Reduceret jordbearbejdning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reduceret jordbearbejdning"

Transkript

1 Markbrug nr. 294 Maj 2004 Reduceret jordbearbejdning Brændstofforbrug og arbejdsindsats Villy Nielsen, Henrik S. Mortensen og Karsten Sørensen, Forskningscenter Bygholm Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

2 2 Markbrug nr Interessen for reduceret jordbearbejdning har været meget stor de senere år. Det skyldes formentlig ønsket om at reducere produktionsomkostningerne og arbejdsindsatsen, som er særlig stor i e eråret, hvor størstedelen af næste års kornhøst etableres. Reduceret jordbearbejdning er imidlertid ikke noget nyt! Det har været praktiseret i de sidste 60 år på de sydlige prærier i Canada. Så lang tid har det ikke været i brug i Danmark, men i halv erdserne og firserne var der ligeledes stor interesse for reduceret jordbearbejdning og direkte såning. Reduktion af energibehovet har i mange år ha politikernes bevågenhed med henblik på at mindske landets forbrug af fossile brændstoffer og reducere CO 2 udslippet. Her kan landbruget også yde en indsats, idet landbrugets forbrug af motordiesel er på ca tons, svarende til et CO 2 udslip på ca tons. Udenlandsk li eratur påpeger, at både brændstof- og arbejdsforbruget kan reduceres med mellem 35 % og 70 % ved at reducere eller helt undlade jordbearbejdning. Tidligere danske undersøgelser viser de samme besparelsesmuligheder. Teknikken og metodikken i dag er imidlertid ændret fundamentalt, og maskinerne er meget større og tungere end tidligere. De stubharver, der anvendes i dag til reduceret jordbearbejdning, er udviklet til bearbejdning i en lille arbejdsdybde, og de er udstyret med vingeskær for fuld gennemskæring. De er som regel også udstyret med en eller anden type e erbehandlingsudstyr til findeling, udjævning eller sammentrykning af jorden. Såmaskinerne er specielt udviklede, så der kun kræves minimal jordbearbejdning forud for såning. Såmaskinerne er o e store tunge maskiner, der bearbejder jorden samtidig med såningen. De fleste er udstyret med en stor såkasse, og enkelte er også monteret med gødningsudstyr. Grundet den tekniske udvikling er de foreliggende data ikke tilstrækkelige og der blev derfor i e eråret 2001 påbegyndt et projekt, delvist finansieret af Energistyrelsen, med det formål at undersøge mulighederne for energibesparelser ved afgrødeetablering med anvendelse af den nyeste teknologi. Materialer og metoder Til indsamling af data vedr. brændstof- og arbejdsforbrug blev der monteret brændstofmålere hos forsøgsværterne. Foruden måling af brændstofog arbejdsforbruget noterede traktorføreren eksempelvis også areal, jordtype, arbejdsdybde, kørehastighed, rpm, forudgående jordbearbejdning, vejrforhold m.m. Såning med Kulti-Seeder i harvet stubmark.

3 Markbrug nr Fra tidligere undersøgelser indgår resultater vedrørende traditionel afgrødeetablering, herunder rotorharve- og kompaktharvesæt. I undersøgelserne er indgået følgende maskintyper: Skiveskærssåmaskine Tandskærssåmaskine Stubharve med vingeskær Spaderulleharve Tallerkenharve Halmstrigle Stubbearbejdning I undersøgelsen er indgået forskellige typer stubharver, tallerkenharver og spaderulleharver. Der er gennemført 50 registreringer omfa ende 782 ha hos forsøgsværter, hvor der har været påmonteret en brændstofmåler. Det vejede gennemsnitlige brændstofforbrug er beregnet til 5,4 l/ha, men som det fremgår af tabel 1 varierer det fra 4,2 l/ha til 7,7 l/ha. Der er ikke væsentlig forskel i brændstofforbruget, uanset om der er tale om sandjord eller lerjord. Derimod er brændstofforbruget signifikant højere ved en arbejdsdybde på 6-8 cm end på 3-5 cm. Brændstofforbruget er noget lavere ved harvning med Kongskilde Vibro Concept/ Flex end med de øvrige. Det skyldes formentlig, at målingerne er gennemført på meget let og flad jord. Intet indikerer, at denne stubharve skulle have et lavere brændstofforbrug end de øvrige. Tabel 1. Uddrag af resultater vedrørende stubharvning Maskintype Arbejds- Arbejds- Jord- Traktor Køreha- Kapacitet Brænd- Udtaget Motorbredde dybde type størrelse stighed (bru o) stoffor- effekt belastbrug ning m cm kw km/time ha/time liter/ha kw % Alle målinger Stubharve m. vingeskær, alle typer 6,0 6,6 alle ,4 6, Sandjord - lerjord Stubharve m. vingeskær 5,5 7,2 sand ,1 6, Stubharve m. vingeskær 6,7 5,8 ler ,9 6, Arbejdsdybde Stubharve m. vingeskær, 3-5 cm arb.dybde 6,3 3,8 alle ,7 5, Stubharve m. vingeskær, 6-8 cm arb.dybde 5,4 7,3 alle ,5 7, Fabrikater Horsch Terrano FG8 Flachgrubber 7,6 6,0 alle ,8 5, Köckerling SGF Quadro 480 4,8 6,0 sand ,3 6, Kongskilde Vibro Concept/Flex 6,8 4,8 sand ,1 4,

4 4 Markbrug nr De forskellige harver kan ikke direkte sammenlignes fordi de er af forskellig bredde, og der er ikke korrigeret for de forskelligheder, hvorunder forsøgene er gennemført, dvs. faktorer som markform og markstørrelse mm. Arbejdsdybden er væsentlig mindre og kørehastigheden er væsentlig højere end ved traditionel stubharvning. Trækkra behovet har i forsøgene varieret fra 81 kw til 124 kw. Motorbelastningen er i de fleste tilfælde ret høj og nærmer sig i nogle tilfælde det maksimale, traktoren kan yde. Den første stubbearbejdning bør foretages umiddelbart e er høst for at få sat gang i omsætningen af stub, halmrester og spildfrø. Hvorvidt det er nødvendigt med yderligere bearbejdning afgøres nogle dage før såning. Der sprøjtes som regel med glyphosat nogle dage før såning, uanset om der sås i e eråret eller i foråret. arbejdsdybden er lille, kun 1,4 cm. Brændstofforbruget er i gennemsnit målt til 1,4 l/ha. Halmstriglen anvendes umiddelbart e er høst for at starte omsætningen af stub, halmrester og spildfrø. Den er bedst egnet på sandjord. Såning Der er i alt gennemført 180 registreringer omfa ende 2274 ha hos forsøgsværter, hvor der har været påmonteret en brændstofmåler. Det vejede gennemsnit for alle disse målinger er 7,7 liter/ha, men som det fremgår af tabel 2 varierer de e fra 4,1 l/ha til 9,4 l/ha. Brændstofforbruget er absolut lavest ved såning med Kulti-Seeder med tandskær, mens det højeste brændstofforbrug er målt med Väderstad på pløjet svær lerjord. Der er også gennemført målinger ved såning med Kulti-Seeder, hvor der har været monteret en frontpakker med fuld arbejdsbredde på traktoren. De e har betydet, at brændstofforbruget steg til 8,8 liter/ha, og samtidig faldt kapaciteten fra 2,4 ha/time til 1,9 ha/time. I undersøgelsen er også indgået tallerkenharve, spaderulleharve og halmstrigle. Brændstofforbruget vedrørende tallerkenharve og spaderulleharve er ikke væsentlig forskellig fra stubharver, men kapaciteten er lidt større på grund af en større kørehastighed. Halmstriglen har en meget stor kapacitet, idet kørehastigheden er høj, mens Påfyldning af såsæd.

5 Markbrug nr Tabel 2. Uddrag af resultater vedrørende såning med 4 meter såmaskiner (Horsch CO6 er dog på 6 meters arbejdsbredde). Maskintype Jord- Forbe- Traktor Køreha- Arbejds- Kapacitet Brænd- Udtaget Motortype handling størrelse stighed dybde (bru o) stoffor- effekt belastbrug ning kw km/time cm ha/time liter/ha kw % Väderstad Rapid 400 såmaskine Skiveskærssåmaskine alle alle ,0 2,9 8, Skiveskærssåmaskine alle direkte ,7 3,2 6, Skiveskærssåmaskine alle pløjet ,9 2,8 8, Skiveskærssåmaskine ler harvet ,5 3,1 7, Skiveskærssåmaskine sand pløjet ,0 2,9 7, Skiveskærssåmaskine sv.ler harvet ,4 2,9 7, Skiveskærssåmaskine sv.ler pløjet ,7 2,6 9, Doublet Record Kulti-Seeder såmaskine Skiveskærssåmaskine ler alle ,3 2,5 5, Skiveskærssåmaskine ler harvet ,1 2,9 5, Tandskærssåmaskine ler pløjet ,0 2,4 4, Skiveskærssåmaskine sand alle ,3 3,6 5, Horsch CO4 og CO6 såmaskine Tandskærssåmaskine alle alle ,4 1,8 7, Tandskærssåmask. 6 m ler harvet ,0 6,2 8, Tandskærssåmaskine sand alle ,2 3,7 6, Tandskærssåmaskine sv.ler alle ,6 3,8 7, Köckerling AT400 såmaskine Tandskærssåmaskine alle harvet ,5 3,3 8, Tandskærssåmaskine sand harvet ,9 3,2 8, Tandskærssåmaskine ler harvet ,9 3,8 7, Tandskærssåmaskine sv.ler harvet ,7 3,5 8, Der er generelt ikke fundet signifikante forskelle på grund af jordtype eller forudgående jordbearbejdning, og heller ikke i brændstofforbruget mellem Väderstad, Horsch og Köckerling såmaskiner. Der er dog enkelte specifikke undersøgelser, hvor der er signifikant forskel, det gælder således såning med Väderstad såmaskine, hvor brændstofforbruget er større på svær lerjord end på sandjord, hvis jorden kun er harvet forud for såning. Med Horsch såmaskinen er der signifikant forskel i brændstofforbruget mellem sandjord og lerjord, men ikke i relation til svær lerjord. Kapaciteten er bru okapaciteten målt i praksis, det vil sige, at der ikke er korrigeret for markstørrelse, markform, effektivitet m.m. Kørehastigheden varierer meget, men det tyder på, at kørehastigheden er lidt lavere ved såning med Kulti- Seeder end med de øvrige. Det a ænger dog meget af traktorstørrelse og det nødvendige effektbehov. Sådybden har været på 4-5 cm.

6 6 Markbrug nr Tabel 3. Forskellige maskinkombinationer til reduceret jordbearbejdning 1 Alm. såmaskine, traktor 90 kw, 2 x alm. stubharve, alm. plov, 2 x såbedsharve, tromle 2 Rotorharvesæt, traktor 100 kw, 2 x alm. stubharve, vendeplov m. jordpakker 3 Rotorharvesæt, traktor 100 kw, vendeplov m. jordpakker, sprøjte før såning 4 Kompakt harvesæt, traktor 85 kw, 2 x alm. stubharve, vendeplov, såbedsharve, tromle 5 Kompakt harvesæt, traktor 85 kw, vendeplov, frontpakker på traktor, sprøjte før såning 6 Tandskær, Kulti-Seeder, traktor 95 kw, vendeplov, tromle, sprøjte før såning 7 Tandskær, Kulti-Seeder, traktor 95 kw, vendeplov, frontpakker på traktor, sprøjte før såning 8 Skiveskær, Kulti-Seeder, traktor 95 kw, vendeplov m. jordpakker, sprøjte før såning 9 Skiveskær, Kulti-Seeder, traktor 95 kw, 2 x alm. stubharve, sprøjte før såning 10 Duetskær, Horsch CO4, traktor 150 kw, 1 x stubharve m. vingeskær, sprøjte før såning 11 Duetskær, Horsch CO4, traktor 150 kw, 2 x stubharve m. vingeskær, sprøjte før såning 12 Duetskær Horsch CO6, traktor 200 kw, 1 x stubharve m. vingeskær, sprøjte før såning 13 Vingeskær, Köckerling AT400, traktor 140 kw, 1 x stubharve m. vingeskær, sprøjte før såning 14 Vingeskær, Köckerling AT400, traktor 140 kw + 1 x stubharve m. vingeskær + 1 x dyb stubharvning i cm, sprøjte før såning 15 Skiveskær, Väderstad Rapid 400, traktor 185 kw, vendeplov m. jordpakker, sprøjte før såning 16 Skiveskær, Väderstad Rapid 400, traktor 185 kw, 2 x alm. stubharve 17 Skiveskær, Väderstad Rapid 400, traktor 185 kw, 1 x alm. stubharve m. vingeskær, sprøjte før såning 18 Skiveskær, Väderstad Rapid 400, traktor 185 kw, sprøjte før såning Alle 18 metoder indeholder sprøjtning mod ukrudt e er såning, og mod svampe og skadedyr senere. Alle såmaskinerne har en nominel arbejdsbredde på 4 m undtagen Horsch CO6, der er 6 m. Alle harvetype har en nominel arbejdsbredde på 6 m undtagen stubharven Köckerling SG 9/2, som er 4 m og den alm. såbedsharve, som er 8.7 m. Alle plove er 6-furede med en skærebredde på 14 undtagen vendeploven med jordpakker som er 16. Tromlens arbejdsbredde er 6 m. Frontpakkeren på traktoren er 4 m. Til alle sprøjtninger anvendes en sprøjte på 24 m. Det er store traktorer, der anvendes, dog noget mindre ved såning med Kulti-Seeder. Det er imidlertid overraskende, at motorbelastningen er meget lav, hvilket alt andet lige indikerer et for stort brændstofforbrug. Det kan der dog delvis kompenseres for ved at køre i et højt gear og med lave motoromdrejninger. Den optimale løsning er imidlertid, at traktorstørrelsen passer til det pågældende arbejde. I de gennemførte undersøgelser har de fleste pløjet forud for såning med Kulti-Seeder og Väderstad, hvorimod stort set ingen har pløjet forud for såning med Horsch og Köckerling. Om det er en generel tendens kræver en nærmere undersøgelse. Afgrødeetablering Det samlede brændstofforbrug og arbejdsbehov ved afgrødeetablering a ænger af, hvilke metoder og teknik der anvendes. I dag er et rotorharvesæt eller et kompaktharvesæt meget almindelige såsystemer. Der harves og pløjes forud for såningen, dog ses o ere og o ere, at stubharvning udelades og i stedet sprøjtes med glyphosat. Tidligere blev den pløjede jord harvet en eller to gange med en såbedsharve, marken blev tilsået med en alm. radsåmaskine og slu elig tromlet. Denne metode anvendes stadigvæk af især mindre landbrug. Ved reduceret jordbearbejdning anvendes helt andre typer maskiner. Det er karakteristisk for disse maskiner, at kørehastigheden er høj og arbejdsdybden lille. Stubharverne er generelt udstyret med vingeskær for fuld gennemskæring og såmaskinerne bearbejder og tilsår jorden i en arbejdsgang. Der kan opstilles mange forskellige metoder til afgrødeetablering, og der kan opstilles mange forudsætninger for sådanne metoder. I Tabel 3 er vist 18 forskellige, hvor rotorharvesættet (metode 3) er referencemeto-

7 Markbrug nr den. Markstørrelsen er sat til 10 ha og marken er dobbelt så lang som bred. Transportafstanden hjem til lager, hvor såsæden ligger, er 1000 meter. Såmaskinerne har en arbejdsbredde på 4 meter, stubharverne 6 meter og sprøjten 24 meter. Arbejdsbehovet og kapaciteten er beregnet i EDB-programmet DRIFT på baggrund af de indsamlede data, dvs. der er korrigeret for faktorer som markform, markstørrelse, vendinger, stop, tilsyn, ifyldning m.m., således at resultaterne kan sammenlignes direkte. Der sprøjtes 2-3 gange, hvoraf 1 gang, alt e er behov, er med glyphosat mod ukrudt nogle dage før såning. De to andre sprøjtninger er e er fremspiring af kornet mod ukrudt, skadedyr og svampe. I nogle af metoderne sprøjtes ikke med glyphosat, men i stedet stubharves 2 gange. Det medfører en reduktion i anvendelse af kemikalier, men det medfører samtidig en forøgelse af brændstofforbruget. Brændstofforbruget, der er vist i figur 1, kan gro inddeles i 3 grupper: der pløjes i nogle af metoderne. Den største brændsto esparelse opnås ved direkte såning, altså uden jordbearbejdning overhovedet. Metoden anvendes stort set ikke i praksis, fordi såmaskinerne ikke er tilpasset denne metode, eller måske fordi den biologiske aktivitet i jorden ikke aktiveres tilstrækkeligt, hvis der ikke stubharves. Under alle omstændigheder er brændstofbesparelserne store, hvis der ikke pløjes, mens det er begrænset, hvad der kan spares, hvis der pløjes. I figur 1 er metoderne delt op i grupper, hvoraf det fremgår, at der ikke er megen forskel i brændstofforbruget imellem Horsch, Köckerling og Väderstad bortset fra metode 15, hvor der pløjes. Der er dog en tendens til, at Horsch har det laveste brændstofforbrug, men forskellene mellem de tre maskinfabrikater er ikke signifikant. Det laveste brændstofforbrug er opnået ved direkte såning, men metoden anvendes som nævnt ikke meget i praksis. Kulti- Seeder metoderne ser ud til at have et større brændstofforbrug end de øvrige, men det skyldes, at der pløjes ved de tre første metoder. Arbejdsbehovet, der fremgår af figur 2, er på 2,0 timer/ha med rotorharvesæ et, som er referencemetoden (metode 3). De e kan reduceres til mellem 1,1 og 1,7 timer/ha ved reduceret jordbearbejdning og til 0,9 timer/ha ved direkte såning. Det vil sige en besparelse på 15 til 45 %. Ved direkte såning kan der imidlertid spares ca. 55 %. Arbejdsbehovet er størst ved metode 1, hvor der sås på gammeldags maner, men ved denne metode kræves der ikke så stor trækkra, idet maskinerne er relativt le ere. Figur 1. Brændstofforbrug ved traditionel og reduceret jordbearbejdning samt ved direkte såning Traditionel jordbearbejdning liter/ha Reduceret jordbearbejdning liter/ha Direkte såning (ingen jordbearbejdning) liter/ha Den meget store variation i brændstofforbruget skyldes, at Liter/ha Alm. radsåmaskine Rotorharvesæt Kompaktharvesæt Kulti-Seeder Horsch Köckerling Väderstad Direkte såning

8 8 Markbrug nr Grøn Viden indeholder informationer fra Danmarks JordbrugsForskning. Grøn Viden udkommer i en mark-, en husdyrog en havebrugsserie, der alle henvender sig til konsulenter og interesserede jordbrugere. Abonnement tegnes hos Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf / Prisen for 2004: Markbrugsserien kr. 272,50, Husdyrbrugsserien kr. 225,00, Havebrugsserien kr. 187,50 Priserne er incl. moms Adresseændringer meddeles særskilt til postvæsenet. Michael Laustsen (ansv. red.) Layout og tryk: DigiSource Danmark A/S Se desuden Grøn Viden Markbrug nr Reduceret jordbearbejdning - Metoder og økonomi. ISSN x Figur 2. Arbejdsbehov ved afgrødeetablering for traditionel og reduceret jordbearbejdning samt ved direkte såning Timer/ha 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Disse beregninger er baseret på et rationelt drevet landbrug med ret store maskiner. I virkeligheden er forbruget nok noget større. Ved reduceret jordbearbejdning kan brændstofforbruget reduceres med ca. 50 % varierende fra % a ængig af metode og teknik. CO 2 udledningen kan reduceres tilsvarende. 0, Alm. radsåmaskine Rotorharvesæt Kompaktharvesæt Kulti-Seeder Det ser ud til, at arbejdsbehovet er større ved Kulti-Seeder metoden end ved Horsch, Köckerling og Väderstad metoderne. Det skyldes, at der pløjes ved metoderne 6, 7, 8 og 15. Hvis der ses bort fra disse metoder, mindskes forskellene mellem metoderne ved reduceret jordbearbejdning betydeligt. Arbejdsbehovet er dog mindst ved direkte såning, se metode 18. Kapaciteten er som følge af det lille arbejdsbehov meget stort, og de fleste metoder er enmandsbetjente. Ved såning med rotorharvesæ et eller kompaktharvesættet, hvor ploven helst skal køre lige foran såmaskinen, er der Horsch Köckerling Väderstad Direkte såning imidlertid behov for ekstra mandskab og traktorer til at pløje. CO 2 udslip Brændstofforbruget er på liter/ha for traditionel jordbearbejdning, såning og sprøjtning a ængig af metodevalg. Landbrugsarealet er på ha, hvoraf ca jordbearbejdes og tilsås årligt. De e svarer til, at forbruget af diesel til traditionel jordbearbejdning, såning og sprøjtning udgør ca tons årligt, varierende fra ca til ca tons/år. Det tilsvarende CO 2 udslip er på mellem og tons/år. Ved direkte såning kan brændstofforbruget reduceres med ca. 70 %, og CO 2 udledningen kan ligeledes reduceres med ca. 70 %. Der er således store besparelsesmuligheder, men i hvilken udstrækning, det vil blive udnyttet i landbruget, er meget vanskeligt at forudsige. Interessen for reduceret jordbearbejdning er stor i øjeblikket, vel især for at reducere produktionsomkostningerne, men hvis der også er muligheder for at tilgodese miljøet, er det en positiv effekt af den teknologiske udvikling.

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning Markbrug nr. 293 Maj 2004 Reduceret jordbearbejdning Metoder og økonomi Claus Grøn Sørensen og Henrik S. Mortensen, Forskningscenter Bygholm Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner FarmTest -Planteavl nr. 1-2001 Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner Undersøgelse af pløjefri dyrkning på 15 bedrifter, hvor der enten benyttes en såmaskine med tandskær (Horsch CO med PPF

Læs mere

Status efter 8 år uden plov

Status efter 8 år uden plov Status efter 8 år uden plov Farvel til ploven i 2001 Grej og ændringer undervejs Fast sædskifte Jordstruktur Minimal jordbearbejdning 10 liter diesel/hektar til etablering Efterafgrøder På vej mod direkte

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Maskiner og planteavl nr. 109 2009 FarmTest Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Titel: Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Forfatter: Jens Johnsen

Læs mere

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinstrategi CTF Faste kørespor Jordbehandling er IKKE religion det er et håndværk! Den pløjefrie kirke Den dygtige

Læs mere

Vejret i vækståret september 2002 august 2003

Vejret i vækståret september 2002 august 2003 Markbrug nr. 287 2003 Markbrug nr. 287 December 2003 Vejret i vækståret september 2002 august 2003 Birgit Sørensen og Iver Thysen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Supplement til BBCH skala for korn (vintersæd) i de tidlige stadier

Supplement til BBCH skala for korn (vintersæd) i de tidlige stadier Markbrug nr. 263 Oktober 2002 Supplement til BBCH skala for korn (vintersæd) i de tidlige stadier Kamilla Jentoft Fertin, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter Flakkebjerg Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Succeskriterier for god maskinøkonomi Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser,

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 11-2004. Forsøg med stubbearbejdning. såmetoder ved pløjefri dyrkning

FarmTest - Planteavl nr. 11-2004. Forsøg med stubbearbejdning. såmetoder ved pløjefri dyrkning FarmTest - Planteavl nr. 11-2004 Forsøg med stubbearbejdning og såmetoder ved pløjefri dyrkning Forsøg med stubbearbejdning og såmetoder ved pløjefri dyrkning Syv forskellige stubbearbejdninger er afprøvet

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Markbrug nr. 283 September 2003 Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Peter Sørensen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Allrounder - classic - Varitationsmuligheder Allrounder - classic - En allround harve til mange opgaver ALLROUNDER Classic uden valse For at opnå en optimal løsning og beluftning af jorden kan Allrounder

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Etablering af vinterraps - stil skarpt på dit såbed. v/ Karen Linddal Pedersen, Planteavlskonsulent, Centrovice

Etablering af vinterraps - stil skarpt på dit såbed. v/ Karen Linddal Pedersen, Planteavlskonsulent, Centrovice Etablering af vinterraps - stil skarpt på dit såbed v/ Karen Linddal Pedersen, Planteavlskonsulent, Centrovice Formålet med demoen At fastslå, hvilket eller hvilke såsystemer, der klarer sig bedst på varierende

Læs mere

Efterafgrøder - praktiske erfaringer

Efterafgrøder - praktiske erfaringer Efterafgrøder - praktiske erfaringer v. Eva Tine Engelbreth Planteavslkonsulent Heden og Fjorden Emner Praktiske erfaringer med efter- og mellemafgrøder Hvilke efterafgrøder skal der vælges og hvor Hvordan

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Min vej til No-till og en levende jord: Søren Ilsøe

Min vej til No-till og en levende jord: Søren Ilsøe Min vej til No-till og en levende jord: Søren Ilsøe 5 hours after tillage 24 hours after tillage 80 160 159.7 Cum. CO 2 Loss (g CO 2 m -2 ) 60 40 20 0 59.8 31.7 11.5 4.7 3.4 1.4 MP SS MK YK RM NT

Læs mere

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Grøn Viden Markbrug nr. 3 November 24 Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Elly M. Hansen, Jørgen Eriksen og Finn P. Vinther $ANMARKS *ORDBRUGS&ORSKNING Markbrug nr. 3 November

Læs mere

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis Terrano Jordbearbejdning uden kompromis Terrano FX universel anvendelse Terrano FM tung universalharve Terrano Ekstremt let at trække! Centrale anvendelsesmuligheder for de forskellige maskiner: Terrano

Læs mere

Både og versus enten eller

Både og versus enten eller PLØJNING ELLER PLØJEFRI? Sammenligning af udbytter, kapacitet og omkostninger Maskinkonsulent Christian Rabølle Både og versus enten eller Meget få, som kun pløjer eller kun pløjefri Flertallet pløjer,

Læs mere

Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle

Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle Havebrug nr. 153 Oktober 2003 Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle Gitte Bjørn og Anne Mette Fruekilde Forskningscenter Årslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold

Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold Markbrug nr. 225 Juni 2000 Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold Marian Damsgaard Thorsted og og Karen Søegaard Afdeling for for Plantevækst og og Jord, Forskningscenter Foulum Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Strukturskader markbrugets store problem

Strukturskader markbrugets store problem Strukturskader markbrugets store problem Planteavlsafdelingen afholder demonstration på Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev tirsdag den 8. oktober 2013. Kl. 13.00 bydes der velkommen, og de

Læs mere

Grøn Viden. Etablering af efterafgrøder. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et. Elly Møller Hansen. DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r

Grøn Viden. Etablering af efterafgrøder. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et. Elly Møller Hansen. DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r Grøn Viden U N I V E R S I T E T Etablering af efterafgrøder A A R H U S Elly Møller Hansen Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r 20 0 9 2 Markbrug nr. 331 Januar

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 111 2010. FarmTest. Mekanisk kvikbekæmpelse med Kvik-Up og Kvik-killer

Maskiner og planteavl nr. 111 2010. FarmTest. Mekanisk kvikbekæmpelse med Kvik-Up og Kvik-killer Maskiner og planteavl nr. 111 2010 FarmTest Mekanisk kvikbekæmpelse med Kvik-Up og Kvik-killer Titel: Mekanisk kvikbekæmpelse med Kvik-Up og Kvik-killer Forfatter: Innovationskonsulent Jørgen Pedersen,

Læs mere

Teknologi Oplev Innovation

Teknologi Oplev Innovation Produktoversigt Teknologi Oplev Innovation Brødrene Heinrich og Friedrich Köckerling lagde grundstenen til den industrielle produktion af jordbearbejdningsmaskiner i Verl i Westfalen (ved Gütersloh/Bielefeld)

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning og ukrudt

Reduceret jordbearbejdning og ukrudt Markbrug nr. 246 Januar 2002 Reduceret jordbearbejdning og ukrudt Gitte Rasmussen & Peter Kryger Jensen, Afdeling for Plantebeskyttelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele:

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Vector Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Optimal ydelse non-stop 4 rækket stubharve til øverlig samt dybde harvning. En optimal opblanding af jord og halm Med Topmix

Læs mere

Rebell classic. Kompakt tallerkenharve

Rebell classic. Kompakt tallerkenharve Kompakt tallerkenharve Med REBELL classic tallerkenharve tilbyde Köckerling en kompakt tallerkenharve til den øverlig jordbearbejdning. Denne tallerkenharve har en yderst kompakt opbygning med intrigeret

Læs mere

Vingeskærs stubharve SYNKRO

Vingeskærs stubharve SYNKRO 97+220.07.0103 Vingeskærs stubharve SYNKRO Successfuld SYNKRO En af landmanden s nøgleopgaver Er at behandle jorden rigtigt efter høst En rigtig behandling efter host, vil sige en god stubharvning. 2 c

Læs mere

Billede 0 Forslag til forside Claydon. Foto: Henning Sjørslev Lyngvig

Billede 0 Forslag til forside Claydon. Foto: Henning Sjørslev Lyngvig Billede 0 Forslag til forside Claydon. Foto: Henning Sjørslev Lyngvig OptiTill Dyrkningsvejledning for pløjefri dyrkning Bente Andersen - plantekonsulent - Plantekonsulenten Erik Schou Maegaard - landskonsulent

Læs mere

Kamme et alternativ til pløjning?

Kamme et alternativ til pløjning? et alternativ til pløjning? Christian Bugge Henriksen og Jesper Rasmussen Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole På Landbohøjskolen arbejder vi på at udvikle et jordbearbejdningssystem,

Læs mere

Väderstad Rapid Super XL

Väderstad Rapid Super XL Väderstad Rapid Super XL Universalsåmaskine Fleksibel og præcis - Markedets mest alsidige såsystem, med et ens fordelt skærtryk på over 100kg og en meget præcis dybdestyring af enkelte såskær, hvilket

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius den nye generation af liftophængte jordbearbejdningsredskaber! Cenius-grubberen til reduceret jordbearbejdning...

Læs mere

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Økologisk jordbrug er afhængig af et frugtbart samspil mellem jord, afgrøder og husdyr. Sammensætningen af sædskiftet er

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Grøn vækst der batter.

Grøn vækst der batter. Grøn vækst der batter. MILJØ: Grøn vækst er netop kommet med et bud på hvordan landbruget kan tilgodese miljøet. Hvorfor er efterafgrøder, halmnedmuldning og pløjefri dyrkning, overhovedet ikke nævnt i

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Christian Bugge Henriksen (PhD-studerende), e-post: cbh@kvl.dk tlf 35 28 35 29 og Jesper Rasmussen (Lektor), e-post Jesper.Rasmussen@agsci.kvl.dk tlf: 35 28

Læs mere

Hurtig og effektiv stubharvning

Hurtig og effektiv stubharvning Hurtig og effektiv stubharvning SWIFTERDISC Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Perfekt stabilitet uden uønskede ryk takket være den rette placering af tyngdepunktet. Den optimale placering

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs på sandjord Fordele Udfordringer Hvad viser forsøgene? Økonomi og kapacitet Erfaringer med striptill i majs fra Tyskland

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

Industrivej 26, 7760 Hurup Thy. Telefon 96 18 17 00 - www.nordvestjysk-traktor.dk

Industrivej 26, 7760 Hurup Thy. Telefon 96 18 17 00 - www.nordvestjysk-traktor.dk Til samtlige jordbrugere! Industrivej 26, 7760 Hurup Thy. Telefon 96 18 17 00 - www.nordvestjysk-traktor.dk Vi byder velkommen til Åbent Hus, hos Nordvestjysk Traktorservice i Hurup. Velmødt til en dag

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Deltagere: Jens Bonderup Kjeldsen, Aarhus Universitet, Foulumgaard, Blichers Alle 20, 8830

Læs mere

FarmTest Placering af handelsgødning med kombimaskiner

FarmTest Placering af handelsgødning med kombimaskiner FarmTest Placering af handelsgødning med kombimaskiner Maskiner og planteavl 116 vfl.dk farmtest.dk Titel: Placering af handelsgødning med kombisåmaskine Forfatter: Seniorkonsulent Jens J. Høy, AgroTech,

Læs mere

Grøn Viden. Optimalt plukketidspunkt for Aroma og Elstar. Karl Kaack og Marianne Bertelsen. Markbrug nr. xxx Januar 2006

Grøn Viden. Optimalt plukketidspunkt for Aroma og Elstar. Karl Kaack og Marianne Bertelsen. Markbrug nr. xxx Januar 2006 Grøn Viden Markbrug nr. xxx Januar 2006 Optimalt plukketidspunkt for Aroma og Elstar Karl Kaack og Marianne Bertelsen 2 Det er vigtigt, at æbler plukkes på korrekt tidspunkt. Ved høst på optimalt tidspunkt

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde

Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde Husdyrbrug nr. 18 Juli 2000 Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde Finn Møller, Afd. for Jordbrugsteknik, Forskningscenter Bygholm AnnaMarie Dam Mortensen, Vejlby Landbrugsskole Jørgen Randbo,

Læs mere

2level 1600 Kommentarer fra brugerne

2level 1600 Kommentarer fra brugerne 2level 1600 Kommentarer fra brugerne KK I/S 7870 Roslev Købt prototype 2level pakker Marts 2006 Mangan-mangel er slut med 2Level pakker Ole Sørensen, KK I/S, betragter 2Level pakkere med den store og lille

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGINEERING BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING Claus Grøn Sørensen Operations Management Institut for Ingeniørvidenskab 1 Indhold Håndteringskæder for husdyrgødning

Læs mere

Strategi til sneglebekæmpelse

Strategi til sneglebekæmpelse Planteavlsnyt Strategi til sneglebekæmpelse 5. juli 2017 VKST Det har altid været bedre at være forberedt end at blive overrasket. Det gælder også, når det drejer sig om angreb af agersnegle i vores markafgrøder.

Læs mere

Vibro Flex. Stubharve med vibrerende tænder

Vibro Flex. Stubharve med vibrerende tænder Vibro Flex Stubharve med vibrerende tænder Kongskilde Vibro Flex 2000/4200/4300/4000 er kraftige harver til stubbearbejdning og til såbedstilberedning i pløjefri dyrkningssystemer. Harverne fås i arbejdesbredder

Læs mere

Det økonomiske øko-sædskifte

Det økonomiske øko-sædskifte Det økonomiske øko-sædskifte Sektionsleder Michael Tersbøl og konsulent Peter Mejnertsen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter Sammendrag De tekniske resultater fra de økologiske

Læs mere

Kvikbekæmpelse ved hjælp af mekaniske metoder og efterafgrøder

Kvikbekæmpelse ved hjælp af mekaniske metoder og efterafgrøder Kvikbekæmpelse ved hjælp af mekaniske metoder og efterafgrøder Orienterende undersøgelser af effekten ved at kombinere jordbearbejdning og såning af efterafgrøder til bekæmpelse af kvik Kvikbekæmpelse

Læs mere

alsidig harve med lavt trækkraftbehov

alsidig harve med lavt trækkraftbehov alsidig harve med lavt trækkraftbehov Swift kombinerer høj kapacitet og brænd Swift 2 Swift er en effektiv stubharve med høj kapacitet og lavt brændstofforbrug, designet til stubharvning ned til 15 cm.

Læs mere

Grøn Viden. Ramularia-bladplet på byg. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Grøn Viden. Ramularia-bladplet på byg. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Grøn Viden Ramularia-bladplet på byg Hans O. Pinnschmidt og Mogens S. Hovmøller, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter Flakkebjerg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Hurtig og effektiv stubharvning

Hurtig og effektiv stubharvning Hurtig og effektiv stubharvning SWIFTERDISC Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Perfekt stabilitet uden uønskede ryk takket være den rette placering af tyngdepunktet. Den optimale placering

Læs mere

Strategier for dyrkning af korn Jon Birger Pedersen

Strategier for dyrkning af korn Jon Birger Pedersen Strategier for dyrkning af korn Jon Birger Pedersen Dias 42 Jeg skal i dag i samarbejde med Erik Sandal omtale de emner, der fremgår af denne liste. Danske og udenlandske dyrkningskoncepter Hvad betyder

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2008 - August 2009 DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2008-2009 Vækståret som helhed var lunt og solrigt. Middeltemperaturen

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å!

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER CULTIMER TANDSTUBHARVER Stub-bearbejdning er et vigtigt led i jordbehandlingen mellem afgrøderne.

Læs mere

Grøn Viden. Udnyttelse af kvælstofkoncentrater fra højteknologiske gyllesepareringsanlæg. Tavs Nyord, Kim Fjeldgaard og Torkild Birkmose

Grøn Viden. Udnyttelse af kvælstofkoncentrater fra højteknologiske gyllesepareringsanlæg. Tavs Nyord, Kim Fjeldgaard og Torkild Birkmose Grøn Viden Udnyttelse af kvælstofkoncentrater fra højteknologiske gyllesepareringsanlæg Tavs Nyord, Kim Fjeldgaard og Torkild Birkmose 2 I de senere år er der udviklet forskellige metoder til behandling

Læs mere

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Flad jordbehandling med perfektion Såbeds-perfektionisten Hvad kendetegner Cruiser XL? Cruiser XL er i vores program specialisten i flad jordbehandling. Med en maksimal arbejdsdybde på 15 cm

Læs mere

Disposition. Reducerat jordbearbetning. Reducerat jordbearbetning. Hur ser ekonomien ut i reducerade jordbearbetningssystem? Mange definitioner:

Disposition. Reducerat jordbearbetning. Reducerat jordbearbetning. Hur ser ekonomien ut i reducerade jordbearbetningssystem? Mange definitioner: Disposition Hur ser ekonomien ut i reducerade jordbearbetningssystem? Jens Erik Ørum Fødevareøkonomisk Institut, LIFE - KU og Elly Møller Hansen, DJF - Århus Universitet Hvad er reduceret jordbearbetning

Læs mere

Innovativ og robust tandsåteknik

Innovativ og robust tandsåteknik Innovativ og robust tandsåteknik HORSCH Sprinter. Klargøring af såbed, såning og gødskning i én arbejdsgang. HORSCH. Arbejder side om side med landmanden Specialisering, større bedrifter, fællesskaber:

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Fodringsstrategier for diegivende søer

Fodringsstrategier for diegivende søer Husdyrbrug nr. 33 Maj 2003 Fodringsstrategier for diegivende søer Viggo Danielsen, Forskningscenter Foulum Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 2 Husdyrbrug nr. 33

Læs mere

Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup. Telefon 97 56 43 22 - www.salling-traktor.dk

Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup. Telefon 97 56 43 22 - www.salling-traktor.dk Til samtlige jordbrugere! Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup. Telefon 97 56 43 22 - www.salling-traktor.dk Sidste år afholdt vi vores åbent hus, i den nye afdeling i Hurup, Nordvestjysk Traktorservice.

Læs mere

Stenfræsning og Stenstrenglægning

Stenfræsning og Stenstrenglægning Stenfræsning og Stenstrenglægning før lægning af kartofler Peter Klemmensen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Baggrund I begyndelsen af 60erne søgte Kartoffelavlernes Maskinudvalg Rationaliseringsfonden

Læs mere

Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning. Delrapport 2014

Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning. Delrapport 2014 Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning Delrapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4 Gennemførelse

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning Joker Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning MICHAEL HORSCH: Kompakte tallerkenharver er i de senere år blevet en succesrig del af moderne jordbearbejdningsteknik. Landbrugene

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Grøn Viden. Delrensning af ammoniak i staldluft A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Grøn Viden. Delrensning af ammoniak i staldluft A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Grøn Viden Delrensning af ammoniak i staldluft Peter Kai, Jan S. Strøm & Britt-Ea Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet DJ F H usdy r b r u g n r. 47 s e p tember

Læs mere

Kverneland Packomat. Færdigt såbed mens du pløjer

Kverneland Packomat. Færdigt såbed mens du pløjer Kverneland Packomat Færdigt såbed mens du pløjer Pløjer og pakker i én overkørsel Pløjning med Packomat er den mest miljøvenlige metode til ukrudtsbekæmpelse. God pløjning er meget effektiv til ukrudtsbe

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

& Beskrivelse af to kulturmetoder ved etablering af skov på agermark

& Beskrivelse af to kulturmetoder ved etablering af skov på agermark H. Daus skovfoged Skovetablering på agermark ved Århus Historie Metoder & Beskrivelse af to kulturmetoder ved etablering af skov på agermark Gammel metode Ny metode Side 1 af 9 ETABLERING AF SKOV PÅ AGERMARK.

Læs mere

EFFEKTIV PLANTEAVL UDEN BRUG AF KEMIKALIER

EFFEKTIV PLANTEAVL UDEN BRUG AF KEMIKALIER EFFEKTIV PLANTEAVL UDEN BRUG AF KEMIKALIER GOTHIA REDSKAP AB 2 SYSTEM MODULOPBYGGET 3 Systemet tilpasses dine behov System Cameleon er konstrueret til at kunne give flere og mere flexible muligheder for

Læs mere

Strategi til sneglebekæmpelse

Strategi til sneglebekæmpelse Planteavlsnyt Strategi til sneglebekæmpelse 30. juni 2016 copyright Gefion Det har altid været bedre at være forberedt end at blive overrasket. Det gælder også, når det drejer sig om angreb af agersnegle

Læs mere

Vejen til succes i vårsæd God forberedelse er fundamentet!

Vejen til succes i vårsæd God forberedelse er fundamentet! Fotos: Ib Møller, LMO Vejen til succes i vårsæd God forberedelse er fundamentet! Ved Vibeke Fabricius, Planteavlskonsulent, LMO Plantekongres 2016, Herning Kongrescenter Kravet er: Stabilt højere udbytteniveau

Læs mere

Reduktion af ammoniakfordampning ved nedfældning af gylle i græsafgrøder. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Reduktion af ammoniakfordampning ved nedfældning af gylle i græsafgrøder. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Markbrug nr. 234 April 21 Reduktion af ammoniakfordampning ved nedfældning af gylle i græsafgrøder Martin Nørregaard Hansen, Afdeling for Jordbrugsteknik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Grøn Viden. Arbejdsbehov og kapacitet for slangesystem til udbringning af gylle. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et

Grøn Viden. Arbejdsbehov og kapacitet for slangesystem til udbringning af gylle. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et Grøn Viden A A R H U S Claus Grøn Sørensen og Ole Green U N I V E R S I T E T Arbejdsbehov og kapacitet for slangesystem til udbringning af gylle Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et DJ F m a r k b

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

SPEED. Cenius stubharve Allrounderen til alle opgaver. tilling. Cenius den nye generation af harver til dyrkning! INDHOLDSFORTEGNELSE

SPEED. Cenius stubharve Allrounderen til alle opgaver. tilling. Cenius den nye generation af harver til dyrkning! INDHOLDSFORTEGNELSE Cenius stubharve Allrounderen til alle opgaver Cenius den nye generation af harver til dyrkning! En tredjedel af alle arbejdsomkostninger i landbrugsvirksomheder skyldes jordbearbejdning og markarbejde.

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 & SERIE 500 2 FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn

Læs mere

Praktiske erfaringer med etablering af efterafgrøder. Billigt og godt. Carsten Kløcher Planteavlskonsulent Djursland Landboforening

Praktiske erfaringer med etablering af efterafgrøder. Billigt og godt. Carsten Kløcher Planteavlskonsulent Djursland Landboforening Praktiske erfaringer med etablering af efterafgrøder Billigt og godt Carsten Kløcher Planteavlskonsulent Djursland Landboforening Ital Rajgræs udlagt i vårbyg Vælg det enkle hvor det kan lade sig gøre:

Læs mere

Separation af gylle med skruepresse, dekantercentrifuge og ved kemisk fældning

Separation af gylle med skruepresse, dekantercentrifuge og ved kemisk fældning Markbrug nr. 286 December 23 Separation af gylle med skruepresse, dekantercentrifuge og ved kemisk fældning Henrik B. Møller, Martin N. Hansen og Merete Maahn Afdeling for Jordbrugsteknik, Forskningscenter

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr.

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr. Husdyrbrug nr. 25 Maj 2002 Stabilisering af drivveje til køer Kaj Hansen, Jan S. Strøm & Morten Levring, Afdeling for Jordbrugsteknik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere