Mirasys VMS. Lynvejledning til Spotter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mirasys VMS. Lynvejledning til Spotter"

Transkript

1 Mirasys VMS Lynvejledning til Spotter

2 INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 3 Teknisk support... 3 Start af Spotter... 3 Grundlæggende funktioner i Mirasys Spotter... 4 Visning af kamerafødninger... 5 Visning af afspilningsvideo... 6 Eksport af data... 8 Layout og indstillinger PTZ-kontrol (dome) Kameraprogrammer Lyd og I/O Alarmer Avancerede tips til Mirasys Spotter Zoom Virtuelle kameraer Plugin-styring Automatisk beskæring VCA-visualisering Automatisk zoom Joystick-styring Manuel enhedsnummerering Tastaturgenveje Alarmer Copyright MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 2

3 INDLEDNING Mirasys Spotter er et brugervenligt letvægtsprogram til visning og eksport af realtids- og afspilningsvideo. Mirasys Spotter kan anvendes til at oprette flere skærmløsninger med uafhængige videofaner og -vinduer. Mirasys Spotter er fremstillet som et alternativt lettere program, der kan anvendes som erstatning for Workstation i situationer, hvor det kun er nødvendigt at se og eksportere video. Spotter understøtter på nuværende tidspunkt ikke alarmer, lyd, I/O, tekstkanaler, arkiver eller andre ekstrafunktioner, som Workstation tilbyder. TEKNISK SUPPORT Du får teknisk support ved at kontakte leverandøren af systemet. START AF SPOTTER Sådan logges der på Spotter: Åbn Spotter-programmet gennem Start-menuen. Logonskærmen vises. Vælg hovedserver, og indtast dit brugernavn og adgangskode i de pågældende bokse. Klik på Log på. Du kan tilføje, fjerne og redigere hovedserveradresser ved hjælp af knappen +, - og Redigér. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 3

4 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER I MIRASYS SPOTTER Når du er logget på, åbnes Mirasys Spotter i visningstilstand i realtid: A) Profilvalg B) Enhedsliste C) Faner D) Arbejdsområde E) Dato og klokkeslæt F) Afspilningsknapper G) Tidslinje H) Layoutværktøjer MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 4

5 VISNING AF KAMERAFØDNINGER Visning af videofødninger i realtid fra et eller flere kameraer: Dobbeltklik på kameranavnet på enhedslisten eller træk kameraet til arbejdsområdet. Du kan have op til 16 kameraer åbne samtidigt (alt efter licensen). Du kan ændre rækkefølgen for de åbne kameraer ved at trække dem på arbejdslisten. Bemærk: Videofødninger i realtid har hvide rammer, mens videoafspilningsfødninger har grønne rammer. Visning af maksimeret videofødning fra et eller flere kameraer: Hvis du vil maksimere en kamerafødning fra et enkelt kamera, skal du dobbeltklikke på billedfødningen fra et enkelt kamera. Hvis du vil maksimere en kamerafane, skal du klikke på knappen Maksimér ved siden af navnet på fanen. Du kan vende tilbage til standardvisning ved at trykke på ESC.

6 VISNING AF AFSPILNINGSVIDEO Når kameraerne er åbnet i realtidsvisning, som angivet ovenfor, kan du gå ind i afspilningstilstand på forskellige måder som beskrevet nedenfor. Bemærk: Videofødninger i realtid har hvide rammer, mens videoafspilningsfødninger har grønne rammer. Afspilning via kalender: I Tidspanel skal du vælge dato og klokkeslæt ved at klikke på fanen Dato og Klokkeslæt eller vælge én af de seneste aktiviteter ved at klikke på fanen Aktivitet. Bemærk: Fanen Aktivitet indeholder kun aktiviteter fra de aktuelt åbne kameraer. Afspilning via lynknapper: Klik på lynknapperne for at afspille eller spole frem eller tilbage i materialet. Bemærk: Du kan altid vende tilbage til den aktuelle tid ved at klikke på den grønne afspilningspil. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 6

7 Afspilning via tidsskyder: Du kan bruge tidsskyderen til hurtigt at gå gennem materialet. Afspilning via tidslinjen: Du kan klikke på den nederste linje for at åbne Tidslinje -skyderen, med hvilken du kan skubbe markøren til det ønskede afspilningspunkt. Bemærk: Du kan anvende musehjulet over Tidslinje for at justere tidsskalaen, der vises i tidslinjen. Du kan også anvende Zoom -skyderen til højre for Tidslinje for at justere skalaen. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 7

8 EKSPORT AF DATA Eksport af stillbilleder: Du kan eksportere stillbilleder fra et specifikt kamera ved at flytte musen over en kamerafødning og klikke på knappen Eksportér øverst på videofødningen. Når eksportdialogen åbnes, kan du indtaste placering og navn for filen, vælge det ønskede filformat og vælge, hvorvidt dato og kameranavn skal vises på billedet. Bemærk: Hvis indstillingsdialogen er blevet deaktiveret, kan du ændre indstillingerne under billedeksportindstillingerne som angivet nedenfor. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 8

9 Eksport af videoklip: Du kan eksportere videoklip fra et eller flere kameraer ved at klikke på knappen Eksportér til venstre for Tidslinje nederst på skærmen. Hvis Tidslinje ikke er synlig, kan den åbnes ved at klikke på den nederste linje nederst på skærmen. Når du har klikket på knappen Eksportér, skal du vælge de kameraer, hvorfra dataene skal eksporteres. Kun kameraer, der har været åbne i arbejdsområdet, kan vælges. Når du har valgt kameraer, skal du vælge hhv. start- og sluttidspunkt for klippet fra Tidslinje. Du kan centrere linjen til startpunktet eller slutpunktet ved at klikke på knappen Start eller Slut eller centrere mellem to punkter ved at klikke på knappen Varighed. Klik på Starttidspunkt, når du har valgt tidsperiode. Når eksportdialogen åbnes, kan du indtaste placering og navn på filen og vælge det ønskede filformat. Bemærk: Hvis indstillingsdialogen er blevet deaktiveret, kan du ændre indstillingerne under billedeksportindstillingerne som angivet nedenfor. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 9

10 LAYOUT OG INDSTILLINGER Brug af faner: Kameraerne åbnes som standard til fanen Kameraer. Du kan have flere kamerafaner, der hver indeholder forskellige kamerasæt. For at åbne en ny fane skal du klikke på knappen + ved siden af fanelisten. For at omdøbe kamerafanen skal du højreklikke på navnet på fanen og vælge Omdøb aktuel faneheader. Indstillinger: Du kan åbne indstillingsvinduet ved at klikke på Menu nær det øverste venstre hjørne af programvinduet. Vinduet Indstillinger kan anvendes til at indstille sprog, adgangskode, standardindstillinger for eksport af video og stillbillede samt avancerede parametre. Flere vinduer: Du kan åbne flere Spotter-vinduer samtidigt ved at klikke på knappen Nyt vindue under enhedstræet eller ved at trække et kamera eller kamerafane væk fra Spotter-hovedvinduet. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 10

11 Layoutadministration: Du kan administrere layout ved at klikke på knappen Layout på det nederste højre hjørne af vinduet. Layout indeholder alle oplysninger om de aktuelle indstillinger, herunder kamerarækkefølge, faner, vinduer og afspilningspositioner. Layouts kan deles med andre brugere, og du kan bruge layouts, de har delt. Bemærk: Du kan skalere layoutstørrelsen ved hjælp af layoutskyderen ved siden af knappen Layout. PTZ KONTROL (DOME) For domekameraer (PTZ) kan du åbne domekontrollen ved at vælge kameravisning og klikke på Kamera på værktøjslinjen. Du kan kontrollere kameraet ved at trække med musen eller med piletasterne. For at zoome skal du åbne domekontrollen for kameraet og anvende rulleknappen på musen eller klikke på Zoom og vælge zoomafstand. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 11

12 For at se, redigere, oprette og slette forudindstillede positioner skal du klikke på Gå til, og vælge den forudindstillede position, du vil se, eller Rediger forudindstillede positioner for at redigere, slette eller oprette positioner. Bemærk: Du kan ikke oprette to forudindstillede positioner for et enkelt sted. Hvis du ikke kan oprette en ny position, har Spotter fastslået en dobbeltposition, og du skal flytte kameraet, før du opretter en ny position. For at se, redigere, oprette og slette programmer skal du klikke på Programmer og anvende rullemenuen til at vælge det program, du vil se eller redigere, eller Ny eller Slet for at oprette eller slette programmer. Bemærk: Oprettelse af programmer kræver, at der er indstillet forudindstillede positioner, før de føjes til programmerne. For at indstille PTZ-kameraets startposition skal du klikke på Indstillinger og Rediger startposition. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 12

13 KAMERAPROGRAMMER Kameraprogramknapperne er placeret til højre for videostyringsknapperne. Sådan oprettes et kameraprogram: 1) På arbejdsområdet skal du åbne de kameraer, du vil føje til programmet i den rækkefølge, du vil have dem vist i programmet. 2) Klik på tandhjulsknappen. Fanenavnet anvendes som navnet på programmet. Husk at sikre, at "I brug" er markeret. 3) Vælg "Vis kameraer et efter et" for at få vist et kamera ad gangen eller "Vis kameraer samtidigt" for at få vist en fane af kameraer ad gangen. Markér "Kør kameraprogram i maksimeret vinduestilstand" for at anvende fuldskærmstilstand med kameraprogrammet. 4) Klik på "Afspil"-knappen for programmet for at starte programmet. Du kan bevæge dig mellem programkameraer eller faner med knappen Forrige og Næste. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 13

14 LYD OG I/O Lyd- og I/O-kanaler er placeret på enhedstræet sammen med andre enheder, såsom kameraer. Du kan åbne lyd- og I/O-enheder ved at dobbeltklikke på dem, hvormed de åbnes i højre side af arbejdsområdet. Du kan ændre tilstanden for en I/O-enhed ved at klikke på det lille ikon til venstre for navnet på I/O-enheden. Du kan dobbeltklikke på navnet på I/O-enheden for at åbne et kontrolpanel, hvorpå du kan ændre tilstand eller indstille en ændringstilstandsimpuls og definere dens varighed. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 14

15 ALARMER Du kan åbne alarmvisningen ved at klikke på knappen Alarmer på menuen eller alarmkontakten, som er placeret i det øverste højre hjørne af skærmen. I den minimerede tilstand blinker alarmkontakten med et rødt advarselssignal, hvis der er aktive alarmer. Du kan maksimere alarmområdet ved at klikke på alarmkontakten. Når du har maksimeret alarmområdet, vises alarmerne som en liste, der inkluderer alarmnavnene og den tid, der er forløbet, siden alarmen var aktiv. Du kan åbne en alarmvisning på arbejdsområdet ved at dobbeltklikke på en alarms navn på alarmlisten. Alarmer er konfigureret og tildelt brugerprofiler i programmet Systemadministrator. Se Administratorvejledning for yderligere oplysninger om alarmoprettelse. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 15

16 AVANCEREDE TIPS TIL MIRASYS SPOTTER ZOOM Du kan zoome ind på et kamerabillede ved at holde på højre museknap og bruge musens rullehjul. Når du slipper højre knap, nulstilles billedet til dets originale tilstand. VIRTUELLE KAMERAER Du kan nemt duplikere en eksisterende kameravisning for et enkelt kamera og skabe en virtuel kameravisning ved at vælge Kamera -> Dupliker. Når du har duplikeret en kameravisning, skal du vælge Vis -> Flyt/zoom. Vælg det område, som du ønsker, den virtuelle kameravinkel skal omfatte fra kameravisningen, og klik på Ok. Når det virtuelle kamera er blevet oprettet, kan du flytte hele kameravisningen ved at trykke på højre museknap og anvende musens rullehjul. Når du slipper højre knap, nulstilles billedet til dets originale tilstand. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 16

17 Du kan tage flere virtuelle visninger af et enkelt kamera ved at duplikere kameraet og foretage handlingen Flyt/zoom på billedet. På tilsvarende vis kan du flytte valgte virtuelle områder ved at klikke på Flyt/zoom og trække den valgte virtuelle visning. Bemærk: Når der foretages zoom på den virtuelle visning, vil standardformatforholdet være det samme som det originale billede. Hvis du vil ændre formatforholdet, skal du trykke på Skift, mens grænserne for det virtuelle kamera indstilles. PLUGIN STYRING Alle plugins - såsom ANPR+ (Automatisk nummerpladergenkendelse) kan styres ved at klikke på Plugins ved siden af Menu øverst til venstre på skærmen. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 17

18 AUTOMATISK BESKÆRING Nogle gange, hvis der anvendes kameraer med forskellige formatforhold, kan arbejdsområdet føles rodet og give en uæstetisk og distraherende brugeroplevelse. Du kan korrigere situationen ved at aktivere automatisk billedbeskæring, som viser alle kameravisninger i samme størrelse. Automatisk billedbeskæring foretager dette ved at beskære kantområder fra kameraer for at sikre kompatible visningsstørrelser. Beskæringen er udelukkende virtuel og påvirker ikke optagelsen eller kamerafødningsinformation. Du kan aktivere automatisk billedbeskæring ved at højreklikke på fanens navn og vælge muligheden. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 18

19 VCA VISUALISERING Hvis VCA-funktionen er blevet aktiveret for kameraet, kan du aktivere VCA-visualisering fra menuen Fremhæv ved at vælge enten Vis spor (viser bevægelsesruter) eller Fremhæv motiver i bevægelse (tegner en firkant rundt om hvert motiv i bevægelse). Du kan klikke på valget igen for at deaktivere de valgte VCA-visualiseringer på Spotter. AUTOMATISK ZOOM Hvis du har en kompatibel VCA-licens, kan du indstille bevægelsesdetekteringen til at zoome automatisk rundt om motiver i bevægelser. Automatisk zoom vil altid forsøge at zoome ind på alle motiver i bevægelser samtidigt inden for det synlige billede. Den automatiske zoomfunktion vil følge motiverne i bevægelse inden for kameravisningen, alt efter indstillingen: På Følg bevægelse på hele billedområdet følges bevægelsen, og der zoomes ind på hele kameraets billedområde (ikke kun det virtuelle kameraområde). På Følg bevægelse på zoomet område følges bevægelsen, og der zoomes ind inden for det virtuelle kamerabilledes grænser. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 19

20 JOYSTICK STYRING MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 20

21 Du kan anvende et hvilket som helst DirectX-kompat ibelt joystick som styreenhed. Et joystick kan være fuldt konfigureret, og hver knap kan tildeles en tilpasset funktion. Konfiguratio n af joystick: Før et joystick kan tages i brug, skal det konfigureres - først i Windows og derefter i Spotter. For at kalibrere et joystick i Windows skal du åbne kontrolpanelet og finde 'Opsætning af USB-spilleenhe der' under enheder og printere. Følg instruktionerne for kalibrering af joysticket. Efter kalibrering skal du starte Spotter og finde 'Indgangsenhed er' på den nederste kant af skærmen. Vælg MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD 'Redigér SIDE 21 indstillinger for indgangsenhed', vælg den enhed,

22 MANUEL ENHEDSNUMMERERING Du kan indstille nye genvejsnumre for kameraer ved at klikke på 'Enhedsnummerering' på menuen og fravælge 'Brug automatisk kameranummerering'. Du kan bruge de manuelt konfigurerede tastaturgenveje alle steder i Spotter ved hjælp af nummertastaturet (bemærk: nummerrækken over de alfabetiske taster kan ikke anvendes til at åbne enheder). TASTATURGENVEJE Du kan aktivere alle enheder og få adgang til de fleste af funktionerne i Spotter med tastaturgenveje (anvend det numeriske tastatur til at få adgang til enheder; nummerrækken over de alfabetiske taster kan ikke anvendes til at åbne enheder). VINDUER Genvej Beskrivelse Ctrl+N Alt+F4 Nyt vindue Luk aktuelt vindue ALARMER Genvej F5 Enter Beskrivelse Fokuserer på første alarm Åbner alarmen i alarmvisningsfanen Mellemrum Anerkender den fokuserede alarm MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 22

23 DIALOGER Genvej Beskrivelse Enter Esc Samme som at klikke på OK-knappen i en dialog. Hvis en anden knap er fremhævet, når der trykkes på Enter, udføres handlingen for den anden knap i stedet. Samme som at klikke på knappen Annullér i en dialog (eller lukke en dialog) VIS/SKJUL KOMPONENTER Genvej Beskrivelse F1 F2 F3 Vis vinduet Om Nulstil layout: Indstil hovedvinduet til normal tilstand (ikke maksimeret). 100 % zoom. Vis profilvindue, tidspanel og tidsskyder. Luk eksportpanel i tidsskyder. Fokus er ikke i en komponent. Vis indstillingsvindue Ctrl + F3 Vis indstillingsvindue for styreenhed Skift + F3 Ctrl+F5 Ctrl+F6 Ctrl+F8 Ctrl+F9 Vis indstillingsvindue for nummerregistreringer Vis/skjul alarmvindue Vis/skjul profilvindue Vis/skjul tidspanel Minimér/gendan fanekomponentpanel (hvis det er åbent) Skift+F9 Luk fanekomponentpanel (hvis det er åbent) MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 23

24 Ctrl+F10 Vis/skjul bånd (menuelementer) Når en komponent vises, er fokus indstillet til det første element i denne komponent (samme funktion som med genvejstasten uden Ctrl). FLYT FOKUS Genvej Tabulator Beskrivelse Flyt fokus til næste element i beholderkomponent Skift+Tabulator Flyt fokus til forrige element i beholderkomponent F5 F6 F7 F8 F9 F10 Flyt fokus til den første aktive alarm på alarmlisten. Hvis der ikke er nogen aktiv alarm, skal du flytte fokus til den første alarm på listen. Hvis alarmvinduet er skjult, skal det vises først Flyt fokus til første element i profiltræ. Hvis profilvinduet er skjult, skal det vises først Flyt fokus til første kamera i den aktuelle fane Flyt fokus til tidspanel. Hvis tidspanelet er komprimeret, skal det åbnes først Flyt fokus til fanekomponentpanel Flyt fokus til menuelement i første bånd. Hvis bånd er lukket, skal det først åbnes VINDUE I FULD SKÆRM Følgende genveje virker i fuldt skærmvindue. Genvej F2 F8 Ctrl+F8 Beskrivelse Nulstil layout Flyt fokus til tidspanel Vis/skjul tidspanel MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 24

25 Tabulator Skift+Tabulator Ctrl+P Ctrl+S Ctrl+Skift+D Ctrl+Tabulator Ctrl+Skift+Tabulator Ctrl+T Ctrl+Skift+W Esc Ctrl+D Ctrl+G Ctrl+E Ctrl+Højre Ctrl+Venstre Ctrl+Skift+Højre Ctrl+Skift+Venstre Flyt fokus til næste styring (næste kamera i fane) Flyt fokus til forrige styring (forrige kamera i fane) Udskriv videobillede Gem videobillede Dupliker videovisning Vælg næste fane. Hvis den aktuelt valgte fane er sidste fane, skal du vælge første fane i vinduet. Fanen Addition (+) er ikke valgt. Vælg forrige fane. Hvis den aktuelt valgte fane er første fane, skal du vælge sidste fane i vinduet. Fanen Addition (+) er ikke valgt. Opret ny kamerafane. Når der oprettes nyt kamera, skal du flytte fokus til første element i enhedstræet (for at gøre det nemmere at tilføje nye kameraer). Luk aktuel fane Gendan fra fuld skæm til normal tilstand Datovalg Tidsvalg Aktivitetsvalg Indstil afspilningstid +30 sekunder Indstil afspilningstid -30 sekunder Indstil afspilningstid +5 minutter Indstil afspilningstid -5 minutter Ctrl+Alt+Skift+Venstre Indstil afspilningstid -1 time MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 25

26 Ctrl+Alt+Skift+Højre Ctrl+Shif+Y Ctrl+Y Ctrl+Enter Ctrl+Mellemrum Skift+Venstre Skift+Højre Ctrl+0...Ctrl+9 Ctrl+W Alt+Enter Indstil afspilningstid +1 time Indstil afspilningstid +1 dag Indstil afspilningstid -1 dag Indstil til aktuelt klokkeslæt Stop afspilning midlertidigt Reducér afspilningshastighed Øg afspilningshastighed Valg af kamera Luk valgt kamera Maksimér valgt kamera FANER Genvej Ctrl+Tabulator Beskrivelse Vælg næste fane. Hvis den aktuelt valgte fane er sidste fane, skal du vælge første fane i vinduet. Fanen Addition (+) er ikke valgt. Ctrl+Skift+Tabulator Vælg forrige fane. Hvis den aktuelt valgte fane er første fane, skal du vælge sidste fane i vinduet. Fanen Addition (+) er ikke valgt. Ctrl+T Ctrl+Skift+T Ctrl+Skift+W Opret ny kamerafane. Når der oprettes nyt kamera, skal du flytte fokus til første element i enhedstræet (for at gøre det nemmere at tilføje nye kameraer). Åbn fanemenuen Luk aktuel fane MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 26

27 Alt+Skift+Enter Esc Ctrl+Skift+C Ctrl+Skift+R Ctrl+Skift+B Ctrl+Skift+A Maksimér aktuel fane til fuld skærmstørrelse Gendan maksimeret fane til normal størrelse (hvis der ikke er valgt et kamera) Automatisk billedbeskæring til/fra Nulstil alle kamerazooms til fuld zoom Afgrænsningsboks til/fra Spor til/fra PROFILVINDUE Genvej Enter (når der er valgt et kamera) Enter (når der er valgt en mappe) Venstre (når den valgte mappe er udvidet) Venstre (når den valgte node ikke er udvidet) Højre (når den valgte mappe ikke er udvidet) Op og ned Beskrivelse Føj kamera til fane Tilføj alle kameraer i den valgt fane og udvid mappen Luk mappen Vælg overordnet mappe Åbn mappen Flyt valg op eller ned. Når kameraet er aktivt, vises knapperne for dette kamera i fanen (det pågældende kamera vælges) AFSPILNINGSTID OG HASTIGHED Genvej Beskrivelse MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 27

28 Ctrl+D Ctrl+G Ctrl+Højre Ctrl+Venstre Ctrl+Skift+Højre Ctrl+Skift+Venstre Åbn panelet til valg af dato. Vælg dato med piletasterne, og acceptér valget med Enter. Både Enter og Esc lukker panelet til valg af dato. Åbn panelet til valg af tid. Vælg tid med piletasterne, og acceptér valget med Enter. Når der trykkes på en knap, forbliver panelet åbent. Esc lukker panelet til valg af tid. Indstil afspilningstid +30 sekunder Indstil afspilningstid -30 sekunder. Hvis du er i realtidstilstand, skal du først skifte til afspilningstilstand og indstille 1x hastighed. Indstil afspilningstid +5 minutter Indstil afspilningstid -5 minutter. Hvis du er i realtidstilstand, skal du først skifte til afspilningstilstand og indstille 1x hastighed. Ctrl+Alt+Skift+Venstre Indstil afspilningstid -1 time Ctrl+Alt+Skift+Højre Ctrl+Shif+Y Ctrl+Y Ctrl+Enter Ctrl+Mellemrum Skift+Højre Skift+Venstre Ctrl+Alt+Højre Indstil afspilningstid +1 time Indstil afspilningstid +1 dag Indstil afspilningstid -1 dag Gå til realtidstilstand. Foretag ingenting, hvis du allerede er i realtidstilstand. Pause/afspil Øg hastighed for afspilning/spol frem. Foretag ingenting, hvis du er i realtidstilstand. Reducér hastighed for afspilning/spol fremad (ved hastighed = 0, start afspilning/spol tilbage). Hvis du er i realtidstilstand, skal du skifte til afspilningstilstand og starte afspilning ved 0,5 hastighed. Vis næste videobillede i afspilningstilstand MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 28

29 Ctrl+Alt+Venstre Vis forrige videobillede i afspilningstilstand BLANDET Genvej Ctrl+E Ctrl+L Ctrl+Op Beskrivelse Åbn aktivitetslisten. Brug piletaster + Enter for at vælge aktivitet. Esc lukker aktivitetslisten uden at vælge aktivitet. Tabulator lukker menuen og indstiller fokus til næste element. Åbn layoutmenuen (valg af layoutnavn kan ændres med piletaster, Esc lukker menuen uden at vælge layout) Indlæs forrige layout (samme rækkefølge som i layoutmenu) Ctrl+Ned Indlæs næste layout (samme rækkefølge som i layoutmeu) KAMERAVALG I EN FANE Genvej Beskrivelse Ctrl+1 til Ctrl+0 Indstil fokus til n:th kamera i fanen (0=10.) Tabulator Næste kamera Skift+Tabulator Forrige kamera Esc Fjern kameravalg KAMERAKNAPPER Genvej Ctrl+W Alt+Enter Dobbelt enter Beskrivelse Luk aktuelt kamera Maksimér kamera i fane Maksimér/minimér kamera i fane MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 29

30 Esc Ctrl+P Ctrl+S Gendan normal kamerastørrelse (hvis maksimeret). Fjern fokus, hvis kameraet er i normal størrelse. Udskriv kamerabillede Gem (eksportér) kamerabillede Ctrl+Skift+D Dupliker videovisning DOMEKAMERAKONTROL Genvej Beskrivelse Pileknapper Flytter kameraet til venstre, højre, op, ned (også mellemliggende retninger) Side op Side ned Start Slut Zoom ud Zoom ind Ingen zoom Maksimal zoom ind I/O STYRING Genvej Beskrivelse Pileknapper Skift fokus mellem handlingsknap, pop op-knap for indhold og lukkeknap ved fokus i komponentpanel Mellemrum Foretager standardhandling, når element er valgt fra profiltræet MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 30

31 COPYRIGHT Mirasys Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dette dokument eller dele heraf er ikke tilladt uanset formål uden udtrykkelig tilladelse fra Mirasys Ltd. VAREMÆRKER Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys N, Mirasys V, Mirasys NVR, Mirasys NVR Pro, Mirasys NVR Enterprise, Mirasys Spotter og Mirasys Carbon er varemærker tilhørende Mirasys Ltd. Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Andre produkt- og virksomhedsnavne kan være registrerede varemærker, der tilhører deres respektive ejere. COPYRIGHT Dele af denne software er copyrightbeskyttede af andre, f.eks.: DirectSkin OCX WindowBlinds: DirectSkin OCX Stardock log4net Copyright The Apache Software Foundation MD5 Copyright RSA Data Security, Inc. Created Alle rettigheder forbeholdes. Licens til kopiering og brug af denne software gives, såfremt den identificeres som "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" i al materialebenævnelse eller ved reference af denne software eller denne funktion. Der gives også licens til at foretage og anvende afledt arbejde, såfremt dette arbejde er identificeret som "afledt fra RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" i al materialebenævnelse eller reference til det afledte arbejde. RSA Data Security, Inc. giver ingen garanti for softwarens salgbarhed eller formålsegnethed. Softwaren leveres "som den er" uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende garanti. Disse meddelelser skal bevares i enhver form for kopi af denne dokumentation og/eller software. Windows Media-formatkomponenter Dette produkt inkluderer teknologi, der ejes af Microsoft Corporation og er under licens fra Microsoft Licensing, GP. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er ikke tilladt uden licens fra Microsoft Corporation og/eller Microsoft Licensing, GP. Xerces Dette produkt inkluderer software, der er udviklet af Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright 1999 The Apache Software Foundation. Alle rettigheder forbeholdes. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 31

Mirasys VMS 7.3. Workstation Brugervejledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation Brugervejledning Mirasys VMS 7.3 Workstation Brugervejledning INDHOLD Indhold... 2 Før ibrugtagning... 3 Pålogning... 4 Brugergrænseflade... 8 Navigator... 11 Kameraer... 20 Lyd... 36 Videoudgange... 39 Digitale output...

Læs mere

Mirasys NVR 5.0 Brugervejledning

Mirasys NVR 5.0 Brugervejledning Mirasys NVR 5.0 Brugervejledning 2005-2008 Mirasys Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dette dokument eller dele heraf er ikke tilladt uanset formål. VAREMÆRKER Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys

Læs mere

V / N series 3.4. Brugervejledning

V / N series 3.4. Brugervejledning V / N series 3.4 Brugervejledning 2005-2007 Mirasys Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dette dokument eller dele heraf er ikke tilladt uanset formål. VAREMÆRKER Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys

Læs mere

V / N series 4.8. Brugervejledning

V / N series 4.8. Brugervejledning V / N series 4.8 Brugervejledning 2005-2008 Mirasys Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dette dokument eller dele heraf er ikke tilladt uanset formål. VAREMÆRKER Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 o GENERELT Log på 2 Log af 3 Start Cameramanager 3 o LIVE-VISNING Multivisning 4 Mine kameraer 5 Funktioner 5 Start/stop lokal optagelse Tag øjebliksbilleder

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Udvidede genvejstaster Notes bruger udvidede genvejstaster til alle bogmærker, vinduesfaner og handlingsknapper samt til menuen Vindue. Hold ALT-tasten nede for at få

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning Archive Player Divar Series da Betjeningsvejledning Archive Player Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Drift 5 2.1 Sådan startes programmet 5 2.2 Præsentation af hovedvinduet

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første dokument

Bliv en haj til. Opret det første dokument Bliv en haj til Opret det første dokument Microsoft Word 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende tekstbehandling Microsoft Word 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS..

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

WINDOWS 7 FOR SENIORER

WINDOWS 7 FOR SENIORER Hvis du har Windows 7 på din computer, er dette hæfte noget for dig. Hæftet er fyldt med eksempler og illustrationer, der gør det nemt for dig at følge anvisningerne, når du selv sidder ved computeren.

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Brugervejledning til Avigilon Gateway Web Client. Version 6.4

Brugervejledning til Avigilon Gateway Web Client. Version 6.4 Brugervejledning til Avigilon Gateway Web Client Version 6.4 2006 2017, Avigilon Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. AVIGILON, logoet AVIGILON, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC og TRUSTED SECURITY SOLUTIONS.

Læs mere

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Grafik Kristina Grundström Musik Erik Truedsson Stemme Helen Melhuish 1 INDHOLDSFORTEGNELSE WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2014

Microsoft Dynamics C5 2014 Højrepil Flytte til næste felt eller tegn. Venstre pil Flytte til forrige felt eller tegn. Pil op Flytte til feltet ovenover i den samme kolonne Pil ned Flytte til feltet nedenfor i den samme kolonne Slet

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

ClaroRead for Mac. User Guide!

ClaroRead for Mac. User Guide! ClaroRead for Mac User Guide! Velkommen til ClaroRead Velkommen til ClaroRead for Mac. ClaroRead er designet til at hjælpe dig med at gøre din computer nemmere at bruge. Programmet arbejder integreret

Læs mere

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner.

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Mobile Workforce Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Dette dokument beskriver de mest almindelige funktioner til brug i det daglige arbejde. Indhold Introduktion

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Beskæring af et billede med Vegas Pro

Beskæring af et billede med Vegas Pro Beskæring af et billede med Vegas Pro Gary Rebholz Event Pan / Crop værktøj, som du finder på alle video begivenhed i dit projekt giver dig masser af power til at justere udseendet af din video. Du har

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Office/Outlook. Vejledning. Gendan slettede e-mails via ComArchive IT-AFDELINGEN

Office/Outlook. Vejledning. Gendan slettede e-mails via ComArchive IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Office/Outlook Gendan slettede e-mails via ComArchive Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.:

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Se Billeder i Picasa.

Se Billeder i Picasa. Se Billeder i Picasa. Selvom det er vigtigt at organisere, redigere og udskrive sine billeder, er det også vigtigt, at man ønsker at lære om de forskellige måder man kan se sine billeder på. Visning af

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Video Client. Version 1.6. da Softwarevejledning

Video Client. Version 1.6. da Softwarevejledning Video Client Version 1.6 da Softwarevejledning Video Client Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 Systemkrav 5 1.2 Softwareinstallation 5 1.3 Konventioner i programmet 6 2 Opstart

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

KColorEdit-håndbogen. Artur Rataj Oversætter: Erik Kjær Pedersen

KColorEdit-håndbogen. Artur Rataj Oversætter: Erik Kjær Pedersen Artur Rataj Oversætter: Erik Kjær Pedersen 2 Indhold 1 Indledning 5 2 Fil-operationer 6 2.1 Om palet-filer........................................ 6 2.2 Åbning af en fil.......................................

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere