TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI ÅRGANG. UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. erskole.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2009 102. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk"

Transkript

1 TOMMERUP E erskole UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 2 JUNI ÅRGANG ELEVBLAD erskole.dk

2 Forsidebilledet og andre billeder er fra turen l Schwangau i Tyskland i maj 2009 TIL EFTERTANKE KRYDS ORD! AF JØRGEN DEGN BJERRUM OG RUTH SØNDERSKOV BJERRUM DELT GLÆDE ER DOBBELT GLÆDE Til der bider en lille sjov fortælling sig fast og bliver ved med at give stof l e ertanke. Det gælder blandt andet for nedenstående fortælling, som vi sammen mindes, når vi fak sk kan dele en glæde med hinanden.. Det havde været en lang og våd vinter. Foråret og det gode golfvejr lod vente på sig. Pastor Svendsen var en a oldt sognepræst, der elskede sit job og sin menighed. Men pastor Svendsen havde en meget stor lidenskab, som kunne få ham l at glemme alt andet. Han elskede at spille golf. Hver morgen var det første, han tænkte på, om det i dag var vejr l at spille golf. Han glædede sig så meget l at komme ud at spille, at jublen ingen ende ville tage den morgen, da han vågnede og så, at i dag var vejret helt perfekt! Gol asken stod pakket og klar nu blot lidt morgenmad og en kop kaffe og så af sted. Lige ind l åh nej det var søndag! Og han skulle have gudstjenesten kl. 10:30. Nu var gode råd dyre. Gol asken lokkede, og pastor Svendsen greb telefonen og gjorde noget, han aldrig havde gjort før. Hur gt ringede han l provsten, og med så rusten en stemme, som han kunne frembringe, sygemeldte han sig. Provsten kunne høre, at han bestemt ikke var i stand l at forre e

3 gudstjeneste. Med provstens ønske om god bedring i ørerne sprang pastor Svendsen ud i bilen. Han kørte ikke l den nærmeste gol ane, men fortsa e l gol anen i nabos et, hvor han ikke lige risikerede at møde nogen, han kendte. Pastor Svendsen spillede og nød endelig at være på gol anen igen. Samme morgen kom to engle forbi gol anen. Sig mig lige, sagde den yngste engel. Er det ikke Pastor Svendsen? Skulle han ikke have gudstjeneste lige nu?. Jo, det skulle han fak sk, svarede den ældre engel. Jeg tror, vi skal give ham en lærestreg. Hvad vil du gøre?, spurgte den yngste engel. Vent og se lød svaret. De to engle iag og pastor Svendsen, så hvordan han kærtegnede gol øllen og dybt koncentreret gjorde klar l slag. Først et lille slag i lu en, så et lille lu slag l og så endelig - det perfekte slag: Golf kuglen fløj gennem lu en og landede tæt på hullet men trillede de sidste 2 meter lige ned i hullet hole in one!!! YES! Pastor Svendsen var lamslået af forbavselses, og den yngste engel ligeså. Jamen, du sagde jo, at han skulle have en lærestreg? Hvorfor lod du ham få HOLE IN ONE? Her l svarede den ældste engel: Hvem skal han nu fortælle det l?. FRA SKOLEN AF JAKOB CARL CHRISTENSEN FORSTANDER KÆRE GAMLE ELEVER! Skoleåret 2008/09 er nu ved at være slut. Det må lyde som en kliché, men endnu en gang er jeg nødt l at fortælle, at det har været et fremragende hold. Så mange gode oplevelser har de givet hinanden. De har været fli ge og pligtopfyldende (og en anelse sløsede med derne af og l). Det var rent ud sagt en fornøjelse at være på tur med dem l Sydtyskland her i slutningen af maj måned. I marts måned var mange af vore elever igen af sted på kirkespil. Vi besøgte en ny kirke denne gang, nemlig i Hillerød. A enen blev en stor succes, og eleverne gjorde det så fantas sk godt, at man kun kan være meget stolt af dem. Endnu en gang var det lykkedes for teaterlærerne Søren Snogdal-Bech og Charlo e Thomsen og musiklærer Mar n Kaa at få det allerbedste frem i eleverne. Og det er jo en pædagogisk kunst, der er værd at se på. Samme uge var en anden gruppe elever i England med skolens Interna onale linje og havde en dejlig tur. Hjemme på skolen blev vi andre kloge på madkunst, sundhed og ernæring og slu ede ugen af med et aldeles alterna vt program i et SUPERDØGN. I april var der fodbold- og naturfagsuge, og vi havde en rig g god bryllupsfest på skolen, som 9A arrangerede. Hver klasse har i løbet af skoleåret ansvaret for at arrangere en fest. Så var vi på besøg i det lokale missionshus, hvor vi havde en god a en, og da vi nåede maj måned, var der elevfest, hvor vi fik besøg af så mange af jer gamle elever på skolen. Det er et privilegium at være på et sted, hvor så mange ønsker at vende lbage for at genopfriske minder og svundne der. Vor gæstetaler, folke ngsmedlem Bri a Schall-Holberg, som er valgt i Assenskredsen, reflekterede over emnet Religion og poli k i det offentlige rum og gav os stof l e ertanke. Ved elevfesten a oldt Tommerup E erskole sin årlige generalforsamling med cirka 450 deltagere. Der var ikke valg i år, og de forskellige beretninger og regnskabsaflæggelsen blev godkendt. Here er var der en fantas sk buffet, leveret af skolens fremragende køkken tak for det! Vi nåede også på den årlige fes val i Vesterdal (en anden fynsk e erskole), inden vi sa e os i busserne sydpå, i år l Bayern. På turen besøgte vi den historiske storby München og koncentra onslejren i Dachau, som var den første af Nazitysklands koncentra onslejre. Historielærer Jørgen Sass ledte os med kyndig hånd ind i begivenhederne omkring 2. Verdenskrig i såvel Dachau som i nazismens arnested i München. Vi boede på en campingplads i telte, kun 4 km fra Tysklands bedst besøgte turista rak on, slo et Neuschwanstein. Hvert år aflægger cirka 9 mio. mennesker stedet et besøg og mens vi var der, var det ikke blot vi danskere, der var gæster, men også mange asiatere og slavisk-talende. Undertegnedes slaviske kundskaber er for ringe l en nærmere bestemmelse af deres oprindelse, men det lød ret russisk-ag gt, når de sagde noget. Der var også d l svævebane, river-ra ing, klatring, vandreture og meget andet. Alt i alt en rig g god tur, hvor der var brug for et par mer på øjet, da vi vendte hjem den sidste fredag i maj. Så nu står ngene i afslutningens og prøvernes tegn, og skoleåret slu er med vor afslutningsfest fredag den 26.juni. Det har været endnu et godt skoleår på Tommerup E erskole det 104. i skolens historie. Vi ser nu frem l det 105. år! Med ønsket om en dejlig sommer og Guds velsignelse

4 1 ÅR 30 ÅR 5 ÅR 10 ÅR 15 ÅR 20 ÅR 35 ÅR 25 ÅR 40 ÅR FORÅR

5 55 ÅR SOMMER 50 ÅR SOMMER 60 ÅR SOMMER 40 ÅR EFTERÅR 45 ÅR 65 ÅR SOMMER ELEVFEST 2009 AF CHARLOTTE RYE THOMSEN Samtale mellem 2 nuværende elever, under borddækningen: Tror du også, vi mødes igen om 50 år l elevfest?. Nej, mon ikke bare vi mødes på ne et, der er nok kommet en facebook 12. udgave l den d! - Så hvem ved, om der er noget, der hedder elevfest om 50 år! I hvert lfælde havde vi en god elevfest i år, og det er nu stadig rart at møde gamle venner, face to face! God sommer og på gensyn næste år!

6 GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 16. MAJ 2009 PÅ TOMMERUP EFTERSKOLE VALG AF DIRIGENT OG REFERENT: Forstander Jakob Carl Christensen blev valgt l dirigent, og Helle Tiedemann valgtes l referent. Generalforsamlingen var på grund af elevbladets sene udsendelse ikke varslet re digt jf. elevforeningens vedtægter, men det blev dog godkendt at a olde generalforsamlingen. FORMANDEN AFLÆGGER BESTYRELSENS BERETNING: Formand for elevforeningen Kim Nyrup aflagde beretning. Han præsenterede elevforeningens bestyrelse og fortalte kort om elevforeningens arbejde i det forløbne år. Der har bl.a. været a oldt to møder, og det nye elevblad har været diskuteret. I den forbindelse ønskede bestyrelsen at få elevforeningens medlemmer l at skrive input l bladet om deres oplevelser på skolen. Hjemmesiden er under revidering, der arbejdes med elektroniske vandremapper, og hvordan vi kan følge med den nye teknologi. Femårskon ngenter: Hvordan får vi gamle elever l fortsat at være medlem af elevforeningen? Holdrepræsentanter inviteres fremover med l de første bestyrelsesmøder, e er at de er blevet valgt. Formandens beretning godkendtes. FORELÆGGELSE AF DET BEKENDTGJORTE REGNSKAB: Lars Homann gennemgik regnskabet med kommentarer om lavere medlemstal, lskud fra bladpuljen, lidt om s gende porto og færre bladudgivelser. Regnskabet blev godkendt. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2010: Bestyrelsen foreslog, at kon ngentet for 2010 fastsæ es l 135 kr. årligt. 5 års-kon ngentet fortsæ er uændret. Forslaget godkendtes. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG: Der var ikke indkommet forslag. VALG TIL BESTYRELSEN: Der er ikke valg i ulige årstal. VALG AF REVISOR: Jesper Tiedemann blev valgt l revisor for elevforeningen. EVENTUELT: Hans Knudsen foreslog, at dem, der gerne vil være medlem af elevforeningen, skriver deres navn på en liste, som afleveres l Lars Homann. Jacob orienterede om, at viceforstander Dorte Andersen er syg e er i januar at have fået en blodprop i hjernen. Dorte sender alle en hilsen. TOMMERUP EFTERSKOLES HISTORIE 22 AF FRANS RASMUSSEN På bestyrelsesmødet d. 27. maj 1989 blev det oplyst, at der var 83 elever på skolen Til aug. 89 var der lmeldt 87 elever, elever og elever. Svend Åge Jensen stopper e er 17 års ansæ else, de sidste 3 år som melærer. Årsvikar Bente Vestergaard fortsæ er som kvotalærer. Der er bevilget en lang dsledig l gennemgang og ordning af skolens arkiv under forventet lsyn af lokalhistorisk arkiv.skolen har i år delt sig på ture l Norge, Polen og England. En større istandsæ else af Annekset er udsat, kun de mest nødvendige repara oner er udført. På mødet blev også drø et forskellige forslag l placering af ny elevfløj. Man ønskede også en helhedsplan udarbejdet l senere behandling. Denne udbygningsplan blev senere på et møde i nov. 89 fremlagt over de opgaver, som man kunne tænke sig udført inden år Nybyggeri blev foreslået med følgende prioritering: 1: Ny forstanderbolig i gl. æblehave. 2: Større fysiklokale nybygges. Vindfang ved vandrehal og depotrum ved hal. 3: Ny elevfløj mellem klassefløj og Udstedet. 4: Færdigetablering af udendørs arealer (gårdsplads og parkeringsplads). Asfaltbaner l tennis og volleyball. 5: Resterende del af hal med omklædningsrum. Der var i bestyrelsen enighed om, at der skulle arbejdes videre med den skitserede plan. Udover det byggeri, der er skitseret, ønskede man i planen at indarbejde et skolekøkken. Vedrørende modernisering / ombygning blev følgende foreslået: 1: Holger Madsens værelse og folkestuen moderniseres. 2: Gl. metalsløjd, grovere formningslokale i gl. metalsløjd. 3; Større teks llokale formningslokale lægges l. Sibiriens baggang sæ es i stand. 4: Fri dslokale i gl. gymnas ksal med god akus k. 5: Større fotolokale i fysiklokalet. 6: Skolekøkken. I køkken og spisestue i forstanderlejligheden. 7: Kontorfaciliteter i forstanderlejligheden. 8: Lokale l frilu slinie / spejdersport. På mødet blev der også fremlagt beregninger over opsæ else af vindmøller. Da skolen arbejder med planer om alterna v energi, vil man gerne arbejde videre med at lslu e sig et vindmøllelaug. På repræsentantskabsmødet den 17. juni 1990 nyvalgtes Dorethe Nielsen, Dianalund, l skolens bestyrelse. Michael Grü ner søger e er 4 års ansæ else som håndværker på skolen en videreuddannelse fra aug. 1990, men fortsæ er som sløjdlærer ved skolen 3 mer om ugen. Repara onsarbejder på skolen må fremover udføres af lokale håndværkere. På et møde den 10. nov 1990 blev det oplyst, at der kun bliver ansat én lærer l aug i stedet for Ke y og Niels Gravesen, som har fået s lling som forstanderpar på Blåkilde Ungdomsskole. Årsagen er det reducerede stats lskud. Gårdsplads og indkørsel er lagt om med belægningssten og græsarmeringssten. Istandsæ elsen har kostet kr. Bestyrelsen beslu ede at lade arkitekt Ebbe Lehn Petersen, Odense, udarbejde skitseforslag l udbygningsplan, som er nævnt på mødet den 11. nov På et møde den 2. febr blev det oplyst, at der var 89 elever på skolen, lmelding l aug er 71, og l 92/93 rimelig lmelding i forhold l skolernes antal i landet. Der var 213 e erskoler på daværende dspunkt, sam dig var elevtallet dalende i hele landet. Kommunernes manglende vilje l at yde lskud l e erskoleeleverne havde også indflydelse på elev lgangen. På mødet den 25. maj 1991 oplystes, at man havde ansat Kirs ne

7 Kristensen som ny lærer på skolen. Der var fremkommet tegninger og priser på følgende projekter. Forstanderbolig: kr. Fysiklokale: kr. Depot ved hal + vindfang: kr. Skolekøkken: kr.teks l: kr. Ak vitetsrum: kr. Kontor og bibliotek: kr. Cykelskur: kr. Det blev beslu et at bygge fysiklokale, depotrum, vindfang og ak vitetsrum i gl. gymnas ksal. På mødet den 9. nov blev det nævnt, at der har været a oldt 25 års jubilæum for økonoma Edel Jeppesen. Der har været a oldt møder sammen med menighedsrådet i skolens lokaler for hele sognet. Skolens vinduer er blevet istandsat og malet. Der søges en lærer l metalsløjd og motorlære e er lærer Erik Pedersen, som har fået s lling som forstander på Rinkenæs Ungdomsskole 1. jan Der er anskaffet EDB-anlæg l erstatning for de nedslidte skrivemaskiner. På mødet den 29. febr blev man orienteret om, at skolen har modtaget 8 elever fra Marstal e erskole, da skolen lukkede kort før jul. Leif Larsen, som var forstander på skolen, fulgte med eleverne og er lærer her på skolen l 30. juni 92. Skolen har ansat landbrugsmekaniker Per Bille som ny lærer på skolen. Han skal afløse Erik Pedersen. Ministeriet har godkendt tegninger l byggeri af ovennævnte forslag, licita onsmaterialet er sendt l håndværkerne. Der arbejdes videre med færdiggørelse af formningslokalet under den gl. gymnas ksal. Desuden påtænkes istandsæ else af hovedopgang, pejsestue og læreværelse. På mødet den 22. maj 1992 oplyste formanden, at der nu var lov om, at kommunerne skal yde kr. pr. elev på e erskole og ungdomsskole. Bente Vestergaard går på halv d, og Birthe Stage ønsker at gå ned på ¾ d fra aug Kirsten S dsen går på orlov i et år, og Leif Larsen fortsæ er som vikar. På grund af faldende elevtal har lærerne lbudt en orlovsordning, hvor man på ski tager et ½ års orlov i stedet for måske at blive sagt op. Ordningen kan gennemføres, så meplanen stadigvæk kan afvikles forsvarligt. Bestyrelsen kunne lslu e sig forslaget. MINDEORD. Jeg har mistet min kære mand Poul Børge Andersen. Elev 52-53, død Jeg har også mistet min kære bror Børge Rasmussen den Elev Hilsener l mit elevhold sommeren 52 fra Anna M. Andersen f. Rasmussen. ADRESSEFORANDRINGER Peter Jensen, Borgergade 5 B, 7441 Bording 1944 Olivia Jensen, f. Hageskær 1941 Marie E Nielsen, Skolevænget 7, 7480 Vildbjerg Ole Knudsen, Søndergade 10 st, 7480 Vildbjerg 1944 Laura Knudsen, f. Lysgaard Viggo Petersen, Bjørnkærvej 1, 7480 Vildbjerg 1953 Aase Hauge, f. Eriksen, Hjørnegården , 7190 Billund 1954 S nne Larsen, Storegade 44 G, Krogager, 7200 Grindsted 1958 Birthe Hansen, f. Jacobsen, Sølvagerparken 21, 4293 Dianalund Karsten Lundgaard Lund, Vindelevvej 18, Vindelev, 7300 Jelling Rikke Sommer, Skovgårdsvej 20, 8700 Horsens Anders Hørning, Skovgårdsvej 20, 8700 Horsens Peter S g Baaer, Rosenkrantzgade 16, 2. tv, 8000 Århus C Louise M. E. Rasmussen, Fjordvej 19, 5800 Nyborg Julie Bruhn-Lauritsen, Fruegade 3 B, 4241 Vemmelev Morten S g Hansen, Nørrebrogade 9D, 204, 2200 København N Harald Nielsen, Postboks 49, N-3602 Kongsberg Elsebeth Sindal Thomsen, Østergade 7,1, 8723 Løsning Marianne Lynderup, f. Kristensen, Falstersgade 3B, 8600 Silkeborg Marie Kring Larsen, Bregnerødgade 17, 1.tv., 2200 København N Sabine N. Greiner, Takshaven 55, 5330 Munkebo Anders A. Petersen, Ullerupdalvej tv, 7000 Fredericia Maria Krawiec, Vestensborg Allé 74, vær. 13, 4800 Nykøbing F Anne Lykke Bengtsson, Bolvænget 171, 3400 Hillerød Signe Mørkenborg Larsen, Schacksgade 14, 1. tv, 5000 Odense C Chris na Aaskov Nielsen, Bu erupvej 41, 4300 Holbæk Camilla H. Post, Tolderlundsvej 80, 3. th, 5000 Odense C Pia Katrine Thomsen, Hybenvej 17,3. tv, 8700 Horsens Sara Hvidberg Larsen, Lundto egade tv, 2200 København N Nikolaj N. M. Bøjlesen, Chris ansvej 9, 7000 Fredericia Lise Hagelund, Kretavej 39 st, 2300 København S Anne Lillegaard Hansen, Fællesskabsvej 44, 4900 Nakskov Line Ry er Kruse, Thuresensgade 11, 1. th, 5000 Odense C Kathrine Tardum, Mosevænget 7, 2990 Nivå Jens Kjær Knudsen, Langgade 42, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Louise Kongsted, Fyrrevænget 14, 7330 Brande Lasse E. Gissel, Aalborggade 66, 8900 Randers Thea Klarskov Nielsen, Bihlsvænget 22, Nr Lyndelse, 5792 Årslev F 1970 Margit Kræmmergård Pedersen, Søndervang 23 st, 6973 Ørnhøj Tidl. m Thorkild Jensen, Oddesundvej 249, Ydby, 7760 Hurup Thy Tidl. m Karen Mogensen, Mellemto 21 B, Mejrup, 7500 Holstebro Tidl. m Petre og Niels Jørgen Hansen, Allégade 54, 4690 Haslev

8 ELEVFORENINGENS BESTYRELSE Kim Nyrup, Tingski et 42, 5270 Odense N Frans Rasmussen, Enggård, Maeholm 12, 5540 Ullerslev Hans Knudsen, Kratholmvej 4, 5260 Odense S Helle Tiedemann, Skovkrogen 101, 7000 Fredericia Lars Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten Henning Refsgaard, Rønne Alle 88, 7451 Sunds Sarah Dedieu, Store Kannikestræde 19 2 tv/29, 1169 Kbh. K Trine Sørensen, Blomstervænget 13, 7100 Vejle ELEVFORENINGEN Ruth og Lars Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten, tlf (bedst e er kl. 17). Giro STOF TIL NÆSTE BLAD sendes inden d INDBETALINGER, IND OG UDMELDELSER og adresseændringer meddeles l Lars Homann pr. mail eller brev. TOMMERUP EFTERSKOLE Sortebrovej 17, 5690 Tommerup Tlf , erskole.dk, erskole.dk B NYT FRA TE AF JAKOB CARL CHRISTENSEN, FORSTANDER JUBILÆUM 25 ÅR Den 1. august kan Charlo e Rye Thomsen fejre sit 25 års jubilæum som lærer ved Tommerup E erskole. Særlig interesse har Charlo e ha i uddannelsesvejledning af skolens elever og i det seneste år også ansvar for forskønnelse af skolens bygninger og udsmykning mv. ved festlige lejligheder. Tak l Charlo e for engagement, ungdommelighed og æste sk berigelse for alle på TE. NYT ANSIGT Pr. 1. august er Trine Nordborg-Damgaard blevet fastansat som lærer ved Tommerup E erskole. Vi glæder os l samarbejdet med Trine. Nærmere præsenta on følger i næste blad. ET FARVEL Med udgangen af 31. juli har Troels Ørsted sagt sin s lling op med henblik på at fly e l Svalbard. Vi takker Troels for engagement, pædagogisk tæ og tjenstvillighed i alle forhold. Der hersker ingen tvivl om, at Troels vil blive savnet på Tommerup E erskole. Mange elever har gennem de 6 år, Troels har været på skolen, kny et sig tæt l ham, lært af ham og er blevet klogere på livet i hans venlige, åbne og klart definerede hænder. Som kollega har vi lært Troels at kende som et humørfyldt, energisk og konsekvent væsen, helt igennem loyal over for alt og alle, og ubetvivleligt medarbejderskarens største rodehoved! Med ønsket om fortsat mange kvikke bemærkninger og Guds velsignelse over dit nye arbejde. CHARLOTTE TROELS

Tommerup. Efterskole. Nr. 3 september 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.

Tommerup. Efterskole. Nr. 3 september 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole. Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 3 september 2011 104. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Det har

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet

elevblad Tommerup Efterskole Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet Tommerup Efterskole www.thte.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 1 marts 2013 106. årgang elevblad Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet

Læs mere

Tommerup. Efterskole. Nr. 4 december 2010 103. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.

Tommerup. Efterskole. Nr. 4 december 2010 103. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole. Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 4 december 2010 103. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Det har

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING

BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING Nr. 2 September 2014 37. Årgang Borgerbladet: Ansvarshavende redaktør: Torsten Lund, tlf.: 2333 8913 Tryk : PR OFFSET, 7000 Fredericia. Hvis du ikke har

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 8-2014

NYHEDSBREV NR. 8-2014 NYHEDSBREV NR. 8-2014 Kære læsere Her udkommer et nyt IWI - og et nyt Inner Wheel år er startet. Et år er gået med det nye IWI, som du kan se, så er der rig g mange ar kler med i de e nummer og det er

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole 10. Connect 60 år siden www.tommerup-efterskole.dk fra elev til studerende Sådan var det at tage på højskole for

elevblad Tommerup Efterskole 10. Connect 60 år siden www.tommerup-efterskole.dk fra elev til studerende Sådan var det at tage på højskole for Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 3 september 2012 105. årgang elevblad Livet i 10. Connect fra elev til studerende ElevILLEDER 2012 se HVEM HEDDER HVAD 60 År siden ådan var

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Borgerbladet Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Nogle fantastiske køer fra Holme Å dalens Afgræsserforening Side 7: Dilettant Side 15: Pælsidning i Ansager Side 21: Juletræsfest Side 23: Caféaften Borgerforeningens

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F.

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Bjergposten vil også være at finde på vores hjemmeside WWW.CIF.DK og her er det også muligt at tilmelde sig en liste, for automatisk modtagelse af Bjergposten

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 11-2015

NYHEDSBREV NR. 11-2015 NYHEDSBREV NR. 11-2015 Kære læsere IWI News Maj 2015 udkommer senere end planlagt. Der kom en Conven on i København ind i planlægningen og forsinkede arbejdet. Et tænkt særnummer om Conven on bliver ikke

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet.

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Nors-Tved Tidende Indhold: To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Referater generalforsamlinger. Armiga Oversvømmelser på egnen... Mærkedage. Nors Gokartcenter ræser derudaf. Nors Gokartcenter Skolejubilæum.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elevskrift nr. 1-2005 Galleri efterår 2004 Indhold Forsidebillede: Parken en efterårsdag IHS Elevskrift Side 14-15: Værdifuldt fjumreår Af Michael

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

16. årgang Nr. 2 April 2012. tema: side 5 det Mener UlF!

16. årgang Nr. 2 April 2012. tema: side 5 det Mener UlF! ulf nyt 16. årgang Nr. 2 April 2012 tema: side 5 det Mener UlF! M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88.

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 Marsk & Muld Farup Sogneblad 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere