Erfaringer & Inspiration - om teknologi i hjemmeplejen i Stockholm -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer & Inspiration - om teknologi i hjemmeplejen i Stockholm -"

Transkript

1 Erfaringer & Inspiration - om teknologi i hjemmeplejen i Stockholm - SUNDHED OG OMSORG, ÅRHUS KOMMUNE STUDIETUR, FEBRUAR 2010 foto: MMJ

2 Forord & Delegationen Forord Hjemmepleje og ny teknologi. Fra d. 2. til 6. februar 2010 foretog Afdelingen for Sundhed og Omsorg en studietur til Sverige. Formålet var at undersøge, hvilke forskellige intelligente, teknologiske løsninger, der støtter borgernes selvhjulpenhed i boligen. Delegationen fra Århus Kommune Med Rådmand Dorthe Laustsen i spidsen deltog repræsentanter fra Sundhed og Omsorgs ledelse sammen med ledere fra de enkelte lokalcentre. Derudover var der ligeledes repræsentanter for de særlige arbejdsområder, der til daglig varetager Århus Kommunes fokus og udvikling af velfærdsteknologi, med på studieturen. Turen havde til hensigt at give inspiration til, hvordan Århus Kommune kan anvende og implementere teknik, som kan skabe bedre forhold og sikre tryghed for den ældre. På turen så deltagerne på konkrete tekniske løsninger, og der blev aflagt besøg hos kommuner og forskningsinstitutioner, der præsenterede hvordan disse løsninger omsættes til virkelighed i de svenske kommuner. Turen gav nyttig viden og erfaringer, som kan danne grundlag for det videre arbejde i Århus Kommune. I denne sammenfatning redegøres for inspirationen indsamlet på turen, og derudover indeholder den en række nyttige links til kontakter i Sverige. foto: DL 2 / 28

3 Program Tirsdag den 2. februar 2010 Ankomst Stockholm Onsdag den 3. februar 2010 Den Danske Ambassade: Orientering om social og sundhedsområdet i Sverige Sveriges Kommuner og Landsting (SKL): Udviklingen i ældreomsorgen & IT for en mere sikker omsorg Micasa Fastigheter AB: Præsentation og fremvisning af udstillingslejlighed fremvises Seniorboliger Riddarsporren : Rundvisning Torsdag den 4. februar 2010 Sigtuna Kommune: Telecare i hjemmehjælpen Nacka Kommune: Tekniske hjælpemidler på Tallidsgårdens Seniorcentrum (låse, alarmer og webbaserede programmer til planlægning, opfølgning og dokumentation) Fredag den 5. februar 2010 Hjælpemiddelinstituttet: Præsentation af Smart Lab til afprøvning af ny teknik i en særlig test beboelse Scandic Hotels: Præsentation af tilbud til ældre og handicappede borgere School of Technology and Health: Fremvisning af ny teknik for ældre i eget hjem Lørdag den 6. februar 2010 Afrejse Århus Stockholm feb. 2010, foto: IJK 3 / 28

4 Nye potentielle projekter og indsatsområder Potentiale for nye projekter og indsatsområder i Århus Kommune Studieturen har affødt en række overvejelser om udnyttelsen af den indsamlede viden og erfaring. Her præsenteres et begyndende overblik over mulige kommende indsatsområder inspireret af de svenske erfaringer fra anvendelse af teknologi hos ældre: Udveksling af svenske teamledere Aftale om udveksling omkring erfaringer og faglige input. Lokalcenter Sabro har efter hjemkomsten aftalt videre planlægning af erfaringsopsamling fra svenske teamledere gennem udveksling af personale. Ansøgning omkring Tryghed i hjemmet Ansøgning til Nordforsk under Nordisk Råd sammen med nordiske samarbejdspartnere om test af ny teknik (er sendt) Projektleder er Sics, som er et statsligt svensk institut for udvikling af computer teknologi. Sundhed og Omsorg indgår sammen med Tromsø og Vilnius kommuner i et team om ansøgningen. Målet er at teste nye tekniske installationer i ældres hjem. I Århus vil der være særlig fokus på de tilpasninger af bygningsmassen, som opsætning af installationer giver anledning til. Alleato en svensk industrivirksomhed - leverer udstyret, som Sundhed og Omsorg kan beholde efter forsøget. Der bliver tale om forsøg med sensorer i hjemmene. Der ventes svar til juni på ansøgningen, hvor der er søgt om norske kroner, hvoraf andelen til Århus er kr. Århus Kommunes deltagelse i konference om ny teknik i Varberg i Sverige til maj Det svenske rigsforbund for pårørende (AHR) holder den maj 2010 konference om inddragelse af pårørende og anvendelse af teknologi i ældresektoren, hvor der skal drøftes, hvorledes de pårørende kan inddrages i arbejdet med at indføre velfærdsteknologi. Idet pårørende og teknologi er to højtprioriterede områder i Sundhed og Omsorg, deltager således ressourcepersoner fra Sundhed og Omsorg i arrangementet for at få ideer til, hvordan Århus Kommune i højere grad også kan inddrage pårørende. 4 / 28

5 Nye potentielle projekter og indsatsområder Udvikling af dansk udgave af Smarta Ting Det svenske hjælpemiddelinstitut præsenterede en samlet taske med brochurer, en DVD med billeder og film samt lette hjælpemidler til at klare hverdagens små udfordringer. Sundhed og Omsorg vil sammen med Hjæpemiddelcentret arbejde på mulighederne for at udvikle en lignende pakke tilpasset de behov og ønsker, der findes i Århus Kommune. Blandt andet vil der tages udgangspunkt i en pakkeløsning, som allerede findes på apotekerne. Iværksættelse af nyskabende dialog Efter hjemkomsten har Boligrådgivning for Seniorer efterspurgt erfaringer og inspiration fra Sverige. Disse er videregivet til bestyrelsen, dels i form af en præsentation af de koncepter Århus Kommune blev præsenteret for, og dels i form af konkret sparring i forbindelse med opførelse af boliger i Ringgården. Derudover tillægger Sundhed og Omsorg de forskellige teknologiske løsninger stor interesse, og der arbejdes således på at analysere, hvordan disse nye teknologier kan implementeres i Århus Kommune. Det undersøges blandt andet, om kommunikationsværktøjet IPPI kan indgå i tests rundt på de enkelte lokalcentre, samt om andre erfaringer kan udvikles i nye projekter i Århus Kommune. Kommunikationsmodullet IPPI demonstreres værktøjet fremvises hos Micasa Fastigheter, mens Sigtuna Kommune allerede anvender det hos borgere. Det kan bl.a. bruges af hjemmeplejen til direkte kontakt til borgeren via deres eget fjernsyn. Et lignende system undersøges testet i Århus Kommune, foto: MMJ, HHM, DL 5 / 28

6 Læring - Fokuspunkter, hvor Århus Kommune potentielt vil kunne inspireres af svenske erfaringer og viden Formål Studieturen har overordnet haft tre hovedmål At studere, hvorledes den svenske ældrepleje håndterer de samme problemstillinger med flere ældre og et større krav til hjemmeplejen, som kendes i Danmark. At studere de teknologiske løsninger, som bruges i Sverige til at understøtte borgernes selvhjulpenhed i boligen i forbindelse med pleje, og se konkrete eksempler på, hvorledes disse bruges i kommunerne. At give inspiration til, hvordan Afdelingen for Sundhed og Omsorg i Århus Kommune kan udvikle ny teknik for at skabe tryghed og sikkerhed i fremtidens ældreboliger. Erfaringsopsamling særligt udvalgte punkter fra de enkelte besøg Den Danske Ambassade, Jakobs Torg 1 Udgangspunktet på studieturen til Stockholm tog sit afsæt i en briefing på den Danske Ambassade, hvor en overordnet introduktion til svensk ældrepleje og ny teknologi i plejen var i fokus. Af særlige punkter nævnte den danske ambassadør blandt andet: At der er mere privat initiativ i Sverige på ældreområdet end i Danmark, og større konkurrence, ligesom indsatsen fra de pårørende tillægges langt mere værdi end i Danmark. At forholdene for de ældre på mange måder ikke er så gode i Sverige som i Danmark, eksempelvis nedsættes de svenske folkepensioner, hvis aktierne falder så i forbindelse med nedgangsperioder bliver værdien af pensionerne i Sverige reduceret. At demografien er anderledes i Sverige. De unge flytter til de større byer, de ældre bor i den små og mindre. Derfor er mulighederne for at skaffe det nødvendige personale i de små byer meget svære, og det har aktualiseret behovet for teknologi i hjemmene. 6 / 28

7 Læring - Fokuspunkter, hvor Århus Kommune potentielt vil kunne inspireres af svenske erfaringer og viden Sveriges Kommuner og Landsting (SKL), Hornsgatan 20 Herefter blev der aflagt besøg hos SKL, som er interesseorganisation for de svenske kommuner og Landsting (regioner). SKL præsenterede to oplæg: Om udviklingen af ældreomsorgen - Hvilke udviklingstendenser ser vi? Hvordan møder vi de demografiske forandringer i befolkningen? Nye boformer? Bliver boligen rammen for nye sundheds- og omsorgstilbud? IT som mulighed for mere sikker sundhed og omsorg i kommunerne. - Hvordan kan vi med hjælp af IT tilgodese behovene for at udveksle information mellem kommunerne, mellem kommunerne og Landstinget og i forhold til de private leverandører? Kommunerne i Sverige har i det senere år nedlagt mange utidssvarende plejeboliger. Til gengæld er der opført en række seniorboliger, bl.a. af boligselskaber og private bygherrer. Men kommunernes politik er klar: Der vil fremover blive satset massivt på at indrette almindelige boliger, som man kan blive boende i livet igennem. Ny teknik og intelligent indretning skal sikre, at man også som ældre og handicappet har mulighed for at blive boende i egen bolig. Alle kommuner i Sverige arbejder ud fra en national IT strategi. Den får stor betydning for ældreområdet, hvor udviklingen af en fælles omsorgsjournal, som alle offentlige myndigheder arbejder i. Herudover får borgeren selv og de pårørende adgang til den fælles journal. Den fælles journal vil sikre koordinering, hindre fejlmedicinering og give de pårørende indsigt i, hvad der er sat i gang i forhold til den ældre borger. I forhold til Danmark er det bemærkelsesværdigt, i hvor høj grad svenskerne inddrager de pårørende i omsorgen for ældre. De pårørende inddrages i planlægningen af tilbuddene, og den ældre får også adgang til journaler ligesom de inddrages i brugen af alarmsystemer. 7 / 28

8 Læring - Fokuspunkter, hvor Århus Kommune potentielt vil kunne inspireres af svenske erfaringer og viden MICASA Fastigheter AB, Rosenlundsgatan 44 B, 1, Stockholm (- inkl. Seniorboliger Riddarsporren ) Om eftermiddagen besøgte delegationen Micasa Fastigheter AB, som er et boligselskab, der har specialiseret sig i handicapegnede boliger, seniorlejligheder og boliger til demente. Selskabet er en del af Stockholm kommunes ejendomsadministration, og Micasa ejer 127 ejendomme og udlejer kvadratmeter boliger i ca. 800 lejligheder. Selskabet opkøber og omdanner boliger til senior- og handicapboliger. Besøget viste, hvordan almindelige boliger kan omdannes til ældre og handicapegnede boliger. Besøget viste også, hvordan der eksperimenteres med ny teknik. Tryghedssystemer, intelligente badeværelser hvor alt kan flyttes og tilpasses, toiletter der vasker og tørrer brugeren efter endt besøg, nye kommunikationsmuligheder via TV skærm og meget mere. I en fremvisningslejlighed er der sensorer, der skaber tryghed hos beboeren. Lyset tændes automatisk om natten, når beboeren stiger ud af sengen, og det registreres på lokalcentret, hvis beboeren ikke står ud af sengen, f.eks. hvis vedkommende er syg. Afslutningsvis var der rundvisning i seniorboligerne Riddarsporren. I boligselskabet er det et mål at være de bedste til denne type af bolig, og man samarbejder med forskere og arkitekter om at nå dette mål. 8 / 28

9 Læring - Fokuspunkter, hvor Århus Kommune potentielt vil kunne inspireres af svenske erfaringer og viden Sigtuna Kommune, Märsta, Södergatan 20 Anden dagen på studieturen var tilrettelagt således delegationen ville komme til at stifte bekendtskab med to af de førende kommuner i Sverige inden for udnyttelsen af teknologi på ældreområdet. Sigtuna Kommune er et godt eksempel på, hvor langt kommuner i Sverige er kommet i forhold til at udføre ny teknologi. Blandt andet introduceres kommunikationsværktøjet IPPI i mange ældres hjem, men det er tanken at alle ældre skal have den ny teknik tilbudt. IPPI er et nyt kommunikationsværktøj, som gør det muligt via mobilnetværket GSM at have en kommunikation med såvel kommunens hjemmepleje som foreninger og pårørende. Der blev præsenteret ny teknik i forhold til mobiltelefoner. Det er planen, at den slags teknikker skal være hvermandseje. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan kommunen udliciterer en lang række funktioner, f.eks. sin vagtcentral, hvilket er en stor aflastning for personalet. En stor del af de nye tekniske muligheder kommer personalet til gavn, ikke mindst nye nøglesystemer via mobiltelefon og en mere hensigtsmæssig indretning af hjemmene. Nacka Kommune, Tallidsgården, Helgesons Väg 5, Finntorp Nacka Kommunes seniorcenter Tallidsgården præsenterede processen og implenteringen af tekniske hjælpemidler på Tallidsgårdens Seniorcentrum (låse, alarmer og webbaserede programmer for planlægning, opfølgning og dokumentation). I løbet af 2002 var der et fælles projekt mellem Nacka Kommune og IT virksomheden Alleato, hvor diverse nye teknikker skulle installeres på Tallidsgården. Det drejede sig om låseløsninger, alarmer og webbaserede programmer i forhold til planlægning, opfølgning og dokumentation. Systemet har været i drift siden 2002, og en evaluering viser, at systemet på Tallidsgården giver tidsbesparelser, øget kvalitet og mere tilfredse medarbejdere. 9 / 28

10 Læring - Fokuspunkter, hvor Århus Kommune potentielt vil kunne inspireres af svenske erfaringer og viden Hjælpemiddelinstituttet, Sorterargatan 23, Vällingby Den afsluttende dag på studieturen startede med besøg hos den svenske pendant til det danske HMI (HjælpeMiddelInstitut), efterfulgt af rundvisning på Scandic Hotels, afsluttende med fremvisning af udstillingslejligheder på School of Technology and Health (KTH). Det svenske hjælpemiddelinstitut præsenterede en række forskellige hjælpemidler til ældres selvhjulpenhed, hvoraf en kuffert med Smarta Ting gav inspiration til at udvikle en lignende i Århus Kommune. Derudover fremvistes Smart Lab, der er en udstillingslejlighed, som præsenterer støttende teknik, blandt andet for beboere med kognitive funktionsnedsættelser. Scandic Hotels, Humlegårdsgatan 23 Scandic Hotels har et særligt program, der skal gøre det let og attraktivt for ældre og handicappede at bo på Scandic Hotels. Deres handicapambassadør Magnus Berglund fortalte og viste rundt. Besøget illustrerede det markedspotentiale, der er i at udvikle velfærdsteknologi. Herudover viste det også, hvordan tilbud til handicappede bliver en del af et almindeligt tilbud på hotel- og turistområdet. 10 / 28

11 Læring - Fokuspunkter, hvor Århus Kommune potentielt vil kunne inspireres af svenske erfaringer og viden School of Technology and Health, Marinens Väg 30, Handen På School of Technology and Health præsenteredes delegationen for planer i forhold til teknik, der kan hjælpe ældre med at klare sig selv i deres egne boliger. Det drejede sig blandt andet om et EU-projekt om teknologi i borgerens hjem, som bygger på radiobaserede (Zigbee) sensorer, mens projekt Open Choice ligeledes blev præsenteret, der fokuserer på åbne netværk for TV-leverancer. Fremtidens plejebolig er den bolig, som du bor i nu. Det betyder helt nye samspil mellem boligforeninger og borgere, også i forhold til ansvaret for velfærdstilbuddet i boligerne. Det vil i langt mindre grad være det offentliges ansvar, men i høj boligmarkedets (bygherrer). 11 / 28

12 Den Danske Ambassade - Orientering om den svenske velfærdsmodel v/ Ambassadør Tom R. Jensen Svensk valg og kampen om velfærden I september er der rigsdagsvalg. Valgkampen forventes at have fokus på den offentlige velfærd. De mange udfordringer med flere ældre, færre hænder til at tage hånd om de offentlige opgaver og et stigende krav om fortsat høj service, har som i Danmark stor politisk opmærksomhed. I Sverige er et af de centrale svar på disse udfordringer: Investering i teknologiske løsninger og et øget samspil mellem det offentlige og private. Stadig flere fælles udfordringer om fortsat at holde fokus på den offentlige velfærd. Et af den forestående valgkampens temaer vil i særdeleshed blive, hvorledes man kan reformere velfærden, og samtidig opretholde standarderne. Som i Danmark har netop dette område i de senere år fået stor politisk bevågenhed, og et af de mest forekommende svar har været at indføre og udnytte de teknologiske muligheder samt et øget samspil mellem det offentlige og private, hvilket vurderes at være et område, der allerede er i større vækst i Sverige. Ser man på de statistiske beregninger for befolkningsudviklingen vil gruppen over 65 år, der i dag udgør 17 % af befolkningen, stige til godt 24 % om 20 år. Dette indikerer, at udfordringen er tæt på, ikke mindst i lyset af, at 25 % af de nuværende ældre har et plejebehov. Gennemsnitlig bliver der flere og flere ældre, de lever sundere og ryger ikke, og samlet set synes svenskerne selv at det går godt. Svenskerne er stolte over deres velfærdssystem, og ser sig selv som vogtere for velfærden (historisk betonet). Men midt i den igangværende globale krise mærker svenske pensionister konsekvensen af velfærdssystemets opbygning. Sverige har lavet pensionsreformer, der nu reelt resulterer i, at nogle pensionister får færre midler end sidste år (godt 5 % nedgang). I opgangstider går det godt, men i kriseperioder som nu, falder forrentningen af fondsmidlerne. Danmarks Ambassadør Tom R. Jensen, Foto: MMJ I valgkampens begyndelse har Kristendemokraterne blandt andet sat et politisk tema på dagsordenen omkring et værdigt liv i ældreplejen. Det har vist sig at være meget afgørende for den igangværende diskussion om holdninger til ældreplejens service. Det har vist sig, at der naturligvis findes politiske holdninger til værdighedgrundlaget, men der er ikke noget på skrift. Det har været en norm i enkelte kommuner om værdighed, at ældre får større valgfrihed. 12 / 28

13 Den Danske Ambassade - Orientering om den svenske velfærdsmodel v/ Ambassadør Tom R. Jensen Ønsket om skærpelse af serviceniveauet har sat gang i drøftelserne om en decideret Værdighedsgaranti. Det hænger i høj grad sammen med tidligere politiske diskussioner, om at ældre skal have større valgmuligheder (diskussion, der strækker sig helt tilbage til 05-06). Særligt når 20 % af udgifterne i kommunerne går til ældreområdet, svarende til 90 mia. sv. kr. Fokus på større valgfrihed også inde for andre områder som skoleområdet, hvilket er nyt i Sverige. Diskussionen om det skal være legalt at tjene penge på offentlige opgaver er en stor del af velfærdsdebatten, at private skal kunne levere i større omfang end tidligere. Tankegangen er længere fremme end i Danmark. De borgerlige partier har opstillet et fælles program for området, mens venstrefløjen er mere delt i, hvor meget private udbydere skal have af råderum. Det Danske Hus, Foto: MMJ Ligeledes er IT ambitionen den samme som i Danmark. Målet er at spare administration (lette sagsbehandling), skabe en lettere tilgængelighed og give mulighed for hurtigere at gennemføre sagsbehandlingen. Sverige er ikke på vej til en central styring, da der pt. er 290 kommuner, men en gennemgående struktur er alligevel målet. Danmarks Ambassadør Tom R. Jensen, Foto: HHM Endelig er der en igangværende debat om involveringen af pårørende. Det er forholdsvis nyt, at pårørende, som en del af opretholdelsen af en fortsat høj service, kan modtage ydelser for selv at varetage plejen for deres familier. 13 / 28

14 Sveriges Kommuner och Landsting - Udvikling i ældreomsorgen og IT for en mere sikker omsorg Ældreomsorg byrde eller udfordring? Sammenslutning af Kommuneforbundet og Länsforbundet er den svenske udgave af Kommunernes Landsforening, der arbejder på at varetage de svenske kommuner og län s interesser. Der er særligt fokus på tilpasninger til det lokale niveau, idet der, som i de fleste europæiske lande, er en tendens til, at der bliver flere og flere ældre, men en fortsat høj service vil skulle klares af færre hænder i fremtiden. Den demografiske udvikling i Sverige ændres markant: Fra 1950 var i alderen 65-79, mens en fremskrivning af denne befolkningsgruppe til i I Stockholm er der pt. en nedgang, mens der i den resterende del af landet er situationen en anden. Der må således hele tiden ske en tilpasning til det lokale niveau. Tidligere har Sverige været kendt for mange forskellige boformer. Ældre har været placeret forskellige steder (ofte sygehuse i store rum), men nu forsøges der at blive udviklet nye mindre enheder, og de gamle enten lukkes eller fornyes. Fra 1992 til nu (2010) er gamle sygehjem nedlagt, der er bygget nyt, arbejdsmiljøet er forbedret og der er udviklet nye boformer. Det har reduceret antallet af ældreboliger, hvilket har fået offentligheden (medier, politikere m.fl.) til at stille spørgsmål om, hvorfor nedlægge boliger til ældre, når prognoserne siger at der i fremtiden vil blive flere ældre. Argumentet fra kommunerne har til det været, at der har været penge at spare, man har forsøgt at lægge omsorgen om. Fakta er, at fra 2000 til 2008 er der sket en forøgelse af seniorboliger fra til Forskellen er blot, at de ældre nu er hjemmeboende og ikke kommer på større centrale enheder. Huset er der stadig, det er bare et andet sted. Spørgsmålet er derfor hvor meget hjemmehjælp kan man få? Hvor meget personale findes der pr. borger? Samler man de ældre, vil servicen/plejen kunne effektiviseres? SKL-bygningen, Foto: MMJ Det vil sige, hvad koster det, som borgeren bor i nu i forhold til hvad det koster at flytte i noget nyt? 20 % af kommunernes udgifter optager ældreområdet. Fokus bør derfor være på, at omsorgen skal finde sted, der hvor borgeren bor 14 / 28

15 Sveriges Kommuner och Landsting - Udvikling i ældreomsorgen og IT for en mere sikker omsorg På IT-området førte ønsket om at skabe lettere adgang for alle parter på sundhed og omsorgsområdet til udviklingen af en National ITstrategi i Fokus havde fire hovedområder: Valgfrihed, Patientsikkerhed, Effektiviseringstryk og Transparens. Der var mange forskellige aktører involveret i processen - Kommuner, Länsting, Staten, Private udbydere m.fl., hvilket betød en del brister i arbejdet. De tekniske forudsætninger var vidt forskellige, der var en udbredt mangel på IT kommunikation, fokus blev lagt forskelligt i udviklingen, der var mangel på fagsprog og oftest var systemerne meget utidssvarende. Men de øgede krav til tilgængelighed, deltagelse (tage eget ansvar) og kundevalg, har siden ført til, at visionen for IT-området omfatter 3 centrale felter: 1) Tilgængelighed & Deltagelse (borgerne), 2) Sammenhængende IT-støtte & Patientsikkerhed (personalet) samt 3) Kvalitets- & ressourcefordeling (ansvar) De mange indsatsområder love og regler, infrastruktur, sammenhængende IT-systemer, tilgængelighed til information over grænser samt Information og tjenester til borgeren, har ført til, at der nu er nogenlunde ensartethed i systemer m.m. Det betyder, at man blandt andet nu. arbejder på at udvikle en form for E-id, der svarer til en digital medarbejdssignatur / Borgerkort (eksempelvis ved at anvende kørekort eller lignende). Orientering hos Sveriges Kommuner og Landsting om udviklingen på ældreområdet samt IT-strategiske tiltag Foto: IJK, DL 15 / 28

16 MICASA Fastigheter i Stockholm AB - Præsentation af MICASA og fremvisning af udstillingslejlighed Ombygning, Udvikling og masser af Teknologi Et presserende behov for nye og forbedrede boliger til det voksende antal ældre har betydet, at MICASA ikke bygger nyt, men derimod udvikler koncepter, der kan forny nuværende byggerier, og samtidig klargøre borgernes egne boliger som kommende seniorboliger. Forventningen er at have indrettet flest mulige seniorboliger i borgernes egne hjem, og derudover have indrettet de øvrige tilbud som tryghedsboliger, når behovet kommer. MICASA Fastigheter AB, der blev etableret i 1999, er Stockholm Kommunes ejendomsselskab, som er en del af den overordnede Stockholm Bolag AB, der er ejendomsområdets svar på afdelingerne for andre offentlige instanser som Parkering, Globen og Vatten. MICASAs primære opgave er at opkøbe fastigheter (matrikler/grunde), og siden udvikle disse, således Stockholm Kommune kan tilbyde attraktive og passende boliger for mennesker i Stockholm by efter behov om omsorg og tryghed. I det nuværende koncept bygges der primært nyt for fysisk og psykisk syge, mens der ikke opføres nye ældreboliger, da aldersgruppen år er faldende i Stockholm. Derimod arbejdes der målrettet mod at ombygge boliger, så borgernes egne boliger bliver klar som seniorboliger. Fokus for MICASA er på køb af fastigheter (matrikler/grunde), og efterfølgende hjælpe med at udvikle boliger på sundhed og omsorgsområdet. De særlige fastighetsområder som MICASA arbejder indenfor er 1) Dagcentre, 2) Sygehjem (somatiske), 3) Gruppebosteder (psykiske), 4) Seniorboliger (bl.a. demente), 5) Behandlingshjem (misbrug), 6) Specielt anvendelige boliger (kvindebeskyttelse). MICASA Fastigheter, Foto: IJK, DL, HHM, MMJ 16 / 28

17 Riddarsporren seniorboliger - Rundvisning af beboerrepræsentanter foto: DL Stolthed og glade beboere De synlige beviser på MICASA s seniorboliger blev fremvist med stort engagement og smil. Riddarsporren seniorboliger fungerer som et ældrecenter, hvor beboerne så vidt mulig tilbydes den optimale teknologi til at være selvhjulpne. MICASA Fastigheter har samarbejdet med Stockholm Kommune om at ombygge og udvikle Riddarsporren seniorboliger til nye brugervenlige ældreboliger, hvor teknologi, sociale hensyn og selvhjulpenhed går hånd i hånd. Der bor ca. 100 beboere på Riddarsporren, hvoraf de fleste er kvinder, mens der også er indrettet lejligheder til enkelte par. Derudover har MICASA været involveret i at indrette fælles rum, skabe lysforhold og andre faciliteter, der gør beboerne i stand til at klare dagligdagens opgaver på egen hånd. Riddarsporren seniorboliger har desuden fået indrettet to gæsteboliger, hvor pårørende og udefrakommende gæster kan overnatte dog max 14 dage, understreges det men til en meget favorabel pris ift. hotelpriser i Stockholm. Og den indtægt som boligerne kaster af sig, anvendes udelukkende til beboernes velfærd, som er et vigtigt element på Riddarsporren. Det giver sig også udtryk i, at der jævnligt afholdes fester, søndagsarrangementer og andre begivenheder, blandt andet i fælleslokalet, som lokalområdet også kan leje til en billig timepris. I forbindelse med udflytning af beboere fra de enkelte lejligheder, foretages der en vurdering af om der i så fald skal ske ombygninger. Gamle lejligheder ombygges først når de bliver ledige, og derfor vil de nuværende beboere ikke forstyrres af ombygning, så længe de bor på Riddarsporren. Ombygningerne betyder en naturlig stigning i huslejen, men stadig under hensyn til den ældres økonomi. foto: IJK 17 / 28

18 Sigtuna Kommun - Præsentation af teknologiske hjælpemidler i hjemmehjælpen Ikke bange for at prøve nye ting Sigtuna Kommune er en af Sveriges foregangskommuner på teknologiområdet. Der holdes skarpt øje med de nye teknologiske muligheder inden for social og sundhedsområdet. Der investeres pt. i nybyggerier og teknologiske løsninger for at være parat til fremtidens pres på ældreområdet. 80 km nord for Stockholm ligger en kommune med en stor international lufthavn, en gammel by med vigtige historiske kendemærker og nu også en masse moderne teknologi. Sigtuna Kommune, der er en gennemsnitlig svensk kommune på ca , er i de sidste par år blevet kendt for at være en af de kommuner, som prøver ny teknologi og tør være de første, der prøver nyt. Indenfor områderne social, ældre, handicap og social psykiatri stræbes der efter at skabe de samme muligheder og forhold for alle borgere, forskellen er blot at nogle må flytte, for at opnå samme service. Vigtigst er det at ændre signaler fra at flytte på institution til at tænke på, at det er ens hjem frem for at tanken om at flytte på institution. Demonstrationen af kommunikationsmodulet IPPI, der i dag anvendes af ca. 100 borgere i Sigtuna, er en mulig nyskabning inden for kommunikation mellem borgeren, kommunen og de pårørende. Det forventes at kunne anvendes af samtlige inden for hjemmeplejen ( personer), og det kræver udelukkende strøm og scart stik til TV, som størstedelen af alle ældre har. Altså tages der udgangspunkt i teknik, man har derhjemme. Præsentation af tekniske løsninger hos Sigtuna Kommune, Foto: IJK, MMJ 18 / 28

19 Sigtuna Kommun - Præsentation af teknologiske hjælpemidler i hjemmehjælpen Systemet er et kommunikationsværktøj, som på en meget brugervenlig måde, gør borgeren i stand til via sit TV at holde sig orienteret om besøgstider fra plejen, kontakt til pårørende eller måske mindes billeder og film fra tidligere oplevelser. Det er system som borgeren selv betaler for at få ind i deres bolig, men vurderes til at være en af fremtidens måder at satse på udviklingen af sociale netværk. Udgangspunkt er, at hvis man vil have det, så får man det. Men det er ikke alle, der vil have det hele. Tilbuddet skal være der. Grundidéen er, at borgeren får større tryghed, sikkerhed og ikke mindst større livskvalitet. Borgeren skal først bede om det og skal også give lov. Problem omkring beslutning for demente løses ved, at den pårørende er med i beslutningen, og den demente er med hele vejen. Og endelig er det vigtigt at huske på, at det er en service ikke et krav! Følelsen af kontinuitet er øget, men det skyldes trygheden ved, at der ikke kommer så mange forskellige hjælpere efter at de teknologiske løsninger sikrer, at der ikke skal rykkes ud lige så ofte som tidligere. Det handler om kvalitet i tjenester, snarere om ansigter og kvantitet erfaringen viser at det giver den nødvendige tryghed og sikkerhed STATISTIK OVER UDSAGN FRA ÆLDRE I SIGTUNA KOMMUNE, 2010 Ældre med kontakt til Sigtuna Kommune 41 %, resten har det overhovedet ikke. De klarer sig selv Næsten halvdelen bor i lejlighed (mere end 2 etager) uden elevator 90 % bruger ikke computer De fleste siger, at de bor fint og funktionelt Stort set alle er tilfreds med eget liv Cirka 50/50 sammen/alene Motion (bevægelse) handler om egen opfattelse dagligt (60 %), flere gange ugentlig (20 %) Ca. 75 % klare daglige indkøb og rengøring selv Personlig pleje klares af over 90 % (flest vil helst klare sig selv) HVEM ER UDVIKLINGEN PÅ ÆLDREOMRÅDET TIL FOR? Alle de tekniske løsninger kan tages med, hvis borgeren flytter fra eget hjem til kommunens tryghedsboliger (åbning af lås via mobil, brandalarm, tryghedsalarm). Løsningerne er nemme at opsætte, og vurderes til at være en god investering for tryghed og sikkerhed. Desuden er det en mulighed at indtænke løsninger yderligere inden for inkontinens, diabetes, epilepsi m.m. mulighederne er uendelige. Den ældre betaler 250 sv. kr. pr. måned for teknikken, men er så også garanteret, at alarmopkald vil blive håndteret af fagligt kompetent personale på alarmcentraler rundt om i landet. Der findes et stort udbud af private og offentlige alarmcentraler, der alle har fået den nødvendige uddannelse og erfaring i at klare opkald. Kompetenceudvikling er et afgørende begreb for, at centralerne virker som ønsket. 19 / 28

20 Tallidsgårdens Seniorcentrum, Nacka Kommun - Fremvisning af teknologi anvendt i praksis Teknologi fra private eller offentlige leverandører? Nacka Kommune er sammen med Sigtuna Kommune et af de steder i Sverige, hvor der prøves grænser af, hvor der testes teknologi hos borgeren og hvor inddragelsen af pårørende er i fokus. Private og offentlige leverandører kæmper om at præsentere og levere den bedste og mest optimale ydelse for kommunens ældre. Omegnskommunen Nacka er med sine indbyggere en synlig deltager inden for afprøvning af udviklingstiltag på ældreområdet i Sverige. Nacka Kommune har altid været langt fremme, og andre har set efter hvad Nacka har gjort og gør. Udgangspunktet har været, at borgerne skal bestemme hvordan udviklingen skal gå, hvilket har medført at der nu er en overvægt af private leverandører. Det stiller nu højere krav til dem der driver plejehjem, da offentlige hjem konkurrerer på lige vilkår med private ud fra parametrene: tryghed (borgere) og ergonomi (medarbejdere). På Tallidsgårdens Seniorcentrum har man introduceret en lang række løsninger, ud fra fokus på tre områder 1) Tryghed/Alarm, 2) Access/Adgang (låsesystemer), 3) Information (dokumentation, planlægning, Tallidsgården, foto: IJK kvalitetssikring). Projektet havde til formål at gennemføre en analyse af hvordan det så ud, ønsket om hvordan det skal se ud og ikke mindst hvordan vil borgeren have det. Lyttende gæster, foto: DL Over en periode på 3 måneder deltog medarbejdere i projektet, hvor effektivisering af opgaveudførelsen var i fokus. Umiddelbart var der ingen synlig gevinst, men det gav en kvalitetsforhøjelse, hvor arbejdsopgaveudførelsen begyndte at glide lettere. Det har betydet, at der nu kan tages hånd om problemerne, da de er lettere at udpege. Særligt omkring støtten til demente, hvor man har fået bedre overblik over f.eks. bevægelse om natten. Sammen med IT-virksomheden Alleato er der blevet udviklet et planlægningsmodul, der gør det lettere at tilrettelægge tid, hjælp til beboerne og viden om beboerne. Heri findes der 8 kategorier i visitationen og 10 i hemtjänsten (hjemmehjælpen). Disse minder i høj grad om visitationspakkerne, der praktiseres i Århus Kommune. 20 / 28

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje STUDIETUR AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje onsdag d. 6. maj til fredag d. 8. maj LOLLAND KOMMUNE STUDIETURSPROGRAM AMSTERDAM 2015 lolland kommune TOGREJSENDE ONSDAG D. 6. MAJ 11.10: Afgang Nykøbing

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

CareNet vidensrejse til Paris 2015

CareNet vidensrejse til Paris 2015 CareNet vidensrejse til Paris 2015 Den 20. 22. maj 2015 inviterer CareNet på vidensejse til kærlighedens by Paris med fokus på sundheds- og velfærdsteknologi. Her kan du både se de nyeste sundheds- og

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

DRG Nyt September 2011

DRG Nyt September 2011 I en måned hvor hele Danmark gik til valg og VM i cykling, skete der følgende spændende ting i branchen. I dette nummer Rekordstort VM for paracyklister i Roskilde Søger lokale virksomheder Lad os investere

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE Velfærdsteknologi på det sociale område Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi Antal borgere Visionen: Velfærdsteknologi skal give flere muligheder > Fra projekt til drift og fra

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg InCare CIM Care Systemer Mere tid til pleje og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Velfærd gennem Stemmestyring

Velfærd gennem Stemmestyring Velfærd gennem stemmestyring Stemmestyring af boligen Selvudvikling Stemmestyring i boligen Døre Sving- og skydedøre samt skabsdøre og -låger åbnes hurtigt og nemt med en enkelt kommando. Eksempelvis kan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor Baggrund Kinas ældrebefolkning er i voldsom vækst. I dag er der ca. 180 mio. kinesere over 60 år svarende til 13,3 pct.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere