N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater"

Transkript

1 N03 Antiepileptika N0 Psykoleptika ilag A Side 1 N03A Antiepileptika N0A Antipsykotika N0 Anxiolytika N03AX Andre Antiepileptika N0AA Phenothiazin med alifatisk sidekæde N0AH Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og oxepiner N0AN Lithium N0A enzodiazepinderivater N0 Diphenylmethanderivater N0E Azaspirodecanedionderivater N03AX16 Pregabalin N0AA04 Acepromazin N0AH04 Quetiapin N0AN01 Lithium N001 Hydroxyzin N0E01 uspiron N0A01 Diazepam N0A02 Chlordiazepoxid N0A04 Oxazepam NA06 Lorazepam N0A08 romazepam N0A09 Clobazam N0A12 Alprazolam

2 N06 Psychoanaleptika ilag A Side 2 N06A Antidepressiva N06AA Tricycliske antidepressiva (TCA) N06A Selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI) N06AF Monoaminoxidase hæmmere, non-selektive N06AG Monoaminoxidase type a hæmmere N06AX Andre antidepressiva N06AF01 Isocarboxazid MAO-hæmmere N06AG02 Moclobemid (Dual Action) N06AX03 Mianserin N06AX11 Mirtazapin N06AX12 upropion N06AX16 Venlafaxin N06AX18 Reboxetin N06AX21 Duloxetin N06AX22 Agomelatin SSRI N06A03 Fluoxetin N06A04 Citalopram N06A0 Paroxetin N06A06 Sertralin N06A08 Fluvoxamin N06A10 Escitalopram TCA N06AA02 Imipramin N06AA04 Clomipramin N06AA09 Amitriptylin N06AA10 Nortriptylin N06AA12 Doxepin N06AA16 Dosulepin N06AA21 Maprotilin

3 ilag Oversigt over lægemiddelstoffer i ATC-gruppe N06A, antidepressiva, samt visse lægemiddelstoffer i ATC-gruppe N03A, N0A og N0 til behandling af depression og/eller angst Læsevejledning til skemaer nedenfor : Det eller de lægemidler, med indhold af det pågældende indholdsstof, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og/eller angst. Revurderingen omfatter alle styrker og pakningsstørrelser af det enkelte lægemiddel, som er eller har været markedsført per den 4. april 2011, med mindre andet er angivet. : En sammenskrivning af den eller de angivne indikationer for lægemidler med indhold af det pågældende lægemiddelstof og lægemiddelform/administrationsvej, jf. de gældende produktresumeer for de enkelte lægemidler 1. : eskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper A, etc. fremgår af 64 i bekendtgørelse om recepter nr. 1 af den 20. februar : Lægemidlets gældende tilskudsstatus. : Antallet af personer i behandling er fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister, jf. og omfatter primærsektoren. Tallene dækker antallet af personer, som har indløst mindst én recept i løbet af året 3. Som hovedregel angiver tallene peroral behandling. * angiver, at tallet omfatter alle administrationsveje (fx også injektionsvæske) for det pågældende lægemiddelstof. N03AX, Andre antiepileptika N03A, Antiepileptika N03AX16 Pregabalin Lyrica, kapsler hårde Neuropatiske smerter Epilepsi Generaliseret angst Revurderingen omfatter ikke epilepsi og neuropatiske smerter. Klausuleret tilskud til: Epilepsi. Generaliseret angst 2006: : : full&q=recepter&activesolution=http%3a%2f%2fdatabases.tarius.com 3 Tallene for 2010 er endnu ikke offentliggjort. 1

4 ilag 2009: : N0AA, Phenothiazin med alifatisk sidekæde N0A, Antipsykotika N0AA04 Acepromazin Plegicil, tabletter Ikke-psykotiske tilstande præget af angst, spænding, uro og irritabilitet hos affektlabile karakterafvigere, angstneurotikere og senile. Hikke kvalme og opkastning. 2006: : : : : 6 N0AH, Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og oxepiner N0AH04 Quetiapin Alzen SR, depottabletter Seroquel, depottabletter Seroquel Prolong, depottabletter Seroquel SR, depottabletter Seroquel XR, depottabletter Andre lægemiddelformer end depottabletter er ikke omfattet af denne revurdering Depottabletter: 1. Skizofreni inklusive: Forebyggelse af tilbagefald hos stabile skizofrenipatienter, der har vist initialt behandlingsrespons på depottabletterne. 2. ehandling af bipolar lidelse: ehandling af moderate til svære maniske episoder inden for bipolar lidelse. ehandling af depressive episoder inden for bipolar lidelse. 3. Forebyggelse af tilbagevendende sygdomsepisoder hos patienter med bipolar lidelse, hvis maniske eller depressive episode har responderet på quetiapinbehandling. 4. Supplerende behandling af depressive episoder hos patienter med unipolar depression (major depression), der har suboptimalt respons på monoterapi med antidepressiva. Inden behandlingen indledes, bør klinikerne tage højde for sikkerhedsprofilen for læge- 2

5 ilag midlet. Revurderingen omfatter ikke skizofreni og bipolar lidelse. 2006: : : : : N0AN, Lithium N0AN01 Lithium Litarex, depottabletter Litiumkarbonat, tabletter Manier. Forebyggende ved manio-depressiv lidelse. Revurderingen omfatter kun tillægsbehandling ved unipolar depression. 2006: : : : : 8.82 N0, Anxiolytika N0A, enzoediazepinderivater N0A01 Diazepam Apozepam, tabletter Diazepam "DAK", tabletter Hexalid, tabletter Stesolid, suppositorier Stesolid, tabletter Stesolid, injektionsvæske, opløsning Stesolid Emulsion, injektionsvæske, emulsion Lægemiddelformen rektalvæske er ikke omfattet af denne revurdering. Tabletter: Angst- og urotilstande Spasticitet Alkoholabstinenssymptomer Suppositorier: 3

6 ilag Angst- og urotilstande. Forebyggende ved recidiverende krampeanfald. Spasticitet. Alkoholabstinenssymptomer. * Injektionsvæske: Angst- og urotilstande. Krampeanfald. Spasticitet. Alkoholabstinens-symptomer. Præanæstetisk medikation. Anæstesiindledning og kortvarig anæstesi.. til injektionsvæske, opløsning og injektionsvæske, emulsion. Alle øvrige: Ikke tilskud. Enkelttilskudsansøgninger i 2010: 6, hvoraf 2 er bevilget 2006: : : : : (heraf 141 personer i behandling med injektionsvæske, emulsion og 73 med injektionsvæske, opløsning) N0A02 Chlordiazepoxid Klopoxid "DAK", filmovertrukne tabletter Risolid, filmovertrukne tabletter Angst- og urotilstande. Alkoholabstinenser. Ikke tilskud 2006: : : : : N0A04 Oxazepam Alopam, tabletter Oxabenz, tabletter Oxapax, tabletter Angst- og urotilstande. Ikke tilskud. Enkelttilskudsansøgninger i 2010: 8, hvoraf 6 er bevilget 2006:

7 ilag 2007: : : : N0A06 Lorazepam Temesta, tabletter Angst- og urotilstande. Ikke tilskud. Enkelttilskudsansøgninger i 2010: 1, som ikke er bevilget 2006: : : : :.097 N0A08 romazepam romam, tabletter Lexotan, tabletter Angst- og urotilstande. enzodiazepiner er kun indicerede, hvis sygdommen er alvorlig, invaliderende eller udsætter patienten for ekstremt ubehag. Ikke tilskud 2006: : : : : N0A09 Clobazam Frisium, tabletter Angst- og urotilstande. Kombinationsbehandling af epilepsi, især generaliseret epilepsi, partiel epilepsi samt katamenial epilepsi. Revurderingen omfatter ikke indikationen epilepsi Ikke tilskud. Enkelttilskudsansøgninger i 2010: 92, som alle er bevilget 2006: : : 2.866

8 ilag 2009: : 2.84 N0A12 Alprazolam Alprazolam "Mylan", tabletter Alprazolam "Orifarm", tabletter Alprazolam "PCD", tabletter Alprazolam "Pfizer", tabletter Alprazolam "Ratiopharm", tabletter Alprazolam "Sandoz", tabletter Alprox, tabletter Tafil, tabletter Tafil Retard, depottabletter Forbigående angst-og urotilstande. Alkoholsabstinenssymptomer. Ikke-psykotiske tilstande præget af angst, uro og depression. Panikangst med eller uden fobisk betinget undvigelsesadfærd, supplerende til psykiatrisk terapi. Ikke tilskud. Enkelttilskudsansøgninger i 2010:, hvoraf ingen er bevilget 2006: : : : : N0, Diphenylmethanderivater N001 Hydroxyzin Atarax, filmovertrukne tabletter Atarax, oral opløsning Symptomatisk behandling af angst hos voksne. Symptomatisk behandling af pruritus. Ikke tilskud. Enkelttilskudsansøgninger i 2010: 6, hvoraf 4 er bevilget 2006: : : : : N0E, Azaspirodecanedionderivater N0E01 uspiron 6

9 ilag uspiron "Actavis", tabletter Angst- og urotilstande. 2006: : : : : N06AA, Tricycliske antidepressiva (TCA) N06A, Antidepressiva N06AA02 Imipramin Imipramin "DAK", filmovertrukne tabletter Moderat til svær depression og andre depressive lidelser. Ufrivillig natlig vandladning. 2006: : : : : N06AA04 * Clomipramin Anafranil, injektions-/infusionsvæske, opløsning Anafranil, overtrukne tabletter Anafranil Retard, depottabletter Clomipraminhydrochlorid "2care4", filmovertrukne tabletter Klomipramin "Mylan", filmovertrukne tabletter Moderat til svær depression / Endogen depression og andre depressive lidelser 2006: : : : : (heraf 1 person i behandling med injektionsvæske) 7

10 ilag N06AA09 Amitriptylin Amitriptylin "DAK", filmovertrukne tabletter Saroten, tabletter Saroten Retard, depotkapsler Moderat til svær depression / Endogen depression og andre depressive lidelser. 2006: : : : : N06AA10 Nortriptylin Noritren, tabletter Endogen depression og andre depressive lidelser. 2006: : : : : 1.22 N06AA12 Doxepin Sinquan, kapsler, hårde Endogen depression og andre depressive lidelser. 2006: : : : : N06AA16 Dosulepin 8

11 ilag Prothiaden, kapsler, hårde Prothiaden, overtrukne tabletter Endogen depression og andre depressive lidelser. 2006: : : : : 733 N06AA21 Maprotilin Ludiomil, filmovertrukne tabletter Endogen depression og andre depressive lidelser. 2006: : : : : 102 N06A, Selektive serotonin reoptagelse inhibitorer N06A03 (antal personer i behand- Fluoxetin Fluoxetin "1A Farma", kapsler, hårde Fluoxetin "2care4", dispergible tabletter Fluoxetin "Actavis", kapsler, hårde Fluoxetin "Actavis", opløselige tabletter Fluoxetin "Alternova", opløselige tabletter Fluoxetin "HEXAL", dispergible tabletter Fluoxetin "Mylan", dispergible tabletter Fluoxetin "Mylan", kapsler, hårde Fluoxetin "Orifarm", opløselige tabletter Fluoxetin "Sandoz", kapsler, hårde Flutin, kapsler, hårde Fontex, opløselige tabletter Svære depressive episoder. Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD). ulimia nervosa: Som supplement til psykoterapi til reduktion af spiseanfald og tvangsopkastninger. 2006: :

12 ilag ling) 2008: : : N06A04 Citalopram Cipramil, filmovertrukne tabletter Citalopram "1A Farma", filmovertrukne tabletter Citalopram "Actavis", filmovertrukne tabletter Citalopram "Alternova", filmovertrukne tabletter Citalopram "Arrow", filmovertrukne tabletter Citalopram "MM Pharma", filmovertrukne tabletter Citalopram "Copyfarm", filmovertrukne tabletter Citalopram "HEXAL", filmovertrukne tabletter Citalopram "Orifarm", filmovertrukne tabletter Citalopram "Orion", filmovertrukne tabletter Citalopram "PCD", filmovertrukne tabletter Citalopram "Sandoz", filmovertrukne tabletter Citalopram "Teva", filmovertrukne tabletter Seropram, filmovertrukne tabletter Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode), inklusiv forebyggelse af periodisk depression. Panikangst, med eller uden agorafobi. 2006: : : : : N06A0 Paroxetin Euplix, filmovertrukne tabletter Paroxetin "1A Farma", filmovertrukne tabletter Paroxetin "2care4", filmovertrukne tabletter Paroxetin "Actavis", filmovertrukne tabletter Paroxetin "HEXAL", filmovertrukne tabletter Paroxetin "Mylan", filmovertrukne tabletter Paroxetin "Orifarm", filmovertrukne tabletter Paroxetin "Orion", filmovertrukne tabletter Paroxetin "PCD", filmovertrukne tabletter Paroxetin "Pfizer", filmovertrukne tabletter Paroxetin "Teva", filmovertrukne tabletter Seroxat, filmovertrukne tabletter Seroxat, oral suspension 10

13 ilag Moderat til svær depression (major depression). Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD). Panikangst med og uden agorafobi. Socialangst/socialfobi. Generaliseret angst. Posttraumatisk stress syndrom (PTSD). 2006: : : : : (heraf 33 i behandling med oral suspension) N06A06 Sertralin Sertralin "1A Farma", filmovertrukne tabletter Sertralin "Actavis", filmovertrukne tabletter Sertralin "luefish", filmovertrukne tabletter Sertralin "Hexal", filmovertrukne tabletter Sertralin "KRKA", filmovertrukne tabletter Sertralin "Mylan", filmovertrukne tabletter Sertralin "Ranbaxy", filmovertrukne tabletter Sertralin "ratiopharm", filmovertrukne tabletter Sertralin "Stada", filmovertrukne tabletter Sertralin "Teva", filmovertrukne tabletter Zoloft, filmovertrukne tabletter Zoloft, koncentrat til oral opløsning Depressive episoder (major depression). Forebyggelse af tilbagevendende depressive episoder. Panikangst med eller uden agorafobi. Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD) hos voksne og hos børn og unge i alderen 6-17 år. Socialangst. Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). 2006: : : (heraf 73 i behandling med oral opløsning (udgik juni 2009)) 2009: : N06A08 Fluvoxamin Fevarin, tabletter 11

14 ilag Major depression. Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD). 2006: : : : : 297 N06A10 Escitalopram Cipralex, filmovertrukne tabletter Cipralex, orale dråber, opløsning Escitalopram "Paranova", filmovertrukne tabletter Escitalopram "ratiopharm", filmovertrukne tabletter Escitalopram "Teva", filmovertrukne tabletter Esertia, filmovertrukne tabletter Seroplex, filmovertrukne tabletter Moderat til svære depressive episoder. Panikangst med eller uden agorafobi. Socialangst (socialfobi). Generaliseret angst. Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD). 2006: : : : : (heraf 39 i behandling med orale dråber) N06AF, Monoaminoxidase hæmmere, non-selektive N06AF01 Isocarboxazid Marplan, tabletter Depressive lidelser, der ikke har responderet på cykliske antidepressiva. 2006: : : : : 427 N06AG, Monoaminoxidase type a hæmmere 12

15 ilag N06AG02 Moclobemid Aurorix, filmovertrukne tabletter Moclobemid "Actavis", filmovertrukne tabletter Moclostad, tabletter Major depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode). 2006: : : : : 319 N06AX, Andre antidepressiva N06AX03 Mianserin Mianserin "Copyfarm", filmovertrukne tabletter Mianserin "Mylan", filmovertrukne tabletter Tolmin, filmovertrukne tabletter Tolvon, filmovertrukne tabletter Major depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode). 2006: : : : : N06AX11 Mirtazapin Arintapin Smelt, smeltetabletter Combar, filmovertrukne tabletter Mirtazapin "Actavis", filmovertrukne tabletter Mirtazapin "Actavis", smeltetabletter Mirtazapin "Alternova", filmovertrukne tabletter Mirtazapin "Arrow", filmovertrukne tabletter Mirtazapin "luefish", smeltetabletter Mirtazapin "HEXAL", filmovertrukne tabletter Mirtazapin "KRKA", filmovertrukne tabletter Mirtazapin "Mylan", smeltetabletter Mirtazapin "Nycomed", smeltetabletter Mirtazapin "Orion", smeltetabletter 13

16 ilag Mirtazapin "Ratiopharm", filmovertrukne tabletter Mirtazapin "Stada", smeltetabletter Mirtazapin "Teva", smeltetabletter Mirtazon, filmovertrukne tabletter Mirtazon Smelt, smeltetabletter Mirtin, smeltetabletter Remeron, oral opløsning Remeron Smelt, smeltetabletter Episoder med major depression. 2006: : : : : (heraf 194 i behandling med oral opløsning) N06AX16 Venlafaxin Efexor Depot, depotkapsler, hårde Effexor Depot, depotkapsler, hårde Venlafaxin "Actavis", depotkapsler, hårde Venlafaxin AGP, depottabletter Venlafaxin "Arrow", depotkapsler, hårde Venlafaxin "luefish", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Krka", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Mylan", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Orifarm", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Ranbaxy", depotkapsler Venlafaxin "ratiopharm", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Sandoz", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Stada", depotkapsler, hårde Major Depression (ICD-10 Moderat til svær depressiv episode ). Til forebyggelse af tilbagefald af større depressive episoder. Generaliseret angst. Socialfobi. Panikangst med eller uden agorafobi. 2006: : : : : N06AX18 Reboxetin 14

17 ilag Edronax, tabletter Akut behandling af depressive tilstande/major depression og vedligeholdelse af den kliniske forbedring hos patienter, som initialt har reageret på behandlingen. 2006: : : : : N06AX21 Duloxetin Cymbalta, enterokapsler, hårde Xeristar, enterokapsler, hårde Styrkerne 20 og 40 mg er ikke omfattet af denne revurdering. Moderate til svære depressioner. Perifere diabetiske neuropatiske smerter hos voksne. Generaliseret angst. Revurderingen omfatter ikke indikationen neuropatiske smerter. Generelt klausuleret tilskud til: Moderat til svær depression og/eller generaliseret angst. 2006: : : : : N06AX22 - antal personer i behandling Agomelatin Valdoxan, filmovertrukne tabletter Major depression (moderat til svær depression) hos voksne. 2006: 2007: 2008: 2009: (Markedsført juni 2009) 2010:

18 ilag C Prisoversigt for lægemidler mod angst og depression ehandlingspriserne per døgn er baseret på de gennemsnitligt laveste enhedspriser (for tilskudsberettigede lægemidler: tilskudspriser) over 6 prisperioder og beregnet i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus. Gennemsnitlig laveste behandlingspris per døgn, beregnet over 6 prisperioder (periodestart fra 24/ til 04/ ) 1. ATC 2. Lægemiddelstof/ 3. Anvendt dosis 4. Lægemiddel-. Styrke(r) 6. Gns. laveste 7. Gns. laveste gruppe (mg) 1 form (mg) enhedspris (kr.) behandlingspris per døgn (kr.) N03AX Andre antiepileptika N03AX16 Pregabalin Kapsler, hårde ,79 16,79-33,8 N0AA Phenothiazin med alifatisk sidekæde N0AA04 Acepromazin Tabletter 10 2,9 2,9-1,4 N0AH Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og oxepiner N0AH04 Quetiapin 10 4 Depottabletter 10 18,16 18,16 N0AN Lithium N0AN01 Lithium Individuelt Tabletter 300 1,16 Depottabletter 6 (mmol Li+) 1,29 N0A enzodiazepinderivater N0A01 Diazepam Tabletter 0,91 0,91 Inj. opl./ Inj. emulsion mg/ml,4-9,94 kr. per ampul a 2 ml 10 9 Suppositorier 10 8,78 8,78 N0A02 Chlordiazepoxid 10 Filmovertrukne tab. 10 0,84 0,84 N0A04 Oxazepam 1 Tabletter 1 0,71 0,71 N0A06 Lorazepam 1 Tabletter 1 1,0 1,0 N0A08 romazepam 3 Tabletter 3 0,8 0,8 1

19 ilag C N0A09 Clobazam 10 Tabletter 10 4,79 4,79 N0A12 Alprazolam 0, Tabletter 0, 0,3 0,3 Depottabletter 0, 1,43 1,43 N0 Diphenylmethanderivater N001 Hydroxyzin 2 Filmovertrukne tab. 2 1,29 1,29 Oral opløsning 2 mg/ml * Udgået (2006) * 10 4,34 N0E Azaspirodecanedionderivater N0E01 uspiron Tabletter 10,37,37-16,11 N06AA Tricycliske antidepressiva (TCA) 6 N06AA02 Imipramin Filmovertrukne tab. 2 1,13 6,78-9,04 N06AA04 Clomipramin Filmovertrukne tab. 2 0,89 2,67 -, Depottabletter 7 3,2 3,2-7,04 Injektion/infusion 12, mg/ml *Udgået 10/1-11* 10 12,29 kr./ampul a 2 ml N06AA09 Amitriptylin Filmovertrukne tab. 0 1,02 2,04-3, Depotkapsler 0 1,9 3,18-4,77 N06AA10 Nortriptylin Tabletter 2 0 0,81 1,68 2,49-4,17 N06AA12 Doxepin Kapsler, hårde 2 0 0,99 1,7 2,6-4,71 N06AA16 Dosulepin Overtrukne tab. 7 2,19 2,19-4,38 N06AA21 Maprotilin Filmovertrukne tab. 7 3,44 3,44-6,88 N06A Selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI) N06A03 Fluoxetin 20 7 Kapsler, hårde 20 0,37 0, Opløselige tab. 20 0,73 0,73 N06A04 Citalopram Filmovertrukne tab ,43 3,0 0,43-3,0 N06A0 Paroxetin 20 7 Filmovertrukne tab. 20 0,40 0,40 20 Oral suspension 2 mg/ml 1,1 1,10 N06A06 Sertralin Filmovertrukne tab , 1,73 0, - 1, Konc.til oral opløsning 20 mg/ml *Udgået (2009)* 10 12,38-24,7 N06A08 Fluvoxamin Tabletter 100 7, 7, 2

20 ilag C N06A10 Escitalopram N06AF Monoaminoxidasehæmmere, non-selekt. N06AF01 Isocarboxazid Filmovertrukne tab ,00 1,0 8,00-1,0 Orale dråber 20 mg/ml 19,12 kr./ml 9,6-19,12 Tabletter 10 9,37 9,37-18,7 N06AG Monoaminoxidase type a hæmmere N06AG02 Moclobemid Filmovertrukne tab. 10 1,60 3,20-6,40 N06AX Andre antidepressiva N06AX03 Mianserin Filmovertrukne tab ,4 4,30 4,30-6,7 N06AX11 Mirtazapin 30 7 Filmovertrukne tab. 30 1,02 1, Smeltetabletter 30 1,29 1,29 30 Oral opløsning 1 mg/ml,24 kr./ml 10,48 N06AX16 Venlafaxin Depotkapsler, hårde ,61 0,87 0,61-0,87 N06AX18 Reboxetin Tabletter 4,81 11,62 N06AX21 Duloxetin Enterokaps., hårde 60 1,06 1,06-20,08 N06AX22 Agomelatin Filmovertrukne tab. 2 14,7 14,7-29,0 Noter/forklaringer: 1 Medmindre andet er angivet, kan der doseres én gang dagligt 2 Doseres 2-3 gange dagligt 3 Doseres 2 gange dagligt 4 Dosering fra Medicin.dk Ækvieeffektiv dosis fra Den Nationale rekommendationslistes baggrundsnotater 6 Rekommanderet i Den Nationale rekommendationsliste 7 Rekommanderet med forbehold eller i særlige tilfælde i Den Nationale rekommendationsliste 8 Ikke rekommanderet i Den Nationale rekommendationsliste 9 DDD-værdi (WHO) 10 Prisen er beregnet som et gennemsnit af priserne i lægemidlets sidste 6 prisperioder 3

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160221 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Generelt tilskud til nogle pregabalin kapsler Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 3. maj 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N06A, antidepressiva, samt visse lægemidler i ATC-gruppe N03A, N05A og N05B

Læs mere

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Lægemiddelstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for de aktuelt godkendte lægemidler i ATC-gruppe N06A

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 9. september 2010 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 342 og finder

Læs mere

Forbruget af antidepressiva 2001-2011

Forbruget af antidepressiva 2001-2011 Indhold RESUMÉ... 2 LÆGEMIDDELGRUPPE... 2 ANTIDEPRESSIVA... 2 ANDRE LÆGEMIDLER MED ANTIDEPRESSIV VIRKNING... 3 RESULTATER... 4 ANTALLET AF BRUGERE ER STAGNERET... 4 NOGLE BRUGERE INDLØSER KUN ÉN RECEPT...

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 20. december 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere

Læs mere

17-08-2014. Fordele - ulemper. Psykofarmaka. Gruppe N Psykofarmaka. Marts 2014 Vibeke Rønnebech. Midler mod psykoser (antipsykotika)

17-08-2014. Fordele - ulemper. Psykofarmaka. Gruppe N Psykofarmaka. Marts 2014 Vibeke Rønnebech. Midler mod psykoser (antipsykotika) Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N Psykofarmaka Marts

Læs mere

Antidepressiva midler mod depression

Antidepressiva midler mod depression GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 9 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om antidepressive midler. Det skal ikke bruges direkte,

Læs mere

Repertoire og præanalytiske forhold - medikamentanalyser og gentests

Repertoire og præanalytiske forhold - medikamentanalyser og gentests ANTIEPILEPTIKA Medikament Handelsnavne Prøvemateriale og Glastype Opbevaring Forsendelse Særlige forhold Udføres*** Vejledende Indholdsstof mængde** terapeutisk afpipetteret interval Bromid Dibro-be Medicinfastende*

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Den 1. juli 2016 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Repertoire og præanalytiske forhold - medikamentanalyser og gentests

Repertoire og præanalytiske forhold - medikamentanalyser og gentests ANTIEPILEPTIKA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet Medikament Indholdsstof Analysemetode Handelsnavne Prøvemateriale og mængde** afpipetteret Glastype Opbevaring Forsendelse

Læs mere

Repertoire og præanalytiske forhold - medikamentanalyser og gentests

Repertoire og præanalytiske forhold - medikamentanalyser og gentests ANTIEPILEPTIKA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet Medikament Akkrediteret Handelsnavne Prøvemateriale og Glastype Opbe- Forsendelse Særlige forhold Udføres*** Vejledende

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

C08 Calciumantagonister

C08 Calciumantagonister C08 Calciumantagonister Bilag A4 C08C Selektive calciumantagonister m. overv. vaskulær effekt C08D Selektive calciumantagonister m. direkte cardiel effekt C08CA Dihydropyridinderivater C08DA Phenylalkylaminderivater

Læs mere

Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003

Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003 1 Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003 INDLEDNING:...1 RES UMÉ:...2 RES ULTATER:...3 FORBRUG...3 FORBRUGET I DE NORDISKE LANDE...3 OMSÆTNING...4 ANT AL

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02 Analgetika Bilag A N02A Opioider N02AA Naturlige opiumalkaloider N02AB Phenylpiperidinderivater N02AE Oripavinederivater N02AF Morfinanderivater N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02AX Andre

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m.

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m. Angsttilstande Raben Rosenberg Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov www.psykiatriskforskning.dk Angst : normal - sygelig Angstsymptomer Kan være en normal reaktion Kan ses

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 14. april 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august 2011 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 358 og finder sted tirsdag den 23. august

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 29. oktober 2013 Sagsnr: 2013034167 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 aggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Svær behandlelig depression. Praktiserende læger 28. januar 2014

Svær behandlelig depression. Praktiserende læger 28. januar 2014 Svær behandlelig depression Praktiserende læger 28. januar 2014 F30-39 Affektive sindslidelser Lidelser, hvor den fundamentale forstyrrelse er en forandring i stemningsleje og aktivitetsniveau. De fleste

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 11. september 2012 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 381 og finder

Læs mere

Ældre og depression. Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital

Ældre og depression. Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital Ældre og depression Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital Den geriatriske depression Prævalens hos 65+-årige 3 % Ved plejehjemsindflytning 20 % Underdiagnosticering 10 % i relevant

Læs mere

Gruppe N Psykofarmaka

Gruppe N Psykofarmaka Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

Projekt om rationel medicinanvendelse i speciallægepraksis - Bilag Indhold

Projekt om rationel medicinanvendelse i speciallægepraksis - Bilag Indhold Projekt om rationel medicinanvendelse i speciallægepraksis - Bilag Indhold Bilag 1 - Beskrivelse af indledende dataanalyse af lægemiddelforbruget i speciallægepraksis... 2 Bilag 2 - Resultater fra den

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Navn Form Nuærende tilskudsstatus Tilskudsdsstatus per 2. marts 2015 Abilify injektionsvæske, opløsning Abilify oral opløsning

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr. 2015122548 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

VELKOMMEN. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen. Dag 3.

VELKOMMEN. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen. Dag 3. VELKOMMEN Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen Dag 3. Program Dag 3. Velkommen. Maslows behovspyramide. Øvelse : arbejde med psykoser og Maslows behovspyramide Skizofreni Depression Opsamling

Læs mere

SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge. Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed

SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge. Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed Behandling af depression hos gravide 10% af de gravide rammes

Læs mere

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Medicintilskudsnævnet Den 4. november 205 Sagsnr: 20505674 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Baggrund Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Dagens program.

Dagens program. Dagens program 8.30-9.00: Rundstykker og kaffe 9.00-10.00: Præsentation og introduktion til psykiatrien 10.00-10.15: Pause 10.15-11.15: Psykopatologi de psykiatrisk symptomer 11.15-11.30: Pause 11.30-12.30:

Læs mere

Kostnaður TR 2007 vegna þunglyndislyfja

Kostnaður TR 2007 vegna þunglyndislyfja Kostnaður TR 2007 vegna þunglyndislyfja 1 Kostnaður TR 2007 vegna þunglyndislyfja Samantekt Kostnaður TR vegna þunglyndislyfja nam 691 millj.kr. árið 2007. Kostnaður lækkaði um 70 millj. kr. frá fyrra

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Sertralin Orion 50 mg filmovertrukne tabletter Sertralin Orion 100 mg filmovertrukne tabletter.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Sertralin Orion 50 mg filmovertrukne tabletter Sertralin Orion 100 mg filmovertrukne tabletter. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Sertralin Orion 50 mg filmovertrukne tabletter Sertralin Orion 100 mg filmovertrukne tabletter Sertralin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN. Fluoxetin Alternova, 20 mg, opløselige tabletter Fluoxetin (som hydrochlorid)

INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN. Fluoxetin Alternova, 20 mg, opløselige tabletter Fluoxetin (som hydrochlorid) INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN Fluoxetin Alternova, 20 mg, opløselige tabletter Fluoxetin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen,

Læs mere

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin - en analyse af forbruget fra 2004 til begyndelsen af 2009 Indhold Resumé Baggrund Forbruget er faldet markant det sidste år Store regionale forskelle

Læs mere

Psykofarmaka 01-12-2015. Program dag 3. Depression. Dag 3. Velkommen. Depression / stress. Antidepresiva. Mani. Forgiftninger.

Psykofarmaka 01-12-2015. Program dag 3. Depression. Dag 3. Velkommen. Depression / stress. Antidepresiva. Mani. Forgiftninger. Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Psykofarmaka Dag 3. Program

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Den. juni 205 Sagsnr: 20505674 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Forslag til indstilling Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013033446 2. forslag Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: Information til brugeren. Sertralin KRKA 50 mg, filmovertrukne tabletter Sertralin KRKA 100 mg filmovertrukne tabletter sertralin

INDLÆGSSEDDEL: Information til brugeren. Sertralin KRKA 50 mg, filmovertrukne tabletter Sertralin KRKA 100 mg filmovertrukne tabletter sertralin INDLÆGSSEDDEL: Information til brugeren Sertralin KRKA 50 mg, filmovertrukne tabletter Sertralin KRKA 100 mg filmovertrukne tabletter sertralin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage

Læs mere

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Kurven er knækket - forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Indhold Resumé Baggrund Resultater - Kurven er knækket - forbruget falder nu endnu mere markant - Forbruget af de langtidsvirkende

Læs mere

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning.

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens beslutning vil myndighederne i de enkelte

Læs mere

VELKOMMEN. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen. Dag 3.

VELKOMMEN. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen. Dag 3. VELKOMMEN Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen Dag 3. Program Dag 3. Velkommen. Maslows behovspyramide. Øvelse : arbejde med psykoser og Maslows behovspyramide Skizofreni Depression Opsamling

Læs mere

LR_SSRI_rev.doc. Side 1 ud af 8

LR_SSRI_rev.doc. Side 1 ud af 8 Nr.: Selektive serotonin reuptake hæmmere (SSRI), serotonin-noradrenalin reuptake hæmmere (SNR noradrenerge og specifikt serotonerge antidepressiva (NaSSA) og selektive noradrenalin re-upta hæmmere (NaRI)

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE.

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Medicintilskudsnævnet Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 BILAG A Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 413 af 4. maj 2016 om tilskud til psykologbehandling

Læs mere

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 Anne Rask Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 AGENDA HISTORIE DIAGNOSE I DAG HVAD ER BIPOLAR SYGDOM ÅRSAGSFORHOLD HVORDAN STILLES DIAGNOSEN BEHANDLING HISTORIE 1850 erne

Læs mere

Velkommen. Program 12-05-2016. Centralnervesystemet gruppe N Psykofarmika Behandling af psykiske lidelser

Velkommen. Program 12-05-2016. Centralnervesystemet gruppe N Psykofarmika Behandling af psykiske lidelser Velkommen Medvirken ved lægemiddelbrug i Omsorgsarbejdet Dag 3 Velkommen Opsamling på i går. Program Dag 3 Hovedgruppe N centralnervesystemet Smertetilstande samt lægemidler til smertebehandling PN medicin

Læs mere

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Læs mere

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse Møde i arbejdsgruppe vedr. fælles strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme blandt mennesker med en sindslidelse. Fredericia d. 25.1.2012 Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker

Læs mere

John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk Center.

John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk Center. Oplæg om medicinering i psykiatrien Kontaktforum for Handicap, Region Syddanmark, 3.3.2016 John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet ilag A C09C Angiotensin-II antagonister C09D Angiotensin-II antagonister, kombinationer C09X Andre midler med virkning på renin-angiotensinsyst. C09CA

Læs mere

GJ_Benzodiazepiner_rev 3_final[1].docGJ_Benzodiazepiner_rev 3.doc

GJ_Benzodiazepiner_rev 3_final[1].docGJ_Benzodiazepiner_rev 3.doc Nr.: Emne Benzodiazepiner Gruppe af lægemidler med hypnotisk, anxiolytisk, muskelafslappende og antiepileptisk effekt. Synonymer: Generisk navn Handelsnavn Generisk navn Handelsnavn Chlordiazepoxid Klopoxid

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens Medicintilskudsnævnet Den 25. oktober 207 Sagsnr: 20700643 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens aggrund Lægemiddelstyrelsen har

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Den 12. oktober 2016 2. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om at revurdere

Læs mere

Kvalitet i medicinhåndtering

Kvalitet i medicinhåndtering Kvalitet i medicinhåndtering Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Elsebet Steno Hansen Ph.d., speciallæge i psykiatri, overlæge ved Angst og OCD Klinikken, Psykiatrisk Center København

Elsebet Steno Hansen Ph.d., speciallæge i psykiatri, overlæge ved Angst og OCD Klinikken, Psykiatrisk Center København HVAD ER TVAN ANGS GSTA NKER TV ANGS GSTA TANK NKER TVAN GS TANK NKER TV ANGS GSTA NKER TVAN ANGS GSHA HAND NDLI LING NGER TVANGSTANKER TVANGSTANKER TVAN ANGS TANK NKE ER TV ANGS HAND LING NGER OG HVORDAN

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel Bemærk: Ændringerne til produktresume og indlægsseddel skal, om nødvendigt, efterfølgende opdateres af den relevante nationale myndighed

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 15. juni 2009. Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Sertralin Ranbaxy 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter. Sertralin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Sertralin Ranbaxy 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter. Sertralin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Sertralin Ranbaxy 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Sertralin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark Glostrup sagen Begreber Begreb Definition Hvornår Dokumentation Medicingennemgang kritisk

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket LÆGEMIDDEL NYT Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket Nr 2 - Indhold Nyt fra sygehusapoteket Amgros Metronidazol infusionsvæske, leverandørskifte Penomax skifter til Selexid Obs styrkeskift! Mundstykker til Nicorette

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. escitalopram

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. escitalopram INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 20 mg/ml orale dråber, opløsning escitalopram Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Behandling af angst og depression i almen praksis

Behandling af angst og depression i almen praksis Behandling af angst og depression i almen praksis 22. September 2017 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1 Dagens

Læs mere

Optageområde: Region Hovedstaden (Byen, Syd og Bornholm), Færøerne og Grønland Højt specialiseret funktion: bagstrengsstimulation

Optageområde: Region Hovedstaden (Byen, Syd og Bornholm), Færøerne og Grønland Højt specialiseret funktion: bagstrengsstimulation Jette Højsted, specialeansvarlig overlæge Thomas Larsen, fysioterapeut Elsa Bencke, psykolog Optageområde: Region Hovedstaden (Byen, Syd og Bornholm), Færøerne og Grønland Højt specialiseret funktion:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Anafranil, 25 mg, overtrukne tabletter Anafranil Retard, 75 mg, depottabletter Clomipraminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Sundhedsstyrelsen. Vejledning om behandling med antidepressiva. Vejledning om behandling med antipsykotika

Sundhedsstyrelsen. Vejledning om behandling med antidepressiva. Vejledning om behandling med antipsykotika Sundhedsstyrelsen Vejledning om behandling med antidepressiva Vejledning om behandling med antipsykotika Vejledning om behandling af børn med antipressiva, antipsykotika og centralstimulerende midler December

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Medikamentel behandling af angst og søvnforstyrrelser Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner? Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Benzodiazepiner 13

Læs mere