Byen & Teknologien Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 7: Byen og Teknologien Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Forår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byen & Teknologien Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 7: Byen og Teknologien Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Forår 2013"

Transkript

1 Byen & Teknologien Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 7: Byen og Teknologien Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Forår 2013

2 INDLEDNING En ny bølge af digitale teknologier er skyllet ind over landet de seneste år. Både i form af dimser - fx smart phones og tablets - og i form af indhold til dimserne og til internettet generelt. Danskerne forbruger mere kultur samlet set og en større og større del af kulturforbruget er digital kultur. Det betyder dog ikke, at digital kultur erstatter den traditionelle kultur tværtimod er digital kultur med til at skabe yderligere kulturforbrug. Det har betydning for den måde, Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning (KFF) skal tænke, formidle og producere kultur- og fritidstilbud på. FORMÅL Handleplanen Byen og Teknologien tager udgangspunkt i Kultur- og Fritidspolitikken, først og fremmest i formuleringen om at KFF skal: øge tilstedeværelsen [af kultur] udenfor bygningerne i byens rum og via teknologiske platforme. PRINCIPPER FOR HANDLEPLANEN Asynkrone kultur- og fritidsoplevelser: Borgerne vil have mere kultur og tilgang til den uafhængigt at tid og rum. Eksempelvis er nettjenester som Netflix og Spotify - og også bibliotekernes netlydbog.dk, ereolen.dk og filmstriben.dk - stærkt voksende, idet de gør indholdet tilgængeligt 24/7/365 via alle dimser alle steder. Digitale kultur- og fritidstilbud skal tænkes asynkront; oplevelsen skal være til stede hos brugerne, når brugerne har brug for den, uanset tid og rum. Co-creation, samskabelse og crowdsurfing: KFFs vil understøtte samskabende og co-creative elementer - også digitalt - både ifht til selve udviklingen af digitalt indhold, men også når fysisk indhold skal digitaliseres. Den nyeste tendens er at sætte sine brugere sammen alene for skabelsens skyld; i denne konstellation, som er fri for organisationens (til tider ufleksible) dagsordener, opstår der produkter, som muligvis ellers ikke ville opstå og dermed udviklingsmuligheder, som ikke ellers ville være blevet opdaget. Tilgængelige data: Brugerne ønsker løsninger, som gør dem i stand til at få oplysninger om kultur- og fritidstilbud (også det, de ikke vidste, de gerne ville vide) på en overskuelig og individuelt tilpasset måde. Tendensen er, at både de københavnske kulturformidlingsplatforme, som fx ibyen og AOK og de internationale, som fx Tripadvisor, FourSquare og Yelp i højere grad bliver stærke spillere på kulturformidlingsmarkedet. KFFs data skal i højere grad gøres tilgængelige, så de kan anvendes af både interne og eksterne aktører og samtidig på en måde, der gør det muligt at personificere formidlingen for tredjepartsformidlere. Sociale medier og teknologier: Brugervurderinger og brugerkommentarer er retningsanvisende i fht. brugernes præferencer og ses integreret flere og flere steder. Brugervurderinger, brugerkommentarer og forskellige grader af at like / dislike bliver integreret flere og flere steder. et er dels at give andre brugere en pejling, dels at organisationen bag bliver klogere på sine produkter og egne blinde vinkler. Derfor skal KFF i højere grad tænke sociale teknologier ind i formidlingen af tilbud og sociale teknologier ind i KFFs digitale løsninger. Digitale lag og oplevelser: KFF skal understøtte udviklingen af digitale kulturlag i byens indre og ydre rum. Augmented Reality, podwalks, brugergenerede, digitale kulisser til teaterforestillingen, GPS-koordinerede 1

3 film etc. Digitale lag i byens rum - både de indendørs og de udendørs - har udviklet sig til en megatrend, som giver ekstra dimensioner til oplevelser byens rum i form af viden, nysgerrighed og noget så gammeldags som dannelse (som ikke længere er et fy-ord). Derudover er digitale lag let tilgængelige for brugerne 24/7. Viden og læring i nye digitale formater: Podcasts med radiomontagens elementer og apps, som visuelt fører én gennem universets skabelse er eksempler på, at viden og læring i større grad bliver tilgængelig i andre formater og rum end tidligere. Viden og læring bliver mere sanselig og rørbar; mere eksperimenterende og mindre dikterende. Den tendens skal KFF udvikle og understøtte i vores tilbud. Intuitive løsninger: Apps, hjemmesider, portaler etc. skal bare virke; man skal kunne finde rundt i dem, og de skal nærmest selv kunne finde ud af, hvad man leder efter, før man selv ved det. Tendensen er, at webdesigneren og data-arkitekten sættes i front og teknikerne retter ind. Derfor bliver usabilitytests også en del af driften uanset form og platform. Alt er i beta-version og tilrettes løbende og hastigt brugernes præferencer. Derfor skal det intuitive i højere grad løbende tænkes ind i KFFs digitale løsninger. Digitale kreative: København har en boblende undergrund af gamere, spiludviklere, app-udviklere etc. Deres virke skal understøttes og gives mulighedsrum for at kunne udfolde sig og dermed sikre Københavns fortsatte kreative udvikling og industri - også på den digitale side. Tendensen er, at jo bedre en by er til at nurse denne gruppe - fra de starter deres kreative løbebane til de springer ud som virksomhedsejere - jo bedre afkast får man. Det vil KFF understøtte. 2

4 INITIATIVER Byen & Teknologien indeholder følgende ti forslag til konkrete initiativer og bygger på: Digital FORMIDLING af eksisterende fysiske kultur- og fritidstilbud. Digitale KULTUROPLEVELSER, hvor oplevelsen kan foregå både hjemme, i byen og på farten. Digital INDDRAGELSE, hvor københavnerne får INDFLYDELSE på indhold og mulighed for at SAM- SKABE kultur, løsninger og projekter. GOOGLE TRANSLATE PÅ UDVALGTE KFF-PLATFORME At gøre udvalgte dele af KFFs webplatforme tilgængelige for ikke-dansk-talende/-læsende københavnere. Størstedelen af KFFs webplatforme er ikke tilgængelige på andre sprog end dansk hvilket gør, at KFFs kultur- og fritidstilbud ikke er lige tilgængelige for alle københavnere. KFFs institutioner får jævnligt henvendelser fra ikke-dansk-talende brugere ifht. bl.a. åbningstider og andre generelle informationer. Det indikerer, at der er stor interesse for at deltage i og gøre brug af KFFs tilbud, men at man som ikkedansktalende møder en sproglig barriere, som afskærer én fra deltagelse i kultur- og fritidslivet. Google Translate er et værktøj, mange bruger til at danne sig et overblik over indhold på et givent site noget at navigere ud fra. Man forventer altså ikke en korrekt eller præcis oversættelse, men at oversættelsen er forståelig. Samtidig er det et værktøj, der giver brugerne mulighed for at berige oversættelsen, så den over tid bliver mere præcis også kaldet crowdsourcing. Ved at arbejde mod en integration af Google Translate på (udvalgte) KFF webplatforme vil ikke-dansktalende borgere kunne præsenteres for en oversat udgave af websitet og derved få lettere adgang til KFFs kultur- og fritidstilbud. Dette skal ses som et supplement til den manuelle - og langt dyrere - oversættelse, der allerede foregår i mindre skala på fx bibliotek.kk.dk. På sigt i takt med at, Google Translate beriges med brugernes egne oversættelser - vil disse ressourcer med fordel kunne bruges mere redaktionelt og indholdsberigende. Erfaringer fra andre kommunale sites (Vordingborg Kommune fx) viser, at brugere tager positivt imod denne mulighed, og at de er bevidste om de forbehold, de nødvendigvis må tage i anvendelse af sådan en maskinoversættelse. Via Google Analytics er der mulighed for løbende at overvåge, hvor mange brugere, der anvender Google Translate-funktionen og til hvad, og dermed også rette ind efter fremtidige behov. Det anbefales, at arbejde hen mod en integration af Google Translate; at fokusere på engelsk som sprog og på at fokusere på retvisende oversættelser af forsideindhold, vigtige informationer og indhold generelt, som er relevant for ikke-dansktalende borgere. KFF arbejder hen mod en meningsfuld integration af Google Translate: Google Translate fungerer som en knap, brugeren trykker på på et givent website, hvorefter man vælger det sprog, man gerne vil oversætte til; forinden er man blevet gjort opmærksom på, at man derved præsenteres for en maskinoversat udgave af websitet. 3

5 Etablering af et midlertidigt taskforce med kompetencer indenfor It/KFFs webplatforme, crowdsourcing og engelsk oversættelse. Dette taskforce vil have til opgave dels at afklare hvilke udvalgte dele af KFFs platforme, der skal kunne læses af ikke-dansktalende københavnere; dels afgøre tempi i en interationsproces og dels kunne agere teknisk support i fht. selve integrationen og etablering af et crowd (enten internt eller eksternt eller i en blanding), så oversættelsen kickstartes. Økonomi: Indenfor KFFs eksisterende ramme. Ansvar: Sekretariat & Kommunikation Denne handling falder i tråd med handleplanen CPH International, behandlet på KFU 22. november

6 SUGBARE DATAFEEDS At øge muligheden for, at eksterne aktører kan synliggøre og udbrede information om kulturarrangementer, foreningsaktiviteter og basisinformationer om KFFs institutioner for byens borgere og gæster. 46,9 procent af kulturbrugerne benytter sig af AOK.dk, 40,8 procent af IByen.dk og 38,6 procent af søgemaskiner som fx Google, når de skal finde informationer om arrangementer i KFF. Der ligger altså et stort potentiale i at finde nye måder at pushe KFFs arrangementer og basisoplysninger på. Især når man tager i betragtning, at der ikke er skelnet mellem om man som bruger ved, hvad man søger eller om man har snublet over et tilbud. Derudover viser erfaringerne med kulturogfritids-app en, at der ikke fra et brugersynspunkt er incitament til at bruge en app udelukkende med kommunalt indhold. Desuden findes der i dag ikke et overblik over alle de foreningsaktiviteter især på idrætsområdet vi huser i KFF-regi. Initiativet indebærer, at KFF arbejder hen mod at datafeeds fx på kulturogfritid.kk.dk eller fremtidige platforme - gøres tilgængelige for eksterne formidlingsplatforme evt. i form af en databrønd. Altså at stille data til rådighed for hvem-der-måtte-være-intererreseret. Det vil betyde, at eksterne formidlingsaktører som fx AOK, Ibyen, Yelp, FourSquare, Tripadvisor etc. vil kunne suge arrangementer og basisinformationer om åbningstider og beliggenheder for KFFs institutioner og dermed give arrangementerne og institutionerne bedre og bredere formidlingsplatforme. Samtidig skal kulturaktører og foreninger, der afholder arrangementer i KFF-regi, have mulighed for selv at lægge arrangementer og løbende tilbud på kulturogfritid.kk.dk eller en fremtidig platform (eventuelt med en redaktionel mellemmand), og dermed på tilsvarende vis få adgang til bedre og bredere formidlingsplatforme. Økonomi Det indstilles, at der afsættes kr. til udvikling af løsning og serverplads og derefter kan driften foregå indenfor KFFs ramme. Tema: SUGBARE DATAFEEDS Ansvar: Sekretariat & Kommunikation 5

7 DIGITALE BEGRAVELSESPROTOKOLLER At gøre Københavns Stadsarkivs Begravelsesprotokoller tilgængelige digitalt Begravelsesprotokollerne er en kilde til oplysninger og viden om befolkningen i København i perioden 1805 til i dag. Materialet omfatter en tredjedel af den danske befolkning i perioden, og er et af Københavns Stadsarkivs mest anvendte arkivalier på læsesalen, i dag mest for slægtsforskere, men da protokollerne også indeholder oplysninger om dødsårsag m.m. vil en digitalisering give den fordel, at forskerne får helt nye muligheder for at anvende materialet ligesom vi har set det på forskningsprojekter med udgangspunkt i Projektet udbygger den digitale samling af historiske personregistreringer på nettet, som er startet med Politiets Registerblade hvor 1,4 mio. personregistreringer fra dækkende hele Københavns befolkning i perioden nu er digitaliseret ved hjælp af frivillig arbejdskraft og har brugere årligt. Den elektroniske læsesal på nettet har åbent 24/7, hvilket ses af brugernes anvendelsesgrad på som både i 2011 og 2012 havde over unikke brugere om året. Til sammenligning holder Stadsarkivets fysiske læsesal åbent timer om året og har besøg af ca brugere. Med en digitalisering af protokollerne vil vi ligeledes sikre de originale håndskrevne protokoller, som udsættes for slitage af brugerne. Stadsarkivets erfaringer med crowdsourcing gør os i stand til at samle et stort antal frivillige deltagere i projektet og lade dem transskribere oplysningerne i begravelsesprotokollerne og gemme dem i en database, som både rummer den berigende del, men også den forskningsmæssige del. Dette sker ved, at Stadsarkivet udvikler en web-applikation med tilhørende funktionalitet: Brugerdreven innovation i udviklingen af projektet gennem anvendelse af referencegrupper og superbrugere til design, prototyping og test. Integration af brugere i projektledelse med aftalte roller og ansvar. Web-understøttet interaktiv kommunikation mellem brugerne alene og mellem Stadsarkivet og brugerne gennem chat og forums. Udvikling af events og aktiviteter med og af samarbejdspartnere (fra se fx Prostitutionsturen hos baseret på registerbladene). Gennem inddragelse af nye teknologier (f.eks. geo-tagging) er det hensigten at skabe nye visuelle søgeog visningsmuligheder. 6

8 Økonomi Projektets samlede omkostninger er på ca kr. eks. udgifter til faste medarbejdere, som afholdes indenfor egen ramme. Københavns Stadsarkiv forventes at anvende et årsværk i 2 år og forventes at modtage 20 årsværk årligt fra frivillige brugere jf. erfaringerne fra Tema: DIGITALE BEGRAVELSESPROTOKOLLER Ansvar: Københavns Stadsarkiv, Kristian Bak 7

9 DIGITALE KORT At gøre de 732 ældste kort i Stadsarkivets Kortsamling tilgængelige i digitaliserede kopier. Der er stor interesse for gamle kort og Københavns Stadsarkiv har en enestående samling. I forlængelse af Geddes Eleverede Kort i 2011 og udviklingen af det oplevelsesunivers om 1700 tallets København se på De mest relevante dele er gjort tilgængelige på engelsk såvel på skrift som i lyd og det seneste tiltag er, at forlaget Systime udvikler en e-bog med digitalt uddannelsesmateriale til brug for historieundervisning og Københavner-ekskursioner til København. Geddes eleverede kort fra 1761 Stadsarkivet digitaliserer ca. 700 af de ældste kort i sine samlinger og en formidling på nettet med anvendelse af den viden, man har oparbejdet gennem arbejdet med Geddes kort, så det bl.a. bliver muligt at sammenligne datidens og nutidens topografi. Formidlingen vil også omfatte muligheden for at inddrage brugere med særlig interesse og viden til at indgå i beskrivelserne af de digitaliserede kort, og de københavnerfortællinger vi kan knytte til dem gennem crowdsourcing. Her anvender vi Stadsarkivets erfaringer fra Økonomi Projektets samlede omkostninger er på ca kr. eks. medarbejderløn til scanning af protokollerne (ca kr.), udarbejdelse af web-design og brugeranvendelighed (ca kr). Tema DIGITALE KORT Ansvar: Københavns Stadsarkiv, Kristian Bak 8

10 PULJE TIL DIGITALE KULTURLAG i BYENS RUM At skabe digitale lag af kultur i byens ydre og indre rum; på bygninger, monumenter, gade og stræder; på biblioteker, kulturhuse, svømmehaller etc. Digitale lag i form af fx podwalks, talende statuer, augmentet reality og projektioner er en megatrend på kulturområdet, men København er bagud selvom københavnerne og vores gæster er parate. Derudover er der stigende interesse for beriget viden om byen fx i form af byvandringer og i forhold til kulturturisme. Fokus er på samarbejde med eksterne aktører; kunstnere, digitale virksomheder, kreative iværksættere, som i samarbejde med KFFs institutioner kan ansøge om midler til at skabe digitale kulturlag i byen. Eksempler på digitale lag kunne være audio-walks, videoklip, billeder og lydklip knyttet til bestemte områder via GPS-tags eller QR-koder, billede- og projektioner på facader: Digitale lag af kultur, som enten kan oplyse, danne, belyse og/eller invitere til at bidrage eller interagere - som set i "Talende Skulpturer i København" fra True Stories Aps behandlet d. 6. dec på KFU eller Inside Out 2400 iscenesat af Kassandra Wellendorf og Hanne Lise Thomsen. Økonomi Tema PULJE TIL DIGITALE KULTURLAG i BYENS RUM Ansvar: Kultur- og Fritidsforvaltningen 9

11 POCKET WALL At øge borgernes deltagelse i udforskning og beskrivelse af København som by og demokratisere adgangen til de kulturelle ressourcer. Københavns Museums interaktive digitale formidlingsplatform VÆGGEN har gennem et par år i byrummet i København haft over 1.2 millioner individuelle brugere, som har åbnet og set over 8 millioner billeder fra Københavns historie og kultur, og selv bidraget med over 7000 nye fotos og et tilsvarende antal video- eller tekstkommentarer. VÆGGEN fungerer som en platform for udveksling mellem museet og borgerne og borgerne indbyrdes. Den skaber dialog og communities om emner fra graffiti, fattiggårde, skoler, fængsler, forelskelser m.v. En pocket wall app for smartphones og tablets, som folk selv bærer med sig, vil øge VÆGGENS spændvidde i byrummet. Ligesom VÆGGEN vil en pocket wall have en åben og intuitiv brugergrænseflade. Man kan vandre gennem Københavns cityscape i 2D/3D, åbne albums og ikke mindst vigtigt - bidrage med sine egne billeder. Når man åbner sin pocket wall app, lokaliseres cityscapet og anvenderen via gps og kompasfunktioner straks til det bestemte sted, man opholder sig i byen og de nye billeder, man tager glider straks ind på netop dette sted. Platforme som VÆGGEN og en pocket wall får ikke blot en bredere brugerkreds end traditionelle kulturelle tilbud. Det er også bredere, mere sammensatte emner, der tages op fra nutiden, fra det levede hverdagsliv, sociale og følelsesmæssige forhold, konfliktstof. Idet den er helt integreret med VÆGGEN og dennes billeddatabase, vil en pocket wall få langt større dybde og viden og forankring i de nye social networks, end kendte tilsvarende applikationer som London Street Museum. Økonomi En fuldt udviklet pocket wall anslås til 3.1 mio. kr. i udvikling og produktion, med en årlig drift på omkring kr., som afholdes indenfor museets ramme. Tema Post POCKET WALL Udvikling af teknologi Ansvar: Københavns Museum, Jette Sandahl 10

12 DET DIGITALE DEMOTEK At understøtte det kreative vækstlag digitalt og fysisk og derved styrke den første del af fødekæden fra kreativ til kreativ iværksætter. Unge mellem 15 og 34 udgør 39 procent af københavnerne og denne gruppe vil komme til at udgøre en større og større del af Københavns befolkning, viser befolkningsfremskrivningen. Heraf i særlig grad alt andet lige - det kreative vækstlag, som København, som hovedstad og storby, i særlig grad er beriget af. Demoteket er et midlertidigt finansieret undergrundsbibliotek, som på fire biblioteker understøtter det kreative københavnske vækstlag ved at udlåne fysiske materialer, skabt af den kreative undergrund, på lige fod med andre biblioteksmaterialer. Samlingen består af zines, demo-plader/bånd/cd er, tøj, billeder, malerier, digtsamlinger og graphic novels fordelt på fire biblioteker. Vækstlagets interesse for en videreførelse og udvidelse af Demoteket udfordres imidlertid af følgende: 1) Demoteket er en fysisk størrelse placeret på fire biblioteker. Det gør Demoteksmaterialerne svært tilgængelige for målgruppen, som er vant med at arbejde asynkront uafhængigt af tid og sted -, men til gengæld gør materialerne tilgængelige for biblioteksbrugere generelt. 2) Der er et kollaborativt potentiale, som Demotekets nuværende form ikke kan rumme, da der ikke er mulighed for frit at samarbejde om værker samt dele og videreudvikle sine idéer og sit håndværk. Det Digitale Demotek er en videreudvikling af Demotekskonceptet, så det i højere grad understøtter det kulturelle vækstlag. Det Digitale Demotek fokuserer på det samskabende/kollaborative potentiale og forbinder den digitale verden med den fysiske produktion og de fysiske såvel som digitale udlån. Initiativet indebærer: Etablering af Dead Drops i København USB-sticks placeret offentlig tilgængelige steder i byen, som kan tilgås af alle, og hvor kunstnere kan udveksle værker med andre. Dead Drops er et internationalt netværk. Udvikling af en Demoteksplatform, hvor kreative aktører kan samskabe kunstværker fx film, tekster eller grafik - som bliver lagt på Demotekets hjemmeside, Facebooksite og/eller fysisk produceret (fx på Copenhagen FabLab) og indgår i den fysiske Demotekssamling til offentlig udlån. Samtidig virker platformen som et udstillingsvindue for både fysiske og virtuelle Demoteksmaterialer. 11

13 Udbredelse og/eller skalering af Demoteks-konceptet, herunder organisatorisk forankring og permanent finansieringsmodel. Pt. er der kun fire deltagende biblioteker, der bærer udgiften til drift af Demoteket, hvilket gør Demoteket sårbart i forhold til prioriteringer lokalt og dels det uhensigtsmæssige i, at fire kulturenheder bærer udgifterne alene. Økonomi Tema DET DIGITALE DEMOTEK Ansvar: Demoteket og Ungekulturkonsulenten 12

14 PROJEKTSPACE Bedre projektrådgivning til unge bl.a. ved hjælp af digitale værktøjer. ProjectSpace er opstået på baggrund af ønsket om flere og bedre muligheder for rådgivning til unge Projektmagere og formålet er at skabe flere og bedre muligheder for unge projektmagere Projektspace er et projekt under KulturMetropolØresund (KMØ) med deltagelse fra 11 kommuner. Københavns Kommune (Nana Friis- Madsen, Kraftwerket) har projektledelsen og projektet løber til og med En del af Projektspace er virtuel projektrådgivning i form af en projektmagerplatform knyttet til fysisk projektrådgivning. Udkast til ProjektSpace s visuelle identitet ProjektSpace s virtuelle projektmagerplatform vil gøre afstanden mellem unge, spirende projektmagere og relevante ansatte i de 11 respektive kommuner mindre. Samtidig vil platformen rumme projektværktøjer fra A-Z. ProjektSpace er henvendt til projektmagere, fra gymnasiealderen og op til slutningen af tyverne. Dette vil give unge projektmagere en nem måde at komme i kontakt med kommunen, få rådgivning og sparring, men også at udveksle viden med hinanden. Initiativet vil arbejde mod at formidle ProjektSpace-platformen igennem KFFs og KKs øvrige platforme, hvor det kunne have relevans fx på og men også på sigt at kunne integrere ProjektSpace-platformen i nye platforme. Økonomi Der er afsat midler indenfor KFFs ramme til ProjektSpace. Ansvar: Nana Friis-Madsen, KraftWerket 13

15 SOCIALE MEDIER OG TEKNOLOGIER Afklare, hvordan KFF kan bruge sociale medier i formidlingen af tilbud og arrangementer og sociale teknologier som retningsanvisende i forhold til selve indholdsskabelsen. 52 procent af danskerne bruger sociale medier i deres fritid, viser Danskernes Kulturvaneundersøgelse. Dertil viser KFFs egen Panelundersøgelse om Digitalisering fra 2010, at mange orienterer sig om kultur- og fritidstilbud via word of mouth altså via venner. Dette indikerer, at der er et stort potentiale for formidling af KFFs aktiviteter på sociale medier. Især i fht. de kultur- og fritidstilbud, man ikke vidste, man ville finde interessant. Sociale medier kan altså gøre det nemt at snuble over nye kultur- og fritidstilbud. Danskernes Kulturvaneundersøgelse viste også, at indholdsindikation i form af fx brugerratings og anmeldelser er en ny tendens, man skal forholde sig til som indholdsproducent. Dette ville kunne hjælpe KFF med at skabe interessante og vedkommende kultur- og fritidstilbud. Pt. er langt de fleste af KFFs institutioner aktive på sociale medier i større eller mindre grad, men der efterspørges mere viden udi kunsten sociale medier: Det at bevæge sig fra envejskommunikation til dialog og samtale hvordan gør man det? Hvordan engagerer man sine fans og følgere? Og hvordan måler man succes på sociale medier? Fokus i dette initiativ er dels på kompetenceudvikling af medarbejdere og dels på afdækning af, hvor KFF kan bruge sociale teknologier som indholdsindikatorer: Kompetenceudvikling af kommunikationsmedarbejdere og andre KFF-medarbejdere med fokus på sociale medier; Netværk for sociale medier i KFF et nyetableret KFF-netværk med repræsentation fra snart sagt alle KFFs enheder - vil de næste to år sætte fokus på sociale medier. Der fokuseres på vidensudveksling medarbejderne imellem, diskussion af og sparring på konkrete KFF-cases og eksterne input. Integration af sociale teknologier på KFFs webplatforme; Der nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave at afdække, hvor det vil give mening at integrere sociale teknologier i fht KFFs webplatforme kulturogfritid.kk.dk eller bibliotek.kk.dk fx. når KFF skal 1) retningsbestemme kulturindhold og 2) formidle indhold og 3) give brugere mulighed for selv at skabe indhold/ideer til indhold. Økonomi Afholdes indenfor egen ramme. Ansvar: Ungekulturkonsulenten, Servicecentret og Sekretariat & Kommunikation 14

16 DIGITAL KULTUR I TABLETFORMAT At udvikle digitale tilbud og services til tabletformatet. Danskernes Kulturvaneundersøgelse 2012 viser, at 1 ud af 10 danskere ejer en tablet især ældre borgere og børnefamilier er overraskende højt repræsenteret. 19 % bruger tablets i fritiden til bl.a. surfing og informationssøgning. Samme undersøgelse viser dog også, at danskerne ikke bruger tablets meget anderledes end en computer og dermed ikke udnytter tabletformatets potentialer. Fx ved at anvende beriget litteratur som et interaktivt, digitalt læringsrum; fx ved at bruge kreative redskaber som tegneprogrammer og kollaborative spil; og fx ved at gennemføre Digital Københavner-aktiviteter som e-boks m.v. Det indikerer, at der for KFF er et stort potentiale for at udvikle tilbud og services, så de i højere grad imødekommer borgernes brug af tablets og samtidig inspirerer borgerne til en yderligere brug af tabletformatet. Indsatsen handler om at øge KFFs strategiske fokus på og muligheder for at udvikle digital kultur og digital kulturformidling: - Strategisk fokus på digital kultur; Arbejdsgruppe bestående af institutionsledere og medarbejdere, som identificerer udviklingspotentialer og konkrete handlinger ift. tabletformatets potentialer. Økonomi: Afholdes indenfor egen ramme. Ansvar: Børne- og Ungekulturkonsulenterne i samarbejde med Servicecentret 15

17 SAMLET BUDGET FOR HANDLEPLANENS INITIATIVER (i 1000 kr) INITIATIV GOOGLE TRANSLATE PÅ UDVALGTE KFF-PLATFORME SUGBARE DATAFEEDS DIGITALE BEGRAVELSESPROTOKOLLER DIGITALE KORT PULJE TIL DIGITALE KULTURLAG i BYENS RUM POCKET WALL DET DIGITALE DEMOTEK PROJEKTSPACE SOCIALE MEDIER OG TEKNOLOGIER DIGITAL KULTUR I TABLETFORMAT I ALT

18 PROCES BAG HANDLEPLANEN Bag handleplanen står en projektgruppe bestående af ServiceCenteret/Support og Analyse (Tovholder Tenna Weng Pedersen), Valby Kultur (Lars Becher) og Stadsarkivet (Mads Neuhardt). Handleplanen er skabt på baggrund af input fra KFFs institutioner på workshop (deltagere fra Stadsarkivet, Kulturanstalten, Planlægning, Amagerbro Kultur, Biblioteksfaglig Afdeling, Team Bade, Kulturhuset Islands Brygge, VerdensKulturCentret, Sekretariat & Kommunikation, Kultur Nord/Sokkelundlille, Kraftwerket, Integration & Fritid, Amager Kulturpunkt, Blågården og Valby Kultur), forskellige digitale kulturaktører og - nøglepersoner med erfaring med digital kulturskabelse, og kvalificeret dels ved hjælp af intern faglig sparring og viden dels fra institutionerne og dels fra forvaltningen og KS. Data fra Danskernes Kulturvaner 2012, KFFs digitaliseringsundersøgelse fra 2010 og KFFs undersøgelse fra 2012 med fokus på, hvor københavnerne finder information om kultur har ydermere hjulpet med at kvalificere handlingerne. Men også med udgangspunkt i målgruppetænkning, afvejning af smal kultur/breddekultur dvs. en afvejning af hvor mange, der får gavn af initiativet vs. initiativets potentiale til at udvikle kulturudbuddet på sigt. 17

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kultur og Fritid hele tiden

Kultur og Fritid hele tiden Kultur og Fritid hele tiden Handleplan nr. 8: Kultur og Fritid hele tiden Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Forår 2013 1 Kultur og Fritid hele tiden Der skal arbejdes med øget åbningstid

Læs mere

NOTAT. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse

NOTAT. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Kernefortælling og fokusindsatser i Kultur og Fritidsforvaltningen Byen er hele tiden i udvikling og får sin puls fra københavnerne

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Kulturaftale

Kulturaftale Kulturaftale 2009-2011 mellem KULTURMINISTERIET OG KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND med kulturen som løftestang Kulturministeriet har indgået en treårig kulturaftale med Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Digital strategi i paddehatten

Digital strategi i paddehatten Digital strategi i paddehatten Revideret april 2016 1 Digital strategi for Paddehatten Vejle Kommune forventer at alle dagtilbud i løbet af 2015 tager stilling til hvordan de vil arbejde med disse overordnede

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Digitalisering og fremtidsperspektiver på digital innovation i kommunalt regi!

Digitalisering og fremtidsperspektiver på digital innovation i kommunalt regi! Digitalisering og fremtidsperspektiver på digital innovation i kommunalt regi! Afdelingschef Kim Gulvad Svendsen Natur og Miljø Baggrund og udfordringer! Der er i Aarhus kommune fokus på at inddrage og

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvad er Højby Skole. Spydsspidsskole inden for IT. Mange projekter de seneste år

Hvad er Højby Skole. Spydsspidsskole inden for IT. Mange projekter de seneste år Højby Skole Hvad er Højby Skole Spydsspidsskole inden for IT Mange projekter de seneste år Organiseringsformen IT-udvalg med ledelse IT-superbruger Mange dygtige lærere didaktisk og ITmæssigt som har fået

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Mod Mod H H H old H å o nd a a A ldånd n n d A d l n e l kraft n ekraft eerrkkeen Hvad leder d n e d ls e e lse Du efter!

Mod Mod H H H old H å o nd a a A ldånd n n d A d l n e l kraft n ekraft eerrkkeen Hvad leder d n e d ls e e lse Du efter! Mod Mod Handlekraft Handlekraft Holdånd Holdånd Anerkendelse Anerkendelse Hvad leder Du efter! Kære leder I Kultur og Fritidsforvaltningen er det vores vision at skabe en levevenlig storby og en storby

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere