Referat af SANDs generalforsamling d på Mødecenter Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense"

Transkript

1 Referat af SANDs generalforsamling d på Mødecenter Odense Tilstede med stemmeret: (nævnt ved navn samt det udvalg eller den boform, de repræsenterer i denne sammenhæng): Jørn Larsen (Lindevangen), Niels Jensen (Hørhuset), Søren Hedegaard (Hørhuset), Ole B Larsen (Kollegiet), Liff Larsen (Sundholm Bocenter), Michael Jeppesen (Overførstergården), Benjamin Chemnitz (Overførstergården), Kim Würtz (Solvang), Karin Kjær (Solvang), Kim Christensen (Karlsvognen), Patrick Listtel (Sønderskovhjemmet), Flemming Csonka (Sønderskovhjemmet), Maurits Møller (St. Dannesbo), Morten Larsen (St. Dannesbo), Jacob Andersen (Ågården), Maj Jensen (Ågården), Michael Sørensen (Forsorgscenter Sydfyn), Dennis Taagaard (Forsorgscenter Sydfyn), Winnie Brinch (Skovvang), Jørgen Hansen (Skovvang), Vittus Lorentzen (Overmarksgården), Kirsten Kristiansen (Overmarksgården), Elo Hein (Vibohøj), Michael Ostrynski (Basen), Ole Langballe (Basen), Jørgen Jensen (SAND Nord), Lars Bo Thøgersen (SAND Nord), Torben Christiansen (SAND Nord), Erik Hansen (SAND Århus), Christian Primdahl (SAND Århus), Ewald Pohle (SAND Århus), Jan Lauritsen (SAND Midtvest), Trine Johansen (SAND Midtvest), Leif Jensen (SAND Midtvest), Bjarne Rasmussen (SAND Sydvestjylland), Peter Marqvard (SAND Sydvestjylland), Jensine Kristensen (SAND Trekanten), Kjeld Sieljacks (SAND Trekanten), Per Kragh (SAND Trekanten), Ega Albertsen (SAND Fyn), Henrik Roholdt (SAND Fyn), Else Ditlevsen (SAND Fyn), René Holmgren (SAND Nordvestsjælland), René Køhn (SAND Nordvestsjælland), Thomas Roos (SAND Hovedstaden), Stig Badentorph (SAND Hovedstaden), Per Ernstsen (SAND Hovedstaden), Allan Stoltz (SAND Storstrøm), Jesper Lauritsen (SAND Storstrøm), Jan Gråkjær (SAND Storstrøm). Uden stemmeret: Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Pia Nedergaard (Odense), Jane Nielsen (SAND Århus), Birgitte Brockmeyer (SAND Hovedstaden), Erik Hansen II (SAND Århus), Birte Poulsen, (Servicestyrelsen), Ask Svejstrup (SAND sekretariatet), Ole Skou (SAND sekretariatet), Susanne Bösche (SAND sekretariatet), Peder Larsen (dirigent) I alt 60 til stede heraf 50 stemmeberettigede. 15 boformer og samtlige 9 SAND udvalg repræsenterede Pkt 1: Valg af dirigent og referent: Formand Ewald Pohle bød hjertelig velkommen. Positivt for SAND at se så mange fremmødte. Bestyrelsen foreslår som dirigent Peder Larsen, pædagogisk afdelingsleder St. Dannesbo, som i en årrække har varetaget denne post. Som referent foreslåes Susanne Bösche, sekretær i SANDs sekretariat. Ingen indvendinger. Ordet gives til Peder Larsen (som herefter benævnes som PL). PL: takker for valget på begges vegne. Vil bestræbe sig på at styre mødet med de indlæg og indspark, der kommer. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt, da der er udsendt indkaldelse allerede d og PL kan hermed erklære generalforsamlingen for åben. Der er en lille fejl i den udsendte dagsordenen: man har glemt punkt 8: valg til formand, der if. vedtægterne er et punkt for sig. Herefter hedder punkt 8a: valg af formand og pkt 8b: valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Pkt. 2: Valg af stemmetællere De 3 valgte stemmetællere blev: Jane Nielsen, Århus, der ikke har stemmeret i dag, Leif Jensen, næstformand i bestyrelsen og ikke på valg, samt Birte Poulsen fra Servicestyrelsen. Pkt. 3: Bestyrelsens beretning: Beretningen findes på hjemmesiden. Efterfølgende var der åbent for kommentarer til bestyrelsens beretning: Der blev udtrykt tilfredshed med beretningen og opfordret til at gribe chancen til at få et godt samarbejde med kommunerne i forhold til hjemløsestrategien. Det blev nævnt, at man selv i en ret så bureaukratisk kommune som København, er kommet godt igennem. 1

2 Fra Nordsjælland kunne man nævne, at Udsatterådet i Helsingør er nedsat til trods for at de tidligere har været sværre at danse med, og at Rådet efter sigende kører godt. Høje Tåstrup Kommune har netop bevilget til at oprette og drive et udsatteråd. Fra Fyn meldes det, at hjemløsestrategien har virket for de gadehjemløse i Odense. De har alle været huset i vinter, og kun én er igen tilbage på gaden. Fra hovedstaden kunne berettes om et medlem, der gennemgik en større hjerteoperation og som blev udskrevet til gaden og måtte overnatte i Stengades varmestue. Efter 3 opringninger lykkedes det at få ham ind på Solvang. Så måske virker hjemløsestrategien ikke endnu, men der er potentiale i København. Desuden var der en kort debat, der handlede om, hvorvidt SAND er langt nok fremme i skoene med hensyn til mediedækning. I forbindelse med den hårde vinter, har der været stor interesse for de hjemløse, og SAND har været i TV en del gange. Men vi skal huske, at selv om man har været fremme i medierne, er det glemt to dage efter, så vi skal bare blive ved. Udover at have haft mediernes interesse, har vi også været rundt med campingvognen i flere omgange. Desuden har vi igen i år været på Christiansborg til møde med Özlem Cekic og her kan alle hjemløse møde op. PL takker for bestyrelsens beretning og kommentarerne. Han opfordrer til at stå sammen i denne forening, så den har slagkraft. Der klappes og vi går videre til næste punkt: Pkt. 4: Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget: PL indleder med at sige, at det altid er det punk på dagsordenen, hvor ca. halvdelen af de tilstedeværende efter hans erfaring næsten er faldet i søvn, når gennemgangen er færdig og halvdelen vil have lyttet intenst og komme med mange spørgsmål. Selv må han indrømme at høre til de første kategori, men som dirigent, vil han gøre sit bedste for at holde sig vågen under Renés fremlæggelse Ask Svejstrup (sekretariatsleder) tilføjer, at Årsrapporten for 2009 er udsendt sammen med indkaldelsen, og der ligger et antal eksemplarer på bordene. For at gøre det mere overskueligt har sekretariatet yderligere lavet en overhead med en specificering af note 1 5 i årsrapporten for 2009 med indlagte budgettal for både 2009 og Dette er ikke er udsendt på forhånd. René gennemgår regnskabet og forklarer væsentlige afvigelser fra budgettet: Budget-overskridelser: Lønninger (Carsten tidsbegrænset m. jobtilskud), annoncering (ny sekretær og regnskabsmedarb.), hjemmeside (forbedringer), IT-omkostninger (bl.a.serverløsning), møder og aktiviteter (fortrinsvis pga FEANTSA konferencen), temadagene (ren forkælelse), Besparelser ift. budget: Bogholderassistance, bøger (de ønskede fagbøger udsolgt), forsikringer (nyt forsikringsselskab), Nyhedsbrev (nyt trykkeri), rejser udland (FEANTSA betalt mere end forventet), Projektomkostninger NSJ (Next Stop Job) er udgiftsført med Ask vil redegøre for fordelingen. Ask: Ud af de er ca. halvdelen er gået til de SANDudvalg, som har været med i projektet. Den anden halvdel er gået i en pulje, hvor fx nye udvalg kan søge startpenge indtil de får 18 eller hvis de har fået afslag. Der er pt. ingen spørgsmål til regnskabet og PL må medgive, at han som forudsagt var tæt på at falde i søvn, fordi det hele bare så så fint ud. Vi går straks videre til kassererens fremlæggelse af budgettet. Budget 2010: Indtægterne er sat ca lavere end sidste år fordi vi ikke får nogen særlig indtjening på Next Stop Job. 2

3 På udgiftssiden er personaleomkostningerne skåret ned, fordi vi ikke har Carsten ansat mere. Regnskabsassistance er skåret ned, da Susanne ikke har så meget brug for ekstern assistance som sin forgænger. Huslejen får et ordentligt ryk opad, fordi vi flytter fra Hjemløsehuset til Bragesgade sammen med Hus Forbi. Rejser indland er budgetteret lidt lavere. Rejser udland er igen budgetteret med og det skal vi nok få brugt i år. Administrationsomkostninger samt Kurser er sat lidt lavere. Til gengæld er der, som det fremgår af nederste linie, afsat til udviklingsarbejde. Herefter er der åbent for spørgsmål til regnskab og budgetter. Et spørgsmål om hvorvidt SAND kun har indtægter fra offentlige bevillinger, eller om der også søges private fonde, besvares med, at driftsmidlerne kommer fra satspuljemidlerne. Herudover har vi haft indtægter på Next Stop Job vi har haft en særbevilling til social manager kurserne og endelig har vi haft lidt private gaver. Vi har nogle gange søgt og også fået småbeløb. Og vi har været medunderskrivere til 17 private fonde, hvor Projekt Udenfor står for til udstillingen af nogle bronzefigurer af hjemløse. Udstillingen kommer rundt i landet i løbet af året. Vi vil meget gerne have hjælp til at udvide fonds-søgningen. Man kan også hjælpe ved på den ene eller anden måde at gøre opmærksomme på, at der er mulighed for at prioritere de hjemløse ved at testamentere sin formue til SAND. Vi har nylig fået tilsagn om en arv på godt SAND Hovedstaden melder, at de fleste fonde ikke er glade for at støtte offentligt støttede projekter. En undtagelse er Rotary, hvor SAND netop har søgt om solceller til campingvognen samt individuelt til et SAND Hovedstaden projekt. Pt. er gaver fra private til SAND ikke fradragsberettigede. Det kræver en godkendelse fra SKAT og herefter skal man have ca. 70 pengegaver over 500 kroner om året i en 4 årig periode. Da der ikke er flere kommentarer til regnskab og budget går vi over til 10 minutters kaffepause (som dog bliver en smule længere) Pkt. 5: fremlæggelse af arbejdsgruppernes arbejde Alternative boliger v. René Holmgren (SAND Nordvestsjælland): Gruppen har kun holdt et enkelt møde i 2009 men i samarbejde med Servicestyrelsen vil vi snarest genoptager mødeaktiviteten. Der er mange tiltag rundt omkring i lande i forhold til hjemløsestrategien. Jeg har selv møvet mig ind i en arbejdsgruppe i Høje Tåstrup Kommune, hvor vi skal planlægge opførelsen af 10 alternative boliger. Vedr. spørgsmål og kommentarer: Ole Skou (social-jurist i sekretariatet) og Jørgen Jensen (SAND Nord) er kommet med i en netværksgruppe omkring skæve boliger, arrangeret af Kuben. Jørgen Jensen er overrasket over de gode ting, der sker på Sjælland og glæder sig til at se, hvad det munder ud i. Kursusudvalget v. Ask Svejstrup: Vi har modsat alternative boliger haft urimelig travlt. Vores opgave er at planlægge alle kurser og temadage i SAND. Seneste tiltag var vores nye sociale manager kurser, hvor man skal blive bedre til at løse gældsproblemer. Tillidsmands-kurserne, kommer igen i foråret, men der bliver kun én runde så I, der er nye, skal ikke tøve med at melde jer på. Temadagene bliver i år april i Middelfart. Invitationen udsendes efter påske. Vi har også bebudet, at vi vil smide nogle 1-dages kurser ind i efteråret, fx omkring hjemløsestrategien. Vi får mere for pengene, hvis vi kun mødes 1 dag og sparer overnatningerne. Så må vi se, om det giver noget godt. Vedr. spørgsmål og kommentarer: Der ikke kommer flere social manager kurser i år, da vi ikke har fået penge til det. Der kommer nogle 1-dages lovgivningskurser i efteråret. 3

4 Hvis I har forslag til kurser, så ring til Ask eller andre i kursusudvalget. Fx har Dansk Røde Kors tilbudt at afholde førstehjælpskurser. PL indskyder, at han er medlem Socialpædagogernes netværk for marginaliserede og udstødte Han har tidligere appelleret til samarbejde med SAND. Hvis nogen har emner, som de gerne vil have taget op så send det til SAND, der videreformidler, så PL kan tage det med til næste netværksmøde. Internationalt udvalg v. Per Kragh (SAND Trekanten) Vi har brugt rigtig meget tid på at arrangere den internationale konference. Den blev rigtig vellykket, men det mest vellykkede var alle de brugere fra alle lande, der var samlede i Hjemløsehuset om lørdagen. Vi enedes om at lave en rigtig international brugerorganisation. FEANTSA kan sommetider være lidt firkantede at danse med. Der blev lavet en mailliste til alle organisationerne forslaget var at hedde HOPE (HOmeless PEople). Det vil vi så arbejde på i år. I hvert fald er Tyskland og Frankrig meget interesserede, men det bliver nok SAND, der skal arbejde rigtig hårdt for sagen. Vedr. spørgsmål/kommentarer: FEANTSA er en europæisk organisation for nationale organisationer der arbejder med hjemløse. De er mere orienterede mod personalet end brugerne. Vi har brug for en organisation, der er for os snarere end for personalet. Kvindegruppen v. Birte Poulsen, Servicestyrelsen: Vi har været mere aktive end sidste år og holdt en del møder samt været på besøg på Skovvang og Svenstrupgård. Vi har også afholdt en temadag, hvor vi inviterede de 8 strategikommuner. Vi ville gerne give dem gode ideer til boformer for kvinder. Fremmødet var ret skuffende, men vi havde en rigtig god dag. Vi klør på og vil også gerne bruge gruppen til at være netværk for hinanden. Sekretariatet har søgt penge til mere netværksarbejde, og det håber vi går igennem. Ellers må vi finde andre muligheder. Der skal også gøres opmærksom på, at gruppen er åben for mænd, og der er faktisk mænd med. Det er vigtigt, at vi hele tiden suppleres. Vi opfordrer hele tiden nye til at komme med. Min mail findes på hjemmesiden under kvindegruppen. Vedr. spørgsmål /kommentarer: Kriteriet for at blive optaget i gruppen er det samme som i SAND. Man skal være hjemløs eller tidligere hjemløs. Vi fra Servicestyrelsen er med som professionelle hjælpere. Der er også mænd med. Ewald var som formand inviteret til temadagen og havde stort udbytte af det. Erik Hansen (SAND Århus) er med i gruppen og fortalte, nogle brugere fra de to eksisterende boformer i Århus-området med Særlig skærpede tilbud til hjemløse kvinder mødte op til temadagen om hjemløse kvinder og fortalte, hvordan det kunne gøres. Så kunne vores kommunale folk gå hjem med gode ideer til, hvordan det lader sig gøre for få midler når man fx lægger det ind på en allerede eksisterende boform i stedet for at starte helt fra bunden. Kommunikationsgruppen v Leif Jensen, SAND Midtvest: Vi lagde ud med en Tour-de-Hjemløs Viborg Holstebro Esbjerg (hvor det stormede). Senere havde vi en meget vellykket tur til Svendborg. Middelfart var knap så interessant, men Randers gik rigtig godt. Desuden har vi været ude med campingvognen til sportsstævner og holdt mange møder. I år har vi mange ting på programmet, bl.a. to ture med TDH. Pga. fattigdomsåret kniber det med at finde kræfter til det hele vi glæder os til at nye kræfter kommer til. Vedr. spørgsmål/kommentarer: Det overvejes, at vi skal lave nogle kommunikationskurser. Det hører I nærmere om. Punkt 6. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen indstiller til, at vi heller ikke i år skal betale medlemsbidrag: 4

5 Ingen indvendinger. Vedtaget. Punkt 7. Behandling af indkomne forslag: PL læser de to indkomne forslag til vedtægtsændringer op. De er begge fra SAND Fyn 1. Bestyrelsen bør udvise loyalitet med beslutninger fra de enkelte sandudvalg 2. Bestyrelsen udpeger medlemmer til SANDs arbejdsgruppe Vedr. 1. forslag, der handler om, at bestyrelsen bør udvise loyalitet overfor udvalgenes beslutninger bemærker PL, at det kan der vel ikke være nogen, der er uenige i. SAND er en demokratisk organisation højeste myndighed er generalforsamlingen. Det er bestyrelsens holdning, at SAND er til for SANDudvalgene. Vi er netop i gang med at kigge vedtægterne igennem for at få dem opdateret, så formuleringerne står glasklart omkring fx loyalitet: Da SAND er en demokratisk forening, kan et medlem godt ekskluderes fra sit udvalg. Men man kan ikke fratage det medlem retten til at sidde i den bestyrelse, hvor vedkommende er valgt på en generalforsamling. Vedkommende kan altså ikke uden videre ekskluderes fra hovedbestyrelsen pga interne problemer i udvalget. Det bør stå helt klart. Men det er en af de ting POP-udvalget vil kigge på. (udvalget, der arbejder med at revidere vedtægterne, består af Per Ernstesen, Ole Skou og Per Kragh heraf navnet) Vedr. 2. forslag, der handler om, at det bør være bestyrelsen, der udpeger medlemmer til SANDS arbejdsgrupper, forklarer Ask, at det er bestyrelsen, der opretter arbejdsgrupperne, og at der som regel sidder én fra bestyrelsen. Nogle af deltagerne holder op hen ad vejen, og så er der løbende indtag. Det blander bestyrelsen sig ikke i. Arbejdsgruppen må selv vurdere hvem de vil tage ind. Den frihed synes både bestyrelsen og arbejdsgrupperne er god at have. Derfor kan bestyrelsen heller ikke støtte dette forslag. Birthe Poulsen, Servicestyrelsen (tovholder i Kvindegruppen) indskyder, at hun ikke ser noget udemokratisk ved, at arbejdsgrupperne selv bestemmer, hvem der skal være med. Hvis vi i kvindegruppen her efter generalforsamlingen kun kan tage nye ind, som er udpeget af bestyrelsen, mister vi noget af netværksidéen. Det vil ikke fungere. Erik Hansen (SAND Århus, medlem af Kvindegruppen): tilslutter sig hvad Birthe siger. Hvis det fx drejer sig om kvindegruppen, kan den slet ikke fungere på den måde. Ega (på vegne af forslagstiller SAND Fyn) forklarer, at det ikke forsøg på at amputere arbejdsgrupperne, men bare et ønske om, at det skal gå ind over bestyrelsen, så det kan blive ført til referat, hvem der sidder hvor, for at det ikke skal blive nogen små private grupper. Der gøres opmærksom på, at det står på hjemmesiden, hvem der er med i hvilke arbejdsgrupper. Dog skal tovholderne, måske blive bedre til at melde hurtigere ind til sekretariatet, når de tager nye ind, og nogen går ud. Der bliver igen spurgt til, hvordan man kommer med i en arbejdsgruppe. Ask forklarer, at der er to tovholdere i hver gruppe, som man henvender sig til, hvis man vil være med. De står på hjemmesiden. Herefter er der en længere diskussion om, hvorvidt man ønsker det ene eller det andet. PL gør opmærksom på, at man ikke nødvendigvis behøver at bringe indkomne forslag til afstemning. Der er flere valgmuligheder: Man kan stemme om det ønskes, at disse 2 forslag bliver behandlet færdige i dag. Eller man kan blive enige om, at give dem til POP-udvalget. Herefter stemmes ved håndsoprækning, om man ønsker at stemme om de indkomne forslag eller de skal det lægges overe til POP (arbejdsgruppen omkring revidering af SANDs vedtægter). 5

6 6 ønsker afstemning om de indkomne forslag. 34 ønsker ikke afstemning om de indkomne forslag Hermed er det vedtaget at lægge forslaget over i POP-gruppen. Det føres til referat, at den nye bestyrelse og sekretariatet forpligter sig til at tage de to forlag med i arbejdet omkring revidering af vedtægterne. Punkt 8 a: Valg af formand PL: Der er kampvalg: Navne på de to kandidater er udleveret i døren. De vil nu præsentere sig selv. Ewald: Jeg hedder Ewald Pohle. Jeg er stadig fungerende formand. Bor i Århus, er med i SANDudvalget i Århus. Har været med i nogle år og har lyst til at fortsætte et stykke tid endnu. Bliver 60 i år og vil gerne fortsætte et par år til. Uanset hvad så fortsætter jeg helt sikkert i SAND. Per Kragh: Jeg kommer fra Trekanten. Jeg stiller op fordi, jeg godt kunne tænke mig, at der sker lidt mere. Jeg har intet imod Ewald. Vi er bedste venner. Han er en god kammerat og en herlig person, så kun af den nævnte grund. PL: Så må jeg bede de stemmeberettigede om at skride til handling, og stemmetællerne om at indsamle og tælle. Efter optællingen viste det sig at begge kandidater havde høstet lige mange stemmer. 24 stemmer for Ewald, 24 for Per og to blanke Efter en kort disputs om, hvordan man skulle gribe denne usædvanlige situation an, blev man enige om, at dele stemmesedlerne delt rundt igen. Og denne gang skulle man skal skrive Ewald eller Per på bagsiden. Der blev fra salen opfordret til at tænker sig rigtig godt om: Det er jo to meget velkvalificerede kandidater så er du i tvivl: stem blank denne gang, så vi ikke får dødt løb igen Efter omvalget blev resultatet: 2 blanke, 1 ej afleveret, Per med 24 stemmer og Ewald med 23 stemmer. PL: Tillykke til Per. Og til Ewald: tak for det arbejde du har lagt, og tak fordi du fortsætter i SAND på en eller anden post. Og Per jeg forventer af dig du nævnte selv, at I er gode kammerater at Ewald altid vil have din opbakning uanset hvor han lander. Per: Det er helt sikkert! Punkt 8 b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter PL: Vi går nu vider til valg af den øvrige bestyrelse. I bedes nu strege Per ud på stemmesedlen. Ask vil præcisere proceduren Ask: Rækkefølgen på stemmesedlen er ligegyldig kandidaterne er placeret efter geografi. Der er 15 kandidater. Der skal vælges 4 for 2 år, 3 for 1 år og 4 suppleanter for 1 år. I alt 11. Derfor kan I sætte op til 11 krydser. Kun 1 kryds pr. person. Hvis der er mere end 11 krydser, er stemmesedlen ugyldig. Jeg vil bede jer om at tænke på, at vi if. vedtægterne skal have en bred repræsentation sikre at vi er repræsenteret i hele landet. Tænk helhed hele landet og ikke kun på, hvem i gerne vil have med fra jeres eget udvalg. Der tages en kort præsentationsrunde også for at se, at alle kandidaterne er til stede, hvilket er en forudsætning for at kunne vælges. Efter optællingen tegner den nye bestyrelse sig således: 6

7 Valgt for 2 år: Per Ernstsen (SAND Hovedstaden) med 35 stemmer, René Holmgren (SAND Nordvestsjælland) med 28 stemmer, Trine Johansen (SAND Midtvest) med 28 stemmer, Ewald Pohle (SAND Århus) med 26 stemmer. Valgt for 1 år: Else Ditlevsen (SAND Fyn) med 25 stemmer, Egon Ega Albertsen (SAND Fyn) med 24 stemmer, Stig Badentorph (SAND Storkøbenhavn) med 24 stemmer Suppleanter valgt for 1 år: Allan Stoltz (SAND Storstrøm) med 23 stemmer, Bjarne Rasmussen (Sand Sydvestjylland) med 15 stemmer, René Køhn (SAND Nordvestsjælland) med 14 stemmer og Jørgen Jensen (SAND Nord) med 13 stemmer PL: Tillykke med valget! Punkt 10: Valg af ekstern registreret revisor eller statsautoriseret revisor Bestyrelsen peger på nuværende revisor Arne Sørensen fra revisionsfirmaet Buus Jensen, som vi har haft et fint samarbejde med i år. Vedtaget. Punkt 11: Eventuelt René fra SAND Nordvestsjælland vil gerne gøre opmærksom på, at hans efternavn staves Køhn og ikke Køhl som på stemmesedlen. PL: Det har som altid været en fornøjelse at være sammen med jer. Kom godt hjem og pas godt på hinanden. Ask: Den nye bestyrelse bedes samlet til et kort møde. Godkendt af dirigent Peder Larsen og referent Susanne Bösche d. /

Referat af generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling 2009 Referat af generalforsamling 2009 Deltagere: I alt 38 stemmeberettigede Dirigent: Peder Larsen Referent: Sofie Bay- Petersen 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen indstiller Sofie Bay- Petersen til

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Formand for SAND Hovedstaden Per Ernsten startede med at byde velkommen og indstillede til, at forsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SAND, d. 29/3 2011

Referat af generalforsamling i SAND, d. 29/3 2011 Referat af generalforsamling i SAND, d. 29/3 2011 Referent: Sofie Bay Petersen, SANDs sekretariat Dirigent: Peder Larsen, St. Dannesbo 1. Formand Per Kragh startede med at byde velkommen. Bestyrelsen indstillede

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Tilstede: Torben, Per E, Leif, René, Pia, Johnna, Per K, Bjarne, Ewald, Susanne, Julie, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian Referent: Sofie 1. Godkendelse af referat:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Tilstede: René, Pia, Per K, Bjarne, Torben, Stig, Leif J, Ewald, Johnna, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian, Søs, Kim B, Leif El. Referent: Sofie 1. Godkendelse af referent:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN Antal stemmeberettigede foreninger til Generalforsamlingen: 22 foreninger Dagsorden: 1) Velkomst Formand

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015

Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015 Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015 Til stede: Rie, Jens, Isabella, Martin, Steen, Richardt, René, Andreas, Stig, Jensine, Gert, Jan, Michael, Bo, Hans, Michael, René,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 228 Referat Generalforsamling Dato 17. mar. 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 61 stemmesedler Der var i alt ca. 77 fremmødte Referent Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/ kl i Strandens Forsamlingshus, Brøndby.

Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/ kl i Strandens Forsamlingshus, Brøndby. Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/7 2016 kl. 19.00 i Strandens Forsamlingshus, Brøndby. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af medlemmer til Vallensbæk Strands

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op.

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. 1. Valg af dirigent Leif El Andersen vælges til dirigent. 2. Præsentation

Læs mere

Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008

Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008 Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008 Deltagere: Ewald Pohle, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Kristian Geisler, René Holmgren, Niels Poulsen, Birthe Poulsen, Ask

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat. 31. marts Fremmødte: 40 Stemmeberettigede: 36. Velkomst. Formanden bød velkommen.

Referat. 31. marts Fremmødte: 40 Stemmeberettigede: 36. Velkomst. Formanden bød velkommen. Referat 31. marts 2014 Fremmødte: 40 Stemmeberettigede: 36 Velkomst Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Andreas Isager blev valgt til dirigent. Andreas Isager konstaterede, at generalforsamling

Læs mere

Konceptet Hus Forbi. Side 1

Konceptet Hus Forbi. Side 1 SAND møde d. 28.8.08 Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren,

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Johnna E., Bjarne R. (Sydvestjylland), Stig B., Steen S.(Hovedstaden), Per K. (Midtvest), Ewald P. (Århus), Pia N. (Fyn),

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere