Indskrivning 2016/17. Aarhus Kommune. Til Skolerne. Børn og Unge. November 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indskrivning 2016/17. Aarhus Kommune. Til Skolerne. Børn og Unge. November 2015"

Transkript

1 Til Skolerne November 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge Indskrivning 2016/17 Hermed oplysninger om den kommende indskrivning til børnehaveklasse i 2016/2017 Indhold: 1. Tidspunkt for indskrivning side 2 2. Hvem skal indskrives side 2 3. Læring og Udvikling informerer om elever med dansk som andetsprog: side 3 A. Hvilke børn har dansk som andetsprog side 3 B. Hvor foregår sprogscreeningen side 4 C. Procedure - sprogscreening side 4 D. Selve sprogscreeningen side 5 E. Efter sprogscreeningen side 6 F. Sprogscreeningsresultat og skoletilbud side 6 G. Befordring i forbindelse med henvisning side 7 4. Indtastning af indskrevne børn side 8 5. Ansøgning om anden skole side 9 6. Ansøgning om skolegangsudsættelse side 9 7. Tidlige skolestartere side Indmeldelse i SFO side Pjece side 11 Pladsanvisning og Elevadministration og Læring og Udvikling Grøndalsvej 2 Postboks Viby J Sagsbehandler: Josefine Rasmussen Lone Albrecht Lone Nielsen Telefon: Josefine Rasmussen: Lone Albrecht: Lone Nielsen: Hjemmeside:

2 1. Tidspunkt for indskrivning De enkelte skolers orienteringsmøder kan ses på skolernes hjemmesider. Information om skoleindskrivningen bliver annonceret i Århus Stiftstidende og Århus Onsdag i uge 46 i Der er indskrivning i den digitale webløsning i Tabulex TEA via følgende link: https://tea-f.tabulex.net/webindskrivning Forældrene kan indskrive deres barn fra 13. november 2015 til 11. januar Dette vil fremgå på Aarhus Kommunes hjemmeside samt i det indskrivningsbrev som forældrene til kommende skolestartere modtager i uge 46. Herudover skal det også fremgå af skolens hjemmeside. 2. Hvem kan indskrives i skoleåret 2016/2017 Børnehaveklassen er obligatorisk og der er 10 års undervisningspligt. Undervisningspligten indtræder i august måned i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at børn født i 2010 bliver undervisningspligtige til børnehaveklassen pr. 1. august Derudover skal børn født i 2009, som har fået ét års skolegangsudsættelse i indeværende skoleår, indskrives i børnehaveklasse (ikke 1. klasse) pr. 1. august 2016, fordi børnehaveklassen er obligatorisk. I LIS kan der trækkes en liste over alle kommende skolestartere med oplysninger om barnets dagtilbud. Listen trækkes på følgende måde: - Tryk på den lille pil til højre for Ressourcer - Under Demografi vælges f.eks. Kommende 0. kl. elever - Under Gruppering kan man markere de oplysninger, man ønsker at se. Hvis man markerer Institutionsområde og Afdeling, kan man se, hvilken daginstitution et barn har gået i. I TEA skal I tilkoble kolonnerne søskende og modersmål på etableringslisten. Søskende uden DSA kan etableres (står som gule i TEA med ønske om anden skole end distriktsskolen). DSA-børn skal have tid til sprogscreening på distriktsskolen og kan først etableres, når I modtager brev fra Læring og Udvikling om skoleplacering. 2

3 Børn og Unge, Pladsanvisning og Elevadministration sender i uge 46, brev (via digital post) om den kommende indskrivning til forældre til ovennævnte ikkeindskrevne undervisningspligtige børn født i 2009 og 2010 som ifølge indskrivningslisten, trækkes den 30. oktober 2015, har bopæl i Aarhus Kommune. Børn født 1. januar 30. september 2011 (= tidlige skolestartere) bliver ikke undervisningspligtige til august 2016, men de kan begynde i børnehaveklasse, hvis skolelederen vurderer, at barnet kan følge undervisningen. Det anbefales, at skolelederen drøfter dette med barnets dagtilbud. Der bliver ikke sendt brev til forældre til disse børn. 3. Elever med dansk som andetsprog I forbindelse med budgetforliget i 2006 besluttede byrådet, at alle skoler skulle inddrages i arbejdet med undervisning og integration af elever med dansk som andetsprog. Børn og Unge tog derfor pr. 1. januar 2006 folkeskolelovens 5, stk. 7 i anvendelse. Det betyder, at alle børn med dansk som andetsprog, som indskrives til børnehaveklasse, skal sprogscreenes. A. Hvilke børn har dansk som andetsprog? I TEA tilkobles kolonnen Modersmål på etableringslisten. De børn der har et andet modersmål end dansk skal sprogscreenes i forbindelse med skoleindskrivningen. Forældrene til børn med dansk som andetsprog vil opleve, at når de indskriver deres barn via den digitale webløsning i Tabulex vil deres barns modersmål allerede være påført. Forældrene har ikke mulighed for at rette i dette. Det er det enkelte barns dagtilbud der i dialog med forældrene har vurderet hvorvidt et barn har DSA. Efterfølgende har Læring og Udvikling registreret oplysningerne i TEA. Det er kun Læring og Udvikling der må rette i disse registreringer i TEA. Der kan være børn, hvor der ikke er registreret modersmål i TEA. Dette kan være tilflyttere til distriktet, hvor det endnu ikke er afklaret, om barnet har DSA, eller der kan være tale om en fejl. I disse tilfælde er det skolelederen, der i samarbejde med dagtilbuddet ud fra gældende definition afgør, om barnet har dansk som andetsprog og dermed skal sprogscreenes. Forældrene 3

4 skal inddrages og orienteres om skolens og dagtilbuddets vurdering. Erklæring om dansk som andetsprog skal udfyldes og fremsendes til Læring og Udvikling, som efterfølgende sørger for, at barnet bliver registreret i TEA. Se definition på DSA-børn på Aarhus kommunes hjemmeside: Link til Erklæring om et barn med dansk som andetsprog: /Sider/Boernogungemeddansksomandetsprog.aspx Hvis et barn ikke taler dansk skal barnet ikke til en sprogscreening. I sådanne tilfælde skal der fremsendes en mail til Lone Albrecht, Læring og Udvikling med besked herom. Barnet vil i stedet blive skoleplaceret direkte i en børnehavemodtagelsesklasse. B. Hvor foregår sprogscreeningen? Som udgangspunkt foregår sprogscreeningen på distriktsskolen. I lighed med de foregående år bliver der fortsat afviklet sprogscreening i 3 udvalgte dagtilbud. Derfor skal børn indmeldt i følgende institutioner sprogscreenes i dagtilbuddet: Unimukken, Globus1, Mælkevejen, Safiren, Nattergalen, Klods Hans, Hejredalsparken, Børnesnak, Åbyhøjgården og Viben. Skoler med børn i ovennævnte dagtilbud vil modtage nærmere oplysninger medio november om proceduren i forbindelse med sprogscreening i daginstitutionerne. C. Procedure i forbindelse med sprogscreening Forældrene bliver i brev samt i webindskrivningen bedt om at kontakte distriktsskolen med henblik på at få en tid til sprogscreening. Når familien henvender sig skal de have en tid til sprogscreening indenfor de afsatte tider. Distriktsskolen skal løbende følge op på de familier, som ikke henvender sig for at få en tid til sprogscreening. Det er distriktsskolens ansvar, at forældrene bliver orienteret om intentionerne bag sprogscreening, et eventuelt sprogstøttebehov og evt. et skoletilbud på en anden skole end distriktsskolen, når forældrene henvender 4

5 sig for at få en tid til sprogscreening. Samtidig skal de forældre der har børn i pilotdagtilbuddene oplyses om, at deres barn skal have en tid til sprogscreening i barnets dagtilbud. Læring og Udvikling vil kort inden indskrivningen fremsende materialer der skal bruges i forbindelse med registrering af sprogscreeningstider osv. Hvis skolen vurderer, at der ikke bliver brug for alle de afsatte sprogscreeningstider skal der hurtigst muligt efter den 11. januar 2016, rettes henvendelse til PPR og Specialpædagogik, Karen Beyer via mail: Folder med oplysninger om sprogscreening ligger på Aarhus kommunes hjemmeside. Folderen skal udleveres/sendes til forældrene, når de har fået en sprogscreeningstid. Folderen er oversat til engelsk, polsk, vietnamesisk, arabisk, dari, kurdisk, pashto, tyrkisk og somalisk. Link til folder: D. Selve sprogscreeningen Sprogscreeningen gennemføres - uanset om den afvikles i dagtilbuddet eller på skolen - af talepædagoger fra PPR og eventuelt af sprogkonsulenter fra Læring og Udvikling. Sprogscreeningen undersøger, hvordan barnet klarer sig på dansk, og skal afklare, om barnet har et behov for støtte til fortsat at udvikle sit danske sprog. Sprogscreeningen varer ca. 45 minutter. Det forventes, at skolen stiller et lokale til rådighed for sprogscreeningerne. Det er endvidere vigtigt, at der skiltes tydeligt for forældrene, så de kan finde ud af hvor på skolen, de skal gå hen for at få deres barn sprogscreenet. Der skal være én person fra skolen til stede, som tager imod familierne, når der foretages sprogscreeninger i tidsrummet efter kontorets lukketid. Skolen skal være opmærksom på tilfælde, hvor der kommer børn til sprogscreening med ledsagelse af en pædagog fra dagtilbuddet. I disse tilfælde skal der foreligge en skriftlig forældretilladelse, så sprogscreeningen kan afholdes uden forældredeltagelse. Grunden til vigtigheden af denne forældreunderskrift er for at undgå indsigelser fra forældre over manglende mulighed for deltagelse i sprogscreeningen. Blanket til brug for forældretilladelse vil blive fremsendt fra Læring og Udvikling. 5

6 E. Efter sprogscreeningen Alle registreringsark afleveres af talepædagogen på skolens kontor. Skolens kontor skal indsende disse løbende til Læring og Udvikling. Registreringsarkene må ikke kopieres og ej heller lægges i børnenes elevmapper. Eleverne må først etableres i TEA, når I modtager kopi af brev fra Læring og Udvikling med barnets skoletilbud. Medio april vil skolen og dagtilbuddet modtage kopi af brevene til forældrene med oplysninger om sprogscreeningsresultat og skoletilbud. Skolen, hvorpå eleven er optaget (distriktsskolen, modtagerskolen eller anden skole), skal herefter etableres eleverne i TEA hurtigst muligt. F. Sprogscreeningsresultat og skoletilbud Resultatet af sprogscreeningen kan resultere i følgende placering: Børn med behov for basisdansk (kategori M) børn, som har behov for basisundervisning i dansk i en modtagelsesklasse. Disse børn vil blive henvist til skolegang i en børnehavemodtagelsesklasse. Henvisningen sker via Læring og Udvikling. Forældrene får besked om sprogscreeningsresultatet og skoletilbud medio april. Børn med sprogstøttebehov. (kategori S) børn, som har behov for støtte til fortsat at udvikle deres danske sprog. Disse børn vil blive henvist til et skoletilbud, som tilgodeser barnets behov bedst muligt. Byrådet har vedtaget, at ingen skoler må have mere end 20 % børn med DSA med et sprogstøttebehov på årgangen. Hvis sprogscreeningen viser, at der er mere end 20 % DSA-børn med sprogstøttebehov vil der blive henvist børn til en anden skole, som har mindre end 20 % DSA-børn med sprogstøttebehov. Som udgangspunkt vil børn med søskende på en modtagerskole blive tilbudt henvisning til samme skole, som deres søskende. Heldagsskolerne, Søndervangskolen og Tovshøjskolen, kan modtage egne kategori S-børn, hvis forældrene ønsker optagelse på heldagsskolen. Endvidere kan Ellekærskolen også modtage alle deres egne kategori S- 6

7 børn. Hvis forældrene har søgt om anden skole end distriktsskolen og der er ledig plads, vil barnet blive henvist til en anden skole. Børn med frit skolevalg. (kategori F) børn som IKKE har et særligt behov for dansksproglig støtte. Disse børn er omfattet af folkeskolelovens regler om frit skolevalg, hvilket betyder, at børnene efter forældrenes ønske kan optages på distriktsskolen. Forældrene kan endvidere, efter de byrådsbesluttede regler, søge barnet optaget på en anden skole end distriktsskolen. Ansøgninger om anden skole end distriktsskolen jf. folkeskolelovens regler om frit skolevalg sagsbehandles af Pladsanvisning og Elevadministration (se pkt. 5). G. Befordring i forbindelse med henvisning Børn, som henvises til skolegang i børnehavemodtagelsesklasse på anden skole end distriktsskolen (kategori M-børn), og børn, som henvises til skolegang i børnehaveklasse på en modtagerskole (kategori S-børn), vil få bevilget befordring. Børnene vil få tilbudt befordring med en særlig skolebus til og fra modtagerskolen fra et opsamlingssted i nærheden af hjemmet. Hvis barnet er tilmeldt SFO på modtagerskolen, vil der også være mulighed for befordring hjem herfra. Der kan også blive tale om befordring med taxa for nogle få børns vedkommende primært modtagelsesklassebørn. Skolebussen/taxa kører som udgangspunkt kun på skoledage. De berørte skoler vil modtage yderligere oplysninger om befordring fra Ib Bremshøj, Økonomi. Har I yderligere spørgsmål om indskrivning af børn med dansk som andetsprog kan I kontakte, Læring og Udvikling, Lone Albrecht, tlf

8 4. Indtastning af indskrevne børn til normalklasse Inden mandag den 18. januar 2016 skal I have etableret alle indskrevne normalklassedistriktsbørn i TEA. Det gælder også børn med søskende på skolen i forvejen, da de har krav på optagelse. I må ikke etablere følgende børn i TEA: Ansøgere om anden skole end distriktsskolen Børn med dansk som andetsprog Udskrifter og visninger I kan altid se elevens skoleønsker og hvad der i øvrigt er registreret på et barn ved at benytte højre-klik Nyt skoleønske. I kan også vælge at udskrive en liste på de børn du er interesseret i. Det gør I ved at markere de børn du vil udskrive en liste på, højre-klikke og vælge Udskriv i Liste. Herefter får I flere lister at vælge mellem, indeholdende forskellige oplysninger på barnet. Oprettelse af klasse i kommende skoleår Når et barn indskrives via webindskrivning lander barnet i klassen INGEN i kommende skoleår. Barnet skal flyttes fra klassen ingen til den kommende børnehaveklasse. Oprettelse af klasse i kommende skoleår a) Vælg system i øverste linie på skærmbilledet b) Vælg indstil arbejdsdato og næste skoleårs start. Skærmen bliver grøn fordi du nu arbejder i fremtiden c) Vælg klasser d) I venstre hjørne vælges opret klasse e) Type vælges ved at klikke på f) Klassetrin vælges ved at klikke på g) Klassespor vælges og her kan du kalde klassen hvad du selv ønsker h) Herefter trykkes gem og klassen er nu oprettet. 8

9 5. Ansøgning om anden skole end distriktsskolen Forældre, der ønsker deres barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, skal ansøge via webindskrivningen. Forældre behøver ikke at begrunde deres ansøgning. Hvis eleven begynder på en anden skole end distriktsskolen, så har det ikke ret til et senere skoleskift til distriktsskolen. Deadline for ansøgningen er 11. januar Forældre som har mere end et ønske, bedes indtaste dette i webindskrivningen med det samme. Der er plads til to skoleønsker. Øvrige ønsker kan skrives i kommentarfeltet. Senere indkomne ønsker vil blive betragtet som en ny ansøgning og komme bag i køen. Klassedannelsen på børnehaveklassetrinnet foregår centralt, og det er derfor Børn og Unge, der tager stilling til hvor mange klasser, der skal oprettes på den enkelte skole samt til ansøgninger om anden skole end distriktsskolen. Alle skoleledere vil blive kontaktet af Læring og Udvikling, Lone Nielsen, forinden stillingtagen til endelig klassedannelse. Det forventes, at forældrene modtager svar på ansøgningen om anden skole end distriktsskolen medio april Ansøgning om skolegangsudsættelse Vurderer forældre til børn født i 2010, at deres barn ikke er parat til at følge undervisningen i børnehaveklassen til august 2016, så kan forældrene jf. folkeskolelovens 34, stk. 2 søge skolegangsudsættelse i ét skoleår. Det forudsættes, at barnet fortsætter/indmeldes i et dagtilbud og at barnet begynder i børnehaveklasse pr. 1. august 2017 (der kan ikke søges skolegangsudsættelse mere end i ét skoleår). Hvis forældre vil søge skolegangsudsættelse til deres barn, skal de også gøre det via webindskrivningen. Det er skolelederen på distriktsskolen der bevilliger en evt. skolegangsudsættelse, efter dialog med dagtilbuddet. Når forældrene har registreret deres ansøgning om skolegangsudsættelse i webindskrivningen, betyder det at de samtidig, giver tilladelse til at skolen indhenter oplysninger fra børnehaven. 9

10 Husk at få sendt svar (se nedenfor) til forældre på, om en ansøgning om skolegangsudsættelse indtil 1. august 2017 er imødekommet eller ej. Kopi af skolelederens afgørelse skal opbevares i elevens mappe på skolen. Forslag til tekst ved afslag: Der gives afslag på jeres ansøgning om skolegangsudsættelse jf. Folkeskoleloven 34 stk. 2, idet det vurderes, at der ikke er forhold, der taler imod, at jeres barn kan starte i skole. (god ide med uddybning af hvilke forhold der er lagt vægt på, så afgørelsen bliver begrundet, eksempelvis ved at skrive ved afgørelsen er der lagt vægt på følgende: ) Forslag til tekst ved godkendelse: Vi imødekommer og godkender jeres ønske om skolegangsudsættelse jf. Folkeskolelovens 34 stk. 2. Skolegangsudsættelsen er betinget af, at jeres barn går i børnehave. (god ide med uddybning af hvilke forhold, der er lagt vægt på, så afgørelsen bliver begrundet) Efter godkendelse etableres barnet på Børn og Unge forvaltningen og er derefter skolegangsudsat. Omgængere: Af hensyn til klassedannelsen er det vigtigt, at omgængere til kommende års børnehaveklasse er indberettet i TEA senest 13. februar Bemærk den tidligere frist, end forrige år. Sådan opretter du omgængere i TEA: a) I skal have oprettet klassen i det nye skole år først (se punkt 4) b) Vælg system i øverste linie på skærmbilledet c) Vælg indstil arbejdsdato og næste skoleårs start. Skærmen bliver grøn fordi I nu arbejder i fremtiden d) Vælg elever og marker den klasse som barnet skal starte i e) Vælg indskriv elev i venstre hjørne og indtast barnets cpr.nr. (start dato er foreskrevet) f) Vælg næste 2 gange i træk og vælg herefter udfør. Barnet er indskrevet i kommende børnehaveklasse (men er stadig i nuværende klasse). Hvis eleven skal gå børnehaveklassen om på en anden skole end jeres egen, kan I lave et skole- og klasseskifte på eleven til den fremtidige skole i TEA pr. 1. august

11 7. Tidlige skolestartere Ifølge folkeskoleloven kan et barn født i tiden 1/1-30/ optages i børnehaveklasse i skoleåret 2016/2017, hvis det må antages at kunne følge undervisningen i klassen. Ovennævnte skøn er overladt til skolelederen, der selv beslutter, hvilket vurderingsgrundlag (fx samtale med forældre/barnet, udtalelse fra børnehaven/institutionen eller modenhedstest ), som skal ligge til grund for afgørelsen. Det anbefales dog, at skolelederen drøfter dette med barnets dagtilbud forinden stillingtagen til ansøgningen. Hvis I skal indskrive et sådant barn skal du klikke på Nyt skoleønske nederst på skærmen og taste elevens cpr-nummer. I kan ikke se eleven i etableringsvinduet før forældrene har tastet skoleønsket, medmindre at I udvider datointervallet for en kort stund. Husk at forældrene til tidlige skolestartere ikke modtager brev om digital skoleindskrivning. 8. Indmeldelse i SFO Indmeldelse i SFO sker via den digitale skoleindskrivning og forældrene behøver derfor ikke gå i den digitale Pladsanvisning. Når forældrene i skoleindskrivningen vælger at deres barn skal gå i SFO, udmeldes barnet automatisk fra dagtilbuddet og indmeldes i SFO pr. 1. august Vælger forældrene at barnet ikke skal i SFO, bliver barnet stadig udmeldt af dagtilbuddet pr Tager forældrene ikke stilling til SFO i skoleindskrivningen, og ønsker de efterfølgende optagelse i en SFO, kan de benytte den digitale Pladsanvisning. Starter barnet på privatskole, skal forældrene selv udmelde, 2 måneder før, via den digitale Pladsanvisning. 9. Pjece Pjecen Velkommen i skole 2016 findes alene i elektronisk udgave, og kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside. Med venlig hilsen Josefine Rasmussen Lone Albrecht Lone Nielsen 11

Tids- og procesplan for skoleindskrivningen

Tids- og procesplan for skoleindskrivningen Tids- og procesplan for skoleindskrivningen September Infodag for adm. Medarbejdere (PE) Oktober November Skolernes hjemmeside opdateres Alle elever uden DSA etableres i TEA December Webindskrivningen

Læs mere

Notat. Tidsplan for digital skoleindskrivning til skoleåret 2015/16. Kopi til: Den 26. september 2014

Notat. Tidsplan for digital skoleindskrivning til skoleåret 2015/16. Kopi til: Den 26. september 2014 Notat Emne: Til: Kopi til: Tidsplan for digital skoleindskrivning til skoleåret 2015/16 Den 26. september 2014 Tidspunkt Opgave Ansvarlig Uge 38 Orientering om tidsplan og proces for digital skoleindskrivning

Læs mere

Tidspunkt Opgave Ansvarlig Uge 38 Orientering om tidsplan og proces for digital skoleindskrivning på Områdechef-møde.

Tidspunkt Opgave Ansvarlig Uge 38 Orientering om tidsplan og proces for digital skoleindskrivning på Områdechef-møde. Notat Emne: Til: Kopi til: Tidsplan for digital skoleindskrivning til skoleåret 2018/19 Den 11. september 2017 Tidspunkt Opgave Ansvarlig Uge 38 Orientering om tidsplan proces for digital skoleindskrivning

Læs mere

Notat. Tidsplan for digital skoleindskrivning til skoleåret 2016/17. Kopi til: Den 25. september 2015

Notat. Tidsplan for digital skoleindskrivning til skoleåret 2016/17. Kopi til: Den 25. september 2015 Notat Emne: Til: Kopi til: Tidsplan for digital skoleindskrivning til skoleåret 2016/17 Den 25. september 2015 Tidspunkt Opgave Ansvarlig Uge 38 Den 16. september blev der afholdt infodag på Grøndalsvej,

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Borgmesterens Afdeling Byrådsservice Den 25. april 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Enhedslisten har den 8. april 2014 fremsendt en række spørgsmål omkring

Læs mere

Webindskrivning. Skole. Tabulex TEA

Webindskrivning. Skole. Tabulex TEA Webindskrivning Skole Tabulex TEA TEA Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af webformularen...

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Du har den 25. marts 2014 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om skolestart, omgængere mv.:

Du har den 25. marts 2014 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om skolestart, omgængere mv.: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet Anne Marie Geisler Andersen (B) 02-04-2014 Sagsnr. 2014-0060512 Dokumentnr. 2014-0060512-1 Politikerspørgsmål om skolestart og omgængere

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu INDSKRIVNING 2014 Kære forældre Med denne folder ønsker vi at give en fælles informaon om indskrivning af jeres barn/børn i skole. Den fælles informaon udsendes l jer, hvis børn er født i 2008 og i 2007,

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

Webindskrivning til skoleåret Tabulex TEA

Webindskrivning til skoleåret Tabulex TEA Webindskrivning til skoleåret 2016-17 Tabulex TEA TEA Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater

Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater Notat Emne Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater efter to års skolegang Den 23. januar 2009 Lov 594 Lov 594 i Århus Sprogscreening af skolebegyndere i 2006 Sprogscreening af elever

Læs mere

Webindskrivning skoleåret

Webindskrivning skoleåret VEJLEDNING Webindskrivning skoleåret 2017-18 Support tlf: 46761892 support@tabulex.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af webformularen...

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger Gentofte Kommune skoleindskrivning 2017 Information om regler og praktiske oplysninger Kære Forældre til kommende skolebørn Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august

Læs mere

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER http://www.gentofte.dk/ KÆRE FORÆLDRE Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august 2018. Der

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den/de forælder/forældre, som

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE Skoleindskrivning 2015 Information om regler - samt praktiske oplysninger GENTOFTE KOMMUNE www.gentofte.dk/skolestart EN NY ÅRGANG BØRN STÅR NU KLAR TIL AT BEGYNDE I BØRNE- HAVEKLASSE I AUGUST 2015 At

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge LINKS Denne pjece er oversat til somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes på følgende

Læs mere

I skole - fakta om skolestart

I skole - fakta om skolestart Greve Kommune Center for skoler Skoleåret 2008 / 2009 I skole - fakta om skolestart august 2007 Forældreorientering om indskrivning til børnehaveklasse og 1. klasse Kære forældre. Greve Kommune vil med

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

velkommen i skole 2013

velkommen i skole 2013 velkommen i skole 2013 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem Skolebestyrelse,

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2013 gladsaxe.dk Kære forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2013. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

VELKOMMEN I SKOLE 2014

VELKOMMEN I SKOLE 2014 VELKOMMEN I SKOLE 2014 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SKOLEBESTYRELSE,

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Skolestart 2010. gladsaxe.dk

Skolestart 2010. gladsaxe.dk Skolestart 2010 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2010. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Overgang mellem dagtilbud og skole

Overgang mellem dagtilbud og skole Overgang mellem dagtilbud og skole Møde BKF-Region Midtjylland Fredag den 4. marts 2016 Overgange på dagsordenen Mange overgange Hjem til dagpleje/vuggestue Dagpleje/vuggestue til børnehave Dagtilbud/skole

Læs mere

Digital indskrivning til skole på Københavns Kommunes hjemmeside

Digital indskrivning til skole på Københavns Kommunes hjemmeside Digital indskrivning til skole på Københavns Kommunes hjemmeside I denne vejledning bliver du vejledt i, hvordan du opskriver dit barn digitalt til skole på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/byensskoler.

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Kun samboende forældre kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor med barnet, der kan

Læs mere

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Overgangsplan fra daginstitution til SFO og skole Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Arbejdsgruppe: Leder Hanne Birkum, Pædagogisk UdviklingsCenter Konsulent

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO)

Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO) 23 Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO) Skoleåret 2018/2019 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til 0. klasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste TEA Hotline 4676 1892 Eller support@tabulex.dk Tabulex TEA-Privat Venteliste Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 2 På ventelisten i fire trin... 3 Ændr og rediger data i ventelisten...

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Referat Ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde nr. 4 A Mandag d , kl Kontoret Øst

Referat Ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde nr. 4 A Mandag d , kl Kontoret Øst SKOLE, INSTITUTIONER & KULTUR Skovvejens Skole Referat Ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde nr. 4 A Mandag d. 09.01.17, kl. 18.00-19.30 Kontoret Øst Dato: 13.12. 2016710.1.17 Sagsbehandler Distriktsskoleleder

Læs mere

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015 Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab Den 11. maj 2015 Befordring af elever i specialpædagogiske undervisningstilbud i Aarhus Kommune Med nedenstående information er det

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Lovgrundlag for børnehaveklassen

Lovgrundlag for børnehaveklassen Skolestart Program Velkomst Lovgrundlag og trinmål for 0. klasse Sammenhængende Skoledag Arbejde i børnehusene op til skolestart Samarbejdet imellem skolen og daginstitutioner Mødet med skolen/sfo frem

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur. Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016

Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur. Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016 Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016 Udvikling og prognose for børnetal Sødal og Tovshøj Udvikling og prognose

Læs mere

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Log på Skoleindskrivning Kun samboende forældre kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor med barnet,

Læs mere

Velkommen til Distriktsskole Stenløse

Velkommen til Distriktsskole Stenløse Velkommen til Distriktsskole Stenløse Distriktsskole Stenløse består af 4 afdelinger: Stengårdsskolen Bækkegårdsskolen Lærkeskolen Veksø Skole Folkeskolens kerneopgave En kompetencegivende skole indenfor:

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Fravær og ekstraordinær fritagelse fra undervisningen

Fravær og ekstraordinær fritagelse fra undervisningen Den 1.oktober 2016 Fravær og ekstraordinær fritagelse fra undervisningen Når et barn er indskrevet i skolen, er forældrene forpligtigede til at sørge for, at barnet følger skolegangen. Ved sygdom skriver

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5

Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5 Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5 Version 2.98.0 24/10/2011 1 Introduktion TEA Tabulex Elev Administration arbejder med centralt placerede data på Tabulex databaseserver. Det

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Februar 2014 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne Oplæg til Børn og Unge Udvalget Emne Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling Til Kopi til Børn og Unge Udvalget Den 12.9 2014 Spørgsmål

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE December 2011 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommunes Skolevæsen er det muligt at søge udsættelse

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2009 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2009. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

På baggrund af nedenstående oplysninger ansøger vi om udsættelse af skolestart for skoleåret for:

På baggrund af nedenstående oplysninger ansøger vi om udsættelse af skolestart for skoleåret for: På baggrund af nedenstående oplysninger ansøger vi om udsættelse af skolestart for skoleåret 2018 2019 for: Personoplysninger Barnets Cpr. Nr.: Daginstitutionens navn: Barnet er indskrevet i institutionen

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Analyse af sprogscreeningsresultaterne for skolebegyndere med dansk som andetsprog i Århus Kommune,

Analyse af sprogscreeningsresultaterne for skolebegyndere med dansk som andetsprog i Århus Kommune, Analyse af sprogscreeningsresultaterne for skolebegyndere med dansk som andetsprog i Århus Kommune, 2006-09 Morten Jakobsen Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet November 2009 1.0 INDLEDNING...

Læs mere

Tilmelding Århus Privatskole

Tilmelding Århus Privatskole Tilmelding Århus Privatskole Barnet skal tilmeldes klasse i skoleåret 20 / 20. Barn Mor Far Anden kontaktperson (stedforælder, bedsteforældre m.v.) Relation Specielle hensyn. Såfremt barnet lider af en

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen, som blev behandlet i BUU 9. oktober 2013 ( )

Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen, som blev behandlet i BUU 9. oktober 2013 ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til BUU Status på Københavnermodellen 2.0, februar 14 Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen,

Læs mere

PROCEDURE FOR OMGÆNGERE BØRNEHAVE OG INDSKOLINGEN HERNING KOMMUNE

PROCEDURE FOR OMGÆNGERE BØRNEHAVE OG INDSKOLINGEN HERNING KOMMUNE PROCEDURE FOR OMGÆNGERE BØRNEHAVE OG INDSKOLINGEN HERNING KOMMUNE August 2015 Indhold Definition på omgængere... 3 Hvad gør dagtilbuddet?... 3 Procedure ift. et barn, der vender tilbage til børnehaven

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre

KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre I Københavns Kommune sker indskrivningen til skolestart i august 2016 fra den 26. oktober til den 22. november 2015. I denne periode skal du opskrive dit

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO)

Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO) 23 Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO) Skoleåret 2017/2018 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til 0. klasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere