REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr , afholdt den 23. april 2015 kl i selskabets lokaler i Solna

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna"

Transkript

1 1 REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr , afholdt den 23. april 2015 kl i selskabets lokaler i Solna I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse der udvist den største omhyggelighed. Den svenske tekst er dog gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den danske oversættelse. 1 Åbning af generalforsamlingen Bestyrelsesformand Jens Moberg åbnede generalforsamlingen. 2 Valg af dirigent Advokat Klaes Edhall blev valgt til dirigent for generalforsamlingen. Det blev konstateret, at dirigenten havde anmodet chefjurist Kristina Lilja om at være referent. Generalforsamlingen besluttede, at alle former for lyd- og billedoptagelser, bortset fra selskabets egne, ikke var tilladt, og at offentligheden vil få adgang til selskabets videooptagelser og billeder fra den administrerende direktørs beretning.

2 2 3 Oprettelse og godkendelse af stemmeliste Nedenstående fortegnelse over fremmødte aktionærer blev godkendt som stemmeliste: Fremmødte aktionærer Antal aktier Antal stemmer Kongeriget Danmark (Serie A) repræsenteret af selskabsdirektør Michael Birch, i henhold til fuldmagt Kongeriget Sverige repræsenteret af ministersekretær (serie A) (serie B) (Departementssekreterare) Christine Leandersson, i henhold til fuldmagt I alt Valg af en eller to justeringspersoner Selskabsdirektør Michael Birch og ministersekretær (departementssekreteraren) Christine Leandersson blev udpeget til sammen med dirigenten at justere referatet. 5 Godkendelse af dagsordenen Den foreslåede dagsorden godkendtes, Bilag 1. 6 Beslutning om ret til deltagelse af udenforstående Generalforsamlingen godkendte, at udenforstående deltog i generalforsamlingen.

3 3 7 Spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt Dirigenten oplyste, at indkaldelsen var annonceret i Post- och Inrikes Tidningar og på selskabets hjemmeside den 25. marts Samme dag blev det annonceret i Dagens Nyheter, at der var indkaldt til generalforsamlingen. Indkaldelsen er endvidere sendt pr. brev til aktionærerne, og meddelelse om generalforsamlingen er fremsendt til Folketingets og Riksdagens centrale forvaltning. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 8 Fremlæggelse af a) årsrapporten og revisionsberetningen, b) bæredygtighedsrapporten og c) koncernrapporten og koncernrevisionsberetningen Det blev konstateret, at årsrapporten, revisionsberetningen og bæredygtighedsrapporten samt koncernrapporten og koncernrevisionsberetningen for regnskabsåret 2014 er fremsendt til ejerne og er til rådighed i lokalet, og at de dermed er fremlagt på behørig vis. 9 Redegørelse for det forløbne års arbejde a) bestyrelsesformandens beretning, b) den administrerende direktørs beretning, c) indlæg fra selskabets revisor Bestyrelsesformand Jens Moberg og den administrerende direktør, Håkan Ericsson, aflagde beretning om bestyrelsens arbejde og selskabets aktiviteter i regnskabsåret Den ledende revisor, statsautoriseret revisor Helene Willberg, KPMG AB, redegjorde for revisionsarbejdet og gennemgik derefter i korte træk dels revisionsberetningen for selskabet og koncernen, dels redegørelsen om overholdelse af tidligere besluttede retningslinjer for vederlag og andre ansættelsesvilkår for ledende medarbejdere, Bilag 2.

4 Jens Moberg og Håkan Ericsson besvarede og kommenterede derefter spørgsmål og indlæg fra de fremmødte Beslutning om a) godkendelse af resultatopgørelsen og balancen samt af koncernresultatopgørelsen og koncernbalancen b) dispositioner vedrørende selskabets overskud i henhold til den godkendte balance c) decharge for bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør Godkendelse af resultatopgørelsen og balancen samt af koncernresultatopgørelsen og koncernbalancen Generalforsamlingen besluttede at godkende resultatopgørelsen for 2014 og balancen pr. 31. december 2014 samt koncernresultatopgørelsen for 2014 og koncernbalancen pr. 31. december Disponering af overskud Det overførte overskud og årets resultat var i alt SEK Bestyrelsen og den administrerende direktør foreslog, at der ikke sker udlodning for regnskabsåret 2014, og at årets resultat og det overførte resultat, i alt SEK , overføres til næste år. Generalforsamlingen vedtog forslaget. Decharge Det blev konstateret, at revisoren anbefalede, at bestyrelsen og den administrerende direktør bevilges decharge for regnskabsåret Generalforsamlingen besluttede at bevilge bestyrelsens medlemmer og den administrerende direktør decharge for forvaltningen af selskabet i regnskabsåret 2014.

5 5 11 Rapportering om vederlag og anvendelsen af tidligere vedtagne retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere a) mundtlig redegørelse fra bestyrelsesformanden om de ledende medarbejderes vederlag i PostNord AB inkl. datterselskaber, b) bestyrelsens rapportering af, om tidligere retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere i PostNord AB inkl. datterselskaber er blevet fulgt eller ej og årsagen til eventuelle afvigelser, og c) fremlæggelse af revisors redegørelse i henhold til 8, 54 i aktiebolagslagen (2005:551) Bestyrelsesformanden redegjorde for de ledende medarbejderes vederlag i det forløbne regnskabsår, Bilag 3. Bestyrelsesformanden redegjorde endvidere for, hvorledes tidligere besluttede retningslinjer er blevet fulgt i det forløbne år, Bilag 4. Det blev konstateret, at revisorens redegørelse vedrørende dette punkt blev fremlagt i forbindelse med revisorens indlæg under 9 ovenfor. 12 Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag og andre ansættelsesvilkår for ledende medarbejdere, Bilag Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor Ministersekretær (Departementssekreteraren) Christine Leandersson præsenterede og begrundede aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor.

6 6 14 Beslutning om honorar til bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og revisor Aktionærerne foreslog, at honorar til bestyrelsen skal udgøre følgende pr. år: Bestyrelsesformanden: SEK Bestyrelsesmedlemmer: SEK Det blev foreslået, at der ikke ydes honorar til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i det svenske Regeringskansliet. Det blev foreslået, at der ydes honorar til medarbejderrepræsentanter og suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøder, svarende til et svensk grundbeløb (SEK ). Det blev foreslået, at udvalgshonorar skal udgøre følgende: Revisionsudvalgets formand: SEK Revisionsudvalgsmedlemmer: SEK Vederlagsudvalgets formand: SEK Vederlagsudvalgsmedlemmer: SEK Det blev foreslået, at der ikke ydes honorar til udvalgsmedlemmer, som er ansat i det svenske Regeringskansliet. Det blev foreslået, at revisorens arbejde honoreres i henhold til godkendt regning. Generalforsamlingen vedtog forslaget. Følgende blev konstateret på anmodning fra aktionærerne: Bestyrelseshonorar kan udbetales som løn, alternativt under visse forudsætninger faktureres inden for rammerne for erhvervsvirksomhed, der drives i bestyrelsesmedlemmets enkeltmandsvirksomhed med F-skattsedel eller selskab. Bestyrelses- og udvalgshonorar til bestyrelsesmedlemmer udbetales, i det omfang opgaven udføres gennem bestyrelsesmedlemmets enkeltmandsvirksomhed eller selskab, med tillæg af et beløb svarende til de

7 7 sociale bidrag, som PostNord AB dermed ikke skal betale. Aftaler med bestyrelsesmedlemmets enkeltmandsvirksomhed med F-skattsedel eller selskab om fakturering af bestyrelses- og udvalgshonorar skal være omkostningsneutrale for PostNord AB. 15 Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer Generalforsamlingen besluttede, at antallet af bestyrelsesmedlemmer indtil næste generalforsamling, i overensstemmelse med vedtægterne, skal være otte, ekskl. suppleanter. 16 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand Der blev foreslået genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt, Jens Moberg, Magnus Skåninger og Anitra Steen. Jens Moberg blev foreslået genvalgt som formand for bestyrelsen. Dirigenten henviste til oplysninger i årsrapporten om den tilknytning, de bestyrelsesmedlemmer, der blev foreslået genvalgt, har til andre virksomheder. Generalforsamlingen besluttede at genvælge bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt, Jens Moberg, Magnus Skåninger og Anitra Steen indtil næste generalforsamling. Generalforsamlingen besluttede endvidere at genvælge Jens Moberg som formand for bestyrelsen. 17 Beslutning om antal revisorer Generalforsamlingen besluttede, at antallet af revisorer skal være én, at revisoren skal være et registreret revisionsselskab, og at revisoren vælges for et år ad gangen.

8 8 18 Valg af revisorer Generalforsamlingen besluttede at vælge det registrerede revisionsselskab KPMG AB som revisor indtil næste generalforsamling. Det blev konstateret, at revisionsselskabet har udpeget statsautoriseret revisor Helene Willberg som ledende revisor. 19 Afslutning af generalforsamlingen Selskabsdirektør Michael Birch takkede på ejernes vegne bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne for veludført arbejde i regnskabsåret. Christine Leandersson erklærede sig enig med Michael Birch og afleverede et eksemplar af den svenske stats ejerpolitik og retningslinjer for statsejede virksomheder til bestyrelsesformanden. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. Referent: Kristina Lilja Justeringspersoner: Klaes Edhall Michael Birch Christine Leandersson

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ) Hermed indkaldes til generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640). Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Sted: PostNords

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere