KIPA VINDUER. - tlf Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE."

Transkript

1 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Vinduer Udestue-elementer Sidepartier Facadedøre Halvdøre Indvendige døre Terrasse døre KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE - tlf

2 Ønsker du detaljeret information om energivinduer, ruder, DVC-kontrollen eller dine special-elementer, så finder du det her: Gem din faktura. Klæb den evt. fast på denne side. Fakturaen er dit garanti-bevis.

3 Tillykke med dit valg af vinduer og døre fra KIPA VINDUER. Ved køb af vinduer/udestue-elementer og facadedøre fra KIPA VINDUER er du sikret elementer af kontrolleret kvalitet. Skal funktionen på både kort og langt sigt være tilfreds stillende, er det vigtigt elementerne monteres korrekt. For at hjælpe dig på vej indeholder denne folder anvisninger på korrekt montering, og giver dig gode råd med på vejen omkring vedligeholdelse af dine nye døre/vinduer. Du anbefales at læse den igennem, inden du starter monteringen. 1 Modtagelse og opbevaring Behandling og beskyttelse Montering, træ & træ/alu... 6 Døre Vinduer Fugning 4 Efterjustering Vinduer Døre 5 Vedligeholdelse Glasmontering CE mærkning side KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE - tlf Industrivej Vissenbjerg 3

4 Korrekt montering og vedligehold er vigtigt Følg monteringsvejledningen i denne folder. Er du i tvivl om elementernes montering, så kontakt KIPA VINDUER for at få de nødvendige anvisninger. Foretages en fejl-montering kan det give funktionsproblemer, og den slags problemer vil ikke være dækket af garantien på elementerne. Følges denne vejledning, eller foretages arbejdet af fagfolk med erfaring i montering af vinduer og facadedøre er du bedst sikret også med hensyn til elementernes funktion. Med regelmæssig vedligeholdelse og korrekt behandling efter vejledningens anvisninger, er du sikret glæden over dine nye KIPA kvali tets produkter mange år frem. 1 Modtagelse og opbevaring Straks ved modtagelsen bedes du kontrollere, at leverancen er i over ensstemmelse med ordrebekræftelsen, samt at der ikke fore kommer åbenbare mangler eller fejl (f.eks. transportskade) ved elementerne. Skulle der være anledning til reklamation, skal KIPA straks underrettes herom. Ved aflæsning og den videre håndtering af elementerne skal det sikres, der anvendes hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne. Mærkater og korkbrikker på ruder bør fjernes indenfor en kortere periode (1-2 uger) efter modtagelsen. Evt. hjørnebeskyttere, afdækningsfolie eller anden beskyttende emballage må først fjernes i forbindelse med elementernes montering. Ved udendørs opbevaring skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de er friholdt fra underlaget. Elementerne skal beskyttes mod nedbør og tilsmudsning ved en stabil afdækning. Der skal samtidig være mulig hed for ventilation omkring elementerne, så risikoen for kondensdannelse under afdækningen begrænses. Separate ruder bør opbevares under tag. 4

5 2 Behandling af u-malede vinduer/udestue-elementer og facadedøre. Beskyttelse af træets overflade på u-malede elementer. Vinduer og døre fra KIPA Vinduer i fyrretræ har alle fået en over fladebehandling, hvis primære funktion er at sikre mod skadelige fugtvariationer i træmaterialet. Overfladebehandlingen skal ske både indvendig og udvendig. Fyrretræ: Alle vinduer/udestue-elementer og yderdøre er fra fabrikken vacuum imprægneret, det vil sige grundbehandlet mod råd og svampeangreb. For at sikre elementerne mod solens ultraviolette stråler samt mod fugtindtrængning i træet, skal du slutbehandle elementerne. For at bevare vacuum imprægneringens effekt anbefales du at slutbehandle dine elementer inden montering og senest 8 dage efter modtagelsen. Husk at støve dine elementer af, inden du begynder med at male. Tætningslister afmonteres. Tætningslisterne er fastgjort i et spor i rammen. Løsn listen ved at hive ud i gummilisten på midten af listen. Ved hjørnerne presses listen forsigtigt mod hjørnet fra begge sider, så hjørnesamlingen kan løftes af uden den ødelægges. PAS PÅ med at hive i hjørnesamlingen, som er svejset sammen. Skulle hjørnesvejsningerne gå fra hinanden kan disse nemt limes sammen med 10 sec. lim. Fugtpåvirkning kommer både indefra og udefra. Det er derfor vigtigt at beskytte træet både indvendigt såvel som udvendigt. Mal med en dækkende træbeskyttelse i 2 til 3 lag. Vi anbefaler, du køber en kvalitets-træbeskyttelse, da det vil beskytte dine nye elementer mange år frem. Stil følgende krav til din maling: - malingen skal være beregnet til vinduer og døre - malingen skal være diffusionsåbent (træet skal kunne ånde igennem malingen for at kunne optage og afgive de fugtpåvirkninger, det udsættes for.) Undgå at overmale garanti-mærket. Mellemslib med sandpapir (f.eks. korn 120 efter 1. behandling.). VIGTIGT Der må aldrig kun behandles med farveløs behandling, da dette ikke i tilstrækkelig grad beskytter elementerne. Vær opmærksom på at forholdene er anderledes ved brug af linolie. Kontakt KIPA Vinduer, hvis du er i tvivl. Hvis du ønsker at male dine nye vinduer og døre med laserende træbeskyttelse (synlig træstruktur), skal du være opmærksom på, at der efterfølgende skal males oftere, da denne behandling ikke beskytter dine elementer så godt som en dækkende træbeskyttelse. Ved mangelfuld overfladebehandling og vedligeholdelse er der givet frit spil for unormale kastninger og din rekla mationsret bortfalder. 5

6 3 Montering Korrekt montering er væsentlig i relation til elementets funktionsdygtighed og levetid. Derfor bør arbejdet udføres efter de forskrifter, du finder i denne monteringsvejledning. De efterfølgende anvisninger behandler hovedpunkterne vedrørende monteringsarbejdet, men ikke alle detailforhold, som kan være af betydning i forbindelse med monteringsarbejdet. Det er meget vigtigt, dine vinduer monteres korrekt. Har du spørgsmål, anbefaler vi, du kontakter os på tlf eller får hjælp af en fagmand. Glasisætning: Som hovedregel er glasset monteret i elementet ved levering. Ved umalede sprosseelementer følger glasset som oftest løst med, for at lette den overfladebehandling du som kunde skal foretage. Glasmonteringen skal foretages i overensstemmelse med den monteringsanvisning, der foreligger fra Glasindustrien (GS). Se side 15 eller på Elementet Ved de fleste elementtyper kan det være hensigtsmæssig at aftage vindues-/dørramme, inden karmen monteres i murværket. Elementet placeres i murhullet på klodser med ensartet fugebredde ved side- og overkarm under hensyntagen til bundkarmens niveau i forhold til sålbænk/gulvplan. Den fri afstand (fugebredden) mellem karm og omgivende murværk bør normalt være mellem mm. Fastgørelse Vinduer og yderdøre skal altid fastgøres til de omgivende bygningsdele med mekaniske midler som karmskruer/-dybler eller beslag. Brug altid kun skruer med stort hoved, det er den bedste måde at sikre sig optimal funktion af elementet på sigt. Det er vigtigt for funktionsdygtigheden af elementet, at karmene ikke vrides fra hinanden under fastgørelsen, brug derfor altid opklodsning bag fastgørelsespunkterne. Der skal minimum være 2 fastgørelsespunkter pr. karmside. Afstanden mellem fastgørelsespunkterne på en karmside må aldrig være større end 90 cm. (Se fig. 1) Valg af blivende opklodsning skal være fugtstabilt. Kunststof kiler, klodser, murpap. el. lign. Karmen skal i øvrigt justeres og fastholdes, så der opnås korrekt anslag, og den foreskrevne luft hele vejen mellem ramme og karm. 6

7 Afstanden mellem fastgørelsespunkter må generelt ikke overstige 90 cm jf. fig. 1. Fastgørelsespunkt max. 90 cm. Fig. 1 Fastgørelsesmidler som karmskruer/-dybler placeres normalt i karmfalsen jf. fig. 2 Fig. 2 Døre 1. Fasthold karmen med klodser/kiler i hjørnerne, justere nu hængselsiden, så karmen er i lod på både bred- og smalside. 2. Fastgør karmen i hængselsiden med karmskruer. (Grundregel: karmskrue ved hver hængsel.) 3. Kontrollere at karmen er ret (brug lang loddestok eller retskinne) Loddestok kan nu lægges til side, da resten af monteringen foretages efter nedenstående principper: 4. Hæng dørblad på karmen, justere karmen således, at luften mellem overkarm og dørblad i låsesiden er det halve af luften på hængselssiden, dette giver døren mulighed for at sætte sig uden den slæber på. 5. Fastgør nu låsesiden med karmskruer ved slutblikkene med blivende opklodsning bag, dette giver en indbrudshæmmende funktion. 7

8 OBS! Manglende luft i låseside skyldes som oftest, at karm i hængselsiden står i en bue ind mod dørblad. 2-fløjet døre Det kan være nødvendigt at foretage fastgørelse af over- og underkarm. (Se fig. 3) Halvdøre Skal monteres med minimum 4 karmskruer pr. karmside. Vigtigt! Montering af halvdør stiller store krav til monteringen, hængselsiden skal være 100% ret ellers vil de to dørblade ikke hænge parallelt over hinanden. Fig. 3 Vinduer Sidehængt vindue 1. Fasthold karmen med klodser/kiler i hjørnerne, justere nu hængselssiden, så karmen er i lod på både bred- og smalside. 2. Fastgør karmen i hængselssiden med karmskruer. (Grundregel: karmskrue ved hvert hængsel.) 3. Kontrollere at karmen er ret (brug lang loddestok eller retskinne). 8

9 4. Hæng ramme på karmen, juster karmen således, at luften mellem overkarm og sidekarm er ensartet. 5. Når ramme/rammerne har ensartet luft, fastgøres resten af karmen. OBS! Ved vinduer med flere fag, skal der være blivende opklodsning under lodposte. Topstyret/Tophængtvindue 1. Fasthold karmen med klodser/kiler i hjørnerne. Bundkarm sættes i vatter. 2. Fastgør karmen i øverste hjørner, juster karmen, så der er ensartet luft mellem ramme og karm i siderne. 3. Når ramme/rammerne har ensartet luft, fastgøres resten af karmen. OBS! Ved vinduesbredde over 100 cm. skal der også foretages fastgørelse af overog underkarm. (Se fig. 4) Ved bundkarmens yderste ender skal der være en blivende opklods ning, og for elementer med lodposte skal der ligeledes under disse være en blivende opklodsning under bundkarmen jf. fig. 4. Fig. 4 Topvende vindue Med topvendebeslag kan vinduesrammen udskydes og vendes helt rundt uden for karmen. Herved kan rudens udvendige side også pudses indefra. Rammens betjening sker med et greb midt i underrammen, og ved en åbning på 1-2 cm kan rammen fastholdes i en ventilationsstilling. Topvendebeslag vil ofte være forsynet med børnesikring, der hindrer, at rammen åbnes mere end ca. 10 cm. Når rammen vendes helt rundt, sker der en fastholdelse i pudsestillingen. Rammen kan i øvrigt åbnes til en vilkårlig vinkel, men det skal bemærkes, at rammens stilling da ikke er sikret ved større vindbelastning eller anden påvirkning. 9

10 Fugning Ved arbejdet med isoleringsmaterialet (stopningen) må der ikke ske en komprimering af materialet, der medfører krumning af karm de lene. Anvendes der opskummende materiale til isolering, skal kar men afstives, indtil skumprocessen er helt afsluttet, eller det skal på anden måde sikres, at karmdelenes rethed bevares. Ved udvendig side skal der altid afsluttes med en beskyttende af dæk ning i form af fugemasse, fugebånd eller anden effektiv foran staltning. 10

11 4 Efterjustering Træ er et naturmateriale. Derfor kan der efter en tid, når træet er akklima tiseret (falder til) på sin nye plads, være behov for at efterjustere. Dette job tilfalder alene bruger. Som eksempel på efterhjælp kan nævnes: Vinduer Anslag mod tætning kan justeres ved at skrue anverfere ind eller ud. Er rammen begyndt at slæbe på lukkesiden og samtidig har rigelig luft i hæng selsiden, rettes det ved at bøje nederste halvdel af hængslerne lidt med en knibtang. Læg en klud inden i tangen for ikke at ødelægge hængslets overfladebehandling. Derefter efterspændes skruerne. Døre Efterspænd alle skruer i hængsler. Har døren sat sig så meget, at den slæber på ved låseside eller bundkarm, kan det næsten altid ret tes ved at bøje det øverste hængsel på karmen lidt ind mod karmen. Bukkes hængslerne siddende på karmen må det ske med modhold, så skruerne ikke ødelægges eller rykkes løse. Er der tale om, at døren har sat sig så meget, at ovennævnte rettemetode ikke er nok, må opmærksomheden som regel henledes på fejl ved opsætningen (se side 6-9). Betjening Facadedøren har 3-punktslukning med lukkepunkter på midten, foroven og forneden i lukkesiden. Lukkepunkterne i enderne træder kun i funktion, når håndtaget har været løftet opad. Når håndtaget trykkes ned, frigøres alle tre lukkepunkter. 3-punktslukningen gør døren mere tæt og sikrer bedre imod indbrud. 11

12 5 Vedligeholdelse For at garantien er gældende skal nedenstående anvisninger følges. Der skal for vinduer og døre foretages almindelig vedlige holdelse, der omfatter rengøring, smøring samt kontrol af tætnings lister og glasbånd. Denne vedligeholdelse bør gennemføres efter følgende retningslinjer: Rengøring Afhængig af orientering (nord, syd, øst eller vest) og placering vil der ske tilsmudsning af udvendige ramme- og karmflader. Rengøring bør ske med passende mellemrum, og det foretages normalt i forbindelse med udepudsning, hvor ramme- og karmflader afvaskes med vand tilsat alm. rengøringsmiddel. Efterfølgende aftørres flader og kanter. Smøring Der bør en gang om året foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler og lukke- og låsebeslag. Specielt er det vigtigt, at bevægelige nitteforbindelser ved f.eks. vendebeslag renholdes og smøres mindst én gang om året. Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie, der kan påføres med oliekande, injektionssprøjte eller fra spraydåse med tyndt rør. Ved bevægelige forbindelser mel lem metal og kunststof smøres med stearin eller et specielt glide middel. Sådanne forbindelser fore kommer ved glideskinner af forskellig type, og det er vigtigt for funk tionen, at der også sikres renholdelse af skinnernes glideflader m.v. Tætningslister og glasbånd Sammen med den årlige smøring bør der foretages et eftersyn af tæt nings lister og glasbånd. For tætningslister kontrolleres, at deres position og fastholdelse er i orden, samt at listerne fortsat opfylder deres tætningsfunktion. Ved de fleste elementtyper er det en enkel operation at af- og genmontere tætningslisterne (se beskrivelse s. 5), og det bør så vidt muligt altid ske i forbindelse med vedligeholdelse af en evt. overfladebehandling. Tætningslister må aldrig overmales! Ved overfladebehandling bør de afmonteres. For glasbånd kontrolleres, at båndenes position og komprimering fortsat giver sikkerhed for tæthed, ligesom hjørnesamlinger skal være helt tætte. Glasbåndenes komprimering kontrolleres nemmest med et tyndt søgerblad (evt. et barberblad) der skal møde mod stand ved indføring mellem glasfladen og glasbåndet. 12

13 Træ/alu elementer Vedligeholdelsen af træ/alu elementer er meget begrænset, hvilket vil sige, du kan nøjes med at vaske den udvendige del af vinduet 2 til 3 gange årligt. Allerbedst er det, hvis du vælger at aftørre ramme og karm, når du alligevel pudser vinduer. Vil du være ekstra god ved dine vinduer og døre, kan du give den udvendige del en gang auto-voks uden slibemiddel. Resultatet er en flot skinnende overflade på samme måde som når du pudser din bil. Overfladen vil derudover blive mere smudsafvisende, samtidig med at voksen modvirker falmning. Skulle uheldet være ude og du får en ridse i aluminiums-overfladen, kan du fjerne mindre ridser med et polermiddel. Ved dybe ridser, der går igennem overfladen ind til det rå aluminium, skal hullet forsegles. Dette gøres ved at overmale området. Vær opmærksom på at en manuel reparation vil kunne ses, men samtidig bevarer elementets lange levetid. 13

14 Overfladebehandling Elementer med udvendige overflader af træ skal altid have en over fladebehandling, hvis primære funktion er at sikre mod skadelige fugtvariationer i træmaterialet. Både indvendig og udvendig skal du være opmærksom på at vedligeholde dine vinduer og døre. Vedligeholdelse af overfladebehandlingen skal ske, når der er tegn på svigt af behand lingens vandafvisende funktion. Dette tjek skal foretages hvert år. På elementer med dækkende eller halv-transparent behandling vil tegn på svigt ved behandlingen normalt først optræde: 1. på bundglaslister af træ 2. ved de nederste ender af sideglaslisterne 3. ved de nederste rammehjørner Disse svigt vil oftest være revnedannelse ved ende træ og begyndende afskalning, samt misfarvning. Behov for vedligeholdelse af overfladebehandlingen er meget afhængig af elementernes indbygning og geografiske orientering, men som tommelfingerregel kan regnes med 3-8 års intervaller. Kravet til din maling skal være: at det er beregnet til vinduer/døre at det er diffusionsåbent Se mere s. 5 Har du købt malede vinduer/døre, kan du på din faktura se definitionen på farven. Ved mangelfuld overfladebehandling og vedligeholdelse er der givet frit spil for unormale kastninger og evt. reklamationsret bortfalder. 14

15 Supplerende udfaldsbeskrivelse Generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale, der ofte er meget inhomo gent. Der vil derfor forekomme struktur- og glans variationer, vindridser og andre normale trævariationer som fx uregelmæssigheder omkring knaster, hvor partiel afskalning, opkog og rynkedannelse kan forekomme. Specielt ved lyse farver kan der ske farvegennemslag fra knaster. Knaster kan være proppede eller udfyldt med egnet materiale, men synligheden kan ikke undgås. Lignende kulørvariationer kan forekomme i form af gulskjoldede lameller/flader. En anden uregelmæssighed i overfladebehandlingen kan forekomme som knopper (harpiks). Knopperne kan være tilfældigt fordelt på overfladen eller følge åre tegningen i træet. Harpiksen kan også trænge igennem malings fil men og danne små dråber på overfladen. Når dråberne har sid det så længe på overfladen, at de er krystal li seret, kan de ved afbørstning eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af over fladebehandlingen. Træemner med højt harpiksindhold fore kom mer. Harpiks kan i disse situationer give anledning til større udtræk. Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette giver med hensyn til ensartet høj kvalitet og behandling på alle flader. Såfremt ikke andet er aftalt, må det påregnes, at fx glaslister er monteret ved brug af sømpistol med deraf gennembrydning af overfladebehandlingen. Holdbarheden af overfladebehandling på bundglaslister af træ kan ikke forventes at svare til de øvrige overfladers holdbarhed. Ved sydvendte facader med særlig kraftigt sollys og havluft, eller hvor der er meget høj fugtpåvirkning fra rumsiden, bør ved ligeholdsintervallet tilpasses forholdene. Vær opmærksom på at jo bedre træ (kerne træ) jo mere udtræk af harpiks. Harpiksen kan fjernes på følgende måde : 1. Ved brune aftegninger tages en blød klud og vædet med alminde lig husholdningssprit. Gnid forsigtigt på harpikspletten og vask efter med rent vand. 2. Ved større udtræk skal harpiksen sidde indtil den er krystal li se ret. Herefter kan den børstes eller med forsigtighed skrabes væk. ( brug skarpt stemmejern med sæbevand ). Herefter afrenses med sprit og vand som under punkt I særlige tilfælde kan malingen løsne sig. I disse tilfælde fjernes malingen og afrensning sker som under punkt 1 og 2. Der slibes derefter med fint sandpapir og der påføres en egnet maling med en blød pensel eller med malerrulle. Vi skal gøre opmærksom på, at harpiksudtræk ikke er reklamations berettiget. 15

16 Indvendige døre Invendige døre skal opbevares liggende på et plant underlag samt i et rum med stuetemperatur. Da disse udelukkende er beregnet til indvendige almindeligt opvar mede rum, er dørene ikke vacuumimprægnerede. Dørene skal males eller lakeres før opsætning. Der må aldrig bruges gammeldags ludbehandling, da denne indeholder vand, hvilket øger risikoen for, at dørene vil slå sig. Ønsker du dørene skal fremtræde i ludlook, så anbefaler vi KIPA hvid lud-lak. Montering af døren foregår i princippet efter samme anvisning som for udvendige døres vedkommende. (Se afsnittet med montering af døre side 7). Sørg for at luft mellem karm og dørramme er helt ens. Karmene samles inden mon tering ved at forbore i over- og underkarm og iskrue 3 stk mm. lange skruer i pr. samling. Vendbare døre Alle vore indvendige døre er vendbare. Vender palen forkert i låse kassen; så tag din knibtang og træk palen lidt ud. Du kan nu dreje den 180, hvorefter den selv hopper på plads igen. 16

17 6 Glasmontering For at få størst mulig glæde af dine vinduer og thermo-energiglas frem over, skal vi fremhæve følgende: 1. Ruderne skal monteres med godkendte isæt ningsbånd (som klæ bes på glasliste/ ramme). Det er meget vigtigt, at opklodsningen udføres som vist på nedenstående illustrationer. (Bemærk placeringen af klodserne i forhold til hæng slerne). Ved påsætning af glaslister med galvaniserede søm eller stifter, skal glas listerne presses så meget som muligt mod ruden for opnåelse af størst tæthed mellem glas og ramme. 2. En forudsætning for rudens garanti er, at denne tæthed bibeholdes ved eftersyn og evt. udbedring hver år. 3. Alt træ skal behandles inden eller umiddelbart efter montering. 4. Farveløs må aldrig anvendes til behandling ud mod det fri. Ved tvivlsspørgsmål kontakt os venligst på tlf Vigtigt Da glas kan gå itu, beder vi dig kontrollere, at alle ruder ne er intakte ved modtagelsen. Reklamationer, indgivet senere end 8 dage efter modtagelsen på itugåede ruder, vil ikke blive eks pe de ret uden beregning. Pas på rudens meget skarpe kanter, når du sætter den i elementet. Se iøvrigt: 17

18 7 Ce mærkning 5.2 CE-mærke til vinduer Type: Fyrretræ DS/EN :2006 KIPA Vinduesfabrik A/S Kornmarken 12, 9600 Års Danmark 2008 Facadevinduer Type: Fyrretræ Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue): Bestået Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi): - 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,4* - 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,3* Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) *Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til KIPA Vinduesfabrik A/S jf. DS/EN :2006, Tabel E.1 note c. 5.3 CE-mærke til døre Type: Fyrretræ DS/EN :2006 KIPA Vinduesfabrik A/S Kornmarken 12, 9600 Års Danmark 2008 Facadedøre Type: Fyrretræ Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Højde: Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi): - Rammedør på 1230 x 2180 mm med 2 stk. standardruder 1,5** - Pladedør på 1230 x 2180 mm: 0,9** Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) **Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til KIPA Vinduesfabrik A/S jf. DS/EN :2006, Tabel E.2 note d. 5.4 CE-mærke til vinduer Type: Træ/alu DS/EN :2006 KIPA Vinduesfabrik A/S Kornmarken 12, 9600 Års Danmark 2008 Facadevinduer Type: Træ/alu Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue): Bestået Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi): - 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,4* - 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,3* Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) *Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse ti KIPA Vinduesfabrik A/S l jf. DS/EN :2006, Tabel E.1 note c. 5.5 CE-mærke til døre Type: Træ/alu DS/EN :2006 KIPA Vinduesfabrik A/S Kornmarken 12, 9600 Års Danmark 2008 Facadedøre Type: Træ/alu Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Højde: Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi): - Rammedør på 1230 x 2180 mm med 2 stk. standardruder 1,5** - Pladedør på 1230 x 2180 mm: 0,9** Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) **Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til KIPA Vinduesfabrik A/S jf. DS/EN :2006, Tabel E.2 note d. 18

19

20 KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE - tlf

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan Vedligeholdelsesguide Lang levetid til din altan Tillykke med din nye altan Har du ikke haft altan før, kan du roligt se frem til de mange glæder, som en altan giver. Har du fået udskiftet din eksisterende

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store.

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store. KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store. BEREGNINGSPROGRAM Beregn dit materialeforbrug af komposit, til hegn og terrasse på www.kirkedalkomposit.dk

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 0. Outline vinduer og døre Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye

Læs mere

Pas på dine nye møbler...

Pas på dine nye møbler... Pas på dine nye møbler... Tillykke med de nye møbler. Boligen, og specielt møblerne, er en vigtig del af vor tilværelse og de er med til at skabe vores livskvalitet; derfor pas godt på møblerne. Det er

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Jernbanegade 11 6862 Tistrup Tel.: 75 29 91 77 Fax: 75 29 97 69 stdsalg@primo.dk www.primolister.com

Jernbanegade 11 6862 Tistrup Tel.: 75 29 91 77 Fax: 75 29 97 69 stdsalg@primo.dk www.primolister.com Blad: 0.00 Dato: december 2012 Katalogindhold 0. Introduktion Blad 0.00 Indholdsfortegnelse december 2012 Blad 0.01 Listeoversigt. Gældende for lister i afsnit 1, 2 samt blad 4.01 juli 2007 Blad 0.02 Anvendelsesmuligheder

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

www.varianttrailers.dk

www.varianttrailers.dk Trailerhåndbog 2 www.varianttrailers.dk Indhold Tillykke Side 3 Betjeningsvejledning - alle modeller Side 4-5 Last af trailere Side 6 Bådtrailere Side 7-8 Service og vedligehold Side 9 Pleje af trailere

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen,

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere