SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked"

Transkript

1 HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning 204, Statens Byggeforskningsinstitut) Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked BL informerer nr. 35: Skimmelsvampesager - forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp (Boligselskabernes Landsforening) Sundhedseftersyn - som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp (Boligselskabernes Landsforening) Er din bolig muggen/is your dwelling mouldy? (By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut) Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (By og Byg Anvisning 205, Statens Byggeforskningsinstitut) Udarbejdet i samarbejde Statens Byggeforskningsinstitut Studiestræde 50, 1554 København V tlf , Til ejendomsfunktionærer i almene boliger

2 KLAR BESKED OM FUGT OG SKIMMELSVAMPE Din rolle er vigtig Mere end hver tiende af alle lejeboliger i Danmark er ramt af skimmelsvampe. Hertil kommer de skjulte tilfælde af skimmelsvampe, som ikke kan ses med det blotte øje. Disse skimmelsvampe er tegn på fugt. Fugt ødelægger bygningerne og kan være usundt for beboerne. Derfor er det vigtigt at tage fat om problemerne med det samme, hvis der er mistanke om fugt og skimmelsvampe. Du, som arbejder i ejendommen, spiller en vigtig rolle i kampen mod fugt og skimmelsvampe. Det er ofte dig, beboerne kontakter, når der er noget galt. Din hjælp og vejledning er meget vigtig, for at problemerne kan blive løst så hurtigt som muligt. INDHOLD Side HVAD ER SKIMMELSVAMPE? 4 SÅDAN OPSTÅR SKIMMELSVAMPE 6 Sådan undgår man skimmelsvampe 8 Jo tidligere desto bedre 14 Hvordan tager du fat om problemet? 16 Hvordan fjerner man skimmelsvampe? 18 VÆRKTØJER 20 Spørgsmål og svar 22 Det er lettest at hjælpe beboerne, når du kan give klar besked. I denne folder kan du derfor finde svar på de vigtigste spørgsmål om fugt og skimmelsvampe. Her er også gode råd til, hvad du skal gøre, når der er tegn på skimmelsvampe i ejendommen. God læselyst! Læs folderen så er du godt klædt på til at hjælpe beboerne 2 3

3 HVAD ER SKIMMELSVAMPE? Sådan ser de ud Her lever de Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer, som er en slags frø. Disse sporer kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader. Når der er tegn på fugt i boligens rum, skal du derfor være opmærksom på, om der også er skimmelsvampe. Hvordan ser skimmelsvampe ud? Skimmelsvampe viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder, der ofte har en lodden overflade. I sjældne tilfælde kan de have samme farve som det sted, de vokser, eller dække i så tyndt et lag, at de er svære at få øje på. Hvor lever skimmelsvampe? Selv om skimmelsvampe tit sidder synligt på vægge, gulve eller lofter, kan de også gemme sig på steder, hvor de er svære at opdage typisk i hulrum som fx krybekældre og skakte eller bag tapet. Skimmel kan lugtes Nogle gange kan man lugte, at der er skimmelsvampe i boligen. Hvis du lægger mærke til en muggen lugt, der kommer fra skabe eller utætheder ved fx paneler, kan det være et praj om, at der er skjulte fugtproblemer i boligen. Selv om skimmelsvampene er gemt bag tapet eller inde i en væg, skal de væk. Hold øje med: Pletter eller skjolder Muggen lugt Fugt (som ikke bør være der) 4 5

4 SÅDAN OPSTÅR SKIMMELSVAMPE Bygningens tilstand Den måde, beboeren bruger boligen på Skimmelsvampe trives ved høj fugtighed. Når der opstår fugt og skimmelsvampe i en bolig, kan det både skyldes mangler ved bygningen og den måde, beboerne lever og bruger boligen på. Når bygningens tilstand er dårlig Nogle bygninger har fejl, skader og tekniske svagheder, som giver kolde og fugtige flader. Der kan også være brugt byggematerialer, hvor skimmelsvampene nemt kan gro. Selv om luftfugtigheden i en bolig ellers er lav, kan skimmelsvampe altså godt udvikle sig alligevel. Når beboerne lever forkert Dårlig udluftning, for lidt opvarmning, madlavning for fuld damp, møbler op ad kolde vægge og indendørs tørring af tøj uden ordentlig udluftning er blandt de dårlige vaner, som danner fugt i boligen og kan få svampene til at gro. Ofte en kombination Det er som regel vanskeligt at finde en enkelt grund til, at der er kommet skimmelsvampe i en bolig. Og det er faktisk ikke så underligt. Det er nemlig ofte en kombination af husets konstruktion, vedligeholdelsen og den måde beboerne bruger boligen på, der skaber fugt, så svampene breder sig. Hvis man forestiller sig 10 boliger i en ejendom med de samme byggetekniske problemer, vil skimmelsvampene først brede sig der, hvor beboerne ikke holder problemet i skak med fx udluftning. Skimmel kan skyldes: Bygningens tilstand Beboernes måde at bruge boligen på Ofte er det en kombination af begge årsager 6 7

5 Sådan undgår man skimmelsvampe Gode råd til ejendomsfunktionæren Skimmelsvampe kan undgås, hvis du holder ejendommen tør og sikrer, at der er god ventilation i boligerne. Hvis du holder bygningen i god stand, vil fugt og skimmelsvampe have sværere ved at få fat. Gå derfor ejendommen igennem jævnligt med disse spørgsmål og råd i baghovedet: Er der tegn på fugt og skimmelsvampe på loftet? Gennemgå loftsrum for at afsløre kondens eller utætheder i tagkonstruktionen, kviste og vinduer. Udsugningskanaler må ikke munde ud i loftsrummet, hvor den fugtige luft fra lejlighederne kan give anledning til vækst af skimmelsvampe. Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparer fuger og revner i facader og fundamenter Sørg for tætte fuger om vinduers karme og for vandafvisende sålbænke Sørg for, at dræn og kloakker er i orden, og rens afløb i lyskasser Rens og tjek om muligt emhætter og udsugningsventiler i køkkener og badeværelser Sørg for rene og velfungerende ventilationsanlæg, som er i gang hele døgnet Besøg boliger, hvor beboerne klager over fugt og mug Giv beboerne en god vejledning om fugt og ventilation Afhjælp vandskader og skimmelsvampe hurtigt Få eventuelt hjælp af en byggeteknisk sagkyndig Er taget tæt? Hvis taget er utæt, kan der komme råd, trænedbrydende svampe og skimmelsvampe. Reparer derfor hurtigt utæthederne. Vær opmærksom på utætte inddækninger og skotrender, manglende understrygning eller utætheder i undertaget. Taget skal kigges efter jævnligt og vedligeholdes efter behov. I isolerede konstruktioner er dampspærren ofte mangelfuld og udluftningen dårlig - især i de efterisolerede konstruktioner. Vær opmærksom på utætheder ved samlinger og gennemføringer af installationer. 8 9

6 Sådan undgår man skimmelsvampe Gode råd til ejendomsfunktionæren Er der revner eller utætte fuger i facaden? Revner eller utætte fuger i ydervægge, fx på grund af sætningsskader og utætte sålbænke, kan få regn til at trænge ind og gøre isoleringen våd. Det skaber kuldebroer og bygninger. Våde fundamenter, kældergulve og vægge bør undersøges af en bygningssagkyndig, som kan kontrollere fugtspærring, dræn og afløb af regnvand. Det er vigtigt at få dræn, kloakker og afløb til at fungere ordentligt. Fungerer aftrækskanaler ordentligt? Tjek gamle aftrækskanaler, som kan være så snavsede, at de ikke trækker luft nok. Det kan fx ske, hvis beboerne tilslutter tørretumbleren eller emhætten til kanaler, der ikke er beregnet til dette. Så vil fnuller fra tøjet Er udsugningsventilerne rene? Snavsede eller tilstoppede udsugningsventiler er årsag til for lille luftskifte. Det er derfor vigtigt jævnligt, og altid før nyindflytning at tjekke, om udsugningsventilerne er rene. Se også efter, om spalteventiler eller andre fugtige indervægge. Vokser der træer og buske tæt på facaden, bliver det endnu sværere for væggene at tørre. Tjek også vinduerne. Utætte vinduesrammer og fuger omkring karme samt utætte sålbænke er med til at ødelægge vinduet. Vinduer Sørg for, at lyskasser er rene, og at afløb fungerer. Tjek, at vandrør og ventiler er tætte. Manglende eller lukkede udluftningsriste i kældre og krybekældre kan skabe kondens og skimmelsvampe på vægge og trækonstruktioner. tilstoppe og forhindre ventilation. Men pas på ved eventuel rensning af gamle aftrækskanaler, der kan være så porøse, at de let går i stykker. Er ventilationsanlægget i orden? For kort driftstid, fx på grund af stop om nat- friskluftventiler i døre, vinduer eller i facaden er rene og lette at åbne. Emhætter skal også være rene for at kunne indfange fugt og lugt. Mangler der et ventilationsanlæg? Der er stadig mange almene boliger, som kun har aftrækskanaler uden mekanisk med et lag glas eller utætte, koblede vinduer giver kondens, som kan ødelægge vinduesrammer og karm. Fungerer dræn, kloakker og afløb godt nok? Fugt fra jorden er en af de mest almindelige årsager til fugtproblemer, især i ældre Er tagrender, nedløbsrør og rensebrønde rene og tætte? Utætte eller tilstoppede tagrender, nedløbsrør og rensebrønde kan give fugtige ydervægge og fundament. Hvis ejendommen har fladt tag, skal du huske at tjekke, at tagbrønde er tætte og rene. ten eller dårligt fungerende ventilationsanlæg, er skyld i mange fugtskader i lejligheder. Hold derfor ventilationen i gang hele døgnet. Hvis der er mange beboere i en bolig, kan det være en god idé at forøge udsugningen fra bad og køkken. Få med jævne mellemrum renset, målt og indreguleret ventilationsanlægget. ventilation. I nogle tilfælde kan dette være utilstrækkeligt. I så fald bør man overveje at få et ventilationsanlæg

7 Sådan undgår man skimmelsvampe Gode råd til beboerne Luft effektivt ud gennemtræk i mindst 2 x 10 minutter hver dag og mere, hvis der er behov. Hold soverummet varmt, når du ikke er der. Luk døren, når du tager bad. Tør af, og luft grundigt ud bagefter. Det er vigtigt, at du løser dine daglige vedligeholdelsesopgaver i bygningen, så fugten holdes ude. Men beboerne har også en opgave, der skal løses for at holde skimmelsvampene væk. boligen tør og gør det svært for skimmelsvampene at få ordentlig fat. I skemaet til venstre kan du se, hvad beboerne kan gøre for at holde skimmelsvampene væk. Disse råd kan du give videre, hvis For dem handler det om at få nogle gode der er tegn på fugt eller skimmelsvampe i daglige vaner, som får fugten af vejen, holder boligen. Hold friskluftventiler åbne. Få lavet vandskader omgående. Sæt ikke møbler direkte op ad kolde ydervægge. Tør så vidt muligt ikke tøj indendørs. Hvis der er emhætte i dit køkken, så brug den, og hold den ved lige. Gør regelmæssigt grundigt rent

8 Jo tidligere desto bedre Tidlige indgreb er billige indgreb Sundere bolig = sundere hverdag Skimmelsvampe er et tegn på, at der gennem længere tid har været for fugtigt i boligen. Årsagen kan være en bygningsskade, hvor der er trængt fugt ind. Det giver ikke alene risiko for skimmelsvampe, men også for andre svampe (f.eks. hussvamp og tømmersvamp), som kan ødelægge bygningen tidlige indgreb er billige indgreb! Skimmel giver dårligt indemiljø Det er ikke kun bygningen, der er i fare, når der kommer fugt og skimmelsvampe. Nogle skimmelsvampe er ubehagelige for mennesker og kan i værste fald gøre beboerne syge. Der er derfor god grund til at fjerne årsagerne til skimmelsvampe hurtigst muligt og forebygge, at de kommer igen. Det er langt fra alle, som kender til risikoen for at blive syg af skimmelsvampe i boliger. Du kan med oplysning og gode råd hjælpe beboerne til et sundere liv. Tal med nye beboere Det er sund fornuft for både beboer og bolig, at skimmelsvampene ikke får lov at vokse. Bring derfor allerede emnet på banen, når en ny beboer flytter ind. Det er ikke alle, der kender de gode vaner omkring udluftning, opvarmning og håndtering af fugt. Grib tidligt ind: For bygningens skyld For beboernes sundhed 14 15

9 Hvordan tager du fat om problemet? Tag bestik af situationen Tal om de gode vaner Hvis du får en henvendelse fra en beboer, som har en mistanke om, at der er skimmelsvampe i boligen, skal du først danne dig et overblik over situationen. Ingen tegn på fugt eller skimmel Hvis der ikke er grund til bekymring eller hvis skimmelproblemet kan løses med gode råd er det en god idé at berolige beboeren. Samtidig er det en god anledning til at snakke med beboeren om, hvad fugtproblemer og skimmelsvampe egentlig er. Du kan i denne forbindelse udlevere skimmelguiden, der indeholder gode råd om boligvaner. Hvis beboeren fortsat mener, at der er et problem i boligen, skal du tage beboerens bekymring alvorligt. Sørg for, at der bliver sat en undersøgelse af boligen i gang, som kan berolige beboeren og afgøre, om der er reelle problemer med skimmelsvampe eller ej. Problemer med fugt og skimmel Når du undersøger boligen, skal du være opmærksom på følgende ting: Synlige tegn på fugt eller skimmelsvampe Muggen lugt i boligen Dug på vinduerne Mug bag på møbler eller løse tapeter Tilstoppede aftrækskanaler, udsugningsventiler eller emhætte Mug og fugt i køkkenskabene Utætte afløb på badeværelset Hvis du finder et eller flere tegn på fugt og skimmelsvampe, skal du hjælpe beboeren med at løse problemet. Gå frem efter de fem trin, som er beskrevet på de næste sider

10 Hvordan fjerner man skimmelsvampe 5 trin til at løse skimmelproblemer Hvis du mener, at der kan være tale om skim- 3) Fjern skimmelsvampene melsvampe i boligen, skal du hjælpe beboeren Hvis skimmelsvampene kun dækker et lille med at løse problemet. De fem trin gælder for areal, kan du rengøre det med Rodalon eller alle beboere, driftspersonale og rådgivere Klorin. Lad midlet sidde på i 20 minutter, før du som giver sig i kast med at udbedre skimmelproblemer i en bolig. 1) Find årsagen til, at der er skimmelsvampe i boligen Gå boligen grundigt igennem. Er der fx tale om vandskader, stoppede udluftningskanaler eller møbler tæt på kolde ydervægge i boligen? Når du leder efter fugt, som ikke bør være i boligen, kan du også bruge de gode råd i Skimmelguiden som hjælp. 2) Fjern årsagen Når du har fundet årsagen til, at der er skimmelsvampe i boligen, skal du fjerne den. Ellers vil der stadig være gode vækstvilkår for skimmelsvampe i boligen. vasker det af. Husk, at Klorin bleger. Dækker skimmelsvampene et større område, skal du følge trinene i BL Informerer nr. 35: Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp. 4) Udbedring af eventuel skade Hvis der er sket skade på boligen på grund af skimmelsvampene, eller da du fjernede svampene, skal du sørge for at reparere skaderne, så boligen igen er i orden. 5) Kvalitetskontrol Følg op! Tjek, om det er lykkedes dig at gennemføre de fire første trin så grundigt, at skimmelsvampene ikke kommer igen. Forsøg at løse problemet Mange gange kan problemet løses af beboeren selv. Det er vigtigt, at beboeren arbejder sig gennem alle fem trin, hvis kampen mod skimmelsvampene skal vindes. Vasker beboeren f.eks. væggen ned med Klorin eller Rodalon uden at opklare, hvorfor svampene er kommet, vil der være stor risiko for, at skimmelsvampene kommer igen afvaskning behandler nemlig ikke årsagen til, at svampene er kommet. Hvis beboeren synes, at det er svært at løse denne opgave selv, kan du støtte vedkommende gennem praktisk hjælp eller ved at give gode råd gerne med udgangspunkt i skimmelguiden. Hvis problemet ikke kan løses Hvis det ikke er muligt at fjerne skimmelvæksten ved at gå de fem trin til problemløsning igennem, er der behov for at involvere administrationen. Du finde retningslinierne for, hvordan processen i forbindelse med behandling af skimmelsvampe skal forløbe i BL Informerer nr. 35: Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp

11 VÆRKTØJER Skimmelguiden Se mere på Når du taler med beboerne om skimmelsvampe, kan det være rart at have noget konkret at tale om og pege på. I Skimmelguiden kan du på den ene side finde gode råd om gode vaner, mens du på den anden side kan se, hvordan man fjerner skimmelsvampe. Lad beboeren beholde Skimmelguiden med gode råd hvis du løber tør, kan du bestille flere på Når gode råd ikke er nok Hvis de gode råd ikke er nok til at løse problemet, kan du tilkalde eksperter inden for byggeteknik og indeklima. Det er eksperter, som kan lave en byggeteknisk gennemgang af konstruktioner, materialer og boligens rum for at vurdere omfanget af fugt og skimmelsvampevækst. De kan desuden rådgive om, hvordan man undgår, at de kommer igen. Derudover kan de fx måle: Temperatur Fugt Ventilation Spor af skimmelsvampe i boligen Du kan læse mere om arbejdsgangene ved disse målinger i Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger, By og Byg Anvisning 204, Statens Byggeforskningsinstitut og BL Informerer nr. 35: Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp. Tag skimmelguiden med, når du skal tale med beboere om fugt og skimmelsvampe 20 21

12 Spørgsmål og svar Hvad er skimmelsvampe? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som vokser i fugtige omgivelser. De er ofte en tidlig konstruktionsmæssige svagheder i bygningen. Det er oftest en uheldig kombination af begge dele, der giver skimmelsvampe i boliger. Hvorfor skal jeg bruge tid på at fjerne skimmelsvampe? Skimmelsvampene kan være et tegn på fugt- Hvem skal fjerne skimmelsvampene? Beboeren bør selv forsøge at fjerne skimmelsvampene, hvis der kun er lidt skimmelvækst. advarsel om mere alvorlige problemer og de kan være usunde. Hvordan ser skimmelsvampe ud? De viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder på lofter, gulve, møbler eller vægge. Hvad så hvis man ikke kan se skimmelsvampene? Nogle gange skjuler skimmelsvampene sig i vægge eller under tapetet. Hvis der lugter muggent i boligen, kan det være et tegn på, at der er skjulte svampe. Hvorfor kommer skimmelsvampe? Skimmelsvampe har brug for fugtige omgivelser for at gro. Fugt i boligen kan både skyldes beboernes dårlige vaner og fejl, skader og Hvordan fjerner man skimmelsvampe? Brug de følgende fem trin som rettesnor, når du skal håndtere og løse skimmelproblemer: Find årsagen Afhjælp årsagen Fjern skimmelsvampene Udbedring af eventuel skade Kvalitetskontrol Ved alvorlige angreb af skimmelsvampe kan det være nødvendigt at gøre noget mere omfattende. Følg anvisningerne i Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger, By og Byg Anvisning 204, Statens Byggeforskningsinstitut og BL Informerer nr. 35: Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp. indtrængning eller andre fugtrelaterede problemer. Jo tidligere, du skrider ind, desto mindre bliver skaden og du hjælper beboerne til en sundere bolig. Hvis ansvar er det, at der kommer skimmelsvampe? Det er svært at svare entydigt på, hvem der har ansvaret for, at der kommer skimmelsvampe. Ofte vil skimmelsvampe skyldes en uheldig kombination af bygningens konstruktion og beboernes måde at bruge boligen på. Men der er ingen tvivl om, at bygningsejeren har ansvaret, hvis boligen har indbyggede problemer, der giver skimmelsvampe, eller hvis årsagen er fugtindtrængning. Domstolene har flere gange gjort udlejere/ boligselskaber ansvarlige i sådanne tilfælde. Henvis til de fem trin til udbedring af skimmelsvampe i Skimmelguiden. Hvis skimmelsvampene kommer igen, selv om beboeren følger de gode råd til at bo sundt i Skimmelguiden, bør du eller andre fra boligselskabet hjælpe med at finde årsagen og medvirke til, at skimmelsvampene fjernes. Hvis der er tale om udbredt skimmelvækst, kan det skyldes byggetekniske problemer, fx utætte konstruktioner, omfattende kuldebroer eller - i nybyggeri - at byggematerialer har været for fugtige. Også her bør du eller andre fra boligselskabet hjælpe med at komme skimmelsvampene til livs

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Skimmelsvamp forebyggelse og helbredelse. 24. oktober 2016 Ejendomsforeningen Fyn

Skimmelsvamp forebyggelse og helbredelse. 24. oktober 2016 Ejendomsforeningen Fyn Skimmelsvamp forebyggelse og helbredelse 24. oktober 2016 Ejendomsforeningen Fyn Andelsboligvurdering.nu og Skimmel.nu Michael Rendboe, Indehaver Beskæftiger sig med følgende: Vurderingsrapporter af andelsboliger

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 13 RÆKKEHUSE Arendalsvej 4 28 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, rækkehuse, Arendalsvej 4-28 Afdeling 25 består af i alt

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET

KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET SKIMMELSVAMP 8 GODE RÅD 1 Hold en temperatur i alle rum på 18-22 grader 2 Skab gennemtræk i boligen I 10 minutter to gange dagligt 3 Kontroller udsugning i bad og køkken 4 Lad

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Luft ud, luft ud, luft ud

Luft ud, luft ud, luft ud Sk Luft ud, luft ud, luft ud Hvis du vil undgå sk, skal du følge nogle simple regler. For det er din og de andre beboeres adfærd, der afgør, om sken kan gro. Du bestemmer selv, om du vil have svampeangreb

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & ArkivOm Valg af vinduestyper og kvalitet og kondensproblemer

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & ArkivOm Valg af vinduestyper og kvalitet og kondensproblemer Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & ArkivOm Valg af vinduestyper og kvalitet og kondensproblemer Dug og kondens på vinduer Dug og kondens på indersiden af vinduer opstår, når varm og fugtig luft

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Skadeårsager ved fugt og vandskader. Gert Rasmussen Polygon A/S

Skadeårsager ved fugt og vandskader. Gert Rasmussen Polygon A/S Skadeårsager ved fugt og vandskader Gert Rasmussen Polygon A/S Udstyr Testo datalogger Udstyr Udstyr Udstyr Konstruktioner Konstruktioner er mangfoldige og ofte udført ifølge tidens love, regler og ikke

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 172 TO- & TREETAGES ETAGEBOLIGER Arendalsvej 30-102 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, etageboliger, Arendalsvej 30-102 Afdeling

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Skema 1: Bygningsbeskrivelse

Skema 1: Bygningsbeskrivelse Skema 1: Bygningsbeskrivelse Bygningens adresse Kontaktperson: Telefon/ E -mail Bygningen Specifikation Risiko for fugt og skimmel/ Resultat/skitse m.m. Bygningens betegnelser Bygnings nr.: Orientering

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD...

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... Det er velkendt at boligen skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelserne på at få lukket utætheder må man ikke overse, at frisk luft og dermed ventilation

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10039. Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i kælder 2. Aftræk fra emhætte. Klagers påstand: 1. Fugt i kælder

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10039. Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i kælder 2. Aftræk fra emhætte. Klagers påstand: 1. Fugt i kælder SKØNSERKLÆRING J.nr. 10039 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Der trænger vand op gennem kældergulvet. Aftræk fra emhætte er ikke ført op gennem taget. Den bygningssagkyndiges forklaring: Ved

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere