Lokal kvalitetsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal kvalitetsrapport"

Transkript

1 Periode: Indholdsfortegnelse Beskrivelse af skolen Skolens historie Struktur og fysiske rammer Åbningstider Undervisningens organisering Organisation Skolebestyrelse Forældreråd Ledelsen Pædagogisk råd Elevråd Rammebetingelser Mål og rammer Indsatsområder Specialpædagogisk bistand Undervisning i dansk som andetsprog Undervisningstimer Undervisning med linjefagskompetence Efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne Pædagogiske processer m.v. (den pædagogiske udvikling) Pædagogiske indsatsområder Principper for pædagogiske processer Evalueringen af undervisningen Samarbejdet mellem skole og hjem Den specialpædagogiske bistand Undervisningen i dansk som andetsprog Resultater Karakterer i afgangsprøver Resultater af test Resultater af den specialpædagogiske bistand Resultater af undervisningen i dansk som andetsprog Omfanget af klager Resultater af anden evaluering Samfundsresultater Sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau Styrker Områder med behov for forbedringer Vurdering af indsatsområder Vurdering af den specialpædagogiske bistand Vurdering af undervisningen i dansk som andetsprog Vurdering af kvalitetsindikatorer Sammenfatning 7. Skolebestyrelsens høringssvar Appendiks A: Nøgletalssamlinger Side 1 af 41

2 Periode: Beskrivelse af skolen 1.1 Skolens historie ligger på Fejø, som er en ø med ca. 6 indbyggere. Skolen blev bygget i 196. Skolen har formået at omstille sig til færre børn efterhånden som børnetallet dalede fra 6èrne til år Struktur og fysiske rammer Skolen er oprindelig bygget til en skole med 7 klasser. I dag er der kun 4 klasser.. klasse - 4. klasse. Børnehuset har til huse i resten af skolebygningen. Der er 4 klasselokaler, gymnastiksal, bibliotek kontor, hjemkundskabslokale, fælles værksted, lærerværelse, aula, boldbane. I tilknytning til skolen er tennisbaner og hal. 1.3 Åbningstider Skolen er åben fra fire dage om ugen. Én dag fra på grund af p-fag. Feriekalenderen følger den af myndighedernes vedtagne ferieplan. 1.4 Undervisningens organisering Skolen har. kl. til 4. klasse. Der er en fælles afdeling for hele skolen (et team). Skolen har 2 skoledage. Undervisningsministeriets vejledende timetal følges. Der er i udpræget grad samlæsning med undervisningsdifferentiering. Der er p-fag i 4. klasse. Skolen har pædagogisk selvforvaltning. Tilknyttede nøgletal (appendiks A): Undervisningens organisering Antal normalklasseelever pr. klassetrin Antal spor pr. klassetrin Gns. antal elever pr. normalklasse (normalklassekvotienten) Gns. antal elever pr. lærer (elev-lærer ratio) Andel af elever i SFO-ordning Side 2 af 41

3 Periode: Organisation 2.1 Skolebestyrelse Skolebestyrelsen har 5 forældrevalgte medlemmer og 2 medarbejderrepræsentanter alle med stemmeret samt en skoleleder uden stemmeret. Lederen er referent og sekretær i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen har forskudte valg. Der afholdes 8 møder om året. Der udbetales ikke diæter. 2.2 Forældreråd Skolen har ingen SFO 2.3 Ledelsen Skolen har en skoleleder Skolelederen er ansat i,3 stilling. 2.4 Pædagogisk råd Pædagogisk råd vælger en mødeleder ved skoleårets første møde. Der afholdes ca. 8 møder årligt. 2.5 Elevråd Der er ikke valgt elevråd. Side 3 af 41

4 Periode: Rammebetingelser 3.1 Mål og rammer Skolen har 18.44, kr. til undervisningsmidler. Der er ansat 3 lærere incl. børnehaveklasseleder, og de skal formå at give eleverne så mange lektioner, at det vejledende timetal opnås. Tilknyttede nøgletal (appendiks A): Undervisningen Gns. netto udgifter pr. elev Elevfravær Antal af elever pr. nyere computer Udgifter til undervisningsmidler pr. elev Andel af lærernes arbejdstid anvendt til undervisning 3.2 Indsatsområder Skolen arbejder med elevundersøgelse og trivsel samt det omgivende ø-samfund. 3.3 Specialpædagogisk bistand Skolen har ikke fået tildelt ressourcer til specialpædagogisk bistand. Tilknyttede nøgletal (appendiks A): Specialpædagogisk bistand Antal specialklasseelever pr. klassetrin Timer til specialpædagogisk bistand 3.4 Undervisning i dansk som andetsprog Skolen har ingen DAS elever Tilknyttede nøgletal (appendiks A): Dansk som andetsprog (DAS) Elever, der modtager undervisning i DAS Timer til undervisning i DAS 3.5 Undervisningstimer Der gives ikke fri på skolen. Planlagte timer gennemføres enten ved omlægning af samlæsningstimerne eller ved hjælp af en vikar. Tilknyttede nøgletal (appendiks A): Undervisningstimetal Planlagte undervisningstimetal, gns. pr. spor pr. klassetrin Planlagte undervisningstimetal pr. klassetrin Andel gennemførte timer 3.6 Undervisning med linjefagskompetence Skolen har en dækning på 1%. Side 4 af 41

5 Periode: Tilknyttede nøgletal (appendiks A): Linjefagskompetence Undervisning med liniefagskompetense Specialundervisning med liniefagskompetense DAS-undervisning med liniefagskompetense 3.7 Efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne Skolen har ganske få midler til efteruddannelse, så det bliver kun til én dags kurser. Tilknyttede nøgletal (appendiks A): Efteruddannelse og kompetenceudvikling Udgifter til efteruddannelse af lærere Side 5 af 41

6 Periode: Pædagogiske processer m.v. (den pædagogiske udvikling) 4.1 Pædagogiske indsatsområder Der arbejdes på at differentiere undervisningen endnu mere ved bl.a. brug af computere. 4.2 Principper for pædagogiske processer Skolebestyrelsen vægter både faglighed og det sociale miljø højt. Der er morgensang hver morgen. 4.3 Evalueringen af undervisningen Eleverne er blevet testet i læsning med godt resultat. Eleverne inddrages meget i undervisningens tilrettelæggelse, specielt i emneugerne. 4.4 Samarbejdet mellem skole og hjem Der afholdes et årligt forældremøde. Derudover er der 2 skole/hjemsamtaler. Der anvendes elevplaner ved skole/hjemsamtalerne. Der er sociale arrangementer i årets løb, f.eks. op til jul og sommer. 4.5 Den specialpædagogiske bistand Skolen har ingen specialpædagogisk bistand. 4.6 Undervisningen i dansk som andetsprog Skolen har ingen elever, som skal have undervisning i dansk som andetsprog. Side 6 af 41

7 Periode: Resultater 5.1 Karakterer i afgangsprøver Skolen afholder ikke eksamen. Tilknyttede nøgletal (appendiks A): Karaktergivning 9. klasse Karakterer, 9. kl., standpunkt Karakterer, 9. kl., vurderinger og evalueringer Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, bundne prøvefag Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, prøvefag til udtræk, Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, frivillige prøvefag 5.2 Resultater af test Målt efter det forventede. 5.3 Resultater af den specialpædagogiske bistand Ingen elever. 5.4 Resultater af undervisningen i dansk som andetsprog Ingen elever. 5.5 Omfanget af klager Der har ikke været klager over skolen til kommunalbestyrelsen Tilknyttede nøgletal (appendiks A): Klager Klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Klager til kommunalbestyrelsen iht. lovens 51, stk Resultater af anden evaluering Skolen afholder ikke terminsprøver. 5.7 Samfundsresultater Skolen har kun elever fra. klasse til 4. klasse. Tilknyttede nøgletal (appendiks A): Samfundsresultater Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse Side 7 af 41

8 Periode: Sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau 6.1 Styrker har god kontakt med det omgivende ø-samfund, og står på dette område på landsgennemsnittet eller over. 6.2 Områder med behov for forbedringer Skolen ønsker udbygning af interaktive medier, så der skabes bedre muligheder for at inddrage disse i undervisningen 6.3 Vurdering af indsatsområder Fokus på trivsel og miljø har skabt bedre undervisningsforhold på skolen. 6.4 Vurdering af den specialpædagogiske bistand Skolen tilkalder socialpædagogisk bistand efter behov. Der arbejdes fortsat på udbygning af ordningen. 6.5 Vurdering af undervisningen i dansk som andetsprog Ingen elever 6.6 Vurdering af kvalitetsindikatorer er af den opfattelse, at de tilgængelige oplysninger er tilfredsstillende. 6.7 Sammenfatning Det faglige niveau er tilfredsstillende. Et godt skole/hjemsamarbejde er vigtigt for en skole på størrelse med Fejø skole. Side 8 af 41

9 Periode: Skolebestyrelsens høringssvar Side 9 af 41

10 Periode: Appendiks A: Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse Nøgletalssamling: Undervisningens organisering Antal normalklasseelever pr. klassetrin Antal spor pr. klassetrin Gns. antal elever pr. normalklasse (normalklassekvotienten) Gns. antal elever pr. lærer (elev-lærer ratio) Andel af elever i SFO-ordning Nøgletalssamling: Undervisningen Gns. netto udgifter pr. elev Elevfravær Antal af elever pr. nyere computer Udgifter til undervisningsmidler pr. elev Andel af lærernes arbejdstid anvendt til undervisning Nøgletalssamling: Specialpædagogisk bistand Antal specialklasseelever pr. klassetrin Timer til specialpædagogisk bistand Nøgletalssamling: Dansk som andetsprog (DAS) Elever, der modtager undervisning i DAS Timer til undervisning i DAS Nøgletalssamling: Undervisningstimetal Planlagte undervisningstimetal, gns. pr. spor pr. klassetrin Planlagte undervisningstimetal pr. klassetrin Andel gennemførte timer Nøgletalssamling: Linjefagskompetence Undervisning med liniefagskompetense Specialundervisning med liniefagskompetense DAS-undervisning med liniefagskompetense Nøgletalssamling: Efteruddannelse og kompetenceudvikling Udgifter til efteruddannelse af lærere Nøgletalssamling: Henvisning til specialklasser og specialskoler Elever henvist til specialklasser og specialskoler Nøgletalssamling: Karaktergivning 9. klasse Karakterer, 9. kl., standpunkt Karakterer, 9. kl., vurderinger og evalueringer Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, bundne prøvefag Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, prøvefag til udtræk, Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, frivillige prøvefag Nøgletalssamling: Klager Klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Klager til kommunalbestyrelsen iht. lovens 51, stk. 1 Nøgletalssamling: Samfundsresultater Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse Side 1 af 41

11 Periode: Nøgletalssamling: Undervisningens organisering 1.1 Nøgletal: Antal normalklasseelever pr. klassetrin Angiver antallet af normalklasseelever på hvert enkelt klassetrin. Kilde: UNI-C, jf. skolernes indberetning pr. 5/9 26 Antal normalklasseelever pr. klassetrin Skoleår 26/27 Elever. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Sum Side 11 af 41

12 Periode: Nøgletal: Antal spor pr. klassetrin Angiver antallet af fuldt årgangsdelte klasser på hvert enkelt klassetrin pr. skole. Kilde: UNI-C, jf. skolernes indberetning pr. 5/9 26. Antal spor pr. klassetrin Skoleår 26/27 Klasser. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Sum Side 12 af 41

13 Periode: Nøgletal: Gns. antal elever pr. normalklasse (normalklassekvotienten) Angiver for hvert klassetrin det gennemsnitlige antal elever pr. normalklasse - også benævnt normalklassekvotienten. Normalklassekvotienten beregnes på baggrund af antallet af fuldt årgangsdelte elever (dvs. elever i normalklasser, hvor hver årgang bliver undervist i adskilte klasser) delt med antallet af klasser pr. årgang. Normalklassekvotienten dækker ikke specialklasser eller klassetrin på skoler med ikke-årgangsdelte elever (dvs. elever i normalklasser, men hvor klassens elever kommer fra forskellige årgange). Kilde: UNI-C, jf. skolernes indberetning pr. 5/9 26. Gns. antal elever pr. normalklasse (normalklassekvotienten) Skoleår 26/27 Klassekvotient. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. 4, 8, 6, 4, 3, Skoler, Lolland Kommune. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. 14,3 14,7 16,5 18,2 17,7 19,1 19, 19, 19,4 17,3 2,7 Side 13 af 41

14 Periode: Nøgletal: Gns. antal elever pr. lærer (elev-lærer ratio) Angiver det gennemsnitlige antal elever pr. lærer - også benævnt elev-lærer ratio. I beregningen af elev-lærer ratio er specialklasseelever og lærernes tid til specialundervisning i specialklasser ikke inkluderet. I elevtallet indgår alle elever fra 1. til 1. klasse eksklusiv elever i specialklasser. Hvis skolen har færre klassetrin er elevtallet baseret på det. Antallet af lærerårsværk er beregnet ud fra det samlede ressourceforbrug (tidsforbrug) for lærerne samt den del af ledernes arbejdstid, der anvendes til undervisning. Herfra er trukket den tid der anvendes til specialundervisning i specialklasser, da specialklasselever ikke indgår i elevtallet. Den samlede tid deles derefter med et standard årsværk (1924 timer). Herved fås antallet af fuldtidsansatte. Kilde: UNI-C, jf. skolernes indberetning pr. 5/9 26 Skoleår 26/27 Elever pr. lærer Skoler, Lolland Kommune 17,5 1,3 Side 14 af 41

15 Periode: Nøgletal: Andel af elever i SFO-ordning Angiver andel af elever i SFO-ordning (.-3. klasse). Der skelnes ikke mellem fuldtids- og deltidspladser. Kilde: Opgjort af hver enkelt skole pr. 5/9 26. Andel af elever i SFOordning Skoleår 26/27 Pct.. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. Skoler, Lolland Kommune. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl Side 15 af 41

16 Periode: Nøgletalssamling: Undervisningen 2.1 Nøgletal: Gns. netto udgifter pr. elev Viser netto udgifter til folkeskolen pr. elev Udgifter til undervisning netto er bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion. Antallet af elever udgør normalklasseelever i børnehaveklasse til 1. klasse. Kilde: Indenrigsministeriet, jf. de hidtidige kommuners indberetning af regnskabstal for 26. Der forefindes ikke et specifikt tal for hver enkelt folkeskole. 26 Kr. pr. elev Skoler, Lolland Kommune Side 16 af 41

17 Periode: Nøgletal: Elevfravær Viser elevfravær opgjort som gennemsnitligt antal dage pr. elev. Opgørelsen af fravær er opdelt på sygdom, ulovligt og ekstraordinært fravær. Kilde: KMD elev, jf. skolernes månedlige indberetning i løbet af skoleåret. Nøgletalselement Beskrivelse Sygdom Ekstraord. Ulovligt Fravær registreret som 'sygdom' Fravær registreret som 'ekstraordinært fravær' Fravær registreret som 'ulovligt fravær' Elevfravær Skoleår 26/27 Dage pr. elev % Sygdom Ekstraord. Ulovligt Sum Skoler, Lolland Kommune Sygdom Ekstraord. Ulovligt Sum 6, , ,9 18 1,5 1 Side 17 af 41

18 Periode: Nøgletal: Antal af elever pr. nyere computer Viser det samlede antal elever divideret med antallet af computere, der er 5 år eller yngre Kilde: UNI-C, jf. skolernes web-indberetning af computerudstyr pr. 31/ Skoleår 26/27 Elever pr. computer Skoler, Lolland Kommune Skoler, Danmark 6,25 4,42 4,88 Side 18 af 41

19 Periode: Nøgletal: Udgifter til undervisningsmidler pr. elev Udgifter til undervisningsmidler pr. elev. Der har været anvendt forskellig praksis i hver af de 7 oprindelig kommuner, hvorfor tallene ikke er sammenlignelige. Kilde: Hver enkelt skole, regnskabstal for Kr. pr. elev Skoler, Lolland Kommune Side 19 af 41

20 Periode: Nøgletal: Andel af lærernes arbejdstid anvendt til undervisning Viser andelen af lærernes arbejdstid anvendt til undervisning. Kilde: UNI-C, jf. skolernes indberetning pr. 5/9 26. Skoleår 26/27 Pct. Skoler, Lolland Kommune 41,7 35,4 Side 2 af 41

21 Periode: Nøgletalssamling: Specialpædagogisk bistand 3.1 Nøgletal: Antal specialklasseelever pr. klassetrin Angiver antallet af specialklasseelever på hvert enkelt klassetrin. Kilde: UNI-C, jf. skolernes indberetning pr. 5/9 26 Antal specialklasseelever pr. klassetrin Skoleår 26/27 Elever. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Anden klassetrin sammensætn. Sum Side 21 af 41

22 Periode: Nøgletal: Timer til specialpædagogisk bistand Viser timer til specialpædagogisk bistand pr. elev, der modtager specialpædagogisk bistand. Kilde: Hver enkelt skole Skoleår 26/27 Timer pr. elev Skoler, Lolland Kommune 141,3 Side 22 af 41

23 Periode: Nøgletalssamling: Dansk som andetsprog (DAS) 4.1 Nøgletal: Elever, der modtager undervisning i DAS Viser antal tosprogede elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog (DAS). Kilde: UNI-C, jf. skolernes indberetning pr. 5/9 26. Skoleår 26/27 Elever Side 23 af 41

24 Periode: Nøgletal: Timer til undervisning i DAS Viser timer til undervisning i dansk som andetsprog (DAS) pr. elev, der modtager undervisning i DAS. Kilde: Hver enkelt skole Skoleår 26/27 Timer pr. elev Skoler, Lolland Kommune 32,3 Side 24 af 41

25 Periode: Nøgletalssamling: Undervisningstimetal 5.1 Nøgletal: Planlagte undervisningstimetal, gns. pr. spor pr. klassetrin Viser pr. klassetrin det gennemsnitlige planlagte årlige undervisningstimetal (6 minutter) pr. spor, jf. lovens 16. Kilde: UNI-C, jf. skolernes indberetning pr. 5/9 26. Tallene under "UVM, vejledende" og "UVM, mindstekrav" viser hhv. vejledende undervisningstimetal og mindste undervisningstimetal jf. Undervisningsministeriet, Bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen af 15. november 26. Bemærk: a) Mindste undervisningstimetal for klassetrin, 4-6. klassetrin og klassetrin er angivet samlet for tre klassetrin og vises under hhv. 3. kl., 6. kl. og 9. kl. b) I bekendtgørelsen fra UVM er der ikke angivet vejledende undervisningstimetal for. kl. og for 1. kl. For at kunne sammenligne summerne.-1. kl. har Lolland Kommune valgt at benytte "UVM, mindstekrav". kl. og 1. kl. for hhv. "UVM, vejledende". kl. og 1. kl. Planlagte undervisningstimetal, gns. pr. spor pr. klassetrin Skoleår 26/27 Timer. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Sum 6, 75, 75, 75, 81, 3.66, UVM, vejledende. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Sum 6, 69, 682,5 772,5 772,5 82,5 84, 87, 99, 93, 84, 8.79, UVM, mindstekrav. kl. 1. kl. 2. kl. 6, Side 25 af 41

26 Periode: Planlagte undervisningstimetal, gns. pr. spor pr. klassetrin Skoleår 26/27 Timer 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Sum 2.6, 2.23, 2.52, 84, 8.25, Side 26 af 41

27 Periode: Nøgletal: Planlagte undervisningstimetal pr. klassetrin Viser pr. klassetrin det planlagte årlige undervisningstimetal (6 minutter), jf. lovens 16. Tallene er beregnet for hvert klassetrin ved at gange "det planlagt årligt undervisningstimetal pr. spor" med "antal spor". Kilde: UNI-C, jf. skolernes indberetning pr. 5/9 26. Planlagte undervisningstimetal pr. klassetrin Skoleår 26/27 Timer. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Sum Side 27 af 41

28 Periode: Nøgletal: Andel gennemførte timer Viser andel af planlagt undervisningstimetal, som skolen har gennemført. Andel = (Planlagte undervisningstimetal - Fri timer) / (Planlagte undervisningstimetal) * 1 % Fri timer: Timer (6. min), hvor eleverne er blevet givet fri, og eleverne har fået lov til at forlade skolen. "Arbejder selv" betragtes i denne sammenhæng som undervisning. Kilde: Planlagt undervisningstimetal (6 min.) fra UNI-C, jf. skolernes indberetning pr. 5/9 26.Hver enkelt skole har opgivet det samlede antal 'fri timer'. Skoleår 26/27 Pct. Skoler, Lolland Kommune 1, 99,1 Side 28 af 41

29 Periode: Nøgletalssamling: Linjefagskompetence 6.1 Nøgletal: Undervisning med liniefagskompetense Viser i hvilket omfang den planlagte undervisning varetages af lærere med linjefagsuddannelse i faget eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse. Tilsvarende kompetencer: Årskurser på DLH og efter og videreuddannelse, faglig uddannelse (tømre/snedker, sanger, civilingeniør, cand. mag og lign.), mere end 5 års undervisningserfaring i det pågældende fag. Kilde: Hver enkelt skole Nøgletalselement Beskrivelse Linjefag Tilsvarende Anden Det samlede antal timer undervisning med linjefagskompetence i faget Det samlede antal timer undervisning med tilsvarende kompetencer i faget Det samlede antal timer undervisning med anden kompetence (uden liniefags- eller tilsvarende kompetencer) i faget Undervisning med liniefagskompetense Skoleår 26/27 Timer % Linjefag Tilsvarende Anden Sum 84 6, 56 4,, 1.4 1, Side 29 af 41

30 Periode: Nøgletal: Specialundervisning med liniefagskompetense Viser i hvilket omfang undervisningen af børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, varetages af lærere med linjefagsuddannelse i specialpædagogik eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse. Tilsvarende kompetencer: Årskurser på DLH og efter og videreuddannelse. Kilde: Hver enkelt skole Nøgletalselement Beskrivelse Linjefag Tilsvarende Anden Det samlede antal timer specialundervisning med linjefagskompetence i specialpædagogik Det samlede antal timer specialundervisning med tilsvarende kompetencer i specialpædagogik Det samlede antal timer specialundervisning med anden kompetence (uden liniefags- eller tilsvarende kompetencer) i specialpædagogik Specialundervisning med liniefagskompetense Skoleår 26/27 Timer % Linjefag Tilsvarende Anden Sum Side 3 af 41

31 Periode: Nøgletal: DAS-undervisning med liniefagskompetense Viser i hvilket omfang undervisningen i dansk som andetsprog varetages af lærere med linjefagsuddannelse i dansk som andetsprog eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse. Tilsvarende kompetencer: Efter og videreuddannelse eller arbejdet med undervisning af flygtninge/indvandre. Kilde: Hver enkelt skole Nøgletalselement Beskrivelse Linjefag Tilsvarende Anden Det samlede antal timer undervisning i dansk som andetsprog med linjefagskompetence Det samlede antal timer undervisning i dansk som andetsprog med tilsvarende kompetencer Det samlede antal timer undervisning i dansk som andetsprog med anden kompetence (uden liniefags- eller tilsvarende kompetencer) DAS-undervisning med liniefagskompetense Skoleår 26/27 Timer % Linjefag Tilsvarende Anden Sum Side 31 af 41

32 Periode: Nøgletalssamling: Efteruddannelse og kompetenceudvikling 7.1 Nøgletal: Udgifter til efteruddannelse af lærere Viser de gennemsnitlige udgifter til efteruddannelse eller kompetenceudvikling i øvrigt af lærere pr. lærer. Udgifterne indeholder kursus timer, øvrige timer, transport, kursusafgifter mv. Timesatsen kr. 21 er benyttet ved omregning af lærernes timerforbrug til beløb. Kilde: Hver enkelt skole har opgivet antal lærere, antal kursustimer og øvrige timer, udgifter til transport, samt udgifter til kursusafgifter mv. Skoleår 26/27 Kr. pr. lærer Skoler, Lolland Kommune Side 32 af 41

33 Periode: Nøgletalssamling: Henvisning til specialklasser og specialskoler 8.1 Nøgletal: Elever henvist til specialklasser og specialskoler Viser antal elever henvist til henholdsvis undervisning i specialklasser/specialskoler, regionernes undervisningstilbud, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Tallene forefindes ikke pr. skole. Kilde: Sekretariatet for skolesektoren Nøgletalselement Beskrivelse Eget skolevæsen Andre kommuners skolevæsen Regionerne Dagbehandlingstilbud Anbringelsessteder Antal elever henvist til undervisning i henholdsvis specialklasser eller specialskoler inden for kommunens eget skolevæsen Antal elever henvist til undervisning i henholdsvis specialklasser og specialskoler i andre kommuners skolevæsener Antal elever henvist til regionernes undervisningstilbud Antal elever henvist til dagbehandlingstilbud Antal elever henvist til anbringelsessteder Elever henvist til specialklasser og specialskoler Skoleår 26/27 Elever % Eget skolevæsen Andre kommuners skolevæsen Regionerne Dagbehandlingstilbud Anbringelsessteder Sum Skoler, Lolland Kommune Eget skolevæsen Andre kommuners skolevæsen Regionerne Dagbehandlingstilbud Anbringelsessteder Sum ,5 28 6,4 9 2,1 15 3,4 38 8, , Side 33 af 41

34 Periode: Nøgletalssamling: Karaktergivning 9. klasse 9.1 Nøgletal: Karakterer, 9. kl., standpunkt Karaktergennemsnit, standpunkt, 9. klasse. Karakterer, 9. kl., standpunkt Skoleår 26/27 Karakter gns. Dansk, læsning Dansk, retskrivning Dansk, skriftlig fremstilling Dansk, orden Dansk, mundtlig Matematik, mat. færdigheder Matematik, mat. problemløsning Matematik, mundtlig Engelsk, skriftlig Engelsk, mundtlig Tysk, skriftlig Tysk, mundtlig Fransk, skriftlig Fransk, mundtlig Fysik/kemi, prakt./mundt. Biologi Geografi Historie Samfundsfag Kristendom Håndarbejde, prakt./mundt. Sløjd, prakt./mundt. Hjemkundsk., prakt./mundt. Latin Side 34 af 41

35 Periode: Nøgletal: Karakterer, 9. kl., vurderinger og evalueringer Karaktergennemsnit, vurderinger og evalueringer, 9. klasse. Karakterer, 9. kl., vurderinger og evalueringer Skoleår 26/27 Karakter gns. Obligatorisk projekt opgave Fri selvvalgt opgave Side 35 af 41

36 Periode: Nøgletal: Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, bundne prøvefag Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve, bundne prøvefag, 9. klasse. Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, bundne prøvefag Skoleår 26/27 Karakter gns. Dansk, læsning Dansk, retskrivning Dansk, skriftlig fremstilling Dansk, orden Dansk, mundtlig Matematik, mat. færdigheder Matematik, mat. problemløsn. Engelsk, mundtlig Fysik/kemi, prakt./mundt. Side 36 af 41

37 Periode: Nøgletal: Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, prøvefag til udtræk, Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve, prøvefag til udtræk, 9. klasse. Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, prøvefag til udtræk, Skoleår 26/27 Karakter gns. Engelsk, skriftlig Tysk, skriftlig Tysk, mundtlig Fransk, skriftlig Fransk, mundtlig Historie, skriftlig Historie, mundtlig Samfundsfag, skriftlig Samfundsfag, mundtlig Kristendom, skriftlig Kristendom, mundtlig Biologi, skriftlig Geografi, skriftlig Side 37 af 41

38 Periode: Nøgletal: Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, frivillige prøvefag Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve, frivillige prøvefag, 9. klasse. Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, frivillige prøvefag Skoleår 26/27 Karakter gns. Tysk, skriftlig Tysk, mundtlig Fransk, skriftlig Fransk, mundtlig Håndarbejde Sløjd Hjemkundskab Latin Side 38 af 41

39 Periode: Nøgletalssamling: Klager 1.1 Nøgletal: Klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Viser antal klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Tal forefindes ikke pr. skole. Kilde: Sekretariatet for skolesektoren Skoleår 26/27 Klager Skoler, Lolland Kommune 2 Side 39 af 41

40 Periode: Nøgletal: Klager til kommunalbestyrelsen iht. lovens 51, stk. 1 Viser antal klager over skolen til kommunalbestyrelsen iht. lovens 51, stk. 1 Skoleår 26/27 Klager Side 4 af 41

41 Periode: Nøgletalssamling: Samfundsresultater 11.1 Nøgletal: Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse Overgange til ungdomsuddannelser fra 9. og 1. klassetrin. Nøgletalselement Beskrivelse 1. klasser Erhverv. uddannelser Social- og sundhed udd. Gymnasiale uddannelser Andre uddannelser Ikke direkte i uddannelse Overgang til 1. klasser: - folkeskolen - folkeskole m/ brobygning - fri grundskole - fri grundskole m/ brobygning - efterskole - efterskole m/ brobygning - hus- og håndarbejdsskole - tilmeldt 1. skoleår Overgang til erhvervsuddannelserne: - De merkantile udd. - Teknologi og kommunikation - Bygge og anlæg - Håndværk og teknik - Fra jord til bord - Mekanik, transport og logistik - Service - Faglært landmand Overgang ril social- og sundhedsuddannelserne: - Grundforløbet - Social- og sundhedshjælper - Pædagogisk grunduddannelse Overgang til de gymnasiale uddannelser: - Studentereksamen - stx - Studenterkursus - Højere forberedelseseksamen - hf - Højere handelseksamen - hhx - Højere teknisk eksamen - htx Overgang til andre uddannelser: - EGU - erhvervsgrunduddannelse - Uddannelser som ikke er nævnt ovenstående Elever, der ikke går direkte i uddannelse Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse Skoleår 26/27 Elever % 1. klasser Erhverv. uddannelser Social- og sundhed udd. Gymnasiale uddannelser Andre uddannelser Ikke direkte i uddannelse Sum Side 41 af 41

1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016

1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016 1. november 216 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 2 af 57 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017 1. november 217 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Side af 58 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse af skolen

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1..1..3.4.5 3. 3.1 3. 3.3 3.4

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2009-10 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 09-10 Periode Vis

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2009/2010 Sct. Severin Skole Haderslev Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...3 Resumé med konklusioner....3 Udfordringer og tiltag for skoleåret 10/11...4 Kapitel 2...5 Tal og tabeller...5

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2012-13 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2012-13. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

over servicemål: over servicemål: Udvikling over resultatmål: over resultatmål: Medtag appendiks:

over servicemål: over servicemål: Udvikling over resultatmål: over resultatmål: Medtag appendiks: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2010-11 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Skoler og SFO2011-12 Periode

Læs mere

Resultatrapport - Hvidebækskolen

Resultatrapport - Hvidebækskolen Resultatrapport - Hvidebækskolen Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Skolens analyse og vurdering af data... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 4 Undervisning...

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2012/2013 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_14352672654e6.xls ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Sjørslev Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen Kvalitetsrapport Sønderbroskolen 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Ulla tabel nr.: Britt Alstrøm tabel nr.: Lone tabel nr.: 5 Skolelederne tabel nr.:

Ulla tabel nr.: Britt Alstrøm tabel nr.: Lone tabel nr.: 5 Skolelederne tabel nr.: 74f70fb9-65e6-4875-b878-1ce071421698 Side 1 Ulla tabel nr.: 1+2+4+7+8+15+16+17 Britt Alstrøm tabel nr.: 11 + 25 Lone tabel nr.: 5 Skolelederne tabel nr.: 9+13+19+22+23+24 Elevtal Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2011/2012 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_14822944541e14.xlsx ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Tidspunkt 2015/2016 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne i dansk

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2009-10 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 09-10 Periode Vis

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring november 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DEN KORTE VERSION

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DEN KORTE VERSION KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2012 DEN KORTE VERSION Forord Den årlige kvalitetsrapport skal ifølge Bekendtgørelsen styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Januar 2018 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Fra handleplaner til kommunale mål... 4 2.1.1. Ledelsens

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17 Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2016/17 Børn, Unge og Læring november 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2013 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND, INDHOLD MV... 2 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2012 OG TILHØRENDE HANDLEPLANER... 3 HELHEDSVURDERING AF DET FAGLIGE

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018 Side 1 af 5 Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 17/1 Resume Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 17/1 på 7,3. Beregnes det nye nøgletal

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere