Erfaringer & Inspiration - om teknologi i hjemmeplejen i Stockholm -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer & Inspiration - om teknologi i hjemmeplejen i Stockholm -"

Transkript

1 Erfaringer & Inspiration - om teknologi i hjemmeplejen i Stockholm - SUNDHED OG OMSORG, ÅRHUS KOMMUNE STUDIETUR, FEBRUAR 2010 foto: MMJ

2 Forord & Delegationen Forord Hjemmepleje og ny teknologi. Fra d. 2. til 6. februar 2010 foretog Afdelingen for Sundhed og Omsorg en studietur til Sverige. Formålet var at undersøge, hvilke forskellige intelligente, teknologiske løsninger, der støtter borgernes selvhjulpenhed i boligen. Delegationen fra Århus Kommune Med Rådmand Dorthe Laustsen i spidsen deltog repræsentanter fra Sundhed og Omsorgs ledelse sammen med ledere fra de enkelte lokalcentre. Derudover var der ligeledes repræsentanter for de særlige arbejdsområder, der til daglig varetager Århus Kommunes fokus og udvikling af velfærdsteknologi, med på studieturen. Turen havde til hensigt at give inspiration til, hvordan Århus Kommune kan anvende og implementere teknik, som kan skabe bedre forhold og sikre tryghed for den ældre. På turen så deltagerne på konkrete tekniske løsninger, og der blev aflagt besøg hos kommuner og forskningsinstitutioner, der præsenterede hvordan disse løsninger omsættes til virkelighed i de svenske kommuner. Turen gav nyttig viden og erfaringer, som kan danne grundlag for det videre arbejde i Århus Kommune. I denne sammenfatning redegøres for inspirationen indsamlet på turen, og derudover indeholder den en række nyttige links til kontakter i Sverige. foto: DL 2 / 28

3 Program Tirsdag den 2. februar 2010 Ankomst Stockholm Onsdag den 3. februar 2010 Den Danske Ambassade: Orientering om social og sundhedsområdet i Sverige Sveriges Kommuner og Landsting (SKL): Udviklingen i ældreomsorgen & IT for en mere sikker omsorg Micasa Fastigheter AB: Præsentation og fremvisning af udstillingslejlighed fremvises Seniorboliger Riddarsporren : Rundvisning Torsdag den 4. februar 2010 Sigtuna Kommune: Telecare i hjemmehjælpen Nacka Kommune: Tekniske hjælpemidler på Tallidsgårdens Seniorcentrum (låse, alarmer og webbaserede programmer til planlægning, opfølgning og dokumentation) Fredag den 5. februar 2010 Hjælpemiddelinstituttet: Præsentation af Smart Lab til afprøvning af ny teknik i en særlig test beboelse Scandic Hotels: Præsentation af tilbud til ældre og handicappede borgere School of Technology and Health: Fremvisning af ny teknik for ældre i eget hjem Lørdag den 6. februar 2010 Afrejse Århus Stockholm feb. 2010, foto: IJK 3 / 28

4 Nye potentielle projekter og indsatsområder Potentiale for nye projekter og indsatsområder i Århus Kommune Studieturen har affødt en række overvejelser om udnyttelsen af den indsamlede viden og erfaring. Her præsenteres et begyndende overblik over mulige kommende indsatsområder inspireret af de svenske erfaringer fra anvendelse af teknologi hos ældre: Udveksling af svenske teamledere Aftale om udveksling omkring erfaringer og faglige input. Lokalcenter Sabro har efter hjemkomsten aftalt videre planlægning af erfaringsopsamling fra svenske teamledere gennem udveksling af personale. Ansøgning omkring Tryghed i hjemmet Ansøgning til Nordforsk under Nordisk Råd sammen med nordiske samarbejdspartnere om test af ny teknik (er sendt) Projektleder er Sics, som er et statsligt svensk institut for udvikling af computer teknologi. Sundhed og Omsorg indgår sammen med Tromsø og Vilnius kommuner i et team om ansøgningen. Målet er at teste nye tekniske installationer i ældres hjem. I Århus vil der være særlig fokus på de tilpasninger af bygningsmassen, som opsætning af installationer giver anledning til. Alleato en svensk industrivirksomhed - leverer udstyret, som Sundhed og Omsorg kan beholde efter forsøget. Der bliver tale om forsøg med sensorer i hjemmene. Der ventes svar til juni på ansøgningen, hvor der er søgt om norske kroner, hvoraf andelen til Århus er kr. Århus Kommunes deltagelse i konference om ny teknik i Varberg i Sverige til maj Det svenske rigsforbund for pårørende (AHR) holder den maj 2010 konference om inddragelse af pårørende og anvendelse af teknologi i ældresektoren, hvor der skal drøftes, hvorledes de pårørende kan inddrages i arbejdet med at indføre velfærdsteknologi. Idet pårørende og teknologi er to højtprioriterede områder i Sundhed og Omsorg, deltager således ressourcepersoner fra Sundhed og Omsorg i arrangementet for at få ideer til, hvordan Århus Kommune i højere grad også kan inddrage pårørende. 4 / 28

5 Nye potentielle projekter og indsatsområder Udvikling af dansk udgave af Smarta Ting Det svenske hjælpemiddelinstitut præsenterede en samlet taske med brochurer, en DVD med billeder og film samt lette hjælpemidler til at klare hverdagens små udfordringer. Sundhed og Omsorg vil sammen med Hjæpemiddelcentret arbejde på mulighederne for at udvikle en lignende pakke tilpasset de behov og ønsker, der findes i Århus Kommune. Blandt andet vil der tages udgangspunkt i en pakkeløsning, som allerede findes på apotekerne. Iværksættelse af nyskabende dialog Efter hjemkomsten har Boligrådgivning for Seniorer efterspurgt erfaringer og inspiration fra Sverige. Disse er videregivet til bestyrelsen, dels i form af en præsentation af de koncepter Århus Kommune blev præsenteret for, og dels i form af konkret sparring i forbindelse med opførelse af boliger i Ringgården. Derudover tillægger Sundhed og Omsorg de forskellige teknologiske løsninger stor interesse, og der arbejdes således på at analysere, hvordan disse nye teknologier kan implementeres i Århus Kommune. Det undersøges blandt andet, om kommunikationsværktøjet IPPI kan indgå i tests rundt på de enkelte lokalcentre, samt om andre erfaringer kan udvikles i nye projekter i Århus Kommune. Kommunikationsmodullet IPPI demonstreres værktøjet fremvises hos Micasa Fastigheter, mens Sigtuna Kommune allerede anvender det hos borgere. Det kan bl.a. bruges af hjemmeplejen til direkte kontakt til borgeren via deres eget fjernsyn. Et lignende system undersøges testet i Århus Kommune, foto: MMJ, HHM, DL 5 / 28

6 Læring - Fokuspunkter, hvor Århus Kommune potentielt vil kunne inspireres af svenske erfaringer og viden Formål Studieturen har overordnet haft tre hovedmål At studere, hvorledes den svenske ældrepleje håndterer de samme problemstillinger med flere ældre og et større krav til hjemmeplejen, som kendes i Danmark. At studere de teknologiske løsninger, som bruges i Sverige til at understøtte borgernes selvhjulpenhed i boligen i forbindelse med pleje, og se konkrete eksempler på, hvorledes disse bruges i kommunerne. At give inspiration til, hvordan Afdelingen for Sundhed og Omsorg i Århus Kommune kan udvikle ny teknik for at skabe tryghed og sikkerhed i fremtidens ældreboliger. Erfaringsopsamling særligt udvalgte punkter fra de enkelte besøg Den Danske Ambassade, Jakobs Torg 1 Udgangspunktet på studieturen til Stockholm tog sit afsæt i en briefing på den Danske Ambassade, hvor en overordnet introduktion til svensk ældrepleje og ny teknologi i plejen var i fokus. Af særlige punkter nævnte den danske ambassadør blandt andet: At der er mere privat initiativ i Sverige på ældreområdet end i Danmark, og større konkurrence, ligesom indsatsen fra de pårørende tillægges langt mere værdi end i Danmark. At forholdene for de ældre på mange måder ikke er så gode i Sverige som i Danmark, eksempelvis nedsættes de svenske folkepensioner, hvis aktierne falder så i forbindelse med nedgangsperioder bliver værdien af pensionerne i Sverige reduceret. At demografien er anderledes i Sverige. De unge flytter til de større byer, de ældre bor i den små og mindre. Derfor er mulighederne for at skaffe det nødvendige personale i de små byer meget svære, og det har aktualiseret behovet for teknologi i hjemmene. 6 / 28

7 Læring - Fokuspunkter, hvor Århus Kommune potentielt vil kunne inspireres af svenske erfaringer og viden Sveriges Kommuner og Landsting (SKL), Hornsgatan 20 Herefter blev der aflagt besøg hos SKL, som er interesseorganisation for de svenske kommuner og Landsting (regioner). SKL præsenterede to oplæg: Om udviklingen af ældreomsorgen - Hvilke udviklingstendenser ser vi? Hvordan møder vi de demografiske forandringer i befolkningen? Nye boformer? Bliver boligen rammen for nye sundheds- og omsorgstilbud? IT som mulighed for mere sikker sundhed og omsorg i kommunerne. - Hvordan kan vi med hjælp af IT tilgodese behovene for at udveksle information mellem kommunerne, mellem kommunerne og Landstinget og i forhold til de private leverandører? Kommunerne i Sverige har i det senere år nedlagt mange utidssvarende plejeboliger. Til gengæld er der opført en række seniorboliger, bl.a. af boligselskaber og private bygherrer. Men kommunernes politik er klar: Der vil fremover blive satset massivt på at indrette almindelige boliger, som man kan blive boende i livet igennem. Ny teknik og intelligent indretning skal sikre, at man også som ældre og handicappet har mulighed for at blive boende i egen bolig. Alle kommuner i Sverige arbejder ud fra en national IT strategi. Den får stor betydning for ældreområdet, hvor udviklingen af en fælles omsorgsjournal, som alle offentlige myndigheder arbejder i. Herudover får borgeren selv og de pårørende adgang til den fælles journal. Den fælles journal vil sikre koordinering, hindre fejlmedicinering og give de pårørende indsigt i, hvad der er sat i gang i forhold til den ældre borger. I forhold til Danmark er det bemærkelsesværdigt, i hvor høj grad svenskerne inddrager de pårørende i omsorgen for ældre. De pårørende inddrages i planlægningen af tilbuddene, og den ældre får også adgang til journaler ligesom de inddrages i brugen af alarmsystemer. 7 / 28

8 Læring - Fokuspunkter, hvor Århus Kommune potentielt vil kunne inspireres af svenske erfaringer og viden MICASA Fastigheter AB, Rosenlundsgatan 44 B, 1, Stockholm (- inkl. Seniorboliger Riddarsporren ) Om eftermiddagen besøgte delegationen Micasa Fastigheter AB, som er et boligselskab, der har specialiseret sig i handicapegnede boliger, seniorlejligheder og boliger til demente. Selskabet er en del af Stockholm kommunes ejendomsadministration, og Micasa ejer 127 ejendomme og udlejer kvadratmeter boliger i ca. 800 lejligheder. Selskabet opkøber og omdanner boliger til senior- og handicapboliger. Besøget viste, hvordan almindelige boliger kan omdannes til ældre og handicapegnede boliger. Besøget viste også, hvordan der eksperimenteres med ny teknik. Tryghedssystemer, intelligente badeværelser hvor alt kan flyttes og tilpasses, toiletter der vasker og tørrer brugeren efter endt besøg, nye kommunikationsmuligheder via TV skærm og meget mere. I en fremvisningslejlighed er der sensorer, der skaber tryghed hos beboeren. Lyset tændes automatisk om natten, når beboeren stiger ud af sengen, og det registreres på lokalcentret, hvis beboeren ikke står ud af sengen, f.eks. hvis vedkommende er syg. Afslutningsvis var der rundvisning i seniorboligerne Riddarsporren. I boligselskabet er det et mål at være de bedste til denne type af bolig, og man samarbejder med forskere og arkitekter om at nå dette mål. 8 / 28

9 Læring - Fokuspunkter, hvor Århus Kommune potentielt vil kunne inspireres af svenske erfaringer og viden Sigtuna Kommune, Märsta, Södergatan 20 Anden dagen på studieturen var tilrettelagt således delegationen ville komme til at stifte bekendtskab med to af de førende kommuner i Sverige inden for udnyttelsen af teknologi på ældreområdet. Sigtuna Kommune er et godt eksempel på, hvor langt kommuner i Sverige er kommet i forhold til at udføre ny teknologi. Blandt andet introduceres kommunikationsværktøjet IPPI i mange ældres hjem, men det er tanken at alle ældre skal have den ny teknik tilbudt. IPPI er et nyt kommunikationsværktøj, som gør det muligt via mobilnetværket GSM at have en kommunikation med såvel kommunens hjemmepleje som foreninger og pårørende. Der blev præsenteret ny teknik i forhold til mobiltelefoner. Det er planen, at den slags teknikker skal være hvermandseje. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan kommunen udliciterer en lang række funktioner, f.eks. sin vagtcentral, hvilket er en stor aflastning for personalet. En stor del af de nye tekniske muligheder kommer personalet til gavn, ikke mindst nye nøglesystemer via mobiltelefon og en mere hensigtsmæssig indretning af hjemmene. Nacka Kommune, Tallidsgården, Helgesons Väg 5, Finntorp Nacka Kommunes seniorcenter Tallidsgården præsenterede processen og implenteringen af tekniske hjælpemidler på Tallidsgårdens Seniorcentrum (låse, alarmer og webbaserede programmer for planlægning, opfølgning og dokumentation). I løbet af 2002 var der et fælles projekt mellem Nacka Kommune og IT virksomheden Alleato, hvor diverse nye teknikker skulle installeres på Tallidsgården. Det drejede sig om låseløsninger, alarmer og webbaserede programmer i forhold til planlægning, opfølgning og dokumentation. Systemet har været i drift siden 2002, og en evaluering viser, at systemet på Tallidsgården giver tidsbesparelser, øget kvalitet og mere tilfredse medarbejdere. 9 / 28

10 Læring - Fokuspunkter, hvor Århus Kommune potentielt vil kunne inspireres af svenske erfaringer og viden Hjælpemiddelinstituttet, Sorterargatan 23, Vällingby Den afsluttende dag på studieturen startede med besøg hos den svenske pendant til det danske HMI (HjælpeMiddelInstitut), efterfulgt af rundvisning på Scandic Hotels, afsluttende med fremvisning af udstillingslejligheder på School of Technology and Health (KTH). Det svenske hjælpemiddelinstitut præsenterede en række forskellige hjælpemidler til ældres selvhjulpenhed, hvoraf en kuffert med Smarta Ting gav inspiration til at udvikle en lignende i Århus Kommune. Derudover fremvistes Smart Lab, der er en udstillingslejlighed, som præsenterer støttende teknik, blandt andet for beboere med kognitive funktionsnedsættelser. Scandic Hotels, Humlegårdsgatan 23 Scandic Hotels har et særligt program, der skal gøre det let og attraktivt for ældre og handicappede at bo på Scandic Hotels. Deres handicapambassadør Magnus Berglund fortalte og viste rundt. Besøget illustrerede det markedspotentiale, der er i at udvikle velfærdsteknologi. Herudover viste det også, hvordan tilbud til handicappede bliver en del af et almindeligt tilbud på hotel- og turistområdet. 10 / 28

11 Læring - Fokuspunkter, hvor Århus Kommune potentielt vil kunne inspireres af svenske erfaringer og viden School of Technology and Health, Marinens Väg 30, Handen På School of Technology and Health præsenteredes delegationen for planer i forhold til teknik, der kan hjælpe ældre med at klare sig selv i deres egne boliger. Det drejede sig blandt andet om et EU-projekt om teknologi i borgerens hjem, som bygger på radiobaserede (Zigbee) sensorer, mens projekt Open Choice ligeledes blev præsenteret, der fokuserer på åbne netværk for TV-leverancer. Fremtidens plejebolig er den bolig, som du bor i nu. Det betyder helt nye samspil mellem boligforeninger og borgere, også i forhold til ansvaret for velfærdstilbuddet i boligerne. Det vil i langt mindre grad være det offentliges ansvar, men i høj boligmarkedets (bygherrer). 11 / 28

12 Den Danske Ambassade - Orientering om den svenske velfærdsmodel v/ Ambassadør Tom R. Jensen Svensk valg og kampen om velfærden I september er der rigsdagsvalg. Valgkampen forventes at have fokus på den offentlige velfærd. De mange udfordringer med flere ældre, færre hænder til at tage hånd om de offentlige opgaver og et stigende krav om fortsat høj service, har som i Danmark stor politisk opmærksomhed. I Sverige er et af de centrale svar på disse udfordringer: Investering i teknologiske løsninger og et øget samspil mellem det offentlige og private. Stadig flere fælles udfordringer om fortsat at holde fokus på den offentlige velfærd. Et af den forestående valgkampens temaer vil i særdeleshed blive, hvorledes man kan reformere velfærden, og samtidig opretholde standarderne. Som i Danmark har netop dette område i de senere år fået stor politisk bevågenhed, og et af de mest forekommende svar har været at indføre og udnytte de teknologiske muligheder samt et øget samspil mellem det offentlige og private, hvilket vurderes at være et område, der allerede er i større vækst i Sverige. Ser man på de statistiske beregninger for befolkningsudviklingen vil gruppen over 65 år, der i dag udgør 17 % af befolkningen, stige til godt 24 % om 20 år. Dette indikerer, at udfordringen er tæt på, ikke mindst i lyset af, at 25 % af de nuværende ældre har et plejebehov. Gennemsnitlig bliver der flere og flere ældre, de lever sundere og ryger ikke, og samlet set synes svenskerne selv at det går godt. Svenskerne er stolte over deres velfærdssystem, og ser sig selv som vogtere for velfærden (historisk betonet). Men midt i den igangværende globale krise mærker svenske pensionister konsekvensen af velfærdssystemets opbygning. Sverige har lavet pensionsreformer, der nu reelt resulterer i, at nogle pensionister får færre midler end sidste år (godt 5 % nedgang). I opgangstider går det godt, men i kriseperioder som nu, falder forrentningen af fondsmidlerne. Danmarks Ambassadør Tom R. Jensen, Foto: MMJ I valgkampens begyndelse har Kristendemokraterne blandt andet sat et politisk tema på dagsordenen omkring et værdigt liv i ældreplejen. Det har vist sig at være meget afgørende for den igangværende diskussion om holdninger til ældreplejens service. Det har vist sig, at der naturligvis findes politiske holdninger til værdighedgrundlaget, men der er ikke noget på skrift. Det har været en norm i enkelte kommuner om værdighed, at ældre får større valgfrihed. 12 / 28

13 Den Danske Ambassade - Orientering om den svenske velfærdsmodel v/ Ambassadør Tom R. Jensen Ønsket om skærpelse af serviceniveauet har sat gang i drøftelserne om en decideret Værdighedsgaranti. Det hænger i høj grad sammen med tidligere politiske diskussioner, om at ældre skal have større valgmuligheder (diskussion, der strækker sig helt tilbage til 05-06). Særligt når 20 % af udgifterne i kommunerne går til ældreområdet, svarende til 90 mia. sv. kr. Fokus på større valgfrihed også inde for andre områder som skoleområdet, hvilket er nyt i Sverige. Diskussionen om det skal være legalt at tjene penge på offentlige opgaver er en stor del af velfærdsdebatten, at private skal kunne levere i større omfang end tidligere. Tankegangen er længere fremme end i Danmark. De borgerlige partier har opstillet et fælles program for området, mens venstrefløjen er mere delt i, hvor meget private udbydere skal have af råderum. Det Danske Hus, Foto: MMJ Ligeledes er IT ambitionen den samme som i Danmark. Målet er at spare administration (lette sagsbehandling), skabe en lettere tilgængelighed og give mulighed for hurtigere at gennemføre sagsbehandlingen. Sverige er ikke på vej til en central styring, da der pt. er 290 kommuner, men en gennemgående struktur er alligevel målet. Danmarks Ambassadør Tom R. Jensen, Foto: HHM Endelig er der en igangværende debat om involveringen af pårørende. Det er forholdsvis nyt, at pårørende, som en del af opretholdelsen af en fortsat høj service, kan modtage ydelser for selv at varetage plejen for deres familier. 13 / 28

14 Sveriges Kommuner och Landsting - Udvikling i ældreomsorgen og IT for en mere sikker omsorg Ældreomsorg byrde eller udfordring? Sammenslutning af Kommuneforbundet og Länsforbundet er den svenske udgave af Kommunernes Landsforening, der arbejder på at varetage de svenske kommuner og län s interesser. Der er særligt fokus på tilpasninger til det lokale niveau, idet der, som i de fleste europæiske lande, er en tendens til, at der bliver flere og flere ældre, men en fortsat høj service vil skulle klares af færre hænder i fremtiden. Den demografiske udvikling i Sverige ændres markant: Fra 1950 var i alderen 65-79, mens en fremskrivning af denne befolkningsgruppe til i I Stockholm er der pt. en nedgang, mens der i den resterende del af landet er situationen en anden. Der må således hele tiden ske en tilpasning til det lokale niveau. Tidligere har Sverige været kendt for mange forskellige boformer. Ældre har været placeret forskellige steder (ofte sygehuse i store rum), men nu forsøges der at blive udviklet nye mindre enheder, og de gamle enten lukkes eller fornyes. Fra 1992 til nu (2010) er gamle sygehjem nedlagt, der er bygget nyt, arbejdsmiljøet er forbedret og der er udviklet nye boformer. Det har reduceret antallet af ældreboliger, hvilket har fået offentligheden (medier, politikere m.fl.) til at stille spørgsmål om, hvorfor nedlægge boliger til ældre, når prognoserne siger at der i fremtiden vil blive flere ældre. Argumentet fra kommunerne har til det været, at der har været penge at spare, man har forsøgt at lægge omsorgen om. Fakta er, at fra 2000 til 2008 er der sket en forøgelse af seniorboliger fra til Forskellen er blot, at de ældre nu er hjemmeboende og ikke kommer på større centrale enheder. Huset er der stadig, det er bare et andet sted. Spørgsmålet er derfor hvor meget hjemmehjælp kan man få? Hvor meget personale findes der pr. borger? Samler man de ældre, vil servicen/plejen kunne effektiviseres? SKL-bygningen, Foto: MMJ Det vil sige, hvad koster det, som borgeren bor i nu i forhold til hvad det koster at flytte i noget nyt? 20 % af kommunernes udgifter optager ældreområdet. Fokus bør derfor være på, at omsorgen skal finde sted, der hvor borgeren bor 14 / 28

15 Sveriges Kommuner och Landsting - Udvikling i ældreomsorgen og IT for en mere sikker omsorg På IT-området førte ønsket om at skabe lettere adgang for alle parter på sundhed og omsorgsområdet til udviklingen af en National ITstrategi i Fokus havde fire hovedområder: Valgfrihed, Patientsikkerhed, Effektiviseringstryk og Transparens. Der var mange forskellige aktører involveret i processen - Kommuner, Länsting, Staten, Private udbydere m.fl., hvilket betød en del brister i arbejdet. De tekniske forudsætninger var vidt forskellige, der var en udbredt mangel på IT kommunikation, fokus blev lagt forskelligt i udviklingen, der var mangel på fagsprog og oftest var systemerne meget utidssvarende. Men de øgede krav til tilgængelighed, deltagelse (tage eget ansvar) og kundevalg, har siden ført til, at visionen for IT-området omfatter 3 centrale felter: 1) Tilgængelighed & Deltagelse (borgerne), 2) Sammenhængende IT-støtte & Patientsikkerhed (personalet) samt 3) Kvalitets- & ressourcefordeling (ansvar) De mange indsatsområder love og regler, infrastruktur, sammenhængende IT-systemer, tilgængelighed til information over grænser samt Information og tjenester til borgeren, har ført til, at der nu er nogenlunde ensartethed i systemer m.m. Det betyder, at man blandt andet nu. arbejder på at udvikle en form for E-id, der svarer til en digital medarbejdssignatur / Borgerkort (eksempelvis ved at anvende kørekort eller lignende). Orientering hos Sveriges Kommuner og Landsting om udviklingen på ældreområdet samt IT-strategiske tiltag Foto: IJK, DL 15 / 28

16 MICASA Fastigheter i Stockholm AB - Præsentation af MICASA og fremvisning af udstillingslejlighed Ombygning, Udvikling og masser af Teknologi Et presserende behov for nye og forbedrede boliger til det voksende antal ældre har betydet, at MICASA ikke bygger nyt, men derimod udvikler koncepter, der kan forny nuværende byggerier, og samtidig klargøre borgernes egne boliger som kommende seniorboliger. Forventningen er at have indrettet flest mulige seniorboliger i borgernes egne hjem, og derudover have indrettet de øvrige tilbud som tryghedsboliger, når behovet kommer. MICASA Fastigheter AB, der blev etableret i 1999, er Stockholm Kommunes ejendomsselskab, som er en del af den overordnede Stockholm Bolag AB, der er ejendomsområdets svar på afdelingerne for andre offentlige instanser som Parkering, Globen og Vatten. MICASAs primære opgave er at opkøbe fastigheter (matrikler/grunde), og siden udvikle disse, således Stockholm Kommune kan tilbyde attraktive og passende boliger for mennesker i Stockholm by efter behov om omsorg og tryghed. I det nuværende koncept bygges der primært nyt for fysisk og psykisk syge, mens der ikke opføres nye ældreboliger, da aldersgruppen år er faldende i Stockholm. Derimod arbejdes der målrettet mod at ombygge boliger, så borgernes egne boliger bliver klar som seniorboliger. Fokus for MICASA er på køb af fastigheter (matrikler/grunde), og efterfølgende hjælpe med at udvikle boliger på sundhed og omsorgsområdet. De særlige fastighetsområder som MICASA arbejder indenfor er 1) Dagcentre, 2) Sygehjem (somatiske), 3) Gruppebosteder (psykiske), 4) Seniorboliger (bl.a. demente), 5) Behandlingshjem (misbrug), 6) Specielt anvendelige boliger (kvindebeskyttelse). MICASA Fastigheter, Foto: IJK, DL, HHM, MMJ 16 / 28

17 Riddarsporren seniorboliger - Rundvisning af beboerrepræsentanter foto: DL Stolthed og glade beboere De synlige beviser på MICASA s seniorboliger blev fremvist med stort engagement og smil. Riddarsporren seniorboliger fungerer som et ældrecenter, hvor beboerne så vidt mulig tilbydes den optimale teknologi til at være selvhjulpne. MICASA Fastigheter har samarbejdet med Stockholm Kommune om at ombygge og udvikle Riddarsporren seniorboliger til nye brugervenlige ældreboliger, hvor teknologi, sociale hensyn og selvhjulpenhed går hånd i hånd. Der bor ca. 100 beboere på Riddarsporren, hvoraf de fleste er kvinder, mens der også er indrettet lejligheder til enkelte par. Derudover har MICASA været involveret i at indrette fælles rum, skabe lysforhold og andre faciliteter, der gør beboerne i stand til at klare dagligdagens opgaver på egen hånd. Riddarsporren seniorboliger har desuden fået indrettet to gæsteboliger, hvor pårørende og udefrakommende gæster kan overnatte dog max 14 dage, understreges det men til en meget favorabel pris ift. hotelpriser i Stockholm. Og den indtægt som boligerne kaster af sig, anvendes udelukkende til beboernes velfærd, som er et vigtigt element på Riddarsporren. Det giver sig også udtryk i, at der jævnligt afholdes fester, søndagsarrangementer og andre begivenheder, blandt andet i fælleslokalet, som lokalområdet også kan leje til en billig timepris. I forbindelse med udflytning af beboere fra de enkelte lejligheder, foretages der en vurdering af om der i så fald skal ske ombygninger. Gamle lejligheder ombygges først når de bliver ledige, og derfor vil de nuværende beboere ikke forstyrres af ombygning, så længe de bor på Riddarsporren. Ombygningerne betyder en naturlig stigning i huslejen, men stadig under hensyn til den ældres økonomi. foto: IJK 17 / 28

18 Sigtuna Kommun - Præsentation af teknologiske hjælpemidler i hjemmehjælpen Ikke bange for at prøve nye ting Sigtuna Kommune er en af Sveriges foregangskommuner på teknologiområdet. Der holdes skarpt øje med de nye teknologiske muligheder inden for social og sundhedsområdet. Der investeres pt. i nybyggerier og teknologiske løsninger for at være parat til fremtidens pres på ældreområdet. 80 km nord for Stockholm ligger en kommune med en stor international lufthavn, en gammel by med vigtige historiske kendemærker og nu også en masse moderne teknologi. Sigtuna Kommune, der er en gennemsnitlig svensk kommune på ca , er i de sidste par år blevet kendt for at være en af de kommuner, som prøver ny teknologi og tør være de første, der prøver nyt. Indenfor områderne social, ældre, handicap og social psykiatri stræbes der efter at skabe de samme muligheder og forhold for alle borgere, forskellen er blot at nogle må flytte, for at opnå samme service. Vigtigst er det at ændre signaler fra at flytte på institution til at tænke på, at det er ens hjem frem for at tanken om at flytte på institution. Demonstrationen af kommunikationsmodulet IPPI, der i dag anvendes af ca. 100 borgere i Sigtuna, er en mulig nyskabning inden for kommunikation mellem borgeren, kommunen og de pårørende. Det forventes at kunne anvendes af samtlige inden for hjemmeplejen ( personer), og det kræver udelukkende strøm og scart stik til TV, som størstedelen af alle ældre har. Altså tages der udgangspunkt i teknik, man har derhjemme. Præsentation af tekniske løsninger hos Sigtuna Kommune, Foto: IJK, MMJ 18 / 28

19 Sigtuna Kommun - Præsentation af teknologiske hjælpemidler i hjemmehjælpen Systemet er et kommunikationsværktøj, som på en meget brugervenlig måde, gør borgeren i stand til via sit TV at holde sig orienteret om besøgstider fra plejen, kontakt til pårørende eller måske mindes billeder og film fra tidligere oplevelser. Det er system som borgeren selv betaler for at få ind i deres bolig, men vurderes til at være en af fremtidens måder at satse på udviklingen af sociale netværk. Udgangspunkt er, at hvis man vil have det, så får man det. Men det er ikke alle, der vil have det hele. Tilbuddet skal være der. Grundidéen er, at borgeren får større tryghed, sikkerhed og ikke mindst større livskvalitet. Borgeren skal først bede om det og skal også give lov. Problem omkring beslutning for demente løses ved, at den pårørende er med i beslutningen, og den demente er med hele vejen. Og endelig er det vigtigt at huske på, at det er en service ikke et krav! Følelsen af kontinuitet er øget, men det skyldes trygheden ved, at der ikke kommer så mange forskellige hjælpere efter at de teknologiske løsninger sikrer, at der ikke skal rykkes ud lige så ofte som tidligere. Det handler om kvalitet i tjenester, snarere om ansigter og kvantitet erfaringen viser at det giver den nødvendige tryghed og sikkerhed STATISTIK OVER UDSAGN FRA ÆLDRE I SIGTUNA KOMMUNE, 2010 Ældre med kontakt til Sigtuna Kommune 41 %, resten har det overhovedet ikke. De klarer sig selv Næsten halvdelen bor i lejlighed (mere end 2 etager) uden elevator 90 % bruger ikke computer De fleste siger, at de bor fint og funktionelt Stort set alle er tilfreds med eget liv Cirka 50/50 sammen/alene Motion (bevægelse) handler om egen opfattelse dagligt (60 %), flere gange ugentlig (20 %) Ca. 75 % klare daglige indkøb og rengøring selv Personlig pleje klares af over 90 % (flest vil helst klare sig selv) HVEM ER UDVIKLINGEN PÅ ÆLDREOMRÅDET TIL FOR? Alle de tekniske løsninger kan tages med, hvis borgeren flytter fra eget hjem til kommunens tryghedsboliger (åbning af lås via mobil, brandalarm, tryghedsalarm). Løsningerne er nemme at opsætte, og vurderes til at være en god investering for tryghed og sikkerhed. Desuden er det en mulighed at indtænke løsninger yderligere inden for inkontinens, diabetes, epilepsi m.m. mulighederne er uendelige. Den ældre betaler 250 sv. kr. pr. måned for teknikken, men er så også garanteret, at alarmopkald vil blive håndteret af fagligt kompetent personale på alarmcentraler rundt om i landet. Der findes et stort udbud af private og offentlige alarmcentraler, der alle har fået den nødvendige uddannelse og erfaring i at klare opkald. Kompetenceudvikling er et afgørende begreb for, at centralerne virker som ønsket. 19 / 28

20 Tallidsgårdens Seniorcentrum, Nacka Kommun - Fremvisning af teknologi anvendt i praksis Teknologi fra private eller offentlige leverandører? Nacka Kommune er sammen med Sigtuna Kommune et af de steder i Sverige, hvor der prøves grænser af, hvor der testes teknologi hos borgeren og hvor inddragelsen af pårørende er i fokus. Private og offentlige leverandører kæmper om at præsentere og levere den bedste og mest optimale ydelse for kommunens ældre. Omegnskommunen Nacka er med sine indbyggere en synlig deltager inden for afprøvning af udviklingstiltag på ældreområdet i Sverige. Nacka Kommune har altid været langt fremme, og andre har set efter hvad Nacka har gjort og gør. Udgangspunktet har været, at borgerne skal bestemme hvordan udviklingen skal gå, hvilket har medført at der nu er en overvægt af private leverandører. Det stiller nu højere krav til dem der driver plejehjem, da offentlige hjem konkurrerer på lige vilkår med private ud fra parametrene: tryghed (borgere) og ergonomi (medarbejdere). På Tallidsgårdens Seniorcentrum har man introduceret en lang række løsninger, ud fra fokus på tre områder 1) Tryghed/Alarm, 2) Access/Adgang (låsesystemer), 3) Information (dokumentation, planlægning, Tallidsgården, foto: IJK kvalitetssikring). Projektet havde til formål at gennemføre en analyse af hvordan det så ud, ønsket om hvordan det skal se ud og ikke mindst hvordan vil borgeren have det. Lyttende gæster, foto: DL Over en periode på 3 måneder deltog medarbejdere i projektet, hvor effektivisering af opgaveudførelsen var i fokus. Umiddelbart var der ingen synlig gevinst, men det gav en kvalitetsforhøjelse, hvor arbejdsopgaveudførelsen begyndte at glide lettere. Det har betydet, at der nu kan tages hånd om problemerne, da de er lettere at udpege. Særligt omkring støtten til demente, hvor man har fået bedre overblik over f.eks. bevægelse om natten. Sammen med IT-virksomheden Alleato er der blevet udviklet et planlægningsmodul, der gør det lettere at tilrettelægge tid, hjælp til beboerne og viden om beboerne. Heri findes der 8 kategorier i visitationen og 10 i hemtjänsten (hjemmehjælpen). Disse minder i høj grad om visitationspakkerne, der praktiseres i Århus Kommune. 20 / 28

Enhver klage fra en borger

Enhver klage fra en borger Actionkonference i århus FOA-formand til debatmøde på Lokalcenter Tranbjerg Ældresagens natteravne i Århus Enhver klage fra en borger er en gave Forebyggende hjemmebesøg fra de nye sundhedsklinikker Århus

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre?

Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre? Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre? 28. nov. 2013. Oplæg Carenet ved Chris Nørregaard, udviklingskonsulent Konteksten og Giraffen Med udgangspunkt

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

Nordic Challenge Prize

Nordic Challenge Prize Nordic Challenge Prize - en mulig vej til de nordiske velfærdsmarkeder Gunhild Sander Garsdal Projektchef, Væksthus Hovedstadsregionen August 2014 Fælles Nordisk indsat på velfærdsområdet Nordisk Innovation

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Velfærdsteknologi. Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi

Velfærdsteknologi. Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi Velfærdsteknologi udfordringer d & muligheder Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi 104 år, 40 centre.

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan. Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk

Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan. Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk Social Policy in Denmark Alle har lige ret til hjælp uanset indkomst eller forsikringer Det offentlige er forpligtet

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi 1.050 Pleje n Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal Forventet

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen HJÆLPETEKNOLOGIER Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen Udbud / efterspørgsel efter arbejdskraft personaleplanlægning i Århus Kommune set fra

Læs mere

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup Inkontinenspleje kompetenceudvikling, produkter og effektivisering - i et samfundsperspektiv SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup mandag d. 8. november 2010 Linda Schumann Scheel, sygeplejerske, cand.pæd.

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoiletter Vi har i Hillerød kommune ikke tal (kvantitativ undersøgelse) klar for 2016 dette med hensyn til udbredelse og økonomi. Toiletter med

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER INSPIRATION TIL MULIGE FOKUSPUNKTER BORGER ORGANISATION TEKNOLOGI ØKONOMI Målgruppe Personale Funktion Implementering Behov Ønsker Motivation Funktionsevne

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Center for Borgernær Velfærdsteknologi Center for Borgernær Velfærdsteknologi Ud fra en holistisk tilgang til borgerens behov faciliterer vi udvikling af brugsparat velfærdsteknologi Velfærdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4036 Jour. nr.: M3/2005/00112 Ref.:

Læs mere

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede Ældre og handicappede Redegørelse - Ældre og handicappede Ældre Vallensbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og at tage særlig hensyn til svage ældres behov.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere