Rådet for større færdselssikkerhed anbefaler, at børn er ca. 10 år, før de starter som cyklister i trafikken. I tredje klasse er der derfor særlig fokus på børnenes færden i trafikken på cykel, og her afsluttes den teoretiske undervisning med, at der i foråret afholdes Den Lille Cykelprøve. Denne prøve afvikles på skolens grund men med børnenes egne cykler. Næste større indsats sker i sjette klasse, hvor eleverne fremover bliver undervist og prøvet i trafikteori, igen med særlig henblik på cykeltrafik. Som noget nyt har Kragelundskolen besluttet, at alle sjette klasser også skal deltage i Den Store Cykelprøve, der afvikles under opsyn af politiet. Denne prøve afholdes på en af politiet udvalgt rute i lokalområdet. I de ældste klasser skal færdselsundervisning også gennemføres. Her sættes der ved hjælp af litteratur og filmmateriale gang i debatter om overmod, defensiv adfærd i trafikken, ansvarlighed, trafik og alkohol, scootere og meget mere. Selvom Kragelundskolen lægger særlig vægt på de fire nævnte perioder, skal færdselsundervisning indgå naturligt på alle klassetrin. Knud Gregersen Færdselskontaktlærer Side 24 årsskrift kragelundskolen 2013/14

25 U Kragelund Ungdomsskole- og klub Ungdomsskole Ungdomsskolen er for alle årige eller elever fra 8. klasse. Undervisning og deltagelse vil normalt være gratis. Ved visse hold samt ture afkræves der dog hel eller delvis brugerbetaling. Undervisningen ligger tit om aftenen, men vi kan også være i gang i weekender og ferier. Der er mange spændende hold: lektiecafe, eksamenstræning, band, pigeklub, idræt, kreativt værksted, actionteam, cross, gokart m.fl. Vi kommer rundt i klasserne i august med brochurer. Kontaktlærer ungdomsskolen: Astrid Bernhard Tlf.: Højbjerg-Skåde Åbne Ungdomsskoleklub Klubben er for alle unge i området. Du melder dig blot ind i klubben i baren, så får du et medlemskort, som giver dig rabat til en masse arrangementer i klubben. Det koster 200 kr. for en hel sæson, og du får meget for dine penge! Klubben er åben fra mandag til torsdag fra kl til hele skoleåret. Her kan du hygge dig med vennerne i fred for dine forældre og din irriterende lillebror. Og de 8 medarbejdere har altid tid til en snak eller en dyst bordfodbold osv. Hver aften laver vi også en aktivitet/konkurrence. Ellers er der masser af oplevelser, som weekendtur til Rønbjerg Feriecenter, bioture, AGF udekampe på storskærm, Horrornight - gyseraften på skolen, fester, fodboldture, gokart i racehall, pigeklub, styling, fotosessions, småturneringer og meget, meget andet. Mette Franck Leder Fritids og ungdomsskolen område 10 Kragelund og Skåde ungdomsskole Højbjerg Skåde Ungdomsklub Parkvej Højbjerg Tlf.: Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus Samsø Se mere på årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 25

26 U Ulykkes- og sygdomstilfælde Hvis en elev kommer til skade eller bliver syg i skoletiden hjælper skolen eleven. I alvorlige tilfælde rekvireres ambulance. I lettere tilfælde benyttes taxa. Hvis det er muligt, informeres forældrene om uheldet og muligheden for at ledsage barnet til skadestuen eller hjem. Kan dette ikke lade sig gøre, påtager skolen sig, at sørge for ledsagelse i nødvendigt omfang. Ved småskader afhjælper skolen skaden. Alle tilfælde, hvor elever kommer til skade på skolen, indberettes til et register i kommunen med henblik på forebyggelse. Ulykkesforsikring Vær opmærksom på, at det er forældrene selv, der skal tegne en ulykkesforsikring for deres barn! V Vikar Fra næste skoleår er det stort set ikke muligt at aflyse undervisning, når det faste personale ikke er til stede pga sygdom, kurser o. lign. Faste lærere og pædagoger kan være vikarer, men der indkaldes også løse overvejende uddannede vikarer. I nogle tilfælde vil en vikaropgave i de store klasser kunne løses som tilsyn fra naboklassens lærer. På klassens skema på forældreintra kan man om morgenen aktivere besked om, hvorvidt klassen skal have vikar. Side 26 årsskrift kragelundskolen 2013/14

27 ÅÅrets afgangsklasser Igen i år tager vi afsked med vores ældste elever. Det er med vemod, vi siger farvel, og med glæde og stolthed vi sender kompetente unge mennesker videre i uddannelsessystemet. Held og lykke fremover! 9. A Øverst fra venstre: Seear Popal, Oliver Vig Buxbom, Victor Kristian Nygaard Windfeld, Morten Andersen, Jacob Linnemann Larsen, Emil Täck Nielsen, Mathias Hebsgaard Andersen Midten fra venstre: Malene Due Jessen (lærer), Kristian Johansen, Michelle Korter, Matilde Plesner Ottosen, Emma Baltzer, Louise Hundtofte Therkelsen, Anna Bank Johanning, Brishna Wardak, Sharmake Hassan, Kasper Storm Jensen, Kristina Skjøde Petersen (lærer) Nederst fra venstre: Laura Møllgaard, Johanne Astrup Rasmussen, Anton Sigaard, Gustav Joachim Elbrønd, Fie Vinter Brun Madsen, Freja Gudmand Kristoffersen årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 27

28 Å Årets afgangsklasser 9. B Øverst fra venstre: William Peter Refsgaard Thomsen, Karl Olafsson Munk, Mads Spanggård, Christoffer Stitz Windfeld, Mathias Anton Skøien Bjerring, Marcus Maier Kristensen, Johan Axel Søgaard Vammen, Mads Adam Albrechtsen Midten fra venstre: Erik Hald (lærer), Oskar Emil Mosberg, Christian Hytte Rasmussen, Malte August Prehn, Andreas Immanuel Ipsen, Rasmus Røge Aagaard, Stine Munch Heintzelmann, Amalie Elida Lund, Nanna Sofie Mejer Obel, Karen Pilkington (lærer) Nederst fra venstre: Sandy Kha Tu Luong, Mia Ørum Hansen, Rikke Haugaard Timmermann, Marie Egede Parner, Andrea Aagaard Thorlann, Mathilde Nørkjær Side 28 årsskrift kragelundskolen 2013/14

29 9. C Øverst fra venstre: Emilie Bossen Hansen, Simon Kornbeck Askholm, Kasper Mølgaard Skaksen, Tobias Brogner, Thomas Ægidius Quist, Oskar Høier Jeppesen, William Riis, Rigmor Skaarup Gejel Midten fra venstre: Anne Andresen Tønder (lærer), Mek Oliver Abrahamsen, Mohammad Harris Amiri, Thomas Wilsfort, Jonas Bjerring Jørgensen, Mathias Kjær Pedersen, Solvej Lyby Tolsgaard, Julie Rasmussen, Karen Pilkington (lærer) Nederst fra venstre: Rabia Celik, Tin Hang Yip, Theresa Skov Bech Nielsen, Mads Gammelgård, Andreas Terje Jensen, Martin Terje Jensnen årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 29

30 Å Årets afgangsklasser 9. D Øverst fra venstre: Nikolaj Rohde Gottschalck, Kasper Bang-Pedersen, Anton Rønde Aspen, Niels Phillip Hounsgaard Petersen, Peder Andreas Atterdag Krarup Midten fra venstre: Erik Hald (lærer), Kristian Sand Petersen, Christian Holvad, Frederik Gundelach, Rasmus Stendys, Mathias Due Guldhammer Nederst fra venstre: Magnus Ræder Knudsen, Gustav Krowicki, Alev Akcali, Maria Frederikke Andersen, Marcus Wølk Hejgaard, Nicolaj Klemp Johnsen Side 30 årsskrift kragelundskolen 2013/14

31 9. E Øverst fra venstre: Carl Sørensen, Tobias Sebastian Märcher Nielsen, Jonatan Kallestrup Andersen, Villads Birch Hastrup, Carl Albrektslund Schwennesen, Onur Kilic, Anthon Melaschenko Løbner, Mikkel Dahl Andreasen, Felix Bohn Sylvestersen Midten fra venstre: Anne Lander Bobjerg (lærer), Bilal Shir, Christine Mølschow Corneliussen, Nicoline Holst de Clerck, Elsebet Østergaard Frahm, Filippa Leth Agerbo, Frederik Prip Jakobsen, Ricco Holmer Andersen (praktisk medhjælp) Nederst fra venstre: Sofie Augusta Junge, Caroline Matilde Pagliai, Thi Ngoc Oanh Hoang, Thomas Wael Bentsen, Cecilie Mølschow Corneliussen, Louise Bach Grosen, Semin Ziar årsskrift kragelundskolen 2013/14 Side 31

32 Telefontavle Ledelse: Lærerpersonale: MO BE FF PHU Mols, Lene Berg, Marianne Fisker, Freddy Hust, Per Børnehaveklasselærere: CT DR ID MB LS Tosti, Christel Saabye, Dorthe R Damgaard, Inge- Merete Buch, Mette Sørensen N., Lone AA AB AH AI AJ AL AN AT BB BG BR BS CB Andreasen, Anne Mette Bernhard, Astrid Hald, Anna-Grethe Ipsen, Allan Jensen, Anne Lander, Anne Nielsen, Anders Thygesen, Andrea Byrialsdatter, Birgitte Christensen, Mona Borg Berthelsen, Brian Rix Skov, Birthe Bisgaard I., Christina CH CJ DN DP EØ FA FN FP GC HA HE HP HS Hvidberg, Conny Jensen, Cathrine Fugl Vigstrup Servé, David Nielsen Povlsen, Dorte Øland, Eva Andersen, Finn Nielsen, Frits Pedersen, Flemming Clausen, Gitte Hald, Erik Hensel, Anni Pedersen, Henning Krogh, Hanne Storgaard HT IK IR JA JC JE JK KA KC KG KP KR KS Tøttrup, Helle S. Kristensen, Irene S Rix, Inge Andersen, Jesper Christiansen, Jeppe Erichsen, Jeanette Kolling, Jan Andersen, Kurt Christensen, Karsten Gregersen, Knud Pilkington, Karen Rasmussen, Karl Aage Petersen, Kristina Skjøde Side 32 årsskrift kragelundskolen 2012/13

33 SFO pædagoger: LA LB LH LI LZ MD MG MH MK ML NM PE RP Lauridsen, Marie Hald Bjerre, Louise Hansen, Lone Lilleøre, Maria Zesach, Lotte Jessen, Malene Due Pedersen, Mette Gotlieb Henriksen, Mathias N Kjær, Maren Ansjerg Orlov Lave, Mette Sloth Orlov Møller, Niels Karstoft Ejegod, Pernille Pihlkjær, Rasmus L RS SD SG SH SI SJ SL TA TE TH TØ UB Sørensen, Rikke Holm Degn, Søren Grods, Steffen Schmidt Homilius, Signe Orlov Nielsen, Sille D Jensen, Søren Ladegård Lauge Nielsen, Søren Andersen, Trine M. Eilertsen, Thomas O Hartelius, Thorbjørn Tønder, Anne A Boie, Ulrik AHA Haag, Anna Helena ASC Schmidt, Allan ATH Thorsø, Anne Marie BTH Thestrup, Bo DAN Andersen, Dorthe V FAN Andersen, Finn IGR JFI JLR Graversen, Inger Marie Fisker, Jeanne Maria Randrup, Johan L. KAN Andreadaki, Kassandra KAS Askham, Kevin LMO Mogensen, Lasse S MBC Kristensen, Martine B. MDT Thusgaard, Morten Dietz MNO Noe, Mette MTH Theede, Marc OSK Skov, Ole PPE SIS Pedersen, Peter Ø. Isaksen, Sanne TAS Asmussen, Trine TBR Brandt, Tommi VHA Hansen, Vibeke VIF Fischer, Vitus Istvan VRA Rasmussen, Vibeke ASØ Sørensen, Anette V. årsskrift kragelundskolen 2012/13 Side 33

34 Ledelse Lene Mols Skoleleder Freddy Fisker Administrativ leder Marianne Berg Pædagogisk leder Per Hust SFO-leder Administration og teknik Helle Peschardt Sekretær Liisa Dalgas Sekretær Sidse Markmann Kontormedhjælp Betina Vangsøe Frokost assistent Søren Nielsen Teknisk service Leder Henrik Hjermind Teknisk servicemedarbejder Side 34 årsskrift kragelundskolen 2014/15

35 Læge og sundhedspleje Britta Weyer Skolelæge Anette Bach Lægesekretær Gitte Nørlev Sundhedsplejerske Charlotte Norvang Sundhedsplejerske Tandlægeklinikken Sara Nybo Tandplejer Bettina Falko Klinikassistent Dorthe F. Andersen Klinikassistent Elsebeth Jakobsen Klinikassistent PPR Helle Juul Larsen Specialtandlæge, tandregulering Lise Ejg Kristensen Talehørekonsulent Karl Aage Balle Skolepsykolog årsskrift kragelundskolen 2014/15 Side 35

36 SFO Allan Schmidt Anna Helena Haag Anette V. Sørensen Anne Marie Thorsøe Jeanne Fisker Johan Randrup Kassandra Andreadaki Kevin Askham Morten Thusgaard Ole Skov Peter Østerskov Pedersen Sanne Isaksen Side 36 årsskrift kragelundskolen 2014/15

Ledelse. Administration og teknik. Lene Mols Skoleleder. Freddy Fisker Administrativ leder. Per Hust SFO-leder. Marianne Berg Pædagogisk leder

Ledelse. Administration og teknik. Lene Mols Skoleleder. Freddy Fisker Administrativ leder. Per Hust SFO-leder. Marianne Berg Pædagogisk leder Ledelse Lene Mols Skoleleder Freddy Fisker Administrativ leder Marianne Berg Pædagogisk leder Per Hust SFO-leder Administration og teknik Helle Peschardt Sekretær Liisa Dalgas Sekretær Sidse Markmann Kontormedhjælp

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Årsskrift Kragelundskolen 2013/14

Årsskrift Kragelundskolen 2013/14 Årsskrift Kragelundskolen 2013/14 Kontaktinformation Kragelundskolen Skolens kontor er åbent Parkvej 18 på alle skoledage mellem 8270 Højbjerg kl. 8.00 15.00 kra@mbu.aarhus.dk www.kragelundskolen.dk Skolens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015

Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015 Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Hårup Skole. Vi kan så småt skimte elevernes sommerferie i det fjerne. Her ved skoleårets afslutning er der en masse at glæde sig over: vores

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

Tinderhøj Skole. Skolebestyrelsens årsberetning 2013/2014. Velkommen. Skolebestyrelsens Årsberetning. Ny skolereform

Tinderhøj Skole. Skolebestyrelsens årsberetning 2013/2014. Velkommen. Skolebestyrelsens Årsberetning. Ny skolereform Tinderhøj Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2013/2014 Velkommen Skolebestyrelsens Årsberetning Ny skolereform Hvem er skolebestyrelsen Peder Skjalm Lissner formand Jens Tousgaard næstformand Thomas

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 4.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 36 37 On. 21. aug. On. 28. aug. On. 4.sept. Rystesammendag for MG Forældremøde

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Side 1 af 5 Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Skolens navn: Spurvelundskolen Skoleår:06-07 Generelt om forældresamarbejdet: Forældresamarbejde

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

SKOLEREFORM. Værdier på Bryndum Skole. engagement og energi læring og udvikling fællesskab og trivsel

SKOLEREFORM. Værdier på Bryndum Skole. engagement og energi læring og udvikling fællesskab og trivsel Værdier på Bryndum Skole engagement og energi læring og udvikling fællesskab og trivsel Husk!!! Ingen spørgsmål er dumme og ingen kommentarer fra Jer er irrelevante Blot er det vigtigt, når nu vi er så

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig...

Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig... Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig... Alle elever går på sommerferie d. 26. juni og møder i skole igen onsdag d. 12. august kl.08.00. Vi byder på morgenmad til elever og

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2, 2650 Hvidovre Tlf.: 3675 3035 - Fax: 3675 1294 - E-mail: soenderkaer@hvidovre.dk Sønderkærskolen Det fine ved at lære noget er, at ingen kan

Læs mere

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE Velkommen i skole Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE 2 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fag i folkeskolen 3 Folkeskolens

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Velkommen til fælles forældremøde. Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen

Velkommen til fælles forældremøde. Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen Velkommen til fælles forældremøde Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen Fællessang Orientering om reformens væsentlige ændringer og hvordan, vi har planlagt kommende skoleår på Tommerup Skole

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Årsplan for 5.klasse 2014-2015

Årsplan for 5.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 5.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 To. 14.aug. Forældremøde i 5.kl. 34 To. 21.aug. Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl.,

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Kære elever og forældre,

Kære elever og forældre, Kære elever og forældre, Efter en et fantastisk forår med mange samlende arrangementer, hvor oplevelserne har været mangfoldige og hvor der har været stort fremøde til såvel 9. kl. Sidste Skoledag, 6.

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere