Svær behandlelig depression. Praktiserende læger 28. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svær behandlelig depression. Praktiserende læger 28. januar 2014"

Transkript

1 Svær behandlelig depression Praktiserende læger 28. januar 2014

2 F30-39 Affektive sindslidelser Lidelser, hvor den fundamentale forstyrrelse er en forandring i stemningsleje og aktivitetsniveau. De fleste andre symptomer er forståelige i forbindelse med ændringerne i stemningsleje og aktivitetsniveau eller er sekundære hertil. De fleste affektive lidelser er tilbøjelige til episodisk optræden. Kompetencecenter for Affektive Lidelser Overlæge Ellen Margrethe Christensen

3 Svær behandlelig affektiv lidelse: Definition: 1. den enkelte episode remitterer ikke trods relevant behandling 2. de affektive faser bliver ved med at komme igen trods relevant forebyggende behandling.

4 Behandlings resistent depression Definition: Der findes ikke en international accepteret definition. Mest brugt er: Manglende remission efter mindst 2 forløb med antidepressiv medicin fra 2 forskellige farmakologiske klasser, og behandlingen har været adækvat mht. dosis, varighed og komplians.

5 Respons = mindst 50 % symptomreduktion Remission = <8 point på Hamiltons depressionsskala (17-item) Relapse = tilbagefald til samme affektive episode Recurrens = udvikling af ny episode

6 Hyppighed Efter første behandling for depression: % op når fuld remission % opnår delvis respons % opnår ikke respons Ca. 20 % er stadig syge efter 2 år.

7 Behandlings resistent periodisk depression Der er ingen definition af behandlingsresistens for periodisk depression med gentagne recidiver trods relevant forebyggende behandling. Der er ingen litteratur, som belyser forholdene. Ingen guidelines.

8 Mulige årsager til behandlingsresistens Forkert diagnose Forkert behandling Behandling i for kort tid med for lave doser Comorbide psykiatriske sygdomme Somatiske sygdomme Non-compliance Livsstilsfaktorer

9 Forkert diagnose Bipolar depression (især bipolar lidelse type II) Misbrug (ex. Benzodiazepiner) Skizotypisk sindslidelse (anhedoni forveksles med nedtrykthed) Angstlidelse/Panikangst Depression ved cerebral lidelse (ex. ved DS) Anden organisk lidelse (ex. myxødem)

10 Sekundær depression Angstlidelser Langvarig belastningstilstand OCD Spiseforstyrrelser PTSD Personlighedsforstyrrelser Demens Misbrug (alkohol, hash, centralstimulantia)

11 Somatisk sygdom Thyroidea-lidelser Behandling med Corticosteroider Hjertesygdom Cerebrale lidelser (ex. Parkinsonisme, dissimineret sclerose) Okkult cancer Vitaminmangel sygdomme? (B12, folin, D) Andre organiske affektive lidelser

12 Forkert behandling Hvor lang tid er der behandlet Er der anvendt sufficiente doser Er der behandlet længe nok Tager patienten medicinen Se-værdi-monitorering Har der været bivirkninger

13 Non-compliance Patienten tager slet ikke medicinen Patienten tager kun noget af medicinen Kognitive vanskeligheder kan medføre, at patienten mister overblikket over medicinindtagelsen eller glemmer den Patienten har fordomme mod medicinsk behandling mentale lidelser skal behandles psykologisk, medicin er for letkøbt. Manglende sygdomsindsigt Intolerable bivirkninger

14 Livsstilsfaktorer = vedligeholdende faktorer Skiftende døgnrytme Hyppig brug af alkohol og andre rusmidler Søvnhygiejne Stress, stort arbejdspres, mange opgaver Interpersonelle konflikter Klinik for Affektive Lidelser Overlæge Ellen Margrethe Christensen

15 Øget risiko for behandlingsresistent depression. Lav sociodemografisk status Mand Comorbid personlighedsforstyrrelse Oplevelse af stressende livsbegivenhed

16 Behandlingsstrategi

17 Antidepressive lægemidler SSRI (fluoxetin, (es)citalopram, sertralin) Dual (venlafaxin, duloxepin, mirtazapin) TCA (nortriptylin, amitriptylin, clomipramin) Andre (agomelatin, (reboxitin) MAOI (isocaboxazid, moclobemid)

18 (es)citalopram fluvoxamin fluoxetin sertralin paroxetin Reuptake hæmning Serotonin Noradrenalin Receptor-blokering D2 5HT2 α-1 Ach Hist (+) (+) - reboxitin (+) venlafaxin mirtazapin duloxetin agomelatin HT2C og 5HT2B antagonist melatonin M1/M2 agonist

19 Reuptake-hæmning Receptor-blokering Clomipramin Amitriptylin Imipramin Dosulepin Nortriptylin Surmontil Serotonin Noradrenalin (+) D2 5HT2 α-1 Ach Hist Mianserin

20 Obs. seponeringssymptomer Stort set alle antidepressiva, der fungerer som reuptake-hæmmere, kan give seponeringssymptomer. Jo kortere halveringstid, jo større risiko Typiske seponeringssymptomer er dysfori, irritabilitet, influenzasymtomer, balanceforstyrrelser

21 UNIPOLAR DEPRESSION (Sundhedsstyrelsens referenceprogram fra 2007) Psykologisk behandling anbefales ved let til moderat depression. Medicinsk behandling anbefales ved moderat til svære depressioner Medicin skal gives i sufficiente doser i tilstrækkelig lang tid for at vurdere effekten. Patienten skal behandles i mindst 4 uger og dosis skal op på max. Klinik for Affektive Lidelser Overlæge Ellen Margrethe Christensen

22 Mistanke om depression Verifikation af diagnose Klinisk vurdering, oplysninger fra pårørende, udelukkelse af somatisk årsag Ikke-hospitaliseret Hospitaliseret Let D. Moderat D. Svær D. Psykotisk D. Watchful waiting SSRI Dual-aktion TCA TCA ECT Ingen tegn på bedring efter 2-4 uger på optimal dosis Skift til anden klasse Addér Lithium Antipsykotikum ECT Ingen tegn på bedring efter yderligere 2-4 uger Lithium Henvisning ECT ECT

23 STAR-D

24

25 Relapse During Follow-Up Phase by Number of Acute Treatment Steps for all STAR*D Participants Who Entered Follow-Up Phase

26 World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders, Part 1: Update 2013 on the acute and continuation treatment of unipolar depressive disorders MICHAEL BAUER 1, ANDREA PFENNIG 1, EMANUEL SEVERUS 1, PETER C. WHYBROW 2, JULES ANGST 3, HANS-JÜRGEN MÖLLER 4 on behalf of the Task Force on Unipolar Depressive Disorders * 1 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Carl Gustav Carus University Hospital, Technische Universit ä t Dresden, Dresden, Germany, 2 Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences, Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior Los Angeles, University of California Los Angeles (UCLA), Los Angeles, CA, USA, 3 Department of Psychiatry, University of Z ü rich, Zürich, Switzerland, and 4 Department of Psychiatry, University of Munich, Munich, Germany

27 Conclusions. To date, there is a variety of evidence-based antidepressant treatment options available. Nevertheless there is still a substantial proportion of patients not achieving full remission. In addition, somatic and psychiatric comorbidities and other special circumstances need to be more thoroughly investigated. Therefore, further high-quality informative randomized controlled trials are urgently needed.

28 WFSBP rekommandationer Let depressiv episode: psykoedukation eller psykoterapi Moderat depressiv episode: SSRI og andre nyere AD Svær depressiv episode: TCA Psykotisk depression: AD + AP fra start Depressiv episode med atypiske symptomer: MAOI

29 Outcome Tidlig bedring er prediktiv for senere effekt. Nice rekommanderer effektvurdering efter 3-4 uger, selvom us. har vist sikker ægte respons efter 14 dage.

30 WFSBP rekommendation Deprimerede patienter med tydelige angstsymptomer eller med co-morbid angstlidelse, kan behandles med SSRI, venlafaxin, TCA eller MAOI Men behandlingen skal påbegyndes med lav dosis og øges langsomt til fuld terapeutisk dosis. Hurtig titrering kan medføre forbigående forværring af evt. angstsymptomer, før de depressive symptomer responderer på interventionen. CE C1, RG 4

31 WFSBP rekommendation Augmentation af antidepressiva med quetiapin eller aripiprazol repræsenter et alternativ til lithium augmentation og anbefales i de tilfælde, hvor monoterapi ikke har givet effekt. Potentielt uønskede bivirkninger som sedation (quetiapine), vægtøgning (quetiapine, og i mindre grad aripiprazole) og akathisia (aripiprazol) kan udgøre en hindring. CE A, RG 2

32 WFSBP rekommendation Kombination af en SSRI med en inhibitor af den præsynaptiske autoreceptor (f.eks. mirtazapin) er en evidens-baseret mulighed, når monoterapi ikke har været effektiv Kombination af venlafaxin med mirtazapin kan give anledning til forværrede bivirkninger. CE A, RG 2

33 WFSBP rekommendation Kognitiv-adfærds-psykoterapi (KAT) og Interpersonal psykoterapi (IPT) har også demonstreret effekt ved behandling af comorbide angstsymptomer. CE B, RG 3

34 Øget risiko for nye episoder: overvej vedligeholdelsesbehandling 3 eller flere tidligere depressionsepisoder 2 tidligere episoder indenfor de sidste 5 år 1 tidligere episode inden for det sidste år Residuelsymtomer under kontinuationsfasen Subsyndromale symptomer ved remission Samtidig dysthymi (dobbeltdepression) Svær episode (incl. suicidalitet og psykotiske fænomener) Tidligere langvarig episode Tilbagefald efter medicinseponering Disposition til depression i 1. grads slægtninge Debut før 30-års alderen.

35 Konklusion Behandlingsstrategier efter 1. AD: Skift til anden farmakologisk klasse Kombinationsbehandling med AD evidens sparsom, muligvis komb. med mirtazapin Augmentation Lithium (eller T3) Nogen evidens for supplerende behandling med Quetiapin Mulig evidens for supplerende behandling med andre atypiske antipsykotika, (aripiperazol, olanzapin, risperidon, ziprasidon) Evt. behandling med Lamictal

36 ECT TSM, PEMF (?) Konklusion (fortsat) Biologisk behandlings kan suppleres med: Psykoterapi (kognitiv adfærdsterapi) Ændring af livsstilsfaktorer

37 Konklusion (fortsat) Vedligeholdelsesbehandling: Flere tidligere depressive episoder Lang varighed af depression før behandling Andre comorbide psykiske lidelser Sværere symptomer, specielt angst og agitation Restsymptomer trods behandling Persisterende psykosociale belastninger

38 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Kompetencecenter for Affektive Lidelser Overlæge Ellen Margrethe Christensen

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri Specialfunktionsbeskrivelser Psykiatri Økonomi- og Planlægningsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 67 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 2.4.2 Melankoliformt (somatisk) syndrom Depressionsdiagnosen kan suppleres med tilstedeværelsen af melankoliformt syndrom, også kaldet somatisk syndrom. Ifølge ICD-10 drejer det sig om symptomer i form

Læs mere

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME BEANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME Kommentering af: Behandling af depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt. Volym 1-3. Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005 Kommenterede udenlandske

Læs mere

Depression hos kræftpatienter Symptombehandling

Depression hos kræftpatienter Symptombehandling Depression hos kræftpatienter Symptombehandling Denne symptombehandling er under større revision og forventes tilgængelig omkring medio december 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Definition og vigtigste

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Psykiatrisk Selskab Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS vejledning 2011. Nr. 1 Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS

Læs mere

Vejledning for behandling af patienter med dobbeltdiagnose.

Vejledning for behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Vejledning for behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Formål: Med udgangspunkt i litteraturgennemgang og kliniske erfaringer beskrives integreret psykiatrisk behandling af patienter med dobbeltdiagnose,

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 1 februar 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Depression Vingsted 30.september 2010

Depression Vingsted 30.september 2010 Depression Vingsted 30.september 2010 Klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold Symptomer og udredning

Læs mere

Dansk Depressionsdatabase

Dansk Depressionsdatabase Dansk Depressionsdatabase Dokumentalistrapport Version 2.0 Juni 2014 1 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatk Vest c/o Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Århus N Telefon:

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

SSRI og moderat depression

SSRI og moderat depression SSRI og moderat depression Er der evidens for brug af SSRI ved moderate depressioner? Et litteraturstudie Af: Vicky Andersen og Joan Vesterager Holm Indledning Depression er en sygdom man kan dø af! Hos

Læs mere

Angstlidelser i almen praksis

Angstlidelser i almen praksis 318 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS Angstlidelser i almen praksis Kaj Sparle Christensen Artiklen, der er skrevet af en praktiserende læge med betydelig forskningserfaring på området, giver en udtømmende, men

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR 2007 Vejledning Behandling med antipsykotiske lægemidler Redaktion Enhed for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Dansk Psykiatrisk Selskab 2013 December 2013 Arbejdsgruppe: Torben Arngrim, Mogens Brødsgaard, Pia Bohn Christiansen, Søren Dalsgaard, Marianne

Læs mere

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression illustrationer: lisbeth e. christensen Referenceprogrammer I slutningen af 2007 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen to referenceprogrammer om angstlidelser og unipolar depression hos voksne (Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Forsøgsprotokol. Titel: Langtidslysterapi hos patienter i farmakologisk behandling for major depression: Hurtigere effekt og bedre livskvalitet?

Forsøgsprotokol. Titel: Langtidslysterapi hos patienter i farmakologisk behandling for major depression: Hurtigere effekt og bedre livskvalitet? 1 Forsøgsprotokol Titel: Langtidslysterapi hos patienter i farmakologisk behandling for major depression: Hurtigere effekt og bedre livskvalitet? En randomiseret undersøgelse med aktivt versus placebo

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning - kliniske retningslinjer -

Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning - kliniske retningslinjer - Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning - kliniske retningslinjer - Dansk Psykiatrisk Selskab Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Læs mere

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Den 19. december

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012. udgave, j 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For

Læs mere

Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport

Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport Version 4 Maj 2014 2 Henvendelse vedr. dokumentalistrapporten til: Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Hvad er kognition? Mentale processer som inkluderer opmærksomhed,

Læs mere

Søvn, søvnforstyrrelser og psykiske lidelser

Søvn, søvnforstyrrelser og psykiske lidelser Søvn, søvnforstyrrelser og psykiske lidelser September 2014 Lone Baandrup, 1. res.læge, phd, postdoc Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning Psykiatrisk Center Glostrup Normal søvn Normalitet omfatter

Læs mere