EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med fire ejendomme beliggende i Berlin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med fire ejendomme beliggende i Berlin"

Transkript

1 Horsens, 23. december 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med fire ejendomme beliggende i Berlin EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("EGNETY" - ISIN DK ) har indgået betinget aftale om erhvervelse af 94,9% af ejendomsinvesteringsselskabet SCP Invest IX A/S (CVR-nr ) ved apportindskud og rettet emission på nominelt kr i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. Ved betinget apportindskudsaftale af 23. december 2011 ("Apportindskudsaftalen") mellem EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("EET") og ejerne af ejendomsinvesteringsselskabet SCP Invest IX A/S ("Sælgerne") er der indgået aftale om apportindskud i EET af 94,9% af aktiekapitalen i SCP Invest IX A/S ("Apportindskuddet"). I henhold til bestyrelsens bemyndigelse til at udstede nye aktier i 5.4 i EET's vedtægter gennemføres en kapitalforhøjelse i EET på i alt nominelt kr rettet mod Sælgerne, således at Sælgerne tegner samtlige stk. nye aktier i EET á DKK 100, i alt nominelt kr , til kurs 100. De nye aktiers rettigheder De nye aktier, der tegnes af Sælgerne i forbindelse med emissionen, vil have samme rettigheder som de eksisterende aktier i EET og vil give Sælgerne ret til udbytte og andre rettigheder i EET fra tidspunktet for registrering af emissionen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervelse af de resterende 5,1% af aktiekapitalen i SCP Invest IX A/S I sammenhæng med transaktionen erhverves de resterende 5,1% af aktiekapitalen i SCP Invest IX A/S af EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S. Som vederlag herfor modtager Sælgerne fra EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S stk. eksisterende aktier i EET. Betingelser for Apportindskudsaftalen og gennemførelse heraf Gennemførelsen af Apportindskudsaftalen og den rettede emission er betinget af flere forhold, herunder frigørelse af diverse kautionsforpligtelser og indfrielse af visse mellemregninger. Først når og hvis disse betingelser opfyldes, vil aftalen og emissionen blive gennemført. På nuværende tidspunkt forventer EET, at betingelserne vil kunne opfyldes inden for kort tid, og at Apportindskudsaftalen og emissionen kan gennemføres i løbet af januar Lock-up-periode Samtlige de aktier i EET, som Sælgerne tegner eller modtager som vederlag for erhvervelsen af SCP Invest IX A/S ("EET Aktierne"), vil være underlagt en indledende fast lock-up periode på fem år, idet Sælgerne under Apportindskudsaftalen har forpligtet sig til ikke at sælge EET Aktierne i denne periode. Efter udløbet af den indledende lock-up periode er hver af Sælgerne i den efterfølgende fem-års periode berettiget til årligt at sælge op til 20% af deres beholdning af EET Aktierne, idet ethvert salg dog skal varsles over for EET mindst seks måneder før salget. Denne salgsbegrænsning ophører efter fem år og EET Aktierne kan således først sælges frit 10 år efter gennemførelsen af Apportindskudsaftalen. Kort om EET EET har eksisteret siden 2008, hvor selskabet ligeledes blev introduceret på OMX Nasdaq First North. Selskabets ejendomsportefølje består i dag af 15 ejendomme med i alt 502 lejemål fordelt på 419 bolig- og 83 erhvervslejemål fordelt på i alt m 2. Alle ejendomme er beliggende i Berlin i kvartererne Charlottenburg, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Steglitz-Zehlendorf, Mitte og Lichtenberg. Den samlede ejendomsinvestering er på kr. 492,9 mio., og der er herudover indgået aftale om køb af endnu en ejendom, der forventes at komme ind i porteføljen den 1. marts

2 EET's investeringsstrategi EET investerer i ejendomme i Berlin. Der er mulighed for, at der kan investeres i andre større byer i Tyskland, men denne mulighed har selskabet endnu ikke benyttet sig af. Berlin har en lang historie som hovedstad i et af Europas største og i lange perioder et af de økonomisk stærkeste lande og har som følge heraf en meget stor bygningsmasse af grundlæggende høj kvalitet. Opdelingen af Berlin mellem stormagterne efter 2. verdenskrig og opførelsen af Berlinmuren samt Berlins geografisk meget specielle placering midt i DDR har imidlertid betydet, at udviklingen i boligkvartererne i byen har været begrænset. Først efter murens fald og genforeningen af Tyskland har Berlin oplevet en normal fri byudvikling. Berlin er i de seneste år i højere og højere grad begyndt at tiltrække nye beboere og er i stigende grad trådt i karakter som en europæisk kulturhovedstad. Dette har været af stor betydning for udviklingen i de enkelte boligkvarterer i både det tidligere øst og vest Berlin, hvor byens nye status har ændret boligkvarterernes indbyggere, miljø, boligkvalitet og status. Som i de fleste andre store byer sker der også i Berlin et kontinuerligt skift i karakteren af forskellige boligkvarterer de spændende kvarterer skifter beliggenhed over tid, og forskellige kvarterer betragtes som spændende og interessante i forskellige perioder. Eksempelvis kan nogle kvarterer gennemgå en udvikling fra at være glemte eller småforfaldne til pludseligt at appellere til kunstnere og studerende, der skaber et miljø, som efter en periode tiltrækker et økonomisk stærkere segment, hvorefter der sættes gang i renovering af bygningerne i området. Dette modner kvarteret, der bliver for dyrt og veletableret for kunstnere og studerende, der derfor rykker videre til andre kvarterer, hvor udviklingen kan gentages. Denne udvikling er særlig aktuel i Berlin, hvor flere af de tidligere østtyske boligkvarterer har gennemgået en meget positiv udvikling på relativt kort tid. De hurtige skift i det enkelte boligkvarters miljø og indbyggersammensætning er også en følge af, at berlinerne i højere grad ønsker at leje end at eje, hvorfor mobiliteten i byen er højere. Med byens omfattende udvikling og hastige skift i boligkvarterernes karakter har Berlin et særligt potentiale for investering i ejendomme. EET's investeringsstrategi er baseret på at drage fordel af de muligheder, som opstår i en by, der er under så hastig forandring som Berlin. EET fokuserer derfor på investering i ejendomme med potentiale for økonomisk gevinst ved renovering beliggende i områder med potentiale for positiv økonomisk udvikling på mellemlangt eller længere sigt. Derved udnyttes de særlige muligheder i Berlin for investering i boligkvarterer, der står over for at gennemgå en markant, positiv udvikling. Indtil nu har EET som nævnt investeret i områderne Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg (Pankow), Charlottenburg- Wilmersdorf, Steglitz/Zehlendorf og Lichtenberg. EET vil fortsat fokusere på disse områder i de kommende år, men selskabet vil også udnytte dynamikken i boligkvartererne i Berlin og fokusere på mulighederne for at investere i nye områder af byen, der oplever en positiv udvikling. EET's eksisterende ejendomsportefølje EET's investeringsstrategi er baseret på mindre og mellemstore ejendomme. Ejendommene i selskabets eksisterende portefølje er typisk boligudlejningsejendomme med minimum enheder. Investeringsstrategien rummer også mulighed for, at selskabet kan eje ejendomme med butikker i stueplan, liberale erhverv på første sal og boliger på de øvrige etager. Ejendommene skal som udgangspunkt være i god stand, dog sådan at selskabet gerne investerer i ejendomme med udviklingspotentiale. Ejendomsporteføljen er overordnet opdelt i to hovedkategorier; en attraktiv og lønsom ejendomsportefølje med en afbalanceret risikoprofil og en dynamisk ejendomsportefølje med en løbende udnyttelse af forretningsmæssige muligheder for optimering af cash-flow og løbende realisering af avance. Der er etableret og udviklet en attraktiv og lønsom ejendomsportefølje med henblik på en langsigtet investering som anlægsportefølje. Der sikres en afbalanceret risikoprofil ved anvendelse af en investeringsstrategi, hvor der er hovedvægt på boligejendomme på attraktive placeringer. Ejendommene kan indeholde butiksarealer og enkelte kontorlejemål, enten med spredning på lejere, eller langvarige lejekontrakter ved større enheder. Det er en målsætning for anlægsporteføljen, at den fremstår i en velvedligeholdt standard i den øverste kvartil af markedet. Dette sker bl.a. for at sikre et minimalt løbende vedligehold samt for at tiltrække de mest betalingsdygtige lejere. En høj standard i ejendommene som helhed og i de enkelte lejemål medvirker til at minimere lejerudskiftning og dermed ekstraordinært slid ved ind- og udflytning. Samtidig sikrer en høj standard en selvforstærkende positiv adfærd og selvjustits blandt lejerne. Endelig er lejerestancer et mindre problem blandt de betalingsdygtige lejere. Den dynamiske ejendomsportefølje er en del af porteføljen, hvor der indgår ejendomme med forskellige optimeringsmuligheder og muligheder for udstykninger og frasalg. Denne del af porteføljen vil ikke have det samme 2

3 løbende positive cash-flow som anlægsporteføljen, men vil i højere grad være omfattet af større engangsindtægter i form af realisering af investeringen. Den dynamiske del af porteføljen består f.eks. af ejendomme med betydeligt renoveringsbehov samt udnyttelse af tagetage og eventuelle andre byggeretter. Den dynamiske del af porteføljen er afbalanceret således, at den ikke væsentligt belaster den samlede porteføljes cash-flow. Kort om SCP Invest IX A/S Selskabet er et dansk ejendomsinvesteringsselskab stiftet i 2006, der ejer fire ejendomme, som er indkøbt i 2006 og Ejendommene er beliggende centralt i nogle af de mest eftertragtede investeringsområder i Berlin. Ejendommene er generelt veludlejede med en gennemsnitlig udlejningsprocent meget tæt på 100. Beskrivelse af de fire ejendomme i SCP Invest IX A/S Af de fire ejendomme i SCP Invest IX A/S ligger de tre i bydelen Friedrichshain, der er et af de tættest beboede områder i Berlin. Det tætte naboskab til Prenzlauer Berg har smittet af bl.a. i området ved Simon Dachstrasse, med caféer, restauranter, alléer og masser af udeliv. Tilsvarende har Kreuzberg på den anden side af Spree smittet af med sin ukonventionelle og multikulturelle atmosfære. Warschauer Strasse og Oberbaumbrücke, der forbinder de to bydele. Her starter også East-Side-Gallery. Det 1,3 km lange stykke af muren strækker sig helt hen til Ostbahnhof og er blevet forvandlet til et stort friluftsgalleri med forskellige kunstneres farvestrålende dekorationer og tegninger. Samtidig er flodbredden mellem muren og Spree blevet reetableret med græsarealer og gangstier samt etablering af rekreative miljøer, strandbarer og anløbsplads for flodbådene neden for O2 World Arena. Etableringen af O2 World Arenaen og hele den byfornyelse, der er i gang mellem Ostbahnhof og Warschaer Station, påvirker området positivt. Daimler Benz flytter sit hovedkvarter fra Potsdamer Platz og bliver nabo til O2 World Arena. Universal Studios og flere andre inden for underholdningsbranchen har allerede indtaget de gamle pakhuse ved Spree og BASF har en stor afdeling ved området. Libauer Straße 10 Den første ejendom er Libauer Straße 10. Ejendommen ligger i Simon Dachs Viertel, og er en fem-etagers ejendom med 37 boliglejemål og to erhvervslejemål. Tagetagen kan udbygges. Simon Dachs Viertel er gennem årene blevet totalt moderniseret, og for enden af Libauer Straße er planlagt et stort indkøbscenter ned mod Warschauer Straße stationen, hvor tog, U-bahn, S-bahn og sporvogne mødes. Lejeniveauet for området er 8-10 /m 2 /md. For lejeniveauet i ejendommen gælder, at seks af boligerne er udlejet med trappelejekontrakter, mens de resterende reguleres i henhold til Mietspiegel. Marchlewskistraße 35/37 Den anden ejendom er Marchlewskistraße 35/37, der er en fem-etagers ejendom med 20 boliglejemål og ligger lige over for O2 World Arena og det kommende nye Daimler-Benz hovedkvarter i Berlin. Ejendommen har en meget stabil lejerkreds, der har indrettet haven med grillplads og opholdsarealer. Den er beliggende i et eftertragtet boligområde tæt på indkøbscentre og offentlig transport. Ejendommen kan udbygges med tagetage. Lejeniveauet for området er 6,6-8 /m 2 /md. Lejeniveauet i denne ejendom reguleres for ni af lejlighedernes vedkommende ved trappelejekontrakter og for de resterende enheder i henhold til Mietspiegel, hvilket vil sige, at lejen følger den almindelige huslejeudvikling i området. Petersburger Straße 28 Den tredje ejendom er Petersburger Straße 28. Denne ejendom er en seks-etagers ejendom med 22 boliglejemål og to erhvervslejemål. Ejendommen er beliggende på en af de gennemgående gader i bydelen og ligger tæt på Europa Sportspark Berlin, parker og rekreative områder. Der er gode indkøbsmuligheder i området. Trafikalt er der gode tilkørselsforhold, og der kører sporvogne i gadens midterrabat. Lejeniveauet for området er 6,6-8 /m 2 /md. Lejeniveauet i denne ejendom reguleres for hovedparten af boligernes vedkommende i henhold til Mietspiegel, da der p.t. kun er en enkelt kontrakt, der reguleres ved trappeleje. Den fjerde ejendom ligger i bydelen Prenzlauer Berg tæt på Kollwitzplatz. Oprindeligt lå Prenzlauer Berg uden for Berlins bymur, som dog forsvandt allerede i I dag udgør området sammen med Mitte det mest attraktive og centrale område i den østlige del af Berlin. Siden murens fald har området været centrum for kunst og kreativitet, og i dag bor der bl.a. en række prominente politikere, kunstnere og skuespillere i de renoverede ejendomme, hvoraf en stor del er fra starten af 1900-tallet. Gadebillede med alléer og træer danner især om aftenen og på sommereftermiddagene en hyggelig atmosfære, hvor man overalt støder på små restauranter og gadecaféer. Især omkring Kollwitzplatz er der talrige knejper, caféer og restauranter, som ligger side om side med gallerier og trendy modeforretninger. Ønsker man blot lidt ro, er der grønne parker og pladser i hele området. Området er specielt eftertragtet som ejerlejlighedsområde. En stor del af ejendommene i området er udstykket og solgt som ejerlejligheder. 3

4 Sredzkistraße 26/28 Ejendommen ligger på Sredzkistraße nr. 26 og 28 og udgør i realiteten to selvstændige ejendomme. Samlet indeholder de 42 boligenheder og tre erhvervslejemål. Der kan ske en udbygning af tagetagerne, og ejendommens placering gør den særlig attraktiv til udstykning og salg i ejerlejligheder. Lejeniveauet for området er 8-10 /m 2 /md. Lejeniveauet i denne ejendom reguleres for tre af boligkontrakterne ved trappeleje, mens resten følger regulering ved Mietspiegel. Data for ejendommene i SCP Invest IX A/S Ejendom Byggeår etager boliger Boligareal m 2 erhverv Erhvervsareal m 2 Libauer Straße Marchlewskistraße Petersburger Straße Sredzkistraße Total enheder i alt Alle ejendomme er fuldt udlejet bortset fra et boliglejemål i ejendommen Petersburger Straße 28. Ejendommenes placering er geografisk sammenfaldende med EET's ejendomme inden for ganske få gader, og de respektive optimeringsmuligheder ligger inden for investeringsstrategien i selskabet. Valuarvurderinger af ejendommene i SCP Invest IX A/S I forbindelse med indgåelse af Apportindskudsaftalen har EET indhentet valuarrapporter fra to uafhængige valuarer, SV Büro Heyne og FAKT. Vurderingerne fremgår af nedenstående tabel: Ejendom FAKT SV Büro Heyne Sredzkistraße Petersburger Straße Libauer Straße Marchlewskistraße Euro i alt Kr. i alt Den samlede handelspris for de fire ejendomme er på baggrund heraf fastsat til 12 mio. euro. I forbindelse med den endelige prisfastsættelse er indregnet SCP Invest IX A/S' aktiekapital på kr. 20 mio. Baggrund for EET's erhvervelse af SCP Invest IX A/S og selskabets fire ejendomme EET har mulighed for at øge sin aktiekapital ved, at et andet selskab med en attraktiv ejendomsportefølje apportindskydes i EET mod udstedelse af nye aktier i EET til sælgerne af ejendomsporteføljeselskabet. For EET giver det mulighed for en kontinuerlig balance- og kapitalforøgelse uden kontant emission. Samtidig indebærer det en besparelse i de normale omkostninger, idet overdragelsen under visse forudsætninger vil kunne ske uden betaling af Grunderwerbsteuer (tysk ejendomserhvervelsesskat). Ved Apportindskuddet af SCP Invest IX A/S vil EET forøge sin allerede eksisterende ejendomsportefølje med fire nye ejendomme til en samlet pris på ca. 12 mio. euro. Ejendommene er beliggende i områder i Berlin, hvor selskabet i forvejen ejer ejendomme, og hvor berlinerne finder det attraktivt at bo. Det er EET's vurdering, at det for øjeblikket er et gunstigt tidspunkt for opkøb af ejendomme af denne type. Berlin er blevet et populært sted at flytte til og har de seneste år haft en positiv befolkningstilvækst og ikke mindst en stigning i antallet af husstande. let af boliger af en passende standard er dog ikke fulgt med. Bl.a. er der ikke bygget nok nye boliger og antallet af byggetilladelser ligger langt under behovet. Som følge heraf er den gennemsnitlige husleje, der kan opnås i Berlin, steget med 8 % de seneste to år. SCP Invest IX A/S har grundlæggende fulgt den samme investeringsstrategi som EET. De fire ejendomme i SCP Invest IX A/S passer derfor ind i den eksisterende ejendomsportefølje for EET. Fordelingen i ejendommene mellem udlejning til bolig og til erhverv matcher også EET's eksisterende ejendomsportefølje, og håndteringen af de fire nye ejendomme vil derfor ikke adskille sig fra håndteringen af de øvrige ejendomme. 4

5 SCP Invest IX A/S forventes at give et resultat før renter, kursreguleringer og værdireguleringer på kr for regnskabsåret Den samlede balance i EET vil efter erhvervelsen af SCP Invest IX A/S udgøre kr. 577,7 mio. Med venlig hilsen EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Certified Adviser er Advizer Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til: Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S: Knud Lomborg Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S: Thorkild Steen Sørensen eller Advizer Morten Kristensen

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin Horsens den 28. december 2012 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("EGNETY"

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2013. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten er fra vinteren /2014 i Berlin og viser udsigterne fra lejlighederne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion.

Læs mere

KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN

KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN G R I F F I N B E R L I N H I G H E N D A / S 2 Griffin Berlin High End A/S Griffin Berlin

Læs mere

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen NR. 1/2011 - ÅRGANG 1 To nye toptrimmede ejendomme i porteføljen Aktionærinformation FRA EgnsINVEST EjD., Tyskland A/S Forår i Berlin Du sidder med det første nummer af BERL!N, EgnsINVEST Ejd., Tyskland

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads 5 8700 Horsens info@ejdtyskland.dk

Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads 5 8700 Horsens info@ejdtyskland.dk Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S NR. 2/2013 - ÅRGANG 3 Udvikling i pagt med Berlins særkende Berlin har oplevet en markant vækst. Den proces, som blev sat i gang for at sætte Berlin

Læs mere

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst NR. 2/2012 - ÅRGANG 2 Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Renoveringsbølgen ruller INDHOLD 2 Lederen 3 Fra New York til Berlin 6 Prenzl berg

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 55 / 2010 Hellerup, 30. september 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5

AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5 INDHOLD 2 Selskabets drift 4 Erhverslejemål kræver noget særligt 6 De ægte og tilflytterene 8 På poter i Berlin 10 Demokrati

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Victoria Properties 3. juni 2009

Victoria Properties 3. juni 2009 Sektor non grata! Ejendomssektoren er gået fra at være investorernes darling til non grata på rekordtid. Sektoren er da også hårdt ramt af bl.a. manglen på lånefinansiering, hvilket dog giver lukrative

Læs mere

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015 OFFERING MEMORANDUM

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Årsrapport // 08 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: + 45 33 33 93 03 Telefax: + 45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

2007/08. Investeringer i rette gear. Ejendomsmarkedet i Berlin. SVANEN Gruppen udvikler ny bydel. Fred Astaires Mercedes

2007/08. Investeringer i rette gear. Ejendomsmarkedet i Berlin. SVANEN Gruppen udvikler ny bydel. Fred Astaires Mercedes 2007/08 Investeringer i rette gear Ejendomsmarkedet i Berlin SVANEN Gruppen udvikler ny bydel Fred Astaires Mercedes Indhold SVANEN Gruppens mål: Seriøs, sikker og stabil 1 Forsiden: Med tid kommer råd

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark

En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark NR. 2/2011 - ÅRGANG 1 En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Den imponerende lufthavnsbygning er 1,2 km lang og rummer 9.000

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

A/S Kirkebjerg Allé 1

A/S Kirkebjerg Allé 1 A/S Kirkebjerg Allé 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Hovedtal Projektnavn A/S Kirkebjerg Allé 1 Overtagelsesdato 1. december 2014 Købesum Erhverv/uopsigelighed lejer Kr. 42,6

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere