MYCOMETER-AIR Måling af skimmelsvamp i luftprøver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MYCOMETER-AIR Måling af skimmelsvamp i luftprøver"

Transkript

1 1 HVAD ER MYCOMETER -AIR TESTEN? Mycometer -air testen er en dansk udviklet hurtig-metode til kvantificering af skimmelsvamp i luft. Den patenterede teknologi, der anvendes i Mycometer -air, er hurtig og meget sensitiv, og gør det muligt at udføre prøvetagning og analyse på stedet indenfor ca. én time. HVAD BRUGER MAN DEN TIL? Vurdering af eksponering for skimmelsvamp i indeklimaet Kildesporing Rutine kontrol af indeklimaet Kvalitetskontrol efter slutrengøring HVEM KAN UDFØRE DEN? Metoden kan udføres af alle, der har bestået et obligatorisk certificeringskursus, der tager ca. 5 timer. På kurset læres at tage prøver, udføre analysen af disse på en korrekt måde samt fortolke resultaterne. Herudover er der en generel gennemgang af, hvorledes skimmelsvamp forekommer i luften, samt hvilke faktorer der kan påvirke luftmålinger, databehandling og fejlkilder. Kun personer, som er certificerede i brug af testen af Mycometer A/S eller en af Mycometer A/S godkendt partner, må tage prøver og udføre analyse af prøverne. KLARE OG FORSTÅELIGE RESULTATER Resultaterne inddeles i tre kategorier, som er baseret på undersøgelser af, hvad niveauet af skimmelsvamp er i normale sunde bygninger. Kategori A er det niveau, man finder i normale huse med normal rengøringsstandard uden tegn på vandskade/skimmelsvamp. Kategori B resultater indikerer, at niveauet er noget højere, end man finder i normal huse med normal rengøringsstandard.

2 2 Kategori C resultater indikerer et højt niveau, som kun sjældent forekommer i huse med normal rengøringsstandard. Kategori C resultater bør altid udredes, således at en kilde til det forhøjede niveau af skimmelsvamp kan angives. Kilder til forhøjede niveauer af skimmelsvamp i luften kan være synlig vækst, ikke synlige vækst og vækst skjult i konstruktionen. Men det kan også skyldes andet end bygningsrelateret skimmelvækst. Er rengøringen meget mangelfuld, kan der være ophobet skimmelsvamp fra udendørskilder i støvet. Potteplanter, opfugtet brænde til pejsen, træflis, opfugtet tøj, opfugtede papkasser, rådden frugt osv. kan ligeledes give anledning til skimmelpartikler i indeluften. MERE REPRODUCERBAR OG OBJEKTIV END MIKROSKOPERING OG DYRKNING Mycometer -air testen er en standardiseret metode, dvs. alle certificerede brugere udfører målinger på samme måde, og følger samme protokol. Det er ikke, som f.eks. ved mikroskopering, nødvendigt med subjektive vurderinger fra laboratoriepersonalet. Forsøg har vist, at variation på resultaterne med Mycometer -air testen er meget lille. En af problemstillingerne med at bruge luftprøver har netop været store variation i resultaterne, der ses med de klassiske metoder. Hovedårsagen til at Mycometer -air testen giver mere reproducerbare resultater er, at der ikke er en subjektiv vurdering. Opsamplingseffektiviteten af svampepartikler på det filter som anvendes i Mycometer -air testen er meget høj sammenlignet med opsamling på agar (dyrkningsmetode) eller på en sporefælde (mikroskopering), som er de klassiske metoder. HURTIGE RESULTATER Prøvetagningen tager ca. 15 minutter og analysen ca. 30 minutter. Specielt i forbindelse med kontrol af slutrengøring er det hurtige svar vigtig. En hurtig kvalitetskontrol sparer tid og penge.

3 3 MERE KOMPLET VURDERINGSGRUNDLAG Metoden er mere reproducérbar end de klassiske metode og måler på en langt større del af de svampepartikler, der kan frigives, når der er vækst af skimmelsvamp. Metoden giver dermed et mere komplet grundlag til brug ved vurdering af indeklimaet. Luftprøver er blevet kritiseret for kun at give et øjebliksbillede af, hvad der er i luften. Måles i et rum på forskellige tidspunkter kan man få forskellige svar. En væsentlig kilde til denne variation er, at der kan være forskelligt aktivitetsniveau i rummene, når prøverne tages. Der er stor forskel på om der f.eks. løber en masse børn rundt, som hvirvler støv op eller om der ingen aktivitet er i rummet. Mycometer har derfor udviklet en standardiseret såkaldt aggressiv prøvetagning, der udføres ved, at man blæser en luftstrøm hen over alle overflader i rummet. Herved vil de fleste partikler bl.a. svampepartikler blæses op i luften og give en slags worst case. Denne tilgang eliminerer meget af den variation, man tidligere har set, da man så at sige standardiserer aktivitetsniveauet. Det er således heller ikke et øjebliksbillede, idet de partikler, der blæses op i luften er aflejret gennem længere tid. Enzymaktiviteten, der måles i Mycometer -air testen, findes ikke bare i levende skimmelsvamp men også i en stor del af den døde skimmelsvamp. Dette er vigtigt, da døde sporer/hyfestykker fra skimmelsvampe kan indeholde både giftige stoffer (toksiner), allergener og andet. Død skimmelsvamp regnes for ligeså skadelig som levende. Enzymaktiviteten findes endvidere både i sporer og hyfefragmenter, og er også målt i de såkaldte mikrofragmenter (1), som er partikler 1 µm, og som menes at kunne have en betydelig rolle i de helbredssymptomer, der ses i forbindelse med skimmelsvamp.

4 4 Ved brug af traditionelle metoder, som er baseret på dyrkning af skimmelsvampe på agar, bestemmes kun de svampesporer, der spirer og danner en koloni. Denne fraktion af skimmelpartikler udgør typisk ikke mere end 1 % af de tilstedeværende skimmelsvampe partikler i luften (4). DOKUMENTERET METODE Der er lavet en større svensk undersøgelse (2), hvor man har anvendt Mycometer metoden til at vurdere mængden af skimmelsvamp i én-familiehuse. Samtidigt med prøvetagning blev huset inspiceret af en sagkyndig for at kortlægge evt. fugtskader og mulig vækst af skimmelsvamp. Der blev fundet en god sammenhæng mellem hvornår man målte høje niveauer i luften, og hvornår konsulenten fandt fugt-, og skimmelskader i huset. Dansk Arbejdsmiljø Institut (3) har lavet luft målinger og fundet, at der en god sammenhæng mellem det totale antal sporer bestemt ved mikroskopering og med enzymbestemmelserne, som anvendes i Mycometer-air metoden (se næste afsnit). HVORDAN VIRKER METODEN? Mængden af skimmelsvamp bestemmes ved en fluorometrisk bestemmelse af aktiviteten af enzymet beta-n-acetylhexosaminidase (NAHA), der findes hos skimmelsvampe. Ved prøvetagning suges 300 l luft (15-20 l/min) gennem et MCE (Mixed cellulose esters) filter med porestørrelsen 0,8 µm. Der tilsættes så enzymsubstrat direkte til filteret, hvor det i 30 minutter reagerer med NAHA enzymet i skimmesvampepartiklerne og danner fluorescens. De målte fluorescensværdier fyldes i det medfølgende regneark, der så automatisk udregner det færdige resultat. Herefter kan analyseresultaterne printes ud på et resultatark. De er inddelt i resultatkategorier, som er veldefinerede og nemme at forstå.

5 5 FEJLKILDER Skjulte skimmelskader, dvs. vækst af skimmelsvamp skjult inde i konstruktionen, vil ikke altid opdages ved luftanalyser. For at man kan finde en skjult skade, skal der trænge skimmelpartikler ud fra det skjulte hulrum og ind i rummet. Hvis ikke det er tilfældet, vil det ikke være muligt med en luftmåling at afsløre en sådan skimmelskade. Er der lige foretaget hovedrengøring vil niveauet af skimmelsvampe være lavt, selv i bygninger med vækst af skimmelsvamp, med mindre de er meget belastede. Selvom skimmelsvampe normalt står for langt hovedparten af NAHA enzymaktiviteten, kan enzymet også findes hos pollen, insekter, hudceller, mel og blod. Enzymaktiviteten er dog meget lavere end den er i skimmelsvampeceller; men er der f.eks. meget mel som f.eks. i et bageri, vil enzymaktiviteten fra den store mængde af mel kunne give et stort bidrag til målingen. Da pollen, insekter og hudceller findes i alle bygninger, både med og uden skimmelsvampe, indgår bidraget fra disse komponenter i udarbejdelsen af Mycometer resultat kategorierne. Er der særligt dårlig rengøringsstandard, kan ophobningen af støv i form af skimmelsvamp, pollen, insekter og hudceller være så høj, at man kan få kategori C resultater uden at der altså er en egentlig kilde til skimmelsvamp. Selvom der ikke er en bygningsrelateret skimmelsvampeskade, kan man altså få høje signaler og niveauer af skimmelsvamp, som kan virke generende på nogle mennesker. HVILKET UDSTYR SKAL DER TIL OG HVAD KOSTER DET? For at kunne udføre luftanalyser for skimmelsvamp med Mycometer -air skal man have; 1) et måleudstyr og 2) en luftpumpe med et rotameter til måling af luftflow. Måleudstyret består af et håndholdt fluorometer, to laboratoriestativer, en pipette, et digitalt termometer og et stopur. Prisen på dette er kr. eks.

6 6 moms. Dette udstyr anvendes ikke kun til luftmålinger, men også hvis man ønsker at kunne måle skimmelsvamp på overflader (Mycometer -surface) eller bakterier på overflader (Bactiquant -surface). Luftpumpe Har man allerede en kraftig luftpumpe (f.eks. til asbest prøver) kan denne sandsynligvis anvendes. Hvis man ikke har en brugbar pumpe har Mycometer A/S har to startpakker med pumper og andet, der skal bruges til prøvetagning. Startpakke 1 koster ,00 DKK (samlet værdi = ,00 DKK) og består af en Gast 3-30 LPM pumpe, som er en kraftig luftpumpe, der kommer med et håndtag, en afbryder, et rotameter til måling af flowhastighed og et trefod stativ til opsætning af luftfilter. Med i prisen hører en taske, en håndholdt blæser (til aggressiv prøvetagning) med batteri og lynoplader, et åndedrætsværn med filtre, 20 test kits (til prøvetagning og analyse af 20 prøver) og et obligatorisk certificeringskursus. I Startpakke 2, som koster ,00 DKK er Gast 3-30 LPM pumpen indbygget i en solid vandtæt kuffert med hjul. Der er indbygget en timer så pumpen selv slukker efter 15 minutter, der er endvidere en ledningsopruller. Indbygning af pumpen har gjort den noget mere støjsvag. Rotametret er sat på stativet (i stedet for på pumpen) hvilket letter aflæsningen. Ellers er resten af udstyret ens. Gast 3-30LPM

7 7 CERTIFICERINGSKURSUS Udstyret kan kun erhverves, når man har gennemgået et obligatorisk kursus, hvor man lærer om metoden. Princip, prøvetagning, analyse, fortolkning, fejlkilder mm. gennemgås. Herudover er der en gennemgang af generel luftprøvetagnings teori. Kurset der tager ca. 4-5 timer afsluttes med en lille eksamen, der skal bestås for at opnå certificering. Kurset koster kr. eks. moms uanset antal deltagere (op til 8 deltagere). Kursusprisen er dog inkluderet hvis man vælger en af startpakkerne. PRØVETAGNINGSKURSUS Hvis man ønsker, at kunne tage prøver, men ikke vil analysere prøverne selv, kan man få et mindre kursus (2-3 timer) i prøvetagning. Her gennemgås prøvetagningsprotokollen og der er et teoretisk modul om skimmesvamp i luftprøver. Har man dette kan man tage prøve og sende dem til analyse hos et firma der er certificeret til at kunne analysere prøverne. REFERENCER 1. Madsen et al. (2009). Airborne Fungal and Bacterial Components in PM 1 Dust from Biofuel Plants. The Annals of Occupational Hygiene Ragnar Rylander, Thomas Hulander og Morten Reeslev (2009). Enzym som indikator för mögelproblem i byggnader. Slutrapport Snabb och enkel mögelkontroll. Finansieret af Svenska Byggnadsindustrins Utvecklings Fond projekt Madsen, A.M. (2003). NAGase activity in airborne biomass dust and relationship between NAGase concentration and fungal spores. Aerobiologia 19: Ling-Ling Hung, J.D. Miller og H.K. DIllon (2005). Field Guide for the Determination of Biological Contaminants in Environmental Sampels. Second ed. American Industrial Hygiene Association.

Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi

Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi Vejleder Jørgen Bech-Andersen Afleveringsdato 31. marts 2006 Metoder til kvantificering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2009 Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet ved: Birgitte

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner Jan Kildesø Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I FUGT OG SKIMMELSVAMPE I GRØNLANDSKE BYGNINGER Afleveret d. 3. december 2012 Udarbejdet af Line Sommermark Tejnø, s083026 Vejledere: Birgitte Andersen, Institut for Systembiologi, DTU Carsten Rode, Institut

Læs mere

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand R&T Box 23, 3912 Maniitsoq Specialrengøring Tlf. 493114 Fax 814105 www.rt-salg.com Brand. Sod. Vandskader. Kloakudslip. Graffiti. Rensning og desinfektion af ventilationsanlæg og affaldsskakter. R&T Specialrengøring's

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Center for Skov, Landskab og Planlægning Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Sporespredning og forebyggelse Simon Skov Miljøministeriet Forskningscentret for Skov & Landskab Rapportens titel Skimmelsvampe

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009 LÆRERVEJLEDNING Dansk Naturvidenskabsfestival 2009 FORORD Tak fordi du vil deltage i Masseeksperimentet 2009. Masseeksperimentet er en fast aktivitet under Dansk Naturvidenskabsfestival, som løber af stabelen

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Eksempler på test. Kuliltemåling

Eksempler på test. Kuliltemåling Temagruppen: Sundhed på arbejdspladsen Oktober 2012 Eksempler på test Som nævnt i vejledningen Sundhedstjek sundhedsfremme på arbejdspladsen anbefales det, at arbejdspladsen meget grundigt overvejer om

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen.

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen. Marts 2011 Forord De danske kommuner fik i 2003 med indførelsen af fritvalgsordningen på ældreområdet pligt til at skabe rammerne for, at borgere visiteret til hjemmehjælp har mulighed for frit at vælge

Læs mere

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Inger Marie Bernhoft Seniorforsker, M.Sc. Danmarks TransportForskning 1. Baggrund Baggrunden for projektet var et ønske om at

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Berøringsfrit håndtag

Berøringsfrit håndtag Berøringsfrit håndtag Færre sygehusinfektioner på de danske sygehuse Gruppe B230 2. semester Elektronik & IT Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Afleveres 25. maj

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Afrapportering fra. Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer. 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København

Afrapportering fra. Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer. 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København Afrapportering fra Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København Samt fra Dialogmøde om Måling og vurdering af indeklimapåvirkninger

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere