INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9"

Transkript

1 INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9

2 Ændringer i forhold til version 8: Afsnittet Økonomiske Forhold: Der tilbydes nu dækning af kørsel og tabt arbejdsfortjeneste til og med måned 11. Fra måned 12 tilbydes et gavekort á 400 kr per besøg til og med måned 42. Tilladelse fra Datatilsynet forefindes (jr. nr ) Side 2/12

3 Vi henvender os til dig for at spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg med vaccinen Gardasil (vaccine til forebyggelse mod 4 typer af HPVvirus) og den næste generation af vaccinen, en ny og bredere HPV vaccine (V503) til forebyggelse af 9 typer af HPV-virus. Vaccinerne er udviklet af lægemiddelfirmaet Merck Sharp & Dohme (MSD), som også har taget initiativ til dette forsøg. På de næste sider står beskrevet, hvad forsøget, Future9, går ud på, og hvordan du skal deltage, hvis du vælger at være med. Du vil modtage både skriftlig og mundtlig information om forsøget. Du behøver ikke at beslutte dig med det samme. Det er vigtigt, at du tager dig god tid til at læse papirerne grundigt igennem. Hvis du er i tvivl, har brug for betænkningstid eller har spørgsmål, vil du blive tilbudt at tale med lægen eller sygeplejersken igen. Du må gerne medbringe en såkaldt bisidder (familiemedlem eller nær ven/veninde) til samtalen. Det er helt frivilligt, om du vil være med i forsøget. Selv hvis du har besluttet at deltage, kan du på et hvilket som helst tidspunkt vælge at træde ud af forsøget, uden at du behøver at sige hvorfor. Dette gælder også, selv om du har underskrevet erklæringen om informeret samtykke og fuldmagten sidst i denne information. Hvis du ikke vil deltage eller træder ud af forsøget, før det er slut, vil det ikke have indvirkning på din fremtidige behandling. Der kan være årsager til, at du ikke kan deltage i forsøget. Lægen vil diskutere dette med dig. Forsøget kan desuden stoppes, eller du kan blive bedt om at udgå af forsøget, hvis lægen, lægemiddelfirmaet og/eller myndighederne mener det er nødvendigt. Hvis dette skulle ske, vil du få at vide hvorfor. HVAD ER HPV? HPV er en meget udbredt seksuelt overført virus. De fleste kvinder og mænd vil få en HPV infektion på et eller andet tidspunkt i livet. HPV overføres ved slimhindekontakt, typisk ved samleje. HPV kan hos kvinder give kønsvorter, celleforandringer på livmoderhalsen og i værste fald livmoderhalskræft. HPV kan også forårsage kræft i kønsorganerne (skeden, skamlæberne, og endetarmsåbningen), men disse kræftformer er mindre hyppige. HPV kan hos mænd give kønsvorter og i sjældne tilfælde kræft i penis eller endetarmsåbningen. I de fleste tilfælde forsvinder HPV infektionen af sig selv. Af ukendte årsager bliver infektionen nogle gange kronisk, og det er denne kroniske infektion, der Tilladelse fra Datatilsynet forefindes (jr. nr ) Side 3/12

4 kan starte de forandringer, der kan udvikle sig til kræft. Der er ingen effektiv behandling mod selve HPV infektionen. Man kan være smittet med mere end én HPV type ad gangen. HPV typerne 6 og 11 forårsager 90 % af alle tilfælde af kønsvorter, mens infektion med HPV type 16 og 18 kan føre til udvikling af svære celleforandringer på livmoderhalsen, livmoderhalskræft, samt andre mere sjældne kræftformer. Tilsammen forårsager HPV typerne 16 og 18 ca. 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Kvinder mellem 23 og 59 år bliver i Danmark tilbudt at deltage i forebyggende undersøgelser mod livmoderhalskræft hvert tredje år. Alligevel udvikler flere end 5000 kvinder hvert år svære celleforandringer på livmoderhalsen heraf er 1000 kvinder mellem 15 og 29 år. Alene i Danmark får 400 kvinder konstateret livmoderhalskræft hvert år. På verdensplan er livmoderhalskræft den næst hyppigste kræftform hos kvinder, med nye tilfælde om året og dødsfald. BAGGRUND Udvikling af nye lægemidler finder vedvarende sted for at finde bedre behandlingsmuligheder. To af disse nye lægemidler er vaccinen Gardasil til forebyggelse af HPV infektion med HPV typerne 6, 11, 16 og 18, og en videreudvikling (anden generation) af Gardasil, den nye, HPV vaccine, som vi regner med kan forebygge HPV infektion med 9 HPV typer. Dette vil bevirke, at vaccinen kan forebygge op mod 90 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Vaccinerne er fremstillet på basis af virus-lignende partikler for de henholdsvis fire og ni HPV typer. Virus-lignende partikler er små partikler, der indeholder den ydre skal fra de nævnte virus-typer. Partiklerne kan ikke give en HPV infektion men stimulerer kroppens eget immunforsvar, så man ikke smittes. Den mest effektive forebyggelse af HPV smitte kræver, at vaccinationen ideelt set sker før den seksuelle debut, det vil sige, før man risikerer at være smittet med HPV. Hidtil har ca personer i alderen 9-45 år indgået i forskellige forsøg med Gardasil. Vi ved, de har tålt vaccinen godt, og vi ved nu, at Gardasil virker. Gardasil er derfor godkendt i Danmark. Indtil nu har ca personer været involveret i forsøg med den nye, bredere HPV vaccine. Vaccinen har været tålt godt. Tilladelse fra Datatilsynet forefindes (jr. nr ) Side 4/12

5 Det forventes, at den nye HPV vaccine vil have ligeså god effekt på HPV infektioner med de 9 HPV typer, som Gardasil har på HPV typerne 6, 11, 16 og 18, og med de samme bivirkninger. FORMÅLET MED FORSØGET Formålet med forsøget er at teste, hvor effektiv den nye HPV vaccine er sammenlignet med Gardasil. FORDELE OG ULEMPER VED AT DELTAGE Ved at blive vaccineret med Gardasil, vil du være beskyttet mod de fire HPV typer (6, 11, 16 og 18), som Gardasil virker imod og dermed også de celleforandringer på livmoderen, forårsaget af HPV typerne 16 og 18, som kan føre til livmoderhalskræft. Du vil endvidere være beskyttet mod kønsvorter forårsaget af HPV 6 og 11. Vi forventer, at vaccinen virker i mange år. På nuværende tidspunkt ved vi, at den i hvert fald virker i 7 år. Vores håb er, at den nye HPV vaccine vil virke lige så godt på de 9 HPV typer, som Gardasil virker på de fire HPV typer, der er inkluderet i Gardasil vaccinen. Derfor forventer vi, at du også vil få en forøget effekt af den nye HPV vaccine i forhold til Gardasil. Det er imidlertid også muligt, at den nye HPV vaccine ikke er mere effektiv til at mindske risikoen for celleforandringer på livmoderhalsen end Gardasil. Du vil sandsynligvis blive fulgt tættere af en læge, end hvis du ikke deltager. Hvis du deltager, hjælper du med at undersøge den nye vaccine. Du er på den måde med til at afgøre, om den kan være til nytte for dig og andre kvinder i fremtiden. BESKRIVELSE AF FORSØGET Forsøget vil foregå over 42 måneder. I forsøget sammenlignes den nye, bredere HPV vaccine med Gardasil. Halvdelen af deltagerne bliver vaccineret med den godkendte vaccine Gardasil, mens de resterende nye deltagere bliver vaccineret med den nye, bredere HPV vaccine. Deltagere, som allerede er vaccinerede, fortsætter uændret i forsøget. Fordelingen mellem behandlingsgrupperne foregår tilfældigt, således at hverken du eller lægen ved, hvilken type vaccine du modtager. Du skal møde til 11 besøg. Besøgene varer i gennemsnit 1 til 1½ time. Tilladelse fra Datatilsynet forefindes (jr. nr ) Side 5/12

6 Ved det første besøg skal du underskrive samtykket og fuldmagten, som findes bagest i denne deltagerinformation. Før hver vaccination vil du få målt temperatur i munden, vægt, blodtryk, puls og vejrtrækningsfrekvens. I løbet af de første 6 måneder vil du blive vaccineret 3 gange (ved forsøgets start, efter 2 måneder og efter 6 måneder). Efter hver vaccination skal du blive på afdelingen 30 minutter til observation for, om der skulle komme nogle umiddelbare uønskede reaktioner på grund af vaccinen. Dette er almindelig procedure ved vaccination. Du vil få udleveret et mundtermometer og en vaccinationsdagbog, som skal udfyldes efter hvert vaccinationsbesøg. Dagbogen skal udfyldes med din temperatur målt i munden 4 timer efter vaccinationen og efterfølgende hver dag de næste 4 dage. Desuden skal du i dagbogen rapportere om enhver anden slags medicin, du har taget og en hvilken som helst reaktion, uønsket hændelse eller sygdom fra vaccinationsdagen og de efterfølgende 14 dage (ALT skal med). Ved alle besøg, bortset fra 2, 3 og 6 måneder efter start, vil du få foretaget en gynækologisk undersøgelse. Ved de gynækologiske undersøgelser vil du også blive undersøgt for kønsvorter. Du vil få taget en celleprøve fra livmoderhalsen til undersøgelse for celleforandringer og for forekomst af HPV-infektion. Prøverne tages med en lille børste og gør ikke ondt. Samme prøve vil også blive undersøgt for klamydia og gonoré. Du vil få svar på celleprøven fra livmoderhalsen, og på klamydia- og gonorétesten. Du må ikke have haft seksuel kontakt to døgn før celleprøven tages. Hvis der findes celleforandringer i prøven fra livmoderhalsen, vil du blive indkaldt til en ny gynækologisk undersøgelse, hvor du får lavet en kolposkopi (en kikkertundersøgelse), hvor man kigger på livmoderhalsen gennem et lille mikroskop. Hvis det skønnes nødvendigt vil du her få taget en lille vævsprøve som undersøges nærmere for celleforandringer. I tilfælde hvor celleforandringerne er alvorlige vil det være nødvendigt at få udført et keglesnit, som er et indgreb hvor de unormale celler fra livmoderhalsen fjernes. Hvis der under den gynækologiske undersøgelse bliver konstateret kønsvorter, vil der blive taget en vævsprøve af disse. Vævsprøven vil også blive sendt til analyse. Hvis du under din deltagelse i forsøget, af den ene eller anden grund, skal have taget en celle- eller vævsprøve, vil vi gerne opfordre dig til at få taget denne prøve på det center, hvor du går til kontrol i ovenstående forsøg. Tilladelse fra Datatilsynet forefindes (jr. nr ) Side 6/12

7 Grunden til at vi gerne vil have, at alle celle- og vævsprøver tages af dit forsøgscenter, er, at vi så ved afslutningen af forsøget kan få et samlet billede af de celleforandringer, der måtte være opstået i forsøgsperioden. Skulle det alligevel ske, at du får foretaget en celle eller vævsprøve udenfor studieregi, vil lægen forsøge at få resultatet af denne og ligeledes få sendt prøven til test i USA. Ved det første besøg vil du få taget en blodprøve, der vil blive undersøgt for antistoffer mod HPV. Dette vil blive gjort i alt 7 gange under forsøget. Du vil ikke få svar på HPV-prøverne, da disse på nuværende tidspunkt kun bruges i videnskabelig sammenhæng. Vi gør alle blodprøver anonyme, før vi sender dem til et laboratorium i USA. Når man har analyseret blodprøverne, bliver de destrueret (smidt ud). Der vil ikke blive lavet genetiske eller DNA analyser på blodprøverne. Hvis du vælger at træde ud af forsøget før tid, vil du blive bedt om at møde til et afsluttende besøg. Ved besøgene vil du blive spurgt om tidligere sygdomme og sygdomme siden sidste besøg. Nedenfor er et skema med en oversigt over besøgene og det du skal igennem ved hvert besøg. Type af undersøgelse Underskrift af samtykke og fuldmagt Sygehistorie/helbreds undersøgelse Temperatur, puls, blodtryk, vægt og vejrtrækningsfrekvens Gynækologisk undersøgelse og prøvetagning 1. dag X 2 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 7 mdr. 12 mdr. 18, 30 mdr. 24, 36, 42 mdr. X X X X X X X X X X X X X X X X Blodprøve HPV antistof X X X X X Urinprøve til graviditetstest X X X X X Vaccination X X X Vaccinationsdagbog X X X X X Tilladelse fra Datatilsynet forefindes (jr. nr ) Side 7/12

8 GRAVIDITET Du må ikke blive gravid i de første 7 måneder af forsøget. Du skal enten være seksuelt afholdende, være steriliseret, anvende p-piller, spiral, depotinjektion af gestagen, implantat under huden, vaginalring, depotplaster, kondom eller pessar fra 2 uger før første besøg indtil efter måned 7 besøget. Du vil inden hver vaccination få lavet en graviditetstest for sikkert at udelukke, at du er gravid, når du modtager vaccinen. Hvis du skulle blive gravid i vaccinationsperioden, vil du skulle stoppe med vaccinationerne og først genoptage disse efter graviditetens ophør. I tilfælde af graviditet vil vi indsamle oplysninger om din graviditets forløb og udfaldet af denne. UBEHAG OG RISICI I forbindelse med forsøget skal du vaccineres tre gange og have taget blodprøver. Ved blodprøvetagning og vaccination, kan der komme blå mærker og ømhed. Selve vaccinationen kan gøre lidt ondt. En evt. kolposkopi (en kikkertundersøgelse), keglesnit (fjernelse af de unormale celler på livmoderhalsen) og biopsi (vævsprøve) kan hos nogle kvinder give anledning til lettere smerter og mindre blødning. Gardasil Nedenfor finder du de bivirkninger, der er set hos personer under behandling med Gardasil. Ved lokal reaktion ved indstiksstedet er der set følgende almindelige bivirkninger: Rødme, smerter, hævelse, blodudtrædning under huden og kløe. Derudover er feber en almindelig bivirkning. Ikke almindelige bivirkninger er; kvalme, opkastning, svimmelhed, besvimelse, udslæt, åndedrætsbesvær, hovedpine, nældefeber, led- og muskelsmerter, træthed, ubehag og forstørrede lymfeknuder. Ikke almindelige, alvorlige bivirkninger: Overfølsomhedsreaktioner og nervebetændelse (Guillain-Barré syndrom). Ny HPV vaccine På indeværende tidspunkt, efter at ca personer har fået den nye, bredere HPV vaccine, er der ikke set nye alvorlige eller ikke alvorlige bivirkninger. Det vides ikke, om Gardasil eller den nye HPV vaccine påvirker et ufødt barn eller et barn, der ammes. Tilladelse fra Datatilsynet forefindes (jr. nr ) Side 8/12

9 Der kan være endnu ikke kendte bivirkninger ved Gardasil eller den nye HPV vaccine. Du vil inden for rimelig tid blive underrettet om ny information, som kan påvirke din beslutning om at fortsætte i forsøget. OPLYSNINGER OM DELTAGERNE I forbindelse med forsøget vil der blive indsamlet oplysninger, som kan identificere dig: navn, adresse, tlf. nr. og CPR-nr. Din sygehistorie og anden medicinsk behandling vil også blive noteret for at sikre, at du er egnet til at indgå i forsøget. I løbet af forsøget vil der blive indsamlet oplysninger om de undersøgelser, som er beskrevet ovenfor. De oplysninger, der er indsamlet, vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger og Sundhedsloven. Personer med adgang til oplysninger om dit helbred, rent private forhold og andre fortrolige oplysninger har tavshedspligt. De oplysninger, som forsøgslægen og personalet videregiver til MSD, vil være i en form, som ikke direkte identificerer dig. Oplysningerne kan i anonym form blive givet videre til firmaets afdelinger i andre lande til statistisk analyse. De kan også blive brugt af myndighederne i disse lande, når de skal vurdere medicinen og eventuelt godkende den. Resultatet af forsøget bliver måske offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter. Dette vil ske på en måde, så man ikke kan genkende den enkelte deltager i forsøget. NÅR FORSØGET SLUTTER Når forsøget er slut, og data er analyseret, vil du få at vide hvilken vaccine, du har fået. Det er fortsat fortroligt, hvem du er, og at du har deltaget i forsøget. De data, der er indsamlet om dig i forsøget, bliver kun givet videre til MSD og evt. den danske Lægemiddelstyrelse eller tilsvarende myndigheder. ØKONOMISKE FORHOLD Hvis du i forbindelse med forsøgsbesøgene i perioden op til og med måned 11 har udgifter til transport og evt. tabt arbejdsfortjeneste, bliver det dækket. Transport der dækkes gælder fra hjemmeadresse eller tilsvarende afstand. Husk at medbringe kvitteringer. Hvis du kører i egen bil, får du et beløb per kilometer, du har kørt (efter statens takster). Betalingen for tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig, og du er selv forpligtiget til at oplyse skattevæsnet om denne indkomst. Tilladelse fra Datatilsynet forefindes (jr. nr ) Side 9/12

10 Ved hvert besøg i forsøget fra måned 12 til og med måned 42 kan du vælge et gavekort á 400 kr til tøj eller dagligvarer som kompensation for det ubehag, du kan opleve i forbindelse med forsøget. MSD dækker alle udgifter i forsøget. MSD dækker de udgifter forsøgsstedet/afdelingen har ved at være med i forsøget, så det offentlige sundhedsvæsen ikke skal betale for løn og diverse undersøgelser. Beløbet indgår i en forskningsfond, som er underlagt offentlig revision. Ingen af de deltagende læger har personlig økonomisk interesse i forsøget eller i MSD. FORSIKRING OG ADGANG TIL AT KLAGE Du har ret til at læse i protokollen for forsøget efter de regler, der står i Offentlighedsloven. Visse oplysninger er dog hemmelige af forretningsmæssige hensyn. Du har under forsøget ret til at klage og eventuelt få erstatning efter Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Du kan klage til Patientklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke overholder lægens anvisninger, kan det betyde, at du mister retten til erstatning. Ønsker du yderligere information nu eller senere under forsøget, kan du henvende dig til: Kontaktperson: Adresse: Tlf. nr.: Tilladelse fra Datatilsynet forefindes (jr. nr ) Side 10/12

11 INFORMERET SAMTYKKE TIL DELTAGELSE I VIDENSKABELIGT FORSØG MED NY MEDICIN Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Erklæring fra forsøgsdeltageren: Jeg har fået skriftlig og mundtlig information om forsøget, og jeg ved nok om formål, metode, fordele og ulemper til at sige ja til at deltage. Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at miste mine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling. Jeg er indforstået med, at min praktiserende læge bliver orienteret om min deltagelse i forsøget. Jeg giver samtykke til at deltage i forsøget, og til at mit biologiske materiale udtages med henblik på opbevaring i en forskningsbiobank. Jeg har fået en kopi af dette samtykkeark samt en kopi af den skriftlige information om forsøget til eget brug. Forsøgsdeltagerens navn (blokbogstaver) Dato (udfyldes af deltageren) Underskrift, forsøgsdeltager Hvis der kommer nye væsentlige helbredsoplysninger frem om mig i forsøget, ønsker jeg at blive informeret (sæt kryds): Ja Nej Jeg ønsker information om forsøgets resultat samt eventuelle konsekvenser for mig (sæt kryds): Ja Nej Tilladelse fra Datatilsynet forefindes (jr. nr ) Side 11/12

12 Erklæring fra den informerende person: Jeg erklærer, at forsøgsdeltageren har modtaget mundtlig og skriftlig information om forsøget og har haft mulighed for at stille spørgsmål til mig. Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning om deltagelse i forsøget. Informerende persons navn (blokbogstaver) Dato Underskrift, informerende person Attestation af at ovenstående person af mig er bemyndiget til at give såvel skriftlig som mundtlig information: Forsøgsansvarliges navn (blokbogstaver) Dato FULDMAGT Underskrift, forsøgsansvarlig Der gives fuldmagt til, at patientjournaler kan blive set af en medarbejder, som af MSD har autorisation dertil, samt af Videnskabsetisk Komité, Datatilsynet og/eller Lægemiddelstyrelsen eller tilsvarende udenlandske myndigheder i indtil 15 år efter forsøgets afslutning (jf. 37 i Sundhedsloven). Fuldmagten gælder, selvom jeg evt. vælger at udtræde af forsøget. Oplysningerne i patientjournalen behandles fortroligt. Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes, uden at det på nogen måde vil påvirke behandlingen af mig. Dato (udfyldes af deltageren) Underskrift, forsøgsdeltager Tilladelse fra Datatilsynet forefindes (jr. nr ) Side 12/12

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit Patientvejledning Celleforandringer i livmoderhalsen Keglesnit Mere end 3.500 danske kvinder får hvert år konstateret celle forandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er ikke kræft, men det kan

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested Den Unge Piges Bog Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding Praktiserende læge Lise Petri Praktiserende læge Liselotte Hyllested Praktiserende læge Malene Graae Praktiserende læge

Læs mere

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE Asthma Begins in Childhood, ABC Et kohortestudie under Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. Vi henvender os til jer for at spørge, om I

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder Patientvejledning Kondylomer Kønsvorter - kvinder Kondylomer i daglig tale kaldet kønsvorter er små vortelignende knopper, der sidder enkeltvis eller i grupper. De kan være flade, stilkede eller blomkålslignende.

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen Den Unge Piges Bog Denne brochure er udarbejdet af : Praktiserende læge, Helle Field Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen Praktiserende læge, Jørgen Bach Holm Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft?

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft? Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft 1 Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft skyldes en virus. Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. Livmoderhalskræft udvikles langsomt, tit over 10 15 år.

Læs mere

Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen

Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen Side 1 af 10 Deltagerinformation Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen Vi vil spørge, om du vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Hvorfor vaccination mod allergi? En allergisk reaktion

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Information om livmoderhalskræft

Information om livmoderhalskræft Information om livmoderhalskræft Indhold Livmoderhalskræft Biologiske fakta om livmoderhalsen Hvad er livmoderhalskræft? Årsager til livmoderhalskræft Folkeundersøgelsen for livmoderhalskræft (Screening)

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

dansk Familieplanlægning

dansk Familieplanlægning dansk Familieplanlægning P-piller P-piller består af to hormoner, der forhindrer graviditet. Recept på p-piller får man hos lægen eller på en præventionsklinik. Pillerne køber man på apoteket. Læs først

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Den nuværende side om HPV-vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk (se print screen) vil blive ændret og opdateret

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

Sandheden om Gardasil

Sandheden om Gardasil moralsk og i den grad relevant journalistik. På trods af adskillige overskrifter vedrørende lægers tætte samarbejde med medicinalindustrien, korruption, lobbyisme og økonomiske interessekonflikter har

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Information om dit barns vaccinationer

Information om dit barns vaccinationer Børnevaccinationsprogrammet i Grønland 2010 Information om dit barns vaccinationer Indhold Sundhedsmyndighedernes anbefaling... 3 Børnevaccinationsprogrammet... 4 Hvorfor vaccinere?... 6 Vaccinationerne

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg -Et fase II forsøg med ibrutinib, lenalidomid og rituximab for patienter med tilbagefald eller behandlingsrefraktært mantlecelle lymfom (PHILEMON)

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2009 1 Vaccinationsprogrammet pr. 1. januar 2009 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på?

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på? Oplysningsskema Oplysninger om kvinden: Navn: CPR.nummer: Din stilling: Adresse: Telefon (privat): Telefon (Arbejde): Mobiltelefon: E-mail adresse: Din vægt (i kg) Din højde (i cm) Dit BMI: Hvilket telefonnummer

Læs mere

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Din medicin kan være livsfarlig PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin 20 sider Din medicin kan være livsfarlig INDHOLD

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Mange veje til sikker beskyttelse 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes.

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes. København d. Kære Vi kontakter dig, da du har været så venlig at deltage i den videnskabelige undersøgelse Helbred2008 eller Helbred2010 eller 5-års-opfølgnings-undersøgelsen af Helbred2006 på Forskningscenter

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Foreningen UK Lichen Planus bringer mennesker med LP sammen for at udveksle informationer og yde hinanden støtte.

Foreningen UK Lichen Planus bringer mennesker med LP sammen for at udveksle informationer og yde hinanden støtte. Livet med lichen planus Lichen planus rammer ca. 1-2% af befolkningen. Foreningen UK Lichen Planus har til formål at fremme livskvaliteten hos de mænd og kvinder, som lever med LP. Man mener, at lichen

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Indhold Side HIV-smittet hvad NU?..................................................... 5 Hvad er HIV?.............................................................

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2015 INDHOLD Indledning 2 Vaccinationsprogrammet 3 Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? 4 Sygdommene 5 Difteri 5 Stivkrampe 5 Kighoste 6 Polio (børnelammelse) 6 Meningitis

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2012 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2012 7. rev. udg. Sundhedsstyrelsen, 2012 Trykt ISBN: 978-87-7104-426-3 Elektronisk ISBN: 978-87-7104-425-6 Kategori:

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse Marts 2000 Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. MFR VACCINEN... 2 OPBEVARING AF VACCINEN... 2 3. FØR DEN UNGE

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD At stifte familie med HD: HDBuzz' nye temaartikel om teknikker der kan

Læs mere

Prævention hvad skal du vælge?

Prævention hvad skal du vælge? Prævention hvad skal du vælge? Skal du have samleje for første gang? Har du brug for prævention ofte eller sjældent? Har du en kæreste eller skiftende partnere? Kan du huske at bruge prævention (fx tage

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere