HØR UDVIKLINGSPROGRAM FOR MILJØ- OG ARBEJDSMILJØVENLIG ISOLERING ANVENDT I ØKOLOGISK DAGINSTITUTION FOR KØBENHAVNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØR UDVIKLINGSPROGRAM FOR MILJØ- OG ARBEJDSMILJØVENLIG ISOLERING ANVENDT I ØKOLOGISK DAGINSTITUTION FOR KØBENHAVNS KOMMUNE"

Transkript

1 UDVIKLINGSPROGRAM FOR MILJØ- OG ARBEJDSMILJØVENLIG ISOLERING ANVENDT I ØKOLOGISK DAGINSTITUTION FOR KØBENHAVNS KOMMUNE HØR Energistyrelsens J.nr / ARKITEMA Side 1

2 FORORD Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune, iværksatte i samarbejde med det daværende Indre Nørrebro bydelsråd i efteråret 1999 de indledende øvelser til det, der skulle blive kommunens første økologiske daginstitution. Forud for projekteringen af institutionen på Indre Nørrebro gennemførtes et omfattende programmeringsprojekt. Et generelt Miljøprogram for økologiske daginstitutioner i Københavns Kommune blev udarbejdet. Miljøprogrammet understreger på samme tid vigtigheden af samtænkning af de økologiske virkemidler og et uundgåeligt behov for prioritering. Miljøprogrammet peger på en generel prioritering af 5 indsatsområder: Indeklima herunder intern støj. Miljøforståelse Energiforbrug Materialer Vandforbrug Når arbejdsmiljøet for bygningshåndværkerne ikke er specielt prioriteret, skyldes det, at dette område i vid udstrækning er reguleret af love og regler, og at arbejdsmiljøet i høj grad forventedes af kunne påvirkes positivt via valg af miljørigtige materialer. For det aktuelle projekt på Rantzausvej er der opstillet fire miljømål, nemlig: Et godt indeklima Miljøforståelse Minimering af energiforbruget Et omhyggeligt materialevalg Valget af hørisolering er en del af det omhyggelige materialevalg der forventes at understøtte et godt indeklima, samtidig med at det forhåbentligt skulle mindske den sundhedsskadelige helbredspåvirkning af håndværkerne. Hørren indgår også i en fin samklang med husets repræsentation af ubrændt tegl (garderobekuber) og træ. Hørren er således med til at understrege husets status som økologisk daginstitution. Institutionen blev indviet i maj 2002 og giver nu dagligt plads til 36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. På HI-messen 2002 præsenteredes projektet på Energistyrelsens stand. Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Projektets interessenter Bygherre Rådgivere Entreprenører Leverandører Begrundelse for valg af hør Afsæt i miljøprogram Hvorfor hør? Forudsete ulemper ved anvendelse af hør Produktet Projektets formål Overordnet mål Tekniske mål Opstillede projektforventninger Konstruktioner og fugtberegninger Ydervægge Konstruktion, ydervægge i facader Konstruktion, ydervægge i gavle Brandkrav til ydervæg Fugtberegning af ydervægskonstruktion Indbygning af fugtmålere i ydervægge Tage Konstruktion, tag over grupperum Brandkrav til tag Fugtberegning af tagkonstruktion Indbygning af fugtmålere i tagkonstruktion Byggelogistik i teori og praksis Logistik Beskyttelse af fugtfølsomme konstruktioner Strategi for lukning af hus...12 Side 3

4 6. Håndværksmæssig udførelse Håndteringsproblemer Hvad kan gøres for at lette håndtering Miljøpåvirkninger Arbejdsmiljø Støvgener Overfølsomhedsreaktion? Sammenfatning Konklusion på arbejdsmiljø Emissioner CO 2 regnskab m.v Konklusion på emissioner Bortskaffelse Muligheder for bortskaffelse af isoleringsprodukter Konklusion på bortskaffelse Økonomi Forbrug Konklusion på økonomi Driftserfaringer Fugtmålinger Konklusion Nåede vi målene? Sammenfatning...20 Side 4

5 1. PROJEKTETS INTERESSENTER 1.1 Bygherre Københavns Kommune 1.2 Rådgivere Totalrådgiver: 9. kontor: Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen Bernstorffsgade 21, København V Arkitema K/S Frederiksgade Århus C att. Thomas Carstens Rådgivende ingeniør: Niras A/S installationer Åboulevarden Århus C att. Finn Fauerholt Økologisk konsulent 1.3 Entreprenører Hovedentreprenør 1.4 Leverandører Hørisolering: Fornyet Energi Øbrovej Stenlille att. Flemming Abrahamson P. Winther Jespersen A/S Tømrer- og snedkerfirma Hejrevej København NV att. Søren Holze HBC Holbæk Byggemateriale Compagni a/s Kalundborgvej 123 Postboks Holbæk att. Jens Thomsen Side 5

6 2. BEGRUNDELSE FOR VALG AF HØR Afsæt i miljøprogram Da huset opføres som en isoleret trækonstruktion, er det oplagt at søge et uldprodukt som isoleringsmateriale. I miljøprogrammet anbefales det at anvende hygroskopiske materialer som en medvirkende faktor til opnåelse af et stabilt fugtniveau. Samtidig påpeges det at, for at de indbyggede materialer skal bidrage til et godt indeklima med deres naturlige egenskaber, kræver det, at konstruktioner er diffusionsåbne, dvs. f.eks. udførelse at ydervægskonstruktioner uden dampspærre og med diffusionsåben malerbehandling. Anvendelse at et hygroskopisk isoleringsmateriale muliggør at dampspærre helt kan udelades - eller som valgt i dette tilfælde erstattes af en såkaldt dampbremse, der nok er lufttæt, men ikke nær så damptæt som en plast- eller alufolie. Både isolering med papiruld og hør, der forhandles på det danske marked, er hygroskopiske materialer. Hør har den fordel i forhold til papiruld, at det forhandles i batts, hvilket giver en større frihed i forbindelse med logistik og konstruktionsudformning. Papirisolering er først under byggeprocessen blevet introduceret som batts i Danmark. Endvidere er der usikkerhed om, hvorvidt indholdet af borarter i papirulden kan have en negativ sundhedspåvirkning på specielt håndværkerne Hvorfor hør? Argumentation for valg af hørisolering: Forventning om minimale gener af hud og åndedrætsorganer i forbindelse med håndtering Et produkt der forhandles i batts og ruller Et produkt, der er tæt på sin naturlige oprindelse, p.g.a. en begrænset industriel proces Produktet var tilgængeligt på markedet via HBC s import fra Tyskland, hvor produktionen siden 1995 er sket på moderne produktionsanlæg Planer om dansk dyrkning og produktion (dyrkning kan ske som non-food på braklægningsarealer). De implicerede parter forventede en snarlig produktion af dansk hør Imprægnering med ugiftige produkter Forventning om at hørren er et af fremtidens isoleringsmaterialer til indbygning i dansk byggeri, hvis det kan produceres til en pris, der er tilnærmelsesvis på niveau med de kendte mineraluldsprodukter Forudsete ulemper ved anvendelse af hør Prisen var dengang som nu 2 gange prisen for mineraluld alene i indkøb. Hertil kom en forventelig ekstraudgift til håndtering, opskæring og indbygning (krav om mekanisk fiksering) Hørbatts er umiddelbart sværere at tildanne end mineraluldsbatts Manglende MK-godkendelse af BD konstruktioner. (Tilsvarende gælder for øvrige isoleringsmaterialer, der ikke er godkendt som klasse A materiale) Produktet Det valgte isoleringsprodukt er fremstillet af hørfibre (74%) og tekstile polyester støttefibre (18%). Polyesterfibrene er frasorteret i tekstilproduktionen p.g.a. kvalitetskrav. Varmeledningsevne = W/m 2 K. Godkendt som lampdaklasse 42 af ViK (er sket under projektforløbet) Side 6

7 Isoleringen er imprægneret mod brand, skimmelsvampe og skadedyr med 8% ammoniumfosfat/-sulfat. Imprægneringen er bl.a. med til at eliminere risiko for glødebrand. CE mærkning forventedes efteråret Dimensioner: Rullevare: t = mm / b = mm Pladevare: t = mm / b = mm / l = 1200 mm. Side 7

8 3. PROJEKTETS FORMÅL Nedenstående tre kategorier af mål og projektforventninger er som anført i ansøgningen til Energistyrelsen. Da kategorierne overlapper hinanden er nogle af målene slået sammen i konklusionen i kapitel Overordnet mål I ansøgningen til udviklingsprogrammet er det overordnede mål at fremme en fremtidig anvendelse af specielt den danske hørisolering ved: Via et demonstrationsprojekt med stor offentlig berøringsflade og bevågenhed at eftervise at isolering med hørbatts er et fremtidigt alternativ til de hidtil anvendte traditionelle mineraluldsprodukter. Eftervisning af at hørbatts ved brug af nyudviklet specialværktøj der er stillet i udsigt af producenten kan bearbejdes uden støre besvær end ved tildannelse af traditionelle mineraluldsprodukter. Demonstration af at dansk produceret hørisolering fra Dansk Naturisolering er teknisk konkurrencedygtig med den hidtil anvendte hørisolering, der har været importeret fra Tyskland. Eftervisning af at det efter introduktionen af hør fra Dansk Naturisolering er muligt at isolere med arbejdsmiljøvenlige produkter, der prismæssigt nærmer sig mineraluld Tekniske mål I ansøgningen til udviklingsprogrammet er der opstillet følgende tekniske mål: Bedre arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejder Godt indeklima Et sundt hus Undgå indbygning af miljø- eller sundhedsskadelige stoffer Rationelle håndterings- og indbygningsmetoder på byggepladsen Perspektivering af dansk produktion af hørisolering Nedbringelse af CO2 udslip Opstillede projektforventninger Projektets forventede resultat er i tilskudsansøgningen opstillet punktvis således: Bedre arbejdsmiljø (end ved anvendelse af mineraluld) Relativt lavt energiforbrug ved fremstilling U-værdi (varmetab) som ved anvendelse af mineraluld kl. 39 (det var på daværende tidspunkt svært at få oplyst brugbare praktiske lampdaværdier på hørisoleringen) Sunde bygningskonstruktioner uden skadelig fugtophobning Godt indeklima, hvor hørren medvirker som fugtregulator (Huset kan ånde dampbremse placeret 50 mm inde i konstruktionerne fra indvendig side.) Indhøstning af værdifulde erfaringer, der kan udgøre en del af grundlaget for anvendelse af hør i den danske byggebranche. Et byggeri, der samtidigt med at besidde nogle arkitektoniske kvaliteter, kan være et attraktivt og godt besøgt udstillingsvindue for alternativ isolering med hør. Side 8

9 4. KONSTRUKTIONER OG FUGTBEREGNINGER 4.1 YDERVÆGGE Konstruktion, ydervægge i facader Konstruktionsopbygning nævnt udefra: Klinkbeklædning med nordisk gran, 19 x 120 mm 25 mm afstandslister 9 mm vindgips 195 mm træskelet med stolper 600 mm. 195 mm hørbatts i hulrum i træskelet (i praksis 2 x 100 mm batts) Dampbremse DB+ 45 mm forskalling 45 mm hørbatts 2 x 13 mm gipskartonplader Naturmaling eller fliser Konstruktion, ydervægge i gavle Konstruktionsopbygning nævnt udefra: Klinkbeklædning med nordisk gran, 19 x 120 mm 25 mm afstandslister 9 mm vindgips 145 mm træskelet med stolper 600 mm 140 mm hørbatts i hulrum i træskelet 16 mm krydsfiner 45 mm forskalling 45 mm hørbatts 2 x 13 mm gipskartonplader Naturmaling eller fliser Brandkrav til ydervæg Brandkrav til bærende konstruktioner er jf. BR 95, kap stk. 1, BD 30. Kravet er tillige nævnt i byggetilladelsen. Kravet kan opfyldes med konstruktionen jf. Bygningsdele med celluloseuld og høruld eksempler udgivet , og da BR 95 kap stk. 2b overholdes kræves der ikke MK godkendelse Fugtberegning af ydervægskonstruktion Beregning af fugtforhold i facade er beregnet af NIRAS A/S på grundlag af mundtlige oplysninger fra HBC om en Z-værdi på 75. I henhold til det tyske produktdatablad har dampbremsen kun en Z-værdi på ? (må vel svare til 10 Gpa*s*m 2 ) I en anden af tegnestuens sager sag med samme produkt er der efter tilretning af beregningerne fra leverandørens side anvendt en dampdiffusionsmodstand på 11,5 Gpa*s*m 2 /kg. Fugtmålingerne i Stenurten må nu i praksis vise om dette er et problem. De seneste erfaringer fra By og Byg viser, at det er o.k. at udføre ventilerede konstruktioner med organiske isoleringsmaterialer uden dampspærre ja endog uden dampbremse!. Vigtigt er det dog at konstruktionerne er lufttætte. Lufttætheden sikres her i praksis med dampbremsen, der ligger beskyttet 45 mm bag bagsiden af den indvendige beklædning. Side 9

10 4.1.4 Indbygning af fugtmålere i ydervægge For at følge fugtbevægelserne i ydervæggen er der indbygget fugtdübler på de fugtteknisk mest udsatte steder. I Ydervægge indbygges fugtmålere i den nordvendte facade (med 2 m ledning) umiddelbart bag vindgips (hvor kondenseringsrisikoen er størst) for at få en indikation af om konstruktionen er fugtteknisk sund. Der er indbygget fugtmålere i ydervæg ud for rum 04, vandrum, og ud for rum 10, personalerum. 4.2 TAGE Konstruktion, tag over grupperum. Konstruktionsopbygning nævnt udefra: 80 mm græstørvstag (udført med stenurter) Grundmursplade 2 lags papdækning 19 mm krydsfinerplader 295 mm HQL bjælkespær 55 mm ventilationsspalte 240 mm hørisolering Dampbremse 45 mm forskalling 45 mm hørisolering 25 mm lys træbeton (over servicerum som vandrum, puslerum, kontor etc. Forskalling + 13 mm gipskarton.) Dampbremsen er af typen DB+ fra HBC - en armeret papirmembran. Membranen er ikke så hermetisk tæt som en plastfolie og tillader derfor en fugtdiffusion igennem konstruktionen. Populært sagt: Huset kan ånde. Dampbremsen er dog med en dampdiffusionsmodstand på 11,5 Gpa*s*m 2 /kg konstruktionens suverænt tætteste lag på den indvendige side af ventilationsspalten Brandkrav til tag. Jf. BR 95 kap stk. 1 skal isoleringsmaterialet mindst skal være klasse A materiale med en brændværdi, der ikke er større end 3,0 MJ/kg. Det kan hørren ikke leve op til, hvilket gælder for alle organiske alternative isoleringsmaterialer. I Bygningsdele med celluloseuld og høruld eksempler af findes på side 67 en konstruktion, der brandteknisk modsvarer ovenstående konstruktionsopbygning. Konstruktionen kræver MK-godkendelse Fugtberegning af tagkonstruktion Beregning af fugtforhold i tagkonstruktion er beregnet af NIRAS A/S på grundlag af mundtlige oplysninger fra HBC om en Z-værdi på 75. I henhold til tysk produktdatablad har dampbremsen kun en Z-værdi på 10! Fugtmålingerne må nu i praksis vise om dette er et problem. Som nævnt ovenstående viser de seneste erfaringer fra By og Byg, at det er o.k. at udføre ventilerede konstruktioner med organiske isoleringsmaterialer uden dampspærre. Vigtigt er det dog at konstruktionerne er lufttætte. Lufttætheden sikres af dampbremsen, der ligger beskyttet 45 mm bag bagsiden af den indvendige loftsbeklædning. Side 10

11 4.2.4 Indbygning af fugtmålere i tagkonstruktion. Der er indbygget fugtmålere i tagkonstruktionen i vandrum (forventet stor fugtbelastning i rum) og i 2 gruppe-/aktivitetsrum med to formål: 1. For at følge om konstruktionen er fugtteknisk sund er der placeret fugtdübler på spærsider umiddelbart under isoleringens yderside mod ventilationsspalte. Det er her kondensrisikoen vil være størst. 2. For at registrere om fugtindholdet i isoleringen på den indvendige side af dampbremsen påvirkes af fugtforholdene i rumluften, er der placeret fugtdübler i midten af 50 mm hørmåtter bag træbetonloft (i vandrum 23 mm gipskarton). Måleresultater herfra vil kunne sammenholdes med målinger af de indeklimatiske forhold, der udføres under sideløbende afrapporteringsprojekt. Side 11

12 5. BYGGELOGISTIK I TEORI OG PRAKSIS 5.1 LOGISTIK Beskyttelse af fugtfølsomme konstruktioner Det stod hurtigt klart, at det var en afgørende forudsætning for kvaliteten af et træhus isoleret med hør og med indvendige vægge i ubrændt ler at opnå tørt byggeri. Både træ, hør og ler er hygroskopiske (vandsugende) materialer. En effektiv lukning inden udførelse at fugtfølsomme konstruktioner er her afgørende Strategi for lukning af hus Huset er opført som en let in situ konstruktion, hvor det har været afgørende at få tæt tag inden opmuring af garderobekuber i ubrændt ler og isolering med hør. Dette forhold nødvendiggjorde at isoleringen i tagkonstruktionen skulle monteres nedefra, hvilket i forhold til praktisk udførelse og arbejdsmiljø ikke er optimalt. Metoden øger støvpåvirkningen af håndværkerne og specielt de tynde (50 mm) isoleringsmåtter er bøvlede at fastgøre nedefra. Side 12

13 6. HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE Håndteringsproblemer Entreprenøren har i forbindelse med udførelse gjort opmærksom på følgende punkter som håndværkerne finder mindre hensigtsmæssige end ved konventionel isolering i batts og ruller: 1. Hørren er sværere at skære i. Entreprenøren kan heller ikke anbefale HBC s isoleringskniv. Der blev indkøbt 10 stk. til pladsen, men i praksis var de ikke meget bevendt. Ifølge entreprenøren lige så ubrugelig som familiens brødkniv! 2. En elektrisk aligatorsav med specialklinger gjorde skærearbejdet til en leg. Dog var tilskæringen mere tidskrævende en normalt p.g.a. håndtering af en sav, der sammenlignet med den traditionelle isoleringskniv, er stor og tung. 3. Hørren er lidt mere uhandy at flytte rundt med på byggepladsen, virker tungere og er ikke emballeret så godt som mineraluld. 4. Den åbne emballering bevirker også, at hørren altid skal opbevares tørt på byggepladsen. Hørren vil ved fugtpåvirkning optage vand. Erfaring fra byggepladsen viser, at hvis hørren stilles på fugtigt underlag vil den opsuge fugt med ildelugt, mug og skimmelvækst til følge. 5. Isolering i tykkelser på under 100 mm skal mekanisk fastgøres i skrå og lodrette konstruktioner for ikke at synke eller falde ned. 6. Batts og ruller er specielt i tykkelser under 100 mm ikke så formstabile som de konventionelle isoleringsprodukter. Hvor der under tagkonstruktion blev isoleret med 50 mm hør måtte fastholdelse ske med tråde pr. maksimalt 20 cm, da hørmåtterne ellers faldt ned. 7. Udskæring for diverse installationer, giver lidt problemer, da hørren ikke lige lader sig strække omkring det emne der føres igennem. Det er derfor nødvendigt at udskære særdeles præcist for ikke at få hulrum og dermed kuldebroer i isoleringslaget Hvad kan gøres for at lette håndtering For at håndværkerne skal tage hørren til deres hjerter, er det vigtigt, at projekter og udstyr tilrettelægges således, at isoleringsproduktet er let af tildanne og indbygge. Hvad kan der gøres for at opnå dette: 1. Bestil hørren skåret i færdigt mål fra fabrik. Husk et overmål på ca. 5% typisk 2-3 cm. OBS! Husk ved paralleltage med ventilationsspalte at overmål skal reduceres til 2% for at undgå at hørren buler op og lukker luftspalte. Ved svagt hældende tage kan denne reduktion godt udføres uden at hørren skrider ned. Ved større taghældninger må der findes andre løsninger. Ved tykkelser der skal mekanisk fastgøres skal overmål være ca. 4 cm for at batts kan klammes til sider af trækonstruktioner. Ved ordrer på ned til omkring 20 m³ kan hørren leveres i færdigt mål fra HBC (husk at kontrollere de aktuelle grænser hos leverandør) 2. Brug så vidt muligt batts i standardstørrelser. Specielt ved mindre partier, hvor hørren ikke kan leveres på specialmål. Husk ved beregning af indbygningsmål, at hørisoleringen skal være i overmål som anført under pkt. 1, af hensyn til fastholdelse i konstruktionen. 3. Forsøg at tilrettelægge projektet således at hørisolering med mindre tykkelser end 100 mm undgås. Herved opnås at fiksering i konstruktionen alene kan ske ved klemning. 4. Når der skal skæres så brug rigtigt og skarptslebet værktøj. I dette projekt blev skæring med succes udført med en elektrisk aligatorsav med specialklinge. 5. Hvor rør eller andet skal føres igennem isolerede konstruktioner bør der opereres med udsparinger i de lette elementer. Herved bliver det også muligt at få bedre styr på tætning omkring gennemføringer. 6. Isolering af skrå eller vandrette konstruktioner bør ske oppefra og ned, hvis muligt. Herved reduceres støvgener og isolering kan aflægges på forskalling. (Punktet kan konflikte med byggelogistikken) Side 13

14 7. MILJØPÅVIRKNINGER 7.1 ARBEJDSMILJØ Støvgener Hørren støver. Støvet er særdeles tørt, men virker ifølge entreprenørens udsagn ikke så generende som ved almindeligt isoleringsarbejde. Hørren er sej og kan godt give nogle rifter i huden, hvis man ikke husker at bruge handsker. Hudgenerne er udpræget mindre end ved håndtering af konventionel mineraluld Overfølsomhedsreaktion? Under isoleringsarbejdet fik 5 ud 6 håndværkere tømrere udslet på hænder og ansigt. 2 af de 5 blev undersøgt på skadestue. Det var ikke muligt at fastslå årsagen til symptomerne. Symptomerne fortog sig. Miseren foranledigede den tyske producent, der ikke tidligere havde hørt om tilsvarende reaktioner, til at igangsætte diverse undersøgelser, dels i eget regi (indholdsanalyse), dels en undersøgelse på et arbejdsmedicinsk institut, Zentrum für Arbeits- und Umveltmedizin. Undersøgelsen på det arbejdsmedicinske institut omfattede 34 personer, der alle blev underkastet 3 forskellige testmetoder (plastertest, rivetest og priktest). Dvs. at der i alt blev udført 102 tests. I alle 102 testtilfælde var resultaterne entydigt negative, dvs. der kunne ikke påvises nogen allergisk reaktion, hverken i form af rødmen eller hævelser. I Danmark er der på foranledning af TIB udført en undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik. Heller her har det været muligt at sandsynliggøre en sammenhæng imellem hørisoleringen og den allergiske reaktion. Det er stadig et mysterium, hvad der forårsagede udslettet hos 5 ud af 6 af de folk, der en bestemt dag i vinteren 2002 isolerede med hør. Entreprenøren kan naturligt nok ikke helt frigøre sig fra tanken om, at der må have været et eller andet i den hør. Under alle omstændigheder er hørren nu blevet testet grundigt for mulige allergieffekter på de udførende i både Tyskland og Danmark, og blevet pure frikendt. Om så den hør, der blev anvendt hin vinterdag i 2002, har været påført én eller anden allergifremkaldende forurening, får vi næppe nogensinde svaret på Sammenfatning På trods af at håndværkerne opfatter hørstøvet som mindre generende end mineraluldsfibre, må det henstilles til producenten, at der sker en produktudvikling hen imod et mindre støvende produkt. Samtidig er det vigtigt at projekt, produkt og værktøj er afstemt. Bearbejdning og mekanisk fastgørelse skal minimeres. Håndværkerne skal have det rigtige skæreværktøj. I det omfang skæring skal ske med eludstyr, er det vigtigt at der udvikles et ergonomisk letvægtsværktøj der er handy i brug Konklusion på arbejdsmiljø Da hørren i modsætning til mineraluld ikke indeholder hverken miljøfarlige stoffer, eller stoffer der anses for kræftfremkaldende, må det forventes, at risikoen for helbredsskader som følge af isoleringsarbejde minimeres ved anvendelse af hør i stedet for mineraluld. Undersøgelser, der kan belyse forholdet nærmere savnes. Side 14

15 7.2. EMISSIONER CO 2 regnskab m.v. Overraskende nok viser publicerede opgørelser, at det beregnede energiforbrug pr. funktionel enhed for hørisolering er cirka dobbelt så stor som ved fremstilling af mineraluld 1. Som følge heraf øges tal for CO 2 udslip (drivhuseffekt), forsuringseffekt, etc. Energiforbruget og de dertil knyttede emissioner er især relateret til fremstillingen af polyesterfibre. Polyesterfibrene stammer fra tekstilproduktion. Ved tekstilfremstilling sker indledningsvis en separation af de fibre, der er uanvendelige til tekstiler. Den brandværdi som polyesterfibrene repræsenterer er opmagasineret i hørisoleringen. Hvis man i nedbrydningsfasen vælger ikke at genanvende hørren, kan den opmagasinerede energi frigøres ved afbrænding. I vækstperioden optager hørren CO 2 fra luften. Indtil hørren afbrændes eller komposteres vil CO 2 være bundet i hørren. Afbrænding af hør svarer til at udnytte oplagret solenergi Konklusion på emissioner Betragtningerne viser hvor svært det er at sammenligne to produkter. Facit vil afhænge af hvilke betragtninger der anlægges m.h.t. om den oplagrede brændværdi og bundne CO 2 skal medregnes. 7.3 BORTSKAFFELSE Muligheder for bortskaffelse af isoleringsprodukter Ifølge producenten kan hørren efter anvendelse, genanvendes, recirkuleres, deponeres på almindelig losseplads eller afbrændes uden afgivelse af problematiske stoffer. Den konventionelle mineraluld indeholder fenol som bindemiddel og skal deponeres som farligt affald Konklusion på bortskaffelse I bortskaffelsesfasen er mineralulden mere problematisk end hørren, der virker uproblematisk at bortskaffe. Mineraluldsfabrikkerne planlægger en returordning, der måske kan afhjælpe deponeringsproblemet. 1 Kilde: Arkitektur og miljø af Rob Marsch, Michael Lauring og Ebbe Holleris Petersen. 2 Kilde: Arkitektur og miljø af Rob Marsch, Michael Lauring og Ebbe Holleris Petersen. Side 15

16 8. ØKONOMI 8.1. Forbrug Der er iht. Entreprenørens opgørelse forbrugt 225 m 3 til tag og 30 m 3 til facader - i alt 255 m Konklusion på økonomi Hørren er stadig cirka dobbelt så dyr i indkøb som mineraluld. Dette gælder uanset om den er produceret i Danmark eller Tyskland. Entreprenørens kalkulerede tillæg til arbejdsløn på ca. 25% vurderes at være realistisk i forhold til den ekstra tid der indtil videre må påregnes at medgå til håndtering, tildannelse og indbygning. Entreprenøren vurderer, at selv efter langs tid indlæring i at bruge hør vil der stadig være et tidsmæssigt merforbrug på 10-15%. Side 16

17 9. DRIFTSERFARINGER Fugtmålinger Der er siden oktober 2002 månedligt målt fugtindhold i ydervægs- og tagkonstruktionerne. Fugtmålerne er indbygget på strategisk udvalgte steder som omtalt i kapitel 4. De foreløbige resultater viser at konstruktionen er tør og sund. Side 17

18 10. KONKLUSION Nåede vi målene? Oversigt over mål og resultat. Mål Resultat I ansøgningen til udviklingsprogrammet er der opstillet følgende overordnede mål: Via et demonstrationsprojekt med stor offentlig berøringsflade og bevågenhed eftervise at hørbatts er et fremtidigt alternativ til de hidtil anvendte traditionelle mineraluldsprodukter. Et byggeri, der kan være et attraktivt og godt besøgt udstillingsvindue for alternativ isolering med hør. Eftervisning af at hørbatts ved brug af nyudviklet specialværktøj der er stillet i udsigt af producenter kan bearbejdes uden større besvær end ved tildannelse af traditionelle mineraluldsprodukter. Demonstration af at dansk produceret hørisolering fra Dansk Naturisolering er teknisk konkurrencedygtig med den hidtil anvendte hørisolering, der har været importeret fra Tyskland. Efter af at det efter introduktionen af hør fra Dansk Naturisolering er muligt at isolere med arbejdsmiljøvenlige produkter, der prismæssigt nærmer sig mineraluld. Gennemførelsen af udviklingsprojektet har givet følgende resultater Projektet har opnået stor offentlig berøringsflade, bevågenhed og tilmed anerkendelse. Byggeriet besidder de arkitektoniske kvaliteter, der gør det til en attraktiv reference når der skal fremvises projekter isoleret med hør. Der udvises stor interesse fra mange sider for at se projektet. Det må erkendes at tildannelsen er og nok vedblivende vil være mere besværlig end ved traditionelle mineraluldsprodukter. Dog fandt de udførende frem til at skæring med en bestemt elsav fungerede rimeligt. Den danske hør nåede ikke at blive introduceret tids nok til anvendelse i projektet, derfor er der anvendt importeret tysk produceret hør. Den danske hør fra Naturisolering er markedsføres stadig kun i et begrænset sortiment, hvilket besværliggør den praktiske anvendelse ved professionelt byggeri. På trods af forhåndslovning om priser på den danske hør på niveau med traditionelle mineraluldsprodukter er virkeligheden den at den danske hør i dag forhandles i et begrænset sortiment til priser på niveau med den tyske hør. I ansøgningen til udviklingsprogrammet er der opstillet følgende tekniske mål og projektforventninger (tekniske og projektforventninger her slået sammen pga. mange overlapninger): Bedre arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejder Håndværkere, der har arbejdet med isolering er ikke blevet udsat for miljøfarlige stoffer, eller stoffer der er på lister over stoffer der anses for kræftfremkaldende. Side 18

19 Hørren støver, men støvet vurderes at give mindre ubehag end mineraluldsfibre. 5 samtidige tilfælde at hududslet under isolering med hør har ikke efterfølgende kunnet forklares. Hørren er blevet undersøgt efter alle kunstens regler og pure frikendt for at kunne fremprovokere nogen form for allergisk reaktion. Godt indeklima, hvor hørren virker som fugtregulator (Huset kan ånde dampbremse placeret 50 mm inde i konstruktionerne fra indvendig side.) Et sundt hus med sunde bygningskonstruktioner uden skadelig fugtophobning Undgå indbygning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Rationelle håndterings- og indbygningsmetoder på byggepladsen Ydervægge og tagkonstruktioner er diffusionsåbne, da der er ikke indbygget dampspærre i vægge. Hør i lofter og indvendige vægge formodes at kunne bidrage til regulering af fugt og temperatur i boligen og hermed udjævne sæsonudsvingninger (ny forskning viser dog at effekten heraf antagelig er begrænset). Indtil videre har ansatte i institutionen udtrykt stor tilfredshed med indeklimaet. Hvor stor en del af æren der kan tilskrives hørren kan vi kun gisne om. I afrapportering der udføres i andet regi, vil der blive fokuseret på indeklimaet via målinger og interviews. De foreløbige fugtmålinger siger: Ja, men vi først når vi har været igennem den første vinterperiode kan forholdet vurderes. Hørren indeholder ingen miljøfarlige stoffer. Er ikke opnået. Se kapitel 6. Nedbringelse af CO2 udslip Kan ikke dokumenteres, se kapitel 8.2 U-værdi (varmetab) som ved anvendelse af mineraluld kl. 39 (det var på daværende tidspunkt svært at få oplyst brugbare praktiske lampdaværdier på hørisoleringen. indhøstning af værdifulde erfaringer, der kan udgøre en del af grundlaget for anvendelse af hør i den danske byggebranche. Ifølge ny isoleringsnorm kan hørisoleringen i dag regnes med en lampdaværdi på W/m*K. Der er hos teknikere og håndværkere gjort erfaringer som kan bruges i fremtidige projektet. Det er målet med denne rapport at udbrede erfaringerne til kolleger inden for byggebranchen. Side 19

20 Sammenfatning Hørren virker som et rart naturprodukt, men det er besværligt at anvende. Hørren giver mindre indåndingsgener end mineraluld, men den både støver og kradser. På trods af en del støvafgivelse synes generne i forbindelse med indånding af fibre at være mindre end ved mineraluld. Til gengæld kradser hørren lidt. Kradseriet kan forebygges med handsker, og som ved isolering med mineraluld bør håndværkerne bære støvmaske. Dog vil det være et plus på arbejdsmiljøsiden, hvis producenten er i stand til på miljørigtig vis at binde flere af de løse fibre i isoleringen. Hørren er sværere at tildanne end mineraluld. Selv om øvelse gør mester er det ikke helt nok. Producenten bør fortsætte med at udbrede nyeste erfaringer om tildannelsesmetoder til håndværkere og teknikere. Rådgiverne bør udføre projekterne under hensyn til mulighed for rationel indbygning af isolering. Indbygning på værksted giver størst mulighed for anvendelse af specielt mekanisk skæreværktøj og præcis indbygning. Der er behov for udvikling af et ergonomisk letvægts elskæreværktøj til brug for tildannelse på byggepladsen. Hørren er mindre formstabil end mineraluld og stiller derfor større krav til fiksering i konstruktionen. Det er vigtigt at producentens konsulent - så længe produktet er nyt for mange - besøger teknikere på tegnestuerne under projekteringen og tilsyn og håndværkere på byggepladserne i forbindelse med opstart og udførelse af isoleringsarbejdet. Af hensyn til arbejdsmiljø og praktisk udførelse bør logistikken tage hensyn til, at isolering af vandrette og skrå konstruktioner så vidt muligt kan ske oppefra. Hør skal holdes tør. Det kræver en indsats hos de projekterende at samtænke projekt og logistik, og efterfølgende opfølgning i praksis af byggeledelse og håndværkere på pladsen. Hørren er cirka dobbelt så dyr at anvende som mineraluld. Det er muligt at samfundet og bygherren får valuta for pengene i form af sundere arbejdsmiljø, bedre indeklima og mindre byggeaffald til deponi, men det er ikke muligt at eftervise. I dette projekt er anvendelsen af hør alene muliggjort ved tilskud fra energistyrelsen. Det vil være svært at få råd til hørisolering i rammebelagt offentligt eller offentligt støttet byggeri uden tilskud. Sålænge prisen holdes i det nuværende leje, vil hørisoleringen primært være et produkt for den miljøbevidste og kræsne bygherre, der gerne vil betale ekstra for at få et miljørigtigt produkt i sit hus. Som med de økologiske fødevarer handler det om, at forbrugeren har en tro på at handle miljørigtigt og samtidig få et produkt med nogle andre iboende kvaliteter, end dem der findes i det konventionelle masseproducerede produkt. Side 20

Økologisk campingplads med alternativ isolering

Økologisk campingplads med alternativ isolering Gals Klint Camping, februar 2001 Rapport for projektet: Økologisk campingplads med alternativ isolering Formål Nærværende rapport skal give Energistyrelsen en redegørelse for projektets gennemførelse og

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Præsentation Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Baggrund Kendte problemer med mineraluld: Hudirritation Øjenirritation Irritation øvre luftveje Erkendte

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside Fugtkursus 2014 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2014 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger

Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger Stabilitets-/effektivitetsundersøgelse og metodeoptimering Projektudredningsarbejdet er gennemført ved stikprøvekontrol, spotmålinger og praktiske undersøgelser

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Vægelementer. www.elementer.dk

Vægelementer. www.elementer.dk Vægelementer www.elementer.dk Om Give Elementfabrik Profil Give Elementfabrik A/S er en sund og moderne virksomhed med over 40 års erfaring i byggebranchen. Vi producerer, leverer og monterer præfabrikerede

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR000660.IS2 Væg/Vægge: Ses med en uensartet isoleringsværdi. Ses med kuldeindtræk ved fodpanel. Dette er generelt for hele boligen, i svingende grad. Køkken IR000665.IS2 Vindue/Vinduer: Væg/Vægge:

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Egen Vinding og Datter ApS

Egen Vinding og Datter ApS Egen Vinding og Datter ApS Haslevvej 81 4100 Ringsted Tlf. 57617701 Fax 57671818 Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet: Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brorsonsvej 13 7470 Karup J Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer 311057495 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19 Kortlægning og erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri Rekvirent: Velfærdsministeriet under j.nr.: 2007-4735 iht. lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten At skabe overblik At sikre korrekt anvendelse Ordningen er trådt

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere