Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument"

Transkript

1 Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage en søgning Erstatte tekst, bestemt formatering og specielle elementer Gå til en side, et bogmærke, en fodnote, en tabel, en kommentar, et grafikelement eller andre steder Gå tilbage til en side, et bogmærke, en fodnote, en tabel, en kommentar, et grafikelement eller andre steder Gennemse et dokument Annullere en handling Fortryde en handling Annullere Fortryd eller gentage en handling Taster til formatering af tegn Ændre skrifttypen Ændre skriftstørrelsen Forøge skriftstørrelsen Formindske skriftstørrelsen Forøge skriftstørrelsen med 1 punkt Formindske skriftstørrelsen med 1 punkt Ændre tegnformateringen (kommandoen Skrifttype i menuen Formater) Udskifte store bogstaver med små eller omvendt Formatere bogstaver som store bogstaver Anvende og fjerne fed formatering Anvende og fjerne understregning Understrege ord, men ikke mellemrum Formatere tekst med dobbelt understregning : CTRL+N CTRL+O CTRL+W ALT+CTRL+S CTRL+S ALT+F4 CTRL+B ALT+CTRL+Y CTRL+H CTRL+G ALT+CTRL+Z ALT+CTRL+HOME CTRL+Z CTRL+Y CTRL+SKIFT+S CTRL+SKIFT+P CTRL+SKIFT+X CTRL+SKIFT+Y CTRL+8 CTRL+7 CTRL+D SKIFT+F3 CTRL+SKIFT+A CTRL+F CTRL+U CTRL+SKIFT+W CTRL+SKIFT+D

2 Anvende eller fjerne skjult tekst Anvende eller fjerne kursivering Formatere bogstaver som kapitæler CTRL+SKIFT+H CTRL+K CTRL+SKIFT+l Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling) CTRL+LIGHEDSTEGN Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling) Fjerne manuel tegnformatering Anvende skrifttypen Symbol på den markerede tekst Vise tegn, som ikke udskrives Gennemgå tekstformatering Kopiere formater Indsætte formater CTRL+PLUSTEGN CTRL+MELLEMRUM CTRL+SKIFT+Q CTRL+( SKIFT+F I (og derefter klikke på teksten med den formatering, du vil gennemgå) CTRL+SKIFT+C CTRL+SKIFT+V Taster til formatering af afsnit indstille linjeafstanden Til enkelt linjeafstand Til dobbelt linjeafstand Til halvanden linjeafstand For at tilføje eller fjerne én linjes afstand foran et afsnit Centrere et afsnit Justere et afsnit Venstrejustere et afsnit Højrejustere et afsnit Indrykke et afsnit fra venstre Fjerne afsnitsindrykning fra venstre Oprette en hængende indrykning Formindske en hængende indrykning Fjerne afsnitsformatering Anvende en typografi Starte Autoformat Anvende typografien Normal Anvende typografien Overskrift I Anvende typografien Overskrift 2 Anvende typografien Overskrift 3 Anvende typografien for punktopstillinger CTRL+1 CTRL+2 CTRL+5 CTRL+0 (nul) CTRL+E CTRL+J CTRL+L CTRL+R CTRL+M CTRL+SKIFT+M CTRL+T CTRL+SKIFT+T CTRL+Q CTRL+SKIFT+S ALT+CTRL+K CTRL+SKIFT+N ALT+1 ALT+2 ALT+3 CTRL+SKIFT+L Taster til at slette tekst og grafik

3 Slette ét tegn til venstre Slette ét ord til venstre Slette ét tegn til højre Slette ét ord til højre Klippe markeret tekst til Udklipsholder Fortryde den seneste handling Klippe til Samling Kopiere og flytte tekst og grafik Kopiere tekst eller grafik Flytte tekst eller grafik Oprette autotekst Indsætte indholdet af Udklipsholder Indsætte indholdet af Samling Indsætte specialtegn indsætte Et felt Et autotekstelement Et linjeskift Et sideskift Et spalteskift En blød bindestreg En hård bindestreg Et hårdt mellemrum Copyright-symbolet Et registreret varemærke-symbol Et varemærkesymbol En ellipse TILBAGE CTRL+TILBAGE DEL CTRL+DEL CTRL+X CTRL+Z CTRL+F3 CTRL+C F2 (og derefter flytte indsætningspunktet og trykke på ENTER) ALT+F3 CTRL+V CTRL+SKIFT+F3 CTRL+F9 ENTER (når du har skrevet de første par tegn af navnet på autotekstelementet, og skærmtippet vises) SKIFT+ENTER CTRL+ENTER CTRL+SKIFT+ENTER CTRL+BINDESTREG CTRL+SKIFT+BINDESTREG CTRL+SKIFT+MELLEMRUM ALT+CTRL+C ALT+CTRL+R ALT+CTRL+T ALT+CTRL+punktum Markere tekst og grafik (Marker tekst ved at holde SKIFT nede og trykke på den tast, der flytter indsætningspunktet). udvide det markerede

4 Et tegn til højre Et tegn til venstre Til slutningen af et ord Til begyndelsen af et ord Til slutningen af en linje Til begyndelsen af en linje En linje ned En linje op Til slutningen af et afsnit Til begyndelsen af et afsnit Et skærmbillede ned Et skærmbillede op Til slutningen af et vindue Til begyndelsen af et dokument Til hele dokumentet Til en lodret tekstblok Ophæve markering Til et bestemt sted i dokumentet SKIFT+HØJRE PIL SKIFT+VENSTRE PIL CTRL+SKIFT+HØJRE PIL CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL SKIFT+END SKIFT+HOME SKIFT+PIL NED SKIFT+PIL OP CTRL+SKIFT+PIL NED CTRL+SKIFT+PIL OP SKIFT+PGDN SKIFT+PGUP ALT+CTRL+PGDN CTRL+SKIFT+HOME CTRL+A CTRL+SKIFT+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på for at ophæve markeringstilstanden. F8+piltaster. Tryk på for at ophæve markeringstilstanden Tip! Hvis du kender den tastekombination, der skal anvendes for at flytte indsætningspunktet, kan du markere teksten ved hjælp af denne taste-kombination, samtidig med at du holder SKIFT nede. CTRL+HØJRE PIL flytter f.eks. indsætningspunktet til det næste ord, og CTRL+SKIFT+ HØJRE PIL markerer teksten fra indsætningspunktet til begyndelsen af det næste ord. Markere tekst og grafik i en tabel Markere indholdet af den næste celle Markere indholdet af den forrige celle Udvide det markerede til de tilgrænsende celler Markere en kolonne Udvide det markerede område (eller blokken) Formindske det markerede område TAB SKIFT+TAB Holde SKIFT nede og trykke gentagne gange på en piletast Klik i den øverste eller nederste celle i kolonnen. Hold SKIFT nede, og tryk på PIL OP eller PIL NED gentagne gange CTRL+SKIFT+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på for at ophæve markeringstilstanden SKIFT+F8

5 Markere en hel tabel Slå udvidelsestilstanden til Markere det nærmeste tegn Forøge størrelsen på et markeret område Formindske størrelsen på et markeret område Slå udvidelsestilstanden fra Et tegn til venstre Ét tegn til højre Ét ord til venstre Et ord til højre Ét afsnit op Et afsnit ned En celle til venstre (i en tabel) En celle til højre (i en tabel) En linje op En linje ned Til slutningen af en linje Til begyndelsen af en linje Til toppen af vinduet Til bunden af vinduet Et skærmbillede op (ved at rulle) Et skærmbillede ned (ved at rulle) Til begyndelsen af den næste side Til begyndelsen af forrige side Til slutningen af et dokument Til begyndelsen af et dokument Til et tidligere indsætningspunkt Til det sted, hvor indsætningspunktet var placeret, sidst dokumentet blev lukket Flytte rundt i en tabel Hvis du i en tabel vil flytte til Den næste celle i en række Den forrige celle i en række ALT+5 på det numeriske tastatur (med NUM LOCK slået fra) F8 F8 og derefter trykke på VENSTRE PIL eller HØJRE PIL F8 (tryk én gang for at markere et ord og to gange for at markere en sætning osv.) SKIFT+F8 VENSTRE PIL HØJRE PIL CTRL+VENSTRE PIL CTRL+HØJRE PIL CTRL+PIL OP CTRL+PIL NED SKIFT+TAB TAB PIL OP PIL NED END HOME ALT+CTRL+PGUP ALT+CTRL+PGDN PGUP PGDN CTRL+PGDN CTRL+PGUP CTRL+END CTRL+HOME SKIFT+F5 SKIFT+F5 TAB SKIFT+TAB

6 Den første celle i en række Den sidste celle i en række Den første celle i en kolonne Den sidste celle i en kolonne Den foregående række Den næste række Indsætte afsnit og tabulatortegn i en tabel indsætte Nye afsnit i en celle Tabulatorer i en celle Taster til udførelse af brevfletning Hvis du bruger kommandoen Brevfletning og vil Se et eksempel på et flettet brev Udskrive det flettede dokument Redigere et dokument med data til brevfletning Indsætte et flet felt Taster til udskrivning og visning af dokumenter Udskrive et dokument Skifte til Vis udskrift Flytte rundt på siden i Vis udskrift, når du har zoomet ind Flytte en side ad gangen i Vis udskrift, når du har zoomet ud Flytte til den første side i Vis udskrift, når du har zoomet ud Flytte til den sidste side i Vis udskrift, når du har zoomet ud Taster til arbejde med felter indsætte et DATO-felt Listnummer-felt PAGE-felt TIME-felt Tomt felt Opdatere sammenkædede oplysninger i et kildedokument i Word ALT+HOME ALT+END ALT+PGUP ALT+PGDN PIL OP PIL NED skal du trykke på ENTER CTRL+TAB ALT+SKIFT+K ALT+SKIFT+P ALT+SKIFT+E ALT+SKIFT+l CTRL+P ALT+CTRL+I Piletaster PGUP eller PGDN CTRL+HOME CTRL+END ALT+SKIFT+D ALT+CTRL+L ALT+SKIFT+P ALT+SKIFT+T CTRL+F9 CTRL+SKIFT+F7

7 Opdatere markerede felter Frigøre et felt Skifte mellem en feltkode, og feltresultatet Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater Udføre en GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultateme Gå til det næste felt Gå til det forrige felt Låse et felt Låse et felt op Taster til arbejde med dokumentdispositioner Hvis du i dispositionsvisning vil Hæve et afsnit Sænke et afsnit Sænke til brødtekst Flytte markerede afsnit op Flytte markerede afsnit ned Udvide tekst under en overskrift Skjule tekst under en overskrift Udvide eller skjule al tekst eller alle overskrifter Skjule eller vise tegnformatering Vise den første linje af brødtekst eller hele brødteksten Vise alle overskrifter med typografien Overskrift i Vise alle overskrifter indtil Overskrift n Taster til menuer Vise genvejsmenuen Gøre menulinjen aktiv Vise programikonmenuen (på programmets titellinje) Vælge den næste eller forrige kommando i menuen eller undermenuen Vælge menuen til venstre eller højre eller, hvis der er en synlig undermenu, skifte mellem hovedmenuen og undermenuen Vælge den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen F9 CTRL+SKIFT+F9 SKIFT+F9 ALT+F9 ALT+SKIFT+F9 F11 SKIFT+F11 CTRL+F11 CTRL+SKIFT+F11 ALT+SKIFT+VENSTRE PIL ALT+SKIFT+HØJRE PIL CTRL+SK1FT+N ALT+SKIFT+PIL OP ALT+SKIFT+PIL NED ALT+SKIFT+PLUSTEGN ALT+SKIFT+MINUSTEGN ALT+SKIFT+A Skråstregen (/) på det numeriske tastatur ALT+SKIFT+K ALT+SKIFT+l ALT+SKIFT+n SKIFT+F10 F10 ALT+MELLEMRUM PIL NED eller PIL OP (med menuen eller undermenuen vist) VENSTRE PIL eller HØJRE PIL HOME eller END

8 Lukke den synlige menu og undermenu samtidig Lukke den synlige menu eller, hvis der er en synlig undermenu, nøjes med at lukke undermenuen ALT Tip! Du kan vælge en hvilken som helst menukommando på menulinjen eller på en synlig værktøjslinje med tastaturet. Tryk på ALT for at vælge menulinjen. Hvis du derefter vil vælge en værktøjslinje, skal du trykke på CTRL+TAB, indtil den ønskede værktøjslinje er valgt. Tryk på det bogstav, der er understreget, i menuriavnet med den ønskede kommando. Tryk på det bogstav, der er understreget, i det ønskede kommandonavn i den viste menu. Taster til værktøjslinjer Gøre menulinjen aktiv Vælge den næste eller forrige værktøjslinje Vælge den næste eller forrige knap eller menu på værktøjslinjen Åbne menuen Udføre den handling, der er tildelt en knap Skrive tekst i en tekstboks Vælge en indstilling på en rulleliste eller en rullemenu på en knap Taster til vinduer og dialogbokse Skifte til det næste program Skifte til det forrige program Vise menuen Start i Windows Lukke det aktive dokumentvindue Gendanne det aktive dokumentvindue Skifte til det næste dokumentvindue Skifte til det forrige dokumentvindue Udføre kommandoen Flyt (dokumentikonmenuen, menulinjen) Udføre kommandoen Tilpas størrelse (dokumentikonmenuen, menulinjen) Minimere dokumentvinduet Maksimere dokumentvinduet Vælge en mappe i dialogboksen Åbn eller Gem som (menuen Filer) F10 CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB TAB eller SKIFT+TAB (når værktøjslinjen er aktiv) ENTER (når menuen på værktøjslinjen er valgt) ENTER (når knappen er valgt) ENTER (når tekstboksen er valgt) Piltasterne for at bevæge dig gennem indstillingerne på en liste eller i en menu; ENTER for at vælge den ønskede indstilling (når der er valgt en rulleliste) ALT+TAB ALT+SKIFT+TAB CTRL+ CTRL+W CTRL+F5 CTRL+F6 CTRL+SKIFT+F6 CTRL+F7 CTRL+F8 CTRL+F9 CTRL+F1O ALT+0 for at vælge mappelisten; piltasterne for at vælge en mappe

9 Vælge en knap på en værktøjslinje i dialogboksen Åbn eller Gem som (menuen Filer) Opdatere de synlige filer i dialogboksen Åbn eller Gem som (menuen Filer) Taster til dialogbokse Skifte til den næste fane i en dialogboks Skifte til den forrige fane i en dialogboks Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks Flytte til den forrige indstilling eller gruppeboks Flytte mellem indstillingerne på den valgte rulleliste eller mellem indstillingerne i en gruppeboks Udføre den handling, der er tildelt den valgte knap; markere eller fjerne afkrydsningen i et felt Flytte til indstillingen ved hjælp af det første bogstav i navnet på indstillingen på en rulleliste Vælge indstillingen eller markere eller fjerne afkrydsningen i feltet ved hjælp af det understregede bogstav i navnet på indstillingen Åbne en rulleliste Lukke en rulleliste Udføre den handling, der er tildelt standardknappen, i dialogboksen Annullere kommandoen og lukke dialogboksen Tekstbokse Flytte til begyndelsen af et element Flytte til slutningen af et element Flytte et tegn mod venstre eller højre Flytte et ord mod venstre eller højre Markere fra indsætningspunktet til begyndelsen af elementet Markere fra indsætningspunktet til slutningen af elementet Markere eller fjerne markeringen af et tegn mod venstre Markere eller fjerne markeringen af et tegn mod højre Markere eller fjerne markeringen af et ord mod venstre Markere eller fjerne markeringen af et ord mod højre ALT+ tal (knappen yderst til venstre er 1, den næste knap er 2 osv.) F5 CTRL+TAB eller CTRL+PAGE DOWN CTRL+SKIFT+TAB eller CTRL+PAGE UP TAB SKIFT+TAB Piltasterne MELLEMRUM Det bogstav på tastaturet, der indleder navnet på den ønskede indstilling (når en rulleliste er valgt) ALT+ bogstav ALT+PIL NED (når en rulleliste er valgt) (når en rulleliste er valgt) ENTER HOME END VENSTRE PIL eller HØJRE PIL CTRL+VENSTRE PIL eller CTRL+HØJRE PIL SKIFT+HOME SKIFT+END SKIFT+VENSTRE PIL SKIFT+HØJRE PIL CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

10 Taster til Office-assistenten Aktivere Office-assistentens taleboble Vælge et af de emner i Hjælp, der vises i Officeassistenten Vælge et af de emner i Hjælp, der vises i Officeassistenten Have vist flere emner i Hjælp Have vist foranstående emner i Hjælp Lukke en meddelelse i Office-assistenten Have vist Hjælp i Office-assistenten Have vist det næste tip Have vist det foregående tip Lukke tip Vise eller skjule Office-assistenten i en guide ALT+F6 ALT+et tal (I er det første emne, 2 er det andet osv.) ALT+ et tal (I er det første emne, 2 er det andet osv.) ALT+PIL NED ALT+PIL OP F1 ALT+N ALT+B TAB for at vælge knappen Office-assistent, MELLEMRUM for at vise assistenten eller slå Hjælp til guiden fra

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Vejen gennem Officepakken Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Kursushåndbog Vejen gennem Office-pakken DK copyright 2007 innovate revision 1.0 T I L L Æ G Genvejstaster til Excel

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG WRITER. Vejledning

EN VEJLEDNING FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG WRITER. Vejledning EN VEJLEDNING FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG WRITER Vejledning Copyright 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OpenOffice.org...1 1.1 Lidt om programmet OpenOffice.org.1 1.2 Gode råd...3 1.3 Tilpasning af Writer...4

Læs mere

KnowWare. Øvelser til Word 97. Pia Hardy. Pia Hardy og KnowWare.dk. Pia Hardy & KnowWare.dk - Øvelser til Word 97-17-08-01

KnowWare. Øvelser til Word 97. Pia Hardy. Pia Hardy og KnowWare.dk. Pia Hardy & KnowWare.dk - Øvelser til Word 97-17-08-01 2 KnowWare Øvelser til Word 97 Pia Hardy Pia Hardy og KnowWare.dk Indhold 3 Forord...2 Indledning: Orientering i skærmbilledet...4 Øvelse 1: Opret et dokument...7 Indskriv tekst...7 Gem dokument...7 Luk,

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

OpenOffice.org. Kurt Lekanger

OpenOffice.org. Kurt Lekanger OpenOffice.org Kurt Lekanger OpenOffice.org > Letlæst introduktion til OpenOffice.org > En gratis kontorpakke, du kan downloade og bruge > Tekstbehandling, regneark og præsentationer OpenOffice.org 1.

Læs mere

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk 2 KnowWare et[btacx[ ^azb# Pia Hardy 1. udgave, 2. oplag, april 1998 Copyright 1997 All rights reserved, Pia Hardy og :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Brug af ADOBE INCOPY CS5 & CS5.5

Brug af ADOBE INCOPY CS5 & CS5.5 Brug af ADOBE INCOPY CS5 & CS5.5 Juridiske meddelelser Juridiske meddelelser Se de juridiske meddelelser på http://help.adobe.com/da_dk/legalnotices/index.html. iii Indhold Kapitel 1: Nyheder Tekstændringer.......................................................................................................

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Din brugermanual APPLE PAGES http://da.yourpdfguides.com/dref/3674044

Din brugermanual APPLE PAGES http://da.yourpdfguides.com/dref/3674044 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mirasys VMS. Lynvejledning til Spotter

Mirasys VMS. Lynvejledning til Spotter Mirasys VMS Lynvejledning til Spotter INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 3 Teknisk support... 3 Start af Spotter... 3 Grundlæggende funktioner i Mirasys Spotter... 4 Visning af kamerafødninger... 5 Visning

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere