Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n"

Transkript

1 Seksualpolitik Jonstrupvang

2 I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger vedr.: Seksualitet - uanset handicap. Denne vejledning er obligatorisk læsning for alle ansatte på Jonstrupvang. Her kan du læse om, hvad du og beboeren har ret og pligt til at samtale om. Den indeholder endvidere en masse praktiske oplysninger om hvilke muligheder du har for selv at støtte og vejlede samt i hvilke situationer, du kan hente hjælp udefra. Med ansvar mener vi, at det er dig der er ansvarlig for, at de ønsker/behov vores beboere kommer med, bliver ført ud i livet. Hvis en beboer henvender sig til dig er det fordi, Du er blevet udvalgt og er derfor noget særligt. Vi forventer, at du reagerer i overensstemmelse med Jonstrupvangs seksualpolitik og værdiggrundlaget her på stedet. På Jonstrupvang ønsker vi at skabe et seksual venligt miljø. Det vil blandt andet sige rummelighed, åbenhed, dialog og ikke mindst respekt for det enkelte menneske.

3 Vision Visionen er, at beboerens seksualitet bliver en naturlig og integreret del af hverdagen på Jonstrupvang. Jonstrupvangs seksualpolitik skal være dynamisk og vil blive rettet til efter sidste ny viden/lovgivning omkring handicappedes seksualitet. Etik Når du arbejder med andre menneskers seksualitet, kommer du dybt ind i personens intimsfære. Derfor er det meget vigtigt, at du arbejder med stor respekt og omtanke i ord, handling og kropssprog. Det er meget vigtigt, at du husker din tavshedspligt og husker, at seksualitet er og bliver et privat anliggende og aldrig må indgå i uprofessionelle samtaler, hverken med beboere eller det øvrige personale, samt at færrest mulig involveres i den enkeltes beboer behov og ønsker.

4 Egne normer og grænser For at kunne imødekomme beboeren og dennes seksualitet, er det vigtigt at tage stilling til egne normer og grænser. Den hjælp /vejledning /støtte, der kan være behov for, er af meget forskellig karakter. Der kan f.eks. spørges om kærlighed følelser, f.eks.: Hvordan man får en kæreste, hvordan får man et parforhold til at fungere, venskaber osv. Der kan også spørges om hjælp til seksualitet, f.eks. til at blive afklædt i forhold til at have seksualitet, hjælp til at ligge sammen med en kæreste, oplæring i at tilfredsstille sig selv, kontakt til en prostitueret og meget andet. Det er vigtigt, at I på gruppemøder diskuterer emnet, så I overordnet kender kollegaers holdninger og grænser. Du kan komme ud for at beboere har en seksuel adfærd, der afviger fra egne normer. Disse beboere skal have samme støtte og vejledning til at udleve deres seksualitet, som alle andre der ikke afviger fra normen. Ligeledes skal du som personale være opmærksom på, at beboernes seksuelle niveau og status kan være forskellig fra "normen" og det aldersvarende. Føler du dig usikker, skal du tage emnet op med dine kolleger eller en seksualvejleder. Du har ret til at sige nej til at hjælpe beboeren med dennes seksualitet, men er forpligtiget til, at finde en kollega der kan.

5 Kærester At være kærester betyder kærlighed, tryghed og evt. status, men det er ikke altid, at det betyder sex. For de fleste er kærligheden en dejlig fornemmelse i kroppen, en ny verden der åbner sig, at være sammen med et andet menneske. At være kærester kan f.eks. være at se film sammen i hinandens lejligheder, spille spil, holde i hånd, sidde tæt, kysse hinanden og meget andet. Det meget vigtigt at pointere, at være kærester ikke altid betyder, at man absolut går i seng med hinanden. Personalet har til opgave at tilbyde støtte og vejledning omkring kæresteforhold. Det er vigtigt at begge parter er enige om, hvor langt de ønsker at gå. Forventninger der ikke bliver indfriet/forstået kan ende i skuffelser eller krænkelser. Som personale har man pligt til at hjælpe beboere, der ønsker samvær med deres kærester og give dem mulighed for at kunne sove sammen. Det er også personalets opgave at vejlede og hjælpe parret til seksuelt samvær, hvis dette ønskes, eller henvise til en anden der kan hjælpe.

6 Den seksuelle adfærd i fællesrum Det er personalets opgave og ansvar at vejlede til en hensigtsmæssig seksuel adfærd i det offentlige rum. Dette skal ske på en hensigtsmæssig etisk måde, der ikke sætter beboeren i forlegenhed. Den seksuelle adfærd i det private rum I beboernes egen lejlighed er der vide grænser for de seksuelle udfoldelser. Her er det vigtigt, at personalet tilsidesætter egne normer og grænser og anerkender og accepterer den enkeltes/parrets lyster og behov. Personalet skal respektere privatlivets fred, og udvise diskretion, men skal selvfølgelig altid reagere professionelt, hvis man har mistanke om overgreb. Der skal dog altid bankes på og afventes svar, inden man træder ind i beboerens lejlighed. Det er ikke altid beboerne har en fornemmelse for blufærdighed, det er derfor personalets opgave at beskytte de seksuelt udøvende, samt andre beboer, gæster m.v. mod frit udsyn til lejligheden, (trække gardinerne for, lukke døren osv.

7 Personalets adfærd og påklædning Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som ansat kan være medvirkende til at udsende utilsigtede seksuelle signaler gennem påklædning og i særdeleshed adfærd, undgå derfor at være udfordrende klædt, så du udsender signaler, som kan misforstås. Beboernes adfærd og påklædning Enkelte beboere kan have brug for hjælp og vejledning omkring påklædning og seksuelle signaler. Når du giver denne vejledning skal der gøres med respekt og anerkendelse af beboerens seksualitet. De fysiske rammer Personalet skal være behjælpelig med at vejlede omkring alternativer, såfremt indretningen er et problem for beboerens seksuelle udfoldelse. Hvis en beboer f. eks ønsker at sove sammen med en kæreste, vil en dobbeltseng i stuen måske være hensigtsmæssig. Grundet fysiske begrænsninger i byggeriet er det ikke altid muligt at kunne flytte sammen i en stor lejlighed. Men som personale skal vi altid forsøge at imødekomme beboernes ønsker, og bestræbe os på at tænke i løsninger og ikke begrænsninger.

8 Seksuelle krænkelser og overgreb Hvis du bliver opmærksom på, at en beboer er blevet udsat for seksuelle krænkelser eller selv krænker andre, har du som medarbejder en særlig skærpet indberetningspligt. Vær opmærksom på følgende: Tab af færdigheder samt tab af eller forringet evne til at tale Ændret personlighed eller adfærd og lav selvfølelse Depression, indadvendthed Selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelse Du skal i første omgang henvende dig til din leder. Kan lederen ikke træffes, og der er tale om en akut situation, hvor politi og lægehjælp er påkrævet, skal du selvfølgelig rekvirere den fornødne hjælp straks. Senfølger af seksuelt overgreb Seksuel dysfunktion, f.eks. overdrevent seksuel fikseret Øget risiko for selv at begå seksuelle overgreb. Depression, eller lav selvværdsfølelse Posttraumatisk stressforstyrrelse Selvmordsforsøg Misbrug Ovenstående ændret adfærd eller andre væsentlige ændringer i adfærden hos en beboer, kan skyldes, at vedkommende har været/bliver udsat for seksuelle overgreb.

9 Hjælp til beboer der har været udsat for seksuelt overgreb Der kan overvejes psykologhjælp eller anden terapiform. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et menneske med nedsat psykisk funktionsniveau måske aldrig vil kunne bearbejde traumet, men måske altid vil have behov for f.eks. psykologhjælp, terapi, medicin løbende og især i følelsesmæssige belastede perioder. Hvordan kan man hjælpe krænkeren Hvis man oplever en person udsætte en anden person for overgreb, har vedkommende formentlig brug for behandling og hjælp til at stoppe med at udføre overgreb. Her kan der tænkes på, at foreslå at få udlevet seksualiteten på anden vis. (I tilfælde af mistanke om seksuelt overgreb overfor en beboer/bruger, findes der på vagtstuen en hylde vedr. seksualvejledning). Prævention Hvis en beboer har et aktivt sexliv, der medfører risiko for uønsket graviditet eller pådragelse af kønssygdomme, skal personalet sørge for at beboeren får rådgivning omkring prævention.

10 Køb af seksuelle ydelser Personalet skal hjælpe og vejlede beboere, hvis de ønsker besøg af eller selv ønsker at besøge en prostitueret. I den forbindelse kan det blandt andet være personalets opgave at formidle kontakten og ønskerne til den prostituerede. Ligeledes sørge for, at beboeren er velsoigneret inden besøget, og skabe gode rammer, hvis samværet skal foregå i beboerens eget hjem. Husk at have dialogen omkring ønsket om diskretion. Seksuelle hjælpemidler Da vores beboer kan have stor glæde af seksuelle hjælpemidler, til brug ved onani, skal vi som personale hjælpe med, at beboeren kan få råd og vejledning til indkøb af disse. Vi skal ligeledes være behjælpelige ved brug og rengøring af hjælpemidlerne. Øvrigt Hvis du har lyst til at vide mere eller læse supplerende litteratur omkring emnet handicappede og seksualitet, se i bogskabet på torvet eller på hylden på vagtstuen. Socialministeriets vejledning 2001 er at finde i alle storgrupper.

11 Egne noter

12 Relevante links: Udarbejdet i 2010 af: Ketty Sparre Lorentzen, Erik Sloth, Mette Weischer Lisbeth Vollund Kristensen, Jens Skaaning, Yvonne Rasmussen og Mona Funch Layout: Jesper Sparre Nyhjem

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik. Guide for arbejdet med beboernes seksualitet

Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik. Guide for arbejdet med beboernes seksualitet Guide for arbejdet med beboernes seksualitet For Bofællesskaberne Edelsvej Esbjerg Kommune 2008 Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik er udarbejdet af: Hjemmevejleder Ulla Jensen Hjemmevejleder Astrid

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE?

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning også til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? seksualundervisning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål...

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål... 2014 Indholdsfortegnelse Side Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3 Seksualitet definition... 3 Undervisningsministeriets fælles mål... 4 Inspiration til undervisningen... 5 Regler for personalet...12

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund kys frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund illustration Caspar Ronak, glad)tegnestue Kys Frøen

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik Brøndagerskolens Seksualitetspolitik Vi er alle født til at deltage i hinandens nervesystemer. Daniel Stern. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K. E. Løgstrup. Indholdsfortegnelse: Indledning

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualitet en definition Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og aspekt af det at være menneske, som ikke

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere