Agro- og fødevareindustriens økonomiske situation og udsigter frem mod 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agro- og fødevareindustriens økonomiske situation og udsigter frem mod 2011"

Transkript

1 Agro- og fødevareindustriens økonomiske situation og udsigter frem mod 2011 Virksomhedslederpris 2011 Henning Otte Hansen Landbrugets Økonomi 2010 Agro- og fødevareindustriens økonomiske situation og udsigter frem mod /Publikationer /FOI_serier/landbrugets_okonomi.aspx 1

2 Danish Crowns overskud Mill. kr

3 Mill. kr DLG s overskud Mill. kr Carlsbergs overskud

4 Indtjening og stabilitet Andelsselskaber: Stabil indtjening Landmænd ustabil indtjening Landmændene er stødpude Tilpasninger i agro- og fødevareindustrien Arla: Spareplan på 1 mia. kr. Danish Crown: Spareplan på 1,3 mia. kr. Carlsberg: 120 jobs nedlægges DLF-TRIFOLIUM: Spareplan på 15 mio. kr Man har sparet sig ud af krisen... 4

5 Spareplaner: Positivt og negativt Tegn på dynamik Krise: Nødvendige tilpasninger gennemføres Kortsigtede panik-løsninger Udskydelse af rentable investeringer Overlever andelsejet?? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvordan? Hvad kan vi gøre? 5

6 10. marts 2011 Forskelle på a.m.b.a og A/S a.m.b.a. Profitmaksimering Effektivitet Kort- og langsigtet udvikling Overskuddet fordeles blandt råvareindskydere A/S Profitmaksimering Effektivitet Kort- og langsigtet udvikling Overskuddet fordeles blandt kapitalindskydere 6

7 Andelsselskaber Fordele og ulemper Fordele Stærk vertikal integration i fødevarekæden Effektiv fødevarekæde og dermed også relativt lave transaktionsomkostninger Stor leverings- og forsyningsgaranti Relativt lille kapitalkrav, da leveringsforpligtigelsen udgør en finansiel stødpude Giver en bedre markedsbalance, idet markedsmagten i forhold til f.eks. andre industrivirksomheder og detailhandlen bliver mere lige. Ulemper Svært at tiltrække ansvarlig egenkapital Mængdestyring er vanskelig Andelshaverne er både ejere og leverandører, hvilket kan give interessekonflikter Potentielle ulemper ved globalisering i form af kort tidshorisont, råvarebinding m.m. Markedsandel for andelsvirksomheder Pct. Mejerier Svineslagterier

8 100 Markedsandel for andelsvirksomheder Pct Pelsdyr Oksekød Grovvarer Æg Markfrø Trin i globalisering og udvikling i struktur/ konkurrenceevne i danske andelsselskaber Globalisering Eksport til nærmarkeder Eksport til få markeder Struktur og konkurrenceevne Transformation: Fra planteavl til husdyrproduktion Andelsselskaber oprettes Stigende eksportorientering Eksportandele på % for store produktområder Andelsselskaber dominerer i de store sektorer Andelsselskaber i de fleste landbrugssektorer Spredning i eksportmarkeder Udnyttelse af Produktion og EU s landbrugspolitik. forædling i udlandet Stigende import Udenlandske direkte investeringer i salgsselskaber m.m Global offshoring Konsolidering af udenlandske investeringer Detailhandel fokuserer og sælger deres fødevarevirksomheder Fusionsbølger Udenlandske fusioner og opkøb Vækst og stordriftsfordele Globale strategiske alliancer Konsolidering og koncentration 8

9 Strategiske forløb i virksomheders udvikling Udenlandske investeringer, fusioner og opkøb Indenlandsk konsolidering Eksport Vanskeligt for andelsselskaber Vækstkrav Udnytte stordriftsfordele Matche kunder i størrelse Være en uundværlig leverandør Bevare eller øge forspringet til konkurrenter Eat or be eaten 9

10 De seneste forslag og tiltag vedr. omdannelse af a.m.b.a. til A/S LandboUngdom: Nej til Danish Crown A/S LandboUngdom frygter, at aktietanken vil gøre det sværere for nyetablerede landmænd at levere til Danish Crown. At omdanne hele Danish Crown til et aktieselskab er en dårlig ide, mener LandboUngdom. Landbrugsavisen, 6. oktober 2010 Arla kun for mælkeproducenter Landbrugsavisen 8. marts 2010 Arla vil købe op for 10 mia. kr Andelshaverne kan forvente et afkast på mellem 13 og 23 procent af konsolideringen, siger Arlas koncernfinansdirektør. Arla får nu kapital til at realisere sin to år gamle vækststrategi.andelshaverne skal fremover betale øre pr. liter mælk til Arla mod tidligere 5-7 øre pr. liter. Pengene gør det muligt for Arla at rejse et milliardbeløb til strategiske opkøb og investeringer i blandt andet Storbritannien og Tyskland Landbrugsavisen 8. oktober 2010 Knusende flertal for Danish Crown på aktier Danish Crowns repræsentantskab vedtog med overvældende flertal planerne om at blive aktieselskab Der var nemlig kun 11 medlemmer, som modsatte sig planerne, mens 181 repræsentantskabsmedlemmer sagde ja til DC-bestyrelsens forslag om aktieselskabsformen. Landbrugsavisen, 13. oktober 2010 Mælkeproducenter: Sæt Arla på aktier Udskyd beslutningen om at øge konsolidering - vi har ikke råd, siger formand Peder Mouritsen. Udsæt beslutningen om øget konsolidering, tænk jer om en ekstra gang og planlæg omdannelsen af selskabet til et aktieselskab. Landbrugsavisen, 24. september 2010 DLR Kredit bekymret for Arlaplaner Realkreditinstituttet bekymrer sig for mælkeproducenternes økonomi, når de skal lade flere penge stå i Arla. Flere mælkeproducenter har tidligere meldt ud, at det bliver umuligt for dem at få råd til at lade flere penge blive i Arla. Landbrugsavisen, 5. oktober

11 Arla Foods - planer Formål: Fremtidige kapitalstruktur, der skulle sikre selskabets globale ekspansion Arla Foods A/S International, som var helt eller delvist ejet af moderselskabet. Udskillelse af store dele af selskabets aktiviteter i et eller flere separate aktieselskaber Moderselskabet Arla Foods fortsat skulle være et andelsselskab under navnet Arla Foods AMBA Flere modeller under overvejelse Arla Foods - resultat Fastholde andelsmodellen - foreløbigt frem til 2015 Årsag: Frygt for konflikter mellem investorernes interesser for afkast og betalingen for råvarerne Fordobling af konsolideringen fra 5-7 danske øre pr. kg. mælk til omkring øre pr. kg. mælk. 1/3 personlig, 2/3 fælles 11

12 Danish Crown - planer Formål: gøre Danish Crown mere manøvredygtigt - blandt andet i forhold til fremtidige samarbejder med udenlandske slagteriselskaber Bestyrelsens udgangspunkt: En status quo-løsning ikke ville være en mulighed Forslag om at flytte alle andelskoncernens kommercielle aktiviteter ind i et nyt Danish Crown A/S. Flere modeller under overvejelse alle aktiviteter overføres til et aktieselskab, skyde et A/S ind i den nuværende konstruktion Mulige eksterne investorer i DC A/S Krav om indflydelse Krav til kapital Begrænsninger i fremtidige ejerandele Råvarebinding Sporene skræmmer Tulip International MDI Danpo M.fl. 12

13 Danish Crown - Resultat Resultat: Danish Crown a.m.b.a. etablerer et A/S som er 100 pct. ejet af andelsselskabet. Der er således ikke tale om, at et A/S erstatter et amba Åbne for en række muligheder på længere sig Disse muligheder skal imidlertid analyseres nærmere Udviklingen i den danske svinebestand (3. kvartal) 14,0 Mill. svin 13,5 13,0 12,5 12, Den danske svinebestand faldt kraftigt efter fødevarekrisen i , hvor korn- og foderpriserne steg kraftigt, hvorved indtjeningen i svineproduktionen dykkede. Derfor faldt antallet af svin i Danmark 13

14 Andel af danske slagtesvin som slagtes i Danmark (pct.) Pct En faldende andel af de danske slagtesvin slagtes i Danmark. En stigende andel sendes til slagtning i især Tyskland Antal svineslagterier i Danmark Siden 1960 erne er antallet af svineslagterier faldt drastisk som følge af fusioner, opkøb og sammenlægninger. Vækst gennem nye indenlandske fusioner er nu ikke muligt mere. 14

15 Udvikling i svineslagteriernes gennemsnitlige størrelse målt i mængder (1960 = 100) Indeks 1960 = Mens svineslagterierne havde kraftig vækst og en eksponentiel udvikling i perioden , er udviklingen siden vendt, og der har været en nedgang i de senere år. Denne udvikling skyldes de ovennævnte udviklingsforløb. Tican Har analyseret mulighederne for omdannelse fra a.m.b.a. til A/S Baggrunden var muligheden for at skaffe kapital til fremtidige investeringer, såfremt behovet skulle opstå. Selskabet har dog ikke aktuelle problemer med at skaffe kapital til de investeringer, som de umiddelbart står overfor, hvorfor der ikke er konkrete forslag på vej vedr. evt. omdannelse 15

16 DLG Har analyseret, hvorvidt andelsmodellen stadigvæk holder DLG ændrer ikke selskabsmodellen, selv om man vil fortsætte med at vokse i udlandet. DLG-koncernen har mange datterselskaber i A/S-form, hvor der også er eksterne aktionærer og investorer. Omsætning i DLG (løbende kr.) Mia. kr DLGs andel af markedet for foderblandinger i Danmark Pct Medlemmer Antal A-medlemmer Antal datterselskaber og associerede selskaber i DLG. A

17 Andelselskaber = koncerner Antal hel- og delejede selskaber i Arla, DC og DLG: 230 Heraf er 140 i udlandet DLF-TRIFOLIUM A/S Eksterne DLF A.m.b.a 17

18 Eksempel: Markfrø DLF-TRIFOLIUMs andel af markedet Pct Eksportandele for den Danske markfrøsektor Pct Græsfrø Kløverfrø Eksempel: Markfrø Eksport af markfrø: Andel til lande uden for Europa Udenlandske aktiver i pct. af ialt i DLF-TRIFOLIUM 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

19 Egenkapitalandele Thise Danish Crown DLG Danish Agro Arla Foods DLF- TiCan Kopenhagen Fur Soliditet, Pct. Planer om omdannelse fra a.m.b.a. til A/S Konklusion Behovet for tilpasninger blev synliggjort Sund debat Andels-fortalerne blev mobiliseret Ingen væsentlige strukturelle ændringer Nogle vigtige skridt kan være taget 19

20 Kritiske faktorer og erfaringer ved evt. omdannelse fra amba til A/S Èn majoritetsaktionær som betinger sig majoritet Fordele og ulemper Prisfastsættelse på landbrugsråvarer Aflønning af kapital og råvarer Leveringsret og pligt Virksomhedens strategiske udvikling Udenlandske råvarer Flytning til udlandet Transnationale fusioner mellem andelsselskaber kan indebære kulturelle, sproglige og strukturelle problemer Andelsselskaber: Vækst og vækstmodeller 12 mulige modeller for vækst 20

21 Model 1: Status quo. Der sker ikke nævneværdige strukturelle forandringer m.h.t. ejerskab m.m., og andelsselskabet er i stand til at generere vækst gennem selvfinansiering og ved at tiltrække lånekapital. DLF-TRIFOLIUM er et eksempel på en andelsvirksomhed, som via vækst er blevet globalt markedsførende - inden for dens segment. Model 2: Vækst via udenlandske medlemmer. Vækst kan også skabes ved at tilbyde udenlandske landmænd medlemskab. Det kan enten være landmænd i de lande, hvor andelsselskabet har udenlandske aktiviteter, eller det kan være udenlandske landmænd som ønsker at handle med et dansk andelsselskab. 21

22 Model 3: Fusioner med andre andelsselskaber i udlandet Andelsselskaber i to forskellige lande fusionerer. Fusionen mellem dansk MD Foods og svenske Arla i 2000 og med tyske Hansa Milch i 2011 er eksempler herpå. Model 4: Globale strategiske alliancer Andelsselskaber skaber vækst, kritisk masse og markedsmagt gennem samarbejde med andre indenlandske eller udenlandske virksomheder. Case: DLG 22

23 Model 5: Andelsselskab omdannes til aktieselskab Andelshavere beholder aktiemajoritet via fælles ejerskab i aktieselskabet Model 6: Snævre kerneaktiviteter beholdes i andelsselskab, mens øvrige aktiviteter udskilles eller udvikles som aktieselskaber Andelsselskabet har en større eller mindre ejerandel i disse aktieselskaber. DLG er et eksempel. 23

24 Model 7: Der oprettes en A/S direkte under amba Dette svarer i nogen udstrækning til model 5, men i dette tilfælde bliver andelsselskabets primære funktion at være moderselskab for aktieselskabet. Hensigten er, at eksterne investorer kan blive medejere i aktieselskabet. Denne model var grundlaget ved etableringen af DLF-TRIFOLIUM, og den er også anvendt i Danish Crown i Model 8: Amba sælges og bliver omdannet til A/S Andelshaverne får udloddet værdierne - evt. i form af aktier i køberen. Sukkerfabrikken Nykøbing, samt eksempler fra den irske mejerisektor 24

25 Model 9: New generation cooperation (NGC). Nye medlemmer af et NGC skal typisk foretage et betydeligt kapitalindskud i selskabet, idet man skal betale for en leveringsret. Denne leveringsret er typisk omsættelig, hvorved et medlem automatisk får del i værdistigningen i selskabet. Medlemmernes incitamenter til investeringer og langsigtede beslutninger er derfor relativt gode i et NGC. Model 10: Andelshavere eller andre indskyder ansvarlig lånekapital i andelsselskabet. Andelshavere (+ evt. en større gruppe af personer eller investorer med særlig tilknytning) indskyder ansvarlig lånekapital til andelsselskabet. Lånet forrentes - evt. svarende til den gennemsnitlige aktiekursudvikling for en sammenlignelig sektor. 25

26 Model 11: Diversifikation - spredning på nye forretningsområder. Andelsselskaber kan også skabe ny vækst ved at engagere sig i nye forretningsområder, som ligger uden for de traditionelle kerneområder. Dermed kan der skabes en større kritisk masse, og der kan opnås en række synergi- og stordriftsfordele inden for f.eks. afsætning, ledelse og innovation. Model 12: Øget værditilvækst og fremadrettet integration Selskaber kan skabe øget vækst ved øge værditilvæksten og ved at bevæge sig fremad i værdikæden og dermed mere fokusere på forbrugerrettede produkter 26

27 8. marts

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 2002 2 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion...9 1.1 Konklusion...9 1.2 Markedsbeskrivelse...13 1.2.1 Betydning og

Læs mere

Growth in times of crisis

Growth in times of crisis Growth in times of crisis Øresund Food Network Annual meeting Torsdag den 19. marts 2009 Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Sted, dato, enhed, anledning mv. Dias 1 Indhold Finanskrise Indhold Forløb Konsekvenser

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

INDHOLD LEDELSESBERETNING KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB. Koncernens forretningsområder 5. Resultatopgørelse 23. Ledelsesberetning 6-7

INDHOLD LEDELSESBERETNING KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB. Koncernens forretningsområder 5. Resultatopgørelse 23. Ledelsesberetning 6-7 INDHOLD LEDELSESBERETNING Koncernens forretningsområder 5 Ledelsesberetning 6-7 Koncernens hoved- og nøgletal 8 Finansiel beretning 9 Koncernens forretningsområder 11-13 Risikostyring 14-15 Ansvarlighed

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

h o v e d - o g n ø g l e ta l

h o v e d - o g n ø g l e ta l årsrapport 2010 h o v e d - o g n ø g l e ta l hoved- og nøgletal Koncern Mio. DKK 2010 2009 2008 2007 2006 Hovedtal Nettoomsætning 49.030 46.230 49.469 47.742 45.491 heraf uden for DK/SE 30.600 28.374

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 Axcelfutures bestyrelse: Fra højre Christian Frigast Managing partner, Axcel (Formand), Per Christensen

Læs mere

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF "Vi har i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem." Det sagde formanden for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han først

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 20 1312 HALVÅRSRAPPORT 1

HALVÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 20 1312 HALVÅRSRAPPORT 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 13 1 HALVÅRSRAPPORT 2 1 ARLA FOODS Vi holder vores mål om 3 procent af omsætningen for halvåret 2013, samtidig med at acontoprisen har været markant højere end i første

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Kapitalfonde i 2014/15

Kapitalfonde i 2014/15 Kapitalfonde i 2014/15 Årsskrift om god selskabsledelse i kapitalfonde Færch Plast Nets Tema om Dansk Vækstkapital II Post-exit study Generationsskifter Louis Poulsen Løgismose+ Meyers DONG Energy dvca.dk

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING 2006 blev et rigtigt godt år for ØK: Vore 3 forretninger klarede sig en del bedre end ventet og

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 214 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust, stabil og fremtidsorienteret banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

INVESTORVINKEL PÅ DET DANSKE SKATTESYSTEM

INVESTORVINKEL PÅ DET DANSKE SKATTESYSTEM Februar 2013 Rapport #04 INVESTORVINKEL PÅ DET DANSKE SKATTESYSTEM Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner og Director Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist Martin

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere