Litteraturliste om inklusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteraturliste om inklusion"

Transkript

1 Dato: 25. oktober 2010 Sagsnr: Dok.nr: Litteraturliste om inklusion Alenkær, Rasmus (red.) (2008): Den inkluderende skole en grundbog. København: Frydenlund. Alenkær, Rasmus (red.) (2008): Den inkluderende skole i praksis. København: Frydenlund. Alenkær, Rasmus (red.) (2009): Den inkluderende skole i et ledelsesperspektiv. København: Frydenlund. Andersen, J. m.fl. (red) (2003): Empowerment i storbyens rum. Et socialvidenskabeligt perspektiv. København: Hans Reitzels Andersen, J. (red.) (2003): Den rummelige skole et fælles ansvar. Vejle: Kroghs Antonovsky, Aaron (2000): Helbredets mysterium. København: Hans Reitzels Bae, B. (1996): Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse. I: Social Kritik, nr. 47, Bae, Berit, (2003): På vej i en anerkendende retning? I: Social Kritik nr. 88, Bakka, Jørgen Frode m.fl. (2001): Organisationsteori, struktur, kultur. København: Handelshøjskolens Baltzer, Kirsten (2005): Inkluderende og rummelige skoler i forskningen. I: PPR, nr. 3, Skolepsykologisk Baltzer, Kirsten og Tetler, Susan (2004): Inkluderingshåndbog. Til skolens evaluering. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. Baunkilde, Bibi, Ella Friis, Michael Hansen, Susanne Froberg, Jette Bugge Hansen, Janne Refsgaard og Carlo Jacobsen (2007): Institutionspolitiske mål 1 14 år. Ballerup Kommune. Becker, Brian E. m.fl.(2002): Mennesker, strategi og performance. Kolding: Forlaget Birmar. Befring, E. og R. Tangen (red.) (2007): Specialpædagogik. Århus: Forlaget Klim.

2 Befring, E. og Liv M. Lassen: En berigende skole visualisering af opløftende perspektiver. I: Knoop, H. H. m.fl. (red.): Læring og læringsstile om unikke og fælles veje i pædagogikken. København: Dansk Psykologisk Bowlby,John (1996): At knytte og bryde nære bånd. Frederiksberg: DET LILLE FORLAG. Clausen, B. (2005): Inklusionsbegrebet i spændingsfeltet mellem fire poler. Dale, E. L. (2006): Læring og udvikling - i leg og undervisning. I: Bråten, I. (red.): Vygotsky i pædagogikken. København: Frydenlund. Dencik, Lars og Per Schultz Jørgensen (1999): Børn og familie i det postmoderne samfund. København: Hans Reitzels Dyson, A. (1999): Inclusion and Inclusions: Theories and Discourses in Inclusive Education. I: Daniels, Harry and Philip Garner (red.): Inclusive Education. World Yearbook of Education, Dyson, A. m.fl. (2004): Inclusion and Pupil Achivement. London: Department of Education and Skills. Dyson, A. (2005): Philosophy, Politics and Economics? The Story of Inclusive Education in England. I: D. Mitchell (red.): Contextualising Inclusive Education. Evaluating old and new International Perspectives. London: Routledge. Erichsen, Christell, Sigrid Knap, Susanne Holst Larsen, Jytte Lau, Sussi Maale (2010): Strategi for inklusion i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune. Freire, P. (1980): De undertryktes pædagogik. København: Christian Ejlers Fook, J. (2002): Social work: Critical Theory and Practice. London: SAGE. Godrim, Finn (2002): Fra fejlfinder til ressourcespejder. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, nr. 4. Greene, Ross W. (2005): Det eksplosive barn. Sønderborg: Forlaget Pressto. Haubro, Lisbet, Jytte Lau, Keld Nørgaard og Allan Søndergaard (2004): Skolepolitiske mål. Ballerup Kommune. Hertz, Berit og Frank Iversen (red.) (2004): Anerkendelse i børnehøjde. København: Dansk Psykologisk Hildebrandt, Steen og Søren Brandi (1998): Lærende organisationer. København: Børsen Forlag A/S. Hjordt, Tommy og Henriette Wilson (2010): Familieklasser i skolen Flerfamiliearbejde i teori og praksis. Frederikshavn: Dafolo Holmgaard, A. (2004): Hvordan blev inklusion til rummelighed? I: PPR nr. 2, Skolepsykologisk Honneth, A. (2003): Behovet for anerkendelse. København: Hans Reitzels Honnet, A. (2006): Kamp om anerkendelse. København: Hans Reitzels Side 2

3 Hundeide, K. (2001): Det intersubjektive rum: Klasserummets skjulte styringer til inkludering eller ekskludering af elever. I: Dysthe (red.): Dialog, samspil og læring. Århus: Forlaget Klim. Jensen Bente m.fl. (2009): Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge- indsats og effekt. HPA- Projektet, en sammenfatning. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. Jensen Bente m.fl. (2009): HPA- Projektet, Kvalifikationsmappen. Frederikshavn: Dafolo Forlag og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Jensen, Helle og Elsebeth Jensen (2007): Professionelt forældresamarbejde. København: Akademisk Johansen, Palle K. (red.) (2007): Inkluderende pædagogik i Norden. I: PPR, nr. 3, Virum: Skolepsykologisk Juul, Jesper (1995): Dit kompetente barn. København: Det Schønbergske Järvinen, M. og N. Mik-Meyer (2005): Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Interview, observationer og dokumenter. København: Hans Reitzels Kagan, Spencer og Jette Stenlev (2006): Cooperative Learning Undervisning med samarbejdsstrukturer. København: Malling Becks Killén, Kari (2001): Barndommen varer i generationer. København: Hans Reitzel Kyed, Ole (2007): De intelligente børn. Børn med særlige forudsætninger. København: Aschehoug Dansk Langager, Søren m.fl. (red.) (2009): HPA-Projektet, Kvalifikationsmappen. Frederikshavn: Dafolo Laursen, Per Fibæk (2004): Den autentiske lærer bliv en god og effektiv underviser hvis du vil! København: Gyldendals Lærerbibliotek. Luhmann, N. (2000): Sociale systemer. København: Hans Reitzels Lynge, Bente (2007): Anerkendende pædagogik. København: Dansk Psykologisk Madsen, Bent (2005): Socialpædagogik. Integration og inklusion i det moderne samfund. Socialpædagogisk Bibliotek. København: Hans Reitzels Mead, G.H. (2005): Sindet, selvet og samfundet: fra et socialbehavioristisk standpunkt. København: Akademisk Metner, Lene og Peter Storgård (2009): KRAP. Frederikshavn: Dafolo Moos, Lejf, Per Fibæk Laursen, Martha Mottelson og Christina Jørgensen (2006): Inklusion i praksis kommunal skoleudvikling i Randers. Frederikshavn: Dafolo Side 3

4 Navigent A/S (2008): Værdsættende forældredialog. En vej til bedre uddannelsesvalg med fokus på elever med anden etnisk baggrund end dansk. København: Navigent A/S. Nielsen, Jørgen (2009): Sociale Fællesskabers Organisering. I: SFO - en del af skolens virksomhed. Frederikshavn: Dafolo Nielsen, Jørn (2004): Problemadfærd. Børns og unges udfordringer til fællesskabet. København: Hans Reitzels Nordahl, Thomas (2004): Eleven som aktør fokus på elevens læring og handlinger i skolen. København: Hans Reitzels Nordahl, Thomas (2008): Hjem og skole hvordan skaber man et bedre samarbejde? København: Hans Reitzels Nordentoft K. Nanna m.fl. (2009): Aktionslæring i dagtilbud. Udvikling af pædagogers professionsviden, identitet og autonomi. København: KLEO, UCC og Ambios. E -version af rapporten kan hentes på Olesen S.P., L. Eskelinen, og D. Caswell (2005): Faglighed i socialt arbejde som forskningsgenstand et kritisk konstruktivt perspektiv. Working paper - findes på Pedersen, Carsten m.fl. (2009): Inklusionens pædagogik- Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. København: Hans Reitzels forlag. Plaugborg Helle m.fl. (2007): Aktions Læring. Læring i og af praksis. København: Hans Reitzels Poulsen, Krista, Poul Kragelund, Jan Niemeier og Per Fibæk Laursen (2007): Elevteam som krumtap - OGSÅ FOR SKOLE-HJEM-SAMRBEJDET. Aalborg: Forlaget Adapta. Quvang, C. (2006): Undervisningsdifferentiering og rummelighed i skolen grænsen til specialundervisning. I: Hansen, B. G. og A. Tams (red.): Almen didaktik - relationer mellem undervisning og læring. Værløse: Billesø og Baltzer. Rasmussen, Jens (2003): Inklusion og eksklusion om skolens rummelighed. I: PPR, nr. 6, Skolepsykologisk Schein, Edgar H. (1994): Organisationskultur og ledelse. København: Forlaget Valmuen. Schibbye, A. L. (2005): Relationer - et dialektisk perspektiv. København: Akademisk Schultz, Majken (2000): Kultur i organisationer, funktion eller symbol. København: Handelshøjskolen Forlag, Nyt Nordisk Senge, Peter M. (1999): Den 5. disciplin - den lærende organisations teori og praksis. Århus: Forlaget Klim. Soriano, Victoria (red.) (2005): Tidlig indsats over for småbørn. Problemstillinger i Europa en statusanalyse med synspunkter og anbefalinger. Bruxelles: European Agency for Development in Special Needs Education. Side 4

5 Stern, Daniel N. (1999): En mor bliver til. København: Hans Reitzels Sørensen, Jytte Birk (2007): Støt mestring bryd mønstre. Frederikshavn: Dafolo Tetler, Susan (2000): Den inkluderende skole fra vision til virkelighed. København: Gyldendal. Tetler, Susan m.fl. (2010): Inkluderingshåndbog for dagtilbud. Center for inklusion. Univercity College Lillebælt. København: BUPLs TF-gruppen (2001): Risikobørn/unge i Ballerup Kommune den foregribende indsats. (Ballerup-modellen). Ballerup Kommune. Undervisningsministeriet (2007): Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr. 393 af 26/05/2005 (Gældende, med ændringer) UNESCO and the Spanish Ministery of Education and Science (1994): The Salamanca Statement on Principles, Policy and Practice in Special Needs Education. Paris: UNESCO. Wybrandt, Mette og Line Holst Jensen (2010): Værktøjskasser til skole-hjem samarbejdet. Lyngby: Konsulentfirmaet Amondo. Side 5

Guide. til skoleledelse og PPR. Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer

Guide. til skoleledelse og PPR. Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Guide til skoleledelse og PPR Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Forord Formål Formålet med denne guide er, at give skoleledelser, PPR og skoleforvaltninger

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

REFLEKsIONsværktøj. til team. Inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer

REFLEKsIONsværktøj. til team. Inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer REFLEKsIONsværktøj til team Inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer Refleksionsværktøj til team Mappen indeholder en mødeguide og procesbeskrivelse, som

Læs mere

Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006

Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006 Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006 Af Anne Grete Storgaard Kristian Lund Louise Rødkilde Sørensen Nini Vilhelmsen

Læs mere

Fire diskurser i samtalen om inklusion Sorø, den 28. oktober 2013. Bo Clausen, cand.pæd. Inkluderet.dk

Fire diskurser i samtalen om inklusion Sorø, den 28. oktober 2013. Bo Clausen, cand.pæd. Inkluderet.dk Fire diskurser i samtalen om inklusion Sorø, den 28. oktober 2013. Bo Clausen, cand.pæd. Inkluderet.dk Abstrakt Denne artikel tilbyder en model diskurskrydset til at ordne begrundelserne for inklusion

Læs mere

Forældresamarbejde hvad ved vi?

Forældresamarbejde hvad ved vi? KL-arbejdspapir, 2013 Forældresamarbejde hvad ved vi? Indledning Denne vidensoversigt er udarbejdet i forbindelse med det kommunale netværk Samarbejde med forældre om børns udvikling og læring, som er

Læs mere

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov 1. Baggrund En af de mest markante udfordringer, som lærere møder i deres respektive klasser,

Læs mere

9788741255064 INNOVATION Catharina Juul Kristensen, Gyldendal Søren Voxted Akademisk epub

9788741255064 INNOVATION Catharina Juul Kristensen, Gyldendal Søren Voxted Akademisk epub Liste oprettet: 30-04-2013 16:44:23 Identifier Titel Forfattere Forlag FilType 9788771182149 Lynspeciale Mette Bjørn Bogforlaget Frydenlund epub A/S 9788778878939 Den inkluderende skole Rasmus Alenkær

Læs mere

PUMA Pædagogisk Udredningsmateriale

PUMA Pædagogisk Udredningsmateriale PUMA Pædagogisk Udredningsmateriale PUMA præsentation Turku September 2013 René Kristensen, MSc Lektor, University College Lillebælt Odense, Danmark Peter Lang 1 Intro Introduktion Tid: 15:00 16:30 Samtaler

Læs mere

Steen Hildebrandt. Bibliografi

Steen Hildebrandt. Bibliografi Steen Hildebrandt Bibliografi Udarbejdet af: Cand. mag. Sara Kyed Jensen, Cand. it. Johnni Brobak Nielsen, Bibliotekar Tina Wollbrecht, Stud. mag. Josefine Wolthers og Steen Hildebrandt Indhold 1. Bøger,

Læs mere

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD RÅDET FOR BØRNS LÆRING INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD INKLUSION FOR ALLE BØRN OG UNGE Rådet for Børns Læring sætter i 2014 fokus på inklusion

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11

UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11 UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11 1 INDLEDNING PAMPÆDIA FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED KOMMUNE Pampædia bygger på visionerne og målene i Børne og Ungepolitikken.

Læs mere

Bilag 5: Dokumentation af konsortiets kvalitet til at drive et videnscenter videnstaksanomi og professionsuddannelser.

Bilag 5: Dokumentation af konsortiets kvalitet til at drive et videnscenter videnstaksanomi og professionsuddannelser. Bilag 5: Dokumentation af konsortiets kvalitet til at drive et videnscenter videnstaksanomi og professionsuddannelser. Videngrundlag og fagligt miljø Indledning. 1 Niveau 1: Personbåren viden. Enkeltpersoner..

Læs mere

Det uddannelsesmæssige godkendelseskrav for kommunale familieplejer er identisk med det generelle godkendelseskursus.

Det uddannelsesmæssige godkendelseskrav for kommunale familieplejer er identisk med det generelle godkendelseskursus. Uddannelsens titel: Pædagogisk arbejde i den kommunale familiepleje Inspirationsmaterialet er udviklet af: Kirsten Pallesgård SOSU Nord kipa@sosunord.dk tlf. 31647251 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Pædagogisk arbejde i den kommunale familiepleje 47470 Udviklet af: Kirsten Pallesgård SOSU Nord kipa@sosunord.dk tlf. 31647251 Januar 2013 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET DET HUMANISTISKE FAKULTET Under Det Humanistiske Fakultet hører følgende institutter: IFPR IFKI IHKS ILKM ISK Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Institut for Fagsprog, Kommunikation og

Læs mere

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen INKLUSION Et pædagogisk udviklingsarbejde EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Problemformulering 4 Metode 4 Kulturanalyse 5 Inklusion

Læs mere

Psykologi, Pædagogik; Mystik, Alternativ mm. Titel Forfatter Pris Bemærkninger Forlag Årstal

Psykologi, Pædagogik; Mystik, Alternativ mm. Titel Forfatter Pris Bemærkninger Forlag Årstal penny.lane@privat.dk www.antikvariatetpennylane.dk SØGNINGER: CTRL+F Psykologi, Pædagogik; Mystik, Alternativ mm. Titel Forfatter Pris Bemærkninger Forlag Årstal 40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud-

Læs mere

Nord Djurs kommune. Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid

Nord Djurs kommune. Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid JYDSK Skema/skabelon til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE og UDDANNALSESPLAN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS)

VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS) København, semester F2014 VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS) Master i vejledning, modul 2 Koordinatorer Kristina Mariager-Anderson kma@dpu.dk & Rie Thomsen riet@dpu.dk Undervisere Ph.d.-stud. Louise Hvitved,

Læs mere

LITTERATURLISTE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

LITTERATURLISTE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 LITTERATURLISTE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 7 2011

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Publikationer på dansk 1. Monografier og andre større faglige arbejder

Publikationer på dansk 1. Monografier og andre større faglige arbejder 1 Knud Illeris: Publikationer på dansk Publikationslisten er inddelt i følgende temaer: 1. Monografier og andre større arbejder 2. Forskningsrapporter mv. 3. Redigerede antologier 4. Bidrag til officielle

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere

Pilotafprøvning af metode til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på et pædagogseminarium

Pilotafprøvning af metode til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på et pædagogseminarium Pilotafprøvning af metode til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på et pædagogseminarium Elisabeth Arnbak og Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010 1 Indledning... 3 Del

Læs mere