Landsmøde 14 Kompendie marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmøde 14 Kompendie 1 14-16 marts"

Transkript

1 Landsmøde 14 Kompendie marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1

2 Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 2 Referat

3 Referat af Erhvervsskolernes ElevOrganisations Landsmøde 14 Valg af dirigenter: Yasmin Davali og Jakob Ruggaard er valgt Valg af referenter: Yasmin Davali og Jakob Ruggaard er valgt Konstatering af gyldighed: Mødet er gyldigt da det er indkaldt inden 3 uger forud for afholdelsen Konstatering af beslutningsdygtighed: Mødet er beslutningsdygtigt med 20 fremmødte af 35 medlemselevråd Godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen er godkendt Godkendelse af Forretningsordenen: Forretningsordenen er godkendt med 1 rettelse: dog tidligst tilføjes til sidste linje i afsnittet om deadline for indkomne forslag Valg af stemmeudvalg: Karina Rathnov, Magnus Kronborg Christiansen og Rune P. Bloom er valgt FU beretning: Beretningen er godkendt Økonomisk beretning: Beretningen er godkendt Personvalg til indsupplering Forretningsudvalgsrepræsentant for HTX: Timian Simone Schwicker er valgt ved tillid. HTX-udvalget: Sofie Sommer Bielefeldt, Adam Alaoui-Ismali, Ahmad Al-Yaseri og Casper Skyum Høgh er valgt ved tillid. Udtalelser Sideordnet afstemning mellem 02 adgangskrav og For karakterkrav 02 adgangskrav er vedtaget Udtalelserne 02 adgangskrav og for karakterkrav er modstridende. Afstemningensproceduren er sideordnet. 02 adgangskrav er vedtaget SKP-udtalelse er vedtaget SKP-ydelse er trukket af forslagsstiller Større skoler, større ansvar! er vedtaget Erhvervsskoleelever med psykiske lidelser er vedtaget Procedure afstemning om hvorvidt lige muligheder for alle og Vi skal hæve fællesskabet, ikke skabe en elite skal behandles sideordnet. Det vedtages at de to forslag behandles hver for sig. Lige muligheder for alle er vedtaget Vi skal hæve fællesskabet, ikke skabe en elite er vedtaget Vi støtter de strejkende VVS ere er vedtaget Intern kommunikation er vedtaget Færre lektier, mere ansvarlig læring er vedtaget Sociale arrangementer er vedtaget Flere indgange på erhversuddannelser vedtaget er EUD-udvalget: Janina Von Werther Kristensen, Peter Christensen, Michelle Krogh og Lucas Hortslund er valgt. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 3

4 Udtalelser Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 4

5 02 Adgangskrav Navne: Joachim Kusk, Kasper Dreier, Jonathan Pedersen og Alex Hamann Skoler: EUC Vest, RTS, Selandia og EUC Syd Vi er grundlægende imod adgangskravet på 02 på alle erhvervsskoler. Vi mener at alle skal have lige ret til at tage en ungdomsuddannelse, da dette ellers vil skabe ulighed i samfundet når der bliver en hvis befolkning gruppe som der ikke kan få en uddannelse. Denne befolkningsgruppe vil involvere, men ikke kun begrænse sig til Ordblinde, Talblinde, psykisk eller mentalt udfordrede, som derved vil komme til at føle dumme til at fungere i samfundet. Vi ved at mere end 20 % af alle erhvervsskole elever i dag ikke ville komme ind på deres uddannelse, hvis reformen var trådt i kræft før disse elever startede! Det mener vi i EEO at er fuldstændigt vanvittigt, da dette vil skabe den før nævnte udstødte. Disse elever er ofte de elever der klarer sig bedst til deres svendeprøver da de oftest er unge der lærer bedst af at have tingene i hænderne og har stor praktisk viden hvilket ikke vurderes med et karakterkrav på 02. Samtidig er det nødvendigt at anerkende at mennesker lærer forskelligt hvilket folkeskolen bare ikke kan rumme, derfor er folkeskolernes karakterer ikke brugbare som adgangskrav til praktiske uddannelser som erhvervsskolen jo er. Det at gå på erhvervsskole har ingenting at gøre med at kunne lave et heikodigt, essay eller analysere en tekst. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 5

6 SKP Udtalelse Navne: Morten Egede, Joachim Kusk, Nadia Haugelbølle, Tobias Eriksen og Morten Ryom Skoler: EUC Sj, EUC Vest, Hotel og Restaurationsskolen, RTS CMK og Tech College Aalborg Vi mener det er på tide at vores SKP elever får nogle ordentlige forhold, det kan ikke passe at vi har elever der går til under den halve løn, og laver det samme arbejde. en skolepraktik elev under 18, går og arbejder til en løn der ligger under det halve af mindstelønnen, de har en timeløn på 23,5kr/time. For alle over 18, ja sågar dem over 25, ligger lønnen på 45kr/time, de har ikke krav på arbejdstøj, eller værktøj fra praktikcenteret, hvilket vil sige at en voksen, skal klare sig gennem måneden, med husleje, regninger, mad og hvad der ellers er, og skal også selv sørge for at købe arbejdstøj for en ydelse på niveau med SU en, som ikke er skabt til at kunne leve for. Vi mener derfor som EEO at vi skal have skolepraktik elever under den gældende LO overenskomst for deres fag. Kan det virkelig passe, at man skal gå og lave det samme arbejde som dem man har hovedforløb med, men til en langt lavere løn, nej selvfølgelig kan det ikke det. Samme arbejde, samme løn. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 6

7 Større skoler, større ansvar Navne: Mie Hovmark Christensen, Nadia Haugbølle Skoler: Hotel- og restaurantskolen Valby, HTX Sukkertoppen Vi har de seneste mange år set en tendens til, at skolerne bliver større og større. Dette skaber større problemer for både elever og lære. Skolebestyrelserne bliver i højere grad steder, hvor man vedtager ting, der ligger fuldstændigt fjernt fra eleverne, som går på skolen. Det bliver i større grad svære at være elev i en skolebestyrelse. Derfor vurdere vi i EEO, at skolerne har et ansvar for at få eleverne hørt på de store skoler. Skolerne skal være bedre til at skabe gennemsigtighed og mulighed for at ændre ting på de enkelte afdelinger af Hovedskolerne. Større skoler skaber et større ansvar overfor eleverne, i og med, at de bliver svære at høre i bestyrelsen. Vi mener derfor, at eleverne gennem flere elever i skolebestyrelsen bør have mere indflydelse på skolens daglige gang, da man ellers ikke sikre, at eleverne bliver lyttet til. Et alternativ vil være, at man på hver afdeling af skolen inkludere eleverne i beslutning, så man sikre et elevdemokrati, der er noget værd. Noget vi har set forsømt i mange år. Der er krav om elever i skolebestyrelsen, men når den er langt fra den virkelige hverdag, skal vi sikres anden indflydelse. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 7

8 Erhvervsskoleelever med psykiske lidelser Navn: Jeanett Skærrebeck Skole: Kold College - Dyrepasser I EEO mener vi at erhvervsskolerne skal være for alle. Dette gælder især de potentielle elever som ikke for taget en uddannelse, fordi de er bange for at deres psykiske lidelser eller handicap vil stå i vejen for deres mulighed for at gennemføre. Det synes vi i EEO er for dårligt. Vi mener der skal være flere resurser til at inkludere denne elevtype. Der går rigtig mange dygtige elever rundt som endnu ikke er kommet videre fordi der ikke er den fornødne hjælp og støtte til rådighed. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 8

9 Lige muligheder for alle Navne: Robert Sellerup. Rasmus Topholm. Skole: EEO EEO mener at der skal sættes fokus på at der ikke bliver forskelsbehandlet på eleverne på tværs af faglige og boglige kompetencer så når der udbydes støtte til dem der finder den almene undervisning udfordrende skal der ligeledes tilbydes mere udfordrende faglige opgaver til de elever som har brug for mere udfordrende og kompetence udviklende undervisning derfor mener EEO at der på lige vilkår med lektie cafeer skal udbydes mulighed for at udvikle ekstra faglige kompetencer. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 9

10 Vi skal hæve fællesskabet ikke skabe en elite Navne: Morten Ryom, Magnus Kronborg, Tobias Eriksen, Nadia Haugbølle, Alex Hamann og Morten Egede Skoler: Tech College Aalborg, Tech College Aalborg, Roskilde Tekniske skole, Hotel og Restaurations skolen, EUC Syd, EUC Sjælland Vi skal bruge vores uddannelser til at give alle en fair chance i livet, der gør vi bedst ved at skabe en skole hvor elever hæver hinanden i fællesskab, ligesom vi ser det på arbejdspladsen. Skolen skal skabe en bred base af viden og så må ens egen læreplads stå for den specifikke fordybelse, og den brede base skaber vi bedst igennem et max antal af elever i klasserne (klasseloft) og ikke gennem Elite spor for de bedste. Gennem et klasseloft sikrer vi at alle elever når at få individuel tid med sin lærer og at læreren nemmere kan målrette undervisningen til de mennesker der i klassen, på den måde sikrer vi dygtigere håndværkere. Samtidigt sikrer vi at folk som har kompetencer på forskellige felter hjælper hinanden i fællesskab, endda helt uden at dele folk op i A og B hold. Vi skal sørge for at alle elever får en uddannelse som kan give dem et job, ikke kun dem som var så heldige at gå på A holdet. Ved at indføre talentspor risikerer vi at skabe et B-hold som altid vil blive valgt fra hos arbejdsgiverne eller mester. Fri og lige uddannelse til alle! Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 10

11 Vi støtter de strejkende VVS ere Navne: Morten Egede, Morten Ryom og Peter Christensen. Skoler: EUC Sjælland, Tech College Aalborg og Tech College Aalborg. I Erhvervsskolernes Elevorganisation støtter vi de over 1000 ende strejkende VVS er i Blik og Rør fagforeningen i deres kamp for ordentlige forhold og en løn man kan leve af. Vi mener at kampen mod social dumping ikke kun er kampen mod bandit virksomheder som ikke betaler nok i løn men kampen for socialt ansvarlige virksomheder som betaler ordentlig løn og uddanner lærlinge, netop det sidste ligger vi vægt på og ser vi som essentiel del af kampen i mod social dumping og derfor støtter vi vores svende og kammerater i kampen mod de virksomheder som vil snyde og nasse, i kampen for ordentlige forhold og flere lærepladser. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 11

12 Intern kommunikation Navne: Magnus Kronborg, Esben Gøttsche og Timian Schwicker Skoler: Tech collage Aalborg og KTS VIbenhus EEO mener at kommunikationen mellem eleverne og lærerne, såvel som lærerne imellem skal forbedres, da den ikke på nuværende tidspunkt fungerer. Da manglende eller dårlig kommunikation mellem parterne der er del af uddannelsen, forringer uddannelseskvaliteten væsentligt. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 12

13 Færre lektier, mere ansvarlig læring Navne: Mie Hovmark Christensen og Esben Fribo Gottsche Skoler: Københavns Tekniske Skole, HTX På HTX er der mange lektier. Det har været en tradition op igennem hele folkeskolen, at man har lektier for til næste dag, som man skal lave. I gamle dage, skulle man også kunne lektierne udenad. I gamle dage var for 40 og 100 år siden. HTX er et af fremtidens gymnasier. HTX er et sted, hvor de unge skal lære at tænke nyt og skal lære at være selvstuderende. De skal ikke lære ting udenad. Med cirka 200 elevtimer mere. På grund af en anden fagsammensætning end andre gymnasiale uddannelser og en mulighed for at skrive lange projekter, er HTX et gymnasium, hvor eleverne ofte sidder til sent på aftenen og laver afleveringer. Sådan skal det jo være, når man vil forbedre sig. Men derudover, har man også de daglige lektier. Dette er ekstra læsning, som eleverne bliver givet for i uger, hvor de i forvejen har op til flere afleveringer, og nogen på de samme dage. Dette kan vi ikke acceptere i Erhvervsskolernes ElevOrganisation. Vi kender elevernes hverdag, vi ved, at mange elever lider af et pres på grund af karakterkrav, samt begyndende stress. Lektierne er desuden noget, de fleste elever ikke prioritere højt i en stresset tid, og dermed kommer de bagud med undervisningen. Frafaldsprocenten på HTX er høj, og fra EEOs side, ser vi den øgede lektie- og afleveringsmængde, som en væsentlig grund til dette. Afleveringer kommer vi ikke til at afskaffe, og det ønsker vi heller ikke, lektierne er noget andet. Metoder og teori skal læres i skolen, hvor eleverne har mulighed for vejledning og spørgsmål. Det at give elever teori for hjemme, uden muligvis at gennemgå det i skolen bagefter, hjælper ikke eleverne med at lære. Skolen er der, hvor lærerne skal lære eleverne de væsentlige ting, det er endnu ikke et universitet vores elever går på. De skal tidsnok få 100 sider at læse på 2 dage, derfor er der ingen grund til at bebyrde eleverne mere end højst nødvendigt. Derfor vil vi i EEO opfordre til, at man stræber efter at skabe lektiefri gymnasier, hvor eleverne bruger deres fritid på afleveringer og ellers på at leve det liv, som der også skal være plads til. Nogen ting læres ikke i skolen eller ved skolearbejde, og det skal der også være plads til. Derfor, mindre lektier, men mere ansvarlig læring. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 13

14 Sociale Arrangementer Navne: Timian Schwicker og Magnus Kronborg Skoler: KTS Vibenhus og Tech college Aalborg EEO mener at sociale arrangementer f.eks i form af filmaftner, LAN-arrangementer, fester med videre bør afholdes på alle skoler. Socialt sammenhold i klasserne gør en uddannelse sjovere og mere spændende at gå på. For at styrke dette sammenhold er det vigtigt, at der på HTX, såvel som EUD er sociale arrangementer. Disse er ofte i form af fester og fredagscaféer, som stort set alle HTX-skoler allerede har og vi opfordrer alle EUD-skoler til at få. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 14

15 Flere indgange på Erhvervsuddannelser Navne: Morten Egede, Joachim Kusk Skoler: EUC Sjælland og EUC vest Som det er nu er Erhvervsuddannelserne inddelt i 12 indgange. Disse indgange er lavet for at man nemt kan skifte uddannelse inden for en indgang eksempelvis mad til mennesker hvor det ofte er ét samlet grundforløb indtil sidste øjeblik hvor man specialisere sig ud i det helt fagspecifikke. Dog er nogle indgange som fx bygge og anlæg så bredde at et fælles grundforløb langt hen af vejen ikke er muligt. Der er i Bygge og anlæg både murer og tømrer som ikke kan samarbejde. Derimod er snedker og tømrer godt samarbejde da fagene har langt mere til fælles end der skiller dem ad. I dag vælger de fleste der starter på en teknisk skole deres uddannelse ud fra fag, ikke ud fra indgang. Folk der kommer fra 9./10. Klasse vælger at de vil være murer eller tømrer, eller mekaniker. De opdager først efter starten på uddannelse at man ikke bare bliver tømrer, for der bliver man ofte introduceret for uddannelserne: møbelsnedker, bygningssnedker og tømrer. Hvilket nuancere deres billede af træfagene fordi man ikke når at få et nuanceret nok billede i folkeskolen og hvis ikke de får det, bliver de alle sammen tømrer og der vil ikke komme særlig mange bygningssnedkere. Men hvor struktøre og murer godt kan samarbejde i deres grundforløb kan tømrer og murere ikke samarbejde da fagene ligger for langt fra hindanden I Erhvervsuddannelsesreformen beslutter regeringen at omstrukturer indgangene på erhvervsuddannelserne så der kun er 4 indgange, i stedet for 12. Vi mener at dette kan skabe et problem da det enten kræver at man om tænker grundforløbet på en måde hvor indgangene ikke bliver indarbejdet som en del af valget af uddannelse hvilket ligegyldiggør dem som allerede ofte er indenfor særligt bygge og anlæg, eller hvor man løbende aktivt piller uddannelser ud af hvilket giver dem en helt ny mening i forhold til i dag. Vi mener det giver bedre mening at gøre indgangene mindre så man ikke kommer ind i Bygge og anlæg. Men derimod kommer ind i fx Træfagene, Cementfagene eller energifagene i stedet for at flere af de fag der ikke har noget med hindanden at gøre ligger i samme indgang. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 15

16 Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 16

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere