Kort gennemgang af de internationale konventioner 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort gennemgang af de internationale konventioner 2014"

Transkript

1 Kort gennemgang af de internationale konventioner. Dirk Van den Abeele. Oversat til engelsk af Bert Van Gils. Oversat til dansk af Jørgen Madsen. (o.a. : Dansk oversætters anmærkninger) Dette notat indeholder en oversigt over de generelle Internationale konventioner for navngivning af farve Mutationer i Psittaciformer (o.a.: Papegøjer), som var udarbejdet i 1999 og stadig er gyldige i dag, notatet vil også give en oversigt over de basale regler for klassificering / inddeling. Notatet er tænkt som en vejledning for de tekniske komiteer for følgende fugle klubber ANBVV (o.a.: Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders), AOB (o.a.: Association Ornithologique de Belgique), BVA (o.a.: Belgische Vereniging Agaporniden), BVP (o.a.: Belgische Vereniging voor Parkieten- en Papegaaienliefhebbers) og KBOF (o.a.: Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie). Navne for farvemutationer hos fugle. For at slå det helt fast: dette er ikke reglerne fra MUTAVI (o.a.: en organisation som bl.a. har til hovedformål at skrive videnskabelige artikler om genetik, fjerstruktur og pigmentering) Research & Advice Group eller Ornitho-Genetics VZW (o.a.: en uafhængig non-profit organisation, der koncentrerer sig om forskning af forskellig farve mutationer, genetik, evolution og klassificering af fugle). Det er resultaterne af års Internet diskussioner, telefon samtaler og møder med opdrættere og repræsentanter for papegøje specialklubber over hele Verden. Hos MUTAVi og Ornitho-Genetics VZW har vi kun bidraget med assistance til fjer undersøgelser og studier (hovedsagelig litteratur studier) af den genetiske baggrund for farve mutationer. Vores mål er (som det altid har været) at danne bro mellem videnskaben og folks fugle hobby, dette gør vi ved at fremlægge videnskabelige beviser, som understøtter væsentlige afgørelser. For at vi kan dette, er vi nødt til at kunne trække på et netværk af analytikere og videnskabsfolk. De fleste af dem har valgt at holde sig i baggrunden og ikke at blande sig i de aktuelle diskussioner. Alle konventionerne er lavet i fælles høringer, hvor de fleste af deltagerne støtter op om det, som nu engang blev bestemt. Nogen af diskussionerne gik gennem Genetik-Papegøje oversigten, som styres af Dr. Terry Martin fra Australien. Til tider var der mere end 650 medlemmer involveret. Det siger sig selv, der er aldrig 100% enighed om en afgørelse, men de fleste af deltagerne har godkendt de trufne beslutninger. Nogle konventioner stammer fra møder med specialiserede arbejdsgrupper eller fra videnskabsmænd. I de tilfælde hvor der allerede var et kendt videnskabeligt navn for farve mutationen, blev dette anvendt. Vi behøver ikke danne nye navne, når der allerede er et tilgængeligt.

2 Konventioner for navne til farve mutationer. Nye farvemutationer får et engelsk navn. Hvis denne type mutation - baseret på pigment syntese (o.a.: proces evt. kemisk, som påvirker pigmenteringen) og dens fordeling - allerede er beskrevet og navngivet hos en anden art, så anvendes dette navn. Naturligvis kun hvis navnet respekterer reglerne for navngivning af farve mutationer. Ingen personnavne eller henvisninger til geografiske områder er accepteret i et nyt navn. På hollandsk og engelsk skrives basis formen (grøn, blå, aqua, turkis) altid sidst, f.eks. pastel grøn hvilket er pastel mutationen i grøn serie. På hollandsk skrives en farve mutation aldrig startende med stort bogstav dominant broget, opalin, turkis osv. Med mindre der er tale om starten af en sætning eller i en helt anden sammenhæng, hvor startende stort bogstav er forventet. Dette kan variere fra de enkelte lande og afhænge af landenes grammatik. Disse navne er foretrukne og brugbare i alle arter ved en klassificeret opdeling, vel at mærke Psittaciarter (o.a.: Papegøjearter) og Passeriarter (o.a.: Sangfugle). En fænotype (o.a.: fremtoningspræg altså det man kan se), som er opstået ved at blande to farvemutationer, eller EF (enkelt faktor) eller DF (dobbelt faktor) fænotyper af et dominant gen, får ikke sit eget navn. En undtagelse for denne regel blev lavet for lutino og albino. Vi havde foretrukket at omdøbe disse til Ino grøn og Ino blå. Alle var enige om, at dette faktisk var den rigtige ting at gøre, men lutino og albino blev foretrukket, da begge navne allerede var i brug i international sammenhæng. Kombinationer ved crossing-over (o.a.: udveksling af forskelligt genetisk materiale mellem forældrefuglenes kromosomer) navngives ved at skrive basis mutationerne med en bindestreg - mellem. F.eks. cinnamon-ino eller opaline-ino. Der kan sagtens drages paralleller til selve begrebet crossing-over, som også skrives med en bindestreg. Kombinationer af flere alleler med recessiv arvelighed er angivet ved at skrive mutationsnavnene efter hinanden. F.eks. PastelIno. Store bogstaver anvendes ved starten af hvert mutations navn. PastelIno er kombinationen af pastel og ino. I de tilfælde hvor en af allelerne har dominant arvelighed, anbefaler vi at hele dette alleles navn med stort: DOMINANTALLELErecessivallele. Hvis begge allelerne har dominant arvelighed, så anbefaler vi at skrive begge navne med store bogstaver bortset fra første bogstav i hvert mutations navn: dominantallele1dominantallele2. På denne måde kan hvert mutationsnavn let genkendes. I kombinationer af allelemorfer (o.a.: forskellige variationer af alleler) og crossing-over, skrives det mindst muterede allele først hvis der er tale om reduktion af eumelamin eller psittacin i forhold til naturfarven.

3 Forkortelserne SF og DF anvendes for at angive enkelt faktor og dobbelt faktor i farvemutationer med dominant arvelighed. (På hollandsk skriver man EF og DF. Men på engelsk er den foretrukne skrivemåde SF og DF). Man kender til to typer af ino, en sex-linked (kønsbunden) recessiv og en autosomal (ikke kønsbunden) recessiv type. Disse skrives som NSL ino for den autosomale recessive type og SL ino for den kønsbundne recessive type. I mutationer med kønsbunden dominant arvelighed anvender man forkortelserne SL SF og SL DF. Mørkfaktor angives med et stort D. D grøn (en mørk faktor) og DD grøn (to mørkfaktorer). Bogstavet D refererer til det genetiske symbol for denne mutation. Fordelen ved dette system er, at både i grøn serie og i blå serie og i enhver anden basis mutation er det let at angive mørkfaktor. Konventioner for genetiske koder. Der blev lavet adskillige konventioner for tildeling og brug af genetiske symboler på et internationalt og videnskabeligt niveau. Lad os prøve at se på dem: Symbolet for et locus (o.a.: Locus: Det sted hvor genet er placeret på fuglens kromosomer) skal hvis det overhovedet er muligt være sammenfaldende med de første bogstaver i det engelske navn for mutationen. Locus navnet skal bestå af maksimum 3 bogstaver (og tal hvis det er nødvendigt), det skal udvælges meget omhyggeligt, så det ikke er identisk med andre symboler, f.eks. Slt for slaty og cin for cinnamon. Locus symbolet skrives startende med stort bogstav, når faktoren har dominant arvelighed (i forhold til naturfuglen) og ikke startende med stort bogstav ved recessiv arvelighed, f.eks. V for viol og pf for pale fallow. Symboler for alleler kan skrives både startende med og startende uden stort bogstav og både med og uden anvendelse af tal. Symbolet for en allele skrives med hævet skrift sammen med locus symbolet. Hvis locus symbolet skrives med et + i hævet skrift, så er genet ikke muteret. Forbundne gener skrives og adskilles med end en understreg _ eller hvis man skrives formler, så anvendes en brøkstreg /. Indenfor Agapornis arter er grønne fugle (bl + _D + / bl + _D + ) betragtet som værende natur formen. Her kan vi se, at D (mørk faktoren er forbundet til blå locus (bl). Denne mørkfaktor er ikke muteret i natur formen, og skrives derfor som D + Genotypen skrives altid i kursiv. En skråstreg mellem allelerne forbedrer læsevenligheden: bl_d + / bl tq _D ; Pi / Pi eller dil / dil +. Et semikolon adskiller kromosomerne.

4 Et gens alleler skrives med hævet skrift: bl tq men da det er svært at anvende hævet skrift i en mail, så bruger man her i stedet en stjerne *. Allelen er således adskilt fra symbolet for genet med en stjerne *. Først skriver man symbolet for locus f.eks ino, hvis en allele er muteret (som ved pallid) skrives det på følgende måde : ino*pd. Splitfugle er angivet med en skråstreg / mellem mutationerne f.eks. grøn / blå. Det mutationsnavn, som står efter skråstregen, er den muterede faktor, som fuglen bærer som split. Farve mutations navne. Nedenfor her ses en oversigt med genetiske symboler for de mest almindelige farvemutationer hos papegøjer. Der er enighed om disse navne. De fleste af mutanterne er undersøgt af os. (o.a.: Autosomal = ikke kønsbunden arvelighed) Mutation Arvelighed Natur form Mutation blue (Blå) Autosomal recessiv bl + bl turquoise (Turkis) Autosomal recessiv bl + bl tq aqua Autosomal recessiv bl + bl aq dark factor (mørk faktor) Autosomal ufuldstændig dominant D + D (NSL) ino (ikke kønsbunden) Autosomal recessiv a + a dec (sort øjet gul) Autosomal recessiv a + a dec pastel Autosomal recessiv a + a pa bronze fallow Autosomal recessiv a + a bz dilute Autosomal recessiv dil + dil greywing Autosomal recessiv dil + dil gw clearwing Autosomal recessiv dil + dil cw dominant edged Autosomal ufuldstændig dominant Ed + ED spangle Autosomal ufuldstændig dominant Sp + Sp marbled Autosomal recessiv mb + mb pale fallow Autosomal recessiv pf + pf dun fallow Autosomal recessiv df + df faded Autosomal recessiv fd + fd orange masket Autosomal recessiv of + of pale headed Autosomal ufuldstændig dominant Ph + Ph dominant grey (dominant grå) Autosomal dominant G + G recessive grey (recessiv grå) Autosomal recessiv gr + gr brownwing Autosomal recessiv bw + bw dominant pied (dominant broget) Autosomal dominant Pi + Pi recessive pied (recessiv broget) Autosomal recessiv s + S mottle Autosomal multifaktoriel mo + mo violet (viol) Autosomal ufuldstændig dominant V + V slaty Autosomal dominant Slt + Slt misty Autosomal ufuldstændig dominant Mt + Mt euwing Autosomal ufuldstændig dominant Ew + Ew crested Autosomal multifaktoriel dominant Cr + Cr cinnamon Kønsbunden recessiv cin + cin

5 opaline Kønsbunden recessiv op + op Ino Kønsbunden recessiv ino + ino pallid Kønsbunden recessiv ino + ino pd platinium Kønsbunden recessiv ino + ino pl pearly Kønsbunden recessiv ino + ino py pale (mulig allele til kønsbunden Kønsbunden recessiv pe + pe ino) slate Kønsbunden recessiv sl + sl SL dominant greywing Kønsbunden ufuldstændig dominant Grw + Grw (kønsbunden dominant greywing ) yellow-cheeck Kønsbunden recessiv ych + ych Flere eksempler på symboler, som anvendes i andre arter, kan ses på Pas på: mange navne for farve mutationer, f.eks. hos undulater, respekterer ikke reglerne og er stadig typisk fugle opdrætter jargon. Årsagen til dette er manglende enighed med visse fugle klubber, hovedsagelig dem som er specialiseret i bestemt art (grupper). Vi har ikke i sinde at tvinge et nyt navngivnings system ned over disse personer, og vi respekterer andre meninger, men hvor det overhovedet er muligt forsøger vi at anvende de korrekte genetiske symboler. På denne måde kan man se hvilken mutation, der bliver diskuteret. Anerkendte mutations kombinationer. Disse vejledninger er lavet for at fastholde muligheden for at skelne mellem alle nuværende farve mutationer hos papegøjer. Lad os se på dem : Kombination af flere eumelanin mutationer er ikke ønsket (f.eks. ikke cinnanom kombineret med dilute). Kombination af flere psittacin mutationer er ikke ønsket (f.eks. ikke aqua kombineret med orange masket). Kun opaline mutationen er accepteret i kombination med både en eumelanin og en psittacin mutation. Forsøg at undgå kombination af alleler for det samme gen (f.eks. PastelIno). Når der udvælges typer respekter fænotypen hos natur fuglen så meget som muligt. Dette simple regelsæt skal sikre muligheden for at skelne mellem samtlige farvemutationer i en fugl dette både for opdrætteren, amatøren og udstillings dommeren.

6 Grundlæggende regler for klassificering / inddeling. Videnskabelige fugle navne. Genus navnet (o.a.: slægtsnavnet) er skrevet først, efterfulgt af artsnavnet og når det passer i sammenhængen efterfulgt af underarten. F.eks. Forpus conspicillatus caucae. Genus navnet skrives startende med stort bogstav, det gør navnet for arten og underarten ikke (heller ikke når et artsnavn referer til et personnavn). Hvis vi ønsker at nedskrive samtlige klassificerings elementer for en arts navn, skrives følgende med stort: kongerige, række (o.a. : række - i biologi en overordnet gruppering af organismer), underrække, klasse, under-klasse, over-orden, orden, under-orden, over-familie, familie, under-familie og stamme. Genus navnet, subgenus (o.a.: under-genus), arter og under-arter skrives med kursiv eller understreges. Videnskabelige navne findes ikke i flertal. F.eks. En Forpus conspicillatus, to Forpus conspicillatus, en Forpus coelestis, to Forpus coelestis. Generelt: en artikel anvendes ikke i videnskabelige navne (o.a.: Artikel: foranstillet en / et eller den / det / de, eller efterstillet -en / -et / -ene). For at være 100% komplet, så skal også navnet på den person, som beskrev arten, nævnes. F.eks. Forpus modestus sclateri (G.R. Gray, 1859). Men dette er ikke essentielt. Strickland s regler eller Strickland s koder. (o.a.: Hugh Edwin Strickland ( ) var en engelsk geolog, ornitolog, naturalist, og systematiker). En art, som var beskrevet af mere end en skribent, beholder det første navn, som blev publiceret, så længe navnet er hensigtsmæssig. En af betingelserne er, at det skal være en videnskabeligt navn på Latin, Græsk eller oversat til Latin, og navnet må ikke allerede være i brug. Når en art skifter genus, så forbliver arts navnet uændret. Der er en undtagelse for den latinske bøjning: når det grammatiske køn for det nye genus er forskellig fra det gamle, så laves der en tilpasning. F.eks. Lafresnaye beskrev Psittacula conspicillata i Det grammatiske køn for Psittacula er hunkøn og derfor ender artsnavnet med et a : conspicillata. Ti år senere blev denne art placeret i genus for Forpus og navnet ændredes til Forpus conspicillatus. Fopus s grammatiske køn er hankøn, det var derfor nødvendigt at ændre artsnavnet. Vær opmærksom på: når det nye genus allerede indeholder en art med det navn, så må artsnavnet ændres. I de tilfælde, hvor der er en eller flere tilgængelige alternativer evt. fra andre skribenter så foretrækkes det ældste navn altid.

7 I klassificerings litteratur skriver man først navnet på skribenten efterfulgt af det år, arten blev beskrevet: Forpus conspicillatus metea Borrero & Hernandez, Når en art er beskrevet men flyttet til en anden genus, så skrives den navnet på den oprindelige skribent i parentes: Forpus passerinus passerinus (Linnaeus, 1758). Interessante detaljer. Under den 2. International Congress of Zoology i Moskva i 1892, afgjorde man, at den 10. udgave af Systema Naturae af den svenske forsker Carl Linnaeus og binomial nomenclature (o.a.: hvordan arter navngives) skulle være vejledningen for fremtidig klassificering. Den International Commision on Zoological Nomenclature (ICZN) (o.a. : den internationale kommission for zoologisk navngivning) agerer som en international rådgiver og supervisor for den korrekte brug af videnskabelige navne for organismer. Organisationen er bosiddende i London og har i øjeblikket 28 medlemmer (som hovedsageligt beskæftiger sig med klassificering) fra 20 forskellige lande. Deres vejledninger er udgivet i The International Code of Zoological Nomenclature. Indtil videre har der været afholdt 4 kongresser, den sidste var i slutningen af 1990-erne. De konventioner, som blev besluttet under denne kongres, trådte i kraft 1. januar 2000.

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Problemer med at se sølv i maskede katte

Problemer med at se sølv i maskede katte Problemer med at se sølv i maskede katte For øjeblikket er der to racer, der bliver bedømt efter farver (I modsætning til gruppebedømte katte som MCO, NFO etc.), som prøver på at få anerkendt nye farvevarianter

Læs mere

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Translation Basics Den engelske version er: Godkendt af WSTC den 7. februar, 1997 revideret 25. maj, 2001 WB bogprotokol Denne oversættelse

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget. INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Espen Højsgaard Rune Højsgaard 1 Resumé BEMÆRK: Denne version af dokumentet er mangelfuld; kildekode samt flere figurer manger. Er du interesseret, kan

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Web-guide Enhedlisten stiller på landsplan et system til redigering og visning af hjemmesider til rådighed for afdelinger og regioner.

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Indledning og problemformulering

Indledning og problemformulering Indledning og problemformulering Jeg har fået nyt job i IT- og Telestyrelsen. Stillingen er knyttet til kontaktcenteret for www.borger.dk. Opgaverne er, sammen med 7 kolleger, at besvare spørgsmål fra

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Vejen til Go 52. Vejen til Go 1. Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go.

Vejen til Go 52. Vejen til Go 1. Denne oversættelse af Karl Bakers The way to Go giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go. Vejen til Go 52 Vejen til Go 1 Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go. Go blev første gang spillet for mellem 2000-4000 år siden. Det tager

Læs mere