Rapport fra den Internationale Konference Education for a Sustainable Future i Ahmedabad, Indien, d. 18. til 20. januar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra den Internationale Konference Education for a Sustainable Future i Ahmedabad, Indien, d. 18. til 20. januar 2005"

Transkript

1 Rapport fra den Internationale Konference Education for a Sustainable Future i Ahmedabad, Indien, d. 18. til 20. januar 2005 v. Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net Uddannelse for livet Uddannelse gennem livet Uddannelse gennem hele livet Mahatma Gandhi Baggrund for FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling ( ) FN s generalforsamling vedtog i december 2002 en resolution om at etablere et tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling ( ) United Nations Decade of Education for Sustainable Development (ESD). Resolutionen blev vedtaget umiddelbart efter Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg 2002 og udnævnte UNESCO (the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) som koordinator af tiåret. Kimen til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling blev dog allerede lagt på FN s konference for Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro i I konferencens slutdokument Agenda 21 står der i kapitel 36, at uddannelse er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers evne til at løse miljøog udviklingsproblemer. Uddannelsens afgørende betydning hænger sammen med, at vores holdninger og handlinger først og fremmest udspringer af værdier og viden. Og værdier og viden henter vi gennem læring både uddannelseslæring og livslang læring. 1

2 Visionen for tiåret er en verden, hvor alle har mulighed for at få udbytte af uddannelse og lære de værdier, adfærd og livsformer, der er nødvendige for en bæredygtig fremtid og en positiv social ændringsproces. I uddannelsessektoren skal der sættes fokus på at udvikle kundskaber, færdigheder, værdier og perspektiver på en sådan måde, at de fremmer bæredygtige livsformer. Alt fra børnehave til universitet skal relateres til bæredygtighed. I både private og offentlige virksomheder bør man overveje, hvordan man kan udføre sit arbejde på en måde, der fremmer bæredygtigheden. Endelig skal den globale bevidsthed om økonomiske, sociale og miljømæssige vilkår øges. Nogle af elementerne i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er, at det skal omfatte læring på alle niveauer også uden for skolen. At det skal inspirere til at tro på, at positive ændringer er mulige både lokalt og globalt. Indsatsen er tænkt til at være tværfaglig og holistisk det er således ikke udvidet miljøundervisning i folkeskolen. Derudover handler det om at forbedre vores evner til at omsætte visioner til virkelighed, om medansvar, og om at lære at tage kritisk stilling, tænke fremtidsorienteret og tage de nødvendige beslutninger. Det er derfor ikke kun det etablerede uddannelsessystem, der bør sørge for at omsætte tiåret til handling. Folkeoplysningsinstitutioner, børne- og ældreinstitutioner, virksomheder, politikere og ikke mindst medierne spiller ligeledes væsentlige roller. CEE og den første internationale konference Plenary og oasen Center for Environment Education (CEE) i Indien var initiativtager til og hovedarrangør af den første større international konference, der markerede starten for FN-tiåret for Uddannesle for Bæredygtig Udvikling. Konferencen Education for a Sustainable Future var arrangeret i samarbejde med den indiske regerings ministerier for Human Resource Development og Environment and Forest samt UNESCO og UNEP. Udover at markere åbningen af FN-tiåret, markerede konferencen de første tyve år for CEE, der i dag arbejder i hele Indien med miljøundervisning og oplysning om en bæredygtig udvikling. CEE er placeret i en lille oase, med masser af træer og palmer, midt i Ahmedabad (en stor by med ca. 6 millioner indbyggere i staten Gujarat). Stedet er bygget op som et lille campus-område med plads til nogle hundrede aktive NGO ere / studerende. CEE har afdelinger over hele Indien, og indgår i lokale miljø- og udviklingsprojekter. 2

3 Konferencen, der blev afholdt fra den januar 2005, var sammenfaldende med den internationale dragefestival, der afholdes i bl.a. Ahmedabad hvert år fra den 14. januar. Dragefestivalen, der trækker deltagere til fra hele verden, er en konkurrence i færdighed og talent og samtidig en hyldest til ideernes forskellighed og frihed repræsenteret ved de mange forskellige drager, der hæver sig mod himlen. For at vise, at her er en mulighed for i fællesskab at hæve sig mod himlen på tværs af have og lande og forenes omkring værdier og en vision for en bæredygtig fremtid, var dragen valgt som konferencens logo. På konferencen deltog mere end 900 personer fra mere end 50 lande. Der var en overvægt af deltagere fra Asien. Konferencen var vel forberedt, med en informativ hjemmeside og under selve konferencen modtog vi flere mindre udgivelser (hæfter og CD-rom), bl.a. med indkaldte abstracts, baggrundsdokumenter og konference-dokumenterne. Whiteboard med input til Ahmedabad Deklarationen Konferencens målsætning Konferencen var planlagt som et forum, hvor deltagere fra regeringer, undervisere, NGO er og andre interessenter kunne mødes og dele erfaringer og viden omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Målet var at gøre status over, hvad der er gjort indtil nu, men også for at klarlægge kursen i det videre arbejde. Forumet havde som mål at være en hjælp til: at dele forståelse, nuværende status og behov for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling at vise hvordan Uddannelse for Bæredygtig Udvikling tager sig ud i praksis i forskellige dele af verden at styrke netværket og den aktive deltagelse mellem alle interessenter inden for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i det næste årti at udvikle en strategi og en handlingsplan for tiåret, inklusive en strategi for Indien og dets rolle i tiåret at arbejde mod udvikling af vejledende principper, vejvisere og prioriteter for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i tiåret Der var 19 workshops med forskellige temaer alle med fokus på Education for a Sustainable Future. Desuden var der lavet to udstillinger i løbet af konferencen. Den ene fokuserede på de deltagende organisationer og deres aktiviteter, den 3

4 anden var tænkt som en præsentation og information omkring specifikke projekter. På konferencens hjemmeside er der en meget fyldig opfølgning såvel som baggrund for konferencen: Japansk workshop om NGO-netværk for FN-tiåret En workshop jeg deltog i, var arrangeret af det japanske netværk ESD-J (Japan Council on the UN Decade of Education for Sustainable Development), der er en fortsættelse af det japanske initiativ Movement to promote UN decade of Education for Sustainable Development (der udsprang af Japan Forum for Johannesburg), der satte ESD på dagsordenen i Johannesburg ESD-J har som formål at skabe netværk mellem japanske NGO er for at skabe et bæredygtig samfund. Men især også at skabe netværk i mellem japanske NGO er og internationale organisationer. ESD-J arbejder på at organisere en international/asia-pacific netværkskonference i 2005 i Tokyo. Konferencen skal være det første skridt for at opbygge et international ESD netværk, som skal give mulighed for at kommunikere med en bred vifte af forskellige ESD aktivister og organisationer over hele verden. ESD-J har som medlem 85 NGO ere og 171 personlige medlemmer. Læs mere på Indkaldelse til japansk workshop 4

5 En fælles udmelding fra konferencen Ahmedabad Deklarationen På konferencen blev der nedsat en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra de forskellige workshops mv., der skulle lave et udkast til en fælles deklaration. Deres arbejde bestod i at gennemarbejde og sammenskrive de input som konferencens deltagere undervejs kunne skrive på et stort whiteboard. På Plenary blev et første udkast præsenteret og fik respons retur, som medførte den endelige deklaration og fælles udmelding fra konferencen. Resultatet blev Ahmedabad Deklarationen, der bestemt ikke ligger skjul på de historiske forhold omkring stedet for afholdelsen af konferencen, nemlig at konferencen blev afholdt i den by som Gandhi levede i en stor del af sit liv. Se vedlagte dokument: AHMEDABAD DEKLARATIONEN (i dansk oversættelse v. Øko-net) Pre- og post-conference Tours Før og efter konferencen var der planlagt forskellige faglige ture. Jeg deltog før konferencen i en safari-tur til Nalsarovar Bird Sanctuary and Wild Ass Sanctuary. Udover nogle uforglemmelige oplevelser af landsbyer og naturområder, så var turen også en rigtig god lejlighed at komme tættere på andre af deltagerne. Og der blev virkelig udvekslet erfaringer og adresser under turen gennem The Little Rann of Kachchh for at se de eneste vildtlevende æsler. Ny vandforsyning i landsby, støtte af den hollandske regering Efter konferencen var jeg med på en vand- og sanitetstur, hvor to medarbejdere fra CEE præsenterede deres arbejde med at skabe bedre forhold omkring vandforsyning og sanitet. Bl.a. uddanner CEE kvinder i af få etableret vandposter, da mændene ofte ikke er interesserede (og for øvrigt ikke henter vand). De projekter vi så, var støttet økonomisk med 95% af den hollandske regering. Resten indsamles blandt husstandene. I gennem disse projekter fik man en enestående indsigt den store pædagogiske proces (læs ESD), der ligger bag det af få projekterne til at lykkes. 5

6 Kvindemøde og mandemøde om det daglige vand Post-conferenceturen gik ca. 300 km syd på fra Ahmedabad ud langs golfen. Her besøgte vi, uden for det planlagte program, det område (den kyst) hvor store udtjente krydstogtskibe hugges op. Udover ting en masse, så vi midt i kaoset en gruppe mænd, der med brækjern og en enkelt lille beskyttelsesmaske fjernede asbest fra loftsplader på skibene. Over alt var der skilte der kundgjorde at der blev taget vare på de miljømæssigeforhold og dit helbred(!). Området beskæftigede omkring arbejder. Et utroligt og tankevækkende sted! Skibsophugning i staten Gujarat genbrug og masser af forurening 6

7 Anbefalinger Konferencen vidnede om at der internationalt findes en stor interesse for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, og at der lægges stor vægt på at skabe netværk på tværs af organisationer, lande, regioner og verdensdele. Som der var flere fra den vestlige verden ved den store forberedelseskonference i Göteborg i maj 2004 (med ca. 400 deltagere fra 80 lande), var der flere deltagere fra Asien ved denne konference. I alt var vi kun en håndfuld deltagere fra Europa, og ganske få fra hvert land, således repræsenterede jeg alene Danmark (92-gruppen og Øko-net). Men uanset at de fleste repræsenterede mindre organisationer eller undervisningsmiljøer, så udgjorde vi dog et vigtig link tilbage til hvert vort land og vores netværk. På anden dagen, under en af plenary sessionerne, talte Prof. A.H. Zakri, director for FN Universitetet i Tokyo. Han betragtede tiåret som en enestående chance for at få udviklet standarder for ESD, som alle kan være involveret i, så visionerne kan bringes ud i virkeligheden. Derfor anbefalede og opfordrede han til at der laves regionale centre, der udvikler ekspertise omkring ESD og at der skabes netværk mellem disse centre. Han sluttede sin tale med at citere Gandhi, der netop stod for handlingen: We must be the change, to change the world Nogle bud på hvad 92-gruppen kan gøre: Der er brug for en vedholdende vagthund omkring FN-tiåret og ESD i Danmark. Der er og bliver brug for nogen, der holder det officielle Danmark på sporet, og her menes handlingens spor, jf. ovenstående Gandhi-citat. En vagthund der skal være med til at få ESD op på et seriøst politisk (uddannelsespolitisk) niveau så det anerkendes som et konkret bud/redskab på, hvordan vi efterlever forpligtelserne fra FN-topmøderne i Rio og Johannesburg og den nordiske strategi for bæredygtig udvikling (Haga-deklarationen). - Derfor bør uddannelses-udvalget i 92-gruppen fortsætte sin linje med kontakt til relevante ministerier. Når der nu kommer ro i Undervisningsministeriet og Bertel Haarder har fået gravet sig igennem dyngerne af post, invitationer mv., bør han kontaktes for en nærmere dialog og fortsættelse af dialogen med Ulla Tørnæs. Dog tror jeg at vi skal være mere konkrete, og bl.a. sætte kroner og øre på hvad det koster at skabe en ESD-udvikling i Danmark, og at vi samtidig arbejder for at disse udviklingsmidler afsættes (gerne gennem flere ministerier). Også jf. behovet for at skabe regionale centre for ESD. - Jeg foreslår at 92-gruppen afsætter et større fællesmøde til at drøfte hvad mulighederne er i FN-tiåret og for at udnytte det til en fælles indsats, således at der i Danmark kan blive skabt en bred kampagne for ESD, gerne med specifikke del-kampagner i og fra de enkelte organisationer. Evt. at et sådant møde holdes i (eller resulterer i) samarbejde med andre netværk fx. Dansk Folkeoplysnings Samråd, Friluftsrådet og Dansk Ungdoms Fællesråd. 7

8 En nation med masser af stærk chili Lige bag CEE-oasen lå denne boulevard, hvor det vigtige vand bringes hjem! 8

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE

MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE INDHOLD HOVEDRESULTATER HVORFOR FOKUS PÅ FOLKESKOLEN OG LÆRERUDDANNELSEN? FORMÅL FØLGEGRUPPE ANBEFALINGER IDEKATALOG METODE SAMMENFATNING AF RESULTATER

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Demokrati kræver dialog

Demokrati kræver dialog I n d h o l d LO går for alvor på nettet - side 2 Som led i arbejdet med en ny informationsstrategi er LO nu klar til at præsentere en ny, udvidet hjemmeside - Samtidig er der premiere på et nyt debat-magasin,

Læs mere

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj Nyhedsbrev nr. 42 Juni 2004 Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj til det lokale Agenda 21-arbejde Local Evaluation 21 er et nyt redskab til selvevaluering til amter og kommuner i forbindelse

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING Det Danske Institut for Menneskerettigheder Maj 2008 1 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere