KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE?"

Transkript

1 KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap

2 Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning også til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? seksualundervisning til unge med handicap Sammenslutningen af Unge Med Handicap og Socialt Udviklingscenter SUS, 2015 Tekst SUMH og SUS Foto Maria Fonfara Layout 1508 Tryk Lasertryk Udarbejdet på baggrund af erfaringer fra det toårige projekt LigeLyst Billederne i rapporten er fra LigeLysts kampagne om handicap og seksualitet. Se mere på Alle har ret til et seksualliv og til seksualoplysning og -undervisning. Det gælder selvfølgelig også unge med handicap. Vi ved fra undersøgelser, at seksualundervisning ikke bliver prioriteret i grundskolen. Og i endnu mindre grad på botilbud, dagtilbud, STU er (den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse) og andre tilbud for unge med handicap. Det betyder, at de unge ikke får den fornødne viden om, hvordan man får et godt kærligheds- og sexliv, og hvordan man beskytter sig mod graviditet og kønssygdomme. Den manglende oplysning kan i værste fald føre til seksuelle overgreb. Risikoen for at blive udsat for overgreb er to tre gange større, hvis man har et handicap, blandt andet fordi nogle unge med handicap kan have svært ved at mærke egne eller andres grænser. Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Socialt Udviklingscenter SUS har i to år samarbejdet om projekt LigeLyst. Projektets medarbejdere har ydet seksualundervisning og rådgivning til mere end 1200 unge med handicap på skoler, bosteder, dagtilbud mv. Side 3 Denne rapport beskriver de erfaringer og perspektiver, vi gennem projektet har fået på seksualundervisning til unge med handicap. Den bygger på seksualundervisernes erfaring og på udsagn fra unge med handicap og ansatte på skoler, i botilbud og dagtilbud. Med afsæt i erfaringerne fra projektet giver vi tre anbefalinger til god seksualundervisning til unge med handicap, med det formål at de opnår seksuel sundhed og trivsel og undgår overgreb. Rapporten henvender sig til beslutningstagere på nationalt og kommunalt niveau og lokalt ude på landets institutioner og tilbud for unge med handicap. LigeLyst juni 2015

3 Kan man blive gravid af at bolle? Definition Unge med handicap Kasper inviterer gerne piger ud, men vil helst ses med dem privat. Læs Kaspers historie på Unge med handicap dækker over unge med fysiske handicap som muskelsvind, gigt og cerebral parese samt unge med kognitive handicap som udviklingshæmning, hjerneskade, autisme mv. Gruppen dækker også over unge med adfærds-, kontaktog trivselsproblemer (AKT), som ikke nødvendigvis har et diagnosticeret handicap. Til rapporten her har vi primært interviewet unge med udviklingshæmning og unge med AKT-problemer. Side 5

4 Kan man blive gravid af at bolle? 09 3 anbefalinger til god seksualundervisning til unge med handicap Indhold 13 Gevinster ved seksualundervisning Seksualundervisningen giver vigtig viden og redskaber til de unge Seksualundervisningen giver de unge forbedret trivsel Personalet får øget motivation til at arbejde med seksualundervisning Barrier for god seksualundervisning Manglende faglighed blandt personalet Manglende prioritering af seksualundervisningen Fastlåste normer hos personalet Hvad skal der til at sikre god seksualundervisning for unge med handicap? Der skal ske en holdningsændring Seksualundervisning skal prioriteres i kommunerne Personalet skal klædes på til at tale om seksualitet LigeLyst kort Litteratur

5 Lasses sexliv har ændret sig efter, at han kom til at sidde i kørestol. Læs Lasses historie på Kan man blive gravid af at bolle? 3 anbefalinger til god seksualundervisning til unge med handicap Side 9

6 Der er store positive effekter ved at lave seksualundervisning til unge med handicap. Det viser erfaringer fra projekt LigeLysts seksualundervisning og rådgivning til mere end 1200 unge med handicap, på STU er, botilbud og dagtilbud. 3 anbefalinger til god seksualundervisning til unge med handicap 01 Seksualundervisning og -oplysning giver de unge viden om og redskaber til at udfolde seksuallivet og dets mange facetter, og dermed øget trivsel. LigeLysts seksualundervisning har også skabt øget motivation og åbenhed blandt personalet på skoler og sociale tilbud, så de er bedre rustet til selv at lave seksualundervisning. Med afsæt i erfaringerne fra projekt LigeLyst følger her tre anbefalinger til at sikre god seksualundervisning til unge med handicap. Anbefalinger til politiske tiltag på både nationalt og kommunalt niveau. Og anbefalinger om, at personale skal klædes bedre på til at varetage seksualundervisning og oplysning til unge med handicap Side 10 Der skal ske en holdningsændring. Det er en pligt for tilbud til unge med handicap at have øje for alle aspekter af livet, hvilket selvfølgelig også indebærer seksualiteten. De seksuelle aspekter af tilværelsen bliver dog alt for ofte negligeret eller helt glemt på landets tilbud til unge med handicap. Der skal øget fokus på, at unge med handicap også har en seksualitet, og skoler, bo- og dagtilbud til unge med handicap bør i højere grad prioritere seksualundervisning. Ansvar: Politikere Seksualundervisning skal prioriteres i kommunerne. Landets kommuner bør prioritere at uddanne seksualvejledere, som kan garantere, at alle unge med handicap i den pågældende kommune kan modtage seksualundervisning. Det er ofte en fordel at få seksualundervisning af andre end de daglige pædagoger og lærere. Et kommunalt organiseret korps af seksualvejledere vil kunne opfylde dette behov. Ansvar: Landets kommuner 33-årige Sanjin kan godt lide piger, men kan godt føle sig lidt bundet i et parforhold. Læs mere om Sanjin på Personale skal klædes på til at tale om seksualitet. Det daglige personale på tilbud til unge med handicap har et ansvar for at have et fortsat fokus på seksualitet og udvise åbenhed i forhold til emner, der relaterer sig til seksualiteten. Meget personale oplever dog, at det kan være et svært emne at håndtere og mangler tilpassede materialer og metoder. Ledelsen på landets tilbud til unge med handicap har derfor et ansvar for, at personalet føler sig klædt på til at sikre den unges seksuelle trivsel. Ansvar: Ledelse på landets tilbud til unge med handicap Side 11 3 anbefalinger til god seksualundervisning til unge med handicap

7 Vicky og Thomas er kærester. De bor på hver deres bosted og ses så ofte de kan komme til det. Læs deres historie på Kan man blive gravid af at bolle? Gevinster ved seksualundervisning til unge med handicap Side 13

8 Gevinster ved seksualundervisning til unge med handicap Seksualundervisning giver viden og redskaber til de unge Denne del af rapporten viser, at der er store positive effekter ved at lave seksualundervisning til unge med handicap. Det giver de unge viden om og redskaber til seksuallivet og dets mange facetter og dermed en øget trivsel og samtidig skaber det en øget motivation og åbenhed blandt personalet, således at de er bedre rustet til at lave seksualundervisning. Alle unge med handicap har selvfølgelig behov for basal seksualundervisning om kroppens anatomi, kønssygdomme, graviditet og prævention, parforhold og sexliv og hvad der ellers hører til seksualundervisning for unge mennesker. Der er ekstra god grund til at tilbyde seksualundervisning til unge med handicap, fordi der kan knytte sig forskellige udfordringer til handicappet. Har man et fysisk handicap, kan det eksempelvis være vanskeligere at finde ud af, hvordan man kan tilfredsstille sig selv, eller hvordan man kan have et aktivt sexliv, når kroppen sætter nogle begrænsninger. Det kan også være vanskeligt at forholde sig til hjælpere eller personale, når man skal have et aktivt sexliv med sig selv eller andre, hvor går grænsen for deres involvering? For unge med kognitive vanskeligheder kan evnen til at tænke abstrakt være en udfordring for seksualiteten eller kærlighedslivet. De kan have svært ved normer og sociale spilleregler og kan derfor let komme til at overskride egne eller andres grænser. Unge, som har problemer med adfærd, kontakt og tilknytning kan have svært at finde en kæreste eller omvendt have det svært, fordi de involverer sig med for mange kærester, måske på samme tid. Side 14 Side 15

9 Vidste du at 70 % af mennesker uden handicap er meget tilfredse med deres sexliv mens det kun gælder 37 % af mennesker med et psykisk handicap? Gevinster ved seksualundervisning til unge med handicap SFI, 2013 For Sanjin er sexlivet vigtigt og den pige han er sammen med skal helst have lidt erfaring. Læs Sanjins historie på Kan man blive gravid af at kneppe? I LigeLysts seksualundervisning har vi mødt mange af de udfordringer, de unge har: En ung fyr, som deltog i et undervisningsforløb, troede, at man kunne blive gravid af at bolle, men ikke at kneppe og knalde. Nogle unge med handicap skal have hjælp til at få gang i seksualiteten og seksuallivet. De skal have viden, input og har måske brug for at få fortalt, at det er okay at have seksuelle følelser, som ellers har været gemt væk. En ung mand fra et dagtilbud fortalte, at han ikke fik noget ud af undervisningen, fordi det var svært og ulækkert. Efterfølgende spurgte han seksualunderviseren, hvordan man bollede, for det ville han gerne vide. Den unge betragtede emnet som ulækkert og forbudt, som noget, man ikke talte om. Omvendt var han tydeligvis interesseret, men havde måske aldrig haft et rum til at tale med nogen om seksualiteten. Andre unge har et meget aktivt seksualliv og forholdsvis stor viden på området. De har måske brug for en hjælpende hånd til, hvordan de passer på sig selv, og redskaber til, hvordan de mærker egne grænser. En ung kvinde på et bosted spurgte, hvad man kunne gøre, hvis ens kæreste ville bolle hele tiden, men man ikke selv havde lyst, og det gjorde ondt. Kvinden havde et aktivt seksualliv, men havde behov for råd til, hvordan hun fik lært at sætte grænser, og brug for at vide, at det er okay at sætte grænser også over for ens kæreste. Unge med handicap har forskellig viden om seksualitet og seksuallivet og indimellem også nogle fejlagtige forståelser af, hvad der er hvad. En ung fyr grinede, da ordet voldtægt blev nævnt i undervisningen. Da underviserne spurgte ind til det, viste det sig, at han ikke vidste, hvad det betød eller indebar. Måske havde han aldrig fået fortalt, hvad en voldtægt er, og at det er ulovligt. Side 17

10 Seksualundervisningen giver de unge forbedret trivsel Vidste du... SFI, 2013 Christian er 25 år gammel. Han dater gerne og møder ofte mændene på nettet. Læs hans historie på Mange unge med handicap har ofte ikke haft særligt meget seksualundervisning. Dels fordi undervisningen ikke er blevet prioriteret i deres skoletid, dels fordi de ikke i samme grad som andre unge får viden om kroppen og sex fra venner, tv og nettet. Unge med handicap har ofte ikke mulighed for at udforske seksualiteten alene, fordi de ofte er omgivet af forældre, pædagoger og hjælpere. Seksualundervisning til unge med handicap har derfor stor værdi for den enkelte, da det for manges vedkommende er ny viden. Derfor giver seksualundervisning dem bedre trivsel og tro på deres kærligheds- og seksualliv. Ret til sex Flere unge med handicap var begejstrede for LigeLysts seksualundervisning og understregede, at de havde lært noget nyt og noget om sig selv. En ung mand fra et dagtilbud udtrykte det således; Side at 70 % af mennesker uden handicap er meget tilfredse med deres sexliv mens det kun gælder 47 % af mennesker med et fysisk handicap? Jeg har haft det meget svært med det her. Fordi jeg har ikke følt, at jeg har haft brug for eller ret til det, eller hvad man nu kan kalde det (...) Det jeg lærte mest af var, at man har ret til sex, altså forstå mig ret ik. Siden jeg var 18 har jeg ikke haft det. Jeg har prøvet det én enkelt gang eller to nu, men ellers har jeg aldrig prøvet det. Seksualundervisningen har for denne unge mand betydet, at han har fået en helt basal tro på, at det er okay at have seksuelle lyster og at udleve dem. Noget han, selvom han var midt i 30 erne, ikke har vist før. Med undervisningen har han fået øget tro på sig selv og sin ret. Også mange af de ansatte peger på, at de unge i høj grad har fået forbedret trivsel efter seksualundervisningen. Flere understreger dog, at en enkelt undervisningsgang ikke er nok til at skabe forandring, det er nødvendigt med et længere forløb, blandt andet fordi de unge som nævnt ikke får den uformelle læring via venner, tv og nettet. Side 19

11 Vidste du at 70 % af mennesker uden handicap er meget tilfredse med deres sexliv mens det kun gælder 37 % af mennesker med et psykisk handicap? SFI, 2013 Personalet får motivation til at arbejde med seksualundervisning Mie bruger meget tid på at føle, dufte og sanse, når hun er sammen med en fyr. Læs Mies historie på For personalet på STU er, i botilbud og dagtilbud kan det være svært at tage hul på seksualundervisningen. Seksualitet er et privat emne, og hvordan skal man tale om det på en professionel måde? Ifølge mange ansatte var det i høj grad de medarbejdere, som i forvejen interesserede sig for emnet, der fik øget motivation og åbenhed til arbejdet med seksualundervisningen. For LigeLyst har formålet med seksualundervisningen derfor også været at motivere de ansatte til selv at varetage seksualundervisningen fremover. Det var svært for medarbejderne at tage undervisningen og metoderne til sig, hvis ikke de havde arbejdet med emnet før. Seksualundervisningen var på mange skoler og sociale tilbud styret af enkelte engagerede medarbejdere, som mener, at seksualundervisningen er vigtig. Det er selvfølgelig problematisk, hvis seksualundervisningen til unge med handicap er afhængig af sådanne lokale ildsjæle. De ansatte, der har deltaget i projektet, fortæller at der er kommet øget åbenhed og motivation blandt personalet, der har været involveret i seksualundervisningen, til at tale om seksualitet. Både med hinanden og med de unge. En ansat siger det således; Efterfølgende er det blevet nemmere for os at tale om det. Borgerne snakker stadig om den dag. Vi bruger det hele tiden og kan henvise tilbage til den dag: Kan I huske, da vi snakkede om det og det. På den måde er det blevet meget nemmere for os at arbejde med det og tage emnerne op. Side 21

12 Intimiteten er vigtig for Kasper. Han har et stort behov for at bruge sin krop og at røre og se. Læs Kaspers historie på Kan man blive gravid af at bolle? Barrierer for god seksualundervisning til unge med handicap Side 23

13 Barrierer for god seksualundervisning til unge med handicap Manglende faglighed blandt personalet Flere forhold spiller ind på, at unge med handicap i dag ikke får den fornødne seksualundervisning. Det kan være manglende faglighed hos personalet og manglende prioritering af seksualundervisningen, både blandt ledere af STU er, dagtilbud og botilbud, i kommunen og fra politisk hold. Personalets normer kan også være en barriere. For ansatte på skoler, bo- og dagtilbud for unge med handicap kan det være svært at forholde sig til, hvordan man arbejder professionelt med seksualitet. Det kan eksempelvis være vanskeligt at vide, hvordan man hjælper en ung, der har været udsat for en voldtægt, men ikke helt forstår omfanget af det. Eller vanskeligt at vide, hvordan man hjælper en, som godt kan lide at røre ved rødt plastik og bliver opstemt af det. Det kan være vanskeligt at forstå seksualiteten, når den kognitive udviklingsalder ikke stemmer overens med den fysiske alder på hvilket niveau skal de unge undervises, og på hvilken måde? Endelig kan det være svært at tale om emnet, fordi det kan involvere de ansatte selv. Hvordan sikrer man de unge et privatliv, hvis de bor på et bosted? Skal personalet hjælpe dem med at købe porno eller prostituerede, og hvor langt går deres hjælp? Her handler seksualundervisningen ikke kun om de unge, men også om den enkelte ansattes egen etik og moral. Det kræver selvsagt nogle gode redskaber og metoder i undervisningen samt et fagligt fokus på et svært emne. Rum til at tale om det svære LigeLysts seksualundervisere brugte ofte tid på at skabe åbenhed om disse svære etiske og moralske emner. Der blev stillet spørgsmål, som de ansatte ikke havde reflekteret over, eller ikke har kunnet overskue at reflektere over. De unge blev fx spurgt, om de kunne få hjælp til få fat i en prostitueret, eller om de måtte sove med deres kærester, og hvis ikke, hvorfor ikke? Mens de ansatte lyttede med. På den måde blev der skabt et rum for, at de ansatte og de unge kunne tale sammen om de svære emner. Og personalet fik mulighed for at tage stilling til deres egen faglighed. Side 24 Side 25

14 Manglende prioritering af seksualundervisning Jeanette kan have svært ved visse seksuelle stillinger. Læs hendes historie på For elever i folkeskolen og på specialskoler er undervisning i faget Sundheds- seksualundervisning og familiekundskab obligatorisk. Det gælder ikke på STU er, botilbud, dagtilbud og andre tilbud for unge med handicap. Her er rammerne for undervisningen Socialstyrelsens Seksualitet på dagsordenen en håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse. Håndbogen uddyber, hvordan de ansatte kan arbejde professionelt med seksualitet. Fordi undervisningen ikke er obligatorisk, kan det betyde, at mange ansatte ikke prioriterer den på samme vis, som hvis den var. Håndbogen lægger op til, at seksualundervisning er noget man kan gøre, ikke noget man skal gøre. Mangler redskaber og tid Erfaringerne fra undervisningen i LigeLyst er som nævnt, at seksualundervisningen ofte bliver varetaget af enkelte engagerede medarbejdere på STU er, i boog dagtilbuddene. Medarbejdere, som synes, at det er vigtigt, men som også i høj grad giver udtryk for at de mangler gode redskaber og metoder i undervisningen. Det gælder både lærere og pædagoger. Seksualun- Side 26 dervisning/oplysning blev først en obligatorisk del af pædagoguddannelsen i 2014 med et modul om Kønsidentitet, seksualitet, ligestilling og familieformer. En mandlig deltager gav udtryk for at han aldrig eller sjældent havde fået seksualundervisning eller -oplysning før. Det er et virkeligt godt program. Vi taler ikke så tit om det, det er kun derhjemme, jeg taler om det. På trods af at manden nærmede sig 50 erne, havde han aldrig rigtigt talt med andre end sine forældre om sex. Spørgsmålet er, om de giver ham den fornødne oplysning? LigeLyst mødte engagerede medarbejdere på STU er, botilbud og dagtilbud, men som med så meget andet er de afhængige af at få afsat timer til at arbejde med emnet. Et sted havde kommunen en uddannet seksualvejleder, men hun havde kun én time om ugen til alle kommunens tilbud, hvilket slet ikke var tilstrækkeligt for hende. Side 27 Barrierer for god seksualundervisning til unge med handicap

15 Barrierer for god seksualundervisning til unge med handicap Fastlåste normer hos personalet 29-årige Tina har oplevet at blive afvist af en fyr på nettet. De kunne godt knalde, men han ville ikke være kærester med hende. Læs Tinas historie på Hvordan er man rigtige kærester? Hvor mange må man gå i seng med? Og hvad er okay at tænde på seksuelt? Det kan der være mange holdninger til. Erfaringerne fra LigeLyst er, at de professionelle, der skal støtte de unge, ofte har nogle faste holdninger til og normer for, hvad de mener, er okay og ikke okay. Holdninger, som det er svært at rokke ved. Seksualundervisningen i LigeLyst har i høj grad også bestået i at undervise personalet, ved at stille provokerende spørgsmål eller udfordre deres normer. De forskellige normsæt kom ofte til udtryk ved den forudgående samtale, hvor de ansatte satte underviserne ind i de unges styrker og udfordringer for at afklare undervisningens retning. Her ville de ansatte ofte gerne have underviserne til at underbygge deres forståelse af, hvad der er normalt at gøre. Nogle gange støder personalets ønsker om, hvordan noget skal være, også sammen med praksis. På et bosted arbejdede de unge med stedets seksualpolitik, dvs. de ansattes seksualpolitik. De havde klare regler om, at de ikke måtte gå ind på de unges værelser uden tilladelse. Men de unge oplevede ikke, at disse regler gjaldt i praksis. De fortalte, at de ansatte kom brasende ind på deres værelser i tide og utide og låste døren op, når de ønskede. Under et seksualundervisningsforløb fortalte de ansatte på forhånd, at eleverne kunne have svært ved at tale om emnet, og at det eksempelvis ikke var en god idé at uddele kondomer, da det kunne være grænseoverskridende for de unge. De unge var dog af en helt anden opfattelse. Undervisningen havde været for let, og de var kommet meget længere end til blot at holde i hånd. Side 29

16 Julie vil gerne have en kæreste, men kun hvis hun kan mærke det helt ind i hjertet. Læs Julies historie på Kan man blive gravid af at bolle? Hvad skal der til at sikre god seksualundervisning for unge med handicap? Side 31

17 Hvad skal der til at sikre god seksualundervisning for unge med handicap? Der skal ske en holdningsændring Vi ved at, der er gode gevinster ved seksualundervisning. Hvad der skal til for at sikre den gode seksualundervisning fremadrettet? Først og fremmest må der ske en holdningsændring både blandt ansatte på skoler, i bo- og dagtilbud og i samfundet generelt. Seksualundervisningen skal i højere grad prioriteres i kommunerne og personalet skal klædes på til at tale om seksualitet. Der er stadig behov for en holdningsændring for at sikre et nødvendigt fokus på seksualundervisning til unge med handicap. Det gælder både i samfundet generelt og blandt ansatte og ledere på skoler, botilbud og dagtilbud. Formålet med LigeLysts seksualundervisning har også været at bygge bro mellem de ansatte og de unge. Det har underviserne gjort ved at skabe et rum til at tale om et emne, som mange ansatte finder svært. Seksualundervisningen bliver ofte varetaget af enkelte engagerede medarbejdere, som finder emnet vigtigt. Det er vigtigt, at undervisningen bliver et fælles anliggende. På en STU fortalte de unge, at de ikke havde tillid til at tale med de ansatte om seksualitet. De følte ikke, at det var rart at tale med de ansatte om emnet, da de ikke var uddannet og måske ikke kunne svare på deres spørgsmål om kærlighed og seksualitet. De ville føle sig mere trygge ved at tale med nogen, som vidste noget om emnet. Det er også nødvendigt, at de ansatte forholder sig til deres egne normer og forforståelser af handicap og seksualitet. Det er væsentligt, at seksualundervisning til unge med handicap ikke tager afsæt i personalets holdninger og normer. Flere unge fortalte, at de ikke talte med de ansatte om seksualitet og parforhold. På en STU fortalte de unge, at undervisningen var bedst, da de ansatte gik ud, for så var det lettere at tale sammen. På stedet var det tydeligt, at de unge hele tiden var opmærksomme på de ansatte. Hver gang de unge kom med en kommentar kiggede de anerkendende over på de ansatte. Også blandt ledelsen på skoler, botilbud og dagtilbud og på politisk niveau er der brug for en holdningsændring. Seksualundervisningen skal prioriteres højere, og ansatte skal have afsat timer til den nødvendige undervisning. En holdningsændring på et samfundsmæssigt plan forsøgte projekt LigeLyst at gøre noget ved med en oplysningskampagne om handicap og seksualitet. Kampagnen, som skulle bidrage til at aflive myter om handicap og seksualitet, bestod af en fotoudstilling med dertil hørende personlige historier, som vandrede rundt på landets gymnasier. Udstillingen fik god respons, hvor den kom frem. En gymnasieelev sagde sådan her: Jeg synes, det er super sejt. Så godt. Fordi den viser, at de er ligesom alle andre. Jeg synes, det er fascinerende, at de stiller op. Udstillingen er god, fordi at det ikke er alle, der forbinder handicappede med seksuelle væsner. Det, at man har et handicap, er jo ikke styrende for og afgørende for, hvem man er. Og det understreger denne her billedserie. Side 32 Side 33

18 Seksualundervisning skal prioriteres i kommunerne For både de ansatte og unge med handicap har det stor værdi, når der kommer seksualundervisere udefra. Begge parter synes, at undervisningen langt hen af vejen har bedre effekt, når den varetages af en anden person end de daglige pædagoger eller undervisere. En ansat på et bosted udtrykte det således; Jeg føler egentligt, at vi har ret stor åbenhed blandt personalet, men det var godt, at der kom en udefra. Det var fedt, at han kom og sagde tingene ligeud. En pik, hedder en pik det var super godt. Det blev ok bare at sige det, som det var. For de ansatte kan det være med til at skabe en åbenhed og et rum til at tale om tingene, som de er. Det kan være svært at gå fra den daglige undervisning til seksualundervisning, som for nogen er personligt grænseoverskridende. Det mærker de unge. En ung kvinde fortæller om tidligere seksualundervisning; For både ansatte og unge giver det god mening at invitere seksualundervisere udefra. Udfordringen er dog, at det kan blive en sovepude for de ansatte, for hvorfor beskæftige sig med seksualiteten og seksualundervisningen, når der kommer undervisere udefra? Derfor anbefaler vi, at seksualundervisningen og -oplysningen kan varetages af både ansatte på STU er og sociale tilbud og undervisere udefra. Det kan anbefales at have en seksualvejleder på skolen eller botilbuddet, som kan varetage seksualundervisningen. På den måde kan man have en underviser tilknyttet stedet, som har en vis afstand til de unges hverdag, men samtidig kender stedet og målgruppen godt, så undervisningen bliver tilpasset de unge. Det er anbefalelsesværdigt at kommunerne prioriterer seksualundervisningen højere og uddanner en, gerne flere seksualvejledere, som sikrer at unge med handicap får den fornødne seksualundervisning. Julie vil gerne vise, at man kan være en smuk og sensuel kvinde, selvom man har et handicap. Læs Julies historie på Det var som om, at de voksne havde svært ved at sige det til os, altså fortælle os om det, så jeg synes ikke, jeg fik ret meget ud af det. For unge med handicap kan det være givende at have et selvstændigt rum uden ansatte til at kigge dem over skulderen. I flere af LigeLysts undervisningsforløb deltog det pædagogiske personale i starten af undervisningsforløbet og blev så sendt ud. Det gjorde, at de unge livede op, blev mere aktive og ikke skulle forholde sig til de ansattes normsæt. Side 34 Side 35 Hvad skal der til at sikre god seksualundervisning for unge med handicap?

19 Personale skal klædes på til at tale om seksualitet Hvad skal der til at sikre god seksualundervisning for unge med handicap? Når man skal lave seksualundervisning til unge med handicap, er det altafgørende, at materialet og undervisningen er nøje tilpasset målgruppen. Unge med udviklingshæmning har eksempelvis meget forskelligt funktionsniveau og meget forskellige erfaringer med seksualitet. Det kan også gælde internt i en gruppe. Det er vigtigt at være opmærksom på, for at alle får noget ud af seksualundervisningen. Når undervisningen planlægges, er det vigtigt med god kommunikation og et forhåndskendskab til de unges handicap. LigeLysts undervisere oplevede flere gange, at undervisningen ramte skævt i forhold til målgruppen. Fx hvis undervisningen var forberedt til en bestemt gruppe, på et vist udviklingstrin, men de unge viste sig at være på et andet udviklingstrin. En undervisning handlede om kønssygdomme. Flere deltagere havde haft kønssygdomme, og undervisningen handlede om, hvordan man undgår det. I pausen henvendte en medarbejder sig og bad underviseren forklare, hvad en kønssygdom er, da nogle af de unge aldrig havde hørt om dette før. En undervisning på en STU var forberedt til en gruppe af unge med ADHD, Tourette og et lavt udviklingsniveau. De ansatte havde på forhånd klædt seksualunderviserne på og fortalt om, hvilke udfordringer de unge havde. Eleverne viste sig dog at være på et helt andet udviklingstrin end forventet. Det resulterede i modstand fra eleverne, som følte sig talt ned til, da materialet var for simpelt. Evnen til at kunne omstille sig og revidere undervisningen på stedet var vigtigt for, at undervisningen i LigeLyst blev en succes. En væsentlig faglig kompetence handler om metoder og didaktiske overvejelser. Der findes en del seksualundervisningsmateriale til unge, men desværre ikke meget målrettet til unge med handicap. Så det er nødvendigt selv at tilpasse det eksisterende materiale til målgruppen. Side 36 Side 37 Da de sagde, at vi skulle have seksualundervisning, tænkte jeg åh nej, nu skal jeg have noget igen, som jeg har haft før, men det var fuldstændig anderledes. Det var jeg meget glad for. Sådan sagde, en unge kvinde, der deltog i LigeLysts undervisning. For de ansatte, som ofte mangler gode redskaber og metoder til at arbejde med seksualundervisning, er det vigtigt at få viden og inspiration til, hvordan de kan gribe undervisningen an og mange ansatte sagde efterfølgende, at de blev inspireret af de nye metoder. I LigeLysts undervisning blev der taget forskellige metoder i brug metoder, der var nøje tilpasset unge med handicap, som kan have svært ved at forstå traditionel tavleundervisning. Formålet med undervisningen var, at de unge skulle kunne tilegne sig læringen på forskellig vis. Der blev brugt billeder, tegninger og film. Der var seksuelle hjælpemidler, som de unge kunne røre ved, føle på og fornemme, og der blev udleveret kondomer, som de kunne mærke på. Der blev brugt metoder, hvor de unge skulle bevæge sig og derved mærke tingene på egen krop, fx hvordan man lærer at mærke egne grænser. Og der blev spillet skuespil om forskellige situationer, fx en situation, hvor et kærestepar slår op. På denne måde kunne de unge få lov til at høre hinandens synspunkter og reflektere over, hvordan man eksempelvis bedst slår op med sin kæreste. Uden at pådutte dem hverken undervisernes eller de ansattes normer. En ansat gav udtryk for at undervisningen var god, fordi underviserne brugte sig selv til at formidle viden om kærlighed, seksualitet og relationer. Flere unge gav udtryk for, at seksualundervisningen var rigtig god og anderledes, end hvad de tidligere havde prøvet. Mange havde dog svært ved at sætte ord på, hvad gjorde den anderledes, som pigen herunder: Jeg synes det var perfekt, det kunne ikke være meget bedre. Jeg lærte faktisk en hel del mere end jeg har gjort ved normal seksualundervisning i folkeskolen (...) Fordi de gjorde det på en anderledes måde. Jeg ved ikke hvad det var, det gav bare mere mening end det, jeg har prøvet før.

20 Vidste du at et psykisk handicap øger sandsynligheden for, at du er single. Metodekatalog SFI, 2013 Stine er 29 år og kan godt lide sex. Hun besøger swingerklubber og ser jævnligt porno. Læs Stines historie på Som en del af projekt er der udarbejdet et metodekatalog, hvor vi har samlet en række metoder og redskaber, som lærere og pædagoger kan bruge i seksualundervisning af unge med handicap. Se Side 39

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap. Ligelyst

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap. Ligelyst KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? seksualundervisning til unge med handicap Sammenslutningen af Unge Med Handicap og Socialt

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner Seksualpolitik På det specialiserede voksenområde i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014-2018 1 På baggrund af Socialstyrelsens anbefalinger har Ishøj Kommune valgt at udarbejde en seksualpolitik. Seksualpolitikken

Læs mere

VIKOM netværket. 23. September 2014 Kl. 13-16. Kim Steimle Rasmussen kim@sumh.dk

VIKOM netværket. 23. September 2014 Kl. 13-16. Kim Steimle Rasmussen kim@sumh.dk VIKOM netværket 23. September 2014 Kl. 13-16 Kim Steimle Rasmussen kim@sumh.dk Program Kort om mig Mere om LigeLyst Drømmescenariet Pause Forpligtelser og rettigheder Øvelse Kort om mig 2013-2015: LigeLyst

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Region Midtjylland Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indhold Formål... 2 Definition af seksualitet...

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indholdsfortegnelse. -Indledning -Rammer/metoder -Serviceloven -Tavshedspligt -Seksualitet på dagsordenen -Straffeloven -Samtykke -Overgreb/krænkelser -WHO

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Forord Ballerup Kommune har som konsekvens af kommunalreformen

Læs mere

DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM

DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM RETTEN TIL SEKSUALITET HELE LIVET Seksualitet og intimitet er en vigtig del af de fleste

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. (Seksualitet

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighed handicap. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighed handicap. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Myndighed handicap Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Myndighed_handicap-Sex.indd 1 15/01/13 11.26 Anna på 12

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Hverdagens dilemmaer i pleje-, rehabilitering og forebyggelsesarbejdet - caseøvelser

Hverdagens dilemmaer i pleje-, rehabilitering og forebyggelsesarbejdet - caseøvelser Hverdagens dilemmaer i pleje-, rehabilitering og forebyggelsesarbejdet - caseøvelser 1. En kollega oplever under en samtale ved et forebyggende hjemmebesøg hos en borger, at vedkommende bruger et seksualiseret

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge ANALYSEPAPIR SEX & SAMFUND UGE SEX JANUAR 2015 Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge Danske unge peger i en ny undersøgelse fra Sex & Samfund på forældre

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d.

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse Dagsorden Hvad? Hvorfor? Hvordan? Seksualiteten rummer * Biologiske aspekter * Psykologiske

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev. Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 9. november 2013 Sagsident: 11/30814

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet Mariehøns Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet - Tabu - Det som vi ikke taler om! Hvorfor er det lige så svært Op til 1700

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Seksualitet og trivsel. Om en indsats i socialpsykiatrien i forhold til seksualitet med særligt fokus på selvværd og rehabilitering.

Seksualitet og trivsel. Om en indsats i socialpsykiatrien i forhold til seksualitet med særligt fokus på selvværd og rehabilitering. Seksualitet og trivsel Om en indsats i socialpsykiatrien i forhold til seksualitet med særligt fokus på selvværd og rehabilitering. Hvem er jeg? v Heidi Fraefel v Uddannet pædagog i 1998 v 15 års erfaring

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Åbenhed om psykisk sygdom giver tættere venskaber

Åbenhed om psykisk sygdom giver tættere venskaber Åbenhed om psykisk sygdom giver tættere venskaber Ofte er unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, nervøse for at fortælle deres venner, hvordan de har det. Det har de dog i mange tilfælde ikke

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Seksualpolitik på Dagcentret Regnbuen

Seksualpolitik på Dagcentret Regnbuen Seksualpolitik på Dagcentret Regnbuen Forord På Dagcentret Regnbuen ønsker vi at have fokus på brugernes livskvalitet, hvilket indebærer, at vi også arbejder med seksualitet. Det gør vi bl.a. ved at sætte

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve.

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve. Mariehønens politik for tidlig opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. 1. Værdigrundlag 2. Formål med politikken 3. Målgruppe 4. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Kompetenceudvikling i botilbud

Kompetenceudvikling i botilbud Kompetenceudvikling i botilbud Temadag Region Sjælland / Region Hovedstaden. Socialt Lederforum Janina Gaarde Rasmussen - Socialstyrelsen Baggrund Strandvænget og andre mediesager Rapport: Veje til et

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser. En undersøgelse blandt danske bo- og aflastningstilbud

Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser. En undersøgelse blandt danske bo- og aflastningstilbud Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser En undersøgelse blandt danske bo- og aflastningstilbud 02 Intro Titel: Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser En

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog SKOLE Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere