Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014/Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Det tekniske gymnasium Dansk A Line Høyer 3.uy Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 0 Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Introduktion til faget Novelleanalyse Lyrikanalyse Eventyrgenren Den norrøne digtning Folkeviser Gys, splat og Freud fra tekst til film Ny skriftlighed - Indledning, konklusion og kohærens (SO-relateret) Sprog, samtale og retorik Rap Den ikke-lineære fortælling Strukturalisme, semiotik og arketyper (sammenhæng med SO11 Modeller og erkendelse Romantikken - et indblik i guldalderen Fortælleren Kanon og Queer Det Moderne Gennembrud Side 1 af 34

2 Titel 16 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Modernisme Identitetsdannelse Den nyeste litteratur Mod eksamen Side 2 af 34

3 Titel 0 Introduktion til faget Eleverne præsenteres for faget, formalia og bekendtgørelsen Primær litteratur Eget materiale (PowerPoint) Uge 33 (3 lektioner) Overordnet mål med undervisningen Introduktion til faget og bekendtgørelsen. I første omgang tages udgangspunkt i de metoder, begreber og forfattere eleverne kender fra folkeskolens undervisning. Der bruges tid på at udveksle elevernes erfaringer inden for området med henblik på at blive mere bevidst om egne kompetencer og faglig viden/ståsted. Ydermere foretages en forventningsafstemning samt gennemgang af den foreløbige læseplan for grundforløbet. Konkrete mål -Kendskab til, hvad faget handler om og omfanget af samme ved gennemgang af bekendtgørelse, kernestof og faglige mål -Forståelse for, hvordan faget fungerer og hvilke krav der stilles til eleverne -Anvendelse af selvevaluering (superhelteøvelse) til at konkretisere eget syn på fagligt niveau, udfordringer og målsætning dette følges op i slutningen af skoleåret med en ny selvevaluering og refleksionsskrivning Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og læreroplæg Gruppe- og individuel arbejdsform Side 3 af 34

4 Titel 1 Novelleanalyse Forløbet introduceres med en generel indføring i genren og forfatteren (Læreroplæg med eget PowerPoint materiale) Primær litteratur Bodelsen, Anders (1965); Drivhuset Jørgensen, Keld Gall (2000); Litterær analyse prosa og lyrik, Nordisk Forlag A/S. Eget materiale (PowerPoint) Andet materiale Stiloplæg ET4: Analyse og fortolkning af: Anders Bodelsens Drivhuset (1965) Uge (16 lektioner) Overordnet mål med undervisningen At introducere eleverne til novellegenren med særlig fokus på analyse hhv. den mundtlige og skriftlige version. Kernestof -Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker -Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster Faglige mål Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster -Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype Fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster Give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer Konkrete mål -Kendskab til novellegenrens karakteristika og elementer -Forståelse for genrens elementer og deres funktion i en analysemæssig kontekst -Anvendelse af sproglige færdigheder til at udarbejde en mundtlig og sproglig analyse af en given tekst. Side 4 af 34

5 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning med læreroplæg Gruppearbejde og -fremlæggelse Individuelt skriftligt arbejde, herunder også procesorienteret skrivning Evaluerings- og feedbackkulturen implementeres i undervisningen Individuelt skriftligt arbejde (summativ og formativ evaluering) Side 5 af 34

6 Titel 2 Lyrikanalyse Forløbet introduceres med en generel indføring i genren (Læreroplæg med eget PowerPoint materiale) Primær litteratur Kristensen, Tom (1920); Det blomstrende slagsmål i 1000 danske digtere, Rosinante. Staffelt, Schack (1808) Liljen og Dugdraaben, ibid. Jørgensen, Keld Gall (2000); Litterær analyse prosa og lyrik, Nordisk Forlag A/S. s Sekundær litteratur Christensen, Inger (1991); Uddrag af Sommerfugledalen Ingemann, B.S. (1837); Uddrag af I alle de riger og lande Nielsen, Carl (1920); Uddrag af Frihed er det bedste guld Rifbjerg, Klaus (1960); Terminologi Juul, Pia (1999); Min onkel Hector sagde Andet materiale Stiloplæg ET4: Analyse og fortolkning af: Katrine Marie Guldagers Voksne mennesker kan godt tale om sex (2009). Uge ( 9 lektioner) Overordnet mål med undervisningen Eleverne introduceres for lyrik og de analysemæssige elementer inden for genren. Kernestof -Det danske sprog og sproglig variation -Kanonlitteratur: Tom Kristensen, Klaus Rifbjerg -Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker -Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster. Faglige mål -Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen. -Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør. -Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype. -Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster -Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster. Konkrete mål Side 6 af 34

7 -Kendskab til lyrikgenrens karakteristika og elementer -Forståelse for opbygning, rimtyper, metaforer, virkemidler og sproglige forudsætninger -Anvendelse af analysemetoder til at udarbejde både en mundtlig og en skriftlig analyse af lyrik. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og læreroplæg Gruppearbejde og -fremlæggelser Feedback/evaluering (formativ) Individuelt skriftligt arbejde (summativ og formativ evaluering) Side 7 af 34

8 Titel 3 Eventyrgenren Forløbet introduceres med en generel indføring i genren (Læreroplæg med eget PowerPoint materiale) Primær litteratur Følgende eventyr: 1) "De røde sko" (Louise/Ida) 2) "Grantræet" (Frk. B og Frk. C) 3) "Kærestefolkene" (Andreas) 4) "Den lille pige med svovlstikkerne" (Sapna) 5) "Klokken" (Annebeth/Connor) 6) "Lille Claus og store Claus" (Frederik/Oliver) 7) "Tepotten" (Henna) 8) "Stoppenålen" (Amanda) 9) "Den standhaftige tinsoldat" (Nanna) Sekundær litteratur Bødtcher-Hansen, Maja; Carlsen, Mischa Sloth (2012); Med tiden en litteraturhistoriske arbejdsbog, Gyldendal. Øvrigt materiale Uge (7 lektioner) Overordnet mål med undervisningen At introducere eleverne for eventyrgenren henholdsvis kunst- og folkeeventyr, deres forskelle og ligheder. Kernestof -Det danske sprog og sproglig variation -Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker - Kanonlitteratur: H.C Andersen -Danske tekster i historisk og internationalt perspektiv -Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster Faglige mål -Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterende indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen -Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør. -Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype -Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster -Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, Side 8 af 34

9 perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster Konkrete mål -Kendskab til forskelle og ligheder mellem kunst- og folkeeventyr -Forståelse for elementer der typisk knytter sig til genren, herunder fortælleren, komposition, A.J. Greimas Aktantmodel, eventyrtræk og tal, magi og det overnaturlige samt modsætningsforhold. -Anvendelse af analysemetoder der er hensigtsmæssige i forhold til eventyrgenren og den bedst tænkelige udlægning af teksten. Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg og klasseundervisning Individuelt og gruppearbejde Gruppeoplæg med feedback/evaluering (formativ) Side 9 af 34

10 Titel 4 Den norrøne digtning Forløbet introduceres med en generel indføring i perioden (Læreroplæg med eget PowerPoint materiale) Primær litteratur Jessen, Kjeld B. (1996); Fra runer til graffiti, Gyldendal, s Spurvesol (1989); Oldtid slægtens eftermægle Sørensen, Preben Meulengracht; Artikel i Weekendavisen Dansklærerforeningen (1995); Gisle Surssøns Saga Grønstøl, Sigrid Bø (1979); Kjærleik og ættekjensle i konflikt om kvinnesyn og helteideal i Gisle-soga, Edda 4. Bødtcher-Hansen, Maja; Carlsen, Mischa Sloth (2012); Med tiden en litteraturhistoriske arbejdsbog, Gyldendal. s Lützen, Peter Heller (2005); Det sproglige i dansk, kap 6, Dansklærerforeningen, s Anvendte hjemmesider Øvrigt Øv: Runesten og skrifttegn Øv. Dialekter Øv. Sprogstamme Uge 2-6 (14 lektioner) Overordnet mål med undervisningen Gennem læsning af forskellige tekster med forskellige perspektiver på perioden samt tematikker i Gisle Surssøns Saga at opnå forståelse for genren, den norrøne digtnings vigtighed for den europæiske litteraturarv samt sprogudvikling i norden både nu og historisk set. Kernestof -Det danske sprog og sproglig variation -Dansk sprog i forhold til andre sprog, herunder engelsk i det danske sprogsamfund, og det nordiske sprogfællesskab Danske tekster i historisk og internationalt perspektiv Norske og svenske tekster på originalsproget Faglige mål Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør Fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation Side 10 af 34

11 Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker Konkrete mål -Kendskab til sprogets udvikling historisk set samt til perioden og dens præmisser. Derudover tematikker tilhørende datidens samfund, herunder kult og rite, slægt over individ samt æt og ære -Forståelse for den norrøne digtnings betydning i en litteraturhistorisk sammenhæng -Anvendelse af emnet til at forstå datiden, nutiden og sig selv (herunder dannelsesbegrebet) Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg og klasseundervisning Individuelt og gruppearbejde Gruppeoplæg med feedback/evaluering (formativ) Side 11 af 34

12 Titel 5 Folkeviser Forløbet introduceres med en generel indføring i perioden og genren (Læreroplæg med eget PowerPoint materiale) Primær litteratur: DgF 33 Germand Gladensvend DgF 40 A Harpens kraft DgF 288 Torbens datter og hendes Faderbane DgF 60 Valravnen DgF 46 B Elverhøj Sekundær litteratur: Uddrag af: Sørensen, Villy (1959); Digtere og dæmoner, Forlaget Gyldendal, s En norsk version af Valravnen samt Sorten Mulds fortolkning af Ravnen fra Mark II (1997) Andet materiale Stiloplæg ET4: Analyse og fortolkning af: Krigeren på den yderste ø (redigeret version af et UVM stilsæt) Uge (13 lektioner) Overordnet mål med undervisningen Efter den generelle introduktion til forløbet gennemgås DgF 33 i plenum og der fokuseres på analyse af genren samt forlovelsesfasen med afsæt i Villy Sørensens værk. Klassens inddeles efterfølgende i grupper som hver får tildelt en folkevise til mundtlig oplæg: DgF 40 A Harpens Kraft [Ida/Annebeth/Camilla B/Oliver] DgF 288 Torbens datter [Nanna/Frederik/ Camilla C] DgF 60 Valravnen [Louise/Andreas/Connor] Dernæst kigger vi på forskellige versioner af DgF 60, herunder en norsk version samt en musisk fortolkning af Sorten Muld. Forløbet afsluttes med et projektarbejde, hvor eleverne arbejder med DgF 46B og omfortolker teksten til en rap-version med ny tekst og lyd. Gruppe 1: Camilla C/Louise/Frederik Gruppe 2: Nanna/Ida/Connor/Oliver Gruppe 3: Andreas/Camilla B/Annebeth Kernestof Det danske sprog og sproglig variation Dansk sprog i forhold til andre sprog, herunder engelsk i det danske sprogsam- Side 12 af 34

13 fund, og det nordiske sprogfællesskab Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker -Kanonlitteratur: Folkevise Danske tekster i historisk og internationalt perspektiv Norske og svenske tekster på originalsproget Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster Faglige mål Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype Fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker Konkrete mål -Kendskab til den litterære periode og visernes præmis -Forståelse for visernes opbygning og sproget eksemplificeret ved egen komposition og nutidig fortolkning af DgF 46B. -Anvendelse af forlovelsesfasen som et analytisk greb samt forståelsen af og viden om lyrikgenren fra et tidligere forløb til at udarbejde en analyse og fortolkning. Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg og klasseundervisning Gruppe- og projektarbejde (eksperimenterende arbejde) Gruppeoplæg med feedback/evaluering (formativ) Individuelt skriftligt arbejde (summativ og formativ evaluering) Side 13 af 34

14 Titel 6 Gys, splat og Freud fra tekst til film Forløbet introduceres med en generel indføring i genren og en gennemgang af Freuds psykoanalyse (herunder særligt personlighedsmodellen) Dernæst følger en indføring i, hvordan man laver film samt filmiske virkemidler (Læreroplæg med eget PowerPoint materiale) Primær litteratur Krogh, Ebbe, Schmidt, Finn Lykke (1994); Gys, splat og Freud, Dansklærerforeningens forlag Følgende tekster er læst: Oprindelsen + B.S Ingemann; Glasskabet [Annebeth/Andreas] Det viktorianske gys + R.L. Stevenson; af Dr. Jekyll og Mr. Hyde [Oliver/Connor] Selvransagelsens gys + F. Kafka; Et brodermord [Ida/Louise] Det moderne gys + R. Bloch; Enoch [Camilla C/ Camilla B] Det postmodernistiske gys + B.E. Ellis; af American Psycho [Nanna/Frederik] Sekundær litteratur Søgaard, Søren (2005 ); Nordkraft - fra bog til film, Forlaget Gyldendal, s Anvendte hjemmesider Samt følgende trailer på The shower Psycho (1960) Night of the living dead (1968) Thriller Michael Jackson Øvrigt Gervasi, Sasha (2012); Hitchcock ( Alfred Hitchcock and the making of Psycho ) Andet materiale Stiloplæg ET4: Analyse og fortolkning af én af følgende: Ruth Rendell (1999); Lizzies elsker fra antologien Mads Brenøe (1998); Det har ikke spor med sex at gøre Stephen King (1998); Thi her findes tigre Uge (15 lektioner) Overordnet mål med undervisningen Med afsæt i Freuds psykoanalyse gennemgås forskellige tekster og kendetegn ved forskellige perioders syn på gys ved mundtlige oplæg. Dernæst præsenteres eleverne for filmproduktion og filmiske virkemidler og skal selv producere en gyserfilm over Stephen Kings tekst Thi her findes tigre Side 14 af 34

15 Kernestof -Dansk sprog i forhold til andre sprog, herunder engelsk i det danske sprogsamfund, og det nordiske sprogfællesskab Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster Tekster og teksttyper, der har relevans for teknologisk dannelse, og som er karakteristiske for uddannelsen som helhed. Tale- og skriftkulturer over for digitale kulturformer Visuel information, herunder faste og levende billeder Teknologiske betingelsers betydning for kommunikationens indhold og form Faglige mål Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster Anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere bevidsthed om muligheder og begrænsninger. Konkrete mål -Kendskab til Freuds psykoanalyse, gysergenrens karakteristisk i forskellige tidsperioder samt generel filmproduktion og eksempler på gyserfilm -Forståelse for betydningen af forskellige filmiske virkemidler, spændingsfeltet og arbejdet med at konvertere tekst til billeder (film) samt indblik i psykoanalysens fremkomster i en analysemæssig kontekst -Anvendelse af Freuds personlighedsmodel i en psykoanalytisk læsning, forskellige filmiske virkemidler med et bevidst formål samt udarbejde storyboard og tidsplanlægning i forbindelse med filmproduktion. Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg og klasseundervisning Gruppeoplæg med feedback/evaluering (formativ) Gruppe- og projektarbejde (eksperimenterende arbejde herunder filmproduktion) Individuelt skriftligt arbejde (summativ og formativ evaluering) Side 15 af 34

16 Titel 7 Forløb: Ny skriftlighed Indledning, konklusion og kohærens Et tværfagligt forløb mellem Dansk A og Teknologi B (SO-relateret) Primær litteratur Jørgensen, Peter Stray (1996); Formalia i universitetsopgaver, s. 6+7 Eget materiale; Udlevering af udvalgte eleveksempler på indledninger og konklusioner af forskellig kvalitet. Øvrigt Gennemgang af indledninger og klnklusioner i forskellige undervisningsbøger udleveret til eleverne i 2.g (innovation, matematik, biologi og fysik) 9 lektioner (5 lektioner i Teknologi, 4 lektioner i Dansk) Overordnet mål med undervisningen At eleverne opnår indsigt i forskellige fags diskurser (Dansk og Teknologi) samt forstår indledningers- og konklusioners betydning. Ydermere skal eleverne opnå en meta-forståelse af, at indledninger er forskellige og tjener forskellige formål Kernestof -Sproglige færdigheder og sproglig analyseteknikker - Faglige og teknologiske sprogformer Faglige mål Fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og konkret skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation. -Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster. Konkrete mål -Kendskab til: indledninger og konklusioners karakteristik i fagene Dansk og Teknologi - herunder kendskab til forskellighed og diskurs -Forståelse for: brugen af indledning og konklusion i fagene Teknologi og Dansk samt funktionen af indledning og konklusion -Anvendelse af: indledning og konklusion i fagene Dansk og Teknologi, herunder forskellige tilgange til indledninger baseret på formål samt indledningsmarkører til sproglig differentiering. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning med læreroplæg (PowerPoint) Gruppe- og pararbejde Individuelt arbejde Klassediskussioner Side 16 af 34

17 Titel 8 Sprog, samtale og retorik Med udgangspunkt i forløb 4 Den norrøne digtning bygges der videre på sprogets udvikling i et historisk perspektiv; herunder Oplysningstiden, læsning af Ludvig Holbergs værk Erasmus Montanus samt filmatiseringen af sammen. Eleverne arbejder med argumentets opbygning (relation til Toulmins argumentationsmodel gennemgået i SO-regi) og forståelse af begrebet retorik angrebet teoretisk og i praksis eksemplificeret ved værklæsningen. Primær litteratur Holberg, Ludvig (XXXX); Erasmus Montanus, Dansklærerforeningen Aristotelse (2000); Retorik, Museum Tusculanums forlag Holmboe, Ellen (2006); Kort og godt om at argumentere for en holdning, Saxo s , 27-39, Anvendte hjemmesider Film: Erasmus Montanus; UVM; Bekendtgørelsen, Dansk A: Øvrigt Introduktion til Holberg, perioden og forløbet eget PowerPoint materiale Stiloplæg. Uge 14 lektioner Overordnet mål med undervisningen Forløbet placerer sig progressionsmæssigt i forlængelse af et tidligere forløb og understøtter også gennemgået teori i SO-regi. Formålet er, at eleverne qua et litterært værk opdager sprogets mekanismer, herunder argumentationsteori og retorik i bredeste forstand, men også gennemskuer, hvorledes periodens dannelsesperspektiv kommer til udryk i samme. Forløbet indeholder også en stor skriftlig dimension, hvor stileoplægget hænger sammen med et overordnede emne og inddrages i undervisningen, herunder som diskussionstekster samt i form af processkrivning og redigering på baggrund af formativ evaluering. Kernestof -Det danske sprog og sproglig variation -Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker -Kanonlitteratur: Ludvig Holberg -Danske tekster i historisk og internationalt perspektiv Side 17 af 34

18 -Tekster og teksttyper, der har relevans for teknologisk dannelse, og som er karakteristiske for uddannelsen som helhed. Faglige mål Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen. Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype -Fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform der er mest hensigtsmæssig at anvende i en given kommunikationssituation -Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster. -Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker. -Give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer. Konkrete mål -Kendskab til hvordan sprogets opbygning fungerer, herunder elementer som argumentets enkeltdele; påstand, belæg, hjemmel, rygdækning m.m. -Forståelse for sprogets udvikling historisk set samt til periodens go dens præmisser samt analytiske greb til at gennemskue fremkomsten af herskende samfundsmæssige problematikker og temaer i litteraturen. -Anvendelse af argumentet i egen tekst og tale og forståelsen for, hvordan dette anvendes i eget skriftligt materiale med særlige fokus på redegørelse og diskussion. Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg med PowerPoint (eget materiale) Klasseundervisning med plenumdiskussion Individuelt arbejde- og pararbejde i forbindelse med den skriftlige dimension. Evaluering; herunder både formativ evaluering med efterfølgende processkrivning og individuel refleksionsskrivning og vurdering af kvaliteten af eget skriftligt arbejde. Side 18 af 34

19 Titel 9 Rap Formålet med forløbet er at arbejde videre med elevernes tillærte kompetencer indenfor lyrikgenren, men forsøge at opnå mere end almen dannelse ved at lade eleverne inddrage deres musik fra hverfagen og på den måde forankre nutiden i en undervisningsmæssig kontekst. Dette betyder, at eleverne også har høj grad af medbestemmelse hvad angår tekstmaterialet. Primær litteratur Bukdal, Lars (2004); Poesi dér, Forlaget Systime Holst, Hanne-Vibeke (2004); Du er fucking sexist Niern (2004); Jeg er fucking realist Individuelle tekster Andreas: Nanna: Camilla B: Camilla C: Frederik: 22 lektioner Overordnet mål med undervisningen Forløbet samler flere tråde fra tidligere forløb: herunder lyrik, sprogets udvikling i et historisk perspektiv samt sproglige mekanismer, således det samlet set giver en helhed. Forløbet kobles også skriftligt op på emnet ved at inddrage en debat om rappere og sprogbrug, hvilket også peger tilbeg på det forudgående forløb, hvor sprog, samtale og retorik var omdrejningspunktet. Målet er at opnå progression samt en udvidet dannelse til også at omfatte selvdannelse. Kernestof -Det danske sprog og sproglig variation -Dansk sprog i forhold til andre sprog, herunder engelsk i det danske sprogsamfund, og det nordiske sprogfællesskab -Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker -Faglige og teknologiske sprogformer Tekster og teksttyper, der har relevans for teknologisk dannelse, og som er karakteristiske for uddannelsen som helhed. Faglige mål Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale der er tilpasset situationen. -Lytte aktivt om med opmærksomhed, forståelse og gehør -Læse hurtigt og sikkert og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype. Side 19 af 34

20 Konkrete mål -Kendskab til genrens karakteristisk og særlige præmisser. -Forståelse for hvordan man går analytisk til værks og være opmærksom på hvilke forskelle/ligheder der er indenfor genren set i lyset af værkets samtid. Derudvoer forventes en erkendelse af eget liv set i forhold til litteraturen og til genren specifikt (meta-perspektiv på sig selv og sin generation) -Anvendelse af nye metoder til at analysere litteratur og dermed opnå et udvidet analysebegreb. Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg med PowerPoint (eget materiale) Klasse- og tavleundervisning Individuelt-, par- og gruppearbejde Individuelle mundtlige oplæg med lyd og billeder CL-øvelser Eksperimentelt arbejde Skriftligt arbejde med summativ og formativ feedback Individuel refleksionsskrivning over egen proces og faglig udbytte Side 20 af 34

21 Titel 10 Den ikke-linære fortælling Formålet med forløbet er at arbejde videre med elevernes tillærte kompetencer indenfor lyrikgenren, men forsøge at opnå mere end almen dannelse ved at lade eleverne inddrage deres musik fra hverfagen og på den måde forankre nutiden i en undervisningsmæssig kontekst. Dette betyder, at eleverne også har høj grad af medbestemmelse hvad angår tekstmaterialet. Primær litteratur Bukdal, Lars (2004); Poesi dér, Forlaget Systime Holst, Hanne-Vibeke (2004); Du er fucking sexist Niern (2004); Jeg er fucking realist Individuelle tekster Andreas: Nanna: Camilla B: Camilla C: Frederik: 22 lektioner Overordnet mål med undervisningen Forløbet samler flere tråde fra tidligere forløb: herunder lyrik, sprogets udvikling i et historisk perspektiv samt sproglige mekanismer, således det samlet set giver en helhed. Forløbet kobles også skriftligt op på emnet ved at inddrage en debat om rappere og sprogbrug, hvilket også peger tilbeg på det forudgående forløb, hvor sprog, samtale og retorik var omdrejningspunktet. Målet er at opnå progression samt en udvidet dannelse til også at omfatte selvdannelse. Kernestof -Det danske sprog og sproglig variation -Dansk sprog i forhold til andre sprog, herunder engelsk i det danske sprogsamfund, og det nordiske sprogfællesskab -Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker -Faglige og teknologiske sprogformer Tekster og teksttyper, der har relevans for teknologisk dannelse, og som er karakteristiske for uddannelsen som helhed. Faglige mål Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale der er tilpasset situationen. -Lytte aktivt om med opmærksomhed, forståelse og gehør -Læse hurtigt og sikkert og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype. Side 21 af 34

22 Konkrete mål -Kendskab til genrens karakteristisk og særlige præmisser. -Forståelse for hvordan man går analytisk til værks og være opmærksom på hvilke forskelle/ligheder der er indenfor genren set i lyset af værkets samtid. Derudvoer forventes en erkendelse af eget liv set i forhold til litteraturen og til genren specifikt (meta-perspektiv på sig selv og sin generation) -Anvendelse af nye metoder til at analysere litteratur og dermed opnå et udvidet analysebegreb. Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg med PowerPoint (eget materiale) Klasse- og tavleundervisning Individuelt-, par- og gruppearbejde Individuelle mundtlige oplæg med lyd og billeder CL-øvelser Eksperimentelt arbejde Skriftligt arbejde med summativ og formativ feedback Individuel refleksionsskrivning over egen proces og faglig udbytte Side 22 af 34

23 Titel 11 Strukturalisme, semiotik og arketyper (sammenhæng med SO11 Modeller og erkendelse Forløbet er tænkt som sammenhængende med SO11 Modeller og erkendelse for derigennem at understrege den humanistiske diskurs i sammenligning med de øvrige og påpege kompleksiteten ved simple modeller, herunder aktantmodellen og Freuds teori og forankringen i litterære greb, når disse foldes ud. Primær litteratur Eget materiale (PowerPoint) Film Star Wars den fulde version. 6 lektioner (samt lektioner i SO-forløbet) Overordnet mål med undervisningen Med afsætning i eget materiale (PP) om hhv.: Semiotisk litteraturforskning herunder strukturalismen og russisk formalisme introduceres kort til Vladimir Propps eventyrforskning samt A.J. Greimas aktantmodel i forhold til narrativitet, komposition og udsigelse samt Jungs tilgang til psykoanalysen, den kollektive underbevidsthed og arketyper. Disse præsentationer danner udgangspunkt for det efterfølgende grupparbejde, hvor eleverne skal analysere heptalogien Star Wars med udgangspunkt i de præsenterede teorier/modeller. Fra UVB en tilknyttet SO11 Modeller og erkendelse står følgende: Ved at inddrage såvel matematisk, teknologisk, naturvidenskabeligt, humanistisk og samfundsvidenskabeligt fagperspektiv underbygges det faglige mål: at redegøre for tanker og teorier, der ligger bag erkendelse inden for teknologiske, naturvidenskabelige, samfunds- videnskabelige og humanistiske fagområder, mere helhedsorienteret og eleverne opnår kendskab til de forskellige fagområders forudsætninger, normer og metoder, som yderligere underbygger de faglige mål: at redegøre for forskellige videnskabelige metoders mulighed for at bidrage til en konkret problemløsning og at redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder. Konkrete mål Målet for undervisningen er, at eleverne skal: Opnå kendskab til Jung og strukturalismen Forstå principperne for arketyperne og kunne forholde sig nuanceret, reflekteret og kritisk til de præsenterede teorier/modeller samt Kunne anvende modeller til forskellige analytiske fremkomster og greb Lektionerne afsluttes med en opsamlende og opsummerende plenumdiskussion, Side 23 af 34

24 herunder perspektivering, dekonstruktion samt kritisk refleksion over modellers- /teoriers fordele og begrænsninger. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og læreroplæg Individuelt arbejde med mundtligt oplæg Plenumdiskussion Side 24 af 34

25 Titel 12 Romantikken - et indblik i guldalderen Der introduceres til perioden, litteraturen og vigtige personligheder for senere at forstå paradigmeskiftet mellem Romantikken og Det Moderne Gennembrud på mere end blot det litterære niveau. Primær litteratur Eget materiale (PowerPoint) Drachmann, Holder (1871); Engelske socialister Staffelt, Schack (1808); Liljen og Dugdraaben, Forlaget Rosinante Oehlenschläger, Adam (1805); uddrag af Aladdin eller Den forunderlige lampe Oehlenschläger, Adam (1802); Guldhornene Sekundær litteratur Fibiger, Johannes, m. Fl. (2010); Litteraturens veje, Forlaget Systime Jessen, Keld, B. (2002); Fra runer til graffiti, Forlaget Systime Anvendte hjemmesider Store tanker trange tider Ekskursioner Bakkehuset, 2000 Frederiksberg 11 lektioner Overordnet mål med undervisningen Generel indføring i 1800-tallet og livet på denne tid udtrykt i litteratur såvel som på film og i kunsten. Forløbet tjener til formål at danne og oplyse eleverne ud over det tekstuelle stofområde og kanonforfatterne. Kernestof Kanonforfatter: Adam Oehlenschläger -Danske tekster i historisk og internationalt perspektiv -Visuel information, herunder faste og levende billeder -Tekster og teksttyper der har relevans for teknologisk dannelse og som er karakteristisk for uddannelsen som helhed. Faglige mål -Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster -Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker Side 25 af 34

26 Konkrete mål -Kendskab til perioden og dennes strømninger -Forståelse for dualisme-begrebet og guldalderens betydning for vor tids kunst- og kulturforståelse (her trækkes også referencer til valgfaget Design og Teknologihistorie) -Anvende af perioden til at kunne udtrykke sig nuanceret og præcist om paradigmeskiftet mellem Romantikken og Det Moderne Gennembrud og se, hvordan dette kommer til udtryk i litteraturen. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning med plenumanalyse Læreroplæg med PowerPoint Dokumentarfilm Side 26 af 34

27 Titel 13 Fortælleren Primær Martin A. Hansen: Uddrag af Løgneren Søren Kierkegaard; Uddrag af Forførerens Dagbog Baggesen: Det blicherske grundmotiv St. St. Blicher: Præsten i Vejlby Klaus Rifbjerg: Frække Jensen Sekundær UVM: HF Dansk A 2010 (stilesæt) Saxo og Co. (fortælleren) s PowerPoint: Eget materiale 10 timer Faglige mål Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker Øvrigt: Der arbejdes med de forskellige narrativer og forløbet kobles også sammen med et udleveret stilehæfte med samme omdrejningspunkt tilknyttet forskellige tekster og genrer. Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg Gruppearbejde Gruppefremlæggelse Skriftligt arbejde Titel 14 Eleverne præsenteres for faget, formalia og bekendtgørelsen Primær litteratur Eget materiale (PowerPoint) Uge 33 (3 lektioner) Side 27 af 34

28 Overordnet mål med undervisningen Introduktion til faget og bekendtgørelsen. I første omgang tages udgangspunkt i de metoder, begreber og forfattere eleverne kender fra folkeskolens undervisning. Der bruges tid på at udveksle elevernes erfaringer inden for området med henblik på at blive mere bevidst om egne kompetencer og faglig viden/ståsted. Ydermere foretages en forventningsafstemning samt gennemgang af den foreløbige læseplan for grundforløbet. Konkrete mål -Kendskab til, hvad faget handler om og omfanget af samme ved gennemgang af bekendtgørelse, kernestof og faglige mål -Forståelse for, hvordan faget fungerer og hvilke krav der stilles til eleverne -Anvendelse af selvevaluering (superhelteøvelse) til at konkretisere eget syn på fagligt niveau, udfordringer og målsætning dette følges op i slutningen af skoleåret med en ny selvevaluering og refleksionsskrivning Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og læreroplæg Gruppe- og individuel arbejdsform Side 28 af 34

29 Titel 14 Kanon og Queer Primær Maja Bissenbakker Frederiksen; Begreb om begærs Folkevisen Harpens Kraft DgF 40A Karen Blixen; Aben Johs. V. Jensen; Bondefangeren St. St. Blicher; Sildig Opvaagnen Herman Bang; Barchan er død 7 timer Faglige mål Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker Øvrigt: Herskende reception af kanonlitteratur Præsentation og afprøvning af alternativ læsestrategi/analyseværktøj Fokus på mulig identitetsdannelse ved læsning af kanoniserede værker Udvikle elevernes kritiske sans (bevidstliggøre) i forhold til den herskende normative konsensus vedr. kanonlitteratur Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg Gruppearbejde Fælles klassediskussion Side 29 af 34

30 Titel 15 Det Moderne Gennembrud Primær litteratur Henrik Pontoppidan: Vandreren, Bønder Herman Bang: Irene Holm, Branden IP. Jacobsen; Et skud i Taagen, Film: Henrik Ibsen; Et Dukkehjem DR2 Bonanza Georg Brandes: Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur Fra runer til graffiti s Anders Østergaard (red.); Skud tekstanalyse i dag, Amandas Vidensbibliotek, fra Mod bedre tider, Danmarks lærerforening, 1991 Supplerende stof DR dokumentarfilm: Revolutionsdrømme, realisme og dobbeltmoral ( ) samt Klunkestil, navlepilleri og nye tider ( ) Øvrigt PowerPoint: (Eget materiale) Uddrag af Litterære ismer, N. Martinov, Systime timer Faglige mål Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker Væsentligste arbejdsformer Klassearbejde. Gruppearbejde Cooperativ learnings principper (SPIL) Fremlæggelser med PowerPoint Side 30 af 34

31 Titel 16 Identitetsdannelse Primær litteratur Kenneth J. Gergen (2006); Det mættede selv identitetsdilemmaer i nutiden, Dansk psykologisk forlag. Hans-Jørgen Nielsen; Nielsen og den hvide verden 8 timer Faglige mål Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster Analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og meideproduktion og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker Give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer Anvende IT til kommunikation og informationssøgning og demonstrere bevidsthed om muligheder og begrænsninger Væsentligste arbejdsformer Øvrigt Terminologi og sprogformer i de sociale medier (klassediskussion af staturopdateringer på Facebook) Mediers udvikling og konsekvenser af dette samme (form og indhold) (mediet) Elektronisk kommunikation Diskussion af eleverne som værende producenter i en elektronisk kultur. Identitetsdannelse i et historisk og nutidigt perspektiv Sprogformer og skriftlig kommunikation på Facebook. Forløbet har ydermere haft et overordnet fokus dannelse, almen dannelse og selvdannelse Læreroplæg Klassediskussioner Gruppearbejde (matrixgrupper og Cooperativ Learning principper) Mundtlig fremlæggelse (formativt) Individuelt- og gruppearbejde Evaluering Side 31 af 34

32 Titel 17 Modernisme Primær Peter Seeberg; Hullet, Braget, Hjulet Supplerende stof PowerPoint (eget materiale) Oplæg (gruppe/individuelt) Sebastian: Søren Ulrik Thomsen "Levende" Henrijette: Sarvig Husene Hjelmbjerg: Rifbjerg "Livet på badeværelset" Bilal: Frank Jæger Vi der valgte regnen Linde-Hansen: Jens August Schade "Den levende violin" Madina: Dan Turell: "Osvald og Rosa" Dunya: Rifbjerg "Terminologi" Lasse: Malinowski "Disjecta membra" Theresa: Inger Christensen Læner mig ømt mod natten Sermin: Anders Bodelsen "Drivhuset" Isra g TC: Ditlevsen "De evige 3" Nada:Inger Christensen Lys Morten: Sørensen; Blot en drengestreg Søgaard: Rifbjerg Peter Plys Guled: Strunge, "Livets hastighed" Seb: Turell, "Livet i Istadgade" Kristian: Seeberg Hawk Daniel K: Andersen Tiden Emil: Seeberg, "Stilladset" Mahmoud: Rifbjerg Engang Daniel Moll: Turell, "At være beat" Rasmus, Strunge "Verdenssøn" Clara: Seeberg Patienten Charlotte; Ditlevsen Barndommensgade 20 timer Faglige mål Væsentligste arbejdsformer Anvendelse af tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering. Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker og analysere og perspektivere dem med henblik på indhold og format læse danske tekster i historisk og internationalt perspektiv. Læreroplæg Gruppearbejde (Cooperativ Learning principperne) Klassediskussion Mundtlig fremlæggelse Evaluering (formativ)og feedback Side 32 af 34

33 Titel 18 Den nyeste litteratur Primær litteratur Mette Moestrup; Dø, løgn, dø (2013) Gruppearbejde med følgende digte: Penge, Penge og Magt, Magt; Hul, Spejl/Snehvide 3 timer Faglige mål Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde Klassediskussion Side 33 af 34

34 Titel 19 Mod eksamen Primær litteratur PowerPoint: (Eget materiale) Litteraturhistorisk gennemgang bygget på: Fra Runer til Graffiti Saxo og Co. Litteraturens Veje Krydsfelt Supplerende stof Jimmy Zander Hagen; Sprog og tale, kap Villy Sørensen: uddrag fra Digtere og dæmoner (delen om folkeviser) nedslag i pensum i forhold til elevernes ønsker 8 timer At klargøre eleverne til eksamen generel opsamling på 3 års pensum. Væsentligste arbejdsformer Opsamling på litterære perioder og litteratur fra fagets pensum. Eleverne vælger selv periode og materiale gennemgået i undervisningen. Klassediskussion og - undervisning Gruppearbejde med oplæg Forskellige arbejdsformer-/øvelser, herunder visualiseringer og stiladseringer som skal hjælpe eleverne til at danne overblik over pensum. Side 34 af 34

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014/Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Line Høyer 2.uy Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014/Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Line Høyer 2.uy Oversigt

Læs mere

Side 1 af 31. Undervisningsbeskrivelse. Termin Efterår 2014/Sommer Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen

Side 1 af 31. Undervisningsbeskrivelse. Termin Efterår 2014/Sommer Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014/Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Det tekniske gymnasium Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2016 /2017. HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2016 /2017. HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København Undervisningsbeskrivelse Termin 2016 /2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Nikoline Holm Braüner Hold 1.a Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e) Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2012- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Vibenhus HTX Dansk A Anne Louise Bøggild & Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.-3.xy

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 1. semester og 2. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

EUX ernæringsassistent, Hotel- og Restaurantskolen København. Den Amerikanske Drøm i Danmark - Introduktion til analyse i dansk

EUX ernæringsassistent, Hotel- og Restaurantskolen København. Den Amerikanske Drøm i Danmark - Introduktion til analyse i dansk Undervisningsbeskrivelse Termin Forår 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX ernæringsassistent, Hotel- og Restaurantskolen København EUX Dansk A Trine Korp Skovgaard 1ern1711EUX Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 1.B

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2016 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2017 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk Ane Fuglsbjerg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Dansk A Inge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2008 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 11/12 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk A Vivi Ann Camilla

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Grenaa Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Else Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, fx 11/12 ZBC-Vordingborg HHX Dansk A Peter Rosenlund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Vid Gymnasier Htx Dansk A Lærer(e) Vivi Ann Jacobsen (Gik på barsel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje 1 2 3 4 5 6 7 8 Forskellige fortolkninger; strukturalismen, psykoanalysen, biografisk, socialhistorisk, læserorienteret Leif Panduro: Uro i forstæderne H.C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Dat Naturvidenskabelige Gymnasium på HRS HTX Dansk A Rune Veigert, Nikoline Holm Braüner og Trine Korp Skovgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2014.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Vibenhus HTX Dansk A Anne Louise Bøggild & Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: efterår 2013 - grundforløb Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Dansk A Lærer(e): JPA Hold: 1.c Titel 1: Introduktion til danskfaget Periode: uge 33 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2017 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Charlotte Degn Schubert Hold 2. MatFys 2015-16 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2007 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk niveau A Anne-Mette Utzon-Frank

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2011/12 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2010 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2015 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Htx Dansk A Line

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 - juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Bæredygtig udvikling; argumentation og appelformer. Hovedværk: Jakob Ejersbo Superego og filmen Nordkraft.

Bæredygtig udvikling; argumentation og appelformer. Hovedværk: Jakob Ejersbo Superego og filmen Nordkraft. Undervisningsplan i dansk A, 2c 2016-2017 ved Pje 1 2 3 4 5 6 Bæredygtig udvikling; argumentation og appelformer Litteraturhistoriens lange linjer Lav en powerpoint til den mundtlige formidling Lyrik og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTx Dansk A Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelser Undervisningsbeskrivelser Hvert lærerteam og lærer skal ved afslutningen af grundforløb/skoleår/kursistår/kursusår udarbejde en undervisningsbeskrivelse. For hvert større undervisningsforløb skal følgende

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 1 Grundforløb 16, dansk Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof Nyhedsformidling H Poulsen: Mediebogen (1999), p 48-65 Ekstrabladet - 25. marts

Læs mere