Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima"

Transkript

1 Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima

2 » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores drømmehus...nu, hvor huset står her, er jeg glad for, at vi har valgt at bygge med materialer, som skaber en tæt og sund bygning,«siger Betina Simonsen. Hun bor i Jelling med mand og barn i et moderne parcelhus med rene linjer og mange arkitektoniske detaljer. Eksempelvis står betonvægge som rå kontrast i den lyse stue.»vi har lagt vægt på en smuk og funktionel ramme om familiens liv med lys og luftig indretning. Sammen med gode byggematerialer har det været med til at skabe et hjem, hvor vi oplever velvære. Så til daglig tænker vi slet ikke over det gode indeklima. Det er der bare.«betina Simonsen Jelling Thomas Witterseh civilingeniør og ph.d. Dansk Indeklima Mærkning Man mærker det gode indeklima Dansk Indeklima Mærkning Indeklimamærket er en frivillig, dansk mærkningsordning, som giver bygherrer og boligejere vished for, at et materiale ikke afgiver kræftfremkaldende stoffer, flygtige organiske forbindelser eller partikler til indeluften i mængder, som kan genere brugerne. Test af materialer lige fra tekstiler og maling til elementer af beton dokumenterer produkternes effekt på indeklimaet. Indeklimamærket stiller specifikke krav om lav afgasning og partikelafgivelse og tildeles på baggrund af blandt andet kemisk analyse og et testpanels vurdering af produktets lugt. De indeklimamærkede produkter har desuden en vejledning for blandt andet transport, montering og vedligeholdelse, så de indeklimavenlige egenskaber bevares fra fabrik til færdig bygning. EXPANs elementer af beton og letklinkerbeton er de første betonelementer i Danmark, som har fået Indeklimamærket? man kan se en oversigt over indeklimavenlige produkter på En stigende interesse for at skabe sunde boliger betyder, at stadig flere producenter ansøger om at få indeklimamærket deres produkter. Og arkitekter, rådgivere og bygherrer stiller løbende større krav om indeklimamærkede produkter til byggeriet.

3 »Fornemmelsen af rummelighed er vigtig for mig...fornemmelsen af rummelighed er vigtig for mig, og det afspejler arkitekturen i vores nye villa. Råhuset er bygget med elementer af beton, fordi det gav mig stor frihed til at forme og indrette huset, da betonen har styrke til at bære store rum med højt til loftet,«forklarer Lise Bruun, indehaver af Tegnestuen Bruun ApS i Esbjerg. Netop højt til loftet og masser af luft er den røde tråd i den store villa, der ligger i et attraktivt område ved Esbjerg med store grunde, tæt på vand og skov. Omkringliggende marker kigger ind gennem store glaspartier i husets store rum. Loftet går til kip, og en ensidige taghældning understreger den lette arkitektur.»de luftige rum giver i sig selv fornemmelsen af et godt indeklima. Indeklimaet hænger sammen med mit valgt af beton, som er et uorganisk materiale, der ikke lader skimmelsvamp få fodfæste. Hvis indeklimaet ikke var i orden, ville husets luftige følelse forsvinde,«siger Lise Bruun. Lise Bruun Tegnestuen Bruun ApS Byg den rette ramme Tæt og tørt uden fugt og svamp Fugt fører til dårligt indeklima. Derfor er tæt og tørt byggeri en forudsætning for et sundt byggeri. Uorganiske byggematerialer som beton mindsker risikoen for råd og skimmelsvamp markant. I modsætning til organiske materialer som træ er det nemlig meget vanskeligt for svampe og bakterier at overleve på en uorganisk overflade. Materialer som beton og letklinkerbeton har yderligere den fordel, at de typisk bruges som fabriksfremstillede byggeelementer. Ved at bygge med disse industrialiserede produkter kan byggeriet hurtigt lukkes for regn og sne, og dermed bliver risikoen for fugt i byggeriet væsentligt mindre, end når huset opføres fra bunden på byggepladsen. De fabriksfremstillede betonelementer gør det let at opføre et tæt byggeri. Det er nemlig en myte, at huse kan blive for tætte. I et tæt hus kan udluftningen kontrolleres ad udluftningskanaler, via emhætte og almindelig udluftning. Hvis bygningen er utæt, er der risiko for, at varm luft kondenserer på vej ud og sætter sig som fugt i konstruktionen. Tunge materialer som beton lydisolerer særdeles godt. Dæmpning af uønsket støj og lyd er nemlig også en del af et godt indeklima i hjemmet. skimmelsvampe skyldes fugt? Briand Guldbrand, Salgschef EXPAN skimmelsvampe kan give helbredsproblemer som astma, allergi, hovedpine, koncentrationsbesvær og irritation af øjne og luftveje?

4 »Dårligt indeklima koster dyrt...«lars Gunnarsen Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Mens et godt indeklima mærkes som komfort og velvære i dagligdagen, kan et dårligt indeklima føles i form af for eksempel hovedpine og træthed. Men på lang sigt er følgerne af dårligt indeklima dog langt mere alvorlige. Selvom dårligt indeklima i sig selv ikke direkte forårsager sygdomme, er det en medvirkende faktor ved flere forskellige sygdomme. Eksempelvis overføres bakterier og vira gennem luften, og de overlever langt bedre, når fugtigheden er høj. Risikoen for smitte med infektionssygdomme er dermed højere i dårligt indeklima med for høj luftfugtighed. Særligt allergikere er sårbare over for påvirkninger fra indeklimaet, og flere eksperter formoder, at dårligt indeklima direkte kan være skyld i allergi. Indeklimaet har altså stor betydning for folkesundheden, hvorfor det er et af regeringens indsatsområder i strategien for miljø og sundhed i Danmark Tænk på temperaturen Lars Reimer teknisk chef CRH Concrete Varm luft, der afkøles på en kold flade, danner kondensvand, som skaber grobund for skimmelsvamp. Det er derfor vigtigt at holde en stabil stuetemperatur i boligen og sørge for at alle rum er opvarmet til grader. Den stabile stuetemperatur sikres væsentlig lettere i en bygning opført af tunge byggematerialer som beton. Dette skyldes, at beton kan oplagre betydelige mængder varme. Beton er således i stand til at optage overskudsvarme fra personer og solvarme i løbet af dagen og afgive den hen over natten. På den måde undgår man ubehagelige overtemperaturer og får et bedre indeklima. Denne varmeakkumulerende effekt kan omsættes til kontanter i form af et lavere varmebudget. En betonbolig bruger nemlig 7-10 % mindre varme end en tilsvarende bolig opført i en let trækonstruktion. beton kan optage betydelige mængder varme og dermed udjævne rumtemperaturen? du sparer på varmebudgettet ved at bygge med beton?

5 » Det gode liv inden døre...«et godt indeklima er alfa og omega for det liv, vi tilbringer indendørs. Da vi i Danmark tilbringer op mod 90 procent af vores tid inden døre, er det sund fornuft at fokusere på det gode indeklima. Et godt indeklima er resultatet af flere faktorer. Lugte og lyde udgør sammen med træk og dårlig luft nogle af generne i et dårligt indeklima. Derfor går vejen til det gode indeklima både via tætte konstruktioner, velvalgte byggematerialer og en rigtig brugeradfærd. Det vil for det første sige gode og tætte byggematerialer, som ikke afgiver skadelig kemi eller partikler. For det andet kræver det indretning af boligen med indeklimavenlige materialer. Og endelig spiller sund fornuft, hyppig udluftning og stabil temperatur en stor rolle. Lars Gunnarsen, Seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut Beton bag sunde boliger Jørn Bødker, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut Ingen fare for skadelige stoffer eller partikler Beton består af uorganiske materialer som sand, sten og cement. Alligevel har materialet i en årrække fejlagtigt været anklaget for at skabe et dårligt indeklima. Nu frikender en rapport fra Teknologisk Institut beton for at afgive skadelige stoffer til byggeriet. Rapporten bygger på en omfattende undersøgelse af, hvilke stoffer beton afgiver og i hvor stort omfang. Koncentrationen af ammoniak, kulbrinte og luft er undersøgt, og konklusionen er klar: Beton afgiver enkelte dampe og gasarter, men i så små mængder, at de på ingen måde påvirker indeklimaet i den færdige bygning. Når det gælder betonelementers lugt, bedømmes den positivt med et ettal på en skala fra nul til fem og dermed som meget svag allerede fire uger efter produktion. Desuden er den såkaldte afgasning mest koncentreret umiddelbart efter, at betonen er støbt. Derfor er der ingen stoffer fra betonen at spore, når bygningen står færdig, og folk flytter ind. en familie producerer cirka 10 liter vand i døgnet i form af fordampning fra vask, madlavning, bad og udånding? kolde rum skaber risiko for kondensvand og dermed fugtproblemer?

6 Et højtudviklet byggesystem sikrer stærke og holdbare huse Naturens egne råmaterialer sikrer et sundt indeklima Den sunde og solide ramme om dit nye hus... Læs også EXPANs brochure»den sunde og solide ramme om dit nye hus«byg et godt indeklima Bo med godt indeklima Indeklimamærkede produkter Produkter med Indeklimamærket afgiver ikke skadelige lugte, kemiske stoffer og partikler til indeluften. Luft ud Skab gennemstræk i 5-10 minutter to til tre gange om dagen. Luft ud i forbindelse med bad, madlavning, og når mange mennesker er samlet. Tæt konstruktion En tæt konstruktion sikrer, at varm luft ledes ud ad rette kanaler. Hvis bygningen derimod er utæt, kan varm luft kondensere og sætte sig som fugt i husets konstruktion. Tunge materialer En stabil temperatur i boligen hindrer kondensvand, fugt og skimmelsvampe. Tunge materialer ophober og afgiver langsomt varme. Det giver en jævn temperatur. Minimal byggefugt Fabriksfremstillede byggeelementer gør det let at lukke byggeriet hurtigt. På den måde minimeres fugt fra regn og sne i byggematerialerne. Uorganiske materialer Svampe og bakterier har vanskeligt ved at overleve på uorganiske overflader som beton og letklinkerbeton. Arkitektoniske løsninger Åbne og luftige rum giver i sig selv fornemmelsen af et godt indeklima. Beton og letklinkerbeton kan bære store rum med højt til loftet. Gør rent Partikler og kemiske stoffer binder sig til støv, så gør rent ofte. Hold temperaturen jævn Kolde rum eller temperatursvingninger skaber kondensvand. Sørg derfor for, at alle rum er varme døgnet rundt. Den ideelle temperatur er grader. Tør tøjet udenfor Vådt vasketøj afgiver meget fugt. Tør derfor tøjet udenfor eller i tørretumbler. Tænd stearinlys med omtanke Tændte stearinlys afgiver partikler til luften, så brug få stearinlys af god kvalitet og luft ud bagefter. Undgå partikler i luften Brændeovne og tobaksrøg afgiver partikler til luften. Undgå derfor rygning indendøre, og fyr i brændeovnen med tørt brænde og langsom forbrænding. EXPAN T assisting.dk

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton # 5:2012 Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton EXPAN og dalton leverer rammerne til 180 boliger i et meget attraktivt boligområde på den gamle eternitgrund i hjertet af Aalborg Fra månelandskab

Læs mere

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem Rammerne om dit hjem TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE - En sund hverdag - En sikker hverdag - En behagelig hverdag Byg dit drømmehus med elementer i letbeton Træf det rigtige valg DER ER TO

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Produktinformation troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten

Produktinformation troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten Produktinformation troldtekt akustik / Privat Troldtekt akustik Det naturlige loft i privaten Troldtekt akustik fra industriprodukt til designerloft Troldtekt er et gennemprøvet, danskproduceret naturprodukt,

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Den Sunde Bolig består af denne publikation og hjemmesiden www.densundebolig.dk som blandt andet indeholder

Læs mere