Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning"

Transkript

1 Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1

2 Indledning Ydelseskataloget indeholder beskrivelser af Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR s) ydelser til og omkring børn og unge i alderen 0-18 år i Brøndby Kommune. PPR er en faglig enhed, hvis ideal er tværfagligt samarbejde både internt på PPR og med alle de involverede fagpersoner og pårørende til barnet. Vi består af tale-hørekonsulenter, børneergoterapeut, børnefysioterapeut, psykologer samt administrativt personale. Hver beskrivelse er bygget op om overskrifterne: lovgivning, visitation, målgrupper, formålet med indsatsen, ydelser, evaluering og varighed/omfang. Beskrivelserne skal opfattes som typiske forløb for et barn og dets omgivelser alle sager behandles individuelt. Hensigten med ydelseskataloget er at gøre det mere gennemskueligt for borgere og ansatte i Brøndby Kommune, hvilke indsatser, PPR kan byde ind med for at opnå de overordnede mål for børne- og ungeindsatsen i kommunen. Ydelserne er målrettet børn og unge i Brøndby Kommune men gælder også for de udenbys børn, der er indskrevet i kommunens daginstitutioner eller skoler. Dog er det intensive undervisningstilbud i Taleboblen forbeholdt børn med bopæl i Brøndby Kommune. Visitation kræver som oftest en indstilling til PPR og foretages i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Det er altid den faglige vurdering og samarbejdet med forældre, der ligger til grund for den ydelse, der sættes i værk. PPR medvirker til at understøtte Brøndby Kommunes Børne- og Ungepolitik og er gennem en tværfaglig og forebyggende indsats med til at fremme børn og unges udvikling og trivsel ud fra et ønske om nærheds- og mindsteindgrebsprincippet. Vi arbejder med overskriften: tidlig indsats på alle områder. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Kontaktoplysninger: PPR Horsedammen 42, B Brøndby Telefon: Mail: Revideret 5. februar

3 Indholdsfortegnelse YDELSELSBESKRIVELSER... 4 ERGO-/FYSIOTERAPI... 4 Ergo-/fysioterapeutisk bistand... 4 PSYKOLOGFAGLIG BISTAND... 5 Privatskoler i Brøndby psykologfaglig bistand... 5 Psykologfaglig bistand førskolebørn... 6 Psykologfaglig bistand skolebørn... 7 Psykologfaglig bistand børn i specialgrupper... 8 Psykologfaglig bistand børn i specialklasser... 9 Psykologfaglig bistand - børn på Specialskoler i andre kommuner TALE-HØREPÆDAGOGISK BISTAND Talepædagogisk bistand førskolebørn Talepædagogisk bistand skolebørn Talepædagogisk bistand børn i specialgrupper Talepædagogisk bistand børn i specialklasser Intensiv talepædagogisk bistand: Taleboblen (sproggruppe førskolebørn) Intensiv talepædagogisk bistand: Taleboblen (fonologigruppe førskolebørn) Børn med stammen og løbsk tale Hørepædagogisk bistand BØRN MED SYNSVANSKELIGHEDER Synsfaglig bistand - børn med synsvanskeligheder RELEVANTE LINKS

4 YDELSELSBESKRIVELSER På de følgende sider kan man læse om de enkelte ydelser, som PPR tilbyder. Ydelserne er inddelt efter, hvilken faggruppe, der er tale om: ergo-/fysioterapi, tale-høreindsats eller psykologbistand. ERGO-/FYSIOTERAPI Ergo-/fysioterapeutisk bistand Lovgivning Lov om Folkeskolen 20 stk. 2 jf. 3 stk. 2, om specialundervisning og Visitation Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Der ansøges om ergo- & fysioterapeutisk rådgivning og vejledning af forældre, daginstitution, dagpleje, sundhedspleje eller andre i samarbejde med forældrene Henvisningsskema på PPR s hjemmeside: søg på PPR Målgrupper Børn med sansemotoriske vanskeligheder Børn med grovmotoriske vanskeligheder Børn med finmotoriske vanskeligheder Børn med oralmotoriske vanskeligheder Formål Ydelser Evaluering Varighed/omfang At børnene forbedrer deres sanse-, grov- og finmotoriske færdigheder, så de så vidt muligt modsvarer alderstrinnet og kan klare sig i hverdagen Observationer, undersøgelser og vurdering Rådgivning individuelt eller i grupper Forældresamtaler Deltagelse i relevante tværfaglige møder Afprøvning, vurdering og evt. ansøgning af hjælpemidler som fx kugledyner, -puder, veste og kædedyner m.m. Åbent hus-arrangementer 0-24 mdr år (se hjemmesiden) Notat Evaluering i slutningen af forløbet med forældre og relevante samarbejdspartnere i distriktet Observationer: 1-3 timer Rådgivning: 1-3 timer Forældresamtaler: ca. 45 minutter Afprøvning af hjælpemidler: minutter 4

5 PSYKOLOGFAGLIG BISTAND Privatskoler i Brøndby psykologfaglig bistand Lovgivning Lov om Folkeskolen 20 stk. 2 jf. 3 stk. 2, om specialundervisning og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Visitation Målgrupper Barnet kan indstilles til PPR af skolen i samarbejde med forældrene Forældre kan indstille til PPR mhp. en vurdering af behovet for specialundervisning Indstillingen skal være drøftet på skolens KOM-møde 1 Børn med behov for specialundervisning i mindst 9 klokketimer pr. uge indstilles til kommunens visitationsudvalg af skolens leder i samarbejde med forældre og PPR s psykolog på skolen Psykologfaglig bistand gives til omgivelser og børn og unge i alderen 6-18 år, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formål At beskrive børn og unges ressourcer og evt. særlige specialpædagogiske behov At bidrage til, at barnet indgår i meningsfulde lærings- og legefællesskaber Ydelser Pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og andre omkring barnet Observationer med henblik på vurdering af barnet og rådgivning af de voksne omkring barnet Supervision af relevante fagpersoner Pædagogiske Psykologiske Vurderinger ved behov for specialundervisning Psykologisk undersøgelse (observation, samtale og evt. test) Visitation til børnepsykiatrisk udredning Deltagelse i KOM-møder på skolen Korte samtaleforløb med forældre, børn og unge Psykologisk krisehjælp til børn og unge i Brøndby Kommune Evaluering Evaluering i slutningen af forløbet Varighed/omfang Rådgivning: vurderes individuelt Observationer og/eller test: vurderes individuelt Samtaler: der kan i særlige situationer ydes op til 3 afklarende samtaler 1 KOM-møder er en forkortelse for tværfaglige møder i kompetencecentrene på skolerne 5

6 Psykologfaglig bistand førskolebørn Lovgivning Lov om Folkeskolen 20 stk. 2 jf. 3 stk. 2, om specialundervisning og Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Visitation Indstilles til PPR af forældre, daginstitution, dagpleje, sundhedspleje i samarbejde med forældrene Indstillingen fra daginstitutionen skal være drøftet på et tværfagligt møde Målgrupper Psykologfaglig bistand til forældre, pædagoger eller andre omkring børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formål At beskrive og afdække barnets ressourcer og evt. særlige behov At bidrage til at styrke barnets mulighed for deltagelse i børnefællesskaber Ydelser Pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og andre omkring barnet Observationer med henblik på vurdering af barnet og sparring med de voksne omkring barnet Udredning ved behov for specialundervisning Supervision af relevante fagpersoner Psykologisk undersøgelse (legeobservation og/eller test) Visitation til børnepsykiatrisk udredning Korte samtaleforløb med forældre Deltagelse i tværfaglige møder Psykologisk krisehjælp til børn i Brøndby Kommune Evaluering Evaluering i slutningen af forløbet Varighed/omfang Rådgivning: vurderes individuelt Observationer og/eller test: vurderes individuelt Samtaler: der kan i særlige situationer ydes op til 3 afklarende samtaler 6

7 Psykologfaglig bistand skolebørn Lovgivning Lov om Folkeskolen 20 stk. 2 jf. 3 stk. 2, om specialundervisning og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Visitation Barnet kan indstilles til PPR af skolen i samarbejde med forældrene Forældre kan indstille til PPR mhp. en vurdering af behovet for specialundervisning Indstillingen skal være drøftet på skolens KOM-møde 2 Børn med behov for specialundervisning i mindst 9 klokketimer pr. uge indstilles til Visitationsudvalget af skolens leder i samarbejde med forældre og PPR s psykolog på skolen Målgrupper Psykologfaglig bistand gives til omgivelser og børn i alderen ca år, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Formål At beskrive børn og unges ressourcer og evt. særlige specialpædagogiske behov At bidrage til, at barnet indgår i meningsfulde lærings- og legefællesskaber Ydelser Observationer med henblik på vurdering af barnet og sparring med de voksne omkring barnet Supervision af relevante fagpersoner Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV) ved behov for specialundervisning Psykologisk undersøgelse (observation, samtale og evt. test) Visitation til børnepsykiatrisk udredning Deltagelse i KOM-møder på skolen Korte samtaleforløb med forældre, børn eller den unge Psykologisk krisehjælp til børn i Brøndby Kommune Evaluering Skriftlig evaluering i slutningen af forløbet Tilbud om henvendelse for opfølgning Rådgivning: vurderes individuelt Varighed/omfang Observationer: vurderes individuelt Test: vurderes individuelt Samtaler: Der kan i helt særlige situationer ydes op til 3 afklarende samtaler 2 KOM-møder er en forkortelse for tværfaglige møder i kompetencecentrene på skolerne 7

8 Psykologfaglig bistand børn i specialgrupper Lovgivning Lov om Folkeskolen 20 stk. 2 jf. 3 stk. 2, om specialundervisning og Visitation Målgrupper Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Indstilles til PPR af forældre, daginstitution, dagpleje, sundhedspleje i samarbejde med forældrene Børn med behov for specialgruppe indstilles via det centrale visitationsudvalg (fagchef for PPR deltager) Børn som har svære og gennemgribende funktionsnedsættelser af specifik eller generel art på det motoriske, sproglige og/eller kognitive område. Børn med psykiatriske diagnoser som bl.a. autisme og opmærksomhedsforstyrrelse, syndromer og andet. Formål At barnet bliver inkluderet i livet på stuen At pædagoger og ledelse får særlig støtte til at rumme og arbejde med barnet At forældre, familie og barnets nære relationer vejledes i at understøtte barnets udvikling Ydelser Undersøgelser herunder observation og testning Konsultativ rådgivning af barnets voksne (fx forældre og pædagoger) PPV (Pædagogisk Psykologisk vurdering) i forbindelse med skolestart Deltagelse i relevante møder om barnet Evaluering Løbende Varighed/omfang Vurderes altid individuelt, så nedenstående er anslået timetal: Observation: 1 time Undersøgelser eller PPV: 1½ - 5 timer Rådgivning: 1 2 timer 8

9 Psykologfaglig bistand børn i specialklasser Lovgivning Lov om Folkeskolen 20 stk. 2 jf. 3 stk. 2, om specialundervisning og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Visitation Forældre kan indstille til PPR mhp. en vurdering af behovet for specialundervisning Børn med behov for specialklasse indstilles via det centrale visitationsudvalg (fagchef for PPR deltager) Målgrupper Børn som har funktionsnedsættelser af specifik eller generel art på det motoriske, sproglige og/eller kognitive område. Børn med psykiatriske diagnoser som bl.a. autisme og opmærksomhedsforstyrrelse, syndromer og andet Formål At barnet trives og lærer i skolen At pædagoger, lærere og ledelse får særlig støtte til at rumme og arbejde med barnet At forældre, familie og barnets nære relationer bliver bedre til at understøtte barnets udvikling Ydelser Undersøgelser herunder observation og testning Konsultativ rådgivning af barnets voksne (fx forældre og lærere) PPV (Pædagogisk Psykologisk vurdering)i forbindelse med henvendelser til visitationsudvalget Deltagelse i relevante møder om barnet Rådgivning i forbindelse med revisitation Deltagelse i klassekonferencer eller revisitationsmøder Evaluering Løbende Vurderes altid individuelt, så nedenstående er anslået timetal: Varighed/omfang Observation: 1 time Undersøgelser eller PPV: 1½ - 5 timer Rådgivning: 1 2 timer 9

10 Psykologfaglig bistand - børn på Specialskoler i andre kommuner Lovgivning Lov om Folkeskolen 20 stk. 2 jf. 3 stk. 2, om specialundervisning og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Visitation Børn med behov for specialskole indstilles via det centrale visitationsudvalg (Fagchef for PPR deltager) Målgrupper Børn med særlige behov (fx udviklingsforstyrrelse, generelle vanskeligheder) Formål Ydelser At bidrage til, at børn med specielle behov får den mest optimale undervisning At bidrage til, at børn, der er skoleplaceret uden for Brøndby Kommune, fortsat trives og udvikler specifikke kompetencer Opfølgning med forældre Opfølgning med skolens personale Deltagelse i årlige revisitationsmøder Tværgående møder med deltagelse af PPR og Handicapgruppen Løbende kontakt med forældre og skole Notat Evaluering Løbende evaluering med specialskolen Varighed/omfang Opfølgning med forældre: ca timer årligt Opfølgning med skolen: ca timer årligt Tværgående møder med Handicapgruppen: 4 møder a 1½ time Supervision: 2-10 timer Revisitationsmøder: 1-3 timer 10

11 TALE-HØREPÆDAGOGISK BISTAND Talepædagogisk bistand førskolebørn Lovgivning Lov om Folkeskolen 20 stk. 2 jf. 3 stk. 2, om specialundervisning og Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Visitation Barnet kan indstilles til PPR af forældre, daginstitution/dagpleje m.fl. Indstillingen fra daginstitutionen skal være drøftet på et tværfagligt møde Målgrupper Børn med sprogforståelsesvanskeligheder Børn med ekspressive sprogvanskeligheder (produktion af sprog) Børn med kommunikative vanskeligheder Børn med stammen og/eller løbsk tale Børn med udtalevanskeligheder Børn med stemmevanskeligheder (fx vedvarende hæshed og efter undersøgelse hos øre-næse-halslæge) Formål At barnet forbedrer sine sproglige og/eller talemæssige færdigheder og kommunikative kompetencer At forældre, familie og barnets nære relationer bliver bedre til at understøtte barnets kommunikative udvikling Ydelser Talepædagogisk udredning herunder testning og observation Konsultativ rådgivning af barnets voksne (fx forældre, pædagoger) Udredende undervisning ved særlige problemstillinger Vejledende, eksemplarisk undervisning Evt. visitation til kommunens sproggrupper for førskolebørn: Taleboblen Hjælp til fremskaffelse af træningsmateriale Samarbejde med den sprogansvarlige om sprogvurderingsresultatet Rapport eller notat om barnet Deltagelse i tværfaglige møder Evaluering Skriftlig i slutningen af forløbet i forbindelse med afsluttende notat/rapport Varighed/omfang Observationer: 1-3 timer Talepædagogisk udredning: 1½-5 timer Rådgivning: 1-3 timer Eneundervisning: op til 5 timers udredende undervisning m/forberedelse 11

12 Talepædagogisk bistand skolebørn Lovgivning Lov om Folkeskolen 20 stk. 2 jf. 3 stk. 2, om specialundervisning og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Visitation Barnet kan indstilles til PPR af skolens lærere i samarbejde med forældre og PPR s medarbejdere på skolen Indstillingen skal være drøftet på skolens KOM-møde 3 Målgrupper Børn med sprogforståelsesvanskeligheder Børn med ekspressive sprogvanskeligheder (produktion af sprog) Børn med kommunikative vanskeligheder Børn med stammen og/eller løbsk tale Børn med udtalevanskeligheder Børn med stemmevanskeligheder (fx vedvarende hæshed og efter undersøgelse hos øre-næse-halslæge) Formål At barnet forbedrer sine sproglige færdigheder og kommunikative kompetencer At forældre, familie og barnets nære relationer bliver bedre til at understøtte barnets kommunikative udvikling Ydelser Talepædagogisk udredning herunder testning og observation Rådgivning af barnets voksne (fx forældre, pædagoger) Udredende undervisning ved behov Vejledende, eksemplarisk undervisning Skriftlig vejledning, notat eller rapport Hjælp til fremskaffelse af træningsmateriale Deltagelse i KOM-møder på skolen Evaluering Varighed/omfang Skriftlig evaluering i slutningen af forløbet Tilbud om henvendelse for opfølgning Observationer: 1-3 timer Talepædagogisk udredning: 1½-5 timer Rådgivning: 1-3 timer Eneundervisning: op til 5 timers udredende undervisning m/forberedelse 3 KOM-møder er en forkortelse for tværfaglige møder i kompetencecentrene på skolerne 12

13 Talepædagogisk bistand børn i specialgrupper Lovgivning Lov om Folkeskolen 20 stk. 2 jf. 3 stk. 2, om specialundervisning og Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Visitation Børn med behov for specialgruppe indstilles via det centrale visitationsudvalg (fagchef for PPR deltager) Barnet kan indstilles til PPR af forældre, daginstitution/dagpleje m.fl. Indstillingen fra daginstitutionen skal være drøftet på et tværfagligt møde Målgrupper Børn med sprogforståelsesvanskeligheder Børn med ekspressive sprogvanskeligheder (produktion af sprog) Børn med kommunikative vanskeligheder Børn med stammen og/eller løbsk tale Formål At barnet forbedrer sine sproglige og/eller talemæssige færdigheder og kommunikative kompetencer At forældre, familie og barnets nære relationer bliver bedre til at understøtte barnets kommunikative udvikling Ydelser Talepædagogisk udredning herunder testning og observation Konsultativ rådgivning af barnets voksne (fx forældre, pædagoger) Vejledende, eksemplarisk undervisning Rapport forud for beslutning om skoleplacering eller skoleudsættelse Notat Deltagelse i tværfaglige møder om barnet Evaluering Skriftlig i slutningen af forløbet i forbindelse med afsluttende notat/rapport Varighed/omfang Observation: 1 time Talepædagogisk udredning: 1½-5 timer Rådgivning: 1-2 timer 13

14 Talepædagogisk bistand børn i specialklasser Lovgivning Lov om Folkeskolen 20 stk. 2 jf. 3 stk. 2, om specialundervisning og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Visitation Børn med behov for specialklasse indstilles via det centrale visitationsudvalg (fagchef for PPR deltager) Barnet kan indstilles til PPR og dermed også talepædagogisk bistand af skolens lærere i samarbejde med forældre og PPR s medarbejdere på skolen Målgrupper Børn med sprogforståelsesvanskeligheder Børn med ekspressive sprogvanskeligheder (produktion af sprog) Børn med stammen og/eller løbsk tale Børn med stemmevanskeligheder (fx vedvarende hæshed og efter undersøgelse hos øre-næse-halslæge) Formål At barnet forbedrer sine sproglige færdigheder og kommunikative kompetencer At forældre, familie og barnets nære relationer bliver bedre til at understøtte barnets sproglige og kommunikative udvikling Ydelser Talepædagogisk udredning herunder testning og observation Rådgivning af barnets lærere, pædagoger og forældre Vejledende, eksemplarisk undervisning Notat eller rapport Deltagelse i KOM-møder på skolen 4 Evaluering Varighed/omfang Skriftlig evaluering i slutningen af forløbet Tilbud om henvendelse for opfølgning Observationer: 1time Talepædagogisk udredning: 1½-5 timer Rådgivning: 1-3 timer 4 KOM-møder er en forkortelse for tværfaglige møder i kompetencecentrene på skolerne 14

15 Intensiv talepædagogisk bistand: Taleboblen (sproggruppe førskolebørn) Lovgivning Lov om folkeskolen; bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Visitation Barnet kan indstilles til Taleboblen af talekonsulent og psykolog tilknyttet institutionen i samarbejde med forældrene Visitationsudvalget på PPR foretager endelig vurdering og giver besked til forældre og institution Målgrupper Børn bosiddende i Brøndby Kommune Børn med massive sprogforståelsesvanskeligheder Børn med massive ekspressive sprogvanskeligheder (produktion af sprog) Børn med kommunikative vanskeligheder Børn med ovenstående vanskeligheder, der skønnes at kunne profitere af et intensivt undervisningstilbud Formål At barnet forbedrer sine sproglige og kommunikative færdigheder At forældre, familie og barnets nære relationer bliver bedre til at understøtte barnets sproglige og kommunikative udvikling Ydelser Intensivt undervisningsforløb i små grupper (6 børn) Besøg i daginstitutionen Forældremøder individuelt eller i gruppen Talepædagogisk undervisning med individuelt fokus Rådgivning af barnets voksne i et forpligtende samarbejde Rapport om barnets deltagelse og udbytte af forløbet Re-test Motorisk træning v/ergoterapeut 1 gang ugentligt Workshop med forældre og pædagoger Tværfaglige observationsdage Tværfagligt samarbejde med fast tilknyttet psykolog og ergoterapeut Transport Evaluering Skriftlig evaluering i slutningen af forløbet Varighed/omfang Samtaler med forældre: 3 timer Besøg i institutionen: 1-5 timer Gruppeforløb ca. 4 mdr. (2-3 gange pr. uge) a 3,5 timer 15

16 Intensiv talepædagogisk bistand: Taleboblen (fonologigruppe førskolebørn) Lovgivning Lov om folkeskolen; bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Visitation Barnet kan indstilles til Taleboblen af talekonsulent og psykolog tilknyttet institutionen i samarbejde med forældrene Visitationsudvalget på PPR foretager endelig vurdering og giver besked til forældre og institution Målgrupper Kommende skolebørn bosiddende i Brøndby Kommune Børn med massive udtalevanskeligheder, som gør talen vanskelig at forstå og som skønnes at kunne profitere af et intensivt undervisningstilbud Formål At barnet forbedrer sine udtalemæssige færdigheder At barnet forbedrer sine kommunikative færdigheder Ydelser Intensivt undervisningsforløb i små grupper Besøg i daginstitutionen Forældremøder individuelt eller i gruppen Talepædagogisk undervisning med individuelt fokus Rådgivning af barnets voksne i et forpligtende samarbejde Workshop med forældre og pædagoger Materialer til hjemmetræning Re-test Rapport om barnets deltagelse og udbytte af forløbet Transport Evaluering Mundtlig og skriftlig evaluering i slutningen af forløbet i forbindelse med afsluttende notat/rapport Varighed/omfang Samtale med forældre: 1-time Besøg i institutionen: 1-5 timer Gruppeforløb: ca. 15 gange a 2 timer 16

17 Børn med stammen og løbsk tale Lovgivning Lov om folkeskolen; bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Lov om folkeskolen; Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning Visitation Barnet kan indstilles til PPR af forældre, daginstitution, dagpleje, sundhedspleje eller andre i samarbejde med forældre og tilknyttet talekonsulent PPR s tilknyttede tale-hørekonsulent inddrages så tidligt som muligt Målgrupper Børn med stammen Børn med løbsk tale Formål At barnet forbedrer sine kommunikative færdigheder At forældre, familie og barnets nære relationer opnår viden om stammen og hensigtsmæssig kommunikation med barnet Ydelser Talepædagogisk udredning af barnets færdigheder (observation) Konsultativ rådgivning af barnets voksne (fx forældre, pædagoger) Evt. inddragelse af teamets psykolog Udredende undervisning ved særlige problemstillinger Vejledende, eksemplarisk undervisning Åbent hus i perioder (førskolebørn) Kurser for forældre og/eller pædagoger Gruppeundervisning (skolebørn opdelt efter alder) Oplæg i barnets klasse om stammen/løbsk tale Notat om barnet Deltagelse i tværfaglige møder Tilbud om henvendelse for opfølgning Evaluering Løbende mundtlig evaluering Skriftlig evaluering i slutningen af forløbet i forbindelse med afsluttende notat/rapport Varighed/omfang Observationer: 1-3 timer Rådgivning: 1-3 timer Eneundervisning: op til 5 timers udredende undervisning med forberedelse Gruppeundervisning: typisk 5 gange a 4 timer 17

18 Hørepædagogisk bistand Lovgivning Lov om folkeskolen; bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Desuden følges så vidt muligt Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse: Børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år Visitation Henvises ofte fra Audiologisk Afdeling på Gentofte Hospital Barnet kan indstilles til PPR af daginstitution eller dagpleje Barnet kan indstilles til PPR af skolen ved fx tilflytning Målgrupper Børn med høretab Børn med brug af høreapparat(er) eller BAHA Børn med CI (Cochlear Implant) Børn af døve forældre Formål At forældre, familie og barnets nære relationer bliver bedre til at kommunikere med barnet At det pædagogiske personale omkring barnet opnår forståelse for følgerne af barnets hørehandicap At barnet lærer at mestre sit høretab Ydelser Tovholderfunktion Kontaktperson til Gentofte Hospitals audiologiske afdeling Kontaktperson til firmaer vedr. høretekniske hjælpemidler Observationer af barnet Rådgivning af barnets voksne (fx forældre, pædagoger) Rådgivning i forhold til optimal lokaleindretning Udredende undervisning ved behov Evt. inddragelse af teamets psykolog Skriftlig vejledning/hjælp til fremskaffelse af træningsmateriale Evaluering Skriftlig evaluering i slutningen af forløbet Tilbud om henvendelse for opfølgning Varighed/omfang Observationer: 1-3 timer Rådgivning: 1-5 timer Eneundervisning: ca. 5 timers udredende undervisning m/forberedelse m.m. 18

19 BØRN MED SYNSVANSKELIGHEDER Synsfaglig bistand - børn med synsvanskeligheder Lovgivning Lov om folkeskolen; Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning Desuden følges så vidt muligt Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse: Rehabilitering af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år Visitation Barnet kan indstilles til PPR af forældre, daginstitution, dagpleje, sundhedspleje, skole eller andre i samarbejde med forældrene Registreres via det nationale synsregister på Kennedy Centret Glostrup hospital Målgrupper Børn med synsnedsættelse eller blindhed, der er registreret i den nationale synsregister på Kennedycentret Formål At barnet opnår så gode muligheder som muligt for at udvikle sig alderssvarende med sit synshandicap At barnet opnår tilfredsstillende liv i institution, skole og fritid med sit synshandicap At barnet, forældre og øvrige personer omkring barnet opnår erkendelse af muligheder og begrænsninger Ydelser På grund af et lille antal børn i denne gruppe køber Brøndby Kommune de fleste ydelser fra Kommunikationscentret Hovedstaden. Der ydes: Rådgivning til forældre og personer i barnets nære omgivelser Kurser for børn, forældre og relevant personale på institution og/eller skole Synskonsulenten deltager i netværksmøder om barnet Samarbejde med Kommunikationscenter Hovedstaden samt Synscenter Refsnæs Rådgivning ved tale-hørekonsulent fra PPR ved behov Arrangementer med andre synshandicappede børn Evaluering Skriftlig evaluering i slutningen af forløbet fra Kommunikationscentret mundtlig evaluering undervejs med repræsentant fra PPR Varighed/omfang Observationer: 1-3 timer Rådgivning: 1-5 timer Samarbejdsmøder: 1-3 timer Kurser ½-5-dages varighed (Synscenter Refsnæs) 19

20 RELEVANTE LINKS skriv PPR i søgefeltet og vælg øverste link (PPR s hjemmeside) (sprogvurderinger) (Kommunikationscentret, som PPR samarbejder med) (Visoydelser tidligere Børnekliniken ) (adgang til alle love med søgefelt) (Socialstyrelsens beskrivelser af forskellige kommunikations- og adfærdsvanskeligheder) (Synscenter Refsnæs) 20

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 5. maj 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Ergo- og fysioterapeutisk børneteam har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

TILBUD TIL Kunde Tilbuddets titel

TILBUD TIL Kunde Tilbuddets titel Pædagogik & Undervisning Esbjerg Kommune Ydelser i Pædagogik & Undervisning TILBUD TIL Kunde Tilbuddets titel Telefon 76 16 88 70 Telefax 76 16 16 17 b-k@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen 1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en funktion under Børne- og Unge Rådgivningen. Side 2 2. PPR funktionen generelt..side 2 3. PPR funktionens fokusområder 2008...Side

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?... Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2017 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til elever med høretab... 4 Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Læs mere

Praktisk vejledning til kommuner

Praktisk vejledning til kommuner Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af småbørn, der modtager specialpædagogisk bistand til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Budgetområde Titel Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) genrelt Nr.: 516-01 Den generelle pædagogiske-psykologiske rådgivning varetages med grundlag i Folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser (Specialundervisningsbekendtgørelsen

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD TCBUs opgave Opgaven for Tværfagligt Center er at bidrage til, at lærere, pædagoger og ledere kan lykkes med kerneopgaven: at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn og unge Karin Oudshoorn Adm.

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog 2012-13 Indholdsfortegnelse Forord maj 2013... 4 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 2. Præsentation af PPR... 4 3. Generelt om ydelser og prioriteringer...

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune G-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens G-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte G-klasse, er du velkommen

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning for voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Kompenserende specialundervisning for voksne Lov om specialundervisning for voksne. Lovbekendtgørelse nr.658 af 3.juli 2000 med efterfølgende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: PPR leder Jakob Vejlø Dato: 22. april 2010 Sagsid.: Version nr.: 2 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Kvalitetsstandard for

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 31. august 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Oprettelse af knasttilbud i en daginstitution for børn, der har behov for særlig hensyntagen og støtte. Projektet forventes afsluttet med projektrapport

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

PPR & Familie. - en hvidbog om PPR s og behandlergruppens arbejde

PPR & Familie. - en hvidbog om PPR s og behandlergruppens arbejde PPR & Familie - en hvidbog om PPR s og behandlergruppens arbejde 1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORFOR EN HVIDBOG. side 3 FAGGRUPPER I BØRN & LÆRING. side 3 LOVGRUNDLAG side 4 UDDRAG AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

Læs mere

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning Maj 2017 God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning God administrationspraksis er en fælles forståelse for, hvordan skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud bør forholde

Læs mere

Workshop Behovstilpassede ydelser skoler og PPR. Ressourcer og ydelser

Workshop Behovstilpassede ydelser skoler og PPR. Ressourcer og ydelser Workshop Behovstilpassede ydelser skoler og PPR Ressourcer og ydelser Workshoppens indhold 1. Faktaboks 2. Et historisk rids 3. Aktuel praksis omkring Gensidige forventningsafstemninger 4. Konkrete eksempler

Læs mere

NOTAT SPECIALBØRNEHAVEN KNASTEN

NOTAT SPECIALBØRNEHAVEN KNASTEN NOTAT SPECIALBØRNEHAVEN KNASTEN 10. april 2008 Formål: Ønsket om oprettelse af specialbørnehaven Knasten skal ses som led i Familiesektorens bestræbelse på foregribende tidlige indsatser på småbørnsområdet.

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Ydelseskatalog Inklusion/PPR. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Inklusion/PPR. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Inklusion/PPR 0 Formål og opgaver Målgruppen for afdelingens ydelser er børn og unge i alderen med udviklingsmæssige, faglige, sociale og personlige vanskeligheder. Afdelingen tilbyder specialpædagogisk

Læs mere

PPR s samlede katalog over værktøjskassen

PPR s samlede katalog over værktøjskassen PPR s samlede katalog over værktøjskassen Fysioterapeut gruppen Konsulenterne Psykologerne Sekretærerne Tale-hørekonsulenterne Leder af PPR Tosprogsteamet 1/11 Fysioterapeut gruppen Dorthe Hahn Rasmussen/didhra

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

PPR s samlede katalog over værktøjskassen

PPR s samlede katalog over værktøjskassen PPR s samlede katalog over værktøjskassen Fysioterapeut gruppen Konsulenterne Psykologerne Sekretærerne Tale-hørekonsulenterne Leder af PPR Tosprogsteamet 1/11 Fysioterapeut gruppen Dorthe Hahn Rasmussen/didhra

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Forord...3. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog...3. 2. Præsentation af PPR...3

Forord...3. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog...3. 2. Præsentation af PPR...3 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog 2012 1 Indhold: Forord...3 1. Formål med PPR s ydelseskatalog...3 2. Præsentation af PPR...3 3. Generelt om ydelser og prioriteringer...4 Opgaver, mål

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg. J.nr. 2015/ Forsidefoto : Fællesrådgivningen

Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg. J.nr. 2015/ Forsidefoto : Fællesrådgivningen Virksomhedsplan Fællesrådgivningen for børn og unge Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg ppr@frederiksberg.dk J.nr. /0007109 Forsidefoto : Fællesrådgivningen Indholdsfortegnelse Om Fællesrådgivningen

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Indberetning af specialpædagogisk bistand og sprogstimulering til Undervisningsministeriet Skrevet af:

Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Indberetning af specialpædagogisk bistand og sprogstimulering til Undervisningsministeriet Skrevet af: Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Indberetning af specialpædagogisk bistand og sprogstimulering til Undervisningsministeriet Skrevet af: UNI C Styrelsen for It og Læring Hvilke kommuner skal

Læs mere