TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI ÅRGANG. UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. erskole.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2009 102. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk"

Transkript

1 TOMMERUP E erskole UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 2 JUNI ÅRGANG ELEVBLAD erskole.dk

2 Forsidebilledet og andre billeder er fra turen l Schwangau i Tyskland i maj 2009 TIL EFTERTANKE KRYDS ORD! AF JØRGEN DEGN BJERRUM OG RUTH SØNDERSKOV BJERRUM DELT GLÆDE ER DOBBELT GLÆDE Til der bider en lille sjov fortælling sig fast og bliver ved med at give stof l e ertanke. Det gælder blandt andet for nedenstående fortælling, som vi sammen mindes, når vi fak sk kan dele en glæde med hinanden.. Det havde været en lang og våd vinter. Foråret og det gode golfvejr lod vente på sig. Pastor Svendsen var en a oldt sognepræst, der elskede sit job og sin menighed. Men pastor Svendsen havde en meget stor lidenskab, som kunne få ham l at glemme alt andet. Han elskede at spille golf. Hver morgen var det første, han tænkte på, om det i dag var vejr l at spille golf. Han glædede sig så meget l at komme ud at spille, at jublen ingen ende ville tage den morgen, da han vågnede og så, at i dag var vejret helt perfekt! Gol asken stod pakket og klar nu blot lidt morgenmad og en kop kaffe og så af sted. Lige ind l åh nej det var søndag! Og han skulle have gudstjenesten kl. 10:30. Nu var gode råd dyre. Gol asken lokkede, og pastor Svendsen greb telefonen og gjorde noget, han aldrig havde gjort før. Hur gt ringede han l provsten, og med så rusten en stemme, som han kunne frembringe, sygemeldte han sig. Provsten kunne høre, at han bestemt ikke var i stand l at forre e

3 gudstjeneste. Med provstens ønske om god bedring i ørerne sprang pastor Svendsen ud i bilen. Han kørte ikke l den nærmeste gol ane, men fortsa e l gol anen i nabos et, hvor han ikke lige risikerede at møde nogen, han kendte. Pastor Svendsen spillede og nød endelig at være på gol anen igen. Samme morgen kom to engle forbi gol anen. Sig mig lige, sagde den yngste engel. Er det ikke Pastor Svendsen? Skulle han ikke have gudstjeneste lige nu?. Jo, det skulle han fak sk, svarede den ældre engel. Jeg tror, vi skal give ham en lærestreg. Hvad vil du gøre?, spurgte den yngste engel. Vent og se lød svaret. De to engle iag og pastor Svendsen, så hvordan han kærtegnede gol øllen og dybt koncentreret gjorde klar l slag. Først et lille slag i lu en, så et lille lu slag l og så endelig - det perfekte slag: Golf kuglen fløj gennem lu en og landede tæt på hullet men trillede de sidste 2 meter lige ned i hullet hole in one!!! YES! Pastor Svendsen var lamslået af forbavselses, og den yngste engel ligeså. Jamen, du sagde jo, at han skulle have en lærestreg? Hvorfor lod du ham få HOLE IN ONE? Her l svarede den ældste engel: Hvem skal han nu fortælle det l?. FRA SKOLEN AF JAKOB CARL CHRISTENSEN FORSTANDER KÆRE GAMLE ELEVER! Skoleåret 2008/09 er nu ved at være slut. Det må lyde som en kliché, men endnu en gang er jeg nødt l at fortælle, at det har været et fremragende hold. Så mange gode oplevelser har de givet hinanden. De har været fli ge og pligtopfyldende (og en anelse sløsede med derne af og l). Det var rent ud sagt en fornøjelse at være på tur med dem l Sydtyskland her i slutningen af maj måned. I marts måned var mange af vore elever igen af sted på kirkespil. Vi besøgte en ny kirke denne gang, nemlig i Hillerød. A enen blev en stor succes, og eleverne gjorde det så fantas sk godt, at man kun kan være meget stolt af dem. Endnu en gang var det lykkedes for teaterlærerne Søren Snogdal-Bech og Charlo e Thomsen og musiklærer Mar n Kaa at få det allerbedste frem i eleverne. Og det er jo en pædagogisk kunst, der er værd at se på. Samme uge var en anden gruppe elever i England med skolens Interna onale linje og havde en dejlig tur. Hjemme på skolen blev vi andre kloge på madkunst, sundhed og ernæring og slu ede ugen af med et aldeles alterna vt program i et SUPERDØGN. I april var der fodbold- og naturfagsuge, og vi havde en rig g god bryllupsfest på skolen, som 9A arrangerede. Hver klasse har i løbet af skoleåret ansvaret for at arrangere en fest. Så var vi på besøg i det lokale missionshus, hvor vi havde en god a en, og da vi nåede maj måned, var der elevfest, hvor vi fik besøg af så mange af jer gamle elever på skolen. Det er et privilegium at være på et sted, hvor så mange ønsker at vende lbage for at genopfriske minder og svundne der. Vor gæstetaler, folke ngsmedlem Bri a Schall-Holberg, som er valgt i Assenskredsen, reflekterede over emnet Religion og poli k i det offentlige rum og gav os stof l e ertanke. Ved elevfesten a oldt Tommerup E erskole sin årlige generalforsamling med cirka 450 deltagere. Der var ikke valg i år, og de forskellige beretninger og regnskabsaflæggelsen blev godkendt. Here er var der en fantas sk buffet, leveret af skolens fremragende køkken tak for det! Vi nåede også på den årlige fes val i Vesterdal (en anden fynsk e erskole), inden vi sa e os i busserne sydpå, i år l Bayern. På turen besøgte vi den historiske storby München og koncentra onslejren i Dachau, som var den første af Nazitysklands koncentra onslejre. Historielærer Jørgen Sass ledte os med kyndig hånd ind i begivenhederne omkring 2. Verdenskrig i såvel Dachau som i nazismens arnested i München. Vi boede på en campingplads i telte, kun 4 km fra Tysklands bedst besøgte turista rak on, slo et Neuschwanstein. Hvert år aflægger cirka 9 mio. mennesker stedet et besøg og mens vi var der, var det ikke blot vi danskere, der var gæster, men også mange asiatere og slavisk-talende. Undertegnedes slaviske kundskaber er for ringe l en nærmere bestemmelse af deres oprindelse, men det lød ret russisk-ag gt, når de sagde noget. Der var også d l svævebane, river-ra ing, klatring, vandreture og meget andet. Alt i alt en rig g god tur, hvor der var brug for et par mer på øjet, da vi vendte hjem den sidste fredag i maj. Så nu står ngene i afslutningens og prøvernes tegn, og skoleåret slu er med vor afslutningsfest fredag den 26.juni. Det har været endnu et godt skoleår på Tommerup E erskole det 104. i skolens historie. Vi ser nu frem l det 105. år! Med ønsket om en dejlig sommer og Guds velsignelse

4 1 ÅR 30 ÅR 5 ÅR 10 ÅR 15 ÅR 20 ÅR 35 ÅR 25 ÅR 40 ÅR FORÅR

5 55 ÅR SOMMER 50 ÅR SOMMER 60 ÅR SOMMER 40 ÅR EFTERÅR 45 ÅR 65 ÅR SOMMER ELEVFEST 2009 AF CHARLOTTE RYE THOMSEN Samtale mellem 2 nuværende elever, under borddækningen: Tror du også, vi mødes igen om 50 år l elevfest?. Nej, mon ikke bare vi mødes på ne et, der er nok kommet en facebook 12. udgave l den d! - Så hvem ved, om der er noget, der hedder elevfest om 50 år! I hvert lfælde havde vi en god elevfest i år, og det er nu stadig rart at møde gamle venner, face to face! God sommer og på gensyn næste år!

6 GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 16. MAJ 2009 PÅ TOMMERUP EFTERSKOLE VALG AF DIRIGENT OG REFERENT: Forstander Jakob Carl Christensen blev valgt l dirigent, og Helle Tiedemann valgtes l referent. Generalforsamlingen var på grund af elevbladets sene udsendelse ikke varslet re digt jf. elevforeningens vedtægter, men det blev dog godkendt at a olde generalforsamlingen. FORMANDEN AFLÆGGER BESTYRELSENS BERETNING: Formand for elevforeningen Kim Nyrup aflagde beretning. Han præsenterede elevforeningens bestyrelse og fortalte kort om elevforeningens arbejde i det forløbne år. Der har bl.a. været a oldt to møder, og det nye elevblad har været diskuteret. I den forbindelse ønskede bestyrelsen at få elevforeningens medlemmer l at skrive input l bladet om deres oplevelser på skolen. Hjemmesiden er under revidering, der arbejdes med elektroniske vandremapper, og hvordan vi kan følge med den nye teknologi. Femårskon ngenter: Hvordan får vi gamle elever l fortsat at være medlem af elevforeningen? Holdrepræsentanter inviteres fremover med l de første bestyrelsesmøder, e er at de er blevet valgt. Formandens beretning godkendtes. FORELÆGGELSE AF DET BEKENDTGJORTE REGNSKAB: Lars Homann gennemgik regnskabet med kommentarer om lavere medlemstal, lskud fra bladpuljen, lidt om s gende porto og færre bladudgivelser. Regnskabet blev godkendt. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2010: Bestyrelsen foreslog, at kon ngentet for 2010 fastsæ es l 135 kr. årligt. 5 års-kon ngentet fortsæ er uændret. Forslaget godkendtes. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG: Der var ikke indkommet forslag. VALG TIL BESTYRELSEN: Der er ikke valg i ulige årstal. VALG AF REVISOR: Jesper Tiedemann blev valgt l revisor for elevforeningen. EVENTUELT: Hans Knudsen foreslog, at dem, der gerne vil være medlem af elevforeningen, skriver deres navn på en liste, som afleveres l Lars Homann. Jacob orienterede om, at viceforstander Dorte Andersen er syg e er i januar at have fået en blodprop i hjernen. Dorte sender alle en hilsen. TOMMERUP EFTERSKOLES HISTORIE 22 AF FRANS RASMUSSEN På bestyrelsesmødet d. 27. maj 1989 blev det oplyst, at der var 83 elever på skolen Til aug. 89 var der lmeldt 87 elever, elever og elever. Svend Åge Jensen stopper e er 17 års ansæ else, de sidste 3 år som melærer. Årsvikar Bente Vestergaard fortsæ er som kvotalærer. Der er bevilget en lang dsledig l gennemgang og ordning af skolens arkiv under forventet lsyn af lokalhistorisk arkiv.skolen har i år delt sig på ture l Norge, Polen og England. En større istandsæ else af Annekset er udsat, kun de mest nødvendige repara oner er udført. På mødet blev også drø et forskellige forslag l placering af ny elevfløj. Man ønskede også en helhedsplan udarbejdet l senere behandling. Denne udbygningsplan blev senere på et møde i nov. 89 fremlagt over de opgaver, som man kunne tænke sig udført inden år Nybyggeri blev foreslået med følgende prioritering: 1: Ny forstanderbolig i gl. æblehave. 2: Større fysiklokale nybygges. Vindfang ved vandrehal og depotrum ved hal. 3: Ny elevfløj mellem klassefløj og Udstedet. 4: Færdigetablering af udendørs arealer (gårdsplads og parkeringsplads). Asfaltbaner l tennis og volleyball. 5: Resterende del af hal med omklædningsrum. Der var i bestyrelsen enighed om, at der skulle arbejdes videre med den skitserede plan. Udover det byggeri, der er skitseret, ønskede man i planen at indarbejde et skolekøkken. Vedrørende modernisering / ombygning blev følgende foreslået: 1: Holger Madsens værelse og folkestuen moderniseres. 2: Gl. metalsløjd, grovere formningslokale i gl. metalsløjd. 3; Større teks llokale formningslokale lægges l. Sibiriens baggang sæ es i stand. 4: Fri dslokale i gl. gymnas ksal med god akus k. 5: Større fotolokale i fysiklokalet. 6: Skolekøkken. I køkken og spisestue i forstanderlejligheden. 7: Kontorfaciliteter i forstanderlejligheden. 8: Lokale l frilu slinie / spejdersport. På mødet blev der også fremlagt beregninger over opsæ else af vindmøller. Da skolen arbejder med planer om alterna v energi, vil man gerne arbejde videre med at lslu e sig et vindmøllelaug. På repræsentantskabsmødet den 17. juni 1990 nyvalgtes Dorethe Nielsen, Dianalund, l skolens bestyrelse. Michael Grü ner søger e er 4 års ansæ else som håndværker på skolen en videreuddannelse fra aug. 1990, men fortsæ er som sløjdlærer ved skolen 3 mer om ugen. Repara onsarbejder på skolen må fremover udføres af lokale håndværkere. På et møde den 10. nov 1990 blev det oplyst, at der kun bliver ansat én lærer l aug i stedet for Ke y og Niels Gravesen, som har fået s lling som forstanderpar på Blåkilde Ungdomsskole. Årsagen er det reducerede stats lskud. Gårdsplads og indkørsel er lagt om med belægningssten og græsarmeringssten. Istandsæ elsen har kostet kr. Bestyrelsen beslu ede at lade arkitekt Ebbe Lehn Petersen, Odense, udarbejde skitseforslag l udbygningsplan, som er nævnt på mødet den 11. nov På et møde den 2. febr blev det oplyst, at der var 89 elever på skolen, lmelding l aug er 71, og l 92/93 rimelig lmelding i forhold l skolernes antal i landet. Der var 213 e erskoler på daværende dspunkt, sam dig var elevtallet dalende i hele landet. Kommunernes manglende vilje l at yde lskud l e erskoleeleverne havde også indflydelse på elev lgangen. På mødet den 25. maj 1991 oplystes, at man havde ansat Kirs ne

7 Kristensen som ny lærer på skolen. Der var fremkommet tegninger og priser på følgende projekter. Forstanderbolig: kr. Fysiklokale: kr. Depot ved hal + vindfang: kr. Skolekøkken: kr.teks l: kr. Ak vitetsrum: kr. Kontor og bibliotek: kr. Cykelskur: kr. Det blev beslu et at bygge fysiklokale, depotrum, vindfang og ak vitetsrum i gl. gymnas ksal. På mødet den 9. nov blev det nævnt, at der har været a oldt 25 års jubilæum for økonoma Edel Jeppesen. Der har været a oldt møder sammen med menighedsrådet i skolens lokaler for hele sognet. Skolens vinduer er blevet istandsat og malet. Der søges en lærer l metalsløjd og motorlære e er lærer Erik Pedersen, som har fået s lling som forstander på Rinkenæs Ungdomsskole 1. jan Der er anskaffet EDB-anlæg l erstatning for de nedslidte skrivemaskiner. På mødet den 29. febr blev man orienteret om, at skolen har modtaget 8 elever fra Marstal e erskole, da skolen lukkede kort før jul. Leif Larsen, som var forstander på skolen, fulgte med eleverne og er lærer her på skolen l 30. juni 92. Skolen har ansat landbrugsmekaniker Per Bille som ny lærer på skolen. Han skal afløse Erik Pedersen. Ministeriet har godkendt tegninger l byggeri af ovennævnte forslag, licita onsmaterialet er sendt l håndværkerne. Der arbejdes videre med færdiggørelse af formningslokalet under den gl. gymnas ksal. Desuden påtænkes istandsæ else af hovedopgang, pejsestue og læreværelse. På mødet den 22. maj 1992 oplyste formanden, at der nu var lov om, at kommunerne skal yde kr. pr. elev på e erskole og ungdomsskole. Bente Vestergaard går på halv d, og Birthe Stage ønsker at gå ned på ¾ d fra aug Kirsten S dsen går på orlov i et år, og Leif Larsen fortsæ er som vikar. På grund af faldende elevtal har lærerne lbudt en orlovsordning, hvor man på ski tager et ½ års orlov i stedet for måske at blive sagt op. Ordningen kan gennemføres, så meplanen stadigvæk kan afvikles forsvarligt. Bestyrelsen kunne lslu e sig forslaget. MINDEORD. Jeg har mistet min kære mand Poul Børge Andersen. Elev 52-53, død Jeg har også mistet min kære bror Børge Rasmussen den Elev Hilsener l mit elevhold sommeren 52 fra Anna M. Andersen f. Rasmussen. ADRESSEFORANDRINGER Peter Jensen, Borgergade 5 B, 7441 Bording 1944 Olivia Jensen, f. Hageskær 1941 Marie E Nielsen, Skolevænget 7, 7480 Vildbjerg Ole Knudsen, Søndergade 10 st, 7480 Vildbjerg 1944 Laura Knudsen, f. Lysgaard Viggo Petersen, Bjørnkærvej 1, 7480 Vildbjerg 1953 Aase Hauge, f. Eriksen, Hjørnegården , 7190 Billund 1954 S nne Larsen, Storegade 44 G, Krogager, 7200 Grindsted 1958 Birthe Hansen, f. Jacobsen, Sølvagerparken 21, 4293 Dianalund Karsten Lundgaard Lund, Vindelevvej 18, Vindelev, 7300 Jelling Rikke Sommer, Skovgårdsvej 20, 8700 Horsens Anders Hørning, Skovgårdsvej 20, 8700 Horsens Peter S g Baaer, Rosenkrantzgade 16, 2. tv, 8000 Århus C Louise M. E. Rasmussen, Fjordvej 19, 5800 Nyborg Julie Bruhn-Lauritsen, Fruegade 3 B, 4241 Vemmelev Morten S g Hansen, Nørrebrogade 9D, 204, 2200 København N Harald Nielsen, Postboks 49, N-3602 Kongsberg Elsebeth Sindal Thomsen, Østergade 7,1, 8723 Løsning Marianne Lynderup, f. Kristensen, Falstersgade 3B, 8600 Silkeborg Marie Kring Larsen, Bregnerødgade 17, 1.tv., 2200 København N Sabine N. Greiner, Takshaven 55, 5330 Munkebo Anders A. Petersen, Ullerupdalvej tv, 7000 Fredericia Maria Krawiec, Vestensborg Allé 74, vær. 13, 4800 Nykøbing F Anne Lykke Bengtsson, Bolvænget 171, 3400 Hillerød Signe Mørkenborg Larsen, Schacksgade 14, 1. tv, 5000 Odense C Chris na Aaskov Nielsen, Bu erupvej 41, 4300 Holbæk Camilla H. Post, Tolderlundsvej 80, 3. th, 5000 Odense C Pia Katrine Thomsen, Hybenvej 17,3. tv, 8700 Horsens Sara Hvidberg Larsen, Lundto egade tv, 2200 København N Nikolaj N. M. Bøjlesen, Chris ansvej 9, 7000 Fredericia Lise Hagelund, Kretavej 39 st, 2300 København S Anne Lillegaard Hansen, Fællesskabsvej 44, 4900 Nakskov Line Ry er Kruse, Thuresensgade 11, 1. th, 5000 Odense C Kathrine Tardum, Mosevænget 7, 2990 Nivå Jens Kjær Knudsen, Langgade 42, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Louise Kongsted, Fyrrevænget 14, 7330 Brande Lasse E. Gissel, Aalborggade 66, 8900 Randers Thea Klarskov Nielsen, Bihlsvænget 22, Nr Lyndelse, 5792 Årslev F 1970 Margit Kræmmergård Pedersen, Søndervang 23 st, 6973 Ørnhøj Tidl. m Thorkild Jensen, Oddesundvej 249, Ydby, 7760 Hurup Thy Tidl. m Karen Mogensen, Mellemto 21 B, Mejrup, 7500 Holstebro Tidl. m Petre og Niels Jørgen Hansen, Allégade 54, 4690 Haslev

8 ELEVFORENINGENS BESTYRELSE Kim Nyrup, Tingski et 42, 5270 Odense N Frans Rasmussen, Enggård, Maeholm 12, 5540 Ullerslev Hans Knudsen, Kratholmvej 4, 5260 Odense S Helle Tiedemann, Skovkrogen 101, 7000 Fredericia Lars Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten Henning Refsgaard, Rønne Alle 88, 7451 Sunds Sarah Dedieu, Store Kannikestræde 19 2 tv/29, 1169 Kbh. K Trine Sørensen, Blomstervænget 13, 7100 Vejle ELEVFORENINGEN Ruth og Lars Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten, tlf (bedst e er kl. 17). Giro STOF TIL NÆSTE BLAD sendes inden d INDBETALINGER, IND OG UDMELDELSER og adresseændringer meddeles l Lars Homann pr. mail eller brev. TOMMERUP EFTERSKOLE Sortebrovej 17, 5690 Tommerup Tlf , erskole.dk, erskole.dk B NYT FRA TE AF JAKOB CARL CHRISTENSEN, FORSTANDER JUBILÆUM 25 ÅR Den 1. august kan Charlo e Rye Thomsen fejre sit 25 års jubilæum som lærer ved Tommerup E erskole. Særlig interesse har Charlo e ha i uddannelsesvejledning af skolens elever og i det seneste år også ansvar for forskønnelse af skolens bygninger og udsmykning mv. ved festlige lejligheder. Tak l Charlo e for engagement, ungdommelighed og æste sk berigelse for alle på TE. NYT ANSIGT Pr. 1. august er Trine Nordborg-Damgaard blevet fastansat som lærer ved Tommerup E erskole. Vi glæder os l samarbejdet med Trine. Nærmere præsenta on følger i næste blad. ET FARVEL Med udgangen af 31. juli har Troels Ørsted sagt sin s lling op med henblik på at fly e l Svalbard. Vi takker Troels for engagement, pædagogisk tæ og tjenstvillighed i alle forhold. Der hersker ingen tvivl om, at Troels vil blive savnet på Tommerup E erskole. Mange elever har gennem de 6 år, Troels har været på skolen, kny et sig tæt l ham, lært af ham og er blevet klogere på livet i hans venlige, åbne og klart definerede hænder. Som kollega har vi lært Troels at kende som et humørfyldt, energisk og konsekvent væsen, helt igennem loyal over for alt og alle, og ubetvivleligt medarbejderskarens største rodehoved! Med ønsket om fortsat mange kvikke bemærkninger og Guds velsignelse over dit nye arbejde. CHARLOTTE TROELS

Tommerup. Efterskole. Nr. 2 juni 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.dk

Tommerup. Efterskole. Nr. 2 juni 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 2 juni 2011 104. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Efterskolen

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

TOMMERUP. E erskole NR. 3 SEPTEMBER 2008 101. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk

TOMMERUP. E erskole NR. 3 SEPTEMBER 2008 101. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk TOMMERUP E erskole www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 3 SEPTEMBER 2008 101. ÅRGANG ELEVBLAD www.tommerup-e erskole.dk TIL EFTERTANKE AF HENRIK BANG MØLLER, SOGNEPRÆST I SKAGEN HJERTET OG VILJEN

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole endnu et skoleår er afsluttet, og endnu en gang er mindebøgerne fyldt med hilsener fra vennerne på TE

elevblad Tommerup Efterskole endnu et skoleår er afsluttet, og endnu en gang er mindebøgerne fyldt med hilsener fra vennerne på TE Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 2 Juni 2013 106. årgang elevblad endnu et skoleår er afsluttet, og endnu en gang er mindebøgerne fyldt med hilsener fra vennerne på TE elevfest

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent, to stemmetællere og to protokolførere 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 5. oktober 2010. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 5.oktober 2010 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Per

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat for KFUM og KFUK i Aalborgs generalforsamling K, den 5. marts 2014 kl. 19.00

Referat for KFUM og KFUK i Aalborgs generalforsamling K, den 5. marts 2014 kl. 19.00 Referat for KFUM og KFUK i Aalborgs generalforsamling K, den 5. marts 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af årsberetninger

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere