Maskiner og planteavl nr FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning"

Transkript

1 Maskiner og planteavl nr FarmTest Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

2 Titel: Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Forfatter: Jens Johnsen Høy, AgroTech Review: Michael Højholt, Dansk Landbrugsrådgivning, Jørgen Pedersen og Hans Henrik Pedersen, AgroTech Layout: Gitte Bomholt, AgroTech Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning Udgave: 1. udgave, december 2009 Oplag: 20 stk. Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN:

3 Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Af Jens Johnsen Høy, AgroTech

4 INDHOLD 1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER BAGGRUND OG FORMÅL FARMTESTENS GENNEMFØRELSE... 7 Udstyr til måling af brændstof... 7 Tidligere undersøgelser... 7 Beskrivelse af systemerne... 8 Udførte målinger RESULTATER KONKLUSION OG ANBEFALINGER Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

5 1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER Langt den største del af landbrugets forbrug af energi i marken udgøres af energi til jordbearbejdning og transport af afgrøder og hjælpestoffer. Mange nyere traktorer er forsynet med brændstofmålere, der kan vise enten forbruget i timen eller det specifikke forbrug i liter pr. hektar. Der findes også udstyr til eftermontering, så det også på ældre traktorer er muligt at holde kontrol med brændstofforbruget. Det giver mulighed for, at traktorføreren kan kontrollere, hvorledes ændring i hastighed eller arbejdsdybde mv. påvirker brændstofforbruget. Undersøgelsen viste, at moderne traktorer er i stand til automatisk at tilpasse gearvalg og omdrejninger, så brændstofforbruget kan holdes på et lavt niveau. I tidligere undersøgelser var det op til traktorføreren at vælge den rigtige kombination af gear om motoromdrejninger. Undersøgelsen viste desuden, at arbejdsdybden ved stubbearbejdning spiller en meget stor rolle. Det kan således koste op til tre gange så meget brændstof at fordoble harvedybden. For at spare brændstof anbefales det derfor: Bearbejd ikke jorden mere end nødvendigt. Bearbejd ikke jorden dybere end nødvendigt. Kør med så få motoromdrejninger som traktoren kan klare opgaven med. Kør i så højt et gear, som traktoren kan trække redskabet i. Ved pløjning køres med begrænset hastighed, da kast af jorden koster unødig energi. Vedligehold traktoren efter forskrifterne. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

6 2. BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund Langt den største del af landbrugets forbrug af energi i marken udgøres af energi til jordbearbejdning og transport af afgrøder og hjælpestoffer. Der har i praksis vist sig at være store variationer fra det ene landbrug til det andet. Nogle kan dyrke en hektar ved brug af mindre end 50 liter dieselolie, mens andre bruger over 150 liter pr. hektar. Forbruget dækker alt fra pløjning og såbedstilberedning til høst og transport af korn og halm. Forskellen skyldes ikke alene afgrødevalget og jordbundstypen, men også valg af traktorstørrelse til det pågældende arbejde. Figur 1 viser gennemsnitsresultaterne af en undersøgelse, hvor der blev monteret brændstofmålere hos landmænd, som blev bedt om at notere, hvad og hvordan de bearbejdede jorden, og hvor meget brændstof, de brugte. Figur 1. Brændstofforbrug ved forskellige former for planteetablering. (Grøn Viden, Markbrug nr. 294, 2004). Formål Formålet med FarmTesten er at afprøve brændstofmålere, der viser det aktuelle brændstofforbrug, imens arbejdet udføres. Formålet er også at belyse, hvordan harvedybde, -type, og hastighed påvirker brændstofforbruget, så landmanden er opmærksom på løbende at følge brændstofforbruget og få anvisninger på, om der kan spares brændstof ved valg af en anden metode end den aktuelle. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

7 3. FARMTESTENS GENNEMFØRELSE Udstyr til måling af brændstof Nogle traktorer er udstyret med fabriksmonterede brændstofmålere, som kan vise forbruget i liter pr. time og ved at indtaste et redskabs effektive arbejdsbredde, kan den også vise forbruget i liter pr. hektar. Det er også muligt at eftermontere brændstofmålere på både nye og ældre traktorer. En forespørgsel hos flere store traktorforhandlere har dog vist, at der ikke har været nogen efterspørgsel på sådant udstyr. Tidligere undersøgelser Bygholmforsøg i 1990 Statens jordbrugstekniske Forsøg på Bygholm gennemførte i 1990 en større undersøgelse af brændstofmåling og brændstofforbrug, SjF Orientering nr. 72, Denne undersøgelse viste, at der kunne spares % af brændstoffet uden kapacitetsnedgang ved at optimere sit kørselsmønster ud fra løbende informationer om brændstofforbruget. I denne undersøgelse blev der set på udstyr til visning af 1. Motorbelastning, 2. Brændstofforbrug og 3. Kapacitet. Motorbelastningen blev målt ved måling af brændstofforbruget pr. time, udstødningstemperaturen, som blandt andet Renault anvendte på deres traktorer, eller ved registrering af stemplets position på brændstofpumpen. Alle metoder kan give et godt billede af den aktuelle belastning. Kapaciteten, der er en funktion kørehastighed og arbejdsbredde, blev målt med traktorcomputer, der fik data fra enten radarmåler eller måling af hjulomdrejninger pr. tidsenhed. En kombination af radar og hjulomdrejninger kunne tillige vise hjulslippet i procent. Undersøgelserne viste, at der var meget god overensstemmelse mellem de viste informationer og de reelle målinger. Konklusionen af den danske undersøgelse var, at det gælder om at køre i så højt et gear som muligt og med så lavt et omdrejningstal som muligt. Man bør dog ikke presse motoren så meget, at den ikke kan øge omdrejningstallet, når gashåndtaget flyttes. Tysk undersøgelse fra 2008 I en ny tysk undersøgelse, RKL rapport 37/2008, er der foretaget en sammenligning mellem de tre mest solgte brændstofmålere i Tyskland. Det er to målere, som er beregnet til eftermontering og en måler som er beregnet til stationær måling. Det drejer sig om følgende: 1. System FM System VDO-Kienzle, EDM System Degenhart Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

8 Beskrivelse af systemerne 1. System FM er mest beregnet til stationær måling af brændstofforbruget. Den er meget præcis og anvendes derfor i forbindelse med dynamometermåling af traktorers ydelse og forbrug. Den er i den tyske undersøgelse anvendt som reference. 2. System VDO-Kienzle er en elektronisk måler til forbrugsmåling på dieseldrevne køretøjer. Teknikken er baseret på en ringstempelmåler, som arbejder efter fortrængningsprincippet. Det betyder, at hver omdrejning på måleren er udtryk for en præcis mængde brændstof. Målerens omdrejninger registreres af et elektronisk tælleværk, som beregner mængden. På en dieselmotor arbejder den ud fra en differensmåling af olien til brændstofpumpen og returolien til tanken. Der skal derfor monteres en ringstempelmåler på både fremløb og returløb. Den beregnede mængde vises på et display i førerhuset. Måleren kan vise både øjebliksforbrug og gennemsnitsforbrug. Det har vist sig, at den på motorer med rækkepumpe bør placeres mellem brændstoffilteret og indsprøjtningspumpen. 3. System Degenhart er en elektronisk måler, som ikke foretager en egentlig måling, men en beregning af mængden ud fra forskellige CAN-Bus data. Systemet kan dog også anvende data fra en mekanisk gennemstrømningsmåler. Systemet kendes blandt andet fra Massey Ferguson traktorer med Datatronic, som benytter data fra CAN-Bus til beregning af brændstofforbruget. Tyske måleresultater Tabel 1 viser resultaterne af de tyske forsøg, hvor FM er brugt som reference. Tabel 1. Måling af John Deere 6620 uden chip. Motoromdr./min FM 3-100, l/time VDO Kienzle, l/time Degenhart, l/time , , ,3 25,6 31, ,6 23,4 30, ,3 20,9 26,0 Gns. afvigelse fra FM 3, % - -4,2 19,8 Tabel 2. Måling af chiptunet John Deere Motoromdr./min FM 3-100, l/time VDO Kienzle, l/time Degenhart, l/time ,1 9,0 10, ,2 27,6 31, ,9 25,2 30, ,0 22,0 26,0 Gns. afvigelse fra FM 3, % - 8,7 13,5 Det ses, at målere med fortrængningsprincippet kræver et vist forbrug for at vise nøjagtigt. Det skyldes, at målekammeret ikke bliver fyldt ved de lave forbrug. Til gengæld Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

9 kræver systemer med CAN-Bus en præcis og løbende kalibrering. I det aktuelle tilfælde var Degenhart ikke kalibreret korrekt. Selv om den ikke var kalibreret korrekt, kan den dog godt anvendes til at vise, hvor det er mest økonomisk at køre. Transport med traktorer Mange nye traktorer har mulighed for at køre transportkørsel med lave motoromdrejningstal. I tabel 3 ses, at der kan spares op til 5 liter i timen ved at holde motoromdrejningerne nede. Der er i alle tilfælde kørt med en hastighed på 30 km/time. Tabel 3. Brændstofforbrug med forskelligt motoromdrejningstal ved transportkørsel med 30 km i timen. Motoromdr./min Degenhart, l/time VDO Kienzle, l/time ,04 7, ,20 10, ,40 11, ,55 12,30 Konklusionen af den tyske undersøgelse er, at, selv om målenøjagtigheden ikke er særlig god, kan en brændstofmåler godt informere traktorføreren om, hvordan der kan spares brændstof. Brændstofforbrug ved transport I en undersøgelse i 2004, FarmTest Maskiner og Planteavl nr. 32, blev forskellige traktorers brændstofforbrug ved transportkørsel undersøgt. Syv traktorer gennemkørte præcis den samme ca. 20 km lange strækning med den samme vogn. traktorers_braendstofforbrug.aspx Vognens totalvægt var kg med et prodstryk på kg. Vejene var små kommuneveje med mange skarpe sving. Da der også var mange bakker, blev der brug for hyppige gearskift, og der blev ikke på noget tidspunkt kørt mere end 40 km i timen. Flere af traktorerne havde automatiske funktioner med hensyn til at køre med høj hastighed og lavt omdrejningstal. Disse automatiske funktioner blev anvendt i videst mulig omfang. I tabel 4 vises resultaterne af den gennemførte sammenlignende test ved kørsel på landevej med den viste belastning. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

10 Tabel 4. Målinger og resultater fra kørsel på vej. FarmTest, Maskiner og Planteavl, nr. 32. Traktorfabrikat/ type Case IH MX 230 Fendt Vario 930 New Holland TM 190 New Holland TM 190 Eco Drive New Holland TG 285 John Deere 7820 Valtra S 280 Traktorens egenvægt, kg Vogntogets samlede vægt, kg Gennemsnitshastighed, km/time ,3 31,8 32,3 30,9 31,6 31,2 32,3 Brændstofforbrug, l 20,2 18,7 19,3 19,4 21,6 19,0 20,1 Liter pr. km 0,95 0,88 0,91 0,92 1,02 0,90 0,95 Liter pr. tonkm 0,030 0,029 0,031 0,031 0,033 0,030 0,031 Forbrug ved 40 kmh ved maks. motoromdrejninger l/time 27,3 14,7 17,0 15,2 25,1 16,0 19,3 Forbrug ved automatisk funktion ved 40 kmh uden belastning, l/time - 8,7-12, ,4 Det ses, at der ved belastet traktor ikke er den store forskel i brændstofforbruget målt i liter pr. tonkm mellem de enkelte fabrikater. Derimod kan der spares meget brændstof ved let belastning, når traktoren kan trække vogntoget med et lavere motoromdrejningstal. Som eksempel kan en Fendt 930 sænke forbruget fra 14,7 liter i timen til 8,7 liter i timen ved at anvende en kørselsmetode, hvor motorens omdrejningstal sænkes. Der blev gennemført en enkelt test med New Holland TG 285, hvor hastigheden aldrig oversteg 30 km i timen. Her blev gennemsnitshastigheden blev kun 27,1 km i timen. Brændstofforbruget forblev uændret. Brændstofforbrug ved transport med lastbil Tabel 5 viser resultaterne fra en engelsk undersøgelse, hvor traktor og lastbil er sammenlignet. Energiforbruget til transport er nederst i tabellen angivet ved liter diesel pr. tonkm. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

11 Tabel 5. Brændstofforbrug ved transport med traktor eller lastbil. Kilde Farmers Weekly 7. juli hk traktor med vogn 430 hk lastbil (sættevogn) Totalvægt, ton 24,39 44 Last, ton 12 29,5 Km/liter 1,24 2,55 Gns. hastighed, km/t 29 51,5 Tonkm pr. liter diesel 1) 14,86 75,93 Liter diesel pr. tonkm 2) 0,067 0,013 1) tonkm angiver, hvor mange km en ton vare kan flyttes ved brug af en liter diesel 2) angiver brændstofforbruget til at flytte én ton gods én km. Det ses, at traktorer ikke er særligt brændstoføkonomiske ved transport af gods sammenlignet med lastvogne. Nye danske målinger Landbrugets traktorafprøvning har undersøgt adskillige traktorers effekt og brændstofforbrug. Figur 2 viser resultatet af en måling på en traktor, som var chiptunet. Der blev også lavet en måling, hvor chippen var koblet fra. Figur 2. Brændstofforbrug med og uden chip. Forbruget er uændret, men visningen er forkert, når den er chippet. Det ses, at chippen ikke har påvirket brændstofforbruget, idet både den røde og den sorte linje, der viser det reelle forbrug, ligger over hinanden. Det ses også, at chippen har øget den maksimale effekt fra 134 kw til 156 kw. Endvidere ses det, at traktorens brændstofmåler, grøn/gul linje, har været rimeligt præcist, når der ikke er anvendt chiptuning. Det ses også, at måleren viser for lidt, når traktoren chiptunes, nederste blå linje. Det skyldes, at traktorens måler ikke måler det reelle forbrug, men beregner et forbrug. Denne beregning tager ikke højde for, at Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

12 brændstofpumpen sprøjter en større mængde brændstof ind i motoren, end den regner med. Det vil sige, at chiptuningen får det til at se ud, som om der spares brændstof, men det gør der ikke. Forbruget er præcist det samme målt i gram pr. kwh. Det skal nævnes, at en chiptuning foregår på ejerens eget ansvar, og pådrager ejeren en forøget risiko for motorhaveri, samtidig med at motorproducenterne typisk ikke kan honorere deres garantiforpligtigelser på chiptunede motorer. Desuden må en chiptuning forventes at påvirke brugtprisen på en traktor i negativ retning, da der er risiko for øget slid og deraf følgende vedligeholdelse og reparation på en chiptunet i forhold til en motor i original trim. Det skal tillige kunne dokumenteres, at traktoren ikke forurener mere, end den gjorde før montering af chippen. Brændstofmålere til eftermontering Der findes forskelligt udstyr til eftermontering. Et eksempel er VDO EDM eco, som dog kræver, at traktoren er udstyret med CAN-Bus. Udstyret er konstrueret til brug i lastbiler, men kan uden videre monteres i visse traktorer. Systemet viser forbruget i liter pr. time, liter pr. kørt 100 km eller km pr. liter. Det er det samme, som findes i mange nyere biler. Udstyret kan fint anvendes til brug for at optimere brændstofforbruget, men det kan ikke direkte vise forbruget i liter pr. hektar. Hvis man kender sin effektive arbejdsbredde, kan man ud fra liter pr. 100 km let regne sig frem til forbruget ved at anvende følgende formel: Liter pr. hektar = Liter pr. time*10/(hastighed km/h* arbejdsbredde, m). Figur 3. Eksempel på traktormonitor med brændstofmåler til eftermontering. Foto: VDO. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

13 Udførte målinger 2009 Brændstofforbrug ved jordbearbejdning I efteråret 2009 er der gennemført flere målinger med moderne traktorer med brændstofmålere og med forskellige maskiner. Målingerne blev gennemført ved at aflæse og notere traktorens computervisning samtidig med arbejdets udførelse. Traktorernes hastighed blev målt med den indbyggede radar. Den oplyste kapacitet er beregnet med redskabets fulde bredde. Da traktorerne havde autostyring, blev der kørt uden overlap. Figur 4. Traktormonitor i Claas Xerion. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Figur 5. Harvning med 12 m Horsch Terrano. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

14 Der er kørt med en 10-furet plov, en 4 meter og en 6 meter Horsch Tiger stubkultivator og en 12 meter Horsch Terrano stubharve. Der er kørt med forskellige arbejdsdybder fra 5 til 25 cm, forskellige motoromdrejninger og hastigheder på næsten flade marker, hvor jordtypen var Jb nr Figur 6. Horsch Tiger med stive tænder. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Figur 7. Horsch Terrano med vingeskær. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Traktorerne var henholdsvis en Case IH 335 Magnum og en Claas Xerion 3300 Trac VC. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

15 Figur 8. Stubharvning med Claas Xerion og Horsch Tiger. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

16 4. RESULTATER Resultaterne af målingerne er vist i efterfølgende tabeller og figurer. Tabel 6 og figur 9 viser, at der er stor forskel på brændstofforbruget ved forskellige harvedybder, men på den pågældende mark er der ikke nævneværdig forskel på forbruget ved kørsel i forskellige gear eller forskellige hastigheder. Tabel 6. Stubharvning med Case IH 335 og 6 m Horsch Tiger i forskellig dybde mv. på Tybrind Gods. Jordtype 5-6. Harvedybde, cm Gear Motoromdrejn./min Hastighed, km/t Ha/time Aflæst brændstof- forbrug ltr./ha ,8 4, , ,5 5,2 4,0 10 Aut ,5 5,2 3,8 10 Aut ,0 4,3 10 Aut ,6 4, ,6 12, ,6 12, ,8 13, ,8 12,1 20 Aut ,8 9,7 20 Aut ,5 4,4 12,1 20 Aut ,0 11,3 20 Aut ,5 5,2 12, ,5 5,2 12, ,5 5,6 12,2 Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

17 Figur 9. Brændstofforbrug ved stubharvning i forskellig dybde med Horsch Tiger. Der er valgt forskellige gear med og uden automatik på traktoren. Tabel 7. Stubharvning med Case IH 335 og 6 m Horsch Tiger og 12 m Horsch Terrano i forskellige dybder mv. på Torbenhøj Gods. Jordtype 7. Harvedybde, cm Gear Motoromdrejn./min Hastighed, km/t Ha/time Aflæst brændstof- forbrug ltr./ha Tiger 10 Aut ,6 12,1 10 Aut ,6 12, ,6 18,8 Terrano , , , ,8 5, , ,8 6,3 Tabel 7 viser, at der er stor forskel på harvning med Horsch Tiger sammenlignet med Horsch Terrano. Laveste forbrug er i alle tilfælde opnået ved brug af det højeste af de undersøgte gear. Ved den dybe harvning med Tiger harven, var der på den meget stive lerjord på Torbenhøj ca. 30 % mindre forbrug ved at vælge automatik og højt gear. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

18 Pløjning Figur 10. Pløjning med 10-furet plov. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Tabel 8 og figur 11 viser brændstofforbruget ved pløjning. Det ses, at pløjedybden påvirker brændstofforbruget kraftigt. Det ses også, at stigende hastighed ved stor pløjedybde har påvirket forbruget i stigende retning. Tabel 8. Pløjning med 10-furet, 4,2 m, Kverneland plov med Case IH 335 i tre forskellige dybder og med forskellige hastigheder. Wedellsborg Gods. Pløjedybde, cm Gear Motoromdrejn./min Hastighed, km/t Ha/time Aflæst brændstof- forbrug ltr./ha ,5 2,4 14, ,5 2,8 13, ,5 3,2 13, ,5 2,2 17, ,5 2,8 16, ,5 3,2 17, ,5 2,4 20, ,5 2,8 20, ,5 3,1 22,3 Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

19 Figur 11. Brændstofforbrug(søjler) ved pløjning og med forskellig dybde og hastighed. Tabel 9. Stubharvning med Claas Xerion og 4 m Horsch Tiger i forskellige dybder og hastigheder mv. ved Haderslev. Jordtype Jb. nr. 6. Harve- Dybde, cm Gear Motoromdrejn./min Hastighed, km/t Ha/time Aflæst brændstofforbrug ltr./ha 15 Vario ,5 4,6 10, ,0 5,6 9, ,0 6,4 9, ,5 4,2 12, ,0 4,8 12, ,5 4,2 14, ,6 4, ,5 3,8 15, ,4 4,6 15,4 Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

20 Figur 12. Brændstofforbrug ved stubharvning med Claas Xerion og 4 m Horsch Tiger. Figur 13. Brændstofforbruget ved henholdsvis pløjning med 10-furet plov og harvning med 6 m Horsch Tiger. Det ses, at især arbejdsdybden spiller en meget stor rolle for brændstofforbruget. Det ses, at det koster ca. 3 gange mere brændstof, hvis harvedybden øges fra 10 til 20 cm. Det ses endvidere, at det koster 2-3 liter mere dieselolie pr. hektar at pløje i forhold til harvning i samme dybde. De anvendte traktorer har mulighed for automatisk styring af belastningen af motorerne. Derfor blev der ikke konstateret så store forskelle ved forskellige omdrejningstal, som det er set i tidligere forsøg på Bygholm. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

21 Kontrol af de anvendte traktorer Efter prøverne i marken, blev de anvendte traktorer testet af Landbrugets Traktorafprøvning. Det viste sig her, at traktorerne var i orden med hensyn til effekt og brændstofforbrug. Der var dog en mindre forskel på traktormonitorens visning og Traktorafprøvningens brændstofmåler. Resultaterne ses i figur 15 og 17. Case 335 traktorens brændstofmåler målte i gennemsnit 5,8 % mindre end traktorkontrollen viste. Figur 14. Afprøvning af Case IH 335. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Figur 15. Kontrol af brændstofmåler på Case IH 335. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

22 Billede 16. Afprøvning af Claas Xerion. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Figur 17. Kontrol af brændstofmåler på Claas Xerion Ved lave effekter viste Claas brændstofmåleren korrekt. Ved effekter over 100 kw viste traktorens brændstofmåler i gennemsnit 6,75 % mere end de forbrug, traktorkontrollen målte. Andre metoder til at spare brændstof Der findes forskellige metoder, som kan spare brændstof. Det gælder først og fremmest om ikke at køre med større omdrejningstal på motoren, end der er nødvendigt, for at traktoren kan trække maskinen. Hvis traktoren har eco-pto eller mulighed for at køre med et pto-omdrejningstal på 750 omdrejninger pr. minut, kan man opnå de normale 540 omdrejninger pr. minut med færre motoromdrejninger. Det kan f.eks. være ved kørsel med maskiner, hvor der ikke er krav om stort effektbehov, som marksprøjter, gødningsspredere og lignende. Det gælder også om at holde traktoren godt i orden med rent luftfilter og rent klimaanlæg. Hvis køleren er ren, kan der på traktorer med variabel køleblæser spares effekt Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

23 til blæseren, idet den køler mere effektivt med en ren køler end med en mere eller mindre tilstoppet køler. En så enkel ting som lufttrykket i dækkene kan spare brændstof. Her er et lavt tryk i marken og et højt tryk på landevejen en fordel i form af mindre brændstofforbrug og mindre dækslid. Det samme gør sig gældende med ekstra vægt på traktoren, hvor traktoren ikke bør belastes med f.eks. større frontvægt end nødvendigt. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

24 5. KONKLUSION OG ANBEFALINGER Mange nyere traktorer er forsynet med brændstofmålere, der kan vise enten forbruget i timen eller det specifikke forbrug i liter pr. hektar. Det giver mulighed for, at traktorføreren kan kontrollere, hvorledes ændring i hastighed eller arbejdsdybde mv. påvirker brændstofforbruget. Undersøgelsen viste, at moderne traktorer er i stand til automatisk at tilpasse gearvalg og omdrejninger, så brændstofforbruget kan holdes på et lavt niveau. I tidligere undersøgelser var det op til traktorføreren at vælge den rigtige kombination af gear og motoromdrejninger. Undersøgelsen viste desuden, at arbejdsdybden ved stubbearbejdning spiller en meget stor rolle. Det kan således koste op til tre gange så meget brændstof at fordoble harvedybden. Pløjning kræver ca % mere brændstof pr. hektar end en stubharvning med stive tænder og uden gennemskæring i samme dybde. For at spare brændstof anbefales det derfor: Bearbejd ikke jorden mere end nødvendigt. Bearbejd ikke jorden dybere end nødvendigt. Kør med så få motoromdrejninger som traktoren kan klare opgaven med. Kør i så højt et gear, som traktoren kan trække redskabet i. Ved pløjning køres med begrænset hastighed, da kast af jorden koster unødig energi. Vedligehold traktoren efter forskrifterne. En undersøgelse af en traktor med eftermonteret chip viste et for lavt målt forbrug i forhold til det reelle forbrug, idet traktorcomputeren ikke var i stand til at registrere den øgede indsprøjtningsmængde. Derfor tror mange brugere fejlagtigt, at traktoren er blevet mere økonomisk af, at den er chippet til en større effekt. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Succeskriterier for god maskinøkonomi Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser,

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov Side 1 af 5 LandbrugsInfo Søg overalt Søg kun i FarmT.. Byggeri Driftsledelse IT Fjerkræ Får Heste Kvæg Lov&ret Maskiner Miljø Pelsdyr Planteavl Svin Tværfagligt Uddannelse LandbrugsInfo > Tværfaglige

Læs mere

Fjerkræ nr FarmTest. Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning

Fjerkræ nr FarmTest. Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning Fjerkræ nr. 7 2009 FarmTest Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning Titel: Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning Forfatter: Jens Johnsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Geoteam AG

Nyhedsbrev fra Geoteam AG Forfatter Telefon Email Web Jens Christian Skov Jensen +45 7733 2233 info@geoteam.dk www.geoteam.dk 26. maj 2016 Nyhedsbrev fra Geoteam AG Indhold CropSAT.dk... 2 Forskellen mellem Tildelingskort.dk og

Læs mere

Tilladt totalvægt på traktorer med 140 hk eller mere

Tilladt totalvægt på traktorer med 140 hk eller mere Listen er udarbejdet på baggrund af typegodkendelser på Trafikstyrelsens hjemmeside samt fabrikanternes egne oplysninger. Eventuelle fejl og ændringer til listen rettes ved henveldelse til hsl@seges.dk

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning Markbrug nr. 294 Maj 2004 Reduceret jordbearbejdning Brændstofforbrug og arbejdsindsats Villy Nielsen, Henrik S. Mortensen og Karsten Sørensen, Forskningscenter Bygholm Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Allrounder - classic - Varitationsmuligheder Allrounder - classic - En allround harve til mange opgaver ALLROUNDER Classic uden valse For at opnå en optimal løsning og beluftning af jorden kan Allrounder

Læs mere

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinstrategi CTF Faste kørespor Jordbehandling er IKKE religion det er et håndværk! Den pløjefrie kirke Den dygtige

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Orientering fra DM-Markedsnyt

Orientering fra DM-Markedsnyt Nyhedsbrev nr. 7 September 2016 Orientering fra DM-Markedsnyt Emner: Nyregistrerede traktorer Traktorsalget i Europa Russer med på bølgen med selvkørende traktorer Besøg konkurrencen Danmarks Bedste Lærling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Markedsorientering fra DM-forlag Tlf.: Fax:

Markedsorientering fra DM-forlag Tlf.: Fax: Nr. 14 December 2012 Den kvikke læser har måske lagt mærke til en fejl i den sidste orientering Fejlen består i, at grundlaget for traktor registrerings tallene beklageligvis var fra 70 hk, hvilket jo

Læs mere

Sådan får du høstet inden det går galt!

Sådan får du høstet inden det går galt! Sådan får du høstet inden det går galt! v/maskinkonsulent Christian Rabølle Sådan får du høstet inden det går galt! Hvor galt kan det gå? Mejetærskerkapacitet Hvad kan man umiddelbart gøre? Mejetærskerøkonomi

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

FarmTest Alternativer til gyllevogne

FarmTest Alternativer til gyllevogne FarmTest Alternativer til gyllevogne Maskiner og planteavl 117 vfl.dk farmtest.dk Titel: Alternativer til gyllevogne Forfatter: Seniorkonsulent Jens J. Høy, AgroTech Review: Maskinkonsulent Kim Brodersen,

Læs mere

Transport og logistikanalyse

Transport og logistikanalyse Flemming Grysbæk Sørvadvej 26 7500 Holstebro Transport og logistikanalyse 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at vurdere den nuværende transport på ejendommen. Det har ligeledes fokus at se

Læs mere

KvægKongres 2012. Styr på vedligeholdelsesomkostningerne. Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com

KvægKongres 2012. Styr på vedligeholdelsesomkostningerne. Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com KvægKongres 2012 Styr på vedligeholdelsesomkostningerne Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com Dieselforbrugets betydning for vedligeholdelse Hvilke enheder er dyrest at vedligeholde? Vedligehold

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Orientering fra DM-Markedsnyt

Orientering fra DM-Markedsnyt Nyhedsbrev nr. 3 Marts 2015 Orientering fra DM-Markedsnyt Emner: Nyregistreringer af traktorer Case IH kommer med ny traktormodel Fendt kommer med deres egen snittervogn Set på SIMA 2015 Kolding den 3.

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 107 2009. FarmTest. Pålideligheden af gylleflowmålere

Maskiner og planteavl nr. 107 2009. FarmTest. Pålideligheden af gylleflowmålere Maskiner og planteavl nr. 107 2009 FarmTest Pålideligheden af gylleflowmålere Titel: Pålideligheden af gylleflowmålere Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Review: Torkild S. Birkmose og

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 111 2010. FarmTest. Mekanisk kvikbekæmpelse med Kvik-Up og Kvik-killer

Maskiner og planteavl nr. 111 2010. FarmTest. Mekanisk kvikbekæmpelse med Kvik-Up og Kvik-killer Maskiner og planteavl nr. 111 2010 FarmTest Mekanisk kvikbekæmpelse med Kvik-Up og Kvik-killer Titel: Mekanisk kvikbekæmpelse med Kvik-Up og Kvik-killer Forfatter: Innovationskonsulent Jørgen Pedersen,

Læs mere

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele:

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Vector Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Optimal ydelse non-stop 4 rækket stubharve til øverlig samt dybde harvning. En optimal opblanding af jord og halm Med Topmix

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Konsulent Jørgen Pedersen Landscentret, Byggeri og Teknik FarmTest af AMS og andre typer FarmTest i 2003 AMS fire fabrikater: SAC Galaxy Lely Astronaut DeLaval

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

Vi ser stadig fremad og er i en god udvikling Læs mere på side 2. Mød os på Agromek Læs mere på side 2. Se vores gode vintereftersynstilbud

Vi ser stadig fremad og er i en god udvikling Læs mere på side 2. Mød os på Agromek Læs mere på side 2. Se vores gode vintereftersynstilbud Vi ser stadig fremad og er i en god udvikling Læs mere på side 2 Gode tilbud fra salgsafdelingen Find dem i Magasinet Mød os på Agromek Læs mere på side 2 Se vores gode vintereftersynstilbud Vend Magasinet

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

Strukturskader markbrugets store problem

Strukturskader markbrugets store problem Strukturskader markbrugets store problem Planteavlsafdelingen afholder demonstration på Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev tirsdag den 8. oktober 2013. Kl. 13.00 bydes der velkommen, og de

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

Kompaktraktorer. Yanmar EF 200 serien

Kompaktraktorer. Yanmar EF 200 serien Kompaktraktorer Yanmar EF 200 serien Den grønne linje Yanmar TNV dieselmotor med direkte indsprøjtning Den nye TNV dieselmotor med direkte indsprøjtning har både større effekt og en særdeles effektiv forbrænding.

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

Markedsorientering fra DM-forlag Tlf.: Fax:

Markedsorientering fra DM-forlag Tlf.: Fax: Nr. 3 Marts 2013 Udviklingen på det tyske landbrugsmaskinmarked ifølge VDMA Landtechnik Udviklingen på det tyske landbrugsmaskinmarked ifølge VDMA Landtechnik Søjlerne viser udviklingen i omsætningen i

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK Michael Højholdt Mikkel Gejl Hansen Aabenraa 5. juni 2017 INDHOLD 1. Formål med FMS og anvendelse af FMS 2. Indsamling, validering og anvendelse

Læs mere

GPS Autostyring. Hans Henrik Pedersen, CTF Europe.dk 25. oktober 2012

GPS Autostyring. Hans Henrik Pedersen, CTF Europe.dk 25. oktober 2012 GPS Autostyring Hans Henrik Pedersen, CTF Europe.dk 25. oktober 2012 GNSS Global Navigation Satellite Systems GPS: Global Navigation System, USA Glonass, RUS Galileo, EU Beidou (Compass), Kina 20.000 km

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER Forord Traktorer med frontredskaber kan udgøre en farlig kombination i trafikken. Derfor er det særligt vigtigt, at traktorføreren gør sig klart, hvorledes man

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

Stenfræsning og Stenstrenglægning

Stenfræsning og Stenstrenglægning Stenfræsning og Stenstrenglægning før lægning af kartofler Peter Klemmensen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Baggrund I begyndelsen af 60erne søgte Kartoffelavlernes Maskinudvalg Rationaliseringsfonden

Læs mere

Længde. Nuværende bestemmelser

Længde. Nuværende bestemmelser Længde Ifølge dimensionsbekendtgørelsen er den generelle maksimale tilladelig et køretøj, registreret som uregistreret 18,75 m. Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig længde øges fra 18,75 m til

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Status efter 8 år uden plov

Status efter 8 år uden plov Status efter 8 år uden plov Farvel til ploven i 2001 Grej og ændringer undervejs Fast sædskifte Jordstruktur Minimal jordbearbejdning 10 liter diesel/hektar til etablering Efterafgrøder På vej mod direkte

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Kvæg nr. 69 2009 FarmTest Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Titel: Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Forfatter: Johanne Lindstrøm og Ole Green, Århus Universitet, Institut for Jordbrugsteknik,

Læs mere

Beskrivelse. A World of Transport. Gældende fra Februar 2008. Side DK-3

Beskrivelse. A World of Transport. Gældende fra Februar 2008. Side DK-3 140 HK - 300 HK Stærk og alsidig motor Iveco er en af verdens førende producenter af dieselmotorer over 75 hk med en årlig produktion på over 300.000 stk. tector motorernes konstruktionsfilosofi giver

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 & SERIE 500 2 FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn

Læs mere

Jordpakning. Hvordan pakkes jorden, hvad er effekten, og hvordan forebygger vi?

Jordpakning. Hvordan pakkes jorden, hvad er effekten, og hvordan forebygger vi? Plantekongres 2011, Session C1: Jordpakning og jordbearbejdning Jordpakning Hvordan pakkes jorden, hvad er effekten, og hvordan forebygger vi? P. Schjønning 1 M. Lamandé 1, J.Aa. Nielsen 2, J.J. Høy 2,

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

Etablering af vinterraps - stil skarpt på dit såbed. v/ Karen Linddal Pedersen, Planteavlskonsulent, Centrovice

Etablering af vinterraps - stil skarpt på dit såbed. v/ Karen Linddal Pedersen, Planteavlskonsulent, Centrovice Etablering af vinterraps - stil skarpt på dit såbed v/ Karen Linddal Pedersen, Planteavlskonsulent, Centrovice Formålet med demoen At fastslå, hvilket eller hvilke såsystemer, der klarer sig bedst på varierende

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber Focus TD Fremtidens bearbejdning i striber Michael HORSCH: Emner som dyrkningssikkerhed og omkostningsbesparelser får stadig større betydning. Talrige institutter har i årevis gennemført udførlige test

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning Markbrug nr. 293 Maj 2004 Reduceret jordbearbejdning Metoder og økonomi Claus Grøn Sørensen og Henrik S. Mortensen, Forskningscenter Bygholm Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

GPS LØSNINGER TIL ALLE BEHOV

GPS LØSNINGER TIL ALLE BEHOV GPS LØSNINGER TIL ALLE BEHOV Øg dit udbytte med de sidste nye produkter INDENFOR GPS-UDSTYR. TIL NEW HOLLAND MASKINER AUTOGUIDANCE READY: - NAV CONTROLLER II - 372 ANTENNE PRIS: 98.399,- AUTOSTYRING TIL

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive Maskiner og planteavl nr. 108 2009 FarmTest Pickup rive Titel: FarmTest af pickup rive Forfatter: Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Jens Johnsen Høy, AgroTech, og Karsten Attermann Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER 2014 T 12 stk. E John Deere traktorer med GPS styring T Snitter med udbyttemåler Syre N tilsætning HED Vogne med VEJECELLER Udkørsel og omrøring Lavt marktryk Vores E Xerion kan køre med forskudte spor

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Bremsetest af traktorer med påhængsredskab

Bremsetest af traktorer med påhængsredskab Bremsetest af traktorer med påhængsredskab Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES Mogens Kjeldal, DM&E Per Hedetoft, Dansk Maskinhandlerforening Bremsetest af traktorer med påhængsredskaber 1 FORMÅL OG METODE

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Kverneland Packomat. Færdigt såbed mens du pløjer

Kverneland Packomat. Færdigt såbed mens du pløjer Kverneland Packomat Færdigt såbed mens du pløjer Pløjer og pakker i én overkørsel Pløjning med Packomat er den mest miljøvenlige metode til ukrudtsbekæmpelse. God pløjning er meget effektiv til ukrudtsbe

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Vingeskærs stubharve SYNKRO

Vingeskærs stubharve SYNKRO 97+220.07.0103 Vingeskærs stubharve SYNKRO Successfuld SYNKRO En af landmanden s nøgleopgaver Er at behandle jorden rigtigt efter høst En rigtig behandling efter host, vil sige en god stubharvning. 2 c

Læs mere

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å!

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER CULTIMER TANDSTUBHARVER Stub-bearbejdning er et vigtigt led i jordbehandlingen mellem afgrøderne.

Læs mere

Rebell classic. Kompakt tallerkenharve

Rebell classic. Kompakt tallerkenharve Kompakt tallerkenharve Med REBELL classic tallerkenharve tilbyde Köckerling en kompakt tallerkenharve til den øverlig jordbearbejdning. Denne tallerkenharve har en yderst kompakt opbygning med intrigeret

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst Maskiner og planteavl 113 vfl.dk farmtest.dk Titel: Etablering af efterafgrøder ved høst Forfatter: Jens J. Høy, AgroTech og Rolf Thostrup Poulsen, Videncentret

Læs mere

Markedsorientering fra DM-forlag Tlf.: Fax:

Markedsorientering fra DM-forlag Tlf.: Fax: Nr. 9 August 2012 Brugttraktor-katalog nr. 56 2012 Den nye udgave af Brugttraktor-katalog er klar til levering. Brugt traktorkatalog Der er som tidligere år fremsendt 1 stk. Brugttraktor-katalog gratis

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Både og versus enten eller

Både og versus enten eller PLØJNING ELLER PLØJEFRI? Sammenligning af udbytter, kapacitet og omkostninger Maskinkonsulent Christian Rabølle Både og versus enten eller Meget få, som kun pløjer eller kun pløjefri Flertallet pløjer,

Læs mere

4-21 22-41 42-57 60-63

4-21 22-41 42-57 60-63 M I N I G R E N E 2 M I N I G R E N E 4-21 22-41 42-57 58 59 60 60-63 3 4 1:32 M I N I G R E N E 1991-07070 21 x 13 x 8 1991-03253 Deutz Agrotron 210 29 x 13 x 8 1991-03656 1991-03055 Deutz K110 20 X 12

Læs mere

SE VORES GODE VINTER- EFTERSYNSTILBUD Læs mere på side 15. GODE TILBUD FRA SALGS- AFDELINGEN Læs mere i Magasinet

SE VORES GODE VINTER- EFTERSYNSTILBUD Læs mere på side 15. GODE TILBUD FRA SALGS- AFDELINGEN Læs mere i Magasinet GODE TILBUD FRA SALGS- AFDELINGEN Læs mere i Magasinet VI SER STADIG FREMAD Læs mere på side 2 SE VORES GODE VINTER- EFTERSYNSTILBUD Læs mere på side 15 DELTAG I VINTEREFTER- SYNSKONKURRENCEN Læs mere

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Deltagere: Jens Bonderup Kjeldsen, Aarhus Universitet, Foulumgaard, Blichers Alle 20, 8830

Læs mere

Autostyring Muligheder og faldgruber

Autostyring Muligheder og faldgruber Autostyring Muligheder og faldgruber Af Chefrådgiver Flemming Hedegaard fh@byggeri-teknik.dk www.byggeri-teknik.dk FARMTEST Autostyringer med RTK præcision Maskiner og planteavl 125 Farmtest Indhold Farmtest

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs på sandjord Fordele Udfordringer Hvad viser forsøgene? Økonomi og kapacitet Erfaringer med striptill i majs fra Tyskland

Læs mere

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis Terrano Jordbearbejdning uden kompromis Terrano FX universel anvendelse Terrano FM tung universalharve Terrano Ekstremt let at trække! Centrale anvendelsesmuligheder for de forskellige maskiner: Terrano

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere