Forbruget af antidepressiva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbruget af antidepressiva 2001-2011"

Transkript

1 Indhold RESUMÉ... 2 LÆGEMIDDELGRUPPE... 2 ANTIDEPRESSIVA... 2 ANDRE LÆGEMIDLER MED ANTIDEPRESSIV VIRKNING... 3 RESULTATER... 4 ANTALLET AF BRUGERE ER STAGNERET... 4 NOGLE BRUGERE INDLØSER KUN ÉN RECEPT... 4 DOBBELT SÅ MANGE KVINDER SOM MÆND ER I BEHANDLING... 5 SANDSYNLIGHEDEN FOR AT VÆRE I BEHANDLING STIGER MED ALDEREN... 5 I NOGLE ALDERSGRUPPER ER ANTALLET MERE END FORDOBLET PÅ 10 ÅR... 7 UDVIKLINGEN OPBREMSET I 2011 FOR ALLE ALDERSGRUPPER... 8 MANGE GENGANGERE OG LANGTIDSBRUGERE... 8 FÆRRE NYE BRUGERE I ALLE ALDERSGRUPPER I FLEST I BEHANDLING MED SSRI METODE OG AFGRÆNSNING AF MATERIALE DATAKILDE LÆGEMIDLER INKLUDERET I RAPPORTEN (ATC-KODER) DEFINITIONER REFERENCER ORDLISTE BILAG

2 Resumé I 2011 købte 1 ud af 12 danskere antidepressiv medicin. Det drejer sig om et gennemsnit, hvor både børn og voksne tælles med. Antallet af brugere har været stigende gennem de sidste mange år. I 2011 var der mere end 50 procent flere brugere pr. indbygger end 10 år tidligere. I 2011 stagnerede antallet af brugere dog, idet antallet var på niveau med antallet i 2010 (Læs mere her). Antidepressiv medicin anvendes ikke kun til behandling af depression. Lægemidlerne kan også anvendes mod andre psykiske lidelser, som for eksempel forskellige angsttilstande. Derudover kan nogle antidepressiva også bruges til behandling af bestemte former for smerter (Læs mere her). En mindre del af brugerne er personer, der kun har købt antidepressiva en gang uden at købe inden for et år før og efter dette køb. Det drejer sig om mellem 7 og 9 procent hvert år (læs mere her). Omfanget af personer med enkeltkøb varierer dog mellem aldersgrupperne, hvor aldersgruppen år har den største andel af engangsbrugere (Læs mere her). Der er næsten dobbelt så mange kvinder som mænd, der behandles med antidepressiv medicin (læs mere her), og sandsynligheden for at være i behandling med antidepressiv medicin stiger generelt med alderen. Blandt 85- årige havde næsten 1 ud af 4 købt antidepressiva i 2011, mens tallet var 1 ud af 10 for de 45-årige og cirka 1 ud af 15 for de 25-årige (Læs mere her). Antallet af brugere er ikke steget procentvist lige meget i alle køns- og aldersgrupper, de seneste 10 år. Antallet, der har købt antidepressiva blandt de unge i aldersgrupperne fra 13 til 34 år er mere end fordoblet på 10 år. Og der, hvor der er sket den mindste procentvise stigning i forhold til 2001 er i aldersgrupperne fra 65 til 85 år, hvor antallet af brugere er steget med 17 procent på 10 år. Der er også forskel på kønnene, hvor der for kvinder generelt ses en stigning på 50 procent mod en stigning på 60 procent for mændene (Læs mere her). For første gang i nyere tid er antallet af brugere af antidepressiva ikke steget det seneste år. For alle aldersgrupper undtagen de 7-12-årige børn ses enten et fald i antal brugere siden 2010 eller i det mindste en mindre stigning end set de tidligere år. Forskellene mellem de to år er generelt meget små. De største procentvise ændringer ses for piger i gruppen år, hvor der var et fald på 11 procent. Og dernæst for drenge i gruppen 7-12 år, hvor der var en stigning på 8 procent (Læs mere her). Den stigning i antal brugere af antidepressiva, der er set frem til 2010, kan ikke forklares ved, at antallet af nye brugere er steget år for år. Antallet af nye brugere har svinget igennem årene. Det var lavest i 2004 med ca nye brugere og højest i 2010 med ca nye brugere. Stigningen i antal brugere skyldes primært at en del bliver i behandlingen i en længere periode, og at det antal, der hvert år stopper med behandlingen, er lavere end det antal, der begynder med behandlingen (Læs mere her). For nogle aldersgrupper er der dog gennem årene set en klar stigning i antallet af nye brugere. Det drejer sig især om de årige. Det er dog værd at bemærke, at der for alle aldersgrupper ses et lavere antal nye brugere i 2011 end i 2010 (Læs mere her). Blandt de forskellige typer af antidepressiv medicin er de selektive serotonin genoptagelses hæmmere (SSRI) de mest brugte. 2 ud 3 af dem, der købte antidepressiva i 2011, købte et SSRI (Læs mere her). Lægemiddelgruppe Antidepressiva Antidepressive lægemidler eller antidepressiva er en gruppe af lægemidler med antidepressiv og angstdæmpende virkning. Lægemidlerne er godkendt til behandling af depression af moderat til svær grad, og en del af midlerne er efterhånden også godkendt til behandling af andre psykiske lidelser 1, fx forskellige former for angst. Nogle af midlerne virker endvidere på neuropatiske smerter (smerte som opstår efter en ødelæggelse/sygdom i sansenerverne i kroppen). Udover de godkendte indikationer, kan der også være såkaldt off-label brug til for eksempel præmenstruelt dysforisk syndrom og for tidlig sædafgang. 1 fx panikangst, social fobi, generaliseret angst, obsessive-compulsive disorder (OCD) (tvangstanker og/eller tvangshandlinger), posttraumatisk stresstilstand og bulimia nervosa (overspisning og efterfølgende opkastning) Side 2 af 15

3 Antidepressiva inddeles efter virkningsmekanisme i nedenstående grupper: 1. Non-selektive monoamin gen-optagelses hæmmere (Nogle steder kaldes hele gruppen for tricykliske antidepressiva (TCA), selvom maprotilin er tetracyklisk. I denne rapport har vi også valgt at benytte betegnelsen TCA for hele gruppen) 2. Selektive Serotonin gen-optagelses hæmmere (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) 3. Noradrelanin genoptagelses hæmmere (Noradrenalin Reuptake Inhibitors, NARI) 4. Serotonin og Noradrenalin genoptagelses hæmmere (Serotonin and Noradrenalin Reuptake Inhibitors, SNRI) eller dual action antidepressiva 5. Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) herunder irreversible og reversible (reversible inhibitor of monoamine oxidase type A, RIMA) 6. Noradrenerge og Specifikt Serontonerge Antidepressiva (Noradrenergic and Specific Serontonergic Antidepressant, NaSSA) 7. Melatoninagonister Gruppe 2, selektive serotonin genoptagelses hæmmere (SSRI), er den mest anvendte gruppe, og kaldes i folkemunde ofte Lykkepiller. Dette er dog en misvisende betegnelse. Denne rapport omhandler brugen af alle de nævnte typer antidepressiva og altså ikke kun den gruppe, der ofte refereres til som Lykkepiller. Lægemidler på markedet I tabel 1 findes en oversigt over de antidepressiva, der er inkluderet i denne rapport med eksempler på handelsnavne for de forskellige lægemiddelstoffer. Tabel 1: Oversigt over antidepressiva på markedet Type af antidepressiva TCA (TCA dækker normalt kun over de tricykliske antidepressiva, men her tages den tetracykliske maprotilin også med under denne betegnelse. De er alle Non-selektive monoamin genoptagelses hæmmere) SSRI (Selektive serotonin genoptagelses hæmmere) MAOhæmmere Aktivt indholdsstof/ lægemiddelstof Eksempler på lægemiddelnavn* Imipramin Tofranil / Deprinol Clomipramin Anafranil Trimipramin (Indtil 2009) Surmontil Lofepramin (Indtil 2003) Tymelyt Amitriptylin Saroten / Tryptizol Nortriptylin Noritren Doxepin Sinquan / Quitaxon Dosulepin Prothiaden Amoxapin (Indtil 2002) Demolox Maprotilin Ludiomil / Maludil Fontex /Flutin /Fondur / Fluoxetin Caflutin /Afeksin, etc Citalopram Cipramil /Akarin Paroxetin Seroxat Sertralin Zoloft Fluvoxamin Fevarin Cipralex / Seroplex / Escitalopram (Fra 2002) Esertia /Entact Non-selektiv MAO-hæmmer Isocarboxazid Marplan Selektiv MAO type A hæmmer Moclobemid Aurorix /Moclostad NaSSA (Noradrenerge og specifikt serotonerge Mianserin Tolvon antidepressiva) Mirtazapin Remeron SNRI (Serotonin og noradrenalin genoptagelses Venlafaxin Efexor hæmmere) Duloxetin (Fra 2004) Cymbalta NARI (Noradrenalin genoptagelses hæmmer) Reboxetin Edronax Melatonin-agonist Agomelatin (Fra 2009) Valdoxan Andet (Serotonin 2-receptor blokker og serotonin/noradrenalin genoptagshæmmer) Nefazodon (Indtil 2003) Nefadar *Lægemiddeleksemplerne er ikke nødvendigvis på markedet længere Andre lægemidler med antidepressiv virkning Lægemidler med indholdsstoffet bupropion er også klassificeret som et antidepressivt lægemiddel i WHOs ATCsystem, men er ikke medtaget i denne rapport. I Danmark er det ikke godkendt til depression, men udelukkende til rygeafvænning og i Den Nationale Rekommandationsliste fra Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) er det ikke rekommanderet til depression pga. begrænset effekt (1). Der findes også lægemidler uden for gruppen af antidepressiva, som kan anvendes ved depression. Det drejer sig fx om lægemidler med quetiapin, der er klassificeret som et antipsykotisk lægemiddel til behandling af Side 3 af 15

4 Antal personer Forbruget af antidepressiva skizofreni, men også er godkendt til manio-depressiv lidelse og som supplerende behandling ved depression, samt lithium, der ligeledes kan anvendes som supplerende behandling ved depression ud over dets anvendelse ved manio-depressiv lidelse. Disse lægemidler, hvor den primære indikation er antipsykotisk eller maniodepressiv, er ikke medtaget i denne rapport. Resultater Antallet af brugere er stagneret Danskernes forbrug af antidepressiv medicin har været stigende i mange år. I 2011 er der dog ikke længere en stigning i antal brugere, men derimod et mindre fald i forhold til I 2004 så man dog også en stagnering i forbruget (Figur 1). Både i 2011 og i 2004 var der meget fokus på brugen af antidepressiva. Det har i det hele taget været diskuteret mange gange i Danmark og udlandet op gennem 00 erne og indtil nu. Der har været debatteret mange forskellige emner om effekt og sikkerhed og behandling af forskellige grupper i befolkningen. Om debatten har været ekstra stor i Danmark i 2004 og 2011, eller om stagneringen i forbruget de to år skyldes andre årsager, er svært at svare på. I 2004 handlede det bl.a. om advarsler om, at brugen af antidepressiv medicin kan medføre selvmordstanker for børn og unge (2, 4). Og derudover om at antidepressive lægemidler ikke skal anbefales som førstevalg ved behandling af milde depressioner, da forholdet mellem fordele og ulemper er ugunstigt (3, 4). I 2011 har der også været forskellige problemstillinger oppe. Især i forhold til gravide, men også andet fx brugen hos børn og unge. Der har både været megen omtale i medierne og sundhedsmyndighederne har lagt nyheder ud om problemstillingerne (5, 6, 7, 8) På trods af det lille fald i forhold til 2010, er antal danskere, der har købt antidepressiv medicin steget med knap 60 procent på 10 år. I 2001 købte cirka danskere antidepressiva, mens mere end købte medicinen i Det svarer til, at 1 ud af 12 danskere købte antidepressiva mindst en gang i Der er dog også kommet flere danskere siden Hvis man tager højde for det stigende befolkningstal, er stigningen på 10 år på 53 procent. Som nævnt i indledningen bruges midlerne også til andet end depression (læs mere her). Hvor mange der er i behandling for depression i forhold til for eksempel angst, har vi ikke tal for. Men det er formentlig en betydelig del af personerne, der får det mod andet end depression. Nogle kan også være ramt af både depression og angst. Figur 1: Antal personer, der har købt antidepressiv medicin i Alle personer med mindst ét køb Flergangsbrugere Personer med enkeltkøb Alle personer med mindst et køb er flergangsbrugere og personer med enkeltkøb lagt sammen. * I 2011 er der ikke delt op i personer med enkeltkøb og flergangsbrugere, da der endnu ikke er nok data for Nogle brugere indløser kun én recept En mindre del af brugerne er personer med enkeltkøb. Det drejer sig om 7-9 procent. Enkeltkøb vil sige, at de kun har købt medicinen én gang uden at have købt det samme eller anden antidepressiva op til et år før og efter dette ene køb. Disse personer er muligvis ikke i egentlig behandling med antidepressiv medicin. Det Side 4 af 15

5 Antal personer Forbruget af antidepressiva enkeltstående køb kan skyldes flere ting. Enten har de slet ikke taget medicinen alligevel, eller de er stoppet med medicinen tidligt i forløbet af forskellige årsager. Det er dog også muligt, at de er blevet indlagt i en længere periode og at de eventuelt har fået medicinen på hospitalet i stedet for. I lægemiddelstatistikregisteret, er det ikke muligt at se, hvem der får den medicin, der bruges på hospitalerne. Det kan også dreje sig om brugere, der af en eller anden grund får medicinen mere kortvarigt og derfor køber medicinen så sjældent, at der går mere end et år mellem købene. Normalt skal man være i behandling af længere varighed, men der kan være tale om andre forbrugsmønstre ved off-label brug. I figur 1 er både vist antal personer, der har købt antidepressiva mindst en gang og antal flergangsbrugere. Man kan se, at der er den samme tendens i udviklingen for begge kurver, og selvom man nøjes med at se på flergangsbrugerne, hvor engangskøberne er trukket fra, svarer det til at 1 ud af 13 danskere var i behandling med antidepressiva i Tallene kan ikke vises for 2011, da vi endnu ikke har nok data for For en del af personerne fra slutningen af 2011 kan der være tale om nyopstartet behandling, hvor personen ikke har indløst den næste recept endnu. I bilag 1 ses en tabel, hvor det er beregnet, hvor stor en andel af brugerne de enkelte år, der er kun har indløst en recept. Det ses, at andelen er i samme størrelsesorden alle år. For de mellemliggende år, der ikke er vist i tabellen var andelen også mellem 7 og 9 procent. Der er ikke en lige stor andel der kun har købt antidepressiva en gang for alle aldersgrupper. Tendensen med enkeltkøb er størst for de årige, hvor 12 procent af de årige i 2010 var personer, der kun havde købt antidepressiva en gang uden at købe et år før og efter dette køb. Tendensen er mindst for de 85+-årige, hvor kun 5 procent af brugerne i 2010 ikke havde købt antidepressiva et år før og efter dette køb. I 2010 var andel engangsbrugere 9 procent for mændene og 7 procent for kvinderne. Det drejer sig om knap mænd og lidt over kvinder, der i 2010 kun købte antidepressiva en gang uden at købe op til et år før og efter dette køb. Dobbelt så mange kvinder som mænd er i behandling Næsten dobbelt så mange kvinder som mænd køber antidepressiva (Figur 2). I 2011 indløste knap kvinder recept på antidepressiv medicin og næsten mænd. Det svarer til mellem 10 og 11 ud af 100 danske kvinder og cirka 6 ud af 100 danske mænd. Andelen af mænd er svagt stigende, idet andelen er steget fra 34 procent i 2001 til 36 procent i Det ser ud til at være en stabil tendens, da der ses en lille stigning i andelen hvert år. Figur 2: Mænd og kvinders køb af antidepressiva Kvinder Mænd Sandsynligheden for at være i behandling stiger med alderen Der generelt er en større andel i behandling med antidepressiva med stigende alder (Figur 3). Eksempelvis, havde 67 ud af årige købt antidepressiva i 2011, svarende til 1 ud af 15. Blandt de 45-årige var det 97 ud af 1000, svarende til næsten 1 ud af 10 og blandt de 85-årige var det 241 ud af 1000, svarende til næsten hver fjerde. For personer omkring de 60 år, ser der dog ud til at være en afvigelse fra tendensen med flere i behandling med stigende alder. I 2011 var andelen i behandling lavere for personer i starten af 60 erne sammenlignet med personer sidst i 50 erne. For de årige var der således 117 brugere pr Til sammenligning var der Side 5 af 15

6 Antal personer / indbyggere Antal personer / indbyggere Forbruget af antidepressiva pr årige, svarende til niveauet for dem der er ca. 15 år yngre. Fra de personer, der er midt i 60 erne stiger forbruget igen kraftigt med alderen. Denne tendens omkring de 60-årige var der også i mindre omfang i Der var toppen dog ved dem der var 5 år yngre, hvilket passer med, at det er den samme befolkningsgruppe, der blot er blevet 5 år ældre i I 2001 og 1996 kan man ikke rigtigt se denne tendens. Figur 3: Fordeling på alder for forskellige år Alder Der er flere kvinder end mænd i behandling i alle aldersgrupperne, bortset fra blandt børnene (Figur 4). For de 7 til 12-årige er der i gennemsnit halvanden gang flere drenge end piger i behandling. For de unge fra cirka 15 til 23 år er der mere end dobbelt så mange piger end drenge i behandling, mens der for de ældste kun er cirka halvanden gang flere kvinder end mænd i behandling pr indbyggere. Det fremgår også af figuren, at tendensen med de lidt flere i behandling i slut 50 erne end start 60 erne er mest dominerende for kvinderne. Figur 4: Fordeling på alder for hhv. mænd og kvinder i Kvinder Mænd Alder Der er ikke en lige stor andel af personer der kun har købt antidepressiva en gang i de forskellige aldersgrupper (jf. afsnittet Nogle brugere indløser kun én recept ) og graferne i Figur 3 og Figur 4 er for alle købere af antidepressiva uanset antal køb. Forskellene i andel engangskøbere mellem aldersgrupperne er dog ikke større Side 6 af 15

7 end, at man får grafer med samme tendens som de viste, hvis man i stedet laver figur 3 og 4 kun med flergangsbrugerne (ikke vist). I nogle aldersgrupper er antallet mere end fordoblet på 10 år Der er kommet mange flere brugere af antidepressiva gennem de sidste 10 år, men udviklingen har været forskellig for de forskellige køns- og aldersgrupper. I Tabel 2 (næstsidste kolonne) ses hvor meget antal personer pr indbyggere er steget for de forskellige køns- og aldersgrupper på 10 år. De største procentvise stigninger ses for de yngre. Aldersgrupperne mellem 13 og 34 år er steget med mere end 100 procent. Det vil sige, at antallet, der har købt antidepressiv medicin, er mere end fordoblet på 10 år for disse grupper. De laveste procentvise stigninger ses for aldersgrupperne mellem 65 og 84 år. Her ses der en stigning på 17 procent på 10 år. Der er desuden forskel på kønnene. Overordnet er der kommet flere kvinder end mænd i behandling pr indbyggere. Men da der også er væsentligt flere kvinder i behandling end mænd, er mænd i behandling faktisk steget mere procentvist end kvinder i behandling, med henholdsvis 60 og 50 procent. Tendensen med, at der ses større procentvise stigninger for mænd end for kvinder, gælder for de fleste aldersgrupper. Men for aldersgrupperne mellem 18 og 34 år er kvinderne både procentvist og i faktiske tal steget mere end mændene på de seneste 10 år. Tabel 2: Stigning på henholdsvis 10 år og 1 år i antal personer, der har købt antidepressiva - fordelt på køn og alder Køn Aldersgruppe Antal personer pr indb.* Stigning på 10 år / Stigning på 1 år / (procentvis stigning (procentvis stigning siden 2001) siden 2010) Begge køn ,0 1,7 1,7 0,7 (69 %) 0,1 (6 %) (170 %) -1,4 (-8 %) (148 %) -1,1 (-2 %) (116 %) -0,2 (0 %) (73 %) -0,4 (0 %) (50 %) -1,3 (-1 %) (41 %) 0,0 (0 %) (17 %) -2,6 (-2 %) (17 %) -4,4 (-2 %) (28 %) -3,4 (-1 %) Total (53 %) -0,7 (-1 %) Kvinder ,8 1,4 1,4 0,5 (66 %) 0,0 (2 %) (169 %) -2,6 (-11 %) (152 %) -1,1 (-1 %) (122 %) -0,4 (0 %) (73 %) -0,4 (0 %) (47 %) -1,3 (-1 %) (34 %) -0,1 (0 %) (15 %) -2,8 (-2 %) (19 %) -4,2 (-2 %) (28 %) -3,7 (-1 %) Total (50 %) -0,9 (-1 %) Mænd ,2 1,9 2,1 0,9 (71 %) 0,2 (8 %) (171 %) -0,3 (-3 %) (142 %) -1,2 (-3 %) (105 %) 0,0 (0 %) (73 %) -0,5 (-1 %) (54 %) -1,3 (-2 %) (53 %) 0,0 (0 %) (25 %) -2,1 (-2 %) (20 %) -3,8 (-3 %) (31 %) -1,7 (-1 %) Total (60 %) -0,5 (-1 %) * Antal personer pr indbyggere er valgt for at kunne sammenligne på tværs af køns- og aldersgrupper, hvor der ikke er lige mange personer i hver gruppe. Side 7 af 15

8 Antal personer / indbyggere Forbruget af antidepressiva Udviklingen opbremset i 2011 for alle aldersgrupper For første gang i nyere tid er der ikke kommet flere brugere i behandling det seneste år. Som det fremgår af Tabel 2 (sidste kolonne) er der en anelse færre, der har købt antidepressiva i 2011 end i For nogle af aldersgrupperne er niveauet i 2011 som i 2010, mens det for andre er faldet til et niveau tættere på tallene fra Det er dog ganske små forskelle, der er tale om. For de fleste køns- og aldersgrupper drejer det sig om ændringer på 0 til 2 procent i forhold til niveauet i For alle aldersgrupperne gælder, at der ses en opbremsning i forhold til stigningen året før (Figur 5), dog ikke så tydeligt for de 7-12-årige. Den største procentvise forskel mellem 2010 og 2011 ses for piger i alderen år. Her er der 11 procent færre, der har købt antidepressiva i 2011 end i 2010, hvilket dækker over et fald fra 23 til 21 per årige piger (Tabel 2). Det fald, der ses her, er i samme størrelsesordning som stigningen året før (data ikke vist). For drenge i alderen 7-12 år ses derimod en stigning fra 2010 til 2011 på 8 procent. Det dækker over at tallet er steget fra 1,9 til 2,1 per drenge i alderen 7-12 år. Stigningen er en anelse lavere end stigningen året før, men større end ændringen fra 2008 til 2009, hvor der var et lille fald (data ikke vist). Så for denne gruppe ses umiddelbart ikke den samme opbremsning som for de andre aldersgrupper. Da der er tale om forholdsvist lave tal skal man dog være varsom med at tolke for meget på små udsving år for år. De lidt større procentvise ændringer i de yngre aldersgrupper end i de ældre, skyldes ikke nødvendigvis, at ændringerne er meget større end for de ældre aldersgrupper i faktiske tal. Den gruppe, hvor der er sket den største ændring i antal brugere pr indbyggere det sidste år, er for de årige, hvor der er 4,4 pr indbyggere færre i 2011 end Men da der generelt er mange i behandling i den gruppe, er det kun et fald på 2 procent. Figur 5: Udvikling i antal der har købt antidepressiva pr indbyggere for forskellige aldersgrupper Mange gengangere og langtidsbrugere Selvom antal brugere af antidepressiv medicin er steget siden 2001, ses der ikke en klar stigning i antallet af nye brugere hvert år (Figur 6, stiplede linjer). Antal nye brugere er lavest i 2004 med knap nye brugere og højest i 2010 med ca Nye brugere er i denne rapport defineret som personer, der aldrig har købt antidepressiva før, eller hvor der er gået mere end 5 år siden sidste køb. Side 8 af 15

9 Nye brugere* / indbyggere Antal personer Procent (%) Forbruget af antidepressiva Figur 6: Andelen af nye brugere for årene Samt antal brugere og antal nye brugere Alle brugere Nye brugere* Andel nye brugere (i procent) * Nye brugere har ikke købt antidepressiva inden for de sidste 5 år. Andelen af nye brugere ud af alle brugere af antidepressiva er faldet fra 27 procent i 2001 til knap 18 procent i 2011 (Figur 6, sammenhængende linje). Stigningen i antal brugere gennem årene skyldes altså ikke, at der hele tiden kommer en større mængde nye brugere, men mere, at en stor del af de personer, der er i behandling, bliver i behandlingen igennem længere tid eller i hvert fald har flere episoder med behandling inden for en periode på 5 år. Og at det antal personer, der hvert år stopper behandlingen, er lavere end det antal personer, der begynder i behandling. Færre nye brugere i alle aldersgrupper i 2011 Selvom antal nye brugere overordnet er nogenlunde konstant gennem årene, gælder det ikke for alle aldersgrupper. For de unge er der kommet flere nye brugere de seneste 10 år, mens der er kommet færre nye brugere for de ældre i samme periode, dog med nogle udsving undervejs (Figur 7). Figur 7: Nye brugere* over tid fordelt på aldersgrupper: Antal nye brugere pr indbyggere i pågældende aldersgruppe for årene Aldersgruppe * Nye brugere har ikke købt antidepressiva inden for de sidste 5 år. Det er også interessant at bemærke, at der for alle aldersgrupper er færre nye brugere i 2011 end i de foregående par år. Den samme tendens kan man se i 2004, hvor der i alle aldersgrupper er færre nye brugere end i 2003, hvor det til gengæld ser ud til, at der generelt var en stigning i nye brugere i alle aldersgrupper. Side 9 af 15

10 Antal personer / indbyggere Forbruget af antidepressiva Der er flere nye brugere i de ældre aldersgrupper end i de yngre, men det skal ses i forhold til, at der generelt er flere i behandling blandt de ældre. Det er illustreret i Figur 8, hvor både de nye brugere og alle brugere er vist. Som forventet er det i de yngste aldersgrupper, der er flest nye brugere i forhold til det totale antal brugere. Figur 8: Nye brugere* i 2011 fordelt på alder og køn (stiplede linjer) samt alle brugere af antidepressiva i 2011 fordelt på alder og køn (sammenhængende linjer) Alder Brugere i alt Kvinder Nye brugere* Kvinder Brugere i alt Mænd Nye brugere* Mænd * Nye brugere har ikke købt antidepressiva inden for de sidste 5 år. Som omtalt tidligere er der generelt flere kvinder i behandling. Men det forholder sig ikke sådan med antallet af nye brugere (Figur 8). Fra ca. 60 år og opefter er antallet af nye brugere pr indbyggere ens for mænd og kvinder. Og for alle aldersgrupperne (bortset fra børn) gælder det, at der er mindre forskel på kønnene for de nye brugere, end der er for alle brugere. Ovenstående medfører, at der er en mindre andel nye brugere blandt kvinder end blandt mænd i behandling med antidepressiva. Sagt på en anden måde betyder det, at der blandt de kvindelige brugere af antidepressiva er en større andel af brugerne, der har været i behandling indenfor de seneste 5 år end blandt mændene. Det er muligt, at denne tendens til dels skyldes, at der er flere kvinder end mænd, der generelt er længere tid i behandling eller har flere behandlingsepisoder inden for 5 år. Det er dog ikke undersøgt nærmere i denne analyse. Det kan også udelukkende skyldes, at der tidligere har været sat en del flere kvinder end mænd i behandling, og at der går lang tid før denne kønsforskel er udlignet. Flest i behandling med SSRI Blandt de forskellige typer af antidepressiv medicin er SSRI erne de mest brugte. En oversigt over de forskellige typer af antidepressiv medicin ses i Tabel 1 i starten af rapporten. I 2011 købte lidt over personer et SSRI mindst én gang (Figur 9). Det drejer sig om 2/3 af dem, der købte et hvilket som helst antidepressiva i 2011, og svarer til 1 ud af 18 danskere. At SSRI erne er de mest anvendte, stemmer meget godt overens med, at de anbefales som førstevalg til de fleste tilfælde af depression og angst. Vær opmærksom på, at den samme person godt kan have købt flere forskellige typer antidepressiva i det samme år. Enten fordi de er i kombinationsbehandling med flere typer eller, fordi de har skiftet medicin. Side 10 af 15

11 Antal personer Forbruget af antidepressiva Figur 9: Udviklingen fra 2001 til 2011 af hvor mange, der har købt de forskellige typer antidepressiv medicin SSRI NaSSA SNRI TCA Agomelatin NARI MAO-hæmmere Nefazodon Det fremgår af Tabel 1, hvilke lægemiddelstoffer der hører til de enkelte grupper. De viste tal er for alle, der har købt antidepressiva mindst én gang. Det er ikke alle lægemiddelgrupper, der har en lige stor andel af personer med enkeltkøb (Tabel 4 i bilag 1). Metode og afgrænsning af materiale Datakilde Undersøgelsens data er baseret på udtræk fra Lægemiddelstatistikregisteret. Der er kun set på salget, der er købt via recept på apotekerne, og altså ikke forbruget på sygehusene. For data købt via recept findes en entydig anonymiseret identifikation af de enkelte personer med angivelse af køn og alder. Det er på den måde muligt at opgøre, hvor mange forskellige personer, der køber medicinen i løbet af et år, og om disse personer for eksempel har købt medicinen tidligere. Det er desuden muligt at lave køns- og aldersopgørelser. Det er ikke muligt at identificere hvor mange forskellige personer, der modtager den medicin, der anvendes på sygehusene eller personernes køn og alder. Da denne rapport fokuserer på antal personer, der anvender antidepressiva, er sygehusdata derfor ikke med. For de antidepressiva, der er med i denne rapport stod receptsalget i 2010 for 98,3 procent af det samlede salg. Resten af salget er hovedsageligt brugt på sygehusene. Der er udtrukket data for Data fra før 2001 er trukket ud for at kunne undersøge, hvem der er nye brugere. Lægemidler inkluderet i rapporten (ATC-koder) Lægemidler i ATC-gruppen N06A (antidepressive midler) undtagen N06AX12 (bupropion) er inkluderet i denne undersøgelse. For at se hvilke lægemiddelstoffer det omfatter henvises til Tabel 1 i indledningen. Definitioner Antal personer med mindst ét køb/antal brugere: Personer, der har købt medicinen mindst én gang det pågældende år. Personer med enkeltkøb: Personer, der kun har indløst én recept på antidepressiva omfattet af rapporten i det pågældende år, og heller ikke har indløst recept på nogle af disse antidepressiva i 365 dage før eller efter dette køb. Flergangsbrugere: Antal personer med mindst ét køb fratrukket personer med enkeltkøb. Nye brugere: Personer, der ikke har købt antidepressiva i 5 år før. Side 11 af 15

12 Da Lægemiddelstatistikregisteret kun går tilbage til 1995, er det ikke muligt at undersøge, hvorvidt brugerne aldrig har købt antidepressiva før, eller om det bare er meget længe siden. Vi har derfor valgt en grænse på 5 år for at finde de personer, der i det mindste har været ude af medicinsk behandling i en årrække. Referencer 1. Institut for Rationel farmakoterapi (IRF)s hjemmeside: (N06A Antidepressiva) 2. Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 3. Tidligere version af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: sp?artikelid= Nyhed fra Lægemiddelstyrelsen februar 2011: Risiko for dødsfald eller alvorlige bivirkninger hos spædbørn efter brug af antidepressiv medicin (fluoxetin og andre SSRI er) Nyhed fra Lægemiddelstyrelsen maj 2011: Medicin mod depression til børn og unge Nyhed fra Sundhedsstyrelsen maj 2011: Specialistopgave at behandle børn med antidepressiv medicin Oversigtsnotat om SSRI fra Lægemiddelstyrelsen september Nyhed om notatet: 9. Ordliste ATC-system: ATC-systemet (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) er et system til klassifikation af lægemidler efter deres primære indholdsstof samt virkeområde. De gældende regler for ATC-systemet er defineret af WHO Collaborating Centre for Drug Statistics, Oslo, Norge. En kode til identifikation af et bestemt aktivt stof består af syv bogstaver og tal, som fx N06AB04, der er koden for citalopram. Ud af koden kan man se, at den tilhører gruppen SSRI (N06AB), som tilhører antidepressiva (N06A) osv. Læs mere om ATC-systemet her: eller på WHOs hjemmeside: Side 12 af 15

13 Bilag 1 Personer med enkeltkøb: Personer, der har indløst recept på antidepressiva én gang uden at købe den samme eller anden antidepressiva indenfor et år før og et år efter dette køb. Seneste år er 2010, da vi endnu ikke har nok data for 2012 til at adskille nye brugere i 2011 fra personer med enkeltkøb. Tabel 3: Personer med enkeltkøb i forhold til alle personer, der køber antidepressiva - fordelt på køn og aldersgruppe Køn Aldersgruppe Data Begge køn Total Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 9 % 7 % 8 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 11 % 8 % 8 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 9 % 7 % 8 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 12 % 11 % 12 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 11 % 9 % 9 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 11 % 8 % 8 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 9 % 7 % 8 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 8 % 6 % 7 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 8 % 7 % 7 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 8 % 6 % 7 % 85+ Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 7 % 5 % 5 % Køn Aldersgruppe Data Kvinder Total Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 8 % 7 % 7 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 9 % 9 % 9 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 9 % 7 % 9 % (fortsættes næste side) Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 11 % 9 % 10 % Side 13 af 15

14 Kvinder (fortsat) Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 10 % 8 % 8 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 10 % 8 % 7 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 8 % 7 % 7 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 8 % 6 % 6 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 8 % 6 % 6 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 7 % 5 % 6 % 85+ Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 6 % 5 % 5 % Køn Aldersgruppe Data Mænd Total Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 11 % 8 % 9 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 12 % 7 % 8 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 10 % 7 % 8 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 15 % 13 % 15 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 13 % 10 % 11 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 12 % 9 % 9 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 10 % 8 % 9 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 10 % 8 % 8 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 10 % 8 % 8 % Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 9 % 7 % 8 % 85+ Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 9 % 7 % 7 % Side 14 af 15

15 Tabel 4: Personer med enkeltkøb i forhold til alle personer, der køber antidepressiva - fordelt på type af antidepressiva OBS! Det er dem, der kun har købt antidepressiva én gang, der er vist og ikke dem, der kun har købt lægemidler fra pågældende lægemiddelgruppe én gang. Hvis en person for eksempel kun har købt SSRI én gang, men derimod har købt SNRI bagefter, vil personer altså ikke optræde som Person med enkeltkøb nogen steder. Type af antidepressiva Data SSRI Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 7 % 6 % 6 % NaSSA Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 8 % 6 % 8 % SNRI Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 4 % 2 % 2 % TCA Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 11 % 13 % 14 % Agomelatin Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb 180 Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 3 % NARI Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 2 % 1 % 2 % MAO-hæmmere Alle personer (et eller flere køb) Personer med enkeltkøb Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 2 % 2 % 1 % Nefazodon Alle personer (et eller flere køb) 736 Personer med enkeltkøb 15 Andel enkeltkøbere ud af alle (i procent) 2 % Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anna S. T. Engelbrecht på eller telefon Statens Serum Institut, Dataleverancer og Lægemiddelstatistik, maj 2012 Side 15 af 15

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater

N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater N03 Antiepileptika N0 Psykoleptika ilag A Side 1 N03A Antiepileptika N0A Antipsykotika N0 Anxiolytika N03AX Andre Antiepileptika N0AA Phenothiazin med alifatisk sidekæde N0AH Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 3. maj 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N06A, antidepressiva, samt visse lægemidler i ATC-gruppe N03A, N05A og N05B

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Antidepressiva midler mod depression

Antidepressiva midler mod depression GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 9 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om antidepressive midler. Det skal ikke bruges direkte,

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 9. september 2010 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 342 og finder

Læs mere

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Lægemiddelstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for de aktuelt godkendte lægemidler i ATC-gruppe N06A

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003

Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003 1 Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003 INDLEDNING:...1 RES UMÉ:...2 RES ULTATER:...3 FORBRUG...3 FORBRUGET I DE NORDISKE LANDE...3 OMSÆTNING...4 ANT AL

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge. Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed

SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge. Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed Behandling af depression hos gravide 10% af de gravide rammes

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 1 BAGGRUND... 2 RESULTATER OG DISKUSSION... 3 MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE - BÅDE

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Kurven er knækket - forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Indhold Resumé Baggrund Resultater - Kurven er knækket - forbruget falder nu endnu mere markant - Forbruget af de langtidsvirkende

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin - en analyse af forbruget fra 2004 til begyndelsen af 2009 Indhold Resumé Baggrund Forbruget er faldet markant det sidste år Store regionale forskelle

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression Depression Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160221 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Generelt tilskud til nogle pregabalin kapsler Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til juni 2014 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til juni 2014 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

LR_SSRI_rev.doc. Side 1 ud af 8

LR_SSRI_rev.doc. Side 1 ud af 8 Nr.: Selektive serotonin reuptake hæmmere (SSRI), serotonin-noradrenalin reuptake hæmmere (SNR noradrenerge og specifikt serotonerge antidepressiva (NaSSA) og selektive noradrenalin re-upta hæmmere (NaRI)

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 25. juni 2014 To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler 700.000 danskere bruger mere end fem forskellige lægemidler. Dermed

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Svær behandlelig depression. Praktiserende læger 28. januar 2014

Svær behandlelig depression. Praktiserende læger 28. januar 2014 Svær behandlelig depression Praktiserende læger 28. januar 2014 F30-39 Affektive sindslidelser Lidelser, hvor den fundamentale forstyrrelse er en forandring i stemningsleje og aktivitetsniveau. De fleste

Læs mere

VELKOMMEN. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen. Dag 3.

VELKOMMEN. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen. Dag 3. VELKOMMEN Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen Dag 3. Program Dag 3. Velkommen. Maslows behovspyramide. Øvelse : arbejde med psykoser og Maslows behovspyramide Skizofreni Depression Opsamling

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Ældre og depression. Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital

Ældre og depression. Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital Ældre og depression Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital Den geriatriske depression Prævalens hos 65+-årige 3 % Ved plejehjemsindflytning 20 % Underdiagnosticering 10 % i relevant

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 761 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd BF ( lykkepiller ) (8-9 min.) Tid og sted: Folketinget, onsdag

Læs mere

Elsebet Steno Hansen Ph.d., speciallæge i psykiatri, overlæge ved Angst og OCD Klinikken, Psykiatrisk Center København

Elsebet Steno Hansen Ph.d., speciallæge i psykiatri, overlæge ved Angst og OCD Klinikken, Psykiatrisk Center København HVAD ER TVAN ANGS GSTA NKER TV ANGS GSTA TANK NKER TVAN GS TANK NKER TV ANGS GSTA NKER TVAN ANGS GSHA HAND NDLI LING NGER TVANGSTANKER TVANGSTANKER TVAN ANGS TANK NKE ER TV ANGS HAND LING NGER OG HVORDAN

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Indblik bliver offentliggjort en eller flere gange pr.

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 2.4.2 Melankoliformt (somatisk) syndrom Depressionsdiagnosen kan suppleres med tilstedeværelsen af melankoliformt syndrom, også kaldet somatisk syndrom. Ifølge ICD-10 drejer det sig om symptomer i form

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer Ordiprax.dk Et hurtigt overblik over dine ordinationer 1 Indhold Forkortelser og begreber... 3 Hvor kommer data fra?... 4 Ordiprax - opbygning... 4 Kom godt i gang med Ordiprax... 5 Sådan logger du ind...

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Sådan virker antidepressiv medicin

Sådan virker antidepressiv medicin Sådan virker antidepressiv medicin Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Hvad er antidepressiv medicin? Der findes mange forskellige slags medicin mod depression i daglig tale antidepressiv medicin.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006 2010 Indhold INDHOLD... 1 RESUMÉ... 2 OM UNDERSØGELSEN... 3 DET SAMLEDE SALG AF LIBERALISEREDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER (OPGJORT I KR.)... 4 UDVIKLING I SALG AF

Læs mere

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

17-08-2014. Fordele - ulemper. Psykofarmaka. Gruppe N Psykofarmaka. Marts 2014 Vibeke Rønnebech. Midler mod psykoser (antipsykotika)

17-08-2014. Fordele - ulemper. Psykofarmaka. Gruppe N Psykofarmaka. Marts 2014 Vibeke Rønnebech. Midler mod psykoser (antipsykotika) Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N Psykofarmaka Marts

Læs mere