TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen Louis Hjelmsø, Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Møderække 2015, Kultur- og Fritidsudvalget samt diverse underudvalg m.m Oplæg til udarbejdelse af kulturstrategi Parkeringsforhold - Tårnby Skole, Sneserevej Eventuelt...9 Bilagsoversigt

3 Kultur- og Fritidsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/15998 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Paw Karslund RESUMÉ Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget /SHJ 1. At dagsorden til udvalgets møde den godkendes. BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 Kultur- og Fritidsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/15998 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Paw Karslund RESUMÉ a. Referat fra møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse 27. august 2014 b. Regnskab 2013 fra Crossroad Gospel. c. Arrangementer på biblioteket, september d. Nyhedsbrev september 2014, Tårnby Kommunebiblioteker. e. Krokodillebio i Kastrup Bio efteråret f. Konference arrangeret af Statens Kunstfond. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At punkterne a f tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse 27 august / docx 2 Åben Regnskab 2013, Crossroad Gospel.pdf /14 3 Åben Arrangementer september biblioteket.pdf /14 4 Åben Nyhedsbrev september 2014, Tårnby Kommunebiblioteker /14 5 Åben Krokodillebio i Kastrup Bio efteråret 2014.pdf /14 6 Åben Konference arrangeret af Statens Kunstfond.docx /14 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 3

5 Kultur- og Fritidsudvalget d Møderække 2015, Kultur- og Fritidsudvalget samt diverse underudvalg m.m. Åben sag Sagsnr.: 14/25713 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Paw Karslund RESUMÉ Vedhæftet forslag til møderække for Kultur- og Fritidsudvalgsmøder i 2015, samt datoer for møder i Folkeoplysningsudvalget, Foreningsudvalget, Idrætsprisoverrækkelse, Foreningsprisoverrækkelse og Voksenundervisningsudvalget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At forslag til møderækken for 2015 i Kultur- og Fritidsudvalget og diverse underudvalg m.m. tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Møderække 2015, Kultur- og Fritidsudvalget samt diverse underudvalg m.m..docx /14 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt i det det tilstræbes at møderne finder sted i lokale med mulighed for udluftning. 4

6 Kultur- og Fritidsudvalget d Oplæg til udarbejdelse af kulturstrategi Åben sag Sagsnr.: 14/23945 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Paw Karslund RESUMÉ På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet i april måned blev det drøftet, at der skulle udarbejdes et oplæg vedr. etableringen af en mere overordnet plan for Kultur- og Fritidsområdet. Hermed oplæg til drøftelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med en sådan plan skal være, at Kommunalbestyrelsen, i samarbejde med borgere og foreninger samt forvaltningen, får etableret nogle mere overordnede pejlemærker for udviklingen af Kultur- og Fritidsområdet i Tårnby Kommune i f.eks. et 10-årigt perspektiv. Følgende proces skal foreslås: Fase Optimering af formål og indhold, Politiske mål og visioner, Målsætninger og resultatkrav i forbindelse med budgetlægningen. Begyndende på oktober - mødet (Rekreative områder og Havne) december (Fritidsfaciliteter og Fritidsaktiviteter) januar (Kultur) februar (Folkebiblioteker). Fase , juni måned. Seminar for Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen kommer med oplæg til proces og indhold i forhold til en kulturstrategiplan/kultur- og fritidsplan. Der præsenteres forskellige typer af planer, muligheder for borgerinddragelse, evt. anvendelse af ekstern konsulentbistand m.v. Fase 3. September 2015 juni Udarbejdelse af Kultur- og Fritidsplan, evt. i etaper på baggrund af seminar og efterfølgende oplæg fra forvaltningen: Proces, borgerinddragelse, foreningsinddragelse Vejledede tidsplan Sluttelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i maj 16 (Lokal parallel: Sundhedsplan 2020.) 5

7 Kultur- og Fritidsudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller /SHJ 1. At Kultur- og fritidsudvalget drøfter og godkender oplæg til udarbejdelse af kulturstrategi. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Eksempler på Kulturstrategier og kulturplaner.docx /14 2 Åben Oversigt over serviceområder.docx /14 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt i det rækkefølgen med gennemgang af serviceområder vil blive ændret i forhold til praktiske omstændigheder. 6

8 Kultur- og Fritidsudvalget d Parkeringsforhold - Tårnby Skole, Sneserevej 2-10 Åben sag Sagsnr.: 03/5565 Sagsansvarlig: rma.tf Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Paw Karslund RESUMÉ Teknisk Forvaltning er blevet gjort opmærksom på, at der er problemer med uvedkommende parkering på Tårnby Skole Teknisk Forvaltning indstiller, at der opsættes parkeringsregulerende skilte ved Tårnby Skole. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Behovet for p-pladser er i de sidste år steget væsentligt, da såvel VUC, AOF som øvrige brugere af skolen har forøget deres aktivitetsniveau. Samtidig er der sket den udvikling, at ansatte og beboere på Tårnby Torv, inkl. taxavognmænd i nærområdet, har fået øje på, at man kan langtidsparkere på Tårnby Skole ganske gratis. Også rejsende, der skal videre til lufthavnen på ferie, bruger denne mulighed. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der opstilles skilte med angivelse af Kun parkering med ærinde til skolen samt 8-timers tidsbegrænset parkering på hele skolens område. Teknisk Forvaltnings foretager den nødvendige opfølgning inkl. indhentning af politiets tilladelse. ØKONOMI Udgiften til opstilling af skilte afholdes over Tårnby Skoles driftskonto. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. at der gives tilladelse til at opstille skilt ved indkørslen fra Sneserevej til Tårnby Skoles store gård med teksten: kun parkering med ærinde til skolen samt skilt med 8-timers tidsbegrænset parkering på hele skolens område. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben PDF - opstilling af 3 skilte /14 7

9 Kultur- og Fritidsudvalget d BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Teknisk Forvaltnings beslutning tiltrådt. 8

10 Kultur- og Fritidsudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/15998 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Paw Karslund INDSTILLING /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN I forbindelse med mødet var der præsentation af virksomheden på Tårnby Kommunebiblioteker og rundvisning på Hovedbiblioteket. Bibliotekschefen er inviteret til at holde oplæg på to konferencer i Australien i første halvdel af november d.å. Der fremsendes ansøgning til Økonomiudvalget. Bevaringsforeningens arkitekturpris blev den 6. september givet til Bordinghus. Prisen blev på kommunes vegne modtaget af Camilla Schwalbe. Bibliotekschefen har deltaget i indledende møde vedr. næste version af de regionale kulturaftaler. Frants Nielsen og Jens Lauridsen deltager i møde i Roskilde den 30. september 2014 vedr. Biblioteket lokalsamfundets drivkraft. Mulighed for tilmelding til bibliotekschefen frem til og med torsdag den 11. september. Næste Kultur- og Fritidsudvalgsmøde finder sted i Kastrup Lystbådehavn med henblik på besigtigelse af dette serviceområde. Det konkrete sted for mødet afholdelse meddeles senere. 9

11 Kultur- og Fritidsudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Referat fra møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse 27 august 2014.docx (152390/14) 2. Regnskab 2013, Crossroad Gospel.pdf (150768/14) 3. Arrangementer september biblioteket.pdf (148129/14) 4. Nyhedsbrev september 2014, Tårnby Kommunebiblioteker. (152380/14) 5. Krokodillebio i Kastrup Bio efteråret 2014.pdf (152793/14) 6. Konference arrangeret af Statens Kunstfond.docx (150746/14) 3. Møderække 2015, Kultur- og Fritidsudvalget samt diverse underudvalg m.m. 1. Møderække 2015, Kultur- og Fritidsudvalget samt diverse underudvalg m.m..docx (148603/14) 4. Oplæg til udarbejdelse af kulturstrategi 1. Eksempler på Kulturstrategier og kulturplaner.docx (135261/14) 2. Oversigt over serviceområder.docx (135262/14) 5. Parkeringsforhold - Tårnby Skole, Sneserevej PDF - opstilling af 3 skilte (129081/14) 10

12 Bilag: 2.1. Referat fra møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse 27 august 2014.docx Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

13 Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Referat Tårnby Naturskoles bestyrelse Onsdag den 27. august 2014 kl Havnekontoret, Kastrup Lystbådehavn, Kastrup Strandpark 31. Møde nr. 3/2014 Til stede: Brian Franklin, Jacob Jensen, Susanne Hammer-Jakobsen, Allan Andersen, Frants Nielsen, Hans Henrik Christensen og Jens Lauridsen. Afbud: Stella Blichfeldt 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Godkendt. 2. Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 2/2014 den Vedlagt. Beslutning: Ingen bemærkninger. 3. Naturskolelederens meddelelser og øvrige meddelelser. Administrativt Barselsvikariat søges hos Økonomiudvalget forlænget med en måned til og med september. Udgift dækkes via overskydende lønmidler fra studentermedhjælperbudget for Blå Base. 3 nye studentermedhjælpere er ansat i juni ved Blå Base, mens 2 er stoppet pga. afsluttet uddannelse. Nye regler for hhv. Friluftshusets og Blå Base studentermedhjælperes arbejdsvilkår (ens i alle kommuner) gør at alle studentermedhjælpere fastansættes på månedsløn pr 1/8. Naturskolelederen har været på 2 lærerværelser for at fortælle om det kommende samarbejde mellem Naturskole og lærere/pædagoger i lyset af skolereform.

14 Ultimo juni holdt Naturskolelederen kort oplæg om Naturskole og skolereform for Børne- og Skoleudvalget. Medio august var Kultur- og Fritidsudvalget på besigtigelse på Naturcenter Amager hvor Naturskolelederen viste rundt og fortalte om arbejdet på Naturskolen og aktiviteter i Friluftshuset. Fuglesamlingen blev også vist frem. Fuglemagasinet er renoveret efter branden i foråret. Fuglene er netop flyttet tilbage. Endeligt regnskab over skadernes omfang kan endnu ikke opgøres. Naturvejledning Blå Base har haft en god sommer med mange besøgende og en del rosende kommentarer og anbefalinger. Alle dage frem til efterårsferien er optaget af aktiviteter. De er primært koncentreret omkring snorkling, roning i havkajak og andet ved Blå Base. I august har der været afholdt et skolereformskursus kaldet Uderumsoplukkeren. Alle skoler har fået tilbuddet om dette kursus. Målet er at åbne uderummet omkring skolerne for at flytte en del af det pædagogiske og faglige arbejde uden for skolen. Naturambassadørerne arbejder med science i børnehøjde i efteråret ved 2 kurser. De inviteres til samarbejde med skolerne i Naturvidenskabsugen (uge 39). I Sundhedsugen bidrager Naturskolen til det offentlige program med træklatring to eftermiddage. Arrangementet afholdes i Travbaneparken. Nylærerdag, der er henvendt til nyansatte lærere og pædagoger, besøger i år (9/9) den Blå Base samt Naturskolen. 45 er tilmeldt. Naturens dag (søndag 14/9) afholdes sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet på hhv. Blå Base og i Friluftshuset. Samarbejde Der er indledt et samarbejde med Zoologisk Museum om fangst og registrering af saltvandsfisk. Det betyder, at Naturskolen har mulighed for at sætte åleruse alle dage i sommerperioden hvor ruser ellers ikke er tilladt. Vilkårene er at alle ål slippes fri og at alle fiske, der fanges artsbestemmes og noteres. Naturskolelederen forventer at indgå i arbejdsgruppen om den kommende Naturfagshandleplan. Her vil der være særligt fokus på naturfag for førskolebørn og på matematik. Friluftsrådets kredsbestyrelse for København inviterede Naturskolelederen til årsmøde. Det blev til en besigtigelse i Blå Base samt en snak om betydningen af at Kommunen modtog prisen som

15 Danmarks Friluftskommune. Jan Jakobsen (Teknik- og Miljøudvalget) deltog også. Der er indledt et foreløbigt samarbejde med AOF Amager. Målet er at understøtte Tårnby som et godt sted for blå og grønne muligheder og oplevelser. Naturskolen kommer til at facilitere en række tilbud og aktiviteter ved at involvere ressourcepersoner og netværk i afviklingen af ture og aktiviteter. I mindre omfang vil Naturskolen stå for aktiviteter på samme vilkår som Tårnby Bibliotek, der allerede samarbejder med AOF. Beslutning: Naturskolelederens meddelelser blev taget til efterretning. 4. Danmarks Friluftskommune Status ved Jacob Jensen. Penge bruges: Til nyt udstyr mm. I Blå Base kr. Til støttepunkt for udelæring i Ugandaskoven, op til kr. Til informationsmateriale, pæle og skilte ifm. naturstier, op til kr. Til mobil sauna, op til kr. Til naturrygsække, der udlånes via kommunens biblioteker, op til kr. Til udgifterne til markedsføring af Tårnby som Friluftskomune op til kr. Der er lagt særlig vægt på at pengene anvendes til i forskellige interessepunkter i kommunen, der dels kan øge mulighederne for brug af uderummet i børns og elevers læring samt for alle andre i fritiden. Det tilstræbes at pengene anvendes efterår og vinter På mødet blev delt tekster ud til natursti (kultursti) omkring Kastrups havne. 5. Samarbejdsaftale mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturskole. Se bilag. Beslutning: Aftalen blev godkendt. 6. Status på planerne om etablering af naturskole for de yngste. Beslutning:

16 Der arbejdes videre med planerne om en placering af en naturskolebygning for de 0-10 årige koblet på den eksisterende naturskolebygning. Det skal tilsikres at der er arkitektonisk sammenhæng med den øvrige bebyggelse inklusive byggelinjer. Det skal endvidere tilsikres at en ny naturskolebygning for de 0-10 årige kan anvendes fleksibelt. 7. Ideer til aktivering og nyttiggørelse af fugle fra fuglesamling. Beslutning: Det blev besluttet at Jacob Jensen og Jens Lauridsen udarbejder et notat til næste møde: 3 forskellige forslag der forholder sig til eventuelle bindinger, muligheder for formidling og økonomi. 8. Præsentation af Blå Base Beslutning: Besigtigelse foretaget. 9. Næste møde: Den 5. november, kl på Naturskolen. Beslutning: Det undersøges om mødet kan flyttes til den 26. november. Efterfølgende: Mødet flyttes til den 26. november. 10. Eventuelt. Beslutning: Forslag til mødedatoer 2015 udsendes med tilbagemeldingsfrist fredag den Efterfølgende: Mødedatoer til næste år bliver; onsdage, kl , 22.4 (budget) 26.8 og JL,

17 Bilag: 2.2. Regnskab 2013, Crossroad Gospel.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

18

19 Bilag: 2.3. Arrangementer september biblioteket.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20 SEPTEMBER 2014 Arrangementer på biblioteket M for manuel Workshop Fotoworkshop ved Torben Jensen Man. 1.9 kl / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter Du får en introduktion til de vigtigste begreber, fx eksponering, blænde, dybdeskarphed, lukkertid og iso og deres indbyrdes sammenhænge. Filmklub for de 8-10 årige Filmforevisning Man. 1.9 kl / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter Filmklub med hygge, popcorn og gode film. Følg programmet på hvor du også kan printe gratis billetter. Filmklub for de 8-10 årige Filmforevisning Ons. 3.9 kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Filmklub med hygge, popcorn og gode film. Følg programmet på hvor du også kan printe gratis billetter. Cabaret ved Bente Kure og Leif Ernstsen Koncert Fra Jenle til Nyhavn Tors. 4.9 kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Velkommen til en dejlig eftermiddag med sang og underholdning med duoen Bente Kure (guitar) og Leif Ernstsen (harmonika). (Arrangementet er fortrinsvis for bibliotekets hjemmelånere.) P6 Beat Klubben om Kate Bush Musikaften Tors. 4.9 kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Den enestående sangerinde og sangskriver Kate Bush spiller koncerter for første gang i 35 år. P6 Beat Klubben markerer comebacket med en hel temaaften med foredrag og musikquiz. Beethoven Klassisk lytteklub Musikforedrag ved Palle Andkjær Olsen Tirs. 9.9 kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr. Symfonien som kunstform. I det første af efterårets lytteklubber gennemgås Beethovens 5. symfoni, også. kendt som Skæbnesymfonien. Læsekreds i Vestamager Bibliotek Læsekreds Tirs. 9.9 kl / Vestamager Bibliotek / Fri adgang Vi snakker om Fredrick Backmans roman En mand der hedder Ove. Bogen kan hentes på biblioteket. Læsekreds mødes desuden 21.okt. og 2. dec. kl Temaaften om alkohol - ved Henrik Rindom Foredrag Tirs. 9.9 kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Misbrugsekspert Henrik Rindom og behandlere fra Amager Lænke-ambulatorium taler om alkohol-vaner, forbrug, misbrug og afhængighed. Arrangementet afholdes i samarbejde med Amager Lænke-ambulatorium. Se mere og køb billet på taarnbybib.dk Det er også muligt at købe billet på biblioteket. Arrangement for børn Arrangement for voksne Tårnby Kommunebiblioteker taarnbybib.dk

21 Film år med amagergrøntsager Filmforevisning Ons.10.9 kl & / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter Filmen fortæller om den hollandske indvandring til Amager i 1521, og om Producentforeningens historie. Derefter følger vi producenternes hverdag i Varighed: 52 minutter. Beat & Brøl - Electronica for de 3-7 årige Musikforestilling Lør kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr. Beat & Brøl er en forestilling der tager de yngste med rundt i dyrenes verden for, at undersøge dyrenes egne lyde. Er der musik i løvens brøl, er der rytme i frøens kvækken og kan en elefants snabel faktisk sammenlignes med en trompet? Og den store flugt - ved Andrea Hejlskov Foredrag Man kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr. For to år siden smed Andrea sammen med sin mand og fire børn alle sine ejendele på lossepladsen og flygtede langt ud i de svenske skove. Foredraget handler om det første, vilde år i skoven, som hun har beskrevet i bogen Og den store flugt. Kongelunden, Fasanerne og Kartoflerne Foredrag ved Tommy P. Christensen Tirs kl / Vestamager Bibliotek / Billet 30 kr. For enden af Kongelundsvejen ligger Kongelunden, Amagers gamle skov, anlagt i 1818 for at afhjælpe manglen på brænde og træ på den nærmest træløse ø, og i 1840 kom fasaneriet til. Kom og få en god Amagerhistorie... Akvarelcafé Workshop Ons kl / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang I akvarelcafeen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller godt i gang. Medbring egne materialer. Sebastian Dorset Foredrag Livet er meget værre end dets rygte Tors kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 75 kr. købes via billetto.dk. Kom og hør Sebastian Dorsets møde med depression og psykisk sårbarhed og støt samtidig Røde Kors' arbejde i ind- og udland. Foredraget er arrangeret af Røde Kors i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Spil verdens bedste brætspil Workshop for hele familien - ved Thomas Vigild Lør kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr. I en kombination af spil-selv og korte oplæg om tendenser, får du mulighed for at høste masser af inspiration til nye brætspil for hele familien. Tipslørdag og engelsk fodboldnostalgi Foredrag ved Tommy Heisz Man kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr. Foredraget bygger på nostalgiske billeder, sjove videoklip med de kontante tacklinger på de mudrede baner på engelske stadions i 70 erne og 80 erne samt en personlig fortælling om et livslangt, smertefuldt forhold til taberklubben Wolverhampton Wanderers. Babytegn - ved Nana Winther Larsen Babycafé Lør kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr. Vidste du, at du kan kommunikere med dit barn længe før end det kan tale? Barnet er i stand til at forme tegn, før det behersker det talte ord. For forældre og babyer.

22 Børne- og ungdomsliv i den digitale tidsalder Foredrag ved Søren Østergaard Tirs kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr. Hvordan færdes vores børn og unge på nettet? Hvilke udfordringer møder de? Hvilke fodspor sætter de? Foredragsholder ph.d. Søren Østergaard er ungdomsforsker og forfatter til en række bøger omkring tweens og unge. Filmklub for de årige Filmforevisning Ons kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Filmklub med hygge, popcorn og gode film. Følg programmet på hvor du også kan printe gratis billetter. 3D hækling Strikkecafé Foredrag og workshop med Sidsel Sangild Ons kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr. I foredraget fortæller Sidsel Sangild om, hvordan hun arbejder med hækling i sine designs. Efter foredraget er der mulighed for selv at prøve forskellige 3D-teknikker. Medbring lyst uldgarn i mellemtykkelse og en hæklenål, der passer til. Tilgivelse er ikke for tøsedrenge Caféaften Foredrag ved Flemming Bak Poulsen Ons kl / Vestamager Bibliotek / Billet 30 kr. Flemming Bak Poulsen er ungdomspræst ved Skelgårdskirken og har i foråret udgivet bogen Tilgivelse er ikke for tøsedrenge - en dialog mellem psykologi og teologi. Han fortæller om sin bog og lægger op til spørgsmål og samtale om begrebet tilgivelse, som alle mennesker møder på deres vej gennem livet Teater for de 4-7 årige Børneteater Små døde dyr - ved Teatret Fair Play Lør kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr. (max 1 voksen pr. barn) Hvad sker der egentlig med alle dyrene når de dør? Er der nogen som begraver dem? To børn undrer sig og beslutter sig for at oprette deres eget begravelsesfirma. En rigtig sød forestilling og god til at åbne op for en snak om døden med børnene. Filmklub for de årige Filmforevisning Man kl / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter Filmklub med hygge, popcorn og gode film. Følg programmet på hvor du også kan printe gratis billetter. Syng med Marianne Kragh Sangeftermiddag Man kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr. Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge sammen med andre? Så kom til sangeftermiddag på biblioteket. På programmet er årstidens højskolesange, revyviser og minder fra den danske sangskat. Putins Rusland lige nu - ved Anna Libak Foredrag Man kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 60 kr. købes via aof.dk Hvad er det, der sker i Rusland lige nu, og hvorfor handler præsident Putin, som han gør? Det er der mange i Vesten, der har svært ved at forstå. Berlingskes udlandsredaktør Anna Libak kan, om nogen, gøre os klogere på spørgsmålet. Foredraget er arrangeret af AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Se mere og køb billet på taarnbybib.dk Det er også muligt at købe billet på biblioteket. Arrangement for børn Arrangement for voksne Tårnby Kommunebiblioteker taarnbybib.dk

23 Nyhed Køb billetter online på taarnbybib.dk Som noget nyt kan billetter til vores arrangementer købes online via vores hjemmeside. De kan dog stadig købes ved personligt fremmøde på Tårnby Hovedbibliotek eller Vestamager Bibliotek. Oversigten for oktober måneds arrangementer kan hentes fra den 20. september. Du kan desuden se en oversigt over arrangementerne under Det sker på biblioteket på taarnbybib.dk I løbet af efteråret annonceres flere arrangementer. Følg med på hjemmesiden og i bibliotekets nyhedsbrev. Tårnby HOVEDBIBLIOTEK Kamillevej 10, 2770 Kastrup Tlf Vestamager Bibliotek Ugandavej 111, 2770 Kastrup Tlf Tårnby Kommunebiblioteker taarnbybib.dk

24 Bilag: 2.4. Nyhedsbrev september 2014, Tårnby Kommunebiblioteker. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

25 Afmeld Nyhedsbrev September Nyheder Fra Tipslørdag til flugten fra det moderne samfund September måneds arrangementer spænder vidt! GLEMMER DU - Første Verdenskrig I år er det 100 år siden, at Første Verdenskrig brød ud. Læs i GLEMMER DU om, hvordan hele Amager blev forandret.

26 Har du tilmeldt dig Digital Post? Fra 1. november skal alle danskere over 15 år være tilmeldt digital post. Du kan selv tilmelde dig på borger.dk under punktet Min Post. Du kan også få hjælp til at blive tilmeldt på biblioteket Nye muligheder for at søge på hjemmesiden Læs hvordan du kan bruge Udvidet søgning til at lave mere præcise søgninger September i Kastrup Bio September i Kastrup Bio byder på forpremiere på FASANDRÆBERNE og både babybio, tirsdagsbio og Lisbethklubben starter igen! Tårnby Kommunebiblioteker - Kamillevej 10, 2770 Kastrup - Tlf.: Telefon:

27 Bilag: 2.5. Krokodillebio i Kastrup Bio efteråret 2014.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

28 VELKOMMEN TIL KROKODILLEBIO - med børnehaven i biografen Film er et medie med stor fascinationskraft. Når børn ser film, er de meget engagerede og for børn er film er en god indgang til at sætte dagligdagssituationer, følelser og konflikter i perspektiv. I Kastrup Bio mener vi, at børn skal have adgang til gode film, fortalt i øjenhøjde, og med henblik på at skabe kvalitets filmoplevelser for de mindste. KROKODILLEBIO er et tilbud til børnehaver i Tårnby Kommune. I KROKODILLEBIO kan børnehaver komme gratis i biografen og se kvalitetsfilm rettet mod børn i alderen 3-6 år. Hver forestilling er sammensat af en række kortfilm, som omhandler emner, børn kan relatere til. Film og pædagogiske materialer stilles til rådighed af Det Danske Filminstitut. LEG MED FILM er pædagogiske materialer til arbejdet med film i daginstitutionerne, stillet til rådighed af Det Danske Filminstitut. Børn påvirkes fysisk og følelsesmæssigt af de filmoplevelser, de har. Det skaber behov for bearbejdning. Når vi taler med børnene om de film, vi ser sammen med dem, og laver filmaktiviteter med dem, får børnene mulighed for at bearbejde deres oplevelser i fællesskab.. DFI, 2014 På kan I finde forslag og inspiration til lege og filmpædagogiske aktiviteter, som I kan lave med jeres børnegruppe. På de følgende sider kan I læse mere om de praktiske oplysninger, filmprogrammet og beskrivelser af de enkelte film. PRAKTISKE OPLYSNINGER Pris Tilmelding Tid og sted Det er pt. gratis for den enkelte institution at deltage. I skal dog selv afholde udgifter til eventuel transport til og fra biografen. Tilmelding til forestillingerne er nødvendig og tilmeldingen er bindende. Alle tilmeldinger skal sendes til hvor I oplyser Institutionens navn, det samlede antal voksne og børn som deltager, samt navn og telefonnummer på en kontaktperson. Der åbnes for tilmelding tirsdag 2. september. Dørene til biografen og ind til salene åbner 15 min. før forestillingen starter. Vi anbefaler, at I kommer i god tid. Biografen ligger på Kastrupvej 270, 2770 Kastrup. Vi glæder os til at se jer i KROKODILLEBIO. Med venlig hilsen Alder Madpakker I øvrigt Forestillingerne henvender sig til børn i alderen 3-6 år, fordelt på De Små 3-4 år og De Store 5-6 år. Vær opmærksom på, om de film, I ønsker at se, henvender sig til den aldersgruppe, børnene er i. I er velkomne til at medbringe madpakker, som I kan spise i foyeren efter forestillingen. Det er ikke tilladt at medbringe slik, popcorn og sodavand til forestillingerne. Caféen holder lukket for salg i forbindelse med KROKODILLEBIO.

29 KROKODILLEBIO SEPTEMBER 2014 TORSDAG 18. SEPTEMBER 2014 FOR DE SMÅ 3-4 ÅR kl Samlet spilletid 39 min. FLØJTELØS Historien finder sted i en farverig og trafikeret by fyldt af mennesker og dyr. Alle er meget musikalske og kan fløjte, undtagen den lille fugl Fløjteløs. Han flyver forgæves rundt og prøver at fløjte, men han er så håbløs til det, at hans omgivelser opgiver at undervise ham. Fløjteløs hugger en politimands fløjte. Så kan han være med i byens musik! Men Fløjteløs laver nu ikke andet end støj og ballade, og alle beder ham om at tie stille! Så bliver han fornærmet. Han skal vise dem, én gang for alle. Instruktør: Siri Melchior STORVASK FANGET I PUDEN Instruktøren Kassandra Wellendorf har med animationsfilmene»storvask«skabt en række små fortællinger, der tager udgangspunkt i fantasien om, at vasketøj har sit eget liv bag vaskemaskinens rude. Wellendorf skaber et surrealistisk univers, hvor vaskemaskinens rum forvandler sig til et ishav, en garnjungle, en pjaltetøjsverden, en legeplads eller et farligt undervandsunivers.. Instruktør: Kassandra Wallendorf SNUTTEFILM HALLØJ LILLE ABE Snuttefilm er i alt 5 film for de mindre børn: "Hele natten", "Halløj, lille abe", "Simons and", "Alle må komme med" samt "Nelly pakker". Hver film er et lille eventyr i sig selv med mange følelser, meget musik og stor dramatik på små børns niveau. Mellem filmene dukker de små figurer»snutterne«op i mellemspil, som både fungerer som pauser at få vejret i og som præsentationer af den næste film. Instruktør: Anna-Clara Tidholm og Gun Jacobsen ERNST I TIVOLI Ernst og mor er i Tivoli. Ernst vil have en candyfloss, som han køber af en sød lille "Tivoli pige". Mor vil op i Pariserhjulet, men det vil Ernst ikke, så han må sætte sig på en bænk og spise sin candyfloss og vente på mor. Ernst keder sig og får øje på "Tivoli pigen" ved sin bod. Han vil over til hende. Mens mor suser rundt oppe i Pariserhjulet bevæger Ernst sig ind i menneskemylderet hvor han farer vild. Instruktør: Alice de Champfleury KARLA KANIN PÅ STRANDEN I "Karla Kanin på stranden" følger vi en kaninpige med lange ører og storprikkede bukser og hendes møde med en mariehøne. De to nyder en dag sammen på stranden, hvor vinden suser og solen skinner. Instruktør: Lasse Persson DET GULE HUS - BLOMSTERDRONNINGEN "Blomsterdronningen" er den anden af fem film fra "Det Gule Hus" - et stort hus på Nørrebro i København. Dette er en serie på fem magisk-realistiske historier om Chloë og Thea, to små piger, som går på opdagelse i deres store hus i jagten på eventyr bag naboernes døre og lige rundt om hjørne. I "Blomsterdronningen" drager Chloe og Thea ud på en odyssé gennem Det Gule Hus' små forhaver. Her finder de forskellige tilgange til livet - blandt andet viceværten Bjørn, der udrydder al ukrudt på sin vej - og hans modstykke "Blomsterdronningen Paula", der føler at alle planter bør beskyttes. De møder også tvillingerne Ida og Johanne, der har skabt deres helt egen virkelighed. Instruktør: Catherine Kuntze FOR DE STORE 5-6 ÅR kl Samlet spilletid 53 min. DEN ALT FOR LILLE PRINS Den lille prins er i gang med forårsrengøringen. Alt skal med, inde som ude. Solen skal også have en tur - selv om den er langt væk. Det kræver mange forsøg, men lykkes til sidst. En lille filmfortælling for de mindste børn; den sætter fokus på universets dimensioner med stor sympati for børns fantasi, hvor alt kan lade sig gøre.toget for at finde sin mor. Instruktør: Zoia Trofimova PIP OG PAPEGØJE Tobias' største ønske er at få en fugl, så da han en dag redder en syg spurv, smugler han den med hjem. Den viser sig at være Den Blinde Fe, og som belønning får Tobias et ønske opfyldt. Desværre er Den Blinde Fe virkelig dårlig til at trylle, og Tobias bliver ved en fejl forvandlet til en grøn papegøje og må nu flyve ud i verden. Snart har den onde fuglehandler fanget ham, og det er ikke så heldigt: Hvis ikke Tobias bliver tryllet om, inden der er gået 29 timer, vil han forblive papegøje for evigt. Instruktør: Natasha Arthy

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

I Nordfyns Kommune er der igen arrangeret visninger på bibliotek og rådhus hertil et lavet dette særprogram.

I Nordfyns Kommune er der igen arrangeret visninger på bibliotek og rådhus hertil et lavet dette særprogram. Velkommen til BØRNEBIFFEN Efterår 2015 Børnebiffen er et særligt biograftilbud for børn på 3-6 år i de fynske dagtilbud i følgende ni kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg, Langeland,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 11 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

NYHEDSBREV 10. marts 2014

NYHEDSBREV 10. marts 2014 NYHEDSBREV 10. marts 2014 Kære alle sammen Så er foråret på vej med hastige skridt og derfor skal vi jo have gang i nogle skønne forårsoplevelser. Derudover er der et tilbud, som ikke kommer fra os men

Læs mere

Hvorfor Augustenborg?

Hvorfor Augustenborg? Hvorfor Augustenborg? Arrangementer i november 2011 Brovold Nu kan Augustenborgs tidlige historie skrives om v. Susanne Østergaard Susanne Østergaard uddannet arkæolog fra Århus Universitet/Moesgaard kommer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Arrangementer for børn. Sommer. Børn. Biblioteket

Arrangementer for børn. Sommer. Børn. Biblioteket Arrangementer for børn Børn Biblioteket Sommer 2015 Det er gratis at deltage i bibliotekets arrangementer for børn Vær opmærksom på, at der skal hentes billetter i forvejen til de fleste arrangementer.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM Dag Dato Aktivitet Personale Tors 2. Jul Kåring af årets sommer is Ki Ja Ca Tirs

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Kom i klub det er snart vinterferie! Før jul var der rigtige mange medlemmer i klub, så der er måske ikke noget at sige til, at du tager en slapper. Men, men,

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Sol & Sommer. Har du tænkt på, hvad du skal lave i Sommerferien? Her er et væld af muligheder, du kommer ikke til at kede dig!

Sol & Sommer. Har du tænkt på, hvad du skal lave i Sommerferien? Her er et væld af muligheder, du kommer ikke til at kede dig! Sol & Sommer 2015 Har du tænkt på, hvad du skal lave i Sommerferien? KOM OG VÆRE MED HELE SOMMEREN Her er et væld af muligheder, du kommer ikke til at kede dig! FRITIDSPATRULJEN Hver tirsdag laver vi skattejagt,

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson

Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson Inspirationsaften Attraktivt foreningsmiljø for unge Tirs. d. 10 09 2013 Kl. 18.00 21.00 Brobjergskolen Frederiks Alle 20, lok. 104 Maria Thuesen Beck

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Lotte Salling. Snakkepakker. sprogudviklende aktiviteter til hele året. Bogen er udviklet i samarbejde med Bente Bruun og Bodil Knutz

Lotte Salling. Snakkepakker. sprogudviklende aktiviteter til hele året. Bogen er udviklet i samarbejde med Bente Bruun og Bodil Knutz Lotte Salling Snakkepakker sprogudviklende aktiviteter til hele året Bogen er udviklet i samarbejde med Bente Bruun og Bodil Knutz Illustrationer af Marie Zeuthen Andersen og Lene Sørensen Lotte Salling

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere