Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN:"

Transkript

1

2 Turismen i med fokus på s markedsandele Udgivet af: VisitDenmark December 211 ISBN: Adresse: s Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter: Mads Zahle Østergaard VisitDenmark 211 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

3 Introduktion Introduktion Denne rapport sætter fokus på overnatningsudviklingen i altså perioden fra lige før finanskrisen frem til nu. Resultaterne er derfor udtryk for, hvordan turismen har udviklet sig i nyere tid og i en tid med økonomisk krise. Rapporten har form som en tabelrapport og er opdelt i to dele: Del 1 gennemgår den overordnede udvikling i og udviklingen af de danske markedsandele. Del 2 dykker ned udvalgte markeders udvikling i. Rapporten belyser udviklingen i fra 24 udvalgte markeder, som er væsentlige for dansk turisme. Disse er,,,,,,,,,,,,, USA, Canada, Japan, Kina, Rusland, Australien, Brasilien og. I rapporten indgår data fra i alt 36 europæiske turistdestinationer. Disse er, Bosnien- Hercegovina,,,,,,,,,,,,,, Lithauen,,,,,,,,,,,, Slovien,,,,,,, og. Kilder Rapporten bygger på sammenligning af overnatningsstatistikker fra destinationer i. Data stammer fra to datakilder - Tourism Economics og data indhentet af ekstern konsulent Claus Sager fra bl.a. TourMIS, Eurostat og nationale statistikbureauer.

4 Introduktion Benchmarks, forbehold og hvordan rapporten skal læses De Brød internationale 1 turismestatistikker lider under forskellige afgrænsninger, når det drejer sig om overnatninger. Nogle destinationer har kun tal for overnatninger på hoteller og lignende overnatningssteder, mens langt de fleste destinationer har statistik for overnatningerne på hoteller og andre kommercielle og kollektive overnatningssteder. Enkelte, men meget centrale destinationer som fx, og har en bredere definition. Overnatningsstatistikkerne for og indeholder således også overnatninger i private hjem uden betaling, mens s data yderligere indeholder tal for overnatninger i guest-houses, hvilket er helt legitimt, da de mindre overnatningssteder betyder meget i fransk turisme. Forskellighederne i de statistiske afgrænsninger betyder dog, at det ikke altid giver mening at sammenligne niveauer. Når fx nogle destinationer tæller overnatninger i private hjem uden betaling med (dvs. familie-vennebesøg), er niveauet naturligt højere end i destinationer, der ikke tæller denne type overnatninger med. I stedet giver det bedre mening at sammenligne vækstrater. Dette er også vigtigt at have in mente, når man ser på de absolutte overnatningstal, der er givet i rapporten. Rapporten arbejder med tre benchmark, og. er i denne rapport afgrænset som,, og, mens yderligere indeholder og. Benchmarkene er beregnet som vejede gennemsnit de store destinationer betyder derfor meget i de enkelte benchmarks. For eksempel vejer tungt i det Nordeuropæiske benchmark specielt pga. den brede definition af overnatninger i deres statistik. For benchmarket er det samme tilfældet for. Derudover skal det bemærkes, at benchmarket ikke er fuldstændigt der findes ikke data for alle lande. Langt de fleste udeladelser er dog mindre østeuropæiske destinationer, så dette vurderes ikke at være et problem. I de tilfælde hvor der ikke er komplet data for de to andre benchmarks, og, er der gjort eksplicit opmærksom herpå

5 Summary Summary I 21 tabte udenlandske markedsandele i forhold til og, på trods af positiv vækst. vandt markedsandele i forhold til, hvilket kan tilskrives en negativ udvikling i. For hele perioden fra 26 til 21 er billedet det samme blot mere udtalt. Her afspejles den finansielle krise i tallene, da der i perioden er negativ vækst for og alle tre benchmarks. Hvor i gennemsnit tabte -,6 pct. af overnatninger hvert år, tabte -2,2 pct. Ser man på de enkelte markeder, er den overordnede konklusion, at i hele perioden har klaret sig godt på de sydeuropæiske markeder og emerging markets (med enkelte undtagelser), mens har tabt på nærmarkederne. Problemet for er i den sammenhæng, at nærmarkederne fylder meget i dansk turisme, hvilket er forklaringen på, at samlet set har tabt markedsandele i perioden i forhold til og Af nedenstående tabel fremgår det, hvor har tabt og vundet markedsandele i perioden i forhold til de tre benchmarks. Til historien hører, at reelt har vundet markedsandele på mange markeder. Da disse markeder udgør en mindre del af dansk turisme, har forøgelsen af markedsandele her ikke haft indflydelse på den samlede udvikling.

6 Del 1. Overordnede resultater Udenlandske overnatninger i fordelt på destinationer Vækst i 21 Top 1 21 (mio. overnatninger) 16,9 2 Destination ,7 4, 4,3 3,9 3,8 3,6 3, 3,3 2,4 2,3 2,3 2,1 2, 1, 1,3 1,2 1,2 1,,9,7,,,7 9,6 1,2 7,1 12, 11,8 11, 1,6 1 1 Luxemburg 1 1 Gennemsnitlig årlig vækst ,4 3,1 4,7,7,,3,2,1,1,2,6,6,7 1,2 1,4 2,2 2,2 2,3 2,6 2,7 3,1 3,4 4, 4,2 4, 7,2 2, 1,8 1, 1,3 2,7 2 2 Luxemburg 4 6 8

7 Del 1. Overordnede resultater Udenlandske overnatninger i fra udvalgte markeder Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Udvalgte markeders europæiske overnatninger 21 (mio.) 22, Marked USA Rusland Canada 4 Australien 3 Japan Kina Brasilien ,1,9,8 4,8 4,1 3,3 2,9 2,4 2,1 1,8 1,7 1,,1,6 2, 2,9 3,4 13,8 9,4 9,3 9,3 8, 8,4 1 Kina Canada Rusland Australien Brasilien USA Japan , 1,9 1, 1,1,8,7,6,3,2,1,4,7,8 1,6 1,8 3,3 4, 4,1 4,3,9 2,7 2,6 4,4 4,2 4 2 Rusland Kina Australien Brasilien Canada USA Japan

8 Danske markedsandele (pct.) Del 1. Overordnede resultater Marked Benchmark Australien 22,7 22,6 21,2 22,7 26,7,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2 23, ,6 26,3 28,4,8,7,8,8,8 Brød 2,2,2,2,2,3 Brasilien 3,7 32,2 3,7 38,3 39,6,4,4,,7,9,2,2,2,4,4 Canada 26, 24, 26,2 29,6 29,6,3,3,4,,,1,1,2,2,2 19,7 2,7 18,2 17, ,3,1 6,2 6,6 1,3 1,3 1 1,1 1,3 1,6 14,8 14, ,,6,6,,6,7,2,2,2,2,2 41,3 4,8 39,9 4, 4,8 6,2 6,6,, ,9,9 32,2 23,8 2 22,6 22,8,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1 24,4 22, 22,7 23 2,1 1,4 1,2 1,2 1,6 1,4,2,2,2,2,2 Japan 19,4 18, 18,3 2, 21,6 1,8 1,9 2,1 2 2,6,6,,6,6,6 Kina 19, 1,4 19,2 2,1 21,4 2,3 1,2 1, 2,2 1,8,6,4,,6,6 Marked Benchmark , ,7 27,8 23,7 23,9 23,2 1,7 11,3 9,8 9,8 9,8 2,6 22,2 21,6 2,4 18,6,4,8,7,8,9,3,4,4,4,3 Rusland,3 4,2 3,9 4 4, ,2 1,3 1,3,2,1,1,2, ,3 22,3 24,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,,2,2,2,2, ,3 19, ,6,7,8,7,9,2,2,2,2,3 24,1 23,6 22,6 23,3 26,4,,4,6,7,2,2,2,2,3 8,4 7,1 4,9,4 2, 22,7 22,3 21,3 18, 18,7 7,4 7 6,3,3,7 7,9 7,9 74,2 7,9 7,4 27,4 28,4 28,7 28,3 27,2 3,7 3,8 3,7 3,7 3,6 USA 3,1 26,6 27,8 31,4 29, ,1 1,2 1,2,4,4,4,4,4 18,1 16,2 1,1 1 2,3,8,8,7,8 1,1,1,1,1,1,2

9 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Tyske overnatninger i 21 (1.) 2,8 2,3 2, 1,9 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,2 4,9 4,6 7,1 6,3 6, 8,6 8,6 12,3 11,2 11,2,2,1,1,2,6 1, 1,3 1,4 1,9 2,3 2,9 3,6 3,7,,4 7, 1,6 2, ,1,9,3,4,, 1, 1,1 1,1 1,2 1, 1,8 1,9 2,3 2,1 2,8 2,8 7, 7,4 7,2 2, 2, 2, 2,6 2,6 3, 3,1 3,4 3, 3, 3,9 4,1 4,1 6, 6,6 7,7 12,3 13, Destination Bosnien- Herc egovina 46 2

10 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Norske overnatninger i 21 (1.) 17, 16,9 1,6 14, 14,1 13,8 13, 1,3 9,3 9,1 8,9 8,6 8, 7, 6,8 6,3 23,9 34,2 1,3,,3,2,2 4,7 2, 1,8,8 1,3 3,7 4,1,7 7, 8,2 11,1 12,3 2, , 6,7 6,6 6,4 6,1,4 4,3 4,2 4, 3,8 3,7 3,6 3, 3, 2,7 1,9 1, 8,7 18,8 1,,9,,6,7 1, 1,9 3, 3,8 3,8 3,9 6,2 6,2 6,7 1,1 16,3 26, Destination Bosnien- Herc egovina

11 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Svenske overnatninger i 21 (1.) 6,1,4,2 4,9 3,6 9,4 8,6 8, 7,9 14,2 13, 13,1 11,7 11,6 11,4 19, 18,7 17,9 17,6 21,4 3, 3,3 2,8 2,7 2,3 1,9,6,2 1, 1,2 2,4 2, 2,8 3,4 11,4 19,6 22, ,6 4,1 3,8 3,7 3,4 3,4 3,1 2,9 2, 1,,9,6,2,,1,6 7,2 9,7 11, 18,2,8 1,2 1,3 1,4 1, 2,2 3, 3,3 3,3 3,9 4,7,8 7,2 8,2 8,6 1,6 24, Destination Bosnien- Herc egovina 11

12 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst ske overnatninger i 21 (1.) 6,,6,4,1 3,7 3,3 2,8 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7,,3,9 1,1 8, 12,7 24,9 1, 1, 2, 2,4 2,6 3,2 3,2 3,6 3,9 4, 8,9 9,6 9,9 1,7 11,3 11,3 11,4 11,6 23, , 1,4 1,3 1,1 1, 6,1,7,6,1 4, 4,2 4,1 3,9 3,2 2,8 2, 2,4 11,4 1,2,9,6,3,2,2 1,1 1,6 1,9 2,6 3, 3,3 3, 3, 4,3 4,,1,8 1,2 11, Destination Bosnien- Herc egovina

13 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Britiske overnatninger i 21 (1.) 1,3 1,2,8,2,2,,1,1,3,4 9,1 9, 8,3 7,1 6,,6 4,4 4, 3,9 2,9 1,6 13,2 12,6 17,,6 1,2 1,3 2,6 3, 3,4 3,8 3,9 4,3 4,6 1, 11,2 12, 22, Destination Bosnien- Herc egovina 13 13,8,7,,4,6 1, 1, 2,1 2,1 2,3 2,8 3,7 3,7 3,8 3,9 4, 4, 4,2 4,4 4,6,,3,6 1,6 6, 6, 7, 7, 7,7 8,9 9,1 9,1 9,2 1,8 11,7 14,6 14,9 16,

14 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst ske overnatninger i 21 (1.) 4,1 3,8 3, 3,4 3,4 2,6 8,3 8,3 8,1 8,1 6,9 6, 6, 13, 11,7 11,6 17,8 17,2 16,2 24,6 1,,9,3,2 1,1 1,6 1,7 1,7 4,6,6 6, 6,1 6, 6,8 7,9 16,1 21, 22, ,7 4,6 3,7 3,4 3,2 2,7 2,2 1,7 1, 1,4 1,1,,3,2,1 8,4 8, 7, 1,1 17,4,7 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 2, 2,4 2,9 2,9 3, 3,4 3,6 4,4 4,6 4,7,8 7, Del 3. Markedsresultater Destination Bosnien- Herc egovina 38 12

15 Marked: Vækst 21 6 Gennemsnitlig årlig vækst Franske overnatninger i 21 (1.) 6,1 6,,1,1 4, 2,9 2,7 2, 1,1,8,6,4,4,2,,1, 1, 1,3 1,9 2,1 2,1 4, 4, 8,3 1,2 16,2 21,8 9,1 8,9 23,2 2, 18,4 14,9 14,3 12,4 27,6 48, ,1 2,3 1,8 1,6 1, 1, 1, 1,4 1,3,8,8,7,,4,3 1,3 1,8 2, 3,1 3,6 3,8,7 6,3 6,9 6,3,8,,4,3,1 4,7 4, 9,8 8,8 8,6 8,1 1,9 19, Destination Bosnien- Herc egovina 3 9

16 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Spanske overnatninger i 21 (1.) 8, 7,8 7,3 6,4 6,2,6,2 16,1 1, 14,6 14, 13,7 12, 11, 1,2 22,1 2,9 2,2 28,3,1 4,9 4,4 1,9,6,3 1,3 1,4 2, 3,3 3,6,8 1,2 11,7 13,8 16,1 16, 16, , 3,2 2,8 1,9,3,1 6,6 6,2 9,6 9,3 9,2 8, 8,3 8,1 8,1 8, 11,9 16,4 1,2 1,4 1,1 1,,3,2,1,3,4 1,1 2,3 3,3 3, 4,1 4,4 4,7,4 6,2 6, Destination Bosnien- Herc egovina

17 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst iske overnatninger i 21 (1.) 9,1 9,1 9,1 8,8 8, 7,8 6,3,1 4,1 3,6 3,3 2,9 1,3 1,2 14,4 12,9 11,8 11,7 18,7 27, 2,7 1,8 1,3 1,1 1,,8,2,2,2 3,9 4,9,3,4 6, 6,9 12,9 21,2 3, , 4,4 4,2 4,2 3, 3,4 3,1 2,9 2,4 2, 1,9 1,6,8,7 7,9 7,6 6,8 6,8 6, 13,7,4,4,1,1,1,4,7,9 1,1 1,6 1,7 2, 2,9 3,1 4,2 4,8 14,4 17, Destination Bosnien- Herc egovina 7 4

18 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst ske overnatninger i 21 (1.) 6,1 6,,6,1, 4,9 4,6 4,1 3,9 3,9 3, 2,4 2,4 12,3 9,9 9,8 18, 24,8 44,4,7,,4,4,6,7 1,1 1,7 3,9 4,3 4, 6,9 7,3 8,4 1,4 13, 22, , 12,3 1, 9,8 8, 6,6,6, 4,8 4,7 4,4 3,1 2,4 2,4 2, 1,7,8,6 4,3,,4,3,2,1 1,1 1,3 1,7 3,4 3,8 4,3 4,3, 6, 7,6 9,2 1, Destination Bosnien- Herc egovina

19 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Finske overnatninger i 21 (1.) Destination Bosnien- Herc egovina 2,7,, 4,8 4,6 3,9 3,7 3,3 2, 1,6 1,1,6,,4 7,9 1, 14,2 13,1 11,9 11,3 1,9 17, 22,2 2,7 28,8,2 2,7 2,8 2,9 4,8 7,6 9, 1,1 11,1 18,1 2, ,6 7,6 7, 6,4,4 4,4 4,1 4,1 3,3 2,9 2,8 2,6 2,2 2,1 2, 1,1,4,2,1, 1,4 11,2 9, 1,6 27,8 1,7 1,7 1,9 3,8 4,2 7,1 8,6 9,3 12,2 18,7 18,

20 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Polske overnatninger i 21 (1.) 7,1 6, 6,4 6,4 6,2 6,,8,2 3,3 2,9 1, 14,3 12,4 11,8 11,4 11,1 21,7 21, 3,7 2,7 2,7 2,6 2,4 1,9,,9,9 2,6 2,8 3,1,6 7,6 1,6 1,8 19, ,,3,1 8, 8,2 8,1 12,7 12,6 12,3 11, 1,6 16,7 1,8 1,8 1,1 19,2 19,1 21,4 26,4 4,9 4,7 4, 4,,6,2,7 2,3 3,8 6,2 3, 2,7 2,4 1,9 14, 16, Destination Bosnien- Herc egovina

21 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Belgiske overnatninger i 21 (1.),4,9 4,2 6,1 12,9 1,6 23,6 22,3 2,6 19,7 17,8 16,7 1,9 1,3 13,6 12,8 11, 1, 1, 9, 9,3 7, 7, 6,8 6,4 4,3 3,3 2,8 2, 2,4 1, 1,4 1,3 1,3 36,8 36, 32, ,6 6,8 6,8 6,8 6, 6,4 6,3 6, 6,,3 4,8 4,7 3,6 3,4 3,2 2,8 2,7 2,4 2,3 2,2 2,1 2, 1,1,6,9 1,8 1,9 2,7 4,3 4,8 4,9 6,3 12,4 11,7 1,3 9,3 1, Destination Bosnien- Herc egovina 7 4

22 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Irske overnatninger i 21 (1.) 1,9 1,9 1,3,9,8,4,,1,3 2,1 2,6 2,8 2,9 3, 9, 7,4,8 13,6 24,3 47,7 3,6 3,9 4, 4,7 4,8 6,2 6,8 7,8 8,7 9,4 1, 1,9 11, 11,9 17,2 23,9 2,9 27, ,,1,2,,8 1, 1,2 1,7 1,8 2,7 6,8 6,6,,1, 3, 2,6 2,4 1,4 1,7 2,8 3,7 4,1 4,6 6,3 7,1 7,2 7,9 8,2 9, 9,9 1,4 1, 11,3 12, 1,2 23,2 29, Destination Bosnien- Herc egovina 3 2

23 Marked: USA Vækst 21 4 Gennemsnitlig årlig vækst Amerikanske overnatninger i 21 (1.),9,8,8,3 4,6 2,8,,2,9 3,2 4,3,7 6, 19, 17,4 17,3 16,9 16,1 1, 14, 14,1 12,6 11,9 11,4 11,4 11, 1,6 1,4 9,3 9,2 8,9 8,2 8, 8, 7,3 7, 28,1 24,9 23, ,1,,,2,3,9 1, 1, 1, 1,6 1,8 1,8 1,8 2, 2, 2, 2,6 2,7 2,9 3,6 3,7 3,7 4, 4, 4,8 4,9 4,9,3 6,3 6,4 6,4 7,7 8, 8,,,4 2,8 2,6 2, Destination Bosnien-Hercegovina

24 Marked: Canada Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Canadiske overnatninger i 21 (1.),1,1 1,6 1,6 2,8,7 6,2 16,6 17,3 2,8 23,6 22,7 21,6 19,4 19,1 18,7 18,2 14,3 14, 12,3 11,7 11,7 1,3 9,4 9,3 9,3 9, 8,9 8,7 8,6 8,4 7,8 6,8,9,2,1 3, ,8 11, 8,6 8,3 7,3 7, 6,8,7,, 4,7 4,3 4,2 3,9 3,3 3,1 2,7 2,4 2, 1,9 1,4 1,2,8,2,1,1,,7,9 4,6,1, 7,9 11,4 13,1 22,9 3, Destination Bosnien- Herc egovina 4 3

25 Marked: Japan Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Japanske overnatninger i 21 (1.) 17,3 16,4 1,2 14, 13,3 12, 11,6 11,2 9,6 9,2 8,8 7,6 7,1 6,8 6,3 21,7 21,2 3,7 36,8 6,2 4,9 4,1 4, 4, 3,7 2,7 2,3 1,9 1,8 1,3 7,4 7,7 13,9 1,1 16,9 26, ,2,8 1, 1,4 1, 2,1 2,2 2,4 2,8 2,9,1 4,7 3,8 8,3 12, 16, 19,7 22,2 2,7 3,3 3,8 3,9 4,7 4,7,,4 6,2 6,4 6,4 6, 7,3 8, 9,2 9,3 11,4 13, Destination Bosnien- Herc egovina 4 2 2

26 Marked: Kina Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Kinesiske overnatninger i 21 (1.) 61,3 6,7 49,3 48,6 37,4 32,4 3,1 2,8 23,1 21,6 2,4 19,4 18, 17,9 16,7 14,8 97, 13, 12, 9,9 9,6 7,6 7,1 6, 3,8,7,, 1,2 1,3 1,7 14,9 1, ,1 8,8 4,2 39,9 37, 33, 29,3 2,8 2,3 19,8 19, 1,2 1,1 14,6 13,8 13,7 12,2 4,1 3,8,,9 3,1 4,4 4,7 7,1 3, 2,9 2,8 2,8 1,4,, Destination Bosnien- Herc egovina 1

27 Marked: Rusland Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Russiske overnatninger i 21 (1.) 28,8 28,8 28,7 27,9 27,1 26,8 2,9 23, 23,3 22,4 22,4 21,9 21,1 2,7 2,3 18, 42,6 49, 62,8 1,2 1, 1,7 8,6 8, 7,9 6,9,2 4, 4, 3, 2,9 2, 1,1 9,8 14,6 2, Destination Bosnien- Herc egovina 6 2,6 19,1 18,9 17,9 17,2 16,9 1,8 14,1 13,7 11,9 11,8 11,4 11,3 1, 1, 1,3 1,1 9,4 9, 8, 8, 6,8 6,4 6,2, 4,7 4, 3,9 3,2,7,7,9 6,6 6,7 12,9 18,

28 Marked: Brasilien Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Brasilianske overnatninger i 21 (1.),, 11,6 21,6 39,2 7,4,9 16,4 1,7 1,3 13,9 13,6 11,4 3,6 3,1 29, 27,1 26,6 2,1 24,9 37,2 4,, ,1 1,2,1 7,6 4,7 4,3 2,2 17, 17,1 17,1 1,8 14, 13,8 13,6 13,2 12,2 11,1 9,7 22,3 21,9 28,7 28,2 1, OBS: indgår ikke i det nordiske og nordeuropæiske benchmark. indgår ikke i Destination

29 Marked: Australien Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Australske overnatninger i 21 (1.),,,2 2, 1,6 1, 9,8 8, 7,6 7, 7, 6,8 6,7 6,3 6,1,9 4,7 4,6 4,6 3,7 2,9 2,3 17,4 1, 14, 2,8 6,3 7, 8,4 13,4 22, ,1,1,6,,4,1 4,2 4, 3,1 2, 1,7 1,6 1,3,8,8,8,8,6 9,9 9,9 9,2 8,3 16, 14, 12,4 12,2 1,1 1,4 3,2 4,8 3, OBS: og indgår ikke i benchmarket for Destination Bosnien- Herc egovina 3

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Forecast. Turismen i Danmark

Forecast. Turismen i Danmark Forecast. Turismen i Danmark 2012-2015 I denne analyse præsenteres et revideret turismeforecast for 2012-2015 samt en temperaturtagning af den aktuelle situation på de væsentligste markeder for dansk turisme.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2013-2016

Forecast Turismen i Danmark 2013-2016 Turismen i Danmark 2013-2016 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse . Turismen i Danmark 2013 2016 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2013 ISBN: 978 87 87393 91 1 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Indien. Markedsprofil 2017

Indien. Markedsprofil 2017 Indien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Status på turisternes overnatninger i Danmark 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse VisitDenmark Maj 2017 Ny opdatering hver måned! Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 16. september 2013 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 Forecast for dansk turisme - juli 2009 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere