Referat af SANDs generalforsamling d på Mødecenter Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense"

Transkript

1 Referat af SANDs generalforsamling d på Mødecenter Odense Tilstede med stemmeret: (nævnt ved navn samt det udvalg eller den boform, de repræsenterer i denne sammenhæng): Jørn Larsen (Lindevangen), Niels Jensen (Hørhuset), Søren Hedegaard (Hørhuset), Ole B Larsen (Kollegiet), Liff Larsen (Sundholm Bocenter), Michael Jeppesen (Overførstergården), Benjamin Chemnitz (Overførstergården), Kim Würtz (Solvang), Karin Kjær (Solvang), Kim Christensen (Karlsvognen), Patrick Listtel (Sønderskovhjemmet), Flemming Csonka (Sønderskovhjemmet), Maurits Møller (St. Dannesbo), Morten Larsen (St. Dannesbo), Jacob Andersen (Ågården), Maj Jensen (Ågården), Michael Sørensen (Forsorgscenter Sydfyn), Dennis Taagaard (Forsorgscenter Sydfyn), Winnie Brinch (Skovvang), Jørgen Hansen (Skovvang), Vittus Lorentzen (Overmarksgården), Kirsten Kristiansen (Overmarksgården), Elo Hein (Vibohøj), Michael Ostrynski (Basen), Ole Langballe (Basen), Jørgen Jensen (SAND Nord), Lars Bo Thøgersen (SAND Nord), Torben Christiansen (SAND Nord), Erik Hansen (SAND Århus), Christian Primdahl (SAND Århus), Ewald Pohle (SAND Århus), Jan Lauritsen (SAND Midtvest), Trine Johansen (SAND Midtvest), Leif Jensen (SAND Midtvest), Bjarne Rasmussen (SAND Sydvestjylland), Peter Marqvard (SAND Sydvestjylland), Jensine Kristensen (SAND Trekanten), Kjeld Sieljacks (SAND Trekanten), Per Kragh (SAND Trekanten), Ega Albertsen (SAND Fyn), Henrik Roholdt (SAND Fyn), Else Ditlevsen (SAND Fyn), René Holmgren (SAND Nordvestsjælland), René Køhn (SAND Nordvestsjælland), Thomas Roos (SAND Hovedstaden), Stig Badentorph (SAND Hovedstaden), Per Ernstsen (SAND Hovedstaden), Allan Stoltz (SAND Storstrøm), Jesper Lauritsen (SAND Storstrøm), Jan Gråkjær (SAND Storstrøm). Uden stemmeret: Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Pia Nedergaard (Odense), Jane Nielsen (SAND Århus), Birgitte Brockmeyer (SAND Hovedstaden), Erik Hansen II (SAND Århus), Birte Poulsen, (Servicestyrelsen), Ask Svejstrup (SAND sekretariatet), Ole Skou (SAND sekretariatet), Susanne Bösche (SAND sekretariatet), Peder Larsen (dirigent) I alt 60 til stede heraf 50 stemmeberettigede. 15 boformer og samtlige 9 SAND udvalg repræsenterede Pkt 1: Valg af dirigent og referent: Formand Ewald Pohle bød hjertelig velkommen. Positivt for SAND at se så mange fremmødte. Bestyrelsen foreslår som dirigent Peder Larsen, pædagogisk afdelingsleder St. Dannesbo, som i en årrække har varetaget denne post. Som referent foreslåes Susanne Bösche, sekretær i SANDs sekretariat. Ingen indvendinger. Ordet gives til Peder Larsen (som herefter benævnes som PL). PL: takker for valget på begges vegne. Vil bestræbe sig på at styre mødet med de indlæg og indspark, der kommer. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt, da der er udsendt indkaldelse allerede d og PL kan hermed erklære generalforsamlingen for åben. Der er en lille fejl i den udsendte dagsordenen: man har glemt punkt 8: valg til formand, der if. vedtægterne er et punkt for sig. Herefter hedder punkt 8a: valg af formand og pkt 8b: valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Pkt. 2: Valg af stemmetællere De 3 valgte stemmetællere blev: Jane Nielsen, Århus, der ikke har stemmeret i dag, Leif Jensen, næstformand i bestyrelsen og ikke på valg, samt Birte Poulsen fra Servicestyrelsen. Pkt. 3: Bestyrelsens beretning: Beretningen findes på hjemmesiden. Efterfølgende var der åbent for kommentarer til bestyrelsens beretning: Der blev udtrykt tilfredshed med beretningen og opfordret til at gribe chancen til at få et godt samarbejde med kommunerne i forhold til hjemløsestrategien. Det blev nævnt, at man selv i en ret så bureaukratisk kommune som København, er kommet godt igennem. 1

2 Fra Nordsjælland kunne man nævne, at Udsatterådet i Helsingør er nedsat til trods for at de tidligere har været sværre at danse med, og at Rådet efter sigende kører godt. Høje Tåstrup Kommune har netop bevilget til at oprette og drive et udsatteråd. Fra Fyn meldes det, at hjemløsestrategien har virket for de gadehjemløse i Odense. De har alle været huset i vinter, og kun én er igen tilbage på gaden. Fra hovedstaden kunne berettes om et medlem, der gennemgik en større hjerteoperation og som blev udskrevet til gaden og måtte overnatte i Stengades varmestue. Efter 3 opringninger lykkedes det at få ham ind på Solvang. Så måske virker hjemløsestrategien ikke endnu, men der er potentiale i København. Desuden var der en kort debat, der handlede om, hvorvidt SAND er langt nok fremme i skoene med hensyn til mediedækning. I forbindelse med den hårde vinter, har der været stor interesse for de hjemløse, og SAND har været i TV en del gange. Men vi skal huske, at selv om man har været fremme i medierne, er det glemt to dage efter, så vi skal bare blive ved. Udover at have haft mediernes interesse, har vi også været rundt med campingvognen i flere omgange. Desuden har vi igen i år været på Christiansborg til møde med Özlem Cekic og her kan alle hjemløse møde op. PL takker for bestyrelsens beretning og kommentarerne. Han opfordrer til at stå sammen i denne forening, så den har slagkraft. Der klappes og vi går videre til næste punkt: Pkt. 4: Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget: PL indleder med at sige, at det altid er det punk på dagsordenen, hvor ca. halvdelen af de tilstedeværende efter hans erfaring næsten er faldet i søvn, når gennemgangen er færdig og halvdelen vil have lyttet intenst og komme med mange spørgsmål. Selv må han indrømme at høre til de første kategori, men som dirigent, vil han gøre sit bedste for at holde sig vågen under Renés fremlæggelse Ask Svejstrup (sekretariatsleder) tilføjer, at Årsrapporten for 2009 er udsendt sammen med indkaldelsen, og der ligger et antal eksemplarer på bordene. For at gøre det mere overskueligt har sekretariatet yderligere lavet en overhead med en specificering af note 1 5 i årsrapporten for 2009 med indlagte budgettal for både 2009 og Dette er ikke er udsendt på forhånd. René gennemgår regnskabet og forklarer væsentlige afvigelser fra budgettet: Budget-overskridelser: Lønninger (Carsten tidsbegrænset m. jobtilskud), annoncering (ny sekretær og regnskabsmedarb.), hjemmeside (forbedringer), IT-omkostninger (bl.a.serverløsning), møder og aktiviteter (fortrinsvis pga FEANTSA konferencen), temadagene (ren forkælelse), Besparelser ift. budget: Bogholderassistance, bøger (de ønskede fagbøger udsolgt), forsikringer (nyt forsikringsselskab), Nyhedsbrev (nyt trykkeri), rejser udland (FEANTSA betalt mere end forventet), Projektomkostninger NSJ (Next Stop Job) er udgiftsført med Ask vil redegøre for fordelingen. Ask: Ud af de er ca. halvdelen er gået til de SANDudvalg, som har været med i projektet. Den anden halvdel er gået i en pulje, hvor fx nye udvalg kan søge startpenge indtil de får 18 eller hvis de har fået afslag. Der er pt. ingen spørgsmål til regnskabet og PL må medgive, at han som forudsagt var tæt på at falde i søvn, fordi det hele bare så så fint ud. Vi går straks videre til kassererens fremlæggelse af budgettet. Budget 2010: Indtægterne er sat ca lavere end sidste år fordi vi ikke får nogen særlig indtjening på Next Stop Job. 2

3 På udgiftssiden er personaleomkostningerne skåret ned, fordi vi ikke har Carsten ansat mere. Regnskabsassistance er skåret ned, da Susanne ikke har så meget brug for ekstern assistance som sin forgænger. Huslejen får et ordentligt ryk opad, fordi vi flytter fra Hjemløsehuset til Bragesgade sammen med Hus Forbi. Rejser indland er budgetteret lidt lavere. Rejser udland er igen budgetteret med og det skal vi nok få brugt i år. Administrationsomkostninger samt Kurser er sat lidt lavere. Til gengæld er der, som det fremgår af nederste linie, afsat til udviklingsarbejde. Herefter er der åbent for spørgsmål til regnskab og budgetter. Et spørgsmål om hvorvidt SAND kun har indtægter fra offentlige bevillinger, eller om der også søges private fonde, besvares med, at driftsmidlerne kommer fra satspuljemidlerne. Herudover har vi haft indtægter på Next Stop Job vi har haft en særbevilling til social manager kurserne og endelig har vi haft lidt private gaver. Vi har nogle gange søgt og også fået småbeløb. Og vi har været medunderskrivere til 17 private fonde, hvor Projekt Udenfor står for til udstillingen af nogle bronzefigurer af hjemløse. Udstillingen kommer rundt i landet i løbet af året. Vi vil meget gerne have hjælp til at udvide fonds-søgningen. Man kan også hjælpe ved på den ene eller anden måde at gøre opmærksomme på, at der er mulighed for at prioritere de hjemløse ved at testamentere sin formue til SAND. Vi har nylig fået tilsagn om en arv på godt SAND Hovedstaden melder, at de fleste fonde ikke er glade for at støtte offentligt støttede projekter. En undtagelse er Rotary, hvor SAND netop har søgt om solceller til campingvognen samt individuelt til et SAND Hovedstaden projekt. Pt. er gaver fra private til SAND ikke fradragsberettigede. Det kræver en godkendelse fra SKAT og herefter skal man have ca. 70 pengegaver over 500 kroner om året i en 4 årig periode. Da der ikke er flere kommentarer til regnskab og budget går vi over til 10 minutters kaffepause (som dog bliver en smule længere) Pkt. 5: fremlæggelse af arbejdsgruppernes arbejde Alternative boliger v. René Holmgren (SAND Nordvestsjælland): Gruppen har kun holdt et enkelt møde i 2009 men i samarbejde med Servicestyrelsen vil vi snarest genoptager mødeaktiviteten. Der er mange tiltag rundt omkring i lande i forhold til hjemløsestrategien. Jeg har selv møvet mig ind i en arbejdsgruppe i Høje Tåstrup Kommune, hvor vi skal planlægge opførelsen af 10 alternative boliger. Vedr. spørgsmål og kommentarer: Ole Skou (social-jurist i sekretariatet) og Jørgen Jensen (SAND Nord) er kommet med i en netværksgruppe omkring skæve boliger, arrangeret af Kuben. Jørgen Jensen er overrasket over de gode ting, der sker på Sjælland og glæder sig til at se, hvad det munder ud i. Kursusudvalget v. Ask Svejstrup: Vi har modsat alternative boliger haft urimelig travlt. Vores opgave er at planlægge alle kurser og temadage i SAND. Seneste tiltag var vores nye sociale manager kurser, hvor man skal blive bedre til at løse gældsproblemer. Tillidsmands-kurserne, kommer igen i foråret, men der bliver kun én runde så I, der er nye, skal ikke tøve med at melde jer på. Temadagene bliver i år april i Middelfart. Invitationen udsendes efter påske. Vi har også bebudet, at vi vil smide nogle 1-dages kurser ind i efteråret, fx omkring hjemløsestrategien. Vi får mere for pengene, hvis vi kun mødes 1 dag og sparer overnatningerne. Så må vi se, om det giver noget godt. Vedr. spørgsmål og kommentarer: Der ikke kommer flere social manager kurser i år, da vi ikke har fået penge til det. Der kommer nogle 1-dages lovgivningskurser i efteråret. 3

4 Hvis I har forslag til kurser, så ring til Ask eller andre i kursusudvalget. Fx har Dansk Røde Kors tilbudt at afholde førstehjælpskurser. PL indskyder, at han er medlem Socialpædagogernes netværk for marginaliserede og udstødte Han har tidligere appelleret til samarbejde med SAND. Hvis nogen har emner, som de gerne vil have taget op så send det til SAND, der videreformidler, så PL kan tage det med til næste netværksmøde. Internationalt udvalg v. Per Kragh (SAND Trekanten) Vi har brugt rigtig meget tid på at arrangere den internationale konference. Den blev rigtig vellykket, men det mest vellykkede var alle de brugere fra alle lande, der var samlede i Hjemløsehuset om lørdagen. Vi enedes om at lave en rigtig international brugerorganisation. FEANTSA kan sommetider være lidt firkantede at danse med. Der blev lavet en mailliste til alle organisationerne forslaget var at hedde HOPE (HOmeless PEople). Det vil vi så arbejde på i år. I hvert fald er Tyskland og Frankrig meget interesserede, men det bliver nok SAND, der skal arbejde rigtig hårdt for sagen. Vedr. spørgsmål/kommentarer: FEANTSA er en europæisk organisation for nationale organisationer der arbejder med hjemløse. De er mere orienterede mod personalet end brugerne. Vi har brug for en organisation, der er for os snarere end for personalet. Kvindegruppen v. Birte Poulsen, Servicestyrelsen: Vi har været mere aktive end sidste år og holdt en del møder samt været på besøg på Skovvang og Svenstrupgård. Vi har også afholdt en temadag, hvor vi inviterede de 8 strategikommuner. Vi ville gerne give dem gode ideer til boformer for kvinder. Fremmødet var ret skuffende, men vi havde en rigtig god dag. Vi klør på og vil også gerne bruge gruppen til at være netværk for hinanden. Sekretariatet har søgt penge til mere netværksarbejde, og det håber vi går igennem. Ellers må vi finde andre muligheder. Der skal også gøres opmærksom på, at gruppen er åben for mænd, og der er faktisk mænd med. Det er vigtigt, at vi hele tiden suppleres. Vi opfordrer hele tiden nye til at komme med. Min mail findes på hjemmesiden under kvindegruppen. Vedr. spørgsmål /kommentarer: Kriteriet for at blive optaget i gruppen er det samme som i SAND. Man skal være hjemløs eller tidligere hjemløs. Vi fra Servicestyrelsen er med som professionelle hjælpere. Der er også mænd med. Ewald var som formand inviteret til temadagen og havde stort udbytte af det. Erik Hansen (SAND Århus) er med i gruppen og fortalte, nogle brugere fra de to eksisterende boformer i Århus-området med Særlig skærpede tilbud til hjemløse kvinder mødte op til temadagen om hjemløse kvinder og fortalte, hvordan det kunne gøres. Så kunne vores kommunale folk gå hjem med gode ideer til, hvordan det lader sig gøre for få midler når man fx lægger det ind på en allerede eksisterende boform i stedet for at starte helt fra bunden. Kommunikationsgruppen v Leif Jensen, SAND Midtvest: Vi lagde ud med en Tour-de-Hjemløs Viborg Holstebro Esbjerg (hvor det stormede). Senere havde vi en meget vellykket tur til Svendborg. Middelfart var knap så interessant, men Randers gik rigtig godt. Desuden har vi været ude med campingvognen til sportsstævner og holdt mange møder. I år har vi mange ting på programmet, bl.a. to ture med TDH. Pga. fattigdomsåret kniber det med at finde kræfter til det hele vi glæder os til at nye kræfter kommer til. Vedr. spørgsmål/kommentarer: Det overvejes, at vi skal lave nogle kommunikationskurser. Det hører I nærmere om. Punkt 6. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen indstiller til, at vi heller ikke i år skal betale medlemsbidrag: 4

5 Ingen indvendinger. Vedtaget. Punkt 7. Behandling af indkomne forslag: PL læser de to indkomne forslag til vedtægtsændringer op. De er begge fra SAND Fyn 1. Bestyrelsen bør udvise loyalitet med beslutninger fra de enkelte sandudvalg 2. Bestyrelsen udpeger medlemmer til SANDs arbejdsgruppe Vedr. 1. forslag, der handler om, at bestyrelsen bør udvise loyalitet overfor udvalgenes beslutninger bemærker PL, at det kan der vel ikke være nogen, der er uenige i. SAND er en demokratisk organisation højeste myndighed er generalforsamlingen. Det er bestyrelsens holdning, at SAND er til for SANDudvalgene. Vi er netop i gang med at kigge vedtægterne igennem for at få dem opdateret, så formuleringerne står glasklart omkring fx loyalitet: Da SAND er en demokratisk forening, kan et medlem godt ekskluderes fra sit udvalg. Men man kan ikke fratage det medlem retten til at sidde i den bestyrelse, hvor vedkommende er valgt på en generalforsamling. Vedkommende kan altså ikke uden videre ekskluderes fra hovedbestyrelsen pga interne problemer i udvalget. Det bør stå helt klart. Men det er en af de ting POP-udvalget vil kigge på. (udvalget, der arbejder med at revidere vedtægterne, består af Per Ernstesen, Ole Skou og Per Kragh heraf navnet) Vedr. 2. forslag, der handler om, at det bør være bestyrelsen, der udpeger medlemmer til SANDS arbejdsgrupper, forklarer Ask, at det er bestyrelsen, der opretter arbejdsgrupperne, og at der som regel sidder én fra bestyrelsen. Nogle af deltagerne holder op hen ad vejen, og så er der løbende indtag. Det blander bestyrelsen sig ikke i. Arbejdsgruppen må selv vurdere hvem de vil tage ind. Den frihed synes både bestyrelsen og arbejdsgrupperne er god at have. Derfor kan bestyrelsen heller ikke støtte dette forslag. Birthe Poulsen, Servicestyrelsen (tovholder i Kvindegruppen) indskyder, at hun ikke ser noget udemokratisk ved, at arbejdsgrupperne selv bestemmer, hvem der skal være med. Hvis vi i kvindegruppen her efter generalforsamlingen kun kan tage nye ind, som er udpeget af bestyrelsen, mister vi noget af netværksidéen. Det vil ikke fungere. Erik Hansen (SAND Århus, medlem af Kvindegruppen): tilslutter sig hvad Birthe siger. Hvis det fx drejer sig om kvindegruppen, kan den slet ikke fungere på den måde. Ega (på vegne af forslagstiller SAND Fyn) forklarer, at det ikke forsøg på at amputere arbejdsgrupperne, men bare et ønske om, at det skal gå ind over bestyrelsen, så det kan blive ført til referat, hvem der sidder hvor, for at det ikke skal blive nogen små private grupper. Der gøres opmærksom på, at det står på hjemmesiden, hvem der er med i hvilke arbejdsgrupper. Dog skal tovholderne, måske blive bedre til at melde hurtigere ind til sekretariatet, når de tager nye ind, og nogen går ud. Der bliver igen spurgt til, hvordan man kommer med i en arbejdsgruppe. Ask forklarer, at der er to tovholdere i hver gruppe, som man henvender sig til, hvis man vil være med. De står på hjemmesiden. Herefter er der en længere diskussion om, hvorvidt man ønsker det ene eller det andet. PL gør opmærksom på, at man ikke nødvendigvis behøver at bringe indkomne forslag til afstemning. Der er flere valgmuligheder: Man kan stemme om det ønskes, at disse 2 forslag bliver behandlet færdige i dag. Eller man kan blive enige om, at give dem til POP-udvalget. Herefter stemmes ved håndsoprækning, om man ønsker at stemme om de indkomne forslag eller de skal det lægges overe til POP (arbejdsgruppen omkring revidering af SANDs vedtægter). 5

6 6 ønsker afstemning om de indkomne forslag. 34 ønsker ikke afstemning om de indkomne forslag Hermed er det vedtaget at lægge forslaget over i POP-gruppen. Det føres til referat, at den nye bestyrelse og sekretariatet forpligter sig til at tage de to forlag med i arbejdet omkring revidering af vedtægterne. Punkt 8 a: Valg af formand PL: Der er kampvalg: Navne på de to kandidater er udleveret i døren. De vil nu præsentere sig selv. Ewald: Jeg hedder Ewald Pohle. Jeg er stadig fungerende formand. Bor i Århus, er med i SANDudvalget i Århus. Har været med i nogle år og har lyst til at fortsætte et stykke tid endnu. Bliver 60 i år og vil gerne fortsætte et par år til. Uanset hvad så fortsætter jeg helt sikkert i SAND. Per Kragh: Jeg kommer fra Trekanten. Jeg stiller op fordi, jeg godt kunne tænke mig, at der sker lidt mere. Jeg har intet imod Ewald. Vi er bedste venner. Han er en god kammerat og en herlig person, så kun af den nævnte grund. PL: Så må jeg bede de stemmeberettigede om at skride til handling, og stemmetællerne om at indsamle og tælle. Efter optællingen viste det sig at begge kandidater havde høstet lige mange stemmer. 24 stemmer for Ewald, 24 for Per og to blanke Efter en kort disputs om, hvordan man skulle gribe denne usædvanlige situation an, blev man enige om, at dele stemmesedlerne delt rundt igen. Og denne gang skulle man skal skrive Ewald eller Per på bagsiden. Der blev fra salen opfordret til at tænker sig rigtig godt om: Det er jo to meget velkvalificerede kandidater så er du i tvivl: stem blank denne gang, så vi ikke får dødt løb igen Efter omvalget blev resultatet: 2 blanke, 1 ej afleveret, Per med 24 stemmer og Ewald med 23 stemmer. PL: Tillykke til Per. Og til Ewald: tak for det arbejde du har lagt, og tak fordi du fortsætter i SAND på en eller anden post. Og Per jeg forventer af dig du nævnte selv, at I er gode kammerater at Ewald altid vil have din opbakning uanset hvor han lander. Per: Det er helt sikkert! Punkt 8 b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter PL: Vi går nu vider til valg af den øvrige bestyrelse. I bedes nu strege Per ud på stemmesedlen. Ask vil præcisere proceduren Ask: Rækkefølgen på stemmesedlen er ligegyldig kandidaterne er placeret efter geografi. Der er 15 kandidater. Der skal vælges 4 for 2 år, 3 for 1 år og 4 suppleanter for 1 år. I alt 11. Derfor kan I sætte op til 11 krydser. Kun 1 kryds pr. person. Hvis der er mere end 11 krydser, er stemmesedlen ugyldig. Jeg vil bede jer om at tænke på, at vi if. vedtægterne skal have en bred repræsentation sikre at vi er repræsenteret i hele landet. Tænk helhed hele landet og ikke kun på, hvem i gerne vil have med fra jeres eget udvalg. Der tages en kort præsentationsrunde også for at se, at alle kandidaterne er til stede, hvilket er en forudsætning for at kunne vælges. Efter optællingen tegner den nye bestyrelse sig således: 6

7 Valgt for 2 år: Per Ernstsen (SAND Hovedstaden) med 35 stemmer, René Holmgren (SAND Nordvestsjælland) med 28 stemmer, Trine Johansen (SAND Midtvest) med 28 stemmer, Ewald Pohle (SAND Århus) med 26 stemmer. Valgt for 1 år: Else Ditlevsen (SAND Fyn) med 25 stemmer, Egon Ega Albertsen (SAND Fyn) med 24 stemmer, Stig Badentorph (SAND Storkøbenhavn) med 24 stemmer Suppleanter valgt for 1 år: Allan Stoltz (SAND Storstrøm) med 23 stemmer, Bjarne Rasmussen (Sand Sydvestjylland) med 15 stemmer, René Køhn (SAND Nordvestsjælland) med 14 stemmer og Jørgen Jensen (SAND Nord) med 13 stemmer PL: Tillykke med valget! Punkt 10: Valg af ekstern registreret revisor eller statsautoriseret revisor Bestyrelsen peger på nuværende revisor Arne Sørensen fra revisionsfirmaet Buus Jensen, som vi har haft et fint samarbejde med i år. Vedtaget. Punkt 11: Eventuelt René fra SAND Nordvestsjælland vil gerne gøre opmærksom på, at hans efternavn staves Køhn og ikke Køhl som på stemmesedlen. PL: Det har som altid været en fornøjelse at være sammen med jer. Kom godt hjem og pas godt på hinanden. Ask: Den nye bestyrelse bedes samlet til et kort møde. Godkendt af dirigent Peder Larsen og referent Susanne Bösche d. /

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

SAND møde d. 8.12.2010

SAND møde d. 8.12.2010 SAND møde d. 8.12.2010 Ask byder på SANDs vegne velkommen. Han hilser fra de tre andre på sekretariatet og beklager at de ikke havde tid til at komme i dag. 1. Præsentation Der er 36 deltagere: Ega, Allan

Læs mere

Konceptet Hus Forbi. Side 1

Konceptet Hus Forbi. Side 1 SAND møde d. 28.8.08 Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Fælles SAND møde d. 23.9.14

Fælles SAND møde d. 23.9.14 Fælles SAND møde d. 23.9.14 Deltagere: Tommy, Tre Ege; Scott, Århus; Christina, Århus; Anne Sofie, Højlykke; Cecilie, Højlykke; Lea, Højlykke; Erik, Sønderjylland; Martin, Sønderjylland; Rani, Roskilde;

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie. Steen kommer senere kommer kl. 14.00

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Fælles SAND møde, 20.11.12

Fælles SAND møde, 20.11.12 Fælles SAND møde, 20.11.12 Deltagere: Per Bonderup (Fyn), Martin Berthelsen (SAND Fyn), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Eluf Harring (SAND Midtvest), Christian Raben (Blå Kors Herning), Morten Due (Karlsvognen),

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere