En undersøgelse af årige grønne pigespejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere"

Transkript

1 En undersøgelse af årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i lavet en større undersøgelse blandt de årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen, der også holdt oplæg om undersøgelsen på Nyborg Strand kurset i Her er rapporten i en light-udgave så interesserede kan læse rapportens hovedpointer. Formålet med undersøgelsen Overordnet ville De grønne pigespejdere undersøge hvordan en grøn pigespejder lever og oplever sit hverdagsliv, og om disse refleksioner adskiller sig fra andre pigers. Undersøgelsen gik ud fra to fokusområder: Hvordan lever en grøn pigespejder sit spejderliv, og hvad er hun optaget af udover spejder? Test af to hypoteser A og B Undersøgelsen havde to hypoteser, som vi ville afprøve: Hypotese A: En grøn pigespejder er kendetegnet ved at have mange fritidsaktiviteter, venskaber i mange sociale sammenhænge, sunde familierelationer, fysisk aktivitet, interesse i sit eget liv og i verden omkring sig, og hun trives i sit liv. Hypotese B: En grøn pigespejder er kendetegnet ved at have få fritidsaktiviteter, få venskaber, ved ikke at dyrke motion, og ved kun at interessere sig i problemstillinger, som har relation til hendes egen verden. Konklusionerne Hypotese A er den, der passer bedst på den typiske grønne pigespejder. En typisk grøn pigespejder i alderen år er en pige, der er engageret i sit spejderliv, men som også bruger tid på del andre aktiviteter eksempelvis arbejde, elevråd og motion. Det er en pige, der er sammen med sine venner i fritiden. Herved ligner den typiske pigespejder andre piger. Hun adskiller sig dog ved kun sjældent at drikke alkohol og ikke at ryge. Hun er engageret i sin sundhed og er ikke udpræget negativ i sit syn på egen krop. På disse punkter adskiller hun sig fra mange andre piger i samfundet. En grøn pigespejder går op i emner, som har en relation til hendes eget liv, men er også interesseret i emner på afstand af hendes verden. En grøn pigespejder er en velfungerende pige, der lever et normalt og sundt liv, som ikke adskiller sig markant fra andre pigers. Undersøgelsen viser, at de piger som er aktive i korpset netop er det pga. vores kerneværdier og aktiviteter. Det er derfor vigtigt at holde fast i weekend- og lejrture og at dyrke pigelivsaktiviteterne, fordi netop disse ting gør korpset unikt i forhold til andre fritidsaktiviteter, pigerne har mulighed for at følge. Fremadrettet peger undersøgelsen også på at vi har et bredt rekrutteringsgrundlag og har samtidig noget enestående at tilbyde i pige- og kvindefællesskabet i De grønne pigespejdere. 1

2 Metodisk gik vi frem således: Vi udarbejdede en spørgeskemaundersøgelse med 42 spørgsmål. 675 piger fik mulighed for at deltage i undersøgelsen. Nogle af spørgsmålene i undersøgelsen går igen i andre undersøgelser, så det er muligt at sammenligne. Vi opererede med tre baggrundsvariable: alder, leder/ikke-leder og længde af medlemskab. Hvem besvarede spørgeskemaet? 237 piger valgte at besvare spørgeskemaet, dvs. svarprocenten var 35,1 %. 83 % af pigerne bor sammen med begge deres forældre. 61,8 % har været medlemmer i 5-8 år. 61 % har været eller er ledere hos De grønne pigespejdere Resultaterne Pigernes oplevelse af nogle af kerneværdierne hos De grønne pigespejdere Et kristent korps 68,5 % tror på Gud. 78,4 % går i kirke med spejderne. 77 % holder andagt. 42,9 % taler om tro og tvivl til spejder 82 % angiver, at det er muligt at udtrykke tvivl om sin personlige tro til spejder. De grønne pigespejdere opleves altså som et åbent sted, hvor det er muligt at udtrykke sin tro såvel som sin tvivl. Et pige- og kvindekorps 45,7 % angiver, at det ikke er vigtigt for dem. 36,6 % mener, at det er vigtigt. Her er et område som De grønne pigespejdere kan opdyrke og formidle bedre til pigerne, da den forholdsvis store andel af piger som ikke finder det vigtigt at være et pige- og kvindekorps, står i modsætning til, at pigerne sætter pigelivs-aktiviteter meget højt på hitlisten over aktiviteter. Medindflydelse 82 % oplever, at de har indflydelse 5 % oplever det modsatte Den generelle opfattelse at pigerne har stor indflydelse på spejderarbejdet uanset om de er ledere eller ej. Hvad har betydning for pigerne i spejderlivet? Her spurgte vi ind til hvilke aktiviteter, og hvad der har betydning for pigerne i spejderlivet. Det blev gjort ud fra følgende spørgsmål: Hvor meget betyder spejder for pigerne? Hvad er det, der betyder mest i forhold til at være spejder? Hvilke aktiviteter hitter hos pigerne? På spørgsmålet Hvad betyder det for dig at være grøn pigespejder? svarer: 64,1 % at det betyder rigtig meget eller meget 8,1 % at det kun har lidt eller ingen betydning for dem. Det er således meget vigtigt for flertallet at være grøn pigespejder. 2

3 Spejderfællesskabet har stor betydning for pigernes venskaber og sociale relationer, fællesskabet tegnes sådan her af pigerne: 68 % har lært nogle af deres bedste venner at kende til spejder 2 % af pigerne har alle deres venner indenfor korpset 40 % angiver, at de kan gå til deres spejderleder, hvis de har problemer Afbud Når pigerne melder afbud til spejder var de hyppigste svar at det skyldes sygdom eller skolen. Kun omkring 5 % svarede: Gider ikke, Vil hellere noget andet. Hvilke aktiviteter hitter hos pigerne? I spørgeskemaet blev pigerne bedt om at afkrydse de to aktiviteter, som de bedst kan lide at lave til spejder. Svarmulighederne var her baseret på de fem områder, der er defineret i programstoffet. Det vil sige Grøn, Pigeliv, Spejder, Kristen og Omverden. Spejderaktiviteter er den aktivitet, som flest piger (64 %) kan lide at lave. At så mange piger vælger Spejderaktiviteter, viser korpsets berettigelse som forening, idet pigerne faktisk kan lide de aktiviteter, som er med til at definere foreningen som noget anderledes end f.eks. en ungdomsklub. Den anden mest populære aktivitet er Pigelivsaktiviteter, som 61 % af pigerne har valgt at sætter kryds ved. Næsten 2/3 af pigerne, som deltager i undersøgelsen, angiver enten Spejderaktiviteter eller Pigelivsaktiviteter, som deres favoritaktiviteter. Der er altså enighed blandt en stor del af pigerne om, hvilke to typer aktiviteter, som hitter, og denne enighed går på tværs af alder, længden af medlemskabet og medlemstype. Pigernes hverdagsliv Her spurgte vi ind til følgende: Faste aktiviteter Andre aktiviteter Sport og krop Oplevelsen af hverdagslivet Mål for fremtiden De faste fritidsaktiviteter giver et billede af, at pigerne er engagerede I klub eller forening 15 % går kun til spejder 54,4 % går til 3-4 aktiviteter i en uge Gennemsnittet er 2,9 gange Der kan ikke påvises forskel i forhold til piger generelt Fritidsjob 53,1 % har et fritidsjob Alderen har betydning, jo ældre pigerne er, jo større er sandsynligheden for at de har et fritidsjob. Der er ingen forskel imellem pigespejdere og piger generelt. Leder eller træner i anden forening 17,6 % er ledere eller trænere i en anden forening 3

4 Her er der forskel på lederne og de almindelige pigespejdere, for andelen af almindelige pigespejdere, som er træner/leder andre steder er betydeligt lavere end blandt lederne. Det er værd at bemærke ud fra undersøgelsen, at man ikke nødvendigvis bliver mindre aktiv i en forening, fordi man er meget aktiv en anden forening. Elevråd Over halvdelen af pigerne (51,8 %) er eller har været elevrådsrepræsentanter, og det viser et flot engagement. Af andre aktiviteter bruger pigerne tid på følgende: Venner 92 % går til deres pigevenner, hvis de har problemer. 55,1 % har venner med hjemme mindst 1 gang om ugen. 15,6 % har sjældnere end 1 gang om måneden venner med hjemme. Det er den samme andel blandt piger generelt og blandt pigespejdere, som aldrig har venner med hjemme. Tv-kiggeri Estimeret gennemsnit er 1 time og 56 minutter, hvilket er det samme som for piger generelt Sms 79 % sender ofte sms 3 % gør det aldrig Alkohol 4,5 % drikker hver uge 57,1 % drikker aldrig alkohol Her er der forskel på pigespejdere og piger generelt. Der er betydeligt færre pigespejdere, som drikker alkohol hver uge end piger generelt. Rygning 5,8 % ryger og kun ¼ af disse ryger hver dag Der er forskel imellem pigespejdere og piger generelt, andelen af pigespejdere, som ryger, er væsentlig lavere end blandt piger generelt. Motion 54% dyrker motion hver dag/flere gange om ugen 17,8% er meget lidt aktive 60% dyrker sport i en klub/forening Sundhed 84 % tænker over, hvad der er sundt (ofte/altid) 56,2 % mener, at de er overvægtige Her er der tilsyneladende ingen forskel imellem pigespejdere og piger generelt. Dog er pigespejderne mindre negative omkring deres egen vægt, idet der her er en lavere andel, som mener, at de klart overvægtige. De er således mindre polariserede i synet på deres vægt, end piger generelt er. Der er 84,8 % af pigespejderne, som er helt tilfredse eller delvis tilfredse med deres egen krop. På dette punkt adskiller de sig fra piger generelt, idet der i denne sidste gruppe er en mindre andel, som er tilfredse med deres krop. Pigespejderne har altså et mere positivt forhold til kroppen, end piger generelt har. Oplevelsen af hverdagslivet Ensomhed 4

5 4,5 % føler sig ensomme tit eller hver dag 63,2 % føler sig sjældent eller aldrig ensomme Samme andel af piger generelt og pigespejdere, som føler sig ensomme Stress 52,2 % føler sig stresset engang imellem 6,9 % føler sig det hver dag, imens 4,9 % aldrig føler det. Samme andel af piger generelt og pigespejdere. Lykke 85 % meget/ret lykkelige 1,8 % meget ulykkelige Samme andel som piger generelt. Pigernes mål for fremtiden Hovedparten af pigespejderne har en fornemmelse af, hvilke mål som de har for fremtiden. De fleste af pigerne har et ønske om At få et liv med familie og børn og At få en god uddannelse. Der er en lavere andel, som vægter, At have en følelse af fællesskab med andre og At have mulighed for at rejse ud. De færreste drømmer om At have meget fritid og At blive kendt og berømt. Der er stort set den samme andel blandt piger generelt, som vægter At få et liv med familie, At få en god uddannelse og Have mulighed for at rejse ud og opleve verden, som blandt pigespejdere. Hvad kan vi så bruge det til? Rekruttering Vi har et bredt rekrutteringsgrundlag. Vores tilbud som forening er attraktive og værdsatte: Vi har et godt fællesskab, vi giver ledermuligheder for unge piger, og udgør et bredt netværk med andre piger og kvinder. Fastholdelse For at fastholde er det godt at huske at: Lederansvar gør glad Sikring af et godt og inkluderende fællesskab Lejrture Internationalt og landsdækkende spejderarbejde. Udveksling af gode møder, pigerne har travlt! Fokus på det, som pigerne interesserer sig for. Fastholdelse og rekruttering Det særlige i pige- og kvindefællesskabet er godt fundament for at fastholde og rekruttere medlemmer, idet det adskiller De grønne pigespejdere fra andre fritidsmuligheder pigerne har. 5

6 Vil du læse mere? Har du fået lyst til at læse hele rapporten En undersøgelse af grønne pigespejdere i alderen år kan du downloade den her på pigespejdernet. Hvis du har fået lyst til at læse mere om unges hverdagsliv og fritidsaktiviteter kan du læse de følgende undersøgelser, det er også, her vi har hentet sammenligningsgrundlag for vores egen undersøgelse: Bille, Trine og Fridberg, Torben m. fl: Kulturvaneundersøgelsen. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964, akf forlaget, Bille, Trine og Wullf, Erik: Tal om Børnekultur. En statistik om børn, kultur og fritid, akf og Børnekulturens netværk, 2006 Brun, Jens m. fl. : Børn og politik, Børnepanel rapport, Dansk Ungdomsfællesråd, Due, Pernille og Bjørn E. Holstein: Skolebørnsundersøgelsen, 2003, netadgang på linket: Fridberg, Torben: Skolebørns fritidsaktiviteter kultur- og fritidsundersøgelsen 1998, Socialforskningsinstituttet, 1999 Kofod, Anne og Nielsen, Jens Christian: Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid, Cefu// Learnin Lab Denmark// DPU, 1. udgave, 2005 Skårhøj, Rie Frilund og Østergaard, Søren (Red): Generation Happy, Unitas Forlag, Frederiksberg,

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet Det er jo

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Af Anne Kofod og Sigrid Hansen Center for Ungdomsforskning DPU Århus Universitet Center for Ungdomsforskning og DGI marts 2008 1 Forord Hermed

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Børn og unges fritid i Frederiksberg Kommune

Børn og unges fritid i Frederiksberg Kommune Børn og unges fritid i Frederiksberg Kommune af Jill Mehlbye Ulla Højmark Jensen AKF Forlaget Februar 2003 1 2 Forord Foreliggende undersøgelse om børn og unges fritidsanvendelse er gennemført på foranledning

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Det meningsfulde medlemskab

Det meningsfulde medlemskab Det meningsfulde medlemskab - en kulturanalyse af unge på de merkantile ungdomsuddannelser og deres forhold til fagforeninger Af Henriette Tolstrup Holmegaard og Anne Kofod Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere