Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010"

Transkript

1 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort set været stabil de sidste fem skoleår, dog med en lille stigning mellem skoleårene 2008/2009 og 2009/2010. I de frie grundskoler er elev/lærer ratioen steget en smule i samme femårige periode fra 12,2 til 12,6. Elev/lærer ratioen stiger i takt med skolestørrelse, og denne stigning er større i frie grundskoler end i folkeskoler. Elev/lærer ratioen i frie grundskoler er stadig større end i folkeskoler Den såkaldte elev/lærer ratio viser, hvor mange elever der er pr. fuldtidslærer og beregnes ved at sammenholde antallet af lærerårsværk med antallet af elever 1. Af tabel 1 fremgår det, at elev/lærer ratioen de sidste fem år har været mere eller mindre konstant i folkeskolen. På de frie grundskoler ses derimod en stigning på 0,4 elever pr. lærer i perioden 2005/ /2010. I frie grundskoler er der således mere end en elev mere pr. lærer end i folkeskolen. Dette hænger sammen med, at mange folkeskoleklasser i yderområderne er små, mens mange klasser i frie grundskoler er store som følge af stor efterspørgsel på netop denne skoleform i visse områder. Tabel 1 Elev/lærer ratio 2003/ /2010 for folkeskoler og frie grundskoler Folkeskoler Frie grundskoler Samlet Elev/lærer ratio Elev/lærer ratio Elev/lærer ratio 2005/06 11,1 12,2 11,2 2006/07 11,1 12,3 11,2 2007/08 11,1 12,5 11,3 2008/09 11,1 12,4 11,3 2009/10 11,2 12,6 11,4 Note: Folkeskoler inkluderer kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler, da disse som oftest er 10. klasses centre. 1 I beregningen af elev/lærer ratioen er specialklasseelever og specialundervisning i specialklasser ikke inkluderet. Videre dækker elev/lærer ratioen kun 1. til 10. klasse. For uddybelse af metode bag se evt. metodeafsnit sidst i notatet. UNI C Statistik & Analyse, 14. december 2010 Side 1 af 5

2 For 2009/2010 er elev/lærer ratioen beregnet på baggrund af folkeskoler og 478 frie grundskoler. Beregner man elev/lærer ratioen på tværs af de to skoletyper, bliver tallet på landsplan 11,4 elever pr. fuldtidslærer, og samlet set er der sket end stigning i antallet af elever pr. fuldtidslærer i perioden. Elev/lærer ratioen stiger i takt med skolestørrelsen Mønsteret for elev/lærer ratioen varierer alt efter skolestørrelse, og generelt er ratioen mindre på skoler med få elever sammenlignet med skoler med mange elever, jf. figur 1. Således finder man i folkeskolerne for skoleåret 2009/2010, at elev/lærer ratioen for de mindste skoler med 0 til 99 elever er på 9,6, mens den i folkeskoler med over 400 elever er på 11,9. Tendensen er dog ikke lineær, og ratioen er således næsthøjest for skoler med elever nemlig 11,2. I de frie grundskoler er mønsteret mere tydeligt. Her er elev/lærer ratioen lavest for de mindste skoler nemlig 9,6, og den stiger des større skolerne bliver. Højeste elev/lærer ratio findes således i frie grundskoler med over 400 elever, hvor den er på 13,9 elever pr. fuldtidslærer. Figur 1. Elev/lærer ratio fordelt på skolestørrelse 2009/2010 for folkeskoler og frie grundskoler Folkeskoler Frie grundskoler Antal elever pr. lærer ,9 13,1 13,1 12,4 11,9 11,2 10,4 10,3 9,6 9, eller flere Skolestørrelse målt ved antal elever Note: Folkeskoler inkluderer kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler, da disse som oftest er 10. klasses centre. Kommunale forskelle Figur 2 viser elev/lærer ratioen for folkeskoler i de danske kommuner skoleåret 2009/2010. Ratioen er kun beregnet på baggrund af den enkelte kommunes folkeskoler og 10. klassecentre. Specialskoler, frie grundskoler, efterskoler og dagbehandlingstilbud/behandlingshjem indgår ikke i beregningerne. Der ses ingen klare geografiske tendenser i elev/lærer ratioen mellem de danske kommuner, dog er store dele af hovedstadsområdet kendetegnet ved kommuner med høje elev/lærer ratioer. UNI C Statistik & Analyse, 14. december 2010 Side 2 af 5

3 Figur 2. Elev/lærer ratio i de danske kommuner 2009/2010 Note: Medtaget er folkeskoler, kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler og frie grundskoler. UNI C Statistik & Analyse, 14. december 2010 Side 3 af 5

4 Metode Indberetninger Alle oplysninger om pædagogisk personale og ressourceforbrug stammer fra den årlige grundskoleindberetning, hvor skolerne indberetter antal personale pr 5. september og deres alder pr. 1. januar det pågældende skoleår. Ressourceforbruget dækker den planlagte arbejdstid pr. 5. september 2009 for skoleåret 2009/2010. Elevtallet er skolernes elevbestand pr. 5. september Beregning af elev/lærer ratio 2 Elev/lærer ratioen er beregnet ved at sammenholde antallet af lærerårsværk med antallet af elever. Elev/lærer ratio viser dermed antallet af elever pr. fuldtidslærer. I beregningen af elev/lærer ratioen er specialklasseelever ikke inkluderet. UNI C har dermed forsøgt at korrigere for, at skoler med mange specialklasseelever ofte vil have en lavere elev/lærer ratio. Det er dog ikke muligt at korrigere for, at en skole har mange enkeltintegrerede specialundervisningselever, hvilket også vil resulterer i en lavere elev/lærer ratio, da skolen alt andet lige må anvende flere lærerressourcer til færre elever. Elevtal Elevtallet er opgjort på baggrund af elever i normalklasser og elever i ældre tosprogede klasser fra 1. til 10. klasse i folkeskoler, frie grundskoler og 10. klassecentre. Børnehaveklasseelever indgår dermed ikke i beregningen, ligesom elever i specialklasser heller ikke indgår. Lærerårsværk Lærerårsværkene afspejler den planlagte arbejdstid pr. 5. september. Det samlede ressourceforbrug (tidsforbrug i klokketimer) indeholder både lærernes arbejdstid (inkl. ferie) og den del af ledernes arbejdstid, der anvendes til undervisning. Herfra fratrækkes den undervisningstid, lærere og ledere anvender på elever i specialklasser, da specialklasseeleverne ikke indgår i elevtallet. Herefter findes antallet af lærerårsværk ved at dividere det samledes ressourceforbrug for lærerne og lederne med ét standardårsværk (1924 timer). Herved fås timeforbruget målt pr. antal fuldtidsansatte. Børnehaveklasseledernes ressourcer indgår ikke i beregningerne, da børnehaveklasseelever ikke indgår i elevtallet. 2 På grund af kommunesammenlægning og ændringer på specialundervisningsområdet har beregningsmetoden ændret sig fra 2006/07 til 2007/08. Tidligere indgik de amtskommunale specialklasseelever på elevsiden, da det ikke var muligt at fratrække ressourcetiden på lærersiden. UNI C Statistik & Analyse, 14. december 2010 Side 4 af 5

5 Beregning af elev/lærer ratio Elev/lærer ratio = (Total elevtal elever i specialklasser) / ((Samlet ressourceforbrug for lærerne + ledernes undervisningstid undervisningstid i specialklasser for lærere og ledere)/1924) Hvilke skoler indgår Efterskoler, specialskoler og dagbehandlingshjem samt tilbud er ikke med i opgørelserne. I beregningen af kommunale elev/lærer ratioer indgår kun folkeskoler og kommunale ungdomsskoler, som både har indberettet elev og ressourcetal. 10. klassecentre er registret som en del af folkeskolerne. UNI C Statistik & Analyse, 14. december 2010 Side 5 af 5

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne Fordomme og fakta om privatskoler Indhold Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler Fakta: Privatskolernes kerne 5 Fordomme og fakta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Privatskolerne koster samfundet penge Kun

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Læringsprojekt/ ipads Evaluering 1(før kompetenceløft)

Læringsprojekt/ ipads Evaluering 1(før kompetenceløft) 1 Læringsprojekt/ ipads Evaluering 1(før kompetenceløft) Hvilken skole er du ansat på? Hvor er du ansat: Arbejder du primært i: I hvor stor del af din undervisning planlægger du anvendelse af IT? I hvor

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere