TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI ÅRGANG. UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. erskole.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2009 102. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk"

Transkript

1 TOMMERUP E erskole UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 2 JUNI ÅRGANG ELEVBLAD erskole.dk

2 Forsidebilledet og andre billeder er fra turen l Schwangau i Tyskland i maj 2009 TIL EFTERTANKE KRYDS ORD! AF JØRGEN DEGN BJERRUM OG RUTH SØNDERSKOV BJERRUM DELT GLÆDE ER DOBBELT GLÆDE Til der bider en lille sjov fortælling sig fast og bliver ved med at give stof l e ertanke. Det gælder blandt andet for nedenstående fortælling, som vi sammen mindes, når vi fak sk kan dele en glæde med hinanden.. Det havde været en lang og våd vinter. Foråret og det gode golfvejr lod vente på sig. Pastor Svendsen var en a oldt sognepræst, der elskede sit job og sin menighed. Men pastor Svendsen havde en meget stor lidenskab, som kunne få ham l at glemme alt andet. Han elskede at spille golf. Hver morgen var det første, han tænkte på, om det i dag var vejr l at spille golf. Han glædede sig så meget l at komme ud at spille, at jublen ingen ende ville tage den morgen, da han vågnede og så, at i dag var vejret helt perfekt! Gol asken stod pakket og klar nu blot lidt morgenmad og en kop kaffe og så af sted. Lige ind l åh nej det var søndag! Og han skulle have gudstjenesten kl. 10:30. Nu var gode råd dyre. Gol asken lokkede, og pastor Svendsen greb telefonen og gjorde noget, han aldrig havde gjort før. Hur gt ringede han l provsten, og med så rusten en stemme, som han kunne frembringe, sygemeldte han sig. Provsten kunne høre, at han bestemt ikke var i stand l at forre e

3 gudstjeneste. Med provstens ønske om god bedring i ørerne sprang pastor Svendsen ud i bilen. Han kørte ikke l den nærmeste gol ane, men fortsa e l gol anen i nabos et, hvor han ikke lige risikerede at møde nogen, han kendte. Pastor Svendsen spillede og nød endelig at være på gol anen igen. Samme morgen kom to engle forbi gol anen. Sig mig lige, sagde den yngste engel. Er det ikke Pastor Svendsen? Skulle han ikke have gudstjeneste lige nu?. Jo, det skulle han fak sk, svarede den ældre engel. Jeg tror, vi skal give ham en lærestreg. Hvad vil du gøre?, spurgte den yngste engel. Vent og se lød svaret. De to engle iag og pastor Svendsen, så hvordan han kærtegnede gol øllen og dybt koncentreret gjorde klar l slag. Først et lille slag i lu en, så et lille lu slag l og så endelig - det perfekte slag: Golf kuglen fløj gennem lu en og landede tæt på hullet men trillede de sidste 2 meter lige ned i hullet hole in one!!! YES! Pastor Svendsen var lamslået af forbavselses, og den yngste engel ligeså. Jamen, du sagde jo, at han skulle have en lærestreg? Hvorfor lod du ham få HOLE IN ONE? Her l svarede den ældste engel: Hvem skal han nu fortælle det l?. FRA SKOLEN AF JAKOB CARL CHRISTENSEN FORSTANDER KÆRE GAMLE ELEVER! Skoleåret 2008/09 er nu ved at være slut. Det må lyde som en kliché, men endnu en gang er jeg nødt l at fortælle, at det har været et fremragende hold. Så mange gode oplevelser har de givet hinanden. De har været fli ge og pligtopfyldende (og en anelse sløsede med derne af og l). Det var rent ud sagt en fornøjelse at være på tur med dem l Sydtyskland her i slutningen af maj måned. I marts måned var mange af vore elever igen af sted på kirkespil. Vi besøgte en ny kirke denne gang, nemlig i Hillerød. A enen blev en stor succes, og eleverne gjorde det så fantas sk godt, at man kun kan være meget stolt af dem. Endnu en gang var det lykkedes for teaterlærerne Søren Snogdal-Bech og Charlo e Thomsen og musiklærer Mar n Kaa at få det allerbedste frem i eleverne. Og det er jo en pædagogisk kunst, der er værd at se på. Samme uge var en anden gruppe elever i England med skolens Interna onale linje og havde en dejlig tur. Hjemme på skolen blev vi andre kloge på madkunst, sundhed og ernæring og slu ede ugen af med et aldeles alterna vt program i et SUPERDØGN. I april var der fodbold- og naturfagsuge, og vi havde en rig g god bryllupsfest på skolen, som 9A arrangerede. Hver klasse har i løbet af skoleåret ansvaret for at arrangere en fest. Så var vi på besøg i det lokale missionshus, hvor vi havde en god a en, og da vi nåede maj måned, var der elevfest, hvor vi fik besøg af så mange af jer gamle elever på skolen. Det er et privilegium at være på et sted, hvor så mange ønsker at vende lbage for at genopfriske minder og svundne der. Vor gæstetaler, folke ngsmedlem Bri a Schall-Holberg, som er valgt i Assenskredsen, reflekterede over emnet Religion og poli k i det offentlige rum og gav os stof l e ertanke. Ved elevfesten a oldt Tommerup E erskole sin årlige generalforsamling med cirka 450 deltagere. Der var ikke valg i år, og de forskellige beretninger og regnskabsaflæggelsen blev godkendt. Here er var der en fantas sk buffet, leveret af skolens fremragende køkken tak for det! Vi nåede også på den årlige fes val i Vesterdal (en anden fynsk e erskole), inden vi sa e os i busserne sydpå, i år l Bayern. På turen besøgte vi den historiske storby München og koncentra onslejren i Dachau, som var den første af Nazitysklands koncentra onslejre. Historielærer Jørgen Sass ledte os med kyndig hånd ind i begivenhederne omkring 2. Verdenskrig i såvel Dachau som i nazismens arnested i München. Vi boede på en campingplads i telte, kun 4 km fra Tysklands bedst besøgte turista rak on, slo et Neuschwanstein. Hvert år aflægger cirka 9 mio. mennesker stedet et besøg og mens vi var der, var det ikke blot vi danskere, der var gæster, men også mange asiatere og slavisk-talende. Undertegnedes slaviske kundskaber er for ringe l en nærmere bestemmelse af deres oprindelse, men det lød ret russisk-ag gt, når de sagde noget. Der var også d l svævebane, river-ra ing, klatring, vandreture og meget andet. Alt i alt en rig g god tur, hvor der var brug for et par mer på øjet, da vi vendte hjem den sidste fredag i maj. Så nu står ngene i afslutningens og prøvernes tegn, og skoleåret slu er med vor afslutningsfest fredag den 26.juni. Det har været endnu et godt skoleår på Tommerup E erskole det 104. i skolens historie. Vi ser nu frem l det 105. år! Med ønsket om en dejlig sommer og Guds velsignelse

4 1 ÅR 30 ÅR 5 ÅR 10 ÅR 15 ÅR 20 ÅR 35 ÅR 25 ÅR 40 ÅR FORÅR

5 55 ÅR SOMMER 50 ÅR SOMMER 60 ÅR SOMMER 40 ÅR EFTERÅR 45 ÅR 65 ÅR SOMMER ELEVFEST 2009 AF CHARLOTTE RYE THOMSEN Samtale mellem 2 nuværende elever, under borddækningen: Tror du også, vi mødes igen om 50 år l elevfest?. Nej, mon ikke bare vi mødes på ne et, der er nok kommet en facebook 12. udgave l den d! - Så hvem ved, om der er noget, der hedder elevfest om 50 år! I hvert lfælde havde vi en god elevfest i år, og det er nu stadig rart at møde gamle venner, face to face! God sommer og på gensyn næste år!

6 GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 16. MAJ 2009 PÅ TOMMERUP EFTERSKOLE VALG AF DIRIGENT OG REFERENT: Forstander Jakob Carl Christensen blev valgt l dirigent, og Helle Tiedemann valgtes l referent. Generalforsamlingen var på grund af elevbladets sene udsendelse ikke varslet re digt jf. elevforeningens vedtægter, men det blev dog godkendt at a olde generalforsamlingen. FORMANDEN AFLÆGGER BESTYRELSENS BERETNING: Formand for elevforeningen Kim Nyrup aflagde beretning. Han præsenterede elevforeningens bestyrelse og fortalte kort om elevforeningens arbejde i det forløbne år. Der har bl.a. været a oldt to møder, og det nye elevblad har været diskuteret. I den forbindelse ønskede bestyrelsen at få elevforeningens medlemmer l at skrive input l bladet om deres oplevelser på skolen. Hjemmesiden er under revidering, der arbejdes med elektroniske vandremapper, og hvordan vi kan følge med den nye teknologi. Femårskon ngenter: Hvordan får vi gamle elever l fortsat at være medlem af elevforeningen? Holdrepræsentanter inviteres fremover med l de første bestyrelsesmøder, e er at de er blevet valgt. Formandens beretning godkendtes. FORELÆGGELSE AF DET BEKENDTGJORTE REGNSKAB: Lars Homann gennemgik regnskabet med kommentarer om lavere medlemstal, lskud fra bladpuljen, lidt om s gende porto og færre bladudgivelser. Regnskabet blev godkendt. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2010: Bestyrelsen foreslog, at kon ngentet for 2010 fastsæ es l 135 kr. årligt. 5 års-kon ngentet fortsæ er uændret. Forslaget godkendtes. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG: Der var ikke indkommet forslag. VALG TIL BESTYRELSEN: Der er ikke valg i ulige årstal. VALG AF REVISOR: Jesper Tiedemann blev valgt l revisor for elevforeningen. EVENTUELT: Hans Knudsen foreslog, at dem, der gerne vil være medlem af elevforeningen, skriver deres navn på en liste, som afleveres l Lars Homann. Jacob orienterede om, at viceforstander Dorte Andersen er syg e er i januar at have fået en blodprop i hjernen. Dorte sender alle en hilsen. TOMMERUP EFTERSKOLES HISTORIE 22 AF FRANS RASMUSSEN På bestyrelsesmødet d. 27. maj 1989 blev det oplyst, at der var 83 elever på skolen Til aug. 89 var der lmeldt 87 elever, elever og elever. Svend Åge Jensen stopper e er 17 års ansæ else, de sidste 3 år som melærer. Årsvikar Bente Vestergaard fortsæ er som kvotalærer. Der er bevilget en lang dsledig l gennemgang og ordning af skolens arkiv under forventet lsyn af lokalhistorisk arkiv.skolen har i år delt sig på ture l Norge, Polen og England. En større istandsæ else af Annekset er udsat, kun de mest nødvendige repara oner er udført. På mødet blev også drø et forskellige forslag l placering af ny elevfløj. Man ønskede også en helhedsplan udarbejdet l senere behandling. Denne udbygningsplan blev senere på et møde i nov. 89 fremlagt over de opgaver, som man kunne tænke sig udført inden år Nybyggeri blev foreslået med følgende prioritering: 1: Ny forstanderbolig i gl. æblehave. 2: Større fysiklokale nybygges. Vindfang ved vandrehal og depotrum ved hal. 3: Ny elevfløj mellem klassefløj og Udstedet. 4: Færdigetablering af udendørs arealer (gårdsplads og parkeringsplads). Asfaltbaner l tennis og volleyball. 5: Resterende del af hal med omklædningsrum. Der var i bestyrelsen enighed om, at der skulle arbejdes videre med den skitserede plan. Udover det byggeri, der er skitseret, ønskede man i planen at indarbejde et skolekøkken. Vedrørende modernisering / ombygning blev følgende foreslået: 1: Holger Madsens værelse og folkestuen moderniseres. 2: Gl. metalsløjd, grovere formningslokale i gl. metalsløjd. 3; Større teks llokale formningslokale lægges l. Sibiriens baggang sæ es i stand. 4: Fri dslokale i gl. gymnas ksal med god akus k. 5: Større fotolokale i fysiklokalet. 6: Skolekøkken. I køkken og spisestue i forstanderlejligheden. 7: Kontorfaciliteter i forstanderlejligheden. 8: Lokale l frilu slinie / spejdersport. På mødet blev der også fremlagt beregninger over opsæ else af vindmøller. Da skolen arbejder med planer om alterna v energi, vil man gerne arbejde videre med at lslu e sig et vindmøllelaug. På repræsentantskabsmødet den 17. juni 1990 nyvalgtes Dorethe Nielsen, Dianalund, l skolens bestyrelse. Michael Grü ner søger e er 4 års ansæ else som håndværker på skolen en videreuddannelse fra aug. 1990, men fortsæ er som sløjdlærer ved skolen 3 mer om ugen. Repara onsarbejder på skolen må fremover udføres af lokale håndværkere. På et møde den 10. nov 1990 blev det oplyst, at der kun bliver ansat én lærer l aug i stedet for Ke y og Niels Gravesen, som har fået s lling som forstanderpar på Blåkilde Ungdomsskole. Årsagen er det reducerede stats lskud. Gårdsplads og indkørsel er lagt om med belægningssten og græsarmeringssten. Istandsæ elsen har kostet kr. Bestyrelsen beslu ede at lade arkitekt Ebbe Lehn Petersen, Odense, udarbejde skitseforslag l udbygningsplan, som er nævnt på mødet den 11. nov På et møde den 2. febr blev det oplyst, at der var 89 elever på skolen, lmelding l aug er 71, og l 92/93 rimelig lmelding i forhold l skolernes antal i landet. Der var 213 e erskoler på daværende dspunkt, sam dig var elevtallet dalende i hele landet. Kommunernes manglende vilje l at yde lskud l e erskoleeleverne havde også indflydelse på elev lgangen. På mødet den 25. maj 1991 oplystes, at man havde ansat Kirs ne

7 Kristensen som ny lærer på skolen. Der var fremkommet tegninger og priser på følgende projekter. Forstanderbolig: kr. Fysiklokale: kr. Depot ved hal + vindfang: kr. Skolekøkken: kr.teks l: kr. Ak vitetsrum: kr. Kontor og bibliotek: kr. Cykelskur: kr. Det blev beslu et at bygge fysiklokale, depotrum, vindfang og ak vitetsrum i gl. gymnas ksal. På mødet den 9. nov blev det nævnt, at der har været a oldt 25 års jubilæum for økonoma Edel Jeppesen. Der har været a oldt møder sammen med menighedsrådet i skolens lokaler for hele sognet. Skolens vinduer er blevet istandsat og malet. Der søges en lærer l metalsløjd og motorlære e er lærer Erik Pedersen, som har fået s lling som forstander på Rinkenæs Ungdomsskole 1. jan Der er anskaffet EDB-anlæg l erstatning for de nedslidte skrivemaskiner. På mødet den 29. febr blev man orienteret om, at skolen har modtaget 8 elever fra Marstal e erskole, da skolen lukkede kort før jul. Leif Larsen, som var forstander på skolen, fulgte med eleverne og er lærer her på skolen l 30. juni 92. Skolen har ansat landbrugsmekaniker Per Bille som ny lærer på skolen. Han skal afløse Erik Pedersen. Ministeriet har godkendt tegninger l byggeri af ovennævnte forslag, licita onsmaterialet er sendt l håndværkerne. Der arbejdes videre med færdiggørelse af formningslokalet under den gl. gymnas ksal. Desuden påtænkes istandsæ else af hovedopgang, pejsestue og læreværelse. På mødet den 22. maj 1992 oplyste formanden, at der nu var lov om, at kommunerne skal yde kr. pr. elev på e erskole og ungdomsskole. Bente Vestergaard går på halv d, og Birthe Stage ønsker at gå ned på ¾ d fra aug Kirsten S dsen går på orlov i et år, og Leif Larsen fortsæ er som vikar. På grund af faldende elevtal har lærerne lbudt en orlovsordning, hvor man på ski tager et ½ års orlov i stedet for måske at blive sagt op. Ordningen kan gennemføres, så meplanen stadigvæk kan afvikles forsvarligt. Bestyrelsen kunne lslu e sig forslaget. MINDEORD. Jeg har mistet min kære mand Poul Børge Andersen. Elev 52-53, død Jeg har også mistet min kære bror Børge Rasmussen den Elev Hilsener l mit elevhold sommeren 52 fra Anna M. Andersen f. Rasmussen. ADRESSEFORANDRINGER Peter Jensen, Borgergade 5 B, 7441 Bording 1944 Olivia Jensen, f. Hageskær 1941 Marie E Nielsen, Skolevænget 7, 7480 Vildbjerg Ole Knudsen, Søndergade 10 st, 7480 Vildbjerg 1944 Laura Knudsen, f. Lysgaard Viggo Petersen, Bjørnkærvej 1, 7480 Vildbjerg 1953 Aase Hauge, f. Eriksen, Hjørnegården , 7190 Billund 1954 S nne Larsen, Storegade 44 G, Krogager, 7200 Grindsted 1958 Birthe Hansen, f. Jacobsen, Sølvagerparken 21, 4293 Dianalund Karsten Lundgaard Lund, Vindelevvej 18, Vindelev, 7300 Jelling Rikke Sommer, Skovgårdsvej 20, 8700 Horsens Anders Hørning, Skovgårdsvej 20, 8700 Horsens Peter S g Baaer, Rosenkrantzgade 16, 2. tv, 8000 Århus C Louise M. E. Rasmussen, Fjordvej 19, 5800 Nyborg Julie Bruhn-Lauritsen, Fruegade 3 B, 4241 Vemmelev Morten S g Hansen, Nørrebrogade 9D, 204, 2200 København N Harald Nielsen, Postboks 49, N-3602 Kongsberg Elsebeth Sindal Thomsen, Østergade 7,1, 8723 Løsning Marianne Lynderup, f. Kristensen, Falstersgade 3B, 8600 Silkeborg Marie Kring Larsen, Bregnerødgade 17, 1.tv., 2200 København N Sabine N. Greiner, Takshaven 55, 5330 Munkebo Anders A. Petersen, Ullerupdalvej tv, 7000 Fredericia Maria Krawiec, Vestensborg Allé 74, vær. 13, 4800 Nykøbing F Anne Lykke Bengtsson, Bolvænget 171, 3400 Hillerød Signe Mørkenborg Larsen, Schacksgade 14, 1. tv, 5000 Odense C Chris na Aaskov Nielsen, Bu erupvej 41, 4300 Holbæk Camilla H. Post, Tolderlundsvej 80, 3. th, 5000 Odense C Pia Katrine Thomsen, Hybenvej 17,3. tv, 8700 Horsens Sara Hvidberg Larsen, Lundto egade tv, 2200 København N Nikolaj N. M. Bøjlesen, Chris ansvej 9, 7000 Fredericia Lise Hagelund, Kretavej 39 st, 2300 København S Anne Lillegaard Hansen, Fællesskabsvej 44, 4900 Nakskov Line Ry er Kruse, Thuresensgade 11, 1. th, 5000 Odense C Kathrine Tardum, Mosevænget 7, 2990 Nivå Jens Kjær Knudsen, Langgade 42, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Louise Kongsted, Fyrrevænget 14, 7330 Brande Lasse E. Gissel, Aalborggade 66, 8900 Randers Thea Klarskov Nielsen, Bihlsvænget 22, Nr Lyndelse, 5792 Årslev F 1970 Margit Kræmmergård Pedersen, Søndervang 23 st, 6973 Ørnhøj Tidl. m Thorkild Jensen, Oddesundvej 249, Ydby, 7760 Hurup Thy Tidl. m Karen Mogensen, Mellemto 21 B, Mejrup, 7500 Holstebro Tidl. m Petre og Niels Jørgen Hansen, Allégade 54, 4690 Haslev

8 ELEVFORENINGENS BESTYRELSE Kim Nyrup, Tingski et 42, 5270 Odense N Frans Rasmussen, Enggård, Maeholm 12, 5540 Ullerslev Hans Knudsen, Kratholmvej 4, 5260 Odense S Helle Tiedemann, Skovkrogen 101, 7000 Fredericia Lars Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten Henning Refsgaard, Rønne Alle 88, 7451 Sunds Sarah Dedieu, Store Kannikestræde 19 2 tv/29, 1169 Kbh. K Trine Sørensen, Blomstervænget 13, 7100 Vejle ELEVFORENINGEN Ruth og Lars Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten, tlf (bedst e er kl. 17). Giro STOF TIL NÆSTE BLAD sendes inden d INDBETALINGER, IND OG UDMELDELSER og adresseændringer meddeles l Lars Homann pr. mail eller brev. TOMMERUP EFTERSKOLE Sortebrovej 17, 5690 Tommerup Tlf , erskole.dk, erskole.dk B NYT FRA TE AF JAKOB CARL CHRISTENSEN, FORSTANDER JUBILÆUM 25 ÅR Den 1. august kan Charlo e Rye Thomsen fejre sit 25 års jubilæum som lærer ved Tommerup E erskole. Særlig interesse har Charlo e ha i uddannelsesvejledning af skolens elever og i det seneste år også ansvar for forskønnelse af skolens bygninger og udsmykning mv. ved festlige lejligheder. Tak l Charlo e for engagement, ungdommelighed og æste sk berigelse for alle på TE. NYT ANSIGT Pr. 1. august er Trine Nordborg-Damgaard blevet fastansat som lærer ved Tommerup E erskole. Vi glæder os l samarbejdet med Trine. Nærmere præsenta on følger i næste blad. ET FARVEL Med udgangen af 31. juli har Troels Ørsted sagt sin s lling op med henblik på at fly e l Svalbard. Vi takker Troels for engagement, pædagogisk tæ og tjenstvillighed i alle forhold. Der hersker ingen tvivl om, at Troels vil blive savnet på Tommerup E erskole. Mange elever har gennem de 6 år, Troels har været på skolen, kny et sig tæt l ham, lært af ham og er blevet klogere på livet i hans venlige, åbne og klart definerede hænder. Som kollega har vi lært Troels at kende som et humørfyldt, energisk og konsekvent væsen, helt igennem loyal over for alt og alle, og ubetvivleligt medarbejderskarens største rodehoved! Med ønsket om fortsat mange kvikke bemærkninger og Guds velsignelse over dit nye arbejde. CHARLOTTE TROELS

TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2010 103. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk

TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2010 103. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk TOMMERUP E erskole www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 2 JUNI 2010 103. ÅRGANG ELEVBLAD www.tommerup-e erskole.dk FRA SKOLEN KÆRE GAMLE ELEVER! AF FORSTANDER JAKOB CARL CHRISTENSEN Kære gamle elever!

Læs mere

TOMMERUP. E erskole NR. 3 SEPTEMBER 2009 102. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk

TOMMERUP. E erskole NR. 3 SEPTEMBER 2009 102. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk TOMMERUP E erskole www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 3 SEPTEMBER 2009 102. ÅRGANG ELEVBLAD www.tommerup-e erskole.dk FRA SKOLEN AF JAKOB CARL CHRISTENSEN FORSTANDER KÆRE GAMLE ELEVER! Skoleåret

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Tommerup. Efterskole. Nr. 2 juni 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.dk

Tommerup. Efterskole. Nr. 2 juni 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 2 juni 2011 104. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Efterskolen

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

TOMMERUP. E erskole NR. 1 MARTS 2010 103. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk

TOMMERUP. E erskole NR. 1 MARTS 2010 103. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk TOMMERUP E erskole www.thte.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 1 MARTS 2010 103. ÅRGANG ELEVBLAD www.tommerupe erskole.dk FRA SKOLEN KÆRE GAMLE ELEVER! AF FORSTANDER JAKOB CARL CHRISTENSEN F ebruar 2010.

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011:

Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011: 1 Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011: Der var 28 borgere tilstede. Formand Ole Lange bød velkommen, og vi gik herefter til dagsordenen Punkt 1. Valg af dirigent: Åge Bonde blev foreslået og valgt.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 2062 Referat Generalforsamling Dato 25. maj 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 17 stemmesedler heraf 0 ved fuldmagt. Der var i alt 20 fremmødte Referent Jan Roer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2016.

Generalforsamling 19. april 2016. Generalforsamling 19. april 2016. 1. Valg af ordstyrer og referent John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Referat af generalforsamling Region Midt, Himmelbjerget

Referat af generalforsamling Region Midt, Himmelbjerget Referat af generalforsamling Region Midt, 10.5.2016 Himmelbjerget 1. Valg af dirigent, samt uvildig referent. Dirigent: Tanja Midtgaard Poulsen Referent: Ulla Bak 2. Aflæggelse af årsberetning ved Tanja

Læs mere

TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2008 101. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk

TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2008 101. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk TOMMERUP E erskole www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 2 JUNI 2008 101. ÅRGANG ELEVBLAD www.tommerup-e erskole.dk TIL EFTERTANKE INTRO AF CHARLOTTE RYE THOMSEN Her er lidt om Henrik Bang Møller,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere