KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE?"

Transkript

1 KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap

2 Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning også til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? seksualundervisning til unge med handicap Sammenslutningen af Unge Med Handicap og Socialt Udviklingscenter SUS, 2015 Tekst SUMH og SUS Foto Maria Fonfara Layout 1508 Tryk Lasertryk Udarbejdet på baggrund af erfaringer fra det toårige projekt LigeLyst Billederne i rapporten er fra LigeLysts kampagne om handicap og seksualitet. Se mere på Alle har ret til et seksualliv og til seksualoplysning og -undervisning. Det gælder selvfølgelig også unge med handicap. Vi ved fra undersøgelser, at seksualundervisning ikke bliver prioriteret i grundskolen. Og i endnu mindre grad på botilbud, dagtilbud, STU er (den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse) og andre tilbud for unge med handicap. Det betyder, at de unge ikke får den fornødne viden om, hvordan man får et godt kærligheds- og sexliv, og hvordan man beskytter sig mod graviditet og kønssygdomme. Den manglende oplysning kan i værste fald føre til seksuelle overgreb. Risikoen for at blive udsat for overgreb er to tre gange større, hvis man har et handicap, blandt andet fordi nogle unge med handicap kan have svært ved at mærke egne eller andres grænser. Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Socialt Udviklingscenter SUS har i to år samarbejdet om projekt LigeLyst. Projektets medarbejdere har ydet seksualundervisning og rådgivning til mere end 1200 unge med handicap på skoler, bosteder, dagtilbud mv. Side 3 Denne rapport beskriver de erfaringer og perspektiver, vi gennem projektet har fået på seksualundervisning til unge med handicap. Den bygger på seksualundervisernes erfaring og på udsagn fra unge med handicap og ansatte på skoler, i botilbud og dagtilbud. Med afsæt i erfaringerne fra projektet giver vi tre anbefalinger til god seksualundervisning til unge med handicap, med det formål at de opnår seksuel sundhed og trivsel og undgår overgreb. Rapporten henvender sig til beslutningstagere på nationalt og kommunalt niveau og lokalt ude på landets institutioner og tilbud for unge med handicap. LigeLyst juni 2015

3 Kan man blive gravid af at bolle? Definition Unge med handicap Kasper inviterer gerne piger ud, men vil helst ses med dem privat. Læs Kaspers historie på Unge med handicap dækker over unge med fysiske handicap som muskelsvind, gigt og cerebral parese samt unge med kognitive handicap som udviklingshæmning, hjerneskade, autisme mv. Gruppen dækker også over unge med adfærds-, kontaktog trivselsproblemer (AKT), som ikke nødvendigvis har et diagnosticeret handicap. Til rapporten her har vi primært interviewet unge med udviklingshæmning og unge med AKT-problemer. Side 5

4 Kan man blive gravid af at bolle? 09 3 anbefalinger til god seksualundervisning til unge med handicap Indhold 13 Gevinster ved seksualundervisning Seksualundervisningen giver vigtig viden og redskaber til de unge Seksualundervisningen giver de unge forbedret trivsel Personalet får øget motivation til at arbejde med seksualundervisning Barrier for god seksualundervisning Manglende faglighed blandt personalet Manglende prioritering af seksualundervisningen Fastlåste normer hos personalet Hvad skal der til at sikre god seksualundervisning for unge med handicap? Der skal ske en holdningsændring Seksualundervisning skal prioriteres i kommunerne Personalet skal klædes på til at tale om seksualitet LigeLyst kort Litteratur

5 Lasses sexliv har ændret sig efter, at han kom til at sidde i kørestol. Læs Lasses historie på Kan man blive gravid af at bolle? 3 anbefalinger til god seksualundervisning til unge med handicap Side 9

6 Der er store positive effekter ved at lave seksualundervisning til unge med handicap. Det viser erfaringer fra projekt LigeLysts seksualundervisning og rådgivning til mere end 1200 unge med handicap, på STU er, botilbud og dagtilbud. 3 anbefalinger til god seksualundervisning til unge med handicap 01 Seksualundervisning og -oplysning giver de unge viden om og redskaber til at udfolde seksuallivet og dets mange facetter, og dermed øget trivsel. LigeLysts seksualundervisning har også skabt øget motivation og åbenhed blandt personalet på skoler og sociale tilbud, så de er bedre rustet til selv at lave seksualundervisning. Med afsæt i erfaringerne fra projekt LigeLyst følger her tre anbefalinger til at sikre god seksualundervisning til unge med handicap. Anbefalinger til politiske tiltag på både nationalt og kommunalt niveau. Og anbefalinger om, at personale skal klædes bedre på til at varetage seksualundervisning og oplysning til unge med handicap Side 10 Der skal ske en holdningsændring. Det er en pligt for tilbud til unge med handicap at have øje for alle aspekter af livet, hvilket selvfølgelig også indebærer seksualiteten. De seksuelle aspekter af tilværelsen bliver dog alt for ofte negligeret eller helt glemt på landets tilbud til unge med handicap. Der skal øget fokus på, at unge med handicap også har en seksualitet, og skoler, bo- og dagtilbud til unge med handicap bør i højere grad prioritere seksualundervisning. Ansvar: Politikere Seksualundervisning skal prioriteres i kommunerne. Landets kommuner bør prioritere at uddanne seksualvejledere, som kan garantere, at alle unge med handicap i den pågældende kommune kan modtage seksualundervisning. Det er ofte en fordel at få seksualundervisning af andre end de daglige pædagoger og lærere. Et kommunalt organiseret korps af seksualvejledere vil kunne opfylde dette behov. Ansvar: Landets kommuner 33-årige Sanjin kan godt lide piger, men kan godt føle sig lidt bundet i et parforhold. Læs mere om Sanjin på Personale skal klædes på til at tale om seksualitet. Det daglige personale på tilbud til unge med handicap har et ansvar for at have et fortsat fokus på seksualitet og udvise åbenhed i forhold til emner, der relaterer sig til seksualiteten. Meget personale oplever dog, at det kan være et svært emne at håndtere og mangler tilpassede materialer og metoder. Ledelsen på landets tilbud til unge med handicap har derfor et ansvar for, at personalet føler sig klædt på til at sikre den unges seksuelle trivsel. Ansvar: Ledelse på landets tilbud til unge med handicap Side 11 3 anbefalinger til god seksualundervisning til unge med handicap

7 Vicky og Thomas er kærester. De bor på hver deres bosted og ses så ofte de kan komme til det. Læs deres historie på Kan man blive gravid af at bolle? Gevinster ved seksualundervisning til unge med handicap Side 13

8 Gevinster ved seksualundervisning til unge med handicap Seksualundervisning giver viden og redskaber til de unge Denne del af rapporten viser, at der er store positive effekter ved at lave seksualundervisning til unge med handicap. Det giver de unge viden om og redskaber til seksuallivet og dets mange facetter og dermed en øget trivsel og samtidig skaber det en øget motivation og åbenhed blandt personalet, således at de er bedre rustet til at lave seksualundervisning. Alle unge med handicap har selvfølgelig behov for basal seksualundervisning om kroppens anatomi, kønssygdomme, graviditet og prævention, parforhold og sexliv og hvad der ellers hører til seksualundervisning for unge mennesker. Der er ekstra god grund til at tilbyde seksualundervisning til unge med handicap, fordi der kan knytte sig forskellige udfordringer til handicappet. Har man et fysisk handicap, kan det eksempelvis være vanskeligere at finde ud af, hvordan man kan tilfredsstille sig selv, eller hvordan man kan have et aktivt sexliv, når kroppen sætter nogle begrænsninger. Det kan også være vanskeligt at forholde sig til hjælpere eller personale, når man skal have et aktivt sexliv med sig selv eller andre, hvor går grænsen for deres involvering? For unge med kognitive vanskeligheder kan evnen til at tænke abstrakt være en udfordring for seksualiteten eller kærlighedslivet. De kan have svært ved normer og sociale spilleregler og kan derfor let komme til at overskride egne eller andres grænser. Unge, som har problemer med adfærd, kontakt og tilknytning kan have svært at finde en kæreste eller omvendt have det svært, fordi de involverer sig med for mange kærester, måske på samme tid. Side 14 Side 15

9 Vidste du at 70 % af mennesker uden handicap er meget tilfredse med deres sexliv mens det kun gælder 37 % af mennesker med et psykisk handicap? Gevinster ved seksualundervisning til unge med handicap SFI, 2013 For Sanjin er sexlivet vigtigt og den pige han er sammen med skal helst have lidt erfaring. Læs Sanjins historie på Kan man blive gravid af at kneppe? I LigeLysts seksualundervisning har vi mødt mange af de udfordringer, de unge har: En ung fyr, som deltog i et undervisningsforløb, troede, at man kunne blive gravid af at bolle, men ikke at kneppe og knalde. Nogle unge med handicap skal have hjælp til at få gang i seksualiteten og seksuallivet. De skal have viden, input og har måske brug for at få fortalt, at det er okay at have seksuelle følelser, som ellers har været gemt væk. En ung mand fra et dagtilbud fortalte, at han ikke fik noget ud af undervisningen, fordi det var svært og ulækkert. Efterfølgende spurgte han seksualunderviseren, hvordan man bollede, for det ville han gerne vide. Den unge betragtede emnet som ulækkert og forbudt, som noget, man ikke talte om. Omvendt var han tydeligvis interesseret, men havde måske aldrig haft et rum til at tale med nogen om seksualiteten. Andre unge har et meget aktivt seksualliv og forholdsvis stor viden på området. De har måske brug for en hjælpende hånd til, hvordan de passer på sig selv, og redskaber til, hvordan de mærker egne grænser. En ung kvinde på et bosted spurgte, hvad man kunne gøre, hvis ens kæreste ville bolle hele tiden, men man ikke selv havde lyst, og det gjorde ondt. Kvinden havde et aktivt seksualliv, men havde behov for råd til, hvordan hun fik lært at sætte grænser, og brug for at vide, at det er okay at sætte grænser også over for ens kæreste. Unge med handicap har forskellig viden om seksualitet og seksuallivet og indimellem også nogle fejlagtige forståelser af, hvad der er hvad. En ung fyr grinede, da ordet voldtægt blev nævnt i undervisningen. Da underviserne spurgte ind til det, viste det sig, at han ikke vidste, hvad det betød eller indebar. Måske havde han aldrig fået fortalt, hvad en voldtægt er, og at det er ulovligt. Side 17

10 Seksualundervisningen giver de unge forbedret trivsel Vidste du... SFI, 2013 Christian er 25 år gammel. Han dater gerne og møder ofte mændene på nettet. Læs hans historie på Mange unge med handicap har ofte ikke haft særligt meget seksualundervisning. Dels fordi undervisningen ikke er blevet prioriteret i deres skoletid, dels fordi de ikke i samme grad som andre unge får viden om kroppen og sex fra venner, tv og nettet. Unge med handicap har ofte ikke mulighed for at udforske seksualiteten alene, fordi de ofte er omgivet af forældre, pædagoger og hjælpere. Seksualundervisning til unge med handicap har derfor stor værdi for den enkelte, da det for manges vedkommende er ny viden. Derfor giver seksualundervisning dem bedre trivsel og tro på deres kærligheds- og seksualliv. Ret til sex Flere unge med handicap var begejstrede for LigeLysts seksualundervisning og understregede, at de havde lært noget nyt og noget om sig selv. En ung mand fra et dagtilbud udtrykte det således; Side at 70 % af mennesker uden handicap er meget tilfredse med deres sexliv mens det kun gælder 47 % af mennesker med et fysisk handicap? Jeg har haft det meget svært med det her. Fordi jeg har ikke følt, at jeg har haft brug for eller ret til det, eller hvad man nu kan kalde det (...) Det jeg lærte mest af var, at man har ret til sex, altså forstå mig ret ik. Siden jeg var 18 har jeg ikke haft det. Jeg har prøvet det én enkelt gang eller to nu, men ellers har jeg aldrig prøvet det. Seksualundervisningen har for denne unge mand betydet, at han har fået en helt basal tro på, at det er okay at have seksuelle lyster og at udleve dem. Noget han, selvom han var midt i 30 erne, ikke har vist før. Med undervisningen har han fået øget tro på sig selv og sin ret. Også mange af de ansatte peger på, at de unge i høj grad har fået forbedret trivsel efter seksualundervisningen. Flere understreger dog, at en enkelt undervisningsgang ikke er nok til at skabe forandring, det er nødvendigt med et længere forløb, blandt andet fordi de unge som nævnt ikke får den uformelle læring via venner, tv og nettet. Side 19

11 Vidste du at 70 % af mennesker uden handicap er meget tilfredse med deres sexliv mens det kun gælder 37 % af mennesker med et psykisk handicap? SFI, 2013 Personalet får motivation til at arbejde med seksualundervisning Mie bruger meget tid på at føle, dufte og sanse, når hun er sammen med en fyr. Læs Mies historie på For personalet på STU er, i botilbud og dagtilbud kan det være svært at tage hul på seksualundervisningen. Seksualitet er et privat emne, og hvordan skal man tale om det på en professionel måde? Ifølge mange ansatte var det i høj grad de medarbejdere, som i forvejen interesserede sig for emnet, der fik øget motivation og åbenhed til arbejdet med seksualundervisningen. For LigeLyst har formålet med seksualundervisningen derfor også været at motivere de ansatte til selv at varetage seksualundervisningen fremover. Det var svært for medarbejderne at tage undervisningen og metoderne til sig, hvis ikke de havde arbejdet med emnet før. Seksualundervisningen var på mange skoler og sociale tilbud styret af enkelte engagerede medarbejdere, som mener, at seksualundervisningen er vigtig. Det er selvfølgelig problematisk, hvis seksualundervisningen til unge med handicap er afhængig af sådanne lokale ildsjæle. De ansatte, der har deltaget i projektet, fortæller at der er kommet øget åbenhed og motivation blandt personalet, der har været involveret i seksualundervisningen, til at tale om seksualitet. Både med hinanden og med de unge. En ansat siger det således; Efterfølgende er det blevet nemmere for os at tale om det. Borgerne snakker stadig om den dag. Vi bruger det hele tiden og kan henvise tilbage til den dag: Kan I huske, da vi snakkede om det og det. På den måde er det blevet meget nemmere for os at arbejde med det og tage emnerne op. Side 21

12 Intimiteten er vigtig for Kasper. Han har et stort behov for at bruge sin krop og at røre og se. Læs Kaspers historie på Kan man blive gravid af at bolle? Barrierer for god seksualundervisning til unge med handicap Side 23

13 Barrierer for god seksualundervisning til unge med handicap Manglende faglighed blandt personalet Flere forhold spiller ind på, at unge med handicap i dag ikke får den fornødne seksualundervisning. Det kan være manglende faglighed hos personalet og manglende prioritering af seksualundervisningen, både blandt ledere af STU er, dagtilbud og botilbud, i kommunen og fra politisk hold. Personalets normer kan også være en barriere. For ansatte på skoler, bo- og dagtilbud for unge med handicap kan det være svært at forholde sig til, hvordan man arbejder professionelt med seksualitet. Det kan eksempelvis være vanskeligt at vide, hvordan man hjælper en ung, der har været udsat for en voldtægt, men ikke helt forstår omfanget af det. Eller vanskeligt at vide, hvordan man hjælper en, som godt kan lide at røre ved rødt plastik og bliver opstemt af det. Det kan være vanskeligt at forstå seksualiteten, når den kognitive udviklingsalder ikke stemmer overens med den fysiske alder på hvilket niveau skal de unge undervises, og på hvilken måde? Endelig kan det være svært at tale om emnet, fordi det kan involvere de ansatte selv. Hvordan sikrer man de unge et privatliv, hvis de bor på et bosted? Skal personalet hjælpe dem med at købe porno eller prostituerede, og hvor langt går deres hjælp? Her handler seksualundervisningen ikke kun om de unge, men også om den enkelte ansattes egen etik og moral. Det kræver selvsagt nogle gode redskaber og metoder i undervisningen samt et fagligt fokus på et svært emne. Rum til at tale om det svære LigeLysts seksualundervisere brugte ofte tid på at skabe åbenhed om disse svære etiske og moralske emner. Der blev stillet spørgsmål, som de ansatte ikke havde reflekteret over, eller ikke har kunnet overskue at reflektere over. De unge blev fx spurgt, om de kunne få hjælp til få fat i en prostitueret, eller om de måtte sove med deres kærester, og hvis ikke, hvorfor ikke? Mens de ansatte lyttede med. På den måde blev der skabt et rum for, at de ansatte og de unge kunne tale sammen om de svære emner. Og personalet fik mulighed for at tage stilling til deres egen faglighed. Side 24 Side 25

14 Manglende prioritering af seksualundervisning Jeanette kan have svært ved visse seksuelle stillinger. Læs hendes historie på For elever i folkeskolen og på specialskoler er undervisning i faget Sundheds- seksualundervisning og familiekundskab obligatorisk. Det gælder ikke på STU er, botilbud, dagtilbud og andre tilbud for unge med handicap. Her er rammerne for undervisningen Socialstyrelsens Seksualitet på dagsordenen en håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse. Håndbogen uddyber, hvordan de ansatte kan arbejde professionelt med seksualitet. Fordi undervisningen ikke er obligatorisk, kan det betyde, at mange ansatte ikke prioriterer den på samme vis, som hvis den var. Håndbogen lægger op til, at seksualundervisning er noget man kan gøre, ikke noget man skal gøre. Mangler redskaber og tid Erfaringerne fra undervisningen i LigeLyst er som nævnt, at seksualundervisningen ofte bliver varetaget af enkelte engagerede medarbejdere på STU er, i boog dagtilbuddene. Medarbejdere, som synes, at det er vigtigt, men som også i høj grad giver udtryk for at de mangler gode redskaber og metoder i undervisningen. Det gælder både lærere og pædagoger. Seksualun- Side 26 dervisning/oplysning blev først en obligatorisk del af pædagoguddannelsen i 2014 med et modul om Kønsidentitet, seksualitet, ligestilling og familieformer. En mandlig deltager gav udtryk for at han aldrig eller sjældent havde fået seksualundervisning eller -oplysning før. Det er et virkeligt godt program. Vi taler ikke så tit om det, det er kun derhjemme, jeg taler om det. På trods af at manden nærmede sig 50 erne, havde han aldrig rigtigt talt med andre end sine forældre om sex. Spørgsmålet er, om de giver ham den fornødne oplysning? LigeLyst mødte engagerede medarbejdere på STU er, botilbud og dagtilbud, men som med så meget andet er de afhængige af at få afsat timer til at arbejde med emnet. Et sted havde kommunen en uddannet seksualvejleder, men hun havde kun én time om ugen til alle kommunens tilbud, hvilket slet ikke var tilstrækkeligt for hende. Side 27 Barrierer for god seksualundervisning til unge med handicap

15 Barrierer for god seksualundervisning til unge med handicap Fastlåste normer hos personalet 29-årige Tina har oplevet at blive afvist af en fyr på nettet. De kunne godt knalde, men han ville ikke være kærester med hende. Læs Tinas historie på Hvordan er man rigtige kærester? Hvor mange må man gå i seng med? Og hvad er okay at tænde på seksuelt? Det kan der være mange holdninger til. Erfaringerne fra LigeLyst er, at de professionelle, der skal støtte de unge, ofte har nogle faste holdninger til og normer for, hvad de mener, er okay og ikke okay. Holdninger, som det er svært at rokke ved. Seksualundervisningen i LigeLyst har i høj grad også bestået i at undervise personalet, ved at stille provokerende spørgsmål eller udfordre deres normer. De forskellige normsæt kom ofte til udtryk ved den forudgående samtale, hvor de ansatte satte underviserne ind i de unges styrker og udfordringer for at afklare undervisningens retning. Her ville de ansatte ofte gerne have underviserne til at underbygge deres forståelse af, hvad der er normalt at gøre. Nogle gange støder personalets ønsker om, hvordan noget skal være, også sammen med praksis. På et bosted arbejdede de unge med stedets seksualpolitik, dvs. de ansattes seksualpolitik. De havde klare regler om, at de ikke måtte gå ind på de unges værelser uden tilladelse. Men de unge oplevede ikke, at disse regler gjaldt i praksis. De fortalte, at de ansatte kom brasende ind på deres værelser i tide og utide og låste døren op, når de ønskede. Under et seksualundervisningsforløb fortalte de ansatte på forhånd, at eleverne kunne have svært ved at tale om emnet, og at det eksempelvis ikke var en god idé at uddele kondomer, da det kunne være grænseoverskridende for de unge. De unge var dog af en helt anden opfattelse. Undervisningen havde været for let, og de var kommet meget længere end til blot at holde i hånd. Side 29

16 Julie vil gerne have en kæreste, men kun hvis hun kan mærke det helt ind i hjertet. Læs Julies historie på Kan man blive gravid af at bolle? Hvad skal der til at sikre god seksualundervisning for unge med handicap? Side 31

17 Hvad skal der til at sikre god seksualundervisning for unge med handicap? Der skal ske en holdningsændring Vi ved at, der er gode gevinster ved seksualundervisning. Hvad der skal til for at sikre den gode seksualundervisning fremadrettet? Først og fremmest må der ske en holdningsændring både blandt ansatte på skoler, i bo- og dagtilbud og i samfundet generelt. Seksualundervisningen skal i højere grad prioriteres i kommunerne og personalet skal klædes på til at tale om seksualitet. Der er stadig behov for en holdningsændring for at sikre et nødvendigt fokus på seksualundervisning til unge med handicap. Det gælder både i samfundet generelt og blandt ansatte og ledere på skoler, botilbud og dagtilbud. Formålet med LigeLysts seksualundervisning har også været at bygge bro mellem de ansatte og de unge. Det har underviserne gjort ved at skabe et rum til at tale om et emne, som mange ansatte finder svært. Seksualundervisningen bliver ofte varetaget af enkelte engagerede medarbejdere, som finder emnet vigtigt. Det er vigtigt, at undervisningen bliver et fælles anliggende. På en STU fortalte de unge, at de ikke havde tillid til at tale med de ansatte om seksualitet. De følte ikke, at det var rart at tale med de ansatte om emnet, da de ikke var uddannet og måske ikke kunne svare på deres spørgsmål om kærlighed og seksualitet. De ville føle sig mere trygge ved at tale med nogen, som vidste noget om emnet. Det er også nødvendigt, at de ansatte forholder sig til deres egne normer og forforståelser af handicap og seksualitet. Det er væsentligt, at seksualundervisning til unge med handicap ikke tager afsæt i personalets holdninger og normer. Flere unge fortalte, at de ikke talte med de ansatte om seksualitet og parforhold. På en STU fortalte de unge, at undervisningen var bedst, da de ansatte gik ud, for så var det lettere at tale sammen. På stedet var det tydeligt, at de unge hele tiden var opmærksomme på de ansatte. Hver gang de unge kom med en kommentar kiggede de anerkendende over på de ansatte. Også blandt ledelsen på skoler, botilbud og dagtilbud og på politisk niveau er der brug for en holdningsændring. Seksualundervisningen skal prioriteres højere, og ansatte skal have afsat timer til den nødvendige undervisning. En holdningsændring på et samfundsmæssigt plan forsøgte projekt LigeLyst at gøre noget ved med en oplysningskampagne om handicap og seksualitet. Kampagnen, som skulle bidrage til at aflive myter om handicap og seksualitet, bestod af en fotoudstilling med dertil hørende personlige historier, som vandrede rundt på landets gymnasier. Udstillingen fik god respons, hvor den kom frem. En gymnasieelev sagde sådan her: Jeg synes, det er super sejt. Så godt. Fordi den viser, at de er ligesom alle andre. Jeg synes, det er fascinerende, at de stiller op. Udstillingen er god, fordi at det ikke er alle, der forbinder handicappede med seksuelle væsner. Det, at man har et handicap, er jo ikke styrende for og afgørende for, hvem man er. Og det understreger denne her billedserie. Side 32 Side 33

18 Seksualundervisning skal prioriteres i kommunerne For både de ansatte og unge med handicap har det stor værdi, når der kommer seksualundervisere udefra. Begge parter synes, at undervisningen langt hen af vejen har bedre effekt, når den varetages af en anden person end de daglige pædagoger eller undervisere. En ansat på et bosted udtrykte det således; Jeg føler egentligt, at vi har ret stor åbenhed blandt personalet, men det var godt, at der kom en udefra. Det var fedt, at han kom og sagde tingene ligeud. En pik, hedder en pik det var super godt. Det blev ok bare at sige det, som det var. For de ansatte kan det være med til at skabe en åbenhed og et rum til at tale om tingene, som de er. Det kan være svært at gå fra den daglige undervisning til seksualundervisning, som for nogen er personligt grænseoverskridende. Det mærker de unge. En ung kvinde fortæller om tidligere seksualundervisning; For både ansatte og unge giver det god mening at invitere seksualundervisere udefra. Udfordringen er dog, at det kan blive en sovepude for de ansatte, for hvorfor beskæftige sig med seksualiteten og seksualundervisningen, når der kommer undervisere udefra? Derfor anbefaler vi, at seksualundervisningen og -oplysningen kan varetages af både ansatte på STU er og sociale tilbud og undervisere udefra. Det kan anbefales at have en seksualvejleder på skolen eller botilbuddet, som kan varetage seksualundervisningen. På den måde kan man have en underviser tilknyttet stedet, som har en vis afstand til de unges hverdag, men samtidig kender stedet og målgruppen godt, så undervisningen bliver tilpasset de unge. Det er anbefalelsesværdigt at kommunerne prioriterer seksualundervisningen højere og uddanner en, gerne flere seksualvejledere, som sikrer at unge med handicap får den fornødne seksualundervisning. Julie vil gerne vise, at man kan være en smuk og sensuel kvinde, selvom man har et handicap. Læs Julies historie på Det var som om, at de voksne havde svært ved at sige det til os, altså fortælle os om det, så jeg synes ikke, jeg fik ret meget ud af det. For unge med handicap kan det være givende at have et selvstændigt rum uden ansatte til at kigge dem over skulderen. I flere af LigeLysts undervisningsforløb deltog det pædagogiske personale i starten af undervisningsforløbet og blev så sendt ud. Det gjorde, at de unge livede op, blev mere aktive og ikke skulle forholde sig til de ansattes normsæt. Side 34 Side 35 Hvad skal der til at sikre god seksualundervisning for unge med handicap?

19 Personale skal klædes på til at tale om seksualitet Hvad skal der til at sikre god seksualundervisning for unge med handicap? Når man skal lave seksualundervisning til unge med handicap, er det altafgørende, at materialet og undervisningen er nøje tilpasset målgruppen. Unge med udviklingshæmning har eksempelvis meget forskelligt funktionsniveau og meget forskellige erfaringer med seksualitet. Det kan også gælde internt i en gruppe. Det er vigtigt at være opmærksom på, for at alle får noget ud af seksualundervisningen. Når undervisningen planlægges, er det vigtigt med god kommunikation og et forhåndskendskab til de unges handicap. LigeLysts undervisere oplevede flere gange, at undervisningen ramte skævt i forhold til målgruppen. Fx hvis undervisningen var forberedt til en bestemt gruppe, på et vist udviklingstrin, men de unge viste sig at være på et andet udviklingstrin. En undervisning handlede om kønssygdomme. Flere deltagere havde haft kønssygdomme, og undervisningen handlede om, hvordan man undgår det. I pausen henvendte en medarbejder sig og bad underviseren forklare, hvad en kønssygdom er, da nogle af de unge aldrig havde hørt om dette før. En undervisning på en STU var forberedt til en gruppe af unge med ADHD, Tourette og et lavt udviklingsniveau. De ansatte havde på forhånd klædt seksualunderviserne på og fortalt om, hvilke udfordringer de unge havde. Eleverne viste sig dog at være på et helt andet udviklingstrin end forventet. Det resulterede i modstand fra eleverne, som følte sig talt ned til, da materialet var for simpelt. Evnen til at kunne omstille sig og revidere undervisningen på stedet var vigtigt for, at undervisningen i LigeLyst blev en succes. En væsentlig faglig kompetence handler om metoder og didaktiske overvejelser. Der findes en del seksualundervisningsmateriale til unge, men desværre ikke meget målrettet til unge med handicap. Så det er nødvendigt selv at tilpasse det eksisterende materiale til målgruppen. Side 36 Side 37 Da de sagde, at vi skulle have seksualundervisning, tænkte jeg åh nej, nu skal jeg have noget igen, som jeg har haft før, men det var fuldstændig anderledes. Det var jeg meget glad for. Sådan sagde, en unge kvinde, der deltog i LigeLysts undervisning. For de ansatte, som ofte mangler gode redskaber og metoder til at arbejde med seksualundervisning, er det vigtigt at få viden og inspiration til, hvordan de kan gribe undervisningen an og mange ansatte sagde efterfølgende, at de blev inspireret af de nye metoder. I LigeLysts undervisning blev der taget forskellige metoder i brug metoder, der var nøje tilpasset unge med handicap, som kan have svært ved at forstå traditionel tavleundervisning. Formålet med undervisningen var, at de unge skulle kunne tilegne sig læringen på forskellig vis. Der blev brugt billeder, tegninger og film. Der var seksuelle hjælpemidler, som de unge kunne røre ved, føle på og fornemme, og der blev udleveret kondomer, som de kunne mærke på. Der blev brugt metoder, hvor de unge skulle bevæge sig og derved mærke tingene på egen krop, fx hvordan man lærer at mærke egne grænser. Og der blev spillet skuespil om forskellige situationer, fx en situation, hvor et kærestepar slår op. På denne måde kunne de unge få lov til at høre hinandens synspunkter og reflektere over, hvordan man eksempelvis bedst slår op med sin kæreste. Uden at pådutte dem hverken undervisernes eller de ansattes normer. En ansat gav udtryk for at undervisningen var god, fordi underviserne brugte sig selv til at formidle viden om kærlighed, seksualitet og relationer. Flere unge gav udtryk for, at seksualundervisningen var rigtig god og anderledes, end hvad de tidligere havde prøvet. Mange havde dog svært ved at sætte ord på, hvad gjorde den anderledes, som pigen herunder: Jeg synes det var perfekt, det kunne ikke være meget bedre. Jeg lærte faktisk en hel del mere end jeg har gjort ved normal seksualundervisning i folkeskolen (...) Fordi de gjorde det på en anderledes måde. Jeg ved ikke hvad det var, det gav bare mere mening end det, jeg har prøvet før.

20 Vidste du at et psykisk handicap øger sandsynligheden for, at du er single. Metodekatalog SFI, 2013 Stine er 29 år og kan godt lide sex. Hun besøger swingerklubber og ser jævnligt porno. Læs Stines historie på Som en del af projekt er der udarbejdet et metodekatalog, hvor vi har samlet en række metoder og redskaber, som lærere og pædagoger kan bruge i seksualundervisning af unge med handicap. Se Side 39

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål...

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål... 2014 Indholdsfortegnelse Side Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3 Seksualitet definition... 3 Undervisningsministeriets fælles mål... 4 Inspiration til undervisningen... 5 Regler for personalet...12

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus?

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus? Seksualitet Hvor gammel er du? 15-20 år 7 6 % 21-30 år 31 27 % 31-40 år 25 22 % 41-50 år 32 28 % 51-60 år 9 8 % 61-70 år 7 6 % + 71 år 2 2 % Hvad er dit køn? Mand 35 31 % Kvinde 78 69 % Hvad er din civilstatus?

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 2001. Det er ren sex

Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 2001. Det er ren sex Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 2001 Det er ren sex Ludere kan tage trykket og give seksuelle erfaringer og selvtillid. Uden dem sidder du og savler, når du møder en flot pige, og så bliver det alt for

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks Seksualitet og sygepleje Seksualitet og sygepleje Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Landskursus den 13.marts 2010 Hvad er seksualitet for en størrelse? Syn på seksualitet Sygepleje og seksualitet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere