TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen Louis Hjelmsø, Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Møderække 2015, Kultur- og Fritidsudvalget samt diverse underudvalg m.m Oplæg til udarbejdelse af kulturstrategi Parkeringsforhold - Tårnby Skole, Sneserevej Eventuelt...9 Bilagsoversigt

3 Kultur- og Fritidsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/15998 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Paw Karslund RESUMÉ Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget /SHJ 1. At dagsorden til udvalgets møde den godkendes. BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 Kultur- og Fritidsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/15998 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Paw Karslund RESUMÉ a. Referat fra møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse 27. august 2014 b. Regnskab 2013 fra Crossroad Gospel. c. Arrangementer på biblioteket, september d. Nyhedsbrev september 2014, Tårnby Kommunebiblioteker. e. Krokodillebio i Kastrup Bio efteråret f. Konference arrangeret af Statens Kunstfond. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At punkterne a f tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse 27 august / docx 2 Åben Regnskab 2013, Crossroad Gospel.pdf /14 3 Åben Arrangementer september biblioteket.pdf /14 4 Åben Nyhedsbrev september 2014, Tårnby Kommunebiblioteker /14 5 Åben Krokodillebio i Kastrup Bio efteråret 2014.pdf /14 6 Åben Konference arrangeret af Statens Kunstfond.docx /14 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 3

5 Kultur- og Fritidsudvalget d Møderække 2015, Kultur- og Fritidsudvalget samt diverse underudvalg m.m. Åben sag Sagsnr.: 14/25713 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Paw Karslund RESUMÉ Vedhæftet forslag til møderække for Kultur- og Fritidsudvalgsmøder i 2015, samt datoer for møder i Folkeoplysningsudvalget, Foreningsudvalget, Idrætsprisoverrækkelse, Foreningsprisoverrækkelse og Voksenundervisningsudvalget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At forslag til møderækken for 2015 i Kultur- og Fritidsudvalget og diverse underudvalg m.m. tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Møderække 2015, Kultur- og Fritidsudvalget samt diverse underudvalg m.m..docx /14 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt i det det tilstræbes at møderne finder sted i lokale med mulighed for udluftning. 4

6 Kultur- og Fritidsudvalget d Oplæg til udarbejdelse af kulturstrategi Åben sag Sagsnr.: 14/23945 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Paw Karslund RESUMÉ På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet i april måned blev det drøftet, at der skulle udarbejdes et oplæg vedr. etableringen af en mere overordnet plan for Kultur- og Fritidsområdet. Hermed oplæg til drøftelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med en sådan plan skal være, at Kommunalbestyrelsen, i samarbejde med borgere og foreninger samt forvaltningen, får etableret nogle mere overordnede pejlemærker for udviklingen af Kultur- og Fritidsområdet i Tårnby Kommune i f.eks. et 10-årigt perspektiv. Følgende proces skal foreslås: Fase Optimering af formål og indhold, Politiske mål og visioner, Målsætninger og resultatkrav i forbindelse med budgetlægningen. Begyndende på oktober - mødet (Rekreative områder og Havne) december (Fritidsfaciliteter og Fritidsaktiviteter) januar (Kultur) februar (Folkebiblioteker). Fase , juni måned. Seminar for Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen kommer med oplæg til proces og indhold i forhold til en kulturstrategiplan/kultur- og fritidsplan. Der præsenteres forskellige typer af planer, muligheder for borgerinddragelse, evt. anvendelse af ekstern konsulentbistand m.v. Fase 3. September 2015 juni Udarbejdelse af Kultur- og Fritidsplan, evt. i etaper på baggrund af seminar og efterfølgende oplæg fra forvaltningen: Proces, borgerinddragelse, foreningsinddragelse Vejledede tidsplan Sluttelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i maj 16 (Lokal parallel: Sundhedsplan 2020.) 5

7 Kultur- og Fritidsudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller /SHJ 1. At Kultur- og fritidsudvalget drøfter og godkender oplæg til udarbejdelse af kulturstrategi. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Eksempler på Kulturstrategier og kulturplaner.docx /14 2 Åben Oversigt over serviceområder.docx /14 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt i det rækkefølgen med gennemgang af serviceområder vil blive ændret i forhold til praktiske omstændigheder. 6

8 Kultur- og Fritidsudvalget d Parkeringsforhold - Tårnby Skole, Sneserevej 2-10 Åben sag Sagsnr.: 03/5565 Sagsansvarlig: rma.tf Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Paw Karslund RESUMÉ Teknisk Forvaltning er blevet gjort opmærksom på, at der er problemer med uvedkommende parkering på Tårnby Skole Teknisk Forvaltning indstiller, at der opsættes parkeringsregulerende skilte ved Tårnby Skole. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Behovet for p-pladser er i de sidste år steget væsentligt, da såvel VUC, AOF som øvrige brugere af skolen har forøget deres aktivitetsniveau. Samtidig er der sket den udvikling, at ansatte og beboere på Tårnby Torv, inkl. taxavognmænd i nærområdet, har fået øje på, at man kan langtidsparkere på Tårnby Skole ganske gratis. Også rejsende, der skal videre til lufthavnen på ferie, bruger denne mulighed. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der opstilles skilte med angivelse af Kun parkering med ærinde til skolen samt 8-timers tidsbegrænset parkering på hele skolens område. Teknisk Forvaltnings foretager den nødvendige opfølgning inkl. indhentning af politiets tilladelse. ØKONOMI Udgiften til opstilling af skilte afholdes over Tårnby Skoles driftskonto. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. at der gives tilladelse til at opstille skilt ved indkørslen fra Sneserevej til Tårnby Skoles store gård med teksten: kun parkering med ærinde til skolen samt skilt med 8-timers tidsbegrænset parkering på hele skolens område. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben PDF - opstilling af 3 skilte /14 7

9 Kultur- og Fritidsudvalget d BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Teknisk Forvaltnings beslutning tiltrådt. 8

10 Kultur- og Fritidsudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/15998 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Paw Karslund INDSTILLING /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN I forbindelse med mødet var der præsentation af virksomheden på Tårnby Kommunebiblioteker og rundvisning på Hovedbiblioteket. Bibliotekschefen er inviteret til at holde oplæg på to konferencer i Australien i første halvdel af november d.å. Der fremsendes ansøgning til Økonomiudvalget. Bevaringsforeningens arkitekturpris blev den 6. september givet til Bordinghus. Prisen blev på kommunes vegne modtaget af Camilla Schwalbe. Bibliotekschefen har deltaget i indledende møde vedr. næste version af de regionale kulturaftaler. Frants Nielsen og Jens Lauridsen deltager i møde i Roskilde den 30. september 2014 vedr. Biblioteket lokalsamfundets drivkraft. Mulighed for tilmelding til bibliotekschefen frem til og med torsdag den 11. september. Næste Kultur- og Fritidsudvalgsmøde finder sted i Kastrup Lystbådehavn med henblik på besigtigelse af dette serviceområde. Det konkrete sted for mødet afholdelse meddeles senere. 9

11 Kultur- og Fritidsudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Referat fra møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse 27 august 2014.docx (152390/14) 2. Regnskab 2013, Crossroad Gospel.pdf (150768/14) 3. Arrangementer september biblioteket.pdf (148129/14) 4. Nyhedsbrev september 2014, Tårnby Kommunebiblioteker. (152380/14) 5. Krokodillebio i Kastrup Bio efteråret 2014.pdf (152793/14) 6. Konference arrangeret af Statens Kunstfond.docx (150746/14) 3. Møderække 2015, Kultur- og Fritidsudvalget samt diverse underudvalg m.m. 1. Møderække 2015, Kultur- og Fritidsudvalget samt diverse underudvalg m.m..docx (148603/14) 4. Oplæg til udarbejdelse af kulturstrategi 1. Eksempler på Kulturstrategier og kulturplaner.docx (135261/14) 2. Oversigt over serviceområder.docx (135262/14) 5. Parkeringsforhold - Tårnby Skole, Sneserevej PDF - opstilling af 3 skilte (129081/14) 10

12 Bilag: 2.1. Referat fra møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse 27 august 2014.docx Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

13 Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Referat Tårnby Naturskoles bestyrelse Onsdag den 27. august 2014 kl Havnekontoret, Kastrup Lystbådehavn, Kastrup Strandpark 31. Møde nr. 3/2014 Til stede: Brian Franklin, Jacob Jensen, Susanne Hammer-Jakobsen, Allan Andersen, Frants Nielsen, Hans Henrik Christensen og Jens Lauridsen. Afbud: Stella Blichfeldt 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Godkendt. 2. Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 2/2014 den Vedlagt. Beslutning: Ingen bemærkninger. 3. Naturskolelederens meddelelser og øvrige meddelelser. Administrativt Barselsvikariat søges hos Økonomiudvalget forlænget med en måned til og med september. Udgift dækkes via overskydende lønmidler fra studentermedhjælperbudget for Blå Base. 3 nye studentermedhjælpere er ansat i juni ved Blå Base, mens 2 er stoppet pga. afsluttet uddannelse. Nye regler for hhv. Friluftshusets og Blå Base studentermedhjælperes arbejdsvilkår (ens i alle kommuner) gør at alle studentermedhjælpere fastansættes på månedsløn pr 1/8. Naturskolelederen har været på 2 lærerværelser for at fortælle om det kommende samarbejde mellem Naturskole og lærere/pædagoger i lyset af skolereform.

14 Ultimo juni holdt Naturskolelederen kort oplæg om Naturskole og skolereform for Børne- og Skoleudvalget. Medio august var Kultur- og Fritidsudvalget på besigtigelse på Naturcenter Amager hvor Naturskolelederen viste rundt og fortalte om arbejdet på Naturskolen og aktiviteter i Friluftshuset. Fuglesamlingen blev også vist frem. Fuglemagasinet er renoveret efter branden i foråret. Fuglene er netop flyttet tilbage. Endeligt regnskab over skadernes omfang kan endnu ikke opgøres. Naturvejledning Blå Base har haft en god sommer med mange besøgende og en del rosende kommentarer og anbefalinger. Alle dage frem til efterårsferien er optaget af aktiviteter. De er primært koncentreret omkring snorkling, roning i havkajak og andet ved Blå Base. I august har der været afholdt et skolereformskursus kaldet Uderumsoplukkeren. Alle skoler har fået tilbuddet om dette kursus. Målet er at åbne uderummet omkring skolerne for at flytte en del af det pædagogiske og faglige arbejde uden for skolen. Naturambassadørerne arbejder med science i børnehøjde i efteråret ved 2 kurser. De inviteres til samarbejde med skolerne i Naturvidenskabsugen (uge 39). I Sundhedsugen bidrager Naturskolen til det offentlige program med træklatring to eftermiddage. Arrangementet afholdes i Travbaneparken. Nylærerdag, der er henvendt til nyansatte lærere og pædagoger, besøger i år (9/9) den Blå Base samt Naturskolen. 45 er tilmeldt. Naturens dag (søndag 14/9) afholdes sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet på hhv. Blå Base og i Friluftshuset. Samarbejde Der er indledt et samarbejde med Zoologisk Museum om fangst og registrering af saltvandsfisk. Det betyder, at Naturskolen har mulighed for at sætte åleruse alle dage i sommerperioden hvor ruser ellers ikke er tilladt. Vilkårene er at alle ål slippes fri og at alle fiske, der fanges artsbestemmes og noteres. Naturskolelederen forventer at indgå i arbejdsgruppen om den kommende Naturfagshandleplan. Her vil der være særligt fokus på naturfag for førskolebørn og på matematik. Friluftsrådets kredsbestyrelse for København inviterede Naturskolelederen til årsmøde. Det blev til en besigtigelse i Blå Base samt en snak om betydningen af at Kommunen modtog prisen som

15 Danmarks Friluftskommune. Jan Jakobsen (Teknik- og Miljøudvalget) deltog også. Der er indledt et foreløbigt samarbejde med AOF Amager. Målet er at understøtte Tårnby som et godt sted for blå og grønne muligheder og oplevelser. Naturskolen kommer til at facilitere en række tilbud og aktiviteter ved at involvere ressourcepersoner og netværk i afviklingen af ture og aktiviteter. I mindre omfang vil Naturskolen stå for aktiviteter på samme vilkår som Tårnby Bibliotek, der allerede samarbejder med AOF. Beslutning: Naturskolelederens meddelelser blev taget til efterretning. 4. Danmarks Friluftskommune Status ved Jacob Jensen. Penge bruges: Til nyt udstyr mm. I Blå Base kr. Til støttepunkt for udelæring i Ugandaskoven, op til kr. Til informationsmateriale, pæle og skilte ifm. naturstier, op til kr. Til mobil sauna, op til kr. Til naturrygsække, der udlånes via kommunens biblioteker, op til kr. Til udgifterne til markedsføring af Tårnby som Friluftskomune op til kr. Der er lagt særlig vægt på at pengene anvendes til i forskellige interessepunkter i kommunen, der dels kan øge mulighederne for brug af uderummet i børns og elevers læring samt for alle andre i fritiden. Det tilstræbes at pengene anvendes efterår og vinter På mødet blev delt tekster ud til natursti (kultursti) omkring Kastrups havne. 5. Samarbejdsaftale mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturskole. Se bilag. Beslutning: Aftalen blev godkendt. 6. Status på planerne om etablering af naturskole for de yngste. Beslutning:

16 Der arbejdes videre med planerne om en placering af en naturskolebygning for de 0-10 årige koblet på den eksisterende naturskolebygning. Det skal tilsikres at der er arkitektonisk sammenhæng med den øvrige bebyggelse inklusive byggelinjer. Det skal endvidere tilsikres at en ny naturskolebygning for de 0-10 årige kan anvendes fleksibelt. 7. Ideer til aktivering og nyttiggørelse af fugle fra fuglesamling. Beslutning: Det blev besluttet at Jacob Jensen og Jens Lauridsen udarbejder et notat til næste møde: 3 forskellige forslag der forholder sig til eventuelle bindinger, muligheder for formidling og økonomi. 8. Præsentation af Blå Base Beslutning: Besigtigelse foretaget. 9. Næste møde: Den 5. november, kl på Naturskolen. Beslutning: Det undersøges om mødet kan flyttes til den 26. november. Efterfølgende: Mødet flyttes til den 26. november. 10. Eventuelt. Beslutning: Forslag til mødedatoer 2015 udsendes med tilbagemeldingsfrist fredag den Efterfølgende: Mødedatoer til næste år bliver; onsdage, kl , 22.4 (budget) 26.8 og JL,

17 Bilag: 2.2. Regnskab 2013, Crossroad Gospel.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

18

19 Bilag: 2.3. Arrangementer september biblioteket.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20 SEPTEMBER 2014 Arrangementer på biblioteket M for manuel Workshop Fotoworkshop ved Torben Jensen Man. 1.9 kl / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter Du får en introduktion til de vigtigste begreber, fx eksponering, blænde, dybdeskarphed, lukkertid og iso og deres indbyrdes sammenhænge. Filmklub for de 8-10 årige Filmforevisning Man. 1.9 kl / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter Filmklub med hygge, popcorn og gode film. Følg programmet på hvor du også kan printe gratis billetter. Filmklub for de 8-10 årige Filmforevisning Ons. 3.9 kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Filmklub med hygge, popcorn og gode film. Følg programmet på hvor du også kan printe gratis billetter. Cabaret ved Bente Kure og Leif Ernstsen Koncert Fra Jenle til Nyhavn Tors. 4.9 kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Velkommen til en dejlig eftermiddag med sang og underholdning med duoen Bente Kure (guitar) og Leif Ernstsen (harmonika). (Arrangementet er fortrinsvis for bibliotekets hjemmelånere.) P6 Beat Klubben om Kate Bush Musikaften Tors. 4.9 kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Den enestående sangerinde og sangskriver Kate Bush spiller koncerter for første gang i 35 år. P6 Beat Klubben markerer comebacket med en hel temaaften med foredrag og musikquiz. Beethoven Klassisk lytteklub Musikforedrag ved Palle Andkjær Olsen Tirs. 9.9 kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr. Symfonien som kunstform. I det første af efterårets lytteklubber gennemgås Beethovens 5. symfoni, også. kendt som Skæbnesymfonien. Læsekreds i Vestamager Bibliotek Læsekreds Tirs. 9.9 kl / Vestamager Bibliotek / Fri adgang Vi snakker om Fredrick Backmans roman En mand der hedder Ove. Bogen kan hentes på biblioteket. Læsekreds mødes desuden 21.okt. og 2. dec. kl Temaaften om alkohol - ved Henrik Rindom Foredrag Tirs. 9.9 kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Misbrugsekspert Henrik Rindom og behandlere fra Amager Lænke-ambulatorium taler om alkohol-vaner, forbrug, misbrug og afhængighed. Arrangementet afholdes i samarbejde med Amager Lænke-ambulatorium. Se mere og køb billet på taarnbybib.dk Det er også muligt at købe billet på biblioteket. Arrangement for børn Arrangement for voksne Tårnby Kommunebiblioteker taarnbybib.dk

21 Film år med amagergrøntsager Filmforevisning Ons.10.9 kl & / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter Filmen fortæller om den hollandske indvandring til Amager i 1521, og om Producentforeningens historie. Derefter følger vi producenternes hverdag i Varighed: 52 minutter. Beat & Brøl - Electronica for de 3-7 årige Musikforestilling Lør kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr. Beat & Brøl er en forestilling der tager de yngste med rundt i dyrenes verden for, at undersøge dyrenes egne lyde. Er der musik i løvens brøl, er der rytme i frøens kvækken og kan en elefants snabel faktisk sammenlignes med en trompet? Og den store flugt - ved Andrea Hejlskov Foredrag Man kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr. For to år siden smed Andrea sammen med sin mand og fire børn alle sine ejendele på lossepladsen og flygtede langt ud i de svenske skove. Foredraget handler om det første, vilde år i skoven, som hun har beskrevet i bogen Og den store flugt. Kongelunden, Fasanerne og Kartoflerne Foredrag ved Tommy P. Christensen Tirs kl / Vestamager Bibliotek / Billet 30 kr. For enden af Kongelundsvejen ligger Kongelunden, Amagers gamle skov, anlagt i 1818 for at afhjælpe manglen på brænde og træ på den nærmest træløse ø, og i 1840 kom fasaneriet til. Kom og få en god Amagerhistorie... Akvarelcafé Workshop Ons kl / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang I akvarelcafeen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller godt i gang. Medbring egne materialer. Sebastian Dorset Foredrag Livet er meget værre end dets rygte Tors kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 75 kr. købes via billetto.dk. Kom og hør Sebastian Dorsets møde med depression og psykisk sårbarhed og støt samtidig Røde Kors' arbejde i ind- og udland. Foredraget er arrangeret af Røde Kors i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Spil verdens bedste brætspil Workshop for hele familien - ved Thomas Vigild Lør kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr. I en kombination af spil-selv og korte oplæg om tendenser, får du mulighed for at høste masser af inspiration til nye brætspil for hele familien. Tipslørdag og engelsk fodboldnostalgi Foredrag ved Tommy Heisz Man kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr. Foredraget bygger på nostalgiske billeder, sjove videoklip med de kontante tacklinger på de mudrede baner på engelske stadions i 70 erne og 80 erne samt en personlig fortælling om et livslangt, smertefuldt forhold til taberklubben Wolverhampton Wanderers. Babytegn - ved Nana Winther Larsen Babycafé Lør kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr. Vidste du, at du kan kommunikere med dit barn længe før end det kan tale? Barnet er i stand til at forme tegn, før det behersker det talte ord. For forældre og babyer.

22 Børne- og ungdomsliv i den digitale tidsalder Foredrag ved Søren Østergaard Tirs kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr. Hvordan færdes vores børn og unge på nettet? Hvilke udfordringer møder de? Hvilke fodspor sætter de? Foredragsholder ph.d. Søren Østergaard er ungdomsforsker og forfatter til en række bøger omkring tweens og unge. Filmklub for de årige Filmforevisning Ons kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Filmklub med hygge, popcorn og gode film. Følg programmet på hvor du også kan printe gratis billetter. 3D hækling Strikkecafé Foredrag og workshop med Sidsel Sangild Ons kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr. I foredraget fortæller Sidsel Sangild om, hvordan hun arbejder med hækling i sine designs. Efter foredraget er der mulighed for selv at prøve forskellige 3D-teknikker. Medbring lyst uldgarn i mellemtykkelse og en hæklenål, der passer til. Tilgivelse er ikke for tøsedrenge Caféaften Foredrag ved Flemming Bak Poulsen Ons kl / Vestamager Bibliotek / Billet 30 kr. Flemming Bak Poulsen er ungdomspræst ved Skelgårdskirken og har i foråret udgivet bogen Tilgivelse er ikke for tøsedrenge - en dialog mellem psykologi og teologi. Han fortæller om sin bog og lægger op til spørgsmål og samtale om begrebet tilgivelse, som alle mennesker møder på deres vej gennem livet Teater for de 4-7 årige Børneteater Små døde dyr - ved Teatret Fair Play Lør kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr. (max 1 voksen pr. barn) Hvad sker der egentlig med alle dyrene når de dør? Er der nogen som begraver dem? To børn undrer sig og beslutter sig for at oprette deres eget begravelsesfirma. En rigtig sød forestilling og god til at åbne op for en snak om døden med børnene. Filmklub for de årige Filmforevisning Man kl / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter Filmklub med hygge, popcorn og gode film. Følg programmet på hvor du også kan printe gratis billetter. Syng med Marianne Kragh Sangeftermiddag Man kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr. Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge sammen med andre? Så kom til sangeftermiddag på biblioteket. På programmet er årstidens højskolesange, revyviser og minder fra den danske sangskat. Putins Rusland lige nu - ved Anna Libak Foredrag Man kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 60 kr. købes via aof.dk Hvad er det, der sker i Rusland lige nu, og hvorfor handler præsident Putin, som han gør? Det er der mange i Vesten, der har svært ved at forstå. Berlingskes udlandsredaktør Anna Libak kan, om nogen, gøre os klogere på spørgsmålet. Foredraget er arrangeret af AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Se mere og køb billet på taarnbybib.dk Det er også muligt at købe billet på biblioteket. Arrangement for børn Arrangement for voksne Tårnby Kommunebiblioteker taarnbybib.dk

23 Nyhed Køb billetter online på taarnbybib.dk Som noget nyt kan billetter til vores arrangementer købes online via vores hjemmeside. De kan dog stadig købes ved personligt fremmøde på Tårnby Hovedbibliotek eller Vestamager Bibliotek. Oversigten for oktober måneds arrangementer kan hentes fra den 20. september. Du kan desuden se en oversigt over arrangementerne under Det sker på biblioteket på taarnbybib.dk I løbet af efteråret annonceres flere arrangementer. Følg med på hjemmesiden og i bibliotekets nyhedsbrev. Tårnby HOVEDBIBLIOTEK Kamillevej 10, 2770 Kastrup Tlf Vestamager Bibliotek Ugandavej 111, 2770 Kastrup Tlf Tårnby Kommunebiblioteker taarnbybib.dk

24 Bilag: 2.4. Nyhedsbrev september 2014, Tårnby Kommunebiblioteker. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

25 Afmeld Nyhedsbrev September Nyheder Fra Tipslørdag til flugten fra det moderne samfund September måneds arrangementer spænder vidt! GLEMMER DU - Første Verdenskrig I år er det 100 år siden, at Første Verdenskrig brød ud. Læs i GLEMMER DU om, hvordan hele Amager blev forandret.

26 Har du tilmeldt dig Digital Post? Fra 1. november skal alle danskere over 15 år være tilmeldt digital post. Du kan selv tilmelde dig på borger.dk under punktet Min Post. Du kan også få hjælp til at blive tilmeldt på biblioteket Nye muligheder for at søge på hjemmesiden Læs hvordan du kan bruge Udvidet søgning til at lave mere præcise søgninger September i Kastrup Bio September i Kastrup Bio byder på forpremiere på FASANDRÆBERNE og både babybio, tirsdagsbio og Lisbethklubben starter igen! Tårnby Kommunebiblioteker - Kamillevej 10, 2770 Kastrup - Tlf.: Telefon:

27 Bilag: 2.5. Krokodillebio i Kastrup Bio efteråret 2014.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

28 VELKOMMEN TIL KROKODILLEBIO - med børnehaven i biografen Film er et medie med stor fascinationskraft. Når børn ser film, er de meget engagerede og for børn er film er en god indgang til at sætte dagligdagssituationer, følelser og konflikter i perspektiv. I Kastrup Bio mener vi, at børn skal have adgang til gode film, fortalt i øjenhøjde, og med henblik på at skabe kvalitets filmoplevelser for de mindste. KROKODILLEBIO er et tilbud til børnehaver i Tårnby Kommune. I KROKODILLEBIO kan børnehaver komme gratis i biografen og se kvalitetsfilm rettet mod børn i alderen 3-6 år. Hver forestilling er sammensat af en række kortfilm, som omhandler emner, børn kan relatere til. Film og pædagogiske materialer stilles til rådighed af Det Danske Filminstitut. LEG MED FILM er pædagogiske materialer til arbejdet med film i daginstitutionerne, stillet til rådighed af Det Danske Filminstitut. Børn påvirkes fysisk og følelsesmæssigt af de filmoplevelser, de har. Det skaber behov for bearbejdning. Når vi taler med børnene om de film, vi ser sammen med dem, og laver filmaktiviteter med dem, får børnene mulighed for at bearbejde deres oplevelser i fællesskab.. DFI, 2014 På kan I finde forslag og inspiration til lege og filmpædagogiske aktiviteter, som I kan lave med jeres børnegruppe. På de følgende sider kan I læse mere om de praktiske oplysninger, filmprogrammet og beskrivelser af de enkelte film. PRAKTISKE OPLYSNINGER Pris Tilmelding Tid og sted Det er pt. gratis for den enkelte institution at deltage. I skal dog selv afholde udgifter til eventuel transport til og fra biografen. Tilmelding til forestillingerne er nødvendig og tilmeldingen er bindende. Alle tilmeldinger skal sendes til hvor I oplyser Institutionens navn, det samlede antal voksne og børn som deltager, samt navn og telefonnummer på en kontaktperson. Der åbnes for tilmelding tirsdag 2. september. Dørene til biografen og ind til salene åbner 15 min. før forestillingen starter. Vi anbefaler, at I kommer i god tid. Biografen ligger på Kastrupvej 270, 2770 Kastrup. Vi glæder os til at se jer i KROKODILLEBIO. Med venlig hilsen Alder Madpakker I øvrigt Forestillingerne henvender sig til børn i alderen 3-6 år, fordelt på De Små 3-4 år og De Store 5-6 år. Vær opmærksom på, om de film, I ønsker at se, henvender sig til den aldersgruppe, børnene er i. I er velkomne til at medbringe madpakker, som I kan spise i foyeren efter forestillingen. Det er ikke tilladt at medbringe slik, popcorn og sodavand til forestillingerne. Caféen holder lukket for salg i forbindelse med KROKODILLEBIO.

29 KROKODILLEBIO SEPTEMBER 2014 TORSDAG 18. SEPTEMBER 2014 FOR DE SMÅ 3-4 ÅR kl Samlet spilletid 39 min. FLØJTELØS Historien finder sted i en farverig og trafikeret by fyldt af mennesker og dyr. Alle er meget musikalske og kan fløjte, undtagen den lille fugl Fløjteløs. Han flyver forgæves rundt og prøver at fløjte, men han er så håbløs til det, at hans omgivelser opgiver at undervise ham. Fløjteløs hugger en politimands fløjte. Så kan han være med i byens musik! Men Fløjteløs laver nu ikke andet end støj og ballade, og alle beder ham om at tie stille! Så bliver han fornærmet. Han skal vise dem, én gang for alle. Instruktør: Siri Melchior STORVASK FANGET I PUDEN Instruktøren Kassandra Wellendorf har med animationsfilmene»storvask«skabt en række små fortællinger, der tager udgangspunkt i fantasien om, at vasketøj har sit eget liv bag vaskemaskinens rude. Wellendorf skaber et surrealistisk univers, hvor vaskemaskinens rum forvandler sig til et ishav, en garnjungle, en pjaltetøjsverden, en legeplads eller et farligt undervandsunivers.. Instruktør: Kassandra Wallendorf SNUTTEFILM HALLØJ LILLE ABE Snuttefilm er i alt 5 film for de mindre børn: "Hele natten", "Halløj, lille abe", "Simons and", "Alle må komme med" samt "Nelly pakker". Hver film er et lille eventyr i sig selv med mange følelser, meget musik og stor dramatik på små børns niveau. Mellem filmene dukker de små figurer»snutterne«op i mellemspil, som både fungerer som pauser at få vejret i og som præsentationer af den næste film. Instruktør: Anna-Clara Tidholm og Gun Jacobsen ERNST I TIVOLI Ernst og mor er i Tivoli. Ernst vil have en candyfloss, som han køber af en sød lille "Tivoli pige". Mor vil op i Pariserhjulet, men det vil Ernst ikke, så han må sætte sig på en bænk og spise sin candyfloss og vente på mor. Ernst keder sig og får øje på "Tivoli pigen" ved sin bod. Han vil over til hende. Mens mor suser rundt oppe i Pariserhjulet bevæger Ernst sig ind i menneskemylderet hvor han farer vild. Instruktør: Alice de Champfleury KARLA KANIN PÅ STRANDEN I "Karla Kanin på stranden" følger vi en kaninpige med lange ører og storprikkede bukser og hendes møde med en mariehøne. De to nyder en dag sammen på stranden, hvor vinden suser og solen skinner. Instruktør: Lasse Persson DET GULE HUS - BLOMSTERDRONNINGEN "Blomsterdronningen" er den anden af fem film fra "Det Gule Hus" - et stort hus på Nørrebro i København. Dette er en serie på fem magisk-realistiske historier om Chloë og Thea, to små piger, som går på opdagelse i deres store hus i jagten på eventyr bag naboernes døre og lige rundt om hjørne. I "Blomsterdronningen" drager Chloe og Thea ud på en odyssé gennem Det Gule Hus' små forhaver. Her finder de forskellige tilgange til livet - blandt andet viceværten Bjørn, der udrydder al ukrudt på sin vej - og hans modstykke "Blomsterdronningen Paula", der føler at alle planter bør beskyttes. De møder også tvillingerne Ida og Johanne, der har skabt deres helt egen virkelighed. Instruktør: Catherine Kuntze FOR DE STORE 5-6 ÅR kl Samlet spilletid 53 min. DEN ALT FOR LILLE PRINS Den lille prins er i gang med forårsrengøringen. Alt skal med, inde som ude. Solen skal også have en tur - selv om den er langt væk. Det kræver mange forsøg, men lykkes til sidst. En lille filmfortælling for de mindste børn; den sætter fokus på universets dimensioner med stor sympati for børns fantasi, hvor alt kan lade sig gøre.toget for at finde sin mor. Instruktør: Zoia Trofimova PIP OG PAPEGØJE Tobias' største ønske er at få en fugl, så da han en dag redder en syg spurv, smugler han den med hjem. Den viser sig at være Den Blinde Fe, og som belønning får Tobias et ønske opfyldt. Desværre er Den Blinde Fe virkelig dårlig til at trylle, og Tobias bliver ved en fejl forvandlet til en grøn papegøje og må nu flyve ud i verden. Snart har den onde fuglehandler fanget ham, og det er ikke så heldigt: Hvis ikke Tobias bliver tryllet om, inden der er gået 29 timer, vil han forblive papegøje for evigt. Instruktør: Natasha Arthy

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

Kvalificer børns møde med film og medier

Kvalificer børns møde med film og medier Kvalificer børns møde med film og medier 2012/2013 Børnene var meget koncentrerede om det, der foregik på lærredet og klappede spontant efter hver film. Børnenes koncentration viste mig, at DFI har tilpasset

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

PROGRAM EFTERÅR 2014 - FORÅR 2015

PROGRAM EFTERÅR 2014 - FORÅR 2015 PROGRAM EFTERÅR 2014 - FORÅR 2015 SIDE 1 / VELKOMMEN Biograferne i RUDERSDAL byder velkommen til filmoplevelser på det store lærred. Rudersdal kommunes Børnehave Bio er et mere end 20 år gammelt initiativ,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. april 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Kvalificer børns møde med film og medier

Kvalificer børns møde med film og medier Kvalificer børns møde med film og medier BØRNEBIFFEN 2013/2014 Børnene var meget koncentrerede om det, der foregik på lærredet og klappede spontant efter hver film. Børnenes koncentration viste mig, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 19. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kastrupgårdsamlingen Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Velkommen til BØRNEBIFFEN / Nordfyns Kommune Forår 2016

Velkommen til BØRNEBIFFEN / Nordfyns Kommune Forår 2016 Velkommen til BØRNEBIFFEN / Nordfyns Kommune Forår 2016 Børnebiffen er et særligt biograftilbud for børn på 3-6 år i de fynske dagtilbud i følgende ni kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Med Rød Stue i biografen 2012

Med Rød Stue i biografen 2012 Med Rød Stue i biografen 2012 Velkommen Med Rød Stue i Biografen Velkommen til en ny sæson for Med Rød Stue i biografen i Nordjylland. Børn skal have adgang til gode film, der passer til dem. De rette

Læs mere

Vær med til at kvalificere børns møde med film og medier

Vær med til at kvalificere børns møde med film og medier Vær med til at kvalificere børns møde med film og medier Film er ikke bare film Børn skal have adgang til gode film, der passer til dem. Det Danske Filminstitut VELKOMMEN TIL FILM ER IKKE BARE FILM! Mere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 23. april til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 23. april til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 23. april 2013 til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 14. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

DE SMÅ BØRN MØDER FILMEN. præsenterer BØRNEBIFFEN FYN 2014 SÆRPROGRAM RINGE BIO

DE SMÅ BØRN MØDER FILMEN. præsenterer BØRNEBIFFEN FYN 2014 SÆRPROGRAM RINGE BIO DE SMÅ BØRN MØDER FILMEN præsenterer BØRNEBIFFEN FYN 2014 SÆRPROGRAM RINGE BIO Velkommen til BØRNEBIFFEN 2014 Børnebiffen er et særligt biograftilbud for alle fynske daginstitutioner og deres børn fra

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

ed Rød Så tur i Børnebiffen på tur i Frederikssund

ed Rød Så tur i Børnebiffen på tur i Frederikssund ed Rød Så tur i Børnebiffen på tur i Frederikssund Velkommen Velkommen til efterår 2015 med Børnebiffen på tur i Frederikssund. Filmtilbuddet består af 2 filmtilbud, et for de 3-4årige og et for de 5-6årige.

Læs mere

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget Referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: 209, Mødelokale Medlemmer: Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Jannie Meiltoft,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Billetpris: 20 kr. pr. abonnement, som gælder for én person til alle forestillinger i hele sæsonen 2012-2013

Billetpris: 20 kr. pr. abonnement, som gælder for én person til alle forestillinger i hele sæsonen 2012-2013 SIDE 1 / VELKOMMEN SIDE 2 / INFO Biograferne i RUDERSDAL byder velkommen til filmoplevelser på det store lærred. Rudersdal kommunes Børnehave Bio er et mere end 20 år gammelt initiativ, som hvert år afvikles

Læs mere

I Nordfyns Kommune er der igen arrangeret visninger på bibliotek og rådhus hertil et lavet dette særprogram.

I Nordfyns Kommune er der igen arrangeret visninger på bibliotek og rådhus hertil et lavet dette særprogram. Velkommen til BØRNEBIFFEN Efterår 2015 Børnebiffen er et særligt biograftilbud for børn på 3-6 år i de fynske dagtilbud i følgende ni kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg, Langeland,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

DE SMÅ BØRN MØDER FILMEN. præsenterer BØRNEBIFFEN FYN 2014

DE SMÅ BØRN MØDER FILMEN. præsenterer BØRNEBIFFEN FYN 2014 DE SMÅ BØRN MØDER FILMEN præsenterer BØRNEBIFFEN FYN 2014 Velkommen til BØRNEBIFFEN 2014 Børnebiffen er et særligt biograftilbud for alle fynske daginstitutioner og deres børn fra 3-6-år. Deltagelse er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD

SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD Film-i-Kufferten // 4-6-årige Børn i dagtilbud får nu med Film i Kufferten mulighed for at lave små tegnefilm vha. webcam og ipad. Der er plads til to grupper á

Læs mere

Vil I med i biffen? Film i børnehøjde for børnehavebørn

Vil I med i biffen? Film i børnehøjde for børnehavebørn Vil I med i biffen? Film i børnehøjde for børnehavebørn VELKOMMEN TIL BØRNEBIFFEN! BØRNEBIFFEN er et nyt initiativ i Guldborgsund Kommune for børnehaver. Børnebiffen er for de 3-6-årige og deres pædagoger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR. REFERAT MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: 22.02.2017 MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: 16.30 18.00 EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 16/4542 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 1/2017 Vibeke Rasmussen (formand),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, møderum 6 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

- lige de film vi gerne ville se!! Vi vidste det bare ikke...

- lige de film vi gerne ville se!! Vi vidste det bare ikke... - lige de film vi gerne ville se!! Vi vidste det bare ikke... Film skal ses på det store Program SÆSON 2013 & 2014 lærred. Gå i FILMKLUBBEN - gå i kino Læs venligst hele programmet af hensyn til praktiske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

BØRNE- BIFFEN EFTERÅR FYN. PixiFilm Dagtilbud

BØRNE- BIFFEN EFTERÅR FYN. PixiFilm Dagtilbud BØRNE- BIFFEN EFTERÅR 2016 FYN PixiFilm Dagtilbud VELKOMMEN TIL PIXI-FILM / BØRNEBIFFEN EFTERÅR 2016 BØRNEBIFFEN Børnebiffen er et GRATIS filmtilbud til daginstitutioner. Kun transporten til og fra biografen,

Læs mere

PROGRAM EFTERÅR FORÅR 2017

PROGRAM EFTERÅR FORÅR 2017 PROGRAM EFTERÅR 2016 - FORÅR 2017 SIDE 1 / VELKOMMEN Biograferne i RUDERSDAL byder velkommen til filmoplevelser på det store lærred. Rudersdal kommunes Børnehave Bio er et mere end 20 år gammelt initiativ,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

ARRANGEMENTER OG KLUBBER FOR BØRN

ARRANGEMENTER OG KLUBBER FOR BØRN ARRANGEMENTER OG KLUBBER FOR BØRN Januar - april 2014 Københavns Hovedbibliotek Krystalgade 15 1172 Kbh K JANUAR marts 11. januar kl. 11-12.00 Klub Klassisk - En lytteklub for de 7-9 årige 13. januar kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

BØRNEBIFFEN GULDBORGSUND 2015/2016

BØRNEBIFFEN GULDBORGSUND 2015/2016 BØRNEBIFFEN GULDBORGSUND 2015/2016 Film og læreplanerne: BØRNEBIFFENS formål er at kvalificere børns møde med filmmediet, så børnene får mulighed for at udvikle sig til kompetente mediebrugere. Programmet

Læs mere

FILM LEG MED I BØRNEHAVEN INDHOLD DRENGEN I KUFFERTEN DEN LILLE RIDDER SIDE 4 SIDE 14 ERNST I SVØMME HALLEN PIP OG PAPEGØJE SIDE 8 SIDE 16 FLØJTELØS

FILM LEG MED I BØRNEHAVEN INDHOLD DRENGEN I KUFFERTEN DEN LILLE RIDDER SIDE 4 SIDE 14 ERNST I SVØMME HALLEN PIP OG PAPEGØJE SIDE 8 SIDE 16 FLØJTELØS Gj LEG MED FILM I BØRNEHAVEN INDHOLD DRENGEN I KUFFERTEN DEN LILLE RIDDER SIDE 4 ERNST I SVØMME HALLEN SIDE 14 PIP OG PAPEGØJE SIDE 8 PIPUNGERNE PRINSESSEN OG VAGTEN SIDE 16 FLØJTELØS SIDE 12 SIDE 18 Til

Læs mere

Arrangementer for børn. Forår. 2016 Børn. Biblioteket

Arrangementer for børn. Forår. 2016 Børn. Biblioteket Arrangementer for børn Forår 2016 Børn Biblioteket 1 VELKOMMEN Vi glæder os til at byde dig velkommen til bibliotekets arrangementer. Husk at hente en gratis billet. Får du ikke brug for den, så kontakt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Arrangementer for børn. Sommer

Arrangementer for børn. Sommer Arrangementer for børn Sommer 2017 ine :L Co l e lag T g er nb r ho Sommerbogen 2017 Læs 5 og få én gratis... Fra fre 16. juni - lør 26. august Læs 5 bøger og anmeld dem, så får du en gratis bog. Få mere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

PROGRAM FOR DAGTILBUD / SVEND16

PROGRAM FOR DAGTILBUD / SVEND16 PROGRAM FOR DAGTILBUD / SVEND16 Velkommen til filmoplevelser under SVEND for dagtilbud / 2016 Vi er glade for at kunne tilbyde dagtilbud i Svendborg Kommune denne mulighed for at dykke ned i filmens forunderlige

Læs mere

Oversigt over filmene på dvd erne Filmhits for børn 1-3

Oversigt over filmene på dvd erne Filmhits for børn 1-3 Oversigt over filmene på dvd erne Filmhits for børn 1-3 Med de tre dvd er Filmhits for børn 1-3 har Det Danske Filminstitut samlet en stribe af de bedste film, der har børn i indskolingsalderen som målgruppe.

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR 2016 www.tbib.dk Indholdsfortegnelse Film- og historie............. side 3 Hyggedag for tumlinge.......... side 3 Småbørnswing - 0-3 år.......... side 4 Dagplejetræf i Løgumkloster........

Læs mere

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og der skal køres ned i gear. Desværre har vi oplevet at mange har ændret og slettet ferie, efter vi har lavet vores planlægning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 Uge 26 Emne: Eventyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge26_eventyr.indd 1 06/07/10 11.43 Uge 26 l Eventyr Hopp er øm i hele kroppen, da hun

Læs mere

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien. bb bbb Børnebiksen, Juli 2013. GOD SOMMER. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så er det sommer, selvom vejret ikke helt viser det. Men

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL NOVEMBER

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL NOVEMBER Åbningstider i Ruder Es: Mandag: 14 00 21 00 Tirsdag: 14 00 21 00 Torsdag: 14 00 21 00 Fredag : 16-00 22 00 NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES November 2016 VELKOMMEN TIL NOVEMBER Så kom november, og man

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Arrangementer for børn Sommer 2016

Arrangementer for børn Sommer 2016 Arrangementer for børn Sommer 2016 Sommerbogen 2016 Læs 5 og få én gratis... Fra fre 10. juni til lør 20. august Læs 5 bøger og anmeld dem, så får du en gratis bog. Du kan også lokke din klasse med i klassekonkurrencen.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår!

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! [deadline mandag kl. 8.30] Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! Tirsdag den 17. dec. Fredag den 20. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Juleafslutning i klasserne og julespil i

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Diktat Agent Kodeknæk. Kursus nr. 1 GULE ORD. Nana kan Rita. Hun har matematik 2.b. Rita løber hen dem. Stop så I to, råber.

Diktat Agent Kodeknæk. Kursus nr. 1 GULE ORD. Nana kan Rita. Hun har matematik 2.b. Rita løber hen dem. Stop så I to, råber. Kursus nr. 1 GULE ORD Nana kan Rita. Hun har matematik 2.b. Rita løber hen dem. Stop så I to, råber. I ikke slås. Line er en idiot, råber. Det er også, råber Line. på nu, siger Rita. Riko skal ikke råbe,

Læs mere

DET DANSKE FILMINSTITUT

DET DANSKE FILMINSTITUT SMÅ BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT INDHOLDSFORTEGNELSE 04 Syv gode argumenter 07 Børnebiffen 09 Filmhits for børn 10 Filmstriben 15 Pædagogiske materialer 16 Filmkurser 19 FILM-X 20 FILM-X animation

Læs mere

Nyhedsbrev uge Del 1

Nyhedsbrev uge Del 1 Nyhedsbrev uge 40 2015 Del 1 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6-8 Side 9 God weekend Nyt fra Allan 0-1. klasse Skolernes motionsløb Hjemkundskab Roadtrip Krea Side 11-13 Fokusfag Side 14 Gymnastik

Læs mere

BØRNEBIFFEN GULDBORGSUND 2016/2017

BØRNEBIFFEN GULDBORGSUND 2016/2017 BØRNEBIFFEN GULDBORGSUND 2016/2017 Film og læreplanerne: BØRNEBIFFENS formål er at kvalificere børns møde med filmmediet, så børnene får mulighed for at udvikle sig til kompetente mediebrugere. Programmet

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Arrangementer forår 2014 på Ikast, Brande og Nørre Snede Bibliotekerne.

Arrangementer forår 2014 på Ikast, Brande og Nørre Snede Bibliotekerne. Arrangementer forår 2014 på Ikast, Brande og Nørre Snede Bibliotekerne. Torsdag d. 6. februar kl. 10.00-10.30 Fire korte tegnefilm. Rita og krokodille, tager på camping og fisketur, "Dyrevennerne - En

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Med Rød Stue i biografen 2010

Med Rød Stue i biografen 2010 Med Rød Stue i biografen 2010 2 Med Rød Stue i biografen Velkommen Med Rød Stue i Biografen Velkommen til en ny sæson for Med Rød Stue i biografen i Nordjylland. Børn skal have adgang til gode film, der

Læs mere

Hvorfor Augustenborg?

Hvorfor Augustenborg? Hvorfor Augustenborg? Arrangementer i november 2011 Brovold Nu kan Augustenborgs tidlige historie skrives om v. Susanne Østergaard Susanne Østergaard uddannet arkæolog fra Århus Universitet/Moesgaard kommer

Læs mere