Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Brugerdreven mad- og måltidsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Brugerdreven mad- og måltidsudvikling"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr Brugerdreven mad- og måltidsudvikling Udviklet af: Karen Leth Kost & Ernæringsforbundet Nørre Voldgade Kbh. K Juli 2011

2 Nærværende inspirationsmateriale er udviklet på baggrund af Kost & Ernæringsforbundets erfaringer med udvikling af professionelle udviklingsredskaber Kostfaglig personas (se under punkt 5 om Definitioner) til brugerdreven udvikling af mad- og måltidsservice med mere i perioden Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB og TAK Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til FKB 2778: Mad til grupper med varierede behov for ernæring. Handlingsorienterede mål Deltageren kan anvende Kostfaglig Personas til at identificere brugeres livssituation og livsstil på alle alderstrin samt brugeres forventninger i forhold til hverdagsmad og måltider. Deltageren kan udføre overordnet analyse af den kulinariske oplevelse af mad og måltidssituationer. Deltageren kan sammenkoble og omsætte viden om brugertypers/brugeres livssituation, kulinariske tradition, forventninger og ernæringsmæssige behov til kulinarisk attraktive madog måltidsoplevelser - for såvel den enkelte bruger som for grupper af brugere. Deltageren kan anvende og kommunikere Kostfaglig Personas i såvel eget kost- og ernæringsfagligt arbejde som i et tværfagligt samarbejde vedr. brugerdreven mad- og måltidsudvikling. Arbejdsfunktioner Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere i professionelle mad- og måltidsservice virksomheder, som varetager planlægning, tilberedning, anretning og servering af hverdagsforplejning til raske og syge borgere. Sammenhæng til TAK De handlingsorienterede mål er rettet mod følgende TAK i FKB en: TAK: Planlægning og produktion af hverdagsmad Kendskabet til Kostfaglig Personas giver kursisten brugerdreven indsigt, der vedrører planlægning og produktion af hverdagsmad og professionel services til forskellige brugertyper og brugergrupper. TAK: Faglig formidling, rådgivning og vejledning Via den opnåede forståelse for brugerdreven udvikling og brugen af Kostfaglig Personas styrkes kursistens forståelse og indlevelsesevne i forhold til relevante forskelle og ligheder mellem brugertyper, deres behov og forventninger til mad og måltider. TAK: Kvalitetsudvikling i institutionskøkkenet Kendskabet til Kostfaglig Personas giver kursisten brugerdrevne faglige vinkler og indsigt vedrørende udvikling af hverdagsmad og professionel måltidsservice. TAK: Samarbejde, kommunikation og videndeling i institutionskøkkener Kendskabet til Kostfaglig Personas giver kursisten indsigt vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af tværfagligt samarbejde og kommunikation vedr. hverdagsmad og måltidsservice til forskellige brugertyper og brugergrupper. Side 2 af 14

3 2. Ideer til tilrettelæggelse af undervisningen Forslag til kursusprogram 1. Kursusdag 2. Kursusdag 3. Kursusdag Formiddag. A. Introduktion til Brugerdreven innovation og Kostfaglig Personas. B. Kogeskole 1 Måltider målrettet de 4 forskellige kost faglige personas/ brugertyper C. Kogeskole 2 Måltider målrettet kostfaglige personas i samme livssituation Eftermiddag D. Kulinarisk analyse af hverdagsmad og måltids situationer. E. Identifikation af kursisternes egne brugere og deres udfordringer, forventninger og behov F. Identifikation af kost-, ernærings- og tværfaglige kvalitetsudviklingsopg aver i professionelt arbejde med mad- og måltidsservice A: Introduktion til Brugerdreven innovation og Kostfaglig Personas. (Underviser) Kortfattet introduktion til brugerdreven innovation, til Kostfaglig Personas og til hvordan de fire brugertyper er udviklet. Øvelse 1. Historien om en bruger (En indledende fortælleøvelse) Hver enkelt kursist, eller to kursister sammen, planlægger et måltid til en af kursisten opdigtet person og fortæller om personens behov og ønsker vedr. mad og måltider. Rammen for historien: Menneske: Beskriv hvem personen er, dennes behov og forventninger til mad og måltider Mad: Beskriv hvilken mad der skal serveres Oplevelse: Beskriv hvor og hvordan måltidet skal foregå min til forberedelse og derefter fortæller alle om deres person og planer for de øvrige kursister. Præsentation af Kostfaglig personas (Underviser) Via levendegjort fortælling (som om man personligt kender de opdigtede Kostfaglige personas alias Marie, Hugo, David og Sara Elisabeth) og fotos præsenterer og introducerer underviseren kursisterne til de fire brugertyper. Anvend evt. bilag 2i og 3i 1.Den bevidste livsnyder 2.Den sportsglade optimist 3.Den kræsne drømmer 4.Den solide hygger Side 3 af 14

4 - og de fire livssituationer man kan møde de Kostfaglig Personas i Som barn i daginstitution og skole Som voksen kantinebruger på arbejdspladsen Som ældreborger og bruger af professionel mad og måltidsservice Som patient Materialeforslag: Power-point præsentation fra Kost & Ernærings forbundet bilag 2i. A4 print af de 16 Kostfaglig Personas bilag 1i Du sidder med fire menneskers liv i dine hænder - En redskab/ Trykt materiale, som kan købes via Kost & Ernæringsforbundet. Anbefales som materiale til alle kursister. Øvelse 2. En Kostfaglig Personas til middag (En tegne- og fortælleøvelse) I grupper á 2 kursister digtes, planlægges, tegnes et måltid til en af de Kostfaglig Personas f.eks Marie på 10 år, hvor hun går i 4. klasse. Rammen for historien: Menneske: Beskriv hvem den kostfaglige personas er, dennes behov og forventninger til mad og måltider Mad: Beskriv hvilken mad der skal serveres Oplevelse: Beskriv hvor og hvordan måltidet skal foregå. Efterfølgende fortæller alle hinanden hvorledes de har tilrettelagt deres måltid til en af de i alt 16 forskellige kostfaglige personas min til forberedelse og derefter fortæller alle, om deres udvalgte kostfaglige personas og planer for måltidet, til de øvrige kursister. Materiale: A4 af de 16 kostfaglige personas, papir og kulørte tuscher eller farver. D: Kulinarisk Analyse (Underviser) Oplæg som introducerer kursisterne til hvorledes alle fem sanser påvirkes, når vi indtager et måltid. Om menneskets følelsesmæssige reaktioner i forhold til de mange lyde, lugte, lys og farver, lugte/dufte og smage der vedr. en spiseoplevelse. F.eks. lyde og lugte fra mennesker, lyde fra maden, lyde, lys og lugte i omgivelserne hvor der spises. Forslag til to øvelser/opgaver som viser og træner kursisten i hvorledes måltider kan analyseres ved hjælp af kulinarisk sensorisk metode. Øvelsen gennemføres i grupper a 2-3 kursister. Opgave 1. Identifikation af grundsmagene i en klassisk hverdagsservering Beskriv forskellige middagsretter, smørrebrød eller desserter og deres smage. Hvilke ingredienser smager af hvilke grundsmage? Side 4 af 14

5 Serveringens Sødt Salt Surt Bittert Umami Uddrag af skema nr. 2 bagerst i inspirationsmaterialet Opgave 2. Tekstur/konsistens øvelse Ud fra din/jeres kulinariske erfaringer udfyldes nedenstående skema. Find eksempler på forskellige fødevarer og de forskellige konsistenser de kan indgå med hverdagsmad. Konsistensen i: Sprødt Fast Blødt Flydende Kød Uddrag af skema nr. 1 bagerst i inspirationsmaterialet B. Kogeskole 1. Hverdagsmåltider målrettet specifik Kostfaglig Personas Teoretisk oplæg (½ time) som introducerer former, udskæring og valg af konsistens på grønsagstilberedninger. Visualiser hvor mange forskellige faconer 3-4 grønsager kan udskæres i og giv mundtlige eksempler på tilberedninger målrettet forskellige personas. Øvelse 3a. (¾-1 time) Tilrettelæggelse af hverdagsmåltider målrettet specifik Kostfaglig Personas brugertype Deltagerne inddeles i grupper af 3-4 personer. Hver gruppe tildeles en Kostfaglig Personas gruppe således at kursusholdet samlet set arbejder med alle fire Kostfaglige Personastyper. F.eks. tildeles en gruppe alle fire Marie Personas, en anden gruppe alle fire David etc. Proteindelen er bundet for alle grupper. F.eks. arbejder alle med Hakket kød eller Kylling. Derved bliver det ved opgave gennemgang (øvelse 3c.) tydeligere for den enkelte kursist, hvorledes de forskellige forventninger og udfordringer er tilgodeset. Valg af øvrige ingredienser er frit i forhold til de af underviser bestilte varer. Grupperne udarbejder 4 hverdagsmenuer til f.eks. Marie i alle fire livssituationer. Gruppen skal indledningsvis overveje alle detaljer vedr. valg af ingredienser, udskæringer, tilberedning, anretning og servering således, at de mener at kunne matche Maries forskellige forventninger afhængigt af hendes alder og livssituation. Det er op til gruppen, at vurdere om der skal tilberedes/anrettes fire forskellige serveringer eller om færre anretninger kan tilgodese Maries forventninger og udfordringer i alle 4 livssituationer. Side 5 af 14

6 Underviser giver praktisk og kreativ sparring til hver enkelt gruppe. Skema som kan anvendes til notering af gruppens planer. Personas Grønsager navn, alder, Livssituation 1. Ingrediensens Stivelses-rigt tilbehør Ingrediensens Kød Ingrediensens Sovs, marinade, dressing Serveringens Skitse af serveringen Uddrag af skema nr. 3 bagerst i inspirationsmaterialet Øvelse 3.b. (1 time) Tilberedning og anretning af 4 hverdagsmåltider målrettet specifik Kostfaglig Personas brugertype. Den praktiske tilberedning er laboratoriearbejde hvor der gives plads til overvejelser og grundighed. Øvelse 3.c. (¾ time) Fællesgennemgang og evaluering af 16 hverdagsmåltider målrettet de fire Kostfaglig Personas brugertyper. Alle måltider gennemgås med særligt fokus på personas typerne. Grupperne præsenterer deres overvejelser og konkrete måltider i forhold til de udvalgte kostfaglige personas. Der gives plads til kommentarer og diskussion med hele holdet undervejs. Afslutningsvis smages der på måltiderne. Materiale: A4 print af de 16 kostfaglige personas Bilag nr.1i Papir og kulørte tuscher eller farver. Skema nr. 3 bagerst i inspirationsmaterialet Diverse ingredienser E. Identifikation af kursisternes egne brugere, deres udfordringer, forventninger og behov Underviser giver kort oplæg vedr. sammensætningen borgere/brugere i kursisterne arbejdsliv. Øvelse 5. Udarbejdelse af landkort over egne brugere Med udgangspunkt i de 4 kostfaglig personastyper overvejer hver enkelt kursist evt. sammen med en kollega fra egen arbejdsplads, om hun/han kan give et bud på hvilke brugertyper hun/han mere eller mindre direkte møder i sit arbejde. OBS. Det vil være meget forskelligt hvor stor viden kursisterne har om deres brugere. Nogle kender brugerne personligt andre har aldrig mødt dem. Samlet set giver den efterfølgende fællesgennemgang et bredt og varieret billede af professionelles kendskab til brugere eller måske nysgerrighed efter at lære brugere at kende. En opsummering på tavle giver et interessant overblik. Forsigtige bud på hvor mange Marier, Hugoer betjenes i hverdagen. Side 6 af 14

7 Opgave 6. Identifikation af egne faglige udfordringer ud fra Kostfaglig Personastyper. I forhold til Personas fordelingen i Opgave 5. afdækker kursisterne nu evt. faglige udfordringer som de kan se i lyset af deres nye bruger viden. Menneske Mad Oplevelse Kursisterne finder og giver eksempler på opgaver de lykkes og ikke lykkes med i deres hverdag. C. Kogeskole 2. Hverdagsmåltider målrettet Kostfaglig Personas i specifik livssituation Teoretisk oplæg (½ time) som præsenterer grundsmagene i konkrete fødevarer og som eksemplificerer og fremhæver tilsmagningens afgørende betydning for succesfulde spiseoplevelser. Øvelse 6.a. (¾-1 time) Tilrettelæggelse af hverdagsmåltider målrettet specifik brugergruppe i specifik livssituation. Deltagerne inddeles i grupper af 3-4 personer. Hver gruppe tildeles 4 Kostfaglig Personas i samme livssituation f.eks. Hugo, Marie, Sara Elisabeth og David som børn. Samlet set arbejder holdet med alle 16 Kostfaglige Personastyper. F.eks. tildeles en gruppe alle fire Marie Personas, en anden gruppe alle fire David etc. Proteindelen er bundet for alle grupper. F.eks. arbejder alle med Hakket kød eller Kylling. Derved bliver det ved opgavens gennemgang (øvelse 6c.) tydeligere for den enkelte kursist, hvorledes de forskellige forventninger og udfordringer er tilgodeset. Valg af øvrige ingredienser er frit i forhold til de af underviser bestilte varer. Grupperne udarbejder 4 hverdagsmenuer til f.eks. alle kantinebrugere. Gruppen skal indledningsvis overveje alle detaljer vedr. valg af ingredienser, udskæringer, tilberedning, anretning og servering således, at de mener at kunne matche Hugo, Marie, Sara Elisabeth og David forskellige forventninger og udfordringer. Det er op til gruppen, at vurdere om der skal tilberedes/anrettes fire forskellige serveringer eller om færre anretninger kan tilgodese alles forventninger og udfordringer. Underviser giver praktisk og kreativ sparring til hver enkelt gruppe. Skema som kan anvendes til notering af gruppens planer. Personas Grønsager navn, alder, Livssituation 1. Ingrediensens Stivelses-rigt tilbehør Ingrediensens Kød Ingrediensens Sovs, marinade, dressing Serveringens Skitse af serveringen Materiale: A4 print af de 16 kostfaglige personas Bilag nr.1i Papir og kulørte tuscher eller farver. Skema nr 3 bagerst i inspirationsmaterialet Diverse ingredienser Side 7 af 14

8 Øvelse 6.b. (1 time) Tilberedning og anretning af hverdagsmåltider målrettet kostfaglig personas i specifik livssituation. Den praktiske tilberedning er laboratoriearbejde, hvor der gives plads til overvejelser og grundighed. Øvelse 6.c. Fællesgennemgang og evaluering af 16 hverdagsmåltider målrettet specifikke brugergrupper i specifikke livssituationer Hver enkelt gruppe præsenterer deres anretninger samlet med store fotos af Kostfaglig Personas ved siden af anretningen. Alle måltider gennemgås med særligt fokus på livssituationerne og overvejelser i forhold til at skulle tilgodese alle. Grupperne præsenterer deres overvejelser og konkrete måltider i forhold til den udvalgte brugergruppe. Der gives plads til kommentarer og diskussion med hele holdet undervejs. Afslutningsvis smages der på måltiderne. F. Identifikation af kost-, ernærings- og tværfaglige kvalitetsudviklingsopgaver i professionelt arbejde med mad- og måltidsservice Underviser giver kort oplæg vedr. brugerdreven kvalitetsudvikling i professionel mad og måltidsservice. Inspiration til oplæg: Med brugeren i centrum. Erhvervs- og byggestyrelsen Se f.eks. Holstebro madserviceprojekt. God mad - godt liv. Ældreservice projekt. Servicestyrelsen 2011 Københavns kommune skolemad. EAT Køkkenløftet Københavns kommune/ Københavns madhus. Opgave 7. Brug af Kostfaglig Personas i eget arbejde og i tværfagligt arbejde Som opsamlende kursusaktivitet udarbejder hver enkelt kursist evt. sammen med en kollega fra egen arbejdsplads, overordnede bud på små og stor potentielle kvalitetsudviklings opgaver som hun/han mener, vil kunne gavne succesen med mad og måltidsservice på egen arbejdsplads. Fællesgennemgang hvor hver enkelt gruppe præsenterer udvalgte bud på potentielle kvalitetsudviklingsopgaver. Underviser ser til at grupperne præsenterer deres etiske, praktiske, økonomiske og måske politiske overvejelser i forhold til de ønskede mål. Der gives plads til kommentarer og diskussion med hele holdet undervejs. Som inspiration til underviser se anonym fællesopsamling fra tidligere kursus, se Skema 4 bagerst i inspirationsmaterialet. Side 8 af 14

9 3. Afholdelsesformer Uddannelsen anbefales at gennemføres i et samlet forløb. 4. Litteratur og nyttige links Præsentation af De kostfaglige personas. se Måltidsværkstedet på Undervisere kan via henvendelse til kostfaglig afdeling få login til måltidsværkstedet. Du sidder med fire menneskers liv i dine hænder. Kost & Ernæringsforbundet En lille vifteformet publikation som systematisk præsenterer de 16 kostfaglig personas. Viften kan købes hos Kost & Ernæringsforbundet. Metodegrundlag for Kostfaglig Personas. Kost & Ernæringsforbundet innovationsmetoder en håndbog. Erhvervs- og byggestyrelsen.2010 Med brugeren i centrum. Erhvervs- og byggestyrelsen FTF s materiale om brugerdreven innovation God mad - godt liv. Ældreservice projekt. Servicestyrelsen Definitioner BRUGERDREVEN INNOVATION kan overordnet defineres som: Den proces, hvorved man henter viden fra brugerne med henblik på at udvikle nye produkter, services og koncepter. En brugerdreven innovationsproces er baseret på en forståelse af brugerbehov og en systematisk involvering af brugerne. Kilde: Rosted, Jørgen, Brugerdreven innovation resultater og anbefalinger, FORA og Danmarks Erhvervsråd (2005) samt Wise, Emily & Høgenhaven, Casper: user-driven innovation context and cases in the Nordic region, Nordic innovation Centre, Oslo 2008 PERSONAS Personas er et kommunikationsværktøj som visualiserer fiktive brugertyper og deres hverdag. En persona præsenteres gennem visualiseringer, der beskriver særlige stemninger og kendetegn. Læs mere i 30 innovationsmetoder en håndbog. Erhvervs- og byggestyrelsen.2010 KOSTFAGLIG PERSONAS Kost & ernæringsforbundets 4 kostfaglige personas/ brugertyper er udviklet på baggrund af litteraturstudier, systematiske brugerobservationer omkring alle døgnets små og store måltider, kvalitative interviews, workshops og analyse arbejde. Samlet set dækker de fire kostfaglige personas/ brugertyper de mange behov og forventninger, som dagligt skal tilgodeses i professionelt arbejde med mad og måltidsservice. 1.Den bevidste livsnyder 2.Den sportsglade optimist 3.Den kræsne drømmer 4.Den solide hygger Side 9 af 14

10 Kostfaglige personas styrker kursister og medarbejderes forståelse og indlevelsesevne i forhold til borgere og kunder, der leveres mad- og måltidsservices til. Kostfaglige personas er relevante fordi de beskriver og fortæller relevante forskelle og ligheder mellem brugertyper, deres behov og forventninger til mad og måltider. Kostfaglige personas giver mulighed for at målrette planlægning af services og kommunikation vedr. professionel mad og måltidsservice til forskellige brugere og faggrupper. Kilde/ inspiration: 30 innovationsmetoder en håndbog. Erhvervs- og byggestyrelsen. Juni 2010 Metodegrundlag for Kostfaglig personas. Kost & ernæringsforbundet. juni Side 10 af 14

11 Skema 1 Sensorik - Øvelse 1 Ud fra dine/jeres kulinariske erfaringer udfyldes nedenstående skema. Find eksempler på forskellige fødevareingredienser og de forskellige konsistenser de kan anvendes med i Den gode hverdagsmad. Fødevareeksemplerne må gerne være en blanding af rå, kold og varmtilberedte produkter, f.eks bacon som sprødt kød og fast bagt laks. Konsistensen i: Sprødt Fast Blødt Flydende Kød Fisk Mejeriprodukter Grønsager Frugt Brød Side 11 af 14

12 Skema 2 Sensorik Øvelse 2 Beskriv forskellige middagsretter eller smørrebrød og deres smag. Hvilke ingredienser smager af hvilke grundsmage? Serveringens Sødt Salt Surt Bittert Umami Serveringens Sødt Salt Surt Bittert Umami Serveringens Sødt Salt Surt Bittert Umami Serveringens Sødt Salt Surt Bittert Umami Side 12 af 14

13 Skema 3: Personas menuskema. Kogeskole 1 og 2 Personas navn, alder, livssituation Grønsager 1. Stivelsesrigt tilbehør Kød Sovs, marinade, dressing Serveringens Skitse af serveringen Side 13 af 14

14 Skema 4. Eksempel 1 på kursusopsamling. Identifikation af kost-, ernærings- og tværfaglige kvalitetsudviklingsopgaver i professionelt arbejde med mad- og måltidsservice Maden - måltiderne forandringer Hvem vil vi tale/ samarbejde med i forhold til forandringer Forhindringer og barrierer for bestemte typer af forandringer Særlige ønsker Afdække personas Hvilke typer kendetegner vores brugere Afdelingsbesøg: hvem er det vi levere og samarbejder med? Fokus på værtsskabet for mad og måltider Ændring af værtsskab Værtsskabet en bliver ansvarlig for bordet og serveringen bliver mere regelret En god måltidsoplevelse for den enkelte Afdelingsleder eller pædagog Leder - tværfagligt Tværfagligt Leder Ledelsen og pædagogerne, og senere børnene Tværfagligt Kostkonsulenten, leder Fastkørte vaner kan være forhindringen Tid og økonomi Manglende vilje blandt egne rækker og andre faggrupper Skellet mellem faggrupperne Bedre kontakt til brugeren med ud på centrene Vil gerne med ud på afdelingen for at se serveringen Mere fokus på værtsskabet og kontaktpersoner Minikursus for kollegaer og andre faggrupper Menukort Kulinarisk tjek af om alle retter er egnet til køl. Ændre på tilbehøret til de enkelte retter Spisestuen/cafeen skal være mere indbydende Lederen Kolleger + leder Kolleger i dagcenteret Bryde vaner! Egne kolleger Have en samtale med de visiterede hvor der er tid nok er de mange ønsker kun personalets ønsker? Side 14 af 14

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 45874 Smagen i centrum Udviklet af: Rasmus Gøtsche Københavns Madhus Jonn Vinther Martinsen og Mariann Præstegaard Hotel- og Restaurantskolen Oktober

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Teknologi i den daglige madproduktion Nr 46 902 Udviklet af: Gitte Saxton Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Håndtering og styring af madvarer i storkøkkener Nr. 46 935 Udviklet af: Lone Algayer Gert Pedersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro 09. 2011

Læs mere

MADMOD & ARBEJDSGLÆDE - guide til handleplan i daginstitutioner

MADMOD & ARBEJDSGLÆDE - guide til handleplan i daginstitutioner MADMOD & ARBEJDSGLÆDE - guide til handleplan i daginstitutioner 1 Pjecen Madmod og Arbejdsglæde guide til handleplan i daginstitutioner er udarbejdet af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Indpakning af maden emballage og mærkning Nr. 45943 Udviklet af: Katrine Olesen Hinge Peter Schyum Jensen Lotte Eder Haubjerg Mercantec H. C. Andersens

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed Vores værdier Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed S: sæson I: intensitet M: måltidet R: rør ved os gennem smag E: elsk det, du gør Hvorfor skal vi kunne smage

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Ernæring og økologi med spisemærket Nr. 47 529 Udviklet af: Berit Brøndum Troels Peter Schyum Jensen Susanne Nygaard Bertelsen Mercantec H.C. Andersens

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet Et måltid er jo ikke bare det at spise! For de fleste af os er det at spise både noget vi gør, fordi vi skal indtage noget brændstof til kroppen, og fordi måltidet er

Læs mere

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv):

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv): Side 1 Sæson Til læreren Didaktisk model Temaet sæson berører områderne fødevarer og miljø. Sæson er grundlag for store dele af arbejdet i køkkenet: Tilgangen til råvarer og efterspørgslen efter måltider

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Velkommen til 2k Kompetente Kantiner

Velkommen til 2k Kompetente Kantiner Kantiner 2012 Velkommen til 2k Kompetente Kantiner Velkommen 2k er en konsulent- og kursusvirksomhed, der hjælper virksomheder med at skabe profil, sundhed og velsmag i deres kantiner. 2k betragter kantinen

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske Mere end Mad Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker Det Danske Gør hverdagen lettere Med Det Danske Madhus som jeres madleverandør får I: Altid velsmagende, frisk og hjemmelavet mad. Mad som er

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service og værtskab på hotel og restaurant Nr. 47 693 Udviklet af: Hanne Koblauch Christensen Ole Robert Hansen HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST

LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST Vores Problemstilling Med udgangspunkt i Fælleskøkkenet ELBO I/S målsætning om at sætte brugeren i centrum; Hvordan kan vi kan

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

Mad til børn organisering og samarbejde

Mad til børn organisering og samarbejde Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til børn organisering og samarbejde Nr. 42 887 Udviklet af: Majbritt Kielsgaard Kristensen Allan Kirk Heegaard Allan Borup Hejndorf HC Andersensvej

Læs mere

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand VIFFOS: Videncenter for Fødevarer og Sundhed Brugerdreven innovation redskab til nyt samarbejde mellem leverandør og køkken Jens Møller Tomas Vedsmand Kulinarisk kvalitet med fokus på sensorik og innovation

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Fra strategi til praksis i institutionskøkkener Nr. 46 942 Udviklet af: Lone Algayer Per Dam Hansen Uddannelsescenter Holstebro 1. Uddannelsesmålet og

Læs mere

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet 22-11-2014 Karen Wistoft/SMAGforLIVET/Centeråbning

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor?

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair snak om fødevarer, sundhed, sandhed og sanselighed den 21. maj 2015 Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair-snak hele vejen rundt? Anne Dahl Lassen, Seniorforsker, Afdeling for risikovurdering

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt

Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt Få ny viden om smag, sundhed og sensorik Løft smag og sundhed med enkle virkemidler Praktisk demonstration

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Om Æblet. Hjemkundskabslærernes Dag 2012 Fokus på nordisk mad og DM i Hjemkundskab

Om Æblet. Hjemkundskabslærernes Dag 2012 Fokus på nordisk mad og DM i Hjemkundskab Om Æblet Hjemkundskabslærernes Dag 2012 Fokus på nordisk mad og DM i Hjemkundskab Kursusmappe Odense 2012 Program Odense Tirsdag d. 28 august 2012 Kl. 9.00 9.10 Velkomst & kaffe Kl. 9.30 10.15 Ronny Isvik,

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

I nedenstående undervisningsforløb og elevopgaver lægges der vægt på at arbejde med sammenhænge mellem mad, klima og sundhed.

I nedenstående undervisningsforløb og elevopgaver lægges der vægt på at arbejde med sammenhænge mellem mad, klima og sundhed. Side 1 Sundhed Til læreren Didaktisk model Området sundhed relateres specielt til tre af rammens dimensioner. Gennem viden om menneskers behov og råvarernes indhold af næringsstoffer, sammensættes mad

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Kilde: www.okologi.dk

Kilde: www.okologi.dk Side 1 Omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden. Kilde: Rapporten The food we waste af WRAP (Waste & Resources Action programme) tal fra 2008 Du får mad uden

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker daglig levering af sund frokostbuffet til personalet. Udbuddet gennemføres

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet.

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Ølsommelieruddannelsen KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Slip dig løs som ølsommelier Øl har en stadig stigende popularitet. I 2014 blev der for første gang i historien uddelt en Michelin

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Mad, håndværk og storproduktion

Mad, håndværk og storproduktion Jeg ved, hvordan smagene i de store portioner lykkes. Mad, håndværk og storproduktion Mad, håndværk og storproduktion Jeg står for god hverdagsmad, køkkenorden og gode kollegiale overleveringer. ADMINISTRATIV

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Smag på juice - Brug din fantasi og undgå spild

Smag på juice - Brug din fantasi og undgå spild Smag på juice - Brug din fantasi og undgå spild Udarbejdet af: Denise Gjørtz Krog og Maj Knirke Rasmussen Professionsbachelorstuderende på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Studieretning: Ledelse, Fødevarer

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Gavekort på 100 kr. kokkeskole for sushi elskere lækker ølsmagning på øl fra nørrebro bryghus Åbent hus arrangementer kom og smag!

Gavekort på 100 kr. kokkeskole for sushi elskere lækker ølsmagning på øl fra nørrebro bryghus Åbent hus arrangementer kom og smag! læs mere på luckysushi.dk www.luckysushi.dk eller tlf. 7011 5858 Gavekort på 100 kr. kokkeskole for sushi elskere lækker ølsmagning på øl fra nørrebro bryghus Åbent hus arrangementer kom og smag! 12254_LS_kupon_menukort_T6_16sider.indd

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder Samskabende godmorgen øvelse Siden sidst Seminar 1 Seminariet hvor mindset var i fokus Seminariet hvor samskabende proces var

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere