Community Center Gellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Community Center Gellerup"

Transkript

1 Community Center Gellerup

2 efteråret Vision: - Mangeartet institutionsform - fra Bibliotek til Community Center - Metode: - værdsættende/ai - handlekompetencer/empowerment - Medborgerskab - borgerinddragelse - frivillige Århus 2. Facts 3. Partnerskab/Netværk København 4. Medarbejder

3 1. Den overordnede vision for Aarhus Kommune Aarhus - en god by for alle. Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Integration skal være vores styrke.

4 Udmøntning af vision i Community Center Gellerup Mangeartet institutionsform Metodetilgang: Værdsættende/AI Handlekompetencer/Empowerment Aktivt medborgerskab Borgerinvolvering Inddragelse af frivillige

5 Vision sammenholdt med Århus Kommunes integrationspolitik Medborgerskab og antidiskrimination Uddannelse Beskæftigelse Bosætning ghetto eller ej

6 Mangeartet institutionsform Et samarbejdsprojekt mellem: Sundhedshus: Børn og Unge, Århus Kommune og Århus Amt. Folkeinformation, Socialcenter Vest, Social-og Beskæftigelsesforvaltningen, Århus Kommune. Borgerservice og Biblioteker, Lokalbibliotekerne ved Gellerup Bibliotek samt IT-Guideforeningen. BiblioteksCenter for Integration

7 Community Center Gellerup Sundhedshus Folkeinformation Gellerup Bibliotek -IT-Guideforeningen -Andre offentlige institutioner -Samarbejdspartnere -Foreninger/organis ationer -Andre frivillige Fællesnævner: - Fælles værdisæt - Fælles arrangementer, kurser - Fælles personale udvikling - Fælles strategier - Bedre ressourceudnyttelse - Bedre services - Bedre koordinering - Aktivt medborgerskab

8 Community Center Gellerup Lektiehjælpen (Siden 1998 ): - En forening af frivillige Dansk Flygtningehjælp - hjælper med lektier - samtaletræning. Sundhedshus (Siden 2000): - Åbent hus - Rådgivning - Undervisning Lokalhistorie i Brabrand (Siden 1982): - materiale om lokalområderne -Kirkebøger - Folketællinger mm. Diverse Ad-hoc Samarbejder - f.eks. danskundervisning IT-guideforening ( 2004): - IT-undervisning af borgere Community Center Gellerup Folkeinformation (Siden 2005): - Almen vejledning og information om hverdagsproblemer Gellerup Bibliotek: -Cirkel Computer Club -Oplæsning for børn af frivillige -Sprogkufferter -FINFO/KvindeFinfo - ForbrugerInfopunkt -IT for folket - Jobhjørnet -Seniorstunder og Mentorgruppen -Events/arrangementer - Vagter

9 Community Center kendetegnes som et: Center for oplevelse Center for viden og læring Center for kulturelle arrangementer Center for borgerinvolvering Center for netværkskoordinering Center for vejledning Center for sparring

10 Metode Værdsættende/Appreciative Inquiry (AI) Anerkender og forstærker det, der allerede fungerer godt Fokus på løsninger der allerede findes Fokusere på alternative virkeligheder, drømme og ønsker

11 Metode Handlekompetencer/Empowerment: 1. Individ: besidde retten til at bestemme selv udføre det man ønsker med eget liv 2. Gruppe: kunne indgå i en grupperelation skabe og støtte socialt netværk 3. (Lokal) samfundsniveau: at sige sin mening og at tale andres sag forlange og forvente indflydelse og respekt

12 Værdi-grundlag Troværdighed Respekt Engagement Ressourcefokus Medejerskab

13 2. Facts Vestbyen Herredsvang Hasle Gellerup Vestbyen dækker ca indbyggere Heraf ca i Gellerup

14 Indbyggere Antal indbygger i Århus (pr ) Hele befolkningen i Århus Borgere med udenlandsk Statsborgerskab I tal Borgere med udenlandsk Herkomst I tal Borgere med udenlandsk Statsborgerskab I % Borgere med udenlandsk herkomst I % ,2 12,4 Antal Indbygger i Hasle samt Brabrand-Gellerup Hele befolkningen i: Borgere med udenlandsk Statsborgerskab I tal Borgere med udenlandsk Herkomst I tal Borgere med udenlandsk Statsborgerskab I % Borgere med udenlandsk herkomst I % Hasle: ,8 29,4 Brabrand - Gellerup: ,1 46,0

15 Facts Udvalgte nationaliteter i Århus Kommune fordelt på herkomst pr. 1. januar Tyskland: Polen: Libanon og statsløse: Iran: Vietnam: Tyrkiet: Irak: Somalia: 3.229

16 Facts om Vestbyen Blanding af socialt boligbyggeri og parcelhuskvarter Ud- og indflytningsgrad på ca. 20 % Stor procentandel af indbyggerne er på midlertidig eller varig overførselsindkomster ca. 50% For Vestbyen er gennemsnitsindkomsten 1999 ca dkr. ( ca Euro) mod ca dkr. (ca Euro) i gennemsnit på byplan

17 Facts om Gellerup 85% af beboerne har en anden etnisk baggrund end dansk Der er 51 forskellige nationaliteter Der er 1 barn under 14 år pr. 1 voksen Ca børn og unge modtager støtte

18 Udvikling fra Arbejdsløsheden for flygtninge og indvandrere er faldet fra 24,3% til 20,4% Beskæftigelsesprocent blandt flygtninge og indvandrere er steget fra ca. 29% til ca. 31,2% Markant stigning i antal flygtninge og indvandrere i beskæftigelsesforanstaltninger 3,8% til 9,4% (også for Århus Kommune) Antal flygtninge og indvandrere i området er i samme periode steget fra 48,3% til 53,3%

19 Andelen af borgere som deltager i organiseret eller uorganiseret fritidsaktivitet er steget fra 57% i 2003 til 80% i 2005 (variationer ift. etnisk baggrund er små) Der er ofte traumer/sygdomme i familierne som følge af krig/totur 17% tilflyttere er under uddannelse, 6% af de fastboende er under uddannelse Trods ind- og udflytningsgrad er der en positiv indkomsteffekt på ca kr. pr. person

20 Fakta om Gellerup og Hasle biblioteker Åbningstid Udlån Besøg Udlån pr. besøgende Materialebestand Gellerup Bibliotek 40 timer pr. uge 165, , ( ) 38,764 Hasle Bibliotek 38 timer pr. uge 130,886 70, ,509 Budget for de to biblioteker: 5,686,000 d kr. (752,116 Euro (2006))

21 Udfordringer Større fokus på brugernes behov, mindre fokus på materialesamlingerne Samle og producere digital information - let forståelig for alle Differentieret service Sammenhæng mellem det fysiske biblioteks præmisser, service og medarbejderkompetencer

22 3. Interessenter Borgere Partnere Medarbejdere Fokus på: Borgerne: kvinder børn Medarbejderne

23 Special programmer for kvinder Dansk kurser Kurser i samfundsforståelse IT-kurser Jobvejledning Uddannelse Informationer på efterspørgelse Dialogmøder mellem mødre og døtre Fortællinger

24 Special programmer for børn Samarbejde med folke- og privatskoler (Læsekampagner, quizz, fortælling) Lektiehjælp Vejledning om fritidsjob Circle Computer Clubs Sprogstimulering Leg-Se-Lyt-kufferter Projekt Læsehunger Indvolvering af frivillige oplæsere

25 Partnerskab/Netværk Andre institutioner I lokalområde På byplan Andre forvaltninger Tværgående projekter Nationalt Lokalområde Byplan Landsplan Internationalt

26 Gellerupmodellen Centerchef for socialcentret (formand) Klubleder 2 daginstitutionsledere 3 skoleledere Leder af Ungdomsskolen Leder af Lokalcentret (over 67 år) Leder af Folkebiblioteket Leder af Nærpolitiet

27 Arbejdsopgaver Ressourcesyn på alle niveauer Fælles opgaveløsning og beredskab Borgerinvolvering/borgerhjælp Fælles præcise krav om adfærd Beholde og udvikle lokalviden/viden lokalt Gøre det attraktivt for de dygtigste medarbejdere at arbejde i Gellerup

28 Forskellige typer af netværk Tema-netværk Ren ghetto Definere indhold Sprede budskabet Flere der arbejder for samme sag Arbejde på forskellige planer

29 Forskellige typer af netværk Problem Netværk F.eks. Uro Flere institutioner samme problem Gå sammen Finde løsning Ansættelse af vagter Uddanne egne vagter

30 Forskellige typer af netværk Politisk Netværk Valg til Integrationsråd Samarbejde med Borgmesterens afdeling Samarbejde med kandidater

31 Forskellige typer af netværk Projekt Netværk Urban Engagement i flere projekter Danne netværk Deltagelse i forskellige arrangementer Kvindehus

32 3 eksempler på udmøntning af samarbejde/netværksarbejde Forskellig tilgang til læring Hjerne Øje Hjerte

33 4. Medarbejderkompetencer Innovative Rummelige Opsøgende og netværksskabende Pædagogiske og kommunikative evner Kreativitet, bl.a. ressourcefokus Projektorienteret IKT Beherske servicedifferentiering Social og interkulturel indsigt Indsigt og kendskab til arbejdsmarked og uddannelser Kunne navigere i komplekse sammenhænge

34 Muligheder Medarbejderne oplever de er løftestang for drømme og håb Skabe sammenhæng for mange mennesker Være mønsterbryder/rollemodeller Oplevelse af at generere viden Handlingsorienteret Skabe rammer Større frihed og fleksibilitet Flere udfordringer Udvise mod Kunne arbejde mere ambitiøst

35 Barriere Manglende motivation Frustration Arbejdsmiljøet - skyllerumssnak Fokus på mangler/problemer Angst for nyt Sociale barriere Overvindelse af borgernes opfattelse af biblioteket Forandringer tager tid Træthed overfor tværgående samarbejde Modstand mod at dele viden Modstand fra andre

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration På Integrationspolitikken i Århus Kommune 26gode eksempler - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Målsætningen for

Læs mere

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Nr. 3 Oktober 2009 Redaktion: Per Jensen (ansvarshavende) Anne Marie Larsen Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C Tlf. : 8940 2147 Indhold: Side 2 Fra udsat boligområde til attraktiv

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER Indhold Tekst: Projektgruppe med repræsentanter fra de syv forvaltninger. Projektleder: Teknik- og Miljøforvaltningen, Kvarterudvikling Design: TMF-Grafisk Design Foto: Gitte

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere