Kursus i elementær vandforsyningshygiejne for KVE medlemsværker Afholdt af kontaktudvalget for vandværker i Egedal kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus i elementær vandforsyningshygiejne for KVE medlemsværker Afholdt af kontaktudvalget for vandværker i Egedal kommune"

Transkript

1 Kursus i elementær vandforsyningshygiejne for KVE medlemsværker Afholdt af kontaktudvalget for vandværker i Egedal kommune Farum 3. og 4. november 2014

2 Praktiske forhold Kursus i almindelig vandforsyningsdrift. Afholdes senere 26. november og 8. januar 15 Lærer på kurset: Peter Egemose Grib. Der leveres 2 lektioner af 45 min. på begge aftner. Efter hver lektion er der tid til spørgsmål og kommentarer.

3 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg Hvorfor holder vi kursus: 2. Et alment vandforsyningsanlæg skal foranledige, at den driftsansvarlige for et alment vandforsyningsanlæg gennemfører et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne jf. bilag 1.

4 Krav til kursets indhold 1. Vandværkets opbygning 2. Boringer 3. Vandbehandling 4. SRO 5. Beholderanlæg 6. Udformning og indretning af vandværk 7. Indretning af ledningsnet 8. Vandkvalitet 9. Beredskab og forsyningssikkerhed 10. Forebyggelse af forureninger 11. Kvalitetssikring af en vandforsyning 12. Elementær viden om sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer 13. Forureningskilder for bakterier og mikroorganismer 14. Viden om risiko for forurening af komponenterne i vandforsyningens produktionssystem 15. Identifikation af fare for forurening i vandforsyningssystemet 16. Gode hygiejneregler 17. Reaktion ved forurening med bakterier og mikroorganismer Med blåt mærkede dækkes helt eller delvist på kursets 1. del hygiejne

5 Undervisere. Katarina Gundsø Johnsen, cand. scient. mikrobiolog. Vagn Neerup Handlos, Farmaceut, professor, dr. pharm..

6 Fra sommerregn til kvalitetssikret drikkevand (VH) Grundvandsdannelse: Kilde regnvand, kun ca. 16 % af regnen ender i grundvandet. Nedsivningshastighed i m/døgn 10 m groft sand 10 cm lerblandet sand 1 cm sandblandet ler 1-2 mm ler og sprækkekalk

7 Fra sommerregn til kvalitetssikret drikkevand

8 Geologisk model og grundvandsmagasiner

9 Sårbarhedskort

10 Bestemmelse af undergrundens geologi

11 Nitratfølsomme områder

12 Grundvandsdannelse Grundvandsdannelsen størst i vinterhalvåret pga. Jævntfaldende nedbør Vegetationen optager et minimum af vandet Der er et minimum af fordampning

13 Grundvandsdannelse i det primære magasin

14 Potentialekort 2012

15 Potentialekort 2012

16 Indvindingsopland og transportvej

17 Søndersødalens forløb

18 Grundlæggende viden om mikroorganismer med specielt fokus på bakterier Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

19 Hvad er hygiejne? Hygiejne (af navnet på den græske gudinde for sundhed Hygieia) er læren om renlighed. Betegnelsen bruges også om at gøre eller holde rent. Det omfatter rutiner til opnåelse og opretholdelse af sundhed og renhed for mennesker, dyr og andre organismer. Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

20 Hvorfor? Hygiejne går ud på at forebygge og afhjælpe angreb af mikroorganismer, bl.a. bakterier og svampe. Eksempel på sygdom forårsaget af bakterier: Kolera: en smitsom mave-tarm-sygdom, som inden for få dage kan give voldsom diarré, hvorved man kan miste op mod 24 liter væske i døgnet. Sygdommen er et resultat af smitte med bakterien Vibrio cholerae, der er en vandbåren bakterie. Koleraepidemien i København 1853 brød ud 11. juni 1853 og varede indtil oktober måned samme år anmeldte tilfælde, hvoraf (56,7%) havde dødelig udgang. Tallet ville i dag svare til døde københavnere Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

21 Mikroorganismer Bakterier (0,3-2 m) Svampe (1-30 m) skimmelsvampe og gærsvampe Vira (0,01-0,3 m) er hele organismer (ingen, 1, 2 osv.) er typisk ikke homogent fordelte (parvis, typisk lejring, klumper, mikro-kolonier) 1 m = 10-6 m = 1:1000 mm. Hårstrå: m; Synlige partikler: m Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

22 En koloni (cfu) CFU (cfu) = Colony Forming Units = kim: kolonidannende enheder af bakterier, dvs. bakterier der er i stand til at formere sig. CFU bruges også om svampe Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

23 Bakterier En-cellede Uden cellekerne Ingen membranafgrænsede organeller Cellemembran og cellevæg Slimkapsel, hår, flageller (svingtråde) Deles i gram positive og gram negative Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

24 Kokker (coccus): Lille korn, bruges om runde bakterier Stave (bacilli): Lille stav Spiriller: Forskellige snoede former (Campylobacter) Kommalignende former Bakterier Ca arter fordelt på 250 slægter Kun få er patogene, dvs. sygdomsfremkaldende for mennesker Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

25 Bakteriesporer (ikke svampespore) Dannes af slægterne Bacillus og Clostridium. En hvile/overlevelses-fase når bakterien sulter. Modstandsdygtig over for varme, tørke, UV-lys, sprit. Kan dræbes af bl.a. klor og temperaturer over 120 ºC fugtig varme, 160 ºC tør varme. Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

26 Svampe En/fler-cellede Med cellekerne Flere membranafgrænsede organeller Cellevæg forskellig fra bakteriers. Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

27 Svampe Skimmelsvampe (flercellede) Hyfer 2-10 µm i diameter Sporer µm (2-20 µm) Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Penicillium, Rhizopus, Stachybotrys Gærsvampe (encellede) 1-30 µm Candida, Rhodotorula, Saccharomyces, Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

28 Mikroorganismers formål med livet Vokse - formere sig Inficere Producere stoffer: enzymer Toxiner (giftstoffer) affaldsstoffe Nedbryde Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

29 Vækst af bakterier Formering ved celledeling Eks.: Med en generationstid på 30 min. bliver 1 bakterie til 1 million på 10 timer. E.coli 20 min under gunstige forhold 1 mia. på 10 timer. Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

30 Vækst af bakterier Væksthastighed som funktion af temperatur. Væksthastigheden fordobles for hver 10 ºC i eksponentiel fase Udviklings forløb af en kultur fra fødsel til død Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

31 Vækstbetingelser - næringskrav Vand, næringsstoffer, temperatur, ilt, ph Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

32 Kulhydrater Proteiner Mineraler Vitaminer Vand Næringsstoffer Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

33 Temperatur Temperatur minimum, temperatur maximum, temperatur optimum. Bakterier Over 70 ºC overlever kun visse bakterier Omkring 70 ºC dør de fleste bakterier Mellem 15 º og 45 ºC har de fleste bakterier gode vækstbetingelser Under 5 ºC deler de fleste bakterier sig ikke Patogene mikroorganismer elsker 37 ºC Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

34 Ilt Aerobe mikroorganismer skal have ilt (1 og 4) Anaerobe mikroorganismer har ikke brug for ilt (2, 3 og 5) Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

35 ph De fleste organismer vokser indenfor et meget veldefineret ph interval Bakterier vokser generelt bedst ved ph 5-9 Svampe har generelt et ph optimum ved 5 eller lavere Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

36 Mikroorganismer i vandværkets omgivelser Mikroorganismer findes overalt, hvor de kan finde gode vækstbetingelser og næringsstoffer. Hud, hår, slimhinder og i tarmkanalen. Jord, vand og på/i planter. Luft er dog ikke et naturligt miljø for mikroorganismer. Vandbakterier er generelt bakterier der kan klare sig med meget lidt næring Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

37 Bakteriers positive egenskaber Naturens skraldemænd Naturlig del af tarmflora, hud og slimhinder Holder uønskede bakterier væk Binder kvælstof fra luften Produktion af foder og fødevarer Symbiose med planter I vandværket: nødvendige for at filtrene fungerer Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

38 Bakteriers negative egenskaber Sygdomsfremkaldende (patogene) Fordærver mad og drikkevarer Ødelægger tænder Slimede belægninger i rørinstallationer (biofilm) Næring til andre bakterier Giftstoffer Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

39 Bakterier der er ønsket i drikkevand Bakterier det findes naturligt i grundvandet og som Oxiderer ammonium Oxiderer jern og mangan (Ferrobacillus, Galionella) Oxiderer methan Grundvandsbakterier er kuldetolerante og kan vokse ved temperaturer på 8-9 ºC og kræver meget lidt ilt. Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

40 Bakterier der er uønsket i drikkevand Store mængder grundvandsbakterier Bakterier som ikke naturligt findes i grundvand (fra overfladevand). Tarmbakterier fra varmblodige dyr Sygdomsfremkaldende bakterier Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

41 Eksempler på uønskede mikroorganismer Coliforme bakterier Listeria Clostridium perfringens Enterokokker Campylobacter Salmonella Protozoer (en-cellede organismer, f.eks. Giardia) Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

42 Coliforme bakterier En fællesbetegnelse for bakterier der lever i pattedyrs tyktarm Naturlige i jord, overfladevand og rådne plantedele, IKKE i drikkevand Tyder på generel forurening fra jord, overfladevand, spildevand eller gylle Indikatorbakterie for sygdomsfremkaldende bakterier. Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

43 E. coli En coliform bakterie. Naturlig i tarmen hos mennesker, dyr og fugle (varmblodede dyr) Normalt ikke sygdomsfremkaldende (undtaget er VTEC/0157) Tyder på frisk forurening fra husspildevand, dyregødning el.lign. Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

44 Enterokokker Tarmbakterie Hårdfør, dog ikke sporedanner Tegn på ældre forurening Analyseres for ved fund af E. coli Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

45 Clostridium perfringens Sporedanner hårdfør Anaerob lever uden ilt Tegn på forurening med overfladevand (ældre forurening) Analyseres for ved mistanke om overfladevand Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

46 Sygdomsfremkaldende bakterier Listeria og Campylobacter Kuldetolerante (Psykotrof) Udvikler sig kraftigt når forholdende bliver normale Clostridia og Legionella Kan modstå høje temperaturer Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

47 Biofilm En film af bakterier på overfladen af et materiale Frit flydende primært bevægelse bakterier hæfter sig til en overflade Vokser ved en blanding af celledeling og rekruttering Dele af biofilmen frigives efter vækstperioden Pseudomonas, Bacillus, Listeria, Staphylococcus, E. coli Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

48 Grænser for indhold af mikroorganismer i drikkevand Coliforme bakterie, Escherichia coli samt (Enterokokker og Clostridium perfringens) må ikke kunne detekteres i drikke vand Kimtal v. 37 o C: 5 CFU/ml 20 CFU/ml* Kimtal v. 22 o C: 50 CFU/ml 200 CFU/ml* * betyder afgang værk hos forbrugeren Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

49 Desinfektionsmidler i vandforsyningen Desinfektionsmidler - eksempler Stoftype Gram positive bakterier Gram negative bakterier Sporer Svampe Virus Klorforbindelser Kvartære ammoniumforb. F.eks. Rodalon Brintperoxid / brindoverilte Alkoholer, f.eks. Ethanol 70% Biguaniderne f.eks. Klorhexidin + +/- - +/ /- - Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

50 Principper for desinfektion. Kemisk påvirkning af DNA eller cellevæg: Klorholdige midler, brintoverilte Kvarternære ammonium forbindelser Alkohol 70% UV behandling giver brud på DNA i mikroorganismen og fjerner dermed dens reproduktionsevne OBS på bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. fra Fødevareministeriet. Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

51 Gennemgang af vandværkets enkelte komponenter med fokus på vandkvalitet.

52 Vandværk principskitse

53 Hygiejnezoner i vandværket. (godt at have men er ikke et krav) Grøn zone Lokaler uden direkte kontakt med drikkevand Eksempler: Kontor møderum, rum med lukkede iltnings og filtertanke. Gul zone Steder hvor der ved reparation kan opnås kontakt til drikkevand. Eksempler: Åbning af lukkede filtre; pumper adskilles for service, måleudstyr i rentvandstanke

54 Hygiejnezoner i vandværket. (godt at have men er ikke et krav) Rød zone Steder med direkte kontakt til drikkevandet. Eksempler. Åbne filtre, risletårne og henstandsbeholdere, rentvandsbeholdere og tanke til genbrugsvand. Krav til arbejdsgange og påklædning. Se side 45 i kompendiet

55 Råvandsstation Den underjordiske Temperatur altid over nul grader Den syner ikke meget i landskabet Indbyder ikke til graffiti og hærværk Kan fyldes med vand ved ledningsbrud Kan fyldes med luftarter der fortrænger ilt Er svære at holde ren

56 Råvandsstation Den overjordiske. Er let at komme til og renholde Kan fryse Fredningsbælte omkring råvandsstationer: radius 10 m Beskyttelseszone: radius 25 m 300 m til nedsivningsanlæg GUL zone

57 Risling og filtrering. Hvorfor filtreres og beluftes. Råvandet indeholder svovlbrinte (lugter som rådne æg) og kuldioxid Øgning af iltindholdet i vandet, giver bedre smag af vandet og for ikke at give vækstmuligheder for anaerobe mikroorganismer i vandet Rød zone

58 Trykfilter Fyldt med specialsand, der køres ind så det kan fjerne Jern og mangan samt ammonium Tillader ikke umiddelbart pejling af overflader og eftersyn af dyser hvor luft tilføres. Er dog at foretrække: Lukket for tilførsel af snavs og mikroorganismer. Afgiver ikke fugt til rummet hvor det er placeret Gul zone/grøn zone

59 Åbent filter Filteret er rød zone Består af et kar med en bund der tillader tilførsel af luft og vand nedefra når filteret skal returskylles. Denne filtertype er svært at holde ren og filteret vil afgive fugt til bygningen, bør derfor afskærmes og omgivelsernes fugt styre med et affugtningsanlæg Foran filteret findes et risletårn eller lignende. Dette er en problematisk enhed i mikrobiologisk og funktionsmæssig sammenhæng Fordelen er at man kan se hvad der sker med filteret Svært at renholde/ vækst af svampe

60 Vandværket på Smedebakken før/efter filterskift fra åbent til trykfilter

61 Vandværket på Smedebakken før/efter filterskift fra åbent til trykfilter

62 Vandværket på Smedebakken før/efter filterskift fra åbent til trykfilter

63 Vandværket på Smedebakken før/efter filterskift fra åbent til trykfilter

64 Vandværket på Smedebakken før/efter filterskift fra åbent til trykfilter

65 Vandværket på Smedebakken før/efter filterskift fra åbent til trykfilter

66 Pumpe/maskinrum

67 Alternativ til udpumpningsanlæg. Fordele Smukt udseende Varetegn for Vandværket Larmer ikke Ulemper: Skal males/grafitti Risikere at vælte

68 Pumperum Indbyder til oplagring/pulterrum Tænk på at der skal kunne etableres en hygiejnezone gul når der skal repareres eller udskiftes pumper Gul zone

69 Ledningsnettet Rør med muffer kan suge vand ind fra omgivelserne Frigørelse af biofilm ved trykstød Værksted og opbevaring af rør og fittings

70 Brud på vandledning

71 Zonering af vandværket p. 44 og 45 i kompendiet

72 Risikovurdering p.39 i kompendiet Konsekvens Sandsynlighed Mål for risiko fra 1 til 9

73 Grænser for udvalgte mikrorganismer i vand, målt hos forbrugeren

74 Prøvetagning Krav til prøvetagningshane Instruks for prøvetagning Beskrivelse af metode er vigtig

75 Pesticider i lukkede boringer

76 Mikroorganismer i vandværkets omgivelser Mikroorganismer findes overalt, hvor de kan finde gode vækstbetingelser og næringsstoffer. Hud, hår, slimhinder og i tarmkanalen. Jord, vand og på/i planter. Luft er dog ikke et naturligt miljø for mikroorganismer. Vandbakterier er generelt bakterier der kan klare sig med meget lidt næring Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

77 Bakteriers positive egenskaber Naturens skraldemænd Naturlig del af tarmflora, hud og slimhinder Holder uønskede bakterier væk Binder kvælstof fra luften Produktion af foder og fødevarer Symbiose med planter I vandværket: nødvendige for at filtrene fungerer Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

78 Bakteriers negative egenskaber Sygdomsfremkaldende (patogene) Fordærver mad og drikkevarer Ødelægger tænder Slimede belægninger i rørinstallationer (biofilm) Næring til andre bakterier Giftstoffer Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

79 Bakterier der er ønsket i drikkevand Bakterier det findes naturligt i grundvandet og som Oxiderer ammonium Oxiderer jern og mangan (Ferrobacillus, Galionella) Oxiderer methan Grundvandsbakterier er kuldetolerante og kan vokse ved temperaturer på 8-9 ºC og kræver meget lidt ilt. Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

80 Bakterier der er uønsket i drikkevand Store mængder grundvandsbakterier Bakterier som ikke naturligt findes i grundvand (fra overfladevand). Tarmbakterier fra varmblodige dyr Sygdomsfremkaldende bakterier Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

81 Eksempler på uønskede mikroorganismer Coliforme bakterier Listeria Clostridium perfringens Enterokokker Campylobacter Salmonella Protozoer (en-cellede organismer, f.eks. Giardia) Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

82 Coliforme bakterier En fællesbetegnelse for bakterier der lever i pattedyrs tyktarm Naturlige i jord, overfladevand og rådne plantedele, IKKE i drikkevand Tyder på generel forurening fra jord, overfladevand, spildevand eller gylle Indikatorbakterie for sygdomsfremkaldende bakterier. Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

83 E. coli En coliform bakterie. Naturlig i tarmen hos mennesker, dyr og fugle (varmblodede dyr) Normalt ikke sygdomsfremkaldende (undtaget er VTEC/0157) Tyder på frisk forurening fra husspildevand, dyregødning el.lign. Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

84 Enterokokker Tarmbakterie Hårdfør, dog ikke sporedanner Tegn på ældre forurening Analyseres for ved fund af E. coli Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

85 Clostridium perfringens Sporedanner hårdfør Anaerob lever uden ilt Tegn på forurening med overfladevand (ældre forurening) Analyseres for ved mistanke om overfladevand Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

86 Sygdomsfremkaldende bakterier Listeria og Campylobacter Kuldetolerante (Psykotrof) Udvikler sig kraftigt når forholdende bliver normale Clostridia og Legionella Kan modstå høje temperaturer Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

87 Biofilm En film af bakterier på overfladen af et materiale Frit flydende primært bevægelse bakterier hæfter sig til en overflade Vokser ved en blanding af celledeling og rekruttering Dele af biofilmen frigives efter vækstperioden Pseudomonas, Bacillus, Listeria, Staphylococcus, E. coli Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

88 Grænser for indhold af mikroorganismer i drikkevand Coliforme bakterie, Escherichia coli samt (Enterokokker og Clostridium perfringens) må ikke kunne detekteres i drikke vand Kimtal v. 37 o C: 5 CFU/ml 20 CFU/ml* Kimtal v. 22 o C: 50 CFU/ml 200 CFU/ml* * betyder afgang værk hos forbrugeren Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

89 Desinfektionsmidler i vandforsyningen Desinfektionsmidler - eksempler Stoftype Gram positive bakterier Gram negative bakterier Sporer Svampe Virus Klorforbindelser Kvartære ammoniumforb. F.eks. Rodalon Brintperoxid / brindoverilte Alkoholer, f.eks. Ethanol 70% Biguaniderne f.eks. Klorhexidin + +/- - +/ /- - Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

90 Principper for desinfektion. Kemisk påvirkning af DNA eller cellevæg: Klorholdige midler, brintoverilte Kvarternære ammonium forbindelser Alkohol 70% UV behandling giver brud på DNA i mikroorganismen og fjerner dermed dens reproduktionsevne OBS på bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. fra Fødevareministeriet. Elementær Vandværkshygiejne, Katarina Gundsø Johnsen

Mikrobiel kvalitet og desinfektion

Mikrobiel kvalitet og desinfektion 20 Mikrobiel kvalitet og desinfektion Grundvand og overfladevand, der anvendes som råvand på vandværker, indeholder altid mikroorganismer i forskellige koncentrationer. Drikkevand indeholder således som

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

Frygt ved urenset spildevand

Frygt ved urenset spildevand Center for Arktisk Teknologi Kemitorvet, bygning 204, DTU 2800 Kgs. Lyngby tlf. +45 45 25 21 65/ 2163 Center for Arktisk Teknologi Sanaartornermik Ilinniarfik, Box 1001, 3911 Sisimiut tlf: +299 8644 88

Læs mere

Masseeksperiment 2014. Lærervejledning

Masseeksperiment 2014. Lærervejledning Masseeksperiment 2014 Lærervejledning 1 Indhold Denne lærervejledning består af tre dele: Baggrundsviden. Metodisk lærervejledning til udførelse af Masseeksperiment. Supplerende niveaudelte aktivitetsforslag.

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Opgaver til Mikrobiologi teori og praksis

Opgaver til Mikrobiologi teori og praksis Opgaver til Mikrobiologi teori og praksis Forord Opgaverne er dels baseret på oplysninger i det konkrete kapitel, dels baseret på søgning af informationer andre steder. Der forekommer tre hovedtyper af

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Vandforsyningsplan 2014-2017 Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Redaktion: Land og Miljø, Vordingborg Kommune Forsidebillede: Oliemaleri

Læs mere

Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali. Kursus i køkkenhygiejne

Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali. Kursus i køkkenhygiejne Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali Kursus i køkkenhygiejne Kursus i grundlæggende køkkenhygiejne Indholdsfortegnelse Kursusoversigt:... side 2 Undervisningsmateriale til dag 1:... side 3 Undervisningsmateriale

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af?

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Information om Gladsaxes vand- og kloakforsyning Indhold indhold Forord 1 Fra boring til vandhane 2 Gode råd om drikkevand 3 Spørgsmål og svar om vand 6

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kemiske hovedbestanddele Aggressivt CO₂ MAX mg/l MIN mg/l FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kuldioxid på en form, der kan medføre opløsning af kalk samt tæring

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

10-01-2010. Mad, mennesker og mikroorganismer

10-01-2010. Mad, mennesker og mikroorganismer 10-01-2010 Mad, mennesker og mikroorganismer Benny Løvholm Christensen Uddannelser: Kok. Levnedsmiddeltekniker. Liniefag i samtidsorientering. Enkeltfag i madkultur KVL. Faglig erfaring: Uddannet Kok Arbejdet

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F NIVEAU F Indhold Krop... 3 Kemien i kroppen... 3 Energiomsætning... 7 Kuldioxidkredsløbet... 10 Kost... 11 Kostberegning... 11 Næringsstoffer... 15 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 21 Mikroorganismer...

Læs mere

Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi

Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi Vejleder Jørgen Bech-Andersen Afleveringsdato 31. marts 2006 Metoder til kvantificering

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

Multiresistente bakterier

Multiresistente bakterier Multiresistente bakterier en trussel mod mennesket Af molekylær biomedicin-studerende Lise Barlebo Ahlborn, videnskabsformidler Helle Blæsild og lektor Birthe B. Kragelund, Biologisk Institut. Tak til

Læs mere