Mirasys VMS. Lynvejledning til Spotter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mirasys VMS. Lynvejledning til Spotter"

Transkript

1 Mirasys VMS Lynvejledning til Spotter

2 INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 3 Teknisk support... 3 Start af Spotter... 3 Grundlæggende funktioner i Mirasys Spotter... 4 Visning af kamerafødninger... 5 Visning af afspilningsvideo... 6 Eksport af data... 8 Layout og indstillinger PTZ-kontrol (dome) Kameraprogrammer Lyd og I/O Alarmer Avancerede tips til Mirasys Spotter Zoom Virtuelle kameraer Plugin-styring Automatisk beskæring VCA-visualisering Automatisk zoom Joystick-styring Manuel enhedsnummerering Tastaturgenveje Alarmer Copyright MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 2

3 INDLEDNING Mirasys Spotter er et brugervenligt letvægtsprogram til visning og eksport af realtids- og afspilningsvideo. Mirasys Spotter kan anvendes til at oprette flere skærmløsninger med uafhængige videofaner og -vinduer. Mirasys Spotter er fremstillet som et alternativt lettere program, der kan anvendes som erstatning for Workstation i situationer, hvor det kun er nødvendigt at se og eksportere video. Spotter understøtter på nuværende tidspunkt ikke alarmer, lyd, I/O, tekstkanaler, arkiver eller andre ekstrafunktioner, som Workstation tilbyder. TEKNISK SUPPORT Du får teknisk support ved at kontakte leverandøren af systemet. START AF SPOTTER Sådan logges der på Spotter: Åbn Spotter-programmet gennem Start-menuen. Logonskærmen vises. Vælg hovedserver, og indtast dit brugernavn og adgangskode i de pågældende bokse. Klik på Log på. Du kan tilføje, fjerne og redigere hovedserveradresser ved hjælp af knappen +, - og Redigér. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 3

4 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER I MIRASYS SPOTTER Når du er logget på, åbnes Mirasys Spotter i visningstilstand i realtid: A) Profilvalg B) Enhedsliste C) Faner D) Arbejdsområde E) Dato og klokkeslæt F) Afspilningsknapper G) Tidslinje H) Layoutværktøjer MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 4

5 VISNING AF KAMERAFØDNINGER Visning af videofødninger i realtid fra et eller flere kameraer: Dobbeltklik på kameranavnet på enhedslisten eller træk kameraet til arbejdsområdet. Du kan have op til 16 kameraer åbne samtidigt (alt efter licensen). Du kan ændre rækkefølgen for de åbne kameraer ved at trække dem på arbejdslisten. Bemærk: Videofødninger i realtid har hvide rammer, mens videoafspilningsfødninger har grønne rammer. Visning af maksimeret videofødning fra et eller flere kameraer: Hvis du vil maksimere en kamerafødning fra et enkelt kamera, skal du dobbeltklikke på billedfødningen fra et enkelt kamera. Hvis du vil maksimere en kamerafane, skal du klikke på knappen Maksimér ved siden af navnet på fanen. Du kan vende tilbage til standardvisning ved at trykke på ESC.

6 VISNING AF AFSPILNINGSVIDEO Når kameraerne er åbnet i realtidsvisning, som angivet ovenfor, kan du gå ind i afspilningstilstand på forskellige måder som beskrevet nedenfor. Bemærk: Videofødninger i realtid har hvide rammer, mens videoafspilningsfødninger har grønne rammer. Afspilning via kalender: I Tidspanel skal du vælge dato og klokkeslæt ved at klikke på fanen Dato og Klokkeslæt eller vælge én af de seneste aktiviteter ved at klikke på fanen Aktivitet. Bemærk: Fanen Aktivitet indeholder kun aktiviteter fra de aktuelt åbne kameraer. Afspilning via lynknapper: Klik på lynknapperne for at afspille eller spole frem eller tilbage i materialet. Bemærk: Du kan altid vende tilbage til den aktuelle tid ved at klikke på den grønne afspilningspil. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 6

7 Afspilning via tidsskyder: Du kan bruge tidsskyderen til hurtigt at gå gennem materialet. Afspilning via tidslinjen: Du kan klikke på den nederste linje for at åbne Tidslinje -skyderen, med hvilken du kan skubbe markøren til det ønskede afspilningspunkt. Bemærk: Du kan anvende musehjulet over Tidslinje for at justere tidsskalaen, der vises i tidslinjen. Du kan også anvende Zoom -skyderen til højre for Tidslinje for at justere skalaen. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 7

8 EKSPORT AF DATA Eksport af stillbilleder: Du kan eksportere stillbilleder fra et specifikt kamera ved at flytte musen over en kamerafødning og klikke på knappen Eksportér øverst på videofødningen. Når eksportdialogen åbnes, kan du indtaste placering og navn for filen, vælge det ønskede filformat og vælge, hvorvidt dato og kameranavn skal vises på billedet. Bemærk: Hvis indstillingsdialogen er blevet deaktiveret, kan du ændre indstillingerne under billedeksportindstillingerne som angivet nedenfor. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 8

9 Eksport af videoklip: Du kan eksportere videoklip fra et eller flere kameraer ved at klikke på knappen Eksportér til venstre for Tidslinje nederst på skærmen. Hvis Tidslinje ikke er synlig, kan den åbnes ved at klikke på den nederste linje nederst på skærmen. Når du har klikket på knappen Eksportér, skal du vælge de kameraer, hvorfra dataene skal eksporteres. Kun kameraer, der har været åbne i arbejdsområdet, kan vælges. Når du har valgt kameraer, skal du vælge hhv. start- og sluttidspunkt for klippet fra Tidslinje. Du kan centrere linjen til startpunktet eller slutpunktet ved at klikke på knappen Start eller Slut eller centrere mellem to punkter ved at klikke på knappen Varighed. Klik på Starttidspunkt, når du har valgt tidsperiode. Når eksportdialogen åbnes, kan du indtaste placering og navn på filen og vælge det ønskede filformat. Bemærk: Hvis indstillingsdialogen er blevet deaktiveret, kan du ændre indstillingerne under billedeksportindstillingerne som angivet nedenfor. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 9

10 LAYOUT OG INDSTILLINGER Brug af faner: Kameraerne åbnes som standard til fanen Kameraer. Du kan have flere kamerafaner, der hver indeholder forskellige kamerasæt. For at åbne en ny fane skal du klikke på knappen + ved siden af fanelisten. For at omdøbe kamerafanen skal du højreklikke på navnet på fanen og vælge Omdøb aktuel faneheader. Indstillinger: Du kan åbne indstillingsvinduet ved at klikke på Menu nær det øverste venstre hjørne af programvinduet. Vinduet Indstillinger kan anvendes til at indstille sprog, adgangskode, standardindstillinger for eksport af video og stillbillede samt avancerede parametre. Flere vinduer: Du kan åbne flere Spotter-vinduer samtidigt ved at klikke på knappen Nyt vindue under enhedstræet eller ved at trække et kamera eller kamerafane væk fra Spotter-hovedvinduet. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 10

11 Layoutadministration: Du kan administrere layout ved at klikke på knappen Layout på det nederste højre hjørne af vinduet. Layout indeholder alle oplysninger om de aktuelle indstillinger, herunder kamerarækkefølge, faner, vinduer og afspilningspositioner. Layouts kan deles med andre brugere, og du kan bruge layouts, de har delt. Bemærk: Du kan skalere layoutstørrelsen ved hjælp af layoutskyderen ved siden af knappen Layout. PTZ KONTROL (DOME) For domekameraer (PTZ) kan du åbne domekontrollen ved at vælge kameravisning og klikke på Kamera på værktøjslinjen. Du kan kontrollere kameraet ved at trække med musen eller med piletasterne. For at zoome skal du åbne domekontrollen for kameraet og anvende rulleknappen på musen eller klikke på Zoom og vælge zoomafstand. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 11

12 For at se, redigere, oprette og slette forudindstillede positioner skal du klikke på Gå til, og vælge den forudindstillede position, du vil se, eller Rediger forudindstillede positioner for at redigere, slette eller oprette positioner. Bemærk: Du kan ikke oprette to forudindstillede positioner for et enkelt sted. Hvis du ikke kan oprette en ny position, har Spotter fastslået en dobbeltposition, og du skal flytte kameraet, før du opretter en ny position. For at se, redigere, oprette og slette programmer skal du klikke på Programmer og anvende rullemenuen til at vælge det program, du vil se eller redigere, eller Ny eller Slet for at oprette eller slette programmer. Bemærk: Oprettelse af programmer kræver, at der er indstillet forudindstillede positioner, før de føjes til programmerne. For at indstille PTZ-kameraets startposition skal du klikke på Indstillinger og Rediger startposition. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 12

13 KAMERAPROGRAMMER Kameraprogramknapperne er placeret til højre for videostyringsknapperne. Sådan oprettes et kameraprogram: 1) På arbejdsområdet skal du åbne de kameraer, du vil føje til programmet i den rækkefølge, du vil have dem vist i programmet. 2) Klik på tandhjulsknappen. Fanenavnet anvendes som navnet på programmet. Husk at sikre, at "I brug" er markeret. 3) Vælg "Vis kameraer et efter et" for at få vist et kamera ad gangen eller "Vis kameraer samtidigt" for at få vist en fane af kameraer ad gangen. Markér "Kør kameraprogram i maksimeret vinduestilstand" for at anvende fuldskærmstilstand med kameraprogrammet. 4) Klik på "Afspil"-knappen for programmet for at starte programmet. Du kan bevæge dig mellem programkameraer eller faner med knappen Forrige og Næste. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 13

14 LYD OG I/O Lyd- og I/O-kanaler er placeret på enhedstræet sammen med andre enheder, såsom kameraer. Du kan åbne lyd- og I/O-enheder ved at dobbeltklikke på dem, hvormed de åbnes i højre side af arbejdsområdet. Du kan ændre tilstanden for en I/O-enhed ved at klikke på det lille ikon til venstre for navnet på I/O-enheden. Du kan dobbeltklikke på navnet på I/O-enheden for at åbne et kontrolpanel, hvorpå du kan ændre tilstand eller indstille en ændringstilstandsimpuls og definere dens varighed. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 14

15 ALARMER Du kan åbne alarmvisningen ved at klikke på knappen Alarmer på menuen eller alarmkontakten, som er placeret i det øverste højre hjørne af skærmen. I den minimerede tilstand blinker alarmkontakten med et rødt advarselssignal, hvis der er aktive alarmer. Du kan maksimere alarmområdet ved at klikke på alarmkontakten. Når du har maksimeret alarmområdet, vises alarmerne som en liste, der inkluderer alarmnavnene og den tid, der er forløbet, siden alarmen var aktiv. Du kan åbne en alarmvisning på arbejdsområdet ved at dobbeltklikke på en alarms navn på alarmlisten. Alarmer er konfigureret og tildelt brugerprofiler i programmet Systemadministrator. Se Administratorvejledning for yderligere oplysninger om alarmoprettelse. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 15

16 AVANCEREDE TIPS TIL MIRASYS SPOTTER ZOOM Du kan zoome ind på et kamerabillede ved at holde på højre museknap og bruge musens rullehjul. Når du slipper højre knap, nulstilles billedet til dets originale tilstand. VIRTUELLE KAMERAER Du kan nemt duplikere en eksisterende kameravisning for et enkelt kamera og skabe en virtuel kameravisning ved at vælge Kamera -> Dupliker. Når du har duplikeret en kameravisning, skal du vælge Vis -> Flyt/zoom. Vælg det område, som du ønsker, den virtuelle kameravinkel skal omfatte fra kameravisningen, og klik på Ok. Når det virtuelle kamera er blevet oprettet, kan du flytte hele kameravisningen ved at trykke på højre museknap og anvende musens rullehjul. Når du slipper højre knap, nulstilles billedet til dets originale tilstand. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 16

17 Du kan tage flere virtuelle visninger af et enkelt kamera ved at duplikere kameraet og foretage handlingen Flyt/zoom på billedet. På tilsvarende vis kan du flytte valgte virtuelle områder ved at klikke på Flyt/zoom og trække den valgte virtuelle visning. Bemærk: Når der foretages zoom på den virtuelle visning, vil standardformatforholdet være det samme som det originale billede. Hvis du vil ændre formatforholdet, skal du trykke på Skift, mens grænserne for det virtuelle kamera indstilles. PLUGIN STYRING Alle plugins - såsom ANPR+ (Automatisk nummerpladergenkendelse) kan styres ved at klikke på Plugins ved siden af Menu øverst til venstre på skærmen. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 17

18 AUTOMATISK BESKÆRING Nogle gange, hvis der anvendes kameraer med forskellige formatforhold, kan arbejdsområdet føles rodet og give en uæstetisk og distraherende brugeroplevelse. Du kan korrigere situationen ved at aktivere automatisk billedbeskæring, som viser alle kameravisninger i samme størrelse. Automatisk billedbeskæring foretager dette ved at beskære kantområder fra kameraer for at sikre kompatible visningsstørrelser. Beskæringen er udelukkende virtuel og påvirker ikke optagelsen eller kamerafødningsinformation. Du kan aktivere automatisk billedbeskæring ved at højreklikke på fanens navn og vælge muligheden. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 18

19 VCA VISUALISERING Hvis VCA-funktionen er blevet aktiveret for kameraet, kan du aktivere VCA-visualisering fra menuen Fremhæv ved at vælge enten Vis spor (viser bevægelsesruter) eller Fremhæv motiver i bevægelse (tegner en firkant rundt om hvert motiv i bevægelse). Du kan klikke på valget igen for at deaktivere de valgte VCA-visualiseringer på Spotter. AUTOMATISK ZOOM Hvis du har en kompatibel VCA-licens, kan du indstille bevægelsesdetekteringen til at zoome automatisk rundt om motiver i bevægelser. Automatisk zoom vil altid forsøge at zoome ind på alle motiver i bevægelser samtidigt inden for det synlige billede. Den automatiske zoomfunktion vil følge motiverne i bevægelse inden for kameravisningen, alt efter indstillingen: På Følg bevægelse på hele billedområdet følges bevægelsen, og der zoomes ind på hele kameraets billedområde (ikke kun det virtuelle kameraområde). På Følg bevægelse på zoomet område følges bevægelsen, og der zoomes ind inden for det virtuelle kamerabilledes grænser. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 19

20 JOYSTICK STYRING MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 20

21 Du kan anvende et hvilket som helst DirectX-kompat ibelt joystick som styreenhed. Et joystick kan være fuldt konfigureret, og hver knap kan tildeles en tilpasset funktion. Konfiguratio n af joystick: Før et joystick kan tages i brug, skal det konfigureres - først i Windows og derefter i Spotter. For at kalibrere et joystick i Windows skal du åbne kontrolpanelet og finde 'Opsætning af USB-spilleenhe der' under enheder og printere. Følg instruktionerne for kalibrering af joysticket. Efter kalibrering skal du starte Spotter og finde 'Indgangsenhed er' på den nederste kant af skærmen. Vælg MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD 'Redigér SIDE 21 indstillinger for indgangsenhed', vælg den enhed,

22 MANUEL ENHEDSNUMMERERING Du kan indstille nye genvejsnumre for kameraer ved at klikke på 'Enhedsnummerering' på menuen og fravælge 'Brug automatisk kameranummerering'. Du kan bruge de manuelt konfigurerede tastaturgenveje alle steder i Spotter ved hjælp af nummertastaturet (bemærk: nummerrækken over de alfabetiske taster kan ikke anvendes til at åbne enheder). TASTATURGENVEJE Du kan aktivere alle enheder og få adgang til de fleste af funktionerne i Spotter med tastaturgenveje (anvend det numeriske tastatur til at få adgang til enheder; nummerrækken over de alfabetiske taster kan ikke anvendes til at åbne enheder). VINDUER Genvej Beskrivelse Ctrl+N Alt+F4 Nyt vindue Luk aktuelt vindue ALARMER Genvej F5 Enter Beskrivelse Fokuserer på første alarm Åbner alarmen i alarmvisningsfanen Mellemrum Anerkender den fokuserede alarm MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 22

23 DIALOGER Genvej Beskrivelse Enter Esc Samme som at klikke på OK-knappen i en dialog. Hvis en anden knap er fremhævet, når der trykkes på Enter, udføres handlingen for den anden knap i stedet. Samme som at klikke på knappen Annullér i en dialog (eller lukke en dialog) VIS/SKJUL KOMPONENTER Genvej Beskrivelse F1 F2 F3 Vis vinduet Om Nulstil layout: Indstil hovedvinduet til normal tilstand (ikke maksimeret). 100 % zoom. Vis profilvindue, tidspanel og tidsskyder. Luk eksportpanel i tidsskyder. Fokus er ikke i en komponent. Vis indstillingsvindue Ctrl + F3 Vis indstillingsvindue for styreenhed Skift + F3 Ctrl+F5 Ctrl+F6 Ctrl+F8 Ctrl+F9 Vis indstillingsvindue for nummerregistreringer Vis/skjul alarmvindue Vis/skjul profilvindue Vis/skjul tidspanel Minimér/gendan fanekomponentpanel (hvis det er åbent) Skift+F9 Luk fanekomponentpanel (hvis det er åbent) MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 23

24 Ctrl+F10 Vis/skjul bånd (menuelementer) Når en komponent vises, er fokus indstillet til det første element i denne komponent (samme funktion som med genvejstasten uden Ctrl). FLYT FOKUS Genvej Tabulator Beskrivelse Flyt fokus til næste element i beholderkomponent Skift+Tabulator Flyt fokus til forrige element i beholderkomponent F5 F6 F7 F8 F9 F10 Flyt fokus til den første aktive alarm på alarmlisten. Hvis der ikke er nogen aktiv alarm, skal du flytte fokus til den første alarm på listen. Hvis alarmvinduet er skjult, skal det vises først Flyt fokus til første element i profiltræ. Hvis profilvinduet er skjult, skal det vises først Flyt fokus til første kamera i den aktuelle fane Flyt fokus til tidspanel. Hvis tidspanelet er komprimeret, skal det åbnes først Flyt fokus til fanekomponentpanel Flyt fokus til menuelement i første bånd. Hvis bånd er lukket, skal det først åbnes VINDUE I FULD SKÆRM Følgende genveje virker i fuldt skærmvindue. Genvej F2 F8 Ctrl+F8 Beskrivelse Nulstil layout Flyt fokus til tidspanel Vis/skjul tidspanel MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 24

25 Tabulator Skift+Tabulator Ctrl+P Ctrl+S Ctrl+Skift+D Ctrl+Tabulator Ctrl+Skift+Tabulator Ctrl+T Ctrl+Skift+W Esc Ctrl+D Ctrl+G Ctrl+E Ctrl+Højre Ctrl+Venstre Ctrl+Skift+Højre Ctrl+Skift+Venstre Flyt fokus til næste styring (næste kamera i fane) Flyt fokus til forrige styring (forrige kamera i fane) Udskriv videobillede Gem videobillede Dupliker videovisning Vælg næste fane. Hvis den aktuelt valgte fane er sidste fane, skal du vælge første fane i vinduet. Fanen Addition (+) er ikke valgt. Vælg forrige fane. Hvis den aktuelt valgte fane er første fane, skal du vælge sidste fane i vinduet. Fanen Addition (+) er ikke valgt. Opret ny kamerafane. Når der oprettes nyt kamera, skal du flytte fokus til første element i enhedstræet (for at gøre det nemmere at tilføje nye kameraer). Luk aktuel fane Gendan fra fuld skæm til normal tilstand Datovalg Tidsvalg Aktivitetsvalg Indstil afspilningstid +30 sekunder Indstil afspilningstid -30 sekunder Indstil afspilningstid +5 minutter Indstil afspilningstid -5 minutter Ctrl+Alt+Skift+Venstre Indstil afspilningstid -1 time MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 25

26 Ctrl+Alt+Skift+Højre Ctrl+Shif+Y Ctrl+Y Ctrl+Enter Ctrl+Mellemrum Skift+Venstre Skift+Højre Ctrl+0...Ctrl+9 Ctrl+W Alt+Enter Indstil afspilningstid +1 time Indstil afspilningstid +1 dag Indstil afspilningstid -1 dag Indstil til aktuelt klokkeslæt Stop afspilning midlertidigt Reducér afspilningshastighed Øg afspilningshastighed Valg af kamera Luk valgt kamera Maksimér valgt kamera FANER Genvej Ctrl+Tabulator Beskrivelse Vælg næste fane. Hvis den aktuelt valgte fane er sidste fane, skal du vælge første fane i vinduet. Fanen Addition (+) er ikke valgt. Ctrl+Skift+Tabulator Vælg forrige fane. Hvis den aktuelt valgte fane er første fane, skal du vælge sidste fane i vinduet. Fanen Addition (+) er ikke valgt. Ctrl+T Ctrl+Skift+T Ctrl+Skift+W Opret ny kamerafane. Når der oprettes nyt kamera, skal du flytte fokus til første element i enhedstræet (for at gøre det nemmere at tilføje nye kameraer). Åbn fanemenuen Luk aktuel fane MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 26

27 Alt+Skift+Enter Esc Ctrl+Skift+C Ctrl+Skift+R Ctrl+Skift+B Ctrl+Skift+A Maksimér aktuel fane til fuld skærmstørrelse Gendan maksimeret fane til normal størrelse (hvis der ikke er valgt et kamera) Automatisk billedbeskæring til/fra Nulstil alle kamerazooms til fuld zoom Afgrænsningsboks til/fra Spor til/fra PROFILVINDUE Genvej Enter (når der er valgt et kamera) Enter (når der er valgt en mappe) Venstre (når den valgte mappe er udvidet) Venstre (når den valgte node ikke er udvidet) Højre (når den valgte mappe ikke er udvidet) Op og ned Beskrivelse Føj kamera til fane Tilføj alle kameraer i den valgt fane og udvid mappen Luk mappen Vælg overordnet mappe Åbn mappen Flyt valg op eller ned. Når kameraet er aktivt, vises knapperne for dette kamera i fanen (det pågældende kamera vælges) AFSPILNINGSTID OG HASTIGHED Genvej Beskrivelse MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 27

28 Ctrl+D Ctrl+G Ctrl+Højre Ctrl+Venstre Ctrl+Skift+Højre Ctrl+Skift+Venstre Åbn panelet til valg af dato. Vælg dato med piletasterne, og acceptér valget med Enter. Både Enter og Esc lukker panelet til valg af dato. Åbn panelet til valg af tid. Vælg tid med piletasterne, og acceptér valget med Enter. Når der trykkes på en knap, forbliver panelet åbent. Esc lukker panelet til valg af tid. Indstil afspilningstid +30 sekunder Indstil afspilningstid -30 sekunder. Hvis du er i realtidstilstand, skal du først skifte til afspilningstilstand og indstille 1x hastighed. Indstil afspilningstid +5 minutter Indstil afspilningstid -5 minutter. Hvis du er i realtidstilstand, skal du først skifte til afspilningstilstand og indstille 1x hastighed. Ctrl+Alt+Skift+Venstre Indstil afspilningstid -1 time Ctrl+Alt+Skift+Højre Ctrl+Shif+Y Ctrl+Y Ctrl+Enter Ctrl+Mellemrum Skift+Højre Skift+Venstre Ctrl+Alt+Højre Indstil afspilningstid +1 time Indstil afspilningstid +1 dag Indstil afspilningstid -1 dag Gå til realtidstilstand. Foretag ingenting, hvis du allerede er i realtidstilstand. Pause/afspil Øg hastighed for afspilning/spol frem. Foretag ingenting, hvis du er i realtidstilstand. Reducér hastighed for afspilning/spol fremad (ved hastighed = 0, start afspilning/spol tilbage). Hvis du er i realtidstilstand, skal du skifte til afspilningstilstand og starte afspilning ved 0,5 hastighed. Vis næste videobillede i afspilningstilstand MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 28

29 Ctrl+Alt+Venstre Vis forrige videobillede i afspilningstilstand BLANDET Genvej Ctrl+E Ctrl+L Ctrl+Op Beskrivelse Åbn aktivitetslisten. Brug piletaster + Enter for at vælge aktivitet. Esc lukker aktivitetslisten uden at vælge aktivitet. Tabulator lukker menuen og indstiller fokus til næste element. Åbn layoutmenuen (valg af layoutnavn kan ændres med piletaster, Esc lukker menuen uden at vælge layout) Indlæs forrige layout (samme rækkefølge som i layoutmenu) Ctrl+Ned Indlæs næste layout (samme rækkefølge som i layoutmeu) KAMERAVALG I EN FANE Genvej Beskrivelse Ctrl+1 til Ctrl+0 Indstil fokus til n:th kamera i fanen (0=10.) Tabulator Næste kamera Skift+Tabulator Forrige kamera Esc Fjern kameravalg KAMERAKNAPPER Genvej Ctrl+W Alt+Enter Dobbelt enter Beskrivelse Luk aktuelt kamera Maksimér kamera i fane Maksimér/minimér kamera i fane MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 29

30 Esc Ctrl+P Ctrl+S Gendan normal kamerastørrelse (hvis maksimeret). Fjern fokus, hvis kameraet er i normal størrelse. Udskriv kamerabillede Gem (eksportér) kamerabillede Ctrl+Skift+D Dupliker videovisning DOMEKAMERAKONTROL Genvej Beskrivelse Pileknapper Flytter kameraet til venstre, højre, op, ned (også mellemliggende retninger) Side op Side ned Start Slut Zoom ud Zoom ind Ingen zoom Maksimal zoom ind I/O STYRING Genvej Beskrivelse Pileknapper Skift fokus mellem handlingsknap, pop op-knap for indhold og lukkeknap ved fokus i komponentpanel Mellemrum Foretager standardhandling, når element er valgt fra profiltræet MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 30

31 COPYRIGHT Mirasys Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dette dokument eller dele heraf er ikke tilladt uanset formål uden udtrykkelig tilladelse fra Mirasys Ltd. VAREMÆRKER Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys N, Mirasys V, Mirasys NVR, Mirasys NVR Pro, Mirasys NVR Enterprise, Mirasys Spotter og Mirasys Carbon er varemærker tilhørende Mirasys Ltd. Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Andre produkt- og virksomhedsnavne kan være registrerede varemærker, der tilhører deres respektive ejere. COPYRIGHT Dele af denne software er copyrightbeskyttede af andre, f.eks.: DirectSkin OCX WindowBlinds: DirectSkin OCX Stardock log4net Copyright The Apache Software Foundation MD5 Copyright RSA Data Security, Inc. Created Alle rettigheder forbeholdes. Licens til kopiering og brug af denne software gives, såfremt den identificeres som "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" i al materialebenævnelse eller ved reference af denne software eller denne funktion. Der gives også licens til at foretage og anvende afledt arbejde, såfremt dette arbejde er identificeret som "afledt fra RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" i al materialebenævnelse eller reference til det afledte arbejde. RSA Data Security, Inc. giver ingen garanti for softwarens salgbarhed eller formålsegnethed. Softwaren leveres "som den er" uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende garanti. Disse meddelelser skal bevares i enhver form for kopi af denne dokumentation og/eller software. Windows Media-formatkomponenter Dette produkt inkluderer teknologi, der ejes af Microsoft Corporation og er under licens fra Microsoft Licensing, GP. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er ikke tilladt uden licens fra Microsoft Corporation og/eller Microsoft Licensing, GP. Xerces Dette produkt inkluderer software, der er udviklet af Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright 1999 The Apache Software Foundation. Alle rettigheder forbeholdes. MIRASYS VMS 7.0 MIRASYS LTD SIDE 31

V / N series 4.8. Brugervejledning

V / N series 4.8. Brugervejledning V / N series 4.8 Brugervejledning 2005-2008 Mirasys Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dette dokument eller dele heraf er ikke tilladt uanset formål. VAREMÆRKER Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys

Læs mere

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0. Brugermanual

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0. Brugermanual Milestone Systems XProtect Smart Client Indholdsfortegnelse FØRSTE GANG DU BRUGER PROGRAMMET... 11 INSTALLERE XPROTECT SMART CLIENT... 11 Installer fra overvågningssystemets server... 11 Installer fra

Læs mere

Brug af ADOBE INCOPY CS5 & CS5.5

Brug af ADOBE INCOPY CS5 & CS5.5 Brug af ADOBE INCOPY CS5 & CS5.5 Juridiske meddelelser Juridiske meddelelser Se de juridiske meddelelser på http://help.adobe.com/da_dk/legalnotices/index.html. iii Indhold Kapitel 1: Nyheder Tekstændringer.......................................................................................................

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Grundlæggende brugervejledning Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende

Læs mere

Bruge Hjælp. Bruge online Hjælp

Bruge Hjælp. Bruge online Hjælp Bruge Hjælp Brug af Hjælp Indhold Indeks Tilbage 1 Bruge Hjælp Bruge online Hjælp Adobe Acrobat Reader 5.1 indeholder komplet dokumentation i et PDF-baseret hjælpesystem. Hjælpesystemet et PDF-dokument

Læs mere

Yderligere programmer. Nokia N73-1

Yderligere programmer. Nokia N73-1 Yderligere programmer Nokia N73-1 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N73 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, der følger med enheden, finder du yderligere programmer fra Nokia og tredjepartsudviklere.

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15 Side 1 af 89 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 31-03-15 Brugergrænsefladen Overblik Formål Denne vejledning omhandler den nye brugergrænseflade i Navision Stat 7.0 for windows-klienten, samt hvilke muligheder

Læs mere

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning Brugervejledning 1 Arrangér og se klip Når du tilføjer et medie til dit projekt, er du klar til at arrangere det i en ordre, som fortæller en historie, giver et indtryk, eller kommunikerer en tanke. Du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet Projektweb manual for 4Projects 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på.

imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på. imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grænsefladen 5 En enkelt

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Vejen gennem Officepakken Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Kursushåndbog Vejen gennem Office-pakken DK copyright 2007 innovate revision 1.0 T I L L Æ G Genvejstaster til Excel

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion Adobe Hjælp... 1 Ressourcer... 2 Nyheder... 6

Kapitel 1: Introduktion Adobe Hjælp... 1 Ressourcer... 2 Nyheder... 6 BRUGERHÅNDBOG Copyright 2007 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe Bridge CS3 og Adobe Version Cue CS3 til Windows og Mac OS Hvis denne håndbog leveres sammen med software, der

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.8 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning. sdfg

Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning. sdfg Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning sdfg 3 Sono Key 1.1 Brugervejledning Sono Key tilbyder adgang til alle din kommunikationsmaskines funktioner på en ensartet og intuitiv måde. Det er en omfattende pakke

Læs mere

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version ZoomText Kortvejledning version 9.1 Indhold Velkommen til ZoomText 9.1... 2 Systemkrav... 3 Installation af ZoomText... 4 Aktivering af ZoomText... 5 Start ZoomText... 7 ZoomText brugerfladen... 8 Aktiver

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Tobii Communicator 4 Brugervejledning Tobii Communicator 4 Brugervejledning Tobii Communicator 4 Teknologi til kommunikation og kontrol Formål Tobii Communicator PC software kan bruges til at lave, tilpasse og anvende dynamiske sidesæt for

Læs mere