Referat af SANDs generalforsamling d på Mødecenter Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense"

Transkript

1 Referat af SANDs generalforsamling d på Mødecenter Odense Tilstede med stemmeret: (nævnt ved navn samt det udvalg eller den boform, de repræsenterer i denne sammenhæng): Jørn Larsen (Lindevangen), Niels Jensen (Hørhuset), Søren Hedegaard (Hørhuset), Ole B Larsen (Kollegiet), Liff Larsen (Sundholm Bocenter), Michael Jeppesen (Overførstergården), Benjamin Chemnitz (Overførstergården), Kim Würtz (Solvang), Karin Kjær (Solvang), Kim Christensen (Karlsvognen), Patrick Listtel (Sønderskovhjemmet), Flemming Csonka (Sønderskovhjemmet), Maurits Møller (St. Dannesbo), Morten Larsen (St. Dannesbo), Jacob Andersen (Ågården), Maj Jensen (Ågården), Michael Sørensen (Forsorgscenter Sydfyn), Dennis Taagaard (Forsorgscenter Sydfyn), Winnie Brinch (Skovvang), Jørgen Hansen (Skovvang), Vittus Lorentzen (Overmarksgården), Kirsten Kristiansen (Overmarksgården), Elo Hein (Vibohøj), Michael Ostrynski (Basen), Ole Langballe (Basen), Jørgen Jensen (SAND Nord), Lars Bo Thøgersen (SAND Nord), Torben Christiansen (SAND Nord), Erik Hansen (SAND Århus), Christian Primdahl (SAND Århus), Ewald Pohle (SAND Århus), Jan Lauritsen (SAND Midtvest), Trine Johansen (SAND Midtvest), Leif Jensen (SAND Midtvest), Bjarne Rasmussen (SAND Sydvestjylland), Peter Marqvard (SAND Sydvestjylland), Jensine Kristensen (SAND Trekanten), Kjeld Sieljacks (SAND Trekanten), Per Kragh (SAND Trekanten), Ega Albertsen (SAND Fyn), Henrik Roholdt (SAND Fyn), Else Ditlevsen (SAND Fyn), René Holmgren (SAND Nordvestsjælland), René Køhn (SAND Nordvestsjælland), Thomas Roos (SAND Hovedstaden), Stig Badentorph (SAND Hovedstaden), Per Ernstsen (SAND Hovedstaden), Allan Stoltz (SAND Storstrøm), Jesper Lauritsen (SAND Storstrøm), Jan Gråkjær (SAND Storstrøm). Uden stemmeret: Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Pia Nedergaard (Odense), Jane Nielsen (SAND Århus), Birgitte Brockmeyer (SAND Hovedstaden), Erik Hansen II (SAND Århus), Birte Poulsen, (Servicestyrelsen), Ask Svejstrup (SAND sekretariatet), Ole Skou (SAND sekretariatet), Susanne Bösche (SAND sekretariatet), Peder Larsen (dirigent) I alt 60 til stede heraf 50 stemmeberettigede. 15 boformer og samtlige 9 SAND udvalg repræsenterede Pkt 1: Valg af dirigent og referent: Formand Ewald Pohle bød hjertelig velkommen. Positivt for SAND at se så mange fremmødte. Bestyrelsen foreslår som dirigent Peder Larsen, pædagogisk afdelingsleder St. Dannesbo, som i en årrække har varetaget denne post. Som referent foreslåes Susanne Bösche, sekretær i SANDs sekretariat. Ingen indvendinger. Ordet gives til Peder Larsen (som herefter benævnes som PL). PL: takker for valget på begges vegne. Vil bestræbe sig på at styre mødet med de indlæg og indspark, der kommer. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt, da der er udsendt indkaldelse allerede d og PL kan hermed erklære generalforsamlingen for åben. Der er en lille fejl i den udsendte dagsordenen: man har glemt punkt 8: valg til formand, der if. vedtægterne er et punkt for sig. Herefter hedder punkt 8a: valg af formand og pkt 8b: valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Pkt. 2: Valg af stemmetællere De 3 valgte stemmetællere blev: Jane Nielsen, Århus, der ikke har stemmeret i dag, Leif Jensen, næstformand i bestyrelsen og ikke på valg, samt Birte Poulsen fra Servicestyrelsen. Pkt. 3: Bestyrelsens beretning: Beretningen findes på hjemmesiden. Efterfølgende var der åbent for kommentarer til bestyrelsens beretning: Der blev udtrykt tilfredshed med beretningen og opfordret til at gribe chancen til at få et godt samarbejde med kommunerne i forhold til hjemløsestrategien. Det blev nævnt, at man selv i en ret så bureaukratisk kommune som København, er kommet godt igennem. 1

2 Fra Nordsjælland kunne man nævne, at Udsatterådet i Helsingør er nedsat til trods for at de tidligere har været sværre at danse med, og at Rådet efter sigende kører godt. Høje Tåstrup Kommune har netop bevilget til at oprette og drive et udsatteråd. Fra Fyn meldes det, at hjemløsestrategien har virket for de gadehjemløse i Odense. De har alle været huset i vinter, og kun én er igen tilbage på gaden. Fra hovedstaden kunne berettes om et medlem, der gennemgik en større hjerteoperation og som blev udskrevet til gaden og måtte overnatte i Stengades varmestue. Efter 3 opringninger lykkedes det at få ham ind på Solvang. Så måske virker hjemløsestrategien ikke endnu, men der er potentiale i København. Desuden var der en kort debat, der handlede om, hvorvidt SAND er langt nok fremme i skoene med hensyn til mediedækning. I forbindelse med den hårde vinter, har der været stor interesse for de hjemløse, og SAND har været i TV en del gange. Men vi skal huske, at selv om man har været fremme i medierne, er det glemt to dage efter, så vi skal bare blive ved. Udover at have haft mediernes interesse, har vi også været rundt med campingvognen i flere omgange. Desuden har vi igen i år været på Christiansborg til møde med Özlem Cekic og her kan alle hjemløse møde op. PL takker for bestyrelsens beretning og kommentarerne. Han opfordrer til at stå sammen i denne forening, så den har slagkraft. Der klappes og vi går videre til næste punkt: Pkt. 4: Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget: PL indleder med at sige, at det altid er det punk på dagsordenen, hvor ca. halvdelen af de tilstedeværende efter hans erfaring næsten er faldet i søvn, når gennemgangen er færdig og halvdelen vil have lyttet intenst og komme med mange spørgsmål. Selv må han indrømme at høre til de første kategori, men som dirigent, vil han gøre sit bedste for at holde sig vågen under Renés fremlæggelse Ask Svejstrup (sekretariatsleder) tilføjer, at Årsrapporten for 2009 er udsendt sammen med indkaldelsen, og der ligger et antal eksemplarer på bordene. For at gøre det mere overskueligt har sekretariatet yderligere lavet en overhead med en specificering af note 1 5 i årsrapporten for 2009 med indlagte budgettal for både 2009 og Dette er ikke er udsendt på forhånd. René gennemgår regnskabet og forklarer væsentlige afvigelser fra budgettet: Budget-overskridelser: Lønninger (Carsten tidsbegrænset m. jobtilskud), annoncering (ny sekretær og regnskabsmedarb.), hjemmeside (forbedringer), IT-omkostninger (bl.a.serverløsning), møder og aktiviteter (fortrinsvis pga FEANTSA konferencen), temadagene (ren forkælelse), Besparelser ift. budget: Bogholderassistance, bøger (de ønskede fagbøger udsolgt), forsikringer (nyt forsikringsselskab), Nyhedsbrev (nyt trykkeri), rejser udland (FEANTSA betalt mere end forventet), Projektomkostninger NSJ (Next Stop Job) er udgiftsført med Ask vil redegøre for fordelingen. Ask: Ud af de er ca. halvdelen er gået til de SANDudvalg, som har været med i projektet. Den anden halvdel er gået i en pulje, hvor fx nye udvalg kan søge startpenge indtil de får 18 eller hvis de har fået afslag. Der er pt. ingen spørgsmål til regnskabet og PL må medgive, at han som forudsagt var tæt på at falde i søvn, fordi det hele bare så så fint ud. Vi går straks videre til kassererens fremlæggelse af budgettet. Budget 2010: Indtægterne er sat ca lavere end sidste år fordi vi ikke får nogen særlig indtjening på Next Stop Job. 2

3 På udgiftssiden er personaleomkostningerne skåret ned, fordi vi ikke har Carsten ansat mere. Regnskabsassistance er skåret ned, da Susanne ikke har så meget brug for ekstern assistance som sin forgænger. Huslejen får et ordentligt ryk opad, fordi vi flytter fra Hjemløsehuset til Bragesgade sammen med Hus Forbi. Rejser indland er budgetteret lidt lavere. Rejser udland er igen budgetteret med og det skal vi nok få brugt i år. Administrationsomkostninger samt Kurser er sat lidt lavere. Til gengæld er der, som det fremgår af nederste linie, afsat til udviklingsarbejde. Herefter er der åbent for spørgsmål til regnskab og budgetter. Et spørgsmål om hvorvidt SAND kun har indtægter fra offentlige bevillinger, eller om der også søges private fonde, besvares med, at driftsmidlerne kommer fra satspuljemidlerne. Herudover har vi haft indtægter på Next Stop Job vi har haft en særbevilling til social manager kurserne og endelig har vi haft lidt private gaver. Vi har nogle gange søgt og også fået småbeløb. Og vi har været medunderskrivere til 17 private fonde, hvor Projekt Udenfor står for til udstillingen af nogle bronzefigurer af hjemløse. Udstillingen kommer rundt i landet i løbet af året. Vi vil meget gerne have hjælp til at udvide fonds-søgningen. Man kan også hjælpe ved på den ene eller anden måde at gøre opmærksomme på, at der er mulighed for at prioritere de hjemløse ved at testamentere sin formue til SAND. Vi har nylig fået tilsagn om en arv på godt SAND Hovedstaden melder, at de fleste fonde ikke er glade for at støtte offentligt støttede projekter. En undtagelse er Rotary, hvor SAND netop har søgt om solceller til campingvognen samt individuelt til et SAND Hovedstaden projekt. Pt. er gaver fra private til SAND ikke fradragsberettigede. Det kræver en godkendelse fra SKAT og herefter skal man have ca. 70 pengegaver over 500 kroner om året i en 4 årig periode. Da der ikke er flere kommentarer til regnskab og budget går vi over til 10 minutters kaffepause (som dog bliver en smule længere) Pkt. 5: fremlæggelse af arbejdsgruppernes arbejde Alternative boliger v. René Holmgren (SAND Nordvestsjælland): Gruppen har kun holdt et enkelt møde i 2009 men i samarbejde med Servicestyrelsen vil vi snarest genoptager mødeaktiviteten. Der er mange tiltag rundt omkring i lande i forhold til hjemløsestrategien. Jeg har selv møvet mig ind i en arbejdsgruppe i Høje Tåstrup Kommune, hvor vi skal planlægge opførelsen af 10 alternative boliger. Vedr. spørgsmål og kommentarer: Ole Skou (social-jurist i sekretariatet) og Jørgen Jensen (SAND Nord) er kommet med i en netværksgruppe omkring skæve boliger, arrangeret af Kuben. Jørgen Jensen er overrasket over de gode ting, der sker på Sjælland og glæder sig til at se, hvad det munder ud i. Kursusudvalget v. Ask Svejstrup: Vi har modsat alternative boliger haft urimelig travlt. Vores opgave er at planlægge alle kurser og temadage i SAND. Seneste tiltag var vores nye sociale manager kurser, hvor man skal blive bedre til at løse gældsproblemer. Tillidsmands-kurserne, kommer igen i foråret, men der bliver kun én runde så I, der er nye, skal ikke tøve med at melde jer på. Temadagene bliver i år april i Middelfart. Invitationen udsendes efter påske. Vi har også bebudet, at vi vil smide nogle 1-dages kurser ind i efteråret, fx omkring hjemløsestrategien. Vi får mere for pengene, hvis vi kun mødes 1 dag og sparer overnatningerne. Så må vi se, om det giver noget godt. Vedr. spørgsmål og kommentarer: Der ikke kommer flere social manager kurser i år, da vi ikke har fået penge til det. Der kommer nogle 1-dages lovgivningskurser i efteråret. 3

4 Hvis I har forslag til kurser, så ring til Ask eller andre i kursusudvalget. Fx har Dansk Røde Kors tilbudt at afholde førstehjælpskurser. PL indskyder, at han er medlem Socialpædagogernes netværk for marginaliserede og udstødte Han har tidligere appelleret til samarbejde med SAND. Hvis nogen har emner, som de gerne vil have taget op så send det til SAND, der videreformidler, så PL kan tage det med til næste netværksmøde. Internationalt udvalg v. Per Kragh (SAND Trekanten) Vi har brugt rigtig meget tid på at arrangere den internationale konference. Den blev rigtig vellykket, men det mest vellykkede var alle de brugere fra alle lande, der var samlede i Hjemløsehuset om lørdagen. Vi enedes om at lave en rigtig international brugerorganisation. FEANTSA kan sommetider være lidt firkantede at danse med. Der blev lavet en mailliste til alle organisationerne forslaget var at hedde HOPE (HOmeless PEople). Det vil vi så arbejde på i år. I hvert fald er Tyskland og Frankrig meget interesserede, men det bliver nok SAND, der skal arbejde rigtig hårdt for sagen. Vedr. spørgsmål/kommentarer: FEANTSA er en europæisk organisation for nationale organisationer der arbejder med hjemløse. De er mere orienterede mod personalet end brugerne. Vi har brug for en organisation, der er for os snarere end for personalet. Kvindegruppen v. Birte Poulsen, Servicestyrelsen: Vi har været mere aktive end sidste år og holdt en del møder samt været på besøg på Skovvang og Svenstrupgård. Vi har også afholdt en temadag, hvor vi inviterede de 8 strategikommuner. Vi ville gerne give dem gode ideer til boformer for kvinder. Fremmødet var ret skuffende, men vi havde en rigtig god dag. Vi klør på og vil også gerne bruge gruppen til at være netværk for hinanden. Sekretariatet har søgt penge til mere netværksarbejde, og det håber vi går igennem. Ellers må vi finde andre muligheder. Der skal også gøres opmærksom på, at gruppen er åben for mænd, og der er faktisk mænd med. Det er vigtigt, at vi hele tiden suppleres. Vi opfordrer hele tiden nye til at komme med. Min mail findes på hjemmesiden under kvindegruppen. Vedr. spørgsmål /kommentarer: Kriteriet for at blive optaget i gruppen er det samme som i SAND. Man skal være hjemløs eller tidligere hjemløs. Vi fra Servicestyrelsen er med som professionelle hjælpere. Der er også mænd med. Ewald var som formand inviteret til temadagen og havde stort udbytte af det. Erik Hansen (SAND Århus) er med i gruppen og fortalte, nogle brugere fra de to eksisterende boformer i Århus-området med Særlig skærpede tilbud til hjemløse kvinder mødte op til temadagen om hjemløse kvinder og fortalte, hvordan det kunne gøres. Så kunne vores kommunale folk gå hjem med gode ideer til, hvordan det lader sig gøre for få midler når man fx lægger det ind på en allerede eksisterende boform i stedet for at starte helt fra bunden. Kommunikationsgruppen v Leif Jensen, SAND Midtvest: Vi lagde ud med en Tour-de-Hjemløs Viborg Holstebro Esbjerg (hvor det stormede). Senere havde vi en meget vellykket tur til Svendborg. Middelfart var knap så interessant, men Randers gik rigtig godt. Desuden har vi været ude med campingvognen til sportsstævner og holdt mange møder. I år har vi mange ting på programmet, bl.a. to ture med TDH. Pga. fattigdomsåret kniber det med at finde kræfter til det hele vi glæder os til at nye kræfter kommer til. Vedr. spørgsmål/kommentarer: Det overvejes, at vi skal lave nogle kommunikationskurser. Det hører I nærmere om. Punkt 6. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen indstiller til, at vi heller ikke i år skal betale medlemsbidrag: 4

5 Ingen indvendinger. Vedtaget. Punkt 7. Behandling af indkomne forslag: PL læser de to indkomne forslag til vedtægtsændringer op. De er begge fra SAND Fyn 1. Bestyrelsen bør udvise loyalitet med beslutninger fra de enkelte sandudvalg 2. Bestyrelsen udpeger medlemmer til SANDs arbejdsgruppe Vedr. 1. forslag, der handler om, at bestyrelsen bør udvise loyalitet overfor udvalgenes beslutninger bemærker PL, at det kan der vel ikke være nogen, der er uenige i. SAND er en demokratisk organisation højeste myndighed er generalforsamlingen. Det er bestyrelsens holdning, at SAND er til for SANDudvalgene. Vi er netop i gang med at kigge vedtægterne igennem for at få dem opdateret, så formuleringerne står glasklart omkring fx loyalitet: Da SAND er en demokratisk forening, kan et medlem godt ekskluderes fra sit udvalg. Men man kan ikke fratage det medlem retten til at sidde i den bestyrelse, hvor vedkommende er valgt på en generalforsamling. Vedkommende kan altså ikke uden videre ekskluderes fra hovedbestyrelsen pga interne problemer i udvalget. Det bør stå helt klart. Men det er en af de ting POP-udvalget vil kigge på. (udvalget, der arbejder med at revidere vedtægterne, består af Per Ernstesen, Ole Skou og Per Kragh heraf navnet) Vedr. 2. forslag, der handler om, at det bør være bestyrelsen, der udpeger medlemmer til SANDS arbejdsgrupper, forklarer Ask, at det er bestyrelsen, der opretter arbejdsgrupperne, og at der som regel sidder én fra bestyrelsen. Nogle af deltagerne holder op hen ad vejen, og så er der løbende indtag. Det blander bestyrelsen sig ikke i. Arbejdsgruppen må selv vurdere hvem de vil tage ind. Den frihed synes både bestyrelsen og arbejdsgrupperne er god at have. Derfor kan bestyrelsen heller ikke støtte dette forslag. Birthe Poulsen, Servicestyrelsen (tovholder i Kvindegruppen) indskyder, at hun ikke ser noget udemokratisk ved, at arbejdsgrupperne selv bestemmer, hvem der skal være med. Hvis vi i kvindegruppen her efter generalforsamlingen kun kan tage nye ind, som er udpeget af bestyrelsen, mister vi noget af netværksidéen. Det vil ikke fungere. Erik Hansen (SAND Århus, medlem af Kvindegruppen): tilslutter sig hvad Birthe siger. Hvis det fx drejer sig om kvindegruppen, kan den slet ikke fungere på den måde. Ega (på vegne af forslagstiller SAND Fyn) forklarer, at det ikke forsøg på at amputere arbejdsgrupperne, men bare et ønske om, at det skal gå ind over bestyrelsen, så det kan blive ført til referat, hvem der sidder hvor, for at det ikke skal blive nogen små private grupper. Der gøres opmærksom på, at det står på hjemmesiden, hvem der er med i hvilke arbejdsgrupper. Dog skal tovholderne, måske blive bedre til at melde hurtigere ind til sekretariatet, når de tager nye ind, og nogen går ud. Der bliver igen spurgt til, hvordan man kommer med i en arbejdsgruppe. Ask forklarer, at der er to tovholdere i hver gruppe, som man henvender sig til, hvis man vil være med. De står på hjemmesiden. Herefter er der en længere diskussion om, hvorvidt man ønsker det ene eller det andet. PL gør opmærksom på, at man ikke nødvendigvis behøver at bringe indkomne forslag til afstemning. Der er flere valgmuligheder: Man kan stemme om det ønskes, at disse 2 forslag bliver behandlet færdige i dag. Eller man kan blive enige om, at give dem til POP-udvalget. Herefter stemmes ved håndsoprækning, om man ønsker at stemme om de indkomne forslag eller de skal det lægges overe til POP (arbejdsgruppen omkring revidering af SANDs vedtægter). 5

6 6 ønsker afstemning om de indkomne forslag. 34 ønsker ikke afstemning om de indkomne forslag Hermed er det vedtaget at lægge forslaget over i POP-gruppen. Det føres til referat, at den nye bestyrelse og sekretariatet forpligter sig til at tage de to forlag med i arbejdet omkring revidering af vedtægterne. Punkt 8 a: Valg af formand PL: Der er kampvalg: Navne på de to kandidater er udleveret i døren. De vil nu præsentere sig selv. Ewald: Jeg hedder Ewald Pohle. Jeg er stadig fungerende formand. Bor i Århus, er med i SANDudvalget i Århus. Har været med i nogle år og har lyst til at fortsætte et stykke tid endnu. Bliver 60 i år og vil gerne fortsætte et par år til. Uanset hvad så fortsætter jeg helt sikkert i SAND. Per Kragh: Jeg kommer fra Trekanten. Jeg stiller op fordi, jeg godt kunne tænke mig, at der sker lidt mere. Jeg har intet imod Ewald. Vi er bedste venner. Han er en god kammerat og en herlig person, så kun af den nævnte grund. PL: Så må jeg bede de stemmeberettigede om at skride til handling, og stemmetællerne om at indsamle og tælle. Efter optællingen viste det sig at begge kandidater havde høstet lige mange stemmer. 24 stemmer for Ewald, 24 for Per og to blanke Efter en kort disputs om, hvordan man skulle gribe denne usædvanlige situation an, blev man enige om, at dele stemmesedlerne delt rundt igen. Og denne gang skulle man skal skrive Ewald eller Per på bagsiden. Der blev fra salen opfordret til at tænker sig rigtig godt om: Det er jo to meget velkvalificerede kandidater så er du i tvivl: stem blank denne gang, så vi ikke får dødt løb igen Efter omvalget blev resultatet: 2 blanke, 1 ej afleveret, Per med 24 stemmer og Ewald med 23 stemmer. PL: Tillykke til Per. Og til Ewald: tak for det arbejde du har lagt, og tak fordi du fortsætter i SAND på en eller anden post. Og Per jeg forventer af dig du nævnte selv, at I er gode kammerater at Ewald altid vil have din opbakning uanset hvor han lander. Per: Det er helt sikkert! Punkt 8 b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter PL: Vi går nu vider til valg af den øvrige bestyrelse. I bedes nu strege Per ud på stemmesedlen. Ask vil præcisere proceduren Ask: Rækkefølgen på stemmesedlen er ligegyldig kandidaterne er placeret efter geografi. Der er 15 kandidater. Der skal vælges 4 for 2 år, 3 for 1 år og 4 suppleanter for 1 år. I alt 11. Derfor kan I sætte op til 11 krydser. Kun 1 kryds pr. person. Hvis der er mere end 11 krydser, er stemmesedlen ugyldig. Jeg vil bede jer om at tænke på, at vi if. vedtægterne skal have en bred repræsentation sikre at vi er repræsenteret i hele landet. Tænk helhed hele landet og ikke kun på, hvem i gerne vil have med fra jeres eget udvalg. Der tages en kort præsentationsrunde også for at se, at alle kandidaterne er til stede, hvilket er en forudsætning for at kunne vælges. Efter optællingen tegner den nye bestyrelse sig således: 6

7 Valgt for 2 år: Per Ernstsen (SAND Hovedstaden) med 35 stemmer, René Holmgren (SAND Nordvestsjælland) med 28 stemmer, Trine Johansen (SAND Midtvest) med 28 stemmer, Ewald Pohle (SAND Århus) med 26 stemmer. Valgt for 1 år: Else Ditlevsen (SAND Fyn) med 25 stemmer, Egon Ega Albertsen (SAND Fyn) med 24 stemmer, Stig Badentorph (SAND Storkøbenhavn) med 24 stemmer Suppleanter valgt for 1 år: Allan Stoltz (SAND Storstrøm) med 23 stemmer, Bjarne Rasmussen (Sand Sydvestjylland) med 15 stemmer, René Køhn (SAND Nordvestsjælland) med 14 stemmer og Jørgen Jensen (SAND Nord) med 13 stemmer PL: Tillykke med valget! Punkt 10: Valg af ekstern registreret revisor eller statsautoriseret revisor Bestyrelsen peger på nuværende revisor Arne Sørensen fra revisionsfirmaet Buus Jensen, som vi har haft et fint samarbejde med i år. Vedtaget. Punkt 11: Eventuelt René fra SAND Nordvestsjælland vil gerne gøre opmærksom på, at hans efternavn staves Køhn og ikke Køhl som på stemmesedlen. PL: Det har som altid været en fornøjelse at være sammen med jer. Kom godt hjem og pas godt på hinanden. Ask: Den nye bestyrelse bedes samlet til et kort møde. Godkendt af dirigent Peder Larsen og referent Susanne Bösche d. /

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Tilstede: René, Pia, Per K, Bjarne, Torben, Stig, Leif J, Ewald, Johnna, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian, Søs, Kim B, Leif El. Referent: Sofie 1. Godkendelse af referent:

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op.

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. 1. Valg af dirigent Leif El Andersen vælges til dirigent. 2. Præsentation

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Konceptet Hus Forbi. Side 1

Konceptet Hus Forbi. Side 1 SAND møde d. 28.8.08 Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Ask præsenterer sekretariatet i SAND; Ole og Lise (ref.). Han siger, at han er glad for at se så mange nye ansigter bland brugerne. Deltagere: Ega, SAND Fyn; Ole S,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 13. jan. 2015 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Dan Røn og Esben Andresen Referent:

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 1 Benævnelse 1.1 Foreningens navn er Hvalsø Badminton Club = HBC 81. 1.2 Foreningen er stiftet den. 27. januar 1981. 1.3 Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere