Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering - August KF - Temadrøftelse. Dialogmøde med hallernes bestyrelse KF - Ansøgning om leje af kommunale lokaler til kommercielt formål - Undervisning i babytegn og rytmik KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Hvalsø Bio - dækning af kursusafgift KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Høstfestival KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle formål - Odin på Sleipner. Efter høring hos Billedkunstråd KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Forældregruppe fra Sofiehøj Friskole KF - Ansøgning om midler til køb af pavilloner - Osted Idrætsforening KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen. Kram Kamelen KF - Opfølgning på dagsordener som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening KF - Eventuelt...23

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering - August Sagsnr.: 13/21909 Resumé: A. Orientering fra biblioteket Biblioteket har ansat Kari Haugen Engberg. Kari er cand. mag. i engelsk og musik og har en stærk baggrund inden for kulturlivet. Bl.a. har hun i syv år været arrangementskoordinator i Dansk Arkitekturcenter og derudover blandt andet været formand for Kulturnatten i København. Kari kan hjælpe os med at gøre alt det nye, vi gerne vil, til virkelighed. Samtidig skal hun naturligvis indgå i den daglige drift af bibliotekerne med vagter osv. Se seneste nyhedsbrev fra Bibliotek & Arkiv som bilag. B. Orientering fra Hallerne Asyl Cup er afholdt med stor succes. Der var ca. 150 asylsøgere som deltagere til eventen som løb over 3 dage. Røde Kors udtrykker meget stor tilfredshed med samarbejdet med Lejre Kommune. Der er givet tilsagn om, at de kommer tilbage til næste år. Den første medarbejder er nu færdig med en kompetencegivende idrætsuddannelse, som en del af et generelt kompetenceløft af medarbejderne i hallerne. Uddannelsen udbydes af Halinspektørforeningen i samarbejde med Københavns Tekniske Skole og AMU. Hallerne i Lejre Kommune forventer at flere af medarbejderne skal igennem samme uddannelse. Hallerne arbejder for at få dagsinstitutterne i Lejre til at benytte hallerne noget mere, fx til Store Legedag i sommerferien Hallerne indkalder diverse aktører til møde i september. C. Tilsynsrapport Sæby-Gershøj Svømmebad Administrationen har været med til det årlige tilsyn af Sæby-Gershøj Svømmebad. I den forbindelse er der spurgt til tidligere godkendelse af svømmebadsanlægget, hvilket ikke foreligger. Derfor udarbejdes der nu en godkendelse af svømmebadsanlægget efter gældende miljøregler. Den vedlagte rapport, fra tilsynet den 24. juni 2014, er sendt til Sæby-Gershøj Svømmebad. Bemærkningerne til tilsynet fremgår af tilsynsrapporten (fremhævet med rødt tekst). Administrationen forventer, at Bestyrelsen for svømmebadet vil arbejde videre med løsningen af de to bemærkningspunkter, så der kan udstedes en godkendelse. Administrationen forventer at godkendelsesarbejdet kan gå i gang i september D. Ansøgning fra Klatreklubben Giraffen, Hvalsø klatreklub Administrationen har modtaget en ansøgning fra Klatreklubben Giraffen i Hvalsø med et ønske om udvidelse af klatrevæg i Hvalsø hallen. Administrationen har bekræftet modtagelsen og oplyst, at ansøgningen desværre er kommet for sent ind i processen til budget 15. Foreningen opfordres til at søge midler via fonde evt. via en virksomhed som fundraiseren.dk, som arbejder professionelt med fonde. Se ansøgning som bilag. E. Projektoplæg fra Allerslev Gymnastikforening Allerslev Gymnastikforening har lavet et projektoplæg til udvidelse af Lejre-Hallen og området omkring. Med oplægget håber foreningen at sætte gang i tankerne hos alle interessenter. Allerslev Gymnastikforening planlægger at kunne samle en

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 arbejdsgruppe i løbet af efteråret, som kan arbejde videre med udviklingen af projektet. Se oplægget som bilag. F. Roskilde Museum Kvartalsregnskab. Se bilag. G. Roskilde Museum, Orientering om forsikring I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om sikring af Lejre Museum, opstod der spørgsmål om, hvor ansvaret for forsikringer ligger. Roskilde Museum oplyser, at Roskilde Museum er en selvejende institution, der selv er forsikret mht. samlinger, personale mv. Museet har også forsikret bygningerne på Hestebjerggård, der i øvrigt er pålagt brugsklausuler fra den fond, der i sin tid gav Roskilde Museum bevilling til etablering af et museum i Hestebjerggård. Museet vil også betale for den for ombygningen nødvendige forsikring, med mindre arbejdet kan rummes indenfor den sum, som kommunens forsikring har til formålet. H. Referat fra seneste møde i Kulturregionen. Se bilag I. KulturLINK Femern Bælt KulturLINK Femern Bælt-projektet er et 4-årigt kulturudviklingsprojekt ( ), som har til fokus at opbygge og understøtte kulturelle netværk og samarbejde på tværs af Femern Bælt. KulturLINK sender nu en vandreudstilling på rundtur i Femernbælt-regionen. Når udstillingen rammer Lejre, får den selskab af en udstilling om Tyskland Tyske stemmer samt en udstilling af Lejre-kunstner Oluf Manske Andersen, der selv har rødder i Tyskland. Vandreudstilling kan ses fra mandag d. 11. august til lørdag d. 16. august på Hvalsø bibliotek. Der vil være fernisering d. 11. august kl 16. Læs mere på J. Invitation - Kulturmødet Mors 2014, august 2014 Kulturmødet byder på spændende og visionære debatter og alsidige oplevelser med både kendte, nyskabende og folkelige kunst- og kulturoplevelser. Alle med høj kvalitet og eksempler på kulturens mange ansigter. Kulturmødet er for hele Danmark og for alle interesserede uanset om det er aktive kunstnere, folk der arbejder med kunst og kultur politisk eller fagligt eller almindeligt interesserede. Og der er indhold til alle. Se invitation og invitationsfolder som bilag. Læs mere her K. Invitation - KulturLINK afslutningskonference, 28.august, Næstved INTERREG IVA-projektet KulturLINK Femern Bælt slutter med udgangen af august Det kulturelle netværk og de aktiviteter, som er udviklet af projektets partnere og de mange deltagende kulturelle aktører fra Femern Bælt-regionen skal imidlertid leve videre. Men hvordan? Den diskussion ønskes blandt regionens kulturelle netværk og beslutningstagere fra politik, erhvervsliv og forvaltning. Se invitation og program i bilag L. Invitation - Kulturelle Samråd i Danmarks Kulturkonference, september i Guldborgsund Kommune

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 Hør om hvordan den brede kultur i en landkommune med et rigt foreningsliv håndteres og om, hvordan man gør en "død" landsby til en meget levende landsby. Fremtidsforsker Marianne Levinsen giver desuden et bud på, hvordan fritids- og kulturområdet kan komme til at se ud om nogle år. Download program og tilmeld M. Invitation - Kulturstyrelsens årsmøde, september 2014, Hotel Nyborg Strand Det overordnede tema for årsmødet er Fremtidens kulturbrugere og det digitale. Der stilles skarpt på en ny generation af kulturbrugere. Børn og unge er digitale, og har en grundlæggende anderledes forståelse af begreber som indhold, ejerskab og medskabelse. Kulturstyrelsens årsmøde har begrænset deltagerantal. Man kan tilmelde sig de dele af arrangementet, der er interessante og relevante. Tilmeldingsfrist den 8. september Læs mere her N. Invitation - visionsforum for amatørkulturen, 21. januar 2015 kl , Christiansborg Amatørernes Kunst & Kultur Samråd og landsforeningen for dramatisk virksomhed inviterer i samarbejde med Kulturordføreren for Radikale Venstre, til et visionsforum på Christiansborg med fokus på den danske amatørkultur. Visionsforummet har til hensigt at kickstarte en proces med at formulere en national vision for amatørkulturen. Se bilag. O. Nyhedsbrev - Kulturhusene i Danmark. Den maj blev der afholdt Hustræf i Kulturhusene i Danmark. Her blev der sat skub i en række diskussioner om, hvordan kulturhusene kan bidrage til folkeoplysningen. Læs artikel her Kulturmødeambassadører fik Den Gyldne Skovl. Læs mere Kulturhuse fra hele verden mødes i Tarnovo. Læs mere P. Nyhedsbrev - DIF. Se her Q. Nyhedsbrev - Center for frivilligt socialt arbejde. Se bilag. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til efterretning. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag:

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 1. NYHEDSBREV LEJRE BIBLIOTEK OG ARKIV juli 2014.docx 2. Tilsynsrapport Sæby-Gershøj svømmebad-2014.pdf 3. Klatreklubben Giraffens ansøgning.docx 4. Lejre Bevægelsesanlæg v.3 høj.pdf 5. Regnskab 1KVT14 Bestyrelse.pdf 6. Regnskab 1KVT14 Bestyrelse.pdf 7. Kulturregionen_Referat_Kulturgruppen_ Program og praktiske informationer - kulturlink afslutningskonference pdf 9. Invitation kulturlink afslutningskonference pdf 10. Invitation Visionsforum.pdf 11. Nyhedsbrev fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde_juni.docx

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 3. KF - Temadrøftelse. Dialogmøde med hallernes bestyrelse Sagsnr.: 14/1363 Resumé: Dialogmøde med Bestyrelse og ledelse for Idrætshallerne i Lejre Kommune. Bestyrelsen ønsker i sit oplæg at komme ind på følgende punkter: Status for Bestyrelsens arbejde Status for situationen i Hallerne Hallernes økonomi - Budget 2014 og De nye haller Renovering af hallerne Bestyrelsens opgaver de kommende år Bestyrelsen samt Idrætsinspektør René Emil Andersen deltager under punktet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Sagen drøftet. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Kopi af præsentation fra dialogmøde d. 13. august 2014

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 4. KF - Ansøgning om leje af kommunale lokaler til kommercielt formål - Undervisning i babytegn og rytmik Sagsnr.: 14/11011 Resumé: Henriette B. W. Andersen ansøger om at kunne leje kommunale lokaler til kommercielt formål. Det drejer sig om undervisning i babytegn og rytmik. I henhold til nugældende servicekatalog for lokaleudlån kan der søges om dispensation. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil give dispensation til udlån af lokale til kommerciel undervisning i babytegn og rytmik. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen ikke imødekommes, da en eventuel godkendelse kan danne præcedens, og da der er mangel på lokaler til blandt andet foreningsaktiviteter. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Henriette B. W. Andersen er i gang med en uddannelse som babytegns-instruktør og ønsker at starte hold på max. 12 mødre og babyer i tegn og rytmik for babyer. Holdene skal kører i 2 timer pr. uge i perioden august til november og januar til juni. Babyerne lærer at gøre sig forståelige med forskellige tegn og indlæringen sker via sang om musik. Ansøger oplyser, at der er stor efterspørgsel på babytegnsundervisning. Henriette B.W. Andersen kunne tænke sig at benytte de gamle legestuelokaler på Alsvej 1, i Kr. Såby, eller lignende lokaler i Kr. Såby området. I henhold til nugældende servicekatalog for lokaleudlån, kan der søges om dispensation via Udvalget for Kultur & Fritid. Administrationen oplyser, at der stor efterspørgsel på ledige lokaler blandt andet fra frivillige folkeoplysende foreninger til foreningsaktiviteter rundt omkring i kommunen. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at en eventuel dispensation vil danne præcedens. Administrationen har foreslået ansøger, at hun kan kontakte en aftenskole, med henblik på at starte undervisning, som hold under aftenskoler, men det ønsker hun ikke.

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 Administrationen har også gjort ansøger bekendt med, at der ikke er sikkert, at der er ledige lokaler, der er egnede til formålet. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Administrationen oplyser, at der skal betales leje på markedsvilkår, såfremt ansøgningen imødekommes. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 5. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Hvalsø Bio - dækning af kursusafgift Sagsnr.: 14/7863 Resumé: Hvalsø Bio Børne- og Ungdomsfilmklub fremsender ansøgning om dækning af kursusafgifter til landsseminar i Svendborg. Der søges om kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge midler til dækning af kursusafgift. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen ikke imødekommes, da dækning af kursusafgifter ikke falder indenfor kriterierne for pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Hvalsø Bio Børne- og Ungdomsfilmklub søger om dækning af kursusafgifter til Landsseminar der blev afholdt den april repræsentanter fra Børne- og Ungdomsfilmklubben deltog i seminaret. Klubben oplyser, at seminaet danner baggrund for deltagernes lederaktiviteter i børnefilmklubben. For at kunne vise film for børn og unge skal lederne kunne udvælge alderssvarende film, indlede filmene og efterbehandle dem sammen med filmklubbens medlemmer. Arbejdet i Børne- og Ungdomsfilmklubben er frivilligt og ulønnet, hvorfor deltagerne ikke modtager godtgørelse af nogen art i forbindelse med deltagelsen. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgning ikke falder indenfor kriterier for Pulje til andre kulturelle opgaver. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om i alt kr. (5.702 kr. såfremt transport i egen bil og brobizz accepteres). Deltagergebyr, 2 stk. á kr. = kr. (Transport i egen bil + brobizz= kr.) Eller togbilletter 2 x 320 kr. = 640 kr.

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 10 Administrationen oplyser, at Hvalsø Bio modtager kr. i tilskud årligt. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr. hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid. Bilag: 1. Ansøgning 2. Økonomisk oversigt - pulje 2014

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Høstfestival 2014 Sagsnr.: 14/10012 Resumé: Foreningen Høstfestival i Lejre søger om tilskud til afholdelse af 3 koncerter i forbindelse med arrangementet høstfestival, med markeder, børneteater mm., i og omkring Domus Felix. Arrangementet afholdes den 6. september Der søges om tilskud på kr. til koncerterne. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til afholdelse af 3 koncerter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om tilskud på kr. til Høstfestival imødekommes. 2. at tilskud på kr. finansieres via Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Hovedformålet med Høstfestivalen er at skabe et bredt kulturelt og folkeligt ikke kommercielt arrangement for alle interesserede i Lejre Kommune med fokus på at synliggøre lokal kultur, lokalt producerede fødevarer af god kvalitet samt miljø- og klimavenlige aktiviteter. Dette ønsker foreningen at opnå gennem Høstmarked. Foreningen søger om tilskud til afholdelse af foreningens tredje høstfestival i Domus Felix og på de grønne områder omkring kulturhuset, den 6. september Høstfestivalen blev sidst afholdt i 2013 hvor der var ca besøgende. På markedet vil der være opmærksomhed på økologiske produkter: Markeder med økologiske varer og demonstrationer af økologisk madlavning. Desuden har Høstfestivalen et samarbejde med kommunens økologiske indsats således, at en række tiltag vil blive præsenteret på festivalen. Endvidere vil der være koncerter, børneteater, kunstudstilling, kunsthåndværkermarked, boder med kvalitets-fastfood osv. Foreningen slår fast, at det kun er til koncerterne der søges om tilskud, da et eventuelt overskud fra markederne gerne skal gå til udvikling af fremtidige høstfestivaler. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterier for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, åbent for alle og ikke kommercielt.

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 Administrationen gør opmærksom på, at arrangementet er i tråd med Lejre Kommunes Kultur, Fritids- og turismepolitik, idet Høstfestivalen beror på opbyggelse af et ikke kommercielt tværgående netværk mellem det oplevelsesøkonomiske erhvervsliv og kulturlivet. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om kr. til de 3 koncerter. Alle aktiviteter til arrangementet er gratis, også koncerterne. Budget: Anders Roland, guitarist/multiinstrumentalist og sanger, kr. B-Joe Band, guitarist og sanger, kr. Albertslund Bigband, transportomkostninger, kr. Kodaafgift, 588,00 I alt kr. Regnskab for 2013 er vedlagt sagen. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr. hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Økonomisk oversigt - Puljen Regnskab

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle formål - Odin på Sleipner. Efter høring hos Billedkunstråd Sagsnr.: 14/4978 Resumé: På mødet den 7. maj 2014 besluttede udvalget at oversende sagen om køb af kunstværket Odin på Sleipner til kr. til behandling i Billedkunstrådet. Billedkunstrådet har behandlet sagen, og anbefaler ikke, at Lejre Kommune køber kunstværket. Sagen fremlægges igen til behandling i udvalget. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tilbuddet om køb af kunstværket ikke imødekommes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Peder Skytte har henvendt sig til Lejre Kommune, med tilbud om at kommunen kan købe skulpturen Odin på Sleipner. Peder Skytte tilbyder også, at Lejre Kommune kan låne skulpturen og udstille den på et af Rådhusene i et forløb, hvor det f.eks. kan arrangeres så kommunens borgere kan få mulighed for at se skulpturen og donere et beløb, så kommunens udgift ved eventuelt køb ikke bliver så stor. Peder Skytte oplyser, at grunden til, at han henvender sig til Lejre Kommune er, at han har hørt, at Lejre Kommune vil betone sin profil ud fra sin beliggenhed midt i oldtidens Danmark med Gl. Lejre, kongehallerne og bl.a. fundet af Odin figuren. Skulpturen er ca. 130 cm lang, 82 cm høj (158 cm incl. podie) og ca. 40 ca. bred. Se billede i bilag. Historien om Odin på Sleipner: Sleipner hører til i nordisk mytologi. Det er Odins sorte hingst. Sleipner har 8 ben og den kan løbe stærkt som vinden og bevæge sig lige godt i luften som på jorden. Udtalelser: Billedkunstrådet har den 25. juni 2014 behandlet sagen. Det blev besluttet, at tilbagesende sagen til Udvalget med følgende indstilling: Billedkunstrådet kan ikke anbefale, at kommunen for nærværende indkøber det pågældende kunstværk. Før rådet tager stilling til rådgivning om køb af konkrete kunstværker, ønsker medlemmerne af det nye billedkunstråd at fastlægge strategien for rådets praktiske arbejde. Rådet har ikke forholdt sig konkret til værkets kvalitet, økonomi, placering eller relevans for kommunens branding. Sagen gav i øvrigt anledning til en drøftelse i rådet om vægtningen af uopfordrede tilbud om køb af værker i forhold til at opfordre kunstnere til at byde ind på konkret billedkunstnerisk udsmykning.

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 14 Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering tilbuddet om køb af skulpturen ikke falder inden for kriterierne for Pulje til andre kulturelle opgaver. Ifølge kriterierne støtter udvalget normalt ikke indkøb af inventar af blivende karakter. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser Økonomi og finansiering: Kunstner Peder Skytte tilbyder Lejre Kommune køb af skulpturen Odin på Sleipner til en pris af kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr. hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Svar fra Billedkunstrådet vedr. køb af skulptur_ docx 2. Billede af Odin på Sleipner

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Forældregruppe fra Sofiehøj Friskole Sagsnr.: 14/11003 Resumé: En forældregruppe fra Sofiehøj Friskole ansøger om fritagelse for betaling af halleje i forbindelse med afholdelse af et loppemarked. Der søges om fritagelse på kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvorvidt udvalget vil bevilge fritagelse for betaling af halleje til nævnte arrangement. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om fritagelse for betaling af halleje på kr. imødekommes, da Sofiehøj Friskole betaler et fast årligt beløb for leje af multisalen. 2. at fritagelse for betaling af halleje finansieres via Pulje til fritagelse for betaling af byggesagsgebyrer og halleje. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: En forældregruppe fra Sofiehøj Friskole har afholdt loppemarked den 22. juni 2014 i multisalen i Sæby. Formålet med loppemarkedet var, at skaffe midler til en udflugt for børnene på Sofiehøj Friskole. Sofiehøj Friskole er en privat skole der har til huse i bygningerne på Hornsherredvej 446, Sæby, 4070 Kr. Hyllinge. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke umiddelbart falder inden for kriterierne for Pulje til fritagelse for betaling af halleje. Da Sofiehøj Friskole betaler et fast årligt lejebeløb for benyttelse af multisalen, er det administrationens vurdering, at der bør være fritagelse for betaling af leje til dette arrangement. Ifølge servicekatalog for lokaleudlån kan der opkræves gebyr ved arrangementer af denne type. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der betales ikke gebyr for boderne eller for indgang.

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 16 Der søges om fritagelse for betaling af halleje på kr., for leje af multisalen i Sæby. I forbindelse med budget 2014 blev der afsat kr. til fritagelse for betaling af byggesagsgebyrer. Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 6. juni 2013, at denne pulje også omfatter ansøgninger om fritagelse for betaling af halleje. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til fritagelse for betaling af byggesagsgebyrer og for betaling af halleje er kr., hvoraf der er forbrugt kr. Herefter er der kr. til rådighed. Sofiehøj Friskole betaler et fast årligt beløb på kr. for benyttelse af multisal og idrætsanlæg. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid. Bilag: 1. Økonomisk oversigt - Pulje til fritagelse for betaling af halleje 2. Ansøgning.

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om midler til køb af pavilloner - Osted Idrætsforening Sagsnr.: 14/6040 Resumé: Osted Idrætsforening har indsendt en ansøgning om midler til køb og opsætning af 2 pavilloner ved klubhuset på Osted Idrætsanlæg, Engtoften 26, Osted. Der søges om kr. hvilket svarer til halvdelen af udgiften til køb og opsætning af pavillonerne. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge midler til køb og opsætning af pavilloner. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Osted Idrætsforenings ansøgning om kr. til køb og opsætning af 2 pavilloner godkendes under forudsætning af, at der indhentes byggetilladelse. 2. at beløb på kr. finansieres gennem restbeløb der, i henhold til budget 2012, kan overføres til fritidsområdet fra anlægsprojekt , kunstgræs fodboldbane. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales ikke, i det sagen sendes tilbage, med henblik at få en mere detaljeret beskrivelse af løsningen inklusiv tegninger og samlede driftsudgifter. Der ønsket ligeledes en beskrivelse på en permanent alternativ løsning der er mere energivenlig og vedvarende. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Osted Idrætsforenings motionsafdeling har til huse i klubhuset på Engtoften 26 i Osted. Motionsafdelingen har 250 medlemmer, som dyrker motion i et lokale med motionsmaskiner og lignende. Lokalet er på 40 m2. Afdelingen er vokset så meget, at det lokale de benytter er for lille og derfor har de brug for mere plads. Den plads kan komme fra et mødelokale, som ligger lige ved siden af motionslokalet. Mødelokalet er på 40 m2. Mødelokalet bliver på nuværende tidspunkt brugt til møder i hovedafdelingen og de andre afdelinger i OIF, ligesom fodboldafdelingen bruger det til interne møder og taktikmøder for fodboldhold. OIF søger derfor om en pavillon der skal bruges som mødelokale. Motionsafdelingen har jævnligt henvendelser fra personer, som gerne vil melde sig ind i afdelingen, hvis der var bedre forhold og mere plads. OIF vurderer, at motionsafdelingen vil vokse til det dobbelte såfremt de får mere plads. For at motionsafdelingen kan få denne plads, ønsker OIF 2 pavilloner ved siden af klubhuset. Placering tænkes at være ved indgangen til klubhuset. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at en udvidelse vil øge antallet af medlemmer.

20 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 18 En eventuel godkendelse vil være under forudsætning af, at der indhentes byggetilladelse. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Udgiften til køb og opsætning af 2 pavilloner vil være kr. og OIF kan selv bidrage med kr. Foreningen modtager et driftstilskud, og det forventes at driftsudgifterne til udvidelse kan holdes inden for dette tilskud. OIF har indhentet tilbud på 2 pavilloner på ca. 4 x 10 meter, transport, opstilling, eltilslutning og flisebelægning. Tilbuddet lyder på kr. Administrationen peger på, at beløbet på kr. til pavilloner kan finansieres gennem restbeløb der, i henhold til budget 2012, kan overføres til fritidsområdet fra anlægsprojekt , kunstgræs fodboldbane. Administrationen oplyser, at der er kr. i restbeløb fra kunstgræs fodboldbanen i Allerslev, hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. tilbage. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Pavilloner til Osted Idrætsanlæg - Paviolloner ansøgning til Lejre Kommune.doc

21 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen. Kram Kamelen 2014 Sagsnr.: 14/4224 Resumé: Styregruppen for Kram Kamelen ansøger om et samlet beløb på kr. fra Lejre Kommunes Oplevelsespulje til gennemførsel af Kram Kamelen Årstemaet vil være Skrald og genbrug med fokus på bæredygtighed idet styregruppen ønsker at understøtte og skabe synergi mellem den kommunale børnekulturelle indsats og kommunens fokus på bæredygtighed og økologi. Det ansøgte beløb dækker over udgifter forbundet med årets børnekultursatsning med særlig fokus på uge 45, Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen imødekommes 2. at tilskud på kr. finansieres via Oplevelsespuljen Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Der ønskes en tilbagemelding om antallet af institutioner og skoler der har deltaget og en oversigt over hvilke aktiviteter der har været afholdt. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Det overordnede sigte for Kram Kamelen er indsatsen for børn og unges kreative og kunstneriske udfoldelsesmuligheder. Styregruppen arbejder gennem netværk strategisk med at skabe ejerskab blandt kommunens mange aktører på det børnekulturelle område. Kram Kamelens omdrejningspunkt er de skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner, der pt. er repræsenteret i netværket. Endvidere er det samlede dagplejeområde repræsenteret. Temaet for 2014 er Skrald og genbrug med fokus på bæredygtighed. Det vil sige at alle børn i Lejre Kommune vil kunne få muligheden for, gennem kreative processer, at arbejde med bæredygtighed på nye og nære måder. Kram Kamelen ønsker, som tidligere år, at lægge vægt på såvel den konkrete udvikling af børns kreativitet, som kompetenceløftet til det pædagogiske og didaktiske personale således at den enkelte virksomhed får tilført ny viden der kan bruges efter projektperioden. Dette vil bl.a. realiseres gennem at: Udgive et inspirationskatalog med forslag til gæstekunstnere, bøger og film der kan benyttes i dagtilbud og undervisning, forslag til projektområder og andre gode råd. Tilbyde decentral projektudviklingshjælp til alle netværksmedlemmernes institutioner og skoler. Afholde Kram Kamelen netværksmøder med konkret inspiration til arbejdet med bæredygtighed. Afholde metodekurser om bæredygtighed målrettet lærere og pædagoger. Uddele økonomisk støtte til decentrale projekter i skoler og dagtilbud.

22 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 20 Støtte centrale tilbud arrangeret af kommunens kulturinstitutioner økonomisk. Arbejde med intern og ekstern kommunikation som strategisk redskab for at sikre synlighed internt i kommunen og udenfor kommunegrænserne. Bl.a. ved hjælp af: Nyhedsbreve, egen hjemmeside, konkret støtte til netværksmedlemmerne decentrale kommunikationsindsats, tæt kontakt til pressen og Facebook Børnekulturnetværket Kram Kamelen blev i 2008 etableret som et pilotprojekt for at skabe en børnekulturel indsats. Kommissoriet for projektets styregruppe blev vedtaget af Udvalget for Kultur og Fritid maj Siden har pilotprojektet udviklet sig til en permanent strategisk indsats, Kram Kamelen, og initieret flere hundrede store og små kreative børnekulturelle delprojekter. Gennem de sidste 6 år har dette fordelt sig med over projektdeltagere under temaerne sang, fortælling, billedkunst, teater og dans. Temaet i 2013 var Før i tiden med fokus på det kulturhistoriske område. Kram Kamelens mange projekter har ført til omtale i såvel den lokale, som den nationale presse, ligesom kulturministeriets Børnekulturelle indsats Børnekulturens Netværk har fremhævet Kram Kamelen som et Best practice -eksempel på en kommunal børnekulturindsats. Administrationens vurdering: Administration vurderer, at Kram Kamelen er en strategisk børnekulturel indsats, som er med til at sikre en udvikling af en børnekulturel profil for Lejre Kommune. Børn, unge, forældre og ansatte oplever en kulturel sammenhængskraft i kommunen udmøntet imellem skoler, dagtilbud og de kulturelle institutioner. Administrationen påpeger, at erfaringer og evalueringer tyder på, at steder hvor der arbejdes med Kram Kamelen, bliver de voksne personaler og børnene udfordret i deres vaner, med et resultat af nysgerrighed, kreativitet og innovativ tænkning. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Styregruppen for Kram Kamelen søger om tilskud på kr. fra Oplevelsespuljen. Siden etableringen af Lejre Kommunes børnekulturindsats, Kram Kamelen, i 2008 er der årligt blevet der søgt og bevilliget kr. fra Oplevelsespuljen til årstema. Administrationen oplyser, at der i Oplevelsespuljen er kr., hvoraf der er kr. til rådighed. Oversigt over Oplevelsespuljen er vedlagt som bilag. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Kram Kamelen 2014 Ansøgning til oplevelsespuljen.docx 2. Oplevelsespuljen 2014.xls

23 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Opfølgning på dagsordener som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening Sagsnr.: 14/6207 Resumé: Som led i den af Kommunalbestyrelsen vedtagne plan for øget kvalitet i den politiske betjening vil der på samtlige udvalgsmøder blive fulgt systematisk op på udvalgsmedlemmernes vurderinger af sagsfremstillingerne på dagsordenen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget giver sine kommentarer til sagsfremstillingerne. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Korte og præcise sagsfremstillinger, som der kan siges ja eller nej til. Gerne flere muligheder for valg, men uddybningen skal fremgå i bilag. Brug gerne tidligere sagsfremstillinger som bilag eller sagsindblik. Gerne konsekvensbeskrivelse via konkrete borgersager ift. politiske valgmuligheder. Kort resume. Afbud: Martin Stokholm (A) Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Dagsordenen blev drøftet og udvalget havde følgende bemærkninger: Kort og præcist resumé ønskes Entydig indstilling ikke til drøftelse Max. 3 sider pr. sag Præcedensvirkning fra tidligere sager belyses Ved forslag til nye planer skal de nugældende vedlægges Hvis mange bilag skal de vigtigste først Resumé skal ikke være mere fyldigt end sagsfremstilling Dokumentation i bilag Afbud: Ivan Mott (Ø) Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Drøftet. Vurder nøje bilag og evt. prioriter dem og lav noget læsevejledning. Eks med sag om byggesagsbehandling. Giver det mening for administrationen når udvalget vedtager procesbeslutning f.eks. at arbejde videre. Ja sagerne er klart beskrevne og også hvad der skal besluttes. Politiske handlemuligheder ja, mangler i f.eks. digital turismeformidling. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

24 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 22 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Drøftet. Afbud: Thoms Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Obs bilag overvej om de kan være et link eller et resume. Andre fagudvalgs sager kan være komplicerede, kræve en større forklaring. Planlægningen af temadrøftelse, mere præcise formål med mødet. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014, at der skal arbejdes med en generel styrkelse af politiske dagsordener og beslutningsoplæg. For at sikre størst mulig kvalitet i arbejdet blev det besluttet at inddrage de politiske udvalg løbende og systematisk. Det betyder blandt andet, at de forskellige fagudvalg får mulighed for at kunne give løbende tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på dagsordenen. Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal af bilag o. lign.) eller til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprogbrug, politisk handlerum o. lign.). Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra om spørgsmål om: - Er sagerne relevante for politisk behandling? Hvis nej hvilke er ikke relevante? - Er der sager som er svære at forstå? Hvilke og hvorfor? - Er der sager der indeholder overflødige bilag? Hvilke og hvorfor? - Giver resuméet en relevant og enkel indføring i sagens substans? - Er indstillingerne præcise, så det er klart, hvad udvalget skal beslutte eller tage til efterretning? - Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder? Hvilke sager og hvad mangler? Herudover kan der naturligvis tilføjes andre kommentarer til sagerne generelt eller til en enkelt sag specifikt. Der vil løbende blive arbejdet med udvalgenes tilbagemeldinger, som inddrages i det administrative arbejde med at forbedre sagsfremstillingerne. Ved udgang af 2014 vil der ske en samlet opsamling på tilbagemeldingerne. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid

25 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Foldere og plakater om kunstdagene i pinsen kom ikke ud til alle grundet sygdom. Handleplaner på Kultur og fritidspolitikken, der ønskes en sag på i september på status. Lejre museum, har lånt det meste ud, er lidt tomt. Bramsnæs Skaterklub vil gerne overdrage banerne til kommunen. Anmodning bedes sendt til CKF. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

26 Bilag: 2.1. NYHEDSBREV LEJRE BIBLIOTEK OG ARKIV juli 2014.docx Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. august Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65827/14

27 NYHEDSBREV LEJRE BIBLIOTEK & ARKIV Danmark i krig I anledning af 150-årsjubilæet for nederlaget i 1864 slog arkiverne sig sammen med Ulf fra bibliotekerne til at udtænke tanker. Vi tilbød undervisning til skolerne fordelt på 5 dage. Allerede dagen efter, at invitationerne var sendt ud, havde vi overbooket og forlængede med en ekstra dag. Der kom 200 elever fordelt på 4 skoler. Og så skal vi ikke glemme antallet af lærere, som vi forhåbentlig kan hjælpe i deres videre forløb af deres formidling omkring 1864 krigen. Den tilhørende udstilling hed Krigens ansigter og bød på historier om og fra mennesker, der oplevede denne korte, intense og blodige krig. Udstillingen kunne ses i perioden 26.april 11.maj på Hvalsø bibliotek og i Arkivet, i åbningstiden. RUM og indretning Vi har besluttet at gennemgå indretningen i alle biblioteksfilialerne. Første stop blev biblioteket på Lejre Station. Reolerne er flyttet rundt, så der bliver mere lyst, der er gjort bedre plads til, at børnene kan boltre sig, og der er indrettet et fantasy-rum i det gamle depotrum og opsat en galleriskinne, så fotoklubben kan udstille. Helen deltager i et RUM-kursus på Roskilde Bibliotek. Næste stop på indretningsvejen bliver Osted bibliotek.

28 Fantasyrum i Lejre Galleriskinne i Lejre Aktiviteter og arrangementer Intim-koncert med RebekkaThornbech der, som de fleste ved, deltog i det danske melodi grand prix i år og endte på en flot 2.plads. Rebekka gav koncert på Osted bibliotek onsdag d. 7. maj 2014 kl Rebekka Thornbech: MGP-deltager 2014 og tidligere bogopsætter på Osted bibliotek. Forfatterarrangement Onsdag d. 21. maj kl kunne Jens Blendstrups LUSKEFISEFORTÆLLINGER opleves for fuld udblæsning nede i skønlitteraturen på Kirke Hyllinge Bibliotek. Der var fri adgang til et begrænset antal pladser ( 50 stk). Adgangsbilletter kunne bestilles fra d. 7. maj. Blendstrup er én af sin generations store humorister, og hvis du har læst romanerne Gud Taler Ud eller Bombaygryde, kunne du godt glæde dig. Der var lagt i kakkelovnen til en munter aften. Jens Blendstrup er nemlig en seriøst morsom forfatter! Jens Blendstrup

29 Åbning af Lejre Kulturdage Lørdag d. 26. april blev Lejre Kulturdage skudt i gang med åbningsarrangement i Gevninge. Der var mange forskellige tiltag, mest for børnefamilier, som f.eks. fodbold og rollespil. Glade deltagere ved åbningen af Lejre Kulturdage Afslutning af forfatterskolen Flere steder i kulturregion Midt- og Vestsjælland har der det sidste 1½ års tid været afholdt forfatterskoler for unge forfatterspirer. Det har resulteret i bogen ORD som udkom d. 2.maj. Udgivelsen blev markeret flere steder med en reception/oplæsning, og i Lejre Kommune foregik dette lørdag d. 24. maj kl. 11 på Hvalsø bibliotek. Forfatterskolens bog kan købes på Lejre Bibliotekerne. Evaluering kan læses i vedhæftede dokument. Bogen kan købes på biblioteket. Forfatterskolen samlet.docx Deltagere og undervisere på forfatterskolen Det færdige resultat, Bogen ORD Samarbejde med Asylcenter Avnstrup D. 29/ afleverede Leder af Lejre Bibliotek og Arkiv Erik Barfoed sammen med bibliotekar Helen Bruus et sted mellem bøger fra Bibliotekscenter for Integration til Asylcenter Avnstrup.

30 På billederne nedenfor ses hhv. chef for Dansk Røde Kors, Ole Therkildsen med en pressedame fra Røde Kors hovedkontor samt Ole Therkildsen og Erik Barfoed. Røde Kors fyldte 150 Åbent hus I forbindelse med Røde Kors 150 års jubilæum, hold Asylcentret åbent hus fredag d. 20/6 2014, og her var biblioteket repræsenteret med en stand (læsehjørne), hvor asylansøgerne havde mulighed for at høre mere om biblioteket og få en indmeldelsesblanket. Desværre måtte vi rykke indendørs pga. regn. Højtlæsning af børnebibliotekar Marie Rehfeld Bibliotekets stand (desværre indenfor pga. regn)

31 Fint besøg på arkiverne Onsdag d. 7. maj havde arkivet i Sæby besøg af den svenske sanger Mikael Wiehe sammen med et filmhold fra det svenske fjernsyn og Lise Holten, forkvinden for Slægtsamfundet Holten, i forbindelse med optagelsen til et program om slægtsforskning: Vem tror du att du är?. Det har vist sig, at en af forfædrene i Mikael Wiehes danske slægt var Nicolai Abraham Holten, der havde så stor betydning for egnen her, idet han i første halvdel af 18-tallet ejede godserne Krabbesholm og Lindegaarden samt landsbyerne Sæby og Gershøj. Da vi netop arbejder i den gamle skole her i Sæby, som Holten også lod opføre, ville det være oplagt at henlægge optagelserne om Holtenslægten hertil. Vejret viste sig heldigvis fra sin bedste side, og de mange plancher fra en tidligere udstilling om N.A.Holten samt Lise Holtens fortælling om slægten bidrog til at gøre optagelserne meget vellykkede.

32 Kommende aktiviteter Femern Bælt vandreudstilling Fra mandag den 11. august klokken til lørdag den 16. august klokken kan man på Hvalsø bibliotek opleve en udstilling, der har vandret fra kommune til kommune i Tyskland og på Sjælland fra maj til august. Vandreudstillingen består af nogle faste dele såsom plancher, installationskunst, musikbidder, interviewsekvenser, videoklip og QR-koder suppleret med lokale kunstværker skabt direkte til udstillingen undervejs. På Hvalsø bibliotek vil der komme bidrag fra den lokale kunstner Olaf Manske, som selv har rødder syd for grænsen. Udover at udstille mindre bronzeskulpturer vil han også vise sine skitser fra sit Indkøbsseddel/Einkaufszettel -samarbejde med en tysk kunstner om forskelle på dansk og tysk indkøbskultur. Et projekt som løber af staben til efteråret i Hvalsø Brugs. Man kan også genopleve bibliotekets egen udstilling Tyske stemmer med bøger, film samt musik fra og om Tyskland. Formålet med projektet er at udvikle en fælles kulturidentitet mellem borgere - og kulturaktører i den nye region omkring Femern Bælt. Læs mere om projektet som i løbet af de sidste 4 år har støttet over 25 kulturelle netværk på tværs af Femern Bælt på I uge 33 skaber Hvalsø bibliotek en mental bro mellem dansk og tysk kultur forud for etableringen af den faste Femern Bælt forbindelse

33 Digte på Hvalsø bibliotek Tør du læse digte? Kan du skrive digte? Hvalsø Bibliotek sætter fokus på digte og poesi. Fra 8. september til 10. oktober låner Hvalsø bibliotek Poesimaskinen blæk, som er en interaktiv digtmaskine. Prøv den interaktive poesimaskine "Blæk" og lav dine egne digte. Eller lad andre læse de digte, du har gemt i skuffen. Eller lån en digtsamling med hjem! Endelig planlægger vi en workshop i samarbejde med Sangskriverne.

34 Samlet oversigt over årets arrangementer Januar Intimkoncert med Rebekka Thornbech (Osted) Kunstforening udstiller Strikkeklub (KH) Årets bøger (KH + Hvalsø) Juni Februar Lejre Fotoklub (Lejre) Avisprojekt + Biblioteksorientering (Allerslev skole/arkiv/lejre) Street Art (Hvalsø juniorklub/hvalsø) Forfatterskole (Hvalsø) Fastelavnsudstilling + kattejagt (Allerslev skoles SFO/Lejre) Strikkeklub (KH) Fotoudstilling New York og kampen for byen (Hvalsø) Sommerbogen (juni-juli-august på alle biblioteker) August Femern Bælt vandreudstilling Hvalsø Kulturnat Marts Fotoudstilling (KH) Fotografiapparatudstilling (Hvalsø) Forårsudstilling (Hvalsø) Påskeudstilling (Hvalsø) Strikkeklub (KH) September April Kunstforening udstiller (KH) Lejre Kulturdage 1864 (biblioteker/arkiv) Lejre Kulturdage - Knap op udstilling (Lejre billedskole/lejre) Avnstrup asylcenter modtager bøger (SBCI/biblioteker/Røde Kors) Strikkeklub (KH) Maj Byt en stikling (KH) Lejre Kulturdage 1864 (biblioteker/arkiv) Forfatterforedrag med Jens Blendstrup (KH) Strikkeklub (KH) Lejre Høstfestival Japanske stemmer Poesimaskinen Naturvidenskabsfestival Senere: Halloween-udstillinger Strikkeklub Børneteater SeniorSurf Spil Dansk Dagen Kram Kamelen Forfatterforedrag med Hanne-Vibeke Holst Forfatterforedrag med Anne Cathrine Riebnitzsky Juleudstillinger og værksteder

35 Statistik over afholdte arrangementer og udstillinger Insekt indsigt -konkurrencen på Hvalsø bibliotek, hvor Lejre Billedskole havde udstillet insekter de selv havde lavet, fik desværre kun 3 besvarelser. Intim-koncert med Rebekka Thornbech på Osted bibliotek: 35 prs. Forfatterarrangement med Jens Blendstrup: alt udsolgt (50 prs. + div. Personale) Afslutning af forfatterskolen på Hvalsø bibliotek: 20 prs. 1864: 200 skolebørn Diverse udstillinger kan vi ikke lave statistik på, da de bare bliver set i bibliotekernes åbningstider. Og endelig er der godt gang i strikkeklubben på Kirke Hyllinge bibliotek! Strikkeklubben Ny kollega på bibliotekerne Vi har ansat Kari Haugen Engberg i den stilling, vi slog op i begyndelsen af året. Kari har en stærk baggrund inden for kulturlivet og har i syv år været arrangementskoordinator i Dansk Arkitekturcenter og derudover blandt andet været formand for Kulturnatten i København. Kari kan hjælpe os med at gøre alt det nye, vi gerne vil, til virkelighed. Samtidig skal hun naturligvis indgå i den daglige drift af bibliotekerne med vagter osv. Blandt Karis vigtigste opgaver bliver at være med til at sætte bibliotekerne i spil på nye måder i kommunen. Kari er cand. mag. i engelsk og musik. Vi er ved at tilrettelægge et introduktionsforløb, så Kari hurtigt kan komme på omdrejningshøjde med dagligdagen på et bibliotek. Kari begynder i midten af august. Kari Haugen Engberg Praktikant Hvalsø bibliotek havde skoleelev-praktikant i uge 25. En sød ung mand ved navn Hans Ryge.

36 Bilag: 2.2. Tilsynsrapport Sæby-Gershøj svømmebad-2014.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. august Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65895/14

37 TILSYNSRAPPORT 2014 Anlæggets navn: Sæby-Gershøj Friluftsbad Adresse: Hornherredsvej 444, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge Tilsynsdato/kl.: 24. juni 2014, kl Tilsynsførende/firma: Ejvind Andersen, Eurofins Miljø A/S (mobil nr.: ). Lars Klinge, Eurofins Miljø A/S Lejre Kommune Vinie Hansen Repræsentant for anlægget: Mikkel Hede og Thomas Sylvest. Kontaktpersoner: form. Mikkel Heede, Svømmebadet. ( ) Telefon: Pool området på Sæby- Gershøj Friluftsbad. Sæsonåbent: 17. maj til ca. medio september Udregning af omsætningstid i de enkelte bassiner. Svømmebassin Bassinvolume (m³) Vanddybde (meter) Maksimal omsætnings tid (timer)* * Beregnet (krav) omsætning (m³) Beregnet (krav) omsætningstid/h Friluftspool 126 1, ,7x7,3 m 56 < 1, d:0,9-1,9 m Ialt: ,4 #) * Bekendtgørelse om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet. Krav omsætningstiden er opfyldt. Der er ikke forlænget omsætningstid udenfor normal åbningstid. #) = Flowmåler defekt. Flow d.d. m³/h /4 EAn

38 Tilsynet er udført efter gældende lovgivning Kommunen skal føre regelmæssigt tilsyn med kvalitetskravene til bassinvand og de hygiejniske forhold i svømmebadsanlæg, herunder med afløb, toiletter, brusebade, omklædningsrum og den almindelige hygiejne. 1. Bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 om svømmebassiner og disses vandkvalitet. 2. Vejledning fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen: Vejledning om Kontrol med svømmebade. 3. Dansk Standard. DS Svømmebadsanlæg: fra DS/EN Dansk Standard. Svømmebassiner. Del 1: Sikkerhedskrav til udformningen. ( ). 5. DS/EN Dansk Standard. Svømmebassiner. Del 2: Sikkerhedskrav til driften. ( ). Hygiejnetilsyn Bruserum, toiletter og omklædningsrum (på skolen) fremtræder ryddeligt og med en tilfredsstillende hygiejne. Der er skiltet med bade- og hygiejne regler. Bassinvandets kvalitet Rengøringsstandarden i poolen og arealet omkring, er tilfredsstillende. Der slæbes en del jord til basnet fra flisegangen mellem baderum og bassinområdet. Flise-gangarealet mellem baderum og poolområdet skal hæves, så området kan holdes rent for jord. Bassinvandet er klart og der er ikke synlige urenheder på bassinbunden. Overholdelse af egenkontrollen (normal åbningstid: kl. 09/11 til kl. 18/22) Svømmeanlæggets egenkontrol fra sæsonåbningen til dato er gennemgået. Der måles manuelt egenkontrol før åbning, ca.. kl. 9, 14, 16 og kl. 18/19. Sammendrag af egenkontrol målinger Friluftspool Frit chlor, mg/l. 1,0 2,0 Bundet chlor, mg/l. 0,1 0,4 ph 7,1 7,3 Egenkontrolmålingerne foretages med tilfredsstillende intervaller og resultater. Det automatiske doseringssystem er udskiftet, men der er ret store udsving i forhold til resultatet af egenkontrolmålingerne, specielt store afvigelser ved frit chlor. Følgende kvalitetskrav skal overholdes: Parameter: Enhed: Minimum: Vejledende: Maksimum: Frit chlor mg/liter 1,0 1,0-3,0 5,0 Bundet chlor mg/liter #/ 0,5 1,0 ph 7,0 7,2-7,6 8,0 Trihalometaner µg/liter Kimtal v/37 C pr. 100 ml #/ = Indholdet af bundet chlor skal være så lavt som muligt! /4 EAn

39 Årlige analyse resultater fra laboratoriet ( ) Dato Mrk. ph Temp. C Klor, frit mg/liter Klor, bundet mg/liter Kimtal/ 100ml THM µg/l U ,5 21,0 1,4 0, ,3 22,6 2,4 0,16 <1 25 Ompr ,6 21,8 1,5 0,04 < ,1 25,0 1,6 0, ,3 25,6 2,4 0, ,4 23,0 2,2 0, evt. overskridelser er markeret. Kommentar Laboratoriets månedsresultater er med tilfredsstillende resultater. Teknisk-/ sikkerhedsmæssig standard Til chlordosering anvendes en 15% Na.- hypochlorit (NaOCl), der opbevares i en 1100 ltr. godkendt lagertank. NaOCl doseres fra en dagtank, hvor overførsel fra lagertanken ikke kan godkendes. (må ikke overføres via en hane i bunden af lagertanken). Som ph regulering anvendes en 20% svovlsyre, der doseres direkte fra en 24 kg. dunk. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales, at der doseres fra en dagtank, eller der monteres et sikkerheds-doseringsspyd ved doseringen af syre.. Der skal skiltes med faretavler, også på døren til syre kemikalierummet Filtersystemet Sandfiltret anno 1975 Sandfiltret returskylles 2-3 gange pr. uge /4 EAn

40 Chlor/pH automatik Chlor ph automatik ProMinent Dulcomarin ProMinent Dulcomarin automatikken til styring af kemikaliedosering er et meget kendt og anvendt anlæg i de Danske svømmeanlæg. Det automatiske doseringsanlæg kan kun få rigtige måleresultater hvis der er et jævnt og stabilt målevands-tilførsel og at måle elektroderne er intakte. Fastsugning Den overvejende del af bassinvandet til sandfiltret løber via skimrenderne ( ca. 2/3 af vandet). Der er 2 bundudløb, hvor ca. 1/4 af vandet til filtrene løber. Der skal sikres, at fastsugning af en person ikke kan finde sted. Uhygiejniske uheld Der kræves anvendt badebleer, hvis en person ikke er renlig. Hvis uheldet er ude: kendes reglerne for udbedring. Der laves en instruktion herfor. Uheld Der har ikke været uheld i forbindelse med friluftsbadet og friluftsbadets drift i det forløbne år. Svømmeanlægget er indhegnet på tilfredsstillende vis. Vejen d. 24. juni Til: Lejre kommune, Lyndby Gade 19, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge: att.: Vinie Hansen (mail adresse: /4 EAn

41 Bilag: 2.3. Klatreklubben Giraffens ansøgning.docx Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. august Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59672/14

42 KLATREKLUBBEN GIRAFFEN HVALSØ Til Udvalget for kultur og fritid i Lejre kommune Att.: Claus Jørgensen og Henning Nielsen Eftr.: Udvalget for børn og ungdom i Lejre kommune Att.: Carsten Rasmussen Lejre kommunes idrætshaller Att:. René E. Andersen Emne: Ønske om udvidelse af klatrevæg i Hvalsø hallen Bilag: 1. Skitse for ny klatrevæg 2. Tilbud på ny klatrevæg Indledning Klatreklubben Giraffen i Hvalsø har et stort ønske om at udvide de eksisterende klatrefaciliteter i Hvalsø hallen og ansøger derfor om lov samt midler til etablering af en ny klatrevæg jf. skitsen i bilag 1. Klatreklubben har fået Brugerrådet for Hvalsø hallens opbakning for udvidelsesplanerne, efter fremlæggelse af skitser og planer, på Brugerrådets møde den 18. juni Orientering Vi har de seneste år oplevet en stor og stigende interesse fra børn, unge og voksne, om at kunne starte til klatring i Klatreklubben Giraffen. Klatreklubben Giraffen har eksisteret i Hvalsø siden Vores medlemmer er engagerede og vi har et meget stærkt fællesskab på tværs af alle alder. I 2013 var vi desværre nødt til at lukke for tilgang til vores børne- og ungdomshold. I efteråret også på voksenholdet. Vi havde i løbet af første halvår 2013 opbygget en venteliste på godt 30 børn og unge, de blev alle optaget i klubben pr. 1 januar 2014 og vi har dermed udvidet klubbens medlemstal med mere end 25%, uden at have reklameret for klubben. Herefter har vi igen måtte lukke for al tilgang til klubben og ventelister, fordi vi ikke har de fysiske rammer til flere klatre, da det kræver ekstra vægplads. Giraffen har også startet samarbejde op med Lejre kommunes institutioner uden for normale træningstider. 1

43 Klatreklubbens ønske Udover at kunne opfylde nye medlemmers ønske om optagelse ønsker Klatreklubben Giraffen også at kunne fastholde de juniorer, som klatrer på meget højt nationalt konkurrenceniveau. Det kan vi ikke på nuværende tidspunkt, da det kræver mere- og udfordrende vægplads. Disse unge er med til at motivere både yngre og ældre klatrere i klubben. De deltager som trænere og hjælpetrænere på de yngre hold og får derved et godt kendskab til det frivillige foreningsliv. Dette indgår også som et vigtigt punkt i både Dansk Klatreforbund og Dansk idrætsforbunds visioner om foreningsliv. Det kræver igen, at vi kan holde dem i klubben og at der er tid og mulighed for både at være træner og udvikle egen træning. Giraffens bestyrelse og de frivillige kræfter i klubben ønsker denne sunde udvikling af klatremiljøet, lokalt i Hvalsø og vi forestiller os, at udvidelse og videreudviklingen af den eksisterende væg vil kunne imødekomme vores behov, for at åbne op for yderligere børne- og ungdomshold, samt fastholde vores nuværende medlemmer, her i blandt vores bedste klatre. Klubbens behov Klubben har behov for udvidelse i to faser: FASE 1: Der udvides på den vestlige væg med ca. 180m2 fra gulv til loft samt overhæng ud i loftet og ovenlysskakten jf. skitsen i bilag 1. Prisen for denne udvidelse via Abekattens tilbud, bilag 2, er på kr. Alt er inklusivt i tilbuddet, dvs. opsætning, tilbehør samt test af at vægen lever op til danske samt europæiske sikkerhedsstandarter. FASE 2: Når Lejre kommune påtænker at renoverer Hvalsø hallen, ønsker Giraffen et lokale på ca m2, højde 3-4 meter. Dette lokale skal gerne ligge i forbindelse med en af de to døre (redskabsrum og nødudgang). Lokalet skal indrettes og anvendes til klubbens rekvisitter samt boulder klatring. Klatreklubben Giraffen håber at dette har vagt Lejre kommunens interesse og at I vil tillade udvidelsen i første omgang af FASE 1. Vi håber også at vi kan starte en dialog med kommunen om det finansielle i byggeriet. Vi ser frem til at hører nærmere fra jer. Med venlig hilsen Henrik Hyldahl Jensen næstformand Klatreklubben Giraffen

44 Bilag: 2.4. Lejre Bevægelsesanlæg v.3 høj.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. august Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68554/14

45 Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre Projektoplæg fra Allerslev Gymnastikforening I Juli I 2014

46 Lejre Bevægelsesanlæg I Visionsbeskrivelse Idrætten i bevægelse Bevægelsen er kernen i det moderne idrætsbillede. Men de formelle rammer som skal rumme vores fysiske udfoldelser, bliver mere og mere uformelle. Selvom foreningsidrætten stadig trives er der en meget stor gruppe borgere, der foretrækker at dyrke idræt og motion i naturen og/eller i selvorganiserede former uden fast træningstid, uden instruktion osv. Dette udfordrer ikke blot opfattelsen af idrætten, men også de fysiske rammer hvori idrætten udfoldes. En meget stor del af landets idrætsfaciliteter blev etableret til et idræts- og fritidsmønster, som var gældende for år siden. Befolkningens vaner har ændret sig meget sidenhen og de eksisterende idrætsfaciliteter svarer således ikke til størstedelen af de aktiviteter der dyrkes i dag. Den lokale udfordring I fritiden har borgerne i Lejre by således langt til steder, hvor de kan være aktive, med mindre det er i den lokale Lejre-hallen, på veje, gader og stier eller i den omgivende natur. Lejre-hallen bruges rigtig meget af børn og unge til idrætsaktiviteter, men for andre brugergrupper er idrætsmønsteret så at sige løbet fra faciliteten. Der er eksempelvis flere folk over 30 år, der er fysisk aktive og dyrker motion end folk under 30 år. Men mange af de voksne udøvere har svært ved at finde plads og tider i de eksisterende faciliteter. Samtidig har både de lokale idrætsforeninger og skolen i Lejre by de seneste år manglet kapacitet i de eksisterende rammer. Der har således manglet lokaler og tider til aktiviteter, hvilket i sidste ende har resulteret i en begrænset udvikling på området både for børn, voksne og ældre. Den konkrete udfordring i Lejre by er dermed, at udvikle fysiske rammer der udgør et aktivt samlingspunkt for alle generationer i området. Et sted hvor foreningsliv kan samles på tværs af interesser og ambitioner. Et sted, der med en bred vifte af aktiviteter og tilbud, bliver det naturlige (for)samlingspunkt i Lejre. Et sted der rækker længere og danner ramme om såvel organiseret idræt som sociale og kulturelle aktiviteter, foreningsliv, kropskultur, leg og læring. Det er denne udfordring de lokale idrætsforeninger står forrest for at løse. Det handler ikke blot om at kunne tilvejebringe den fornødne kapacitet i idrætshallen eller andre idrætslokaler. Det handler i lige så høj grad om, med udgangspunkt i lokalsamfundet, at imødekomme udviklingen. Dvs. fortsat at tilgodese den organiserede idræt, men også skabe muligheder for selvorganiserede motionsaktiviteter og -events, for skolen, det kulturelle og sociale engagement, og ikke mindst at nå ud til de børn og voksne, der har lyst til at bevæge sig mere, men som har brug for andre typer fysiske rammer dertil. Visionen Lejre Bevægelsesanlæg vil skabe tidssvarende fritidskulturelle rammer for at samle lokalsamfundet Lejre i både idræt, kultur, leg og skole på ét sted. Mål Ved at indrette anlægget efter nedenstående mål, vil det i højere grad end nu tilgodese fremtidens krav fra idrætten, skolen og fritidslivet. Anlægget skal kunne huse både traditionel idræt samt nye idræts- og aktivitetsformer. Indretningen skal opbygges med fleksible rammer og mulighed for aflukkede lokaler indrettet til forskellige typer aktiviteter. Anlægget skal sikre et naturligt samlingspunkt i lokalsamfundet og kunne rumme flere aktivitetsformer og aldersgrupper samtidig. Anlægget skal fortsat skabe gode betingelser for det organiserede fritids- og idrætsliv men skal også kunne inddrage selvorganiserede idrætsaktiviteter i uformelle grupper eller familier. Anlægget skal skabe optimale betingelser for at inddrage rammerne i skolens virke. Byggeriet skal kunne tilgodese brugere med særlige behov, eksempelvis handicappede og gangbesværede. De eksisterende bade- og omklædningsforhold skal forbedres og moderniseres. Der skal etableres café eller anden mulighed for at købe/producere mad og drikke. Evt. et fælleskøkken til mødevirksomhed eller fællesspisning. Lejre Bevægelsesanlæg I Kullegaard Arkitekter I Juli I 2014

47 Lejre Bevægelsesanlæg I Referencer Lejre Bevægelsesanlæg I Kullegaard Arkitekter I Juli I 2014

48 Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Tribuner Eksisterende hal og omklædning Motorikbane m. div. forhindringer/crossfit Eks. fodboldbane Skole Eksisterende bevægelsesområde Trampolin Skateboard/BMX Eks. fodboldbane Udendørs café Ankomstplads Lejre Bevægelsesanlæg I Kullegaard Arkitekter I Juli I 2014 Bygning til f.eks. caféområde/foyer/massage/ Spinning/fitness Tunnel

49 Lejre Bevægelsesanlæg Initiativtager til dette oplæg er Allerslev Gymnastikforening. Gymnastikforeningen har organiseret og tilbudt idrætsaktiviteter til lokalområdets børn og voksne i over 100 år. Derudover står foreningen for en række årlige arrangementer for hele Lejre by og lokalområdet. Foreningens facilitetsmæssige udgangspunkt er Lejre-hallen, som deles med Lejre Idrætsforening og den lokale Allerslev Skole. Med dette projektoplæg sigter Allerslev Gymnastikforeningen på at kickstarte en planlægningsproces, hvor alle relevante interessenter skal inddrages, og hvor slutmålet er en udvidelse og modernisering af Lejre-hallen. Med udgangspunkt i dette oplæg er det næste skridt således at samle interessenterne og etablere en arbejdsgruppe, som sammen skal arbejde videre med udviklingen af et bevægelsesanlæg i Lejre by. Jens Høyer-Kruse E: T: Kurt Larsen E: T: Lejre Bevægelsesanlæg I Kullegaard Arkitekter I Juli I 2014

50 Bilag: 2.5. Regnskab 1KVT14 Bestyrelse.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. august Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65826/14

51 Roskilde Museum Realiseret 1/1 til 31/ Budget 2014 vedt. 19/12-13 TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter 22 Personale , , Lokaler ,21 0, Samlingerne , , Undersøgelser ,39 0, Konservering ,27 0, Udstillinger ,51 0, Anden oplysningsvirksomhed , , Administration ,55-434, Entréindtægter 0, , Betaling for kap. 8 undersøgelser 0, , Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter ,66 0, Renter 0, , Købmandsgård , , Kiosk , , Forlag 281, , Hensættelser 0,00 0, Tilskud 0, , SUM , , Resultat, overskud , , ,03 Roskilde, den 9. maj 2014 Lars Buhl Regskabsfører 1

52 Specifikationer til forbrug Realiseret 1/1 til 31/ Budget Personale udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbudget Gager , ,3 Fleksjobansættelser , ,3 133 Finansstyrelsens fleksjobordning 0, ,0 134 Finansieringsbidrag, ATP , ,1 135 AUB , ,6 136 Barsel.dk 8.775, ,3 139 Kørselsgodtgørelse , ,7 140 Telefongodtgørelse 0, ,0 141 Lovpligtige arbejdsskadeforsikringer , ,5 142 Diæter 0, ,0 143 Personaleudgifter, Lejre Museum 230, ,1 146 Personaleudgifter , ,8 147 Personaleudgifter, Frederikss. Museum 281, ,6 148 Kurser og efteruddannelse , ,0 161 Rejser 515, ,9 900 Refusioner ,71 0 UM 22 Personale , , ,9 UM 28 Lokaler udgifter indtægter Procent af årsbudget 79 Rengøring, Sukkerhuskarre , ,7 80 Rengøring, Lützhøft 6.955, ,0 86 Rengøring, Tadre Mølle 0, ,0 87 Rengøring, Lejre Museum , ,9 91 Rengøringsmidler, Ols Gade/Sukkerhusk , ,1 92 Vask 105, ,5 98 Vedligehold, Tadre Mølle 349, ,4 99 Pærer, permanent udstilling Ols Gade 4.283, ,7 100 Vedligehold, Sukkerhuskarré 9.252, ,9 101 Vedligehold, Lützhøft 1.553, ,3 103 Renovation 5.513, ,7 105 Vinduespudsning, Ols Gade 0, ,0 106 Tilsyn med elevator mv , ,9 107 Tilsyn og pasning af planter, Roskilde 0, ,0 108 Forbrugsafg., Munkebro 1.153, ,7 109 Varme, Munkebro , ,0 110 Forbrugsafgifter, udstillinger , ,4 111 Varme, Liebes gård og Sukkerhuset 0, ,0 112 Varme, Munkebro 2 0, ,0 113 Forbrugsafgifter, Munkebro 810, ,2 114 Forbrugsafgifter, Lützhøft , ,6 115 Forbrugsafgifter, Tadre Mølle , ,4 116 Forbrugsafg. og vedligeh., Lejre Museum , ,4 119 Ledreborg Allé, El og olie , ,3 120 Alarmsikring, drift , ,3 121 Falck abonnement , ,7 122 Brandalarm, drift , ,5 123 Afgift, brandvæsen 0, ,0 2

53 125 Værkstedet, drift 4.155, ,6 126 Forsikring, ejendomme DSIH , ,4 127 Magasiner Ledreborg, olie 6.609, ,9 132 Forsikring Fredrikss. Museum lejemål 0, ,0 133 Indv. vedligehold Frederiks. Museum 4.029, ,1 134 Vand: Frederkssund Museum og magasin 5.173, ,3 135 Vedligeh. udearealer, Frederikss. Museum , ,6 136 El- Frederikssund Museum , ,2 900 Refusion af lokaleudgifter 0, Lokaler ,21 0, ,4-32 Samlingerne udgifter indtægter Procent af årsbudget 100 Studentermedhjælp, samlinger , ,8 142 AV, anlæg 0, ,0 143 AV, drift , ,6 144 AV, salg , ,0 145 Magasinmaterialer 1.749, ,5 146 Registreringsmateriale 382, ,4 154 Bogkøb 1.984, ,8 155 Årbøger, abb , ,6 158 Driftsaftale PC-ere 0, ,0 159 Bil, Peugeot. Anskaffelse og drift 539, ,6 160 Bil,Toyota, drift og vedligehold, netto 6.759, ,5 161 Bil, Toyota Hilux, drift og vedligehold, netto , ,7 162 Bil, Opel Movano, anlæg og drift , ,0 163 Bil, Toyota 4W, anlæg og drift 4.207, ,7 164 Bil, VW , ,9 165 Forsikring, samlinger , ,5 166 Bil, skoletjeneste 499, ,5 199 Indkøb af museumsgenstande 0, ,0 200 Internet/Hjemmeside , ,9 Projektledere , ,5 Projekter, materialer 4.291, ,5 900 Indtægt, samlinger , ,3 32 Samlingerne , , ,4 26,8 38 Undersøgelser udgifter indtægter Procent af årsbudget 175 Studentermedhjælp, nyere tid 0, ,0 176 Studentermedhjælp, arkæologi 0, ,0 Lønninger, rekvirerede undersøg , Udstyrskonto, arkæologi 2.767, ,8 211 Arkæologiudstyr, drift , ,2 220 Egne undersøgelser, arkæologi 0, ,0 221 Egne undersøgelser, nyere tid 0, ,0 800 RUC-udviklingspulje 0, ,0 801 Arkæologisk Videnscenter 0, ,0 Materialer, rekvirerede undersøg , Opmåling 0,00 0-3

54 38 Undersøgelser ,39 0, ,8-44 Konservering udgifter indtægter Procent af årsbudget 246 Konservering, drift 2.170, ,2 250 Konservering, løn 0, ,0 260 Konservering, anlæg 0, ,0 270 Fælleskonservering , ,1 280 Fremmed konservering 0, ,0 290 Refusion af konservering 0, Konservering ,27 0, ,2-50 Udstillinger udgifter indtægter Procent af årsbudget 301 Kustoder, permanente udstillinger , ,8 303 Kustoder Laurentii kirkeruin , ,3 304 Kustoder, Lejre Museum , ,0 306 Kustoder Frederikss. Museum , ,4 311 Arrangementer Lützhøfts 3.881, ,9 312 Markedsføring , ,6 314 Særudstillinger og arrangementer 2.263, ,4 318 Sankt Laurentii kirkeruin 424, ,4 321 Udstillingsvirksomhed, Tadre Mølle 150, ,0 322 Udstillingsvirksomhed, Lejre Museum 0, ,0 323 Udstillingsvirk., Frederikss. Museum 0, ,0 324 Spotudstillinger 0, ,0 325 Juleudstilling 0, ,0 500 Refusion af udstillingsudg. 0,00-50 Udstillinger ,51 0, ,5-54 Anden oplysningsvirksomhed udgifter indtægter Procent af årsbudget 300 Bimus 1.491, ,0 350 Årbog og årsberetning , ,3 351 Bidrag Museumsforeninger 0, ,0 359 Studenterrundv. Frederikss. Museum , ,0 360 Medhjælp, Lützhøfts , ,5 361 Skoletjenestemedarbejdere , ,0 362 Studenterrundvisning, Roskilde 3.407, ,9 363 Formidler, Lejre Museum 0, ,0 365 Skoletjeneste, ROMU 2.263, ,7 366 Møder og kulturhistorisk information 80, ,5 367 Skoletjeneste Frederikssund Museum 0, ,0 371 Arrangementer Tadre Mølle 166, ,2 374 Plakater og foldere , ,2 377 Aftenåbent og andre særarrrangementer , ,3 378 Gebyr, Turistrådet 0, ,0 379 Arrangementer, Lejre Museum 2.608, ,4 380 Naturvejleder , ,1 381 Arrangementer Frederikssund Museum , ,2 382 Maritim aktivitet 5.496, , Forprojekt Danmarks Rockmuseum Personale, gager , , ,9 4

55 Telefon, inventar, transport , ,2 Administration, Roskilde Museum 0, ,0 Administration, hjemmeside 1.627, ,1 Driftsbidrag, Musicon , ,0 Administration, personale , ,2 Registrering og materialer 2.102, ,0 Leje af magasiner 0, ,0 Projektudvikling/Forundersøgelse Hal , ,6 Rockens Danmarkskort 2.275, Projekt Muserum Honorarer og løn , ,0 Aktiviteter , ,0 Materialer , ,7 Udstilling , ,4 900 Refusion og salg af kulturhistorisk inf ,12-54 Anden oplysningsvirksomhed , , ,0 248,6 58 Administration udgifter indtægter Procent af årsbudget 411 Kontorartikler , ,9 412 Kontorartikler, Lützhøfts 2.631, ,3 413 Repræsentation og gaver 6.991, ,1 414 Kontorinventar , ,2 415 Maskinindkøb , ,8 416 Programmel , ,0 420 Bestyrelsesmøder 0, ,0 421 Fotokopiering, abb , ,7 422 Telefon , ,0 423 Telefon, Lützhøfts 1.188, ,1 424 Porto og fragt 2.216, ,9 425 Porto og fragt, Lützhøfts 1.453, ,2 426 Revision 750, ,9 427 EDB-udgifter, lønkørsel , ,7 428 Erhvervsservice 4.429, ,5 429 Kontingenter, abb , ,4 430 Vedligehold, kontormaskiner 0, ,0 431 Differencer administrationskasse -434, Gebyrer i pengeinstitutter 100, ,5 Administrationsbidrag 0, ,0 505 Adm., Frederikss. Museum , ,7 508 Administration Lejre Museum 6.573, ,2 900 Refusion af administrationsudgifter 0, Administration ,55-434, ,5 0,2 60 Entréindtægter udgifter indtægter Procent af årsbudget 440 Billetkøb, Romu 0,00 0 5

56 442 Billetsalg, Skt. Ols Gade , ,1 443 Billetsalg, fællesordninger , ,0 444 Omvisninger, Skt. Ols Gade , ,0 445 Omvisninger Ringstedgade , Billetsalg, Tadre Mølle 0, ,0 447 Omvisninger og underv. Tadre Mølle 0, ,0 448 Omvisninger og underv. Lejre Museum , ,0 449 Overnatning naturlejrplads 0, ,0 451 Billetsalg, Frederikssund Museum -540, Omvisninger og undervisning, Frederkss. 0, Entre Laurentii kirkeruin , ,6 60 Entréindtægter 0, , ,0 62 Betaling for kap. 8 undersøgelser 0, , ,0 70 Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter udgifter indtægter Procent af årsbudget 60 Udleje af magasiner 0, ,0 463 Husleje, Gøderup 6.399, ,1 464 Husleje, Ledreborg II , ,5 466 Bidrag til vedligehold Olsgadekarre , ,5 470 Magasinleje , ,4 800 Ikke-tilskudsber. udgifter, Lejre Museum 0, ,0 900 Ols Stræde indgangsparti , Sukkerhuskarre ,86-70 Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter ,66 0, ,1 0,0 72 Renter udgifter indtægter Procent af årsbudget 470 Renteudgifter 0, ,0 471 Renteindtægter , ,8 472 Kontantrabat -266, ,6 473 Kurtager 0, ,0 475 Kursgevinst, værdipapirer , Renter 0, , ,0 63,9 82 Købmandsgård udgifter indtægter Procent af årsbudget Varesalg , ,8 Varekøb , ,8 Betalingskort 473, Købmandsgård , , ,0 15,8 84 Kiosk udgifter indtægter Procent af årsbudget Varesalg, Ols , ,7 Varekøb, Ols , ,9 Dækningsbidrag, kiosk Laurentii , ,2 Materialer mv, kiosk, Ols , ,3 Teller-gebyrer Ols gade 1.403, ,9 Teller-gebyrer Laurentii 2.083, Kiosksalg, Lejre Museum , ,3 Varekøb kiosk, Lejre 7.479, ,6 Teller-gebyrer Lejre 383, Varesalg, Frederikssund Museum -639, ,4 6

57 Varekøb, Frederikssund Museum 688, ,8 84 Kiosk , , ,3 28,4 86 Forlag 281, , Hensættelser udgifter indtægter Procent af årsbudget 100 Hensat Roskilde Museum 0, ,0 Hensat Frederikss. Museum 0, Hensat Roskilde Museums forlag 0, Hensat Rockmuseet 0, ,0 88 Hensættelser 0,00 0, ,0 90 Tilskud udgifter indtægter Procent af årsbudget Roskilde kom. Ordinært tilskud , , Underskudsgaranti, Laurentii 0, , Roskilde kommune, støtte arrangement , , Roskilde k., tilskud skoletjeneste , , Frederikssund kommune , , Kommunale bidrag, fleksjob, Frederikssund , , Roskilde kom: Tilskud, projekt Muserum , , Driftstilskud, Lejre kommune , , Kommunale bidrag, fleksjob, Lejre , , Lejre kommune, lokalplangennemgang , , Lejre kommune, Skoletjeneste , , Roskilde kommune, Rockmuseum , , Tilskud til Håndværkermuseet 0, , Tilskud, Muserum , Private tilskud, Rockmuseum , Statstilskud 0, , Statstilskud, børn og unge 0, , Statstilskud overgangsordning, amter , , Statstilskud, Frederikssund 0, , Statstilskud Lejre i ht museumslov 0, , Statstilskud, rådighedssum mv , , Tilsyn med fredede fortidsminder 0, , Friluftsråd , , Økonoministeriets Fleksjobordning 0, , Naturstyrelsen, Lejre Museum 0, , Kulturstyrelsen, projektbevilling 0, Tilskud , ,7 7

58 Bilag: 2.6. Regnskab 1KVT14 Bestyrelse.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. august Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59546/14

59 Roskilde Museum Realiseret 1/1 til 31/ Budget 2014 vedt. 19/12-13 TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter 22 Personale , , Lokaler ,21 0, Samlingerne , , Undersøgelser ,39 0, Konservering ,27 0, Udstillinger ,51 0, Anden oplysningsvirksomhed , , Administration ,55-434, Entréindtægter 0, , Betaling for kap. 8 undersøgelser 0, , Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter ,66 0, Renter 0, , Købmandsgård , , Kiosk , , Forlag 281, , Hensættelser 0,00 0, Tilskud 0, , SUM , , Resultat, overskud , , ,03 Roskilde, den 9. maj 2014 Lars Buhl Regskabsfører 1

60 Specifikationer til forbrug Realiseret 1/1 til 31/ Budget Personale udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbudget Gager , ,3 Fleksjobansættelser , ,3 133 Finansstyrelsens fleksjobordning 0, ,0 134 Finansieringsbidrag, ATP , ,1 135 AUB , ,6 136 Barsel.dk 8.775, ,3 139 Kørselsgodtgørelse , ,7 140 Telefongodtgørelse 0, ,0 141 Lovpligtige arbejdsskadeforsikringer , ,5 142 Diæter 0, ,0 143 Personaleudgifter, Lejre Museum 230, ,1 146 Personaleudgifter , ,8 147 Personaleudgifter, Frederikss. Museum 281, ,6 148 Kurser og efteruddannelse , ,0 161 Rejser 515, ,9 900 Refusioner ,71 0 UM 22 Personale , , ,9 UM 28 Lokaler udgifter indtægter Procent af årsbudget 79 Rengøring, Sukkerhuskarre , ,7 80 Rengøring, Lützhøft 6.955, ,0 86 Rengøring, Tadre Mølle 0, ,0 87 Rengøring, Lejre Museum , ,9 91 Rengøringsmidler, Ols Gade/Sukkerhusk , ,1 92 Vask 105, ,5 98 Vedligehold, Tadre Mølle 349, ,4 99 Pærer, permanent udstilling Ols Gade 4.283, ,7 100 Vedligehold, Sukkerhuskarré 9.252, ,9 101 Vedligehold, Lützhøft 1.553, ,3 103 Renovation 5.513, ,7 105 Vinduespudsning, Ols Gade 0, ,0 106 Tilsyn med elevator mv , ,9 107 Tilsyn og pasning af planter, Roskilde 0, ,0 108 Forbrugsafg., Munkebro 1.153, ,7 109 Varme, Munkebro , ,0 110 Forbrugsafgifter, udstillinger , ,4 111 Varme, Liebes gård og Sukkerhuset 0, ,0 112 Varme, Munkebro 2 0, ,0 113 Forbrugsafgifter, Munkebro 810, ,2 114 Forbrugsafgifter, Lützhøft , ,6 115 Forbrugsafgifter, Tadre Mølle , ,4 116 Forbrugsafg. og vedligeh., Lejre Museum , ,4 119 Ledreborg Allé, El og olie , ,3 120 Alarmsikring, drift , ,3 121 Falck abonnement , ,7 122 Brandalarm, drift , ,5 123 Afgift, brandvæsen 0, ,0 2

61 125 Værkstedet, drift 4.155, ,6 126 Forsikring, ejendomme DSIH , ,4 127 Magasiner Ledreborg, olie 6.609, ,9 132 Forsikring Fredrikss. Museum lejemål 0, ,0 133 Indv. vedligehold Frederiks. Museum 4.029, ,1 134 Vand: Frederkssund Museum og magasin 5.173, ,3 135 Vedligeh. udearealer, Frederikss. Museum , ,6 136 El- Frederikssund Museum , ,2 900 Refusion af lokaleudgifter 0, Lokaler ,21 0, ,4-32 Samlingerne udgifter indtægter Procent af årsbudget 100 Studentermedhjælp, samlinger , ,8 142 AV, anlæg 0, ,0 143 AV, drift , ,6 144 AV, salg , ,0 145 Magasinmaterialer 1.749, ,5 146 Registreringsmateriale 382, ,4 154 Bogkøb 1.984, ,8 155 Årbøger, abb , ,6 158 Driftsaftale PC-ere 0, ,0 159 Bil, Peugeot. Anskaffelse og drift 539, ,6 160 Bil,Toyota, drift og vedligehold, netto 6.759, ,5 161 Bil, Toyota Hilux, drift og vedligehold, netto , ,7 162 Bil, Opel Movano, anlæg og drift , ,0 163 Bil, Toyota 4W, anlæg og drift 4.207, ,7 164 Bil, VW , ,9 165 Forsikring, samlinger , ,5 166 Bil, skoletjeneste 499, ,5 199 Indkøb af museumsgenstande 0, ,0 200 Internet/Hjemmeside , ,9 Projektledere , ,5 Projekter, materialer 4.291, ,5 900 Indtægt, samlinger , ,3 32 Samlingerne , , ,4 26,8 38 Undersøgelser udgifter indtægter Procent af årsbudget 175 Studentermedhjælp, nyere tid 0, ,0 176 Studentermedhjælp, arkæologi 0, ,0 Lønninger, rekvirerede undersøg , Udstyrskonto, arkæologi 2.767, ,8 211 Arkæologiudstyr, drift , ,2 220 Egne undersøgelser, arkæologi 0, ,0 221 Egne undersøgelser, nyere tid 0, ,0 800 RUC-udviklingspulje 0, ,0 801 Arkæologisk Videnscenter 0, ,0 Materialer, rekvirerede undersøg , Opmåling 0,00 0-3

62 38 Undersøgelser ,39 0, ,8-44 Konservering udgifter indtægter Procent af årsbudget 246 Konservering, drift 2.170, ,2 250 Konservering, løn 0, ,0 260 Konservering, anlæg 0, ,0 270 Fælleskonservering , ,1 280 Fremmed konservering 0, ,0 290 Refusion af konservering 0, Konservering ,27 0, ,2-50 Udstillinger udgifter indtægter Procent af årsbudget 301 Kustoder, permanente udstillinger , ,8 303 Kustoder Laurentii kirkeruin , ,3 304 Kustoder, Lejre Museum , ,0 306 Kustoder Frederikss. Museum , ,4 311 Arrangementer Lützhøfts 3.881, ,9 312 Markedsføring , ,6 314 Særudstillinger og arrangementer 2.263, ,4 318 Sankt Laurentii kirkeruin 424, ,4 321 Udstillingsvirksomhed, Tadre Mølle 150, ,0 322 Udstillingsvirksomhed, Lejre Museum 0, ,0 323 Udstillingsvirk., Frederikss. Museum 0, ,0 324 Spotudstillinger 0, ,0 325 Juleudstilling 0, ,0 500 Refusion af udstillingsudg. 0,00-50 Udstillinger ,51 0, ,5-54 Anden oplysningsvirksomhed udgifter indtægter Procent af årsbudget 300 Bimus 1.491, ,0 350 Årbog og årsberetning , ,3 351 Bidrag Museumsforeninger 0, ,0 359 Studenterrundv. Frederikss. Museum , ,0 360 Medhjælp, Lützhøfts , ,5 361 Skoletjenestemedarbejdere , ,0 362 Studenterrundvisning, Roskilde 3.407, ,9 363 Formidler, Lejre Museum 0, ,0 365 Skoletjeneste, ROMU 2.263, ,7 366 Møder og kulturhistorisk information 80, ,5 367 Skoletjeneste Frederikssund Museum 0, ,0 371 Arrangementer Tadre Mølle 166, ,2 374 Plakater og foldere , ,2 377 Aftenåbent og andre særarrrangementer , ,3 378 Gebyr, Turistrådet 0, ,0 379 Arrangementer, Lejre Museum 2.608, ,4 380 Naturvejleder , ,1 381 Arrangementer Frederikssund Museum , ,2 382 Maritim aktivitet 5.496, , Forprojekt Danmarks Rockmuseum Personale, gager , , ,9 4

63 Telefon, inventar, transport , ,2 Administration, Roskilde Museum 0, ,0 Administration, hjemmeside 1.627, ,1 Driftsbidrag, Musicon , ,0 Administration, personale , ,2 Registrering og materialer 2.102, ,0 Leje af magasiner 0, ,0 Projektudvikling/Forundersøgelse Hal , ,6 Rockens Danmarkskort 2.275, Projekt Muserum Honorarer og løn , ,0 Aktiviteter , ,0 Materialer , ,7 Udstilling , ,4 900 Refusion og salg af kulturhistorisk inf ,12-54 Anden oplysningsvirksomhed , , ,0 248,6 58 Administration udgifter indtægter Procent af årsbudget 411 Kontorartikler , ,9 412 Kontorartikler, Lützhøfts 2.631, ,3 413 Repræsentation og gaver 6.991, ,1 414 Kontorinventar , ,2 415 Maskinindkøb , ,8 416 Programmel , ,0 420 Bestyrelsesmøder 0, ,0 421 Fotokopiering, abb , ,7 422 Telefon , ,0 423 Telefon, Lützhøfts 1.188, ,1 424 Porto og fragt 2.216, ,9 425 Porto og fragt, Lützhøfts 1.453, ,2 426 Revision 750, ,9 427 EDB-udgifter, lønkørsel , ,7 428 Erhvervsservice 4.429, ,5 429 Kontingenter, abb , ,4 430 Vedligehold, kontormaskiner 0, ,0 431 Differencer administrationskasse -434, Gebyrer i pengeinstitutter 100, ,5 Administrationsbidrag 0, ,0 505 Adm., Frederikss. Museum , ,7 508 Administration Lejre Museum 6.573, ,2 900 Refusion af administrationsudgifter 0, Administration ,55-434, ,5 0,2 60 Entréindtægter udgifter indtægter Procent af årsbudget 440 Billetkøb, Romu 0,00 0 5

64 442 Billetsalg, Skt. Ols Gade , ,1 443 Billetsalg, fællesordninger , ,0 444 Omvisninger, Skt. Ols Gade , ,0 445 Omvisninger Ringstedgade , Billetsalg, Tadre Mølle 0, ,0 447 Omvisninger og underv. Tadre Mølle 0, ,0 448 Omvisninger og underv. Lejre Museum , ,0 449 Overnatning naturlejrplads 0, ,0 451 Billetsalg, Frederikssund Museum -540, Omvisninger og undervisning, Frederkss. 0, Entre Laurentii kirkeruin , ,6 60 Entréindtægter 0, , ,0 62 Betaling for kap. 8 undersøgelser 0, , ,0 70 Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter udgifter indtægter Procent af årsbudget 60 Udleje af magasiner 0, ,0 463 Husleje, Gøderup 6.399, ,1 464 Husleje, Ledreborg II , ,5 466 Bidrag til vedligehold Olsgadekarre , ,5 470 Magasinleje , ,4 800 Ikke-tilskudsber. udgifter, Lejre Museum 0, ,0 900 Ols Stræde indgangsparti , Sukkerhuskarre ,86-70 Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter ,66 0, ,1 0,0 72 Renter udgifter indtægter Procent af årsbudget 470 Renteudgifter 0, ,0 471 Renteindtægter , ,8 472 Kontantrabat -266, ,6 473 Kurtager 0, ,0 475 Kursgevinst, værdipapirer , Renter 0, , ,0 63,9 82 Købmandsgård udgifter indtægter Procent af årsbudget Varesalg , ,8 Varekøb , ,8 Betalingskort 473, Købmandsgård , , ,0 15,8 84 Kiosk udgifter indtægter Procent af årsbudget Varesalg, Ols , ,7 Varekøb, Ols , ,9 Dækningsbidrag, kiosk Laurentii , ,2 Materialer mv, kiosk, Ols , ,3 Teller-gebyrer Ols gade 1.403, ,9 Teller-gebyrer Laurentii 2.083, Kiosksalg, Lejre Museum , ,3 Varekøb kiosk, Lejre 7.479, ,6 Teller-gebyrer Lejre 383, Varesalg, Frederikssund Museum -639, ,4 6

65 Varekøb, Frederikssund Museum 688, ,8 84 Kiosk , , ,3 28,4 86 Forlag 281, , Hensættelser udgifter indtægter Procent af årsbudget 100 Hensat Roskilde Museum 0, ,0 Hensat Frederikss. Museum 0, Hensat Roskilde Museums forlag 0, Hensat Rockmuseet 0, ,0 88 Hensættelser 0,00 0, ,0 90 Tilskud udgifter indtægter Procent af årsbudget Roskilde kom. Ordinært tilskud , , Underskudsgaranti, Laurentii 0, , Roskilde kommune, støtte arrangement , , Roskilde k., tilskud skoletjeneste , , Frederikssund kommune , , Kommunale bidrag, fleksjob, Frederikssund , , Roskilde kom: Tilskud, projekt Muserum , , Driftstilskud, Lejre kommune , , Kommunale bidrag, fleksjob, Lejre , , Lejre kommune, lokalplangennemgang , , Lejre kommune, Skoletjeneste , , Roskilde kommune, Rockmuseum , , Tilskud til Håndværkermuseet 0, , Tilskud, Muserum , Private tilskud, Rockmuseum , Statstilskud 0, , Statstilskud, børn og unge 0, , Statstilskud overgangsordning, amter , , Statstilskud, Frederikssund 0, , Statstilskud Lejre i ht museumslov 0, , Statstilskud, rådighedssum mv , , Tilsyn med fredede fortidsminder 0, , Friluftsråd , , Økonoministeriets Fleksjobordning 0, , Naturstyrelsen, Lejre Museum 0, , Kulturstyrelsen, projektbevilling 0, Tilskud , ,7 7

66 Bilag: 2.7. Kulturregionen_Referat_Kulturgruppen_ Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. august Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59867/14

67 Referat Kulturgruppen Dato 2. juni 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, 4180 Sorø Til stede Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Troels Christensen, Anders Nielsen, Bo Christensen, Rikke Bach Nielsen, Jane Hald, Thure Dan Petersen, Eva Ormstrup Bentsen, Marius Byriel, Poul Knopp Damkjær, Johan Otte, Kim Kruse Rasmussen Fraværende Emrah Tuncer, Willy Lisby, Claus Jørgensen, Michael Kjeldgaard, Erik Winther, Per Nørhave, Torben Lollike, Birgit Pedersen, Evan Lynnerup, Brian Ahlquist, Nicolai Nicolaisen

68 Indholdsfortegnelse Underskriftsark Godkendelse af dagsorden Program 2. juni 2014 Kulturgruppens forlængede møde Orientering om økonomien i Kulturaftalen Gennemgang af hovedprojekter i Kulturaftaleperiode Evt Samlet bilagsliste... i Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 1

69 Underskriftsark Holbæk Emrah Tuncer Willy Lisby Det Radikale Venstre Venstre Kalundborg Jimmy Sørensen Torben Toft Andersen Venstre Socialdemokratiet Lejre Claus Jørgensen Søren Bo Hansen Socialistisk Folkeparti Venstre Odsherred Michael Kjeldgaard Erik Winther Socialdemokratiet Venstre Ringsted Per Nørhave Torben Lollike Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Roskilde Birgit Pedersen Evan Lynnerup Socialistisk Folkeparti Venstre Slagelse Troels Christensen Anders Nielsen Liberal Alliance Socialdemokratiet Sorø Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 2

70 Bo Christensen Rikke Bach Nielsen Brian Ahlquist Jane Hald Thure Dan Petersen Eva Ormstrup Bentsen Marius Byriel Poul Knopp Damkjær Johan Otte Kim Kruse Rasmussen Nicolai Nicolaisen Det Konservative Folkeparti Socialdemokratiet Holbæk, Kultur- og Fritidschef Kalundborg, Kulturchef Lejre, Kultur- og Fritidschef Odsherred, Kultur- og Fritidschef Ringsted, Direktør Roskilde, Kultur- og Idrætschef Sorø, sekretariatsleder Slagelse, centerchef Regionrådsmedlem Protokolfører: Dato: Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 3

71 1. Godkendelse af dagsorden Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Kulturgruppens møde afholdes på Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, 4180 Sorø. Bemærk, at der er parkeringsrestriktioner på Torvet (2 timer). Alternativt anbefales parkering på Akademigrunden - man kører simpelthen igennem Klosterporten fra Storgade eller i Søgade efter parkeringszoneskiltet - det er en lille gade, der udgår fra Torvet med vest. Her kører man bagom ryggen på Frederik VII). Ringsted Kommune Per Nørhave og Torben Lollike er forhindret i at deltage grundet Økonomiudvalgsmøde. I stedet deltager Line Lynnerup og Pia Fussing, som begge er medlem af Kultur- og Trivselsudvalget. Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 2. juni 2014 Sted: Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, 4180 Sorø Fraværende: Birgit Pedersen, Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Erik Winther, Evan Lynnerup, Michael Kjeldgaard, Nicolai Nicolaisen, Per Nørhave, Torben Lollike, Willy Lisby Dagsorden godkendt. Formanden bød velkommen til suppleanter fra Ringsted, og opfordrede de øvrige kommuner til at gøre brug af suppleantmuligheden. Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 4

72 2. Program 2. juni 2014 Kulturgruppens forlængede møde Sag Dok Initialer: EVO Åbent Sagens opståen Kulturgruppen besluttede den 6. maj at næste ordinære møde skulle forlænges med et par timer. Den administrative følgegruppe har sammensat et program, der består af præsentation af kulturaftalens hovedprojekter samt tid til drøftelser vedrørende projekternes fremtid og den næste aftaleperiode. Der gives endvidere en status over økonomien i indeværende. Mødet inkluderer middag og efterfølgende et debatoplæg ved Christian Have, direktør i Have Kommunikation. PROGRAM Velkomst v. Formand Anders Nielsen Kulturregionens økonomi v. sekretariatet Præsentation og drøftelse af kulturaftalens hovedprojekter: 1. Da Danmark blev til v projektleder Mari Nygaard Schmidt 2. Kunstrejsen v. museumsinspektør og projektleder Tanya Lindquist Kort pause 3. BGK v. projektleder Anette Salvad 4. Bandakademi v. projektleder Marianne Fruergaard Kort opsamling Middag Debatoplæg v. Christian Have Ansvar eller Anarki om kunsten og kulturens dilemmaer og potentialer Christian Have stiller blandt andet skarpt på de presserende kulturpolitiske udfordringer, som vi i de vestlige samfund står overfor netop nu; Hvad vil vi med vores kulturpolitik? Hvilken nytte skal kunsten tjene? Hvordan kan kunsten og kulturen bevæge sig aktivt ind på erhvervsmæssige områder og dermed skabe ny vækst og udvikling, der ikke er bundet op på et økonomisk rationale? Og hvordan kan vi bruge kunst og kultur som en løftestang for n fortsat demokratisk udvikling i vores samfund? Afslut og opsamling v. Formand Anders Nielsen Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 5

73 Bilag Christian Have - Region Sjælland - Juni 2014.pdf Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 2. juni 2014 Sted: Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, 4180 Sorø Fraværende: Birgit Pedersen, Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Erik Winther, Evan Lynnerup, Michael Kjeldgaard, Nicolai Nicolaisen, Per Nørhave, Torben Lollike, Willy Lisby Program taget til efterretning. Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 6

74 3. Orientering om økonomien i Kulturaftalen Sag Dok Initialer: BHH Åbent Sagens opståen Kulturgruppen har anmodet om at få et overblik over økonomien i Kulturaftalen: 1. Hvad er der tilbage af de frie midler til disponering i 2014? 2. Hvilket økonomisk fundament vil være til rådighed ved aftale start i 2015 med de indtægter, der er kendt og som kan anvendes til medfinansiering af projekter i ny Kulturaftale eller til kulturregionens egne satsninger. Sagsfremstilling I den nuværende kulturaftale har Kulturregionen haft ca. 13 mio. kr. til rådighed dels til projekterne indeholdt i Kulturaftalen og dels til tilskud fra de frie midler. De 13 mio.kr. er over de 4 år tilvejebragt således: Overført fra tidligere Kulturaftale ca. 4,0 mio. kr. Tilskud fra kommuner - samlet ca. 4,0 mio. kr. *) Fra rammebevilling teaterrefusion ca. 0,5 mio. kr. Fra de tidligere amtstilskud ca. 4,5 mio. kr. *) 2,50 kr. pr. indbygger pr. år. Der til kommer 0,50 kr. pr. indbygger pr. år til administration. Økonomioversigten viser, at der er godt 1,2 mio. kr. til kulturgruppens disponering i Der er ikke på nuværende tidspunkt garanti for at disse kan overføres til næste aftale. Det økonomiske fundament for en ny kulturaftale før forhandling med kulturministeriet om projekttilskud ser på indtægtssiden således ud i 2015: Overført fra rammebevilling til børneteaterrefusion Anslået total Indtægter Beløb pr. år Bemærkning Bidrag fra kommunerne 3,00 kr. pr. indbygger Heraf kr til administration/sekretariat (0,50 kr. pr. indbygger). Overført fra de tidligere amtstilskud Forudsætning: at udbetalingen af tilskuddet fortsat er lagt ud til Kulturregionen og beløbet er uændret Forudsætning: at udbetalingen af refusion til børneteater fortsat er lagt ud til Kulturregionen og beløbet er uændret Dertil kommer så eventuelle tilskud til projekter fra Kulturministeriet i forbindelse med en ny kulturaftale, og eventuelt tilskud fra Regionen Sjælland, såfremt der indgås ny aftale. Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 7

75 Lovgrundlag --- Økonomiske konsekvenser --- Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser --- Udtalelser og høring --- Administrativ indstilling Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland fremsender orienteringen til drøftelse i Kulturgruppen. Bilag Økonomioversigt Pengestrøm - Kulturaftalen Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 2. juni 2014 Sted: Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, 4180 Sorø Fraværende: Birgit Pedersen, Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Erik Winther, Evan Lynnerup, Michael Kjeldgaard, Nicolai Nicolaisen, Per Nørhave, Torben Lollike, Willy Lisby Økonomioversigter og gennemgang taget til efterretning. Kulturgruppen har ca. kr. 1,2 mio. tilbage i indeværende år, og det er uvist om de kan overføres. Uden overførsel og med det beløb, der er kendt p.t., er den økonomi, som kulturgruppen kan indgå aftale med på ca. 2.5 mio. pr. år under forudsætning af at rammebevilling til teater samt de overførte tidligere amtsmidler fortsat lægges ud til administration i Kulturregionen. Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 8

76 4. Gennemgang af hovedprojekter i Kulturaftaleperiode Sag Dok Initialer: EVO Åbent Sagens opståen Kulturgruppen besluttede på mødet den 6. maj 2014 at afholde et forlænget møde med henblik på at få en grundig indføring i de hovedprojekter, som Kulturregionen har arbejdet med i de sidste 4 år. Formålet er at give den nye Kulturgruppe et fælles grundlag for at drøfte projekterne og deres eventuelle udvikling og fremtid i næste kulturaftaleperiode. Projektejerne fra hovedprojekterne er inviteret til at give et oplæg om resultater og fremtidsmuligheder. Der er vedhæftet et kort beskrivelse af projekterne samt en folder over de projekter de er støttet af Kulturgruppen i regi af kulturaftalen eller som mellemkommunale samarbejder. Sagsfremstilling Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland omfatter følgende indsatsområder: Talentudvikling Børne- og Ungekultur Identitet og Kulturarv International Kunst og Kulturudveksling Kulturgruppen har i perioden støttet, udviklet og gennemført en række projekter, der understøtter indsatsområderne. Nogle af disse projekter er indskrevet direkte i Kulturaftalen eller medtaget i midtvejsforhandlingen. Disse projekter præsenteres for Kulturgruppen. Det gælder: Da Danmark blev til Kunstrejsen Bandakademiet BGK SWOP (er indskrevet i kulturaftalen, men præsenteres ikke, da projektejer har meddelt, at det overgår til drift efter projektperioden på Åben Dans, i Roskilde). Fælles for disse projekter er, at de er finansieret af midler fra Kulturregionen, Kulturministeriet og Region Sjælland samt eksterne midler og evt. egen finansiering. Kulturgruppen har i aftaleperioden der ud over valgt med egne midler at støtte større fælles initiativer med kulturregional relevans. Det gælder blandt andet: Forfatterskolen for Unge i Midt og Vestsjælland FLUKS festival for unge Kunstdage i Pinsen i MVS Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 9

77 Kulturaftaleperioden udløber den og dermed udløber også projektperioden for de projekter, der er indskrevet i aftalen og i midtvejsforhandlingerne. Principperne i kulturaftalekonceptet, som det har været gældende i indeværende periode er, at Kulturministeriet støtter udviklingstiltag, men ikke drift. Der er krav om medfinansiering på minimum 50 % til udviklingsprojekter. Kulturministeriet definerer en projektperiode på maksimalt 4 år svarende til en kulturaftaleperiode, og herefter overgår projekterne til drift med andre finansieringskilder. Erfaringen viser dog, at der kan opnås støtte i kulturaftaleregi, hvis et projekt videreudvikles med nye vinkler. Det har været tilfældet med Bandakademiet, der var indskrevet i og igen i midtvejsforhandlingen i Det har også i denne aftaleperiode vist sig, at de fleste af projekterne har et udviklingspotentiale og en kulturregionalværdi, der rækker ud over aftaleperioden. Projekterne har oparbejdet en værdifuld viden, netværk og organisering, som kan bygges videre. Det har også vist sig, at nogle af projekterne har haft brug for en længere udviklingsperiode, og vil kunne profitere af at kunne fortsætte med nye udviklingsvinkler. Den administrative følgegruppe har derfor anmodet projektejerne om, at projektoplæggene også peger på udviklingspotentialer og eventuel forankringsmuligheder, således det er muligt for Kulturgruppen at drøfte om der er politisk interesse for at fortsætte med nogle af projekterne efter den nuværende aftaleperiode og herunder om der er interesse for at udvikle nye vinkler på de igangværende projekter i kommende aftaleperiode. Såfremt der er politisk interesse for, at projekterne eller dele af dem videreudvikles til den nye aftale eller forankres i kultursamarbejdet uden for aftalen i næste periode kan Kulturgruppen anmode den administrative følgegruppe om sammen med projektejerne at undersøge muligheder for at udvikle, perspektivere og finansiere en fortsættelse af de projekter, der har kulturgruppens prioritet. Såfremt det ønskes politisk kan den administrative følgegruppe eventuelt på Kulturgruppens møde den 4. september fremlægge mulige modeller for fortsættelse af indsatserne sideløbende med, at kulturgruppen drøfter nye perspektiver, indsatser og udviklingsprojekter i en kommende aftale. Økonomiske konsekvenser Finansiering af projekter Totalt og fordelt mellem Kulturregion, Kulturministeriet og Region Sjælland: Projekt Kulturregionen Kulturministeriet Region Sjælland Total Da Danmark blev til Kunstrejsen Bandakademiet BGK Forfatterskole *) Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 10

78 SWOP Total *) Tilskuddet til Forfatterskolen fra Kulturministeriet er fra Huskunstnerordning. FLUKS og kunstdage i pinsen har alene modtaget støtte fra kulturgruppens egen pulje se økonomioversigt. Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller At kulturgruppen drøfter projektoplæggene At kulturgruppen drøfter om der skal arbejdes videre med et administrativt oplæg om mulige perspektiver og finansieringsmodeller for en fortsættelse af projekterne inden for en ny aftaleperiode enten i kulturaftale eller med finansiering fra Kulturregionen uden kulturministeriet Bilag Fakta om Bandakademiet.docx Da Danmark blev til kortversion.docx Introduktion til BGK MIDT & VEST.doc info-folder.pdf Præsentation - Kunstrejsen.ppt Kunstrejsen - pixi.pdf Præsentation - Bandakademiet.pdf Præsentation - Da Danmark blev til.pdf Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 2. juni 2014 Sted: Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, 4180 Sorø Fraværende: Birgit Pedersen, Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Erik Winther, Evan Lynnerup, Michael Kjeldgaard, Nicolai Nicolaisen, Per Nørhave, Torben Lollike, Willy Lisby Kulturaftalens hovedprojekter, der understøtte kulturaftalens indsatsområder blev præsenteret af projektejerne. Projektperioderne udløber med udgangen af kulturaftaleperioden i 2014 og dermed udløber projektfinansieringen også. Fremtidige udviklingsperspektiver og mulige forankringsmuligheder blev drøftet. Kulturgruppen udtrykte stor anerkendelse af projekternes resultater og værdi for kulturregionen. Kulturgruppen anerkendte værdien af at bygge videre på de netværk, gode erfaringer og på den viden der er opnået gennem de sidste 4 års arbejde. Kulturgruppen drøftede perspektiver i hovedprojekterne og kort opsummeret blev det bemærket at flere af projekterne kan udvikles med henblik på at understøtte Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 11

79 arbejdet med den nye skolereform, understøtte vækstlaget af kunstneriske og musiske unge talenter, samt udvikling af kulturturisme og samarbejder med erhvervsliv og andre eksterne samarbejdspartnere. Kulturgruppen drøftede projekterne i relation til en kommende kulturaftale. Kulturgruppen blev enig om, at der i den nye aftale skal være plads til nye initiativer samtidig med, at de erfaringer og den viden, der er opnået gennem de nuværende hovedprojekter anvendes til udvikling af nye aspekter. Kulturgruppen besluttede, at de af projekterne, der rummer mulighed for udvikling af nye aspekter kan præsenteres sammen med helt nye projekter til kulturgruppens prioritering i forhold til en ny aftale. Samtidig kan projekterne også arbejde med fremtidige forankringsmuligheder. Den administrative følgegruppe udarbejder et oplæg til drøftelse i Kulturgruppen jvf. indstillingen. Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 12

80 5. Evt. Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 2. juni 2014 Sted: Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, 4180 Sorø Fraværende: Birgit Pedersen, Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Erik Winther, Evan Lynnerup, Michael Kjeldgaard, Nicolai Nicolaisen, Per Nørhave, Torben Lollike, Willy Lisby Kulturministeriet præsenterer et oplæg til nyt kulturaftalekoncept i slut junimåned. Kulturstyrelsen deltager i Kulturgruppens møde den 4. september 2014, og dette møde bliver opstart af ny aftale. Der udarbejdes en tids- og procesplan af administrationen, herunder også et oplæg til involvering af kulturaktører. Der aftales et møde i efteråret og dato meldes ud inden sommerferien. Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. 13

81 Samlet bilagsliste Christian Have - Region Sjælland - Juni 2014.pdf Økonomioversigt Pengestrøm - Kulturaftalen Fakta om Bandakademiet.docx Da Danmark blev til kortversion.docx Introduktion til BGK MIDT & VEST.doc info-folder.pdf Præsentation - Kunstrejsen.ppt Kunstrejsen - pixi.pdf Præsentation - Bandakademiet.pdf Præsentation - Da Danmark blev til.pdf Kulturgruppen den 2. juni 2014 Side nr. i

82 Bilag: 2.8. Program og praktiske informationer - kulturlink afslutningskonference pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. august Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68547/14

83 Invitation til kulturlink afslutningskonference Næstved, den 28. august 2014

84 Leve i nyt kulturrum kulturlink afslutningskonference INTERREG IVA-projektet kulturlink Femern Bælt afsluttes med udgangen af august Det kulturelle netværk og de aktiviteter, som er udviklet af projektets partnere og de mange deltagende kulturelle aktører fra Femern Bæltregionen skal imidlertid leve videre. Hvordan dette kan og skal ske, vil vi gerne drøfte sammen med dig. Du inviteres derfor til at deltage i konferencen: torsdag den 28. august 2014, kl på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved.

85 Program Kl Kl Registrering og Buffet i Musikstalden Officiel velkomst i Gl. Ridehus v/ Lars Schöning, IHK zu Lübeck og Kim Dawartz, Næstved Kommune Kl kulturlink Resultater og erfaringer fra projektet - Hvordan fortsætter vi med kulturlink? Kl Kl Kl Kl Pause Paneldebat om Co-creation Moderator: Marc-Christoph Wagner Networking Tak for i dag.

86 Det praktiske Konferencen finder sted på: Grønnegades Kaserne Kulturcenter Grønnegade 10, 4700 Næstved, 5 minutters gang fra Næstved Station. Langtidsparkering er mulig ved Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, 5 minutters gang fra Grønnegades Kaserne. Konferencen simultantolkes på dansk og tysk. Tilmelding senest den 21. august 2014 pr. til: Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Helen Sværke, Næstved Kommune, Tlf eller

87 Det praktiske Sti til Næstved Station Konferencen finder sted på: Grønnegades Kaserne Kulturcenter Grønnegade 10, 4700 NæstvedMUSIKSTALDEN GL. RIDEHUS

88 Videre informationer om projektet på:

89 Bilag: 2.9. Invitation kulturlink afslutningskonference pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. august Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68546/14

90 Invitation til kulturlink afslutningskonference Næstved, 31. juli 2014 INTERREG IVA-projektet kulturlink Femern Bælt slutter med udgangen af august Det kulturelle netværk og de aktiviteter, som er udviklet af projektets partnere og de mange deltagende kulturelle aktører fra Femern Bælt-regionen skal imidlertid leve videre. Men hvordan? Den diskussion vil vi gerne sætte i gang blandt regionens kulturelle netværk og beslutningstagere fra politik, erhvervsliv og forvaltning. Du inviteres derfor til at deltage i kulturlinks afslutningskonference: Torsdag den 28. august 2014, kl på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved. Udover en præsentation af resultater og erfaringer fra kulturlinkprojektet vil dagen byde på en række kulturelle indslag ved aktører, som er blevet støttet af kulturlink. Der vil også være lejlighed til at opleve kulturlinks vandreudstilling på Næstved Hovedbibliotek. Endelig vil vi med en paneldebat om temaet Co-creation sætte fokus på, hvordan man kan involvere Femern Bælt-regionens kulturelle og kreative kompetencer i en videreudvikling af regionens potentialer. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 DK 4700 Næstved Tel.: Fax: Helen Sværke Kulturspejder Direkte: Mobile: Sagsnummer: A ARD-korrespondent Marc-Christoph Wagner vil være vært for paneldebatten, hvor deltagerne er: direktør Jacob Vestergaard (STRING), direktør Stig Rømer Winther (Fonden Femern Belt Development), direktør Mirko Schönfeldt (Baltic Facility Solutions) samt kulturchef Gitte Wille (Kultur Skåne). Vi har sat god tid af til pauser undervejs i programmet, så der er rig lejlighed til at netværke med såvel eksisterende som nye kontakter. Program og praktiske informationer er vedhæftet. Vi glæder os til at se dig! Med venlig hilsen Centerchef Kim Christoffersen Dawartz Center for Kultur og Borgerservice

91 Bilag: Invitation Visionsforum.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. august Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59555/14

92 INVITATION AKKS Amatørernes Kunst & Kultur Samråd og DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed inviterer i samarbejde med Marlene Borst Hansen, Kulturordfører for Radikale Venstre, til et visionsforum på Christiansborg med fokus på den danske amatørkultur. Visionsforummet har til hensigt at kickstarte en proces med at formulere en national vision for amatørkulturen. Vi håber derfor, at du allerede nu vil sætte et kryds i kalenderen i forbindelse med begivenheden: Visionsforum en national strategi for amatørkulturen onsdag d. 21. januar 2015 kl , Christiansborg, København. Med inviterede oplægsholdere er visionsforummet det første af sin art i Danmark. Det vil blandt andet give et indblik i nogle af de visioner, som politikere, embedsmænd og frivillige organisationer har for amatørkulturen i lande som Storbrittanien og Irland, Norge og Flandern i Belgien. På selve dagen vil Christian Have, kreativ direktør i Have Kommunikation samt passioneret kulturdebattør og forfatter, lede politikere, embedsmænd, meningsdannere, amatører og folkeoplysere igennem inspirerende oplæg, spændende debatter, film fra baglandet og musikalske indslag. Målet er at sætte ord på den betydning, som amatørkulturen har i dag og skal have i fremtiden - og sammen tage det første skridt mod en fælles vision. Præcist program for dagen følger senere. Med venlig hilsen Villy Dall Formand for AKKS Anders Hind Formand for DATS Marlene Borst Hansen Radikale Venstre

93 Bilag: Nyhedsbrev fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde_juni.docx Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. august Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59533/14

94 Nr. 1, maj 2014 Nyheder fra frivillighed.dk Tilbud til dig der taler med ensomme mennesker i telefonen Taler du med ensomme mennesker i telefonen og bliver du tit i tvivl, om du på nogen måde kan hjælpe de mennesker, der ringer til jer fordi de har det rigtigt skidt? Så kom og vær med på 3 netværksmøder, hvor du kan dele dine erfaringer med andre ligesindede og blive styrket i den vigtige opgave, du har taget på dig. Det første af i alt 3 møder finder sted den 23. august i København mens de følgende finder sted med ca. 1 måneds mellemrum. Netværksmøderne består af en blanding af faglige input og drøftelse af personlige erfaringer med at sidde ved telefonen og være til rådighed for et andet menneske der kan være i (dyb) krise. Det er gratis at deltage i netværksmøderne. For at deltage skal du dog være en del af Uddannelsespuljens målgrupper. Læs mere og meld dig til Netværk for frivillige om samtaler med brugere Du må gerne deltage i et netværk, selvom du allerede er tilmeldt et kursus eller et fyraftensmøde under Uddannelsespuljen. Se flere af vores mange kursus og netværkstilbud til frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde. Uddannelsespuljens Støtteform A På Center for frivilligt socialt arbejde er vi lige nu i fuld gang med at læse og behandler de 223 ansøgninger til Uddannelsespuljen om økonomisk støtte til kursusaktiviteter i 2. halv år 2014, som vi har modtaget fra foreninger og organisationer. Der er samlet søgt for godt og vel 11 millioner kroner, men da der er 2,9 millioner kroner i årets bevilling, vil der være mange foreninger, som får afslag på deres ansøgning i Uddannelsespuljen har en snæver ramme at udfolde sig i. Målgruppen for puljen er frivillige i frivillige sociale foreninger/grupperinger, der arbejder med den brugerrettede kontakt. Ansøgerne får besked om tilsagn eller afslag i slutningen Besvar ikke denne mail - skriv i stedet til Tilbud og aktiviteter Få svar på dine spørgsmål I vores mange FAQs kan du få svar på en række ofte stillede spørgsmål om foreningsliv og frivilligt socialt arbejde - du kan f.eks. få svar på spørgsmål om: Fakta, tal og begreber Regler for frivilligt arbejde Bestyrelsesarbejde Fundraising Økonomi og skat Jura, love og regler i foreningslivet Rådgivning Er du frivillig eller ansat i en frivillig social organisation, kan du få gratis rådgivning om frivilligt socialt arbejde og foreningsliv.ring til vores rådgivere på:telefon Vi kan rådgive dig telefonisk mandag - torsdag fra 9-15 og fredag fra Læs hvem og hvad vi rådgiver om.

95 af juni. Læs mere om Uddannelsespuljen. Evaluering af Uddannelsespuljens aktiviteter 2013 I en ny evalueringsrapport kan du læse om resultaterne af evalueringen af Uddannelsespuljens aktiviteter i Rapporten evaluerer Uddannelsespuljens 3 forskellige støtteformer A, B og C og viser blandt andet, at udbyttet og tilfredsheden med Uddannelsespuljens kurser under støtteform B fortsat scores højt af kursusdeltagerne. Deltagerne finder også kurserne relevante og anvendelige, hvilket indikerer, at Uddannelsespuljens kurser meget præcist rammer de eksisterende behov i foreninger og blandt frivillige på det frivillige sociale område. Den samlede evaluering viser desuden, at Uddannelsespuljens overordnede målsætninger i høj grad er opfyldt. Læs mere om Evaluering af Uddannelsespuljens aktiviteter i Nyheder fra Europe Direct Nyt kursuskatalog - forår 2014 Vi har udgivet et online kursus-katalog, som indeholder en oversigt over alle Center for frivilligt socialt arbejdes tilbud om kurser og netværk i foråret Hent et eksemplar af kursuskataloget. Savner din organisation en ekstra hjælpende hånd? Som værtsorganisation for en frivillig, udsendt gennem Den Europæiske Volontørtjeneste (EVS), kan I få tilknyttet et engageret ungt menneske i 2-12 måneder. Det nationale kontor for Erasmus+ inviterer til to inspirationsdage i hhv. Århus og Købenavn, hvor I kan høre mere om EVS-programmet og møde en koordinerende organisation, som kan bistå jer i hele ansøgningsprocessen og projektperioden. I kan også møde en frivillig, som deler ud af sine erfaringer og fortæller om et værtsprojekt. Kom til EVS-inspirationsdag fredag den 13. juni i København kl eller mandag den 16. juni i Aarhus kl Har I brug for konsulentbistand? Det frivillige foreningsarbejde er spændende, motiverende og givtigt men alle vil på et eller andet tidspunkt løbe ind i et problem eller en udfordring, som det er svært at løse selv. Savner I viden, inspiration, sparring, metoder eller redskaber i jeres foreningsarbejde eller i relation til frivilligt socialt arbejde, så kan I bestille konsulentbistand fra Center for frivilligt socialt arbejde. Vi målretter og skræddersyer konsulentbistanden efter grundig samtale og afklaring af jeres behov. Se eksempler på konsulentopgaver og få inspiration til, hvad du kan bruge os til. Hent tilmeldingsblanket til inspirationsdagene og se mere information om EVS-programmet på Uddannelses- og

96 Forskningsministeriets hjemmeside. Tendenser til forandring i danskernes frivillige indsats Andre nyheder En ny undersøgelse fra SFI og Aalborg Universitet kortlægger frivilligheden i Danmark anno Undersøgelsesrapporten med titlen: Udviklingen i frivilligt arbejde viser blandt andet, at flere i dag deltager i frivilligt arbejde uden at være medlem af den forening, de arbejder frivilligt for. En anden tendens er, at flere ældre og færre yngre engagerer sig i frivilligt arbejde. Undersøgelse er gennemført som et followup-studie af Johns Hopkins-undersøgelsen (Frivillighedsundersøgelsen). Læse mere og download evt. rapporten: Udviklingen i frivilligt arbejde Samarbejde - tilbud til kommuner Ønsker I at sætte fokus på frivilligheden i din kommune, en tættere dialog og mere samarbejde med frivillige og foreninger eller har I brug for at få frivilligheden på dagsordenen blandt medarbejdere og ledere i kommunen? Center for frivilligt socialt arbejde har udviklet en række særlige tilbud til kommuner. Tilbuddene er både relevante for kommuner, der allerede har fokus på frivilligheden og for kommuner, der gerne vil i gang med et samarbejde med lokale frivillige. Frivillighedens logik og dens politik - ny debatbog I en helt ny bog "Frivillighedens logik og dens politik" lægger Anders la Cour fra CBS op til diskussion om, hvordan frivilligheden er frivillig og hvorfor den er så vanskelig at strukturere og kontrollere. Intentionen med bogen er at gøre os klogere på, hvorfor der er grænser for frivillighedens organisering og hvad det er, der er dens mest væsentlige dynamik. Læs mere om tilbud til kommuner. Bogen er udgivet på forlaget Nyt fra Samfundsvidenskaberne og koster 210 kroner i boghandlen. Læs mere om Frivillighedens logik og dens politik en analyse af den personrettede frivillige sociale indsats og statens frivillighedspolitik. Folkestyrets rugekasser - ny bog om foreninger og folkestyre I en ny bog "Folkestyrets rugekasser" som netop er udgivet i anledning af Århus Universitets netop afholdte Match Points Seminar 2014 om tillid, diskuterer 21 forskere og en række foreningsrepræsentanter de frivillige foreningers betydning for folkestyret. Bogens 15 indlæg er delt op i 3 dele og beskæftiger sig både med foreningslivets historie, betydningen af frivilligheden i dag og endelig peger bogen på, hvordan frivillige foreninger på nye præmisser og i andre former fortsat kan gavne det danske samfund. Hvad er en FrivilligBørs? 'FrivilligBørs - en metode til at skabe lokalt samarbejde' er en kort folder, som giver dig en introduktion til hvad en FrivilligBørs er, hvordan den forløber og hvad såvel frivillige organisationer, kommunale institutioner som virksomheder kan få ud af at deltage. Hent folderen og få inspiration til at holde en FrivilligBørs på Læs mere om Folkestyrets rugekasser.

97 Bogen kan allerede nu købes i boghandlen (på hjemmesiden for Århus Universitetsforlag står der dog, at bogen udgives i juni) og koster ca. 200 kroner. Nyt ph.d.-stipendium med fokus på civilsamfund og frivillighed udbydes af RUC Institut for Samfund og Globalisering (ISG) på Roskilde Universitet har netop opslået et Ph.d.-stipendium som skal følge og evaluere programmet "Frem i lyset" som er en 5-årig frivilligbaseret indsats for netværksfattige børn og unge i glemte områder i Danmark. Programmet er udviklet og igangsat af Ungdommens Røde Kors og finansieret af Tryg Fonden. Mød os på Facebook! Kom og følg Center for frivilligt socialt arbejde på Facebook og få information om vores tilbud om viden, læring og udvikling i det frivillige sociale arbejde. Har du en profil på Facebook kan du følge dette link: Center for frivilligt socialt arbejde på Facebook. Ph.d.-stipendiatet kan søges af kandidater med en samfundsvidenskabelig eller tilsvarende uddannelse. Se mere om krav til ansøgning, ansøgningsfrist for Ph.d.- stipendiet mv. Kontakt Ønsker du yderliger information kontakt venligst professor Thomas P. Boje, Roskilde Universitet, mail 75% af kommunerne har en politik eller strategi for det frivillige arbejde I januar 2014 foretog Friluftsrådet en undersøgelse af de danske kommuners frivillighedsstrategi/politik. Listen med links til kommunernes politik/strategi og til deres informationside omkring frivillighed viser, at de fleste kommuner sætter frivilligheden højt. Langt de fleste kommuner har strategier og politikker, som knytter sig til det frivillige arbejde inden for områder som sundhed, fritid, kultur, miljø samt humanitært og socialt arbejde. Tilgengæld er der stort set ingen frivilligpolitikker/strategier for frivilligheden indenfor natur og friluftsliv. Se listen over frivilligpolitikker i kommunerne på Friluftsrådets hjemmeside. Norsk rapport om samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer I 2012 modtog de norske kommuners forening KS 1 million kroner fra det norske Kulturministerie til projektet Innovative frivillighetstiltak i kommunene. Projektets formål var at styrke de lokale strategier for samarbejde

98 mellem kommunerne og de frivillige organisationer. 10 norske kommuner har deltaget i projektet, som er gennemført i samarbejde med de frivillige organisationers interesseorganisation Frivillighet Norge. Projektet er netop afsluttet med en rapport, som indeholder en række anbefalinger til kommunerne som opfordres til at være mere bevidste om, at forskellige typer frivillighed kræver forskellige samarbejdsmodeller og at kommunene bør have fokus på, hvordan innovative løsninger kan kræve tilpasninger i kommunens organisering og dens rolle som tilrettelægger af demokratisk værdiskabelse. Læs mere om projektet og hent rapporten Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Skal din by være European Volunteering Capital 2015? CEV lancerer nu for anden gang den europæiske konkurrence European Volunteering Capital (EV Capital 2015) og opfordrer i den forbindelse kommuner af enhver størrelse i EU's medlemslande til at indsende en ansøgning og deltage i konkurrencen om at blive Europas førende frivilligby i Målet med EVCapital 2015 er at fremme frivilligheden lokalt ved at anerkende kommuner, der støtter og styrker implementering af The Policy Agenda for Volunteering in Europe (PAVE) gennem samarbejde med lokale frivillige organisationer og frivilligcentre. Ansøgningsfristen er den 30. september Læs mere om EV Capital Næste nyhedsbrev udkommer torsdag den 26. juni Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig mailinglisten på Ønsker du ikke længere at modtage nyheder fra Center for frivilligt socialt arbejde, kan du nemt afmelde dig. Læs evt. vores Privatlivspolitik. Besvar ikke denne mail - send venligst spørgsmål til Center for frivilligt socialt arbejde Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Tlf:

99 Bilag: 3.1. Kopi af præsentation fra dialogmøde d. 13. august 2014 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. august Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71350/14

100 Dialogmøde Udvalg for Kultur og Fritid og Bestyrelsen for Lejre Kommunes Idrætshaller 13. august 2014

101 Dagsorden 1.Status for Bestyrelsens arbejde 2.Status for situationen i Hallerne 3.Hallernes økonomi Budget 2014 og 2015 De nye haller 4.Renovering af hallerne 5.Bestyrelsens opgaver de kommende år

102 Hvem er vi og hvad vil vi i bestyrelsen? (2) Præsentation af Bestyrelsen (navn, uddannelsesmæssig baggrund og erhverv) Ansvarlig bestyrelse Tillidsforhold Udvalg - Drift

103 Status for Bestyrelsens arbejde Fastlæggelse af rammerne Vedtægter og Forretningsorden Kompetenceplan for Brugerråd Definition af rollerne mellem Bestyrelse, Drift og Brugerråd Driftsplan og budget for driften

104 Status for situationen i Hallerne Energi standarden Vedligeholdelsesstandard Rengøringsstandard Driften Brugertilfredsheden

105 Hallernes økonomi Generelt overblik Regnskaber Budgethistorik, sammenhæng imellem budget og driftsplan

106 Budget 2014 og 2015 Overgang fra brandslukning til forebyggende vedligeholdelse Brugerrådsøkonomi model under udarbejdelse Mindre tilstedeværelse i hallerne giver mere hærværk De nye haller

107 Skemaet viser budget behov 2014 og det forslag vi har lavet sammen med René for tilpasning til den aktuelle bevilling

108 Budget

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Poolen ved Grandtoften fritidscenter. *Maksimal omsætnings tid (timer)

TILSYNSRAPPORT Poolen ved Grandtoften fritidscenter. *Maksimal omsætnings tid (timer) TILSYNSRAPPORT 2016 Anlæggets navn: Grantoftes Fritidsklub Adresse: Platanbuen 10-12, 2750 Ballerup Tilsynsdato/kl.: 23. juni 2016, kl. 11:00 Tilsynsførende/firma: Martin Pedersen, Eurofins Miljø A/S Repræsentant

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - August...2 3. KF - Temadrøftelse.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 22. januar 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 22. januar 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 22. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Januar...2 3. KF - Valg af formand...4 4. KF - Valg

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Tilsyn med svømmebadet på Krakær Camping

Tilsyn med svømmebadet på Krakær Camping Krakær Camping Gl. Kærvej 18 1. juli 2015 Sagsnr.: 15/20700 Kontaktperson: Rasmus Juel Rasmussen 87535439 rjr@syddjurs.dk Sendes kun pr. e-mail til: Info@krakaer.dk Tilsyn med svømmebadet på Krakær Camping

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014 Referat mandag den 17. november 2014 Kl. 18:30 i Mødelokalet Akvariet, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Godkendelse

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2 3. KF - Temadrøftelse. Introduktion af området

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. marts 2012

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. marts 2012 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. marts 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Deltagere: (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge Pedersen, Peter Østergaard,Jørgen

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 18. august 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Sidste nyt... 3 3. Arbejde frem mod bestyrelsesmøde i oktober... 5 4. Kulturtjenestens budget og regnskab... 7 5. Næste bestyrelsesmøde...

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Dagsorden 1. Formalia valg af dirigent og referent 2. Præsentation af muligheder for nye faciliteter 3.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale

Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale Lejre Kommune Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale Februar, 2017 Velkommen til Lejre Kommunes Servicekatalog for udlån af lokaler Der findes et sted, hvor vi deler og skaber

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Referat for: Lejre Provstiudvalg. PU møde 17. august Kl. 09:00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lejre Provstiudvalg. PU møde 17. august Kl. 09:00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lejre Provstiudvalg PU møde 17. august 2016. Kl. 09:00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden, version 2 godkendt. Provstiudvalget vedtog, at man under punkt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Onsdag den 20. september 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Havnestuen Helle Barth, Peter Læssøe, Per Hansen, Geert Jakobsen, Claus Palm Ole Svendsen,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.september 2014 kl. 19-21 På lærerværelset.

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.september 2014 kl. 19-21 På lærerværelset. 1. Godkendelse af referat Godkendt. Det aftales, at referaterne fremover skrives som aktionsreferat dvs. der sættes adressat på den der har aktion på punktet. Adressaten står med fed skrift for enden af

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen.

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen. 12.03.2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 3 Mødedato: 19. 21.03.2014 Tidspunkt: 19.03.2014: Kl. 09.00-16.00 20.03.2014: Kl. 08.00 17.00 21.03.2014: Kl. 08.00 19.00 Sted

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere