Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN:"

Transkript

1

2 Turismen i med fokus på s markedsandele Udgivet af: VisitDenmark December 211 ISBN: Adresse: s Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter: Mads Zahle Østergaard VisitDenmark 211 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

3 Introduktion Introduktion Denne rapport sætter fokus på overnatningsudviklingen i altså perioden fra lige før finanskrisen frem til nu. Resultaterne er derfor udtryk for, hvordan turismen har udviklet sig i nyere tid og i en tid med økonomisk krise. Rapporten har form som en tabelrapport og er opdelt i to dele: Del 1 gennemgår den overordnede udvikling i og udviklingen af de danske markedsandele. Del 2 dykker ned udvalgte markeders udvikling i. Rapporten belyser udviklingen i fra 24 udvalgte markeder, som er væsentlige for dansk turisme. Disse er,,,,,,,,,,,,, USA, Canada, Japan, Kina, Rusland, Australien, Brasilien og. I rapporten indgår data fra i alt 36 europæiske turistdestinationer. Disse er, Bosnien- Hercegovina,,,,,,,,,,,,,, Lithauen,,,,,,,,,,,, Slovien,,,,,,, og. Kilder Rapporten bygger på sammenligning af overnatningsstatistikker fra destinationer i. Data stammer fra to datakilder - Tourism Economics og data indhentet af ekstern konsulent Claus Sager fra bl.a. TourMIS, Eurostat og nationale statistikbureauer.

4 Introduktion Benchmarks, forbehold og hvordan rapporten skal læses De Brød internationale 1 turismestatistikker lider under forskellige afgrænsninger, når det drejer sig om overnatninger. Nogle destinationer har kun tal for overnatninger på hoteller og lignende overnatningssteder, mens langt de fleste destinationer har statistik for overnatningerne på hoteller og andre kommercielle og kollektive overnatningssteder. Enkelte, men meget centrale destinationer som fx, og har en bredere definition. Overnatningsstatistikkerne for og indeholder således også overnatninger i private hjem uden betaling, mens s data yderligere indeholder tal for overnatninger i guest-houses, hvilket er helt legitimt, da de mindre overnatningssteder betyder meget i fransk turisme. Forskellighederne i de statistiske afgrænsninger betyder dog, at det ikke altid giver mening at sammenligne niveauer. Når fx nogle destinationer tæller overnatninger i private hjem uden betaling med (dvs. familie-vennebesøg), er niveauet naturligt højere end i destinationer, der ikke tæller denne type overnatninger med. I stedet giver det bedre mening at sammenligne vækstrater. Dette er også vigtigt at have in mente, når man ser på de absolutte overnatningstal, der er givet i rapporten. Rapporten arbejder med tre benchmark, og. er i denne rapport afgrænset som,, og, mens yderligere indeholder og. Benchmarkene er beregnet som vejede gennemsnit de store destinationer betyder derfor meget i de enkelte benchmarks. For eksempel vejer tungt i det Nordeuropæiske benchmark specielt pga. den brede definition af overnatninger i deres statistik. For benchmarket er det samme tilfældet for. Derudover skal det bemærkes, at benchmarket ikke er fuldstændigt der findes ikke data for alle lande. Langt de fleste udeladelser er dog mindre østeuropæiske destinationer, så dette vurderes ikke at være et problem. I de tilfælde hvor der ikke er komplet data for de to andre benchmarks, og, er der gjort eksplicit opmærksom herpå

5 Summary Summary I 21 tabte udenlandske markedsandele i forhold til og, på trods af positiv vækst. vandt markedsandele i forhold til, hvilket kan tilskrives en negativ udvikling i. For hele perioden fra 26 til 21 er billedet det samme blot mere udtalt. Her afspejles den finansielle krise i tallene, da der i perioden er negativ vækst for og alle tre benchmarks. Hvor i gennemsnit tabte -,6 pct. af overnatninger hvert år, tabte -2,2 pct. Ser man på de enkelte markeder, er den overordnede konklusion, at i hele perioden har klaret sig godt på de sydeuropæiske markeder og emerging markets (med enkelte undtagelser), mens har tabt på nærmarkederne. Problemet for er i den sammenhæng, at nærmarkederne fylder meget i dansk turisme, hvilket er forklaringen på, at samlet set har tabt markedsandele i perioden i forhold til og Af nedenstående tabel fremgår det, hvor har tabt og vundet markedsandele i perioden i forhold til de tre benchmarks. Til historien hører, at reelt har vundet markedsandele på mange markeder. Da disse markeder udgør en mindre del af dansk turisme, har forøgelsen af markedsandele her ikke haft indflydelse på den samlede udvikling.

6 Del 1. Overordnede resultater Udenlandske overnatninger i fordelt på destinationer Vækst i 21 Top 1 21 (mio. overnatninger) 16,9 2 Destination ,7 4, 4,3 3,9 3,8 3,6 3, 3,3 2,4 2,3 2,3 2,1 2, 1, 1,3 1,2 1,2 1,,9,7,,,7 9,6 1,2 7,1 12, 11,8 11, 1,6 1 1 Luxemburg 1 1 Gennemsnitlig årlig vækst ,4 3,1 4,7,7,,3,2,1,1,2,6,6,7 1,2 1,4 2,2 2,2 2,3 2,6 2,7 3,1 3,4 4, 4,2 4, 7,2 2, 1,8 1, 1,3 2,7 2 2 Luxemburg 4 6 8

7 Del 1. Overordnede resultater Udenlandske overnatninger i fra udvalgte markeder Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Udvalgte markeders europæiske overnatninger 21 (mio.) 22, Marked USA Rusland Canada 4 Australien 3 Japan Kina Brasilien ,1,9,8 4,8 4,1 3,3 2,9 2,4 2,1 1,8 1,7 1,,1,6 2, 2,9 3,4 13,8 9,4 9,3 9,3 8, 8,4 1 Kina Canada Rusland Australien Brasilien USA Japan , 1,9 1, 1,1,8,7,6,3,2,1,4,7,8 1,6 1,8 3,3 4, 4,1 4,3,9 2,7 2,6 4,4 4,2 4 2 Rusland Kina Australien Brasilien Canada USA Japan

8 Danske markedsandele (pct.) Del 1. Overordnede resultater Marked Benchmark Australien 22,7 22,6 21,2 22,7 26,7,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2 23, ,6 26,3 28,4,8,7,8,8,8 Brød 2,2,2,2,2,3 Brasilien 3,7 32,2 3,7 38,3 39,6,4,4,,7,9,2,2,2,4,4 Canada 26, 24, 26,2 29,6 29,6,3,3,4,,,1,1,2,2,2 19,7 2,7 18,2 17, ,3,1 6,2 6,6 1,3 1,3 1 1,1 1,3 1,6 14,8 14, ,,6,6,,6,7,2,2,2,2,2 41,3 4,8 39,9 4, 4,8 6,2 6,6,, ,9,9 32,2 23,8 2 22,6 22,8,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1 24,4 22, 22,7 23 2,1 1,4 1,2 1,2 1,6 1,4,2,2,2,2,2 Japan 19,4 18, 18,3 2, 21,6 1,8 1,9 2,1 2 2,6,6,,6,6,6 Kina 19, 1,4 19,2 2,1 21,4 2,3 1,2 1, 2,2 1,8,6,4,,6,6 Marked Benchmark , ,7 27,8 23,7 23,9 23,2 1,7 11,3 9,8 9,8 9,8 2,6 22,2 21,6 2,4 18,6,4,8,7,8,9,3,4,4,4,3 Rusland,3 4,2 3,9 4 4, ,2 1,3 1,3,2,1,1,2, ,3 22,3 24,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,,2,2,2,2, ,3 19, ,6,7,8,7,9,2,2,2,2,3 24,1 23,6 22,6 23,3 26,4,,4,6,7,2,2,2,2,3 8,4 7,1 4,9,4 2, 22,7 22,3 21,3 18, 18,7 7,4 7 6,3,3,7 7,9 7,9 74,2 7,9 7,4 27,4 28,4 28,7 28,3 27,2 3,7 3,8 3,7 3,7 3,6 USA 3,1 26,6 27,8 31,4 29, ,1 1,2 1,2,4,4,4,4,4 18,1 16,2 1,1 1 2,3,8,8,7,8 1,1,1,1,1,1,2

9 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Tyske overnatninger i 21 (1.) 2,8 2,3 2, 1,9 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,2 4,9 4,6 7,1 6,3 6, 8,6 8,6 12,3 11,2 11,2,2,1,1,2,6 1, 1,3 1,4 1,9 2,3 2,9 3,6 3,7,,4 7, 1,6 2, ,1,9,3,4,, 1, 1,1 1,1 1,2 1, 1,8 1,9 2,3 2,1 2,8 2,8 7, 7,4 7,2 2, 2, 2, 2,6 2,6 3, 3,1 3,4 3, 3, 3,9 4,1 4,1 6, 6,6 7,7 12,3 13, Destination Bosnien- Herc egovina 46 2

10 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Norske overnatninger i 21 (1.) 17, 16,9 1,6 14, 14,1 13,8 13, 1,3 9,3 9,1 8,9 8,6 8, 7, 6,8 6,3 23,9 34,2 1,3,,3,2,2 4,7 2, 1,8,8 1,3 3,7 4,1,7 7, 8,2 11,1 12,3 2, , 6,7 6,6 6,4 6,1,4 4,3 4,2 4, 3,8 3,7 3,6 3, 3, 2,7 1,9 1, 8,7 18,8 1,,9,,6,7 1, 1,9 3, 3,8 3,8 3,9 6,2 6,2 6,7 1,1 16,3 26, Destination Bosnien- Herc egovina

11 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Svenske overnatninger i 21 (1.) 6,1,4,2 4,9 3,6 9,4 8,6 8, 7,9 14,2 13, 13,1 11,7 11,6 11,4 19, 18,7 17,9 17,6 21,4 3, 3,3 2,8 2,7 2,3 1,9,6,2 1, 1,2 2,4 2, 2,8 3,4 11,4 19,6 22, ,6 4,1 3,8 3,7 3,4 3,4 3,1 2,9 2, 1,,9,6,2,,1,6 7,2 9,7 11, 18,2,8 1,2 1,3 1,4 1, 2,2 3, 3,3 3,3 3,9 4,7,8 7,2 8,2 8,6 1,6 24, Destination Bosnien- Herc egovina 11

12 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst ske overnatninger i 21 (1.) 6,,6,4,1 3,7 3,3 2,8 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7,,3,9 1,1 8, 12,7 24,9 1, 1, 2, 2,4 2,6 3,2 3,2 3,6 3,9 4, 8,9 9,6 9,9 1,7 11,3 11,3 11,4 11,6 23, , 1,4 1,3 1,1 1, 6,1,7,6,1 4, 4,2 4,1 3,9 3,2 2,8 2, 2,4 11,4 1,2,9,6,3,2,2 1,1 1,6 1,9 2,6 3, 3,3 3, 3, 4,3 4,,1,8 1,2 11, Destination Bosnien- Herc egovina

13 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Britiske overnatninger i 21 (1.) 1,3 1,2,8,2,2,,1,1,3,4 9,1 9, 8,3 7,1 6,,6 4,4 4, 3,9 2,9 1,6 13,2 12,6 17,,6 1,2 1,3 2,6 3, 3,4 3,8 3,9 4,3 4,6 1, 11,2 12, 22, Destination Bosnien- Herc egovina 13 13,8,7,,4,6 1, 1, 2,1 2,1 2,3 2,8 3,7 3,7 3,8 3,9 4, 4, 4,2 4,4 4,6,,3,6 1,6 6, 6, 7, 7, 7,7 8,9 9,1 9,1 9,2 1,8 11,7 14,6 14,9 16,

14 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst ske overnatninger i 21 (1.) 4,1 3,8 3, 3,4 3,4 2,6 8,3 8,3 8,1 8,1 6,9 6, 6, 13, 11,7 11,6 17,8 17,2 16,2 24,6 1,,9,3,2 1,1 1,6 1,7 1,7 4,6,6 6, 6,1 6, 6,8 7,9 16,1 21, 22, ,7 4,6 3,7 3,4 3,2 2,7 2,2 1,7 1, 1,4 1,1,,3,2,1 8,4 8, 7, 1,1 17,4,7 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 2, 2,4 2,9 2,9 3, 3,4 3,6 4,4 4,6 4,7,8 7, Del 3. Markedsresultater Destination Bosnien- Herc egovina 38 12

15 Marked: Vækst 21 6 Gennemsnitlig årlig vækst Franske overnatninger i 21 (1.) 6,1 6,,1,1 4, 2,9 2,7 2, 1,1,8,6,4,4,2,,1, 1, 1,3 1,9 2,1 2,1 4, 4, 8,3 1,2 16,2 21,8 9,1 8,9 23,2 2, 18,4 14,9 14,3 12,4 27,6 48, ,1 2,3 1,8 1,6 1, 1, 1, 1,4 1,3,8,8,7,,4,3 1,3 1,8 2, 3,1 3,6 3,8,7 6,3 6,9 6,3,8,,4,3,1 4,7 4, 9,8 8,8 8,6 8,1 1,9 19, Destination Bosnien- Herc egovina 3 9

16 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Spanske overnatninger i 21 (1.) 8, 7,8 7,3 6,4 6,2,6,2 16,1 1, 14,6 14, 13,7 12, 11, 1,2 22,1 2,9 2,2 28,3,1 4,9 4,4 1,9,6,3 1,3 1,4 2, 3,3 3,6,8 1,2 11,7 13,8 16,1 16, 16, , 3,2 2,8 1,9,3,1 6,6 6,2 9,6 9,3 9,2 8, 8,3 8,1 8,1 8, 11,9 16,4 1,2 1,4 1,1 1,,3,2,1,3,4 1,1 2,3 3,3 3, 4,1 4,4 4,7,4 6,2 6, Destination Bosnien- Herc egovina

17 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst iske overnatninger i 21 (1.) 9,1 9,1 9,1 8,8 8, 7,8 6,3,1 4,1 3,6 3,3 2,9 1,3 1,2 14,4 12,9 11,8 11,7 18,7 27, 2,7 1,8 1,3 1,1 1,,8,2,2,2 3,9 4,9,3,4 6, 6,9 12,9 21,2 3, , 4,4 4,2 4,2 3, 3,4 3,1 2,9 2,4 2, 1,9 1,6,8,7 7,9 7,6 6,8 6,8 6, 13,7,4,4,1,1,1,4,7,9 1,1 1,6 1,7 2, 2,9 3,1 4,2 4,8 14,4 17, Destination Bosnien- Herc egovina 7 4

18 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst ske overnatninger i 21 (1.) 6,1 6,,6,1, 4,9 4,6 4,1 3,9 3,9 3, 2,4 2,4 12,3 9,9 9,8 18, 24,8 44,4,7,,4,4,6,7 1,1 1,7 3,9 4,3 4, 6,9 7,3 8,4 1,4 13, 22, , 12,3 1, 9,8 8, 6,6,6, 4,8 4,7 4,4 3,1 2,4 2,4 2, 1,7,8,6 4,3,,4,3,2,1 1,1 1,3 1,7 3,4 3,8 4,3 4,3, 6, 7,6 9,2 1, Destination Bosnien- Herc egovina

19 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Finske overnatninger i 21 (1.) Destination Bosnien- Herc egovina 2,7,, 4,8 4,6 3,9 3,7 3,3 2, 1,6 1,1,6,,4 7,9 1, 14,2 13,1 11,9 11,3 1,9 17, 22,2 2,7 28,8,2 2,7 2,8 2,9 4,8 7,6 9, 1,1 11,1 18,1 2, ,6 7,6 7, 6,4,4 4,4 4,1 4,1 3,3 2,9 2,8 2,6 2,2 2,1 2, 1,1,4,2,1, 1,4 11,2 9, 1,6 27,8 1,7 1,7 1,9 3,8 4,2 7,1 8,6 9,3 12,2 18,7 18,

20 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Polske overnatninger i 21 (1.) 7,1 6, 6,4 6,4 6,2 6,,8,2 3,3 2,9 1, 14,3 12,4 11,8 11,4 11,1 21,7 21, 3,7 2,7 2,7 2,6 2,4 1,9,,9,9 2,6 2,8 3,1,6 7,6 1,6 1,8 19, ,,3,1 8, 8,2 8,1 12,7 12,6 12,3 11, 1,6 16,7 1,8 1,8 1,1 19,2 19,1 21,4 26,4 4,9 4,7 4, 4,,6,2,7 2,3 3,8 6,2 3, 2,7 2,4 1,9 14, 16, Destination Bosnien- Herc egovina

21 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Belgiske overnatninger i 21 (1.),4,9 4,2 6,1 12,9 1,6 23,6 22,3 2,6 19,7 17,8 16,7 1,9 1,3 13,6 12,8 11, 1, 1, 9, 9,3 7, 7, 6,8 6,4 4,3 3,3 2,8 2, 2,4 1, 1,4 1,3 1,3 36,8 36, 32, ,6 6,8 6,8 6,8 6, 6,4 6,3 6, 6,,3 4,8 4,7 3,6 3,4 3,2 2,8 2,7 2,4 2,3 2,2 2,1 2, 1,1,6,9 1,8 1,9 2,7 4,3 4,8 4,9 6,3 12,4 11,7 1,3 9,3 1, Destination Bosnien- Herc egovina 7 4

22 Marked: Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Irske overnatninger i 21 (1.) 1,9 1,9 1,3,9,8,4,,1,3 2,1 2,6 2,8 2,9 3, 9, 7,4,8 13,6 24,3 47,7 3,6 3,9 4, 4,7 4,8 6,2 6,8 7,8 8,7 9,4 1, 1,9 11, 11,9 17,2 23,9 2,9 27, ,,1,2,,8 1, 1,2 1,7 1,8 2,7 6,8 6,6,,1, 3, 2,6 2,4 1,4 1,7 2,8 3,7 4,1 4,6 6,3 7,1 7,2 7,9 8,2 9, 9,9 1,4 1, 11,3 12, 1,2 23,2 29, Destination Bosnien- Herc egovina 3 2

23 Marked: USA Vækst 21 4 Gennemsnitlig årlig vækst Amerikanske overnatninger i 21 (1.),9,8,8,3 4,6 2,8,,2,9 3,2 4,3,7 6, 19, 17,4 17,3 16,9 16,1 1, 14, 14,1 12,6 11,9 11,4 11,4 11, 1,6 1,4 9,3 9,2 8,9 8,2 8, 8, 7,3 7, 28,1 24,9 23, ,1,,,2,3,9 1, 1, 1, 1,6 1,8 1,8 1,8 2, 2, 2, 2,6 2,7 2,9 3,6 3,7 3,7 4, 4, 4,8 4,9 4,9,3 6,3 6,4 6,4 7,7 8, 8,,,4 2,8 2,6 2, Destination Bosnien-Hercegovina

24 Marked: Canada Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Canadiske overnatninger i 21 (1.),1,1 1,6 1,6 2,8,7 6,2 16,6 17,3 2,8 23,6 22,7 21,6 19,4 19,1 18,7 18,2 14,3 14, 12,3 11,7 11,7 1,3 9,4 9,3 9,3 9, 8,9 8,7 8,6 8,4 7,8 6,8,9,2,1 3, ,8 11, 8,6 8,3 7,3 7, 6,8,7,, 4,7 4,3 4,2 3,9 3,3 3,1 2,7 2,4 2, 1,9 1,4 1,2,8,2,1,1,,7,9 4,6,1, 7,9 11,4 13,1 22,9 3, Destination Bosnien- Herc egovina 4 3

25 Marked: Japan Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Japanske overnatninger i 21 (1.) 17,3 16,4 1,2 14, 13,3 12, 11,6 11,2 9,6 9,2 8,8 7,6 7,1 6,8 6,3 21,7 21,2 3,7 36,8 6,2 4,9 4,1 4, 4, 3,7 2,7 2,3 1,9 1,8 1,3 7,4 7,7 13,9 1,1 16,9 26, ,2,8 1, 1,4 1, 2,1 2,2 2,4 2,8 2,9,1 4,7 3,8 8,3 12, 16, 19,7 22,2 2,7 3,3 3,8 3,9 4,7 4,7,,4 6,2 6,4 6,4 6, 7,3 8, 9,2 9,3 11,4 13, Destination Bosnien- Herc egovina 4 2 2

26 Marked: Kina Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Kinesiske overnatninger i 21 (1.) 61,3 6,7 49,3 48,6 37,4 32,4 3,1 2,8 23,1 21,6 2,4 19,4 18, 17,9 16,7 14,8 97, 13, 12, 9,9 9,6 7,6 7,1 6, 3,8,7,, 1,2 1,3 1,7 14,9 1, ,1 8,8 4,2 39,9 37, 33, 29,3 2,8 2,3 19,8 19, 1,2 1,1 14,6 13,8 13,7 12,2 4,1 3,8,,9 3,1 4,4 4,7 7,1 3, 2,9 2,8 2,8 1,4,, Destination Bosnien- Herc egovina 1

27 Marked: Rusland Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Russiske overnatninger i 21 (1.) 28,8 28,8 28,7 27,9 27,1 26,8 2,9 23, 23,3 22,4 22,4 21,9 21,1 2,7 2,3 18, 42,6 49, 62,8 1,2 1, 1,7 8,6 8, 7,9 6,9,2 4, 4, 3, 2,9 2, 1,1 9,8 14,6 2, Destination Bosnien- Herc egovina 6 2,6 19,1 18,9 17,9 17,2 16,9 1,8 14,1 13,7 11,9 11,8 11,4 11,3 1, 1, 1,3 1,1 9,4 9, 8, 8, 6,8 6,4 6,2, 4,7 4, 3,9 3,2,7,7,9 6,6 6,7 12,9 18,

28 Marked: Brasilien Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Brasilianske overnatninger i 21 (1.),, 11,6 21,6 39,2 7,4,9 16,4 1,7 1,3 13,9 13,6 11,4 3,6 3,1 29, 27,1 26,6 2,1 24,9 37,2 4,, ,1 1,2,1 7,6 4,7 4,3 2,2 17, 17,1 17,1 1,8 14, 13,8 13,6 13,2 12,2 11,1 9,7 22,3 21,9 28,7 28,2 1, OBS: indgår ikke i det nordiske og nordeuropæiske benchmark. indgår ikke i Destination

29 Marked: Australien Vækst 21 Gennemsnitlig årlig vækst Australske overnatninger i 21 (1.),,,2 2, 1,6 1, 9,8 8, 7,6 7, 7, 6,8 6,7 6,3 6,1,9 4,7 4,6 4,6 3,7 2,9 2,3 17,4 1, 14, 2,8 6,3 7, 8,4 13,4 22, ,1,1,6,,4,1 4,2 4, 3,1 2, 1,7 1,6 1,3,8,8,8,8,6 9,9 9,9 9,2 8,3 16, 14, 12,4 12,2 1,1 1,4 3,2 4,8 3, OBS: og indgår ikke i benchmarket for Destination Bosnien- Herc egovina 3

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018 Airbnb i Danmark Analyse af Airbnb s data for 2018 Baggrund De seneste årtiers digitale udvikling har medført, at en række nye produkter har spredt sig med stor hast. Deleøkonomi dækker over forretningsmodeller

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Forecast. Turismen i Danmark

Forecast. Turismen i Danmark Forecast. Turismen i Danmark 2012-2015 I denne analyse præsenteres et revideret turismeforecast for 2012-2015 samt en temperaturtagning af den aktuelle situation på de væsentligste markeder for dansk turisme.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Eksport af vandteknologi 2017

Eksport af vandteknologi 2017 Eksport af vandteknologi 2017 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 25 Maj 2018 Udgiver: Miljøstyrelsen ISBN: 978-87-93710-22-1 Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2013-2016

Forecast Turismen i Danmark 2013-2016 Turismen i Danmark 2013-2016 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse . Turismen i Danmark 2013 2016 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2013 ISBN: 978 87 87393 91 1 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Indien. Markedsprofil 2017

Indien. Markedsprofil 2017 Indien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Kina Markedsprofil 2018

Kina Markedsprofil 2018 Kina Markedsprofil 2018 VisitDenmark Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme NATIONALE TAL FOR 2018 53,863 mio. kommercielle overnatninger i Danmark i 2018 Danske overnatninger: 26,292 mio. +2,7% Udenlandske overnatninger:

Læs mere

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Status på turisternes overnatninger i Danmark 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse VisitDenmark Maj 2017 Ny opdatering hver måned! Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

Dansk turisme VisitDenmarks prognose

Dansk turisme VisitDenmarks prognose Dansk turisme 2018 VisitDenmarks prognose Introduktion Formål VisitDenmarks prognose for turismen i Danmark opgør forventningerne til udviklingen i turismen i det kommende år. På baggrund af en temperaturmåling

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 16. september 2013 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Det danske hotelmarked

Det danske hotelmarked Det danske hotelmarked Normtal 2016/2017 COPYRIGHT HORESTA 11 Det danske hotelmarked Antallet af gæster, som besøger de danske hoteller, kroer og konferencecentre, fortsætter med at stige. Der kommer flere

Læs mere

Dansk turisme VisitDenmarks prognose for overnatninger

Dansk turisme VisitDenmarks prognose for overnatninger Dansk turisme 2019 VisitDenmarks prognose for overnatninger Introduktion Formål I denne rapport præsenterer VisitDenmark forventningerne til udviklingen i antallet af turistovernatninger i Danmark i 2019.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar december 2018

Destinationsmonitor Januar december 2018 Destinationsmonitor Januar december 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar august VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar august 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar september VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar september 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: November 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar november VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar november VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar november 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar oktober VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar oktober VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar oktober 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: December 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere