VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 10/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 10/11"

Transkript

1 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 10/11

2 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF

3 Indhold Forord...side 3 Velkommen til VHG...side 4 Elevrådet...side 5 Introtur til Livø...side 6 Aktivitetsdag...side 8 Fritiden på VHG...side 9 Studieværksted og lektiestøtte...side 11 Til jubilæumsfest på VHG...side 12 Hvem kan sove i Berlin?...side 14 3.a's AT-rejse til London...side 16 3.x i London...side 18 3.k i Barcelona...side 20 3.s i Barcelona...side 22 2.q i metropolerne...side 24 Et pilotprojekt om "at skabe med jern"...side 26 Rystende Holocaust-foredrag...side 28 Tue West på VHG...side 30 En bussang...side 31 To klasser fra VHG prøver kræfter med teaterfaget...side 32 Viden og intuition...side 34 Jubilæumsfestivitas...side 35 En Helt man vil Huske!...side 36 Et individ i det traditionsbundne samfund...side 38 2.t i Istanbul...side 42 2.a i Wien...side 44 2.s i Rusland...side 46 2.x i London...side 48 2.t i Trapani...side 50 Ud i det grønne...side 52 Fællestimer om krig...side 55 VHG's forårskoncert...side 58 Fællestime om stress...side 62 Interview med en OL-vinder...side 63 Mit HEBE...side 68 Dagbog fra en HEBE-fest...side 70 Personaleoplysninger...side 73 Redaktion: Jørgen Jørgensen i samarbejde med Informations- og profiludvalget samt 3.t Fotos: Peter Stenild, Kirsten Svejstrup, Trine Mads bøll, Morten Severin, Ulla Silverberg And reasen, Anne Becher, Finn Norre m.fl. Tegninger: Anne Birk, 3.a: s. 3, 9, 10, 29, 54, 61 og 72. Ina, 3.a: s. 54. Omslag: Design: Jørgen Jørgensen og Sanne Kvist Nielsen. Vesthimmerlands Gymnasium og HF Jyllandsgade Aars Tlf Fax Hjemmeside: Tryk & repro: Aars Bogtryk & Offset 2 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

4 Forord Det har været lidt specielt at være Den gamle Rédacteur på årsskriftet i år. Det skyldes bl.a., at skoleåret har været et jubilæumsår. Der er altså blevet undervist i 50 år nu på VHG, og det giver selvfølgelig redaktøren anledning til at være lidt nostalgisk og se tilbage i tiden. Jan Dyregaard, student fra skolen i 1977, har taget positivt imod en opfordring om at dække jubilæumsfestlighederne. Samtidig er VHG en skole, der er i konstant udvikling, så årsskriftet skal også gerne give et indtryk af, hvad der rører sig lige nu på stedet. Og det kan måske være svært at opfange for en ældre lektor, der nærmer sig tiden for at gå på aftægt. Heldigvis har jeg kunnet alliere mig med en klasse, som jeg har undervist i dansk i 3 år, og som nu bliver studenter. Det drejer sig om 3.t, der har sagt ja til at give en hjælpende hånd ved udarbejdelsen af årsskriftet og agere redaktion. I forbindelse med jubilæet fik jeg ofte stillet de klassiske spørgsmål: Er det ikke gået tilbage med eleverne? Kunne vi ikke meget mere dengang, end hvad nutidens elever kan præstere, og er du ikke blevet træt af lærergerningen? Her måtte jeg skuffe spørgerne: Det har lige siden august 2008, hvor jeg første gang stod ansigt til ansigt med 3.t, været en fornøjelse at undervise dem. De har været interesserede og lydhøre, og det er i høj grad deres fortjeneste, at de tekster, vi har arbejdet med i timerne, for mig at se har bevæget sig på et ret højt niveau. De har været interesserede i eksistentialistiske problemstillinger, har elsket at inddrage Platons hulelignelse og myter fra de gamle grækere. Så kom ikke og sig, at de ikke er dannede. For ældre læsere kan jeg oplyse, at genren den danske stil har udviklet sig meget de senere år. Der er tre valgmuligheder til den skriftlige studentereksamen i dansk: Man kan skrive en litterær artikel, en kronik eller et essay. Den første handler om analyse og tolkning af en litterær tekst, i den anden skal man redegøre for nogle synspunkter i en udleveret tekst, og den tredje har en mere personlig tilgang til emnet. Den sidste anses af dansklærere for den sværeste opgavetype. Af bidragene fra 3.t til årsskriftet er der flere af typen, der redegør for indholdet af f.eks. fællestimer eller studierejser, men der er også nogle af essaytypen, hvor forfatteren er helt sin egen. Denne type er mere nogle refleksioner over et emne, og det er nok det nye i forhold til den skabelon, de seneste årsskrifter er udarbejdet efter. Der er flere indlæg end tidligere, der handler om, hvad der er vigtigt for eleverne i "Pipper" tegnet af Anne Birk, 3.a deres gymnasietid, og hvordan de har oplevet VHG. Så ud over hvad der er sket i den skemalagte undervisning, bliver man som læser lidt klogere på, hvad der sker i frikvartererne og uden for skoletid, og de traditioner, der går i arv fra årgang til årgang. Alt det udefinerlige, som også betyder noget for elevernes skolevalg. Og her ser det ud til, at VHG klarer sig pænt! Også på billedsiden har eleverne bidraget flot til dette årsskrift. I faget billedkunst bliver der eksperimenteret med mange forskellige materialer og arbejdet med kunsthistorien fra antikken og frem til samtidskunsten. I år har billedkunst B bl.a. arbejdet med temaet portrætter. Eleverne startede med at tegne store selvportrætter i kul og kridt. Til eksamen har eleverne selv haft mulighed for at vælge, hvilket emne de vil arbejde med i deres eksamensprojekt, og I kan se eksempler på to af disse eksamensprojekter rundt om på siderne. Anne Birk fra 3.a valgte at arbejde med temaet portrætter i forskellige materialer, bl.a. portrætter tegnet på I-pad. Hun har brugt andre elever på skolen som modeller. Ina fra samme klasse valgte at arbejde med temaet intertekstualitet som eksamensprojekt. Hun har valgt at lave en moderne fortolkning af Leonardo Da Vinci`s Den sidste nadver med elever fra 3.a som modeller. God læselyst. Jørgen Jørgensen Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

5 Velkommen til VHG Igen i år har jeg den glæde at byde velkommen til et stort hold nye elever. Velkommen til en skole, hvor der er plads til alle! Her skal man ikke se ud på en bestemt måde eller have bestemte meninger for at blive respekteret. gym nasier. Eller blot deltage i de idrætscafeer, der med jævne mellemrum bliver afholdt, hvor klasserne dyster mod hinanden. Og mod lærerne, for på VHG mødes man som ligemænd i de interessefællesskaber, man nu har. For dig, der kan lide faglige udfordringer, er der rig mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer, såvel i timerne som i specielt tilrettelagte arrangementer for talenter inden for flere fag. I sidste skoleår havde vi således en OL-vinder i biologi, og hvad det kan medføre af oplevelser kan du læse om her i årsskriftet. I den forbindelse kan vi glæde os over, at vi netop har fået grønt lys til at gå i gang med en renovering af vore naturfagslokaler. Det er et længe næret ønske, der hermed går i opfyldelse, og vi ser frem til at kunne tilbyde de naturvidenskabeligt interesserede elever et lige så inspirerende undervisningsmiljø, som vi har på resten af skolen. Hører du til den gruppe af elever, der har brug for lidt støtte og vejledning for at udvikle dig, har vi også nogle tilbud i form af lektiestøttetimer på hf og et studieværksted, der er åbent et par eftermiddage om ugen. Her står nogle ældre elever og lærere inden for forskellige studieretninger parat til at hjælpe dig, og hvad det betyder for den enkelte elev kan du også få uddybet i dette skrift. Det er vigtigt for os at møde den enkelte elev, hvor han/hun befinder sig, således at alle får en god og udbytterig skoletid. Men som det også fremgår af dette årsskrift, er VHG jo ikke kun lektier. Efter skoletid har vi en række tilbud, og her er noget for enhver smag. Er du f.eks. til sport, har du mulighed for at udfolde dig på forskellige niveauer sammen med kammeraterne. Hvis ambitionerne er til det, kan man være med på skoleholdet i håndbold og fodbold og deltage i skoleturneringer, hvor man dyster mod andre Måske er du interesseret i musik? Så kan du melde dig til den årlige musical, eller være med i gymnasiekoret og skolens bigband. Her øver man fast gennem hele skoleåret for at blive bedre, og ud over det får man mulighed for at deltage i specielle arrangementer, hvor man møder andre musikalske venner. Endelig vil du få mulighed for at udvide din horisont i tiden her hos os. På både stx og hf arrangerer vi rejser med et fagligt indhold til udlandet i perioder af skoleåret. Især prioriterer vi de rejser højt, hvor eleverne kommer i klinch med en lidt anden kultur end vores egen her i Vesthimmerland. For tiden afvikler vi et Comenius-projekt i samarbejde med et italiensk gymnasium, og siden år 2000 har vi som en af landets få Unesco-skoler deltaget i et internationalt netværk, hvor man bl.a. arbejder med menneskerettigheder og verdens kulturarv. Så er du interesseret i globale forhold, og har du lyst til at kommunikere med jævnaldrende kammerater, såvel direkte gennem det personlige møde som via det elektroniske medie, så har vi også noget at byde på. Velkommen til et nyt skoleår! Kirsten Holmgaard 4 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

6 Elevrådet Sommeren er over os, skoleåret lakker mod enden og afgangseleverne kan så småt se en ende på det. Elevrådet på VHG er, som alle eleverne, på vej på sommerferie. På den anden side af sommerferien venter et nyt og spændende år for elevrådet, hvor nye kræfter træder til som erstatning for de huebeklædte elever, der gennem et eller flere år har været flittige repræsentanter i elevrådet og sat deres helt specielle præg på elevrådet og dets arbejde. Elevrådet på VHG er elevernes talerør. Det gælder på selve skolen, hvor vi varetager de interesser, ønsker og problemer, der eventuelt gør sig gældende for de enkelte elever i deres daglige gang på skolen, gennem et godt samarbejde med gymnasiets ledelse. Men det gælder også i det større perspektiv. Studerende i dag bliver lige så hårdt ramt som mange andre grupper i samfundet, når der skal spares. Senest har vi set et tiltag til, at SU en skal fjernes til hjemmeboende studerende, hvilket vil have store konsekvenser for mange studenter i landet, og også på VHG. Derudover er forringelser på bustransporten, eller prisstigninger på samme, relevante emner for eleverne på VHG. Det er her, eleverne kan gøre brug af elevrådet, der på elevernes vegne stiller sig kritiske over for forringelser af de studerendes forhold, sammen med elevråd fra gymnasier i hele landet. Vi kæmper for, at eleverne på VHG må få den bedst mulige studietid. Elevrådet er altså elevernes talerør og dem, der taler elevernes sag, både på og uden for skolen, for hvis ikke vi elever stiller krav, kæmper for vores rettigheder og taler vores sag, så er der ingen, der gør det. Og elevrådet er meget mere end det: Det er venskab og sammenhold på tværs af klasser og årgange, det er oplevelser og erfaringer i rygsækken. Det er stedet, hvor man får indflydelse på skolen og sin hverdag og er med til at påvirke sine medstuderendes hverdag med tiltag og ar rangementer, som fx lærerige foredrag eller sociale eftermiddagsarrangementer. Det er stedet, hvor man kan deltage for sin egen udviklings skyld, eller for at gøre noget godt for andre. Elevrådet på VHG er uundværligt, og når badetøjet er lagt til side og skolebøgerne fundet frem til et nyt og spændende skoleår, så sidder elevrådet parat, med åbne arme, til at tage imod elever, der vil være med til at arbejde for netop det, de brænder for. Ligegyldigt hvem man er og hvilke ambitioner man har, om man er erfaren eller ej, så er man altid velkommen i elevrådet. Inden jeg (forhåbentligt) svinger min studenterhue, vil jeg benytte lejligheden til at takke for et hårdt, udfordrende og yderst lærerigt år. Det kommende skoleår vil også byde på udfordringer, men jeg er sikker på, at det kommende elevråd vil tage teten og gå forrest i kampen for at sikre en god og uforglemmelig tid for eleverne på VHG. Med ønsket om en god sommer til alle. Dennis, ele vrådsformand 10/11 Dennis, 3.t, på vej ind i ALFA til jubilæumsreception sammen med Anne, 3.t, med hvem han også i elevrådssammenhæng kørte parløb i sin gymnasietid Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

7 September 2010 Vinder: 1. pladsen Emne for fotokonkurrencen: MENNESKET I NATUREN Introtur til Livø 6 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

8 Vinder: 2. pladsen September 2010 Vinder: 3. pladsen Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

9 September 2010 Aktivitetsdag Dagen var præget af masser af aktivitet og godt humør. Den vindende klasse blev 2.t. Som afslutning på dagen var der koncert med "The Floor is made of Lava", skolens jubilæumsgave til eleverne. 8 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

10 Overskrift Brødtekst Pernille, 3.a, tegnet af Anne Birk, 3.a Fritiden på VHG en ironisk fortælling af Ann-Sophie Bodentien og Marie Tvergaard, 3.t Tasker, madpakker, idrætstasker, plastikposer og vandflasker beklæder trappen til scenen i VHG s badekar. Alle har så fint hver især sat deres præg på, hvordan trappen i dag skal pyntes. Nogle dage er mere kreative end andre. Dog følges der altid det samme tema/den samme strategi. Nemlig at det skal fungere som en forhindringsbane for os, som har været med i den kreative pyntningsproces. Om det er kunst eller ej, er op til øjet, der beskuer værket. I dette tilfælde er det alle dem, der har deres daglige gang på VHG, da værket er iøjnefaldende og svært at se bort fra især til morgensamlinger. Nogle, heriblandt rengøringspersonalet, ville kalde det for rod af værste karakter. Andre vil se det som et symbol på den uoverskuelige, tilfældige og spontane livsførelse, gymnasiemennesker har. Ikke desto mindre er trappen på VHG offer for de vandreklasser, der findes, og dette leder os frem til de tiltrængte fritimer og frikvarterer, som giver et pusterum fra videnskabens sorte hul. Du ved, det sorte hul, som aldrig bliver helt oplyst, og som har for vane at suge al kraft ud af din krop. Vi er måske lidt dramatisk i vores beskrivelse, men nogle gange, tro det eller ej, kan det være tungt at deklamere William Shakespeare. I mange og lange perioder bliver musikken diskuteret, som fylder badekarret og fællesområderne til spisetid. På gymnasiet er vi alle sammen enige om, at musikken skal være af højkulturel karakter og afspejle vores homogene intellektuelle arbejdsmiljø. Vi ved jo alle sammen, at vores intelligensniveau stiger for hvert sekund, Nik & Jay fylder badekarret med smuk og lækker lyrik, som: jeg gak-gak i nat nattergal ærligt talt den sildesalat der pryder mine skuldre Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

11 Disse linjer fremprovokerer naturligvis store tanker, som giver genlyd langt ud i fremtiden det må være derfor, vi hører det? Et andet godt eksempel, som ligeledes vækker store tanker, er de ensformige tramperytmer fra den såkaldte elektromusik. Det fantastiske ved netop denne slags musik er, at den kan fremkalde en synkronisk bevægelse blandt samtlige elever. En bevægelse som får folk til at smide madpakker, vandflasker eller bare generelt alt, de har i hænderne, for at undgå en sprængt trommehinde. Lydniveauet har i hvert fald brudt smertegrænsen for, hvad arbejdstilsynet tillader. Det er blot én mening, men smagsdommere er der nok af. Diskussionen vil nok aldrig en ende tage, men resultatet er altid det samme. Ingen skifter musikken, selvom klagerne derover er mange. Om det er fordi, det er rart at høre noget andet, end hvad hitlisterne på diverse radiostationer kan producere, eller fordi man ikke selv er forberedt, ved vi ikke, men vi ved, det er en del af dagligdagen at få udvidet sin musikhorisont. Sådan bliver konklusionen i hvert fald oftest på diskussionen vedrørende musikken i spisefrikvarteret. Al den snak om udvidelse af horisont og dannelse er vel noget af det, som vi helst skal erhverve os efter disse 3 år. Vi kan ærligt sige, ikke for at prale, at vores madhorisont er blevet udvidet efter de mange fritimer, vi har gennemlevet især i løbet af 3.g-året. Faktisk havde nogle af pigerne fra 3.t fået den idé, at vi skulle smage noget nyt, fra vores elskede MC Donalds Haverslev, hver gang vi havde fritime. Derefter ville vi give dem karakter og udforme en guideline for 1.g erne, som skulle fremføres til en af morgensamlingerne. Vi ved ikke, om den finansielle krise ligeledes skal have skylden for vores mislykkede projekt, men det blev i hvert fald aldrig helt fulgt til dørs (så hvis nogle føler for at bære faklen videre eller måske få liv i den igen, så er I velkommen!). For en god ordens skyld vil vi pointere, at VHG s egen kantine nemt kan stimulere samt udvide ens madhorisont. Det kræver dog, at man har mod på at vælge noget andet end den sikre kyllingesandwich, som fylder de flestes maver i 1.g. I forlængelse af dette kan vi varmt anbefale deres tunsandwich samt et fint udpluk af dagens ret dette gælder eksempelvis tarteletter, biksemad med bearnaisesauce og kalkunbryst med smørristede kartofler og paprikasauce. Michael, 3.a, tegnet af Anne Birk, 3.a Noget andet, vi husker tilbage fra 1.g, ud over smagen af en kyllingesandwich, er, hvor forvirrede og usikre vi var. Vi stod med svedige hænder og kiggede febrilsk efter et rundt bord i hver spisepause. Skrækscenariet var at komme til at sidde med forkerte, ukendte mennesker, som havde en madpakke, der lugtede af spegepølse fra i går. Derfor fik man hurtigt analyseret det propfyldte lokale, inden de hungrende og glubske hyæner, dvs. vores såkaldte skolekammerater, angreb det eneste tomme bord. Man kan roligt sige, at der var en overflod af mennesker i forhold til antallet af borde man kunne ligefrem lugte desperatheden sprede sig i takt med, at det ringede ud til frikvarter. Langt om længe fik vi tiltusket os en god plads ved det runde bord efter måneders bitre erfaringer. I dag har vores færd dog ændret sig. Vi sidder nu ved et langt bord. Vi er ikke længere bekymrede for, om der er en plads til os. Vi er ikke længere bange for, hvem vi skal sidde ved, eller hvem der sætter sig ved os. Men vi frygter stadig, at den, der sidder ved siden af os, har en gammel spegepølsemad med. Rejsen for at komme hertil har været lang og hård. Vi har både kæmpet imod engelske fejlsætninger, old-ævl (der inkluderede søjler med stylobat og tandsnit), Per Kirkeby (du ved, ham der fylder rundkørslerne med de kærlighedsforladte kæmpeklodser), Pythagoras læresætning, morænelandskab, anden verdenskrig, ekspansiv skattepolitik og ikke mindst vores fantastiske inspirerende idrætstimer, der indeholder noget så eksotisk som lancier og bib-test. På nogle punkter lærer man mere om sig selv, andre og det samfund vi befinder os i, i disse fritimer/frikvarterer, end man gør i almindelige undervisningstimer. Derfor mener vi, at det spiller en vigtig rolle i at få udviklet alle de kompetencer, som er så nødvendige for at færdes og fungere i verden uden for gymnasiets tykke murstensvægge. Vi er ikke sikre på, at rengøringspersonalet, når de kaster et blik på trappen, synes, at vi har udviklet os til at indtage verden. De ser ikke trappen, som vi gør. De ser den ikke som et livsbekræftende oprør mod gymnasiets firkantede regler, eller som et sted, hvor du tømmer læsset fra dine skuldre. Her fralægger vi os symbolsk det fysiske og mentale pres, vi møder i vores hverdag. Her kan vi gøre, hvad vi vil, og være dem vi er. Vi kender nu vores plads, og det er ikke kun i form af, at vi ved, hvilket bord vi skal spise ved. Og vi ved, at enhver tåbe kan rydde op, men kun et geni kan beherske kaos. 10 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

12 Henriette og Rikke, 1.p Lisa, 1.p Studieværksted og lektiestøtte Nyskabelse på VHG Studieværkstedet, som er den frivillige lektiehjælp efter skoletid, lever i bedste velgående med stor tilslutning, så i dette årsskrift vil artiklen handle om nyskabelsen lektiestøtte. Mange elever har dårlige vaner, når det gælder lektierne. Det kan være, de bliver lavet for sent, eller måske går man i stå med et problem. Der kan også være mange fristelser, der lokker væk fra hjemmearbejdet. Konsekvensen kan være, at man møder dårligt forberedt til timerne, kommer bagud med afleveringsopgaverne osv. 3 timers lektiehjælp pr. uge På VHG har vi i år kørt et forsøg, hvor 1.hf-eleverne i 1.p og 1.q har skemalagt 3 timer om ugen, hvor de ikke skal lave andet end lektier. Der er lærere til stede, så man kan få hjælp, og der er fred og ro til at fordybe sig i matematikopgaverne eller den danske stil. 3 timer pr. uge er selvfølgelig ikke nok til at dække alle krav, men det er nok til, at man er i gang med arbejdet, og hjemmearbejdet dermed reduceres. Virker det? I forbindelse med forsøget har vi spurgt eleverne, hvad deres mening om lektiestøttetimerne er, og resultaterne er faktisk ret positive: Ca. 75% angiver, at de får meget ud af timerne og er meget glade for dem, og mere end 50% svarer, at de rent faktisk får lavet flere lektier, end de ellers ville have gjort. Dette kan også aflæses i statistikken over manglende afleveringer, hvor tallene er markant lavere, end de plejer at være. Glade elever Jeg spurgte 3 elever fra 1.p om deres indtryk af lektiestøttetimerne: Rikke Søgård Laursen: Det er dejligt, at man kan få hjælp til lektierne. Jeg ville nok have lavet mine lektier alligevel, og især de større afleveringer laver jeg derhjemme, men det er rart, at man kan få hjælp af en lærer. Henriette Aarup Fusager: Jeg er specielt glad for lærerhjælpen. Især i matematik og historie er der ting, jeg har brug for hjælp med, så jeg læser de almindelige tekster i dansk osv. derhjemme, og så laver jeg resten i lektiehjælpstimerne. Jeg er glad for, at lektiehjælpstimerne ligger i skemaet, for jeg tror jeg får lavet flere lektier, end jeg ville have gjort, når jeg kommer hjem fra arbejde kl. 22. Signe Søgaard Sørensen: Jeg får helt sikkert lavet flere lektier, end jeg ellers ville have gjort. Især afleveringerne får jeg lavet. Jeg har især brug for hjælp til matematik, og mine forældre kan jo ikke hjælpe mig mere. Når jeg sidder hjemme og arbejder, bliver jeg sur, når jeg støder på et problem, og kaster bøgerne væk. På den måde er jeg glad for at lave lektier på skolen, for der kan jeg få hjælp til at komme videre i stedet for at blive sur. Thomas Asaa Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

13 September 2010 Karla, 2.k Der skal en stor kagemand til en 50-års dag. Fra samlingen den 12. august Dagens festtaler: Allan Søgaard Larsen Til jubilæumsfest på VHG Det er noget specielt at blive inviteret til 50 års fødselsdag, og da vores gamle gymnasium, VHG, i 2010 rundede det skarpe hjørne, var det bare med at blive meldt til. Det er altid utrolig hyggeligt at mødes med gamle skolekammerater, gamle lærere og se det kære gamle gymnasium, og d.18. september skulle det være. Indbydelsen var faktisk til tre arrangementer: Først et gensyn med skolen, dernæst et arrangement i det nye Vesthimmerlands Musikhus ALFA, og så til sidst fest i Messecentret. Man kan jo konstatere, at selve skolen har ændret fuldstændig udseende, siden vores årgang dimitteredes i Kantinen i kælderen med de tilstødende rum og Frölichs biks er væk, og der er bygget nye og lyse lokaler til disse formål. Kælderen var ellers centrum for mange spil kort og diskussioner og ikke mindst mange gode HEBE-fester. Der var virkelig gang i den, når der blev skruet op for den tids musik! Men skolen står jo fantastisk indbydende, når man kommer til den, med masser af kunst og gode undervisningslokaler. Efter det nostalgiske gensyn var det spændende at samles i det nybyggede Musikhus, der ligesom den megen kunst ved gymnasiet er inspireret og tegnet af Per Kirkeby. Allerede da vores årgang forlod skolen for over 30 år siden, var der nogle bedre musiklokaler på ønskelisten. Ikke fordi det ikke duede, det gamle lokale. Vi fik i hvert fald gennemgået og gennemlyttet Here comes the sun med The Beatles så mange gange, at den også sidder fast i dag og faktisk stadig holder. I Musikhuset kunne vi opleve rektor Kirsten Holmgaard byde os alle velkomne, og efter hende kunne vi høre Allan Søgaard Larsen, forhenværende elev på skolen og nuværende direktør for Falck, fortælle om sin tid på gymnasiet i starten af halvfjerdserne. Det blev suppleret af flotte musiske indslag fra Søren Birch, der sammen med gymnasiekoret fremførte en flot jubilæumskantate med flere efterfølgende sange. En rigtig god og fin oplevelse. Herefter skulle vi så i Messecentret for at feste og snakke! Og det blev der så til ud på de små timer. Vi fandt frem til vores bord, selv om det ikke gik specielt 12 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

14 hurtigt, da man på vejen flere gange mødte gamle skolekammerater, man lige skulle veksle et ord eller to med. Langt om længe kom vi i gang med spisningen, men det var egentlig samværet og snakken, der var vigtigst. Nogle gange kom der nogle forbi og spurgte, om man ikke kunne kende dem, og de fleste gange kunne man, men flere gange var det stemmen, der ledte én på vej til personen, da bl.a. manglende hår, kraftigere skægvækst eller andre fysiske ændringer kunne gøre det svært at bestemme navn og årgang med det samme. I løbet af aftenen var der flere indslag af forhenværende elever og lærere, og senere blev der også spillet op til dans, men jeg må sige, at ved vores bord var det snakken, der dominerede, og på et tidspunkt var larmen så voldsom, at vi fortrak ud til foyeren, hvor vi kunne snakke i ro og fred. Efter ganske kort tid her kom der flere og flere til, bl.a. kom der også flere gamle lærere til. Det blev til en fornøjelig snak om såvel gamle som nutidige dage. Tiden gik, og pludselig var festen slut, og vi begyndte alle at sive hver til sit med løftet om at møde op igen, næste gang vores gamle 50-årige gymnasium kalder til et arrangement, hvad enten det er et jubilæum eller en skolefest. Det var et helt igennem fantastisk arrangement, der, ud over at skabe genkendelsesglæde, også skabte en form for sammenhæng mellem de 50 år. Der var elever fra de første år af skolens levetid, og der var elever anno Dette mix gav samtidig et spændende vue over årene. Når man stille og roligt kiggede ud over de nuværende elever, kunne man ikke lade være med at tænke på, om der egentlig er en forskel på elever dengang og nu! Hvis man tænker tilbage på den dejlige tid på VHG, så er det egentlig et deja-vue at vende tilbage til åstedet for alle de oplevelser, der fyldte vores gymnasietid i halvfjerdserne. Der er ingen tvivl om, at Vesthimmerlands Gymnasium stadig er en skole med traditioner og en speciel ånd, som kun det kan have, og det er en kultur og en ånd, der bærer ind i fremtiden. Jeg er helt sikker på, at VHG også i fremtiden vil være en af de vigtigste faktorer inden for såvel uddannelse som dannelse af unge mennesker i hele lokalområdet. Tak for tiden på VHG og tak for en fantastisk jubilæumsfest. Held og lykke i fremtiden. Fra jubilæumsfesten for gamle elever den 18. september De bedste hilsner Jan Dyregaard, årgang 1977 September 2010 Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

15 September 2010 Hvem kan sove i Berlin? Oplæg om Brandenburger Tor. Personerne er fra venstre: Simon Mørk, Christian Larsen, Niklas Nielsen Nächste Station: Hamburg. Nächste Station: Hamburg. Med disse ord vågner jeg. Det er fredag den 24. september. Klokken er lidt i et, og jeg prøver at få samlet tankerne. Jeg tænker tilbage på en oplevelsesrig AT-projektuge, imens jeg langsomt bevæger mig hen imod en af togets øvrige kupéer. I mit forsøg får jeg øje på en rød Turen går til Berlin -guidebog; hvilket netop var tilfældet turen gik til Berlin. 62% 62% Ovenfor ses et billede af Brandenburger Tor set fra vestsiden. Det gyldne snit er indtegnet, og det ses tydeligt, at Brandenburger Tor er bygget over det gyldne snit, hvor forholdet ϕ fra begge sider udgør portens midterste søjler samt quadrigaen, som forestiller den romerske sejrsgudinde Viktoria Turen startede søndagen før med afgang fra Hobro station klokken 12:57. Foran os lå mange timer i tog. En tur, som ikke blev kortere af, at vi blev nødt til at tage et andet tog pga. aflysninger. Til trods for dette beholdt vi stadig vores gode humør. Men det blev aften, og vi nærmede os Berlin og kom senere til vores hostel i den østlige del af byen, hvorfra vi undersøgte nærområdet samme aften og endte på en bar længere nede ad gaden. Studieturen havde både et kulturelt og fagligt indhold. Vi havde de foregående uger haft et tværfagligt forløb med kombination af fagene oldtidskundskab og matematik under emnet arkitektur. Ord som abacus, arkitrav og stylobat 14 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

16 blev hurtigt tilvante. Overordnet blev vi inddelt i syv grupper, i hvilke vi skulle analysere forskellige bygningsværker med sammenkobling af fagene. Fra matematikkens side skulle vi undersøge, om der indgik et gyldent snit i bygningerne. Matematisk set fås et forhold, som med det græske bogstav ϕ er lig med 1,62, hvis der er tale om et gyldent snit. På en bygning vil dette sige, at man kan dividere linjestykket, den pågældende bygning står på, med ϕ. Det gyldne snit vil deraf fremkomme med forholdet fra begge sider. Det viser sig, at man kan afgøre dette ved at markere 62% af linjestykket på hver side og undersøge, om der er et harmonisk forhold. Endvidere skulle opgaven også indeholde den græske matematiker Euklids kendte bevis om det gyldne snit. Oldtidskundskab bidrog med analytiske modeller om bygningerne, hvor vi kunne afgøre, hvilken arkitektonisk stilart der var blevet anvendt. Vi havde beskæftiget os med den doriske, ioniske og korintiske stilart, hvor vi ud fra bygningsværkerne skulle undersøge, hvad der var karakteristisk ved dem. Ud over selve projektet blev turen også brugt til at opleve den berlinske atmosfære. I løbet af ugen blev både U- og S-Bahn flittigt brugt og metro-netværket hurtigt afkodet. Der blev også rig mulighed for sociale udfoldelser i det berlinske natteliv. Mandagen startede med en tidlig morgenbuffet, hvorefter vi hurtigt begav os ud i byen. Et af de første steder, vi så på byvandringen, var en jødisk kirkegård. Under Nazityskland var mange af disse blevet nedlagt. Vi drenge fik udleveret nogle kalotter, som vi skulle bære ifølge jødisk skik. Kirkegården ligger midt i Berlin som et symbol på håb og erkendelse en erkendelse, der skal hindre historiens fejltagelser i at gentage sig. Dernæst så vi Brandenburger Tor, Humboldt Universität og Neue Wache. Det blev langsomt mere befolket, idet vi nærmede os Neue Wache. Neue Wache er et symbol på og mindesmærke for de faldne tyskere og blev bygget efter Napoleons-krigene. Da vi kom derind, blev vi budt velkommen af en stor tilsyneladende tom sal. I midten af salen var grafikeren Käthe Kollwitz repræsenteret med værket Mutter mit totem Sohn. Resten af dagen forløb med sightseei ng og pub-crawling. De næste par dage bød på tilsvarende byvandringer, hvor vi så de øvrige bygningsværker, vi skulle arbejde med, som f.eks. Reichstagsgebäude, Schauspielhaus og henholdsvis Altes Museum og Neues Museum. Derudover så vi også Det Jødiske Museum, hvor vi fulgte to dansktalende turguides. Vi fik en historisk gennemgang af jødernes situation fra Rigsdagsbranden til afslutningen af 2. Verdenskrig; her hørte vi bl.a. om de forskellige dekreter, der blev udstedt mod jøderne. Dagen før hjemrejsen forløb dagen med gruppefremlæggelser, hvor vi fik færdiggjort vores projekt med et godt resultat. Alle grupperne havde disponeret tiden, både hjemmefra og i Berlin, på en positiv måde. Jeg går tilbage til min kupé og sætter mig på mit sæde, imens jeg graver en bog af Stephen Corvey frem. Idet jeg begynder at læse i den, fanges min opmærksomhed af vinduet. Vi kører igennem Hamburg, og jeg husker sidst jeg så dette på vejen mod Berlin. Der breder sig et smil på mine læber. Hvem kan sove i det tyvende århundredes mest historierige by? Berlin skal ses og leves, hvilket vi i 3.t i den grad formåede. Jeg vil på egne og klassens vegne gerne takke VHG og lærerne Marie Antonsen og Marie Boyles for en fantastisk studietur og et godt AT-forløb. Christian Larsen, 3.t September 2010 Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

17 September a's AT-rejse til London Kalenderen viste mandag den 20/9 2010, og klokken var 7.00, da 3.a begav sig af sted mod London. Vi skulle flyve fra Århus lufthavn, så den første ca. halvanden time gik med at køre i bus. Flyveturen gik som planlagt, og vi landede sikkert i Stansted lufthavn klokken takket være Ryan Air, og et udmærket vejr at flyve i. Derefter skulle vi igen køre i bus for at komme til London, hvor vores hostel lå, så vi kunne komme af med vores bagage. Vi kom til London, blev indkvarteret på Astor Victoria, og kom af med alt vores bagage, hvor vi kort tid efter igen begav os af sted, men denne gang på gåben. På vores program stod der: Walk in central London, som gik ud på, at vi skulle se The Victoria Tower Gardens, Downing Street, The Parliament, Westminster Abbey, Trafalgar Street osv. Vi havde fået at vide, at vi i par skulle fortælle om seværdighederne, som vi skulle se i London. Så ikke nok med, at vi så seværdighederne, vi fik også en masse viden om dem. Klokken fik vi fri, og Sussi og Karen viste os en pub ved navn Sherlock Holmes, hvor vi satte os ind for at få en øl. Folk var trætte efter rejsen, så denne aften blev ikke en af de helt vilde. Tirsdag den 21/9 stod i dramaets og Shakespeares navn. Dagen startede med tidlig morgenmad, hvorefter turen gik til The Globe, hvor der ventede en 4½ times lang rundvisning. Vi fik en dygtig guide, som viste os og fortalte om The Globe. Vi fik også lov til at prøve at øve os i det, som de rigtige skuespillere øver, hvilket for nogle var grænseoverskridende, men for andre spændende at prøve. 16 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

18 Klok ken var rundvisningen færdig, og vi fik fri (indtil videre). Nogle brugte fritiden på at shoppe, mens andre greb chancen for at indhente noget søvn. Klokken mødtes vi igen uden for The Globe for at være klar til at komme ind at se forestillingen The Merry Wives of Windsor klokken Forestillingen varede næsten 3 timer, hvorefter nogle tog hjem og andre tog i byen. Onsdag den 22/9 bød på endnu en tur rundt i London. Denne gang var vi dog ikke selv guider, da vi havde fået fat i en professionel én. På programmet stod der: Literary Walk: Shakespeare's London, og vores dygtige guide viste os rundt i det såkaldte Shakespeares London, samtidig med at han fortalte om det. Om eftermiddagen skulle vi se British Museum, hvor vi fik fri lejlighed til at se det, vi gerne ville. Aftenen blev af nogle brugt på at se musical, andre tog ud at spise, og natten blev for de fleste tilbragt på et diskotek ved navn Zoo Bar. Torsdag den 23/9: Også den dag stod på museumsbesøg. Denne gang gik turen først til British Library, hvor vi fik en guidet time rundt i en af udstillingerne på biblioteket. Senere skulle vi på Imperial War Museum, hvor vi blev udstyret med et sæt hovedtelefoner, så vi selv kunne gå rundt og høre om de forskellige udstillinger. Klokken skulle vi til gudstjeneste i den store flotte kirke St. Pauls, hvilket for mange var en meget anderledes oplevelse. Også denne aften blev af nogle brugt på bar, mens andre var ude at spise. Fredag den 24/9 var nok den dag, de fleste havde glædet sig mest til, da størstedelen af dagen stod på shopping. Vi startede dog ud med at tage endnu et museumsbesøg på National Gallery, hvor vi fik en guidet tur på ca. en time. Derefter var vi frie mennesker, og for de fleste gik turen til Oxford Street, som er en af Londons populæreste shoppinggader, hvor butikkerne ligger side om side. Fredag aften var vores sidste aften, så vi tog alle sammen på pub, hvor nogle fik sig en bette whisky. Det blev dog ikke alt for sent, da vi skulle tidligt op lørdag morgen for at vende næsen hjemad. September 2010 Lørdag den 25/9 var på mange måder en smule sørgmodig, men vi glædede os også til at komme hjem til Danmark igen. Efter en fantastisk uge i London med godt vejr og mange oplevelser var vi klar til at tage hjem for at gense familie og venner. Hjemturen gik som planlagt, og omkring klokken 16 ankom en træt 3.a til Vesthimmerlands Gymnasium og HF, en del oplevelser rigere og med tømt konto! Mia, 3.a Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

19 September 2010 En dejlig solskinspause udenfor Imperial War Museum. To glade unge mænd på krigsmuseum. 3.x i London Mandag den 20. september, om morgenen, rejste vi, 3.x fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF, mod London. Efter en kort, men hyggelig flyvetur, fra Århus Lufthavn mod Stanstead, kunne vi endelig sætte fødderne på britisk jord. Selvom første del af turen nu var gået så godt, betød det ikke, at der ikke kunne komme forhindringer. Ankomsten til hotellet blev en smule forsinket af flere grunde. Første grund: Tilbageholdelse i lufthavnen. En uheldig elev havde tidligere på året meldt sit pas stjålet, og skønt han havde fået det tilbage, havde han ikke fået dette rettet. Tilmed var pasbilledet så gammelt, at det ikke lignede den uheldige elev mere, og dette resulterede i, at klassen fik et godt grin, mens den uheldige elev, sammen med lærer Troels, sad og forklarede situationen for det britiske lufthavnspersonale. Grund nummer to: Bussen. At få 29 mennesker (27 elever og 2 lærere) med den samme bus er sin sag, og derfor var der da også lidt ventetid med at komme fra lufthavnen. Dette blev dog taget i stiv arm, og med et smil på læben. Det faktum, at bussen var forsinket, kom også til at betyde, at samtlige elever måtte slæbe deres kufferter ind gennem 18 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

20 London for at komme på museum. For der var jo tale om en studietur, og de studierelaterede oplevelser var derfor i højsædet. Til at sparke turen i gang var besøget på Fleming museet, der omhandler penicillinens historie, og som derfor var relateret til turens overordnede emne: AT om Anden Verdenskrig, med fagene kemi, historie og matematik. Efter den spændende museumstur gik turen endelig til vandrehjemmet, der viste sig at være en smule svært at finde specielt for de elever, der valgte IKKE at vente på lærerne, men i stedet selv gik. Efter en længere gåtur fandt alle dog sikkert hen på vandrehjemmet. Efter indkvarteringen var der en fælles gåtur til Trafalgar Square, hvorefter vi kære elever blev sluppet løs i Londons gader. De følgende dage gik med flere museumsbesøg, de fleste på museer med relation til krig. Imperial War Museum, Science Museum, War Rooms, Churchill museet, samt en guidet tur rundt i London, der også omhandlede krigen, sikrede hele 3.x ekstensiv viden om Anden Verdenskrigs betydning for London og dens beboere. Selvom der var tale om en tur relateret til emnet 2. Verdenskrig, og størstedelen af oplevelserne var fokuseret omkring dette emne, var der dog også lidt afveksling, i form af British Museum, hvor vores søde oldtidskundskabslærer havde givet os den opgave at finde eksempler på forskellige slags arkitektur. Alt i alt var det altså en meget faglig tur, men dette til trods var det også hyggeligt. Alle aftener, på nær den sidste, var frie, og man kunne derfor gøre, som man ville. Eleverne fra 3.x kan derfor også bryste sig af at være blevet introduceret for den britiske pub-kultur og Londons natteliv. Selvom vi kun var i London i fire dage, oplevede vi en del forskelligt vejr. Den ene dag var det ulideligt varmt, og den næste stod regnen ned i tykke stråler. Om onsdagen lå vi alle på græsset foran Imperial War Museum, og om torsdagen aflyste vi en udflugt til Greenwich, fordi det regnede MEGET. Torsdag eftermiddag klarede det heldigvis op, og om aftenen var der en fællestur til en indisk restaurant inde midt i London. Alt i alt kunne vi, da det blev fredag morgen, tidligt fredag morgen, se tilbage på nogle fantastiske dage i London. Til sidst vil jeg på vegne af 3.x gerne sige en stor tak til vores fantastiske lærere, Troels Brander og Anne Becher, for at gøre vores tur sjov, og for at have udholdt os igennem vores gymnasietid. Nadia, 3.x September 2010 Vores to fantastiske lærere. Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Kom maj du søde milde

Kom maj du søde milde Nyhedsbrev No. 9 Maj 2014 33. Årg Kom maj du søde milde I dette nummer af Nyhedsbrevet: Alt om linjerejserne: Film, animation & IT i Berlin Kunst i Berlin Teater i London Musik i Prag Planer for skr. prøver.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM LONDON 2m 21.-27. marts 2014 Dato Fredag 21/3 Aktivitet 5.15 Mødetid i ventesalen på Århus Hovedbanegård. 5.40: Afgang med tog mod København.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel Detaljeret rejseprogram for Tur/Retur fra Thisted til Dublin Information omhandlende Dag Dato Kl Program Bemærkninger Afrejse Søndag 30.03 10:55! 17:41 Selve ugen Mandag Torsdag Afrejse fra Thisted Banegård

Læs mere