Strategi. IDA-Global Development. 1. Vision. 2. SWOT-analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi. IDA-Global Development. 1. Vision. 2. SWOT-analyse"

Transkript

1 IDA-Global Development Strategi 1. Vision IDA Global Development støtter aktuel og kritisk debat om udviklingspolitiske og globale emner. Selskabet arrangerer debatmøder, seminarer og workshops, som giver mulighed for at formidle og skabe ny viden og professionelle netværk inden for global udvikling. IDA Global Development har base i Ingeniørforeningen (IDA) og består af ingeniører og mange andre faggrupper i et tværfagligt professionelt netværk. Medlemmerne inkluderer unge, der er i begyndelsen af deres karriere; folk i fuld i gang med karrieren; samt andre med mange års erfaring inden for udvikling. Selskabet optager nye medlemmer fra forskellige faggrupper med interesse for global udvikling. IDA Global Development samarbejder med andre fagselskaber indenfor IDA, NGOer, universiteter og forskningsinstitutioner, Danida og flere andre omkring enkelt-arrangementer og aktiviteter. IDA Global Development er det nye navn for Ulandsfagligt selskab. Navneskiftet er en refleksion af, at verden siden Ulandsfagligt selskab blev stiftet i 1985 har forandret sig radikalt. Mange tidligere ulande har undergået en rivende økonomisk og social udvikling. Mange flere vil i de kommende år opleve, at de ikke længere er kvalificeret til eller har behov for udviklingsbistand i den forstand, vi har kendt i de sidste mange år. Men det betyder ikke, at udfordringerne vil forsvinde. Klimaforandringer; ressourceforbrug; stigende ulighed; nye global produktions-, handels- og finansieringsmønstre; samt presset mod den vestlige samfundsmodel og dominans alle peger på, at løsningerne nødvendigvis vil blive komplekse og globale. IDA Global Development vil have kant og løbende bidrage til nye løsninger, der går på tværs af faggrupper, sektorer, politik og geografi. IDA Global Development vil være et foretrukket multifagligt netværk for folk med professionel interesse i global udvikling. 2. SWOT-analyse Strengths er styrker, som IDA-Global allerede har og som kan danne kernen i den fremtidige strategi. Styrkerne skal beskyttes og dyrkes. Vi kan blive bedre til at udnytte vore styrker. Weaknesses er svagheder, som IDA-Global pt har og som skal målrettet overvindes for at kunne forfølge den fremtidige strategi. De svagheder, der ikke let eller umiddelbart kan overvindes vil have stor betydning for og begrænse os i udformningen af strategien, specielt hvilke muligheder, der kan forfølges. Både styrker og svagheder er noget som bestyrelsen kan og skal forholde sig til direkte som en central del af dens løbende arbejde nu og i fremtiden. Opportunities er de eksterne muligheder, som IDA-Global endnu ikke har udnyttet eller ikke har udnyttet til deres fulde potentiale. Hvilke af disse muligheder [ikke nødvendigvis alle], der skal forfølges i den fremtidige strategi bør undersøges og afvejes i forhold til selskabets styrker og svagheder. Threats er trusler, der er eksterne til IDA-Global og allerede eksisterende eller kan udvikle sig f.eks. som følge af valg foretaget i den fremtidige strategi. Trusler er noget reelt, som skal undgås, arbejdes udenom eller mødes direkte i strategien. Muligheder og trusler relaterer således direkte til valg af business-lines eller niche(r) for den fremtidige strategi snarere end til den daglige management. 1

2 Internt (til IDA-Global) Strengths (Styrker) IDA-Global er uafhængig af partipolitiske og bistandsorganisatoriske interesser og kan derfor fungere som en neutral platform for aktiviteter IDA er kendt og respekteret. IDA-Global har et positivt fagligt renommé, det er prestigefyldt at holde oplæg og et sted man gerne vil komme Budget-, administrativ- og logistiks støtte fra IDA giver vide muligheder for aktiviteter kun vores egen fantasi og kapacitet sætter grænserne IDA-Globals bestyrelsesmedlemmer har praktisk erfaring og stærke netværk. En lille gruppe engagerede personer kan samlet skabe betydningsfulde aktiviteter IDA-Global har en stor tværfaglig medlemsskare. Medlemmers besidder kollektivt meget betydelige kompetencer og erfaringer indenfor udvikling. Selskabet benyttes af medlemmerne som led i at skabe og vedligeholde deres udviklingsfaglige netværk Eksternt (til IDA-Global) Opportunities (Muligheder) Der kommer jævnligt nye hotte emner, hvor det er muligt at være first mover og dermed være med til at sætte dagsordenen. Den nye udviklingsdagsorden har tættere forbindelser mellem traditionel udvikling, handel og private investeringer. Der er ikke rigtigt er andre, der arbejder i dette krydsfelt Der er en ny [udviklings] faglighed i anmarch og der er pt. ikke andre fora / netværk for faglighed på tværs af organisationer og fag Internet og sociale medier giver nye muligheder for arrangementsformer, netværksdannelse, faglig- og erfaringsudvikling og kommunikation. Andre (IUG, UM og måske flere) rækker hånden ud og vil gerne samarbejde med IDA-Global Selskabet står overfor at skulle indgå en ny ramme- og budgetaftale med IDA, der er meget interesseret i sætning af dagsorden, brug af ny teknologi og styrkelse af bestyrelseskompetencer (IDA Academy) Weaknesses (Svagheder) IDA-Global mangler politisk kant og de emner, der tages op er ikke altid lige aktuelle Bestyrelsen har manglende fokus. Blandt bestyrelsesmedlemmerne er der forskellige dagsordner og syn på tingene. Der er ingen samlet holdning i bestyrelsen Bestyrelses- og arrangementsarbejdet er frivilligt. For alle et ekstra arbejde og ikke altid lige højt prioritet. Det sætter begrænsninger i forhold til at udleve ambitioner Lede-tiden fra ide til virkeliggørelse er for lang og medvirker til at dræbe aktualitet og dynamik. Modtagelsen af nye ideer i bestyrelsen kan virke kvælende for fornyelse og engagement IDA-Globals arrangementer er kedelige og forudsigelige - for meget script, for lidt debat og for mange mænd i jakkesæt Selskabet har [relativt] for dårligt fat i medlemmerne i aldersgruppen år og i medlemmer udenfor København Der er for lidt styring fra bestyrelsesmedlemmerne under arrangementer IDA-Globals kommunikation internt og eksternt er stadig ikke god nok specielt med hensyn til hvad selskabet foretager sig og hvad der kommer ud af selskabets aktiviteter Threats (Trusler) Der er en fare for at IDA-Global ses som Ingeniør. På den anden side er det også en fare hvis selskabet udvikler sig til et forum, der bliver uinteressant for IDA at støtte Både bestyrelses- og menige medlemmer har andre steder at lægge deres energi og således begrænse kapaciteten til at lave aktiviteter og deltage Der er en potentiel ond spiral mellem gejst, respons og finansiering Konkurrencen på selskabets traditionelle forretningsområde (møder) er hård fra DIIS, UM, CONCORD / Nyt Forum og andre Rekrutteringen til faget [som vi kender / kendte det] er svindende og interessen blandt yngre generationer er faldende 2

3 3. Business lines IDA-Global er en lille aktør sammenlignet med flere af konkurrenterne og baseret på frivilligt arbejde - men også en aktør, der er del af en stor og stærk faglig organisation, IDA. IDA-Globals Strategi vil nødvendigvis være en niche strategi, der manøvrerer mellem truslerne identificeret i SWOT analysen. Strategien introducerer tre nye business lines ( forretningsområder ), der griber de eksterne muligheder og yderligere aktiverer de interne styrker. IDA Global Development Class 2015 En mulighed for unge medlemmer af IDA-Global til i begyndelsen af deres globale karrierer at skabe et netværk, til at lære og til at møde folk, det ellers kan være svært at komme i kontakt med. En etårig proces med op til otte events. Tilmelding max Vi vil regne med, at cirka halvdelen møder op per arrangement. Vi kan eksperimentere med format, inklusive Webinar, linkedin, deltagerstyring, osv.. Tour d Ingenieur skoler er en oplagt chance for at starte rekrutteringen men den kan også foregå via Ulandsnyt og vores hjemmeside. Det foreslås at etablere en fokus gruppe til at hjælpe med at udvikle konceptet over de næste to til tre måneder før lancering Mulighederne: Ny udviklingsdagsorden og faglighed på tværs af organisationer og discipliner; ny teknologi Styrkerne: Eksisterende netværk og styrke til at tiltrække oplægsholdere IDA-Global ERFA-net Et eller to åbne løbende netværk, der fokuserer på specifikke arbejdsområder indenfor hvilke, der er mange nuværende [og fremtidige] medlemmer, som arbejder f.eks. privat sektor (for-profit og not-for-profit) og evaluering. Vi vil regne med deltagere per seminar / workshop. Vi kan eksperimentere med arrangementsformer og medlemsstyring og -involvering. Fire arrangementer per år per netværk. Vi kan teste bæredygtigheden af ideen og starte rekrutteringen i forbindelse med kommende arrangementer. Mulighederne: Ny udviklingsdagsorden og faglighed på tværs af organisationer og discipliner; andre organisationer vil gerne samarbejde Styrkerne: medlemmernes kollektive kompetencer og erfaringer, medlemmernes brug af IDA-Global som netværksknude, og styrke til at tiltrække oplægsholdere Dagsordensættende debat Tage kritiske dagsaktuelle, stadig åbne og gerne kontroversielle emner op. Hvis, der er behov for udenlandske oplægsholdere skal vi bruge dem enten in person eller per link. Cirka to til tre arrangementer per år. Dette vil kræve kort produktionstid tid og ikke nødvendigvis foregå via fysiske bestyrelsesmøder. Vi vil satse på deltagere per arrangement som mål og lave mere brag, f.eks. gennem pressedækning og sociale medier før, under og efter. Muligheder: nye hotte emner med mulighed for at være First mover, krydsfelt, ny udviklingsdagsorden, ny teknologi, andre organisationer vil gerne samarbejde, opbakning fra IDA omkring dagsordensætning Styrker: uafhængighed, renommé, fleksibelt budget, teknologi, bestyrelsens engagement og stærke netværk. Disse nye business-lines vil komplementere selskabets nuværende forretningsområde, som er at lave dybdegående, analyserende og specialarrangementer, der bredt dækker det globale udviklingsfaglige område med tre til fem arrangementer per år. Afhængig af arrangementets natur forventes deltagere per arrangement. 3

4 4. Fem nøgletiltag til funktionsstyrkelse Nedenstående fem nøgletiltag kan have stor effekt til at reducere de identificerede svagheder 5 nøgletiltag 9 svagheder a. Mere holdnings- og mindre husholdningsdiskussion til bestyrelsesmøderne mere strategi, tillade variation i hastighed og interesser b. Diversifikation af aktivitetsporteføljen tre nye business-lines, mere medlemsinvolvering og ansvar, mere relevans, osv. c. Øget brug af teknologi til arrangements ud- og afvikling virtuelle bestyrelsesmøder, nå længere ud i medlemskredsen, involvere oplægsholdere i udlandet, osv. d. Kompetence udvikling af bestyrelsesmedlemmerne mere effektivt teamwork og mødeafvikling, kommunikationsfærdigheder, sociale medier, mødeadministration, osv. e. Klarere mål og plan for kommunikation før og efter-kommunikation, website, sociale medier, osv. Mere holdnings- og mindre husholdningsdiskussion til bestyrelsesmøderne Diversifikation af aktivitetsporteføljen Øget brug af teknologi til arrangements ud- og afvikling Kompetenceudvikling af bestyrelsesmedlemmerne Klarere mål og plan for kommunikation IDA-Global mangler politisk kant og de emner, der tages op er ikke altid lige aktuelle Bestyrelsen har manglende fokus. Blandt bestyrelsesmedlemmerne er der forskellige dagsordner og syn på tingene. Der er ingen samlet holdning i bestyrelsen Bestyrelses- og arrangementsarbejdet er frivilligt. For alle et ekstra arbejde og ikke altid lige højt prioritet. Det sætter begrænsninger i forhold til at udleve ambitioner Lede-tiden fra ide til virkeliggørelse er for lang og medvirker til at dræbe aktualitet og dynamik. Modtagelsen af nye ideer i bestyrelsen kan virke kvælende for fornyelse og engagement IDA-Globals arrangementer er kedelige og forudsigelige - for meget script, for lidt debat og for mange mænd i jakkesæt Selskabet har [relativt] for dårligt fat i medlemmerne i aldersgruppen år og i medlemmer udenfor København Der er for lidt styring fra bestyrelsesmedlemmerne under arrangementer IDA-Globals kommunikation internt og eksternt er stadig ikke god nok specielt med hensyn til hvad selskabet foretager sig og hvad der kommer ud af selskabets aktiviteter 5. Succes kriterier Strategiens succes vil blive målt på nedenstående nøgleparametre, der alle er taget fra IDAs rammeaftaleskabelon for Mål (Fælles for alle IDA selskaber) Antal arrangementer (halvdags-, fyraftensmøder og arrangementer) Konferencer Webinarer / webcasts Antal deltagere til ovennævnte (Inkl. videostreaming og webcast) Basisfokuspunkter (Fælles for alle IDA selskaber) IDA førstegangsdeltagere (Inkl. videostreaming og webcast) IDA-deltagere (Inkl. videostreaming og webcast) Demografi på alder (IDA deltagere) Se graf IDA tilskud per IDA deltager Driftsudgift per IDA deltager Egenbetalingsprocent [Definition = (udgifter - IDA tilskud)/udgifter] 6% 28% 31% Selvvalgte fokuspunkter (som lægger sig op ad IDAs fire visionsspor) Etablering af nye sub-netværk Dagsordensættende arrangementer

5 Arrangementerne kvalitet (IDA mål er over 7,6 på en skala fra 0 til 10) Basisfokuspunkt: Demografi på alder Graf: Forskellen mellem deltager og medlemsprofiler for IDA medlemmer 2013 og mål >66 år år år år år <30 år -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% De to nye Business- lines (IDA Global Development Class 2015 og IDA-Global ERFA-net) vil have som succes kriterier at øge deltagelsesfrekvensen blandt selskabets medlemmer i aldersgrupperne og år. kriterieopfyldelsen vil blive målt som forskellen mellem de totale aldersprofiler for IDA deltagere og IDA medlemmer (fra IDA årsstatistik). Målet vil være en bedre repræsentation af disse to aldersgrupper i vores overordnede arrangementsstatistik og derved væsentligt reducere underskuddet for disse grupper i forhold til medlemsprofilen. 5

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft"

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet Brugerdrevet innovation som udviklingskraft Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft" Herning Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Århus Kommunes Biblioteker Indhold

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Innovationsudvalget DR20; version 03, 25. marts 2012 Kommissorium: At udarbejde en strategi og udviklingsplan

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Konceptoplæg Food Makers. September 2014

Konceptoplæg Food Makers. September 2014 Konceptoplæg Food Makers September 2014 Vi tror på, at når unge i et fællesskab med nydelse som omdrejningspunkt arbejder med mad og håndelag, så udvikles deres evne og lyst til selv at lave mad. Indhold

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere