HØR UDVIKLINGSPROGRAM FOR MILJØ- OG ARBEJDSMILJØVENLIG ISOLERING ANVENDT I ØKOLOGISK DAGINSTITUTION FOR KØBENHAVNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØR UDVIKLINGSPROGRAM FOR MILJØ- OG ARBEJDSMILJØVENLIG ISOLERING ANVENDT I ØKOLOGISK DAGINSTITUTION FOR KØBENHAVNS KOMMUNE"

Transkript

1 UDVIKLINGSPROGRAM FOR MILJØ- OG ARBEJDSMILJØVENLIG ISOLERING ANVENDT I ØKOLOGISK DAGINSTITUTION FOR KØBENHAVNS KOMMUNE HØR Energistyrelsens J.nr / ARKITEMA Side 1

2 FORORD Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune, iværksatte i samarbejde med det daværende Indre Nørrebro bydelsråd i efteråret 1999 de indledende øvelser til det, der skulle blive kommunens første økologiske daginstitution. Forud for projekteringen af institutionen på Indre Nørrebro gennemførtes et omfattende programmeringsprojekt. Et generelt Miljøprogram for økologiske daginstitutioner i Københavns Kommune blev udarbejdet. Miljøprogrammet understreger på samme tid vigtigheden af samtænkning af de økologiske virkemidler og et uundgåeligt behov for prioritering. Miljøprogrammet peger på en generel prioritering af 5 indsatsområder: Indeklima herunder intern støj. Miljøforståelse Energiforbrug Materialer Vandforbrug Når arbejdsmiljøet for bygningshåndværkerne ikke er specielt prioriteret, skyldes det, at dette område i vid udstrækning er reguleret af love og regler, og at arbejdsmiljøet i høj grad forventedes af kunne påvirkes positivt via valg af miljørigtige materialer. For det aktuelle projekt på Rantzausvej er der opstillet fire miljømål, nemlig: Et godt indeklima Miljøforståelse Minimering af energiforbruget Et omhyggeligt materialevalg Valget af hørisolering er en del af det omhyggelige materialevalg der forventes at understøtte et godt indeklima, samtidig med at det forhåbentligt skulle mindske den sundhedsskadelige helbredspåvirkning af håndværkerne. Hørren indgår også i en fin samklang med husets repræsentation af ubrændt tegl (garderobekuber) og træ. Hørren er således med til at understrege husets status som økologisk daginstitution. Institutionen blev indviet i maj 2002 og giver nu dagligt plads til 36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. På HI-messen 2002 præsenteredes projektet på Energistyrelsens stand. Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Projektets interessenter Bygherre Rådgivere Entreprenører Leverandører Begrundelse for valg af hør Afsæt i miljøprogram Hvorfor hør? Forudsete ulemper ved anvendelse af hør Produktet Projektets formål Overordnet mål Tekniske mål Opstillede projektforventninger Konstruktioner og fugtberegninger Ydervægge Konstruktion, ydervægge i facader Konstruktion, ydervægge i gavle Brandkrav til ydervæg Fugtberegning af ydervægskonstruktion Indbygning af fugtmålere i ydervægge Tage Konstruktion, tag over grupperum Brandkrav til tag Fugtberegning af tagkonstruktion Indbygning af fugtmålere i tagkonstruktion Byggelogistik i teori og praksis Logistik Beskyttelse af fugtfølsomme konstruktioner Strategi for lukning af hus...12 Side 3

4 6. Håndværksmæssig udførelse Håndteringsproblemer Hvad kan gøres for at lette håndtering Miljøpåvirkninger Arbejdsmiljø Støvgener Overfølsomhedsreaktion? Sammenfatning Konklusion på arbejdsmiljø Emissioner CO 2 regnskab m.v Konklusion på emissioner Bortskaffelse Muligheder for bortskaffelse af isoleringsprodukter Konklusion på bortskaffelse Økonomi Forbrug Konklusion på økonomi Driftserfaringer Fugtmålinger Konklusion Nåede vi målene? Sammenfatning...20 Side 4

5 1. PROJEKTETS INTERESSENTER 1.1 Bygherre Københavns Kommune 1.2 Rådgivere Totalrådgiver: 9. kontor: Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen Bernstorffsgade 21, København V Arkitema K/S Frederiksgade Århus C att. Thomas Carstens Rådgivende ingeniør: Niras A/S installationer Åboulevarden Århus C att. Finn Fauerholt Økologisk konsulent 1.3 Entreprenører Hovedentreprenør 1.4 Leverandører Hørisolering: Fornyet Energi Øbrovej Stenlille att. Flemming Abrahamson P. Winther Jespersen A/S Tømrer- og snedkerfirma Hejrevej København NV att. Søren Holze HBC Holbæk Byggemateriale Compagni a/s Kalundborgvej 123 Postboks Holbæk att. Jens Thomsen Side 5

6 2. BEGRUNDELSE FOR VALG AF HØR Afsæt i miljøprogram Da huset opføres som en isoleret trækonstruktion, er det oplagt at søge et uldprodukt som isoleringsmateriale. I miljøprogrammet anbefales det at anvende hygroskopiske materialer som en medvirkende faktor til opnåelse af et stabilt fugtniveau. Samtidig påpeges det at, for at de indbyggede materialer skal bidrage til et godt indeklima med deres naturlige egenskaber, kræver det, at konstruktioner er diffusionsåbne, dvs. f.eks. udførelse at ydervægskonstruktioner uden dampspærre og med diffusionsåben malerbehandling. Anvendelse at et hygroskopisk isoleringsmateriale muliggør at dampspærre helt kan udelades - eller som valgt i dette tilfælde erstattes af en såkaldt dampbremse, der nok er lufttæt, men ikke nær så damptæt som en plast- eller alufolie. Både isolering med papiruld og hør, der forhandles på det danske marked, er hygroskopiske materialer. Hør har den fordel i forhold til papiruld, at det forhandles i batts, hvilket giver en større frihed i forbindelse med logistik og konstruktionsudformning. Papirisolering er først under byggeprocessen blevet introduceret som batts i Danmark. Endvidere er der usikkerhed om, hvorvidt indholdet af borarter i papirulden kan have en negativ sundhedspåvirkning på specielt håndværkerne Hvorfor hør? Argumentation for valg af hørisolering: Forventning om minimale gener af hud og åndedrætsorganer i forbindelse med håndtering Et produkt der forhandles i batts og ruller Et produkt, der er tæt på sin naturlige oprindelse, p.g.a. en begrænset industriel proces Produktet var tilgængeligt på markedet via HBC s import fra Tyskland, hvor produktionen siden 1995 er sket på moderne produktionsanlæg Planer om dansk dyrkning og produktion (dyrkning kan ske som non-food på braklægningsarealer). De implicerede parter forventede en snarlig produktion af dansk hør Imprægnering med ugiftige produkter Forventning om at hørren er et af fremtidens isoleringsmaterialer til indbygning i dansk byggeri, hvis det kan produceres til en pris, der er tilnærmelsesvis på niveau med de kendte mineraluldsprodukter Forudsete ulemper ved anvendelse af hør Prisen var dengang som nu 2 gange prisen for mineraluld alene i indkøb. Hertil kom en forventelig ekstraudgift til håndtering, opskæring og indbygning (krav om mekanisk fiksering) Hørbatts er umiddelbart sværere at tildanne end mineraluldsbatts Manglende MK-godkendelse af BD konstruktioner. (Tilsvarende gælder for øvrige isoleringsmaterialer, der ikke er godkendt som klasse A materiale) Produktet Det valgte isoleringsprodukt er fremstillet af hørfibre (74%) og tekstile polyester støttefibre (18%). Polyesterfibrene er frasorteret i tekstilproduktionen p.g.a. kvalitetskrav. Varmeledningsevne = W/m 2 K. Godkendt som lampdaklasse 42 af ViK (er sket under projektforløbet) Side 6

7 Isoleringen er imprægneret mod brand, skimmelsvampe og skadedyr med 8% ammoniumfosfat/-sulfat. Imprægneringen er bl.a. med til at eliminere risiko for glødebrand. CE mærkning forventedes efteråret Dimensioner: Rullevare: t = mm / b = mm Pladevare: t = mm / b = mm / l = 1200 mm. Side 7

8 3. PROJEKTETS FORMÅL Nedenstående tre kategorier af mål og projektforventninger er som anført i ansøgningen til Energistyrelsen. Da kategorierne overlapper hinanden er nogle af målene slået sammen i konklusionen i kapitel Overordnet mål I ansøgningen til udviklingsprogrammet er det overordnede mål at fremme en fremtidig anvendelse af specielt den danske hørisolering ved: Via et demonstrationsprojekt med stor offentlig berøringsflade og bevågenhed at eftervise at isolering med hørbatts er et fremtidigt alternativ til de hidtil anvendte traditionelle mineraluldsprodukter. Eftervisning af at hørbatts ved brug af nyudviklet specialværktøj der er stillet i udsigt af producenten kan bearbejdes uden støre besvær end ved tildannelse af traditionelle mineraluldsprodukter. Demonstration af at dansk produceret hørisolering fra Dansk Naturisolering er teknisk konkurrencedygtig med den hidtil anvendte hørisolering, der har været importeret fra Tyskland. Eftervisning af at det efter introduktionen af hør fra Dansk Naturisolering er muligt at isolere med arbejdsmiljøvenlige produkter, der prismæssigt nærmer sig mineraluld Tekniske mål I ansøgningen til udviklingsprogrammet er der opstillet følgende tekniske mål: Bedre arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejder Godt indeklima Et sundt hus Undgå indbygning af miljø- eller sundhedsskadelige stoffer Rationelle håndterings- og indbygningsmetoder på byggepladsen Perspektivering af dansk produktion af hørisolering Nedbringelse af CO2 udslip Opstillede projektforventninger Projektets forventede resultat er i tilskudsansøgningen opstillet punktvis således: Bedre arbejdsmiljø (end ved anvendelse af mineraluld) Relativt lavt energiforbrug ved fremstilling U-værdi (varmetab) som ved anvendelse af mineraluld kl. 39 (det var på daværende tidspunkt svært at få oplyst brugbare praktiske lampdaværdier på hørisoleringen) Sunde bygningskonstruktioner uden skadelig fugtophobning Godt indeklima, hvor hørren medvirker som fugtregulator (Huset kan ånde dampbremse placeret 50 mm inde i konstruktionerne fra indvendig side.) Indhøstning af værdifulde erfaringer, der kan udgøre en del af grundlaget for anvendelse af hør i den danske byggebranche. Et byggeri, der samtidigt med at besidde nogle arkitektoniske kvaliteter, kan være et attraktivt og godt besøgt udstillingsvindue for alternativ isolering med hør. Side 8

9 4. KONSTRUKTIONER OG FUGTBEREGNINGER 4.1 YDERVÆGGE Konstruktion, ydervægge i facader Konstruktionsopbygning nævnt udefra: Klinkbeklædning med nordisk gran, 19 x 120 mm 25 mm afstandslister 9 mm vindgips 195 mm træskelet med stolper 600 mm. 195 mm hørbatts i hulrum i træskelet (i praksis 2 x 100 mm batts) Dampbremse DB+ 45 mm forskalling 45 mm hørbatts 2 x 13 mm gipskartonplader Naturmaling eller fliser Konstruktion, ydervægge i gavle Konstruktionsopbygning nævnt udefra: Klinkbeklædning med nordisk gran, 19 x 120 mm 25 mm afstandslister 9 mm vindgips 145 mm træskelet med stolper 600 mm 140 mm hørbatts i hulrum i træskelet 16 mm krydsfiner 45 mm forskalling 45 mm hørbatts 2 x 13 mm gipskartonplader Naturmaling eller fliser Brandkrav til ydervæg Brandkrav til bærende konstruktioner er jf. BR 95, kap stk. 1, BD 30. Kravet er tillige nævnt i byggetilladelsen. Kravet kan opfyldes med konstruktionen jf. Bygningsdele med celluloseuld og høruld eksempler udgivet , og da BR 95 kap stk. 2b overholdes kræves der ikke MK godkendelse Fugtberegning af ydervægskonstruktion Beregning af fugtforhold i facade er beregnet af NIRAS A/S på grundlag af mundtlige oplysninger fra HBC om en Z-værdi på 75. I henhold til det tyske produktdatablad har dampbremsen kun en Z-værdi på ? (må vel svare til 10 Gpa*s*m 2 ) I en anden af tegnestuens sager sag med samme produkt er der efter tilretning af beregningerne fra leverandørens side anvendt en dampdiffusionsmodstand på 11,5 Gpa*s*m 2 /kg. Fugtmålingerne i Stenurten må nu i praksis vise om dette er et problem. De seneste erfaringer fra By og Byg viser, at det er o.k. at udføre ventilerede konstruktioner med organiske isoleringsmaterialer uden dampspærre ja endog uden dampbremse!. Vigtigt er det dog at konstruktionerne er lufttætte. Lufttætheden sikres her i praksis med dampbremsen, der ligger beskyttet 45 mm bag bagsiden af den indvendige beklædning. Side 9

10 4.1.4 Indbygning af fugtmålere i ydervægge For at følge fugtbevægelserne i ydervæggen er der indbygget fugtdübler på de fugtteknisk mest udsatte steder. I Ydervægge indbygges fugtmålere i den nordvendte facade (med 2 m ledning) umiddelbart bag vindgips (hvor kondenseringsrisikoen er størst) for at få en indikation af om konstruktionen er fugtteknisk sund. Der er indbygget fugtmålere i ydervæg ud for rum 04, vandrum, og ud for rum 10, personalerum. 4.2 TAGE Konstruktion, tag over grupperum. Konstruktionsopbygning nævnt udefra: 80 mm græstørvstag (udført med stenurter) Grundmursplade 2 lags papdækning 19 mm krydsfinerplader 295 mm HQL bjælkespær 55 mm ventilationsspalte 240 mm hørisolering Dampbremse 45 mm forskalling 45 mm hørisolering 25 mm lys træbeton (over servicerum som vandrum, puslerum, kontor etc. Forskalling + 13 mm gipskarton.) Dampbremsen er af typen DB+ fra HBC - en armeret papirmembran. Membranen er ikke så hermetisk tæt som en plastfolie og tillader derfor en fugtdiffusion igennem konstruktionen. Populært sagt: Huset kan ånde. Dampbremsen er dog med en dampdiffusionsmodstand på 11,5 Gpa*s*m 2 /kg konstruktionens suverænt tætteste lag på den indvendige side af ventilationsspalten Brandkrav til tag. Jf. BR 95 kap stk. 1 skal isoleringsmaterialet mindst skal være klasse A materiale med en brændværdi, der ikke er større end 3,0 MJ/kg. Det kan hørren ikke leve op til, hvilket gælder for alle organiske alternative isoleringsmaterialer. I Bygningsdele med celluloseuld og høruld eksempler af findes på side 67 en konstruktion, der brandteknisk modsvarer ovenstående konstruktionsopbygning. Konstruktionen kræver MK-godkendelse Fugtberegning af tagkonstruktion Beregning af fugtforhold i tagkonstruktion er beregnet af NIRAS A/S på grundlag af mundtlige oplysninger fra HBC om en Z-værdi på 75. I henhold til tysk produktdatablad har dampbremsen kun en Z-værdi på 10! Fugtmålingerne må nu i praksis vise om dette er et problem. Som nævnt ovenstående viser de seneste erfaringer fra By og Byg, at det er o.k. at udføre ventilerede konstruktioner med organiske isoleringsmaterialer uden dampspærre. Vigtigt er det dog at konstruktionerne er lufttætte. Lufttætheden sikres af dampbremsen, der ligger beskyttet 45 mm bag bagsiden af den indvendige loftsbeklædning. Side 10

11 4.2.4 Indbygning af fugtmålere i tagkonstruktion. Der er indbygget fugtmålere i tagkonstruktionen i vandrum (forventet stor fugtbelastning i rum) og i 2 gruppe-/aktivitetsrum med to formål: 1. For at følge om konstruktionen er fugtteknisk sund er der placeret fugtdübler på spærsider umiddelbart under isoleringens yderside mod ventilationsspalte. Det er her kondensrisikoen vil være størst. 2. For at registrere om fugtindholdet i isoleringen på den indvendige side af dampbremsen påvirkes af fugtforholdene i rumluften, er der placeret fugtdübler i midten af 50 mm hørmåtter bag træbetonloft (i vandrum 23 mm gipskarton). Måleresultater herfra vil kunne sammenholdes med målinger af de indeklimatiske forhold, der udføres under sideløbende afrapporteringsprojekt. Side 11

12 5. BYGGELOGISTIK I TEORI OG PRAKSIS 5.1 LOGISTIK Beskyttelse af fugtfølsomme konstruktioner Det stod hurtigt klart, at det var en afgørende forudsætning for kvaliteten af et træhus isoleret med hør og med indvendige vægge i ubrændt ler at opnå tørt byggeri. Både træ, hør og ler er hygroskopiske (vandsugende) materialer. En effektiv lukning inden udførelse at fugtfølsomme konstruktioner er her afgørende Strategi for lukning af hus Huset er opført som en let in situ konstruktion, hvor det har været afgørende at få tæt tag inden opmuring af garderobekuber i ubrændt ler og isolering med hør. Dette forhold nødvendiggjorde at isoleringen i tagkonstruktionen skulle monteres nedefra, hvilket i forhold til praktisk udførelse og arbejdsmiljø ikke er optimalt. Metoden øger støvpåvirkningen af håndværkerne og specielt de tynde (50 mm) isoleringsmåtter er bøvlede at fastgøre nedefra. Side 12

13 6. HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE Håndteringsproblemer Entreprenøren har i forbindelse med udførelse gjort opmærksom på følgende punkter som håndværkerne finder mindre hensigtsmæssige end ved konventionel isolering i batts og ruller: 1. Hørren er sværere at skære i. Entreprenøren kan heller ikke anbefale HBC s isoleringskniv. Der blev indkøbt 10 stk. til pladsen, men i praksis var de ikke meget bevendt. Ifølge entreprenøren lige så ubrugelig som familiens brødkniv! 2. En elektrisk aligatorsav med specialklinger gjorde skærearbejdet til en leg. Dog var tilskæringen mere tidskrævende en normalt p.g.a. håndtering af en sav, der sammenlignet med den traditionelle isoleringskniv, er stor og tung. 3. Hørren er lidt mere uhandy at flytte rundt med på byggepladsen, virker tungere og er ikke emballeret så godt som mineraluld. 4. Den åbne emballering bevirker også, at hørren altid skal opbevares tørt på byggepladsen. Hørren vil ved fugtpåvirkning optage vand. Erfaring fra byggepladsen viser, at hvis hørren stilles på fugtigt underlag vil den opsuge fugt med ildelugt, mug og skimmelvækst til følge. 5. Isolering i tykkelser på under 100 mm skal mekanisk fastgøres i skrå og lodrette konstruktioner for ikke at synke eller falde ned. 6. Batts og ruller er specielt i tykkelser under 100 mm ikke så formstabile som de konventionelle isoleringsprodukter. Hvor der under tagkonstruktion blev isoleret med 50 mm hør måtte fastholdelse ske med tråde pr. maksimalt 20 cm, da hørmåtterne ellers faldt ned. 7. Udskæring for diverse installationer, giver lidt problemer, da hørren ikke lige lader sig strække omkring det emne der føres igennem. Det er derfor nødvendigt at udskære særdeles præcist for ikke at få hulrum og dermed kuldebroer i isoleringslaget Hvad kan gøres for at lette håndtering For at håndværkerne skal tage hørren til deres hjerter, er det vigtigt, at projekter og udstyr tilrettelægges således, at isoleringsproduktet er let af tildanne og indbygge. Hvad kan der gøres for at opnå dette: 1. Bestil hørren skåret i færdigt mål fra fabrik. Husk et overmål på ca. 5% typisk 2-3 cm. OBS! Husk ved paralleltage med ventilationsspalte at overmål skal reduceres til 2% for at undgå at hørren buler op og lukker luftspalte. Ved svagt hældende tage kan denne reduktion godt udføres uden at hørren skrider ned. Ved større taghældninger må der findes andre løsninger. Ved tykkelser der skal mekanisk fastgøres skal overmål være ca. 4 cm for at batts kan klammes til sider af trækonstruktioner. Ved ordrer på ned til omkring 20 m³ kan hørren leveres i færdigt mål fra HBC (husk at kontrollere de aktuelle grænser hos leverandør) 2. Brug så vidt muligt batts i standardstørrelser. Specielt ved mindre partier, hvor hørren ikke kan leveres på specialmål. Husk ved beregning af indbygningsmål, at hørisoleringen skal være i overmål som anført under pkt. 1, af hensyn til fastholdelse i konstruktionen. 3. Forsøg at tilrettelægge projektet således at hørisolering med mindre tykkelser end 100 mm undgås. Herved opnås at fiksering i konstruktionen alene kan ske ved klemning. 4. Når der skal skæres så brug rigtigt og skarptslebet værktøj. I dette projekt blev skæring med succes udført med en elektrisk aligatorsav med specialklinge. 5. Hvor rør eller andet skal føres igennem isolerede konstruktioner bør der opereres med udsparinger i de lette elementer. Herved bliver det også muligt at få bedre styr på tætning omkring gennemføringer. 6. Isolering af skrå eller vandrette konstruktioner bør ske oppefra og ned, hvis muligt. Herved reduceres støvgener og isolering kan aflægges på forskalling. (Punktet kan konflikte med byggelogistikken) Side 13

14 7. MILJØPÅVIRKNINGER 7.1 ARBEJDSMILJØ Støvgener Hørren støver. Støvet er særdeles tørt, men virker ifølge entreprenørens udsagn ikke så generende som ved almindeligt isoleringsarbejde. Hørren er sej og kan godt give nogle rifter i huden, hvis man ikke husker at bruge handsker. Hudgenerne er udpræget mindre end ved håndtering af konventionel mineraluld Overfølsomhedsreaktion? Under isoleringsarbejdet fik 5 ud 6 håndværkere tømrere udslet på hænder og ansigt. 2 af de 5 blev undersøgt på skadestue. Det var ikke muligt at fastslå årsagen til symptomerne. Symptomerne fortog sig. Miseren foranledigede den tyske producent, der ikke tidligere havde hørt om tilsvarende reaktioner, til at igangsætte diverse undersøgelser, dels i eget regi (indholdsanalyse), dels en undersøgelse på et arbejdsmedicinsk institut, Zentrum für Arbeits- und Umveltmedizin. Undersøgelsen på det arbejdsmedicinske institut omfattede 34 personer, der alle blev underkastet 3 forskellige testmetoder (plastertest, rivetest og priktest). Dvs. at der i alt blev udført 102 tests. I alle 102 testtilfælde var resultaterne entydigt negative, dvs. der kunne ikke påvises nogen allergisk reaktion, hverken i form af rødmen eller hævelser. I Danmark er der på foranledning af TIB udført en undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik. Heller her har det været muligt at sandsynliggøre en sammenhæng imellem hørisoleringen og den allergiske reaktion. Det er stadig et mysterium, hvad der forårsagede udslettet hos 5 ud af 6 af de folk, der en bestemt dag i vinteren 2002 isolerede med hør. Entreprenøren kan naturligt nok ikke helt frigøre sig fra tanken om, at der må have været et eller andet i den hør. Under alle omstændigheder er hørren nu blevet testet grundigt for mulige allergieffekter på de udførende i både Tyskland og Danmark, og blevet pure frikendt. Om så den hør, der blev anvendt hin vinterdag i 2002, har været påført én eller anden allergifremkaldende forurening, får vi næppe nogensinde svaret på Sammenfatning På trods af at håndværkerne opfatter hørstøvet som mindre generende end mineraluldsfibre, må det henstilles til producenten, at der sker en produktudvikling hen imod et mindre støvende produkt. Samtidig er det vigtigt at projekt, produkt og værktøj er afstemt. Bearbejdning og mekanisk fastgørelse skal minimeres. Håndværkerne skal have det rigtige skæreværktøj. I det omfang skæring skal ske med eludstyr, er det vigtigt at der udvikles et ergonomisk letvægtsværktøj der er handy i brug Konklusion på arbejdsmiljø Da hørren i modsætning til mineraluld ikke indeholder hverken miljøfarlige stoffer, eller stoffer der anses for kræftfremkaldende, må det forventes, at risikoen for helbredsskader som følge af isoleringsarbejde minimeres ved anvendelse af hør i stedet for mineraluld. Undersøgelser, der kan belyse forholdet nærmere savnes. Side 14

15 7.2. EMISSIONER CO 2 regnskab m.v. Overraskende nok viser publicerede opgørelser, at det beregnede energiforbrug pr. funktionel enhed for hørisolering er cirka dobbelt så stor som ved fremstilling af mineraluld 1. Som følge heraf øges tal for CO 2 udslip (drivhuseffekt), forsuringseffekt, etc. Energiforbruget og de dertil knyttede emissioner er især relateret til fremstillingen af polyesterfibre. Polyesterfibrene stammer fra tekstilproduktion. Ved tekstilfremstilling sker indledningsvis en separation af de fibre, der er uanvendelige til tekstiler. Den brandværdi som polyesterfibrene repræsenterer er opmagasineret i hørisoleringen. Hvis man i nedbrydningsfasen vælger ikke at genanvende hørren, kan den opmagasinerede energi frigøres ved afbrænding. I vækstperioden optager hørren CO 2 fra luften. Indtil hørren afbrændes eller komposteres vil CO 2 være bundet i hørren. Afbrænding af hør svarer til at udnytte oplagret solenergi Konklusion på emissioner Betragtningerne viser hvor svært det er at sammenligne to produkter. Facit vil afhænge af hvilke betragtninger der anlægges m.h.t. om den oplagrede brændværdi og bundne CO 2 skal medregnes. 7.3 BORTSKAFFELSE Muligheder for bortskaffelse af isoleringsprodukter Ifølge producenten kan hørren efter anvendelse, genanvendes, recirkuleres, deponeres på almindelig losseplads eller afbrændes uden afgivelse af problematiske stoffer. Den konventionelle mineraluld indeholder fenol som bindemiddel og skal deponeres som farligt affald Konklusion på bortskaffelse I bortskaffelsesfasen er mineralulden mere problematisk end hørren, der virker uproblematisk at bortskaffe. Mineraluldsfabrikkerne planlægger en returordning, der måske kan afhjælpe deponeringsproblemet. 1 Kilde: Arkitektur og miljø af Rob Marsch, Michael Lauring og Ebbe Holleris Petersen. 2 Kilde: Arkitektur og miljø af Rob Marsch, Michael Lauring og Ebbe Holleris Petersen. Side 15

16 8. ØKONOMI 8.1. Forbrug Der er iht. Entreprenørens opgørelse forbrugt 225 m 3 til tag og 30 m 3 til facader - i alt 255 m Konklusion på økonomi Hørren er stadig cirka dobbelt så dyr i indkøb som mineraluld. Dette gælder uanset om den er produceret i Danmark eller Tyskland. Entreprenørens kalkulerede tillæg til arbejdsløn på ca. 25% vurderes at være realistisk i forhold til den ekstra tid der indtil videre må påregnes at medgå til håndtering, tildannelse og indbygning. Entreprenøren vurderer, at selv efter langs tid indlæring i at bruge hør vil der stadig være et tidsmæssigt merforbrug på 10-15%. Side 16

17 9. DRIFTSERFARINGER Fugtmålinger Der er siden oktober 2002 månedligt målt fugtindhold i ydervægs- og tagkonstruktionerne. Fugtmålerne er indbygget på strategisk udvalgte steder som omtalt i kapitel 4. De foreløbige resultater viser at konstruktionen er tør og sund. Side 17

18 10. KONKLUSION Nåede vi målene? Oversigt over mål og resultat. Mål Resultat I ansøgningen til udviklingsprogrammet er der opstillet følgende overordnede mål: Via et demonstrationsprojekt med stor offentlig berøringsflade og bevågenhed eftervise at hørbatts er et fremtidigt alternativ til de hidtil anvendte traditionelle mineraluldsprodukter. Et byggeri, der kan være et attraktivt og godt besøgt udstillingsvindue for alternativ isolering med hør. Eftervisning af at hørbatts ved brug af nyudviklet specialværktøj der er stillet i udsigt af producenter kan bearbejdes uden større besvær end ved tildannelse af traditionelle mineraluldsprodukter. Demonstration af at dansk produceret hørisolering fra Dansk Naturisolering er teknisk konkurrencedygtig med den hidtil anvendte hørisolering, der har været importeret fra Tyskland. Efter af at det efter introduktionen af hør fra Dansk Naturisolering er muligt at isolere med arbejdsmiljøvenlige produkter, der prismæssigt nærmer sig mineraluld. Gennemførelsen af udviklingsprojektet har givet følgende resultater Projektet har opnået stor offentlig berøringsflade, bevågenhed og tilmed anerkendelse. Byggeriet besidder de arkitektoniske kvaliteter, der gør det til en attraktiv reference når der skal fremvises projekter isoleret med hør. Der udvises stor interesse fra mange sider for at se projektet. Det må erkendes at tildannelsen er og nok vedblivende vil være mere besværlig end ved traditionelle mineraluldsprodukter. Dog fandt de udførende frem til at skæring med en bestemt elsav fungerede rimeligt. Den danske hør nåede ikke at blive introduceret tids nok til anvendelse i projektet, derfor er der anvendt importeret tysk produceret hør. Den danske hør fra Naturisolering er markedsføres stadig kun i et begrænset sortiment, hvilket besværliggør den praktiske anvendelse ved professionelt byggeri. På trods af forhåndslovning om priser på den danske hør på niveau med traditionelle mineraluldsprodukter er virkeligheden den at den danske hør i dag forhandles i et begrænset sortiment til priser på niveau med den tyske hør. I ansøgningen til udviklingsprogrammet er der opstillet følgende tekniske mål og projektforventninger (tekniske og projektforventninger her slået sammen pga. mange overlapninger): Bedre arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejder Håndværkere, der har arbejdet med isolering er ikke blevet udsat for miljøfarlige stoffer, eller stoffer der er på lister over stoffer der anses for kræftfremkaldende. Side 18

19 Hørren støver, men støvet vurderes at give mindre ubehag end mineraluldsfibre. 5 samtidige tilfælde at hududslet under isolering med hør har ikke efterfølgende kunnet forklares. Hørren er blevet undersøgt efter alle kunstens regler og pure frikendt for at kunne fremprovokere nogen form for allergisk reaktion. Godt indeklima, hvor hørren virker som fugtregulator (Huset kan ånde dampbremse placeret 50 mm inde i konstruktionerne fra indvendig side.) Et sundt hus med sunde bygningskonstruktioner uden skadelig fugtophobning Undgå indbygning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Rationelle håndterings- og indbygningsmetoder på byggepladsen Ydervægge og tagkonstruktioner er diffusionsåbne, da der er ikke indbygget dampspærre i vægge. Hør i lofter og indvendige vægge formodes at kunne bidrage til regulering af fugt og temperatur i boligen og hermed udjævne sæsonudsvingninger (ny forskning viser dog at effekten heraf antagelig er begrænset). Indtil videre har ansatte i institutionen udtrykt stor tilfredshed med indeklimaet. Hvor stor en del af æren der kan tilskrives hørren kan vi kun gisne om. I afrapportering der udføres i andet regi, vil der blive fokuseret på indeklimaet via målinger og interviews. De foreløbige fugtmålinger siger: Ja, men vi først når vi har været igennem den første vinterperiode kan forholdet vurderes. Hørren indeholder ingen miljøfarlige stoffer. Er ikke opnået. Se kapitel 6. Nedbringelse af CO2 udslip Kan ikke dokumenteres, se kapitel 8.2 U-værdi (varmetab) som ved anvendelse af mineraluld kl. 39 (det var på daværende tidspunkt svært at få oplyst brugbare praktiske lampdaværdier på hørisoleringen. indhøstning af værdifulde erfaringer, der kan udgøre en del af grundlaget for anvendelse af hør i den danske byggebranche. Ifølge ny isoleringsnorm kan hørisoleringen i dag regnes med en lampdaværdi på W/m*K. Der er hos teknikere og håndværkere gjort erfaringer som kan bruges i fremtidige projektet. Det er målet med denne rapport at udbrede erfaringerne til kolleger inden for byggebranchen. Side 19

20 Sammenfatning Hørren virker som et rart naturprodukt, men det er besværligt at anvende. Hørren giver mindre indåndingsgener end mineraluld, men den både støver og kradser. På trods af en del støvafgivelse synes generne i forbindelse med indånding af fibre at være mindre end ved mineraluld. Til gengæld kradser hørren lidt. Kradseriet kan forebygges med handsker, og som ved isolering med mineraluld bør håndværkerne bære støvmaske. Dog vil det være et plus på arbejdsmiljøsiden, hvis producenten er i stand til på miljørigtig vis at binde flere af de løse fibre i isoleringen. Hørren er sværere at tildanne end mineraluld. Selv om øvelse gør mester er det ikke helt nok. Producenten bør fortsætte med at udbrede nyeste erfaringer om tildannelsesmetoder til håndværkere og teknikere. Rådgiverne bør udføre projekterne under hensyn til mulighed for rationel indbygning af isolering. Indbygning på værksted giver størst mulighed for anvendelse af specielt mekanisk skæreværktøj og præcis indbygning. Der er behov for udvikling af et ergonomisk letvægts elskæreværktøj til brug for tildannelse på byggepladsen. Hørren er mindre formstabil end mineraluld og stiller derfor større krav til fiksering i konstruktionen. Det er vigtigt at producentens konsulent - så længe produktet er nyt for mange - besøger teknikere på tegnestuerne under projekteringen og tilsyn og håndværkere på byggepladserne i forbindelse med opstart og udførelse af isoleringsarbejdet. Af hensyn til arbejdsmiljø og praktisk udførelse bør logistikken tage hensyn til, at isolering af vandrette og skrå konstruktioner så vidt muligt kan ske oppefra. Hør skal holdes tør. Det kræver en indsats hos de projekterende at samtænke projekt og logistik, og efterfølgende opfølgning i praksis af byggeledelse og håndværkere på pladsen. Hørren er cirka dobbelt så dyr at anvende som mineraluld. Det er muligt at samfundet og bygherren får valuta for pengene i form af sundere arbejdsmiljø, bedre indeklima og mindre byggeaffald til deponi, men det er ikke muligt at eftervise. I dette projekt er anvendelsen af hør alene muliggjort ved tilskud fra energistyrelsen. Det vil være svært at få råd til hørisolering i rammebelagt offentligt eller offentligt støttet byggeri uden tilskud. Sålænge prisen holdes i det nuværende leje, vil hørisoleringen primært være et produkt for den miljøbevidste og kræsne bygherre, der gerne vil betale ekstra for at få et miljørigtigt produkt i sit hus. Som med de økologiske fødevarer handler det om, at forbrugeren har en tro på at handle miljørigtigt og samtidig få et produkt med nogle andre iboende kvaliteter, end dem der findes i det konventionelle masseproducerede produkt. Side 20

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten

Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Bygge- og Miljøteknik A/S Dokumentationsrapport for fugttekniske målinger i demonstrationsprojektet: Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Projektet er gennemført

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Økologisk campingplads med alternativ isolering

Økologisk campingplads med alternativ isolering Gals Klint Camping, februar 2001 Rapport for projektet: Økologisk campingplads med alternativ isolering Formål Nærværende rapport skal give Energistyrelsen en redegørelse for projektets gennemførelse og

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i 2001-2003 Arbejdsmiljøinstituttet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA Akustik & Vibration By og Byg Udviklingsprogrammet

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering Cembrit Windstopper Vindspærreplader til nybyg og renovering Bag Facaden Moderne byggerier ser ens ud udefra. Stærke, sunde og fejlfri. Flotte facader og smukke beklædninger. Men bag facaden er der stor

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9. Status. Huset tager form

Nyhedsbrev nr. 9. Status. Huset tager form Nyhedsbrev nr. 9 6. juli 2015 Hvordan vælger man en god isoleringsløsning, der er velegnet til en diffusionsåben konstruktion og har gode miljø- og arbejdsmiljømæssige egenskaber? I dette nyhedsbrev vil

Læs mere

U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer

U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af: Landsforeningen Økologisk Byggeri, Faggruppen

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ERNST JAN DE PLACE HANSEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Udgivet 2003 af Statens

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til lette ydervægge

Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til lette ydervægge Cembrit Windstopper Vindspærreplader til lette ydervægge www.cembrit.dk Tåler fugt i byggeperioden og bagefter Nem at tildanne Diffusionsåben Kan optage og afgive fugt Modstandsdygtig overfor skimmelsvamp

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt DAFA AirStop System TM når tæt er tæt Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Nr. 6 for det bæredygtige byggeri Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Rigidur Rigidur H fremtidens beklædningsplade Rigidur H, den nye homogene fibergipsplade fra Rigips, opfylder alle de krav som byggeindustrien stiller til en

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

Vejledning af 27. september 2011.

Vejledning af 27. september 2011. Vejledning af 27. september 2011. Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke v/jens Bendix, Slagelse 09.05-2012 Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

HBC TRÆBETONPLADER VORES VERDEN VELKOMMEN TIL HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG

HBC TRÆBETONPLADER VORES VERDEN VELKOMMEN TIL HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG HBC TRÆBETONPLADER VELKOMMEN TIL VORES VERDEN HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG > HBC TRÆBETONPLADER PRODUKTBESKRIVELSE HBC s træbetonløsninger har gennem mere end 20 år på det danske marked dokumenteret

Læs mere

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Praktiske erfaringer hentet fra Borup Seniorby incl. Indbygning af isolering, måling af indeklima/udeklima, måling af fugtniveau på varm/kold side af

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 Et komplet sortiment af intelligente produkter 7 3 6 4 6 1 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Træfib. helt naturlig isolering

Træfib. helt naturlig isolering Træfib helt naturlig isolering Det isolerer bedre, det giver et sundere indeklima, det lydisolerer, og det virker brandhæmmende. Kan man ønske sig mere af et isoleringsmateriale? Vi tegner et portræt af

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning POROTHERM teglblokke fra Wienerberger er fremstillet af ler,

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Præsentation Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Baggrund Kendte problemer med mineraluld: Hudirritation Øjenirritation Irritation øvre luftveje Erkendte

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner August 2011 ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner Disse instruktioner angår primært nyproduktion

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Anvendelse og fordele ved Isocell papirisolering fra CBI Danmark

Anvendelse og fordele ved Isocell papirisolering fra CBI Danmark Anvendelse og fordele ved Isocell papirisolering fra CBI Danmark Energiforbruget ved fremstillingen af papirgranulat er mange gange lavere end ved fremstilling af sten- og glasuldsprodukter. Papirisolering

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION

NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION N I E L S - J Ø R G E N A A G A A R D F O R S K N I N G S C H E F, B YGGERI OG SUNDHED B Y G G E - / A N L Æ G S K O N F E R E N C E V E J E N T I L D E

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere