Byen & Teknologien Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 7: Byen og Teknologien Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Forår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byen & Teknologien Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 7: Byen og Teknologien Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Forår 2013"

Transkript

1 Byen & Teknologien Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 7: Byen og Teknologien Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Forår 2013

2 INDLEDNING En ny bølge af digitale teknologier er skyllet ind over landet de seneste år. Både i form af dimser - fx smart phones og tablets - og i form af indhold til dimserne og til internettet generelt. Danskerne forbruger mere kultur samlet set og en større og større del af kulturforbruget er digital kultur. Det betyder dog ikke, at digital kultur erstatter den traditionelle kultur tværtimod er digital kultur med til at skabe yderligere kulturforbrug. Det har betydning for den måde, Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning (KFF) skal tænke, formidle og producere kultur- og fritidstilbud på. FORMÅL Handleplanen Byen og Teknologien tager udgangspunkt i Kultur- og Fritidspolitikken, først og fremmest i formuleringen om at KFF skal: øge tilstedeværelsen [af kultur] udenfor bygningerne i byens rum og via teknologiske platforme. PRINCIPPER FOR HANDLEPLANEN Asynkrone kultur- og fritidsoplevelser: Borgerne vil have mere kultur og tilgang til den uafhængigt at tid og rum. Eksempelvis er nettjenester som Netflix og Spotify - og også bibliotekernes netlydbog.dk, ereolen.dk og filmstriben.dk - stærkt voksende, idet de gør indholdet tilgængeligt 24/7/365 via alle dimser alle steder. Digitale kultur- og fritidstilbud skal tænkes asynkront; oplevelsen skal være til stede hos brugerne, når brugerne har brug for den, uanset tid og rum. Co-creation, samskabelse og crowdsurfing: KFFs vil understøtte samskabende og co-creative elementer - også digitalt - både ifht til selve udviklingen af digitalt indhold, men også når fysisk indhold skal digitaliseres. Den nyeste tendens er at sætte sine brugere sammen alene for skabelsens skyld; i denne konstellation, som er fri for organisationens (til tider ufleksible) dagsordener, opstår der produkter, som muligvis ellers ikke ville opstå og dermed udviklingsmuligheder, som ikke ellers ville være blevet opdaget. Tilgængelige data: Brugerne ønsker løsninger, som gør dem i stand til at få oplysninger om kultur- og fritidstilbud (også det, de ikke vidste, de gerne ville vide) på en overskuelig og individuelt tilpasset måde. Tendensen er, at både de københavnske kulturformidlingsplatforme, som fx ibyen og AOK og de internationale, som fx Tripadvisor, FourSquare og Yelp i højere grad bliver stærke spillere på kulturformidlingsmarkedet. KFFs data skal i højere grad gøres tilgængelige, så de kan anvendes af både interne og eksterne aktører og samtidig på en måde, der gør det muligt at personificere formidlingen for tredjepartsformidlere. Sociale medier og teknologier: Brugervurderinger og brugerkommentarer er retningsanvisende i fht. brugernes præferencer og ses integreret flere og flere steder. Brugervurderinger, brugerkommentarer og forskellige grader af at like / dislike bliver integreret flere og flere steder. et er dels at give andre brugere en pejling, dels at organisationen bag bliver klogere på sine produkter og egne blinde vinkler. Derfor skal KFF i højere grad tænke sociale teknologier ind i formidlingen af tilbud og sociale teknologier ind i KFFs digitale løsninger. Digitale lag og oplevelser: KFF skal understøtte udviklingen af digitale kulturlag i byens indre og ydre rum. Augmented Reality, podwalks, brugergenerede, digitale kulisser til teaterforestillingen, GPS-koordinerede 1

3 film etc. Digitale lag i byens rum - både de indendørs og de udendørs - har udviklet sig til en megatrend, som giver ekstra dimensioner til oplevelser byens rum i form af viden, nysgerrighed og noget så gammeldags som dannelse (som ikke længere er et fy-ord). Derudover er digitale lag let tilgængelige for brugerne 24/7. Viden og læring i nye digitale formater: Podcasts med radiomontagens elementer og apps, som visuelt fører én gennem universets skabelse er eksempler på, at viden og læring i større grad bliver tilgængelig i andre formater og rum end tidligere. Viden og læring bliver mere sanselig og rørbar; mere eksperimenterende og mindre dikterende. Den tendens skal KFF udvikle og understøtte i vores tilbud. Intuitive løsninger: Apps, hjemmesider, portaler etc. skal bare virke; man skal kunne finde rundt i dem, og de skal nærmest selv kunne finde ud af, hvad man leder efter, før man selv ved det. Tendensen er, at webdesigneren og data-arkitekten sættes i front og teknikerne retter ind. Derfor bliver usabilitytests også en del af driften uanset form og platform. Alt er i beta-version og tilrettes løbende og hastigt brugernes præferencer. Derfor skal det intuitive i højere grad løbende tænkes ind i KFFs digitale løsninger. Digitale kreative: København har en boblende undergrund af gamere, spiludviklere, app-udviklere etc. Deres virke skal understøttes og gives mulighedsrum for at kunne udfolde sig og dermed sikre Københavns fortsatte kreative udvikling og industri - også på den digitale side. Tendensen er, at jo bedre en by er til at nurse denne gruppe - fra de starter deres kreative løbebane til de springer ud som virksomhedsejere - jo bedre afkast får man. Det vil KFF understøtte. 2

4 INITIATIVER Byen & Teknologien indeholder følgende ti forslag til konkrete initiativer og bygger på: Digital FORMIDLING af eksisterende fysiske kultur- og fritidstilbud. Digitale KULTUROPLEVELSER, hvor oplevelsen kan foregå både hjemme, i byen og på farten. Digital INDDRAGELSE, hvor københavnerne får INDFLYDELSE på indhold og mulighed for at SAM- SKABE kultur, løsninger og projekter. GOOGLE TRANSLATE PÅ UDVALGTE KFF-PLATFORME At gøre udvalgte dele af KFFs webplatforme tilgængelige for ikke-dansk-talende/-læsende københavnere. Størstedelen af KFFs webplatforme er ikke tilgængelige på andre sprog end dansk hvilket gør, at KFFs kultur- og fritidstilbud ikke er lige tilgængelige for alle københavnere. KFFs institutioner får jævnligt henvendelser fra ikke-dansk-talende brugere ifht. bl.a. åbningstider og andre generelle informationer. Det indikerer, at der er stor interesse for at deltage i og gøre brug af KFFs tilbud, men at man som ikkedansktalende møder en sproglig barriere, som afskærer én fra deltagelse i kultur- og fritidslivet. Google Translate er et værktøj, mange bruger til at danne sig et overblik over indhold på et givent site noget at navigere ud fra. Man forventer altså ikke en korrekt eller præcis oversættelse, men at oversættelsen er forståelig. Samtidig er det et værktøj, der giver brugerne mulighed for at berige oversættelsen, så den over tid bliver mere præcis også kaldet crowdsourcing. Ved at arbejde mod en integration af Google Translate på (udvalgte) KFF webplatforme vil ikke-dansktalende borgere kunne præsenteres for en oversat udgave af websitet og derved få lettere adgang til KFFs kultur- og fritidstilbud. Dette skal ses som et supplement til den manuelle - og langt dyrere - oversættelse, der allerede foregår i mindre skala på fx bibliotek.kk.dk. På sigt i takt med at, Google Translate beriges med brugernes egne oversættelser - vil disse ressourcer med fordel kunne bruges mere redaktionelt og indholdsberigende. Erfaringer fra andre kommunale sites (Vordingborg Kommune fx) viser, at brugere tager positivt imod denne mulighed, og at de er bevidste om de forbehold, de nødvendigvis må tage i anvendelse af sådan en maskinoversættelse. Via Google Analytics er der mulighed for løbende at overvåge, hvor mange brugere, der anvender Google Translate-funktionen og til hvad, og dermed også rette ind efter fremtidige behov. Det anbefales, at arbejde hen mod en integration af Google Translate; at fokusere på engelsk som sprog og på at fokusere på retvisende oversættelser af forsideindhold, vigtige informationer og indhold generelt, som er relevant for ikke-dansktalende borgere. KFF arbejder hen mod en meningsfuld integration af Google Translate: Google Translate fungerer som en knap, brugeren trykker på på et givent website, hvorefter man vælger det sprog, man gerne vil oversætte til; forinden er man blevet gjort opmærksom på, at man derved præsenteres for en maskinoversat udgave af websitet. 3

5 Etablering af et midlertidigt taskforce med kompetencer indenfor It/KFFs webplatforme, crowdsourcing og engelsk oversættelse. Dette taskforce vil have til opgave dels at afklare hvilke udvalgte dele af KFFs platforme, der skal kunne læses af ikke-dansktalende københavnere; dels afgøre tempi i en interationsproces og dels kunne agere teknisk support i fht. selve integrationen og etablering af et crowd (enten internt eller eksternt eller i en blanding), så oversættelsen kickstartes. Økonomi: Indenfor KFFs eksisterende ramme. Ansvar: Sekretariat & Kommunikation Denne handling falder i tråd med handleplanen CPH International, behandlet på KFU 22. november

6 SUGBARE DATAFEEDS At øge muligheden for, at eksterne aktører kan synliggøre og udbrede information om kulturarrangementer, foreningsaktiviteter og basisinformationer om KFFs institutioner for byens borgere og gæster. 46,9 procent af kulturbrugerne benytter sig af AOK.dk, 40,8 procent af IByen.dk og 38,6 procent af søgemaskiner som fx Google, når de skal finde informationer om arrangementer i KFF. Der ligger altså et stort potentiale i at finde nye måder at pushe KFFs arrangementer og basisoplysninger på. Især når man tager i betragtning, at der ikke er skelnet mellem om man som bruger ved, hvad man søger eller om man har snublet over et tilbud. Derudover viser erfaringerne med kulturogfritids-app en, at der ikke fra et brugersynspunkt er incitament til at bruge en app udelukkende med kommunalt indhold. Desuden findes der i dag ikke et overblik over alle de foreningsaktiviteter især på idrætsområdet vi huser i KFF-regi. Initiativet indebærer, at KFF arbejder hen mod at datafeeds fx på kulturogfritid.kk.dk eller fremtidige platforme - gøres tilgængelige for eksterne formidlingsplatforme evt. i form af en databrønd. Altså at stille data til rådighed for hvem-der-måtte-være-intererreseret. Det vil betyde, at eksterne formidlingsaktører som fx AOK, Ibyen, Yelp, FourSquare, Tripadvisor etc. vil kunne suge arrangementer og basisinformationer om åbningstider og beliggenheder for KFFs institutioner og dermed give arrangementerne og institutionerne bedre og bredere formidlingsplatforme. Samtidig skal kulturaktører og foreninger, der afholder arrangementer i KFF-regi, have mulighed for selv at lægge arrangementer og løbende tilbud på kulturogfritid.kk.dk eller en fremtidig platform (eventuelt med en redaktionel mellemmand), og dermed på tilsvarende vis få adgang til bedre og bredere formidlingsplatforme. Økonomi Det indstilles, at der afsættes kr. til udvikling af løsning og serverplads og derefter kan driften foregå indenfor KFFs ramme. Tema: SUGBARE DATAFEEDS Ansvar: Sekretariat & Kommunikation 5

7 DIGITALE BEGRAVELSESPROTOKOLLER At gøre Københavns Stadsarkivs Begravelsesprotokoller tilgængelige digitalt Begravelsesprotokollerne er en kilde til oplysninger og viden om befolkningen i København i perioden 1805 til i dag. Materialet omfatter en tredjedel af den danske befolkning i perioden, og er et af Københavns Stadsarkivs mest anvendte arkivalier på læsesalen, i dag mest for slægtsforskere, men da protokollerne også indeholder oplysninger om dødsårsag m.m. vil en digitalisering give den fordel, at forskerne får helt nye muligheder for at anvende materialet ligesom vi har set det på forskningsprojekter med udgangspunkt i Projektet udbygger den digitale samling af historiske personregistreringer på nettet, som er startet med Politiets Registerblade hvor 1,4 mio. personregistreringer fra dækkende hele Københavns befolkning i perioden nu er digitaliseret ved hjælp af frivillig arbejdskraft og har brugere årligt. Den elektroniske læsesal på nettet har åbent 24/7, hvilket ses af brugernes anvendelsesgrad på som både i 2011 og 2012 havde over unikke brugere om året. Til sammenligning holder Stadsarkivets fysiske læsesal åbent timer om året og har besøg af ca brugere. Med en digitalisering af protokollerne vil vi ligeledes sikre de originale håndskrevne protokoller, som udsættes for slitage af brugerne. Stadsarkivets erfaringer med crowdsourcing gør os i stand til at samle et stort antal frivillige deltagere i projektet og lade dem transskribere oplysningerne i begravelsesprotokollerne og gemme dem i en database, som både rummer den berigende del, men også den forskningsmæssige del. Dette sker ved, at Stadsarkivet udvikler en web-applikation med tilhørende funktionalitet: Brugerdreven innovation i udviklingen af projektet gennem anvendelse af referencegrupper og superbrugere til design, prototyping og test. Integration af brugere i projektledelse med aftalte roller og ansvar. Web-understøttet interaktiv kommunikation mellem brugerne alene og mellem Stadsarkivet og brugerne gennem chat og forums. Udvikling af events og aktiviteter med og af samarbejdspartnere (fra se fx Prostitutionsturen hos baseret på registerbladene). Gennem inddragelse af nye teknologier (f.eks. geo-tagging) er det hensigten at skabe nye visuelle søgeog visningsmuligheder. 6

8 Økonomi Projektets samlede omkostninger er på ca kr. eks. udgifter til faste medarbejdere, som afholdes indenfor egen ramme. Københavns Stadsarkiv forventes at anvende et årsværk i 2 år og forventes at modtage 20 årsværk årligt fra frivillige brugere jf. erfaringerne fra Tema: DIGITALE BEGRAVELSESPROTOKOLLER Ansvar: Københavns Stadsarkiv, Kristian Bak 7

9 DIGITALE KORT At gøre de 732 ældste kort i Stadsarkivets Kortsamling tilgængelige i digitaliserede kopier. Der er stor interesse for gamle kort og Københavns Stadsarkiv har en enestående samling. I forlængelse af Geddes Eleverede Kort i 2011 og udviklingen af det oplevelsesunivers om 1700 tallets København se på De mest relevante dele er gjort tilgængelige på engelsk såvel på skrift som i lyd og det seneste tiltag er, at forlaget Systime udvikler en e-bog med digitalt uddannelsesmateriale til brug for historieundervisning og Københavner-ekskursioner til København. Geddes eleverede kort fra 1761 Stadsarkivet digitaliserer ca. 700 af de ældste kort i sine samlinger og en formidling på nettet med anvendelse af den viden, man har oparbejdet gennem arbejdet med Geddes kort, så det bl.a. bliver muligt at sammenligne datidens og nutidens topografi. Formidlingen vil også omfatte muligheden for at inddrage brugere med særlig interesse og viden til at indgå i beskrivelserne af de digitaliserede kort, og de københavnerfortællinger vi kan knytte til dem gennem crowdsourcing. Her anvender vi Stadsarkivets erfaringer fra Økonomi Projektets samlede omkostninger er på ca kr. eks. medarbejderløn til scanning af protokollerne (ca kr.), udarbejdelse af web-design og brugeranvendelighed (ca kr). Tema DIGITALE KORT Ansvar: Københavns Stadsarkiv, Kristian Bak 8

10 PULJE TIL DIGITALE KULTURLAG i BYENS RUM At skabe digitale lag af kultur i byens ydre og indre rum; på bygninger, monumenter, gade og stræder; på biblioteker, kulturhuse, svømmehaller etc. Digitale lag i form af fx podwalks, talende statuer, augmentet reality og projektioner er en megatrend på kulturområdet, men København er bagud selvom københavnerne og vores gæster er parate. Derudover er der stigende interesse for beriget viden om byen fx i form af byvandringer og i forhold til kulturturisme. Fokus er på samarbejde med eksterne aktører; kunstnere, digitale virksomheder, kreative iværksættere, som i samarbejde med KFFs institutioner kan ansøge om midler til at skabe digitale kulturlag i byen. Eksempler på digitale lag kunne være audio-walks, videoklip, billeder og lydklip knyttet til bestemte områder via GPS-tags eller QR-koder, billede- og projektioner på facader: Digitale lag af kultur, som enten kan oplyse, danne, belyse og/eller invitere til at bidrage eller interagere - som set i "Talende Skulpturer i København" fra True Stories Aps behandlet d. 6. dec på KFU eller Inside Out 2400 iscenesat af Kassandra Wellendorf og Hanne Lise Thomsen. Økonomi Tema PULJE TIL DIGITALE KULTURLAG i BYENS RUM Ansvar: Kultur- og Fritidsforvaltningen 9

11 POCKET WALL At øge borgernes deltagelse i udforskning og beskrivelse af København som by og demokratisere adgangen til de kulturelle ressourcer. Københavns Museums interaktive digitale formidlingsplatform VÆGGEN har gennem et par år i byrummet i København haft over 1.2 millioner individuelle brugere, som har åbnet og set over 8 millioner billeder fra Københavns historie og kultur, og selv bidraget med over 7000 nye fotos og et tilsvarende antal video- eller tekstkommentarer. VÆGGEN fungerer som en platform for udveksling mellem museet og borgerne og borgerne indbyrdes. Den skaber dialog og communities om emner fra graffiti, fattiggårde, skoler, fængsler, forelskelser m.v. En pocket wall app for smartphones og tablets, som folk selv bærer med sig, vil øge VÆGGENS spændvidde i byrummet. Ligesom VÆGGEN vil en pocket wall have en åben og intuitiv brugergrænseflade. Man kan vandre gennem Københavns cityscape i 2D/3D, åbne albums og ikke mindst vigtigt - bidrage med sine egne billeder. Når man åbner sin pocket wall app, lokaliseres cityscapet og anvenderen via gps og kompasfunktioner straks til det bestemte sted, man opholder sig i byen og de nye billeder, man tager glider straks ind på netop dette sted. Platforme som VÆGGEN og en pocket wall får ikke blot en bredere brugerkreds end traditionelle kulturelle tilbud. Det er også bredere, mere sammensatte emner, der tages op fra nutiden, fra det levede hverdagsliv, sociale og følelsesmæssige forhold, konfliktstof. Idet den er helt integreret med VÆGGEN og dennes billeddatabase, vil en pocket wall få langt større dybde og viden og forankring i de nye social networks, end kendte tilsvarende applikationer som London Street Museum. Økonomi En fuldt udviklet pocket wall anslås til 3.1 mio. kr. i udvikling og produktion, med en årlig drift på omkring kr., som afholdes indenfor museets ramme. Tema Post POCKET WALL Udvikling af teknologi Ansvar: Københavns Museum, Jette Sandahl 10

12 DET DIGITALE DEMOTEK At understøtte det kreative vækstlag digitalt og fysisk og derved styrke den første del af fødekæden fra kreativ til kreativ iværksætter. Unge mellem 15 og 34 udgør 39 procent af københavnerne og denne gruppe vil komme til at udgøre en større og større del af Københavns befolkning, viser befolkningsfremskrivningen. Heraf i særlig grad alt andet lige - det kreative vækstlag, som København, som hovedstad og storby, i særlig grad er beriget af. Demoteket er et midlertidigt finansieret undergrundsbibliotek, som på fire biblioteker understøtter det kreative københavnske vækstlag ved at udlåne fysiske materialer, skabt af den kreative undergrund, på lige fod med andre biblioteksmaterialer. Samlingen består af zines, demo-plader/bånd/cd er, tøj, billeder, malerier, digtsamlinger og graphic novels fordelt på fire biblioteker. Vækstlagets interesse for en videreførelse og udvidelse af Demoteket udfordres imidlertid af følgende: 1) Demoteket er en fysisk størrelse placeret på fire biblioteker. Det gør Demoteksmaterialerne svært tilgængelige for målgruppen, som er vant med at arbejde asynkront uafhængigt af tid og sted -, men til gengæld gør materialerne tilgængelige for biblioteksbrugere generelt. 2) Der er et kollaborativt potentiale, som Demotekets nuværende form ikke kan rumme, da der ikke er mulighed for frit at samarbejde om værker samt dele og videreudvikle sine idéer og sit håndværk. Det Digitale Demotek er en videreudvikling af Demotekskonceptet, så det i højere grad understøtter det kulturelle vækstlag. Det Digitale Demotek fokuserer på det samskabende/kollaborative potentiale og forbinder den digitale verden med den fysiske produktion og de fysiske såvel som digitale udlån. Initiativet indebærer: Etablering af Dead Drops i København USB-sticks placeret offentlig tilgængelige steder i byen, som kan tilgås af alle, og hvor kunstnere kan udveksle værker med andre. Dead Drops er et internationalt netværk. Udvikling af en Demoteksplatform, hvor kreative aktører kan samskabe kunstværker fx film, tekster eller grafik - som bliver lagt på Demotekets hjemmeside, Facebooksite og/eller fysisk produceret (fx på Copenhagen FabLab) og indgår i den fysiske Demotekssamling til offentlig udlån. Samtidig virker platformen som et udstillingsvindue for både fysiske og virtuelle Demoteksmaterialer. 11

13 Udbredelse og/eller skalering af Demoteks-konceptet, herunder organisatorisk forankring og permanent finansieringsmodel. Pt. er der kun fire deltagende biblioteker, der bærer udgiften til drift af Demoteket, hvilket gør Demoteket sårbart i forhold til prioriteringer lokalt og dels det uhensigtsmæssige i, at fire kulturenheder bærer udgifterne alene. Økonomi Tema DET DIGITALE DEMOTEK Ansvar: Demoteket og Ungekulturkonsulenten 12

14 PROJEKTSPACE Bedre projektrådgivning til unge bl.a. ved hjælp af digitale værktøjer. ProjectSpace er opstået på baggrund af ønsket om flere og bedre muligheder for rådgivning til unge Projektmagere og formålet er at skabe flere og bedre muligheder for unge projektmagere Projektspace er et projekt under KulturMetropolØresund (KMØ) med deltagelse fra 11 kommuner. Københavns Kommune (Nana Friis- Madsen, Kraftwerket) har projektledelsen og projektet løber til og med En del af Projektspace er virtuel projektrådgivning i form af en projektmagerplatform knyttet til fysisk projektrådgivning. Udkast til ProjektSpace s visuelle identitet ProjektSpace s virtuelle projektmagerplatform vil gøre afstanden mellem unge, spirende projektmagere og relevante ansatte i de 11 respektive kommuner mindre. Samtidig vil platformen rumme projektværktøjer fra A-Z. ProjektSpace er henvendt til projektmagere, fra gymnasiealderen og op til slutningen af tyverne. Dette vil give unge projektmagere en nem måde at komme i kontakt med kommunen, få rådgivning og sparring, men også at udveksle viden med hinanden. Initiativet vil arbejde mod at formidle ProjektSpace-platformen igennem KFFs og KKs øvrige platforme, hvor det kunne have relevans fx på og men også på sigt at kunne integrere ProjektSpace-platformen i nye platforme. Økonomi Der er afsat midler indenfor KFFs ramme til ProjektSpace. Ansvar: Nana Friis-Madsen, KraftWerket 13

15 SOCIALE MEDIER OG TEKNOLOGIER Afklare, hvordan KFF kan bruge sociale medier i formidlingen af tilbud og arrangementer og sociale teknologier som retningsanvisende i forhold til selve indholdsskabelsen. 52 procent af danskerne bruger sociale medier i deres fritid, viser Danskernes Kulturvaneundersøgelse. Dertil viser KFFs egen Panelundersøgelse om Digitalisering fra 2010, at mange orienterer sig om kultur- og fritidstilbud via word of mouth altså via venner. Dette indikerer, at der er et stort potentiale for formidling af KFFs aktiviteter på sociale medier. Især i fht. de kultur- og fritidstilbud, man ikke vidste, man ville finde interessant. Sociale medier kan altså gøre det nemt at snuble over nye kultur- og fritidstilbud. Danskernes Kulturvaneundersøgelse viste også, at indholdsindikation i form af fx brugerratings og anmeldelser er en ny tendens, man skal forholde sig til som indholdsproducent. Dette ville kunne hjælpe KFF med at skabe interessante og vedkommende kultur- og fritidstilbud. Pt. er langt de fleste af KFFs institutioner aktive på sociale medier i større eller mindre grad, men der efterspørges mere viden udi kunsten sociale medier: Det at bevæge sig fra envejskommunikation til dialog og samtale hvordan gør man det? Hvordan engagerer man sine fans og følgere? Og hvordan måler man succes på sociale medier? Fokus i dette initiativ er dels på kompetenceudvikling af medarbejdere og dels på afdækning af, hvor KFF kan bruge sociale teknologier som indholdsindikatorer: Kompetenceudvikling af kommunikationsmedarbejdere og andre KFF-medarbejdere med fokus på sociale medier; Netværk for sociale medier i KFF et nyetableret KFF-netværk med repræsentation fra snart sagt alle KFFs enheder - vil de næste to år sætte fokus på sociale medier. Der fokuseres på vidensudveksling medarbejderne imellem, diskussion af og sparring på konkrete KFF-cases og eksterne input. Integration af sociale teknologier på KFFs webplatforme; Der nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave at afdække, hvor det vil give mening at integrere sociale teknologier i fht KFFs webplatforme kulturogfritid.kk.dk eller bibliotek.kk.dk fx. når KFF skal 1) retningsbestemme kulturindhold og 2) formidle indhold og 3) give brugere mulighed for selv at skabe indhold/ideer til indhold. Økonomi Afholdes indenfor egen ramme. Ansvar: Ungekulturkonsulenten, Servicecentret og Sekretariat & Kommunikation 14

16 DIGITAL KULTUR I TABLETFORMAT At udvikle digitale tilbud og services til tabletformatet. Danskernes Kulturvaneundersøgelse 2012 viser, at 1 ud af 10 danskere ejer en tablet især ældre borgere og børnefamilier er overraskende højt repræsenteret. 19 % bruger tablets i fritiden til bl.a. surfing og informationssøgning. Samme undersøgelse viser dog også, at danskerne ikke bruger tablets meget anderledes end en computer og dermed ikke udnytter tabletformatets potentialer. Fx ved at anvende beriget litteratur som et interaktivt, digitalt læringsrum; fx ved at bruge kreative redskaber som tegneprogrammer og kollaborative spil; og fx ved at gennemføre Digital Københavner-aktiviteter som e-boks m.v. Det indikerer, at der for KFF er et stort potentiale for at udvikle tilbud og services, så de i højere grad imødekommer borgernes brug af tablets og samtidig inspirerer borgerne til en yderligere brug af tabletformatet. Indsatsen handler om at øge KFFs strategiske fokus på og muligheder for at udvikle digital kultur og digital kulturformidling: - Strategisk fokus på digital kultur; Arbejdsgruppe bestående af institutionsledere og medarbejdere, som identificerer udviklingspotentialer og konkrete handlinger ift. tabletformatets potentialer. Økonomi: Afholdes indenfor egen ramme. Ansvar: Børne- og Ungekulturkonsulenterne i samarbejde med Servicecentret 15

17 SAMLET BUDGET FOR HANDLEPLANENS INITIATIVER (i 1000 kr) INITIATIV GOOGLE TRANSLATE PÅ UDVALGTE KFF-PLATFORME SUGBARE DATAFEEDS DIGITALE BEGRAVELSESPROTOKOLLER DIGITALE KORT PULJE TIL DIGITALE KULTURLAG i BYENS RUM POCKET WALL DET DIGITALE DEMOTEK PROJEKTSPACE SOCIALE MEDIER OG TEKNOLOGIER DIGITAL KULTUR I TABLETFORMAT I ALT

18 PROCES BAG HANDLEPLANEN Bag handleplanen står en projektgruppe bestående af ServiceCenteret/Support og Analyse (Tovholder Tenna Weng Pedersen), Valby Kultur (Lars Becher) og Stadsarkivet (Mads Neuhardt). Handleplanen er skabt på baggrund af input fra KFFs institutioner på workshop (deltagere fra Stadsarkivet, Kulturanstalten, Planlægning, Amagerbro Kultur, Biblioteksfaglig Afdeling, Team Bade, Kulturhuset Islands Brygge, VerdensKulturCentret, Sekretariat & Kommunikation, Kultur Nord/Sokkelundlille, Kraftwerket, Integration & Fritid, Amager Kulturpunkt, Blågården og Valby Kultur), forskellige digitale kulturaktører og - nøglepersoner med erfaring med digital kulturskabelse, og kvalificeret dels ved hjælp af intern faglig sparring og viden dels fra institutionerne og dels fra forvaltningen og KS. Data fra Danskernes Kulturvaner 2012, KFFs digitaliseringsundersøgelse fra 2010 og KFFs undersøgelse fra 2012 med fokus på, hvor københavnerne finder information om kultur har ydermere hjulpet med at kvalificere handlingerne. Men også med udgangspunkt i målgruppetænkning, afvejning af smal kultur/breddekultur dvs. en afvejning af hvor mange, der får gavn af initiativet vs. initiativets potentiale til at udvikle kulturudbuddet på sigt. 17

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Resultater af den tillidsbaserede organisation

Resultater af den tillidsbaserede organisation KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation Bilag 2: Resultater af den tillidsbaserede organisation Kultur- og Fritidsforvaltningen har arbejdet med tillid i mange år

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Den Åbne skole. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen

Den Åbne skole. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen Den Åbne skole Børne- og Ungdomsforvaltningen Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen Baggrund Hvilke muligheder giver det omkringliggende landskab? Stort potentiale som kalder

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere