Brugervejledning. PROPHYflex perio tip Starter Set Refill PROPHYflex perio tip Altid på den sikre side.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. PROPHYflex perio tip Starter Set Refill PROPHYflex perio tip Altid på den sikre side."

Transkript

1 Brugervejledning PROPHYflex perio tip Starter Set Refill PROPHYflex perio tip Altid på den sikre side.

2 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D Biberach Tlf Fax Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D Biberach

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brugerhenvisninger Sikkerhed Beskrivelse af sikkerhedshenvisninger Advarselssymbol Struktur Beskrivelse af fareniveauer Sikkerhedshenvisninger Produktbeskrivelse Formålsbestemt anvendelse Transport- og opbevaringsbetingelser Ibrugtagning og ud-af-brugtagning Isætning af adapter i PROPHYflex Isætning af PROPHYflex perio tip i nøgle Påskruning af PROPHYflex perio tip med nøgle på adapter Fjernelse af PROPHYflex perio tip Betjening Brugsvejledning Rengøringsmetoder i henhold til ISO Forberedelser på arbejdspladsen Forberedelse inden oparbejdning Ikke-fikserende forrengøring af PROPHYflex perio tip Rengøring Manuel udvendig og indvendig rengøring Maskinel rengøring ud- og indvendigt Desinfektion Manuel udvendig desinfektion Manuel indvendig desinfektion Maskinel desinfektion ud- og indvendigt Tørring Visuel kontrol og funktionskontrol Indpakning Sterilisering Opbevaring Hjælpemiddel Garantibestemmelser / 22

4 1 Brugerhenvisninger 1 Brugerhenvisninger Til apparatets bruger KaVo håber, at De vil få stor glæde af Deres nye kvalitetsprodukt. For at kunne arbejde problemfrit og sikkert, bedes De tage hensyn til følgende henvisninger. Symboler Se kapitlet Sikkerhed/Advarselssymboler Vigtige oplysninger til operatør og tekniker Kan dampsteriliseres ved 134 o C -1 o C / +4 o C (273 o F -1,6 o F / +7,4 o F) Kan termodesinficeres CE-mærke (Communauté Européenne). Et produkt med dette mærke overholder kravene i det gældende EU-direktiv. Handlingsopfordring Målgruppe Dette dokument henvender sig til tandlæger og klinikassistenter. Kapitlet ibrugtagning henvender sig også til serviceteknikere. 4 / 22

5 2 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Beskrivelse af sikkerhedshenvisninger 2.1 Beskrivelse af sikkerhedshenvisninger Advarselssymbol Advarselssymbol Struktur FARE Indledningen beskriver farens art og årsag. Dette afsnit beskriver mulige følger, hvis man ikke tager sig i agt. Denne henvisning indeholder nødvendige foranstaltninger for at undgå farer Beskrivelse af fareniveauer Sikkerhedsanvisningerne med de tre faretrin, som er angivet her, hjælper med til at undgå materielle skader og kvæstelser. angiver en farlig situation, der kan føre til skader på udstyr eller lettere til middelsvære personskader. ADVARSEL ADVARSEL angiver en farlig situation, der kan føre til svære eller dødelige personskader. FARE FARE angiver en meget farlig situation, der øjeblikkeligt kan føre til svære eller dødelige personskader. 2.2 Sikkerhedshenvisninger Fare for luftemboli og dannelse af hudemfysem. På grund af insufflering af spray i åbne sår og betændte områder, er der fare for luftembolier og dannelse af hudemfysemer. Brug ikke spray-insufflering i åbne sår eller eller betændte områder. Der er fare, hvis perio tip tages ud af PROPHYflex under behandlingen. Dette kan være farligt for både behandler og patient. Afprøv før hver behandling, om perio tip sidder sikkert. 5 / 22

6 2 Sikkerhed 2.2 Sikkerhedshenvisninger Der er fare, hvis en perio tip er bøjet på grund af hyppig brug eller pga. at instrumentet er faldet ned. PROPHYflex perio tip kan knække eller blive forurenet. PROPHYflex perio tip må maks. anvendes 10 gange. For tidlig nedslidning og funktionsfejl pga. ukorrekt opbevaring før længere pauser, hvor apparatet ikke benyttes. Forkortet produktlevetid Før længere pauser, hvor det medicinske udstyr ikke anvendes, skal det rengøres og opbevares på et tørt sted i henhold til anvisningerne. Når PROPHYflex ikke er i brug, skal man af sikkerhedsmæssige årsager sætte nøglen på perio tip for at beskytte mod kvæstelser. Der må kun arbejdes med beskyttelsesbriller (gælder for både bruger og patient). Vi anbefaler at arbejde med udsugning og ansigtsmaske. Efter behandlingen skal den tomme pulverbeholder skrues på, og PROPHYflex perio tip skal skylles igennem med vand og luft i ca. 10 sekunder. 6 / 22

7 3 Produktbeskrivelse 3.1 Formålsbestemt anvendelse 3 Produktbeskrivelse PROPHYflex perio tip Starter Set - REF x adapter, 2 3 x perio tip, 3 1 x nøgle, 4 1 x dysenål PROPHYflex perio tip Refill - REF x perio tip, 2 1 x nøgle, 3 1 x dysenål 8,5 mm 5,5 mm 3,5 mm Markeringerne på PROPHYflex perio tip retter sig efter WHO-indekset. 3.1 Formålsbestemt anvendelse Formålsbestemmelse: Dette medicinske udstyr er kun beregnet til tandlægelig behandling inden for området tandsundhed. Enhver anvendelse til andre formål eller ændring af produktet er forbudt og kan medføre farlige situationer. PROPHYflex perio tip anvendes i kombination med PROPHYflex perio-pulveret til at fjerne sub- og supragingivale belægninger. Formålsbestemt anvendelse Efter disse bestemmelser må det medicinske udstyr kun bruges til de beskrevne anvendelser under hensyntagen til de gældende arbejdsbeskyttelsesregler, de gældende ulykkesforebyggende foranstaltninger og af en fagkyndig bruger i henhold til denne brugervejledning. I henhold til disse bestemmelser er det brugerens pligt at kun benytte fejlfrie arbejdsmidler, være opmærksom på det rigtige anvendelsesformål, beskytte sig selv, patienten og andre mod farer, undgå kontaminering/forurening via produktet. 7 / 22

8 3 Produktbeskrivelse 3.2 Transport- og opbevaringsbetingelser 3.2 Transport- og opbevaringsbetingelser Fare ved ibrugtagning af det medicinske udstyr efter stærkt afkølet opbevaring. Derved kan der opstå funktionssvigt af udstyret. Hvis udstyret er meget koldt, skal det inden ibrugtagning akklimatiseres til en temperatur på 20 o C til 25 o C. Temperatur: -50 C til +80 C (-58 F til +176 F) Relativ luftfugtighed: 5 % til 95 % ikke kondenserende Lufttryk: 700 hpa til 1060 hpa (10 psi til 15 psi) Skal beskyttes mod fugtighed 8 / 22

9 4 Ibrugtagning og ud-af-brugtagning 4.1 Isætning af adapter i PROPHYflex 4 Ibrugtagning og ud-af-brugtagning ADVARSEL Fare på grund af ikke-sterile produkter. Infektionsfare for behandler og patient. Produktet og tilbehøret skal rengøres og om nødvendigt steriliseres inden første ibrugtagning og efter hver brug. ADVARSEL Bortskaf produktet på korrekt måde. Inden bortskaffelsen skal produktet og tilbehøret rengøres og desinficeres passende eller om nødvendigt steriliseres. Bortskaffelsen af perio tip foretages i en lukket beholder som ved injektionsnåle. 4.1 Isætning af adapter i PROPHYflex Markeringerne skal stå overfor hinanden, ellers er der risiko for, at adapteren går løs. Hvis adapteren går løs under behandlingen, kan det være til fare for både patienten og brugeren. Træk i adapteren før hver behandling og kontrollér derved, om den sidder fast. Kontrollér før hver behandling, om adapteren er i en teknisk upåklagelig tilstand. Sæt adapteren i bajonetlåsen, og lås den ved at dreje mod højre. Der er låst, når begge markeringen står nøjagtigt over for hinanden på instrumentet og adapteren. 4.2 Isætning af PROPHYflex perio tip i nøgle Skub PROPHYflex perio tip ind i nøglen indtil anslag. 4.3 Påskruning af PROPHYflex perio tip med nøgle på adapter Fare for at perio tip løsner sig under behandlingen. Dette kan være meget farligt for både bruger og patient. Træk i perio tip før hver behandling og kontrollér derved, om den sidder fast. Kontrollér før hver behandling, at perio tip er i en teknisk fejlfri tilstand. Hold fast i det runde gribeområde med 2 finger (ikke i området til perio tips afdækning) for at skure nøglen på. 9 / 22

10 4 Ibrugtagning og ud-af-brugtagning 4.4 Fjernelse af PROPHYflex perio tip Skru PROPHYflex perio tip på adapteren ved at dreje mod højre vha. nøglen med 2 fingre. Træk nøglen af, og kontrollér, at perio tip sikker korrekt fast ved at trække i den. 4.4 Fjernelse af PROPHYflex perio tip Sæt nøglen på PROPHYflex perio tip. Skru PROPHYflex perio tip af ved at dreje mod venstre med nøglen. Træk PROPHYflex perio tip nøglen forsigtigt ud af nøglen. Aftagning af adapter Åbn låsen bajonetlåsen ved at dreje må venstre. Træk adapteren ud af bajonetlåsen. 10 / 22

11 5 Betjening 5 Betjening 5.1 Brugsvejledning 5.1 Brugsvejledning De nøjagtige anvendelse kan findes i anvendelseshenvisningerne til perio tip. Forberedelse Sæt den reducerede PROPHYflex dyse K (se venstre visning, med planindstik) (Mat.-nr ). Påfyld pulveret Fjern rester fra andre former for rengøringspulver fuldstændigt fra apparat og beholder. Ryst emballagen, inden pulveret påfyldes. Påfyld PROPHYflex Perio Powder indtil markeringen. Påfyld pulveret langsomt for at undgå støvdannelse. Skru pulverbeholderen, der er fyldt med PROPHYflex Perio Powder, på PROP HYflex. Indstillinger på pulverstrålen Ret spraydysen ned i en våd vaskekumme med en afstand på ca. 20 cm. Indstil mængden af vand og luft-/pulver til behandlingen iht. betjeningsvejledningen til apparatet. Anvend aldrig pulverstrålen uden vand, da dette ville vanskeliggøre udsugningen af luft-/pulverblandingen. Spray ned i en vaskekumme, indtil der opnås en homogen pulver-/vandblanding. Forberedelse af patienten Smør vaseline på patientens læber. Dermed forhindres det, at læberne tørrer ud eller sprækker. Sæt den lille spytsuger på patientens mundvig på en sådan måde, at der suges under tungen. Til udsugning af vand-/pulverblandingen, der preller af fra tanden, anvendes den store udsugningskanyle. Behandling af patienten Indikation Lommer med sonderingsdybde indtil 5 mm Anvendelse efter 1-3 uger med forudgående initialbehandling vha. lyd-, ultralydeller manuelle instrumenter Rodspids omfattet med mindst 3 mm ossøs parodont Tag røntgenbillede for afklaring Kontraindikation Apikal lokaliseret proces Rodkaries 11 / 22

12 5 Betjening 5.1 Brugsvejledning Behandlingsforløb: 1. Indfør perio tip indtil bunden af lommen, træk derefter perio tip 1-2 mm ud. 2. Start PROPHYflex med fodbetjeningen. 3. Træk perio tip ud af lommen med små drejebevægelser, og deaktivér fodbetjeningen. 4. Sprøjt de behandlede steder to gange dagligt i 1 til 4 ugen med betændelseshæmmende midler. PROPHYflex perio tip må ikke anvendes med pulver til supragingivale belægninger. De nøjagtige anvendelse kan findes i anvendelseshenvisningerne til perio tip. Forklar patienten, at næringsindtagelse (te, kaffe eller levnedsmidler) op til 2 til 3 timer efter behandlingen kan medføre misfarvning af tænderne. Effekten kan varieres under forudsætning af, at udstyret giver mulighed for at regulere drivtrykket via fodpedalen. 12 / 22

13 6 Rengøringsmetoder i henhold til ISO Forberedelser på arbejdspladsen 6 Rengøringsmetoder i henhold til ISO ADVARSEL Fare på grund af ikke-sterile produkter. Infektionsfare for behandler og patient. Det medicinske udstyr skal rengøres og steriliseres inden første ibrugtagning og efter hver brug. De efterfølgende beskrevne oparbejdningsprocedurer gælder for PROPHYflex perio tip, adapter og nøgle. 6.1 Forberedelser på arbejdspladsen ADVARSEL Fare på grund af ikke-sterile produkter. Kontamineret medicinsk udstyr udgør en infektionsfare. Træf egnede forholdsregler om personbeskyttelse. Læg ikke perio tip i et borbad, da de fine kapillærer ellers ikke længere kan gennemskylles under rindende vand, og der derfor kan opstå kraftig korrosion. Rengøringen af det medicinske udstyr skal foregå umiddelbart efter behandlingen. Oparbejd PROPHYflex-instrumentet i henhold til brugervejledningen fra producenten. 6.2 Forberedelse inden oparbejdning Fjern perio tip fra PROPHYflex og adapteren med nøglen. Se også: Fjernelse af PROPHYflex perio tip, side 10 Forhærdede eller beskadigede O-ringe i adapteren skal udskiftes. 6.3 Ikke-fikserende forrengøring af PROPHYflex perio tip Nødvendigt tilbehør: Demineraliseret vand 30 +/- 5 (86 o F +/- 10 o F) Dysenål En børste, f.eks. en mellemhård tandbørste Engangssprøjte Børst PROPHYflex perio tip af under demineraliseret vand med en mellemhård tandbørste. Kontrollér gennemgangen på til PROPHYflex perio tip, og rens den med dysenålen (Mat.-nr ), hvis det er nødvendigt. 13 / 22

14 6 Rengøringsmetoder i henhold til ISO Rengøring Skyl PROPHYflex perio tip ved hjælp af en engangssprøjte med mindst 20 ml demineraliseret vand. Hvis der efter den manuelle skylning ikke kan konstateres gennemgang i PROP HYflex perio tip, eller de 10 oparbejdningscyklusser er nået, skal de medicinske udstyr udskiftes. 6.4 Rengøring Funktionsforstyrrelser pga. rengøring i ultralydsapparat. Defekter på produktet. Må kun rengøres i en termodesinfektor! Manuel udvendig og indvendig rengøring Det er ikke muligt med en manuel udvendig og indvendig rengøring af PROPHYflex perio tip. Efter den ikke-fikserende forrengøring (punkt 6.3) skal præparationen fortsættes i termodesinfektoren Maskinel rengøring ud- og indvendigt For at oparbejde PROPHYflex perio tip skal den sættes på plejeadapteren (Mat.-nr ). Skub PROPHYflex perio tip ind i nøglen indtil anslag. Skru PROPHYflex perio tip på adapteren ved at dreje mod højre vha. nøglen med 2 fingre. Træk nøglen af. Sæt adapteren med påskruet PROPHYflex perio tip på plejeadapteren (Mat.-nr ). 1 plejeadapter, 2 adapter, 3 PROPHYflex perio tip Sæt plejeadapteren (Mat.-nr ) på Miele-adapteren. KaVo anbefaler termodesinfektorer iht. EN ISO , der anvendes med alkaliske rengøringsmidler med en ph-værdi på maks. 10 (f.eks. Miele G 7781/G 7881 valideringen blev gennemført med programmet "VARIO-TD", rengøringsmidlet "neodisher mediclean", neutraliseringsmidlet "neodisher Z" og afspændingsmidlet "neodisher mielclear"). 14 / 22

15 6 Rengøringsmetoder i henhold til ISO Desinfektion Oplysning om programindstillinger og hvilke rengørings- og desinfektionsmidler, der skal bruges, findes i brugsanvisningen til termodesinfektoren. 6.5 Desinfektion Funktionsfejl ved brug af desinfektionsbad eller klorholdigt desinfektionsmiddel. Defekter på produktet. Må kun desinficeres i en termodesinfektor! Manuel udvendig desinfektion KaVo anbefaler følgende produkter pga. deres materialeforenelighed. Producenten af desinfektionsmidlet skal sikre, at midlet er mikrobiologisk effektivt. Mikrozid AF fra firmaet Schülke & Mayr (væske eller klude) FD 322 fra firmaet Dürr CaviCide fra firmaet Metrex Nødvendige hjælpemidler: Klude til aftøring af det medicinske udstyr. Spray desinfektionsmidlet på en klud, tør derefter det medicinske udstyr af med kluden og lad det virke, som angivet af producenten af desinfektionsmidlet. Vær opmærksom på brugsanvisningen til desinfektionsmidlet Manuel indvendig desinfektion Det er ikke muligt med en manuel indvendig desinfektion af PROPHYflex perio tip. For at gennemføre en virksom oparbejdning kræves der en maskinel indvendig rengøring i et rengørings- eller desinfektionsapparat iht. ISO Maskinel desinfektion ud- og indvendigt For at oparbejde PROPHYflex perio tip skal den sættes på plejeadapteren (Mat.-nr ). Skub PROPHYflex perio tip ind i nøglen indtil anslag. Skru PROPHYflex perio tip på adapteren ved at dreje mod højre vha. nøglen med 2 fingre. Træk nøglen af. Sæt adapteren med påskruet PROPHYflex perio tip på plejeadapteren (Mat.-nr ). 1 plejeadapter, 2 adapter, 3 PROPHYflex perio tip Sæt plejeadapteren (Mat.-nr ) på Miele-adapteren. 15 / 22

16 6 Rengøringsmetoder i henhold til ISO Tørring KaVo anbefaler termodesinfektorer iht. EN ISO , der anvendes med alkaliske rengøringsmidler med en ph-værdi på maks. 10 (f.eks. Miele G 7781/G 7881 valideringen blev gennemført med programmet "VARIO-TD", rengøringsmidlet "neodisher mediclean", neutraliseringsmidlet "neodisher Z" og afspændingsmidlet "neodisher mielclear"). Oplysning om programindstillinger og hvilke rengørings- og desinfektionsmidler, der skal bruges, findes i brugsanvisningen til termodesinfektoren. 6.6 Tørring Manuel tørring Blæs med trykluft udenpå og indeni, indtil der ikke kan ses vanddråber mere. Maskinel tørring Almindeligvis er tørring del af en termodesinfektors desinfektionsprogram. Vær opmærksom på brugsanvisningen til termodesinfektoren. 6.7 Visuel kontrol og funktionskontrol Sæt adapteren med PROPHYflex perio tip på PROPHYflex med tom pulverbeholder, og kontrollér den. 6.8 Indpakning Steriliseringsposen skal være stor nok til perio tip, så emballagen ikke står i spænd. Emballagen til steriliseringsmaterialet skal med hensyn til kvalitet og anvendelse opfylde de gældende normer og være egnet til steriliseringsprocessen. Svejs medicinudstyret enkeltvist i sterilgodsemballage. 6.9 Sterilisering Sterilisering i dampsterilisator (autoklave) iht. EN / ISO Kontaktkorrosion på grund af fugtighed. Produktbeskadigelser Efter steriliseringscyklussen skal produktet straks fjernes fra dampsterilisatoren! Det medicinske KaVo-produkt er temperaturbestandigt op til maks. 138 (280.4 F). Der kan vælges en egnet metode (afhængigt af den aktuelle autoklave) ud fra følgende steriliseringsmetoder: Autoklave med tredobbelt forvakuum: - Min. 3 minutter ved 134 C -1 C/ +4 C Autoklave med gravitationsmetode: - Min. 10 minutter ved 134 C -1 C/ +4 C ( F/ +7.4 F) 16 / 22

17 6 Rengøringsmetoder i henhold til ISO Opbevaring Anvend i henhold til producentens brugervejledning Opbevaring Behandlede produkter skal opbevares beskyttet mod støv i et tørt, mørkt og køligt rumog så vidt muligt kimfrit. Vær opmærksom på sterilgodsets holdbarhedsdato. 17 / 22

18 7 Hjælpemiddel 6.10 Opbevaring 7 Hjælpemiddel Leveres via den dental-medicinske specialhandel. Materialeresumé Mat.-nr. Adapteren O-ring adapter Nøgle Dysenål Refill PROPHYflex perio tip (10 stk.) Behandlingsadapter / 22

19 8 Garantibestemmelser 8 Garantibestemmelser 6.10 Opbevaring For dette KaVo medicinprodukt gælder de efterfølgende garantibetingelser: KaVo påtager sig garantiforpligtelsen over for slutkunden for produktet med hensyn til fejlfri funktion, fejlfrie materialer og forarbejdning på 10 oparbejdningscyklusser/anvendelser eller i 12 måneder fra købsdatoen under følgende betingelser: Ved begrundede reklamationer yder KaVo garanti gennem omkostningsfri istandsættelse eller erstatningsleverance. Andre krav, uanset art, især vedrørende skadeserstatning, er udelukkede. I tilfælde af forsinkelse, grov misligholdelse eller forsæt gælder dette kun for så vidt, der ikke er tvingende lovmæssige regler, som foreskriver andet. KaVo hæfter ikke for defekter og deres følger, som er opstået eller som kan opstå på grund af naturligt slid, forkert behandling, forkert rengøring, vedligeholdelse eller pleje, manglende overholdelse af betjenings- eller tilslutningsforskrifterne, tilkalkning eller korrosion, forurening i luft- og vandforsyningen samt kemiske eller elektrisk indflydelse, som er usædvanlig eller ikke tilladt iht. KaVo brugs- og øvrige producentanvisninger. Garantien omfatter i almindelighed ikke lamper/pærer, lysledere af glas- og glasfiber, glasvarer, gummidele samt farvebestandigheden af plastdele. Enhver hæftelse er udelukket, hvis defekter, eller følger heraf, kan være opstået, fordi kunden eller tredjemand, der ikke er autoriseret af KaVo, har foretaget indgreb eller ændringer på produktet. Garantikrav kan kun gøres gældende, når produktet vedlægges et købsbevis i form af en kopi af følgeseddel eller faktura. Heraf skal forhandler, købsdato, typen og serienummeret tydeligt fremgå. 19 / 22

20 8 Garantibestemmelser 6.10 Opbevaring 20 / 22

21

22 kb da

Brugervejledning INTRA Prophy head L31 - REF 1.008.1824

Brugervejledning INTRA Prophy head L31 - REF 1.008.1824 Brugervejledning INTRA Prophy head L31 - REF 1.008.1824 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Læs mere

Brugervejledning For SONICflex tips implant - REF , implant A - REF , im plant refill - REF Altid på den sikre side.

Brugervejledning For SONICflex tips implant - REF , implant A - REF , im plant refill - REF Altid på den sikre side. Brugervejledning For SONICflex tips implant - REF 1.003.8167, implant A - REF 1.006.2027, im plant refill - Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49

Læs mere

Brugervejledning EXPERTmatic contra-angle E31 C - REF

Brugervejledning EXPERTmatic contra-angle E31 C - REF Brugervejledning EXPERTmatic contra-angle E31 C - REF 1.008.4998 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH

Læs mere

Brugervejledning For SONICflex tips paro - REF , paro A - REF Altid på den sikre side.

Brugervejledning For SONICflex tips paro - REF , paro A - REF Altid på den sikre side. Brugervejledning For SONICflex tips paro - REF 0.571.0371, paro A - REF 1.006.2020 Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351

Læs mere

Brugervejledning. For SONICflex stripping, shaping

Brugervejledning. For SONICflex stripping, shaping Brugervejledning For SONICflex stripping, shaping Forhandler: KaVo Scandinavia AB Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Læs mere

Brugervejledning. MULTIflex LED coupling 465 LED Altid på den sikre side.

Brugervejledning. MULTIflex LED coupling 465 LED Altid på den sikre side. Brugervejledning MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197 Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach

Læs mere

Brugervejledning. SONICfill Altid på den sikre side.

Brugervejledning. SONICfill Altid på den sikre side. Brugervejledning SONICfill 2010-1.007.7400 Altid på den sikre side. Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Forhandling Kerr: KerrHawe SA Via Strecce 4 CH-6934

Læs mere

Brugervejledning EXPERTmatic contra-angle E61 C - REF

Brugervejledning EXPERTmatic contra-angle E61 C - REF Brugervejledning EXPERTmatic contra-angle E61 C - REF 1.008.4999 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Brugerhenvisninger. Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D Biberach

Indholdsfortegnelse. 1 Brugerhenvisninger. Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D Biberach Brugervejledning INTRA LUX Head 3 LD - REF 0.549.3720 INTRA LUX Head 3 LDSY - REF 0.549.3750 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent:

Læs mere

Brugervejledning INTRA LUX motor 702KL 1.003.5622 - with high pressure lamp - with KaVo MULTILED-lamp

Brugervejledning INTRA LUX motor 702KL 1.003.5622 - with high pressure lamp - with KaVo MULTILED-lamp Brugervejledning INTRA LUX motor 702KL 1.003.5622 - with high pressure lamp - with KaVo MULTILED-lamp Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Læs mere

Brugervejledning MASTERtorque LUX M9000 L COLOR 1.007.9900. MASTERtorque LUX M9000 L COLOR 1.007.7100. Altid på den sikre side.

Brugervejledning MASTERtorque LUX M9000 L COLOR 1.007.9900. MASTERtorque LUX M9000 L COLOR 1.007.7100. Altid på den sikre side. Brugervejledning MASTERtorque LUX M9000 L COLOR 1.007.9900 MASTERtorque LUX M9000 L COLOR 1.007.7100 Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351

Læs mere

Brugervejledning. EXPERTmatic LUX E15 L EXPERTmatic LUX E20 L EXPERTmatic E15 C EXPERTmatic E20 C

Brugervejledning. EXPERTmatic LUX E15 L EXPERTmatic LUX E20 L EXPERTmatic E15 C EXPERTmatic E20 C Brugervejledning EXPERTmatic LUX E15 L - 1.007.5530 EXPERTmatic LUX E20 L - 1.007.5540 EXPERTmatic E15 C - 1.007.5531 EXPERTmatic E20 C - 1.007.5541 Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH

Læs mere

Brugervejledning INTRAmatic Contra-angle 23 ES

Brugervejledning INTRAmatic Contra-angle 23 ES Brugervejledning INTRAmatic Contra-angle 23 ES - 1.004.5380 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH

Læs mere

Brugervejledning. PROPHYflex , , Altid på den sikre side.

Brugervejledning. PROPHYflex , , Altid på den sikre side. Brugervejledning PROPHYflex 3-2018 - 1.000.4672, - 1.006.9926, 1.006.9928 Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Læs mere

Brugervejledning SURGmatic S201 L SURGmatic S201 C

Brugervejledning SURGmatic S201 L SURGmatic S201 C Brugervejledning SURGmatic S201 L - 1.009.0470 SURGmatic S201 C - 1.009.1100 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach

Læs mere

Brugervejledning INTRA LUX S600 LED

Brugervejledning INTRA LUX S600 LED Brugervejledning INTRA LUX S600 LED - 1.008.8000 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39

Læs mere

Brugervejledning INTRA LUX KL 703 LED

Brugervejledning INTRA LUX KL 703 LED Brugervejledning INTRA LUX KL 703 LED - 1.007.0150 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Læs mere

Brugervejledning. Altid på den sikre side.

Brugervejledning. Altid på den sikre side. Brugervejledning PROPHYflex Pulver - 1.007.0014, 1.007.0015, 1.007.0016, 1.007.0017 PROPHYpearls - 1.010.1826, 1.010.1828, 1.010.1829, 1.010.1830, 1.010.1831, 1.010.1797, 1.010.1798, 1.010.2133 PROPHY

Læs mere

Brugervejledning EXPERTmatic contra-angle E61 C - REF 1.008.4999

Brugervejledning EXPERTmatic contra-angle E61 C - REF 1.008.4999 Brugervejledning EXPERTmatic contra-angle E61 C - REF 1.008.4999 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH

Læs mere

Brugervejledning K-Control TLC 4955, 4956, 4957. Altid på den sikre side.

Brugervejledning K-Control TLC 4955, 4956, 4957. Altid på den sikre side. Brugervejledning K-Control TLC 4955, 4956, 4957 Altid på den sikre side. Forhandling: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt

Læs mere

Plejevejledning. ESTETICA E70 Vision / E80 Vision

Plejevejledning. ESTETICA E70 Vision / E80 Vision Plejevejledning ESTETICA E70 Vision / E80 Vision Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Læs mere

Brugervejledning. KaVo PiezoLED Ultraschall Scaler. Altid på den sikre side.

Brugervejledning. KaVo PiezoLED Ultraschall Scaler. Altid på den sikre side. Brugervejledning KaVo PiezoLED Ultraschall Scaler Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach

Læs mere

Brugervejledning GENTLEpower LUX Contra-angle 25 LP - REF 1.001.2849

Brugervejledning GENTLEpower LUX Contra-angle 25 LP - REF 1.001.2849 Brugervejledning GENTLEpower LUX Contra-angle 25 LP - REF 1.001.2849 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt

Læs mere

j^fiibcbo=swn sáåâéäëíóââé _êìöë~åîáëåáåö= a~åëâ

j^fiibcbo=swn sáåâéäëíóââé _êìöë~åîáëåáåö= a~åëâ j^fiibcbo=swn sáåâéäëíóââé a~åëâ _êìöë~åîáëåáåö= Kun til dentalanvendelser Sirona Dental Systems GmbH Ret til ændringer i forbindelse med den tekniske videreudvikling forbeholdes. Kære kunde! Vinkelstykket

Læs mere

Brugervejledning Everest scan pro, Everest scan eco, Everest scan Base Camp Typ 4101, 4102. Altid på den sikre side.

Brugervejledning Everest scan pro, Everest scan eco, Everest scan Base Camp Typ 4101, 4102. Altid på den sikre side. Brugervejledning Everest scan pro, Everest scan eco, Everest scan Base Camp Typ 4101, 4102 Altid på den sikre side. Forhandling: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12. Bruse-fugter WM 13730 WM 13790. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning

16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12. Bruse-fugter WM 13730 WM 13790. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning 16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12 Bruse-fugter WM 13730 WM 13790 Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning 16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12 Inhoud 1. Beskrivelse

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Desinfektions- og steriliseringsvejledning

Desinfektions- og steriliseringsvejledning Desinfektions- og steriliseringsvejledning A B C D 3 4 7 Kun til klinisk brug Denne vejledning er beregnet til flerpatientsbrug af AirFit N0/Airfit N0 for Her (herefter benævnt som AirFit N0 i resten af

Læs mere

Brugervejledning. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500

Brugervejledning. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Brugervejledning EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 2012 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D2022-A-07/12 1 2 da Brugsanvisning Til hjemmebrug 1 VIGTIG INFORMATION Læs hele denne brugsanvisning.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Genbrugssamlebeholder

Genbrugssamlebeholder Beskrivelse af apparatet og brugsanvisningen Genbrugssamlebeholder Omstillingssæt genbrugs-samlebeholder til ACCUVAC WM 15261 Inhoud 1. Beskrivelse............................. 2 1.1 Anvendelsesformål...................

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Brugervejledning. DIAGNOcam 2170 U. Altid på den sikre side.

Brugervejledning. DIAGNOcam 2170 U. Altid på den sikre side. Brugervejledning DIAGNOcam 2170 U Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Rengøring og desinfektion Tonometer-måleprismer, kontaktglas og Desinset

Rengøring og desinfektion Tonometer-måleprismer, kontaktglas og Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUGERVEJLEDNING Rengøring og desinfektion Tonometer-måleprismer, kontaktglas og Desinset 5. Edition / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz,

Læs mere

Vinduesvasker. Q0W-WYT08-3.6Li BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI II 2016 PRODUCENT- SERVICE

Vinduesvasker. Q0W-WYT08-3.6Li BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI II 2016 PRODUCENT- SERVICE PRODUCENT- Vinduesvasker Q0W-WYT08-3.6Li 3 års GARANTI SERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: Q0W-WYT08-3.6Li 6-II 2016 BETJENINGSVEJLEDNING 25084085 6-II 2016 WKNF6204/2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10

Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10 Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10 Dansk Denne vejledning gælder for anvendelse af AirSense 10 og AirCurve 10-enheder til flere patienter. Når den vaskbare fugter, luftudtaget

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

Laerdal Silikone Resuscitatorer

Laerdal Silikone Resuscitatorer Laerdal Silikone Resuscitatorer Brugervejledning DA www.laerdal.com Brugsanvisning 4 Anvendelsesformål 4 Vigtig information 5 Medfølgende dele 6 Voksenmodel - oversigt 8 Voksenmodel, montering og adskillelse

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT Brugsanvisning Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 4. 29-09-2015 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Plejevejledning. ESTETICA E50 Life

Plejevejledning. ESTETICA E50 Life Plejevejledning ESTETICA E50 Life Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Drejevælger

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Drejevælger DA Betjeningsvejledning Betjeningselementet Drejevælger 1 Oversigt over betjeningselementet 1 Driftslampe/fejllampe/servicelampe 2 Drejeknap (temperatur) 1 2 Om dette dokument 2.1 Dokumentets formål Denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Hovedstøtte

BRUGERVEJLEDNING Hovedstøtte ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUGERVEJLEDNING Hovedstøtte 4. Edition / 2017 03 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland HS-Doc. no. 1500.7220433.04040 2017 03 DOK.

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm (DK) Rev.04 Juni 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet. Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1. Produktbeskrivelse...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nova

Da: Betjeningsvejledning Nova Da: Betjeningsvejledning Nova Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm (DK) Rev. 1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 HDM 330 HDM 500 3 ORIGINAL BRUGSANVISNING HDM 330/500 Mørtelpistol Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere