PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER"

Transkript

1 BRANCHE- VEJLEDNING PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET

2 Indledning Branchevejledning -grønsagsproduktion i væksthuse Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget (BSR 10) er sammensat af arbejdsmarkedets parter. Branchesikkerhedsrådet er oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven og godkendt af Arbejdsministeren. Branchesikkerhedsrådet har bl.a. til opgave at udarbejde branchevejledninger om arbejdsmiljøspørgsmål inden for bl.a. gartnerområdet. Denne branchevejledning er udarbejdet af et udvalg nedsat af branchesikkerhedsrådet med repræsentanter fra Specialarbejderforbundet i Danmark og Gartneribrugets Arbejdsgiverforening. Vejledningen har været forelagt til udtalelse i Direktoratet for Arbejdstilsynet og godkendt af Branchesikkerhedsrådet den Vejledningen er udarbejdet med baggrund i gældende lovgivning. Vejledningen indeholder desuden en række gode råd og anvisninger til virksomheder og ansatte i forbindelse med grønsagsproduktion i væksthuse. Svend Erik Jacobsen Formand Sv. O. Pedersen Næstformand Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udarbejdet denne branchevejledning om arbejde i væksthuse med produktion af agurker, tomater og peberfrugter. Formålet med vejledningen er at give forslag og gode råd til hvorledes arbejdet med at passe planterne samt at plukke og pakke grønsagerne kan foregå mest hensigtsmæssig, set ud fra et ergonomisk synspunkt. Vejledningen henvender sig primært til gartneriejere og ansatte i produktion. Indhold Grønsagsproduktion, formering af nye planter 3 Plantepasning, tomater peber agurker 4 Høst af væksthusgrønsager, tomater peber agurker 6 Rydning af husene 7 Pakkerum 8 Gulvforhold, værnemidler m.m. 9 Ensidigt gentaget arbejde 10 Henvisninger, tidligere udsendte vejledninger 11 2

3 Grønsagsproduktion Formering af nye planter Produktion af peber, agurker og tomater i væksthuse under danske forhold foregår efter et forholdsvis fast mønster, hvor man sidst på året begynder at formere planter til det kommende års produktion. Ved tomat- og peberproduktion foregår produktionen med de samme planter hele sæsonen. Ved agurkeproduktion er det meget normalt, at der omplantes i løbet af sommeren. Hen på efteråret når udbyttet bliver så lavt, at det ikke er rentabelt at høste, bliver husene ryddet og rengjort, så de er klar til næste sæson. Lys og temperaturforhold gør, at det ikke på nuværende tidspunkt er økonomisk rentabelt at producere i den mørke og kolde del af året. Formering af nye planter starter normalt først på vinteren. Dette arbejde foregår kun i en lille del af væksthusarealet, og normalt et sted hvor det er muligt at tilføre ekstra varme og lys. Arbejdet med formering af nye planter varer sammenlagt ca. 1 uge pr. år. Ved agurkeproduktion, hvor der normalt nyplantes 2 gange om året, varer udplantningsarbejdet tilsvarende ca. 2 uger pr. år. De nye planter dyrkes i små potter eller prikles ud og sættes på afstand. Herefter stilles planterne i et væksthus under passende lys- og varmeforhold indtil de har nået en størrelse, så de kan flyttes til det sted, hvor de skal vokse resten af vækstperioden. Når potterne placeres i væksthuset, skal det være i en ergonomisk hensigtsmæssig højde og bredde. Hvis arbejdet foregår i en ubekvem stilling, er det vigtigt, at det foregår over en meget kort periode pr. arbejdsdag. Det er vigtigt, at formeringsarbejdet planlægges, så det under de givne forhold kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, dog under behørig hensyn til at dette arbejde kun foregår ca. 1 til 2 uger om året. Korrekt arbejdsstilling Forkert arbejdsstilling 3

4 Plantepasning Tomaterne står i lange rækker, opbundet i snore der via en vindsel med ekstra snor er fastgjort i en ståltrådsline over planterækken. I vækstperioden snos planterne om opbindingssnoren. Når planterne når ståltrådslinen, sænkes planten ved at frigøre snor fra vinslen. Dette arbejde foregår ved at planten holdes oppe med den ene hånd samtidig med, at der frigøres snor fra vinslen med den anden. Ved dette arbejde står plantepasseren ofte på en vogn, som er ophængt med køreruller på et rør eller en vogn, der er placeret på rør, som er placeret lige over jorden (bundrør). Arbejdsvogn på bundrør Ved sænkning af planterne, skal plantepasseren op i højde med toppen af tomatplanten, så armene ikke skal løftes unødvendigt højt. Dette kan ske ved at anvende kørevogne, som reguleres i højden. Det er samtidig vigtigt, at komme så tæt ind på planterne som muligt. Afhængig af planternes og bladenes omfang bør afstanden til planterne være så lille som mulig, dog højst 25 cm. Tomatplanterne skal gennem vækstsæsonen sænkes ca. 1 gang pr. uge. Bundrør er mere hensigtsmæssigt end rør over planterne med køreruller til placering af "arbejdsvognen". Ved anvendelse af bundrør, er det muligt at anvende en vogn, som kan komme tættere på planterne, ligesom denne type er mere stabil. Planterne sænkes på arbejdsvogn med toprør Sikring af arbejdsvogn på toprør 4

5 Når planterne har nået en passende størrelse, og lysog temperaturforhold før det muligt, bliver planterne sat ud, hvor de skal vokse resten af vækstperioden. Ved nybyggeri må det anbefales, at der anvendes bundrør. I gartnerier, hvor der bruges vogne, som er ophængt på rør over planterne, skal vognen være sikret med en lås, så den ikke falder ned, når den er i bevægelse. Pasning af planterne består i afbladning, opsnoring og beskæring af planterne ca. 1 gang pr uge. Til dette arbejde står eller sidder plantepasseren på en vogn, som er ophængt på toprør eller placeret på bundrør. Plantepasseren skal her kunne arbejde tæt på planten, på samme måde som når planten sænkes. Afbladning af plante fra arbejdsvogn Peberplanter er ligeledes plantet i lange rækker og ophængt i snore. Peberplanter er ikke så hurtigt voksende som tomater, og de skal derfor ikke sænkes. Pasningsarbejde består hovedsageligt i beskæring af planterne. Agurker plantes i lange rækker og ophænges i snore, som fastgøres til en ståltrådsline. Pasningsarbejdet består hovedsageligt i at planterne skal beskæres med passende mellemrum. Dette foregår ved, at plantepasseren går ned mellem planterækkerne og fjerne overflødige blade. De afrevne blade fjernes fra gangarealet, så det ikke bliver glat at gå på. Modsat tomater skal agurkeplanter ikke sænkes. Dette bevirker, at alt pasningsarbejde kan foregå fra jorden. Opbinding af agurkeplanter 5

6 Høst af væksthusgrønsager Høst af tomater, peber og agurker er det centrale i hele produktionen af væksthusgrønsager. Dette arbejde foregår manuelt ved at medarbejderne går eller kører på plukkevogne op imellem rækkerne. Den daglig mængde som skal høstes, vil variere afhængig af vejret og tidspunktet på vækstsæsonen. TOMATER Høst af tomater foregår ved at medarbejderne går mellem rækkerne og lægger de høstede tomater i kasser eller lignende, som placeres på plukkevognen. Vognen skubbes fremad efter behov. De første tomater på planten høstes under knæhøjde, hvilket skyldes, at tomater modnes nedefra og opefter. Efter 3-4 uger kan der høstes op til hoftehøjde. I den periode hvor tomaterne høstes under knæhøjde, skal der være mulighed for at medarbejderen kan sidde ned under plukkearbejdet, f.eks. på plukkevognen, så man undgår at stå i en foroverbøjet stilling. PEBER Høst af peberfrugter foregår fra en vogn, som kan køre imellem planterne. Peberfrugterne plukkes ligeledes i kasser eller lignende, som er anbragt på plukkevognen. Kasserne skal være anbragt på en måde, så det er let og bekvemt at lægge peberfrugterne i kassen. Høst af peberfrugter AGURKER Høst af agurker foregår på samme måde, som høst af tomater, ved at medarbejderen går imellem rækkerne og skærer agurkerne af og lægger dem i en kasse, som er anbragt på kørevognen. Høst af agurker Høst af tomater i forskellige højder Nedskæring af planter inden samling 6 Rydning af husene

7 Rydning af husene Når vækstsæsonen er slut, skal væksthusene ryddes, rengøres og desinficeres, så de er klar til den kommende sæson. Før dette arbejde starter, skal planter og vækstmedie udtørres mest muligt, så de er klar til den kommende sæson. Herefter bliver planterne skåret ned og transporteret bort. Vækstmediet skæres i stykker af ca. 90 cm, så det er lettere at håndtere. Til at transportere affaldet ud til gangarealerne er det hensigtsmæssigt at anvende plukkevognene eventuelt monteret med en palle. Når vognen er trukket ud til gangarealerne, skal der, hvor det er muligt, anvendes en truck eller lignende til at transportere affaldet bort. Hvis der anvendes bekæmpelsesmidler til nedvisning kræves sprøjtecertifikat, og gældende regler for håndtering af bekæmpelsesmidler skal overholdes. Check arbejdspladsbrugsanvisning og eventuelt andet vejledningsmateriale. Til nedskæring af stænglerne anvendes ofte buskryddere. I forbindelse hermed skal følgende personlige værnemidler benyttes: Sikkerhedsfodtøj med skærehæmmende indlæg Øjenværn Høreværn Selerne bør være brede og polstrede Åndedrætsværn med minimum P-2 filter, når arbejdet er støvende. I forbindelse med rengøring og desinfektion af væksthusene skal anvisningerne i følgende branchevejledninger følges: "Rengøring af glatte gulve og gangarealer i væksthuse" "Anvendelse af højtryksrensere" "Rengøring af udvendigt drivhusglas". Nedskæring af gamle planter Planterester samles - inden de transporteres bort 7

8 Pakkerum De fleste gartnerier har et pakkerum, hvor produkterne gøres klar til forsendelse. På nogle gartnerier pakkes og sorteres produkterne, så de kan sendes direkte til butikken. I andre gartnerier pakkes produkterne i kasser og sendes til sortering hos salgsforeningen/grossisten. Det er vigtigt at arbejdsstedet ved pakkeborde m.v. er indrettet på en sådan måde, at de personer, som arbejder i pakkeriet undgår flest mulige løft og vrid i kroppen. Pakkebordet skal kunne indstilles til individuel højde og behov i forhold til arbejdsopgaven, f.eks. med regulerbar trinvis indstilling. Justerbare pakkeborde I nogle gartnerier og særlig agurkegartnerier anvendes plastfolie til indpakning. Under indpakning opvarmes plastfolien og der sker en nedbrydning og fordampning af både plast og tilsætningsstoffer. Hvor der anvendes opvarmet folie til indpakning, skal der etableres udsugning. Udsugningen udføres som punktudsugning med afkast til det fri. Når kasserne stables på paller, skal der kunne indtages hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Dette kan opnås ved at anvende tekniske hjælpemidler, så som palleløfter eller lignende. Der må ikke stables over skulderhøjde og under midtlår uden brug af tekniske hjælpemidler. Arbejde i et gartneri indebærer meget stående og gående arbejde. Det er derfor vigtigt at anvende fastsiddende og hensigtsmæssigt fodtøj med stødabsorberende bund. Palletering af kasser 8

9 Gulvforhold Værnemidler Gulvet i arbejdsrummet og under de enkelte arbejdspladser skal være plant og uden ujævnheder. Hvis gulvet anvendes til transport skal niveauforskelle udlignes f.eks. med slisker og ramper, hvor stigningen udgør max. 1:50. Hele arbejdsstedet, det vil sige væksthus, pakkerum, gangarealer m.v., skal desuden holdes forsvarligt rent og ryddeligt, så arbejdsforholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Værnefodtøj med beskyttelseståhætte, skal bruges, hvor der er risiko for klemning, eller hvor der er risiko for fodskade fra faldende genstande, f.eks. hvor der håndteres eller arbejdes med tunge og uhåndterlige genstande, dvs. over kg. Jo mere skarpkantet og hård genstanden er, jo større er risikoen for skader derfor lavere vægt. Plantesaft kan svie i sår og revner i fingrene, hvorfor det kan være hensigtsmæssig i sådanne situationer at anvende handsker. Hvis der anvendes arbejdshandsker af PVC eller nitril til plukkearbejdet, kan der inden i gummihandsken bruges en tynd bomuldshandske, så det hele tiden sikres, at hånden er tør. For indretning af arbejdspladsen i øvrigt f.eks. velfærdsforhold henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning. 9

10 Variation af arbejdsopgaver Variation af arbejdsopgaver er en metode, som kan tages i anvendelse for at modvirke ensidigt gentaget arbejde. Definitionen på ensidigt gentaget arbejde er arbejde, hvor en eller flere af følgende faktorer indgår: Lav selvbestemmelse Enkelte arbejdsopgaver Ensidige arbejdsbevægelser Hyppige arbejdsbevægelser fastlåste arbejdsstillinger Højt arbejdstempo Højt synskrav. Ved at skifte arbejdsopgaver og arbejdsstillinger, d.v.s. ved at virksomheden har jobrotation, er det muligt, at reducere belastningerne på den enkelte muskel og det enkelte led og derved minimere, at der opstår lidelser i bevægeapparatet. Der er flere muligheder for jobrotation. Men det vigtigste er, at man skifter arbejdsfunktioner, så man får en så varieret arbejdsdag som muligt. Indlagt i plukkearbejdet kan f.eks. være arbejdsopgaver med: Afhente tom emballage Aflevere fyldt emballage på plukkegang Oprydning efter plukning Plantepasning Pakning. Det er vigtigt, at det internt i gartneriet aftales, hvorledes arbejdsopgaverne kan varieres. 10

11 Henvisning til love bekendtgørelser, AT-meddelelser m.v. Tidligere udsendte vejledninger Yderligere information/ oplysninger Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse 184 af 22/3-95 om Lov om arbejdsmiljø med senere ændringer Arbejdstilsynets bekendtgørelse 746 af 28/8-92 om Brug af personlige værnemidler Arbejdsministeriets bekendtgørelse 867 af 13/10-94 om Arbejdets udførelse Arbejdsministeriets bekendtgørelse 516 af 14/6-96 om Unges arbejde Arbejdsministeriets bekendtgørelse 1163 af 16/12-92 om Faste arbejdssteders indretning Arbejdsministeriets bekendtgørelse 1181 af 18/12-92 om Virksomhedens sikkerhedsog sundhedsarbejde Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1164 af 16/12-92 om Manuel håndtering Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 15/12-92 om Anvendelse af tekniske hjælpemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse 561 af 24/6-94 om Indretning af tekniske hjælpemidler AT-meddelelse nr om Temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdspladser AT-meddelelse nr om Unges arbejde At-meddelelse nr om Manuel håndtering At-meddelelse nr om Vurdering af løft At-meddelelse nr om Ensidigt belastende arbejde 1. Ensilagesiloer 2. Bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage 3. Gældende regler på gartneriområdet sikkerhed og arbejdsmiljø 4. Krematorier sikkerhed og arbejdsmiljø 5. Støv- og mikroorganismer i landbruget 6. Rengøring af glatte gulve og gangarealer i væksthuse 7. Rengøring af malkeanlæg 8. Anvendelse af højtryksrenser 9. Rengøring af inventar i væksthus 10. Rengøring af udvendigt drivhusglas 11. Børn og unges arbejde i jordbruget 12. Arbejdsmiljø i svinestalde 13. Ensidigt, gentaget arbejde. Vejledninger om valg af personlige værnemidler UDENDØRS særlige udbringningsmetoder UDENDØRS traktorer og lignende INDENDØRS væksthuse og lignende Branchesikkerhedsrådets konsulenttjeneste: Arbejdsgiverorganisationer Torsøvej Risskov Tlf Arbejdstagerorganisationer Kampmannsgade 4 Postboks København V Tlf

12 Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledninger kan købes i Arbejdsmiljø-fondets ekspedition tlf Arbejdsmiljøfondet ISN Varenr BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET

FORORD. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Johnny Ulff Larsen Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere

FORORD. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Johnny Ulff Larsen Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere G R A V I D E S A R B E J D S M I L J Ø I G A R T N E R I E R FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Branchevejledning. Ergonomi i tandplejen

Branchevejledning. Ergonomi i tandplejen Branchevejledning Ergonomi i tandplejen 2 Indhold Indledning 3 Arbejdet på klinikken 4 Tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet 6 Indretning af arbejdspladsen 10 Arbejdspladsvurdering 15 Her kan du få

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Indledning Regler Arbejdsmiljøproblemer

Indledning Regler Arbejdsmiljøproblemer Indledning Denne vejledning omhandler arbejdsmiljøet i fiskeindustrien og udtrykker det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker at fremme ved arbejde i fiskeindustrien. Med Arbejdstilsynets planlagte

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER B R A N C H E V E J L E D N I N G O M O P S T I L L I N G O G N E D - T A G N I N G A F S T I L L A D S E R BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering Gartneri og planteskole Den Grønne Sikkerhedsbus Dato: Virksomhed: Adresse: Postnr./by: Kontaktperson: E-mail: Telefon: Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Ergonomi og Frisører Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Forord Frisørfaget er et servicefag, hvor kunderne kommer i første række, selv om det kan være på bekostning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere