Forelæsning i Rheumatologi 1 Krystalsynovitis. Akut eller kronisk synovit/artrit pga. urat- eller pyrofosfatkrystaller i ledvæsken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forelæsning i Rheumatologi 1 Krystalsynovitis. Akut eller kronisk synovit/artrit pga. urat- eller pyrofosfatkrystaller i ledvæsken."

Transkript

1 Forelæsning i Rheumatologi 1 Krystalsynovitis Akut eller kronisk synovit/artrit pga. urat- eller pyrofosfatkrystaller i ledvæsken. Arthritis urica: Forekomst: 2 pr hos voksne. Mænd:kvinder 7:1 Debut: mænd år, kvinder > 60 år. Afhængig af: køn, alder, s-urat. Hyperurikæmi > 45 mmol/l 100 pr. 1000, relation til køn, alder, vægt. 1) Øget produktion (10%). - Alkohol - Øget celleomsætning: psoriasis, myeloproliferative sygdomme. - Enzymdefekter (sjældne). 2) Nedsat udskillese (90%) - Alkohol. - Nedsat nyrefunktion. - Farmaka (salicylsyre, diuretika). - Dehydrering. - Hypothyroidisme. - Blyforgiftning. Arthritis urica kliniske stadier: 1) Asymptomatisk hyperurikæmi. 2) Akut (mon)-artrit. 3) Interkritisk fase. 4) Kronisk, toføs polyarthritis urica. Tofi: urat, der fælder ud uden for ledene. F.eks. i huden. Arthritis urica - Akut anfald: Smerter. Rødme. Varme. Feber. Leukocytose. Granulocytose i ledvæske + uratkrystaller. Aftager i løbet af 10 dage. Lokalisation: Hyppigst UE og hyppigst MTP-1. Urisk bursitis, f.eks. olecranon, præpatellaris. Udløsende årsager: Alkohol. Traumer (overbelastning). Infektioner (feber). Gastrointestinal blødning (proteintilførsel). En septisk artrit må aldrig overses. Punktur og analyse af ledvæsken ved monartrit. Arthritis urica interkritisk fase: 60% nyt anfald inden for 1 år. 10% aldrig nyt anfald. Ubehandlet: Stigende anfaldshyppighed. Christian Lildal Carranza,

2 Længere varighed. Oligo-polyartikulære anfald. Erosioner. Tophi. Arthritis urica diagnose: Akut (mon)-artrit. Påvisning af uratkrystaller i ledvæske eller tophi. Hyperurikæmi behandling: Indikationer: Recidiverende arthritis urica. Tophi. Nyresten. Uratnefropati (sjælden). Mål: Normalisering af s-urat. Arthritis urica behandling: Akutte anfald: Immobilisation. Evt. is lokalt. NSAID. Evt. steroid i led (cave infektioner). (Kolkicin). Profylakse: Allopurinol. Probenecid. Diæt. (Kolkicin). Undgå alkohol. Undgå overvægt. Undgå overbelastning af led. Arthritis urica differentialdiagnoser: Septisk artrit/bursit. Anden monartrit: OA (artrose) er hyppigere end arthritis urica i MTP-1, pyrofosfatartrit ( pseudogout ). RA Allopurinol: OBS! azathioprin (imurel) => forhøjet konc. pga. formindsket udskillelse. Dosis: 300 mg (op til 1000) mg. pr. dag. Dosisreduktion ved nedsat nyrefunktion. Bivirkninger (10-15%): artrtitis urica anfald initialt, eksantem, feber (10%), vaskulit (20% mortalitet), marv- og levertoksicitet, xantinsten. Kan først opstartes når sygdommen er i ro. Pyrofosfat-artrit: krystalsynovit forårsaget af calciumpyrofosfat. Akutte artrittilfælde som ved arthritis urica ( pseudogout ). Pyrofosfatartrit: Arthritis urica: 0,1 % af voksne 0,2 % af voksne 60 % mænd 90% mænd > 60 år >40 år Hyppigst knæ Hyppigst storetå Christian Lildal Carranza,

3 Diagnose: Pyrofosfatkrystaller i ledvæske. Evt. kondrokalcinose på rgt. Behandling: NSAID. Evt. steroid i led (cave infektion). Associeret med: Diabetes mellitus (faste b-glucose). Hypothyreodisme (s-tsh). Hyperparathyreoidisme (s-ca++). Hæmokromatose (s-ferritin). Christian Lildal Carranza,

4 Forelæsning i Rheumatologi 2 Spondylitis ankylopoietika, arthritis psoriatica Spondylitis ankylopoietica. Baboon spine: Langsom ossifikation af ligamenter mellem corpora. Iliitis condensans: Entesopati: smertefuld tilstand, Calcifikationer: Lungefibrose: brystsmerter og indskrænket costovertebral bevægelighed er karakteristisk. Mere sjældent ses apikal fibrose. Hjertet: aortaklap insufficiens, ledningsforstyrrelser. Anterior uveitis (25-30%). Us.: sacro-iliaca ledene, Schobers test, thorax ekspansion, nakke-væg afstand, hage-manubrium afstand % af patienter med SA er B27+. Rygsmerter Inflammatoriske Mekaniske Alder ved begyndelse < 40 år alle aldre Debut langsom akut Symptom varighed > 3 mrd. < 4 uger Morgen stivhed > 60 min. < 30 min. Effekt af træning forbedring forværring Sacroiliaca ømhed almindeligt sjældent Ryg bevægelighed nedsat i alle planer ofte kun i fleksion Brystekspansion ofte nedsat normal Behandling: NSAID, second line (salazopyrin, methotrexat), corticosteroider (systemisk: kun lille plads), fysioterapi/træning/øvelse (vigtigste beh.). Tegn og symptomer: SA ReA Psoar Entero Køn m>k m=k m<k k=m alder alle alle Uveitis Prost/Uretr/Cervic Sacroiliitis Entesopati B27 95 < Familiær ophobning Psoriasis artrit Def.: inflammatorisk artrit associeret med psoriasis. Rheumafaktor negativ. Rheumatatiske noduli neg. Ledinvolvering: asymmetrisk oligoartrit, aksial artrit, symmetrisk polyartrit, yderledsartrit, artritis mutilans. Sine psoriasis 10% uden hudmanifestationer. Differentialdiagnoser: rheumatoid artrit, spondylitis ankylopoietica, reaktiv artrit. Christian Lildal Carranza,

5 Beh.: NSAID, methotrexat, salazopyrin, cyclosporin, anti-tnf(?). Christian Lildal Carranza,

6 Forelæsning i Rheumatologi 5 Vasculitis Rheumatologiske sgd.: Artrit Bindevævs Vaskulitter: Primære Sekundære: bindevævssgd., infektiøse, HCV, maligne (B-celle sgd.). Ætiologi: Ukendt: primær vaskulit. Mikroorganisme: CMV (kongenit), HSV-1, VZV, HBV, Parvovirus B-19, HIV, Listeria, Aspergillus. Patogenese: Hyperimmun for sekundær vaskulit Cirkulerende immunkomplekser. Vaskulær permeabilitet. Deponering af immunkomplekser. Komplementaktivering. Kemotakse. Lysosomal aktivitet Nekrose, thrombose, okklusion, hæmorrhagi. Autoantistoffer (anti-ds-dna, IgM-RF, SSA, SSB), immunkomplekser, komplementaktivering. Pauci-immun for primære Autoantistoffer (ANCA), cytokiner (TNF-alfa, IL-6, IFN-gamma), adhæsionspeptider, endothelskade. Primær vaskulit: Store kar: Mellemstore kar: Små kar: Kæmpecellearteritis. Takayasu arteritis. Polyarteritis nodosa. Kawasakis sygdom. Wegeners granulomatose. Churg-Strauss syndrom. Mikroskopisk polyangiitis. Henoch-Schönleins purpura. Essentiel kryoglobulinæmi. Kutan leukocytoclastisk vasculitis ANCA IC Giant cell (temporal) arteritis: Granulomatous arteritis of the aorta and its major branches, with a predilection for the extracranial branches of the carotid artery. Often involves the temporal artery. Takayasu arteritis: Granulomatous inflammation of the aorta and its major branches. AT sympt.: Dominerende almensymptomer. Akut begyndelse: hovedpine, synsforstyrrelser, cerebrale symptomer, hævede arterier, lokale iskæmier. PMR sympt.: Almensympt. som AT, Muskelsmerter, ømhed, stivhed, proximale mm. Differentialdiagnose. Synovit? Polyarteritis nodosa: Nekrotizing inflammation of medium sized or small arteries without glomerulonephritis or vasculitis in arterioles, capillaries or venules. Kawasaki disease: Christian Lildal Carranza,

7 PAN sympt.: organaffektioner, mesenteriel-, lung-infarkt, myo/pericarditis, akut pankreatitis, interstit. pneumoni, polyneurtitis, arthritis etc. PAN diagn.: biopsi (hud, muskel, nyre, lever, afficeret organ). A-grafi. Wegener s granulomatose: Granulomatous inflammation involving the respiratory tract, and necrotizing vasculitis affecting small to medium sized vessels (that is capillaries, venules, arterioles and arteries). Necrotizing glomerulonephritis is common. Churg-Strauss syndrome: Eosinophil rich and granulomatous inflammation involving the respiratory tract, and necrotizing vasculitis affecting small to medium sized vessels, and associated with asthma and eosinophilia. Destruktiv sygdom. Respekterer ikke vævsgrænser. WG: vasculitis i små og mellemstore kar. Afficerer øvre og nedre luftveje. Hyppigt glomerulonephritis. Ofte destruktion af ansigtsbrusk/knogle % c-anca+ (proteinase-3). Sjældnere sympt.: uveitis, arthtritis, mononeuritis multiplex. CNS (a. basilaris okklusion, subarachnoidalblødning, diffus cerebritis). ANCA nomenklatur: c-anca p-anca PR3-ANCA MPO-ANCA, Elastase-ANCA, Lactoferrin-ANCA Microscopic polyangiitis: Necrotizing vasculitis, with few or no immune deposits, affecting small vessels (that is capillaries, venules, or arterioles). Necrotizing glomerulonephritis is very common. Pulmonary capillaritis often occurs. Shönlein-Henoch purpura: Vasculitis, with IgA dominant immune deposits, affecting small vessels (that is capillaries, venules or arterioles) Typically involves skin, gut and glomeruli, and is associated with arthralgias or arthritis. Essential cryoglobulinemic vasculitis: Vasculitis, with cryoglobulin immune deposits, affecting small vessels (that is capillaries, venules or arterioles), and associated with cryoglobulins in serum. Skin and glomeruli are often involved. Cutaneous leukocytoclastic angiitis: Isolated cutaneous leukocytoclastic angiitis without systemic vasculitis or glomerulonephritis. Palpapel purpura leukocytoclastisk vasculitis. 1. En del af primær vaskulit. 2. Sekundær vasculitis: Bindevævsygdomme: SLE, RA, Sjögrens syndrom. Infektioner: HCV, HBV, Parvoirus B19, Meningokoksepsis, Streptokoksepsis, Gonokoksepsis. Neoplastiske sgd.: Lymfoproliferative sgd., Myeloproliferative sgd., Karcinomer. Hypersensitivitetsreaktioner: Lægemidler. Behandling: Kæmpecelle vaskulitis PAN ANCA-associerede småkarsvaskulitter: Andre former for småkarsvasculitis: Glukokortikoider p.o. Glukokortikoider i.v., senere p.o. Cyclofosfamid p.o., evt. i.v. Glukokortikoider p.o. Cyclofosfamid p.o., evt. i.v. Evt. plasmaferese. Retter sig efter sværhedsgraden (NSAID, evt. Christian Lildal Carranza,

8 glukokortikoider). Sekundær vaskulitis: Grundlidelsen behandles optimalt. Glukokortikoider, evt. cytostatika. Christian Lildal Carranza,

9 Forelæsning i Rheumatologi 6 SLE Systemiske inflammatoriske sygdomme: 1. Er defineret ved overvejende uspecifikke kriterier. 2. Har et kronisk forløb. 3. Inddrager typisk >1 organsystem. 4. Har multifaktoriel ætiopatogenese. 5. Har uspecifikke histopatologiske forandringer ved vævsbiopsi. 6. Organinvolveringens omfang og sygdomsaktiviteten er afgørende for valg af terapi. Gennemgående manifestationer: 1. Non-erosiv symmetrisk småledartrit/artralgi. 1 SS, SLE, MCTD. 2. Immuninflammatorisk exocrinopati. Alle sgd. 3. Myositis. Alle sgd. 4. Raynauds fænomen. PSS, MCTD, 1 SS, SLE. 5. Interstitiel lungesygdom. Alle sgd. 6, Småkarsvasculitis, typisk i huden. 1 SS, SLE 7. Inflammationsanæmi. især SLE Gennemgående immunologiske træk: 1. Polyklonal B-lymfocyt hyperreaktivitet 1 SS, SLE, MCTD. 2. Forekomst af ANA med forskellige specificiteter. 1 SS, SLE, PSS, MCTD. 3. Forekomst af anti-igg-fe antistoffer (rheumafaktorer). 1 SS, SLE, PSS. Forskellene ligger i: 0. Et karakteristisk spektrum af organmanifestationer vurderet klinisk og paraklinisk. 1. Karakteren af de dominerende immuninflammatoriske vævreaktioner: akut/kronisk Demografiske og... forskelle. SLE lokalisation: Hud, led, muskler, lunger, pleura, peritoneum, pericardiet, hjerte, kredsløb, nyrer, CNS, øjne, slimhinder. Prævalens: ca. 1:2000. Incidens: 1:15000/år. Kvinde:mand; 5:1. 2., 3., 4. dekade. Mulige årsager: Værtsfaktorer: køn, race, arvelige egenskaber, ændringer i immunsystemet. Miljøfaktorer: infektion, ultraviolet lys, lægemidler og kemikalier, sæsonsvingninger, diæt, psykologiske faktorer. Symptomer: Almensymptomer: træthed, anorexi, vægttab, feber. Arthritis. Myalgier. Exantem. Kutan vasculitis: typisk leukocytoklastisk. Alopeci. Thorakale stingsmerter. Raynaud s fænomen. Anti-ds-DNA ses i særlig høj titer ved SLE. Lavere forhøjede titre ses ved RA og Sjögrens. Christian Lildal Carranza,

10 SLE diagnose: 1. Sommerfugleeksantem 30-55% 2. Diskoid LE. 3. Lysoverfølsomhed 40-60%. 4. Slimhindesår 18-45% 5. Polyartritis 62-98% 6. Serositis, pleura/perikardium 54-70% 7. Nefropati, glomerulonfr % 8. CNS, epilepsi/psykose 25-59% 9. Perifert blod, hæmolyse 5-10% thrombocytopeni 10-26% Lymfopeni 60-82% 1. Serologi, DNA 50-80% Sm 10-15% skæv WR 10-20% 2. ANA, homogen/kernemembran 97-98% Sygdomsaktivitet: 3. Klinik: artrit, hypertension, udslæt, ødem, almen sympt. 4. Serologi: stigende DNA antistof (ANA kan ikke benyttes). 5. Klin. kem.: anæmi, trombocytopeni, lymfopeni, kreatinin, karbamid, IgG (CRP kan ikke benyttes). Ptt. kan få infakter øget thrombose. APTT forlænges paradoxalt. Beh.: NSAID, anti-malariamidler (klorokin), prednisolon, cytostatika (cyclofosfamid bedst til lupus nephrit. Azathioprin også brugbart). Christian Lildal Carranza,

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ******

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** DanskReumatologiskSelskab 2 www.danskreumatologiskselskab.dk 2 DanskReumatologiskSelskabsKliniskeRetningslinjeforDiagnostik,BehandlingogMonitoreringafReumatoidArtrit*

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it Systemisk lupus erythematosus (SLE) Hvad er det? Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sygdom, der kan påvirke forskellige organer i kroppen,

Læs mere

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis Indledning Denne pjece handler om tre forskellige sygdomme, som har det tilfælles at de kaldes vaskulitter. Granulomatose med polyangiitis- GPA (tidligere Wegeners Granulomatose) og Mikroskopisk Polyangiitis

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

Peter Kofoeds Patologi kompendium

Peter Kofoeds Patologi kompendium Opdateret af Manan: 16. januar 2004 PATOLOGI KOMPENDIE Følger opbygningen i E. Rubin Essential Pathology third edition. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske

Læs mere

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I LUNGESYGDOMME asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir,

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og re-eksamen 6. august 2008

8. semester (studieordning 2000) Syge- og re-eksamen 6. august 2008 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

Wegeners Granulomatose - generelt

Wegeners Granulomatose - generelt Wegeners Granulomatose - generelt Forekomst Wegeners Granulomatose (WG) er en sjælden sygdom. I Danmark ser vi omkring 40-50 nye tilfælde hvert år. Sygdomsaktivitet Når man har WG, har man en betændelse

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Klinisk Dermatologi & Venerologi asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet CBSE 9.semester 19/1 2006 Side 1 af 10 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Integreret skriftlig case-baseret eksamen i intern medicin, kirurgi, patologisk anatomi og klinisk farmakologi

Læs mere

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner Sygdomslære - Pædiatri 3. semester Infektioner 12 lektioner Immunforsvaret Fagocytterende celler: Uspecifik spisning af angribende mikrober. Celletyper: Makrofager, neutrofile granulocytter. Humoral immunitet:

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005 ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 78-årig kvinde, tidligere rask, bortset fra overvægtassocieret type 2 diabetes og arthroser.

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Forfattere og korrespondance Asbjørn Mohr Drewes (tovholder) Jens Brøndum Frøkjær Majken Thyregod Jørgensen Filip Knop Michael Bau Mortensen Ove Schaffalitzky

Læs mere

JOURNALEN! !!!!!!!!!! - For- og efternavn, køn, alder!

JOURNALEN! !!!!!!!!!! - For- og efternavn, køn, alder! JOURNALEN - For- og efternavn, køn, alder PATIENTS PROBLEM 1. Henvisningsårsag - Tentativ diagnose - Hvorfra indlægges patienten - Hvem har givet oplysningerne Forud for anamnesen: - Lægen bør sætte sig

Læs mere

SYGEEKSAMEN 2003/2004

SYGEEKSAMEN 2003/2004 SYGEEKSAMEN 2003/2004 BAKTERIOLOGI Urogenitale infektioner 1. En 29 årig pige opsøger sin praktiserende læge på grund af purulent sekretion fra vagina. Gynækologisk undersøgelse viser, at hun har en cervicit.

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet w w w.laegemagasinet.dk N r. 3 maj 2010 MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R I ndstik: Da n s k H y p e r t e n s i o n s s e l s k a b s Behandlingsvejledning 2009 24. årgang

Læs mere

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen Forord Jeg har skrevet disse noter hen over mit 12. semester i forbindelse embedseksamen i medicin og kirurgi. Noterne tager udgangspunkt i opdelingen i Basisbog i Medicin og Kirurgi og er herudover i

Læs mere

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG)

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG) PRODUKTRESUMÉ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin...

Læs mere

Indholdsfortegnelse s. 1-2

Indholdsfortegnelse s. 1-2 - 1 - Forfattere: Helle Kiellberg Larsen, Kristina Sophie Ibler, Hans Henning Windeløv Ibsen, Kristian Kofoed, Hans Bredsted Lomholt, Lars Halkier-Sørensen,Tine Vestergaard Kontaktperson: Helle Kiellberg

Læs mere

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 55-årig mand henvender sig på grund af et par ugers lænde/rygsmerter samt træthed

Læs mere

Kompendium om thyroidea og graviditet

Kompendium om thyroidea og graviditet Kompendium om thyroidea og graviditet Kompendiet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Thyreoidea Selskab (DTS), Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) og Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS). Forfattere:

Læs mere

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden REUMATOID ARTRIT I DE PERIFERE LED RADIOLOGISKE ASPEKTER A-kursus 11. september 2014 Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden DEFINITION AF RA Hyppigst forekommende inflammatorisk ledsygdom Kronisk polyartikulær,

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere