ØHAVSCENTER. ØHAVSCENTER Christiansminde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØHAVSCENTER. ØHAVSCENTER Christiansminde"

Transkript

1 ØHAVSCENTER ØHAVSCENTER Christiansminde

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE & PROJEKTTEAM 3 MJØLNER PÅ TOGT I DET SYDFYNSKE ØHAV 4 VISION FOR ØHAVSCENTER CHRISTIANSMINDE 5 DET SYDFYNSKE ØHAV - DENNE VEJ! 6 CHRISTIANSMINDE I ET HISTORISK PERSPEKTIV 7 CHRISTIANSMINDE - HJERTET I DET SYDFYNSKE ØHAV! 8 PROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG INDHOLD 9 OVERSIGTSPLAN - 1: PROJEKTETS MÅLGRUPPER, PLACERING OG TURISMEPOTENTIALE 11 SITUATIONSPLAN - 1: PROJEKTETS TILKNYTNING TIL TURISTMÆSSIGE AKTIVITETER, BÆREDYGTIGHED OG INDPASNING I LANDSKABET 13 SITUATIONSPLAN - 1: ØHAVSCENTERET ER ET SAMLINGSPUNKT FOR FRILUFTS- OG FAMLILIELIV I DET SYDFYNSKE ØHAV 15 ØHAVSCENTERET - ØEN, PLADSEN OG RYGGEN 16 PERSPEKTIV AF ØHAVSCENTERET SET FRA CHRISTIANSMINDESTIEN 17 SKOVENE OMKRING CHRISTIANSMINDE INDBYDER TIL FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 18 PERSPEKTIV AF ØHAVSCENTERET OG PLADSEN SET FRA CHRISTIANSMINDE STRANDPARK 19 CHRISTIANSMINDE STRANDPARK INDBYDER TIL AFSLAPNING, REKREATION OG FAMILIELIV PROJEKTTEAM Hotel Christiansminde Christiansmindevej Svendborg Holger Brodersen Weber Arkitekter Vindebyørevej Svendborg Per Weber Weber Arkitekter INDHOLDSFORTEGNELSE & PROJEKTTEAM

3 MJØLNER PÅ TOGT I DET SYDFYNSKE ØHAV 3

4 4 VISION Det er vores drøm at skabe et internationalt kendt, autentisk rekreativt miljø med moderne aktiv sport, undervisning, bevægelse og gastronomi på kanten af det sydfynske øhav. Hele familien havde fra den hyggelige campingplads lige ovre på den anden side af sundet set det nye indbydende Øhavscenter Christiansminde, hvor de mange glade familier nød vandet, varmen og det gode liv. Vi kunne fra første parket se kajakroerne, vindsurferne og turbådene stævne ud fra centret, samtidig med at dykkerbådene sejlede nysgerrige og forventningsfulde turister ud til de bedste dykker- og snorklesteder i Svendborgsund. Vi besluttede at tage turen over sundet med M/S Helge, stige af ved Øhavscenteret og tage del i de mange naturoplevelser centret har at byde på. MISSION Vi vil samle og professionalisere områdets mangfoldighed af udbydere med særligt fokus på aktiv vandsport ved egen kraft. Vi vil samtidig medvirke til en forståelse af den sydfynske og den danske natur og dens ressourcers mulighed for at skabe og genskabe en bedre balance i livet. Denne projektbeskrivelse af Øhavscenter Christiansminde skal ses i sammenhæng med ansøgningen fra Svendborg Kommune til Forsøgsordning for Kyst- og Naturturisme Projektet er udarbejdet af Hotel Christiansminde og Weber Arkitekter samt en række andre aktører fra området. Bygherre vil være en ny forening, der etableres i løbet af Samme forening forventes at skulle stå for driften af centret. I processen frem til da, vil Hotel Christiansminde stå for projektledelsen. En lang række lokale virksomheder og organisationer har allerede udtrykt deres store interesse og støtte til projektet. Under aftensmaden på campingpladsen besluttede vi, at vi ville tage tilbage til centret igen dagen efter, da vi ikke havde nået at udforske den omkringliggende natur. Vi cyklede ind til Svendborg og videre de 5 minutter til Christiansminde. Vi tilbragte en vidunderlig formiddag på stranden, hvor både børn og voksne nød centrets mange udendørs aktivitetsmuligheder. Vi fiskede, fangede krabber, sejlede i kajak og lå i solen og nød livet. Om eftermiddagen fulgte vi en af centrets naturvejledere rundt i områdets mangfoldige natur. Her samlede vi nogle af områdets vilde planter, bær, ramsløg, tang og friskfangede fi sk som blev tilberedt på stranden i en af centrets store fællesgrill. Efter en dejlig dag med et væld af inspirerende oplevelser og udendørsaktiviteter drog hele familien trætte, mætte og glade tilbage over sundet. Hovederne var fulde af gode oplevelser og nye indtryk. På sejlturen gik snakken lystigt om dagens oplevelser. Alle havde en historie om en speciel aktivitet, der havde gjort særligt indtryk. Vi havde spillet minigolf, leget i strandparken og lejet noget af det klassiske strandlegetøj fra den moderne butik. Vi var blevet inspireret af en af de lokale skoleklassers oplevelser i et undervisningsforløb der introducerede dem til de lokale råvarers forskelligheder og anvendelsesmuligheder i dagligdagen. VISION FOR ØHAVSCENTER CHRISTIANSMINDE

5 DET SYDFYNSKE ØHAV - DENNE VEJ! 5

6 6 KULTURHISTORIE Historien bag Christiansminde strækker sig helt tilbage til udskiftningen af Svendborg Bys Jorder i Dette område af Øxenbjergmarken bestod da af kildevæld og krat og blev kaldt Termeriet. Termeriets beliggenhed på en stejl skråning gjorde stedet vanskeligt at dyrke som landbrugsjord. Efter Prins Chr. (den senere Chr. d. 8) og Caroline Amalies besøg i 1829 blev Termeriet omdøbt til Christiansminde. Omkring 1830 blev det også bestemt, at skoven altid skulle fungere som lystskov for Svendborg bys borgere. Christiansminde blev et yndet rekreativt opholdssted, som man kunne komme til både lands og til vands. I starten af 1870 erne skulle skovejerne efter sigende været blevet opfordret til at indrette et mere tidssvarende beværtningslokale, men da skovejerne ikke havde økonomi til det, endte det med at skoven i 1875 blev foræret til byrådet som en gave. Op gennem 1800-tallet blev der anlagt forskellige anlæg og bygninger i Christiansminde, blandt andet et skovfogedhus med gæstgiveri og keglebane, Madam Børgesens traktørsted, dansesalonen Sommerlyst fra 1852, hvori der startede sommerteater i 1881 (senere flyttet til Rottefælden), skyttehus og skænkestue for Svendborg borgerlige Skyttelaug 1855, en restaurant fra 1877, et badehotel fra 1881 og dampskibsbro fra Arkitektur og byggeskik På toppen af skråningen, med udsigt over Svendborgsund, ligger Christiansminde Hotels annexbygning, opført til badehotel i Hotellets hovedbygning, der var opført i 1877, blev 1976 erstattet af de nuværende bygninger. Hotelannexet, der senere blev til Plejehjemmet Inge, er det mest markante bygningsværk i området og kan ses på lang afstand. På skråningen neden for annexet ligger 10 lave bygninger, der rummer det nuværende Hotel Christiansminde med værelser, restaurant og lignende. Fra vandet synes tagfladerne næsten at gå i ét som et rødt tæppe under den gamle hotelbygning. Vest for den gamle hotelbygning ligger yderligere en nyere hotelbygning, der delvist er bygget ind i skråningen. Bygningen er opført i CHRISTIANSMINDE I ET HISTORISK PERSPEKTIV

7 CHRISTIANSMINDE - HJERTET I DET SYDFYNSKE ØHAV! 7

8 8 FORSØGSPROJEKTETS BAGGRUND Det Sydfynske Øhav rummer natur og kulturarv af national værdi. Det anerkendte Wilhjelmudvalg pegede på Øhavet som et af fem nationale naturområder. Områdets 12 Natura2000-områder repræsenterer over halvdelen af alle udpegede naturtyper i Danmark. Verdens største oversvømmede istidslandskab giver landets største lavvandede område (i de indre danske farvande) og de godt 50 øer skaber landets største øhav. Det giver sammen med det kuperede istidslandskab på Sydfyn et spektakulært og særdeles attraktivt kystlandskab, som mange mennesker finder smukt og attraktivt. Det giver området en styrkeposition for at tiltrække folk der efterspørger aktive oplevelser, læring og rekreation i naturen, herunder i et vist omfang både mindre øvede og mere hard-core segmenter indenfor SIT, dvs. mennesker, der virkelig går op i en helt speciel interesse. Af særlige aktive oplevelser kan nævnes dykning, havkajak, sejlads, cykling, vandring og udflugter i naturens spisekammer. Landskabet og nærheden til kysten giver netop området en styrkeposition indenfor indsamling og produktion af specialfødevarer. Svendborg, som er landets første CittaSlow by, danner rammen for nordens største fødevaremarked Kulinarisk Sydfyn. Utallige undersøgelser bekræfter naturen som motiv for ferien i Danmark. Et spektakulært kystlandskab med en natur af national værdi med gode aktivitetsmuligheder er således et særdeles stærkt udgangspunkt for at tiltrække turister. Det Sydfynske Øhav er allerede i dag et af de områder i Danmark med mange virksomheder som udbyder kurser og oplevelser i naturen. Fælles for dem alle er, at det er forholdsvis små virksomheder, der mangler ressourcer, sammenhængskraft og synlighed over for den brede turisme. Muligheden for en fire timers havkajaktur med guide for den uøvede forbliver en hemmelighed. Der er brug for at oprette fællesskaber og miljøer, hvor disse aktiviteter kan samles og blomstre. Vi vurderer et stort forretningsmæssigt potentiale i at koble det nye nordiske køkken og dets popularitet med det unikke geografiske område Sydfyn og i et vist omfang resten af Fyn. Generationer i den vestlige verden har ikke lært at dyrke eller indsamle fødevarer i naturen. Ej heller at forstå den eller færdes i den. Det nye nordiske køkken har skabt et fornyet fokus på den vilde mad, og kan med udgangspunkt i madlavningen og det at indsamle fødevarer i naturen give folk en ny oplevelse og dybere forståelse af naturen. Ligeledes ser vi med centrets placering og dets faciliteter unikke muligheder for at kunne tilbyde områdets skoleklasser og andre uddannelses segmenter et læringsmiljø, hvor man selv er med til at indsamle vilde planter og afgrøder fra stranden og fra sundet og herefter undersøge og tilberede dem, inden man nyder dem i fællesskab. FORSØGSPROJEKTETS FORMÅL OG INDHOLD Med dette forsøgsprojekt ønsker vi at udvikle Christiansminde området og i det hele taget turismen i området, og medvirke til at skabe en kraftfuld dynamo for Kystturismen i Danmark. Formål Vi vil på en ny og innovativ måde bruge de lokale styrkepositioner og markedstendenser til at skabe vækst og vise en ny vej for kystturismen. Nærhed til naturen, aktiviteter i naturen og naturens fødevarer er omdrejningspunktet. Vi vil etablere Øhavscenter Christiansminde. Et refugium for turister, der ønsker at koble af fra hverdagens travlhed og finde sig selv og hinanden. Vi vil være det naturlige samlingspunkt og kraftcenter for aktiv ferie, bevægelse, læring om sanser og fødevarer, - som Fyn har brug for. Projektet består af følgende fokusområder, som alle involverer uddannelse, oplevelser og forskning: Bevægelse; aktiviteter på forskellige niveauer i den omgivende natur og i Christiansminde området. Mad fra naturen og lokale producenter; sankning og håndtering af lokale råvarer Formidling af natur og kulturarv; guider og ruter kombineret med aktive workshops Faciliteter hertil er: Undervisnings- og forskningsfaciliteter til formidling af viden og praktiske færdigheder i de 3 fokusområder. Oplagrings og servicefaciliteter; håndtering af udstyr og professionel servicering Forsøgsprojektets elementer Projektets arkitektoniske hovedgreb består af Øen, Ryggen og Pladsen : Øen består af en nyopført bygning, - placeret på et opfyldt areal umiddelbart ud for den vestlige ende af Hotel Christiansmindes ferielejligheder. Bygningen vil være i to etager og indeholde undervisningslokaler, laboratorier, fælleslokaler, cafe, omklædningsfaciliteter Pladsen udgøres af et opfyldt areal, der strækker sig rundt om Øen og østpå langs den nuværende vandkant frem til bådebroen. Der vil være mulighed for div. Aktiviteter i og på vandet, eksempelvis ilandsætning af kano/ kajakker, vandcykler, helårsbadning og dykning. Den nuværende bro, med anløb af turbåden M/S Helge, vil blive bevaret og suppleret med nye muligheder for anløb af tur og charterbåde. Ryggen udgøres af Hotel Christiansminde, - hvis faciliteter og gæster vil blive nært forbundne med centret. Der planlægges opført et antal værelser inde i skråningen og i pagt med naturen, - et rustikt, naturligt udseende, der falder i tråd med det omgivende miljø, men stadig med den komfort som efterspørges af morgendagens naturturister. Ind under de nye værelser opføres lokaler til opbevaring af kanoer, kajakker, cykler, mountainbikes, dykkergrej, fiskeudstyr m.m. Aktiviteter på, i og ved vandet: I Øhavscenteret Christiansminde vil lokale virksomheder og relevante foreninger, der udbyder Special Interest aktiviteter kunne præsentere og sælge deres aktiviteter for alle, der ønsker særlige oplevelser. Det er her kajakvirksomheden sælger og starter den fire timers guidede kajaktur. Det er her dykkervirksomheden sælger halvdagsture til vrag og naturdyk i nærområdet. Det er også her den lokale kajakklub sammen med gæster spiller kajakpolo af og til. Alle kan nyde den købte eller medbragte frokost i vandkanten tæt på aktiviteterne. De nye faciliteter skal skabe et vandliv som trækker udøvere og tilskuere fra nær og fjern. Nogle af gæsterne vil overnatte og spise på Hotel Christiansminde, mens hovedparten vil finde andre muligheder. At skabe nyt liv ved og omkring Hotel Christiansminde og den offentligt tilgængelige park vil gavne alle parter. Rekreative udfoldelsesmuligheder: Naturen og de unikke rammer vil samtidig tiltrække gæster, der ønsker at skabe ro i sjælen, stresse af fra hverdagens jag, - og kunne slappe af med sig selv eller med vennerne. Badebassiner, boblebade og sauna vil være nogle af de faciliteter, der kan benyttes. Naturligvis mod et gebyr. Sanserne skal naturligvis også stimuleres, - gennem guidede ture, strandsafarier og egne oplevelser i skoven, på stranden eller i vandet. Tilsvarende udgangspunkt kan nævnes for specialfødevarer, hvor området også har en national førerposition. I mange år har mange aktører boostet og kommercialiseret specialfødevare-området og nye er på vej jævnt fordelt på de mange lokationer i det Sydfynske Øhav. Vi vil hjælpe lokale og gæster fra ind- og udland med at blive fortrolige med de mange fantastiske oplevelser naturen giver os. PROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG INDHOLD

9 9 Odense / motorvej Tog til Odense Christiansminde skoven Nyborg / Sjælland Færge til Skarø Til inderhavnen Øhavscenter Christiansminde Strandpark Færge til Ærø Til Øhavet Til Øhavet OVERSIGTSPLAN - 1:5000

10 10 Fødevare aktiviteter: En anden spændende aktiv del af Øhavscenteret er fødevaredelen. Et laboratorium for lokale fødevarer og indsamling af vilde planter, tang, skaldyr og fisk. Det er her, der laves kurser for turister og lokale i det nye nordiske køkkens brug af lokale fødevarer. Uden for skole/højtidsferiesæsonen vil lokale skoler og foreninger kunne bruge faciliteterne. Mad- og naturdelen etableres eksempelvis i samarbejde med Kulinarisk Sydfyn, Smagen af Fyn og Naturama I/S. Også formidling af natur og kulturarv vil blive tilgodeset. Der er ikke tale om et museum, men i samarbejde med Øhavets andre formidlingsaktører, vil der blive givet information og inspiration til yderligere fordybelser i områdets natur, kultur og historie. Vi vil samlet set vise, hvordan et spektakulært samlingspunkt for aktivt friluftsliv og kystferie kan forme sig ind i det naturskønne øhav. Centeret vil understøtte de mange andre stærke oplevelsesprodukter der findes i forvejen: Danmarks smukkeste vandrerute Øhavsstien går gennem projektområdet Den sænkede færge Ærøsund er et nyt og stærkt hotspot for vragdykkere Fødevaremarkedet Kulinarisk Sydfyn profilerer hele området stærkt på kvalitetsfødevarer og Det gode liv. Øhavet er ubetinget landets bedste havkajakområde Cykelturismen har særdeles gode forudsætninger Forsøgsprojektet vil konsolidere Svendborg, Sydfyn og Øhavet som et unikt maritimt og kulinarisk center i Danmark, der er en rejse værd for turister fra indog udland. Øhavscenter Christiansmindes målgrupper: Der vil være tale om mange forskellige målgrupper; omfattende forskellige aldersgrupper, danske såvel som udenlandske, forskellige interessegrupper osv. Dette vil samtidig betyde en sæsonmæssig spredning af gæstebesøgene. Som de primære målgrupper kan nævnes: Gruppen Det gode liv. Det voksne par fra ind- og udland, som ønsker en ferie med fokus på naturen, kulturarv, at være aktiv og nyde gode fødevarer. Øhavscenter Christiansminde tilbyder aktiviteter og oplevelser målrettet disse behov. Den hard-core udøver. Dykkergruppen eller den nordtyske havkajakklub der ønsker en interessebåret ferie typisk udenfor sommersæsonen. Gode faciliteter og et aktivt miljø omkring centeret vil tiltrække denne gruppe. Andre aktivitetstyper kunne være kajakroere, cykelgrupper og lystfiskere. Lokale borgere. Svendborg mangler et aktivt miljø, hvor der kan spilles kajakpolo, lejes kajakker, SUP-boards mv. Det vil blive et miljø, der kan tiltrække både unge og gamle udøvere og tilskuere. Der vil være offentlig adgang til hele området. Skoler, virksomheder o.l. Som læringsmiljø for både voksne og børn omkring aktiviteter i naturen og omgang med vilde planter og andre råvarer fra naturen. Forsøgsprojektets placering: Øhavscenter Christiansminde tager afsæt i Det Sydfynske Øhavs styrkepositioner. Placeringen ved Svendborg er af flere årsager naturlig. Blandt andet: Svendborg ligger som den primære port til øhavet, med store maritime traditioner og et rigt kulturmiljø. Nærheden til både byen og naturen giver en række fordele. Christiansminde ligger cirka halvanden kilometer øst for Svendborgs centrum i en bugt i Svendborg Sund. Inderst i bugten på en skråning ligger Hotel Christiansminde. Hotellet forbindes med Svendborg by og havnen af en promenade, der løber langs kysten ind til havnen. En række faciliteter af relevans går forbi/ eller har udgangspunkt i Christiansminde: Ud for hotellet ligger en anløbsbro, der om sommeren bl.a. anløbes af sundfærgen M/S Helge. Øst for hotellet afløses promenaden af sandstrand. Her på arealerne mellem stranden og Christiansmindevej ligger i dag Christiansminde Strandpark med nyere anlæg til minigolf, beachvolley og fodbold og strandparkfaciliteter så som et lille overdækket område med borde og bænke, kiosk, toiletfaciliteter og en legeplads for de mindste. Øhavsstien, cykelruter mv. går lige forbi hotellet Der er direkte adgang til populære sejlområder for havkajak o.l. POTENTIALE FOR ØGET TILTRÆKNING AF DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER I samarbejde med VisitDenmarks Hamborg kontor blev der i 2014 udarbejdet rapporten Dänemark bewegt Dich!, - med særligt fokus på de nordtyske special interest turister. Der blev i rapporten slået fast, at: Den største målgruppe er det Gode liv segmentet Vandring og cykling er de mest efterspurgte aktiviteter Dykning, lystfiskeri og kajaksejlads byder på store muligheder Rapporten finder bl.a. at 34 % af tyskerne holder af at vandre på deres ferier, - og at naturen generelt spiller en væsentlig rolle i deres valg af feriedestination. Cykling er den næstmest populære aktivitet, når tyskerne er på ferie - og de bringer ofte selv cyklerne med. Målgruppen er både Det Gode Liv segmentet, - og familier med børn. Herudover er der lystfiskerne og dykkerne, - som er ved at få øje på Dänische Ostsee, som et attraktivt sted for deres udfoldelser. Også her er der et stort potentiale. Når Øhavscenter Christiansminde estimeres at stå færdigt i foråret 2018, forventes det på årsbasis at skabe ca nye turistovernatninger i området. Disse overnatninger vil finde sted på div. overnatnings-kategorier, - og foretages af både danske og udenlandske gæster. Over en 3-års periode forventes denne vækst at være nået op på ekstra overnatninger, - og samtidig at have øget den udenlandske andel af overnatninger fra 12% til 18% - altså en vækst på 50%. Den væsentligste vækst vil kunne tilskrives tyske gæster. Det øgede antal overnatninger og dagturister vil give et turismeskabt vækstforbrug i Svendborg og omkringliggende kommuner som følge af Øhavscenteret på ca mio. kr. stigende over en 3-års periode til mio. kr. Dette estimeres at ville udgøre en vækst på fuldtidsstillinger i området stigende til fuldtidsstillinger. PROJEKTETS MÅLGRUPPER, PLACERING OG TURISMEPOTENTIALE

11 11 Parkering Parkering Kunsthal Hotel- og konferancefaciliteter Vilde urter Parkering sø Stier og naturparkour Parkering Strandparken Svea Øhavscenter Christiansminde Badebro Turbåde Badestrand Tårnborg sø Badebro sø SITUATIONSPLAN - 1:2500

12 12 FORSØGSPROJEKTETS TILKNYTNING TIL ØVRIGE TURISMEMÆSSIGE AKTIVITETER Lokalt plan Dansk turisme- og oplevelseserhverv har et stort uudnyttet potentiale for kvalitetsudvikling og vækst specielt indenfor kystturisme. I den sammenhæng er Svendborg af Videnscenter for Kystturisme udpeget som et af de 20 særlige kystferiesteder i Danmark. Svendborg er valgt som centrum for Det Sydfynske Øhav, fordi området udgør et stort opland af lystsejlere og vandbaserede aktiviteter og har en kritisk masse og international appel for dette segment. Dette afspejles da også i Svendborg Kommunes udviklingsstrategi for turisme, idet denne fastslår at der skal satses på de bynære kvaliteter, friluftsturismen, de maritime styrker og fødevareoplevelser. Også i Naturturisme I/S - samarbejdet mellem de fire sydfynske kommuner - arbejdes der på udvikling af oplevelser ved at aktivere natur og kulturarv. Øhavscenter Christiansminde vil derfor være en meget naturlig forlængelse af dette arbejde med at udvikle området som et fyrtårn i Danmark indenfor aktiv ferie. Projektet understøtter således de tværkommunale strategier for Det Sydfynske Øhav, herunder den tværkommunale Friluftsstrategi for Det Sydfynske Øhav. Destinations plan Forsøgsprojektet Øhavscenteret Christiansminde er helt i tråd med Destination Fyns beskrevne værdigrundlag, - den valgte brandingstrategi og igangsatte produktudvikling, og stemmer ligeledes overens med Destination Fyns vision om at gøre Fyn til Nordeuropas foretrukne destination for kvalitetssøgende livsnydere, der rejser efter følelsen af at opleve nye eventyr både arbejdsmæssigt til møder/konferencer og privat til ferier. Forsøgsprojektet passer ligeledes sammen med to af Destination Fyns styrkepositioner og prioriterede indsatsområder Det gode liv samt Mødemarkedet. Indsatsområdet Det gode liv har kvalitetssøgende og aktive par og familier som målgruppe. Via en målrettet satsning gennem business cases inden for indsatsområdet, er fokus rettet på tiltrækning af gæster inden for det gode liv værdier, herunder special interest aktiviteterne. Indsatsområdet Mødemarkedet sætter gennem en mødealliance fokus på tiltrækning af møder og konferencer til Fyn med fokus på mangfoldigheden i mødeproduktet kendetegnet ved store konferencesteder og unikke mødesteder med mulighed for særlige oplevelser, hvor Øhavscenteret Christiansminde vil markere sig som et interessant produkt i værdikæden. Regionalt og nationalt plan På regionalt plan korresponderer forsøgsprojektet ligeledes på bedste vis med det arbejde, der er igangsat i Østersøpartnerskabet (danske og tyske destinationer) gennem Interreg-projektet Nordens bedste resort for moderne aktiv kystferie (REACT), der satser på en aktivering af den indre Østersøs potentiale som aktiv ferie-område. Øhavscenter Christiansminde vil samtidig være i forlængelse af regeringens vækstplan for Dansk Turisme. Den sætter et nyt fokus på naturturismen i Danmark og herunder turismen omkring Østersøen. Øhavscenteret vil vise hvordan disse dele sammentænkes og nytænkes. Endvidere viser dette projekt et spændende samarbejde mellem offentlige initiativer og private investeringer. Dansk turisme har et stort udviklingspotentiale i et professionelt samarbejde mellem aktivitets- og oplevelsesvirksomheder og overnatningserhvervet. Udbuddet af pakkerejser eller samlede oplevelsespakker i Danmark viser i al tydelighed dette. Med dette forsøgsprojekt viser vi en ny vej for, hvordan en overnatningsvirksomhed som Hotel Christiansminde kan igangsætte dette samarbejde og på denne måde hjælpe mindre aktivitetsudbydere ind på markedet - til gavn for alle parter. ØHAVSCENTERETS BÆREDYGTIGHED OG INDPASNING I NATUR OG LANDSKAB Natur og Landskab Forsøgsprojektområdet ligger ned til Svendborg Sund med udsigt til Vindebyøre, Thurø og det nordligste Tåsinge. I den vestlige og den midterste del af området stiger terrænet, således at hotellet ligger ca. 8 til 18 m over havets overflade. På skråningerne omkring hotellet er der i dag etableret bede og græsplæner. En promenade mellem Christiansminde og Svendborg by bugter sig langs kysten ganske tæt på vandet. På strækningen findes enkelte bådebroer. Nord for promenaden stiger det skovklædte terræn stejlt. Skoven og skråningen giver promenaden en veldefineret profil og skaber et spændende forløb langs vandet. Øst for hotellet er terrænet fladt. Ned til vandet er der etableret sandstrand og høfder. Længere inde giver det flade terræn plads til boldbaner og andre rekreative anlæg. Stranden og boldbanerne adskilles af et beplantningsbælte. Projektområdet er beliggende inden for landskabskarakterområdet Kystforland/ Sundkysterne og kræver derfor særlig hensyntagen til bygningers indpasning i de landskabelige omgivelser og påvirkning af kystlandskabet. Der vil være særlig fokus på byggeriets skalaforhold, arkitektoniske udtryk, materialevalg samt bæredygtige løsninger. Bæredygtighed Øhavscenteret Christiansmindes (ØC) bæredygtighedsprofil ligger i direkte forlængelse af ØCs arkitektoniske hovedgreb, hvor anlægget vokser direkte ud af terrænet. Anlægget udformes organisk i naturens materialer respekterende landskabet og det omgivende terræn. Bygningsanlæggets synlige overflader bliver grønne/ træbelagte vandabsorberende tage, således at der etableres LAR-anlæg for de bebyggede arealer. De udvendige vægge udføres i giftfri varmebehandlede træbeklædninger, og bygningens bærende strukturer udformes i miljøvenlig beton som uorganisk og termisk stabiliserende materiale. Indvendige vægge tilstræbes udformet i Gamle Mursten, et sydfynsk produkt (genbrugsmateriale), der sikrer en meget fin Co2 profil og samtidig giver mulighed for helt særlige stoflige kvaliteter. Gulve udføres i bæredygtige danske træsorter samt uorganiske materialer i vådrum. ØC etableres som lavenergibyggeri i et bæredygtighedsniveau, så det vil kunne certificeres som et DGNB sølv- eller guldprojekt. Som lavenergibyggeri er der ikke tilslutningspligt for områdets naturgas, derfor bliver husets energikilde primært EL, der via varmepumpe og ventilationsgenindvinding sikrer husets opvarmning. Opvarmning og nedkøling af bygningen kan ligeledes ske via et havvandskølet slangeanlæg det tilkobles varmegenindvindingsanlægget. I sydfacadens markante glasarealer forventes indarbejdet semitransparente solceller, således at man både sikrer mod overophedning, reducerer refleksion og samtidig kan nyde den flotte udsigt over sundet. ØC arbejder generelt med lavenergi og vandbesparende løsninger på alle niveauer. På de udvendige belægningsområder arbejdes der med permeable belægningsopbygninger afsluttende i overflader i sten eller træ afhængig af funktionskrav. PROJEKTETS TILKNYTNING TIL TURISTMÆSSIGE AKTIVITETER, BÆREDYGTIGHED OG INDPASNING I LANDSKABET

13 13 Parkering Kunsthal Gaden Hotel- og konferancefaciliteter Ryggen Gryden Pladsen Udflugtshus Øen Lagunen Strandpark Øhavscenter Christiansminde Badebro Badestrand Turbådsbro SITUATIONSPLAN - 1:1250

14 14 ØHAVSCENTERET ER ET SAMLINGSPUNKT FOR FRILUFTS- OG FAMLILIELIV I DET SYDFYNSKE ØHAV

15 15 Christiansminde skoven Sø Isbad Øhavscenteret Udlejning Udlejning Pladsen Udlejning Boblebad Opholdsterrasse Lagune Udlejning Øen Boblebad Bænke ØHAVSCENTERET - ØEN, PLADSEN OG RYGGEN

16 16 PERSPEKTIV AF ØHAVSCENTERET SET FRA CHRISTIANSMINDESTIEN

17 SKOVENE OMKRING CHRISTIANSMINDE INDBYDER TIL FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 17

18 18 PERSPEKTIV AF ØHAVSCENTERET OG PLADSEN SET FRA CHRISTIANSMINDE STRANDPARK

19 CHRISTIANSMINDE STRANDPARK INDBYDER TIL AFSLAPNING, REKREATION OG FAMILIELIV 19

20

Nordals Ferieresort. en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark

Nordals Ferieresort. en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark Nordals Ferieresort en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark 2 Indhold 1. Beskrivelse af forsøget (ansøgningsskema punkt 7)... Side 5 2. Tidsplan (ansøgningsskema punkt 8)... Side 31 3. Forventede afledte

Læs mere

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde

Læs mere

Langtved Ny Færgekro

Langtved Ny Færgekro Langtved Ny Færgekro Projektbeskrivelse Februar 2015 www.landogudvikling.dk Indhold 1 Indledning... 1 2 Langtved Ny Færgekro... 2 3 Bygningens tilpasning til landskabet og historien... 4 4 Aktiviteter...

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området Flere, længere, igen og andre Guide til flere oplevelser i området Denne publikation er støttet med midler fra Miljøministeriets Idestorm i forbindelse med udarbejdelse af en national friluftspolitik.

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE TISVILELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

Ferie i Kystdanmark warum nicht?

Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Rapporten er udarbejdet af TNS Gallup på vegne af VisitDenmark, Videncenter for Kystturisme og Region Syddanmark. Undersøgelsen er delvist

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI med Agenda21-strategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune skal, i lighed med landets øvrige kommuner, fremlægge en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Den såkaldte

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Element.Z. Menneske, natur og teknologi i balance. - et internationalt oplevelsesfyrtårn ved Vesterhavet. Ansøgning Vækstforum

Element.Z. Menneske, natur og teknologi i balance. - et internationalt oplevelsesfyrtårn ved Vesterhavet. Ansøgning Vækstforum Ansøgning Vækstforum Menneske, natur og teknologi i balance Element.Z - et internationalt oplevelsesfyrtårn ved Vesterhavet 1. Executive summary...3 Unik koncept og formidlingsform...3 Unikt virksomhedskoncept...3

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere