Din brugermanual GRUNDIG SE 9102 SV BARCELONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual GRUNDIG SE 9102 SV BARCELONA"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: 72 sekunder. GRUNDIG Megalogic Mulighederne med Megalogic: Overtagelse af tv-programmerne fra tv-apparatet i samme rækkefølge. Ved at starte afspilningen på videobåndoptageren vælges videoprogrampladsen på tv'et automatisk. De tv-programkanal, der aktuelt "kører" på tv-skærmen, optages straks efter at der er startet for optagelsen. ShowView optagelse Legende let programmering af optagelserne. Vælg udsendelsen fra programtidsskriftet, indtast talrækkefølgen og programmeringen er færdig. SAT-Video-Control Bøsning til timerstyring af en tilsluttet Grundig satellitreceiver. Indeholdt i leverancen SV TIMER / V+ 5 1 Videobåndoptager SE 9102 SV 2 Fjernbetjening 3 2 batterier, 1,5 V, type mignon 4 HF-(antenne-) forbindelseskabel VIDEORECORDER 1 INFO RECORD 5 EURO-AV-kabel 6 Betjeningsvejledning OK SP/LP CLEAR ON/OFF 6 TIMER MONITOR AUDIO INDEX DUB TV VIDEO OPSTILLING OG SIKKERHED C C C C 2h For at De kan glæde Dem over og blive underholdt af denne førsteklasses og komfortable videobåndoptager mange år fremover, er det meget vigtigt, at De ved opstillingen af videobåndoptageren overholder følgende henvisninger: Denne videobåndoptager er udelukkende beregnet til modtagelse, optagelse og afspilning af billed- og lydsignaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. Hvis videobåndoptageren er udsat for kraftige temperatursvingninger, f. eks. ved transport fra kulden og ind i varmen, skal De slutte den til strømnettet og lade den stå i mindst to timer uden ilagt kassette. Videobåndoptageren er udelukkende beregnet til anvendelse i tørre rum. Hvis De alligevel anvender videobåndoptageren udendørs, skal De under alle omstændigheder sørge for, at den er beskyttet mod fugt (regn, vandstænk). Undgå at udsætte videobåndoptageren og kassetten for nogen form for fugtighed. Stil videobåndoptageren på et plant og hårdt underlag. Læg ikke genstande (f.eks. aviser) ovenpå videobåndoptageren og læg ikke duge eller lignende under videobåndoptageren. Stil ikke videobåndoptageren i umiddelbar nærhed af varmeapparater eller i direkte sollys, da det påvirker kølingen. Hold videobåndoptageren væk fra magnetfelter (f.eks. højttalere). Stik ikke fremmedlegemer ind i videobåndoptagerens kassetterum, da det kan beskadige den førsteklasses mekanik. De må under ingen omstændigheder åbne videobåndoptageren. Producentens garanti gælder ikke for skader, der er opstået som et resultat af usagkyndige indgreb. Stil ikke beholdere med væske (vaser eller lignende) ovenpå videobåndoptageren. Beholderen kan vælte og væsken udgøre en fare for den elektriske sikkerhed. Tordenvejr udgør en fare for alle elektriske apparater. Også når der er slukket for videobåndoptageren, kan den blive beskadiget af et lynnedslag i strømnettet og/eller antenneledningen. Træk derfor altid net- og antennestikket ud i tordenvejr. VIDEO IN L AUDIO IN R OK INFO P OK INFO P Krieg im Balkan LINE 2(II) IN/DECODER CANAL PLUS / L2(II) ANTENNA IN ENTREE ANTENNE LINE 1(I) IN/OUT SON / VIDEO(L1/I) RF OUT SORTIE ANTENNE DANSK 5 Ved denne videobåndoptager udgør teknik og økologi et overbevisende helhedskoncept. Der anvendes således udelukkende økologisk førsteklasses materialer. Emballagen består af næsten 100% genbrugspapir og kunststofandelen er reduceret til et minimum. De vedlagte batterier indeholder hverken kviksølv eller cadmium af hensyn til miljøet er der givet afkald på brugen af støttebatterier. Af hensyn til en effektiv genanvendelse af videobåndoptageren, når den ikke bruges mere, er antallet af anvendte kunststoftyper kraftigt reduceret alle større kunststofkomponenter er mærkede. For at lette servicearbejderne og gøre genanvendelsen så effektiv som mulig er denne videobåndoptager yderst nem af afmontere. KORT OVERSIGT Videobåndoptagerens frontpanel OK INFO P A N > OK > INFO *P ÜP q Slukker for videobåndoptageren. Skubber kassetten ud. Henter data, bekræfter og gemmer indstillinger. Stiller om til menuen og tilbage til tv-billedet. Vælger programmer nedad. Vælger programmer opad. Starter optagelsen. Starter afspilningen. s Tænder for videobåndoptageren; afslutter alle drevfunktioner. Bemærk: Når der tændes for videobåndoptageren vil tasterne» lyse. «og» s «6 KORT OVERSIGT Videobåndoptagerens bagside LINE 2(II) IN/DECODER CANAL PLUS / L2(II) ANTENNA IN ENTREE ANTENNE LINE 1(I) IN/OUT SON / VIDEO(L1/I ) RF OUT SORTIE ANTENNE Ü Netkabel til stikdåse. SATstyrebøsning til satellitreceiveren. LINE 2 (II) IN/DECODER LINE 1 (I) IN/OUT ANTENNA IN RF OUT Euro/AV-tilslutning til et eksternt apparat. Euro/AV-tilslutning til tv-apparatet. Antennebøsning (fra husantennen). Antennebøsning (til tv-apparatet). DANSK 7 KORT OVERSIGT Fjernbetjeningen På denne side får De en oversigt over fjernbetjeningens vigtigste funktioner. Selve betjeningen fremgår af de enkelte kapitler i denne betjeningsvejledning. Peg med fjernbetjeningen hen på videobåndoptageren. Slukker for videobåndoptageren (standby) SV TIMER / V SV TIMER/V+ Ciffertaster til forskellige indkodninger,» 0 «vælger programpladser»a I «,»A 2 «. Starter for ShowView-optagelse. Pause ved optagelse, stillbillede ved afspilning. Billedsøgning tilbage ved afspilning; tilbagespoling af bånd i "Stop". Starter afspilningen. Billedsøgning frem ved afspilning; fremspoling af bånd i "Stop". II s Tænder for videobåndoptageren; afslutter alle drevfunktioner og stiller videobåndoptageren i "Stop". Stiller om til menuen og tilbage til tv-billedet. Starter optagelsen. Valg af programmer,» + «op,» «ned; valg af forskellige funktioner i menuerne. Henter data, bekræfter og gemmer data. E Til finindstilling af kanalerne; valg af forskellige funktioner i menuerne.

3 Aktiverer og deaktiverer TIMER-optagelsen. Uden funktion. Sletter data, aktiverer indkodninger, sætter spilletidsvisningen på»0 : 0 0 : 0 0 «. Stiller skærmen skiftevis på tv-billedet og billedet fra videobåndoptageren (monitorfunktion). Uden funktion. Aktiverer INDEKS-søgefunktion. Uden funktion. Stiller om til videoniveau 2. Stiller om til betjening af et tv-apparat. Mulighederne er beskrevet på side 38. i INFO q RECORD INFO RECORD CD OK F OK SP/LP CLEAR ON/OFF TIMER MONITOR AUDIO INDEX DUB TIMER TV VIDEO 2 ON/OFF SP/LP CLEAR MONITOR AUDIO INDEX DUB VIDEO 2 TV 8 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE SAT TV R 1 4C L R EURO AV TV EURO AV DECODER EURO AV VCR INPUT-SAT VIDEO CONTROL V~ Hz AV1 AV2 TV 4D 4E B LINE 2(II) IN/DECODER CANAL PLUS / L2(II) 4A ANTENNA IN ENTREE ANTENNE LINE 1(I) IN/OUT SON / VIDEO(L1/I) RF OUT SORTIE ANTENNE Bemærk: Er Deres tv udstyret med Megalogic-funktioner, skal videobåndoptager og tv være forbundet ved hjælp af det vedlagte EURO-AV-kabel, se pkt. 3. Hvis De vil slutte en satellitreceiver med SAT-styrebøsning til videobåndoptageren, skal De tilslutte den inden indstillingerne, begynd ved pkt.2 i eksemplet. Tilslutning af antenne, tv, satellitreceiver og netkabel 1 Sæt antennekablet fra husantennen i antennebøsningen» ANTENNA IN «LINE 2(II) IN/DECODER CANAL PLUS / L2(II) ANTENNA IN ENTREE ANTENNE på videobåndoptageren. LINE 1(I) IN/OUT SON / VIDEO(L1/I) RF OUT SORTIE ANTENNE 2 Sæt vedlagte antennekabel i bøsningen» RF OUT «på videobåndoptageren og i antennebøsningen på tvapparatet. LINE 2(II) IN/DECODER CANAL PLUS / L2(II) ANTENNA IN ENTREE ANTENNE 3 Hvis tv-apparatet er udstyret med en eller flere EURO-AVbøsninger: Sæt vedlagte EURO-AV-kabel ind i bøsningen» LINE 1 (I) IN/OUT «på videobåndoptageren og i bøsningen AV 1 på tv-apparatet. Fordelen ved denne tilslutning er bedre billed- og lydkvalitet under afspilningen. LINE 1(I) IN/OUT SON / VIDEO(L1/I) RF OUT SORTIE ANTENNE DANSK 9 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE 4 Hvis der til videobåndoptageren er tilsluttet en satellitreceiver med SATLINE 2(II) IN/DECODER CANAL PLUS / L2(II) ANTENNA IN ENTREE ANTENNE styrebøsning: Forbind bøsningen» LINE 2 (II) IN/DECODER «i videobåndoptageren med bøsningen VCR på satellitreceiven billedflimmer og støj). Ved mange tv-apparater vises kanaltallet. 2 Gem kanaltallet for den "frie" kanal på tv-apparatet. Hvordan det fungerer, står i betjeningsvejledningen til Deres tv. 3 Tryk på» INFO «på videobåndoptageren og hold knappen inde i ca. tre sekunder. I videobåndoptagerens display vises f.eks.»c H 3 6 R F «. 4 Indstil kanal med» * P Ü «på videobåndoptageren, indtil billedet fra videobåndoptageren vises på tv-skærmen. 5 Er billedkvaliteten fra "videobilledet" i orden, så gem indstillingen med» OK«Videobåndoptageren stiller over i standby. Bemærk: Hvis kvaliteten af "videobilledet" ikke er tilfredsstillende eller hvis kvaliteten af en eller flere tv-kanaler på tv-apparatet er blevet dårligere, bliver De nødt til at finde en anden "fri" kanal på tv-apparatet. Gentag derfor indstillingerne fra pkt. 1 til INDSTILLINGER Indstilling af tv-kanaler automatisk (med ATS euro plus) Videobåndoptageren har en egen modtagerdel. Med denne modtager kan videobåndoptageren modtage og optage tv-programmer uafhængigt af tv-apparatet. Derfor skal De indstille tv-programmernes kanaler på videobåndoptageren. Ved denne indstilling opdateres klokkeslættet samtidig automatisk. En forudsætning herfor er, at der på videobåndoptagerens programplads 1 er indstillet en tv-kanal med videotekst. Er klokkeslættet ikke blevet opdateret, så indstil klokkeslættet manuelt, som beskrevet i kapitlet "Indstilling af klokkeslæt og dato" på side 35. Der står 84 programpladser til rådighed, som kan programmeres vilkårligt med tv-programmer fra antennen, fra kabeltilslutningen eller fra satellitreceiveren. Er videobåndoptageren sluttet til et tv med megalogicfunktioner, vil videobåndoptageren ved denne indstilling overtage de tv-programmer, der er gemt i tv-apparatet. Er der sluttet en satellitreceiver med SAT-styrebøsning til videobåndoptageren, vil også satellitreceiverens programmer blive overtaget i videobåndoptagerens sendertabel. Forberedelser Tænd for tv-apparatet. AUTO INSTALLATION PRESS OK KEY TO START. AUTOMATISCHE EINSTELLUNG ZUM START DIE OK-TASTE DRÜCKEN. OK :EINGABE INFO:ENDE Indstilling 1 Tryk på» s «. På tv-skærmen vises siden»auto INSTALLATION «. Hjælp: Hvis siden»auto INSTALLATION «ikke vises på skærmen: tryk på»» INFO «på videobåndoptageren samtidig, indtil siden vises. P «og SPRACHE ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS PORTUGUESE 2 Begynd indstillingen med» OK«. På tv-skærmen vises siden» SPRACHE «(SPROG). 3 Vælg sprog med» C D F E «og bekræft med» OK «. På tv-skærmen vises siden» COUNTRY«(LAND). :WÄHLEN OK :EINGABE INFO:ENDE 13 DANSK INDSTILLINGER COUNTRY A B DK FIN D NL I N P E S CH OTHERS 4 Vælg land (opstillingssted) med» C D F E «. Hvis Deres land ikke vises på siden, så vælg linien» OTHERS«(ØFRIGE). Bekræft landet med» OK«. 5 På skærmen vises en side med spørgsmålet, om antenne- og EURO-AV kablet er blevet sluttet til videobåndoptageren. Gå til næste indstilling med» OK«. : SELECT OK :ENTER INFO:EXIT SAT RECEIVER SAT CONTROL ON OFF 6 På skærmen vises siden»sat RECEIVER«(SAT-MODTAGER). Er der ikke tilsluttet nogen satellitreceiver med SAT-styrebøsning til videobåndoptageren, så vælg indstillingen» SAT CONTROL OFF«(SAT-STYRING FRA) med» F «eller» E «og fortsæt indstillingen ved pkt.

4 7. Er der tilsluttet en satellitreceiver med SAT-styrebøsning, så vælg indstillingen» SAT CONTROL ON«(SAT-STYRING TIL) med» F «eller» E «. På tvskærmen vises en side med opfordringen om at slutte satellitreceiveren til videobåndoptageren. OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT 1 C 02 AUTOMATIC SORTING. PLEASE WAIT Start søgningen med» OK«. Videobåndoptageren afsøger alle tv-kanaler for tv-programmer, sorterer og gemmer dem. Søgningen kan vare nogle minutter. Når søgningen er afsluttet vises siden»move«(flyt) på skærmen. Bemærk: De kan nu sortere de fundne tvprogrammer helt som De selv ønsker. Er De ikke tilfreds med tv-programmernes rækkefølge, så afslut indstillingen med pkt. 10. INFO:EXIT 1DR 2TV1 3TV2 4TV3 5KAN1 6NRK MOVE 17C23 18C24 19C31 10C / Vælg det ønskede tv-program, der skal flyttes, med» C D F E «og markér det med» OK«. : SELECT OK :ENTER INFO:EXIT 9 "Skub" det markerede tv-program hen til den ønskede programplads med» C D F E «og bekræft med» OK«. Ønsker De at flytte flere tv-programmer, så gentag pkt. 8 og Afslut indstillingen med» i INFO «. Bemærk: Andre indstillinger, som f.eks. manuel søgning, efterfølgende ændring af tvprogrammernes rækkefølge, sletning af tv-programmer fra sendertabellen eller navngivning af et tv-program, er beskrevet fra side AFSPILNING Grundfunktioner for afspilningen Forberedelser Tænd for tv-apparatet. en indspillet kassette med vinduet opad så langt ind i kassetterummet, at den trækkes automatisk ind. I videobåndoptagerens display vises:» z «(kassettesymbol). OK INFO P 1 Start afspilningen med» «. På skærmen vises bånddisplayet og kort efter båndets resterende spilletid. Bemærk: Er videobåndoptageren sluttet til et tv med megalogicfunktioner, vil tv-apparatet, når der startes for afspilningen, tænde automatisk og stille om til programplads»av« SV TIMER / V Stil over på stillbillede*/pause med» I I «. Stillbilledet stilles trinvist videre ved at trykke på tasten flere gange. 3 Vælg billedsøgning tilbage med» «under afspilningen. Vælg billedsøgning fremad med» «under afspilningen. Der kan stilles om til forskellige afspilningshastigheder ved at trykke på tasten flere gange. 4 Afslut afspilningen med» s «. INFO RECORD 5 Spol båndet tilbage med» 6 Skub kassetten ud med» «, spol båndet frem med» «på videobåndoptageren. «. OK SP/LP CLEAR ON/OFF TIMER MONITOR AUDIO INDEX DUB Bemærk: Sættes en kassette uden slettesikring ind i videobåndoptageren, starter afspilningen automatisk. Med» OK«kan der i videobåndoptagerens display vælges: bånddisplay, båndets resterende spilletid (» R «) og klokkeslæt. Bånddisplayet kan med» CLEAR«sættes på»0 : 0 0 : 0 0 «. *Stillbillede med forstyrrelsesstriber. TV VIDEO 2 15 DANSK AFSPILNING Ekstrafunktioner for afspilningen Dobbelt afspilningshastighed 1 Tryk på» «under afspilningen. «en gang til. 2 Tilbage til afspilningen, tryk på» Slowmotion 1 Tryk på» I I «i et stykke tid under stillbilledet (afspilning/pause). I videobåndoptagerens display vises kort:» SLOW «. 2 Tilbage til afspilningen, tryk på» «. Trinvis videreskiftning af stillbilleder 1 Tryk på» I I «flere gange under stillbilledet (afspilning/pause). I videobåndoptagerens display vises kort:» STILL «. 2 Tilbage til afspilningen, tryk på» «. Forbedring af stillbilledet Hvis stillbilledet ryster eller virker uroligt, kan det optimeres: 1 Indstil billedet efter det subjektivt bedste indtryk med» C «eller» D «under stillbillede (afspilning/pause). 2 Tilbage til afspilningen, tryk på» «. Afhjælpning af billedforstyrrelser (indstilling af sporing) 1 Indstil billedet efter det subjektivt bedste indtryk med» C «eller» D «under afspilningen. Denne indstilling bibeholdes, indtil kassetten tages ud. P 2 Trykkes samtidig på» * P Ü «på videobåndoptageren, vil det slå funktionen» AUTOTRACKING «til. Billedforbedringsautomatik (ACC Plus) Kassetter, der er indspillet på en anden videobåndoptager, kan have en dårlig billed- og/eller lydkvalitet. Det er ikke videobåndoptagerens fejl! OK 1 Under afspilningen, tryk på» OK«på videobåndoptageren og billedforbedringsautomatikken (ACC Plus) vil optimere billedet. Bemærk: Funktionerne stillbillede og billedsøgning vil efter et stykke tid automatisk slukke for videobåndoptageren. 16 AFSPILNING Gengivelse af optagelser efter NTSC-farvenormen Ved gengivelsen af NTSC-optagelser stiller videobåndoptageren automatisk over til dette system. Bemærk: Ved NTSCgengivelsen er stillbilledefunktionen ikke mulig. Direkte søgning Dette søgesystem giver mulighed for automatisk tilbagespoling til båndposition»0 : 0 0 : 0 0 «. Forberedelser Tænd for tv-apparatet. den ønskede kassette i. Betjening 1 Start afspilningen med» «. 2 Vælg bånddisplayet med» OK«. 3 Stil bånddisplayet på»0 : 0 0 : 0 0 «med» CLEAR«det ønskede sted på båndet. 4 Tilbagespoling til det markerede sted på båndet, tryk efter hinanden på» INDEX«og» 0 «. Båndet spoles tilbage til det markerede sted. 17 DANSK OPTAGELSE Tre muligheder for optagelse: Med Deres videobåndoptager har De tre forskellige muligheder for at optage tv-programmer: 1 Straks, dvs. De vælger det ønskede program på videobåndoptageren og starter optagelsen straks.

5 2 På et senere tidspunkt ved hjælp af ShowView-nummeret. 3 På et senere tidspunkt gennem indkodning af dataene for det ønskede tv-program når De ikke kender ShowView-nummeret. Ved optagelsestype 2 og 3 kan De indtaste optagedataene for otte udsendelser indenfor et år, eller De kan optage udsendelser dagligt eller ugentligt på samme tidspunkt. Ved hjælp af Videoprogramsystemet (VPS) optages de udsendelser, De ønsker styret via tv-stationerne. Videoprogramsystemet (VPS/PDC) Styringen via dette system garanterer, at hele udsendelsen altid optages, selvom den udsendes senere. Henvisninger vedrørende videoprogramsystemet Mange tv-stationer udsender et ekstrasignal (VPS/PDC-signal), som markerer starten og varigheden for hver enkelt tv-udsendelse. Derfor er det vigtigt, at De ved programmeringen af videobåndoptageren indtaster til- og frakoblingstidspunkterne præcis på minuttet. Ændres eller flyttes tvudsendelserne, angives særlige VPS/PDC-tidspunkter i programoversigterne, som skal indtastes i stedet for de normale starttidspunkter. Tv-programmer uden VPS/PDC-signal Ved tv-stationer, der ikke udsender noget VPS/PDC-signal, startes optagelsen udelukkende via starttidspunktet og afsluttes udelukkende via sluktidspunktet. Det sker uafhængigt af, om VPS/PDC-signalet bekræftes eller slettes under programmeringen af videobåndoptageren. Programmering af flere tv-udsendelser samme dag Ønsker De at programmere optagelse af flere tv-udsendelser på samme dag, skal De beslutte, hvilken udsendelse De ønsker optaget i hele sin længde, såfremt De frygter evt. forskydninger i sendetidspunktet. Tv-programmer fra en satellitreceiver med antennerotor Såfremt De indkoder optagelsesdata for tv-programmer fra forskellige satellitpositioner, må De kun programmere VPS-signalet for tv-programmerne fra en satellitposition, da satellitrotorens motor ellers kan bliver overbelastet. 18 OPTAGELSE Straksoptagelse Forberedelser Tænd for tv-apparatet. en kassette med tilstrækkelig spilletid og indtakt tap (kassetten ikke spærret) så langt ind i kassetteskuffen, at den trækkes automatisk ind. I videobåndoptagerens display vises:» z «(kassettesymbol). OK INFO P Betjening 1 Inden De starter optagelsen, vælg først det ønskede program med» C D «eller» * P Ü «eller» « SV TIMER / V Bemærk: Er videobåndoptageren sluttet til et tv med megalogicfunktioner, kan De med» q RECORD «optage det tv-program, der aktuelt vises på tv-skærmen. Programpladsen skal ikke først vælges på videobåndoptageren. 2 Start optagelsen ved at trykke på» q RECORD «og holde den nede i et lille stykke tid. Når der trykkes på tasten flere gange, angives stoptidspunktet i trin á 10 minutter. 3 Vælg optagepause med» I I «. INFO RECORD 4 Afslut optagelsen med» s «. 5 Spol båndet tilbage med» «, spol båndet frem med» «på videobåndoptageren. «. OK SP/LP CLEAR ON/OFF TIMER 6 Skub kassetten ud med» MONITOR AUDIO INDEX DUB TV VIDEO 2 Bemærk: Bånddisplayet kan med» CLEAR«sættes på»0 : 0 0 : 0 0 «. 19 DANSK OPTAGELSE Indspilninger uden forstyrrende overgange (assemble) Ved hjælp af denne funktion vil der under afspilningen ikke være nogen forstyrrende overgange mellem optagelserne. 1 Find under afspilningen slutningen på den billedscene, der skal være den sidste inden den nye optagelse og tryk her på» I I «. 2 Stil videobåndoptageren på optagepause med» q RECORD «. 3 Indtast det ønskede tv-program med» «med et eller to cifre og start den nye optagelse med» q RECORD «. 4 Afslut optagelsen med» s «. Søgning efter bestemte indspilninger med Video Index Søge Systemet (VISS) Ved hjælp af dette søgesystem kan De let og med stor præcision finde starten på alle Deres egne optagelser. De "mærker" der skal bruges i den forbindelse sættes automatisk på båndet, hver gang De starter en ny optagelse. Forberedelser Tænd for tv-apparatet. Vælg programpladsen» AV «på tv-apparatet for afspilning af videobåndoptageren. Sæt en kassette i. Betjening 1 Tryk på» INDEX«. 2 Tryk flere gange på» «eller» «for at indtaste nummeret for den ønskede optagelse (maks. 19). Båndet spoles hen til den valgte optagelse, hvor afspilningen så begynder. 20 OPTAGELSE Optagelse senere gennem indkodning af ShowView nummeret ShowView-numre finder De i programtidsskifterne. kan til enhver tid afbrydes med tasten» «. SHOWVIEW er et registreret varmemærke for Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW systemet er fremstillet under licens fra Gemstar Development Corporation. Forberedelser Tænd for tv-apparatet. en kassette med tilstrækkelig spilletid og indtakt tap (kassetten ikke spærret) så langt ind i kassetteskuffen, at den trækkes automatisk ind. Er der allerede en kassette i videobåndoptageren, så slå den til ved hjælp af» s «. sshowview NO. ONCE WEEKLY DAILY Befinder videobåndoptageren sig i optageberedskab, så afbryd det med» TIMER ON/OFF «. Eksempel : SELECT OK :ENTER 0~9 :DATA INFO:EXIT 1 Begynd indstillingen med» TIMER SV «. På tv-skærmen vises siden» SHOWVIEW «. 2 Indtast ShowView-nummeret for den ønskede tv-udsendelse med» «. sshowview NO ONCE WEEKLY DAILY Bemærk: Ved fejlindtastninger kan ShowView-nummeret slettes tal for tal med» CLEAR«. Skal udsendelsen optages "daglig" eller "ugentligt" på samme tid, så vælg linien» ONCE WEEKLY DAILY«(EN GANG UGENT. DAGL.) med» D «og vælg den ønskede funktion med» F «eller» E «. Funktionen "daglig" kan ikke bruges til optagelser om lørdagen og søndagen.

6 : SELECT OK :ENTER 0~9 :DATA INFO:EXIT 21 DANSK OPTAGELSE DATE 11 / 02 / / / PR 12 START 19:30 : : : 1/2 STOP 20:15 SP* : : : 3 Bekræft ShowView-nummeret med» OK«. På skærmen vises de aktuelle optagedata. Bemærk: Ved den første programmering af et tvprogram er visningen»pr«markeret på siden. Videobåndoptageren skal først "lære", på hvilken af dens programpladser de enkelte tv-programmer er gemt. Indtast det ønskede tv-program (f.eks.»03«) med» «med to cifre. Ved alle øvrige programmeringer med dette tv-program er det ikke nødvendigt at vælge program. Programmeres et tv-program fra en tilsluttet satellitreceiver uden SATstyreledning, så vælg med» C «eller» D «programpladsen»a2«. Der skal være tændt for satellitreceiveren frem til det valgte optagelsestidspunkt og i den tid TIMER-optagelsen varer. DATE: DAY/MONTH : SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT DATE 11 / 02 / / / PR 12 START 19:30 : : : 1/2 STOP 20:15 SP* : : : : OFF VPS/PDC * : ON : SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT 4 Vælg VPS/PDC-styring (såfremt De ønsker det) ved at vælge visningen» «med» E «og slå VPS hhv. til eller fra med» C «eller» D «. Visningen» «betyder optagelse med VPS. * * 5 Gem optagedataene med» OK«. sshowview NO. ONCE WEEKLY DAILY På skærmen vises siden»showview«igen. Ønskes flere optagelser, gentag betjeningen fra pkt. 2 eller afslut betjeningen med pkt Afslut betjeningen med» i INFO «. : SELECT OK :ENTER 0~9 :DATA INFO:EXIT 7 Stil videobåndoptageren i optageberedskab med» TIMER ON/OFF «. På videobåndoptageren vises klokkeslættet og TIMER-visningen» Videobåndoptageren er nu i optageberedskab. «lyser. Hjælp: For at videobåndoptageren udfører denne optagelse, skal den stilles i optageberedskab med» TIMER ON/OFF «, TIMER-visningen» «angiver dette). 22 OPTAGELSE Optagelse senere gennem indkodning af data for det ønskede tv-program Denne optagetype skal De bruge, når De ikke kender ShowView-nummerne for tv-programmerne. «med fire pladser. «med to pladser. Bekræft indkodningen med» OK«. «med fire pladser. eller fra med» C «eller» D «. For yderligere optagelser, gentag betjeningen fra pkt. 4 eller afslut betjeningen med pkt. Kontrol af optagelsesdata 1 Når optageberedskabet er aktiveret, tryk på» TIMER ON/OFF «. Stil videobåndoptageren i optageberedskab med» TIMER ON/OFF «. På videobåndoptageren vises klokkeslættet og TIMER-visningen» Videobåndoptageren er nu i optageberedskab. «lyser. Ændring af optagelsesdata 1 Når optageberedskabet er aktiveret, tryk på» TIMER ON/OFF «. 2 Tryk på» s «. Videobåndoptageren tændes. 3 Hent hovedmenuen med» i INFO «. 4 Vælg linien» TIMER «med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. På tv-skærmen vises siden» TIMER «. 1/2 DATE 11 / 02 / / / PR 12 START 19:45 : : : STOP 20:15 : : : SP* 5 Vælg den pågældende TIMER-plads med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. 6 Vælg de pågældende optagelsesdata med» F «eller» E «og indstil dem med» C «eller» D «eller» «. : SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT 7 Gem optagedataene med» OK«. 8 Sluk for siden» TIMER «med» i INFO «. På videobåndoptageren vises klokkeslættet og TIMER-visningen» Videobåndoptageren er nu i optageberedskab. «lyser. 25 DANSK 9 Stil videobåndoptageren i optageberedskab med» TIMER ON/OFF«. OPTAGELSE Sletning af optagelsesdata 1/2 DATE 11 / / 02 / / PR START 19:30 21:00 : : 2/2 STOP 20:15 22:00 : : SP* SP* 1 Når optageberedskabet er aktiveret, tryk på» TIMER ON/OFF «. 2 Tryk på» s «. Videobåndoptageren tændes. CLEAR:CANCEL : SELECT OK :ENTER INFO:EXIT 3 Hent hovedmenuen med» i INFO «. 4 Vælg linien» TIMER «med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. På tv-skærmen vises siden» TIMER «. 1/2 DATE 11 / 02 / / / PR 12 START 19:30 : : : 2/2 STOP 20:15 : : : 5 Vælg den pågældende TIMER-plads med» C «eller» D «og slet den med» CLEAR«. SP* 6 Sluk for siden» TIMER «med» i INFO «. 7 Er der programmeret flere TIMER-pladser, så stil videobåndoptageren i optageberedskab med» TIMER ON/OFF «. På videobåndoptageren vises klokkeslættet og TIMER-visningen» Videobåndoptageren er nu i optageberedskab.

7 «lyser. CLEAR:CANCEL : SELECT OK :ENTER INFO:EXIT Afbrydelse af videobåndoptagerens optageberedskab De har programmeret TIMER-pladser og vil bruge videobåndoptageren mens den er i optageberedskab. 1 Tryk på» TIMER ON/OFF «. 2 Tænd for videobåndoptageren med» s «. 3 Udfør den ønskede funktion. Reaktivering af videobåndoptagerens optageberedskab 1 Skub en kassette med tilstrækkelig spilletid og indtakt tap ind i kassetteskuffen og tryk derefter på» TIMER ON/OFF «. På videobåndoptageren vises klokkeslættet og TIMER-visningen» Videobåndoptageren er nu i optageberedskab. «lyser. 26 OVERSPILNING... fra en ekstra videobåndoptager eller en DVD-afspiller 2 EXTERNAL / DEC. - AV 2 L O U T AUDIO L I N 1 EXTERNAL / EURO - AV 1 R R LINE 2(II) IN/DECODER CANAL PLUS / L2(II) ANTENNA IN ENTREE ANTENNE LINE 1(I) IN/OUT SON / VIDEO(L1/I) RF OUT SORTIE ANTENNE L R AV1 AV2 Tilslutning af en ekstra videobåndoptager eller DVDafspiller Forbind bøsningen» LINE 2 (II) IN/DECODER «i denne videobåndoptager med den tilsvarende bøsning i den anden videobåndoptager eller DVD-afspiller ved hjælp af et almindeligt EURO-AV-kabel. Forberedelser Tænd for tv-apparatet. den compactdisc (CD) eller kassette, der skal kopieres, ind i hhv. DVDspilleren eller i afspilningsbåndoptageren. Skub en kassette med tilstrækkelig spilletid og indtakt tap (kassetten ikke spærret) i kassetteskuffen på optagevideobåndoptageren. Betjening 1 Vælg på optagevideobåndoptageren programpladsen for den ekstra videobåndoptager eller DVD-afspiller ved at trykke på» 0 «flere gange, indtil programpladsen»a 2 «vises. 2 Start for optagelsen på optagevideobåndoptageren ved at trykke på»q RECORD«og holde tasten inde et øjeblik og samtidig starte afspilningen på afspilningsbåndoptageren. 3 Afslut optagelsen med» s «. 27 DANSK SATELLITRECEIVER Anvendelse med en satellitreceiver uden SATstyrebøsning SAT TV R PAY-TV 6 L R EURO AV TV EURO AV DECODER EURO AV VCR INPUT-SAT V~ Hz AV1 AV2 TV LINE 2(II) IN/DECODER CANAL PLUS / L2(II) ANTENNA IN ENTREE ANTENNE LINE 1(I) IN/OUT SON / VIDEO(L1/I) RF OUT SORTIE ANTENNE 8 Tilslutning 1 Sluk for tv og satellitreceiver. 2 Tag videobåndoptagerens netkabel ud af stikdåsen. 3 Forbind EURO-AV-bøsningen (TV) i satellitreceiveren med bøsningen AV2 i tv-apparatet ved hjælp af et almindeligt EURO-AV kabel. Bemærk: Har satellitmodtageren en ekstra EURO-AVbøsning (DEKODER) til en dekoder, kan der her tilsluttes en "PAY-TV-dekoder". 4 Forbind bøsningen» LINE 2 (II) IN/DECODER «i videobåndoptageren med den tilsvarende EURO-AV-bøsning (VCR) i satellitreceiveren ved hjælp af et almindeligt EURO-AV-kabel. 5 Forbind bøsningen» LINE 1 (I) IN/OUT «i videobåndoptageren med EUROAV-bøsningen (AV1) i tv-apparatet ved hjælp af det vedlagte EURO-AV-kabel. 6 Sæt antennekablet fra husantennen i den tilsvarende antennebøsning (É) i satellitreceiveren. Sæt antennekablet fra satellitantennen ind i den tilsvarende antennebøsning (INPUT-SAT) i satellitreceiveren. 28 SATELLITRECEIVER 7 Forbind bøsningen» ANTENNA IN «i videobåndoptageren med den tilsvarende bøsning (TV) i satellitreceiveren ved hjælp af et almindeligt antennekabel. 8 Sæt vedlagte antennekabel i bøsningen» RF OUT «på videobåndoptageren og i antennebøsningen (É) på tv-apparatet. 9 Sæt netkablet fra videobåndoptageren tilbage i stikdåsen. Forberedelser en kassette med tilstrækkelig spilletid og indtakt tap (kassetten ikke spærret) så langt ind i kassetteskuffen, at den trækkes automatisk ind. Betjening 1 Tænd for satellitreceiveren og vælg det ønskede satellitprogram. 2 Tryk på» 0 «flere gange, indtil programpladsen» A 2 «vises på videobåndoptageren. 3 Start optagelsen ved at trykke på» q RECORD «og holde den nede i et lille stykke tid. 4 Afslut optagelsen med» s «. 29 DANSK ANVENDELSE MED EN DEKODER Modtager videobåndoptageren kodede tv-programmer fra en privat udbyder, kræves en dekoder. Spørg efter en dekoder hos Deres radio-/tv-forhandler. Tilslutning Forbind bøsningen» LINE 2 (II) IN/DECODER «i videobåndoptageren med en dertil egnet bøsning i dekoderen ved hjælp af et EURO-AV kabel. Forberedelser MENU SHOWVIEW TIMER MODE INSTALLATION Tænd for tv-apparatet. Indstil programpladsen for en dekoder 1 Hent hovedmenuen med» i INFO «. INFO:EXIT : SELECT OK :ENTER 2 Vælg linien»installation«(grundindstilling) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. spreset DR ON ON CHANNEL FINE TUNING DECODER SKIP 1 C 06 OFF OFF 3 Vælg linien»channel PRESET«(SENDERINDSTILLING) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. 4 Aktivér»MANUAL TUNING«med» OK«. : SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT På tv-skærmen vises siden med stationsindstilling. Linien»PRESET«er mærket op. 5 Vælg med» «den ønskede programplads, dekoderen skal bruges til. PRESET CHANNEL FINE TUNING sdecoder SKIP DR ON ON 1 C 06 OFF OFF 6 Vælg linien» DECODER «med» C «eller» D «og indstil»on«(till) med» F «eller» E «. 7 Gem indstillingen for denne programplads med» OK«. 8 Afslut indstillingerne med» i INFO «. :SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT Betjening 1 Tænd for tv-apparatet. 2 Inden optagelsen skal De først vælge programpladsen for PAY-TV programmet med» C «eller» D «eller» * P Ü «eller» «. 3 Start optagelsen ved at trykke på» q RECORD «og holde den nede i et lille stykke tid.

8 PAY-TV programmet optages. 30 SPECIALINDSTILLINGER Sortering af tv-programmer manuelt Forberedelser Tænd for tv-apparatet. Indstilling 1 Hent hovedmenuen med» i INFO «. På tv-skærmen vises siden»menu«(menu). 2 Vælg linien»installation«(grundindstilling) med» C «eller» D «CHANNEL SORT MOVE CANCEL NAME og aktivér den med» OK«. På tv-skærmen vises siden»installation«. 3 Vælg linien»channel SORT«(SORTER SENDER) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. På tv-skærmen vises siden»channel SORT«. :SELECT OK :ENTER INFO:EXIT 4 Vælg linien»move«(flyt) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. På skærmen vises sendertabellen og i baggrunden billedet for den valgte programplads. 1DR 2TV1 3TV2 4TV3 5KAN1 6NRK MOVE 17C23 18C24 19C31 10C / Vælg det ønskede tv-program, der skal flyttes, med» C D F E «og markér det med» OK«. 6 "Skub" det markerede tv-program hen til den ønskede programplads med» C D F E «og bekræft med» OK«. Ønsker De at flytte flere tv-programmer, så gentag pkt. 5 og 6. :SELECT OK :ENTER INFO:EXIT 7 Afslut indstillingen med» i INFO «. Sletning af tv-programmer fra sendertabellen Forberedelser Tænd for tv-apparatet. Indstilling 1 Hent hovedmenuen med» i INFO «. På tv-skærmen vises siden»menu«(menu). 2 Vælg linien»installation«(grundindstilling) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. På tv-skærmen vises siden»installation«. 3 Vælg linien»channel SORT«(SORTER SENDER) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. På tv-skærmen vises siden»channel SORT«. 31 DANSK SPECIALINDSTILLINGER CHANNEL SORT MOVE CANCEL NAME 4 Vælg linien» CANCEL «(SLET) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. På skærmen vises sendertabellen og i baggrunden billedet for den valgte programplads. 5 Vælg det ønskede tv-program, der skal slettes, med» C «eller» D «og :SELECT OK :ENTER INFO:EXIT bekræft med» OK«. 6 Slet tv-programmet med» OK«. 7 Sletning af yderligere tv-programmer, gentag pkt. 5 og 6. 8 Afslut indstillingen med» i INFO «. Ændring eller indkodning af tv-programmernes navne Forberedelser Tænd for tv-apparatet. Indstilling 1 Hent hovedmenuen med» i INFO «. På tv-skærmen vises siden»menu«(menu). 2 Vælg linien»installation«(grundindstilling) med» C «eller» D «CHANNEL SORT MOVE CANCEL NAME og aktivér den med» OK«. På tv-skærmen vises siden»installation«. 3 Vælg linien»channel SORT«(SORTER SENDER) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. På tv-skærmen vises siden»channel SORT«. INFO:EXIT :SELECT OK :ENTER 4 Vælg linien» NAME «(NAVN) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. På skærmen vises sendertabellen og i baggrunden billedet for den valgte programplads. 1DR 2TV1 3TV2 4TV3 5KAN1 6NRK MOVE 17C23 18C24 19C31 10C / Vælg det ønskede tv-program, der skal indkodes et navn for, med» C «eller» D «og bekræft med» OK«. Den første plads i navnet er markeret. :SELECT OK :ENTER INFO:EXIT 6 Indtast tegn med» C «eller» D «vælg næste plads med» F «eller» E«gentag indkodningerne for de resterende pladser (maks. 5 pladser). Gem indstillingen med» OK«. 7 Indkodning af yderligere navne, gentag pkt. 5 og 6. 8 Afslut indstillingen med» i INFO «. 32 SPECIALINDSTILLINGER Indstilling af tv-programmer gennem manuel søgning eller direkte indkodning af kanaltallet Hvis De ikke kender kanaltallene/specialkanaltallene for de enkelte tv-programmer, eller hvis videobåndoptageren ikke har kunnet finde et tv-program med søge-lagre-systemet, så kan De starte den manuelle søgning. Kender De kanaltallene/specialkanaltallene for de pågældende tv-programmer, så kan De også indtaste disse data direkte. Forberedelser Tænd for tv-apparatet. Indstilling 1 Hent hovedmenuen med» i INFO «. 2 Vælg linien»installation«(grundindstilling) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. 3 Vælg linien»channel PRESET«(SENDERINDSTILLING) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. 4 Aktivér linien»manual TUNING«med» OK«. På tv-skærmen vises siden med stationsindstilling. Linien»PRESET«er mærket op. spreset DR ON ON CHANNEL FINE TUNING DECODER SKIP 1 C 06 OFF OFF 5 Vælg med» «den ønskede programplads, som det nye tvprogram skal gemmes på. 6 Vælg linien» CHANNEL «(KANAL) med» C «eller» D «. 7 Start sendersøgningen med» F «eller» E «. Sendersøgningen stopper, når der er fundet et tv-program eller indtast kanaltallet med ciffertasterne» «med to pladser. Omstilling fra normale kanaler (visning:» C «) til S-/hyperbåndkanaler (visning:» S «) og tilbage igen med» MONITOR «. :SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT 8 Finindstil tv-programmet (såfremt det er nødvendigt) ved med» C «eller» D «at vælge linien» FINE TUNING«(FININDSTILLING) og udføre finindstillingen med» F «eller» E «. 9 Gem indstillingen for denne programplads med» OK«.

9 Indstilling af yderligere tv-programmer, gentag pkt. 5 til DANSK 10 Afslut indstillingen med» i INFO «. SPECIALINDSTILLINGER "Udeladelse" af tv-kanaler De skal aktivere denne funktion, såfremt De ved den trinvise viderestilling af programpladserne med» C «eller» D «vil springe over en eller flere programpladser. Forberedelser Tænd for tv-apparatet. Indstilling 1 Hent hovedmenuen med» i INFO «. 2 Vælg linien»installation«(grundindstilling) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. 3 Vælg linien»channel PRESET«(SENDERINDSTILLING) med» C «eller spreset DR ON ON CHANNEL FINE TUNING DECODER SKIP 1 C 06 OFF OFF» D «og aktivér den med» OK«. 4 Aktivér linien»manual TUNING«med» OK«. På tv-skærmen vises siden med stationsindstilling. Linien»PRESET«er mærket op. :SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT 5 Vælg den programplads, der skal "udelades" med» «. 6 Vælg linien» SKIP «(UDELADELSE) med» C «eller» D «. PRESET CHANNEL FINE TUNING DECODER sskip DR 1 C 06 7 Vælg»ON«(TILL) med» F «eller» E«. Bemærk: For at programpladserne kan vælges igen, gentag indstillingen og vælg i pkt. 7»OFF«(FRA). ON OFF ON OFF :SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT 34 INDSTILLING AF DATO OG KL. Videobåndoptagerens digitalur fortsætter med at gå ca. 1 time efter at videobåndoptageren er afbrudt fra strømnettet. Klokkeslættet kan dog ikke ses i displayet. Automatisk opdatering af klokkeslæt og dato Hvis der på programplads 1 på videobåndoptageren er indstillet et tvprogram med tekst-tv, vil videobåndoptageren bruge tekst-tv til at opdatere sit "interne" ur. Denne opdatering gentages regelmæssigt, hvilket betyder, at videobåndoptageren også registrerer omstillingen mellem sommer- og vintertid. Til aktualisering af klokkeslæt og data, sluk for videobåndoptageren med» «. Manuel indstilling af klokkeslæt og dato Forberedelser Tænd for tv-apparatet. for videobåndoptageren med» s «. CLOCK MODE TIME 24H 12:00 DATE YEAR 10/05 99 * Indstilling 1 Hent hovedmenuen med» i INFO «. 2 Vælg linien»installation«(grundindstilling) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. MODE :24H/12H :SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT 3 Vælg linien» CLOCK «(KL) med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. På tv-skærmen vises siden» CLOCK «, visningen» MODE «er mærket op. CLOCK MODE TIME 24H 12:00 DATE YEAR 10/05 99 * 4 Vælg (såfremt De ønsker det) med» C «eller» D «mellem 12 timers visning (»12H «) og 24 timers visning (»24H «). 5 Vælg» TIME «(KLOKKESLÆT) med» F «eller» E «og indtast klokkeslættet trinvist med» C «eller» D «eller med» «med fire pladser. :SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT 6 Vælg» DATE «(DATO) med» F «eller» E «og indtast datoen trinvist med» C «eller» D «eller med» «med fire pladser. CLOCK MODE TIME 24H 12:00 DATE YEAR 10/05 99 * 7 Vælg» YEAR «(ÅR) med» F «eller» E «og indtast årstallet trinvist med» C «eller» D «eller med» «med to pladser. Bemærk: Visningen» «betyder, at den automatiske aktualisering af klokkeslættet er slået til. Ønsker De at slå funktionen fra, så vælg visningen» «med» F «eller» E «og slå den fra med» C «eller» D «. :SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT * 8 Gem indstillingen med» OK«. 9 Afslut indstillingen med» i INFO «. 35 DANSK * SÆRLIGE FORHOLD Funktionerne "Ud- eller indblænding af skærmdisplay", "Kontinuerlig afspilning", og "Valg af videobåndoptagerens betjeningsniveau" kan De vælge fra menuen» MODE «. Valg af menuen»mode«1 Tænd for tv-apparatet. 2 sosd-mode VCR NO. REPEAT AUTO OFF 1 2 ON OFF 3 Tænd for videobåndoptageren med» s «. 4 Hent hovedmenuen med» i INFO «. På tv-skærmen vises siden»menu«(menu). 5 Vælg linien» MODE «med» C «eller» D «og aktivér den med» OK«. :SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT På tv-skærmen vises siden» MODE «. 6 Vælg den ønskede funktion fra siden» MODE «, den videre betjening fremgår af de følgende kapitler, fra pkt. 1. sosd-mode VCR NO. REPEAT AUTO OFF 1 2 ON OFF Ud- eller indblænding af skærmdisplay (OSD On Screen Display) 1 Vælg linien» OSD MODE «med» C «eller» D «. 2 Vælg»OFF«(FRA) eller»auto«med» F «eller» E «og bekræft med» OK«. :SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT 3 Afslut indstillingen med» i INFO «. Kontinuerlig afspilning Når denne funktion er slået til, vil videobåndoptageren ved slutningen af videobåndet automatisk spole kassetten tilbage og starte afspilningen igen. OSD-MODE VCR NO. srepeat AUTO OFF 1 2 ON OFF 1 Vælg linien» REPEAT«(GENTAGELSE) med» C «eller» D «. 2 Vælg»ON«(TILL) (eller»off«(fra)) med» F «eller» E «og bekræft med» OK«. :SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT 3 Afslut indstillingen med» i INFO «. 36 SÆRLIGE FORHOLD Valg af videobåndoptagerens betjeningsniveau Med denne fjernbetjening kan De fjernbetjene forskellige GRUNDIG videobåndoptagere uafhængigt af hinanden.

10 Powered by TCPDF ( Spørg Deres radio-/tv-forhandler, hvilke videobåndoptagere fra GRUNDIG, der egner sig til dette formål. For at de to videobåndoptagere ikke forstyrrer hinanden, skal betjeningsniveauet for SE 9102 stilles om. svcr NO. OSD-MODE REPEAT AUTO OFF 1 2 ON OFF 1 Vælg linien» VCR NO.«(VCR NR.) med» C «eller» D «. 2 Vælg»2«(eller»1«) med» F «eller» E «og bekræft med» OK«. 3 Afslut indstillingen med» i INFO «. :SELECT OK :ENTER :CHANGE INFO:EXIT SE 9102 er indstillet til betjeningsniveau 2. For at kunne betjene SE 9102 skal De nu trykke på» VIDEO 2 «og holde tasten inde samtidig med at De trykker på den tast, De skal bruge. Børnesikring Ved hjælp af børnesikringen kan De spærre for alle funktioner på videobåndoptageren. 1 Tryk på» A «og hold den inde i 3 sekunder. Visningen» «på videobåndoptageren blinker i 3 sekunder, derefter lyser den. Alle funktioner på videobåndoptageren er spærret. 2 Børnesikringen ophæves ved at trykke på» A «og holde den nede i 3 sekunder. Visningen» «på videobåndoptageren slukkes. 37 DANSK FJERNBETJENING AF TV-APPARATER Med denne video-fjernbetjening kan De også fjernbetjene tv-apparater fra GRUNDIG. Hvilke funktioner, De kan betjene, afhænger af GRUNDIG tv-apparatets udstyr. Bemærk: Peg med fjernbetjeningen hen på tv-apparatet. TV Stiller fjernbetjeningen om til betjening af tv-apparatet. Tryk på» TV «og hold tasten nede og tryk derefter på den tast, der svarer til den funktion, De ønsker. Slukker for tv-apparatet (standby) SV TIMER / V Direkte valg af tv-programmer,» 0 «vælgerprogrampladserne» A V «. Ved tekst-tv-funktion: Indtast sidetallet med tre cifre. Henter "DIALOG CENTER" eller stiller om til menufunktion. Indstilling af lydstyrke,» «lavere,» + «højere. Ved menufunktion:» «cursor venstre,» + «cursor højre. Valg af tvprogrammer,» + «op,» «ned. Ved menufunktion:» + «cursor op,» «cursor ned. Aktiverer og ændrer funktioner, henter data, bekræfter og gemmer data. Stiller skiftevis om til tekst-tv-funktion og tv-funktion. Slår lyden til/fra (mute). Henter menuen "Billedindstillinger". Ved tekst-tv-funktion: der bladres en side tilbage. Ved tekst-tv-funktion: der bladres en side frem. Ved tekst-tv-funktion: Henter næste "kapitel". Henter menuen "Lydindstillinger". Ved tekst-tv-funktion: Henter næste "tema". i INFO FE CD OK SP/LP INFO RECORD CLEAR MONITOR OK SP/LP CLEAR ON/OFF TIMER MONITOR AUDIO INDEX DUB AUDIO INDEX DUB TV VIDEO 2 38 AFHJÆLPNING AF FEJL Ikke alle billed- og lydforstyrrelser skyldes en fejl ved Deres videobåndoptager. Også hvis tilslutningskabler trækkes ud ved en fejltagelse, hvis tv-apparatet har en defekt eller hvis sende- eller antenneanlægget svigter, vil det føre til forstyrrelser i modtagelsen. Fejl Ingen visning af klokkeslæt på videobåndoptageren/kassetten trækkes ikke ind. Visningen af klokkeslættet»0 : 0 0 «på videobåndoptageren blinker. Optagelser af tv-programmer ikke mulige (kun støj på skærmen). Årsag Netstikket trukket ud eller dårlig kontakt. Ikke noget aktuelt klokkeslæt i videobåndoptageren. Antennekablet er ikke sluttet til. klokkeslæt og dato. Slut antennekablet til. er ikke udført. Kassetten er beskyttet mod indspilning (tappen er brækket af). ShowView-nummeret eller datoen har været forkert. Ved VPS/PDC-programmerede optagelser er VPS/PDC-tiden indkodet forkert. Efter afbrydelse af optageberedskabet, er der ikke blevet trykket på» TIMER ON/OFF «. Billedkvaliteten i afspilningen er dårlig. Videobåndoptageren og tv'et er ikke indstillet i forhold til hinanden. Sporingen er dårligt indstillet. Indstil videobåndoptager og tv i forhold til hinanden (se side 12). Indstil billedet efter det subjektivt bedste indtryk med» C «eller» D «under afspilningen. Kontakt Deres radio-/tv-forhandler. Sæt nye batterier i. Videohovederne er slidt ned. Betjeningen med fjernbetjeningen er ikke mulig. Fjernbetjeningens batterier er brugt op. Fjernbetjeningen peger ikke hen mod videobåndoptageren. Peg med fjernbetjeningen hen mod videobåndoptageren. 39 DANSK TEKNISKE DATA Denne videobåndoptager opfylder sikkerhedsbestemmelserne iht. VDE 0860 og således de internationale sikkerhedsforskrifter IEC 65 resp. CEE 1. Produktet opfylder kravene i direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. FS-norm: System: Netspænding: Vægt: Optagen effekt: under optagelse: standby: energisparefunktion: Anvendelsesposition: Omgivelsestemperatur: Relativ luftfugtighed: Spoletid ved tilbagespoling: SAT-styrebøsning: 2 Euro-AV-bøsninger: Antenneindgangsbøsning: Antenneudgangsbøsning: CCIR, PAL B/G, 625 linier C CIR, MESEC B/G, 625 linier VHS 230 V, 50 Hz ca. 3,2 kg ca. 16 W 6,0 W 2,0 W vandret +10 C til +35 C indtil 80% med E 180-kassette typisk 72 sekunder phono 21-polet (DIN/EN 50049) koaksial B, indgang 75 (DIN 45325) koaksial S, udgang HJÆLP I TILFÆLDE AF FEJL GRUNDIG kundeservicecenter GRUNDIG Kundendienst Nord Kolumbusstraße 14 D Hamburg +49/ GRUNDIG Kundendienst Mitte Dudenstraße D Mannheim +49/ GRUNDIG Kundendienst West Horbeller Straße 19 D Köln +49/ GRUNDIG BELUX N.V. Deltapark, Weihoek 3, Unit 3G B-1930 Zaventem +32/ GRUNDIG UK LTD. Elstree Way, Borehamwood, Herts, WD6 1RX GB Großbritannien/Great Britain +44/ Technical Service Unit 35, Woodside Park, Wood Street Rugby, Warwickshire, CV21 2NP Großbritannien/Great Britain +44/ GRUNDIG IRELAND LTD. 2 Waverley Office Park, Old Naas Road EIR Dublin / GRUNDIG FRANCE S.A. 5 Boulevard Marcel Pourtout F Rueil Malmaison Cedex +33/ GRUNDIG SCHWEIZ AG Steinacker Straße 28 CH-8302 Kloten +41/ GRUNDIG PORTUGUESA Comércio de Artigos Electrónicos, Lda.

Din brugermanual GRUNDIG SE 9100

Din brugermanual GRUNDIG SE 9100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG TVR 3740/2 TOP http://da.yourpdfguides.com/dref/2917950

Din brugermanual GRUNDIG TVR 3740/2 TOP http://da.yourpdfguides.com/dref/2917950 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual DAEWOO VCR2104B http://da.yourpdfguides.com/dref/3405868

Din brugermanual DAEWOO VCR2104B http://da.yourpdfguides.com/dref/3405868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DAEWOO VCR2104B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG T 51-830 MULTI/ICN http://da.yourpdfguides.com/dref/2920882

Din brugermanual GRUNDIG T 51-830 MULTI/ICN http://da.yourpdfguides.com/dref/2920882 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

KORT BETJENINGSVEJLEDNING

KORT BETJENINGSVEJLEDNING & KORT BETJENINGSVEJLEDNING Fjernbetjeningen Forsiden af apparatet RECORD/OTR n Optagelse STANDBY m Afbrydelse SELECT Funktionsvælger TIMER k SHOWVIEW - eller TIMER -programmering CLEAR (CL) Nulstille/slette

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BRUGSANVISNING 2 DA. Vigtige bemærkninger vedrørende anvendelse

BRUGSANVISNING 2 DA. Vigtige bemærkninger vedrørende anvendelse R 1 DA BRUGSANVISNING Tak for købet af denne Philips videobåndoptager. Denne videobåndoptager er en af markedets mest sofistikerede videobåndoptagere, samtidig med at den er en af de nemmeste at betjene.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC DMR-E50 http://da.yourpdfguides.com/dref/762048

Din brugermanual PANASONIC DMR-E50 http://da.yourpdfguides.com/dref/762048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PANASONIC DMR-E50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual HITACHI VTFX940ENA http://da.yourpdfguides.com/dref/1276515

Din brugermanual HITACHI VTFX940ENA http://da.yourpdfguides.com/dref/1276515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER Denne betjeningsvejledning indeholder komplette tekster på dansk. Sammenhold venligst de danske tekster med illustrationerne i den internationale

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

COLOR TELEVISION VISION II 26 LXW 68-9620 DOLBY VISION II 32 LXW 82-9620 DOLBY SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS

COLOR TELEVISION VISION II 26 LXW 68-9620 DOLBY VISION II 32 LXW 82-9620 DOLBY SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS COLOR TELEVISION VISION II 26 LXW 68-9620 DOLBY VISION II 32 LXW 82-9620 DOLBY SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS INDHOLD 3-4 Opstilling og sikkerhed 5-6 Tilslutning/Forberedelse 5 Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS VR630 http://da.yourpdfguides.com/dref/974988

Din brugermanual PHILIPS VR630 http://da.yourpdfguides.com/dref/974988 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SV-2453X/XEE http://da.yourpdfguides.com/dref/788876

Din brugermanual SAMSUNG SV-2453X/XEE http://da.yourpdfguides.com/dref/788876 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG RR 640 CD http://da.yourpdfguides.com/dref/2919139

Din brugermanual GRUNDIG RR 640 CD http://da.yourpdfguides.com/dref/2919139 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG DCR 1784 CO http://da.yourpdfguides.com/dref/2919003

Din brugermanual GRUNDIG DCR 1784 CO http://da.yourpdfguides.com/dref/2919003 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-090-239-23 (1) DK Video Cassette Recorder Betjeningsvejledning PAL SLV-SE840D/E SLV-SE747E SLV-SE740D/E SLV-SX740D/E SLV-SE640D/E SLV-SE240D 2004 Sony Corporation ADVARSEL! Apparatet må ikke udsættes

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

COLOR TELEVISION ELEGANCE 55 FLAT MF 55-2502/5 SK/TOP DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

COLOR TELEVISION ELEGANCE 55 FLAT MF 55-2502/5 SK/TOP DANSK NORSK SVENSKA SUOMI COLOR TELEVISION ELEGANCE 55 FLAT MF 55-2502/5 SK/TOP NORSK SVENSKA SUOMI INDHOLD 3 Opstilling og sikkerhed 4 Tilslutning/forberedelse 4 Tilslutning af antenne og netledning 4 Isættelse af batterier i

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-081-525-22 (1) DK Video Cassette Recorder Betjeningsvejledning PAL SLV-SE830D/E SLV-SE737E SLV-SX737D SLV-SE730D/E SLV-SX730D/E SLV-SE630D/E SLV-SE230D 2003 Sony Corporation ADVARSEL! Apparatet må ikke

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

PAL TILLYKKE MED DERES NYE PRODUKT! GEM DENNE VEJLEDNING

PAL TILLYKKE MED DERES NYE PRODUKT! GEM DENNE VEJLEDNING HG247_345ED(DA).fm Page 1 Friday, October 8, 2004 11:43 AM VIDEOBÅNDOPTAGER Brugsanvisning PAL TILLYKKE MED DERES NYE PRODUKT! Mærke: FUNAI Model nr.: 29A-250 29A-254 29A-450 29A-454 GEM DENNE VEJLEDNING

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere