Digitaliseringsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstyrelsen"

Transkript

1 KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/

2 Indhold 1 INTRODUKTION PRODUKTIONSMILJØ TESTMILJØ NEMLOG-IN ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER Release 10. april Release 19. marts 2014 (Inttest) Release 13. november Release 30. august KENDTE FEJL, MANGLER OG OBSERVATIONER AttributeValue i assertion Nye krypteringsmetoder Java Cryptography Extension (JCE) TILSLUTNING OG ADMINISTRATION ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER Release 10. april Release 13. januar Release 26. november Release 21. oktober Release 5. september KENDTE FEJL, MANGLER OG OBSERVATIONER BRUGERADMINISTRATION OG FULDMAGT ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER Release 18. marts Release 26. november Release 17. september Release 30. august KENDTE FEJL, MANGLER OG OBSERVATIONER SIGNERINGSTJENESTE ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER Release 13. november Release 13. september KENDTE FEJL, MANGLER OG OBSERVATIONER OIOSAML REFERENCEIMPLEMENTERINGER ÆNDRINGSLOG Version: 7.0 Side 2 af 17

3 Version: 7.0 Side 3 af 17

4 1 Introduktion Dette dokumentet indeholder release notes for Nemlog-in produktionsmiljø og integrationstestmiljø (herefter benævnt testmiljøet) opdelt i de større applikationskomponenter. 1.1 Produktionsmiljø Produktionsmiljøet består af følgende komponenter NemLog-in Tilslutning og administration Brugeradministration og Fuldmagt Signeringstjeneste Produktionsmiljøet IdP metadata kan downloades fra testportalens forside: https://testnemlog-in.dk/testportal/ 1.2 Testmiljø Testmiljøet består af følgende komponenter NemLog-in Signeringstjeneste For testmiljøet henvises til følgende dokumenter: For samlet beskrivelse af testmiljøet henvises til dokumentet beskrivelse af migreringstestmiljø. For hjælp til serviceudbydere i fejlsøgning af deres løsninger henvises til dokumentet hjælp til fejlsøgning af din løsning. Testmiljøet IdP metadata kan downloades fra testmiljøets forside: https://test-nemlogin.dk/testportal/ Version: 7.0 Side 4 af 17

5 2 NemLog-in Seneste opdatering til Nemlog-in er: - Produktion den 10/ Testmiljø den 14/ Ændringer og fejlrettelser Dette afsnit beskriver de ændringer og fejlrettelser der er lavet siden den 26. August Release 10. april 2014 Denne release indeholder STS og Nemlogin Mobil. STS Security Token Service er nærmere beskrevet i implementeringsvejledningen, som findes på testportalen og digitaliser.dk Nemlogin Mobil er fortsat i pilottest og vil derfor være disablet i produktion. Releasen frigiver de seneste rettelser til integrationstest. Nemlogin vil nu give en mere detaljeret fejlmeddelse til brugeren ved manglende java/javascript/cookie samt udløbet/tilbagekaldt bruger certifikat Release 19. marts 2014 (Inttest) Denne release indeholder STS og Nemlogin Mobil som bliver frigivet til integrationstest således service providere kan teste disse før release til produktion. STS Security Token Service er nærmere beskrevet i implementeringsvejledningen, som findes på testportalen og digitaliser.dk Nemlogin Mobil giver mulighed for at mobile enheder nu kan anvendes til login med nøglekort Nemlogin vil nu give en mere detaljeret fejlmeddelse til brugeren ved manglende java/javascript/cookie samt udløbet/tilbagekaldt bruger certifikat Release 13. november 2013 Denne release indeholder en række fejlrettelser og opdateringer til Nemlog-in web SSO og Attribute query. Dette omfatter blandt andet: Version: 7.0 Side 5 af 17

6 Support af IE11 på Windows 8.1 Levetid for assertions udstedt gennem NemLog-in Web SSO sættes til tid for udstedelse minus 5 minutter. Denne rettelse skal afhjælpe de eksempler, hvor assertions bliver afvist af service providere pga. tidsafvigelser mellem Nemlog-in og service provideren Velkomst tekstboksen vises ikke længere for brugere første gang de logger in med Nemlog-in Web SSO Der returneres nu altid en værdi for attributten dk:gov:virk:saml:attribute:localadministratorindicator Fejl vedr. Passive kald til Attribute query er rettet, således at der altid returneres privilegier dersom disse findes/er givet Release 30. august Destination i AttributeQuery kald En request til AttributeQuery blev afvist, hvis attributten Destination var anført på elementet <samlp:attributequery> Besked størrelse fra AttributeQuery En request til AttributeQuery for en medarbejder med mange privilegier kunne fejle på grund af besked størrelsen af assertion Subject validation i AttributeQuery En request til AttributeQuery blev afvist, hvis subjectname indeholdt tegnet & eksempelvis O=Sohn & Søn // CVR:, & eksempelvis Jens Ytzen, Sædding A/S eller et felt endte med tegnet ) eksempelvis...cn=peter Petersen (Esbjerg Kommune), Kendte fejl, mangler og observationer AttributeValue i assertion Hvis der ikke returneres type-erklæring ressource <AttributeValue> elementer, defaulter typen til xs:string. Alle andre typer vil blive erklæret eksplicit. Det er NNIT s vurdering, at de færreste standard SAML teknologier/implementationer vil opleve problemer med adfærden Version: 7.0 Side 6 af 17

7 2.2.2 Nye krypteringsmetoder NemLog-in benytter sig af de nyere krypteringsmetoder aes-256-cbc og rsa-oaepmgf1p. Bemærk, at Nemlog-in1 benytter aes-128-cbc samt rsa-1_ Java Cryptography Extension (JCE) For at OIOSAM.JAVA referenceimplementeringen understøtter AES-256 skal JCE Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files v6 være installeret. JCE kan hentes her: download html Version: 7.0 Side 7 af 17

8 3 Tilslutning og Administration Seneste opdatering til Tilslutning og Administration er: - Produktion 10/ Ændringer og fejlrettelser Dette afsnit beskriver de ændringer og fejlrettelser der er lavet siden go-live af Tilslutning og Administration den 26. august Release 10. april 2014 Denne release indeholder følgende ændringer: Understøttelse af STS. Det er nu muligt at oprette web service consumer (WSC) og web service provider (WSP). Rettelser af diverse små fejl Release 13. januar 2014 Denne release indeholder følgende ændringer: Ændring til tilslutning af brugerorganisationer. Det er nu mulig for de fleste selskabsformer at tilslutte sig som brugerorganisation selvom underskriveren ikke kan verificeres som bemyndiget for organisation. Dette sker ved at underskriver angiver på tro og love at personen er bemyndiget for organisationen En simplificering af tilslutning af organisationer hvis underskriver også skal være administrator. Hvis en underskriver der benytter sit medarbejdercertifikat til at tilslutte organisationen også skal være administrator for organisationen, så kan det nu vælges under tilslutningsflowet, således at underskriveren oprettes som administrator med den samme uden brug af aktiveringsmail Det er nu muligt for en Nemlog-in administrator at flytte en it-service til en ny myndighed Rettelse af diverse små fejl Release 26. november 2013 Denne release indeholder følgende ændringer: Support af IE11 på Windows 8.1 Rettelse af fejl, der medførte at nogle virksomheder fik vist fejlbeskeden Ugyldigt CVR i forbindelse med tilmelding af virksomheden til Nemlog-in Version: 7.0 Side 8 af 17

9 3.1.4 Release 21. oktober Ændringer i Tilslutning Der er lavet følgende ændringer til tilslutning af it-systemudbydere, it-leverandører og brugerorganisationer: For tilslutninger hvor det ikke er muligt at bekræfte om underskriver er bemyndiget for organisationen får underskriver nu muligheden for at underskrive vilkårene og derefter anmode Nemlog-in support om godkendelse. Tilslutning af organisationen gennemføres når Nemlog-in support godkender anmodningen Organisationer der har startet en tilslutning hvor tilslutningen afventer bemyndiges underskrift kan nu starte en ny tilslutning. Det gamle tilslutningsforsøg slettes Ændringer i tilføj underskriver Tilføj underskriver funktionaliteten i Tilslutning er ændret. Hvis det ikke er muligt at bekræfte om underskriver er bemyndiget for organisationen får underskriver nu muligheden for at anmode Nemlog-in support om godkendelse. Underskriveren modtager en mail fra Nemlog-in support når denne godkender anmodningen Ændringer til håndtering af services Der er rettet en række fejl i Administration vedrørende administration af services. Dette omfatter blandt andet: Opdatering til metadata valideringsreglerne. Det er ikke længere muligt at benytte metadata der er signeret Det er nu muligt at benytte FOCES2 certifikater Diverse tekstændringer Release 5. september User organisation Administrator I forbindelse med tilmelding af nye brugerorganisationer blev der ikke oprettet en brugerorganisationsadministrator for organisationen i Brugeradministration, hvis denne var den samme som underskriver af vilkårene i Tilslutning. Denne fejl er blevet rettet Tilføj underskriver I forbindelse med Tilføj underskriver i Tilslutning er fejl i validering af bemyndiget hvis denne benytter POCES certifikat blevet rettet Version: 7.0 Side 9 af 17

10 Adgang nægtet/manglende rettigheder Få bruger oplevede at få adgang nægtet eller de manglede rettigheder, når de loggende ind i Nemlog-in Administration. Dette er nu rettet. 3.2 Kendte fejl, mangler og observationer Ingen Version: 7.0 Side 10 af 17

11 4 Brugeradministration og Fuldmagt Seneste opdatering til Brugeradministration og Fuldmagt er: - Produktion 26/ Ændringer og fejlrettelser Dette afsnit beskriver de ændringer og fejlrettelser der er lavet siden go-live af Brugeradministration og Fuldmagt den 26. August Release 18. marts 2014 Denne release indeholder en række fejlrettelser til Brugeradministration og Fuldmagt. Dette omfatter blandt andet: Der var en fejl i Fuldmagt med at sende en mail til borgeren digitale postkasse for nogle borgere. Denne fejl er rettet Der er i Fuldmagt rettet en layout fejl der bevirkede at en betroet medarbejder ikke kunne se log ud knappen Det var muligt at oprette den samme medarbejder (samme CVR+RID) i Brugeradministration via opret bruger manuelt funktionaliteten. Dette er nu rettet, så samme bruger ikke kan oprettes flere gange Nogle organisationer oplevelse fejl i Brugeradministration ved tildeling af rettigheder til en medarbejder. Denne fejl er rettet Release 26. november 2013 Denne release indeholder en række fejlrettelser og ny funktionalitet til Brugeradministration. Dette omfatter blandt andet: Support af IE11 på Windows 8.1 Mulighed for at oprette nye samlegrupper og tilføje/fjerne koncernfuldmagter til samlegrupper Det er ikke længere muligt at tildele rettigheder på nedlagte P- eller SE-enheder Det er nu muligt at tildele flere rettigheder på en gang via funktionaliteten Tildel rettighed Der er lavet en række usability forbedringer til den side der vises for brugerne første gang de logger på Brugeradministration Der er tilføjet en række nye hjælpetekster Version: 7.0 Side 11 af 17

12 Der er rettet en fejl i synkroniseringen med CVR, der medførte at nogle organisationer ikke kunne få synkroniseret CVR data Når en bruger anmoder om en rettighed, så vises hvilken adresse der er modtager for anmodningen På brugerprofilsiden bliver antal rettigheder, antal grupper og antal borgerfuldmagter der er tilknyttet brugeren vist Release 17. september Fejl ved tilføj bruger til en gruppe/fuldmagt Nogle organisationer oplevede en fejl, når de skulle tilføje en bruger til en gruppe. Fejlen er rettet Fuldmagt var ikke synlige for fuldmagtsgiver Fuldmagter der var migreret ind i en samlegruppe var ikke synlige for fuldmagtsgiver. Det er nu rettet Release 30. august Brugeroversigt En encoding fejl er blevet rettet, så navne der indeholder () og & nu kan vises Få flere rettigheder En fejl på siden Få flere rettigheder medførte at listen med priviligier ikke blev vist. Det er nu rettet Borger fuldmagtsroller I forbindelse med oprettelse af en borger fuldmagt i Fuldmagt blev der ikke vist nogle fuldmagter på specifikke fuldmagter siden. Det er nu rettet. Bemærk dog at der pt. ikke er nogle it-systemer med borger fuldmagter hvorfor der pt. ikke vises nogle fuldmagter i Fuldmagt. 4.2 Kendte fejl, mangler og observationer Ingen Version: 7.0 Side 12 af 17

13 5 Signeringstjeneste Seneste opdatering til Signeringstjenesten er: - Produktion 13/ Testmiljø den 14/ Ændringer og fejlrettelser Dette afsnit beskriver de ændringer og fejlrettelser der er lavet siden go-live af Signeringtjenesten den 26. August Release 13. november 2013 Denne release indeholder en følgende opdatering til signeringstjenesten: Support af IE11 på Windows Release 13. september Certificate revocation check Opslag til kontrol af om et certifikat stadig er gyldigt brugte førhen fulde OCSP listeopslag. Disse opslag havde dårlig performance og systemet oplevede derfor timeout til tider. Fejlrettelsen indebærer at denne kontrol nu anvender LDAP-opslag i partialle lister, hvilket forventes at performe bedre Kun produktionscertifikater i signerings-appletten Signeringsappletten tillader som udgangspunkt valg af alle certifikater. Det betyder at brugere førhen har kunnet vælge at forsøge signering med et test-certifikat. Dette har givet brugerne fejlbeskeder, og bør undgås Manglende fejllogning Der var en mulighed for at kaldende systemer kunne få returneret fejlen TEXT_MISMATCH fra en code-path, hvor den bagvedliggende årsag ikke blev logget. Fremover eksisterer der ingen code-paths, som kan returnere fejlbeskeder til kaldende systemer, hvor der ikke først er blevet logget til fejlloggen Version: 7.0 Side 13 af 17

14 5.2 Kendte fejl, mangler og observationer Der er en kendt observation i signerings-systemet, hvor kaldende systemer oplever at få en TEXT_MISMATCH retur i hvisse særtilfælde, hvor brugeren arbejder sideløbende på to signeringer i samme browser. Fx i to samtidige faneblade Version: 7.0 Side 14 af 17

15 6 OIOSAML referenceimplementeringer OIOSAML referenceimplementeringerne er løbende blevet fejlrettet i forbindelse med NemLog-in migreringstesten. Serviceudbydere der anvender referenceimplementeringerne opfordres til at hente seneste versioner på digitaliser.dk: OIOSAML.NET: OIOSAML.JAVA: Version: 7.0 Side 15 af 17

16 7 Ændringslog Dato Version Beskrivelse Init a Oprettet dokument BGTF b Opdateret med hosts oplysninger vedr. Test service providere MWL c Opdateret <AttributeValue> og IdP EntityID MWL d Opdateret med Logout SLO. BGTF d Fjernet hosts oplysninger vedr. Test service providere BGTF Godkendt MWL Tilføjet afsnit om IdP Authentification MWL Opdateret afsnit vedr. OIOSAML referenceimplementeringer Fjernet afsnit om IdP Authentification modulet er configureret på miljøet Fjernet afsnit om Logout SLO SOAP Binding. NemLog-in løsningen understøtter SOAP binding Tilføjet afsnit om OIOSAML.NET observation #3 (logout SOAP binding) Tilføjet JCE afsnit vedr. OIOSAML.JAVA referenceimplementeringen MWL BGTF BGTF BGTF MWL Opdateret dokument iht. 7. maj release/build MWL a Fjernet beskrivelse af manglende understøttelse af Assurance Level og Desired certificate. Begge parametre er udgået med frigivelse af seneste OIOSAML Web SSO profil. MWL Godkendt MWL a Tilføjet afsnit Nemlog-in release2 og nye IDP metadata samt Fejl i brs:authorisations b Rettelser til Nemlogin vedr Fejl i brs:authorisations rettet DDOL, VIA c Restruktureret dokument Opdateret med go-live af nemlog-in qttribute Query, Brugeradministration, Tilslutning og Fuldmagt AXPE, Godkendt VIA Version: 7.0 Side 16 af 17

17 Dato Version Beskrivelse Init a Sektion 3 opdateret med ny version af Nemlog-in Administration b Sektion 5 opdateret med en ny version af Signering c Opdatering til Brugeradministration. Sektion Release 17. september 2013 tilføjet d Opdatering til Tilslutning og Administration. Sektion Release 21. oktober 2013 tilføjet. (Release 2.2 CSS) e Opdatering til Nemlog-in og signeringstjenesten med sektionerne Release 12. november f Opdatering til Tilslutning og Administration og Brugeradministration med sektionerne Release 26. november g Opdatering til Tilslutning og Administration. Sektionen: Release 13. januar 2014 tilføjet h Opdatering til Brugeradministration og Fuldmagt. Sektionen: Release 18. marts 2014 tilføjet i Opdatering til Nemlog-in. Sektionen; Release 20. marts 2014 (Inttest) Godkendt VIA Opdatering til Nemlog-in og Tilslutning og Administration. Sektionen; Release 10. april 2014 MHKJ AXPE AXPE Version: 7.0 Side 17 af 17

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013 Side 1 af 29 19. april 2013 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.4 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.0 Den 6. maj 2015 J.nr. 4004-V0283-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Tryg Backup Manual 1

Tryg Backup Manual 1 Tryg Backup Manual 1 1. Sådan kommer du i gang med Tryg Backup I forbindelse med oprettelsen af din konto modtager du et brev med loginoplysninger til dit eget kontrolpanel på http://trygbackup.keepitpro.com/multiusercontrolpanel

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

// Mamut Business Software. Opdateringsguide

// Mamut Business Software. Opdateringsguide // Mamut Business Software Opdateringsguide 1 Opdateringsguide Indhold Om opdatering til ny version... 3 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet

Læs mere