Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme"

Transkript

1 Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at forlade Vejdirektoratet. Det er ligeledes Vejdirektoratets politik at tilpasse arbejdsopgaver og krav til seniormedarbejdere, ligesom ønsker om fleksible arbejdsvilkår om muligt skal imødekommes i den udstrækning, det kan lade sig gøre i forhold til den samlede arbejdstilrettelæggelse. Endelig er Vejdirektoratet opmærksom på, at seniormedarbejdernes særlige kompetencer og faglige viden overdrages før fratræden til gavn for hele Vejdirektoratet. Retningslinier Seniorpolitikken omfatter medarbejdere fra 55 år. Seniorpolitikken betyder at: Du tilbydes seniorsamtale som en del af medarbejderudviklingssamtalen, når du er fyldt 55 år. Seniorsamtalen skal tilrettelægges, så den tager højde for den enkelte seniormedarbejders særlige ønsker, krav og behov. Seniormedarbejdere tilbydes deltagelse i et særligt seniorkursus. Kompetenceudvikling og nye opgaver er et tilbud, der gælder hele arbejdslivet. Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme m.v. Seniormedarbejdernes viden og erfaring benyttes og overdrages. Arbejdstiden kan efter ønske nedsættes mod reduktion i løn og eventuelt pension afhængig af, hvad der aftales. Der er mulighed for, at chefer og ledere overgår til opgaver uden ledelse. Individuelle seniorordninger forhandles lokalt i henhold til seniorpolitikken. Seniorbonus (fra år afhængig af faggruppe) I forbindelse med overenskomsten i 2008 er der blevet aftalt en særlig seniorbonusordning. Ordningen gælder fra 1. januar 2009 til 31. december Ordningen gælder for alle faggrupper - men er aldersafhængig. Hvornår din faggruppe er omfattet af ordningen fremgår af nedenstående skema: Ret til bonus fra Bonusandel af samlet løn 3F 60 år 3,2 pct. CO II (PROSA, tjenestemænd, 62 år 2,9 pct. 1

2 landmålere m.v.) OAO (HK, TL, 62 år 3,2 pct. håndværkere m.v.) AC 64 år 3,0 pct. Hvis du opfylder alderskriteriet, efter ordningen er trådt i kraft, har du ret til seniorbonus fra din fødselsdato. Opfylder du allerede alderskravet, har du ret til seniorbonus ved førstkommende fødselsdag. Seniorbonusmuligheder Du kan aftale, hvordan din seniorbonus skal sammensættes, idet der er følgende muligheder: Du får udbetalt den fulde seniorbonus sammen med din løn Du får indsat den fulde seniorbonus på din bidragsdefinerede pensionsordning Du får en procentdel af seniorbonussen udbetalt sammen med din løn og den resterende del indsættes på din bidragsdefinerede pensionsordning Du veksler en del af din seniorbonus til seniordage og den resterende del udbetales sammen med din løn Du veksler en del af din seniorbonus til seniordage og den resterende del indsættes på din bidragsdefinerede pensionsordning Du veksler en del af din seniorbonus til seniordage, en procentdel udbetales på din bidragsdefinerede pensionsordning og den resterende del udbetales sammen med din løn Du veksler din seniorbonus til hele seniordage, og differencen udbetales sammen med din løn Vejdirektoratet har vedtaget, at du allerede fra 1. år med ret til seniorbonus har mulighed for at veksle hele din seniorbonus til hele seniordage (restbeløb udbetales). Udgifterne til seniorbonusordningen finansieres via en årlig overførsel fra Finansministeriet til ministeriernes departementer. Du kan læse mere om mulighederne for seniorbonus på Personalestyrelsens hjemmeside: Seniorbonusordninger.aspx Vejdirektoratets seniorordninger Som seniormedarbejder i Vejdirektoratet har du mulighed for at blive omfattet af en række tilbud: Seniorsamtale Nedsættelse af arbejdstiden 2

3 Ekstra fridage Fastholdelsesbonus Tidsbegrænset ansættelse Frivillig fratræden Retræte Seniorklubber Seniorsamtale Når du er fyldt 55 år, har du mulighed for at gennemføre en særlig seniorsamtale som en del af din årlige MUS-samtale. Nedsættelse af arbejdstiden (fra 60 år) Etablering af seniorordning med deltid forudsætter: 1) at du er fyldt 60 år og 2) har været ansat sammenlagt mindst 10 år i staten[1], og 3) at din arbejdstid udgør mindst 15 timer pr. uge efter nedsættelsen. I forbindelse med ønsket om nedsættelse af arbejdstiden kan der i forbindelse med tillægsforhandlingerne aftales en kompensation for nedsat pensionsindbetaling, hvis du er fyldt 60 år. Kompensation for nedsat pensionsindbetaling betales med 2/3 af arbejdsgiveren og 1/3 af medarbejderen. Ordningen kan aftales for en periode på op til 5 år fra aftalen bliver indgået. For tjenestemænd kan der aftales en kompensation for nedgang i pensionsalderoptjening, svarende til pensionskompensationen for overenskomstansatte. Kompensationen for nedsat pensionsindbetaling forhandles som udgangspunkt ved de årlige tillægsforhandlinger med deltagelse af den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. Forhandles seniorordningen uden for dette tidspunkt, medregnes ordningen ved den førstkommende tillægsforhandling. Fleksibel efterløn Hvis du overgår til deltid, har du mulighed for at modtage efterløn fra din arbejdsløshedskasse. Din arbejdsløshedskasse vil kunne oplyse dig om mulighederne for fleksibel efterløn. Alderspension Hvis du overgår til deltid, er der i nogle pensionskasser mulighed for at få delvis alderspension. Din pensionskasse vil kunne oplyse dig om dine muligheder for at få delvis alderspension. Delpension Hvis du overgår til deltid, og ikke har ret til efterløn, har du mulighed for at opnå delpension fra din kommune. Kommunen vil kunne oplyse dig nærmere om mulighederne for at opnå delpension. 3

4 Ekstra fridage (fra 62 år) Hvis du er fyldt 62 år, kan der aftales op til 12 dages frihed pr. år med løn- og pensionskompensation. Fridagene kan afvikles som hele eller halve arbejdsdage, enkeltvis eller i sammenhæng eller som enkelttimer. Ordningen kan aftales for en 5- årig periode fra aftalens indgåelse. De ekstra dages frihed med løn- og pensionskompensation forhandles som udgangspunkt ved de årlige tillægsforhandlinger med deltagelse af den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. Forhandles ordningen udenfor dette tidspunkt, medregnes ordningen ved den førstkommende tillægsforhandling. Fastholdelsesbonus (fra 62 år) Når du er fyldt 62 år, kan der laves en forhåndsaftale om fastholdelsesbonus. Aftalen skal især bruges til at sikre videnoverdragelse og oplæring af ny medarbejder og skal desuden indeholde en aftale om fratrædelsesdato for seniormedarbejderen typisk inden for et halvt til et helt år efter aftalens indgåelse. Finansieringen af denne ordning ligger uden for de årlige tillægsforhandlinger, men inden for det enkelte områdes lønsumsramme. Fastholdelsesbonus aftales med den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. Tidsbegrænset ansættelse Vejdirektoratet kan i forbindelse med seniormedarbejderes overgang til pension det første år efter afgang give mulighed for tidsbegrænsede ansættelsesperioder med henblik på videnoverdragelse, løsning af specialopgaver og ferieafløsning med videre. Frivillig fratræden Vejdirektoratet anvender normalt ikke ordninger og aftaler om frivillig fratræden. I forbindelse med organisatoriske ændringer med personalemæssige konsekvenser, kan der dog laves særlige aftaler om fratrædelsesordninger. Retræte - overgang til seniorstillinger fra stillinger i lønramme 36 eller derover (fra 55 år) Som chef eller leder har du mulighed for at overgå til et mindre belastende job uden ledelsesansvar. Etablering af seniorordning med retræte forudsætter: 1) at du er fyldt 55 år og 2) efter ansøgning overgår til en lavere placeret stilling og 3) har været ansat på fuld tid i de seneste 10 år i en stilling med ledelsesansvar, arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling med hensyn til indhold og omfang. Der kan i tilknytning til retræteordningen aftales kompensation for nedsat pensionsindbetaling samt nedsat løn. Kompensationens størrelse er blandt andet afhængig 4

5 af, om der er aftalt fratrædelsestidspunkt som en del af ordningen. Personaleafdelingen kan oplyse dig om de præcise regler i den forbindelse. Seniorklubber Vejdirektoratet ser gerne, at der oprettes seniorklubber som et tilbud til såvel ansatte som fratrådte seniormedarbejdere. Vejdirektoratet stiller lokaler og oplægsholdere til rådighed for arrangementer arrangeret af seniorklubber. Personaleafdelingen søges om tilskud til forplejning med videre. Tidligere seniormedarbejdere tilbydes endvidere fortsat medlemskab af diverse VDforeninger. De enkelte områder, centre og afdelinger kan beslutte, at tidligere medarbejdere kan deltage i sociale arrangementer som skovtur, julefrokost med videre. Seniorpolitikken er godkendt af HSU den 26. maj [1] For tidligere amtsmedarbejdere overført i forbindelse med kommunalreformen, tæller ansættelse i de tidligere amter med. 5

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK 1 Indledning... 3 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse... 5 Arbejde og Familieliv... 5 Arbejdsmiljø... 5

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere