ØHAVSCENTER. ØHAVSCENTER Christiansminde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØHAVSCENTER. ØHAVSCENTER Christiansminde"

Transkript

1 ØHAVSCENTER ØHAVSCENTER Christiansminde

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE & PROJEKTTEAM 3 MJØLNER PÅ TOGT I DET SYDFYNSKE ØHAV 4 VISION FOR ØHAVSCENTER CHRISTIANSMINDE 5 DET SYDFYNSKE ØHAV - DENNE VEJ! 6 CHRISTIANSMINDE I ET HISTORISK PERSPEKTIV 7 CHRISTIANSMINDE - HJERTET I DET SYDFYNSKE ØHAV! 8 PROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG INDHOLD 9 OVERSIGTSPLAN - 1: PROJEKTETS MÅLGRUPPER, PLACERING OG TURISMEPOTENTIALE 11 SITUATIONSPLAN - 1: PROJEKTETS TILKNYTNING TIL TURISTMÆSSIGE AKTIVITETER, BÆREDYGTIGHED OG INDPASNING I LANDSKABET 13 SITUATIONSPLAN - 1: ØHAVSCENTERET ER ET SAMLINGSPUNKT FOR FRILUFTS- OG FAMLILIELIV I DET SYDFYNSKE ØHAV 15 ØHAVSCENTERET - ØEN, PLADSEN OG RYGGEN 16 PERSPEKTIV AF ØHAVSCENTERET SET FRA CHRISTIANSMINDESTIEN 17 SKOVENE OMKRING CHRISTIANSMINDE INDBYDER TIL FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 18 PERSPEKTIV AF ØHAVSCENTERET OG PLADSEN SET FRA CHRISTIANSMINDE STRANDPARK 19 CHRISTIANSMINDE STRANDPARK INDBYDER TIL AFSLAPNING, REKREATION OG FAMILIELIV PROJEKTTEAM Hotel Christiansminde Christiansmindevej Svendborg Holger Brodersen Weber Arkitekter Vindebyørevej Svendborg Per Weber Weber Arkitekter INDHOLDSFORTEGNELSE & PROJEKTTEAM

3 MJØLNER PÅ TOGT I DET SYDFYNSKE ØHAV 3

4 4 VISION Det er vores drøm at skabe et internationalt kendt, autentisk rekreativt miljø med moderne aktiv sport, undervisning, bevægelse og gastronomi på kanten af det sydfynske øhav. Hele familien havde fra den hyggelige campingplads lige ovre på den anden side af sundet set det nye indbydende Øhavscenter Christiansminde, hvor de mange glade familier nød vandet, varmen og det gode liv. Vi kunne fra første parket se kajakroerne, vindsurferne og turbådene stævne ud fra centret, samtidig med at dykkerbådene sejlede nysgerrige og forventningsfulde turister ud til de bedste dykker- og snorklesteder i Svendborgsund. Vi besluttede at tage turen over sundet med M/S Helge, stige af ved Øhavscenteret og tage del i de mange naturoplevelser centret har at byde på. MISSION Vi vil samle og professionalisere områdets mangfoldighed af udbydere med særligt fokus på aktiv vandsport ved egen kraft. Vi vil samtidig medvirke til en forståelse af den sydfynske og den danske natur og dens ressourcers mulighed for at skabe og genskabe en bedre balance i livet. Denne projektbeskrivelse af Øhavscenter Christiansminde skal ses i sammenhæng med ansøgningen fra Svendborg Kommune til Forsøgsordning for Kyst- og Naturturisme Projektet er udarbejdet af Hotel Christiansminde og Weber Arkitekter samt en række andre aktører fra området. Bygherre vil være en ny forening, der etableres i løbet af Samme forening forventes at skulle stå for driften af centret. I processen frem til da, vil Hotel Christiansminde stå for projektledelsen. En lang række lokale virksomheder og organisationer har allerede udtrykt deres store interesse og støtte til projektet. Under aftensmaden på campingpladsen besluttede vi, at vi ville tage tilbage til centret igen dagen efter, da vi ikke havde nået at udforske den omkringliggende natur. Vi cyklede ind til Svendborg og videre de 5 minutter til Christiansminde. Vi tilbragte en vidunderlig formiddag på stranden, hvor både børn og voksne nød centrets mange udendørs aktivitetsmuligheder. Vi fiskede, fangede krabber, sejlede i kajak og lå i solen og nød livet. Om eftermiddagen fulgte vi en af centrets naturvejledere rundt i områdets mangfoldige natur. Her samlede vi nogle af områdets vilde planter, bær, ramsløg, tang og friskfangede fi sk som blev tilberedt på stranden i en af centrets store fællesgrill. Efter en dejlig dag med et væld af inspirerende oplevelser og udendørsaktiviteter drog hele familien trætte, mætte og glade tilbage over sundet. Hovederne var fulde af gode oplevelser og nye indtryk. På sejlturen gik snakken lystigt om dagens oplevelser. Alle havde en historie om en speciel aktivitet, der havde gjort særligt indtryk. Vi havde spillet minigolf, leget i strandparken og lejet noget af det klassiske strandlegetøj fra den moderne butik. Vi var blevet inspireret af en af de lokale skoleklassers oplevelser i et undervisningsforløb der introducerede dem til de lokale råvarers forskelligheder og anvendelsesmuligheder i dagligdagen. VISION FOR ØHAVSCENTER CHRISTIANSMINDE

5 DET SYDFYNSKE ØHAV - DENNE VEJ! 5

6 6 KULTURHISTORIE Historien bag Christiansminde strækker sig helt tilbage til udskiftningen af Svendborg Bys Jorder i Dette område af Øxenbjergmarken bestod da af kildevæld og krat og blev kaldt Termeriet. Termeriets beliggenhed på en stejl skråning gjorde stedet vanskeligt at dyrke som landbrugsjord. Efter Prins Chr. (den senere Chr. d. 8) og Caroline Amalies besøg i 1829 blev Termeriet omdøbt til Christiansminde. Omkring 1830 blev det også bestemt, at skoven altid skulle fungere som lystskov for Svendborg bys borgere. Christiansminde blev et yndet rekreativt opholdssted, som man kunne komme til både lands og til vands. I starten af 1870 erne skulle skovejerne efter sigende været blevet opfordret til at indrette et mere tidssvarende beværtningslokale, men da skovejerne ikke havde økonomi til det, endte det med at skoven i 1875 blev foræret til byrådet som en gave. Op gennem 1800-tallet blev der anlagt forskellige anlæg og bygninger i Christiansminde, blandt andet et skovfogedhus med gæstgiveri og keglebane, Madam Børgesens traktørsted, dansesalonen Sommerlyst fra 1852, hvori der startede sommerteater i 1881 (senere flyttet til Rottefælden), skyttehus og skænkestue for Svendborg borgerlige Skyttelaug 1855, en restaurant fra 1877, et badehotel fra 1881 og dampskibsbro fra Arkitektur og byggeskik På toppen af skråningen, med udsigt over Svendborgsund, ligger Christiansminde Hotels annexbygning, opført til badehotel i Hotellets hovedbygning, der var opført i 1877, blev 1976 erstattet af de nuværende bygninger. Hotelannexet, der senere blev til Plejehjemmet Inge, er det mest markante bygningsværk i området og kan ses på lang afstand. På skråningen neden for annexet ligger 10 lave bygninger, der rummer det nuværende Hotel Christiansminde med værelser, restaurant og lignende. Fra vandet synes tagfladerne næsten at gå i ét som et rødt tæppe under den gamle hotelbygning. Vest for den gamle hotelbygning ligger yderligere en nyere hotelbygning, der delvist er bygget ind i skråningen. Bygningen er opført i CHRISTIANSMINDE I ET HISTORISK PERSPEKTIV

7 CHRISTIANSMINDE - HJERTET I DET SYDFYNSKE ØHAV! 7

8 8 FORSØGSPROJEKTETS BAGGRUND Det Sydfynske Øhav rummer natur og kulturarv af national værdi. Det anerkendte Wilhjelmudvalg pegede på Øhavet som et af fem nationale naturområder. Områdets 12 Natura2000-områder repræsenterer over halvdelen af alle udpegede naturtyper i Danmark. Verdens største oversvømmede istidslandskab giver landets største lavvandede område (i de indre danske farvande) og de godt 50 øer skaber landets største øhav. Det giver sammen med det kuperede istidslandskab på Sydfyn et spektakulært og særdeles attraktivt kystlandskab, som mange mennesker finder smukt og attraktivt. Det giver området en styrkeposition for at tiltrække folk der efterspørger aktive oplevelser, læring og rekreation i naturen, herunder i et vist omfang både mindre øvede og mere hard-core segmenter indenfor SIT, dvs. mennesker, der virkelig går op i en helt speciel interesse. Af særlige aktive oplevelser kan nævnes dykning, havkajak, sejlads, cykling, vandring og udflugter i naturens spisekammer. Landskabet og nærheden til kysten giver netop området en styrkeposition indenfor indsamling og produktion af specialfødevarer. Svendborg, som er landets første CittaSlow by, danner rammen for nordens største fødevaremarked Kulinarisk Sydfyn. Utallige undersøgelser bekræfter naturen som motiv for ferien i Danmark. Et spektakulært kystlandskab med en natur af national værdi med gode aktivitetsmuligheder er således et særdeles stærkt udgangspunkt for at tiltrække turister. Det Sydfynske Øhav er allerede i dag et af de områder i Danmark med mange virksomheder som udbyder kurser og oplevelser i naturen. Fælles for dem alle er, at det er forholdsvis små virksomheder, der mangler ressourcer, sammenhængskraft og synlighed over for den brede turisme. Muligheden for en fire timers havkajaktur med guide for den uøvede forbliver en hemmelighed. Der er brug for at oprette fællesskaber og miljøer, hvor disse aktiviteter kan samles og blomstre. Vi vurderer et stort forretningsmæssigt potentiale i at koble det nye nordiske køkken og dets popularitet med det unikke geografiske område Sydfyn og i et vist omfang resten af Fyn. Generationer i den vestlige verden har ikke lært at dyrke eller indsamle fødevarer i naturen. Ej heller at forstå den eller færdes i den. Det nye nordiske køkken har skabt et fornyet fokus på den vilde mad, og kan med udgangspunkt i madlavningen og det at indsamle fødevarer i naturen give folk en ny oplevelse og dybere forståelse af naturen. Ligeledes ser vi med centrets placering og dets faciliteter unikke muligheder for at kunne tilbyde områdets skoleklasser og andre uddannelses segmenter et læringsmiljø, hvor man selv er med til at indsamle vilde planter og afgrøder fra stranden og fra sundet og herefter undersøge og tilberede dem, inden man nyder dem i fællesskab. FORSØGSPROJEKTETS FORMÅL OG INDHOLD Med dette forsøgsprojekt ønsker vi at udvikle Christiansminde området og i det hele taget turismen i området, og medvirke til at skabe en kraftfuld dynamo for Kystturismen i Danmark. Formål Vi vil på en ny og innovativ måde bruge de lokale styrkepositioner og markedstendenser til at skabe vækst og vise en ny vej for kystturismen. Nærhed til naturen, aktiviteter i naturen og naturens fødevarer er omdrejningspunktet. Vi vil etablere Øhavscenter Christiansminde. Et refugium for turister, der ønsker at koble af fra hverdagens travlhed og finde sig selv og hinanden. Vi vil være det naturlige samlingspunkt og kraftcenter for aktiv ferie, bevægelse, læring om sanser og fødevarer, - som Fyn har brug for. Projektet består af følgende fokusområder, som alle involverer uddannelse, oplevelser og forskning: Bevægelse; aktiviteter på forskellige niveauer i den omgivende natur og i Christiansminde området. Mad fra naturen og lokale producenter; sankning og håndtering af lokale råvarer Formidling af natur og kulturarv; guider og ruter kombineret med aktive workshops Faciliteter hertil er: Undervisnings- og forskningsfaciliteter til formidling af viden og praktiske færdigheder i de 3 fokusområder. Oplagrings og servicefaciliteter; håndtering af udstyr og professionel servicering Forsøgsprojektets elementer Projektets arkitektoniske hovedgreb består af Øen, Ryggen og Pladsen : Øen består af en nyopført bygning, - placeret på et opfyldt areal umiddelbart ud for den vestlige ende af Hotel Christiansmindes ferielejligheder. Bygningen vil være i to etager og indeholde undervisningslokaler, laboratorier, fælleslokaler, cafe, omklædningsfaciliteter Pladsen udgøres af et opfyldt areal, der strækker sig rundt om Øen og østpå langs den nuværende vandkant frem til bådebroen. Der vil være mulighed for div. Aktiviteter i og på vandet, eksempelvis ilandsætning af kano/ kajakker, vandcykler, helårsbadning og dykning. Den nuværende bro, med anløb af turbåden M/S Helge, vil blive bevaret og suppleret med nye muligheder for anløb af tur og charterbåde. Ryggen udgøres af Hotel Christiansminde, - hvis faciliteter og gæster vil blive nært forbundne med centret. Der planlægges opført et antal værelser inde i skråningen og i pagt med naturen, - et rustikt, naturligt udseende, der falder i tråd med det omgivende miljø, men stadig med den komfort som efterspørges af morgendagens naturturister. Ind under de nye værelser opføres lokaler til opbevaring af kanoer, kajakker, cykler, mountainbikes, dykkergrej, fiskeudstyr m.m. Aktiviteter på, i og ved vandet: I Øhavscenteret Christiansminde vil lokale virksomheder og relevante foreninger, der udbyder Special Interest aktiviteter kunne præsentere og sælge deres aktiviteter for alle, der ønsker særlige oplevelser. Det er her kajakvirksomheden sælger og starter den fire timers guidede kajaktur. Det er her dykkervirksomheden sælger halvdagsture til vrag og naturdyk i nærområdet. Det er også her den lokale kajakklub sammen med gæster spiller kajakpolo af og til. Alle kan nyde den købte eller medbragte frokost i vandkanten tæt på aktiviteterne. De nye faciliteter skal skabe et vandliv som trækker udøvere og tilskuere fra nær og fjern. Nogle af gæsterne vil overnatte og spise på Hotel Christiansminde, mens hovedparten vil finde andre muligheder. At skabe nyt liv ved og omkring Hotel Christiansminde og den offentligt tilgængelige park vil gavne alle parter. Rekreative udfoldelsesmuligheder: Naturen og de unikke rammer vil samtidig tiltrække gæster, der ønsker at skabe ro i sjælen, stresse af fra hverdagens jag, - og kunne slappe af med sig selv eller med vennerne. Badebassiner, boblebade og sauna vil være nogle af de faciliteter, der kan benyttes. Naturligvis mod et gebyr. Sanserne skal naturligvis også stimuleres, - gennem guidede ture, strandsafarier og egne oplevelser i skoven, på stranden eller i vandet. Tilsvarende udgangspunkt kan nævnes for specialfødevarer, hvor området også har en national førerposition. I mange år har mange aktører boostet og kommercialiseret specialfødevare-området og nye er på vej jævnt fordelt på de mange lokationer i det Sydfynske Øhav. Vi vil hjælpe lokale og gæster fra ind- og udland med at blive fortrolige med de mange fantastiske oplevelser naturen giver os. PROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG INDHOLD

9 9 Odense / motorvej Tog til Odense Christiansminde skoven Nyborg / Sjælland Færge til Skarø Til inderhavnen Øhavscenter Christiansminde Strandpark Færge til Ærø Til Øhavet Til Øhavet OVERSIGTSPLAN - 1:5000

10 10 Fødevare aktiviteter: En anden spændende aktiv del af Øhavscenteret er fødevaredelen. Et laboratorium for lokale fødevarer og indsamling af vilde planter, tang, skaldyr og fisk. Det er her, der laves kurser for turister og lokale i det nye nordiske køkkens brug af lokale fødevarer. Uden for skole/højtidsferiesæsonen vil lokale skoler og foreninger kunne bruge faciliteterne. Mad- og naturdelen etableres eksempelvis i samarbejde med Kulinarisk Sydfyn, Smagen af Fyn og Naturama I/S. Også formidling af natur og kulturarv vil blive tilgodeset. Der er ikke tale om et museum, men i samarbejde med Øhavets andre formidlingsaktører, vil der blive givet information og inspiration til yderligere fordybelser i områdets natur, kultur og historie. Vi vil samlet set vise, hvordan et spektakulært samlingspunkt for aktivt friluftsliv og kystferie kan forme sig ind i det naturskønne øhav. Centeret vil understøtte de mange andre stærke oplevelsesprodukter der findes i forvejen: Danmarks smukkeste vandrerute Øhavsstien går gennem projektområdet Den sænkede færge Ærøsund er et nyt og stærkt hotspot for vragdykkere Fødevaremarkedet Kulinarisk Sydfyn profilerer hele området stærkt på kvalitetsfødevarer og Det gode liv. Øhavet er ubetinget landets bedste havkajakområde Cykelturismen har særdeles gode forudsætninger Forsøgsprojektet vil konsolidere Svendborg, Sydfyn og Øhavet som et unikt maritimt og kulinarisk center i Danmark, der er en rejse værd for turister fra indog udland. Øhavscenter Christiansmindes målgrupper: Der vil være tale om mange forskellige målgrupper; omfattende forskellige aldersgrupper, danske såvel som udenlandske, forskellige interessegrupper osv. Dette vil samtidig betyde en sæsonmæssig spredning af gæstebesøgene. Som de primære målgrupper kan nævnes: Gruppen Det gode liv. Det voksne par fra ind- og udland, som ønsker en ferie med fokus på naturen, kulturarv, at være aktiv og nyde gode fødevarer. Øhavscenter Christiansminde tilbyder aktiviteter og oplevelser målrettet disse behov. Den hard-core udøver. Dykkergruppen eller den nordtyske havkajakklub der ønsker en interessebåret ferie typisk udenfor sommersæsonen. Gode faciliteter og et aktivt miljø omkring centeret vil tiltrække denne gruppe. Andre aktivitetstyper kunne være kajakroere, cykelgrupper og lystfiskere. Lokale borgere. Svendborg mangler et aktivt miljø, hvor der kan spilles kajakpolo, lejes kajakker, SUP-boards mv. Det vil blive et miljø, der kan tiltrække både unge og gamle udøvere og tilskuere. Der vil være offentlig adgang til hele området. Skoler, virksomheder o.l. Som læringsmiljø for både voksne og børn omkring aktiviteter i naturen og omgang med vilde planter og andre råvarer fra naturen. Forsøgsprojektets placering: Øhavscenter Christiansminde tager afsæt i Det Sydfynske Øhavs styrkepositioner. Placeringen ved Svendborg er af flere årsager naturlig. Blandt andet: Svendborg ligger som den primære port til øhavet, med store maritime traditioner og et rigt kulturmiljø. Nærheden til både byen og naturen giver en række fordele. Christiansminde ligger cirka halvanden kilometer øst for Svendborgs centrum i en bugt i Svendborg Sund. Inderst i bugten på en skråning ligger Hotel Christiansminde. Hotellet forbindes med Svendborg by og havnen af en promenade, der løber langs kysten ind til havnen. En række faciliteter af relevans går forbi/ eller har udgangspunkt i Christiansminde: Ud for hotellet ligger en anløbsbro, der om sommeren bl.a. anløbes af sundfærgen M/S Helge. Øst for hotellet afløses promenaden af sandstrand. Her på arealerne mellem stranden og Christiansmindevej ligger i dag Christiansminde Strandpark med nyere anlæg til minigolf, beachvolley og fodbold og strandparkfaciliteter så som et lille overdækket område med borde og bænke, kiosk, toiletfaciliteter og en legeplads for de mindste. Øhavsstien, cykelruter mv. går lige forbi hotellet Der er direkte adgang til populære sejlområder for havkajak o.l. POTENTIALE FOR ØGET TILTRÆKNING AF DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER I samarbejde med VisitDenmarks Hamborg kontor blev der i 2014 udarbejdet rapporten Dänemark bewegt Dich!, - med særligt fokus på de nordtyske special interest turister. Der blev i rapporten slået fast, at: Den største målgruppe er det Gode liv segmentet Vandring og cykling er de mest efterspurgte aktiviteter Dykning, lystfiskeri og kajaksejlads byder på store muligheder Rapporten finder bl.a. at 34 % af tyskerne holder af at vandre på deres ferier, - og at naturen generelt spiller en væsentlig rolle i deres valg af feriedestination. Cykling er den næstmest populære aktivitet, når tyskerne er på ferie - og de bringer ofte selv cyklerne med. Målgruppen er både Det Gode Liv segmentet, - og familier med børn. Herudover er der lystfiskerne og dykkerne, - som er ved at få øje på Dänische Ostsee, som et attraktivt sted for deres udfoldelser. Også her er der et stort potentiale. Når Øhavscenter Christiansminde estimeres at stå færdigt i foråret 2018, forventes det på årsbasis at skabe ca nye turistovernatninger i området. Disse overnatninger vil finde sted på div. overnatnings-kategorier, - og foretages af både danske og udenlandske gæster. Over en 3-års periode forventes denne vækst at være nået op på ekstra overnatninger, - og samtidig at have øget den udenlandske andel af overnatninger fra 12% til 18% - altså en vækst på 50%. Den væsentligste vækst vil kunne tilskrives tyske gæster. Det øgede antal overnatninger og dagturister vil give et turismeskabt vækstforbrug i Svendborg og omkringliggende kommuner som følge af Øhavscenteret på ca mio. kr. stigende over en 3-års periode til mio. kr. Dette estimeres at ville udgøre en vækst på fuldtidsstillinger i området stigende til fuldtidsstillinger. PROJEKTETS MÅLGRUPPER, PLACERING OG TURISMEPOTENTIALE

11 11 Parkering Parkering Kunsthal Hotel- og konferancefaciliteter Vilde urter Parkering sø Stier og naturparkour Parkering Strandparken Svea Øhavscenter Christiansminde Badebro Turbåde Badestrand Tårnborg sø Badebro sø SITUATIONSPLAN - 1:2500

12 12 FORSØGSPROJEKTETS TILKNYTNING TIL ØVRIGE TURISMEMÆSSIGE AKTIVITETER Lokalt plan Dansk turisme- og oplevelseserhverv har et stort uudnyttet potentiale for kvalitetsudvikling og vækst specielt indenfor kystturisme. I den sammenhæng er Svendborg af Videnscenter for Kystturisme udpeget som et af de 20 særlige kystferiesteder i Danmark. Svendborg er valgt som centrum for Det Sydfynske Øhav, fordi området udgør et stort opland af lystsejlere og vandbaserede aktiviteter og har en kritisk masse og international appel for dette segment. Dette afspejles da også i Svendborg Kommunes udviklingsstrategi for turisme, idet denne fastslår at der skal satses på de bynære kvaliteter, friluftsturismen, de maritime styrker og fødevareoplevelser. Også i Naturturisme I/S - samarbejdet mellem de fire sydfynske kommuner - arbejdes der på udvikling af oplevelser ved at aktivere natur og kulturarv. Øhavscenter Christiansminde vil derfor være en meget naturlig forlængelse af dette arbejde med at udvikle området som et fyrtårn i Danmark indenfor aktiv ferie. Projektet understøtter således de tværkommunale strategier for Det Sydfynske Øhav, herunder den tværkommunale Friluftsstrategi for Det Sydfynske Øhav. Destinations plan Forsøgsprojektet Øhavscenteret Christiansminde er helt i tråd med Destination Fyns beskrevne værdigrundlag, - den valgte brandingstrategi og igangsatte produktudvikling, og stemmer ligeledes overens med Destination Fyns vision om at gøre Fyn til Nordeuropas foretrukne destination for kvalitetssøgende livsnydere, der rejser efter følelsen af at opleve nye eventyr både arbejdsmæssigt til møder/konferencer og privat til ferier. Forsøgsprojektet passer ligeledes sammen med to af Destination Fyns styrkepositioner og prioriterede indsatsområder Det gode liv samt Mødemarkedet. Indsatsområdet Det gode liv har kvalitetssøgende og aktive par og familier som målgruppe. Via en målrettet satsning gennem business cases inden for indsatsområdet, er fokus rettet på tiltrækning af gæster inden for det gode liv værdier, herunder special interest aktiviteterne. Indsatsområdet Mødemarkedet sætter gennem en mødealliance fokus på tiltrækning af møder og konferencer til Fyn med fokus på mangfoldigheden i mødeproduktet kendetegnet ved store konferencesteder og unikke mødesteder med mulighed for særlige oplevelser, hvor Øhavscenteret Christiansminde vil markere sig som et interessant produkt i værdikæden. Regionalt og nationalt plan På regionalt plan korresponderer forsøgsprojektet ligeledes på bedste vis med det arbejde, der er igangsat i Østersøpartnerskabet (danske og tyske destinationer) gennem Interreg-projektet Nordens bedste resort for moderne aktiv kystferie (REACT), der satser på en aktivering af den indre Østersøs potentiale som aktiv ferie-område. Øhavscenter Christiansminde vil samtidig være i forlængelse af regeringens vækstplan for Dansk Turisme. Den sætter et nyt fokus på naturturismen i Danmark og herunder turismen omkring Østersøen. Øhavscenteret vil vise hvordan disse dele sammentænkes og nytænkes. Endvidere viser dette projekt et spændende samarbejde mellem offentlige initiativer og private investeringer. Dansk turisme har et stort udviklingspotentiale i et professionelt samarbejde mellem aktivitets- og oplevelsesvirksomheder og overnatningserhvervet. Udbuddet af pakkerejser eller samlede oplevelsespakker i Danmark viser i al tydelighed dette. Med dette forsøgsprojekt viser vi en ny vej for, hvordan en overnatningsvirksomhed som Hotel Christiansminde kan igangsætte dette samarbejde og på denne måde hjælpe mindre aktivitetsudbydere ind på markedet - til gavn for alle parter. ØHAVSCENTERETS BÆREDYGTIGHED OG INDPASNING I NATUR OG LANDSKAB Natur og Landskab Forsøgsprojektområdet ligger ned til Svendborg Sund med udsigt til Vindebyøre, Thurø og det nordligste Tåsinge. I den vestlige og den midterste del af området stiger terrænet, således at hotellet ligger ca. 8 til 18 m over havets overflade. På skråningerne omkring hotellet er der i dag etableret bede og græsplæner. En promenade mellem Christiansminde og Svendborg by bugter sig langs kysten ganske tæt på vandet. På strækningen findes enkelte bådebroer. Nord for promenaden stiger det skovklædte terræn stejlt. Skoven og skråningen giver promenaden en veldefineret profil og skaber et spændende forløb langs vandet. Øst for hotellet er terrænet fladt. Ned til vandet er der etableret sandstrand og høfder. Længere inde giver det flade terræn plads til boldbaner og andre rekreative anlæg. Stranden og boldbanerne adskilles af et beplantningsbælte. Projektområdet er beliggende inden for landskabskarakterområdet Kystforland/ Sundkysterne og kræver derfor særlig hensyntagen til bygningers indpasning i de landskabelige omgivelser og påvirkning af kystlandskabet. Der vil være særlig fokus på byggeriets skalaforhold, arkitektoniske udtryk, materialevalg samt bæredygtige løsninger. Bæredygtighed Øhavscenteret Christiansmindes (ØC) bæredygtighedsprofil ligger i direkte forlængelse af ØCs arkitektoniske hovedgreb, hvor anlægget vokser direkte ud af terrænet. Anlægget udformes organisk i naturens materialer respekterende landskabet og det omgivende terræn. Bygningsanlæggets synlige overflader bliver grønne/ træbelagte vandabsorberende tage, således at der etableres LAR-anlæg for de bebyggede arealer. De udvendige vægge udføres i giftfri varmebehandlede træbeklædninger, og bygningens bærende strukturer udformes i miljøvenlig beton som uorganisk og termisk stabiliserende materiale. Indvendige vægge tilstræbes udformet i Gamle Mursten, et sydfynsk produkt (genbrugsmateriale), der sikrer en meget fin Co2 profil og samtidig giver mulighed for helt særlige stoflige kvaliteter. Gulve udføres i bæredygtige danske træsorter samt uorganiske materialer i vådrum. ØC etableres som lavenergibyggeri i et bæredygtighedsniveau, så det vil kunne certificeres som et DGNB sølv- eller guldprojekt. Som lavenergibyggeri er der ikke tilslutningspligt for områdets naturgas, derfor bliver husets energikilde primært EL, der via varmepumpe og ventilationsgenindvinding sikrer husets opvarmning. Opvarmning og nedkøling af bygningen kan ligeledes ske via et havvandskølet slangeanlæg det tilkobles varmegenindvindingsanlægget. I sydfacadens markante glasarealer forventes indarbejdet semitransparente solceller, således at man både sikrer mod overophedning, reducerer refleksion og samtidig kan nyde den flotte udsigt over sundet. ØC arbejder generelt med lavenergi og vandbesparende løsninger på alle niveauer. På de udvendige belægningsområder arbejdes der med permeable belægningsopbygninger afsluttende i overflader i sten eller træ afhængig af funktionskrav. PROJEKTETS TILKNYTNING TIL TURISTMÆSSIGE AKTIVITETER, BÆREDYGTIGHED OG INDPASNING I LANDSKABET

13 13 Parkering Kunsthal Gaden Hotel- og konferancefaciliteter Ryggen Gryden Pladsen Udflugtshus Øen Lagunen Strandpark Øhavscenter Christiansminde Badebro Badestrand Turbådsbro SITUATIONSPLAN - 1:1250

14 14 ØHAVSCENTERET ER ET SAMLINGSPUNKT FOR FRILUFTS- OG FAMLILIELIV I DET SYDFYNSKE ØHAV

15 15 Christiansminde skoven Sø Isbad Øhavscenteret Udlejning Udlejning Pladsen Udlejning Boblebad Opholdsterrasse Lagune Udlejning Øen Boblebad Bænke ØHAVSCENTERET - ØEN, PLADSEN OG RYGGEN

16 16 PERSPEKTIV AF ØHAVSCENTERET SET FRA CHRISTIANSMINDESTIEN

17 SKOVENE OMKRING CHRISTIANSMINDE INDBYDER TIL FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 17

18 18 PERSPEKTIV AF ØHAVSCENTERET OG PLADSEN SET FRA CHRISTIANSMINDE STRANDPARK

19 CHRISTIANSMINDE STRANDPARK INDBYDER TIL AFSLAPNING, REKREATION OG FAMILIELIV 19

20

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd Hvide Sande 30. april 2014 Special Interest Tourism Teori og gode råd SIT-handicapturisme i Slettestrand. Billeder fra Feriecenter Slettestrand Agenda Lidt SIT-teori Hvorfor SIT? SIT-MTB i Slettestrand.

Læs mere

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark

Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark 5 hoteller 1200 senge, 70 konferencelokaler og 1400 gratis parkeringspladser Velkommen Nyborg har plads til alle og lidt til Når du vil mødes Fælles

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Dato Måned August 2012 13 Friluftsrådet bekendtgør, at Svendborg Kommune er valgt

Læs mere

www.hotelfaaborgfjord.dk KONFERENCE

www.hotelfaaborgfjord.dk KONFERENCE KONFERENCE & KURSUS Overrask jeres deltagere med en konference, hvor det faglige fokus er sat i en ramme af lys, luft og liv Hotel Faaborg Fjord er et 5-stjernet kursus- og konferencehotel med plads til

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst -[forside]- -[overmenu]- Lejligheder og værelser Lejligheder og værelser Naturperlen er en hyggelig landejendom med en fantastisk udsigt over den

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

De himmerlandske trætophuler

De himmerlandske trætophuler De himmerlandske trætophuler Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 01.02.00-P08-1-14 Ref.: Rita Mogensen

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

$%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#' !" #

$%&'$(#)%'*%+,%!+$,# -./)01#' ! # $%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#'!" # 2,'3.4$%+'/#'&,.'"&'#%'5%+',' *."3%+61#%(7'!8'#&+"($%(7,'-1&,))%+(%'%..%+999!"#$%&$'()*$*+'$,-$#+.*+.$%,/'+.$0,#+,$1$"'%#+.$.',22,#3$45$672$*+'$8'769&)$7.$-(%$,-$"0$

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud SYDDANMARK Aktiv tematurisme TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud Nyt dykkervrag på Sydfyn skal give flere dykkerturister 1 intro Tekst: Thomas Laursen

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Investering med bølgebrus

Investering med bølgebrus Sidste etape sidste chance! Investering med bølgebrus Dit Luxus-Fritidshus direkte ved Østersøen Flexibelt eget brug Bestil din personlige økonomiberegning Velkommen i Grömitz det største turistcentrum

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Tak for sidst til den kreative workshop 1374 idéer godt gået! Udvikling af stedbundne turismekoncepter

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Engelsk 2015. Datoer:

Engelsk 2015. Datoer: Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for London. Cambridge universitet består af flere colleges, der alle samlet kaldes Cambridge University.

Læs mere

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685 er en sprogrejse for dig fra 16 år, som gerne vil have nogle ugentlige aktiviteter og udflugter Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Den ultimative safarirejse til det uberørte Afrika! Tanzania Pemba Island

Den ultimative safarirejse til det uberørte Afrika! Tanzania Pemba Island Side 1 af 9 Den ultimative safarirejse til det uberørte Afrika! Tanzania Pemba Island Med baggrund i vore egne rejseerfaringer og oplevelser i Afrika, samt vort veludbyggede kontaktnet på det afrikanske

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere